Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck"

Transkrypt

1 Numer dokumentu: E820-PB-OCS-PAB-BG-OG-0008 Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo Swarzewo, ul. Władysławowska Władysławowo Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, Warszawa Nazwa inwestycji: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck Przedmiot opracowania: Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków Swarzewo, ul. Władysławowska 84, Swarzewo Władysławowo Działka nr 819 obręb Swarzewo ark. 2, gmina Puck w powiecie puckim Faza: PROJEKT BUDOWLANY Numer tomu: TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany Rozdział 2 Instalacja biogazu Projektant Sprawdzający Imię i nazwisko mgr inż. Andrzej Paździerski mgr inż. Anna Knetig Specjalność Instalacja biogazu Instalacja biogazu Warszawa, marzec 2012 Nr uprawnień Data Wa-37/ MAZ/0203/ POOS/ Podpis

2 Tabela rewizji Rewizja Data Wydanie, zmiana Opracował Sprawdził Zatwierdził Wydanie pierwsze Elżbieta Tuchalska Robert Kowalczyk Andrzej Paździerski ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 2

3 SPIS OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 Projekt zagospodarowania terenu Rozdział 2 Dokumentacja formalno-prawna Rozdział 3 Dokumentacja geotechniczna dla Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie Rozdział 4 Warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Rozdział 1 Technologia Rozdział 2 Instalacja biogazu Rozdział 3 Architektura Rozdział 4 Konstrukcja Rozdział 5 Instalacje wod-kan, cieplno-wentylacyjne, dezodoryzacja Rozdział 6 Instalacje elektryczne, AKPiA Rozdział 7 Kompostownia (obiekt 34.0) Rozdział 8 Informacja BIOZ Rozdział 9 Charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Nazwa Nr dokumentu A CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny E820-PB-OCS-PAB-BG-OG-0008 B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Schemat P & I. Instalacja biogazu E820-PB-OCS-PAB-BG-SH Obiekt 33.0 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - układ kogeneracji E820-PB-OCS-33.0-PAB-BG-RS-0100 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 4

5 A. CZĘŚĆ OPISOWA ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 5

6 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestor Inwestycja Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania 10 2 OBIEKTY TECHNOLOGICZNE Instalacja biogazu Parametry fizyko-chemiczne biogazu Produkcja biogazu Opis instalacji biogazu Obiekty technologiczne charakterystyka i sposób funkcjonowania Studnia z filtrem PP - obiekt Stacja odsiarczania - obiekt Stacja osuszania - obiekt Zbiornik magazynowy biogazu - obiekt Węzeł tłoczny - obiekt Pochodnia - obiekt Studnia kondensatu - obiekt SK Odwadniacze sieciowe - obiekt OS1, OS Pomiar przepływu 19 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 6

7 2.2 Instalacja kogeneracji Opis instalacji kogeneracji Charakterystyka urządzeń Agregaty prądotwórcze zasilane biogazem Chłodnice powietrzne Zbiorniki oleju Produkcja ciepła i energii elektrycznej Produkcja ciepła Produkcja energii elektrycznej 26 3 ZAGADNIENIA BHP I OCHRONY PPOŻ WYTYCZNE BRANŻOWE Instalacja biogazu Architektura / konstrukcja Instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplno-wentylacyjne Elektryka / automatyka Instalacja kogeneracji Architektura / konstrukcja Instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplno-wentylacyjne Elektryka i automatyka 30 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 7

8 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Inwestor Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo w Swarzewie, ul. Władysławowska 84, Władysławowo. 1.2 Inwestycja Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck. W ramach inwestycji wyodrębnione są trzy zadania: Zadanie 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Zadanie 2: Przebudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie część morska. Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puck. Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowlanego: Zadanie 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 1.3 Podstawa opracowania Podstawa opracowania i materiały wyjściowe: Umowa z Zamawiającym nr 13/ZP/2011 z dnia r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie, autorstwa CDM Sp. z o. o., marzec 2011 r. (załącznik nr 11 do SIWZ) Projekt budowlany kompostowni osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie, gmina Puck, autorstwa Compoplan ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 8

9 Bilans ścieków, luty 2010 (załącznik nr 13 do SIWZ) Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 terenu oczyszczalni Wypis i wyrys z rejestru gruntów Oświadczenie inwestora do dysponowaniu terenem na cele budowlane Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie z wylotem oczyszczonych ścieków do morza oraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swarzewo, w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck, z dnia r., wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Znak: RDOŚ-Gd-WOO PW Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Uzgodnienia z Inwestorem Wizja lokalna Wytyczne technologiczne i branżowe Wytyczne i uzgodnienia pożarowe, bhp, sanitarno-higieniczne i akustyczne. Obowiązujące normy i przepisy 1.4 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Rozbudowa dotyczy wykonania nowych obiektów lub rozbudowy istniejących. Przebudowa polega na zmianie funkcji lub zmianie technologii w ramach istniejących obiektów. Przewidziano również wymianę urządzeń nie wymagającą ingerencji budowlanej. Przedmiotem opracowania jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej przepustowości. Docelowa przepustowość oczyszczalni zgodnie z założeniami ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 9

10 określonymi w SIWZ wynosi m 3 /dobę. Ponadto przedmiotem opracowania jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni. W wyniku rozbudowy oczyszczalni eksploatacja komór fermentacyjnych pozwoli na wytwarzanie biogazu w ilości pozwalającej na energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej). 1.5 Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem część technologiczną instalacji biogazu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Oczyszczalni Ścieków Swarzewo. Zakres opracowania obejmuje: opis instalacji biogazu, opis instalacji kogeneracji, dobór urządzeń technologicznych. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 10

11 2 OBIEKTY TECHNOLOGICZNE W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano budowę instalacji biogazu wraz z układem kogeneracji. Instalacja biogazu (obiekt 32) składać się będzie z instalacji rurociągowej oraz szeregu urządzeń, których celem jest odbiór biogazu z komór fermentacyjnych, oczyszczenie oraz doprowadzenie do odbiorców. Odbiorcami biogazu będą kogeneratory oraz kotłownia, zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach budynku kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji (obiekt 33). 2.1 Instalacja biogazu Instalacja biogazu (obiekt 32.0) składać się będzie z następujących obiektów technologicznych: obiekt 32.1 Studnia z filtrem PP (polipropylenowym), obiekt 32.2 Stacja odsiarczania, obiekt 32.3 Stacja osuszania, obiekt 32.4 Węzeł tłoczny, obiekt 32.5 Zbiornik magazynowy biogazu, obiekt 32.6 Pochodnia, obiekt SK1 Studnia kondensatu, obiekty OS1 i OS2 Odwadniacze sieciowe. Poza obiektami technologicznymi instalacja biogazu złożona będzie z instalacji rurociągowej z armaturą oraz wyposażona zostanie w aparaturę kontrolno - pomiarową. Rurociągi oraz cała instalacja będzie niskociśnieniowa, ciśnienie projektowe rurociągów nie przekroczy 0,5 bar nadciśnienia. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 11

12 Odcinki nadziemne instalacji rurociągowej wykonane zostaną ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 z izolacją termiczną z łupków styropianowych zabezpieczonych blachą aluminiową. Odcinki rur łączące się z urządzeniami posiadać będą kołnierze PN10. Zastosowana zostanie armatura kołnierzowa lub międzykołnierzowa z żeliwa sferoidalnego. Montaż rur zostanie wykonany przez firmę posiadającą doświadczony personel a połączenia spawane przez personel z uprawnieniami spawalniczymi. Podziemne odcinki rurociągu będą wykonane z polietylenu PEHD. Połączenia rur podziemnych zostaną wykonane za pomocą zgrzewania (rury PE) lub spawania (rury metalowe). W miejscu połączenia rur PE i stalowych zostaną użyte łączniki PE/stal. Armatura podziemna z żeliwa sferoidalnego pokrytego powłoką epoksydową będzie posiadała końcówki z PE umożliwiające wykonanie połączeń zgrzewanych z rurami PE. Wszystkie urządzenia będą w wykonaniu ze stali nierdzewnej Parametry fizyko-chemiczne biogazu Biogaz surowy odprowadzany z komór fermentacyjnych charakteryzować się będzie następującymi parametrami: średnia zawartość metanu w biogazie % maksymalna zawartość siarkowodoru 2000 ppm ciśnienie biogazu na wyjściu z WKF ~20 25 mbar g jednostkowe ciepło biogazu 6,7 kwh/m 3 temperatura biogazu 35 C Gaz po odsiarczeniu, na zasilaniu silników gazowych, spełniać będzie następujące parametry: ciśnienie minimalne 80 mbar g zawartość siarkowodoru 100 ppm zawartość wilgoci poniżej 80 % (przy najniższej temperaturze instalacji orurowania) ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 12

13 2.1.2 Produkcja biogazu Biogaz produkowany będzie w komorach fermentacyjnych WKF. Produkcja biogazu oraz jego skład uzależnione są od pochodzenia osadu oraz od ilości ścieków generowanych przez mieszkańców i turystów, czyli od parametrów zmiennych, zależnych od sezonu. Wyróżniono następujące okresy produkcyjne biogazu (w ciągu roku): sezon turystyczny trwający 60 dni (od do 31.08), sezon przejściowy trwający 165 dni (w tym okresie głównym źródłem biogazu są odpadki zielone), sezon zimowy trwający 140 dni Wyznaczoną z bilansu komory fermentacyjnej ilość produkowanego biogazu przedstawiono w poniższej tabeli. Sezon turystyczny Sezon przejściowy Sezon zimowy (grzewczy) Produkcja biogazu Nm 3 /h Wartość opałowa kw ~1450 ~1090 ~ Opis instalacji biogazu Opis instalacji należy rozpatrywać ze schematem technologicznym E820-PB-OCS-PAB- BG-SH-0009, zamieszczonym w części rysunkowej opracowania. Plan sieci biogazu o numerze E820-PB-OCS-PZT-BG-RS-0007 zamieszczono w Tomie I. Szczegółowa charakterystyka obiektów technologicznych instalacji biogazu zostanie przedstawiona w kolejnych rozdziałach. Gaz produkowany w komorach fermentacyjnych WKF (obiekt 15.1 i 15.2) odprowadzany będzie z ujęcia do sieci biogazu rurociągami izolowanymi termicznie na całym nadziemnym odcinku. Komory fermentacyjne wraz z wyposażeniem oraz ujęciem biogazu opisane zostały w Rozdziale 1, w Tomie II. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 13

14 Sieć biogazu obejmuje odcinki rurociągu ułożone w gruncie z zachowaniem odpowiedniego spadku w kierunku studni kondensatu oraz filtra polipropylenowego. Filtr polipropylenowy przewidziany do wyłapywania piany i kondensatu z biogazu (obiekt 32.1), zostanie zainstalowany na odejściu biogazu z komór WKF. Kondensat z filtra będzie przepompowywany do studzienki kanalizacyjnej. Wstępnie odwodniony gaz na filtrze polipropylenowym, przesyłany będzie do stacji odsiarczania biogazu (obiekt 32.2), złożonej z dwóch reaktorów z wypełnieniem. W stacji odsiarczania w wyniku procesu adsorpcji nastąpi oczyszczenie gazu z siarkowodoru do wymaganego poziomu. Ze stacji odsiarczania, biogaz zostanie przesłany podziemnym rurociągiem do zbiornika magazynowego biogazu (obiekt 32.5). Zbiornik magazynowy będzie typu dwupowłokowego z wewnętrzną powłoką magazynującą oraz zewnętrzną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych oraz utrzymującą stałe ciśnienie w sieci biogazu. Na rurociągu wlotowym i wylotowym biogazu do zbiornika w najniższym punkcie instalacji rurociagowej biogazu, zostanie zabudowana studnia kondensatu SK1. Studnia będzie miała konstrukcję studzienki kanalizacyjnej. Wydzielający się z biogazu kondensat będzie podawany przelewem do kanalizacji. Odsiarczony biogaz zostanie następnie osuszony w stacji osuszania (obiekt 32.3), w celu obniżenia wilgotności względnej biogazu do wymaganego poziomu, pozwalającego na efektywne spalanie biogazu w kogeneratorach oraz w kotłowni. Następnie po podniesieniu ciśnienia na węźle tłocznym (32.4), biogaz rurociągiem podziemnym przesyłany będzie do kogeneratorów oraz kotłowni. Na rurociągu wlotowym i wylotowym węzła tłocznego zabudowane zostaną odwadniacze sieciowe przelewowe (OS1 i OS2). Kondensat z odwadniacza OS2 będzie spływał grawitacyjnie do OS1, a następnie do studni kondensatu SK1. W kogeneratorach produkowana będzie energia elektryczna oraz energia cieplna wykorzystywana na cele własne pracy całego obiektu. W przypadku, gdy nie będzie możliwy odbiór biogazu przez instalację kogeneracji lub kotłowni, przewiduje się spalanie nadmiaru produkowanego biogazu na pochodni ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 14

15 z płomieniem ukrytym. Pochodnia jest urządzeniem automatycznym. Urządzenie zostanie wyposażone w niezbędne elementy zapewniające bezpieczną obsługę i spalanie biogazu. Przewidziano zabudowę gazomierzy do celów technologicznych, które będą mierzyły ilość wyprodukowanego biogazu oraz ilość biogazu dostarczanego do instalacji kogeneracji, kotłowni oraz spalanego na pochodni Obiekty technologiczne charakterystyka i sposób funkcjonowania Studnia z filtrem PP - obiekt 32.1 Zadaniem filtra polipropylenowego (PP) jest separacja cząstek stałych oraz wykraplającego się kondensatu. Filtr będzie umieszczony w studni zaprojektowanej tak, żeby był łatwy dostęp do urządzenia. Filtr zostanie wyposażony w układ do detekcji oraz pompowania kondensatu. Kondensat będzie przepompowywany do studni kanalizacyjnej za pomocą pompy umieszczonej w studzience. Przewiduje się właz stalowy do studni wg gotowego projektu (przykładowo firmy Projwik), wyposażony w izolację termiczną, uszczelnienie pokrywy oraz w wywietrznik. Filtr polipropylenowy Liczba filtrów szt. 1 Układ do pompowania kondensatu Wydajność l/min 95 Wysokość podnoszenia m 14 Moc kw 0, Stacja odsiarczania - obiekt 32.2 W stacji odsiarczania usuwany będzie siarkowodór z biogazu. Instalacja odsiarczania składać się będzie z dwóch pracujących równolegle reaktorów, wypełnionych granulowanym wypełnieniem. Biogaz wprowadzony będzie do reaktora, w którym siarkowodór z gazu zostanie chemicznie związany w materiale wypełnienia. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 15

16 Na dopływie i odpływie biogazu ze stacji odsiarczania, przewidziano pomiar ciśnienia oraz temperatury. Na odpływie biogazu mierzone będzie stężenie siarkowodoru. Stacja odsiarczania wyposażona zostanie w armaturę odcinającą oraz w niezbędne urządzenia i aparaturę zapewniającą poprawną i bezpieczną pracę. Z upływem czasu złoże wysyca się, dlatego zastosowana zostanie regeneracja powietrzem, co wydłuży żywotność złoża. Minimalna żywotność złoża wynosi 360 dni. Złoże zużyte zostanie poddane utylizacji przez odpowiednie służby. W czasie prac konserwacyjnych, czy wymiany złoża, pracować będzie zawsze jeden reaktor. Podstawowe parametry instalacji odsiarczania, podano poniżej. Stacja odsiarczania Liczba reaktorów szt. 2 Maksymalny przepływ biogazu przez jeden reaktor m 3 /h 200 Stężenie siarkowodoru na dopływie do reaktora ppm 2000 Stężenie siarkowodoru na odpływie z reaktora ppm Stacja osuszania - obiekt 32.3 Stacja osuszania wykonana będzie w zabudowie kontenerowej. W układzie osuszania zostanie obniżona wilgotność względna biogazu do wymaganego poziomu, pozwalająca na efektywne spalanie biogazu w instalacji kogeneracji. Osuszanie biogazu odbywać się będzie poprzez schłodzenie, a następnie jego podgrzanie do temperatury ok C, co powoduje wykroplenie się kondensatu. Schładzanie biogazu odbywać się będzie dzięki pracy agregatu wody lodowej wraz z układem roztworu glikolu. Podgrzewanie biogazu będzie realizowane z wykorzystaniem wody grzewczej doprowadzonej do przyłączy kontenera stacji osuszania. Stacja osuszania wyposażona zostanie w armaturę odcinającą, obejście systemu osuszania, pomiar temperatury biogazu na wlocie i wylocie oraz detektor przepływu biogazu. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 16

17 Podstawowe parametry instalacji osuszania, przedstawia poniższa tabela. Stacja osuszania Liczba ciągów technologicznych szt. 1 Schładzanie: Maksymalny przepływ biogazu Nm 3 /h 240 Temperatura biogazu na dopływie C max 30,0 Temperatura biogazu na odpływie C 5,0 Przepływ czynnika chłodniczego (roztworu glikolu) m 3 /h 5,0 Temperatura czynnika chłodniczego na dopływie C 2,0 Temperatura czynnika chłodniczego na odpływie C 3,0 Moc grzewcza kw < 3,5 kw Ogrzewanie: Maksymalny przepływ biogazu Nm 3 /h 240 Temperatura biogazu na dopływie C 5,0 Temperatura biogazu na odpływie C 35,0 Moc grzewcza kw < 4,1 kw Zbiornik magazynowy biogazu - obiekt 32.5 Przewidziano dwumembranowy zbiornik magazynowy o pojemności 700 m 3. Membrany zbiornika wykonane będą z tworzywa poliestrowego powlekanego PVC i zabezpieczone przed działaniem promieni UV. Wewnętrzna membrana będzie zabezpieczona przed działaniem składników biogazu. Zbiornik wraz z wyposażeniem pełni funkcję stabilizacji przepływu biogazu, magazynowania biogazu w przypadku maksymalnej produkcji oraz stabilizacji ciśnienia w sieci biogazu. Podstawowe wyposażenie zbiornika stanowi samoczynna zasuwa regulacyjna powietrza, dmuchawy powietrza wraz z systemem rurociągów powietrza oraz pomiar stopnia wypełnienia zbiornika i ciśnienia biogazu. Przewidziano dwie dmuchawy powietrza, przy czym jedna z nich jest rezerwowa. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 17

18 Właściwe ciśnienie biogazu utrzymywane jest dzięki nadciśnieniu powietrza panującemu w przestrzeni pomiędzy membranami. Powietrze do tej przestrzeni doprowadzane jest w sposób ciągły. Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia chroni układ zabezpieczeń. Podstawowe parametry zbiornika przedstawiono poniżej. Zbiornik magazynowy Liczba zbiorników szt. 1 Typ zbiornika - dwumembranowy Pojemność zbiornika m Ilość dmuchaw szt. 2 Ciśnienie w zbiorniku mbar g ~ Węzeł tłoczny - obiekt 32.4 Zadaniem węzła tłocznego jest sprężanie biogazu do odpowiedniego ciśnienia wymaganego przez odbiorców biogazu. Węzeł tłoczny będzie w zabudowie kontenerowej. Podstawowym wyposażeniem węzła są wentylatory biogazu z układem rurociągowym i armaturą oraz obejściem, czujniki ciśnienia, detektor metanu oraz manometry tarczowe. Parametry węzła tłocznego przedstawiono w poniższej tabeli. Węzeł tłoczny Zabudowa - kontenerowa Liczba ciągów (wentylatorów biogazu) szt. 2 Typ wentylatora - odśrodkowy Nominalny wydatek wentylatora Nm 3 /h 240 Ciśnienie biogazu na wylocie mbar g Pochodnia - obiekt 32.6 Pochodnia została przewidziana w celu spalania nadmiaru produkowanego biogazu, którego nie będzie w stanie zmagazynować zbiornik. Pochodnia jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym, wyposażonym w niezbędne urządzenia zapewniające bezpieczną obsługę i spalanie biogazu. Podstawowe elementy ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 18

19 zabezpieczające stanowi przerywacz płomienia, zawór szybkozamykający, wyłącznik ciśnienia minimalnego, kontrola płomienia z detekcją promieniowania cieplnego. Spalanie biogazu będzie stabilizowane dzięki odpowiedniej konstrukcji palników z wykorzystaniem powietrza. Dane pochodni zestawiono w poniższej tabeli. Pochodnia Typ - z płomieniem ukrytym Wydatek pochodni Nm 3 /h 250 Stopnie spalania - 1 Temperatura spalania C < 950 Ciśnienie biogazu przed pochodnią mbar g ~19,0 (±10%) Studnia kondensatu - obiekt SK1 Zaprojektowano studnię kondensatu. Studnia wypełniona będzie do pewnej wysokości wodą o stałym poziomie, utrzymywanym przez przelew do kanalizacji. Odwodnienie następować będzie króćcem otwartym skierowanym w dół na odpowiednią głębokość, taką aby wysokość słupa cieczy uniemożliwiła wypływ biogazu Odwadniacze sieciowe - obiekt OS1, OS2 Przewidziano zabudowę dwóch odwadniaczy sieciowych przepływowych. Odwadniacz będzie wypełniony wodą do określonej wysokości. Wydzielany kondensat z biogazu będzie odprowadzany przelewem do drugiego odwadniacza sieciowego. Odwadniacze zostaną umieszczone bezpośrednio w ziemi. Z odwadniacza zostanie wyprowadzona nad powierzchnię gruntu awaryjna rura odwodnienia Pomiar przepływu Do pomiarów technologicznych zaprojektowano gazomierze, które zostaną zlokalizowane w następujących lokalizacjach: na ujęciach biogazu z każdego WKF, na zasilaniu kotłowni, ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 19

20 na zasilaniu każdego kogeneratora, na wlocie do pochodni. Gazomierze na przyłączach do budynku kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji zostaną zamontowane na ścianie budynku. 2.2 Instalacja kogeneracji Instalacja kogeneracji zlokalizowana będzie w pomieszczeniu 33.2 w budynku kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji (33.0). Układ składać się będzie z następujących urządzeń: dwóch agregatów prądotwórczych (generatorów prądotwórczych napędzanych silnikami zasilanymi biogazem) wraz z układem odprowadzania spalin, układu kogeneracji odzysku ciepła z bloku silnika oraz ze spalin, zbiornika oleju silnikowego (smarowego) świeżego, zbiornika oleju silnikowego (smarowego) zużytego Opis instalacji kogeneracji Oczyszczony w instalacji biogazu gaz, doprowadzony będzie do budynku 33.0, do pomieszczenia kogeneracji i do pomieszczenia kotłowni. Na przyłączach biogazu do każdego agregatu zainstalowane zostaną gazomierze do celów technologicznych, które zostaną zamontowane na zewnątrz budynku. Przyłącza biogazu zostaną wyposażone w zawory odcinające dopływ gazu w przypadku, gdy stężenie metanu w pomieszczeniu przekroczy dopuszczalną wartość. Instalacja kogeneracji będzie współpracowała z nowoprojektowaną kotłownią, która również zasilana będzie z sieci biogazu. Kotłownia została opisana w Tomie II w Rozdziale 5. Ciepło generowane w instalacji kogeneracji przekazywane będzie w postaci nośnika, jakim jest woda sieciowa do instalacji sieci ciepłowniczej. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 20

21 W przypadku braku odbioru ciepła przez sieć ciepłowniczą, nadmiar ciepła będzie odbierany przy pomocy awaryjnego układu chłodzenia silników generatorów złożonego z chłodnic powietrznych. Dla każdego agregatu przewidziano osobną chłodnicę. Chłodnice zlokalizowane będą obok siebie poza budynkiem. Lokalizację zespołu chłodnicy przedstawia plan sieci biogazu E820-PB-OCS-PZT-BG-RS-0007 załączony w Tomie I. Wytworzony przez generator prąd, będzie wyprowadzony kablami do rozdzielnicy nn danego generatora, umieszczonej w pomieszczeniu kogeneracji. Kable w pomieszczeniu kogeneracji zostaną poprowadzone w kanałach przykrytych kratką. Z rozdzielnicy kable zostaną poprowadzone do stacji transformatorowej. Sieć elektryczna jest przedmiotem opracowania znajdującego się w Rozdziale 6, w Tomie II. Powstające w wyniku spalania biogazu spaliny będą odprowadzane przewodami spalinowymi wyposażonymi w tłumiki na zewnątrz budynku. Dla zapewnienia poprawnej pracy silników generatorów przewidziano układ dwóch zbiorników oleju silnikowego (smarowego) na olej świeży i zużyty. Przewody oleju silnikowego będą prowadzone w kanałach przykrytych kratką. Pomieszczenie kogeneracji zostanie wyposażone w czujniki gazu zintegrowane z systemem wyłączającym agregaty w przypadku przekroczenia stężenia metanu. Do każdego agregatu przewidziano wciągnik ręczny wykorzystywany w celach remontowo-serwisowych, o odpowiednim udźwigu. Energia cieplna i elektryczna produkowana przez agregaty wykorzystywana będzie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wytwarzane ciepło pokrywać będzie zapotrzebowanie na: cele technologiczne: o podgrzew komór fermentacyjnych WKF (15.1 i 15.2), cele grzewcze: o ogrzewanie istniejących budynków, o ogrzewanie nowoprojektowanych budynków. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 21

22 Charakterystyka urządzeń Agregaty prądotwórcze zasilane biogazem Przewidziano dwa agregaty prądotwórcze kogeneracyjne o jednakowej mocy. Agregaty w okresie maksymalnej produkcji biogazu oraz w okresie produkcji biogazu przewyższającej nominalne obciążenie pojedynczego urządzenia, będą pracowały równolegle. W sezonie zimowym agregaty pracować będą pojedynczo, na zmianę. Agregaty są urządzeniami kompaktowymi składającymi się z zespołu silnika, generatora prądu, instalacji odzysku ciepła oraz orurowania z armaturą. W poniższej tabeli przedstawiono dane agregatów. Agregaty prądotwórcze Typ - kogeneracyjny Liczba agregatów szt. 2 Moc znamionowa elektryczna ciągła *) kwe ~330 Moc znamionowa cieplna *) kw ~395 Sprawność produkcji energii elektrycznej % ~38 Sprawność produkcji energii cieplnej % ~45 Maksymalne zużycie biogazu *) Nm 3 /h 140 Minimalne zużycie biogazu przy 50% obciążeniu Nm 3 /h ~80 Temperatura wody (wylot/wlot) C 90 / 70 Emisja NO x mg/nm Emisja CO mg/nm *) dla pojedynczego agregatu Spaliny z agregatów po przejściu przez wymiennik kogeneracyjny odprowadzone będą przewodami spalinowymi z tłumikami na zewnątrz budynku. W przypadku wytwarzania się kondensatu z układu odprowadzania spalin, odbierany będzie on do kanalizacji sanitarnej. Powietrze do spalania będzie pobierane bezpośrednio z pomieszczenia, które zostanie wyposażone w skuteczną wentylację nawiewno-wywiewną. Nadmiar produkowanego przez agregaty ciepła będzie odbierany w chłodnicach powietrznych. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 22

23 Generatory podlegać będą okresowym przeglądom, zgodnie z wymaganiami producenta. Co 4000 h pracy generatora należy dokonać przeglądu silnika generatora i wymiany oleju. W tym celu przewidziano dwa zbiorniki dwupłaszczowe: na olej świeży oraz na olej przepracowany Chłodnice powietrzne Zaprojektowano dwie chłodnice powietrzne wentylatorowe, które razem tworzą zespół chłodzenia awaryjnego. Zespół chłodzenia będzie się składał również z orurowania pomiędzy agregatami a chłodnicami oraz niezbędnego wyposażenia zapewniającego prawidłową pracę całego układu. Zespół chłodnic (33.4) zlokalizowano na zewnątrz budynku 33.0 i wyposażono w podesty obsługowe. Medium w układzie chłodzenia stanowi 37% roztwór wodny glikolu etylenowego. Dane chłodnic przedstawia tabela poniżej. Chłodnice powietrzne Typ - wentylatorowe Liczba chłodnic szt. 2 Liczba wentylatorów pojedynczej chłodnicy szt. 2 Moc silnika wentylatora kwe 2,8 Dane medium obiegowego Temperatura (wlot/wylot) C 90 / 70 Przepływ objętościowy m 3 /h ~22,5 Dane powietrza Temperatura (wlot/wylot) C 35 / ~71 Przepływ objętościowy m 3 /h ~ Prędkość powietrza m/s 2,9 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 23

24 Zbiorniki oleju Agregaty zostaną wyposażone w magazynowy zbiornik oleju silnikowego świeżego. Zbiornik zostanie zaprojektowany jako dwuścienny z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposażony zostanie w odpowiednie przyłącza do napełniania i opróżniania oraz aparaturę kontrolno-pomiarową sygnalizującą poziom cieczy oraz monitorującą nieszczelność zbiornika. Przewidziano przewód wentylacyjny zbiornika, który będzie wyprowadzony na zewnątrz budynku na odpowiednią wysokość. Napełnianie zbiornika będzie się odbywało z cysterny wyposażonej we własną pompę rozładunkową. Przyłącze ze zbiornika zostanie wyprowadzone na zewnątrz budynku i zlokalizowane przy ścianie na wysokości umożliwiającej łatwy dostęp i obsługę. Przyłącze wyposażone będzie w kurek kulowy oraz szybkozłączkę. Zbiornik zostanie zlokalizowany przy ścianie pomieszczenia na konstrukcji stalowej na określonej wysokości, pozwalającej na grawitacyjny spływ oleju do agregatów silników napędzających generatory. Rurociągi oleju zostaną poprowadzone ze spadkiem na odpowiedniej wysokości, zapewniającej swobodne przejście pod rurociągami. Zużyty olej silnikowy będzie odbierany w dwuściennym zbiorniku oleju zużytego, posadowionym w zagłębieniu poniżej poziomu posadzki budynku. Rurociągi oleju zużytego zostaną ułożone w kanale w posadzce. Podczas wymiany oleju spracowany olej będzie spływał grawitacyjnie do zbiornika. Zbiornik zostanie wyposażony w przyłącze do opróżniania z kurkiem kulowym i szybkozłączką, przewód wentylacyjny oraz aparaturę kontrolno-pomiarową sygnalizującą poziom cieczy oraz monitorującą nieszczelność zbiornika. Przyłącze do napełniania oraz przewód wentylacyjny zbiornika oleju zużytego zostaną wyprowadzone na zewnątrz budynku na odpowiedniej wysokości. Napełnianie zbiornika będzie się odbywało z cysterny wyposażonej we własną pompę. Dane obu zbiorników oleju przedstawia poniższa tabela. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 24

25 Zbiorniki oleju silnikowego Medium - Zbiornik oleju świeżego Olej silnikowy o temperaturze zapłonu ~230 C Typ - dwuścienny, bezciśnieniowy Pojemność m 3 2,5 Ciśnienie robocze bar g atmosferyczne Zbiornik oleju zużytego Typ - dwuścienny, bezciśnieniowy Pojemność m 3 0,6 Ciśnienie robocze bar g atmosferyczne Produkcja ciepła i energii elektrycznej Produkcja ciepła i energii w układzie kogeneracji zależna jest w głównej mierze od produkcji biogazu, która uzależniona jest od sezonu. Zależy również od kaloryczności biogazu a więc od jego składu. Produkcję biogazu zależnie od sezonu podano w punkcie Produkcja ciepła Zależnie od sezonu i produkcji biogazu dla parametrów biogazu surowego podanego w punkcie 2.1.1, produkcja energii cieplnej kształtować się będzie na poziomie, jak przedstawiono w tabeli. Produkcja energii cieplnej w układzie kogeneracji Sezon turystyczny Sezon przejściowy Sezon zimowy (grzewczy) Produkcja biogazu Nm 3 /h Produkcja cieplnej energii kwt ~650 ~460 ~300 W sezonie turystycznym pracować będą równolegle dwa agregaty, natomiast w sezonie zimowym pracować będzie jeden agregat. Agregaty wraz z układem kogeneracji będą stanowić główne źródło ciepła. Będą współpracowały z nowoprojektowaną kotłownią, co umożliwi pokrycie zapotrzebowania ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 25

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej.

2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej. PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW P plus P mgr inż. Adam Pałkiewicz 05-420 Józefów k/otwocka ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (0-22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl Nazwa oprac: PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Łowicz, dnia 23.07.2010 r.

ZAMAWIAJĄCY: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Łowicz, dnia 23.07.2010 r. Łowicz, dnia 23.07.2010 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU - Dostawa i montaż obiektów technologicznych biogazowni rolniczej, jednostek kogeneracyjnych, rurociągu substratów, instalacji gazu oraz sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN. LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.PL BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INWESTYCJA INSTALACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo