Standard postępowania z donoszonym noworodkiem na sali porodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard postępowania z donoszonym noworodkiem na sali porodowej"

Transkrypt

1 Konferencja Interdyscyplinarna, Zimowa Szkoła Postępy w Neonatologii 2014 Standard postępowania z donoszonym noworodkiem na sali porodowej Katarzyna Nowicka IMID Kierownik Kliniki : prof. dr hab.n.med. Ewa Helwich

2 Narodziny to tylko chwila, lecz jest to chwila szczególna F. Leboyer

3 Żyjemy w dobie, kiedy określenie dobrze urodzony nabrało nowej treści. Obecnie nie wystarcza już pragnienie, aby dziecko urodziło się żywe. Chcemy zaoszczędzić mu wszelkich dających się uniknąć trudności porodowych, aby w przyszłości nie było trudnym dzieckiem obarczonym urazem porodowym. Nazywamy to dobrym porodem. Wszystkie dzieci mają prawo być dobrze urodzone. W. Fijałkowski Rodzi się człowiek.

4 Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r., określające właściwe postępowanie i procedury medyczne w opiece okołoporodowej sprawowanej nad kobietą podczas fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz w opiece nad noworodkiem (Dziennik Ustaw Nr 187 z dn poz. 1259). Przepisy te weszły w życie 8 kwietnia 2011 r. (nowelizacja 20 września 2012 r.)

5 Ø Pierwszy tego typu dokument w Polsce Regulacje prawne poprawa jakości opieki okołoporodowej (uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowych praktyk), wdrożenie nowych procedur, znacznie zmieniających dotychczasowe sposoby działania. Ø Zmiany dotyczą przede wszystkim procedur związanych z przebiegiem fizjologicznego porodu oraz z pierwszym kontaktem rodziców z dzieckiem, czyli najważniejszej w ich życiu chwili, która już nigdy się dla obojga nie powtórzy!

6 Najważniejsze punkty standardu: Poród fizjologiczny: Ø spontaniczny poród niskiego ryzyka od momentu rozpoczęcia, Ø utrzymujący taki stopień ryzyka przez cały czas trwania porodu, Ø noworodek rodzi się z położenia główkowego, pomiędzy ukończonym 37 a 42 tygodniem ciąży, Ø matka i noworodek są w dobrym stanie.

7 Pierwszy kontakt matki z dzieckiem Ø Zaraz po narodzinach, dziecko (jeśli jego stan i stan matki oraz jej samopoczucie pozwalają na to) powinno być: położone na brzuchu matki, dokładnie osuszone, zabezpieczone przed utratą ciepła /czapeczka, ciepły ręcznik/. Ø Zwykle osuszenie i pobudzenie przez dotyk inicjują efektywne oddychanie.

8 Ø Wstępna ocena stanu noworodka na podstawie skali Apgar może być dokonana na brzuchu matki, jeżeli nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Ø Ocena w skali Apgar: w 1 i 5 minucie u noworodków urodzonych w stanie dobrym /8-10 pkt Apgar/, w 1, 3, 5 i 10 minucie u noworodków urodzonych w stanie średnim /4-7 pkt Apgar/, ciężkim /0-3pkt Apgar/. Ø W razie potrzeby należy bezzwłocznie podjąć czynności resuscytacyjne, zgodne ze standardem resuscytacji.

9 Kontakt skóra do skóry Ø Rola kontaktu "skóra do skóry" natychmiast po narodzinach wspaniała nagroda po trudach porodu, korzystny wpływ na przebieg macierzyństwa, satysfakcja ze sprawowanej opieki nad dzieckiem. Ø Prawidłowy rozwój laktacji Ø Pozytywny wpływ na długość karmienia piersią Ø Mniejsze poczucie obciążenia i wysiłku związanego z pełnieniem obowiązków macierzyńskich (Lessing-Pernak J. 2010).

10 Kontakt skóra do skóry cd Ø Korzyści dla noworodka: lepsza adaptacja do życia pozamacicznego, poczucie bezpieczeństwa, redukcja stresu porodowego ochrona przed oziębieniem, prawidłowa kolonizacja skóry, jamy nosowej, przewodu pokarmowego /E.coli, Lactobacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Streptococcus spp./, możliwość ssania piersi matki /pozyskiwanie siary!/ Nieprzerwany kontakt z matką skóra do skóry" powinien trwać najdłużej jak jest to możliwe, co najmniej dwie godziny /optymalnie do zakończenia pierwszego karmienia piersią/

11

12 Wsparcie matki w zakresie laktacji. Ø W czasie kontaktu z dzieckiem skóra do skóry ważne jest zachęcanie jej do rozpoznania sygnałów gotowości dziecka do ssania i oferowanie pomocy, jeśli jej potrzebuje. Ø Nie należy wymuszać ani przyspieszać pierwszego karmienia powinno nastąpić w czasie największej gotowości do ssania, czyli między 20 a 50 minutą życia dziecka. Ø Matka powinna otrzymać pomoc w przystawianiu dziecka do piersi i dokładną informację na temat zalet karmienia naturalnego. Ø Dzieci karmione piersią od pierwszych chwil życia lepiej śpią, mniej płaczą i mają mniej dolegliwości brzusznych. (Lessing- Pernak J. 2010).

13 Ø Kontakt mamy z dzieckiem może zostać przerwany tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka. Ø Fakt ten powinien zostać odnotowany w dokumentacji medycznej.

14 Pourodzeniowe procedury neonatologiczne Ø Odśluzowanie noworodka jeśli jest to konieczne czynność ta powoduje zaburzenie odruchu ssania i podrażnia nerw błędny - bezdechy, bradykardia. delikatnie, przy pomocy miękkiego cewnika lub gumowej gruszki, odsysamy śluz i płyn owodniowy z górnych dróg oddechowych: jamy ustnej, gardła, a następnie nosa.

15 Ø Odpępnienie Pourodzeniowe procedury neonatologiczne cd. zabieg aseptyczny, bezpośrednio po urodzeniu noworodka. Nieprawidłowo wykonany zabieg ryzyko powikłań zakażenie kikuta pępowinowego lub całego organizmu, wydłużenie czasu mumifikacji kikuta pępowinowego, ostra utrata krwi u noworodka. Ø Rodzaje odpępnień /zależne od stanu zdrowia dziecka i matki/: natychmiastowe /do 30 sekund/ ch.hemolityczna, HIV, wczesne /30sek-1 minuta/, późne /po ustaniu tętnienia pępowiny, ok. 3-5 minuty/.

16 Ø Natychmiastowe zaciśnięcie pępowiny /przed pierwszym oddechem/ zmniejszenie rozmiaru serca podczas kolejnych trzech lub czterech uderzeń, występowanie bradykardii /nie obserwowano jej u dzieci, u których pępowinę zaciśnięto po zainicjowaniu i ustabilizowaniu się oddychania/. Ø Późne zaciśnięcie pępowiny poprawa gospodarki żelazem w ciągu kolejnych 3 do 6 miesięcy życia dziecka, wzrost ryzyka hiperbilirubinemii wymagającej fototerapii.

17 Zasady postępowania podczas odpępnienia noworodka: Ø Po urodzeniu się dziecka zapięcie dwóch kleszczyków Kochera w odległości 3-4cm od siebie, przecięcie sznura pępowinowego między kleszczykami / czynność tę może wykonać ojciec dziecka/, założenie sterylnego zacisku 2 cm od pierścienia pępowinowego, odcięcie pozostałej części pępowiny do 1cm od zacisku (sprawdzenie ilości naczyń krwionośnych i poprawności założonego zacisku), zabezpieczenie kikuta pępowinowy jałowym gazikiem.

18 Oznakowanie noworodka Ø Ø Położna prezentuje matce/rodzicom płeć dziecka Oznakowanie przed odpępnieniem opaski zawierające etykiety stwierdzające tożsamość matki i noworodka rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia kod kreskowy lub kod QR imię i nazwisko matki, płeć noworodka, data i godzina urodzenia, kolejność porodu noworodka w przypadku ciąży mnogiej. Ø Odczytanie na sali porodowej tekstu na opasce (matka i/lub ojciec) w celu potwierdzenia zgodności danych. Ø Ø Umieszczenie opaski na kończynach dziecka (UWAGA: podrażnienia, ucisk). Udokumentowanie powyższych czynności w historii położniczej i neonatologicznej. Ø Przez cały okres pobytu noworodka w szpitalu nie powinno się zdejmować tych opasek.

19 Ø Standard zaleca, aby opieka pielęgnacyjna nad położnicą i zdrowym noworodkiem była sprawowana przez tę samą osobę. Ø Położna jest osobą uprawnioną do dokonania pierwszej oceny noworodka.

20 Postępowanie ze zdrowym noworodkiem po cięciu cesarskim Ø Ø Po wydobyciu noworodka operator: dokonuje przecięcia pępowiny według standardowych procedur, pokazuje dziecko matce, przekazuje noworodka pod opiekę zespołu neonatologicznego. W punkcie noworodkowym dokonywane jest: osuszenie dziecka, ocena według skali Apgar, w razie potrzeby odśluzowanie, zaopatrzenie pępowiny, oznakowanie Ø Lekarz neonatolog przeprowadza badanie przedmiotowe noworodka / nie ma konieczności sprawdzania drożności przełyku i odbytu przy braku podejrzenia wady w okresie prenatalnym; wymagana jest obserwacja dziecka/

21 Kontakt skóra do skóry na sali Ø Ma pozytywny wpływ na: operacyjnej przebieg adaptacji pourodzeniowej u dziecka, rozwój laktacji u matki, redukcję stresu u matki i dziecka, ma działanie przeciwbólowe. Ø Realizacja procedury wymaga zgody i zaangażowania zespołów: położniczego, neonatologicznego i anestezjologicznego. Ø Po przewiezieniu matki i noworodka na salę pooperacyjną przywrócenie kontaktu skóra do skóry (minimum do czasu zakończenia pierwszego karmienia).

22

23 Obecność ojca dziecka na sali operacyjnej Ø Zgodne z odpowiednimi szpitalnymi procedurami Ø Noworodek ubrany, przy matce, w objęciach ojca Ø Kontakt skóra do skóry z ojcem w obrębie sali cięć cesarskich Ø Kontakt skóra do skóry z ojcem poza obrębem sali cięć cesarskich do momentu zakończenia zabiegu operacyjnego

24 Minimalizacja stresu na sali porodowej Ø Półmrok zbyt mocne światło może nie tylko działać na dzieci drażniąco, ale i zakłócić ich rytm dobowy. Ø Redukcja hałasu wg zaleceń Ministerstwa Ochrony Środowiska dopuszczalny poziom natężenia hałasu na terenie szpitali wynosi dba. Nadmierny hałas może prowadzić do upośledzenia słuchu noworodków. Ø Emocje rodziców młode matki często denerwują się zabarwieniem skóry noworodka, kształtem jego główki, nadmiernym spokojem lub płaczem dziecka. Należy je uspokoić i wyjaśnić, że nic mu nie zagraża.

25 Ø Po zakończeniu pierwszego kontaktu z matką noworodek jest badany, ważony i mierzony, jeżeli to możliwe w obecności matki i z zapewnieniem odpowiedniej temperatury otoczenia. Ø Ocena obejmuje: wydolność układu oddechowego i układu krążenia, obecność wad rozwojowych/ocena drożności nozdrzy przednich i tylnych, przełyku, odbytu, całości podniebienia/, ewentualnych uszkodzeń porodowych.

26 Ø Dokładne, poszerzone badanie kliniczne noworodka w ciągu jego pierwszych 12 godzin życia powinien przeprowadzić lekarz neonatolog lub lekarz pediatra w obecności matki.

27 Obowiązkowe czynności profilaktyczne Ø profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K podanie jednorazowe witaminy K /2mg p.os, 0.5mg im/, Ø profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka 1% azotane srebra lub 0.5% maść erytromycynową, Ø w szczególnych przypadkach /dzieci matek HB s dodatnich/ szczepienia ochronne, zgodnie z odrębnymi przepisami i aktualnymi zaleceniami. Dodatkowo noworodki matek HB s dodatnich powinny otrzymać immunoglobulinę anty-hb s (uodpornienie czynno-bierne).

28 Ø U każdego noworodka wykonujemy przesiewowe badanie pulsoksymetryczne wykrycie bezobjawowych, krytycznych wad serca. Ø Pomiar saturacji na prawej kończynie dolnej w ciągu 2-3 minut w czasie między 2-24 godziną po urodzeniu. Saturacja =<95% jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego w trybie pilnym.

29 Ø W miejscu, gdzie rodzi się noworodek musi znajdować się co najmniej jedna osoba posiadająca umiejętność resuscytacji i dysponująca niezbędnym sprzętem do resuscytacji.

30 Wyposażenie nowoczesnego stanowiska na sali porodowej: Ø stanowisko do resuscytacji /neo-puff z odpowiednimi maskami/, Ø inkubator (zamknięty lub otwarty), Ø monitor wieloczynnościowy (SaO2, HR, RR tętnicze, EKG), Ø aparat wspomagający oddech (respirator lub CPAP), Ø laryngoskop z zestawem łyżek, Ø ssak próżniowy z wymiennym, jednorazowym wkładem, Ø leki do resuscytacji, Ø pompy strzykawkowe, pompa przepływowa Ø niezbędny do pielęgnacji noworodka sprzęt medyczny (strzykawki, cewniki, rurki intubacyjne, przylepce, 0,9% NaCl w ampułkach 5ml, kompresy, pieluchy jednorazowe).

31 Ø Noworodki urodzone w stanie średnim i ciężkim powinny być resuscytowane zgodnie z aktualnymi standardami resuscytacji. Ø Noworodki, u których stwierdzono zaburzenia, mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia niezwłoczne przekazanie do oddziału patologii noworodka o odpowiednim poziomie referencyjnym.

32 A co niesie życie. Przeczytałam link i się uśmiałam... Nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością... Oto kilka sprzeczności: Ø Podczas opieki w ciąży, razem z lekarzem/położną powinnaś ustalić plan opieki prenatalnej" oraz plan porodu" - plan porodu wypisywałam dzień po porodzie :) Ø Interwencje medyczne w porodzie fizjologicznym są czymś absolutnie normalnym, choć mnie spytano, czy chcę urodzić szybko (czyli przebijamy pęcherz, dajemy oksytocynę), czy normalnie (czyli męczymy się ile będzie trzeba). Ø Przez cały okres porodu możesz spożywać przejrzyste płyny - nie można Ø W 2 okresie porodu możesz przyjąć dowolną, wygodną dla Ciebie pozycję (także wertykalną) - do fazy partej służył fotel ginekologiczny i nie było innej możliwości. Ø Nieprzerwany kontakt z matką skóra do skóry" powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie - chyba max 10 minut :) Ø W ciągu pierwszych 12 godzin życia noworodka dokładne badanie dziecka powinien przeprowadzić lekarz neonatolog lub lekarz pediatra, w obecności matki - bardzo zabawne... Ø Standard podkreśla znaczenie odpowiedniego wsparcia matki w zakresie laktacji - zero wsparcia i zainteresowania nawet jeśli występują poważne problemy... Ø Wbrew standardom wszystkie noworodki były pojone wodą z glukozą i mlekiem modyfikowanym i miały podawane smoczki.

33 Realizacja wybranych wytycznych Rozporządzenia MZ według raportu Fundacji Rodzić po Ludzku z 2012 roku. Ø Badaniem przeprowadzonym w okresie od r. do r. zostało objętych 10 szpitali (20 oddziałów) I i II stopnia referencyjności województwa mazowieckiego. Ø Główne wnioski: Standardy opieki okołoporodowej nie zostały w pełni wdrożone w żadnej z monitorowanych placówek. Standardy nie były i nie są traktowane jako obowiązujące prawo.

34 Opieka nad noworodkiem Pełny kontakt matki i dziecka skóra do skóry nie jest realizowany! Kontakt matki i dziecka skóra do skóry w 9 na 10 szpitali nie jest realizowany w sposób zgodny ze standardem. W 3 placówkach trudno nawet dostrzec próby jego wdrażania. W większości szpitali pierwszy kontakt trwa od kilku do kilkunastu minut, dziecko jest następnie zabierane do punktu noworodkowego, gdzie jest oceniane w skali Apgar, mierzone, ważone, czasami szczepione i ubierane. Potem zwykle, choć to też nie jest regułą, wraca do matki, gdzie odbywa się próba przystawienia do piersi. Jednak nawet takie postępowanie nie stanowi ustalonej procedury i zależy od indywidualnego podejścia personelu. Tylko 1 szpital realizuje niemal poprawnie kontakt skóra do skóry w trakcie którego matka jest informowana przez personel o znaczeniu pierwszego kontaktu, przystawiania do piersi, zaletach siary.

35 Ø Tylko w połowie monitorowanych placówek ocena noworodka w skali Apgar jest dokonywana na brzuchu matki Ø W żadnej nie jest realizowana zasada, że opieka nad matką i dzieckiem jest sprawowana przez 1 osobę. Ø Personel podejmuje próby przystawiania dziecka do piersi, ale uzależnione jest to od sytuacji na sali porodowej. Ø Informacje na temat prawidłowego przystawiania dziecka do piersi w większości wypadków udzielane są matkom na oddziale położniczym

36 Zdiagnozowane bariery Ø Brak znajomości wytycznych Rozporządzenia najsłabszą znajomość standardów wykazują osoby odpowiedzialne za ich wdrażanie, czyli ordynatorzy położne oddziałowe > ordynatorzy oddziałów neonatologicznych > ordynatorzy oddziałów położniczych kobiety rodzące w przeważającej większości nie znają standardów=nie są grupą nacisku Ø Braki w zatrudnieniu /położne/, złe warunki lokalowe Ø Brak odpowiedniej wiedzy i szkoleń wśród położnych, niskie poczucie wartości zawodowej Ø W większości szpitali istnieje wyraźny konflikt między personelem oddziałów położniczych i neonatologicznych. Ø Nie istnieje żaden system kontroli przestrzegania standardów ani system nagród i kar.

37 Realizacja kontaktu skóry do skóry w ocenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Ø Najsłabszym elementem w opiece nad noworodkiem podczas porodu, jest realizacja 2 godzinnego kontaktu z matką skóra do skóry. Ø Na 285 szpitali, które udzieliły odpowiedzi, 141 deklaruje w sytuacji dobrego stanu matki i dziecka całkowitą realizację tego standardu, 110 dość często, 20 czasami, 9 w nielicznych porodach, 5 nie stosuje w ogóle.

38 Jako przyczyny nie realizowania standardu, realizowania częściowego lub nie podejmowania jego realizacji, szpitale wskazują w kolejności: decyzja lekarza neonatologa/pediatry!!!! brak warunków kadrowych i lokalowych, duża liczba porodów prowadzonych jednocześnie na sali porodowej, obawy personelu co do słuszności takiego postępowania, decyzja matki

39 Podsumowanie Ø Wymagania prawne Ø Wiedza medyczna Ø Etyka

40 Dziękuję za uwagę!

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce

Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce Najważniejsza chwila w życiu O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce Najważniejsza chwila w życiu Od pierwszej chwili ycia O pierwszym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt)

INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI. Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży. i jakie są jej prawa związane z porodem. (projekt) INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI Co powinna wiedzieć kobieta w ciąży i jakie są jej prawa związane z porodem (projekt) Istnieją liczne foldery, poradniki dotyczące różnych zagadnień związanych z ciążą, głównie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce. Redakcja: Agnieszka Kosowicz, Marta Piegat-Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej

Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie ginekologicznym Moda na świadome macierzyństwo Rady położnej NR 1 (1) WIOSNA 2013 PO PIERWSZE PACJENT MAGAZYN PACJENTA CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Temat numeru ZDROWIE KOBIETY Wywiad z ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Pierwsza wizyta w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Rodzenia

Program Szkoły Rodzenia Program Szkoły Rodzenia Szkoła Rodzenia jest kursem dokształcającym, przygotowującym do porodu i macierzyństwa. Nie tak rzadko słyszy się głosy, że szkoła rodzenia jest nikomu niepotrzebnaprzecież kobiety

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 1 /267/ STYCZEŃ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZMIANY W OPIECE POŁOŻNICZEJ ŻYWIENIE NOWORODKÓW PIELĘGNIARKA ROKU

Bardziej szczegółowo

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania Warszawa, 29 kwietnia 2010 WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010 Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka Honorowy Patronat Przewodniczącego Rady i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży Pierwsze kroki przyszłej mamy

Jestem w ciąży Pierwsze kroki przyszłej mamy Jestem w ciąży Pierwsze kroki przyszłej mamy Droga przyszła mamo! Najczęstsze dolegliwości ciążowe, jak możemy sobie z nimi poradzić...4 Pielęgnacja ciała w czasie ciąży...13 Przepis na zdrowie, czyli

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY NEONATOLOGII ADVANCES IN NEONATOLOGY. Protokół oceny umiejętności ssania piersi

POSTĘPY NEONATOLOGII ADVANCES IN NEONATOLOGY. Protokół oceny umiejętności ssania piersi POSTĘPY NEONATOLOGII ADVANCES IN NEONATOLOGY Protokół oceny umiejętności ssania piersi Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC. OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012

Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 Małe dzieci w Polsce Nr 1 (38) 2012 1 Autorzy 4 7 13 Wstęp Populacja małych dzieci w Polsce Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje Polska rodzina w ciąży 1. Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Źródło: http://cskmswia.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 02:22 Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej IZBA PRZYJĘĆ (22) 508 11 30 - budynek B II piętro Sekretariat:

Bardziej szczegółowo

Zasady kodowania chorób i procedur medycznych

Zasady kodowania chorób i procedur medycznych Zasady kodowania chorób i procedur medycznych na podstawie podręcznika kodowania - Adam Kozierkiewicz I. Uwagi ogólne i definicje Podręcznik jest przeznaczony głównie dla osób kodujących rozpoznania w

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT)

DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) INFORMATOR DLA RODZICÓW POZNAń I POWIAT POZNAŃSKI DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW (0-3 LAT) rodzina na starcie wychowanie to wyzwanie 2 INFORMATOR RODZINA NA STARCIE NA STARCIE Wydawca: Terenowy Komitet Ochrony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich

Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Monika Tomaszewska* Proces pielęgnowania element jakości świadczeń pielęgniarskich Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona Albert Einstein Początek ogromnego postępu, jaki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak

BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY. Przewodnicząca: Maria Pałeczka. Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN KOMITET REDAKCYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka Sekretarz: Małgorzata Hrycak OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Kredyt Bank S.A. O/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000 tel. 74 842-33-25

Bardziej szczegółowo