Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck"

Transkrypt

1 Numer dokumentu: E820-PB-OCS-PAB-BG-OG-0008 Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo Swarzewo, ul. Władysławowska Władysławowo Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, Warszawa Nazwa inwestycji: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck Przedmiot opracowania: Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie Nazwa i adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków Swarzewo, ul. Władysławowska 84, Swarzewo Władysławowo Działka nr 819 obręb Swarzewo ark. 2, gmina Puck w powiecie puckim Faza: PROJEKT BUDOWLANY Numer tomu: TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany Rozdział 2 Instalacja biogazu Projektant Sprawdzający Imię i nazwisko mgr inż. Andrzej Paździerski mgr inż. Anna Knetig Specjalność Instalacja biogazu Instalacja biogazu Warszawa, marzec 2012 Nr uprawnień Data Wa-37/ MAZ/0203/ POOS/ Podpis

2 Tabela rewizji Rewizja Data Wydanie, zmiana Opracował Sprawdził Zatwierdził Wydanie pierwsze Elżbieta Tuchalska Robert Kowalczyk Andrzej Paździerski ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 2

3 SPIS OPRACOWAŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 Projekt zagospodarowania terenu Rozdział 2 Dokumentacja formalno-prawna Rozdział 3 Dokumentacja geotechniczna dla Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie Rozdział 4 Warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Rozdział 1 Technologia Rozdział 2 Instalacja biogazu Rozdział 3 Architektura Rozdział 4 Konstrukcja Rozdział 5 Instalacje wod-kan, cieplno-wentylacyjne, dezodoryzacja Rozdział 6 Instalacje elektryczne, AKPiA Rozdział 7 Kompostownia (obiekt 34.0) Rozdział 8 Informacja BIOZ Rozdział 9 Charakterystyka energetyczna obiektów budowlanych ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Nazwa Nr dokumentu A CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny E820-PB-OCS-PAB-BG-OG-0008 B CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 Schemat P & I. Instalacja biogazu E820-PB-OCS-PAB-BG-SH Obiekt 33.0 Budynek kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji - układ kogeneracji E820-PB-OCS-33.0-PAB-BG-RS-0100 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 4

5 A. CZĘŚĆ OPISOWA ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 5

6 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestor Inwestycja Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Zakres opracowania 10 2 OBIEKTY TECHNOLOGICZNE Instalacja biogazu Parametry fizyko-chemiczne biogazu Produkcja biogazu Opis instalacji biogazu Obiekty technologiczne charakterystyka i sposób funkcjonowania Studnia z filtrem PP - obiekt Stacja odsiarczania - obiekt Stacja osuszania - obiekt Zbiornik magazynowy biogazu - obiekt Węzeł tłoczny - obiekt Pochodnia - obiekt Studnia kondensatu - obiekt SK Odwadniacze sieciowe - obiekt OS1, OS Pomiar przepływu 19 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 6

7 2.2 Instalacja kogeneracji Opis instalacji kogeneracji Charakterystyka urządzeń Agregaty prądotwórcze zasilane biogazem Chłodnice powietrzne Zbiorniki oleju Produkcja ciepła i energii elektrycznej Produkcja ciepła Produkcja energii elektrycznej 26 3 ZAGADNIENIA BHP I OCHRONY PPOŻ WYTYCZNE BRANŻOWE Instalacja biogazu Architektura / konstrukcja Instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplno-wentylacyjne Elektryka / automatyka Instalacja kogeneracji Architektura / konstrukcja Instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplno-wentylacyjne Elektryka i automatyka 30 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 7

8 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Inwestor Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo w Swarzewie, ul. Władysławowska 84, Władysławowo. 1.2 Inwestycja Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck. W ramach inwestycji wyodrębnione są trzy zadania: Zadanie 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Zadanie 2: Przebudowa rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Swarzewie część morska. Zadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Puck. Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budowlanego: Zadanie 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 1.3 Podstawa opracowania Podstawa opracowania i materiały wyjściowe: Umowa z Zamawiającym nr 13/ZP/2011 z dnia r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Swarzewie, autorstwa CDM Sp. z o. o., marzec 2011 r. (załącznik nr 11 do SIWZ) Projekt budowlany kompostowni osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Swarzewie, gmina Puck, autorstwa Compoplan ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 8

9 Bilans ścieków, luty 2010 (załącznik nr 13 do SIWZ) Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 terenu oczyszczalni Wypis i wyrys z rejestru gruntów Oświadczenie inwestora do dysponowaniu terenem na cele budowlane Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Swarzewie z wylotem oczyszczonych ścieków do morza oraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swarzewo, w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck, z dnia r., wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Znak: RDOŚ-Gd-WOO PW Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Uzgodnienia z Inwestorem Wizja lokalna Wytyczne technologiczne i branżowe Wytyczne i uzgodnienia pożarowe, bhp, sanitarno-higieniczne i akustyczne. Obowiązujące normy i przepisy 1.4 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Rozbudowa dotyczy wykonania nowych obiektów lub rozbudowy istniejących. Przebudowa polega na zmianie funkcji lub zmianie technologii w ramach istniejących obiektów. Przewidziano również wymianę urządzeń nie wymagającą ingerencji budowlanej. Przedmiotem opracowania jest także dostosowanie oczyszczalni do aktualnie obowiązujących przepisów, ulepszenie procesu oczyszczania ścieków oraz zwiększenie aktualnej przepustowości. Docelowa przepustowość oczyszczalni zgodnie z założeniami ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 9

10 określonymi w SIWZ wynosi m 3 /dobę. Ponadto przedmiotem opracowania jest zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni. W wyniku rozbudowy oczyszczalni eksploatacja komór fermentacyjnych pozwoli na wytwarzanie biogazu w ilości pozwalającej na energetyczne wykorzystanie (do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej). 1.5 Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem część technologiczną instalacji biogazu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Oczyszczalni Ścieków Swarzewo. Zakres opracowania obejmuje: opis instalacji biogazu, opis instalacji kogeneracji, dobór urządzeń technologicznych. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 10

11 2 OBIEKTY TECHNOLOGICZNE W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano budowę instalacji biogazu wraz z układem kogeneracji. Instalacja biogazu (obiekt 32) składać się będzie z instalacji rurociągowej oraz szeregu urządzeń, których celem jest odbiór biogazu z komór fermentacyjnych, oczyszczenie oraz doprowadzenie do odbiorców. Odbiorcami biogazu będą kogeneratory oraz kotłownia, zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach budynku kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji (obiekt 33). 2.1 Instalacja biogazu Instalacja biogazu (obiekt 32.0) składać się będzie z następujących obiektów technologicznych: obiekt 32.1 Studnia z filtrem PP (polipropylenowym), obiekt 32.2 Stacja odsiarczania, obiekt 32.3 Stacja osuszania, obiekt 32.4 Węzeł tłoczny, obiekt 32.5 Zbiornik magazynowy biogazu, obiekt 32.6 Pochodnia, obiekt SK1 Studnia kondensatu, obiekty OS1 i OS2 Odwadniacze sieciowe. Poza obiektami technologicznymi instalacja biogazu złożona będzie z instalacji rurociągowej z armaturą oraz wyposażona zostanie w aparaturę kontrolno - pomiarową. Rurociągi oraz cała instalacja będzie niskociśnieniowa, ciśnienie projektowe rurociągów nie przekroczy 0,5 bar nadciśnienia. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 11

12 Odcinki nadziemne instalacji rurociągowej wykonane zostaną ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 z izolacją termiczną z łupków styropianowych zabezpieczonych blachą aluminiową. Odcinki rur łączące się z urządzeniami posiadać będą kołnierze PN10. Zastosowana zostanie armatura kołnierzowa lub międzykołnierzowa z żeliwa sferoidalnego. Montaż rur zostanie wykonany przez firmę posiadającą doświadczony personel a połączenia spawane przez personel z uprawnieniami spawalniczymi. Podziemne odcinki rurociągu będą wykonane z polietylenu PEHD. Połączenia rur podziemnych zostaną wykonane za pomocą zgrzewania (rury PE) lub spawania (rury metalowe). W miejscu połączenia rur PE i stalowych zostaną użyte łączniki PE/stal. Armatura podziemna z żeliwa sferoidalnego pokrytego powłoką epoksydową będzie posiadała końcówki z PE umożliwiające wykonanie połączeń zgrzewanych z rurami PE. Wszystkie urządzenia będą w wykonaniu ze stali nierdzewnej Parametry fizyko-chemiczne biogazu Biogaz surowy odprowadzany z komór fermentacyjnych charakteryzować się będzie następującymi parametrami: średnia zawartość metanu w biogazie % maksymalna zawartość siarkowodoru 2000 ppm ciśnienie biogazu na wyjściu z WKF ~20 25 mbar g jednostkowe ciepło biogazu 6,7 kwh/m 3 temperatura biogazu 35 C Gaz po odsiarczeniu, na zasilaniu silników gazowych, spełniać będzie następujące parametry: ciśnienie minimalne 80 mbar g zawartość siarkowodoru 100 ppm zawartość wilgoci poniżej 80 % (przy najniższej temperaturze instalacji orurowania) ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 12

13 2.1.2 Produkcja biogazu Biogaz produkowany będzie w komorach fermentacyjnych WKF. Produkcja biogazu oraz jego skład uzależnione są od pochodzenia osadu oraz od ilości ścieków generowanych przez mieszkańców i turystów, czyli od parametrów zmiennych, zależnych od sezonu. Wyróżniono następujące okresy produkcyjne biogazu (w ciągu roku): sezon turystyczny trwający 60 dni (od do 31.08), sezon przejściowy trwający 165 dni (w tym okresie głównym źródłem biogazu są odpadki zielone), sezon zimowy trwający 140 dni Wyznaczoną z bilansu komory fermentacyjnej ilość produkowanego biogazu przedstawiono w poniższej tabeli. Sezon turystyczny Sezon przejściowy Sezon zimowy (grzewczy) Produkcja biogazu Nm 3 /h Wartość opałowa kw ~1450 ~1090 ~ Opis instalacji biogazu Opis instalacji należy rozpatrywać ze schematem technologicznym E820-PB-OCS-PAB- BG-SH-0009, zamieszczonym w części rysunkowej opracowania. Plan sieci biogazu o numerze E820-PB-OCS-PZT-BG-RS-0007 zamieszczono w Tomie I. Szczegółowa charakterystyka obiektów technologicznych instalacji biogazu zostanie przedstawiona w kolejnych rozdziałach. Gaz produkowany w komorach fermentacyjnych WKF (obiekt 15.1 i 15.2) odprowadzany będzie z ujęcia do sieci biogazu rurociągami izolowanymi termicznie na całym nadziemnym odcinku. Komory fermentacyjne wraz z wyposażeniem oraz ujęciem biogazu opisane zostały w Rozdziale 1, w Tomie II. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 13

14 Sieć biogazu obejmuje odcinki rurociągu ułożone w gruncie z zachowaniem odpowiedniego spadku w kierunku studni kondensatu oraz filtra polipropylenowego. Filtr polipropylenowy przewidziany do wyłapywania piany i kondensatu z biogazu (obiekt 32.1), zostanie zainstalowany na odejściu biogazu z komór WKF. Kondensat z filtra będzie przepompowywany do studzienki kanalizacyjnej. Wstępnie odwodniony gaz na filtrze polipropylenowym, przesyłany będzie do stacji odsiarczania biogazu (obiekt 32.2), złożonej z dwóch reaktorów z wypełnieniem. W stacji odsiarczania w wyniku procesu adsorpcji nastąpi oczyszczenie gazu z siarkowodoru do wymaganego poziomu. Ze stacji odsiarczania, biogaz zostanie przesłany podziemnym rurociągiem do zbiornika magazynowego biogazu (obiekt 32.5). Zbiornik magazynowy będzie typu dwupowłokowego z wewnętrzną powłoką magazynującą oraz zewnętrzną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych oraz utrzymującą stałe ciśnienie w sieci biogazu. Na rurociągu wlotowym i wylotowym biogazu do zbiornika w najniższym punkcie instalacji rurociagowej biogazu, zostanie zabudowana studnia kondensatu SK1. Studnia będzie miała konstrukcję studzienki kanalizacyjnej. Wydzielający się z biogazu kondensat będzie podawany przelewem do kanalizacji. Odsiarczony biogaz zostanie następnie osuszony w stacji osuszania (obiekt 32.3), w celu obniżenia wilgotności względnej biogazu do wymaganego poziomu, pozwalającego na efektywne spalanie biogazu w kogeneratorach oraz w kotłowni. Następnie po podniesieniu ciśnienia na węźle tłocznym (32.4), biogaz rurociągiem podziemnym przesyłany będzie do kogeneratorów oraz kotłowni. Na rurociągu wlotowym i wylotowym węzła tłocznego zabudowane zostaną odwadniacze sieciowe przelewowe (OS1 i OS2). Kondensat z odwadniacza OS2 będzie spływał grawitacyjnie do OS1, a następnie do studni kondensatu SK1. W kogeneratorach produkowana będzie energia elektryczna oraz energia cieplna wykorzystywana na cele własne pracy całego obiektu. W przypadku, gdy nie będzie możliwy odbiór biogazu przez instalację kogeneracji lub kotłowni, przewiduje się spalanie nadmiaru produkowanego biogazu na pochodni ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 14

15 z płomieniem ukrytym. Pochodnia jest urządzeniem automatycznym. Urządzenie zostanie wyposażone w niezbędne elementy zapewniające bezpieczną obsługę i spalanie biogazu. Przewidziano zabudowę gazomierzy do celów technologicznych, które będą mierzyły ilość wyprodukowanego biogazu oraz ilość biogazu dostarczanego do instalacji kogeneracji, kotłowni oraz spalanego na pochodni Obiekty technologiczne charakterystyka i sposób funkcjonowania Studnia z filtrem PP - obiekt 32.1 Zadaniem filtra polipropylenowego (PP) jest separacja cząstek stałych oraz wykraplającego się kondensatu. Filtr będzie umieszczony w studni zaprojektowanej tak, żeby był łatwy dostęp do urządzenia. Filtr zostanie wyposażony w układ do detekcji oraz pompowania kondensatu. Kondensat będzie przepompowywany do studni kanalizacyjnej za pomocą pompy umieszczonej w studzience. Przewiduje się właz stalowy do studni wg gotowego projektu (przykładowo firmy Projwik), wyposażony w izolację termiczną, uszczelnienie pokrywy oraz w wywietrznik. Filtr polipropylenowy Liczba filtrów szt. 1 Układ do pompowania kondensatu Wydajność l/min 95 Wysokość podnoszenia m 14 Moc kw 0, Stacja odsiarczania - obiekt 32.2 W stacji odsiarczania usuwany będzie siarkowodór z biogazu. Instalacja odsiarczania składać się będzie z dwóch pracujących równolegle reaktorów, wypełnionych granulowanym wypełnieniem. Biogaz wprowadzony będzie do reaktora, w którym siarkowodór z gazu zostanie chemicznie związany w materiale wypełnienia. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 15

16 Na dopływie i odpływie biogazu ze stacji odsiarczania, przewidziano pomiar ciśnienia oraz temperatury. Na odpływie biogazu mierzone będzie stężenie siarkowodoru. Stacja odsiarczania wyposażona zostanie w armaturę odcinającą oraz w niezbędne urządzenia i aparaturę zapewniającą poprawną i bezpieczną pracę. Z upływem czasu złoże wysyca się, dlatego zastosowana zostanie regeneracja powietrzem, co wydłuży żywotność złoża. Minimalna żywotność złoża wynosi 360 dni. Złoże zużyte zostanie poddane utylizacji przez odpowiednie służby. W czasie prac konserwacyjnych, czy wymiany złoża, pracować będzie zawsze jeden reaktor. Podstawowe parametry instalacji odsiarczania, podano poniżej. Stacja odsiarczania Liczba reaktorów szt. 2 Maksymalny przepływ biogazu przez jeden reaktor m 3 /h 200 Stężenie siarkowodoru na dopływie do reaktora ppm 2000 Stężenie siarkowodoru na odpływie z reaktora ppm Stacja osuszania - obiekt 32.3 Stacja osuszania wykonana będzie w zabudowie kontenerowej. W układzie osuszania zostanie obniżona wilgotność względna biogazu do wymaganego poziomu, pozwalająca na efektywne spalanie biogazu w instalacji kogeneracji. Osuszanie biogazu odbywać się będzie poprzez schłodzenie, a następnie jego podgrzanie do temperatury ok C, co powoduje wykroplenie się kondensatu. Schładzanie biogazu odbywać się będzie dzięki pracy agregatu wody lodowej wraz z układem roztworu glikolu. Podgrzewanie biogazu będzie realizowane z wykorzystaniem wody grzewczej doprowadzonej do przyłączy kontenera stacji osuszania. Stacja osuszania wyposażona zostanie w armaturę odcinającą, obejście systemu osuszania, pomiar temperatury biogazu na wlocie i wylocie oraz detektor przepływu biogazu. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 16

17 Podstawowe parametry instalacji osuszania, przedstawia poniższa tabela. Stacja osuszania Liczba ciągów technologicznych szt. 1 Schładzanie: Maksymalny przepływ biogazu Nm 3 /h 240 Temperatura biogazu na dopływie C max 30,0 Temperatura biogazu na odpływie C 5,0 Przepływ czynnika chłodniczego (roztworu glikolu) m 3 /h 5,0 Temperatura czynnika chłodniczego na dopływie C 2,0 Temperatura czynnika chłodniczego na odpływie C 3,0 Moc grzewcza kw < 3,5 kw Ogrzewanie: Maksymalny przepływ biogazu Nm 3 /h 240 Temperatura biogazu na dopływie C 5,0 Temperatura biogazu na odpływie C 35,0 Moc grzewcza kw < 4,1 kw Zbiornik magazynowy biogazu - obiekt 32.5 Przewidziano dwumembranowy zbiornik magazynowy o pojemności 700 m 3. Membrany zbiornika wykonane będą z tworzywa poliestrowego powlekanego PVC i zabezpieczone przed działaniem promieni UV. Wewnętrzna membrana będzie zabezpieczona przed działaniem składników biogazu. Zbiornik wraz z wyposażeniem pełni funkcję stabilizacji przepływu biogazu, magazynowania biogazu w przypadku maksymalnej produkcji oraz stabilizacji ciśnienia w sieci biogazu. Podstawowe wyposażenie zbiornika stanowi samoczynna zasuwa regulacyjna powietrza, dmuchawy powietrza wraz z systemem rurociągów powietrza oraz pomiar stopnia wypełnienia zbiornika i ciśnienia biogazu. Przewidziano dwie dmuchawy powietrza, przy czym jedna z nich jest rezerwowa. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 17

18 Właściwe ciśnienie biogazu utrzymywane jest dzięki nadciśnieniu powietrza panującemu w przestrzeni pomiędzy membranami. Powietrze do tej przestrzeni doprowadzane jest w sposób ciągły. Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia chroni układ zabezpieczeń. Podstawowe parametry zbiornika przedstawiono poniżej. Zbiornik magazynowy Liczba zbiorników szt. 1 Typ zbiornika - dwumembranowy Pojemność zbiornika m Ilość dmuchaw szt. 2 Ciśnienie w zbiorniku mbar g ~ Węzeł tłoczny - obiekt 32.4 Zadaniem węzła tłocznego jest sprężanie biogazu do odpowiedniego ciśnienia wymaganego przez odbiorców biogazu. Węzeł tłoczny będzie w zabudowie kontenerowej. Podstawowym wyposażeniem węzła są wentylatory biogazu z układem rurociągowym i armaturą oraz obejściem, czujniki ciśnienia, detektor metanu oraz manometry tarczowe. Parametry węzła tłocznego przedstawiono w poniższej tabeli. Węzeł tłoczny Zabudowa - kontenerowa Liczba ciągów (wentylatorów biogazu) szt. 2 Typ wentylatora - odśrodkowy Nominalny wydatek wentylatora Nm 3 /h 240 Ciśnienie biogazu na wylocie mbar g Pochodnia - obiekt 32.6 Pochodnia została przewidziana w celu spalania nadmiaru produkowanego biogazu, którego nie będzie w stanie zmagazynować zbiornik. Pochodnia jest urządzeniem w pełni zautomatyzowanym, wyposażonym w niezbędne urządzenia zapewniające bezpieczną obsługę i spalanie biogazu. Podstawowe elementy ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 18

19 zabezpieczające stanowi przerywacz płomienia, zawór szybkozamykający, wyłącznik ciśnienia minimalnego, kontrola płomienia z detekcją promieniowania cieplnego. Spalanie biogazu będzie stabilizowane dzięki odpowiedniej konstrukcji palników z wykorzystaniem powietrza. Dane pochodni zestawiono w poniższej tabeli. Pochodnia Typ - z płomieniem ukrytym Wydatek pochodni Nm 3 /h 250 Stopnie spalania - 1 Temperatura spalania C < 950 Ciśnienie biogazu przed pochodnią mbar g ~19,0 (±10%) Studnia kondensatu - obiekt SK1 Zaprojektowano studnię kondensatu. Studnia wypełniona będzie do pewnej wysokości wodą o stałym poziomie, utrzymywanym przez przelew do kanalizacji. Odwodnienie następować będzie króćcem otwartym skierowanym w dół na odpowiednią głębokość, taką aby wysokość słupa cieczy uniemożliwiła wypływ biogazu Odwadniacze sieciowe - obiekt OS1, OS2 Przewidziano zabudowę dwóch odwadniaczy sieciowych przepływowych. Odwadniacz będzie wypełniony wodą do określonej wysokości. Wydzielany kondensat z biogazu będzie odprowadzany przelewem do drugiego odwadniacza sieciowego. Odwadniacze zostaną umieszczone bezpośrednio w ziemi. Z odwadniacza zostanie wyprowadzona nad powierzchnię gruntu awaryjna rura odwodnienia Pomiar przepływu Do pomiarów technologicznych zaprojektowano gazomierze, które zostaną zlokalizowane w następujących lokalizacjach: na ujęciach biogazu z każdego WKF, na zasilaniu kotłowni, ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 19

20 na zasilaniu każdego kogeneratora, na wlocie do pochodni. Gazomierze na przyłączach do budynku kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji zostaną zamontowane na ścianie budynku. 2.2 Instalacja kogeneracji Instalacja kogeneracji zlokalizowana będzie w pomieszczeniu 33.2 w budynku kotłowni, kogeneracji i pasteryzacji (33.0). Układ składać się będzie z następujących urządzeń: dwóch agregatów prądotwórczych (generatorów prądotwórczych napędzanych silnikami zasilanymi biogazem) wraz z układem odprowadzania spalin, układu kogeneracji odzysku ciepła z bloku silnika oraz ze spalin, zbiornika oleju silnikowego (smarowego) świeżego, zbiornika oleju silnikowego (smarowego) zużytego Opis instalacji kogeneracji Oczyszczony w instalacji biogazu gaz, doprowadzony będzie do budynku 33.0, do pomieszczenia kogeneracji i do pomieszczenia kotłowni. Na przyłączach biogazu do każdego agregatu zainstalowane zostaną gazomierze do celów technologicznych, które zostaną zamontowane na zewnątrz budynku. Przyłącza biogazu zostaną wyposażone w zawory odcinające dopływ gazu w przypadku, gdy stężenie metanu w pomieszczeniu przekroczy dopuszczalną wartość. Instalacja kogeneracji będzie współpracowała z nowoprojektowaną kotłownią, która również zasilana będzie z sieci biogazu. Kotłownia została opisana w Tomie II w Rozdziale 5. Ciepło generowane w instalacji kogeneracji przekazywane będzie w postaci nośnika, jakim jest woda sieciowa do instalacji sieci ciepłowniczej. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 20

21 W przypadku braku odbioru ciepła przez sieć ciepłowniczą, nadmiar ciepła będzie odbierany przy pomocy awaryjnego układu chłodzenia silników generatorów złożonego z chłodnic powietrznych. Dla każdego agregatu przewidziano osobną chłodnicę. Chłodnice zlokalizowane będą obok siebie poza budynkiem. Lokalizację zespołu chłodnicy przedstawia plan sieci biogazu E820-PB-OCS-PZT-BG-RS-0007 załączony w Tomie I. Wytworzony przez generator prąd, będzie wyprowadzony kablami do rozdzielnicy nn danego generatora, umieszczonej w pomieszczeniu kogeneracji. Kable w pomieszczeniu kogeneracji zostaną poprowadzone w kanałach przykrytych kratką. Z rozdzielnicy kable zostaną poprowadzone do stacji transformatorowej. Sieć elektryczna jest przedmiotem opracowania znajdującego się w Rozdziale 6, w Tomie II. Powstające w wyniku spalania biogazu spaliny będą odprowadzane przewodami spalinowymi wyposażonymi w tłumiki na zewnątrz budynku. Dla zapewnienia poprawnej pracy silników generatorów przewidziano układ dwóch zbiorników oleju silnikowego (smarowego) na olej świeży i zużyty. Przewody oleju silnikowego będą prowadzone w kanałach przykrytych kratką. Pomieszczenie kogeneracji zostanie wyposażone w czujniki gazu zintegrowane z systemem wyłączającym agregaty w przypadku przekroczenia stężenia metanu. Do każdego agregatu przewidziano wciągnik ręczny wykorzystywany w celach remontowo-serwisowych, o odpowiednim udźwigu. Energia cieplna i elektryczna produkowana przez agregaty wykorzystywana będzie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wytwarzane ciepło pokrywać będzie zapotrzebowanie na: cele technologiczne: o podgrzew komór fermentacyjnych WKF (15.1 i 15.2), cele grzewcze: o ogrzewanie istniejących budynków, o ogrzewanie nowoprojektowanych budynków. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 21

22 Charakterystyka urządzeń Agregaty prądotwórcze zasilane biogazem Przewidziano dwa agregaty prądotwórcze kogeneracyjne o jednakowej mocy. Agregaty w okresie maksymalnej produkcji biogazu oraz w okresie produkcji biogazu przewyższającej nominalne obciążenie pojedynczego urządzenia, będą pracowały równolegle. W sezonie zimowym agregaty pracować będą pojedynczo, na zmianę. Agregaty są urządzeniami kompaktowymi składającymi się z zespołu silnika, generatora prądu, instalacji odzysku ciepła oraz orurowania z armaturą. W poniższej tabeli przedstawiono dane agregatów. Agregaty prądotwórcze Typ - kogeneracyjny Liczba agregatów szt. 2 Moc znamionowa elektryczna ciągła *) kwe ~330 Moc znamionowa cieplna *) kw ~395 Sprawność produkcji energii elektrycznej % ~38 Sprawność produkcji energii cieplnej % ~45 Maksymalne zużycie biogazu *) Nm 3 /h 140 Minimalne zużycie biogazu przy 50% obciążeniu Nm 3 /h ~80 Temperatura wody (wylot/wlot) C 90 / 70 Emisja NO x mg/nm Emisja CO mg/nm *) dla pojedynczego agregatu Spaliny z agregatów po przejściu przez wymiennik kogeneracyjny odprowadzone będą przewodami spalinowymi z tłumikami na zewnątrz budynku. W przypadku wytwarzania się kondensatu z układu odprowadzania spalin, odbierany będzie on do kanalizacji sanitarnej. Powietrze do spalania będzie pobierane bezpośrednio z pomieszczenia, które zostanie wyposażone w skuteczną wentylację nawiewno-wywiewną. Nadmiar produkowanego przez agregaty ciepła będzie odbierany w chłodnicach powietrznych. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 22

23 Generatory podlegać będą okresowym przeglądom, zgodnie z wymaganiami producenta. Co 4000 h pracy generatora należy dokonać przeglądu silnika generatora i wymiany oleju. W tym celu przewidziano dwa zbiorniki dwupłaszczowe: na olej świeży oraz na olej przepracowany Chłodnice powietrzne Zaprojektowano dwie chłodnice powietrzne wentylatorowe, które razem tworzą zespół chłodzenia awaryjnego. Zespół chłodzenia będzie się składał również z orurowania pomiędzy agregatami a chłodnicami oraz niezbędnego wyposażenia zapewniającego prawidłową pracę całego układu. Zespół chłodnic (33.4) zlokalizowano na zewnątrz budynku 33.0 i wyposażono w podesty obsługowe. Medium w układzie chłodzenia stanowi 37% roztwór wodny glikolu etylenowego. Dane chłodnic przedstawia tabela poniżej. Chłodnice powietrzne Typ - wentylatorowe Liczba chłodnic szt. 2 Liczba wentylatorów pojedynczej chłodnicy szt. 2 Moc silnika wentylatora kwe 2,8 Dane medium obiegowego Temperatura (wlot/wylot) C 90 / 70 Przepływ objętościowy m 3 /h ~22,5 Dane powietrza Temperatura (wlot/wylot) C 35 / ~71 Przepływ objętościowy m 3 /h ~ Prędkość powietrza m/s 2,9 ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 23

24 Zbiorniki oleju Agregaty zostaną wyposażone w magazynowy zbiornik oleju silnikowego świeżego. Zbiornik zostanie zaprojektowany jako dwuścienny z tworzywa sztucznego. Zbiornik wyposażony zostanie w odpowiednie przyłącza do napełniania i opróżniania oraz aparaturę kontrolno-pomiarową sygnalizującą poziom cieczy oraz monitorującą nieszczelność zbiornika. Przewidziano przewód wentylacyjny zbiornika, który będzie wyprowadzony na zewnątrz budynku na odpowiednią wysokość. Napełnianie zbiornika będzie się odbywało z cysterny wyposażonej we własną pompę rozładunkową. Przyłącze ze zbiornika zostanie wyprowadzone na zewnątrz budynku i zlokalizowane przy ścianie na wysokości umożliwiającej łatwy dostęp i obsługę. Przyłącze wyposażone będzie w kurek kulowy oraz szybkozłączkę. Zbiornik zostanie zlokalizowany przy ścianie pomieszczenia na konstrukcji stalowej na określonej wysokości, pozwalającej na grawitacyjny spływ oleju do agregatów silników napędzających generatory. Rurociągi oleju zostaną poprowadzone ze spadkiem na odpowiedniej wysokości, zapewniającej swobodne przejście pod rurociągami. Zużyty olej silnikowy będzie odbierany w dwuściennym zbiorniku oleju zużytego, posadowionym w zagłębieniu poniżej poziomu posadzki budynku. Rurociągi oleju zużytego zostaną ułożone w kanale w posadzce. Podczas wymiany oleju spracowany olej będzie spływał grawitacyjnie do zbiornika. Zbiornik zostanie wyposażony w przyłącze do opróżniania z kurkiem kulowym i szybkozłączką, przewód wentylacyjny oraz aparaturę kontrolno-pomiarową sygnalizującą poziom cieczy oraz monitorującą nieszczelność zbiornika. Przyłącze do napełniania oraz przewód wentylacyjny zbiornika oleju zużytego zostaną wyprowadzone na zewnątrz budynku na odpowiedniej wysokości. Napełnianie zbiornika będzie się odbywało z cysterny wyposażonej we własną pompę. Dane obu zbiorników oleju przedstawia poniższa tabela. ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 24

25 Zbiorniki oleju silnikowego Medium - Zbiornik oleju świeżego Olej silnikowy o temperaturze zapłonu ~230 C Typ - dwuścienny, bezciśnieniowy Pojemność m 3 2,5 Ciśnienie robocze bar g atmosferyczne Zbiornik oleju zużytego Typ - dwuścienny, bezciśnieniowy Pojemność m 3 0,6 Ciśnienie robocze bar g atmosferyczne Produkcja ciepła i energii elektrycznej Produkcja ciepła i energii w układzie kogeneracji zależna jest w głównej mierze od produkcji biogazu, która uzależniona jest od sezonu. Zależy również od kaloryczności biogazu a więc od jego składu. Produkcję biogazu zależnie od sezonu podano w punkcie Produkcja ciepła Zależnie od sezonu i produkcji biogazu dla parametrów biogazu surowego podanego w punkcie 2.1.1, produkcja energii cieplnej kształtować się będzie na poziomie, jak przedstawiono w tabeli. Produkcja energii cieplnej w układzie kogeneracji Sezon turystyczny Sezon przejściowy Sezon zimowy (grzewczy) Produkcja biogazu Nm 3 /h Produkcja cieplnej energii kwt ~650 ~460 ~300 W sezonie turystycznym pracować będą równolegle dwa agregaty, natomiast w sezonie zimowym pracować będzie jeden agregat. Agregaty wraz z układem kogeneracji będą stanowić główne źródło ciepła. Będą współpracowały z nowoprojektowaną kotłownią, co umożliwi pokrycie zapotrzebowania ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. Strona 25

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: Spis treści Decyzje i uzgodnienia Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PPHU Roterm www.roterm.com.pl

PPHU Roterm www.roterm.com.pl Utworzono 15-06-2016 HITON typ HP 80 GU Nagrzewnica 80 kw + Palnik GIERSCH na olej przepracowany Made in Germany Cena : 17.656,65 zł (netto: 14.355,00 zł) Producent : HITON Dostępność : Dostępny Średnia

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne Zawartość opracowania I. Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN InvestExpo

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy Zamawiający: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna 4 Projekt budowlano-wykonawczy Zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU Tomasz Bacza ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU 1. Wstęp Coraz ważniejszą alternatywą dla energetyki opartej na paliwach takich jak węglowodory czy węgiel jest energetyka pochodząca ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROCIEPŁOWNI

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROCIEPŁOWNI Załącznik nr 7 PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ELEKTROCIEPŁOWNI Przedmiotem projektu jest modernizacja ciepłowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA POZ. NAZWA SKŁADNIKA STRONA 1 2 3 I CZĘŚĆ OPISOWA 7 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 44 III ZAŁĄCZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, KARTY KATALOGOWE 63 ŁÓDŹ, MARZEC 2010R. PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH

Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH System grzewczy CH-3 oraz CH-2 to kompletne urządzenie grzewcze wyposaŝone w kocioł wodny oraz nagrzewnicę powietrza zabudowane w izolowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia.

: Obudowa studni 13z, dobór pompy głębinowej, zasilanie i ogrodzenie ujęcia. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJSAN 5 1-1 2 4 W R O C Ł A W u l. J U T R O S I Ń S K A 9 t e l. / f a x ( 0 7 1 ) 3 5 2 7 7 3 4 e - m a i l : p r o j s a n @ o 2. p l 895-102-42-22 Temat opracowania : Obudowa

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo