OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO."

Transkrypt

1 ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. System Wydruku Poufnego (SWP) - Jest to wielomodułowy system informatyczny. System Wydruku Poufnego musi dawać moŝliwość kontroli i monitorowania dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych (wydruk poufny), kontroli i monitorowania wykonywanych zadań i kosztów związanych z wydrukiem, kopiowaniem i skanowaniem, wykonywanych przez indywidualnego uŝytkownika. SWP składa się z oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych. L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )* DRUKARKA WIELOFUNKCYJN NISKONAKŁADOWA Urządzenie musi pracować w technologii elektrofotograficznej poprzez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego. Szybkość procesora urządzenia to minimum 800MHz. Pojemność całkowita pamięci RAM drukarki musi wynieść minimum 80 MB. Urządzenie musi być wyposaŝone w wielofunkcyjny panel sterujący z kolorowym ekranem LCD lub LED. Panel dodatkowo musi posiadać klawiaturę numeryczną. Urządzenie musi mieć funkcję drukowania, kopiowania i skanowania kolorowego z obsługą formatu papieru od A6 do A4; 6. Urządzenie musi mieć moŝliwość obsługi 25/2013/ZP Strona 1

2 papieru o gramaturze mieszczącej się w przedziale 60 do 210 g/m 2. Urządzenie musi mieć moŝliwość osiągnięcia rozdzielczości drukowania i skanowania minimum 600x600 dpi. Urządzenie musi mieć moŝliwość skalowania kopii (funkcja zoom) w przedziale od 25 do 400%. Urządzenie musi być kompatybilne z komputerami klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym 32 i 64 bitowym takim jak: Windows XP Professional, Windows 2003/2008 Serwer, Windows Vista Business, Windows 7 Professional. Urządzenie musi zapewnić gradację (skala szarości) minimum 256 poziomów. Urządzenie musi umoŝliwiać automatyczny dwustronny wydruk (dupleks). Prędkość drukowania i kopiowania A4 w monochromie minimum 30 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A4 w kolorze minimum 30 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania monochromatycznej strony A4 w dupleksie minimum 30 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania kolorowej strony A4 w dupleksie minimum 30 stron na minutę. Prędkość skanowania kolorowej strony A4 w rozdzielczości 300 dpi. to minimum 30 skanów na minutę. Prędkość skanowania monochromatycznej strony A4 w rozdzielczości 300 dpi. to minimum 30 skanów na minutę. Czas osiągnięcia gotowości po włączeniu urządzenia to maksymalnie 50 sekund. Czas wydrukowania pierwszej strony kopii (mono/kolor) po osiągnięciu gotowości drukarki to maksymalnie 13 sekund. Urządzenie musi posiadać dysk twardy o pojemności minimum 120 GB. Dysk musi być zamontowany i podłączony w zewnętrznej lub wewnętrznej kieszeni dysku twardego. 25/2013/ZP Strona 2

3 Kieszeń dysku twardego musi gwarantować uŝytkownikowi moŝliwość bezinwazyjnego wyjęcia dysku twardego z urządzenia. Bezinwazyjne usunięcie to takie które nie narusza warunków gwarancji, nie prowadzi do uszkodzenia drukarki i dysku twardego. Kieszeń dysku twardego musi gwarantować prawidłowe i stabilne działanie z zaoferowanym dyskiem twardym. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego. Urządzenie musi posiadać standardowe interfejsy komunikacyjne: minimum jedną kartę sieciową Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz USB 2.0. Urządzenie nie moŝe być wyposaŝone w Ŝadne urządzenie słuŝące do komunikacji bezprzewodowej. Urządzenie musi posiadać obsługę połączenia sieciowego dla drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, oraz wysyłania faksu. Urządzenie musi posiadać moŝliwość obsługi protokołów TCP/IP IPv4 i IPv6 (Standard 10/100/1000 BASE-TX Ethernet), http i HTTPS. Urządzenie musi mieć wbudowane emulacje minimum: PCL 5e/5c, PCL 6, XPS w wersji 3, PostScript Level 3. Minimalna wydajność zainstalowanej w urządzeniu sekcji obrazowania CMY to stron wydruków. Minimalna wydajność pojedynczych zainstalowanych w urządzeniu tonerów CMYK to 5500 stron wydruków. Urządzenie musi posiadać minimum dwa standardowe podajniki papieru A6 do A4 o pojemności od 250 do 1350 stron papieru. Urządzenie musi posiadać podajnik ręczny na minimum 100 stron papieru formatu A6 do A4. Urządzenie musi posiadać automatyczny podajnik papieru formatu A Urządzenie musi posiadać moŝliwość druku na 25/2013/ZP Strona 3

4 kopertach. Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość wyboru trybu skanowania do: USB, FTP, HDD, SMB, . Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość skanowania do plików o formacie: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje wydruku bezpośrednio z USB i plików typu PDF. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje drukowania na foli. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje drukowania znaków wodnych. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje kopiowania w systemie 2 strony na 1 oraz 4 strony na 1. Sterowniki do urządzenia muszą być kompatybilne z wyszczególnionymi powyŝej systemami operacyjnymi oraz dołączone w komplecie wraz z drukarką. Urządzenie drukujące musi posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentów w postaci papierowej potwierdzającego posiadanie przez kaŝdy zestaw komputerowy. Drukarka wielofunkcyjna musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilana napięciem przemiennym 230V. Gwarancja na drukarkę powinna wynosić minimum 24 miesiące. Urządzenie drukujące musi posiadać w zestawie kabel zasilania 230V oraz kabel USB 2.0 nie dłuŝszy niŝ 2 metry. Wykonawca dostarczy System Wydruku Poufnego (SWP) dla dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych i uruchomi go w siedzibie Zamawiającego w systemie akredytowanym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Licencje na oprogramowanie SWP muszą być doŝywotnie i muszą umoŝliwiać wykorzystanie w SWP urządzeń wielofunkcyjnych dostarczanych przez Wykonawcę oraz posiadanych przez Zamawiającego tj: 25/2013/ZP Strona 4

5 - Konica Minolta bizhub C360; - Konica Minolta bizhub C35; Oprogramowanie musi umoŝliwiać funkcjonowanie SWP dla dostarczonych urządzeń oraz umoŝliwiać zainstalowanie aktualizacji związanych z wprowadzeniem nowych modeli urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawcy bez podłączenia do sieci Internet. DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA ŚREDNIONAKŁADOWA Urządzenie musi pracować w technologii elektrofotograficznej poprzez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego. Szybkość procesora urządzenia to minimum 800MHz. Pojemność całkowita pamięci RAM drukarki musi wynieść minimum 2 GB. Urządzenie musi być wyposaŝone w dotykowy wielofunkcyjny panel sterujący z kolorowym ekranem LCD lub LED. Urządzenie musi mieć funkcję drukowania, kopiowania i skanowania kolorowego z obsługą formatu papieru od A5 do A3; Urządzenie musi mieć moŝliwość obsługi papieru o gramaturze mieszczącej się w przedziale 52 do 300 g/m 2. Urządzenie musi mieć moŝliwość osiągnięcia rozdzielczości kopiowania i skanowania minimum 600x600 dpi. Urządzenie musi mieć moŝliwość osiągnięcia rozdzielczości drukowania minimum 1800x600 dpi (z technologią wygładzania) oraz 1200x1200 dpi w trybie wysokiej jakości. Urządzenie musi mieć moŝliwość skalowania kopii (funkcja zoom) w przedziale od 25 do 400%. Urządzenie musi być kompatybilne z komputerami klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym 32 i 64 bitowym takim jak: Windows XP Professional, Windows 2003/2008 Serwer, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Professional. Urządzenie musi zapewnić gradację (skala szarości) minimum 256 poziomów. 25/2013/ZP Strona 5

6 Urządzenie musi umoŝliwiać automatyczny dwustronny wydruk (dupleks). Prędkość drukowania i kopiowania A4 w monochromie minimum 36 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A4 w kolorze minimum 36 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A3 w monochromie minimum 18 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A3 w kolorze minimum 18 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania monochromatycznej strony A4 w dupleksie minimum 36 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania kolorowej strony A4 w dupleksie minimum 36 stron na minutę. Prędkość skanowania kolorowej strony to minimum 80 oryginałów na minutę. Prędkość skanowania monochromatycznej strony to minimum 80 oryginałów na minutę. Czas osiągnięcia gotowości po włączeniu urządzenia to maksymalnie 30 sekund. Czas wydrukowania pierwszej strony kopii (mono/kolor) po osiągnięciu gotowości drukarki to maksymalnie 9 sekund. Urządzenie musi posiadać dysk twardy o pojemności minimum 250 GB. Dysk musi być zamontowany i podłączony w zewnętrznej lub wewnętrznej kieszeni dysku twardego. Kieszeń dysku twardego musi gwarantować uŝytkownikowi moŝliwość bezinwazyjnego wyjęcia dysku twardego z urządzenia. Bezinwazyjne usunięcie to takie które nie narusza warunków gwarancji, nie prowadzi do uszkodzenia drukarki i dysku twardego. Kieszeń dysku twardego musi gwarantować prawidłowe i stabilne działanie z zaoferowanym dyskiem twardym. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego. 25/2013/ZP Strona 6

7 Urządzenie musi posiadać standardowe interfejsy komunikacyjne: minimum jedną kartę sieciową Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz USB 2.0. Urządzenie nie moŝe być wyposaŝone w Ŝadne urządzenie słuŝące do komunikacji bezprzewodowej. Urządzenie musi posiadać obsługę połączenia sieciowego dla drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, oraz wysyłania faksu. Urządzenie musi posiadać moŝliwość obsługi protokołów TCP/IP IPv4 i IPv6 (Standard 10/100/1000 BASE-TX Ethernet), http i HTTPS. Urządzenie musi mieć wbudowane emulacje minimum: PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript Level 3, XPS. Urządzenie musi posiadać minimum dwa standardowe podajniki papieru A5 do A3 o pojemności od minimum 500 arkuszy o gramaturze 256 g/m 2. Urządzenie musi posiadać podajnik ręczny na minimum 150 stron papieru formatu A6 do A3. Urządzenie musi posiadać automatyczny podajnik papieru formatu A6 do A3. Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość wyboru trybu skanowania do: USB, FTP, HDD, SMB/LAN, oraz skrzynki uŝytkownika. Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość skanowania do plików o formacie: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje wydruku bezpośrednio z plików typu PCL, PS, TIFF, XPS, PDF. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje drukowania znaków wodnych. Sterowniki do urządzenia muszą być kompatybilne z wyszczególnionymi powyŝej systemami operacyjnymi oraz dołączone w komplecie wraz z drukarką. Urządzenie drukujące musi posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentów w postaci papierowej potwierdzającego posiadanie 25/2013/ZP Strona 7

8 przez kaŝdy zestaw komputerowy. Drukarka wielofunkcyjna musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilana napięciem przemiennym 230V. Gwarancja na drukarkę powinna wynosić minimum 24 miesiące. Urządzenie drukujące musi posiadać w zestawie kabel zasilania 230V. Wykonawca dostarczy System Wydruku Poufnego (SWP) dla dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych i uruchomi go w siedzibie Zamawiającego w systemie akredytowanym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Licencje na oprogramowanie SWP muszą być doŝywotnie i muszą umoŝliwiać wykorzystanie w SWP urządzeń wielofunkcyjnych dostarczanych przez Wykonawcę oraz posiadanych przez Zamawiającego tj: - Konica Minolta bizhub C360; - Konica Minolta bizhub C35; Oprogramowanie musi umoŝliwiać funkcjonowanie SWP dla dostarczonych urządzeń oraz umoŝliwiać zainstalowanie aktualizacji związanych z wprowadzeniem nowych modeli urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawcy bez podłączenia do sieci Internet. SYSTEM WYDRUKU POUFNEGO (SWP) 1. Urządzenie wielofunkcyjne musi być wyposaŝone w podzespoły bazowe i moŝliwości programowe umoŝliwiające uwierzytelnianie uŝytkownika za pomocą: a) Karty zbliŝeniowej pracującej w systemie kontroli dostępu KANTECH ; b) Pin kodu; c) Loginu i hasła uŝytkownika zdefiniowanego w Active Directory firmy Microsoft. 2. Uwierzytelnianie uŝytkownika musi odbywać się za pomocą sposobu a) lub b) lub c) wymienionych w punkcie Zamawiający musi mieć moŝliwość niezaleŝnej konfiguracji wszystkich trzech 25/2013/ZP Strona 8

9 sposobów uwierzytelniania uŝytkownika wymienionych w punkcie JeŜeli czytnik kart zbliŝeniowych nie jest zintegrowany bezpośrednio z terminalem sterującym urządzenia (tj. nie stanowi jego integralnej części ) musi zostać zamontowany w miejscu widocznym i dostępnym nie utrudniającym uŝycia karty kontroli dostępu uŝytkownikowi. 5. Urządzenie wielofunkcyjne musi posiadać tylko jeden wewnętrzny interfejs sieciowy słuŝący do komunikacji z siecią LAN. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym wykorzystany jest dodatkowy interfejs sieciowy dla czytnika kart. 6. Urządzenie nie moŝe posiadać wewnętrznego i zewnętrznego bezprzewodowego interfejsu sieciowego. 7. Dysk twardy urządzenia wielofunkcyjnego musi być zamontowany w kieszeni wewnętrznej lub zewnętrznej urządzenia. 8. Zewnętrzna lub wewnętrzna kieszeń dysku twardego musi pozwalać kaŝdemu uŝytkownikowi na łatwe fizyczne usunięcie go z urządzenia bez potrzeby dodatkowego otwierania obudowy urządzenia (analogicznie jak kieszeń w stacji roboczej). 9. SWP musi obsługiwać minimum cztery lokalizacje. 10. W kaŝdej lokalizacji SWP musi mieć moŝliwość podłączenia minimum 20 urządzeń wielofunkcyjnych. 11. SWP musi mieć moŝliwość działania niezaleŝnie w minimum czterech połączonych lokalizacjach z moŝliwością czasowej utraty komunikacji. Dla kaŝdej lokalizacji przeznaczona jest minimum jedna instancja aplikacji serwera obsługująca urządzenia wielofunkcyjne. Definiuje się jeden serwer główny oraz wiele serwerów dodatkowych. 12. UŜytkownik musi mieć moŝliwość drukowania i kopiowania z kaŝdej lokalizacji. 13. KaŜda z lokalizacji w przypadku awarii łączy realizuje samodzielnie zadania drukowania i kopiowania. 14. SWP musi gromadzić dane o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych. 15. SWP musi dokonywać autoryzacji uŝytkowników i gromadzić informacje o wykonywanych wydrukach pomimo nie 25/2013/ZP Strona 9

10 funkcjonowania głównego serwera lub/i utraty z nim połączenia w danej lokalizacji. 16. Po ponownym przywróceniu łączności pomiędzy lokalizacjami musi nastąpić automatyczna synchronizacja pomiędzy serwerami. 17. SWP musi mieć moŝliwość dołączania dodatkowych lokalizacji przy rozbudowie systemu. 18. Wykonawca dostarczy w formie pisemnej lub/i elektronicznej (format PDF) następujące procedury: a. Instalacji serwera głównego w środowisku Microsoft Windows Server 2003/2008. b. Instalacji serwera dodatkowego w środowisku Microsoft Windows Server 2003/2008. c. Tworzenia kopii zapasowej bazy danych i konfiguracji aplikacji serwerowej. d. Odtworzenia z kopii zapasowej bazy danych i konfiguracji aplikacji serwerowej na domyślnie zainstalowanej aplikacji. 19 System musi gromadzić informacje o operacjach systemu w dzienniku zdarzeń. 20. Dziennik zdarzeń musi zawierać informacje o wykonanych pracach w centralnej bazie danych. 21. Pomimo utraty połączenia pomiędzy lokalizacjami system musi zapewnić późniejszą automatyczną synchronizację dzienników w systemie. 22. System musi mieć moŝliwość wydruku dzienników zdarzeń. 23. System musi mieć moŝliwość eksportu dzienników zdarzeń do pliku zewnętrznego, co najmniej do takich formatów jak: *.CSV, *.PDF. 25/2013/ZP Strona 10

11 24. Uwierzytelnianie uŝytkownika w systemie musi odbywać się za pomocą karty zbliŝeniowej pracującej w systemie kontroli dostępu KANTECH lub Pin kodu lub loginu i hasła uŝytkownika zdefiniowanego w Active Directory firmy Microsoft. Zamawiający musi mieć moŝliwość niezaleŝnej konfiguracji wszystkich trzech w/w sposobów uwierzytelniania uŝytkownika w systemie. 25. Rejestracja nowej karty zbliŝeniowej musi odbywać się z udziałem administratora tego systemu. 26. System Wydruku Poufnego musi być kompatybilny z Active Directory firmy Microsoft, co do: a. Odwzorowania struktury organizacyjnej instytucji, czyli identyfikacji komórek organizacyjnych. b. Odczytu zdefiniowanych uŝytkowników. c. Monitorowania i synchronizacja zmian takich jak: i. Dodanie/usunięcie uŝytkownika. ii. Dodanie/usunięcie komórek organizacyjnych. iii. Przeniesienie uŝytkownika do innej komórki organizacyjnej. iv. Blokowanie/odblokowanie konta uŝytkownika. 27. MoŜliwość szybkiego wyszukania w systemie uŝytkownika i komórki organizacyjnej. 28. SWP musi mieć moŝliwość ustawienia wydruku podąŝającego tzn.: KaŜdy uŝytkownik moŝe sfinalizować swój wydruk na dowolnym urządzeniu drukującym podłączonym do systemu. 29. SWP musi mieć moŝliwość ustawienia wydruku dla grupy uŝytkowników na wskazanej grupie urządzeń wielofunkcyjnych. 30 SWP musi mieć moŝliwość zarządzania kolejką wydruku tzn.: a. Przypisania kolejki wydruku do uŝytkownika. 25/2013/ZP Strona 11

12 b. UŜytkownik wybiera dowolne zadanie z kolejki wydruków do uwolnienia. c. UŜytkownik usuwa dowolne zadania z kolejki. d. Ustawienia czasu, po którym zostaną usunięte z kolejki zalegające w niej zadania. e. Realizacja zadania powoduje usunięcie go z kolejki wydruku brak moŝliwość wydrukowania dokumentu ponownie. 31. SWP musi mieć moŝliwość tworzenia Raportów (bilingów). 32. Raportowanie musi dotyczyć: a. UŜytkowników (z podziałem na koszty, liczbę stron, jednostki i komórki organizacyjne, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor),) za dowolny okres. b. Jednostek i komórek organizacyjnych (z podziałem na koszty i liczbę stron, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor)) za dowolny okres. 33. SWP musi mieć moŝliwość przypisywania uprawnień na poziomie grup uŝytkowników do wybranych funkcji urządzeń wielofunkcyjnych tj. skanowanie i wykonywanie wydruków kolorowych. 34. Zarządzanie konfiguracją wszystkich parametrów urządzenia wielofunkcyjnego zdalnie np. za pomocą przeglądarki internetowej. 35. SWP musi mieć moŝliwość edycji nazw urządzeń wielofunkcyjnych. 36. SWP musi mieć moŝliwość rejestrowania wszystkich atrybutów wykonywanych kopii (np. format, kolor, duplex itp.). 37. Umowa serwisowa obejmuje okres minimum 12-mcy i gwarantuje co najmniej: a. Aktualizację oprogramowania. b. Zdalne wsparcie techniczne i konsultacje. 38. Szkolenie praktyczne dla administratorów w siedzibie Zamawiającego. 39. DoŜywotnia licencja na kaŝde oprogramowanie w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) wraz z nośnikiem umoŝliwiającym przeprowadzenie 25/2013/ZP Strona 12

13 instalacji i konfiguracji systemu SWP (płyta DVD/CD) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.). 40. Licencje oprogramowania w przypadku typu licencjonowania na serwer: a. Serwer główny 1 szt. b. Serwer zapasowy 3 szt. 41. Licencje oprogramowania w przypadku typu licencjonowania na uŝytkownika: a. Liczba uŝytkowników 650 szt. b. System musi pracować w środowisku minimum Microsoft Windows Serwer System musi obsługiwać stacje robocze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP Prof. i Windows7 Prof. 43. System musi być instalowany, uruchomiony i pracować bez potrzeby podłączenia do Internetu. * Wypełnia Wykonawca - jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego naleŝy wpisać SPEŁNIA, jeŝeli oferowany parametr nie spełnia wymogów Zamawiającego naleŝy wpisać NIE SPEŁNIA.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 25/2013/ZP Strona 13

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1e do SIWZ po modyfikacji z dnia 29.05.2018 r. po modyfikacji z dnia 19.06.2018 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu IT,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ)

Część nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) Załącznik nr 1c do SIWZ i umowy dotyczy część 3 Część nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) 1. Kolorowe Urządzenie wielofunkcyjne A3 - szybkie 1. Typ urządzenia laserowe, wielofunkcyjne urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn 1. Technologia druku/kopiowania Laserowa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. ZADANIE 1

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe.

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe. Opis przedmiotu zamówienia dla usługi dzierżawy urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe zamówienie obejmuje swym zakresem dzierżawę urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, jak również zainstalowanie, zintegrowanie i skonfigurowanie urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IZP. 272.2.2018 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych CZĘŚĆ NR 2: Dostawa drukarek, skanerów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące urządzeń

Wymagania dotyczące urządzeń Wymagania dotyczące urządzeń Załącznik nr 6 do siwz Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach dzierżawy niżej wymienionych urządzeń: 1. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 1 szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz minimalnych parametrów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych szt. 6 WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Szczegółowy wykaz minimalnych parametrów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych szt. 6 WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy wykaz minimalnych parametrów technicznych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych szt. 6 PARAMETRY WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ILOŚĆ URZĄDZEŃ TYP URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy Załącznik nr 1 BO-231-15/974/MM/13 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: najem 21 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

Dział II. SIWZ Część 3. Opis przedmiotu zamówienia Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Dział II. SIWZ Część 3. Opis przedmiotu zamówienia Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Dział II. SIWZ Część 3. Opis przedmiotu zamówienia Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do Zespołu Szkół im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

69/PNP/SW/2015. Opis funkcjonalności

69/PNP/SW/2015. Opis funkcjonalności 69/PNP/SW/2015 załącznik nr 1 do SIWZ Opis funkcjonalności Uwaga: W powyższych tabelach proszę w kolumnie oferowane parametry/funkcjonalności wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 10 urządzeń tj.: a. wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3-2 szt. ; b. wielofunkcyjnych monochromatycznych

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do SIWZ ZP.341-14/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 72500000-0

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1: szt. 2 Oferowany model *... Producent *... L.p. Opis wymaganych (minimum) i/albo

Bardziej szczegółowo

69/PNP/SW/2015/II. Opis funkcjonalności

69/PNP/SW/2015/II. Opis funkcjonalności 69/PNP/SW/2015/II załącznik nr 1 do SIWZ Opis funkcjonalności Uwaga: W powyższych tabelach proszę w kolumnie oferowane parametry/funkcjonalności wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON...

... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... Załącznik nr 2b do zaproszenia... pieczęć Wykonawcy... miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Tel/fax... NIP... REGON... OFERTA NA DOSTAWĘ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Niniejszym składamy naszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu poligraficznego imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

Standardowe interfejsy 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE b/g/n)

Standardowe interfejsy 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE b/g/n) 8 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Parametr Wartość Prędkość druku / kopiowania A4 w 30 str. / min. Prędkość druku / kopiowania A3 w 15 str. / min. Prędkość

Bardziej szczegółowo

min 12,9 osiągająca rozdzielczość min 2732x2048 px antyodblaskowa (bez użycia dodatkowych filtrów). dotykowa

min 12,9 osiągająca rozdzielczość min 2732x2048 px antyodblaskowa (bez użycia dodatkowych filtrów). dotykowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Tablet 1 szt. Procesor Osiągający w teście PassMark min 5000pkt Matryca min 12,9 osiągająca rozdzielczość min 2732x2048 px antyodblaskowa (bez użycia dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Wasz znak: Warszawa, r. Nasz znak:

Wasz znak: Warszawa, r. Nasz znak: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Centrala Spółki Departament Zakupów, Administracji i Majątku tel. (0 22) 691 79 91 fax (0 22) 691 89 21 dw@pgnig.pl Wasz znak: Warszawa, 30.09.2011 r. Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst.214.8.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1.

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1 Gwarancja na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie minimum 24 miesiące.

PAKIET 1 Gwarancja na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie minimum 24 miesiące. PAKIET 1 Gwarancja na wszystkie urządzenia zawarte w pakiecie minimum 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji w miesiącach:... Monitor LCD szt 23 Model:... Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane Parametry

Bardziej szczegółowo

kolorze i czerni wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim)

kolorze i czerni wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim) Urządzenie wielofunkcyjne A3 (kolor) 14 sztuk. Rodzaj urządzenia Miesięczna gwarantowana ilość wydruków * Metoda drukowania Prędkość druku / kopiowania Rozdzielczość druku Czas nagrzewania (sek.) Wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo