Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012"

Transkrypt

1 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa,

2 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych Proces biologicznego suszenia poprzedzony jest wydzieleniem ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji podsitowej - biodegradowalnej (0 60/80 mm) Po fazie biologicznego suszenia frakcji podsitowej następuje mechaniczna obróbka osuszonej frakcji w celu wytworzenia paliwa Biologiczne suszenie rodzimych substancji organicznych może odbywać się w takich samych tunelach żelbetowych, jakie wykorzystywane są w technologii kompostowania względnie kompostowania intensywnego Systemy załadunku, zamykania, przyłączenia technologii napowietrzania i odpowietrzania tuneli/bioreaktorów są tożsame z systemami wykorzystywanymi przy kompostowaniu Strona 2 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

3 Część biologiczna Charakterystyka procesu Całkowity czas trwania procesu od 6-7 dni Część mechaniczna MBP/ Biosuszenie Wysegregowanie frakcji podsitowej biodegradowalnej 0-80 mm ze zmieszanych odpadów komunalnych Załadunek do tuneli żelbetowych, szczelnie zamkniętych Zapewnienie ciągłej cyrkulacji powietrza w tunelu (powietrze o odpowiedniej temperaturze i zawartości tlenu) wzrost temperatury suszonej frakcji do ok. 55 C procesy utleniania (gnicie aerobowe) zakończenie procesu suszenia i opróżnianie tunelu redukcja aktywności biologicznej spadek temperatury suszonego materiału faza suszenia - odprowadzanie wody dzięki tzw. ścieżce powietrznej Strona 3 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

4 Osuszanie odpadów następuje pod wpływem uwalniania energii cieplnej w procesie tlenowego rozkładu biodegradowalnej frakcji organicznej Prowadzenie procesu odpowiada kompostowaniu bez nawilżania materiału wsadowego Odprowadzenie wilgoci w obiegu powietrza procesowego (schładzanie powietrza odlotowego) Proces trwa 6-7 dni Strona 4 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

5 Temperatur [ C] MBP/ Biosuszenie Input do biosuszenia Wilgotność % Strata na prażeniu 45 % 40 Biologiczne suszenie Okres 6-7 dni Output biosuszenia Wilgotność % Utrata masy % Strata na prażeniu 42 % Strona 5 WPO ALBA SA tel. 071/ , 5

6 Biologicznie osuszona frakcja podsitowa jest ustabilizowana na skutek zredukowanej wilgotności, jednak w przypadku ponownego nawilżenia może wykazywać wysoką aktywność biologiczną. Frakcja sucha posiada następujące właściwości: wielkość ziarna: 0 60/80 mm zawartość wody: % straty przy spalaniu: % resztkowa reaktywność AT 4 > 20 mg O 2 /g TS wartość kaloryczna: ok kj/kg kod odpadu: Bezpośrednie wykorzystanie frakcji suchej jako paliwa jest niemożliwe, dlatego konieczna jest dalsza obróbka mechaniczna: - Odsiew w celu podziału na dwie frakcje (<25 mm / >25mm) - Separacja (stoły separacyjne, separatory powietrzne) celem oddzielenia składników o niskiej wartości kalorycznej (np. kamieni, szkła, ceramiki itp.) Strona 6 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

7 obróbka mechaniczna frakcji suchej Frakcja 0 25 mm Separacja gęstości Frakcja mm Separacja powietrzna Frakcja lekka Biopaliwo II Frakcja obojętna Frakcja lekka Frakcja ciężka Biopaliwo I wielkość ziarna 0-25 mm 0-25 mm wielkość ziarna mm mm zawartość wody [wag - % OS] <20 <20 zawartość wody [wag - % OS] <20 <20 zawartość >80 substancji suchej [wag - % OS] >80 zawartość substancji suchej [wag - % OS] >80 >80 wartość kaloryczna [kj/kg OS] ok b.d. wartość kaloryczna [kj/kg OS] ok ok straty przy spalaniu [wag - % OS] ok. 65 < 6 straty przy spalaniu [wag - % OS] ok. 75 ok. 45 pozostałość po spalaniu (popiół) [wag - % OS] ok. 35 > 94 pozostałość po spalaniu (popiół) [wag - % OS] ok. 25 ok. 55 resztkowa reaktywność AT4 mg O2/g TS b.d. < 10 resztkowa reaktywność AT4 mg O2/g TS b.d. < 20 kod odpadu kod odpadu *) *) po przekompostowaniu Strona 7 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

8 Bilans ilościowy dla Mg/a frakcji biodegradowalnej Biologiczne suszenie Frakcja 0-60 mm Mg/a Utrata wilgoci Mg/a Odsianie sito 20mm Frakcja osuszona > 20 mm 50% < 20 mm 50% Obróbka mechaniczna Separacja spoistości 35% 15% Biopaliwo II 0-20mm Mg/a Frakcja inertna Mg/a Separacja metali Fe ,5% 0,5% Metale FE 300 Mg/a Separacja powietrzna Frakcja ciężka 24,5% Frakcja lekka 25% Odsianie sito 35mm 12,5% > 35 mm Rozdrabnianie (opcjonalnie) < 35 mm 12,5% 12,5% Biopaliwo I < 35mm Mg/a Produkcja stabilizatu Mg/a Redukcja składowania o 60%! Strona 8 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

9 Separacja frakcji drobnej Frakcja lekka 0-20 mm Frakcja inertna 0-20 mm Strona 9 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

10 Separacja frakcji mm Frakcja lekka drobna mm Frakcja lekka gruba mm Strona 10 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

11 Podsumowanie W porównaniu z wyłącznym kompostowaniem rodzimych substancji organicznych (frakcja podsitowa) z systemu suszenia biologicznego wynikają następujące korzyści: skrócony czas obróbki z redukcją lokalnych emisji względnie z odciążeniem systemu obróbki powietrza odlotowego produkcja dodatkowego paliwa (biologicznego) z wysokim potencjałem ograniczenia emisji, który w przeciwnym razie musiałby być składowany na składowisku możliwość dostosowania produkcji paliw do potrzeb różnych odbiorców - elektrownie, ciepłownie, cementowanie wzrost ilości odzyskanych odpadów (recykling przed utylizacją) znaczna redukcja składowanej frakcji ograniczenie składowania przyczynianie się do oszczędności zasobów tradycyjnych nośników energii Biologiczne suszenie stanowi sensowną alternatywę dla kompostowania i powinno zostać uwzględnione jako jeden z procesów obróbki w mechaniczno-biologicznych instalacjach przetwarzania odpadów Strona 11 WPO ALBA SA tel. 071/ ,

12 Dziękuję za uwagę! Piotr Przygoński WPO ALBA S.A

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

BILANS PRODUKCJI OSADÓW W POLSCE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

BILANS PRODUKCJI OSADÓW W POLSCE I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 12 0 16 Konferencja Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie XX Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 12 PLANOWANIE GOSPODARKI OSADAMI Z KOMUNALNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Transport i dystrybucja paliw gazowych

Transport i dystrybucja paliw gazowych Transport i dystrybucja paliw gazowych Przeróbka paliw gazowych Wydział Energetyki i Paliw Katedra Technologii Paliw Oczyszczanie i wzbogacanie gazu ziemnego PSA Pressure Swing Adsorption NGL Natural Gas

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW

Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie. Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnych w gospodarstwie Mgr inż. Adam Świętochowski IBMER, SGGW 1 Odnawialne źródła energii (OZE) Odnawialne źródła energii - źródła energii, których zasoby same

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom V. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom V redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom V Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2014 Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Ossowski dr hab.

Bardziej szczegółowo

organicznych chemikaliów wysokowartościowych

organicznych chemikaliów wysokowartościowych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA WCB WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Zintegrowane Zapobieganie Zanieczyszczeniom i ich Kontrola Dokument referencyjny na

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Zaktualizowana w 2013r Wydanie: II 02 maj 2013 Szanowni Państwo, Z myślą o ekologii to nie tylko hasło, ale przede wszystkim filozofia działania naszej firmy, która od początku

Bardziej szczegółowo