Raptor. urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych w paśmie 5GHz. (model RPT19-APN/NM, RPT-23XR, RPT-16BS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raptor. urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych w paśmie 5GHz. (model RPT19-APN/NM, RPT-23XR, RPT-16BS)"

Transkrypt

1 Raptor urządzenie do bezprzewodowej transmisji danych w paśmie 5GHz. (model RPT19-APN/NM, RPT-23XR, RPT-16BS) urządzenie dopuszczone do sprzedaży w krajach UE w których obowiązuje Dyrektywa 1999/5/EC PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. DOŁĄCZONEGO DO ZESTAWU ZASILACZA I ADAPTERA POE NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. Z AWARTOŚĆ OPAKOWANIA ULD Raptor 1 szt zasilacz impulsowy AC/DC min. 15V, 1000mA 1 szt adapter PoE (power over ethernet) 1 szt uchwyt montażowy z cybantem do rur o średnicy od 30mm do 50mm 1 szt nakrętki i podkładki montażowe 3 szt instrukcja użytkowania na płycie CD 1 szt W YGLĄ D ZEWNĘ TRZNY RPT-23XR

2 Interfejs LAN Interfejs radiowy Standard komunikacji Zakres częstotliwości pracy Tryb pracy Dostępne prędkości Metoda komunikacji Moc nadawania Czułość odbiornika Zarządzanie Obudowa Temperatura pracy Wymiary 10/100 Base-T Ethernet z funkcją MDIX (autowykrywanie lini TX/RX) oparty o chipset Atheros a lub własny protokół transmisjii TFPP (Themax Fast Pooling Protocol) 5.50GHz 5.70GHz RPT-23XR : punkt -punkt, punkt wielopunkt, AP, APC RPT-19APN : punkt -punkt, punkt wielopunkt, AP, APC RPT-19NM : APC (tylko klient) RPT-16BS : punkt-wielopunkt 6Mbps, 9Mbps, 12Mbps, 18Mbps, 24Mbps, 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps half-duplex do 30dBm RPT-23XR: -93dBm (54Mbps), -113dBm (6Mbps) RPT-19APN: -89dBm (54Mbps), -109dBm (6Mbps) RPT-19NM: -89dBm (54Mbps), -109dBm (6Mbps) RPT-16BS: -86dBm (54Mbps), -106dBm (6Mbps) WWW, telnet szczelna, odporna na warunki atmosferyczne ABS z dodatkiem modyfikatora UV, kabel UTP wprowadzany przez przepust kablowy od -20oC do +55oC (możliwość odczytania bieżącej temperatury pracy) RPT-23XR: 33x33x6cm RPT-19APN/NM: 16x16x6cm RPT-16BS: 47x9x4cm Zasilanie PoE (Power Over Ethernet) DC max 30V 1000mA Parametry anteny wzmocnienie RPT-23XR: do 23dBi RPT-19APN/NM: do 19dBi RPT-16BS: do 16dBi zakres częstotliwości pracy 5.470MHz do 5.725MHz impedancja 50ohm VSWR < 1.5 stosunek promieniowania przód > 25 db tył polaryzacja kąt promieniowania H/V charakterystyka promieniowania pionowa, pozioma RPT-23XR: 8.5, 8.5 stopnia RPT-19APN/NM: 17, 17 stopni RPT-16BS: 90, 6 stopni RPT-19NM RPT-19APN/NM promieniowanie w płaszczyźnie H RPT-23XR promieniowanie w płaszczyźnie H RPT-16BS promieniowanie Gwarancja 12 miesięcy

3 Interfejs LAN Opakowanie 10/100 Base-T Ethernet z funkcją MDIX (autowykrywanie lini TX/RX) Pudełko karton. Spis treści Instalacja urządzenia...5 Przywracanie domyślnej konfiguracji...6 Konfiguracja przez interfejs Zakładka SYSTEM...8 SYSTEM -> Info - bieżące informacje systemowe...8 SYSTEM -> User scripts skrypty modyfikowalne przez użytkownika...8 SYSTEM -> Logs zawartość logów systemowych...10 Zakładka INTERFACES...10 Interfaces -> Ethernet - konfiguracja interfejsu LAN...10 Interfaces -> Ethernet -> Info informacje dotyczące interfejsu...10 Interfaces -> Ethernet -> Basic...11 Interfaces -> Ethernet -> Advanced...11 Interfaces -> Wireless...12 Podłączanie się do stacji bazowej (praca jako Access Point Client)...12 Ustawienie Raptora do pracy jako Punkt Dostępowy (praca jako Access Point)...12 Interfaces -> Wireless -> SECURITY...13 Włączenie i wybór trybu pracy listy dostępu...13 Dodawanie autoryzowanych / nieautoryzowanych adresów MAC do listy...13 Usuwanie adresów MAC z listy...13 Interfaces -> Wireless -> Advanced...14 Interfaces -> Wireless -> TFPP...15 Sposób działania protokołu TFPP...15 Sposób działania protokołu TFPP...15 Interfaces -> Bridge...16 Konfigurowanie urządzenia do pracy w trybie przezroczystego mostu...16 Zakładka ROUTING...17 Routing -> Static...17 Ustawianie domyślnej ścieżki routingu (default gateway)...17 Ustawianie routingu do innej sieci...17 Ustawianie routingu do hosta...18 Usuwanie ścieżki routingu...18 Zakładka MAC RULES...19 Zakładka MAC RULES...19 Zasady przekazywania pakietów przez Filter...20 Wpisywanie reguły do łańcucha...20 Zakładka ADMINISTRATION...21 Administration -> Password...21 Administration -> Config...21 Administration -> Reboot...22 Konfiguracja przez interfejs telnet...22 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w trybie AP (lista ACL)...23 Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi urządzenia...23 Wyświetlenie aktualnej konfiguracji interfejsu...23 Wyszukiwanie stacji w zasięgu i podłączanie do wybranej stacji...24 Podglądanie podłączonych stacji klienckich...24 Sprawdzanie aktualnego ruchu na interfejsach...24 Szczegółowe informacje dotyczące pracy toru radiowego...24 Zmiana hasła dostępu lub dodanie nowego użytkownika...26

4 I NSTALACJA URZĄ DZENIA Za pomocą dwóch śrub przymocuj uchwyt montażowy do wzmocnienia z tyłu obudowy, przymocuj cybant do uchwytu a następnie przykręć całe urządzenie do rury montażowej tak jak na rysunku. Jeżeli chcesz zmienić polaryzację anteny przekręć uchwyt o 90 stopni. Polaryzację anteny oznaczają paski znajdujące się na froncie anteny, pionowo ustawione oznaczają polaryzację pionową, poziomo poziomą. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PO DRUGIEJ STRONIE KABLA SIECIOWEGO NIE JEST PODŁĄCZONY ZASILACZ. Kabel UTP przeprowadź przez przepust kablowy, od góry nałóż na niego uszczelkę, zaciśnij poprawnie wtyk RJ-45 a następnie usuń zatrzask wtyku RJ-45. Na drugim końcu kabla zaciśnij wtyk RJ-45 i sprawdź testerem sieci poprawność działania kabla. UWAGA: bezwzględnie należy usunąć zatrzask, wtyk będzie utrzymywany na odpowiedniej pozycji poprzez zaciśnięty przepust, jeżeli nie usuniesz zatrzasku możesz mieć problem z wyjęciem wtyczki z urządzenia. Uszkodzenie mechaniczne urządzenia nie jest objęte gwarancją. Przygotowany kabel z wtyczką włóż do gniazda RJ-45 znajdującego się w obudowie urządzenia, przepust wkręć w obudowę Raptora (otwór jest gwintowany) następnie lekko dociśnij wtyk RJ do gniazda i zakręć przepust kablowy. Drugą stronę kabla z zaciśniętą końcówką wtyku RJ włóż do adaptera PoE w gniazdo oznaczone jako P+ Data OUT, do gniazda Data IN włóż kabel sieciowy i połącz go z komputerem (switchem), do gniazda Power włóż kabel od zasilacza. Jeżeli poprawnie wykonałeś powyższe czynności ULD Raptor powinien być już gotowy do konfiguracji.

5 P RZYWRACANIE DOMYŚ LNEJ KONFIGURACJI NUMER DFID WYMAGANY PRZY PRZYWRACANIU KONFIGURACJI ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA JAK RÓWNIEŻ NAKLEJONY JEST NA OPAKOWANIU. W PRZYPADKU ZAGUBIENIA NUMERU PROSIMY SPISAĆ ADRES MAC URZĄDZENIA (ETH0) I PRZESŁAĆ GO EM NA W ODPOWIEDZI OTRZYMASZ KOD EDFID POTRZEBNY DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO URZĄDZENIA. Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy nadać w komputerze adres IP uruchomić program rpt.exe znajdujący się na naszym serwerze FTP, podłączyć Raptora kablem sieciowym do komputera. Jako device id code należy wpisać kod DFID lub EDFID, po podłączeniu zasilania do urządzenia Device Reply powinien pojawić się adres MAC urządzenia, jeżeli kod DFID lub EDFID jest poprawny w polu Device Status powinien pojawić się napis 'ACCESS GRANTED jeżeli pojawi się napis ACCESS DENIED oznacza to że został wprowadzony zły kod. PAMIĘTAJ ŻE DOPÓKI NIE WYDASZ POLECENIA SAVECONF Z KONSOLI LUB NIE NACIŚNIESZ PRZYCISKU SAVE CONFIG Z INTERFEJSU WWW KONFIGURACJA FABRYCZNA ZOSTANIE USUNIĘTA PO RESTARCIE URZĄDZENIA.

6 K ONFIGURACJA PRZEZ INTERFEJS WWW UWAGA: DO KONFIGURACJI RAPTORA PRZEZ INTERFEJS WWW KONIECZNY JEST KOMPUTER Z ZAINSTALOWANĄ PRZEGLĄDARKĄ INTERNET EXPLORER W WERSJI CO NAJMNIEJ 6.0 Z WŁĄCZONĄ AKCEPTACJĄ WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK I ZAINSTALOWANĄ NAJNOWSZĄ WIRTUALNĄ MASZYNĄ JAVA. Ustaw w komputerze z którego chcesz łączyć się z urządzeniem adres maska sieci W przeglądarce jako adres wpisz po pojawieniu się okienka z pytaniem o login i hasło wpisz jako login admin i jako hasło admin. Po zalogowaniu się Raptor powinien zgłosić się ekranem startowym z podstawowymi informacjami o systemie. Po lewej stronie okna znajdują się opcje wyboru zakładek z parametrami poszczególnych opcji urządzenia.

7 Z AKŁ ADKA SYSTEM SYSTEM -> INFO - bieżące informacje systemowe Localization System name w tym polu można wpisać własną nazwę urządzenia Location w tym polu można wpisać gdzie znajduje się urządzenie Description w tym polu można wpisać dowolną informację dotyczącą systemu Host name w tym polu można wpisać nazwę hosta System summary Firmware wersja wewnętrznego oprogramowania Board wersja płyty głównej Board -ID identyfikator DFID urządzenia Uptime- czas działania urządzenia (od włączenia lub resetu) Clocks częstotliwości taktowania poszczególnych elementów systemu. Memory parametry wykorzystania pamięci RAM CPULoad wartości obciążenia procesora w ciągu ostatnich: 1 sekundy; 5 sekund i 1 minuty SYSTEM -> USER SCRIPTS skrypty modyfikowalne przez użytkownika user_script modyfikowalny skrypt konfiguracji urządzenia, wykonuje się zaraz po starcie systemu vtund modyfikowalny skrypt konfiguracji demona tunelu VTUN (master) vtunc modyfikowalny skrypt konfiguracji demona tunelu VTUN (client) resolv adres serwera DNS Po dokonaniu zmian w dowolnym skrypcie należy zatwierdzić zmianę przyciskiem Apply.

8 SYSTEM -> LOGS zawartość logów systemowych dmesg logi systemowe engine_start logi startu interfejsu konfiguracji messages komunikaty systemowe Z AKŁ ADKA INTERFACES Ethernet otwiera opcje konfiguracji interfejsu LAN Wireless otwiera opcje konfiguracji interfejsu bezprzewodowego Bridge otwiera opcje konfiguracji interfejsy bridge IMQ - dostępne w następnych wersjach oprogramowania TEQL - dostępne w następnych wersjach oprogramowania INTERFACES -> ETHERNET - konfiguracja interfejsu LAN INTERFACES -> ETHERNET -> INFO informacje dotyczące interfejsu Short info podgląd aktualnie ustawionych parametrów pracy interfejsu Statistics podgląd pełnych statystyk (odświeżanych co sekundę) dotyczących pracy interfejsu Przycisk Show traffic graph włącza odświeżane co 1 sekundę graficzne przedstawienie ruchu TX i RX na interfejsie (okno z wykresem ruchu TX i RX możesz pozostawić aktywne nawet po zamknięciu głównego okna interfejsu)

9 INTERFACES -> ETHERNET -> BASIC Basic settings podstawowe ustawienia interfejsu (podstawowe ustawienia interfejsu są w większości zakładek dokładnie takie same i tak samo się je konfiguruje) Description dodatkowy opis Enabled włączenie / wyłączenie interfejsu IP Address adres IP interfejsu IP network mask maska adresu IP broadcast address adres rozgłoszeniowy IP aliases wyświetla istniejące aliasy dla interfejsu INTERFACES -> ETHERNET -> ADVANCED Advanced settings zaawansowane ustawienia interfejsu. OPCJE TE SĄ PRZYDATNE DLA ZAAWANSOWANYCH ADMINISTRATORÓW SIECI, JEŻELI NIE WIESZ DO CZEGO SŁUŻĄ NIE ZMIENIAJ ICH.

10 INTERFACES -> WIRELESS Zakładka konfiguracji interfejsu radiowego zawiera następujące opcje: Info podgląd parametrów i statystyk interfejsu (takie same jak dla interfejsu LAN) Basic podstawowe ustawienia interfejsu (takie same jak dla interfejsu LAN) Wireless ustawienia interfejsu radiowego Advanced zaawansowane ustawienia interfejsu Status Band bieżący standard pracy modułu radiowego Frequency aktualna częstotliwość na jakiej pracuje urządzenie ESSID identyfikator sieci bezprzewodowej Remote AP MAC adres MAC zdalnego AP Signal Level poziom sygnału odbieranego przez urządzenie (db) Signal-Noise Ratio odstęp użytecznego sygnału od szumu radiowego (db) Transmit Rate prędkość pracy interfejsu radiowego Link Quality dostępny w kolejnych wersjach firmwaru Wireless configuration Band ustawienie standard pracy modułu radiowego Mode ustawienie trybu pracy urządzenia (master praca w trybie Access Point; manage praca w trybie AP klienta) Channel wybór kanału na którym ma pracować urządzenie (auto automatyczny wybór kanału) TX rate wybór prędkości pracy interfejsu (auto automatyczny wybór prędkości transmisji) ESSID ustawienie identyfikatora sieci bezprzewodowej Remote AP MAC ustawienie adresu MAC Access Pointa do którego chcesz się podłączyć(przydatne jeżeli twój AP ma ustawione ukrywanie SSID) TX power limit ustawienie maksymalnego poziomu mocy nadawania łącznie z zyskiem anteny. TX power ustawienie mocy nadawania Distance odległość od AP/APC, modyfikacja parametru może przekładać się na prędkość transferu, dopasuj go tak aby uzyskać maksymalną wydajność połączenia Turbo mode włączenie/wyłączenie trybu pracy Turbo (do 108Mbps) Hide ESSID w trybie pracy AP ukrywa ESSID urządzenia Bridge packets włączenie / wyłączenie możliwości komunikacji między klientami radiowymi (w trybie AP) P ODŁĄCZANIE SIĘ DO STACJI BAZOWEJ (PRACA JAKO ACCESS POINT CLIENT) Na zakładce Wireless->Wireless configuration wybierz tryb pracy urządzenia (Mode) jako manage, jeżeli nie pamiętasz na jakim kanale pracuje twój AP wybierz Channel jako auto. Prędkość transmisji (TX rate) ustaw na auto. W pole ESSID wpisz identyfikator twojego punktu dostępowego (AP) (jeżeli twój AP ukrywa ESSID w pole MAC wpisz jego adres MAC), jeżeli jako ESSID wpiszesz any Raptor podłączy się do pierwszego AP jakie znajdzie się w jego zasięgu. Jako Distance ustaw odległość między twoim urządzeniem a punktem dostępowym do którego będziesz się podłączał. Wciśnij przycisk Apply aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Jeżeli twoje urządzenie podłączyło się do AP, na zakładce Wireless->Status w polu Frequency powinna pojawić się częstotliwość pracy na której aktualnie pracuje AP, w polu ESSID pojawi się identyfikator AP a jego adres MAC zostanie wyświetlony w polu Remote AP MAC. Pola Signal Level i Signal-Noise Ratio pokazują aktualny poziom sygnału i odstęp miedzy sygnałem użytecznym a szumem radiowym, należy dążyć do tego aby SNR (Signal-Noise Ratio) był co najmniej na poziomie 26dB. Pole Transmit rate na bieżąco pokazuje prędkość połączenia miedzy AP a APC. U STAWIENIE RAPTORA DO PRACY JAKO PUNKT DOSTĘ POWY (PRACA JAKO ACCESS POINT) Na zakładce Wireless->Wireless configuration wybierz tryb pracy urządzenia (Mode) jako master, z listy Channel wybierz kanał na jakim ma pracować twój AP. Prędkość transmisji (TX rate) ustaw na auto. W pole ESSID wpisz identyfikator jaki ma mieć twój punkt dostępowy (AP) (jeżeli chcesz aby twój AP nie rozgłaszał swojego identyfikatora ESSID zaznacz pole Hide ESSID.

11 Jako Distance ustaw odległość między twoim urządzeniem a zdalnym klientem radiowym którego będziesz podłączał do AP (zawsze lepiej jest ustawić większą niż mniejszą wartość Distance), wartość Distance na stacji bazowej ustawiaj zawsze dla najbardziej odległego punktu w sieci. Wciśnij przycisk Apply aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Na zakładce Wireless->Status w polu Frequency powinna pojawić się częstotliwość pracy na której aktualnie pracuje AP, w polu ESSID pojawi się identyfikator AP a jego adres MAC zostanie wyświetlony w polu Remote AP MAC. Pola Signal Level i Signal-Noise Ratio pokazują aktualny poziom sygnału i odstęp miedzy sygnałem użytecznym a szumem radiowym, należy dążyć do tego aby SNR (Signal-Noise Ratio) był co najmniej na poziomie 26dB, wartości z tych pól są odświeżane co 1 sekundę. Pole Transmit rate na bieżąco pokazuje prędkość połączenia miedzy AP a APC. JEŻELI ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY URZĄDZENIAMI RADIOWYMI NIE JEST ZBYT DUŻA NALEŻY ZMNIEJSZYĆ MOC NADAWANIA WPISUJĄC WARTOŚĆ W ZAKRESIE OD 1DB DO 30DB W POLE TX POWER. USTAWIENIE MAKSYMALNEJ MOCY NADAWANIA PRZY BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI OD AP MOŻE POWODOWAĆ PRZESTEROWANIE ODBIORNIKA I TYM SAMYM UNIEMOŻLIWI PRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA. INTERFACES -> WIRELESS -> SECURITY Access list MAC address adres MAC zdalnego urządzenia Description dodatkowy opis Access list mode [disable / allow / deny] wybór trybu pracy listy dostępu disable access lista wyłączona allow adresy znajdujące się na liście mogą podłączać się do AP deny adresy znajdujące się na liście NIE mogą podłączać się do AP W ŁĄCZENIE I WYBÓR TRYBU PRACY LISTY DOSTĘ PU Wybierz tryb pracy listy dostępu za pomocą rozwijanej listy Access list mode, (dostępne tryby pracy wymienione są powyżej) po wybraniu danego trybu wciśnij przycisk Apply aby zatwierdzić zmianę. D ODAWANIE AUTORYZOWANYCH / NIEAUTORYZOWANYCH ADRESÓW MAC DO LISTY Wciśnij przycisk New aby wyświetlić poniższe okno dodawania adresu MAC do listy Jako MAC wpisz adres zdalnego hosta którego chcesz dodać do listy, w pole Description możesz wpisać dowolny tekst opisujący ten adres MAC, wciśnij przycisk Apply aby dodać adres do listy. U SUWANIE ADRESÓW MAC Z LISTY Podświetl linię z adresem MAC który zamierasz usunąć z listy a następnie wciśnij przycisk Delete, wpis powinien zostać usunięty z listy dostępu.

12 INTERFACES -> WIRELESS -> ADVANCED Atheros TX antenna wybór gniazda anteny nadawczej RX antenna wybór gniazda anteny odbiorczej Diversity wybiera pracę anteny w trybie diversity DFS pokazuje status DFS Online DFS pokazuje status ODFS Radar detect pokazuje włączone wyszukiwanie radarów TPC status automatycznego doboru mocy nadawania TP Scale skok doboru mocy nadawania przy włączonym TPC Channel range dostępny w następnych wersjach firmwaru

13 INTERFACES -> WIRELESS -> TFPP Packet aggregation Enable włącza / wyłącza obsługę agregacji pakietów Auto aggregation włącza / wyłącza automatyczną agregację Allow fragmentation włącza / wyłącza fragmentowanie pakietów Auto thereshold on (pkt/s) ustawia pułap transmisji (w pakietach na sekundę) przy którym włącza się automatyczna agregacja pakietów Auto thereshold off (pkt/s) ustawia pułap transmisji (w pakietach na sekundę) przy którym wyłącza się automatyczna agregacja pakietów Max aggregate pkt size ustawia maksymalny rozmiar pakietu po agregacji Aggregate timeout (ms) po jakim czasie pakiet, który nie osiągnął pełnego rozmiaru ramki (ustawionej w Max aggregate pkt size) ma zostać wysłany. S POSÓB DZIAŁ ANIA PROTOKOŁ U TFPP Agregacja pakietów umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie przepustowości urządzeń radiowych, polega ona na łączeniu kilku pakietów o różnym rozmiarze w jeden i wysłanie go poprzez interfejs radiowy. Dzięki temu mechanizmowi unikamy częstego wysłania ramek o niepełnym rozmiarze co bezpośrednio wpływa na wydajność transmisji radiowej. Na poniższym ekranie widać wpływ włączonej agregacji, ilość pakietów na interfejsie ethernet wynosi 1232 p/s natomiast na interfejs radiowy wychodzi już jedynie 383 p/s. Przy niskim obciążeniu łącza i włączeniu mechanizmu agregacji ping wysłany poprzez interfejs radiowy będzie miał wartość większą niż 10 ms jest to najzupełniej prawidłowe. Automatyczna agregacja umożliwia dynamiczne włączenie mechanizmu agregacji dzięki czemu przy niskim obciążeniu transmisją pakiety nie będą agregowane (przez co czas odpowiedzi na pakiet będzie krótszy niż 10 ms).

14 INTERFACES -> BRIDGE Zakładka konfiguracji interfejsu mostu (bridge) zawiera następujące opcje: Info podgląd parametrów i statystyk interfejsu Basic podstawowe ustawienia interfejsu Advanced zaawansowane ustawienia interfejsu Basic settings Inside the Bridge wyświetla interfejsy które zostały dodane do mostu i pozwala usunąć interfejs z mostu. Add to Bridge dodaje interfejs wybrany z listy rozwijalnej do mostu. K ONFIGUROWANIE URZĄ DZENIA DO PRACY W TRYBIE PRZEZROCZYSTEGO MOSTU Wybierz z listy rozwijalnej interfejs slot1 [ath0], zatwierdź wybór wciskając przycisk Add, odczekaj chwilę potrzebną do uaktualnienia przez urządzenia tablicy adresów MAC, nazwa interfejsu powinna wyświetlić się w liście Inside the Bridge, następnie wybierz interfejs eth0 i dodaj go do mostu wciskając przycisk Add, odczekaj chwilę potrzebną do uaktualnienia przez urządzenia tablicy adresów MAC (jeżeli chcesz skrócić oczekiwanie wpisz w konsoli windows polecenie arp -d adres_ip_raptora). Od tej chwili aby zmienić adres IP urządzenia musisz to robić w zakładce Bridge. Aby usunąć interfejs z mostu wybierz go z listy interfejsów Inside the Bridge a następnie wciśnij przycisk Delete. PAMIĘTAJ, ŻE OSTATNI INTERFEJS KTÓRY DODAJESZ DO MOSTU TO TEN Z KTÓREGO KONFIGURUJESZ URZĄDZENIE, ANALOGICZNIE OSTATNIM INTERFEJSEM KTÓRY ODEJMUJESZ Z MOSTU POWINIEN BYĆ TEN Z KTÓREGO KONFIGURUJESZ RAPTORA.

15 Z AKŁ ADKA ROUTING Static otwiera zakładkę konfiguracji statycznego routingu OSPF dostępne w następnych wersjach oprogramowania ROUTING -> STATIC Zakładka konfiguracji statycznego routingu umożliwia dopisanie lub usunięcie statycznych ścieżek routingu dla poszczególnych interfejsów. U STAWIANIE DOMYŚ LNEJ Ś CIEŻ KI ROUTINGU (DEFAULT GATEWAY) Wciśnij przycisk New a następnie w okienku Route editor wpisz: Destination Netmask Gateway <adres twojej bramy> Description Default GW a następnie wciśnij przycisk Apply U STAWIANIE ROUTINGU DO INNEJ SIECI Wciśnij przycisk New a następnie w okienku Route editor wpisz: Destination Netmask Gateway Description <adres sieci> <maska sieci> <adres routera> <dowolny opis ścieżki>

16 U STAWIANIE ROUTINGU DO HOSTA Wciśnij przycisk New a następnie w okienku Route editor wpisz: Destination Netmask Gateway Description <adres hosta> <maska> <adres routera> <dowolny opis> U SUWANIE Ś CIEŻ KI ROUTINGU Zaznacz na liście wpis, który zamierzasz usunąć a następnie wciśnij przycisk Delete.

17 Z AKŁ ADKA MAC RULES Filter otwiera zakładkę konfiguracji filtrowania wg. Adresów MAC Nat otwiera zakładkę konfiguracji translacji adresów MAC między interfejsami Brouting otwiera zakładkę konfiguracji routingu adresów MAC między interfejsami zaznaczenie pola X przed nazwą protokołu oznacza negację New rule -> MAC Rule description opis reguły Ethernet protocol wybór protokołu Packet type rodzaj pakietu Source [/mask] adres MAC źródłowy Destination [/mask] adres MAC docelowy Mark [/mask] New rule -> interface Input interfejs z którego pakiet ma zostać odebrany pakiet Output interfejs na który ma być wysłany pakiet Bridge input interfejs mostu (bridge) z którego ma zostać odebrany pakiet Bridge output interfejs mostu (bridge) na który ma być wysłany pakiet Limit określa z jaką częstotliwością mają być dopasowywane pakiety Limit burst maksymalna początkowa liczba pasujących pakietów New rule -> IP protocol Protocol rodzaj protokołu Input interfejs z którego pakiet ma zostać odebrany Type of service identyfikator usługi protokołu IPV4 Source [/mask] adres IP źródłowy Destination [/mask] adres IP docelowy Source port [:port] port źródłowy Destination port [:port] port docelowy New rule -> ARP protocol Operation code rodzaj operacji ARP Protocol type rodzaj protokołu IP source [/mask] adres IP źródłowy IP destination [/mask] adres IP docelowy MAC source [/mask] adres MAC źródłowy MAC sestination [/mask] adres MAC docelowy

18 New rule -> Targets Rule target cel reguły Rule target cel reguły Logging packets logowanie pakietów Log. more info rodzaj logowanych pakietów Log prefix. - prefix logowanych pakietów Z ASADY PRZEKAZYWANIA PAKIETÓW PRZEZ FILTER Ramka ethernetowa trafia do bloku decyzyjnego <FORWARD>, który określa czy jest ona przeznaczona dla tego interfejsu czy też nie, jeżeli ramka jest przeznaczona dla tego interfejsu to przechodzi przez łańcuch INPUT skąd trafia do procesów lokalnych działających na tym interfejsie. Procesy lokalne (czyli np. reguły filtrów) odsyłają (lub nie) ramkę poprzez łańcuch OUTPUT na interfejs wyjściowy. Jeżeli ramka nie jest przeznaczona dla tego interfejsu przechodzi przez łańcuch FORWARD i jest kierowana na interfejs wyjściowy. W PISYWANIE REGUŁ Y DO Ł A Ń CUCHA Wybierz łańcuch w którym chcesz wpisać regułę, następnie wybierz domyślne zachowanie łańcucha (czy pakiety mają być akceptowane czy odrzucane), wciśnij przycisk New rule, wypełnij odpowiednie pola na które reguła ma reagować a następnie wciśnij przycisk Apply. Poniżej opisane jest kilka przykładowych reguł Z APISANIE DO LOGÓW ODPOWIEDZI ARP WYSYŁ ANYCH PRZEZ INTERFEJS ETH0. W wyniku zastosowania powyższej reguły w logach urządzenia pojawią się wpisy określające jaki adres IP (i jaki jest jego MAC address) zapytał o adres MAC twojego urządzenia. ARP_REPLY IN= OUT=eth0 MAC source = 00:0b:6b:35:2c:f2 MAC dest = 00:80:1e:30:35:a0 proto = 0x0806 ARP HTYPE=1, PTYPE=0x0800, OPCODE=2 ARP MAC SRC=00:0b:6b:35:2c:f2 ARP IP SRC= ARP MAC DST=00:80:1e:30:35:a0 ARP IP DST=

19 Z LICZANIE RUCHU TCP W wyniku zastosowanej reguły i włączenia pokazywania statystyk można śledzić ruch TCP na określonym interfejsie. Z LICZANIE RUCHU UDP (pozostałe ustawienia tak jak w przypadku liczenia ruchu TCP) W wyniku zastosowanej reguły i włączenia pokazywania statystyk można śledzić ruch TCP na określonym interfejsie. Z LICZANIE RUCHU ICMP (pozostałe ustawienia tak jak w przypadku liczenia ruchu TCP)

20 Z AKŁ ADKA ADMINISTRATION Passwords umożliwia zmianę loginu i hasła dostepu do www UWAGA: HASŁO DOSTĘPU DO INTERFEJSU WWW JEST NIEZALEŻNE OD HASŁA DOSTĘPU PRZEZ TELNET Config umożliwia zapis bieżącej konfiguracji lub wczytanie konfiguracji fabrycznej. Reboot powoduje restart urządzenia Firmware umożliwia wgranie do urządzenia nowej wersji oprogramowania ADMINISTRATION -> PASSWORD Zakładka umożliwia zmianę hasła lub dodanie nowego użytkownika interfejsu ADMINISTRATION -> CONFIG Zakładka umożliwia zapisanie do pamięci flash bieżącej konfiguracji urządzenia jak również umożliwia przywrócenie fabrycznej konfiguracji. Pole unsaved changes pokazuje ilość niezapisanych zmian w konfiguracji, po naciśnięciu przycisku Save config licznik zostanie wyzerowany a wszystkie zmiany zostaną zapisane do urządzenia.

21 ADMINISTRATION -> REBOOT Zakładka umożliwia reset urządzenia, jeżeli chcesz zrobić reset natychmiastowy w pole Delay before reboot wpisz 1. Bardzo przydatną funkcją jest reset z opóźnieniem dzięki temu można nakazać urządzeniu restart po określonym czasie i w tym momencie testować ustawienia co do których nie ma się pewności czy zadziałają zgodnie z założeniami. Po upływie określonego czasu urządzenie zrestartuje się przywracając konfigurację z przed dokonanych zmian. W każdej chwili można zrezygnować z ustawionego restartu wciskając przycisk Cancel Reboot. K ONFIGURACJA PRZEZ INTERFEJS TELNET Na komputerze podłączonym do Raptora ustaw adres karty sieciowej na Za pomocą systemowego polecenia telnet (lub używając innego programu zgodnego z telnet) połącz się z urządzeniem podając adres IP jako adres zdalnego komputera. Na ekranie powinno pojawić się pytanie o nazwę użytkownika: login:_ jako nazwę użytkownika wpisz: root domyślne hasło dla użytkownika root jest niezdefiniowane (brak hasła)! Fabryczna konfiguracja startowa urządzenia domyślnie uruchamia kartę ath0 pod adresem , interfejs sieciowy eth0 widziany jest pod adresem URZĄDZENIE POSIADA ZAIMPLEMENTOWANY SYSTEM OPERACYJNY LINUX, WSZELKIE OPERACJE KONFIGURACJI I POLECENIA SĄ DOKŁADNIE TAKIE SAME JAK W SYSTEMIE LINUX. ULD posiada wbudowany edytor vi, w katalogu /etc możesz tworzyć własne skrypty konfiguracji lub modyfikować istniejące krótki kurs obsługi edytora vi znajdziesz w internecie: Głównym skryptem konfiguracyjnym jest user_script.sh jest on wykonywany zaraz po inicjalizacji urządzenia. PO DOKONANIU MODYFIKACJI ZAPISZ KONFIGURACJĘ DO PAMIĘCI FLASH POLECENIEM SAVECONF

22 Z ARZĄ DZANIE BEZPIECZEŃ STWEM PRACY W TRYBIE AP (LISTA ACL) iwpriv ath0... iwpriv ath0 ap_alg_algs {0...3} polecenie ustawia tryb autentykacji (możliwość podłączenia się APC do AP) 0 brak autentykacji 1 tylko APC bez klucza WEP 2 tylko APC ze zdefiniowanym kluczem WEP 3 APC ze zdefiniowanym kluczem i bez zdefiniowanego klucza iwpriv ath0 maccmd { } polecenie ustawia odpowiednią regułę zabezpieczeń AP 0 brak reguł zabezpieczeń 1 akceptuj wszystkie połączenia dla adresów MAC znajdujących się na liście ACL 2 odrzucaj wszystkie połączenia dla adresów MAC znajdujących się na liście ACL 3 wyczyść listę ACL 4 wyloguj wszystkie podłączone stacje uwaga może się zdarzyć, że podłączone stacje, które nie mają mieć dostępu do AP nie zostaną wylogowane i zablokowane, w tej sytuacji należy wydać polecenie przejścia karty w tryb managed i powtórnie w tryb AP iwpriv ath0 addmac MACaddr dodaj MAC adres (MACaddr) do listy ACL wpisywany adres MAC musi mieć format: xx:xx:xx:xx:xx:xx iwpriv ath0 delmac MACaddr usuń MAC adres z listy ACL wpisywany adres MAC musi mieć format: xx:xx:xx:xx:xx:xx iwpriv ath0 kickmac MACaddr odłącz podłączoną stację o określonym MAC adresie wpisywany adres MAC musi mieć format: xx:xx:xx:xx:xx:xx Dodatkowe funkcje iwpriv ath0... iwpriv ath0 hide_ssid {0 1} (madwifi) polecenie wyłącza / włącza pokazywanie ESSID w trybie AP 0 włącza ESSID 1 wyłącza ESSID P ODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄ CE OBSŁ UGI URZĄ DZENIA W Y Ś WIETLENIE AKTUALNEJ KONFIGURACJI INTERFEJSU wpisz polecenie iwconfig ath0 w odpowiedzi powinieneś dostać kompletną informację dotyczącą aktualnych ustawień karty radiowej np.: ~ # iwconfig ath0 ath0 IEEE a ESSID:"LS1_MASTER" Mode:Master Frequency:5.26GHz Access Point: 00:0E:9B:53:34:AC Bit Rate:0kb/s Tx-Power:50 dbm Sensitivity=0/3 Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality:34/94 Signal level:-61 dbm Noise level:-95 dbm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 ~ #

23 W YSZUKIWANIE STACJI W ZASIĘ GU I PODŁĄCZANIE DO WYBRANEJ STACJI zmień tryb pracy karty na APC iwconfig ath0 mode managed wpisz polecenie iwlist ath0 scann powinieneś w odpowiedzi uzyskać listę widocznych stacji np.: ~ # iwlist ath0 scann ath0 Scan completed : Cell 01 - Address: 00:0B:6B:34:AE:67 ESSID:"THEMAX" Mode:Master Frequency:5.8GHz Quality:38/94 Signal level:-57 dbm Noise level:-95 dbm Encryption key:off Bit Rate:6Mb/s Bit Rate:9Mb/s Bit Rate:12Mb/s Bit Rate:18Mb/s Bit Rate:24Mb/s Bit Rate:36Mb/s Bit Rate:48Mb/s Bit Rate:54Mb/s Extra:bcn_int=100 ~ # w celu podłączenia się do wykrytej stacji wpisz polecenie: iwconfig ath0 mode managed essid THEMAX rate auto P ODGLĄ DANIE PODŁĄCZONYCH STACJI KLIENCKICH aby zobaczyć jakie stacje są aktualnie podłączone wpisz: iwlist ath0 peers w odpowiedzi wyświetli się lista podłączonych stacji np.: ~ # iwlist ath0 peers ath0 Peers/Access-Points in range: 00:21:A6:4E:34:FB : Quality:43/94 Signal level:-52 dbm Noise level:-95 dbm (updated) 00:0E:9B:53:66:7C : Quality:33/94 Signal level:-62 dbm Noise level:-95 dbm (updated) 00:0E:9B:99:69:83 : Quality:26/94 Signal level:-69 dbm Noise level:-95 dbm (updated) 00:02:6F:21:89:AA : Quality:28/94 Signal level:-67 dbm Noise level:-95 dbm (updated) ~ # Jeżeli chcesz w trybie ciągłym obserwować zmiany sygnału urządzeń klienckich wpisz polecenie poprzedzając je komendą watch np.: watch -n 1 iwlist ath0 peers (gdzie 1 oznacza co ile sekund ma być wykonywane polecenie iwlist) S PRAWDZANIE AKTUALNEGO RUCHU NA INTERFEJSACH aby sprawdzić aktualne obciążenie ruchem należy wpisać polecenie iftop 1 (gdzie 1 oznacza co ile sekund ma być odświeżana tabela) w odpowiedzi powinieneś uzyskać tablę podobną do poniższej Interface rx_bytes rx_packets rx_errors tx_bytes tx_packets tx_errors rx_kb/s tx_kb/s rx_p/s tx_p/s kb/s p/s lo: eth0: ath0: S ZCZEGÓŁ OWE INFORMACJE DOTYCZĄ CE PRACY TORU RADIOWEGO wpisz polecenie athstats ath0 w odpowiedzi uzyskasz informacje podobne do poniższych, duże wartości phyerr lub long mogą oznaczać duże zakłócenia w aktualnie wybranym kanale. /etc # athstats ath0 input output altrate short long xretry crcerr crypt phyerr rssi rate M M M M M

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi AIRMAX5 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE Instrukcja Obsługi Prawa Autorskie Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo