Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. CPV , , , Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń wynikających z tej gwarancji. Dostarczony sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. Oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie w dniu złożenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt komputerowy lub akcesoria komputerowe przeznaczone do zasilania z sieci energetycznej powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie ich do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ilości sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tzn. Zamawiający nie ma obowiązku wyczerpania swymi zapotrzebowaniami ilości wskazanych w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie także prawo, że w razie wyczerpania danej pozycji sprzętu, akcesoriów lub oprogramowania Zamawiający może go zamówić na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu umowy. Wykonawca gwarantuje serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe lub oprogramowanie wg następujących kryteriów : Serwery 1. Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne, faksowe lub mailowe wynosi maksymalnie 4 godziny od chwili zgłoszenia w dni robocze oraz 6 godzin w soboty i dni świąteczne (ustawowo dni wolne od pracy). 1

2 2. Czas usunięcia usterki/awarii nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przybycia do siedziby Zamawiającego (miejsca, w którym zainstalowane zostały serwery). 3. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki/awarii w ww. terminie Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. 4. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy Szpitala Wykonawca zapewni kontakt całodobowy w dni robocze oraz soboty i dni świąteczne w celu zgłaszania awarii serwerów. Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe) - 1. Czas reakcji na zgłoszenie telefoniczne, faksowe lub mailowe wynosi maksymalnie 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia. 2. Czas usunięcia usterki/awarii nie dłuższy niż 7 dni od momentu odebrania sprzętu z siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki/awarii w ww. terminie Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. Czas obowiązywania gwarancji na wszystkie produkty zamówienia minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia sprzętu, chyba że w wymaganej specyfikacji technicznej sprzętu podano inny czas. W przypadku awarii twardego dysku będącego na gwarancji musi nastąpić wymiana na produkt nowy uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego (Wykonawca nie może zabrać dysku twardego na którym znajdowały się dane, dopuszcza się zniszczenie uszkodzonego dysku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego). Dysk pozostaje również u Zamawiającego w sytuacji, gdy z powodów niezależnych od awarii tego nośnika jest wymieniana np. cała partia sprzętu, czy wybrane egzemplarze kompletnych komputerów a na wbudowanym dysku znajdowały się już dane. W momencie zawarcia umowy strony umowy zobowiązują się zachować wszelkie informacje i dane elektroniczne uzyskane wzajemnie w związku z realizacją umowy w ścisłej tajemnicy przed stronami trzecimi. Strony zobowiązują się zapoznać podległych pracowników z wymogami umowy w zakresie poufności danych oraz zobowiązać do ich przestrzegania. Strony winny ustalić, że wymienione zobowiązania będą przestrzegane nawet po wygaśnięciu terminu realizacji umowy; 2

3 Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego sprzęt komputerowy na własny koszt. Dzień dostarczenia sprzętu to dzień w którym Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół odbioru sprzętu. Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni - po dostarczeniu towaru do siedziby Zamawiającego oraz po przedstawieniu faktury VAT. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie w ciągu jednego roku, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowymi zapotrzebowaniami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie obowiązywania umowy swoimi zapotrzebowaniami kwoty oraz ilości asortymentu wskazanego w specyfikacji technicznej, na który opiewać będzie zawarta umowa. Umowa wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie zawarta umowa. Zamawiający zastrzega sobie, że ostatnie zapotrzebowanie może złożyć najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy, a jego realizacja będzie podlegała postanowieniom niniejszej SIWZ i zawartej z Wykonawcą umowy. Termin realizacji poszczególnych zapotrzebowań ustala się na 10 dni od daty faksowego lub elektronicznego zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi jednoznacznie zaznaczyć właściwości elementów sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania inne (równoważne) niż wymagane przez Zamawiającego i wyraźnie wskazać różnice na egzemplarzu Szczegółowej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do oferty. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane w formularzu oferty i specyfikacji technicznej zostały użyte jedynie przykładowo. Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3

4 Specyfikacja techniczna 1. Serwer I - 1 sztuka Stacja robocza Zastosowanie Platforma serwerowa Intel R2308GL4GS lub równoważna Procesor 2 sztuki Pamięć operacyjna - 4 sztuki Parametry pamięci masowej Napęd optyczny Kontrolery Obudowa z zasilaczem System operacyjny Warunki gwarancji Serwer bazo-danowy - płyta serwerowa, - panel kontrolny, - 8 ramek do dysków 3.5 Hot Swap, - kabel 2 x SFF8087 to SFF8087, - pasywne chłodzenia procesorów, - Riser 2 x 3x8 PCIe slots on each (2xFHFL 1xFHHL), - moduł RKSATA8 RAID, - zasilacz: 750W, - Intel Remote Management Module 4, - szyny montażowe Procesor min. Intel Xeon E (2.40 GHz, 10 MB Cache) - Quad Core - LGA lub równoważne - min. 8Gb DDR III każda kość, - częstotliwość min Mhz, - CL9-6 x Dysk twardy 3,5'', - pojemność: min. 300GB, - interfejs: Serial Attached SCSI (SAS), - prędkość obrotowa silnika: obr./min, - średni czas dostępu (latency): 2 ms, - średni czas wyszukiwania przy odczycie: 3,4 ms, - średni czas wyszukiwania przy zapisie: 3,9 ms, - pojemność pamięci podręcznej: 16 MB, - liczba talerzy: 3, - liczba głowic danych: 6, - odporność na wstrząsy: praca 60G / spoczynek 250G, - stopa błędów przy odczycie: 1:10E16, - głośność w czasie spoczynku: 3,6 db - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność bufora 0,75 MB, - interfejs Serial ATA - Intel RAID Controller RS25DB080, Single lub równoważny - Moduł podtrzymywania bateryjnego Rack Linux Server SUSE Linux Enterprise Server 64-bit min. 36 miesięcy od dnia dostarczenia 4

5 2. Serwer II - 3 sztuki Stacja robocza Zastosowanie Platforma serwerowa Intel R2308GL4GS lub równoważna Procesor 2 sztuki Pamięć operacyjna - 4 sztuki Parametry pamięci masowej Napęd optyczny Kontrolery Obudowa z zasilaczem Warunki gwarancji Serwer bazo-danowy - płyta serwerowa, - panel kontrolny, - 8 ramek do dysków 3.5 Hot Swap, - kabel 2 x SFF8087 to SFF8087, - pasywne chłodzenia procesorów, - Riser 2 x 3x8 PCIe slots on each (2xFHFL 1xFHHL), - moduł RKSATA8 RAID, - zasilacz: 750W, - Intel Remote Management Module 4, - szyny montażowe Procesor min. Intel Xeon E (2.40 GHz, 10 MB Cache) - Quad Core - LGA lub równoważny - min. 8Gb DDR III każda kość, - częstotliwość min Mhz, - CL9-6 x Dysk twardy 3,5'', - pojemność: min. 300GB, - interfejs: Serial Attached SCSI (SAS), - prędkość obrotowa silnika: obr./min, - średni czas dostępu (latency): 2 ms, - średni czas wyszukiwania przy odczycie: 3,4 ms, - średni czas wyszukiwania przy zapisie: 3,9 ms, - pojemność pamięci podręcznej: 16 MB, - liczba talerzy: 3, - liczba głowic danych: 6, - odporność na wstrząsy: praca 60G / spoczynek 250G, - stopa błędów przy odczycie: 1:10E16, - głośność w czasie spoczynku: 3,6 db - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność bufora 0,75 MB, - interfejs Serial ATA - Intel RAID Controller RS25DB080, Single lub równoważny - Moduł podtrzymywania bateryjnego Rack min. 36 miesięcy od dnia dostarczenia 5

6 3. Zestaw komputerowy z monitorem LCD I - 60 sztuk Stacja robocza Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. pakiet biurowy Office, Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. Infomedica Płyta główna Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Typ gniazda procesora socket 1155, obsługa technologii Hyper-Threading, liczba gniazd procesorów 1, rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, Liczba gniazd pamięci min. 2, częstotliwość szyny pamięci MHz, 1066 MHz, 800 MHz, wielkość obsługiwanej pamięci min. 8Gb, złącza PCI min. 2, złącza PCI-E 16x min. 1, złącza PCI-E 1x min. 2, złącza USB 2.0 min. 6, złącza PS/2 min. 1, ilość urządzeń Serial ATA min. 4 szt., format: ATX Procesor min. i3 3,3 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1155 LGA, wentylator (TDP max. 55W) min. 4Gb DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy SATA min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache min. 8MB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność pamięci podręcznej 2MB, - interfejs Serial ATA, -oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją Zintegrowana Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Obudowa - 6 portów USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 gniazdo mikrofonu, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45 ATX, kolor czarny lub srebrno-czarny przedni panel : min. 1 gniazdo USB 6

7 Zasilacz Klawiatura Mysz Warunki gwarancji Monitor min. 400W przewodowa z interfejsem USB, układ polski programisty przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB, min. 3 przyciski, rolka przewijania, technologia plug and play, dla prawo i leworęcznych min. 24 miesiące od dnia dostarczenia Ekran min. 18,5 Wyświetlacz Parametry Certyfikaty Warunki gwarancji LCD LED panoramiczny proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 768, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast min :1, kąt widzenia poziomy 170 stopni, kąt widzenia pionowy 160 stopni, pobór mocy max. 16 W Energy Star 5.0, TCO 5.0 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 7

8 4. Zestaw komputerowy All-in-One II (stacja z wbudowanym z monitorem) - 1 sztuka Zastosowanie Płyta główna Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. Infomedica Typ gniazda procesora socket 1150, obsługa technologii Hyper-Threading, liczba gniazd procesorów 1, rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, Liczba gniazd pamięci min. 2, częstotliwość szyny pamięci 1600 Mhz, 1333 MHz, 1066 MHz, wielkość obsługiwanej pamięci min. 8Gb, złącza PCI-E 4x min. 1, złącza USB 2.0 min. 6, ilość urządzeń Serial ATA min. 3 szt. Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Procesor min. i7 3 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1150 LGA, wentylator min. 8Gb DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy SATA min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache min. 8MB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - interfejs Serial ATA, - oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją Zintegrowana Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Dodatkowe parametry Zestaw : Mysz + Klawiatura Ekran - 6 portów USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 gniazdo mikrofonu, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45, - 1 esata, - 1 DVI, - 1 HDMI, - czytnik kart pamięci - obudowa koloru czarny lub srebrno-czarny - przedni boczny panel : min. 1 gniazdo USB, - wbudowane głośniki, - podstawa - noga typowa jak przy monitorach LCD, - komunikacja Bluetooth, WiFi B/G/N - bezprzewodowa mysz optyczna - bezprzewodowa klawiatura QWERTY z częścią numeryczną - komunikacja z komputerem obu urządzeń jeden nanoodbiornik USB, - mysz z min. 3 przyciskami i z rolką przewijania, - technologia plug and play, - mysz dla prawo i leworęcznych, - kompatybilny z systemami Windows 8, 7, XP, Vista, - Klawiatura - klawisze membranowe, - klawiatura ze składanymi nóżkami - kolor zestawu czarny Wbudowany w obudowę komputera ekran min. 21 LCD LED 8

9 Parametry ekranu Warunki gwarancji proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 1080, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast 1000:1 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 9

10 5. Zestaw komputerowy z monitorem LCD III - 10 sztuk Stacja robocza Zastosowanie Płyta główna Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, m.in. pakiet biurowy Office oraz Open Office oraz do aplikacji medycznych m.in. Infomedica Typ gniazda procesora socket 1155, obsługa technologii Hyper-Threading, liczba gniazd procesorów 1, rodzaj pamięci: DDR III, typ pamięci: Non-ECC, Liczba gniazd pamięci min. 2, częstotliwość szyny pamięci MHz, 1066 MHz, 800 MHz, wielkość obsługiwanej pamięci min. 16Gb, złącza PCI min. 2, złącza PCI-E 16x min. 1, złącza PCI-E 1x min. 2, złącza USB 2.0 min. 6, złącza PS/2 min. 1, ilość urządzeń Serial ATA min. 4 szt., format: ATX Procesor min. Intel Core i7 3,4 GHz lub równoważny, 64-bit, socket 1155 LGA, wentylator (TDP max. 84W) min. 8Gb DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy SATA min. 1Tb, 7200 obr./min lub lepszy, Cache min. 8MB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) - nagrywarka DVD, - typ napędu Multi-DVD, - pojemność pamięci podręcznej 2MB, - interfejs Serial ATA, -oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją Zintegrowana Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/ portów USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, Zewnętrzne porty - 1 gniazdo mikrofonu, wejścia/wyjścia - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45 ATX, Obudowa kolor czarny lub srebrno-czarny przedni panel : min. 1 gniazdo USB Zasilacz min. 400W Klawiatura przewodowa z interfejsem USB, układ polski programisty 10

11 Mysz Warunki gwarancji Monitor przewodowa mysz optyczna z interfejsem USB, min. 3 przyciski, rolka przewijania, technologia plug and play, dla prawo i leworęcznych min. 24 miesiące od dnia dostarczenia Ekran min. 21 Wyświetlacz Parametry Certyfikaty Warunki gwarancji LCD LED panoramiczny proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 1080, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast min :1, kąt widzenia poziomy 170 stopni, kąt widzenia pionowy 160 stopni, pobór mocy max. 25 W Energy Star 5.0, TCO 5.0 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 11

12 6. Monitor LCD - 3 sztuki Ekran min. 21 Wyświetlacz Parametry Certyfikaty Warunki gwarancji LCD LED panoramiczny proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość min x 1080, czas reakcji max. 6 ms, plamka matrycy 0.3 mm, Jasność 250 cd/m2, Kontrast :1, kąt widzenia poziomy 170 stopni, kąt widzenia pionowy 160 stopni, pobór mocy max. 25 W Energy Star 5.0, TCO 5.0 min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 12

13 7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 I - 50 sztuk Technologia druku Pamięć Procesor Maks. Rozmiar nośnika Rozdzielczość w pionie Rozdzielczość w poziomie Szybkość druku Wydajność Podajnik(i) papieru Odbiornik papieru Automatyczny dupleks Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Waga Toner Monochromatyczny druk laserowy min.256 MB prędkość min. 600MHz A4 min dpi min dpi min. 30 str./min. min str./miesiąc min. 300 arkuszy min. 150 arkuszy Tak Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) Wyświetlacz LCD 230 V Min. 12 miesięcy Max. 11 kg Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta drukarki (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 13

14 8. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 II - 5 sztuk Technologia druku Pamięć Procesor Maks. Rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Szybkość druku Wydajność Podajniki papieru Odbiornik papieru Automatyczny dupleks Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Zewnętrzne gabaryty Waga Toner Monochromatyczny druk laserowy min.256 MB z możliwością rozbudowy do min.768 MB prędkość min. 800MHz A4 min dpi x 1200 dpi min. 45 str./min. min str./miesiąc min. 2 podajniki (jeden na min. 100 ark., drugi na min. 500 ark.) min. 500 arkuszy Tak Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) Microsoft Windows 8 (32-bitowe) Microsoft Windows 8 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) Dupleks, Podświetlany panel LCD 230 V Min. 24 miesięcy Wysokość max. 41 cm Max. 30 kg Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta drukarki (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 14

15 9. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner) I - 10 sztuk Funkcje urządzenia Pamięć Procesor Maks. rozmiar nośnika Obsługiwane nośniki Rozdzielczość drukowania Szybkość druku Wydajność Podajnik papieru Odbiornik papieru Skaner Optyczna rozdzielczość skanera Pojemność pamięci faksu Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Waga Zewnętrzne gabaryty Toner Drukarka laserowa monochromatyczna, Kopiarka monochromatyczna, Skaner, Fax min.128 MB prędkość min. 600MHz A4 Letter, papier A4, papier A5, papier A6 papier B5 min dpi x 600 dpi min. 25 str./min. min str./miesiąc min. 250 arkuszy min. 100 arkuszy Płaski 1200 dpi x 1200 dpi min. 500 stron Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) automatyczny podajnik dokumentów 230 V Min. 12 miesięcy Max. 12 kg Wysokość max. 40 cm Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta urządzenia (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 15

16 10. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / kopiarka / skaner) II - 5 sztuk Funkcje urządzenia Pamięć Procesor Maks. rozmiar nośnika Obsługiwane nośniki Rozdzielczość drukowania Szybkość druku Wydajność Podajnik papieru Odbiornik papieru Skaner Optyczna rozdzielczość skanera Pojemność pamięci faksu Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Waga Zewnętrzne gabaryty Toner Drukarka laserowa monochromatyczna, Kopiarka monochromatyczna, Skaner, Fax min.128 MB prędkość min. 600MHz A4 Letter, papier A4, papier A5, papier A6 papier B5 min dpi x 600 dpi min. 20 str./min. min str./miesiąc min. 150 arkuszy min. 100 arkuszy Płaski 1200 dpi x 1200 dpi min. 300 stron Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) automatyczny podajnik dokumentów 230 V Min. 12 miesięcy Max. 10 kg Wysokość max. 32 cm Należy dołączyć dodatkowo 1 sztukę oryginalnego pełnowartościowego tonera wyprodukowanego przez producenta urządzenia (poza fabrycznie zainstalowanym rozruchowym ) 16

17 11. Drukarka laserowa kolorowa - 1 sztuka Technologia druku Pamięć Procesor Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość w pionie Rozdzielczość w poziomie Szybkość druku Wydajność Podajnik papieru Odbiornik papieru Obsługiwane systemy operacyjne Interfejs Dodatkowe parametry Napięcie zasilania Gwarancja Toner kolorowy druk laserowy min.256 MB prędkość min. 530MHz A4 min. 600 dpi min. 600 dpi min. 25 str./min. (druk mono), min. 25 str./min. (druk kolor) min str./miesiąc min. 250 arkuszy min. 100 arkuszy Microsoft Windows XP (32-bitowe) Microsoft Windows XP (64-bitowe) Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows Vista (64 bit) Microsoft Windows 7 (32-bitowe) Microsoft Windows 7 (64-bitowe) USB, Karta sieciowa RJ45 Ethernet 10/100 Base TX, Dołączyć kabel podłączeniowy USB ze stacją roboczą komputera (min. 2 m) oraz kabel sieciowy patchcord UTP (min. 2 m) Duplex automatyczny 230 V Min. 12 miesiące Należy dołączyć dodatkowo 1 komplet oryginalnych pełnowartościowych tonerów wyprodukowanych przez producenta drukarki (poza fabrycznie zainstalowanymi rozruchowymi ) 17

18 12. Drukarka termo-transferowa do etykiet - 5 sztuk Typ druku Typ głowicy Procesor Pamięć Rozdzielczość Szerokość druku Długość druku Szerokość etykiety Szybkość druku Interfejs Typ kodów kreskowych Typ kodów dwuwymiarowych Napięcie zasilania Gwarancja Termo transferowy (poprzez taśmę barwiącą) Płaska 32 bit typ RISC min. 8MB min. 8 pkt/mm (203 dpi) maks. 108 mm maks. 995 mm maks. 112 mm min. 100 mm/s port równoległy Centronics, port USB 2.0 (dołączyć kabel USB do podłączenia ze stacją roboczą komputera min. 2m), port LAN 10/100 UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIXCode, RSS14, Customer Bar Code Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code 230 V Min. 24 miesiące 18

19 13. Notebook 17-5 sztuk Wyświetlacz LCD Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Komunikacja Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Czytnik kart pamięci Klawiatura Urządzenie wskazujące Akumulator Dodatkowe wyposażenie Obudowa Dodatkowe akcesoria Dodatkowe informacje Warunki gwarancji min. 17,3, rozdzielczość min x 900, podświetlenie LED ekran błyszczący min. i3 2,4 GHz lub równoważny min. 4GB DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy min. 500GB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub Windows 8 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) Nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją min MB pamięci dedykowanej wyjście D-Sub, wyjście HDMI stereo Bluetooth, LAN 1Gbps, WiFi IEEE b/g/n - min.3 porty USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze sieciowe RJ45 SD, SDHC klawiatura układ QWERTY urządzenie wskazujące (wbudowane) Touchpad litowo jonowy czas pracy na akumulatorze min. 4 godz. kamera min.0,3 Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki kolor czarny lub srebrny Mysz komputerowa bezprzewodowa optyczna - komunikacja z notebookiem - nanoodbiornik USB, - ilość przycisków 3, - rolka przewijania, - kolor czarny niezbędne sterowniki i oprogramowanie na płycie CD/DVD, dostarczone komputery przenośne mają mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dot. dostarczanego sprzętu (czyli najnowsze wersje BIOS, service packi), torba przenośna na cały zestaw (przegródka do zasilacza, na dokumenty, itp.) min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 19

20 14. Notebook 15-3 sztuki Wyświetlacz LCD Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej System operacyjny Napęd optyczny Karta graficzna Karta dźwiękowa Komunikacja Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia Czytnik kart pamięci Klawiatura Mysz/urządzenie wskazujące Akumulator Dodatkowe wyposażenie Obudowa Dodatkowe akcesoria Dodatkowe informacje Warunki gwarancji min. 15,6, rozdzielczość min x 768, podświetlenie LED ekran błyszczący min. i3 2,4 GHz lub równoważny min. 4GB DDR III, częstotliwość min Mhz Dysk twardy min. 750GB Windows 7 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub Windows 8 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej z dołączoną licencją lub równoważny współpracujący z infrastrukturą systemową Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje oprogramowanie Windows Serwer w oparciu o Active Directory i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Kompatybilny z oprogramowaniem z którego korzysta Zamawiający, m.in. : aplikacje systemu Infomedica, MM Ewidencja, MM Inwentaryzacja, MS Office, Open Office, Płatnik (najnowsza wersja 9.01), Program prawniczy Lex, Program księgowy Multicash, Program EKG Holtcard oraz posiadający zaawansowane funkcje takie jak : - obsługiwanie szyfrowania EFS (EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera), - Software Restriction Policies (usługa kontrolująca aplikacje jakie są uruchamiane przez użytkowników) Nagrywarka DVD wraz z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt w języku polskim z bezterminową licencją min MB pamięci dedykowanej wyjście D-Sub, wyjście HDMI stereo Bluetooth, LAN 1Gbps, WiFi IEEE b/g/n - 3 porty USB min. 2.0, - 1 gniazdo słuchawkowe audio, - 1 złącze zasilania, - 1 złącze RJ45 SD, SDHC klawiatura układ QWERTY urządzenie wskazujące (wbudowane) Touchpad litowo jonowy czas pracy na akumulatorze min. 4 godz. kamera min.0,3 Mpix, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki Kolor biały lub srebrny Mysz komputerowa bezprzewodowa optyczna - komunikacja z notebookiem - nanoodbiornik USB, - ilość przycisków 3, - rolka przewijania, - kolor biały niezbędne sterowniki i oprogramowanie na płycie CD/DVD, dostarczone komputery przenośne mają mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dot. dostarczanego sprzętu (czyli najnowsze wersje BIOS, service packi), torba przenośna na cały zestaw (przegródka do zasilacza, na dokumenty, itp.) min. 24 miesiące od dnia dostarczenia 20

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja cenowa

Szczegółowa kalkulacja cenowa Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Wszystkie ceny należy podać w złotych (PLN). Podane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja

Opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja Opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja cenowa

Szczegółowa kalkulacja cenowa Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa 1. Wszystkie ceny należy podać w złotych (PLN). 2. Podane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto Zadanie Nr 3 Lp 1. Komputer PC Procesor klasy x86 - Liczba rdzeni/wątków min.4/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.2,9 GHz - Pojemność pamięci cache L2/L3 min. 1 MB/6 MB - Obsługa instrukcji 32-bit

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Część I Lp. 2 3 4 5 6 7 Przedmiot zamówienia Mysz komputerowa Mysz optyczna ze złączem USB z rolką, posiadająca 2 przyciski plus jeden w rolce, kolor czarny przynajmniej na 50% procentach powierzchni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.5.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Nr postępowania WF.2420.06.2014.MW Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Tabela I.1

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo