OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO."

Transkrypt

1 ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. System Wydruku Poufnego (SWP) - Jest to wielomodułowy system informatyczny. System Wydruku Poufnego musi dawać moŝliwość kontroli i monitorowania dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych (wydruk poufny), kontroli i monitorowania wykonywanych zadań i kosztów związanych z wydrukiem, kopiowaniem i skanowaniem, wykonywanych przez indywidualnego uŝytkownika. SWP składa się z oprogramowania oraz urządzeń wielofunkcyjnych. L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )* DRUKARKA WIELOFUNKCYJN NISKONAKŁADOWA Urządzenie musi pracować w technologii elektrofotograficznej poprzez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego. Szybkość procesora urządzenia to minimum 800MHz. Pojemność całkowita pamięci RAM drukarki musi wynieść minimum 80 MB. Urządzenie musi być wyposaŝone w wielofunkcyjny panel sterujący z kolorowym ekranem LCD lub LED. Panel dodatkowo musi posiadać klawiaturę numeryczną. Urządzenie musi mieć funkcję drukowania, kopiowania i skanowania kolorowego z obsługą formatu papieru od A6 do A4; 6. Urządzenie musi mieć moŝliwość obsługi 25/2013/ZP Strona 1

2 papieru o gramaturze mieszczącej się w przedziale 60 do 210 g/m 2. Urządzenie musi mieć moŝliwość osiągnięcia rozdzielczości drukowania i skanowania minimum 600x600 dpi. Urządzenie musi mieć moŝliwość skalowania kopii (funkcja zoom) w przedziale od 25 do 400%. Urządzenie musi być kompatybilne z komputerami klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym 32 i 64 bitowym takim jak: Windows XP Professional, Windows 2003/2008 Serwer, Windows Vista Business, Windows 7 Professional. Urządzenie musi zapewnić gradację (skala szarości) minimum 256 poziomów. Urządzenie musi umoŝliwiać automatyczny dwustronny wydruk (dupleks). Prędkość drukowania i kopiowania A4 w monochromie minimum 30 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A4 w kolorze minimum 30 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania monochromatycznej strony A4 w dupleksie minimum 30 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania kolorowej strony A4 w dupleksie minimum 30 stron na minutę. Prędkość skanowania kolorowej strony A4 w rozdzielczości 300 dpi. to minimum 30 skanów na minutę. Prędkość skanowania monochromatycznej strony A4 w rozdzielczości 300 dpi. to minimum 30 skanów na minutę. Czas osiągnięcia gotowości po włączeniu urządzenia to maksymalnie 50 sekund. Czas wydrukowania pierwszej strony kopii (mono/kolor) po osiągnięciu gotowości drukarki to maksymalnie 13 sekund. Urządzenie musi posiadać dysk twardy o pojemności minimum 120 GB. Dysk musi być zamontowany i podłączony w zewnętrznej lub wewnętrznej kieszeni dysku twardego. 25/2013/ZP Strona 2

3 Kieszeń dysku twardego musi gwarantować uŝytkownikowi moŝliwość bezinwazyjnego wyjęcia dysku twardego z urządzenia. Bezinwazyjne usunięcie to takie które nie narusza warunków gwarancji, nie prowadzi do uszkodzenia drukarki i dysku twardego. Kieszeń dysku twardego musi gwarantować prawidłowe i stabilne działanie z zaoferowanym dyskiem twardym. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego. Urządzenie musi posiadać standardowe interfejsy komunikacyjne: minimum jedną kartę sieciową Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz USB 2.0. Urządzenie nie moŝe być wyposaŝone w Ŝadne urządzenie słuŝące do komunikacji bezprzewodowej. Urządzenie musi posiadać obsługę połączenia sieciowego dla drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, oraz wysyłania faksu. Urządzenie musi posiadać moŝliwość obsługi protokołów TCP/IP IPv4 i IPv6 (Standard 10/100/1000 BASE-TX Ethernet), http i HTTPS. Urządzenie musi mieć wbudowane emulacje minimum: PCL 5e/5c, PCL 6, XPS w wersji 3, PostScript Level 3. Minimalna wydajność zainstalowanej w urządzeniu sekcji obrazowania CMY to stron wydruków. Minimalna wydajność pojedynczych zainstalowanych w urządzeniu tonerów CMYK to 5500 stron wydruków. Urządzenie musi posiadać minimum dwa standardowe podajniki papieru A6 do A4 o pojemności od 250 do 1350 stron papieru. Urządzenie musi posiadać podajnik ręczny na minimum 100 stron papieru formatu A6 do A4. Urządzenie musi posiadać automatyczny podajnik papieru formatu A Urządzenie musi posiadać moŝliwość druku na 25/2013/ZP Strona 3

4 kopertach. Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość wyboru trybu skanowania do: USB, FTP, HDD, SMB, . Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość skanowania do plików o formacie: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje wydruku bezpośrednio z USB i plików typu PDF. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje drukowania na foli. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje drukowania znaków wodnych. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje kopiowania w systemie 2 strony na 1 oraz 4 strony na 1. Sterowniki do urządzenia muszą być kompatybilne z wyszczególnionymi powyŝej systemami operacyjnymi oraz dołączone w komplecie wraz z drukarką. Urządzenie drukujące musi posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentów w postaci papierowej potwierdzającego posiadanie przez kaŝdy zestaw komputerowy. Drukarka wielofunkcyjna musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilana napięciem przemiennym 230V. Gwarancja na drukarkę powinna wynosić minimum 24 miesiące. Urządzenie drukujące musi posiadać w zestawie kabel zasilania 230V oraz kabel USB 2.0 nie dłuŝszy niŝ 2 metry. Wykonawca dostarczy System Wydruku Poufnego (SWP) dla dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych i uruchomi go w siedzibie Zamawiającego w systemie akredytowanym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Licencje na oprogramowanie SWP muszą być doŝywotnie i muszą umoŝliwiać wykorzystanie w SWP urządzeń wielofunkcyjnych dostarczanych przez Wykonawcę oraz posiadanych przez Zamawiającego tj: 25/2013/ZP Strona 4

5 - Konica Minolta bizhub C360; - Konica Minolta bizhub C35; Oprogramowanie musi umoŝliwiać funkcjonowanie SWP dla dostarczonych urządzeń oraz umoŝliwiać zainstalowanie aktualizacji związanych z wprowadzeniem nowych modeli urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawcy bez podłączenia do sieci Internet. DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA ŚREDNIONAKŁADOWA Urządzenie musi pracować w technologii elektrofotograficznej poprzez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego. Szybkość procesora urządzenia to minimum 800MHz. Pojemność całkowita pamięci RAM drukarki musi wynieść minimum 2 GB. Urządzenie musi być wyposaŝone w dotykowy wielofunkcyjny panel sterujący z kolorowym ekranem LCD lub LED. Urządzenie musi mieć funkcję drukowania, kopiowania i skanowania kolorowego z obsługą formatu papieru od A5 do A3; Urządzenie musi mieć moŝliwość obsługi papieru o gramaturze mieszczącej się w przedziale 52 do 300 g/m 2. Urządzenie musi mieć moŝliwość osiągnięcia rozdzielczości kopiowania i skanowania minimum 600x600 dpi. Urządzenie musi mieć moŝliwość osiągnięcia rozdzielczości drukowania minimum 1800x600 dpi (z technologią wygładzania) oraz 1200x1200 dpi w trybie wysokiej jakości. Urządzenie musi mieć moŝliwość skalowania kopii (funkcja zoom) w przedziale od 25 do 400%. Urządzenie musi być kompatybilne z komputerami klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym 32 i 64 bitowym takim jak: Windows XP Professional, Windows 2003/2008 Serwer, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows 8 Professional. Urządzenie musi zapewnić gradację (skala szarości) minimum 256 poziomów. 25/2013/ZP Strona 5

6 Urządzenie musi umoŝliwiać automatyczny dwustronny wydruk (dupleks). Prędkość drukowania i kopiowania A4 w monochromie minimum 36 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A4 w kolorze minimum 36 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A3 w monochromie minimum 18 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania A3 w kolorze minimum 18 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania monochromatycznej strony A4 w dupleksie minimum 36 stron na minutę. Prędkość drukowania i kopiowania kolorowej strony A4 w dupleksie minimum 36 stron na minutę. Prędkość skanowania kolorowej strony to minimum 80 oryginałów na minutę. Prędkość skanowania monochromatycznej strony to minimum 80 oryginałów na minutę. Czas osiągnięcia gotowości po włączeniu urządzenia to maksymalnie 30 sekund. Czas wydrukowania pierwszej strony kopii (mono/kolor) po osiągnięciu gotowości drukarki to maksymalnie 9 sekund. Urządzenie musi posiadać dysk twardy o pojemności minimum 250 GB. Dysk musi być zamontowany i podłączony w zewnętrznej lub wewnętrznej kieszeni dysku twardego. Kieszeń dysku twardego musi gwarantować uŝytkownikowi moŝliwość bezinwazyjnego wyjęcia dysku twardego z urządzenia. Bezinwazyjne usunięcie to takie które nie narusza warunków gwarancji, nie prowadzi do uszkodzenia drukarki i dysku twardego. Kieszeń dysku twardego musi gwarantować prawidłowe i stabilne działanie z zaoferowanym dyskiem twardym. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty w twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego. 25/2013/ZP Strona 6

7 Urządzenie musi posiadać standardowe interfejsy komunikacyjne: minimum jedną kartę sieciową Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz USB 2.0. Urządzenie nie moŝe być wyposaŝone w Ŝadne urządzenie słuŝące do komunikacji bezprzewodowej. Urządzenie musi posiadać obsługę połączenia sieciowego dla drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, oraz wysyłania faksu. Urządzenie musi posiadać moŝliwość obsługi protokołów TCP/IP IPv4 i IPv6 (Standard 10/100/1000 BASE-TX Ethernet), http i HTTPS. Urządzenie musi mieć wbudowane emulacje minimum: PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript Level 3, XPS. Urządzenie musi posiadać minimum dwa standardowe podajniki papieru A5 do A3 o pojemności od minimum 500 arkuszy o gramaturze 256 g/m 2. Urządzenie musi posiadać podajnik ręczny na minimum 150 stron papieru formatu A6 do A3. Urządzenie musi posiadać automatyczny podajnik papieru formatu A6 do A3. Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość wyboru trybu skanowania do: USB, FTP, HDD, SMB/LAN, oraz skrzynki uŝytkownika. Urządzenie musi posiadać w standardzie moŝliwość skanowania do plików o formacie: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje wydruku bezpośrednio z plików typu PCL, PS, TIFF, XPS, PDF. Urządzenie musi posiadać w standardzie funkcje drukowania znaków wodnych. Sterowniki do urządzenia muszą być kompatybilne z wyszczególnionymi powyŝej systemami operacyjnymi oraz dołączone w komplecie wraz z drukarką. Urządzenie drukujące musi posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat CE. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentów w postaci papierowej potwierdzającego posiadanie 25/2013/ZP Strona 7

8 przez kaŝdy zestaw komputerowy. Drukarka wielofunkcyjna musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilana napięciem przemiennym 230V. Gwarancja na drukarkę powinna wynosić minimum 24 miesiące. Urządzenie drukujące musi posiadać w zestawie kabel zasilania 230V. Wykonawca dostarczy System Wydruku Poufnego (SWP) dla dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych i uruchomi go w siedzibie Zamawiającego w systemie akredytowanym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Licencje na oprogramowanie SWP muszą być doŝywotnie i muszą umoŝliwiać wykorzystanie w SWP urządzeń wielofunkcyjnych dostarczanych przez Wykonawcę oraz posiadanych przez Zamawiającego tj: - Konica Minolta bizhub C360; - Konica Minolta bizhub C35; Oprogramowanie musi umoŝliwiać funkcjonowanie SWP dla dostarczonych urządzeń oraz umoŝliwiać zainstalowanie aktualizacji związanych z wprowadzeniem nowych modeli urządzeń wielofunkcyjnych Wykonawcy bez podłączenia do sieci Internet. SYSTEM WYDRUKU POUFNEGO (SWP) 1. Urządzenie wielofunkcyjne musi być wyposaŝone w podzespoły bazowe i moŝliwości programowe umoŝliwiające uwierzytelnianie uŝytkownika za pomocą: a) Karty zbliŝeniowej pracującej w systemie kontroli dostępu KANTECH ; b) Pin kodu; c) Loginu i hasła uŝytkownika zdefiniowanego w Active Directory firmy Microsoft. 2. Uwierzytelnianie uŝytkownika musi odbywać się za pomocą sposobu a) lub b) lub c) wymienionych w punkcie Zamawiający musi mieć moŝliwość niezaleŝnej konfiguracji wszystkich trzech 25/2013/ZP Strona 8

9 sposobów uwierzytelniania uŝytkownika wymienionych w punkcie JeŜeli czytnik kart zbliŝeniowych nie jest zintegrowany bezpośrednio z terminalem sterującym urządzenia (tj. nie stanowi jego integralnej części ) musi zostać zamontowany w miejscu widocznym i dostępnym nie utrudniającym uŝycia karty kontroli dostępu uŝytkownikowi. 5. Urządzenie wielofunkcyjne musi posiadać tylko jeden wewnętrzny interfejs sieciowy słuŝący do komunikacji z siecią LAN. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym wykorzystany jest dodatkowy interfejs sieciowy dla czytnika kart. 6. Urządzenie nie moŝe posiadać wewnętrznego i zewnętrznego bezprzewodowego interfejsu sieciowego. 7. Dysk twardy urządzenia wielofunkcyjnego musi być zamontowany w kieszeni wewnętrznej lub zewnętrznej urządzenia. 8. Zewnętrzna lub wewnętrzna kieszeń dysku twardego musi pozwalać kaŝdemu uŝytkownikowi na łatwe fizyczne usunięcie go z urządzenia bez potrzeby dodatkowego otwierania obudowy urządzenia (analogicznie jak kieszeń w stacji roboczej). 9. SWP musi obsługiwać minimum cztery lokalizacje. 10. W kaŝdej lokalizacji SWP musi mieć moŝliwość podłączenia minimum 20 urządzeń wielofunkcyjnych. 11. SWP musi mieć moŝliwość działania niezaleŝnie w minimum czterech połączonych lokalizacjach z moŝliwością czasowej utraty komunikacji. Dla kaŝdej lokalizacji przeznaczona jest minimum jedna instancja aplikacji serwera obsługująca urządzenia wielofunkcyjne. Definiuje się jeden serwer główny oraz wiele serwerów dodatkowych. 12. UŜytkownik musi mieć moŝliwość drukowania i kopiowania z kaŝdej lokalizacji. 13. KaŜda z lokalizacji w przypadku awarii łączy realizuje samodzielnie zadania drukowania i kopiowania. 14. SWP musi gromadzić dane o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych. 15. SWP musi dokonywać autoryzacji uŝytkowników i gromadzić informacje o wykonywanych wydrukach pomimo nie 25/2013/ZP Strona 9

10 funkcjonowania głównego serwera lub/i utraty z nim połączenia w danej lokalizacji. 16. Po ponownym przywróceniu łączności pomiędzy lokalizacjami musi nastąpić automatyczna synchronizacja pomiędzy serwerami. 17. SWP musi mieć moŝliwość dołączania dodatkowych lokalizacji przy rozbudowie systemu. 18. Wykonawca dostarczy w formie pisemnej lub/i elektronicznej (format PDF) następujące procedury: a. Instalacji serwera głównego w środowisku Microsoft Windows Server 2003/2008. b. Instalacji serwera dodatkowego w środowisku Microsoft Windows Server 2003/2008. c. Tworzenia kopii zapasowej bazy danych i konfiguracji aplikacji serwerowej. d. Odtworzenia z kopii zapasowej bazy danych i konfiguracji aplikacji serwerowej na domyślnie zainstalowanej aplikacji. 19 System musi gromadzić informacje o operacjach systemu w dzienniku zdarzeń. 20. Dziennik zdarzeń musi zawierać informacje o wykonanych pracach w centralnej bazie danych. 21. Pomimo utraty połączenia pomiędzy lokalizacjami system musi zapewnić późniejszą automatyczną synchronizację dzienników w systemie. 22. System musi mieć moŝliwość wydruku dzienników zdarzeń. 23. System musi mieć moŝliwość eksportu dzienników zdarzeń do pliku zewnętrznego, co najmniej do takich formatów jak: *.CSV, *.PDF. 25/2013/ZP Strona 10

11 24. Uwierzytelnianie uŝytkownika w systemie musi odbywać się za pomocą karty zbliŝeniowej pracującej w systemie kontroli dostępu KANTECH lub Pin kodu lub loginu i hasła uŝytkownika zdefiniowanego w Active Directory firmy Microsoft. Zamawiający musi mieć moŝliwość niezaleŝnej konfiguracji wszystkich trzech w/w sposobów uwierzytelniania uŝytkownika w systemie. 25. Rejestracja nowej karty zbliŝeniowej musi odbywać się z udziałem administratora tego systemu. 26. System Wydruku Poufnego musi być kompatybilny z Active Directory firmy Microsoft, co do: a. Odwzorowania struktury organizacyjnej instytucji, czyli identyfikacji komórek organizacyjnych. b. Odczytu zdefiniowanych uŝytkowników. c. Monitorowania i synchronizacja zmian takich jak: i. Dodanie/usunięcie uŝytkownika. ii. Dodanie/usunięcie komórek organizacyjnych. iii. Przeniesienie uŝytkownika do innej komórki organizacyjnej. iv. Blokowanie/odblokowanie konta uŝytkownika. 27. MoŜliwość szybkiego wyszukania w systemie uŝytkownika i komórki organizacyjnej. 28. SWP musi mieć moŝliwość ustawienia wydruku podąŝającego tzn.: KaŜdy uŝytkownik moŝe sfinalizować swój wydruk na dowolnym urządzeniu drukującym podłączonym do systemu. 29. SWP musi mieć moŝliwość ustawienia wydruku dla grupy uŝytkowników na wskazanej grupie urządzeń wielofunkcyjnych. 30 SWP musi mieć moŝliwość zarządzania kolejką wydruku tzn.: a. Przypisania kolejki wydruku do uŝytkownika. 25/2013/ZP Strona 11

12 b. UŜytkownik wybiera dowolne zadanie z kolejki wydruków do uwolnienia. c. UŜytkownik usuwa dowolne zadania z kolejki. d. Ustawienia czasu, po którym zostaną usunięte z kolejki zalegające w niej zadania. e. Realizacja zadania powoduje usunięcie go z kolejki wydruku brak moŝliwość wydrukowania dokumentu ponownie. 31. SWP musi mieć moŝliwość tworzenia Raportów (bilingów). 32. Raportowanie musi dotyczyć: a. UŜytkowników (z podziałem na koszty, liczbę stron, jednostki i komórki organizacyjne, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor),) za dowolny okres. b. Jednostek i komórek organizacyjnych (z podziałem na koszty i liczbę stron, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor)) za dowolny okres. 33. SWP musi mieć moŝliwość przypisywania uprawnień na poziomie grup uŝytkowników do wybranych funkcji urządzeń wielofunkcyjnych tj. skanowanie i wykonywanie wydruków kolorowych. 34. Zarządzanie konfiguracją wszystkich parametrów urządzenia wielofunkcyjnego zdalnie np. za pomocą przeglądarki internetowej. 35. SWP musi mieć moŝliwość edycji nazw urządzeń wielofunkcyjnych. 36. SWP musi mieć moŝliwość rejestrowania wszystkich atrybutów wykonywanych kopii (np. format, kolor, duplex itp.). 37. Umowa serwisowa obejmuje okres minimum 12-mcy i gwarantuje co najmniej: a. Aktualizację oprogramowania. b. Zdalne wsparcie techniczne i konsultacje. 38. Szkolenie praktyczne dla administratorów w siedzibie Zamawiającego. 39. DoŜywotnia licencja na kaŝde oprogramowanie w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) wraz z nośnikiem umoŝliwiającym przeprowadzenie 25/2013/ZP Strona 12

13 instalacji i konfiguracji systemu SWP (płyta DVD/CD) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.). 40. Licencje oprogramowania w przypadku typu licencjonowania na serwer: a. Serwer główny 1 szt. b. Serwer zapasowy 3 szt. 41. Licencje oprogramowania w przypadku typu licencjonowania na uŝytkownika: a. Liczba uŝytkowników 650 szt. b. System musi pracować w środowisku minimum Microsoft Windows Serwer System musi obsługiwać stacje robocze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP Prof. i Windows7 Prof. 43. System musi być instalowany, uruchomiony i pracować bez potrzeby podłączenia do Internetu. * Wypełnia Wykonawca - jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego naleŝy wpisać SPEŁNIA, jeŝeli oferowany parametr nie spełnia wymogów Zamawiającego naleŝy wpisać NIE SPEŁNIA.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 25/2013/ZP Strona 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMICJI DANYCH W SIECI IP Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletnego Systemu Szyfrowania Transmisji Danych w sieci IP

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE 1. Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE 1. Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 30232000-4 Sprzęt peryferyjny 30232110-8

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I: Komputery PC (AIO) - stacje robocze, klawiatura, mysz 60 sztuk wszystkie egzemplarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne. /pieczęć oferenta/ Załącznik nr 3 Formularz cenowy 1) Komputer: 78 sztuk Nazwa komponentu Płyta główna Chipset Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu

Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu Drukarka laserowa monochromatyczna Liczba sztuk: 120 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Znak postępowania: PN/25/10 Załącznik Nr. 6 do SIWZ W postępowaniu na Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu Część 1 (CPV: 30.21.33.00-8 - Komputery biurkowe, 30.23.13.00-0 - Monitory ekranowe) 1. Komputer PC o następujących parametrach - 100 sztuk Typ Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji. 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.10.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI I. Definicje 1. Zintegrowany System Informatyczny zwany dalej ZSI system informatyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 Zał. nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 1. Zestaw komputerowy - 13 szt. 1 Płyta główna Procesor Pamięć RAM Karta graficzna Dysk Twardy Nagrywarka DVD Obudowa + zasilacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A ZESTAW KOMPUTEROWY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA MINIMALNE (24 SZTUKI) KOMPUTER Procesor Chłodzenie Procesora Pamięć 2 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń

Opis techniczny urządzeń Załącznik nr 2 Minimalne wymagania dla urządzeń: Serwery geodezyjny/wymiany 2 sztuki Opis techniczny urządzeń Lp. Parametr Minimalne wymagania techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami: Zp 2130-63/14 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Wersja 1.0 Wyposażenie wszystkich izb celnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Strona: 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia A-Zp/09/09 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który spełnia

Bardziej szczegółowo