Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne"

Transkrypt

1 Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne zajęcia specjalizacyjne dla II r. niest. st. II-go st. Zarządzanie specjalność Marketing w handlu i usługach wykład fakultatywny dla V r. zaocznych jednolitych studiów magisterskich dr Radosław Mącik Kontakt Konsultacje: Środa Czwartek Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel Witryna z materiałami dydaktycznymi: 1

2 Podstawowa literatura Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych Autor: Radosław Mącik Wydawnictwo UMCS Liczba stron: 252 ISBN: Rok wydania: 2005 Slajd 3 Ekonomia Zarządzanie opis Cz.1 Cz. 3 Zajęcia Treści poruszane na zajęciach i studiowane samodzielnie w oparciu o materiały i literaturę Cz.2 Cz.3 Cz. 4 Cz.5 Cz.6 Cz. 7 Cz. 8 Cz. 9 Cz.10 Cz. 4 Cz. 7 Cz. 8 Warsztaty 1 Cz. 9 Cz. 10 Warsztaty 2 Cz. 11 Cz. 12 Samodzielnie Warsztaty Warsztaty Cz.12 Slajd 9 2

3 Porównanie cech Internetu oraz innych środków komunikacji Cechy: Internet TV Fax Radio Telefon Szybkość transmisji Wolna Szybka Szybka Szybka Szybka Zasięg transmisji Globalny Lokalny Globalny Lokalny/Globalny Globalny Ilość użytkowników Niska Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka Interaktywność Wysoka Niska Żadna Niska Wysoka Jeden i/lub wielu Sposób Jeden do Jeden do Jeden do do jednego i/lub Jeden do wielu komunikacji wielu jednego jednego wielu Jakość obrazu Przeciętna Bardzo wysoka Niska Żadna Żadna Jakość dźwięku Przeciętna Wysoka Żadna Wysoka Wysoka Metoda komunikacji Przesyłanie danych Tekst, oprogramowanie, obraz i/lub dźwięk Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Średnie do wysokiego Obraz i dźwięk Fale radiowe Tekst Dźwięk Dźwięk Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Fale radiowe Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Bardzo wysokie Poczucie Niskie Wysokie Niskie indywidualności Źródło: E. Fores t, Internet Marketing Research: Resources and Techniques, McGraw-Hill Australia, Sydney 1999, s. 24. Slajd 59 Specyfika Internetu jako medium Specyficznymi możliwościami Internetu są, niedostępne w żadnym innym medium: opcja dowolnego wyboru formy komunikacji, pomiędzy komunikacją jeden do jednego (np. w poczcie elektronicznej), a komunikacją masową ( jeden do wielu, wielu do jednego lub wielu do wielu, np. w grupach dyskusyjnych, IRC), opcja wyboru stopnia interaktywności tej komunikacji, od interaktywności automatycznej osiąganej poprzez zastosowanie narzędzi hipertekstowych oraz agentów programowych (software agents) aż do typowej interakcji tak, jak w rozmowie telefonicznej. Sytuacja taka oznacza, że użytkownik Internetu może właściwie z jednakową łatwością komunikować się z inną osobą, grupą osób lub potencjalnie nawet milionami innych użytkowników w tym samym czasie. Slajd 60 3

4 Tradycyjna komunikacja market. z użyciem mediów masowych Klient Klient Firma Treść Medium Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Klient Klient Slajd 61 Komunikacja interpersonalna i za pośrednictwem komputera Klient Treść Medium Treść Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Slajd 62 4

5 Komunikacja market. w hipermedialnym środowisku Firma Firma Treść Firma Klient Treść Medium Treść Firma Klient Klient Treść Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer- Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Slajd 63 Hipermedia Wg T. P. Novak i D. L. Hoffman określenie hipermedia oznacza połączenie hipertekstu z zawartością multimedialną w celu stworzenia środowiska, które jest czymś więcej niż prostą kombinacją poszczególnych składników integruje elementy radia (dźwięk), telewizji (ruchomy obraz), gazet i czasopism (tekst) i komputera (graficzny terminal użytkownika) z łączami hipertekstowymi. H. Bornman i S. H. von Solms definiują hipertekst jako: koncepcję niesekwencyjnego sposobu zapisu informacji, który pozwala użytkownikowi powiązać poszczególne fragmenty informacji za pomocą ścieżek i łączy. Informacja w systemie hipertekstowym istnieje w postaci węzłów i łączy pomiędzy węzłami. Multimedia używają komputera do zintegrowania wielu mediów w jedną całość i zapewnienia użytkownikowi interaktywnego dostępu do statycznej (np. tekst, zdjęcia, grafika) i dynamicznej (np. dźwięk, w pełni ruchomy obraz i animacje) zawartości Slajd 64 5

6 Hipermedialne środowisko Hipermedialne środowisko, w którym komputer pośredniczy w komunikacji jest definiowane przez Hoffman i Novaka jako: [...] dynamiczna, rozproszona sieć, o potencjalnie globalnym zasięgu, łącznie ze sprzętem i oprogramowaniem dla dostępu do niej, która pozwala konsumentom i przedsiębiorstwom na: 1) interaktywne udostępnianie hipermedialnej zawartości (tj. maszynowe interakcje ) oraz 2) komunikację poprzez to medium (tj. osobiste interakcje ). Opisywany model, będący połączeniem i rozszerzeniem obu poprzednich, że uwzględnia interaktywność z medium i poprzez medium w sytuacji komunikacji typu jeden do jednego, jeden do wielu i wielu do wielu. W tym modelu interaktywna relacja może się wydarzyć z punktu widzenia badacza nie tylko gdy użytkownik kontaktuje się z badaczem, ale także gdy następuje kontakt z zawartością Internetu, ponieważ różna zawartość witryn internetowych może być personalizowana zgodnie z zapotrzebowaniem każdego z użytkowników. Slajd 65 Nawigacja sieciowa Dla hipermedialnych środowisk takich jak Internet, charakterystyczny jest sposób zachowania ich użytkowników nazywany przez D. L. Hoffman i T. P. Novaka nawigacją sieciową, która jest procesem indywidualnie kierowanych kroków wewnątrz takiego środowiska i ze względu na nieliniowość procesów wyszukiwania i przetwarzania informacji daje użytkownikowi nieograniczoną wolność wyboru sposobu postępowania i większą kontrolę nad wykorzystywanym medium. Przeciwieństwem takiej sytuacji są bardzo niewielkie możliwości nawigacji w tradycyjnych mediach, takich jak telewizja, radio lub czasopisma, w których właściwie jedyną opcją dostępną ich użytkownikowi jest zmienić na inny/ą kanał/stację/stronę lub przestać korzystać z danego medium. Również w porównaniu do centralnie kontrolowanych interaktywnych systemów multimedialnych, takich jak: wideo na żądanie, telewizja interaktywna, francuski tekstowy system Minitel, czy też oprogramowanie lub usługi sieciowe (np. gopher) bazujące na hierarchicznym systemie menu ekranowego, nawigacja sieciowa daje zdecydowanie większą wolność wyboru użytkownikowi. Slajd 66 6

7 Mapa percepcji - media internetowe a inne media telewizja, TV kablowa, TV satelitarna, TV 500-kanałowa radio DYNAMICZNE wideofon zebranie miejskie rozmowa CU See Me dyskusja w grupie telewizja interaktywna WWW telefon NIEOSOBOWE interaktywne CD WWW + wideo poczta głosowa OSOBOWE usługi online dzienniki, czasopisma, billboardy, poczta bezpośrednia teletekst lokalne hipermedia IRC Usenet, grupy i listy dyskusyjne formularze WWW MUD/ chat wielu stron fax, poczta STATYCZNE Źródło: D. L. Hoffm an, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia..., op. cit., s. 11, zaznaczenia autora. Slajd 67 Mapy ruchu w Internecie

8 8

9 9

10 Generacje Web Web 1.0 treści tworzone przez firmy Web 2.0 treści tworzone przez użytkowników Web 3.0 treści tworzone (agregowane przez roboty programowe) Slajd 73 Mapa trendów w Internecie 10

11 Internauci na świecie 2008 Penetracja Internetu w UE (2009) - odsetek gospodarstw domowych Min: Bułgaria Max: Niderlandy Polska: 59% 11

12 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (2009) Min: Islandia i Norwegia Max: Rumunia Polska: 39% Penetracja Internetu w Europie Środkowej i Wschodniej 12

13 Internauci w Polsce (1) Internauci w Polsce (2) 13

14 Ranking witryn (XII 2008) Ranking witryn (XII 2009) 14

15 mln zł Obroty detalicznego handlu internetowego w Polsce Sklepy internetowe [mln zł] Platformy aukcyjne [mln zł] Udział w obrotach handlu detalicznego [%] 0,72% ,08% ,56% ,94% ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), Polscy e-klienci [% internautów] 15

16 Częstotliwość dokonywania zakupów przez Internet [%] Źródło danych Diagnoza społeczna Badania własne Ramy czasowe deklaracji zachowania W ciągu 7 dni przed badaniem Kiedykolwiek W ciągu roku przed badaniem Sposób zbierania PAPI PAPI PAPI CAWI danych Rok odniesienia Kupowanie produktów przez Internet (poza aukcjami) Uczestniczenie w aukcjach internetowych Rezerwacja biletów (np. lotniczych, do kina, do teatru) bd bd Źródło: D, Batorski, Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Diagnoza społeczna 2009,Warunki i jakość życia polaków, Raport, pod red, J, Czapińskiego i T, Panka, Rada Monitoringu Społecznego, WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2009, s, 281 oraz badania własne, dr Radosław Mącik, 2008 Kupujący w Internecie w Europie wg Eurostat 16

17 Co i jak często kupujemy w Internecie? Internauci i e-klienci profile demograficzne (2008) 17

18 Wzorce korzystania z Internetu (2008) Liczebnośd grupy wiekowej ,5% 5,8% 13,2% 15,9% 15,0% 12,2% 14,3% Grupa wiekowa 18

19 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Przeciętny czas korzystania z Internetu (minut/dzień) Intensywność korzyst. z Internetu a system pobierania opłat America Online (AOL) Telecom New Zealand Średnia francuskich dostawców Internetu (ISP) Kwartały kolejnych lat Źródło: A. Odlyzko, Internet pricing and the history of communication, Computer Networks, Vol. 36 (2001), s. 494, zaznaczenia autora. Slajd 112 Społeczna strona komunikacji za pośrednictwem Internetu W tej dziedzinie ważne są: względna łatwość korzystania wysłanie listu wymaga (oprócz napisania go) jednego kliknięcia myszą, co jest zdecydowanie mniejszym wysiłkiem od wysłania tradycyjnego listu zwykłą pocztą, anonimowość niektórych usług internetowych, np. IRC będąc on-line mogą one posługiwać się fikcyjną tożsamością, prezentować się jako osoby młodsze, bardziej błyskotliwe, lub nawet innej płci, pragnąc w ten sposób manipulować innymi i uzyskać pewne korzyści natury psychicznej lub nawet finansowej. stosunkowo niski koszt takiej komunikacji w sytuacji dostępu za pośrednictwem stałego łącza opłacanego na zasadzie abonamentu. Oznacza to stały charakter opłat po opłaceniu abonamentu każdorazowe skorzystanie z usług internetowych nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem, co sprzyja intensywnemu korzystaniu z Internetu, które może stać się nawet źródłem uzależnienia. Wspomniane cechy sprzyjają korzystaniu z komunikacji poprzez Internet przez osoby niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące i niewidome - komunikacja taka umożliwia wielu spośród nich podjęcie pracy w swoim miejscu zamieszkania oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, przyczyniając się do zmniejszenia poczucia osamotnienia i bezradności. Slajd

20 Korzyści z komunikacji drogą internetową dla przedsiębiorców Z tego punktu widzenia ważne są: duża szybkość komunikacji poprzez Internet niski koszt (wspomniany stały charakter kosztów dostępu do Internetu w przedsiębiorstwie daje w efekcie koszt krańcowy równy zeru oraz obniżające się koszty przeciętne w miarę wzrostu intensywności korzystania z niego) stosunkowo duża pewność tej formy komunikacji i nieulotność przesyłanych informacji. możliwość obniżenia kosztów kontaktów z klientami i kontrahentami obniża się koszt korespondencji poprzez wyeliminowanie obiegu dokumentów w formie papierowej. możliwość wykorzystania telepracy poprzez Internet ogranicza koszty dojazdu pracowników do przedsiębiorstwa i daje szansę na znaczące oszczędności surowców naturalnych w skali globalnej. Rosnące znaczenie dla przedsiębiorstw ma także reklama internetowa i prowadzone za pośrednictwem tego medium działania z zakresu public relations Slajd 114 Cz. 7 Badania internetowych wtórnych źródeł informacji 20

21 Formy internetowych badań źródeł wtórnych Witryny internetowe i ich zawartość: Wyszukiwarki i katalogi internetowe, Monitorowanie konkurencji w Internecie, poprzez odwiedzanie witryn WWW konkurentów i przeszukiwanie informacji udostępnianej konsumentom, prasie itd., oraz śledzenie grup dyskusyjnych i zamieszczanych WWW bannerów reklamowych. Publikacje elektroniczne: dane statystyczne, artykuły, raporty i opracowania (np. wyniki badań syndykatowych, udostępniane przez instytucje rządowe, naukowe lub prasę informacje nt. poszczególnych rynków); elektroniczne biuletyny (newsletters) albo czasopisma. Informacje pochodzące z grup, forów i list dyskusyjnych (gdy korzystamy z ich zawartości w sposób bierny, tj. przeszukując archiwa grup lub tematy dyskusji i poszczególne wypowiedzi za pomocą wyszukiwarek); Informacje uzyskane z przeszukiwalnych baz danych (zwykle komercyjnych, katalogujących zawartość czasopism i innych publikacji Internet służy w tym przypadku jako kanał komunikacji i sposób udostępnienia wyszukanych treści za pomocą przeglądarki). Wyszukiwanie zawartości Internetu Internet jest bardzo bogatym źródłem danych wtórnych o zewnętrznym wobec przedsiębiorstwa charakterze. Niestety bogactwo jego zawartości w połączeniu z dużą zmiennością publikowanych treści wcale nie ułatwia znalezienia potrzebnych badaczowi i wartościowych informacji i może przypominać przysłowiowe szukanie igły w stogu siana. Najprostszym sposobem dostępu do treści istniejących w zasobach Internetu jest bezpośrednie wpisanie w okno przeglądarki internetowej lub programu-klienta pewnej usługi internetowej (np. FTP) adresu internetowego poszukiwanego zasobu (tj. adresu URL jednoznacznie określającego serwer i plik na tym serwerze). Niestety z reguły nie znamy zbyt wielu adresów internetowych na pamięć, i w związku z tym metoda ta używana jest wtedy, gdy adres pamiętamy lub zapisaliśmy (np. dodając daną stronę internetową do folderu Ulubione / Favorites używanej przeglądarki), natomiast rzadko sprawdza się kiedy adresu nie znamy i zgadujemy jego brzmienie wpisując w pole adresu nasze przypuszczenia, najczęściej zaczynając od następującej formy adresu: dla firmy amerykańskiej lub ponadnarodowej, albo dla przedsiębiorstw polskich: lub Znacznie bardziej efektywnym sposobem od prób metodą na chybił-trafił jest skorzystanie z jednej z wielu dostępnych wyszukiwarek internetowych lub katalogów stron WWW. 21

22 Wyszukiwarki internetowe (1) Wyszukiwarki internetowe, są specyficznymi witrynami internetowymi, które służą zlokalizowaniu innych witryn zawierających poszukiwane treści, np. nazwy firm, produktów, terminy i ich kombinacje. Działanie wyszukiwarki oparte jest na tzw. silniku wyszukującym (search engine), korzystającym z bazy danych o stronach internetowych i ich zawartości. Baza danych wyszukiwarki może zawierać wiele milionów stron WWW, pochodzących ze zgłaszanych wyszukiwarce witryn internetowych (najczęściej przez ich autorów) albo indeksowanych przez specjalnie zaprojektowanego robota programowego (tzw. web crawler ). Wyszukiwarki mogą mieć charakter: ogólny i umożliwiać poszukiwanie treści o szerokim zakresie tematycznym (np. Google i AltaVista), specjalizowany - skoncentrowany na pewnym zakresie zagadnień (np. r- search), wyszukiwaniu plików określonych typów (np. FtpFind), jednej branży, dziedzinie nauki, czy też na materiałach o charakterze naukowym z wybranej dziedziny (np. Scirus). meta-wyszukiwarki, korzystające z wielu silników wyszukiwawczych jednocześnie, np. MetaCrawler. Wyszukiwarki ogólne Slajd

23 Wyszukiwarki specjalistyczne Slajd 150 Wyszukiwarki internetowe (2) Wyszukiwarki ogólne częściej korzystają z automatycznych metod indeksowania stron internetowych, natomiast specjalistyczne często polegają wyłącznie na ludzkiej pracy dla wykonania tego zadania i współpracują z ekspertami z danej branży albo dziedziny wiedzy. Okna ogólnej wyszukiwarki są także obecne na głównych stronach właściwie wszystkich portali internetowych, chociaż w tej sytuacji portal najczęściej tworzy tę usługę w oparciu o istniejący i dostępny dla niego poprzez licencję silnik wyszukiwawczy np. usługa wyszukiwania ze strony głównej polskiego portalu Onet.pl korzysta z dwóch silników: Inktomi i AltaVista. Korzystanie z różnych wyszukiwarek daje z reguły różne rezultaty, pewnym wyjściem jest skorzystanie z jednej z tzw. meta-wyszukiwarek (np. MetaCrawler), które jednocześnie korzystają z wielu różnych silników wyszukiwawczych, a następnie sortują rezultaty wyświetlając wyniki powtarzające się tylko raz, oraz podając źródło danego wyniku wyszukiwania. 23

24 Meta-wyszukiwarki przykład Slajd 152 Meta-wyszukiwarki albo... Podobną rolę jak metawyszukiwarki spełniają programy wyszukujące np. Copernic Agent Programy takie korzystają jednocześnie z nawet kilkudziesięciu silników wyszukiwawczych, w tym specjalizowanych, pełniąc np. także rolę tzw. robotów zakupowych (shopbots), porównujących ceny określonego produktu w różnych sklepach internetowych. Slajd

25 Copernic Agent Basic Slajd 154 Czynności podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej Krok Czynności ogólne Czynności specyficzne 1. Co jest tematem wyszukiwania? Pozyskiwanie informacji z istniejących zapisów danych (definicja robocza wyszukiwanego pojęcia) 2. Jakie użyć słowa kluczowe dotyczące danego tematu? 3. Czy istnieją jacyś znani autorzy publikujący na ten temat? 4. Czy zakres wyszukiwania można zawęzić do jakiejś domeny internetowej 5. Czy użycie operatorów logicznych da korzystniejsze rezultaty wyszukiwania? 6. Które wyszukiwarki spełniają wymagania wynikające z poprzednich kroków? Market research, data mining, databases, client research Nie Tak, do domeny.edu Tak, przykładowym łańcuchem wyszukiwania to: data mining AND research AND NOT minerals Np. HotBot Źródło: Opracowanie na podstawie: E. Forrest (1999), s

26 Algorytm wyszukiwania START 1. Określenie tematu wyszukiwania 2. Określenie języka/ów wyszukiwania 3. Ustalenie słów kluczowych z zakresu danego tematu 4. Czy znane są nazwiska autorów zajmujących się danym tematem? TAK 4a. Dołączenie nazwisk autorów do listy słów kluczowych NIE 5. Czy można ograniczyć wyszukiwanie do jednej/dwóch domen internetowych? NIE 6. Czy zastosowanie operatorów logicznych w łańcuchu zapytania da lepsze wyniki? NIE 7a. Sformułowanie zapytania bez operatorów logicznych TAK TAK 5a. Ograniczenie zakresu wyszukiwania do mniejszej liczby domen internetowych 7b. Sformułowanie zapytania z użyciem operatorów logicznych 8. Wybór wyszukiwarki/ek spełniających wymagania 9. Zadanie zapytania wyszukiwarce/kom 8a. Wybór innej/ych wyszukiwarki/ek LUB 10. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest satysfakcjonująca? NIE NIE 10a. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest za duża? TAK TAK 11. Zapisanie wyników wyszukiwania w postaci listy z hiperłączami lub całych dokumentów 12. Czy wyszukane dokumenty prezentują informacje rzetelne, udokumentowane, aktualne, wiarygodne? NIE 12a. Czy w oparciu o otrzymane wyniki należy uzupełnić lub zmienić zestaw słów kluczowych? NIE TAK TAK 13. Analiza zebranych dokumentów i danych STOP Slajd 156 Algorytm wyszukiwania (2) START 1. Określenie tematu wyszukiwania 2. Określenie języka/ów wyszukiwania 3. Ustalenie słów kluczowych z zakresu danego tematu 4. Czy znane są nazwiska autorów zajmujących się danym tematem? NIE 5. Czy można ograniczyć wyszukiwanie do jednej/dwóch domen internetowych? NIE 6. Czy zastosowanie operatorów logicznych w łańcuchu zapytania da lepsze wyniki? NIE 7a. Sformułowanie zapytania bez operatorów logicznych TAK TAK TAK 4a. Dołączenie nazwisk autorów do listy słów kluczowych 5a. Ograniczenie zakresu wyszukiwania do mniejszej liczby domen internetowych 7b. Sformułowanie zapytania z użyciem operatorów logicznych 8. Wybór wyszukiwarki/ek spełniających wymagania Slajd

27 Algorytm wyszukiwania (3) 9. Zadanie zapytania wyszukiwarce/kom 8a. Wybór innej/ych wyszukiwarki/ek LUB 10. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest satysfakcjonująca? NIE NIE 10a. Czy liczba otrzymanych wyników wyszukiwania jest za duża? TAK TAK 11. Zapisanie wyników wyszukiwania w postaci listy z hiperłączami lub całych dokumentów 12. Czy wyszukane dokumenty prezentują informacje rzetelne, udokumentowane, aktualne, wiarygodne? NIE 12a. Czy w oparciu o otrzymane wyniki należy uzupełnić lub zmienić zestaw słów kluczowych? NIE TAK TAK 13. Analiza zebranych dokumentów i danych STOP Slajd 158 Katalogi internetowe (1) Jako uzupełnienie w stosunku do wyszukiwarek mogą posłużyć tematyczne katalogi internetowe (np. Yahoo! ), albo katalogi obecne w wielu portalach internetowych, m.in. Onet.pl i Wirtualnej Polski). Co prawda katalogi indeksują zdecydowanie mniej witryn internetowych niż wyszukiwarki, ale są przygotowywane przez ludzi, a ich zawartość ułożona jest w hierarchiczne grupy tematyczne, co powoduje, iż mogą być dobrym punktem wyjścia w procesie pozyskiwania informacji o charakterze wtórnym z pomocą Internetu. Uporządkowanie tematyczne katalogów umożliwia ich przeglądanie od bardziej ogólnych kategorii tematycznych w kierunku bardziej specyficznych tematów, chociaż możliwe jest również przeszukiwanie zawartości katalogu za pomocą narzędzi wyszukiwania. Katalogi z reguły zawierają ponadto dość dużą ilość meta-informacji na temat indeksowanej witryny internetowej, co z kolei pomaga w ocenie wiarygodności i przydatności danej witryny jako źródła informacji. 27

28 Katalogi internetowe (2) Wśród katalogów internetowych można wyróżnić dwie grupy: katalogi o charakterze akademickim (naukowym) albo profesjonalnym tworzone najczęściej przez bibliotekarzy lub ekspertów z danej dziedziny, często w oparciu o biblioteki i wyższe uczelnie, by ułatwiać prowadzenie badań przez wskazywanie internetowych źródeł informacji o wysokiej jakości (ich zawartość jest dokładnie selekcjonowana pod kątem oceny ich wiarygodności, aktualności itd.); zazwyczaj nie są przedsięwzięciami komercyjnymi i nie zamieszczają reklam; np. prowadzony przez University of California katalog INFOMINE, który zawiera informacje o ponad 40 tysiącach wartościowych naukowo witryn internetowych. komercyjne katalogi, stanowiące zwykle część portali internetowych posiadają one znacznie szerszy zakres indeksowanych tematów, np. dotyczących biznesu, rozrywki, hobby, sportu, podróży itd., utrzymywane są z wpływów z reklam, udostępniają także inne usługi niż sam katalog (np. darmowe konta pocztowe, wysyłanie pozdrowień, tworzenie forów użytkowników itd.) takim katalogiem jest np. działający od 1994 r. Yahoo! Katalog akademicki INFOMINE 28

29 Wyniki wyszukiwania w INFOMINE Ranking wyszukiwarek i katalogów w Polsce Źródło: Biuletyn Ranking.pl, Gemius S. A., (Dane za pierwszy tydzień marca 2004) Slajd

30 Na co zwrócić uwagę przy wyszukiwaniu... Podczas przeszukiwania zawartości witryn internetowych za pomocą wyszukiwarek i narzędzi wyszukiwawczych katalogów internetowych należy dodatkowo zwrócić uwagę na: wymaganą przez dane narzędzie składnię zapytania i dopuszczalne operatory (nie tylko logiczne), a także dozwolone znaki zastępcze ( np. * i?) słowa, które nie są uwzględniane w zapytaniach tzw. stop words (głównie są to najczęściej używane łączniki, przyimki i przysłówki, np. dla wyszukiwania w języku angielskim słowa: I, and, of, if, not itd.). w przypadku języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i portugalskiego pewnym problemem mogą być także różnice w słownictwie i ortografii części słów, dość łatwe do zauważenia pomiędzy brytyjską i amerykańską odmianą j. angielskiego np. amerykańska pisownia słów typu: behavior, color, globalization itd. w porównaniu do brytyjskiej: behaviour, colour, globalisation. Cz. 8 Badania internetowych wtórnych źródeł Informacji (c.d.) Publikacje elektroniczne 30

31 Publikacje elektroniczne wprowadzenie Internet jest doskonałym medium do publikowania dokumentów w formie elektronicznej, ze względu na dużą łatwość i szybkość publikacji oraz globalny zasięg Niestety z równą łatwością umożliwia również publikację treści nieprawdziwych lub mało wiarygodnych regułą jest brak jakichkolwiek recenzji przed opublikowaniem danej treści. Dostępne poprzez Internet publikacje elektroniczne mają najczęściej charakter informacyjny i/lub reklamowy, a formę różnego rodzaju raportów i analiz, artykułów (często w postaci tzw. white papers tj. oficjalnych bezpłatnych artykułów związanych z działaniem firmy lub organizacji lub jej produktami/usługami) czyli publikacji nieperiodycznych, albo cyklicznie wydawanych biuletynów (newsletters) lub czasopism. Dostęp do publikacji elektronicznych następuje w sposób bezpośredni przez wpisanie adresu internetowego żądanego zasobu lub za pośrednictwem odpowiedniej wyszukiwarki, albo dostępnej przez Internet bazy danych (jest to częsta droga w przypadku źródeł płatnych, korzystanie z których wymaga autoryzacji). Publikacje elektroniczne próba klasyfikacji Publikacje internetowe Nieperiodyczne Periodyczne Artykuły Materiały informacyjne Raporty i analizy Internetowe biuletyny Czasopisma internetowe Materiały robocze (working papers, eprints) Art. promocyjne Pozostałe art.. Przeglądy (briefs) Opisy rozwiązań (white papers) Techniczne opisy rozwiązań Dane statystyczne Raporty z badań Raporty dla akcjonariuszy Istniejące wyłącznie w formie elektronicznej Internetowe wersje czasopism drukowanych Informacje dla prasy Pozostałe raporty Źródło: Opracowanie własne. 31

32 White papers, e-prints etc. Dostępne poprzez Internet materiały informacyjne dotyczące branży IT dzielone są często na 4 kategorie: przeglądy (overviews), krótkie opisy rozwiązań (solution briefs), opisy rozwiązań (white papers) i techniczne opisy rozwiązań (technical briefs). Jednak równie często termin white papers używany jest dla oznaczenia ogólnego bezpłatnych materiałów informacyjnych w branży IT, stąd też należałoby go przetłumaczyć jako materiały informacyjne, co jednak może być nieco mylące ponieważ znaczenie tego określenia jest szersze i nie odnosi się bezpośrednio do elektronicznej formy tych dokumentów. Tzw. materiały robocze (j. ang. working papers, research papers, draft versions lub preprints) są wysokiej jakości źródłami informacji o wynikach prowadzonych badań naukowych, np. w dziedzinie IT, marketingu, zachowań konsumenckich itd., które charakteryzują się dużą aktualnością, przez co są one atrakcyjne dla menedżerów i badaczy rynku, dostarczając danych wtórnych użytecznych do podejmowania decyzji. Zdecydowana większość takich publikacji dostępna jest poprzez Internet w formie elektronicznej, czasem będąc nazywana e-prints, co stanowi skrót od określenia electronic preprints. Publikacje nieperiodyczne Za najbardziej przydatne menedżerowi marketingu lub badaczowi rynku należy uznać następujące rodzaje nieperiodycznych publikacji internetowych: pisane przez specjalistów z danej branży artykuły w portalach tematycznych (tzw. wortalach np. marketing.info.pl); dostępne na witrynie internetowej danego przedsiębiorstwa publikacje o charakterze materiałów informacyjnych (w tym tzw. white papers); prace o bardziej naukowym charakterze w postaci materiałów roboczych (tzw. working papers lub e-prints ), stanowiących sprawozdania z aktualnych badań naukowych i często robocze wersje artykułów przeznaczonych do publikacji w czasopismach; raporty i analizy oraz dane statystyczne uzyskane ze źródeł pierwotnych przez instytucje zajmujące się komercyjnie badaniem rynku (często są to raporty z badań o charakterze syndykatowym) oraz urzędy statystyki państwowej. 32

33 Wortal marketing.info.pl Materiały informacyjne przykład 33

34 Katalog white papers serwisu ITpapers.com Itpapers.com charakterystyka narzędzia Indeksowane są white papers, które: tematycznie dotyczą szeroko pojmowanej branży technologii inform.; wyjaśniają szersze zagadnienia i problemy branży IT niespecjalistom; podsumowują implikacje rozwoju nowych technik i technologii, jak również nowych strategii biznesu; przedstawiają nową technologię IT potencjalnym jej użytkownikom; wyraźnie zaznaczają własne albo specyficzne podejście danej firmy do opisywanego problemu lub zagadnienia; opisują podstawowe elementy rozwiązania określonego problemu technicznego lub biznesowego; mają charakter edukacyjny, uczą wykorzystania technologii. Natomiast nie są indeksowane następujące white papers: o zawartości wyłącznie promocyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa, linii produktów lub konkretnego produktu; broszury reklamowe i promocyjne materiały dla prasy; specyfikacje i dane techniczne lub eksploatacyjne pewnych produktów; dokumenty, które nie są łatwo i bezpłatnie dostępne w Internecie; dokumenty udostępniane w formatach innych niż: HTML, PDF, Postscript, MS Word lub zwykły tekst ASCII. 34

35 Working papers (e-prints) W ogólnym rozumieniu preprinty (working papers) są to materiały, które nie przeszły przez proces recenzji lub oczekują na publikację w czasopiśmie, a także artykuły rozpowszechniane przed recenzją, komentarze (recenzje) przed wysłaniem do redakcji oraz materiały nigdy faktycznie nie wysłane do publikacji w czasopiśmie, ale rozpowszechniane poza oficjalnym obiegiem wydawniczym. Obecnie większość tego typu publikacji wydawana jest w formie elektronicznej i dostępna poprzez Internet takie materiały nazywane są e-printami (elektronicznymi preprintami). Znalezienie wielu z nich jest dość trudne istnieją bowiem witryny-katalogi internetowe, wyszukiwarki dla tego typu zasobów oraz listy dyskusyjne badaczy, często też kolekcje łączy do wielu z nich można znaleźć na stronach WWW bibliotek uniwersyteckich i naukowych oraz prywatnych serwisach znanych ekspertów z danej branży. Working papers są publikacjami zazwyczaj obszerniejszymi niż artykuły, czy white papers, stąd też przeważają materiały w formacie PDF. Z ich roboczego charakteru wynika duża ilość wersji (częste poprawki i uzupełnienia) i celowy brak dbałości o formę publikacji. Przykłady źródeł udostępniających working papers Nazwa (organizacja) i adres internetowy źródła Social Science Research Network Marketing Research Network NBER Working Papers elab Research for Digital World manuscripts/index.htm Don A. Dillman Available Papers TIGER Centrum Badawcze Transformacji Integracji i Globalizacji Serwisy preprintowe Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Cross Archive Searching Service Źródło: Opracowanie własne. Typ witryny Archiwum z funkcjami wyszukiwania Archiwum z funkcjami wyszukiwania Archiwum Archiwum własnych publikacji Archiwum własnych publikacji Archiwum własnych publikacji Zbiór hiperłączy Wyszukiwarka Opis zawartości Bardzo znana i nagradzana witryna, zawiera ponad 28 tys. abstraktów materiałów roboczych z zakresu nauk społecznych (także zarządzania i marketingu), w tym ponad 13 tys. pełnych tekstów w formacie *.pdf Witryna poświęcona badaniom i publikacjom z dziedziny marketingu, stanowi część serwisu Social Science Research Network Zakres tematyczny archiwizowanych materiałów: ekonomia i nauki pokrewne. Archiwum publikacji związanych z projektem badań Internetu o nazwie elab, prowadzonego przez profesorów T. P. Novaka, i D.L. Hoffman Archiwum working papers autorstwa Dona A. Dillmana, znanego metodologa badań ankietowych, również internetowych Seria wydawana przez centrum TIGER kierowane przez wicepremiera prof. G. Kołodkę, working papers w języku angielskim i formacie *.pdf., także w wersji papierowej, międzynarodowy charakter, tematyka makroekonomiczna i dot. tematyki badawczej centrum. Także zbiór e-printów autorstwa prof. G. Kołodki Obszerny zbiór hiperłączy do witryn udostępniających materiały robocze, głównie z dziedziny nauk ścisłych i inżynierii, oraz do wyszukiwarek takich materiałów Narzędzie wyszukiwania e-printów w ramach OAI (Open Archive Initiative) projektu tworzenia otwartych archiwów publikacji tego typu 35

36 Social Science Research Network Working papers Centrum Badawczego TIGER 36

37 Raporty z badań Na pograniczu internetowych publikacji nieperiodycznych i periodycznych znajdują się dostępne poprzez Internet komercyjne raporty z badań i opracowania, a także dane statystyczne. Charakter nieperiodyczny mają publikacje tego typu będące wynikiem badań prowadzonych ad hoc, ewentualnie w różnych odstępach czasu, natomiast periodyczny charakter mają prezentacje wyników badań cyklicznych lub ciągłych (w dużej mierze są to badania syndykatowe). Zdecydowana większość raportów i opracowań oraz danych statystycznych dostępnych w Internecie jest płatna. Stosowany jest zarówno model sprzedaży poszczególnych publikacji (częstszy dla raportów i opracowań), jak i subskrypcji do wybranych ich zasobów (zazwyczaj w przypadku danych statystycznych). Bezpłatne lub wyraźnie tańsze są jedynie publikacje przygotowywane przez agendy rządowe i organizacje non-profit. Dostępne poprzez Internet raporty i opracowania mogą pochodzić z przeprowadzonych przez ich autorów badań empirycznych, często jednak są wynikiem kompilacji wtórnych źródeł informacji np. raporty firmy emarketer zbierające i oceniające dane dotyczące Internetu i branży IT z wielu źródeł emarketer 37

38 Angielskojęzyczna witryna WWW firmy PMR Sp. z o.o. Dane statystyczne Dane statystyczne w formie elektronicznej zwykle również z opracowaniami oferowane są przeważnie bezpłatnie przez rządowe agencje statystyczne: w Polsce Główny Urząd Statystyczny (http://www.stat.gov.pl) i wojewódzkie urzędy statystyczne; w Unii Europejskiej Eurostat (http://europa.eu.int/comm/eurostat/); w Stanach Zjednoczonych Census Bureau (http://www.census.gov/). Źródłami przydatnych informacji, szczególnie dla mniejszych firm, mogą być witryny internetowe instytucji niekomercyjnych i agend rządowych powołanych dla wspierania przedsiębiorczości (taką instytucją jest np. w Polsce PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 38

39 GUS witryna internetowa Slajd 185 Bank Danych Regionalnych GUS interfejs wyboru zakresu danych Slajd

40 Przykład kategorii informacji z EUROSTAT Slajd 187 Prezentacja danych w Eurostat Slajd

41 Publikacje periodyczne Wśród internetowych publikacji periodycznych do dyspozycji poszukującego informacji są bezpłatne elektroniczne biuletyny (newsletters) oraz czasopisma internetowe (całkowicie elektroniczne bez wersji papierowej dostępne wyłącznie poprzez Internet, ale też internetowe wydania czasopism tradycyjnych). Elektroniczne biuletyny (newsletters) wydawane są z różną częstotliwością, od biuletynów codziennych począwszy, poprzez cotygodniowe i wychodzące w trybie miesięcznym. Podstawową drogą ich dostarczania do odbiorców jest poczta elektroniczna. Użytkownik zainteresowany konkretnym biuletynem musi go subskrybować wypełniając formularz rejestracyjny na witrynie internetowej jego wydawcy, albo nieco dziś rzadziej wysłać na wskazany adres z odpowiednią komendą rejestracji, w sposób analogiczny jak przy zapisywaniu się na ową listę dyskusyjną. Newsletter tym jednak różni się od listy dyskusyjnej, że jego odbiorca tylko go otrzymuje, natomiast interakcje z wydawcą są rzadkie i często ograniczają się wyłącznie do zapisania i wypisania się z listy wysyłkowej. Dodatkowo wiele z elektronicznych biuletynów posiada archiwa, przynajmniej w części dostępne nie tylko dla subskrybentów. Przegląd makroekonomiczny Ministerstwa Finansów (fragment) 41

42 Biuletyn Ranking.pl (fragment) Codzienny newsletter oferowany przez firmę emarketer 42

E-biznes. 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie

E-biznes. 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie E-biznes dr Radosław Mącik Wykład i konwersatorium E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 1 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie 1.1. Model biznesowy i jego efektywnośd

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRMĘ W OPARCIU O INTERNET

WYBRANE ASPEKTY UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRMĘ W OPARCIU O INTERNET dr Adam Salomon salomon@panda.bg.univ.gda.pl WYBRANE ASPEKTY UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRMĘ W OPARCIU O INTERNET Wstęp Liczba sposobów uzyskiwania przewagi nad firmami działającymi w tej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB

Podzadanie AI 1/1B. Definiowanie wymagań i założeń funkcjonalnych do JPB Podprojekt 3. Wykorzystanie technologii informatycznych do sprawnego zarządzania wiedzą i procesami dotyczącymi zasobów ludzkich branży okrętowej oraz do skutecznego i wydajnego zarządzania pracą Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo