Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE"

Transkrypt

1 Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ57, oraz w pracowni POW w Zakładzie 52. BUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej dla eksperymentów fizyki i nauk pokrewnych DAI 1. Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy montażu stellaratora W-7X w Greifswald, Niemcy (kontynuacja) Kilkunastoosobowy zespół inżynieryjno-techniczny z IFJ PAN kierowany przez inżynierów z DAI kontynuował prototypowe zadanie jakim było przygotowanie elementów i zainstalowanie systemu zasilania nadprzewodzących cewek na ostatnim module stellaratora. W 2011 r. rozpoczęto wykonywanie połączeń nadprzewodzących przewodów pomiędzy modułami. Udział IFJ PAN w tych pracach skończy się w 2013 r. 2. Wykonanie elementów oprzyrządowania do diagnozowania stanu plazmy w stellaratorze W7-X w Greifswald (kontynuacja) Ukończono produkcję serii elementów mechanicznych do 30 polichromatorów. 3. Budowa i funkcjonowanie Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach (XFEL) (kontynuacja) Udział w pracach inżynieryjno-technicznych: Kontynuowano przygotowania do testów nadprzewodzących komponentów akceleratora: wnęk rezonansowych, magnesów i krio-modułów. Przeprowadzono szkolenie kolejnych grup pracowników. W ramach wspomagania grup DESY stworzono aplikację sieciową umożliwiającą zdalny dostęp do danych pomiarowych znajdujących się w maszynie do strojenia wnęk rezonansowych. Kierownictwo XFEL GmbH zaliczyło prace wykonane przez zespół IFJ PAN w 2010 i 2011 r. jako część planowego wkładu rzeczowego Polski w budowę lasera XFEL. 4. Udział w pracach inżynieryjno-technicznych dla teleskopów Czerenkova w ramach Polskiego Konsorcjum Projektu Cherenkov Teleskope Array CTA (kontynuacja) Kontynuowano prace nad projektem struktury małego teleskopu. W wyniku zmiany specyfikacji technicznej przez Europejskie Konsorcjum CTA zaprojektowano nową strukturę o średnicy czaszy 7.5 m. W 2011 r. zapadła decyzja konsorcjum, że prototypowa struktura o średnicy czaszy 7.5 m zostanie wykonana w Polsce i uruchomiona w IFJ PAN. Przeprowadzono intensywne prace badawczo-rozwojowe dla opracowania technologii zwierciadeł o otwartej strukturze sandwiczowej dedykowanych do struktury małego teleskopu. Do połowy 2012 r. wykonane zostaną pierwsze prototypy, które będą testowane w ośrodkach należących do Europejskiego Konsorcjum CTA. 5. Udział w pracach inżynieryjno-technicznych w trakcie eksploatacji eksperymentu ATLAS oraz w jego przyszłych modyfikacjach, CERN, Szwajcaria (kontynuacja) Kontynuowano prace badawczo-rozwojowe nad systemem chłodzenia z użyciem innych czynników chłodniczych, w tym nad stanowiskiem do chłodzenia dwutlenkiem węgla. 60

2 6. Udział w pracach inspekcyjnych i elektrycznych w trakcie modyfikacji akceleratora LHC, CERN, Szwajcaria (kontynuacja) Rozpoczęto modernizację sprzętu pomiarowego i jego oprogramowania w ramach przygotowania do udziału zespołów inżynieryjno technicznych IFJ PAN w pracach grupy elektrycznej (ELQA) i inspekcyjnej (QAS) w trakcie wyłączenia LHC w latach (nowe zadanie) 7. Udział w pracach projektowych i inżynieryjno-technicznych dla detektora LumiCal w ramach kolaboracji FCAL (kontynuacja) Kontynuowano prace koncepcyjne i warsztatowe nad prototypem detektora LumiCal. 8. Centrum Cyklotronowe Bronowice Udział w pracach inżynieryjno-technicznych dla terapii hadronowej (kontynuacja) Kontynuowano prace modyfikacyjne elementów stanowiska do terapii hadronowej. Wykonano fantomy gałek ocznych, a także indywidualne kolimatory i modulatory piku Bragga dla pacjentów. 9. Udział w pracach inżynieryjno-technicznych przy modyfikacji krzemowego detektora wierzchołka w eksperymencie Belle II (nowe zadanie) Zbudowano wstępny model 3-D makiety krzemowego detektora wierzchołka, który ma być uzgodniony ze współpracą. 10. Zaprojektowanie detektora paluszkowego dla GSI, Darmstadt oraz wykonanie elementów mechanicznych detektora (nowe zadanie) Wykonano projekt detektora, który w wyniku zmian wprowadzonych przez GSI będzie zmodyfikowany. Wyniki prac dały przyczynki do opublikowanych w 2011 r. z udziałem pracowników DAI 59 publikacji w czasopismach wyróżnionych w JCR. zadanie 2. Modernizacja i eksploatacja cyklotronu AIC-144 dla potrzeb terapii hadronowej DC 1. Poprawa struktury pola magnetycznego i systemu wysokiej częstotliwości dla utrzymania wartości maksymalnej energii oraz natężenia i stabilności (współpraca z ZIBJ, Dubna). 2. Rozwój systemu diagnostyki i monitoringu wiązki terapeutycznej (współpraca z ZIBJ, Dubna). 3. Optymalizacja transportu i stabilności wiązek na stanowisku terapeutycznym. 4. Wymiana zasilaczy cewek koncentrycznych w systemie magnetycznym cyklotronu AIC Modernizacja systemu chłodzenia cyklotronu (obieg pierwotny). 6. Przygotowanie i zapewnienie sprawnej pracy cyklotronu podczas przeprowadzonych w 2011 r. czterech serii radioterapii protonowej pacjentów chorych na nowotwór gałki ocznej. W sumie naświetlono 11 osób. zadanie 3. Badania i rozwój akceleratorów i technik towarzyszących (7. PR UE TIARA) NZ14, NZ21, NZ22 1. Organizacja i zarządzanie wielkimi instalacjami akceleratorowymi oraz rozproszoną europejską infrastrukturą dla testów nowych technik akceleratorowych. 61

3 Przygotowanie procedur i prawnych reguł korzystania z przyszłej rozproszonej europejskiej infrastruktury badawczej jest zadaniem pakietu WP2 projektu TIARA. Przyszła infrastruktura może składać się z instalacji należących do instytucji o bardzo różnych uwarunkowaniach statutowych. Wymaga to skrupulatnego ustalenia reguł, akceptowalnych przez wszystkich użytkowników, a równocześnie zapewniających sprawność organizacji. Obecnie przeprowadza się ewaluację dwóch potencjalnych form organizacyjnych przyszłej TIARA. Ostateczny wybór planowany jest w trzecim kwartale Dokumentacja istniejących instalacji dla badań i rozwoju technik akceleratorowych dla włączenia ich we wspólną europejską infrastrukturę badawczą oraz projektowanie rozwoju takiej infrastruktury. Zanim opracuje się plany rozwoju wspólnej, europejskiej, rozproszonej infrastruktury dla badań i rozwoju fizyki i technik akceleracji należy zinwentaryzować istniejące zasoby, które mogłyby stanowić zalążek przyszłej bazy. Pakiet WP3 projektu TIARA zebrał i opracował bazę danych na podstawie ankiet rozprowadzonych w szeregu krajów europejskich. Obecnie prowadzi się szczegółową weryfikację danych i opracowuje raport, który stanowi jeden z planowanych rezultatów tej fazy przygotowawczej programu TIARA. 3. Prace nad spójnym, obszernym programem badań i rozwoju technik akceleratorowych w Europie Przegląd programów dotyczących badań i rozwoju fizyki i technik akceleracji prowadzonych obecnie jest przedmiotem analizowanym w ramach pakietu WP4 w projekcie TIARA. Przegląd ten został dokonany, obecnie trwa opracowywanie odpowiedniej bazy danych. Jest to wstęp, dla opracowania wspólnego programu badań w ramach przyszłej europejskiej rozproszonej infrastruktury badawczej dla rozwoju akceleratorów. Poza samym programem opracowuje się również procedury kreowania programów badawczych oraz zasad uczestnictwa. 4. Opracowanie zasad organizacji i rozwoju edukacji i popularyzacji w zakresie fizyki i techniki akceleracji. Te zagadnienia stanowią przedmiot prac wchodzących do zadań pakietu WP5 w projekcie TIARA. Opracowano ankietę, którą następnie rozesłano do uniwersytetów i instytutów naukowych w kilkunastu krajach członkowskich CERN zbierającą dane o kształceniu w ramach fizyki i technik akceleracji cząstek. Następnie dane te zostały opracowane statystycznie i zaprezentowane w formie raportu, a także w formie bazy danych wraz z interfejsem graficznym ułatwiającym jej wykorzystanie. Raport jest obecnie przedmiotem zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą projektu TIARA i będzie stanowił jeden z zapowiadanych wyników projektu. zadanie 4. Kontynuacja prac nad zastosowaniem metody magnetohydrodynamicznego uzdatniania wody oraz metody filtracji w polu magnetycznym Zakład NZ52 Pracownia POW 1. Badania nad wykorzystaniem pola magnetycznego do wspomagania procesów odżelaziania wody. Badania porównawcze szybkości korozji stali w instalacji laboratoryjnej w wodzie uzdatnionej i nieuzdatnionej polem magnetycznym. Wykonano model (w ramach programu patent plus) a następnie w pełni funkcjonalny prototyp filtra aktywatora magnetycznego wg patentu IFJ p.n. Urządzenie do usuwania z wody związków żelaza poprzez oddziaływanie na wodę polem magnetycznym 62

4 nr P z dnia 29 grudnia Prototyp urządzenia przebadano w warunkach laboratoryjnych. Testy przemysłowe prototypu i wdrożenie w Siarkopolu - Kopalni Siarki Osiek, przewidywane są w 2012 roku. zadanie 5. Rozwój metod izotopowych dla celów medycyny nuklearnej i analityki chemicznej z wykorzystaniem cyklotronu AIC-144 (zadanie nowe) Zakład NZ57 1. Opracowanie metod otrzymywania i wydzielania radionuklidow dla tomografii PET i SPECT Prace nad otrzymywaniem 66 Ga Zmontowano nowe stanowisko do preparatyki tarcz cynkowych metodą galwaniczną. Wykonano serię tarcz o różnej grubości warstwy Zn i oceniono ich jakość. Wielowarstwową tarczę (Zn/Cu) aktywowano protonami 60MeV w cyklotronie AIC-144, po czym wydzielono gal metodą ekstrakcyjną. Produkty aktywacji zmierzono metodą spektrometrii gamma. Prace są prowadzone we współpracy z Ośrodkiem PET-TK-MR Medycznego Centrum Diagnostycznego Voxel, w Krakowie. Otrzymywanie i nowe zastosowania 211 At W przeszłości w IFJ PAN opracowano metodykę otrzymywania 211 At w reakcji 209 Bi(alfa, 2n) oraz termicznego wydzielania 211 At z tarczy. W roku 2011 wzięto udział w eksperymentach mających na celu wykorzystanie 211 At do terapii nowotworów. Tarcze Bi były aktywowane w cyklotronie U-200. Wydzielanie 211 At prowadzono w aparaturze zbudowanej Zakładzie NZ57. Otrzymany 211 At był natychmiast wykorzystywany do syntezy nowych związków astato-organicznych. Prace są prowadzone we współpracy ze Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów (HIL) Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM). 2. Pilotażowe prace metodyczne dla protonowej analizy aktywacyjnej próbek biologicznych i środowiskowych Wykonano serię analiz za pomocą protonowej aktywacji, wyniki opublikowano. UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ Utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych 1. Cyklotron izochroniczny AIC-144 Jest to jedyny akcelerator w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, umożliwiający przyspieszanie protonów do energii ok. 60 MeV, umożliwiającej prowadzenie radioterapii protonowej nowotworów oka, prowadzenie prac naukowo badawczych w tym zakresie oraz prac z zakresu radiochemii (produkcja izotopów, analiza aktywacyjna). Na bazie tego urządzenia, we współpracy z ośrodkami medycznymi, w 2010 r. została ukończona budowa stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka. Obecnie cyklotron AIC-144 jest eksploatowany w cyklu dwuzmianowym (średnio po około 14 godzin dziennie), przez 5 dni w tygodniu. 2. Stanowisko do radioterapii protonowej nowotworów oka i badań, przy cyklotronie izochronicznym AIC

5 Jest to jedyne w Polsce stanowisko, na którym będzie można prowadzić radioterapię protonową nowotworów oka oraz prowadzić badania, które wymagają wiązki protonowej o energii do 60 MeV. Z początkiem 2011 r. planowane są pierwsze serie naświetlań pacjentów. W Europie działa jedynie sześć stanowisk radioterapii protonowej oka, pięć z nich funkcjonuje przy dużych instytutach naukowych, które udostępniają czas cyklotronu dla potrzeb prowadzenia radioterapii protonowej nowotworów oka. Stanowisko jest jedynym w Polsce urządzeniem pozwalającym prowadzić również prace badawcze dotyczące radioterapii protonowej, a w szczególności prace nad efektami radiobiologicznymi wiązek protonowych oraz dozymetrii protonów dla potrzeb radioterapii. Umożliwia też badania nad nowymi detektorami, które mogą mieć zastosowanie do dozymetrii wiązek protonowych wykorzystywanych w radioterapii. 3. Akcelerator typu Van de Graaffa z układem mikrowiązki jonowej oraz z komorą do naświetlania pojedynczymi jonami. Akcelerator dostarcza napięcie o wartości do 2.5 MV przy prądzie wiązki (na końcowych stanowiskach pomiarowych) w zakresie od ok jonów/sek. do kilku na. Ze swoimi systemami badawczymi jest to jedyny układ tego typu w Polsce i jeden z niewielu w Europie środkowo-wschodniej. Urządzenie znajduje zastosowanie w badaniach składu pierwiastkowego (szczególnie pierwiastków śladowych) próbek biomedycznych, geologicznych, środowiskowych i innych (np. obiektów sztuki). Stanowisko do naświetlania pojedynczymi jonami wykorzystywane jest w badaniach odpowiedzi komórkowej na promieniowanie jonizujące. 4. Tomograf magnetycznego rezonansu 4.7 T z wyposażeniem Tomograf doświadczalny magnetycznego rezonansu 4.7T stanowi główne urządzenie Pracowni Tomografii MR, stanowiącej Środowiskowe Laboratorium Badań Biomedycznych. Urządzenie służy do różnego typu eksperymentów MRI/MRS in vivo. 5. Mikrowiązka rentgenowska Jest to urządzenie wytwarzające wielozadaniową mikrowiązkę rentgenowską o średnicy ogniska ok. 2 µm (FWHM). Stanowisko (trakt) do pomiarów metodą mikrotomografii komputerowej umożliwia nieniszczące obrazowanie struktury wewnętrznej obiektów o rozmiarach od setnych części milimetra do kilku centymetrów, ze zdolnością rozdzielczą ok. 2 µm, przy powiększeniu w zakresie razy. Jest jednym z dwóch stanowisk badawczych w Polsce o tak wysokiej zdolności rozdzielczej. 6. Impulsowy generator neutronów 14 MeV Urządzenie jest obecnie jedynym w Polsce impulsowym generatorem neutronów prędkich 14 MeV (ponadto z możliwością pracy w reżimie ciągłym, a także impulsowym w zakresie neutronów termicznych), co pozwala włączyć się polskim grupom badawczym, zajmującym się rozwojem metod detekcji neutronów, do europejskiego projektu, zakrojonego na najbliższe 30 lat, wykorzystania syntezy termojądrowej, jako przyszłościowego źródła energii. 7. Dwuwiązkowy implantator jonów Implantator jonów, jest jednym z trzech tego rodzaju urządzeń w Polsce, natomiast jest jedynym i unikalnym urządzeniem, które posiada możliwość stosowania dwóch wiązek, a także pozwala zarówno implantować jony jak i pokrywać cienkimi powłokami powierzchnię obiektów trójwymiarowych. Rozwój sieci lokalnej LAN oraz współpraca z akademicką siecią MAN 64

6 1. Rozwój szybkiej transmisji danych oraz utrzymanie systemów operacyjnych w klastrach komputerów i stacjach roboczych w IFJ PAN Kontynuowano przebudowę znacznej części światłowodowej lokalnej sieci LAN oraz zewnętrznego połączenia do sieci MAN. Modernizacja tej części pozwala na transmisje pomiędzy poszczególnymi klastrami obliczeniowymi wewnątrz IFJ na poziomie 20 Gbitów na sekundę, oraz wymianę danych pomiędzy klastrem GRID TIR 3 w Instytucie a klastrem GRID TIR 2 w MAN na poziomie do 4 Gbitów na sekundę z zapewnieniem dynamicznego wyboru drogi transmisji. 2. Zakupy oprogramowania, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci komputerowej Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci polegało na ciągłym monitorowaniu ruchu sieciowego w lokalnej sieci LAN jak również połączeń z siecią WAN oraz na konsultacjach z lokalnymi administratorami systemów Unix/Linux w zakresie bezpieczeństwa, jak i na monitorowaniu w sieci alertów wirusowych. Zakupiono kilkuset licencji oprogramowania antywirusowego zarządzanego centralnie wraz z subskrypcją na używanie tego oprogramowania przez następne 3 lata. Dokonywano systematycznej modernizacji sytemu operacyjnego oraz oprogramowania antywirusowego skanera poczty elektronicznej. Poddano również ciągłej aktualizacji dodatkowe programy filtrujące dla systemu poczty ograniczające do zadawalającego poziomu otrzymywanie wiadomości niepożądanych typu SPAM. Systematycznemu monitorowaniu poddano poprawność wykorzystywania serwisu DHCP wewnątrz Instytutu umożliwiającego obsługę prawie 800 klientów. Kontynuowano wdrażanie systemu monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi i komputerowymi przy użyciu protokołu SNMP. Klaster Cloud Computing Klaster obliczeniowy skonfigurowany został w formie tzw. prywatnej chmury obliczeniowej z wykorzystaniem techniki wirtualizacji i techniki elastycznych obliczeń (Cloud Computing). Składa się z jednostek obliczeniowych typu Blade o łącznej liczbie 1000 rdzeni (procesory Xeon L5640, 2.27 GHz, 2 GB RAM/rdzeń) oraz macierzy dysków o pojemności 100 TB. Interfejs dostępowy WWW pozwala na rezerwację zasobów obliczeniowych i ich wykorzystanie w sposób w pełni samoobsługowy. Wirtualizacja zapewnia możliwość uruchomienia maszyn wirtualnych z różnorodnymi systemami operacyjnymi na tym samym fizycznym sprzęcie. Użytkownik ma możliwość samodzielnej instalacji swojej aplikacji, zapisania zmodyfikowanego obrazu maszyny wirtualnej i jej ponownego uruchamiania. System posiada dodatkowe funkcje dedykowane dla obliczeń naukowych takie jak możliwość automatycznego tworzenia wirtualnych klastrów z przygotowanym systemem zadań wsadowych. 65

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ57, oraz w pracowni POW w Zakładzie 52. BUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ zadanie

Bardziej szczegółowo

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ58, oraz w pracowni POW. DAI zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury badawczej

Bardziej szczegółowo

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE

Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Temat 5. PRACE APARATUROWE I METODYCZNE Główne prace w tej dziedzinie prowadzone były w DAI, DC, w zakładach: NZ21, NZ22, NZ58, oraz w pracowni Pow. Zakładzie 52. zadanie 1. Budowa detektorów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD SPIRAL 2 GANIL T2K, J-PARC BELLE 2, KEK IFJ PAN KRAKÓW CTA CHILE FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE

ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD SPIRAL 2 GANIL T2K, J-PARC BELLE 2, KEK IFJ PAN KRAKÓW CTA CHILE FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE ESS LUND E-XFEL DESY W7X IPP GREIFSWALD T2K, J-PARC BELLE 2, KEK CTA CHILE SPIRAL 2 GANIL IFJ PAN KRAKÓW FAIR DARMSTAT LHC, ATLAS CERN ITER CADARACHE F4E BARCELONA 2015-12-15, IFJ PAN DAI 2005-2015 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2011-2013 Dariusz Bocian Przegląd działalności naukowej IFJ PAN 2011-2013 28 styczeń 2014 Zadania i struktura W latach 2011 2013 realizował

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w

Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Oferta usługowa Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Instytut Fizyki Jądrowej PAN oprócz badań podstawowych, interdyscyplinarnych i stosowanych, wykonuje także związane

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU wersja 10-04-27 08:41:55 Tem at Oddz iał Kod zakła du nr kosztó w Tytuł zadania Wykonawcy 1 I 11 S11103 Eksperyment H1 na akceleratorze HERA w DESY L.Görlich(0.75),

Bardziej szczegółowo

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS AKCELERATOR W CERN Chociaż akceleratory zostały wynalezione dla fizyki cząstek elementarnych, to tysięcy z nich używa się w innych gałęziach nauki, a także w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Centrum Cyklotronowe Bronowice Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes 493 pracowników prof. 41, dr hab. 53, dr 121 88 doktorantów 5 oddziałów: 27 zakładów 4 laboratoria

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych 5.07.2013 Grzegorz Wrochna 1 Wielkie urządzenia badawcze Wielkie urządzenia badawcze są dziś niezbędne do badania materii na wszystkich poziomach: od wnętrza

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH

DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RENTGENOWSKICH Anna Cepiga, Katarzyna Szymańska, Izabela Milcewicz- Mika, Maciej Schramm, Maciej Budzanowski Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN DZIEŃ POWSZEDNI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 11 Zastosowania fizyki jądrowej w medycynie Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna - dział medycyny zajmujący się bezpiecznym zastosowaniem izotopów

Bardziej szczegółowo

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie CERAD Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie Dariusz Pawlak Sympozjum 2016 Narodowego Centrum Badań Jądrowych 5 październik 2016 Narodowe Centrum Badań jądrowych

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o

Bardziej szczegółowo

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek Definicja: Urządzenie do przyspieszania cząstek naładowanych, tj. zwiększania ich energii. Akceleratory można sklasyfikować ze względu na: kształt toru

Bardziej szczegółowo

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 10.04.2015 odbyło się III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN

Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN Jan Swakoń Idea radioterapii protonowej Pierwsze zastosowanie wiązki protonów do radioterapii C. A. Tobias, J. H. Lawrence, J. L. Born, et

Bardziej szczegółowo

Komputer obliczeniowy oraz do przetwarzania graficznego w czasie rzeczywistym. Odniesienie do szczegółowej specyfikacji. Cena jednostkowa brutto

Komputer obliczeniowy oraz do przetwarzania graficznego w czasie rzeczywistym. Odniesienie do szczegółowej specyfikacji. Cena jednostkowa brutto Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-3/2009 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Komputer obliczeniowy oraz do przetwarzania graficznego w czasie rzeczywistym,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Plan: 1. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 2. Ogólnopolskie warsztaty 3. Edycja międzynarodowa: Magda Zielińska,

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Zastosowanie: Zaginanie toru cząstki w akceleratorze Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 L = 1350 mm D = 320 mm Produkcja Friatec Na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 1 Eksperymenty LHC technologie detektorów LHCb ATLAS CMS ALICE * Neutrino platform * CLIC Polskie zespoły

Bardziej szczegółowo

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r.

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Cel prezentacji Wprowadzenie Plan prezentacji Omówienie głównych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Terapia hadronowa w Krakowie

Terapia hadronowa w Krakowie 16 Terapia hadronowa w Krakowie Małgorzata Nowina-Konopka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Pod koniec XIX wieku, wkrótce po odkryciu Roentgena, do leczenia nowotworów używano promieniowania rentgenowskiego.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

DAI. Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) w latach 2007-2009. Marek Stodulski. Rada Naukowa IFJ PAN, 12.04.2010

DAI. Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) w latach 2007-2009. Marek Stodulski. Rada Naukowa IFJ PAN, 12.04.2010 Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () w latach 2007-2009 Marek Stodulski Rada Naukowa IFJ PAN, Struktura i skład osobowy Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej () został utworzony

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 304/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 304/06) C 304/8 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) (2008/C

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Laboratorium Chmur obliczeniowych Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Agenda SANTOS Lab laboratorium badawcze Zagadnienia badawcze Infrastruktura SANTOS Lab Zasoby laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok tel. (+48 85) 745 72 22 fax (+ 48 85) 745 72 23 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku poziom kształcenia profil Fizyka studia 2 stopnia

Bardziej szczegółowo

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43)

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43) Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN Jacek Niemiec (NZ-43) Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN: dr Jacek Niemiec dr Michał Dyrda - badania teoretyczne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Absolwent kierunku technik elektroradiolog będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej,

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Jakub Ośko Działalność LPD Ochrona radiologiczna ośrodka jądrowego Świerk (wymaganie Prawa atomowego) Prace naukowe, badawcze,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w kontenerach systemu operacyjnego CoreOS

Usługi sieciowe w kontenerach systemu operacyjnego CoreOS Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Maciej Janczyk nr albumu: 259014 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Usługi sieciowe w kontenerach systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej

Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej Paweł Olko IFJ PAN Plan prezentacji 1. Podstawy fizyczne radioterapii wiązkami jonów Projekt radioterapii oka w IFJ Postępy w technice radioterapii 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM / KMiU Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Przygotował: Adrian Norek Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Chłodzenie największego na świecie magnesu w CERN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02) C 103/2 Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02) (Tekst dotyczący EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) CEN/ CENELEC EN 46003:1999 Systemy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych dla Polskiej Nauki Klemens Noga, Katarzyna Zaczek, Mariusz Sterzel ACK Cyfronet AGH Katedra Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC, AGH,

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr hab. Marek J. Sadowski Warszawa, 2016.01.02. Zakład Badań Plazmy (TJ5) Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 05-400 Otwock

Prof. Dr hab. Marek J. Sadowski Warszawa, 2016.01.02. Zakład Badań Plazmy (TJ5) Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 05-400 Otwock Prof. Dr hab. Marek J. Sadowski Warszawa, 2016.01.02. Zakład Badań Plazmy (TJ5) Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) 05-400 Otwock Opinia o rozprawie doktorskiej mgr Jana Dankowskiego p.t. Principles

Bardziej szczegółowo

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu

MDT MEDICAL. www.mdtmedical.eu MDT MEDICAL Misja Misją MDT Medical jest wdrożenie i zastosowanie systemów i rozwiązań opartych nanowoczesnych technologiach, mających zastosowani w procesach diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02) C 173/2 26.7.2006 Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02) (Tekst dotyczący EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) normy CEN/CENELEC

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid dla młodych naukowców

Infrastruktura PLGrid dla młodych naukowców Infrastruktura PLGrid dla młodych naukowców Mariola Czuchry ACK Cyfronet AGH Koło Naukowe Geodetów Dahlta, AGH, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet AGH główne kompetencje Infrastruktura PLGrid PLGrid to Struktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy formularz cenowy

Szczegółowy formularz cenowy CZĘŚĆ 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 1.1) Szczegółowy formularz cenowy Podstawowe stacje robocze i komputery laboratoryjne przeznaczone do wykorzystania w pracach naukowo-badawczych, projektowych

Bardziej szczegółowo

Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych

Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych Struktura wydatków instytucji ubezpieczeniowych przykład Niemiec i Polski Dzialania prewencyjne finansowane przez instytucje ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Fragmentacja pocisków

Fragmentacja pocisków Wybrane zagadnienia spektroskopii jądrowej 2004 Fragmentacja pocisków Marek Pfützner 823 18 96 pfutzner@mimuw.edu.pl http://zsj.fuw.edu.pl/pfutzner Plan wykładu 1. Wiązki radioaktywne i główne metody ich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Charakter organizacji Zarządzanie procesami Modele zarządzania procesami Organizacja nastawiona na ciągłe doskonalenie Organizacja nastawiona na jednorazowe zmiany innowacyjne Zarządzanie procesami 1 2012

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia: Pomiary komputerowe i modelowanie w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych

Numer i nazwa obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia: Pomiary komputerowe i modelowanie w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych Numer i nazwa obszaru: 4 Technologie informacyjnokomunikacyjne w realizacji podstawy programowej Temat szkolenia: Pomiary komputerowe i modelowanie w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych Symbol

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 874 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek Zastosowanie: Akceleratory wysokiego napięcia Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 Pierścienie miedziane L = 560 mm D = 350 mm Produkcja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki

Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki Infrastruktura PLGrid Nowa jakość usług informatycznych w służbie nauki Maciej Czuchry, Mariola Czuchry ACK Cyfronet AGH Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków 2015 Agenda ACK Cyfronet AGH główne kompetencje

Bardziej szczegółowo

System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach prezentacja projektu SkillsUp

System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach prezentacja projektu SkillsUp System wsparcia w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się osób o niskich kwalifikacjach prezentacja projektu SkillsUp mgr Katarzyna Sławińska, dr inż. Zbigniew Kramek ITeE-PIB, Radom 2010-1-PL1-LEO05-11472

Bardziej szczegółowo

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego

Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego Budowa uniwersalnej architektury dla Laboratorium Wirtualnego Projekt badawczy 4 T11F 010 24 Kierownik projektu: Katarzyna Kulińska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Agenda Wstęp Koncepcja Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA APRO POLSKA Sp. z o.o. Zakres: CUKROWNICTWO. Plac Niepodległości 40 62-035 Kórnik

PREZENTACJA APRO POLSKA Sp. z o.o. Zakres: CUKROWNICTWO. Plac Niepodległości 40 62-035 Kórnik 1 PREZENTACJA APRO POLSKA Sp. z o.o. Zakres: CUKROWNICTWO Plac Niepodległości 40 62-035 Kórnik o nas 2 Firma APRO działa na rynku od 1994 roku i wykonuje prace projektowe w szczególności dla przemysłu:

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki Odkrycie hiperjąder Hiperjądra to struktury jądrowe w skład których, poza protonami I neutronami, wchodzą hiperony. Odkrycie hiperjąder miało miejsce w 1952 roku, 60 lat temu, w Warszawie. Wówczas nie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura pomiarowo badawcza

Infrastruktura pomiarowo badawcza Temat statutowy: Klimat lokalny i konsekwencje oddziaływania na środowisko, obejmujący m.in. badania w zakresie: - ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Wstęp Pojęcie GRID Aplikacje/Usługi Laboratorium Wirtualne Krajowy Magazyn Danych Zastosowanie Skala i zasięg Użytkownik końcowy Uwarunkowania ekonomiczne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej Jerzy Stanikowski Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Pracownia Akceleratorów Źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? FIZYKA WYSOKICH ENERGII W EDUKACJI SZKOLNEJ Puławy, 29.02.2008r. DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY? Dominika Domaciuk I. Wprowadzenie Na świecie jest 17390 akceleratorów! (2002r). Różne zastosowania I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W OBSZARZE ENERGETYKI JĄDROWEJ

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W OBSZARZE ENERGETYKI JĄDROWEJ POLSKIE DOŚWIADCZENIA W OBSZARZE ENERGETYKI JĄDROWEJ Autorzy prezentacji: -Dorota Smakulska -Aleksandra Filarowska -Kamila Greczyło -Anna kluba -Arkadiusz Maziakowski -Gabriela Graboń -Mateusz Pacyna Konspekt

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYKI... imię i nazwisko studenta numer albumu rok akademicki

KARTA PRAKTYKI... imię i nazwisko studenta numer albumu rok akademicki Ramowy Program Praktyk pracownia radiografii cyfrowej KARTA PRAKTYKI... 1) zapoznanie się ze specyfikacją zakładu i organizacją pracy 2) zapoznanie się z instrukcjami stanowiskowymi i instrukcją ochrony

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie na licencji Instytutu IAM

Szkolenie na licencji Instytutu IAM Szkolenie na licencji Instytutu IAM Szkolenia na licencji Instytutu IAM Szkolenie z jest niezbędnym krokiem w rozwoju zdolności przedsiębiorstwa do wypracowania najwyższej jakości wobec klientów i interesariuszy.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Technologie radiacyjne dla przemysłu

Technologie radiacyjne dla przemysłu Technologie radiacyjne dla przemysłu Sławomir Wronka Nowoczesne Technologie dla Mazowsza 2013-12-23 Rozwój krajowych detektorów radiograficznych Wojciech Dziewiecki, Michał Matusiak, Sławomir Wronka Akceleratory

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Określenie celów digitalizacji 3D czyli kiedy i dlaczego decydujemy się na wykonanie dokumentacji trójwymiarowej Eryk Bunsch

Określenie celów digitalizacji 3D czyli kiedy i dlaczego decydujemy się na wykonanie dokumentacji trójwymiarowej Eryk Bunsch Określenie celów digitalizacji 3D czyli kiedy i dlaczego decydujemy się na wykonanie dokumentacji trójwymiarowej Eryk Bunsch Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 roku Decyzja o wykorzystaniu w muzeum pomiarów

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 1 Cele i założenia Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r.

Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Wersja 1 z dnia 26.08.2009 r. Informacja dla beneficjentów działania 2.1 PO IG dot. uzupełniania wniosku o płatność w zakresie wskaźników dotyczy Beneficjentów konkursu ogłoszonego w 2008 r. oraz projektów

Bardziej szczegółowo

1

1 Proponowana zmiana Projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Atomowe Proponuję, żeby w Art. 1 Projektu zamienić sformułowanie: 3) fizycy medyczni posiadający certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi,

Temat 1 Badanie fluorescencji rentgenowskiej fragmentu meteorytu pułtuskiego opiekun: dr Chiara Mazzocchi, Warszawa, 15.11.2013 Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa Zakład Spektroskopii Jądrowej, Wydział Fizyki UW Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Badanie fluorescencji

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo