Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne"

Transkrypt

1 Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne zajęcia specjalizacyjne dla II r. niest. st. II-go st. Zarządzanie specjalność Marketing w handlu i usługach wykład fakultatywny dla V r. zaocznych jednolitych studiów magisterskich dr Radosław Mącik Kontakt Konsultacje: Środa Czwartek Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel Witryna z materiałami dydaktycznymi: 1

2 Podstawowa literatura Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych Autor: Radosław Mącik Wydawnictwo UMCS Liczba stron: 252 ISBN: Rok wydania: 2005 Slajd 3 Ekonomia Zarządzanie opis Cz.1 Cz. 3 Zajęcia Treści poruszane na zajęciach i studiowane samodzielnie w oparciu o materiały i literaturę Cz.2 Cz.3 Cz. 4 Cz.5 Cz.6 Cz. 7 Cz. 8 Cz. 9 Cz.10 Cz. 4 Cz. 7 Cz. 8 Warsztaty 1 Cz. 9 Cz. 10 Warsztaty 2 Cz. 11 Cz. 12 Samodzielnie Warsztaty Warsztaty Cz.12 Slajd 9 2

3 Porównanie cech Internetu oraz innych środków komunikacji Cechy: Internet TV Fax Radio Telefon Szybkość transmisji Wolna Szybka Szybka Szybka Szybka Zasięg transmisji Globalny Lokalny Globalny Lokalny/Globalny Globalny Ilość użytkowników Niska Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka Interaktywność Wysoka Niska Żadna Niska Wysoka Jeden i/lub wielu Sposób Jeden do Jeden do Jeden do do jednego i/lub Jeden do wielu komunikacji wielu jednego jednego wielu Jakość obrazu Przeciętna Bardzo wysoka Niska Żadna Żadna Jakość dźwięku Przeciętna Wysoka Żadna Wysoka Wysoka Metoda komunikacji Przesyłanie danych Tekst, oprogramowanie, obraz i/lub dźwięk Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Średnie do wysokiego Obraz i dźwięk Fale radiowe Tekst Dźwięk Dźwięk Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Fale radiowe Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Bardzo wysokie Poczucie Niskie Wysokie Niskie indywidualności Źródło: E. Fores t, Internet Marketing Research: Resources and Techniques, McGraw-Hill Australia, Sydney 1999, s. 24. Slajd 59 Specyfika Internetu jako medium Specyficznymi możliwościami Internetu są, niedostępne w żadnym innym medium: opcja dowolnego wyboru formy komunikacji, pomiędzy komunikacją jeden do jednego (np. w poczcie elektronicznej), a komunikacją masową ( jeden do wielu, wielu do jednego lub wielu do wielu, np. w grupach dyskusyjnych, IRC), opcja wyboru stopnia interaktywności tej komunikacji, od interaktywności automatycznej osiąganej poprzez zastosowanie narzędzi hipertekstowych oraz agentów programowych (software agents) aż do typowej interakcji tak, jak w rozmowie telefonicznej. Sytuacja taka oznacza, że użytkownik Internetu może właściwie z jednakową łatwością komunikować się z inną osobą, grupą osób lub potencjalnie nawet milionami innych użytkowników w tym samym czasie. Slajd 60 3

4 Tradycyjna komunikacja market. z użyciem mediów masowych Klient Klient Firma Treść Medium Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Klient Klient Slajd 61 Komunikacja interpersonalna i za pośrednictwem komputera Klient Treść Medium Treść Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Slajd 62 4

5 Komunikacja market. w hipermedialnym środowisku Firma Firma Treść Firma Klient Treść Medium Treść Firma Klient Klient Treść Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer- Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Slajd 63 Hipermedia Wg T. P. Novak i D. L. Hoffman określenie hipermedia oznacza połączenie hipertekstu z zawartością multimedialną w celu stworzenia środowiska, które jest czymś więcej niż prostą kombinacją poszczególnych składników integruje elementy radia (dźwięk), telewizji (ruchomy obraz), gazet i czasopism (tekst) i komputera (graficzny terminal użytkownika) z łączami hipertekstowymi. H. Bornman i S. H. von Solms definiują hipertekst jako: koncepcję niesekwencyjnego sposobu zapisu informacji, który pozwala użytkownikowi powiązać poszczególne fragmenty informacji za pomocą ścieżek i łączy. Informacja w systemie hipertekstowym istnieje w postaci węzłów i łączy pomiędzy węzłami. Multimedia używają komputera do zintegrowania wielu mediów w jedną całość i zapewnienia użytkownikowi interaktywnego dostępu do statycznej (np. tekst, zdjęcia, grafika) i dynamicznej (np. dźwięk, w pełni ruchomy obraz i animacje) zawartości Slajd 64 5

6 Hipermedialne środowisko Hipermedialne środowisko, w którym komputer pośredniczy w komunikacji jest definiowane przez Hoffman i Novaka jako: [...] dynamiczna, rozproszona sieć, o potencjalnie globalnym zasięgu, łącznie ze sprzętem i oprogramowaniem dla dostępu do niej, która pozwala konsumentom i przedsiębiorstwom na: 1) interaktywne udostępnianie hipermedialnej zawartości (tj. maszynowe interakcje ) oraz 2) komunikację poprzez to medium (tj. osobiste interakcje ). Opisywany model, będący połączeniem i rozszerzeniem obu poprzednich, że uwzględnia interaktywność z medium i poprzez medium w sytuacji komunikacji typu jeden do jednego, jeden do wielu i wielu do wielu. W tym modelu interaktywna relacja może się wydarzyć z punktu widzenia badacza nie tylko gdy użytkownik kontaktuje się z badaczem, ale także gdy następuje kontakt z zawartością Internetu, ponieważ różna zawartość witryn internetowych może być personalizowana zgodnie z zapotrzebowaniem każdego z użytkowników. Slajd 65 Nawigacja sieciowa Dla hipermedialnych środowisk takich jak Internet, charakterystyczny jest sposób zachowania ich użytkowników nazywany przez D. L. Hoffman i T. P. Novaka nawigacją sieciową, która jest procesem indywidualnie kierowanych kroków wewnątrz takiego środowiska i ze względu na nieliniowość procesów wyszukiwania i przetwarzania informacji daje użytkownikowi nieograniczoną wolność wyboru sposobu postępowania i większą kontrolę nad wykorzystywanym medium. Przeciwieństwem takiej sytuacji są bardzo niewielkie możliwości nawigacji w tradycyjnych mediach, takich jak telewizja, radio lub czasopisma, w których właściwie jedyną opcją dostępną ich użytkownikowi jest zmienić na inny/ą kanał/stację/stronę lub przestać korzystać z danego medium. Również w porównaniu do centralnie kontrolowanych interaktywnych systemów multimedialnych, takich jak: wideo na żądanie, telewizja interaktywna, francuski tekstowy system Minitel, czy też oprogramowanie lub usługi sieciowe (np. gopher) bazujące na hierarchicznym systemie menu ekranowego, nawigacja sieciowa daje zdecydowanie większą wolność wyboru użytkownikowi. Slajd 66 6

7 Mapa percepcji - media internetowe a inne media telewizja, TV kablowa, TV satelitarna, TV 500-kanałowa radio DYNAMICZNE wideofon zebranie miejskie rozmowa CU See Me dyskusja w grupie telewizja interaktywna WWW telefon NIEOSOBOWE interaktywne CD WWW + wideo poczta głosowa OSOBOWE usługi online dzienniki, czasopisma, billboardy, poczta bezpośrednia teletekst lokalne hipermedia IRC Usenet, grupy i listy dyskusyjne formularze WWW MUD/ chat wielu stron fax, poczta STATYCZNE Źródło: D. L. Hoffm an, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia..., op. cit., s. 11, zaznaczenia autora. Slajd 67 Mapy ruchu w Internecie

8 8

9 9

10 Generacje Web Web 1.0 treści tworzone przez firmy Web 2.0 treści tworzone przez użytkowników Web 3.0 treści tworzone (agregowane przez roboty programowe) Slajd 73 Mapa trendów w Internecie 10

11 Internauci na świecie 2008 Penetracja Internetu w UE (2009) - odsetek gospodarstw domowych Min: Bułgaria Max: Niderlandy Polska: 59% 11

12 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (2009) Min: Islandia i Norwegia Max: Rumunia Polska: 39% Penetracja Internetu w Europie Środkowej i Wschodniej 12

13 Internauci w Polsce (1) Internauci w Polsce (2) 13

14 Ranking witryn (XII 2008) Ranking witryn (XII 2009) 14

15 mln zł Obroty detalicznego handlu internetowego w Polsce Sklepy internetowe [mln zł] Platformy aukcyjne [mln zł] Udział w obrotach handlu detalicznego [%] 0,72% ,08% ,56% ,94% ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), Polscy e-klienci [% internautów] 15

16 Częstotliwość dokonywania zakupów przez Internet [%] Źródło danych Diagnoza społeczna Badania własne Ramy czasowe deklaracji zachowania W ciągu 7 dni przed badaniem Kiedykolwiek W ciągu roku przed badaniem Sposób zbierania PAPI PAPI PAPI CAWI danych Rok odniesienia Kupowanie produktów przez Internet (poza aukcjami) Uczestniczenie w aukcjach internetowych Rezerwacja biletów (np. lotniczych, do kina, do teatru) bd bd Źródło: D, Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagnoza społeczna 2009,Warunki i jakość życia polaków, Raport, pod red, J, Czapińskiego i T, Panka, Rada Monitoringu Społecznego, WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2009, s, 281 oraz badania własne, dr Radosław Mącik, 2008 Kupujący w Internecie w Europie wg Eurostat 16

17 Co i jak często kupujemy w Internecie? Internauci i e-klienci profile demograficzne (2008) 17

18 Wzorce korzystania z Internetu (2008) Liczebnośd grupy wiekowej ,5% 5,8% 13,2% 15,9% 15,0% 12,2% 14,3% Grupa wiekowa 18

19 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Przeciętny czas korzystania z Internetu (minut/dzień) Intensywność korzyst. z Internetu a system pobierania opłat America Online (AOL) Telecom New Zealand Średnia francuskich dostawców Internetu (ISP) Kwartały kolejnych lat Źródło: A. Odlyzko, Internet pricing and the history of communication, Computer Networks, Vol. 36 (2001), s. 494, zaznaczenia autora. Slajd 112 Społeczna strona komunikacji za pośrednictwem Internetu W tej dziedzinie ważne są: względna łatwość korzystania wysłanie listu wymaga (oprócz napisania go) jednego kliknięcia myszą, co jest zdecydowanie mniejszym wysiłkiem od wysłania tradycyjnego listu zwykłą pocztą, anonimowość niektórych usług internetowych, np. IRC będąc on-line mogą one posługiwać się fikcyjną tożsamością, prezentować się jako osoby młodsze, bardziej błyskotliwe, lub nawet innej płci, pragnąc w ten sposób manipulować innymi i uzyskać pewne korzyści natury psychicznej lub nawet finansowej. stosunkowo niski koszt takiej komunikacji w sytuacji dostępu za pośrednictwem stałego łącza opłacanego na zasadzie abonamentu. Oznacza to stały charakter opłat po opłaceniu abonamentu każdorazowe skorzystanie z usług internetowych nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem, co sprzyja intensywnemu korzystaniu z Internetu, które może stać się nawet źródłem uzależnienia. Wspomniane cechy sprzyjają korzystaniu z komunikacji poprzez Internet przez osoby niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące i niewidome - komunikacja taka umożliwia wielu spośród nich podjęcie pracy w swoim miejscu zamieszkania oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, przyczyniając się do zmniejszenia poczucia osamotnienia i bezradności. Slajd

20 Korzyści z komunikacji drogą internetową dla przedsiębiorców Z tego punktu widzenia ważne są: duża szybkość komunikacji poprzez Internet niski koszt (wspomniany stały charakter kosztów dostępu do Internetu w przedsiębiorstwie daje w efekcie koszt krańcowy równy zeru oraz obniżające się koszty przeciętne w miarę wzrostu intensywności korzystania z niego) stosunkowo duża pewność tej formy komunikacji i nieulotność przesyłanych informacji. możliwość obniżenia kosztów kontaktów z klientami i kontrahentami obniża się koszt korespondencji poprzez wyeliminowanie obiegu dokumentów w formie papierowej. możliwość wykorzystania telepracy poprzez Internet ogranicza koszty dojazdu pracowników do przedsiębiorstwa i daje szansę na znaczące oszczędności surowców naturalnych w skali globalnej. Rosnące znaczenie dla przedsiębiorstw ma także reklama internetowa i prowadzone za pośrednictwem tego medium działania z zakresu public relations Slajd 114 Cz. 7 Badania internetowych wtórnych źródeł informacji 20

21 Formy internetowych badań źródeł wtórnych Witryny internetowe i ich zawartość: Wyszukiwarki i katalogi internetowe, Monitorowanie konkurencji w Internecie, poprzez odwiedzanie witryn WWW konkurentów i przeszukiwanie informacji udostępnianej konsumentom, prasie itd., oraz śledzenie grup dyskusyjnych i zamieszczanych WWW bannerów reklamowych. Publikacje elektroniczne: dane statystyczne, artykuły, raporty i opracowania (np. wyniki badań syndykatowych, udostępniane przez instytucje rządowe, naukowe lub prasę informacje nt. poszczególnych rynków); elektroniczne biuletyny (newsletters) albo czasopisma. Informacje pochodzące z grup, forów i list dyskusyjnych (gdy korzystamy z ich zawartości w sposób bierny, tj. przeszukując archiwa grup lub tematy dyskusji i poszczególne wypowiedzi za pomocą wyszukiwarek); Informacje uzyskane z przeszukiwalnych baz danych (zwykle komercyjnych, katalogujących zawartość czasopism i innych publikacji Internet służy w tym przypadku jako kanał komunikacji i sposób udostępnienia wyszukanych treści za pomocą przeglądarki). Wyszukiwanie zawartości Internetu Internet jest bardzo bogatym źródłem danych wtórnych o zewnętrznym wobec przedsiębiorstwa charakterze. Niestety bogactwo jego zawartości w połączeniu z dużą zmiennością publikowanych treści wcale nie ułatwia znalezienia potrzebnych badaczowi i wartościowych informacji i może przypominać przysłowiowe szukanie igły w stogu siana. Najprostszym sposobem dostępu do treści istniejących w zasobach Internetu jest bezpośrednie wpisanie w okno przeglądarki internetowej lub programu-klienta pewnej usługi internetowej (np. FTP) adresu internetowego poszukiwanego zasobu (tj. adresu URL jednoznacznie określającego serwer i plik na tym serwerze). Niestety z reguły nie znamy zbyt wielu adresów internetowych na pamięć, i w związku z tym metoda ta używana jest wtedy, gdy adres pamiętamy lub zapisaliśmy (np. dodając daną stronę internetową do folderu Ulubione / Favorites używanej przeglądarki), natomiast rzadko sprawdza się kiedy adresu nie znamy i zgadujemy jego brzmienie wpisując w pole adresu nasze przypuszczenia, najczęściej zaczynając od następującej formy adresu: dla firmy amerykańskiej lub ponadnarodowej, albo dla przedsiębiorstw polskich: lub Znacznie bardziej efektywnym sposobem od prób metodą na chybił-trafił jest skorzystanie z jednej z wielu dostępnych wyszukiwarek internetowych lub katalogów stron WWW. 21

22 Wyszukiwarki internetowe (1) Wyszukiwarki internetowe, są specyficznymi witrynami internetowymi, które służą zlokalizowaniu innych witryn zawierających poszukiwane treści, np. nazwy firm, produktów, terminy i ich kombinacje. Działanie wyszukiwarki oparte jest na tzw. silniku wyszukującym (search engine), korzystającym z bazy danych o stronach internetowych i ich zawartości. Baza danych wyszukiwarki może zawierać wiele milionów stron WWW, pochodzących ze zgłaszanych wyszukiwarce witryn internetowych (najczęściej przez ich autorów) albo indeksowanych przez specjalnie zaprojektowanego robota programowego (tzw. web crawler ). Wyszukiwarki mogą mieć charakter: ogólny i umożliwiać poszukiwanie treści o szerokim zakresie tematycznym (np. Google i AltaVista), specjalizowany - skoncentrowany na pewnym zakresie zagadnień (np. r- search), wyszukiwaniu plików określonych typów (np. FtpFind), jednej branży, dziedzinie nauki, czy też na materiałach o charakterze naukowym z wybranej dziedziny (np. Scirus). meta-wyszukiwarki, korzystające z wielu silników wyszukiwawczych jednocześnie, np. MetaCrawler. Wyszukiwarki ogólne Slajd

23 Wyszukiwarki specjalistyczne Slajd 150 Wyszukiwarki internetowe (2) Wyszukiwarki ogólne częściej korzystają z automatycznych metod indeksowania stron internetowych, natomiast specjalistyczne często polegają wyłącznie na ludzkiej pracy dla wykonania tego zadania i współpracują z ekspertami z danej branży albo dziedziny wiedzy. Okna ogólnej wyszukiwarki są także obecne na głównych stronach właściwie wszystkich portali internetowych, chociaż w tej sytuacji portal najczęściej tworzy tę usługę w oparciu o istniejący i dostępny dla niego poprzez licencję silnik wyszukiwawczy np. usługa wyszukiwania ze strony głównej polskiego portalu Onet.pl korzysta z dwóch silników: Inktomi i AltaVista. Korzystanie z różnych wyszukiwarek daje z reguły różne rezultaty, pewnym wyjściem jest skorzystanie z jednej z tzw. meta-wyszukiwarek (np. MetaCrawler), które jednocześnie korzystają z wielu różnych silników wyszukiwawczych, a następnie sortują rezultaty wyświetlając wyniki powtarzające się tylko raz, oraz podając źródło danego wyniku wyszukiwania. 23

24 Meta-wyszukiwarki przykład Slajd 152 Meta-wyszukiwarki albo... Podobną rolę jak metawyszukiwarki spełniają programy wyszukujące np. Copernic Agent Programy takie korzystają jednocześnie z nawet kilkudziesięciu silników wyszukiwawczych, w tym specjalizowanych, pełniąc np. także rolę tzw. robotów zakupowych (shopbots), porównujących ceny określonego produktu w różnych sklepach internetowych. Slajd

25 Copernic Agent Basic Slajd 154 Czynności podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej Krok Czynności ogólne Czynności specyficzne 1. Co jest tematem wyszukiwania? Pozyskiwanie informacji z istniejących zapisów danych (definicja robocza wyszukiwanego pojęcia) 2. Jakie użyć słowa kluczowe dotyczące danego tematu? 3. Czy istnieją jacyś znani autorzy publikujący na ten temat? 4. Czy zakres wyszukiwania można zawęzić do jakiejś domeny internetowej 5. Czy użycie operatorów logicznych da korzystniejsze rezultaty wyszukiwania? 6. Które wyszukiwarki spełniają wymagania wynikające z poprzednich kroków? Market research, data mining, databases, client research Nie Tak, do domeny.edu Tak, przykładowym łańcuchem wyszukiwania to: data mining AND research AND NOT minerals Np. HotBot Źródło: Opracowanie na podstawie: E. Forrest (1999), s

26 Algorytm wyszukiwania START 1. Określenie tematu wyszukiwania 2. Określenie języka/ów wyszukiwania 3. Ustalenie słów kluczowych z zakresu danego tematu 4. Czy znane są nazwiska autorów zajmujących się danym tematem? TAK 4a. Dołączenie nazwisk autorów do listy słów kluczowych NIE 5. Czy można ograniczyć wyszukiwanie do jednej/dwóch domen internetowych? NIE 6. Czy zastosowanie operatorów logicznych w łańcuchu zapytania da lepsze wyniki? NIE 7a. Sformułowanie zapytania bez operatorów logicznych TAK TAK 5a. Ograniczenie zakresu wyszukiwania do mniejszej liczby domen internetowych 7b. Sformułowanie zapytania z użyciem operatorów logicznych 8. Wybór wyszukiwarki/ek spełniających wymagania 9. Zadanie zapytania wyszukiwarce/kom 8a. Wybór innej/ych wyszukiwarki/ek LUB 10. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest satysfakcjonująca? NIE NIE 10a. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest za duża? TAK TAK 11. Zapisanie wyników wyszukiwania w postaci listy z hiperłączami lub całych dokumentów 12. Czy wyszukane dokumenty prezentują informacje rzetelne, udokumentowane, aktualne, wiarygodne? NIE 12a. Czy w oparciu o otrzymane wyniki należy uzupełnić lub zmienić zestaw słów kluczowych? NIE TAK TAK 13. Analiza zebranych dokumentów i danych STOP Slajd 156 Algorytm wyszukiwania (2) START 1. Określenie tematu wyszukiwania 2. Określenie języka/ów wyszukiwania 3. Ustalenie słów kluczowych z zakresu danego tematu 4. Czy znane są nazwiska autorów zajmujących się danym tematem? NIE 5. Czy można ograniczyć wyszukiwanie do jednej/dwóch domen internetowych? NIE 6. Czy zastosowanie operatorów logicznych w łańcuchu zapytania da lepsze wyniki? NIE 7a. Sformułowanie zapytania bez operatorów logicznych TAK TAK TAK 4a. Dołączenie nazwisk autorów do listy słów kluczowych 5a. Ograniczenie zakresu wyszukiwania do mniejszej liczby domen internetowych 7b. Sformułowanie zapytania z użyciem operatorów logicznych 8. Wybór wyszukiwarki/ek spełniających wymagania Slajd

27 Algorytm wyszukiwania (3) 9. Zadanie zapytania wyszukiwarce/kom 8a. Wybór innej/ych wyszukiwarki/ek LUB 10. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest satysfakcjonująca? NIE NIE 10a. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest za duża? TAK TAK 11. Zapisanie wyników wyszukiwania w postaci listy z hiperłączami lub całych dokumentów 12. Czy wyszukane dokumenty prezentują informacje rzetelne, udokumentowane, aktualne, wiarygodne? NIE 12a. Czy w oparciu o otrzymane wyniki należy uzupełnić lub zmienić zestaw słów kluczowych? NIE TAK TAK 13. Analiza zebranych dokumentów i danych STOP Slajd 158 Katalogi internetowe (1) Jako uzupełnienie w stosunku do wyszukiwarek mogą posłużyć tematyczne katalogi internetowe (np. Yahoo! ), albo katalogi obecne w wielu portalach internetowych, m.in. Onet.pl i Wirtualnej Polski). Co prawda katalogi indeksują zdecydowanie mniej witryn internetowych niż wyszukiwarki, ale są przygotowywane przez ludzi, a ich zawartość ułożona jest w hierarchiczne grupy tematyczne, co powoduje, iż mogą być dobrym punktem wyjścia w procesie pozyskiwania informacji o charakterze wtórnym z pomocą Internetu. Uporządkowanie tematyczne katalogów umożliwia ich przeglądanie od bardziej ogólnych kategorii tematycznych w kierunku bardziej specyficznych tematów, chociaż możliwe jest również przeszukiwanie zawartości katalogu za pomocą narzędzi wyszukiwania. Katalogi z reguły zawierają ponadto dość dużą ilość meta-informacji na temat indeksowanej witryny internetowej, co z kolei pomaga w ocenie wiarygodności i przydatności danej witryny jako źródła informacji. 27

28 Katalogi internetowe (2) Wśród katalogów internetowych można wyróżnić dwie grupy: katalogi o charakterze akademickim (naukowym) albo profesjonalnym tworzone najczęściej przez bibliotekarzy lub ekspertów z danej dziedziny, często w oparciu o biblioteki i wyższe uczelnie, by ułatwiać prowadzenie badań przez wskazywanie internetowych źródeł informacji o wysokiej jakości (ich zawartość jest dokładnie selekcjonowana pod kątem oceny ich wiarygodności, aktualności itd.); zazwyczaj nie są przedsięwzięciami komercyjnymi i nie zamieszczają reklam; np. prowadzony przez University of California katalog INFOMINE, który zawiera informacje o ponad 40 tysiącach wartościowych naukowo witryn internetowych. komercyjne katalogi, stanowiące zwykle część portali internetowych posiadają one znacznie szerszy zakres indeksowanych tematów, np. dotyczących biznesu, rozrywki, hobby, sportu, podróży itd., utrzymywane są z wpływów z reklam, udostępniają także inne usługi niż sam katalog (np. darmowe konta pocztowe, wysyłanie pozdrowień, tworzenie forów użytkowników itd.) takim katalogiem jest np. działający od 1994 r. Yahoo! Katalog akademicki INFOMINE 28

29 Wyniki wyszukiwania w INFOMINE Ranking wyszukiwarek i katalogów w Polsce Źródło: Biuletyn Ranking.pl, Gemius S. A., (Dane za pierwszy tydzień marca 2004) Slajd

30 Na co zwrócić uwagę przy wyszukiwaniu... Podczas przeszukiwania zawartości witryn internetowych za pomocą wyszukiwarek i narzędzi wyszukiwawczych katalogów internetowych należy dodatkowo zwrócić uwagę na: wymaganą przez dane narzędzie składnię zapytania i dopuszczalne operatory (nie tylko logiczne), a także dozwolone znaki zastępcze ( np. * i?) słowa, które nie są uwzględniane w zapytaniach tzw. stop words (głównie są to najczęściej używane łączniki, przyimki i przysłówki, np. dla wyszukiwania w języku angielskim słowa: I, and, of, if, not itd.). w przypadku języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i portugalskiego pewnym problemem mogą być także różnice w słownictwie i ortografii części słów, dość łatwe do zauważenia pomiędzy brytyjską i amerykańską odmianą j. angielskiego np. amerykańska pisownia słów typu: behavior, color, globalization itd. w porównaniu do brytyjskiej: behaviour, colour, globalisation. Cz. 8 Badania internetowych wtórnych źródeł Informacji (c.d.) Publikacje elektroniczne 30

31 Publikacje elektroniczne wprowadzenie Internet jest doskonałym medium do publikowania dokumentów w formie elektronicznej, ze względu na dużą łatwość i szybkość publikacji oraz globalny zasięg Niestety z równą łatwością umożliwia również publikację treści nieprawdziwych lub mało wiarygodnych regułą jest brak jakichkolwiek recenzji przed opublikowaniem danej treści. Dostępne poprzez Internet publikacje elektroniczne mają najczęściej charakter informacyjny i/lub reklamowy, a formę różnego rodzaju raportów i analiz, artykułów (często w postaci tzw. white papers tj. oficjalnych bezpłatnych artykułów związanych z działaniem firmy lub organizacji lub jej produktami/usługami) czyli publikacji nieperiodycznych, albo cyklicznie wydawanych biuletynów (newsletters) lub czasopism. Dostęp do publikacji elektronicznych następuje w sposób bezpośredni przez wpisanie adresu internetowego żądanego zasobu lub za pośrednictwem odpowiedniej wyszukiwarki, albo dostępnej przez Internet bazy danych (jest to częsta droga w przypadku źródeł płatnych, korzystanie z których wymaga autoryzacji). Publikacje elektroniczne próba klasyfikacji Publikacje internetowe Nieperiodyczne Periodyczne Artykuły Materiały informacyjne Raporty i analizy Internetowe biuletyny Czasopisma internetowe Materiały robocze (working papers, eprints) Art. promocyjne Pozostałe art.. Przeglądy (briefs) Opisy rozwiązań (white papers) Techniczne opisy rozwiązań Dane statystyczne Raporty z badań Raporty dla akcjonariuszy Istniejące wyłącznie w formie elektronicznej Internetowe wersje czasopism drukowanych Informacje dla prasy Pozostałe raporty Źródło: Opracowanie własne. 31

32 White papers, e-prints etc. Dostępne poprzez Internet materiały informacyjne dotyczące branży IT dzielone są często na 4 kategorie: przeglądy (overviews), krótkie opisy rozwiązań (solution briefs), opisy rozwiązań (white papers) i techniczne opisy rozwiązań (technical briefs). Jednak równie często termin white papers używany jest dla oznaczenia ogólnego bezpłatnych materiałów informacyjnych w branży IT, stąd też należałoby go przetłumaczyć jako materiały informacyjne, co jednak może być nieco mylące ponieważ znaczenie tego określenia jest szersze i nie odnosi się bezpośrednio do elektronicznej formy tych dokumentów. Tzw. materiały robocze (j. ang. working papers, research papers, draft versions lub preprints) są wysokiej jakości źródłami informacji o wynikach prowadzonych badań naukowych, np. w dziedzinie IT, marketingu, zachowań konsumenckich itd., które charakteryzują się dużą aktualnością, przez co są one atrakcyjne dla menedżerów i badaczy rynku, dostarczając danych wtórnych użytecznych do podejmowania decyzji. Zdecydowana większość takich publikacji dostępna jest poprzez Internet w formie elektronicznej, czasem będąc nazywana e-prints, co stanowi skrót od określenia electronic preprints. Publikacje nieperiodyczne Za najbardziej przydatne menedżerowi marketingu lub badaczowi rynku należy uznać następujące rodzaje nieperiodycznych publikacji internetowych: pisane przez specjalistów z danej branży artykuły w portalach tematycznych (tzw. wortalach np. marketing.info.pl); dostępne na witrynie internetowej danego przedsiębiorstwa publikacje o charakterze materiałów informacyjnych (w tym tzw. white papers); prace o bardziej naukowym charakterze w postaci materiałów roboczych (tzw. working papers lub e-prints ), stanowiących sprawozdania z aktualnych badań naukowych i często robocze wersje artykułów przeznaczonych do publikacji w czasopismach; raporty i analizy oraz dane statystyczne uzyskane ze źródeł pierwotnych przez instytucje zajmujące się komercyjnie badaniem rynku (często są to raporty z badań o charakterze syndykatowym) oraz urzędy statystyki państwowej. 32

33 Wortal marketing.info.pl Materiały informacyjne przykład 33

34 Katalog white papers serwisu ITpapers.com Itpapers.com charakterystyka narzędzia Indeksowane są white papers, które: tematycznie dotyczą szeroko pojmowanej branży technologii inform.; wyjaśniają szersze zagadnienia i problemy branży IT niespecjalistom; podsumowują implikacje rozwoju nowych technik i technologii, jak również nowych strategii biznesu; przedstawiają nową technologię IT potencjalnym jej użytkownikom; wyraźnie zaznaczają własne albo specyficzne podejście danej firmy do opisywanego problemu lub zagadnienia; opisują podstawowe elementy rozwiązania określonego problemu technicznego lub biznesowego; mają charakter edukacyjny, uczą wykorzystania technologii. Natomiast nie są indeksowane następujące white papers: o zawartości wyłącznie promocyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa, linii produktów lub konkretnego produktu; broszury reklamowe i promocyjne materiały dla prasy; specyfikacje i dane techniczne lub eksploatacyjne pewnych produktów; dokumenty, które nie są łatwo i bezpłatnie dostępne w Internecie; dokumenty udostępniane w formatach innych niż: HTML, PDF, Postscript, MS Word lub zwykły tekst ASCII. 34

35 Working papers (e-prints) W ogólnym rozumieniu preprinty (working papers) są to materiały, które nie przeszły przez proces recenzji lub oczekują na publikację w czasopiśmie, a także artykuły rozpowszechniane przed recenzją, komentarze (recenzje) przed wysłaniem do redakcji oraz materiały nigdy faktycznie nie wysłane do publikacji w czasopiśmie, ale rozpowszechniane poza oficjalnym obiegiem wydawniczym. Obecnie większość tego typu publikacji wydawana jest w formie elektronicznej i dostępna poprzez Internet takie materiały nazywane są e-printami (elektronicznymi preprintami). Znalezienie wielu z nich jest dość trudne istnieją bowiem witryny-katalogi internetowe, wyszukiwarki dla tego typu zasobów oraz listy dyskusyjne badaczy, często też kolekcje łączy do wielu z nich można znaleźć na stronach WWW bibliotek uniwersyteckich i naukowych oraz prywatnych serwisach znanych ekspertów z danej branży. Working papers są publikacjami zazwyczaj obszerniejszymi niż artykuły, czy white papers, stąd też przeważają materiały w formacie PDF. Z ich roboczego charakteru wynika duża ilość wersji (częste poprawki i uzupełnienia) i celowy brak dbałości o formę publikacji. Przykłady źródeł udostępniających working papers Nazwa (organizacja) i adres internetowy źródła Social Science Research Network Marketing Research Network NBER Working Papers elab Research for Digital World manuscripts/index.htm Don A. Dillman Available Papers TIGER Centrum Badawcze Transformacji Integracji i Globalizacji Serwisy preprintowe Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Cross Archive Searching Service Źródło: Opracowanie własne. Typ witryny Archiwum z funkcjami wyszukiwania Archiwum z funkcjami wyszukiwania Archiwum Archiwum własnych publikacji Archiwum własnych publikacji Archiwum własnych publikacji Zbiór hiperłączy Wyszukiwarka Opis zawartości Bardzo znana i nagradzana witryna, zawiera ponad 28 tys. abstraktów materiałów roboczych z zakresu nauk społecznych (także zarządzania i marketingu), w tym ponad 13 tys. pełnych tekstów w formacie *.pdf Witryna poświęcona badaniom i publikacjom z dziedziny marketingu, stanowi część serwisu Social Science Research Network Zakres tematyczny archiwizowanych materiałów: ekonomia i nauki pokrewne. Archiwum publikacji związanych z projektem badań Internetu o nazwie elab, prowadzonego przez profesorów T. P. Novaka, i D.L. Hoffman Archiwum working papers autorstwa Dona A. Dillmana, znanego metodologa badań ankietowych, również internetowych Seria wydawana przez centrum TIGER kierowane przez wicepremiera prof. G. Kołodkę, working papers w języku angielskim i formacie *.pdf., także w wersji papierowej, międzynarodowy charakter, tematyka makroekonomiczna i dot. tematyki badawczej centrum. Także zbiór e-printów autorstwa prof. G. Kołodki Obszerny zbiór hiperłączy do witryn udostępniających materiały robocze, głównie z dziedziny nauk ścisłych i inżynierii, oraz do wyszukiwarek takich materiałów Narzędzie wyszukiwania e-printów w ramach OAI (Open Archive Initiative) projektu tworzenia otwartych archiwów publikacji tego typu 35

36 Social Science Research Network Working papers Centrum Badawczego TIGER 36

37 Raporty z badań Na pograniczu internetowych publikacji nieperiodycznych i periodycznych znajdują się dostępne poprzez Internet komercyjne raporty z badań i opracowania, a także dane statystyczne. Charakter nieperiodyczny mają publikacje tego typu będące wynikiem badań prowadzonych ad hoc, ewentualnie w różnych odstępach czasu, natomiast periodyczny charakter mają prezentacje wyników badań cyklicznych lub ciągłych (w dużej mierze są to badania syndykatowe). Zdecydowana większość raportów i opracowań oraz danych statystycznych dostępnych w Internecie jest płatna. Stosowany jest zarówno model sprzedaży poszczególnych publikacji (częstszy dla raportów i opracowań), jak i subskrypcji do wybranych ich zasobów (zazwyczaj w przypadku danych statystycznych). Bezpłatne lub wyraźnie tańsze są jedynie publikacje przygotowywane przez agendy rządowe i organizacje non-profit. Dostępne poprzez Internet raporty i opracowania mogą pochodzić z przeprowadzonych przez ich autorów badań empirycznych, często jednak są wynikiem kompilacji wtórnych źródeł informacji np. raporty firmy emarketer zbierające i oceniające dane dotyczące Internetu i branży IT z wielu źródeł emarketer 37

38 Angielskojęzyczna witryna WWW firmy PMR Sp. z o.o. Dane statystyczne Dane statystyczne w formie elektronicznej zwykle również z opracowaniami oferowane są przeważnie bezpłatnie przez rządowe agencje statystyczne: w Polsce Główny Urząd Statystyczny (http://www.stat.gov.pl) i wojewódzkie urzędy statystyczne; w Unii Europejskiej Eurostat (http://europa.eu.int/comm/eurostat/); w Stanach Zjednoczonych Census Bureau (http://www.census.gov/). Źródłami przydatnych informacji, szczególnie dla mniejszych firm, mogą być witryny internetowe instytucji niekomercyjnych i agend rządowych powołanych dla wspierania przedsiębiorczości (taką instytucją jest np. w Polsce PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 38

39 GUS witryna internetowa Slajd 185 Bank Danych Regionalnych GUS interfejs wyboru zakresu danych Slajd

40 Przykład kategorii informacji z EUROSTAT Slajd 187 Prezentacja danych w Eurostat Slajd

41 Publikacje periodyczne Wśród internetowych publikacji periodycznych do dyspozycji poszukującego informacji są bezpłatne elektroniczne biuletyny (newsletters) oraz czasopisma internetowe (całkowicie elektroniczne bez wersji papierowej dostępne wyłącznie poprzez Internet, ale też internetowe wydania czasopism tradycyjnych). Elektroniczne biuletyny (newsletters) wydawane są z różną częstotliwością, od biuletynów codziennych począwszy, poprzez cotygodniowe i wychodzące w trybie miesięcznym. Podstawową drogą ich dostarczania do odbiorców jest poczta elektroniczna. Użytkownik zainteresowany konkretnym biuletynem musi go subskrybować wypełniając formularz rejestracyjny na witrynie internetowej jego wydawcy, albo nieco dziś rzadziej wysłać na wskazany adres z odpowiednią komendą rejestracji, w sposób analogiczny jak przy zapisywaniu się na ową listę dyskusyjną. Newsletter tym jednak różni się od listy dyskusyjnej, że jego odbiorca tylko go otrzymuje, natomiast interakcje z wydawcą są rzadkie i często ograniczają się wyłącznie do zapisania i wypisania się z listy wysyłkowej. Dodatkowo wiele z elektronicznych biuletynów posiada archiwa, przynajmniej w części dostępne nie tylko dla subskrybentów. Przegląd makroekonomiczny Ministerstwa Finansów (fragment) 41

42 Biuletyn Ranking.pl (fragment) Codzienny newsletter oferowany przez firmę emarketer 42

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl

INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl IINSB INFORMACYJNA ROLA STRON WWW I REKLAMY INTERNETOWEJ Adam Wysocki O mnie STUDIA - IINSB praca magisterska Bazy danych jako efektywne narzędzie marketingu Studia doktoranckie wpływ reklamy internetowej

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Logismarket!

Dołącz do Logismarket! Dołącz do Logismarket! Korzyści dla firmy 1 2 3 4 5 6 Szersza promocja produktów i usług firmy Rozszerzenie zasięgu działań handlowych bez ograniczeń geograficznych ani czasowych Promocja strony internetowej

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Prezentacja jest dostępna na licencji. Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Prezentacja jest dostępna na licencji Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Kilka słów na temat prawa autorskiego i licencji Creative Commons 3 krótkie animacje na temat prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy II seminarium z cyklu INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych powstające w Internecie. Maciej Wierzbicki

Zbiory danych powstające w Internecie. Maciej Wierzbicki Zbiory danych powstające w Internecie Maciej Wierzbicki 17 marca 2009 Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług epuap. Michał Bukowski Analityk epuap. Serock, 28 października 2009 r.

Katalog usług epuap. Michał Bukowski Analityk epuap. Serock, 28 października 2009 r. Katalog usług epuap Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Wprowadzenie do tematyki Katalogu Usług epuap (KU). 2. Omówienie zakresu opisu usługi w KU. 3. Przegląd proponowanych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA KATEDRASYSTEMÓWOBLICZENIOWYCH TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1. Podstawy Zajęcia opierają się na wykorzystaniu dostępnych zasobów sprzętowych (serwery) oraz rozwiązań programowych (platforma uczelniana, systemy

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Materiały do projektów dostępne w Internecie

Materiały do projektów dostępne w Internecie Internet pełen jest treści, których użycie może znacznie uatrakcyjnić lekcje. Podpowiadamy, jak je znaleźć i nie narazić się przy tym na zarzuty o łamanie prawa. Często przygotowując się do lekcji czy

Bardziej szczegółowo

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski

Internet. Podstawowe usługi internetowe. Wojciech Sobieski Internet Podstawowe usługi internetowe Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Usługi: Poczta elektroniczna Komunikatory Grupy dyskusyjne VoIP WWW Sieci P&P FTP Inne Poczta elektroniczna: - przesyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Issuu publikowanie dokumentów w sieci

Issuu publikowanie dokumentów w sieci Issuu publikowanie dokumentów w sieci Issuu to bezpłatny serwis do zbierania, publikowania i udostępniania dokumentów, dostępny na stronie issuu.com. Jest wykorzystywany zarówno przez osoby prywatne, jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.CIIB.PL. 0) Postanowienia ogólne. 1) Opis funkcjonalności serwisu

REGULAMIN SERWISU WWW.CIIB.PL. 0) Postanowienia ogólne. 1) Opis funkcjonalności serwisu REGULAMIN SERWISU WWW.CIIB.PL 0) Postanowienia ogólne Regulamin określa sposób funkcjonowania serwisu internetowego www.ciib.pl, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie informacji Wyszukiwanie informacji Informatyka Temat 1 Krotoszyn, wrzesień 2015 r. 1 Informatyka 1 Przeszukiwanie zasobów internetowych Krotoszyn, 2015 r. Spis treści prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Gdzie szukać informacji?

Bardziej szczegółowo

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o.

Brytyjsko Polskie Usługi Sp. z o. o. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa nieustannie stara się udoskonalać swój system medialnokomunikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych ROZDZIAŁ 2. INTERNET Lekcja 5. Przeglądanie stron internetowych.................21 Lekcja 6. Wyszukiwanie informacji w internecie...............24 Lekcja 7. Gry w internecie...........................26

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie korzystać z INFORLEX.PL

Jak efektywnie korzystać z INFORLEX.PL Jak efektywnie korzystać z INFORLEX.PL Przewodniki po INFORLEX.PL 2 Spis treści I. Logowanie...3 II. Menu...4 1. Część poradnicza... 5 a) Katalogi wiedzy... 5 b) Czasopisma... 6 c) Komentarze prawne...

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych

Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Otwarty Dostęp do publikacji naukowych Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH 16 czerwca 2015 Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Rynek. w Polsce dermokosmetyków. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski

Rynek. w Polsce dermokosmetyków. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski Rynek dermokosmetyków w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport stanowi kompleksową ocenę polskiego rynku dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy

ospodarka.pl Poradnik Internetu dla Twojej Firmy ARTYKUŁ SPONSOROWANY Jest to narzędzie promocji w formie tekstu, zawierające grafiki oraz łącza hipertekstowe. Artykuł widoczny jest dzięki zajawkom z plikami graficznymi, utrzymującym się na stronie głównej

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Primo wyszukiwarka naukowa

Primo wyszukiwarka naukowa Primo wyszukiwarka naukowa Wyszukiwarka Primo to uniwersalne narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania wszystkich zasobów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Pozwala szybko dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. Baza inwestycji budowlanych w Polsce. Planowane i realizowane projekty budowlane Inwestorzy projektanci wykonawcy

Inwestycje. Baza inwestycji budowlanych w Polsce. Planowane i realizowane projekty budowlane Inwestorzy projektanci wykonawcy 1 Inwestycje Baza inwestycji budowlanych w Polsce Planowane i realizowane projekty budowlane Inwestorzy projektanci wykonawcy etapy inwestycji. przetargi. kontrakty. bazy firm. dane analityczne 2 Podejmuj

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy Krzysztof Stepaniuk Katedra Turystyki i Rekreacji 17.03.2010 Plan wystąpienia Istota e-promocji; Rola sieci WWW w promowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników

biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników biuro prasowe interaktywnie.com regularnie informuj o Twojej Firmie naszych Czytelników dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo