Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. CPV , , , Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń wynikających z tej gwarancji. Dostarczony sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie w dniu złożenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt komputerowy lub akcesoria komputerowe przeznaczone do zasilania z sieci energetycznej powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ilości sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania swymi zapotrzebowaniami ilości wskazanych w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie także prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji sprzętu, akcesoriów lub oprogramowania Zamawiający może go zamówić na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu umowy. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe lub oprogramowanie wg następujących kryteriów : Serwery 1. Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne, faksowe lub mailowe wynosi maksymalnie 4 godziny od chwili zgłoszenia w dni robocze oraz 6 godzin w soboty i dni świąteczne (ustawowo dni wolne od pracy). 1

2 2. Czas usunięcia usterki/awarii nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przybycia do siedziby Zamawiającego (miejsca, w którym zainstalowane zostały serwery). 3. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki/awarii w ww. terminie Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy Szpitala Wykonawca zapewni kontakt całodobowy w dni robocze oraz soboty i dni świąteczne w celu zgłaszania awarii serwerów. Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe) - 1. Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne, faksowe lub mailowe wynosi maksymalnie 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia. 2. Czas usunięcia usterki/awarii nie dłuższy niż 7 dni od momentu odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki/awarii w ww. terminie Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. Czas obowiązywania gwarancji na wszystkie produkty zamówienia minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia sprzętu, chyba że w wymaganej specyfikacji technicznej sprzętu podano inny czas. W przypadku awarii twardego dysku będącego na gwarancji musi nastąpić wymiana na produkt nowy uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego (Wykonawca nie może zabrać dysku twardego na którym znajdowały się dane, dopuszcza się zniszczenie uszkodzonego dysku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego). Dysk pozostaje również u Zamawiającego w sytuacji, gdy z powodów niezależnych od awarii tego nośnika jest wymieniana np. cała partia sprzętu, czy wybrane egzemplarze kompletnych komputerów a na wbudowanym dysku znajdowały się już dane. W momencie zawarcia umowy strony umowy zobowiązują się zachować wszelkie informacje i dane elektroniczne uzyskane wzajemnie w związku z realizacją umowy w ścisłej tajemnicy przed stronami trzecimi. Strony zobowiązują się zapoznać podległych pracowników z wymogami umowy w zakresie poufności danych oraz zobowiązać do ich przestrzegania. Strony winny ustalić, że wymienione zobowiązania będą przestrzegane nawet po wygaśnięciu terminu realizacji umowy; 2

3 Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego sprzęt komputerowy na własny koszt. Dzień dostarczenia sprzętu to dzień w którym Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru sprzętu. Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni - po dostarczeniu towaru do siedziby Zamawiającego oraz po przedstawieniu faktury VAT. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie w ciągu jednego roku, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowymi zapotrzebowaniami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie obowiązywania umowy swoimi zapotrzebowaniami kwoty oraz ilości asortymentu wskazanego w specyfikacji technicznej, na który opiewać będzie zawarta umowa. Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie zawarta umowa. Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej SIWZ i zawartej z Wykonawcą umowy. Termin realizacji poszczególnych zapotrzebowań ustala się na 10 dni od daty faksowego lub elektronicznego zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć właściwości elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania inne (równoważne) niż wymagane przez Zamawiającego i wyraźnie wskazać różnice na egzemplarzu Szczegółowej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do oferty. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w formularzu oferty i specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3

4 Specyfikacja techniczna 1. Serwer I - 1 sztuka Stacja robocza Zastosowanie Platforma serwerowa Intel R2308GL4GS lub równoważna Procesor 2 sztuki Pamięć operacyjna - 4 sztuki Parametry pamięci masowej Napęd optyczny Kontrolery Obudowa z zasilaczem System operacyjny Warunki gwarancji Serwer bazo-danowy - płyta serwerowa, - panel kontrolny, - 8 ramek do dysków 3.5 Hot Swap, - kabel 2 x SFF8087 to SFF8087, - pasywne chłodzenia procesorów, - Riser 2 x 3x8 PCIe slots on each (2xFHFL 1xFHHL), - moduł RKSATA8 RAID, - zasilacz: 750W, - Intel Remote Management Module 4, - szyny montażowe Procesor min. Intel Xeon E (2.40 GHz, 10 MB Cache) - Quad Core - LGA lub równoważne - min. 8Gb DDR III każda kość, - częstotliwość min Mhz, - CL9-6 x Dysk twardy 3,5'', - pojemność: min. 300GB, - interfejs: Serial Attached SCSI (SAS), - prędkość obrotowa silnika: obr./min, - średni czas dostępu (latency): 2 ms, - średni czas wyszukiwania przy odczycie: 3,4 ms, - średni czas wyszukiwania przy zapisie: 3,9 ms, - pojemność pamięci podręcznej: 16 MB, - liczba talerzy: 3, - liczba głowic danych: 6, - odporność na wstrząsy: praca 60G / spoczynek 250G, - stopa błędów przy odczycie: 1:10E16, - głośność w czasie spoczynku: 3,6 db - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność bufora 0,75 MB, - interfejs Serial ATA - Intel RAID Controller RS25DB080, Single lub równoważny - Moduł podtrzymywania bateryjnego Rack Linux Server SUSE Linux Enterprise Server 64-bit min. 36 miesięcy od dnia dostarczenia 4

5 2. Serwer II - 3 sztuki Stacja robocza Zastosowanie Platforma serwerowa Intel R2308GL4GS lub równoważna Procesor 2 sztuki Pamięć operacyjna - 4 sztuki Parametry pamięci masowej Napęd optyczny Kontrolery Obudowa z zasilaczem Warunki gwarancji Serwer bazo-danowy - płyta serwerowa, - panel kontrolny, - 8 ramek do dysków 3.5 Hot Swap, - kabel 2 x SFF8087 to SFF8087, - pasywne chłodzenia procesorów, - Riser 2 x 3x8 PCIe slots on each (2xFHFL 1xFHHL), - moduł RKSATA8 RAID, - zasilacz: 750W, - Intel Remote Management Module 4, - szyny montażowe Procesor min. Intel Xeon E (2.40 GHz, 10 MB Cache) - Quad Core - LGA lub równoważny - min. 8Gb DDR III każda kość, - częstotliwość min Mhz, - CL9-6 x Dysk twardy 3,5'', - pojemność: min. 300GB, - interfejs: Serial Attached SCSI (SAS), - prędkość obrotowa silnika: obr./min, - średni czas dostępu (latency): 2 ms, - średni czas wyszukiwania przy odczycie: 3,4 ms, - średni czas wyszukiwania przy zapisie: 3,9 ms, - pojemność pamięci podręcznej: 16 MB, - liczba talerzy: 3, - liczba głowic danych: 6, - odporność na wstrząsy: praca 60G / spoczynek 250G, - stopa błędów przy odczycie: 1:10E16, - głośność w czasie spoczynku: 3,6 db - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność bufora 0,75 MB, - interfejs Serial ATA - Intel RAID Controller RS25DB080, Single lub równoważny - Moduł podtrzymywania bateryjnego Rack min. 36 miesięcy od dnia dostarczenia 5

6 3. Zestaw komputerowy z monitorem LCD I - 60 sztuk Stacja robocza Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. pakiet biurowy Office, Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. Infomedica Płyta główna Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Typ gniazda procesora socket 1155, obsługa technologii Hyper-Threading, liczba gniazd procesorów 1, rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, Liczba gniazd pamięci min. 2, częstotliwość szyny pamięci MHz, 1066 MHz, 800 MHz, wielkość obsługiwanej pamięci min. 8Gb, złącza PCI min. 2, złącza PCI-E 16x min. 1, złącza PCI-E 1x min. 2, złącza USB 2.0 min. 6, złącza PS/2 min. 1, ilość urządzeń Serial ATA min. 4 szt., format: ATX Procesor min. i3 3,3 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1155 LGA, wentylator (TDP max. 55W) min. 4Gb DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy SATA min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache min. 8MB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność pamięci podręcznej 2MB, - interfejs Serial ATA, -oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją Zintegrowana Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Obudowa - 6 portów USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 gniazdo mikrofonu, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45 ATX, kolor czarny lub srebrno-czarny przedni panel : min. 1 gniazdo USB 6

7 Zasilacz Klawiatura Mysz Warunki gwarancji Monitor min. 400W przewodowa z interfejsem USB, układ polski programisty przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB, min. 3 przyciski, rolka przewijania, technologia plug and play, dla prawo i leworęcznych min. 24 miesiące od dnia dostarczenia Ekran min. 18,5 Wyświetlacz Parametry Certyfikaty Warunki gwarancji LCD LED panoramiczny proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 768, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast min :1, kąt widzenia poziomy 170 stopni, kąt widzenia pionowy 160 stopni, pobór mocy max. 16 W Energy Star 5.0, TCO 5.0 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 7

8 4. Zestaw komputerowy All-in-One II (stacja z wbudowanym z monitorem) - 1 sztuka Zastosowanie Płyta główna Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. Infomedica Typ gniazda procesora socket 1150, obsługa technologii Hyper-Threading, liczba gniazd procesorów 1, rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, Liczba gniazd pamięci min. 2, częstotliwość szyny pamięci 1600 Mhz, 1333 MHz, 1066 MHz, wielkość obsługiwanej pamięci min. 8Gb, złącza PCI-E 4x min. 1, złącza USB 2.0 min. 6, ilość urządzeń Serial ATA min. 3 szt. Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Procesor min. i7 3 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1150 LGA, wentylator min. 8Gb DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy SATA min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache min. 8MB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - interfejs Serial ATA, - oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją Zintegrowana Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Dodatkowe parametry Zestaw : Mysz + Klawiatura Ekran - 6 portów USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 gniazdo mikrofonu, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45, - 1 esata, - 1 DVI, - 1 HDMI, - czytnik kart pamięci - obudowa koloru czarny lub srebrno-czarny - przedni boczny panel : min. 1 gniazdo USB, - wbudowane głośniki, - podstawa - noga typowa jak przy monitorach LCD, - komunikacja Bluetooth, WiFi B/G/N - bezprzewodowa mysz optyczna - bezprzewodowa klawiatura QWERTY z częścią numeryczną - komunikacja z komputerem obu urządzeń jeden nanoodbiornik USB, - mysz z min. 3 przyciskami i z rolką przewijania, - technologia plug and play, - mysz dla prawo i leworęcznych, - kompatybilny z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, - Klawiatura - klawisze membranowe, - klawiatura ze składanymi nóżkami - kolor zestawu czarny Wbudowany w obudowę komputera ekran min. 21 LCD LED 8

9 Parametry ekranu Warunki gwarancji proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 1080, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast 1000:1 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 9

10 5. Zestaw komputerowy z monitorem LCD III - 10 sztuk Stacja robocza Zastosowanie Płyta główna Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. Infomedica Typ gniazda procesora socket 1155, obsługa technologii Hyper-Threading, liczba gniazd procesorów 1, rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, Liczba gniazd pamięci min. 2, częstotliwość szyny pamięci MHz, 1066 MHz, 800 MHz, wielkość obsługiwanej pamięci min. 16Gb, złącza PCI min. 2, złącza PCI-E 16x min. 1, złącza PCI-E 1x min. 2, złącza USB 2.0 min. 6, złącza PS/2 min. 1, ilość urządzeń Serial ATA min. 4 szt., format: ATX Procesor min. Intel Core i7 3,4 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1155 LGA, wentylator (TDP max. 84W) min. 8Gb DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy SATA min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache min. 8MB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność pamięci podręcznej 2MB, - interfejs Serial ATA, -oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją Zintegrowana Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/ portów USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, Zewnętrzne porty - 1 gniazdo mikrofonu, wejścia/wyjścia - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45 ATX, Obudowa kolor czarny lub srebrno-czarny przedni panel : min. 1 gniazdo USB Zasilacz min. 400W Klawiatura przewodowa z interfejsem USB, układ polski programisty 10

11 Mysz Warunki gwarancji Monitor przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB, min. 3 przyciski, rolka przewijania, technologia plug and play, dla prawo i leworęcznych min. 24 miesiące od dnia dostarczenia Ekran min. 21 Wyświetlacz Parametry Certyfikaty Warunki gwarancji LCD LED panoramiczny proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 1080, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast min :1, kąt widzenia poziomy 170 stopni, kąt widzenia pionowy 160 stopni, pobór mocy max. 25 W Energy Star 5.0, TCO 5.0 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 11

12 6. Monitor LCD - 3 sztuki Ekran min. 21 Wyświetlacz Parametry Certyfikaty Warunki gwarancji LCD LED panoramiczny proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 1080, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast :1, kąt widzenia poziomy 170 stopni, kąt widzenia pionowy 160 stopni, pobór mocy max. 25 W Energy Star 5.0, TCO 5.0 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 12

13 7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 I - 50 sztuk Technologia druku Pamięć Procesor Maks. Rozmiar nośnika Rozdzielczość w pionie Rozdzielczość w poziomie Szybkość druku Wydajność Podajnik(i) papieru Odbiornik papieru Automatyczny dupleks Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Waga Toner Monochromatyczny druk laserowy min.256 MB prędkość min. 600MHz A4 min dpi min dpi min. 30 str./min. min str./miesiąc min. 300 arkuszy min. 150 arkuszy Tak Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) Wyświetlacz LCD 230 V Min. 12 miesięcy Max. 11 kg Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta drukarki (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 13

14 8. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 II - 5 sztuk Technologia druku Pamięć Procesor Maks. Rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Szybkość druku Wydajność Podajniki papieru Odbiornik papieru Automatyczny dupleks Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Zewnętrzne gabaryty Waga Toner Monochromatyczny druk laserowy min.256 MB z możliwością rozbudowy do min.768 MB prędkość min. 800MHz A4 min dpi x 1200 dpi min. 45 str./min. min str./miesiąc min. 2 podajniki (jeden na min. 100 ark., drugi na min. 500 ark.) min. 500 arkuszy Tak Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) Microsoft Windows 8 (32-bitowe) Microsoft Windows 8 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) Dupleks, Podświetlany panel LCD 230 V Min. 24 miesięcy Wysokość max. 41 cm Max. 30 kg Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta drukarki (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 14

15 9. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner) I - 10 sztuk Funkcje urządzenia Pamięć Procesor Maks. rozmiar nośnika Obsługiwane nośniki Rozdzielczość drukowania Szybkość druku Wydajność Podajnik papieru Odbiornik papieru Skaner Optyczna rozdzielczość skanera Pojemność pamięci faksu Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Waga Zewnętrzne gabaryty Toner Drukarka laserowa monochromatyczna, Kopiarka monochromatyczna, Skaner, Fax min.128 MB prędkość min. 600MHz A4 Letter, papier A4, papier A5, papier A6 papier B5 min dpi x 600 dpi min. 25 str./min. min str./miesiąc min. 250 arkuszy min. 100 arkuszy Płaski 1200 dpi x 1200 dpi min. 500 stron Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) automatyczny podajnik dokumentów 230 V Min. 12 miesięcy Max. 12 kg Wysokość max. 40 cm Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta urządzenia (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 15

16 10. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner) II - 5 sztuk Funkcje urządzenia Pamięć Procesor Maks. rozmiar nośnika Obsługiwane nośniki Rozdzielczość drukowania Szybkość druku Wydajność Podajnik papieru Odbiornik papieru Skaner Optyczna rozdzielczość skanera Pojemność pamięci faksu Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Waga Zewnętrzne gabaryty Toner Drukarka laserowa monochromatyczna, Kopiarka monochromatyczna, Skaner, Fax min.128 MB prędkość min. 600MHz A4 Letter, papier A4, papier A5, papier A6 papier B5 min dpi x 600 dpi min. 20 str./min. min str./miesiąc min. 150 arkuszy min. 100 arkuszy Płaski 1200 dpi x 1200 dpi min. 300 stron Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) automatyczny podajnik dokumentów 230 V Min. 12 miesięcy Max. 10 kg Wysokość max. 32 cm Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta urządzenia (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 16

17 11. Drukarka laserowa kolorowa - 1 sztuka Technologia druku Pamięć Procesor Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość w pionie Rozdzielczość w poziomie Szybkość druku Wydajność Podajnik papieru Odbiornik papieru Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Toner kolorowy druk laserowy min.256 MB prędkość min. 530MHz A4 min. 600 dpi min. 600 dpi min. 25 str./min. (druk mono), min. 25 str./min. (druk kolor) min str./miesiąc min. 250 arkuszy min. 100 arkuszy Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) Duplex automatyczny 230 V Min. 12 miesiące Należy dołączyć dodatkowo 1 komplet oryginalnych pełnowartościowych tonerów wyprodukowanych przez producenta drukarki (poza fabrycznie zainstalowanymi rozruchowymi ) 17

18 12. Drukarka termo-transferowa do etykiet - 5 sztuk Typ druku Typ głowicy Procesor Pamięć Rozdzielczość Szerokość druku Długość druku Szerokość etykiety Szybkość druku Interfejs Typ kodów kreskowych Typ kodów dwuwymiarowych Napięcie zasilania Gwarancja Termo transferowy (poprzez taśmę barwiącą) Płaska 32 bit typ RISC min. 8MB min. 8 pkt/mm (203 dpi) maks. 108 mm maks. 995 mm maks. 112 mm min. 100 mm/s port równoległy Centronics, port USB 2.0 (dołączyć kabel USB do podłączenia ze stacją roboczą komputera min. 2m), port LAN 10/100 UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIXCode, RSS14, Customer Bar Code Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code 230 V Min. 24 miesiące 18

19 13. Notebook 17-5 sztuk Wyświetlacz LCD Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Komunikacja Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Czytnik kart pamięci Klawiatura Urządzenie wskazujące Akumulator Dodatkowe wyposażenie Obudowa Dodatkowe akcesoria Dodatkowe informacje Warunki gwarancji min. 17,3, rozdzielczość min x 900, podświetlenie LED ekran błyszczący min. i3 2,4 GHz lub równoważny min. 4GB DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy min. 500GB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub Windows 8 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) Nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją min MB pamięci dedykowanej wyjście D-Sub, wyjście HDMI stereo Bluetooth, LAN 1Gbps, WiFi IEEE b/g/n - min.3 porty USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze sieciowe RJ45 SD, SDHC klawiatura układ QWERTY urządzenie wskazujące (wbudowane) Touchpad litowo jonowy czas pracy na akumulatorze min. 4 godz. kamera min.0,3 Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki kolor czarny lub srebrny Mysz komputerowa bezprzewodowa optyczna - komunikacja z notebookiem - nanoodbiornik USB, - ilość przycisków 3, - rolka przewijania, - kolor czarny niezbędne sterowniki i oprogramowanie na płycie CD/DVD, dostarczone komputery przenośne mają mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dot. dostarczanego sprzętu (czyli najnowsze wersje BIOS, service packi), torba przenośna na cały zestaw (przegródka do zasilacza, na dokumenty, itp.) min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 19

20 14. Notebook 15-3 sztuki Wyświetlacz LCD Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Komunikacja Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Czytnik kart pamięci Klawiatura Mysz/urządzenie wskazujące Akumulator Dodatkowe wyposażenie Obudowa Dodatkowe akcesoria Dodatkowe informacje Warunki gwarancji min. 15,6, rozdzielczość min x 768, podświetlenie LED ekran błyszczący min. i3 2,4 GHz lub równoważny min. 4GB DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy min. 750GB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub Windows 8 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) Nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją min MB pamięci dedykowanej wyjście D-Sub, wyjście HDMI stereo Bluetooth, LAN 1Gbps, WiFi IEEE b/g/n - 3 porty USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45 SD, SDHC klawiatura układ QWERTY urządzenie wskazujące (wbudowane) Touchpad litowo jonowy czas pracy na akumulatorze min. 4 godz. kamera min.0,3 Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki Kolor biały lub srebrny Mysz komputerowa bezprzewodowa optyczna - komunikacja z notebookiem - nanoodbiornik USB, - ilość przycisków 3, - rolka przewijania, - kolor biały niezbędne sterowniki i oprogramowanie na płycie CD/DVD, dostarczone komputery przenośne mają mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dot. dostarczanego sprzętu (czyli najnowsze wersje BIOS, service packi), torba przenośna na cały zestaw (przegródka do zasilacza, na dokumenty, itp.) min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 20

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Systemów Elektroniki Morskiej 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/157/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia: - dla kserokopiarki

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Andrespol w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA - SPECYFIKACJA TECH ICZ A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA - SPECYFIKACJA TECH ICZ A Załącznik nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia / Załącznik nr 3 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA - SPECYFIKACJA TECH ICZ A 1. Zestaw komputerowy, Typ-1 Zestaw komputerowy, Ilość: 10 szt. Nazwa producenta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/167/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa jednostek komputerowych i Uniwersytetu Rzeszowskiego drukarki dla

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Wersja 1.0 Wyposażenie wszystkich izb celnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Strona: 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, kompaktowego monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia laserowe, oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A N I E M

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A N I E M Znak sprawy: FN.IX.271.2.2014 Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu komputerowego o następujących minimalnych lub równoważnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Załącznik Nr 1 1. Wymagania dotyczące zamówienia: a) Wymagana wydajność procesorów oraz kart graficznych podawana jest jako wynik osiągany przez dany typ procesora, czy karty graficznej w teście PerformanceTest,

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo