Suszenie ziarna po zbiorach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suszenie ziarna po zbiorach"

Transkrypt

1 Suszenie ziarna po zbiorach Wstęp Możliwości techniczne suszenia ziarna odbieranego od kombajnów zbożowych są duże i zróżnicowane, co pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań do wielkości gospodarstwa rolnego. Możliwości te nie są jednak w pełni wykorzystywane przez rolników. Przyczyny tego stanu rzeczy są wynikiem głównie czynników ekonomicznych. Przemysł oferuje bowiem wiele urządzeń technicznych, które w dostatecznym stopniu spełniają wymagania przyszłych użytkowników. Znaczną część rolników nie stać jednak na zakupienie nowoczesnych suszarń. Przyjmując bowiem, że średnia powierzchnia użytków rolnych w Polsce wynosi około 7 ha, i że 70% tej powierzchni przeznacza się pod zboża i że średni plon wynosi 3 t/ha, to statystycznie w średnim gospodarstwie jest około 15 t ziarna do suszenia, które dodatkowo są podzielone na co najmniej na cztery gatunki. Małe gospodarstwa zatem starają się suszyć ziarno sposobem gospodarczym, głównie przez szuflowanie ziarna. Rolnicy raczej dążą do opóźnienia zbioru zbóż, aby zbierać ziarno przy mniejszej wilgotności, a w przypadku wystąpienia deszczu czekają dłużej, aby ziarno dobrze przeschło. Jest to oczywiście słuszne podejście, tym bardziej, że obecnie w Polsce jest wystarczająca ilość kombajnów, aby w 100% zbierać zboże z ich wykorzystaniem i nie ma powodu zbierać zboża w niesprzyjających warunkach pogodowych. Trzeba również zauważyć, że poza niektórymi regionami w Polsce nie było ostatnio złej pogody, która mogłaby utrudniać zbiór zbóż w określonym terminie. Ostatnie, długookresowe mokre żniwna występowały w latach 70. XX wieku. Pomiar wilgotności ziarna Mimo sprzyjających warunków zbioru, wilgotność ziarna przy odbiorze od kombajnu jest większa niż 14%, a przy takiej wilgotności nie można przechowywać ziarna, nie narażają surowca na straty. Przeciętna wilgotność ziarna podczas zbioru zbóż wynosi około 20%, i aby decyzja o sposobie kolejnych czynności związanych z ewentualnym suszeniem i przechowywaniem ziarna była prawidłowa wskazane jest zmierzenie wilgotności ziarna podczas zbioru zbóż. Znajomość wilgotności ziarna podczas zbioru może być również wykorzystana do przeprowadzenia dokładnych nastaw regulacyjnych zespołów roboczych kombajnu zbożowego, które mogą wpłynąć na wydajność zbioru i zmniejszyć uszkodzenia oraz zanieczyszczenia ziaren. Na polu wilgotność ziarna można szybko określić za pomocą małych, przenośnych i łatwych w obsłudze mierników (testerów). Ich dokładność nie jest zbyt duża, ale na tyle wystarczająca, aby ocenić poziom wilgotności ziarna. Przewagą tych mierników jest łatwość obsługi i szybkość wykonania pomiaru (kilkadziesiąt sekund). Na naszym rynku oferuje je klika firm: ACO Automation Components z Niemiec (import przez Introl z Katowic, mierniki PM-400, PM-600, FS Z), Asonik z Poznania (Super CHTM2), Dickey-John z USA (import przez Cerus Wena z Torunia, testery o nazwie Multi Grain MGT, M20P), Dramiński z Olsztyna (WD-7), GRENE (Unimeter Super Digital), Oktiw z Borku Szlacheckiego (Farmpoint). Ważniejsze parametry techniczne wybranych testerów zestawiono w tabeli 1. Obecnie produkowane mierniki wilgotności ziarna mają ciekłokrystaliczne wyświetlacze cyfrowe LCD, co zmniejsza popełnienie błędu przy odczycie wartości. Niektóre z mierników są wyposażone w wewnętrzny system kalibracji temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru wilgotności. Przy wyborze miernika należy kierować się jego przyszłym zakresem wykorzystania i wziąć pod uwagę uprawiane rośliny na ziarno lub na nasiona. Każdy mierniki, również wilgotnościomierz będzie lepiej pracował w mniejszym zakresie pomiarowym. Jeżeli będziemy mierzyć wilgotność ziaren zbóż i np. kukurydzy oraz nasion motylkowatych, to zakres pracy miernika powinien być większy, ale oczekując lepszej dokładności pomiaru będziemy musieli więcej zapłacić za przyrząd. Dokładność pomiaru zależy od możliwości kalibracji miernika dla danego gatunku roślin lub 1

2 możliwości wykonania samodzielnej kalibracji dla nasion, które nie mają standardowej kalibracji. Należy zwrócić uwagę raczej na dokładność pomiaru w zakresie niższych wilgotności, niż wyższych. Dokładniejszy pomiar wilgotności przy niższych wartościach pozwala na lepszy dobór terminu zbioru zbóż i pozwala lepiej wskazać sposób dosuszania lub magazynowania ziarna. Tabela 1. Charakterystyka wybranych wilgotnościomierzy ziarna Parametr Dramiński Unimiteter Super Multi Grain M20P Farmpoint WD-7 Digital MGT Wymiary podstawy miernika, 18,3x15 21x12,5 19,1x11,5 21x7,5 cm Wysokość, cm 9,8 10,0 19,7 7,5 Masa, kg 1,07 2,00 (z walizką) 1,22 1,6 (z walizką) Zasilanie, V 9 9 4x1,5 9 9 Zakres pomiaru wilgotności, % Temp. pracy, o C Dokładność pomiaru, % 1 (do 10%) 0,5 (po kalibrowaniu) 0,5 0,5 0,5 1,5 (do 20%) Cena, zł Wstępne czyszczenie ziarna Niezależnie od wilgotności i dalszego sposobu suszenia i przechowywania ziarna należy je oczyścić. Wstępne czyszczenie jest bardzo ważnym zabiegiem, który pozwala na usunięcie ewentualnie występujących zielonych nasion chwastów i zanieczyszczeń organicznych, a także drobnych ziaren, które zmniejszają przestrzenie i przewietrzanie pryzmy. Czystość ziarna w zasadniczy sposób wpływa na przebieg procesu suszenia, a także na trwałość instalacji suszarniczej. Należy zaznaczyć, że w czasie czyszczenia uzyskuje się częściowy efekt schłodzenia i suszenia ziarna. Ziarno o większej wilgotności powinno być bezwzględnie dosuszone. Ogólne problemy suszenia ziarna Ziarno i nasiona stanowią materiał biologiczny, bardzo wrażliwy zarówno na działanie termiczne (skurcz, pękanie, spadek zdolności kiełkowania, ubytek lizyny w białku), jak i długie przechowywanie w stanie dużej wilgotności (ubytek masy suchej substancji, rozwój pleśni i mikroorganizmów, spadek zdolności kiełkowania). Dogodne warunki rozwoju mikroorganizmów znajdują zarodniki grzybów w zanieczyszczeniach ziarna glebą, kurzem i resztkami roślinnymi, dlatego tak ważne jest wstępne czyszczenie ziarna. W związku z powyższym poszukując najkorzystniejszych warunków suszenia w istniejących urządzeniach suszarniczych należy, w miarę możliwości, brać pod uwagę wszystkie wymienione wyżej problemy. Intensywność procesów biologicznych, jakie zachodzą w ziarnie zależy przede wszystkim od wilgotności i temperatury. Do najważniejszych procesów należy oddychanie ziarna, które jest połączone ze spalaniem substancji organicznych. Przykładowo intensywność oddychania ziarna jest 35. razy większa przy 20% niż przy 15% wilgotności. Na skutek intensywnego oddychania i spalania substancji organicznych powstają straty wyrażające się ubytkiem masy ziarna. Dodatkowo, wraz ze wzrostem temperatury następuje rozwijanie się drobnoustrojów, bakterii i pleśni, co prowadzi do samozagrzewania się ziarna. W temperaturze o C rozwijają się pleśnie, które powodują powstawanie charakterystycznego stęchłego zapachu. Tlen zawarty w powietrzu, które wypełnia przestrzenie między ziarnami jest zużywany na oddychanie ziarna i rozwój pleśni. Może prowadzi to do rozpoczęcia się procesu fermentacji alkoholowej lub octowej. Jeśli nie przerwiemy tych procesów, to nastąpi dalszy samoczynny wzrost temperatury do o C, przy której ziarno ulega zepsuciu, tracąc zdolność i energię kiełkowania, a białko ulega ścięciu i denaturyzacji (skażeniu). 2

3 W procesie suszenia ziarno nie może być nadmiernie nagrzewane. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do ziarna siewnego, którego temperatura nie powinna przekroczyć o C, a dla ziarna konsumpcyjnego może być większa, ale również nie powinno się przekraczać temperatury o C, powyżej której zachodzą nieodwracalne procesy w ziarnie. W zależności od wielkości gospodarstwa stosuje się suszenie przez wentylację (w małych) lub suszenie termiczne (w dużych). W przypadku jednak kukurydzy konieczne staje się zastosowanie suszenia termicznego, gdyż tylko ten sposób suszenia zapewnia efektywne zmniejszenie wysokiej wilgotności ziarna w możliwym do przyjęcia czasie. Oczywiście małe partie ziarna można suszyć sposobem gospodarczym. Należy jednoznacznie podkreślić, że suszenie termiczne jest metodą energochłonną, wymagającą kapitałochłonnych inwestycji oraz odpowiednio wykwalifikowanej obsługi. Wszystkie te elementy wpływają na wysokie koszty suszenia, które w przypadku suszenia kukurydzy mogą wynosić 40-60% całkowitych kosztów produkcji i zależą od wyjściowej wilgotności ziarna, przy której rozpoczyna się proces suszenia. Koszty te znacząco zmniejszają opłacalność produkcji kukurydzy, a przy małym plonie zysk może być znacznie mniejszy niż przy uprawie pszenicy. Suszarnie podłogowe Przy małej wilgotności ziarna można zaproponować zastosowanie suszarń podłogowych. Przykładowo może to być suszarnia podłogowa M858 firmy BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego. Suszarnia składa się kanału głównego i kanałów bocznych dwustronnych, na których można ułożyć warstwę ziarna do 1,5 m o całkowitej pojemności 34,2 m 3. Powietrze do kanałów jest tłoczone wentylatorem promieniowym, który jest napędzany wbudowanym w urządzenie silnikiem elektrycznym. Masa całej suszarni wynosi 800 kg, a cena około 5,5-6,0 tys. zł. Wersja z jednostronnymi kanałami bocznymi jest tańsza o połowę, natomiast większa, o pojemności 52 m 3, z kanałami dwustronnymi kosztuje ponad 8 tys. zł. Suszarnie podłogowe są budowane w postaci segmentów, dzięki czemu można zmieniać wielkość powierzchni urządzenia w zależności od potrzeb, a także od wielkości pomieszczenia. Dosuszanie można prowadzić zarówno powietrzem zimnym, jak i podgrzanym. W przypadku suszenia powietrzem podgrzanym należy zainstalować podgrzewacz powietrza, który może być elektryczny, gazowy, na paliwo ciekłe lub stałe. Jeżeli wilgotność ziarna nie jest duża i panują sprzyjające warunki pogodowe, to do przewietrzania ziarna można zastosować świeże powietrze. Najlepsze efekty uzyskuje się wentylując powietrzem porannym, tuż po opadnięciu rosy. Przykładowo, w przeciętnych warunkach pogodowych umieszczona na rusztowej podłodze warstwa ziarna o grubości do 300 cm traci w ciągu 24 godzin około 0,15% wilgotności. Intensywność wentylacji zależy od wilgotności ziarna i jego temperatury. Aby uzyskać odpowiednią efektywność chłodzenia, wentylację należy prowadzić przez parę lub kilka miesięcy. Przy większej ilości ziarna do jego dosuszania można zastosować silosy suszące, co pozwala na wyeliminowanie bardzo drogich suszarń przepływowych. Przebieg suszenia w silosach przebiega podobnie jak w innych suszarniach wsadowych. Stosowanie silosów suszących lub suszarń podłogowych może w istotny sposób, dzięki małym nakładom inwestycyjnym i energetycznym, obniżyć koszty suszenia ziarna. Suszarnie do ziarna W dużych gospodarstwach rolnych najczęściej są stosowane suszarnie termiczne o pracy ciągłej. Największe zastosowanie praktyczne znalazły suszarnie kolumnowe o zabudowie daszkowej. Zasadniczymi zespołami tych suszarń są kolumna susząco-chłodząca, podgrzewacz powietrza, wentylator główny i wentylator czynnika chłodzącego. Ponadto w skład suszarni wchodzą urządzenia elektryczne do napędu i układy kontrolno-sterujące. W piecu suszarni jest wbudowany wymiennik ciepła, który służy do podgrzewania powietrza tłoczonego przez wentylator. Zastosowanie wymiennika ciepła zapobiega mieszaniu się spalin z podgrzewa- 3

4 nym powietrzem. Komora robocza suszarni składa się z komory zasypowej, komory suszenia, zapory, komory chłodzenia, wygarniacza, wentylatora oraz przewodów doprowadzających i odprowadzających powietrze. Najczęściej strefa suszenia jest oddzielona od komory chłodzenia strefą neutralną. Daszki w segmentach suszarni, ich kształt i usytuowanie, poza zapewnieniem przepływu czynnika suszącego lub chłodzącego przez warstwę ziarna, muszą również zapewniać równomierny przepływ suszonego ziarna przez kolumnę. Obecnie takie typy suszarń są produkowane przez firmy krajowe: Araj we Wrocławiu, AG- Projekt, Agremo Brzeg, Pinus Term (tab. 2). Suszarnie są wykonywane jako porcjowe i z recyrkulacją w różnych odmianach. Na przykład suszarnie porcjowe firmy Araj mogą być wykonywane w wersji podstawowej P (która obejmuje suszarnię, piec oraz szafkę sterującą procesem suszenia i chłodzenia); kompaktowej PK (wyposażonej dodatkowo w podnośnik kubełkowy, szafkę sterującą urządzeniami dodatkowymi, z cyrkulacją, niezbędne podesty, rury) i kompaktowej PKK (w tej wersji na dachu suszarni umieszczona jest wialnia, która podczas suszenia wstępnie czyści ziarno odwiewając zanieczyszczenia lekkie, co znacznie poprawia jakość wysuszonego ziarna). Podobnie inni producenci oferują zróżnicowane wersje suszarń, które są wyposażone w dodatkowe urządzenia wspomagające i ułatwiające obsługę urządzenia. Suszarnie kolumnowo-daszkowe charakteryzują się prostą konstrukcji, a zatem i łatwością obsługi oraz dobrym dostępem do elementów regulacyjnych. Wadą tych suszarń jest natomiast ich wrażliwość na zanieczyszczenia słomiaste, które powodują nierównomierny przepływ ziarna, wskazane jest zatem wstępne czyszczenie ziarna. Suszarnie cylindryczne, np. firmy Pedrotti, Drzewicz, mogą być stosowane w małych i średnich gospodarstwach. Nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i mogą być zasilane od ciągnika. Na ich cykl pracy składają się dwa procesy. W pierwszym procesie następuje suszenie ziarna, a w drugim jego schładzanie. W zależności od stosowanej technologii ziarno może być zasypywane za pośrednictwem przenośnika poziomego lub od góry bezpośrednio do komory suszenia. W dużych magazynach surowiec powinien być suszony w instalacjach suszarniczych o dużej wydajności dobowej i powinien być zintegrowany z ciągiem technologicznym wewnątrz magazynu. Dla małych gospodarstw dobrym rozwiązaniem są suszarnie przewoźne. W średnich i dużych gospodarstwach ziarno zbóż powinno być przechowywane w silosach. Krajowymi producentami tych urządzeń są BIN, Araj, Zuptor, Agremo Brzeg. Na naszym rynku działają również firmy zagraniczne: Riela, Brock i Ilper. Konstrukcja tych silosów jest zbliżona. Do budowy płaszcza zewnętrznego jest wykorzystywana blacha gładka lub falista. Dna tych silosów mogą być płaskie lub stożkowe. Pojemności silosów są zróżnicowane. Silosy do przechowywania ziarna suchego mają duże pojemności: 100, 150, 200, 300 lub 400 t (produkcji krajowej), a silosy z aktywną wentylacją (przechowywanie ziarna wilgotnego, oczekującego na suszenie: 50 lub 100 t). Pojemności silosów suszących są mniejsze i wynoszą: 10, 15 lub 30 t. 4

5 Tabela 2. Charakterystyka techniczna wybranych suszarń stacjonarnych i przewoźnych Pojemność komory Symbol suszenia, Producent, importer m 3 Moc cieplna całkowita, kw Araj Wrocław S 21 5,0 175 S 22 P 9,5 263 S 23 P 11,2 450 S 25 P 17,7 652 S 22 PK 9,5 263 S 23 PK 11,2 450 S 25 PK 17,7 652 S 22 PKK 9,5 263 S 23 PKK 11,2 450 S 25 PKK 17,7 652 Agremo Brzeg SU-3 11,7 256 SU-5 14,8 407 SU-7 17,9 582 SU-10 25,2 815 SU-13 27, SU-15 31, SU-20 40, SP-8 10,2 119 SP-11 13,3 175 SP-15 18,7 233 SP-17 20,9 291 SP-21 25,2 407 SP-23 27,4 594 Pinus-Term, SD-332K Poniatowa SD-643K Kongskilde KBD ,8 129 KBD ,5 482 KRD ,4 319 Drzewicz SP ,2 400 SP ,3 570 SP ,4 760 SC SC SC ,7 880 M M-810 PLUS 14,2 250 M t/h ciągła 450 Pedrotti Super Farmer TC 30 5,5 (EuroFarm) Super Farmer TC 50 8 Super Farmer TC Super 120E Super 120E (ciągnikowa) 15 Super 120E plus 17,5 Large Maxi E 31,2 427 Large Maxi 400E Big 50 Large Maxi 550E Super Big 62,5 OKTIW, M 150k Borek M 180k Szlachecki M 205k M 240k M 275k M 300k

6 Bezpieczeństwo obsługi suszarń do ziarna Podczas pracy suszarń wydzielają się duże ilości ciepła, znaczne ilości części lotnych i pyłu, dlatego też do zapylonych pomieszczeń nie powinno się wchodzić z ogniem i palić w nich tytoniu. Obsługa suszarń może być powierzona tylko osobom wcześniej przeszkolonym. Przeglądy i konserwacje suszarń należy wykonywać po ich unieruchomieniu i odłączeniu dopływu prądu. Wszelkie naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych może wykonywać tylko osoba do tego upoważniona, posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Podczas eksploatacji suszarni powinny być założone wszystkie osłony, a w pobliżu pieca nie wolno magazynować żadnych łatwopalnych materiałów. W razie wystąpienia zapachu palonego zboża lub palonej farby, należy natychmiast wyłączyć suszarnię i ustalić przyczynę tego zapachu, a w przypadku wystąpienia pożaru natychmiast przystąpić do jego gaszenia. Pomieszczenie, w którym pracuje suszarnia powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy. Ponowne uruchomienie suszarni może nastąpić dopiero po ustaleniu i usunięciu przyczyny powstania niepokojących objawów. Dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. nadzw. SGGW Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie 6

Suszarnia z Odzyskiem ciepła

Suszarnia z Odzyskiem ciepła Suszarnia z Odzyskiem ciepła Oszczędzanie energii Oszczędność energii do 30% Niższe koszty działania Zmniejszona emisja pyłów 2 Koncentracja na środowisku Suszenie następnej generacji Dobra jakość żywności

Bardziej szczegółowo

www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA

www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA www.zuptor.pl NASIENNICTWO MAGAZYNOWANIE TRANSPORT ZIARNA Magazynowanie silosy zbożowe pojemność od 30 do 150 ton lej stożkowy stanowiący dno silosu podwójny płaszcz blachy ocynkowanej, zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

SUSZENIE ZIARNA JĘCZMIENIA W SUSZARCE KOMOROWO-DASZKOWEJ

SUSZENIE ZIARNA JĘCZMIENIA W SUSZARCE KOMOROWO-DASZKOWEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 SUSZENIE ZIARNA JĘCZMIENIA W SUSZARCE KOMOROWO-DASZKOWEJ Stanisław Peroń, Zbigniew Zdrojewski, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SUSZARNIE O PRACY CIĄGŁEJ

SUSZARNIE O PRACY CIĄGŁEJ SUSZARNIE O PRACY CIĄGŁEJ Przeznaczone są do suszenia wszystkich rodzajów zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych oraz materiału paszowego. Są używane w przemyśle rolno-spożywczym i w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki

rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki rekomendowany przez Wolf Pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej Naturalne ciepło na wyciągnięcie ręki Pompy ciepła Rickenbacher w ofercie firmy Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o. to nowoczesne i przyjazne

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE. Urządzenia do obróbki ziarna

PROFESJONALNE. Urządzenia do obróbki ziarna PROFESJONALNE Urządzenia do obróbki ziarna Suszarnie o przepływie mieszanym na gorące powietrze Suszarnie przepływowe o przepływie mieszanym typu TK Suszarnie przepływowe o przepływie mieszanym firmy TORNUM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych

Instrukcja przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych Strona 1 z 15 INSTRUKCJA przeprowadzania analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w Niniejsza instrukcja ma na celu zidentyfikowanie warunków przechowywania ziarna, dla których

Bardziej szczegółowo

Technologia z myślą o Tobie

Technologia z myślą o Tobie ZAKŁADY MASZYNOWE HAMECH Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej, 7-00 Hajnówka tel. +8 8 87 00, fax +8 8 87 8 www.hamech.pl Technologia z myślą o Tobie SILOSY ZBOŻOWE z dnem płaskim typ SZP Silosy typu SZP przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE

S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz danych do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych Izb_P19_z2

Kwestionariusz danych do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych Izb_P19_z2 Strona: 1/5 Część A 1. Nazwa lub nazwisko przedsiębiorstwa przechowalniczego KANCELARYJNY NR WPŁYWU... 2. Imię w przypadku osoby fizycznej 3. NIP 4. PESEL 5. REGON 6. Nazwa magazynu interwencyjnego 7.

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

:: odpylanie to nasza specjalność! ::

:: odpylanie to nasza specjalność! :: OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

KUCHNIE ADVANCED PURIFICATION SOLUTIONS

KUCHNIE ADVANCED PURIFICATION SOLUTIONS KUCHNIE ADVANCED PURIFICATION SOLUTIONS COMPACT-20 URZĄDZENIE DO USUWANIA TŁUSZCZU I REDUKCJI ZAPACHÓW W KUCHENNYCH PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH CIĄGŁE USUWANIE TŁUSZCZU CIĄGŁA REDUKCJA ZAPACHÓW KUCHENNYCH

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie ziarna zbóŝ

Przechowywanie ziarna zbóŝ Dr inŝ. Lesław Janowicz Członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin ZboŜowych Przechowywanie ziarna zbóŝ Wysoki stopień mechanizacji prac podczas zbioru, omłotu, obróbki poŝniwnej i magazynowania

Bardziej szczegółowo

osuszacze powietrza Katalog 2007/2008

osuszacze powietrza Katalog 2007/2008 osuszacze powietrza Katalog 2007/2008 Przenośne nagrzewnice powietrza Osuszacze Seria AMT Niezawodne osuszanie pomieszczeń 18 REMKO AMT Koniec z wilgotnymi ścianami, zapachem stęchlizny i pleśnią. Osuszacze

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

Suszarnia z Odzyskiem ciepła Oszczędzanie energii

Suszarnia z Odzyskiem ciepła Oszczędzanie energii Suszarnia z Odzyskiem ciepła Oszczędzanie energii Oszczędność energii do 30% Niższe koszty działania Zmniejszona emisja pyłów 2 K oncentracja na środowisku Suszenie następnej generacji Dobra jakość żywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości ograniczania mikotoksyn

Możliwości ograniczania mikotoksyn Możliwości ograniczania mikotoksyn Prof. dr hab. Marek Korbas Zakład Mikologii Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań Mikotoksyny są wytwarzane przez wiele różnych rodzajów grzybów, jednakże większość z nich

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 1 Przyczyny pożarów Przyczyny pożarów: bałagan, materiały łatwopalne

Bardziej szczegółowo

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager DARCO Anna Majkowska product manager O WENTYLACJI WENTYLACJA TO WYMIANA POWIETRZA: do budynku doprowadzamy świeże zewnętrze, aby usunąć zanieczyszczenia z wnętrza Co usuwamy? O WENTYLACJI H 2 O CO CO 2

Bardziej szczegółowo

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25

HoSt Bio-Energy Installations. Technologia spalania biomasy. Maciej Wojtynek Inżynier Procesu. www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt Bio-Energy Installations Technologia spalania biomasy Maciej Wojtynek Inżynier Procesu www.host.nl Sheet 1 of 25 HoSt: Dostawca pod-klucz elektrociepłowni opalanych biomasą, biogazowni rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

(54) Suszarnia segmentowa do suszenia materiałów sypkich, zwłaszcza ziaren zbóż i nasion

(54) Suszarnia segmentowa do suszenia materiałów sypkich, zwłaszcza ziaren zbóż i nasion RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162257 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 285389 (51) IntCl5: F26B 17/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.05.1990 (54)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS

INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS 1 INFORMACJE O ZASTOSOWANYCH PREPARATACH NOURIVIT I NOURIVIT PLUS Nourivit jest produkowany w kilku etapach z naturalnych składników mineralnych w kontrolowanym procesie kruszenia i sortowania bez użycia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet.

Nowa. , obniżenie zużycia energii oraz chroniące ich budżet. SYSTEMY ŹRÓDŁO CIEPŁA - WODA Nowa możliwość w Wzrasta zapotrzebowanie właścicieli domów na wymianę układów grzewczych na bardziej efektywne, bardziej oszczędne pod względem kosztów i bardziej przyjazne

Bardziej szczegółowo

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej 1. Wstęp 1 Aparaty fluidyzacyjne o stałym przekroju, ze względu na: niemożliwość pracy w zakresie wyższych prędkości przepływu gazu, trudność suszenia materiałów

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Eko-wentylacja zdrowy dom

Eko-wentylacja zdrowy dom Eko-wentylacja zdrowy dom W budowanych obecnie domach jednorodzinnych wykorzystuje sie szereg technologii mających poprawiać bilans energetyczny obiektu. Szczelne, wielokomorowe okna, ciepłe ściany, sterowane

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pracy płytowego rekuperatora ciepła zainstalowanego w układzie suszącym maszyny papierniczej.

Charakterystyka pracy płytowego rekuperatora ciepła zainstalowanego w układzie suszącym maszyny papierniczej. Charakterystyka pracy płytowego rekuperatora ciepła zainstalowanego w układzie suszącym maszyny papierniczej. Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badao parametrów technologicznych pracy prototypowego

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary

Bardziej szczegółowo

JET - nowość! KCN JET KCN 600 do 1450W KZM KZM60 i KZM80 350 do 4000W KMV 5700 oraz 7500W KMV03 KSA 330W KSA KUN KUN 12 do 80 W/K.

JET - nowość! KCN JET KCN 600 do 1450W KZM KZM60 i KZM80 350 do 4000W  KMV 5700 oraz 7500W KMV03 KSA 330W KSA  KUN KUN 12 do 80 W/K. JET - nowość! JET to nowa seria klimatyzatorów do szaf sterowniczych, przeznaczonych do zabudowy na drzwiach lub ścianie po stronie zewnętrznej. Mogą być również wykonane w wersji do montażu wewnątrz szafy

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnice powietrza 2008/2009. w i. nr 1 w. www.masterheaters.pl

Nagrzewnice powietrza 2008/2009. w i. nr 1 w. www.masterheaters.pl agrzewn ym n ict śn w i no 2008/2009 od la t nr 1 w e pr ze Nagrzewnice powietrza ponad 50 CONDESA - OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA Warszawa ul. Wandy 8 lok 60 tel. 503 091 006, 506 075 762 www.masterheaters.pl

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie pompą ciepła

Chłodzenie pompą ciepła Chłodzenie pompą ciepła W upalne dni doceniamy klimatyzację, w biurach i sklepach jest już niemal standardem. Również w domach jedno i wielorodzinnych coraz częściej stosowane jest chłodzenie pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

+75% Ariston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS. oszczędność energii. NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody

+75% Ariston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS. oszczędność energii. NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody riston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS +7% oszczędność energii Pobór energii 20W 2,x100W NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody Zasada pracy pompy ciepła NUOS opiera się

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

osuszacze basenowe Najwyższej jakości technologia w służbie dobrego samopoczucia. Katalog 2008

osuszacze basenowe Najwyższej jakości technologia w służbie dobrego samopoczucia. Katalog 2008 osuszacze basenowe Najwyższej jakości technologia w służbie dobrego samopoczucia. Katalog 2008 Osuszacze basenowe Seria SLE Elagancki osuszacz do łazieniek i SPA REMKO SLE 20 Osuszcze basenowe Podobnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE ZIARNA STUDIUM ZAGADNIENIA

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE ZIARNA STUDIUM ZAGADNIENIA Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE ZIARNA STUDIUM ZAGADNIENIA Agnieszka Kaleta, Krzysztof Górnicki Katedra Podstaw Inżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

Budynki dla rolnictwa

Budynki dla rolnictwa Budynki dla rolnictwa Magazyn ZBOŻOWY Niestandardowy projekt hali magazynowej do przechowywania zboża Magazyn zbożowy do obróbki i przechowywania zboża jest ciekawym połączeniem konstrukcji stalowej i

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA. Opracowano w Nordica Engineering za zgodą i z materiałów dostarczonych przez THERMIA VARME AB

Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA. Opracowano w Nordica Engineering za zgodą i z materiałów dostarczonych przez THERMIA VARME AB Nowy produkt THERMIA VARME AB THERMIA ATRIA Nowa generacja pomp ciepla typu powietrze / woda Atria Czym jest THERMIA ATRIA? Całkowicie na nowo zaprojektowaną pompa ciepła typu powietrze / woda, z nowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5

Bardziej szczegółowo

Katalog 2007/2008 Nagrzewnice Osuszacze

Katalog 2007/2008 Nagrzewnice Osuszacze hitline Katalog 2007/2008 Nagrzewnice Osuszacze Przenośne nagzrewnice gazowe Seria PG Hitline REMKO PG Połączenie niewielkich rozmiarów z najwyższej klasy technologią. Przenośne nagrzewnice gazowe Remko

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

BELGIJSKI BIOLECTRIC i SOLAR Naturalna Energia INSTALACJA W POLSCE

BELGIJSKI BIOLECTRIC i SOLAR Naturalna Energia INSTALACJA W POLSCE BELGIJSKI BIOLECTRIC i SOLAR Naturalna Energia INSTALACJA W POLSCE Nowy paradygmat sektora biogazu Biolectric, w Polsce przy współpracy z SOLAR Naturalna Energia Instalacja biogazowa Biolectric ustanawia

Bardziej szczegółowo