Wpływ fotowoltaiki na sieć dystrybucyjną na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie gminy Ochotnica Dolna. Gliwice, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ fotowoltaiki na sieć dystrybucyjną na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie gminy Ochotnica Dolna. Gliwice, r."

Transkrypt

1 Wpływ fotowoltaiki na sieć dystrybucyjną na przykładzie pomiarów wykonanych na terenie gminy Ochotnica Dolna

2 Spis treści 1) Regulacje prawne w zakresie mikroinstalacji 2) Fotowoltaika w sieci TD na obszarze gminy Ochotnica Dolna 3) Wpływ źródeł PV na pracę sieci nn 4) Redukcja negatywnego wpływu źródeł PV na pracę sieci nn 5) Podsumowanie

3 Regulacje prawne w zakresie mikroinstalacji

4 Ustawy, rozporządzenia, instrukcje Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2019 poz. 42, 60, 730) z późniejszym aktualizacjami, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623), Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), z uwzględnieniem karty aktualizacji nr 7/2018 zatwierdzonej przez Prezesa URE z dnia 18 kwietnia 2019r.

5 Istotne zmiany w zakresie przyłączania mikroinstalacji NC RfG oraz zatwierdzona decyzją Prezesa URE Karta Aktualizacji nr 7/2018 IRiESD wprowadza m.in.: konieczność przedłożenia przez dostawcę sprzętu certyfikatu urządzenia spełniającego wymagania NC RfG lub sprawozdania z testu zgodności urządzenia z NC RfG (wymaganie to będzie obowiązywać od 27 kwietnia 2021 roku do tego czasu obowiązują deklaracje zgodności), wymagania w zakresie regulacji mocy biernej i czynnej, cosφ = f(p), Q = f(u) oraz P = f(u). Q = f(u) dla instalacji 3-fazowych Q = f(u) dla instalacji 1-fazowych

6 Wymagania stawiane falownikom w mikroinstalacjach Falowniki instalacji mikrogeneracyjnych przyłączanych do sieci nn muszą spełniać wymogi normy PN-EN 50438: m.in. w zakresie zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem napięcia. Norma ta wymaga, aby każda instalacja mikrogeneracyjna posiadała dwa stopnie zabezpieczenia nadnapięciowego: pierwszy stopień (U>) jeśli 10-minutowa średnia wartość skuteczna napięcia przekroczy 253 V, to instalacja musi zostać odłączona w czasie do 3 s, drugi stopień (U>>) jeśli 3-sekundowa średnia wartość skuteczna napięcia przekroczy wartość 264,5 V, to instalacja musi zostać odłączona w czasie 0,1 0,2 s. Ponowne załączenie instalacji jest dopuszczalne przy spełnieniu warunku 195,5 V < Un < 253 V przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 60 s.

7 Fotowoltaika w sieci TD na obszarze gminy Ochotnica Dolna

8 Gmina Ochotnica Dolna powierzchnia ha liczba mieszkańców osób liczba budynków mieszkalnych: szt. liczba budynków komunalnych: 25 szt.

9 Gmina Ochotnica Dolna sieć TD Przekroje przewodów wybranych obwodów nn z mikroinstalacjami 3% 1% 2% 6% 14% 11% 0% Sieć nn projektowana jako odbiorcza (bez PV) przy zastosowaniu współczynnika jednoczesności dla wyznaczania obciążenia 0,2 < K < 0,07 (warunki przyłączenia) Współczynnik jednoczesności dla generacji K = 1 (zgłoszenie) 63% AL 4x25 AL 4x50 AsXSn 4x50 YAKXS 4x120 AL 4x35 AsXSn 4x35 ASXSn 4x70 YAKY 4x35 Długości obwodów nn: m

10 Gmina Ochotnica Dolna sieć TD Układ sieci SN Liczba stacji SN/nn Łączna moc transformatorów Obciążenie obszaru Liczba odbiorców Liczba przyłączonych źródeł PV Łączna moc PV 51 [szt.] [kva] 1,4-1,6 MW [szt.] 726 [szt.] [kw] Liczba PV do ilości odbiorców 19,7 [%] Łączna moc PV do mocy transformatorów Łączna moc PV do obciążenia obszaru 23,2 [%] %

11 Klaster Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica (2015) farma fotowoltaiczna zasilająca oczyszczalnię ścieków w m. Tylmanowa o mocy znamionowej 200 kw wraz z systemem magazynowania energii w technologii litowo jonowej o pojemności 120 kwh, (2015) instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o mocy znamionowej 22 kw wraz z systemem magazynowania energii w technologii litowo-jonowej, (2015) 120 sztuk "wyspowych" instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,0 kw każda, ( ) montaż 722 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,08 kw każda współpracujących z siecią, (2018) certyfikacja klastra przez ME, ( ) kolejny etapy montaż 120 mikroinstalacji 1-fazowych i lub 3-fazowych,

12 Rozmieszczenie mikroinstalacji w gminie Ochotnica Dolna 722 mikroinstalacje o łącznej mocy kw

13 Układ pracy mikroinstalacji Generator PV x8 P [kw] 2,5 Grzanie wody Oddawanie energii do sieci 2 Falownik PV 1-fazowy + - DC N L1 AC PE Grzałka z termostatem 200W 500W 700W 1,5 1 0,5 0 Szyna N Szyna PE kwh Przekaźnik priorytetowy

14 Ochotnica Inwerter 1 faz STECA GRID 2000 Zakres pracy inwertera 190V V

15 Wpływ źródeł PV na pracę sieci nn wprowadzenie

16 Wpływ źródeł PV na wartość napięcia w sieci nn U0 = 240 [V] sześć 1-faz. mikroinstalacji, odbiorników, każda każdy o mocy P = 2 [kw] i cosφ = Wpływ Wpływ OZE na OZE Wpływ napięcie napięcie OZE w sieci w napięcie sieci w sieci pobór pobór generacja, U [V] generacja

17 Napięcie U [V] Wpływ źródeł PV na wartość napięcia w sieci nn U0 = 240 [V] sześć 1-faz. odnawialnych źródeł energii, każdy o mocy P = 2 [kw] i cosφ = 1, cosφ = 0,95ind., cosφ = 0,95poj cosfi=1 cosfi=0,95ind. cosfi=0,95poj Numer węzła

18 Wpływ źródeł PV na wartość napięcia w sieci nn poszczególne fazy Transformator U k1 = 250 V 10 A 10 A 10 A U 1 = 240 V 10 A 20 A 30 A 25 A 15 A 10 A faza A 5A 5 A U 2 = 240 V U k2 = 229 V 5 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A faza 2 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 10 A 15 A 20 A 25 A U k3 = 229 V 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 30 A faza 3 U 3 = 240 V

19 Wpływ źródeł PV na pracę sieci nn analiza przypadku

20 Stacja SN/nN 33 prosumentów i 69 klientów pobór i oddanie energii do sieci w dniach poniedziałek-niedziela

21 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 [kw] Stacja SN/nN Poziom niezbilansowania generacji i poboru 2,5 2 Maksymalne oddanie energii wygenerowanej do sieci nn Ch-ka pozostałych obiektów 1,5 1 Minimalne oddanie energii wygenerowanej do sieci nn = maksymalna konsumpcja energii z PV 0,5 0

22 Reprezentant X reklamacja Klienta z terenu klastra Reprezentant X

23 Reprezentant X lokalizacja klienta względem stacji transformatorowej

24 Reprezentant X wyniki pomiarów parametrów jakościowych wg rozporządzenia % pomiarów

25 Reprezentant X Napięcie na przyłączu współczynniki asymetrii napięcia K0U i K2U

26 Reprezentant X prądy fazowe i prąd w przewodzie neutralnym na przyłączu U2 I1 U1 U3 I 3 I2 prąd w przewodzie zerowym I0 Prąd w przewodzie neutralnym jest większy niż w przewodach fazowych i nie jest to spowodowane odkształceniem prądów!

27 Reprezentant X współczynnik migotania światła i prąd maksymalny i minimalny na przyłączu

28 Reprezentant X Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczeń agregowanych 10-minutowo wartości skutecznych napięć fazowych, Jednofazowe inwertery powodują asymetrie prądów i napięć w poszczególnych fazach, co skutkuje przepływem dużych wartości prądu w przewodzie neutralnym (większych niż fazowe), Koncentracja przyłączenia do jednej fazy mikroinstalacji 1 fazowych powoduje znaczący wzrost napięcia i chwilowe wzrosty powodujące wyłączanie inwerterów.

29 Redukcja negatywnego wpływu źródeł PV na pracę sieci nn

30 Sposoby redukcji negatywnego wpływu źródeł PV na sieć Wymiana istniejących transformatorów SN/nN i przewodów linii elektroenergetycznych nn na infrastrukturę o większej zdolności przesyłowej Budowa dodatkowych obwodów sieci dystrybucyjnej SN i nn oraz skracanie ciągów liniowych poprzez dogęszczanie stacji elektroenergetycznych SN/nN Wprowadzanie rozwiązań pozwalających na utrzymanie wymaganych parametrów energii elektrycznej (transformator z OLTC, symetryzujący, dodawczy, stabilizator napięcia, układy energoelektroniczne takie jak DVR, APF, STATCOM) Opomiarowanie Klientów i stacji elektroenergetycznych SN/nN oraz rozbudowa sieci analizatorów jakości energii elektrycznej Bieżące monitorowanie pracy sieci dystrybucyjnej SN i nn pod kątem poprawności parametrów jakościowych energii elektrycznej

31 Transformator symetryzujący czas pomiaru r.

32 Transformator symetryzujący wpływ na napięcie i współczynnik asymetrii K 0u

33 Transformator dodawczy z niezależną regulacją napięcia w fazach czas pomiaru r.

34 Transformator dodawczy z niezależną regulacją napięcia w fazach

35 Transformator dodawczy z niezależną regulacją napięcia w fazach pomiar za urządzeniem Przed załączeniem U max 248 V Po załączeniu U max 238 V Transformator dodawczy ogranicza wzrosty napięcia w fazie, w której trwa generacja, jednakże nie kompensuje asymetrii.

36 Podsumowanie Obserwowany gwałtowny wzrost przyłączanych źródeł odnawialnych do sieci OSD wiąże się z wieloma niezaprzeczalnymi korzyściami, do których zaliczamy: a) redukcję zużycia paliw kopalnych, b) zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do środowiska, c) bilansowanie się obszarów, d) zmniejszanie rachunków za energię elektryczną, e) generowanie nowych miejsc pracy. Jednocześnie duży udział źródeł odnawialnych w sieci OSD powoduje ujawnianie się nowych zjawisk, które nie były obecne w sieciach odbiorczych, Źródła odnawialne stanowią spore wyzwanie dla każdego OSD, który w oparciu o obowiązujące przepisy prawne jest zobowiązany dotrzymywać parametry jakościowe energii elektrycznej w dopuszczalnych limitach, Dotrzymanie parametrów jakościowych wiąże się koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych przez OSD na przystosowanie sieci do ich przyłączania.

37 Dziękuję za uwagę

Podsumowanie projektu gminnego obejmującego budowę 700 PV. Maciej Mróz

Podsumowanie projektu gminnego obejmującego budowę 700 PV. Maciej Mróz Podsumowanie projektu gminnego obejmującego budowę 700 PV Maciej Mróz Warszawa, 2018 agenda Rozwój OZE na obszarze TD Klaster Wirtualna Elektrownia Ochotnica Informacje o sieci TD na obszarze gminy Ochotnica

Bardziej szczegółowo

Współpraca mikroźródeł z siecią elektroenergetyczną OSD

Współpraca mikroźródeł z siecią elektroenergetyczną OSD Współpraca mikroźródeł z siecią elektroenergetyczną OSD Piotr Skoczko ENERGA-OPERATOR SA Rozwijamy się, aby być liderem. Gdańsk, 27.06.2017. Mikrogeneracja Źródło energii elektrycznej o mocy nie większej

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika

Bardziej szczegółowo

Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich studium przypadku

Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich studium przypadku Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich studium przypadku Grzegorz Widelski ENERGA-OPERATOR SA WYBRANE PROBLEMY Z PRACĄ MIKROINSTALACJI W SIECI nn 2 Wybrane problemy z pracą mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie OGÓLNE DANE O GMINIE gmina składa się z czterech sołectw: Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, Ochotnica

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na zdolności integracyjne sieci nn dr inż. Krzysztof Bodzek

Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na zdolności integracyjne sieci nn dr inż. Krzysztof Bodzek Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Konwersatorium Inteligentna Energetyka Energetyka prosumencka na jednolitym rynku energii elektrycznej OZE Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Październik 2015 r. Dystrybucja jako operator sieci Liczba odbiorców [mln]] Obszar działania [kkm²] Dostarczona energia

Bardziej szczegółowo

III Lubelskie Forum Energetyczne. Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną

III Lubelskie Forum Energetyczne. Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną III Lubelskie Forum Energetyczne Techniczne aspekty współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną Grzegorz Klata Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy Tel. 81 445 1521 e-mail: Grzegorz.Klata@pgedystrybucja.pl

Bardziej szczegółowo

Karta aktualizacji IRiESD dotycząca mikroinstalacji. Geneza i najważniejsze zmiany. Warszawa, r.

Karta aktualizacji IRiESD dotycząca mikroinstalacji. Geneza i najważniejsze zmiany. Warszawa, r. Karta aktualizacji IRiESD dotycząca mikroinstalacji. Geneza i najważniejsze zmiany. Warszawa, 09.07.2018r. Agenda spotkania godz. 11.00 Otwarcie seminarium godz. 11.15 Prezentacja zmian IRiESD godz. 12.30

Bardziej szczegółowo

Progi mocy maksymalnych oraz wymogi ogólnego stosowania NC RfG. Jerzy Rychlak Konstancin-Jeziorna

Progi mocy maksymalnych oraz wymogi ogólnego stosowania NC RfG. Jerzy Rychlak Konstancin-Jeziorna Progi mocy maksymalnych oraz wymogi ogólnego stosowania NC RfG Jerzy Rychlak 17.04.2019 Konstancin-Jeziorna Główne zadania OSP związane z implementacją Rozporządzenia 2016/631 (NC RfG) 1. Wyznaczenie,

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja

Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja mikroinstalacji. Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja Przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja MIKROINSTALACJE Odnawialne źródło energii wiatr, słońce Moc źródła o mocy < 0 kw Przyłączone

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ dr inż. KRZYSZTOF CHMIELOWIEC KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AGH KRAKÓW PODSTAWY PRAWNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI ANALIZA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD. Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen Operator

Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD. Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen Operator Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD Robert Stelmaszczyk Prezes Zarządu RWE Stoen 06.06.2013 Przyłączanie systemów PV z punktu widzenia polskiego OSD może być przyjazne RWE Stoen Sp.z

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD ) Tekst

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi

Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi VI KONFERENCJA PRZYŁĄCZANIE I WSPÓŁPRACA OZE Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym

Bardziej szczegółowo

MIKROINSTALACJE PROSUMENCKIE PRZYŁĄCZONE DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

MIKROINSTALACJE PROSUMENCKIE PRZYŁĄCZONE DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy MIKROINSTALACJE PROSUMENCKIE PRZYŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą instalacji PV

Sterowanie pracą instalacji PV IEn Gdańsk 2018 Sterowanie pracą instalacji PV Aleksander Babś Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Warszawa, 19-20 czerwca 2018 r. Sterowanie pracą PV - cele Maksymalizacja generowanej mocy czynnej w segmencie

Bardziej szczegółowo

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki

Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich skutki Piotr BICZEL Wanda RACHAUS-LEWANDOWSKA 2 Artur STAWIARSKI 2 Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki () RWE Stoen Operator sp. z o.o. (2) Obciążenia nieliniowe w sieciach rozdzielczych i ich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy

CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy CZĘŚĆ DRUGA Obliczanie rozpływu prądów, spadków napięć, strat napięcia, współczynnika mocy ZADANIE.. W linii prądu przemiennego o napięciu znamionowym 00/0 V, przedstawionej na poniższym rysunku obliczyć:

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy REGULACJA NAPIĘCIA W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

PROJEKT. KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PROJEKT KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE / DOKUMENT INSTALACJI1)

ZGŁOSZENIE / DOKUMENT INSTALACJI1) ZGŁOSZENIE / DOKUMENT INSTALACJI1) 2) PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PKP ENERGETYKA S.A. (dotyczy mikroinstalacji o mocy nie większej niż istniejąca moc odbiorcy końcowego Wnioskodawcy)

Bardziej szczegółowo

19 listopada 2015 Warszawa

19 listopada 2015 Warszawa 19 listopada 2015 Warszawa RAPORT z wizyty studialnej w Niemczech Karlsruhe, Walldorf (Badenia-Wirtembergia), Niemcy 26-28 października 2015 Kierunek: niskoemisyjna energetyka Emisja CO 2, OZE, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego Roman Sikora, Przemysław Markiewicz WPROWADZENIE Moc bierna a efektywność energetyczna. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC) PSE S.A.

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne zdolności integracyjnych zautomatyzowanej infrastruktury sieciowej SN/nN dr inż. Krzysztof Bodzek

Badania symulacyjne zdolności integracyjnych zautomatyzowanej infrastruktury sieciowej SN/nN dr inż. Krzysztof Bodzek Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Konwersatorium Inteligentna Energetyka Jak wprząc wysoką teorię w bardzo już wymagającą praktykę transformacji energetyki, i czy to jest potrzebne?

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE Doradztwo energetyczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze INICJATYWY KLASTROWE W POLSCE Źródło:www.me.gov.pl PRZYKŁADY KLASTRÓW

Bardziej szczegółowo

Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów - doświadczenia praktyczne i możliwości zastosowania

Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów - doświadczenia praktyczne i możliwości zastosowania Konferencja Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn 16-17 maja 2018, Kołobrzeg Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów - doświadczenia praktyczne i możliwości zastosowania innogy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm fotowoltaicznych do sieci. Warunki i procedura.

Przyłączanie farm fotowoltaicznych do sieci. Warunki i procedura. Przyłączanie farm fotowoltaicznych do sieci. Warunki i procedura. Karol Kicun 10 maja 2013 r. Źródła prawa Obowiązujące regulacje: Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059); Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv

Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv VII Konferencja Przyłączanie i współpraca źródeł OZE z systemem elektroenergetycznym Warszawa 19.06-20.06.2018 r. Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej i ich interpretacja przy naliczaniu bonifikat

Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej i ich interpretacja przy naliczaniu bonifikat Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej i ich interpretacja przy naliczaniu bonifikat Marian Jurek marian.jurek@pse.pl Biuro Pomiarów Energii Kołobrzeg 12-13 czerwca 2018 r. Przepisy Prawa energetycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2018 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2018 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ EHN Spółka Akcyjna KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2018 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 18 kwietnia 2018 roku... Podpis i pieczęć

Bardziej szczegółowo

Twój system fotowoltaiczny

Twój system fotowoltaiczny Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej ul. Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce Osoba kontaktowa: mgr inż. Grzegorz Twardowski Nr klienta: 04/2019 Tytuł projektu: Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP

Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP Praktyczne aspekty monitorowania jakości energii elektrycznej w sieci OSP Jarosław Rączka jaroslaw.raczka@pse.pl Biuro Pomiarów Energii Kołobrzeg 28 maja 2019 r. 1. Obowiązujące regulacje 2 1. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Lab 1: Opracowanie wyników pomiarów JEE. http://www.mbmaster.pl Data wykonania: Data oddania: Ocena: OPIS PUNKTU POMIAROWEGO Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD ), która

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej

ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej ZAŁĄCZNIK NR 10 Symulacja uzysku rocznego dla budynku stacji transformatorowej Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991-2010) Moc generatora PV 9,57 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. adres do korespondencji: ul. Nieświeska 52 03-867 Warszawa T +48 22 821 31 31 F +48 22 821 31 32 E operator@innogy.com I www.innogystoenoperator.pl I e-bok.innogystoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE 30 maja 2017 r., Warszawa Otoczenie prawne Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN

Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN Generacja rozproszona źródłem strat w sieci SN Autor: Marcin Wilczek - Tauron Dystrybucja SA ("Energia Elektryczna" - 9/2016) Rozproszone źródła energii elektrycznej przyłączane do sieci dystrybucyjnych

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Prosument i system opustów. wykład 10. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Robotyki

Czyste energie. Prosument i system opustów. wykład 10. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Robotyki Czyste energie wykład 10 Prosument i system opustów dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Robotyki AGH Kraków 2019 J. Teneta, "Czyste energie i ochrona środowiska", AGH 2019 2 Prosument

Bardziej szczegółowo

Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego

Układy energoelektroniczne na osłonach kontrolnych rynku horyzontalno- wertykalnego Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni: Transformacja energetyki: nowe rynki energii, klastry energii Układy energoelektroniczne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD ), która

Bardziej szczegółowo

Współpraca rozproszonych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi. dr inż. Marek Adamowicz Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego

Współpraca rozproszonych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi. dr inż. Marek Adamowicz Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego Współpraca rozproszonych źródeł energii z sieciami elektroenergetycznymi dr inż. Marek Adamowicz Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego PLAN PREZENTACJI Możliwości przyłączania rozproszonych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU dr inż. Andrzej Firlit LAB. JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 15. I 20.05.2019 1 1. Analiza warunków zasilania stalowni 2. Analiza wybranych punktów

Bardziej szczegółowo

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium Lab 1: Opracowanie wyników pomiarów JEE. http://www.mbmaster.pl Data wykonania: Data oddania: Ocena: OPIS PUNKTU POMIAROWEGO Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Wpływ Kodeksów Sieciowych na przyłączanie i funkcjonowanie OZE

Wpływ Kodeksów Sieciowych na przyłączanie i funkcjonowanie OZE Wpływ Kodeksów Sieciowych na przyłączanie i funkcjonowanie OZE Jerzy Rychlak, PSE S.A Robert Jankowski, Andrzej Kąkol, IEn Warszawa 20 czerwca 2018 r. Plan prezentacji Kodeksy sieciowe Wymogi NC RfG (+SO

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt Przedsiębiorstwo MULTITECHNIKA 44-144 Nieborowice ul. Krywałdzka 1 Polska Osoba kontaktowa: Zbyszek Wierzbowki Telefon: 32 332-47-69 E-mail: info@woltaika.com Klient Państwowa Szkoła Muzyczna w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa Dr inż. Mariusz Kłos Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ROZWÓJ J ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Brodnica 29 maja 2009 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Plan prezentacji: 1.Stan aktualny w Polsce i UE 2. Akty prawne w Polsce 3. Procesy planistyczne

Bardziej szczegółowo

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Prosument Czyli osoby będącej zarówno konsumentem jak i producentem energii elektrycznej. W wyniku zmian w prawie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie mocą i energią na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK4 +

Sterowanie mocą i energią na rynku energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK4 + Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni: Regulacja i bilansowanie w osłonach kontrolnych na mono rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,6 kw na dachu oficyny ratusza w Żywcu. Przedsiębiorstwo VOTRE Projekt Sp. z o.o. Henryka Pobożnego 1/16 Strzelce Opolskie Polska Osoba kontaktowa: Kamil Brudny Telefon: 533-161-381 E-mail: k.brudny@votreprojekt.pl Klient Urząd Miast Żywiec

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED

POLITECHNIKA LUBELSKA KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED PRZEGLĄD STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED POJAWIENIEM SIĘ NAPIĘCIA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PODCZAS AWARII FALOWNIKA PRACUJĄCEGO W TRYBIE ON GRID mgr inż. Krzysztof Jakowiecki Opiekun pracy naukowej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego

ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego ZAŁĄCZNIK NR 09 Symulacja uzysku rocznego dla budynku garażowo-magazynowego Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne Warszawa, POL (1991-2010) Moc generatora PV 18,48 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( )

3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne RZESZOW/JASIONKA ( ) Projekt Adres: WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-21 Opis projektu: -PROJEKT INSTALACJI FOTOFOLTAICZNEJ 199,8 KW 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych Oświadczenie producenta i badanie typu pod kątem spełniania wymogów obowiązujących w Polsce wobec instalacji fotowoltaicznych podłączanych

Bardziej szczegółowo

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv

Warunki przyłączenia nr RD5/RP/22/7364/2013 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kv PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 877 42 00 Stalowa Wola, dnia 2013-01-09 Znak: RD5/RP/22/7364/2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer

Przedsiębiorstwo. Klient. Projekt. Laminer. Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Laminer Przedsiębiorstwo Wprowadź w Opcje > Dane użytkownika. Klient Projekt Adres: Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-02-01 Opis projektu: 1 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) Dane klimatyczne

Bardziej szczegółowo

ROZ WIĄ Z ANIA DLA MIKROSIECI. Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz PowerStore

ROZ WIĄ Z ANIA DLA MIKROSIECI. Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz PowerStore ROZ WIĄ Z ANIA DLA MIKROSIECI Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz 3 ROZWIĄ ZANIA DLA MIKROSIECI P OWER S TO R E Niezawodne zasilanie gdziekolwiek i kiedykolwiek potrzebujesz Przedstawiamy,

Bardziej szczegółowo

Rozwój sieci dystrybucyjnej na potrzeby rozwoju elektromobilności. Sławomir Bogucki Lublin, 14 listopada 2017 r.

Rozwój sieci dystrybucyjnej na potrzeby rozwoju elektromobilności. Sławomir Bogucki Lublin, 14 listopada 2017 r. Rozwój sieci dystrybucyjnej na potrzeby rozwoju elektromobilności Sławomir Bogucki Lublin, 14 listopada 2017 r. W stronę inteligentnych sieci elektroenergetycznych Regulacje: Pakiet na rzecz czystego powietrza

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZYŁĄCZACH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI PROSUMENCKIMI

INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZYŁĄCZACH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI PROSUMENCKIMI STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ BYDGOSKI im. Prof. Alfonsa Hoffmanna INTERPRETACJA WYNIKÓW POMIARÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZYŁĄCZACH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI PROSUMENCKIMI Sławomir

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt

Przedszkole w Żywcu. Klient. Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt Klient Osoba kontaktowa: Dariusz ZAGÓL, Projekt 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urządzeniami elektrycznymi Dane klimatyczne BIELSKO/BIALA ( - ) Moc generatora PV 65 kwp Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny przy instalacji OZE

Proces inwestycyjny przy instalacji OZE Proces inwestycyjny przy instalacji OZE (na przykładzie instalacji PV) Piotr Kumpiecki Gdańsk, 16.09.2016r. Elementy procesu inwestycyjnego Na co warto zwrócić szczególną uwagę: Dobór wielkości instalacji

Bardziej szczegółowo

Kompensacja zaburzeń JEE Statcom i DVR Szkolenie Tauron Dystrybucja Kraków AGH 2018

Kompensacja zaburzeń JEE Statcom i DVR Szkolenie Tauron Dystrybucja Kraków AGH 2018 Kompensacja zaburzeń JEE Statcom i DVR Szkolenie Tauron Dystrybucja Kraków AGH 2018 dr inż. Krzysztof Piątek kpiatek@agh.edu.pl Dynamiczny stabilizator napięcia Najczęściej występujące zaburzenia Środowisko

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus. Wrocław ENERGATAB 2017

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus. Wrocław ENERGATAB 2017 Przyjaciel Wrocławia Projekt AMIplus Smart City Wrocław ENERGATAB 2017 Gdzie dziś jesteśmy? Projekt AMIplus Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A. www.amiplus.pl 341 760 szt. liczników AMI pracuje

Bardziej szczegółowo

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r.

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r. Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych Historia przyłączania farm wiatrowych do sieci ENERGA-OPERATOR Pierwsze pojedyncze przyłączenia farm wiatrowych: koniec lat 90. XX w. Większa skala

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć

Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Kompleksowe 3 modułowe szkolenie systemy PV Program zajęć Dzień 1 tematyka zajęć moduł teoretyczny (część pierwsza) 8.00-16.00 Fotowoltaika-definicja korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej, wpływ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Załącznik nr 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Załącznik nr 5 do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a. Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych Strona 1 z 5 I. TURBINA i GENERATOR

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne net-meteringu dla μźb (mikroźródła biogazowego) osłona kontrolna, poziom 2 (spółdzielnia SE) dr inż.

Modele symulacyjne net-meteringu dla μźb (mikroźródła biogazowego) osłona kontrolna, poziom 2 (spółdzielnia SE) dr inż. Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Badania koncepcyjno-symulacyjne rynków regulacyjno-bilansujących

Bardziej szczegółowo

KLASTER ENERGII ZIELONA ENERGIA KONIN

KLASTER ENERGII ZIELONA ENERGIA KONIN KLASTER ENERGII KLASTER ENERGII Klaster USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Klaster Energii KLASTER ENERGII KLASTER ENERGII Obszar działania klastra energii: wytwarzania i równoważenia

Bardziej szczegółowo

Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i Smart Grid

Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i Smart Grid Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i Smart Grid AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMYSŁAW KAŁEK 29 MARCA 2017 R. AKTY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KODEKS SIECI RfG. ZBIÓR WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU A

KODEKS SIECI RfG. ZBIÓR WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU A KODEKS SIECI RfG. ZBIÓR WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU A W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. wymagań, wynikających z Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ/DOKUMENT INSTALACJI 1

ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ/DOKUMENT INSTALACJI 1 adres do korespondencji: ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa T +48 22 821 31 31 F +48 22 821 31 32 E bokd.serwis@innogy.com I www.innogystoenoperator.pl I e-bok.innogystoenoperator.pl Potwierdzenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 98/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: asystent

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk

Przedsiębiorstwo. Projekt. Projekt instalacji fotowoltaicznej. R-Bud. Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk Przedsiębiorstwo R-Bud Osoba kontaktowa: Anna Romaniuk Projekt Adres: ul. Reymonta 3 21-500 Biała Podlaska Data wprowadzenia do eksploatacji: 2017-05-17 Opis projektu: 1 3D, Podłączona do sieci instalacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo