Activity Log dziennik aktywności to narzędzie, które umożliwia kontrolowanie treści udostępnianych przez Ciebie Beacon Interval- Parametr Beacon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Activity Log dziennik aktywności to narzędzie, które umożliwia kontrolowanie treści udostępnianych przez Ciebie Beacon Interval- Parametr Beacon"

Transkrypt

1 Activity Log dziennik aktywności to narzędzie, które umożliwia kontrolowanie treści udostępnianych przez Ciebie Beacon Interval- Parametr Beacon Interval (Czas pomiędzy sygnałami identyfikacji) to przedział czasowy pomiędzy transmisjami sygnału identyfikacji. Sygnał identyfikacji to sygnał testujący każdego bezprzewodowego komputera klienckiego lub punktu dostępu, wysyłany w celu poinformowania o aktywności w sieci. Zalecane ustawienie to wartość miedzy 1 i 1000 milisekund. DHCP Client - protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, klient Fragmentation threshol- Parametr Fragmentation threshold (Próg fragmentacji) to maksymalny poziom osiągany przez punkt dostępu podczas przesyłania informacji, zanim pakiety zostaną podzielone na mniejsze fragmenty Load-Balance Policy- polityka równoważenia obciażenia. Online Time- Czas Online Protocol- protokół Routing- Trasowanie w informatyce wyznaczanie trasy i wysłanie nią pakietu danych w sieci komputerowej. Station List- Lista stacji TKIP- Temporal Key Integrity Protocol) to protokół używany w celu zabezpieczenia warstwy łącza danych w sieciach bezprzewodowych zgodnych ze standardem IEEE to grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych WEP/WPA Settings Help- ustawienia/pomoc WEP to szyfrowanie, WPA to autoryzacja. WPA/WPA2 WPA a WPA2 jest używana metoda szyfrowania. Podczas gdy WPA wersji pierwszej korzysta z TKIP/RC4 oraz Michael (MIC), WPA2 wykorzystuje CCMP/AES. 128 bits WEP bitowy klucz WEP jest zazwyczaj wprowadzany jako ciąg 26 znaków szesnastkowych. Dwadzieścia sześć cyfr czterech bitów każda daje 104 bitów; dodanie 24- bitowy IV produkuje kompletny 128-bitowego klucza WEP. Większość urządzeń pozwalają również użytkownikowi na wprowadzenie go jako 13 znaków ASCII. Advanced Wireless - zaawansowane ustawienia bezprzewodowe CST Port Configuration - Konfiguracja portu CST IP Address adresy ip Name(SSID) - The SSID of the Router nazwa SSID - identyfikator SSID routera Port Rate Setting Ustawienie czestotliwosci portu Received (Bytes) otrzymane bajty Spanning Tree - Protokół drzewa rozpinającego (ang. Spanning-Tree Protocol STP), sporządzony przez IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) opisany w dokumencie (IEEE 802.1d). Jest to protokół wykorzystywany przez sieci komputerowe (np. LAN) w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI. System system

2 VLAN Port Configuration konfiguracja portu VLAN Wireless Network Name (SSID) - Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) IPv6. Internet Protocol version protokół komunikacyjny IPv6, Advanced Routing Zaawansowane routing (trasowanie ) Country/Region Kraj/Region Settings ustawienia poczty IP & MAC Binding podstawowy protokół stosowany w Internecie (adres IP) Mac Binding przepisywanie konkretnych adresów IP Multicast to sposób dystrybucji informacji, dla którego liczba odbiorców może być dowolna. Port mirroring dublowanie portu Reboot AP Resetowanie(ponownie załadować) punktu dostępu SNMP Configuration konfiguracja prosty protokół zarządzania siecią syslog logowanie do sytemu VLAN Wirtualna sieć lokalna Wireless Mode Tryb bezprzewodowy Address Mapping odwzorowanie adresów. Beacon Period - Częstotliwość sygnału nawigacyjnego. Wartość ta określa z jaką częstotliwością wysyłany jest sygnał nawigacyjny. Sygnał nawigacyjny (tzw. beacon) jest pakietem rozgłaszanym przez punkt dostepowy (AP) w celu zsynchronizowania sieci bezprzewodowej. DHCP Client List - pozwala na sprawdzenie jakim urządzeniom i na jaki czas przydzielone zostały poszczególne adresy IP. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie przy monitorowaniu tego, czy ktoś nieautoryzowany nie korzysta z naszej sieci. General setup ustawienia ogólne (podstawowa konfuguracja). Logs dziennik logowań użytkowników. Open ports otwarte porty, skonfigurowane do przyjmowania pakietów. PSK Password ustawienie hasła, by zabezpieczyć router. RTS Threshold - Próg dla żądania wysyłania. Określa wielkość pakietu (sygnału) żądania wysłania. Statistic statystyka urządzenia. Traffic Statistic - monitorujemy natężenie ruchu na wybranych interfejsach routera. Wi-Fi Protected Setup - umożliwia łatwe stworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w domu. Access Point Name - Nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową, usługę, dzięki której w sieciach komórkowych GSM i UMTS użytkownik terminala może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci. Bandwidth Control - Kontrola przepustowości daje moc do monitorowania i kontrolowania wykorzystania pasma w sieci. Może być używany w celu zapewnienia, że sieć nadal działa sprawnie, a szerokość pasma jest dzielona optymalnie Device Info - Informacje o urządzeniu. Forwarding - Sprzężenie wyjścia z wejściem, w sieciach komputerowych przekierowanie konkretnych portów wejściowych z wyjściowymi w celu np. udostępnienia serwera FTP z sieci wewnętrznej do internetu.

3 LAN Port Mirror - Lustrzany Port Sieci LAN. Kopiowanie danych pomiędzy wybranym portem na inny port lna Network Filter - Filtr Sieci. Mechanizm podłączania do niskiego poziomu TCMP protokołu strumienia. PPPoE/Russia PPPoE - Technologia przesyłu energii elektrycznej z pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet. / Russia PPPoE - (podwójny dostęp) Restore Factory Default - Przywracanie ustawień fabrycznych. Static Route Trasa Statyczna. Trasę nazywamy statyczną wtedy, gdy jest ona dodana ręcznie przez administratora do tablicy trasowania. Time Czas. Website Filter Filtr Stron Internetowych. - klasyfikuje zawartość witryn sieci Web i może blokować niektóre witryny w oparciu o kategorie zawartości. WPA/WPA2 Personal Osobisty klucz zabezpieczeń sieci. Access Control (Kontrola dostępu) system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację podmiotu Default gateway(brama sieciowa) maszyna podłączona do sieci komputerowej, za pośrednictwem której komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach. LAG-mechanizm w routerze dzięki któremu można zwiększyć opóźnienia. System Tools- narzędzia systemowe VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Allow the stations specified by any enabled entries in the list to access- Zezwól na podłączenie wszystkim stacjom nie określonym na liście dopuszczonych. DES (ang. Data Encryption Standard) symetryczny szyfr blokowy zaprojektowany w 1975 roku przez IBM Firewall Settings- Ustawienia zapory systemowej NAT Control- jest używana do konfiguracji NAT we wcześniejszych wersjach ASA. Static IP- Statyczny adres IP Port Security- zabezpieczenia portów. WISH- to skrót od Wireless Intelligent Stream Handling, technologia opracowana, aby zwiększyć przepustowość sieci, w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej, poprzez ustalanie priorytetów ruchu z różnych aplikacji. Remote IP address- Zdalny adres IP Access Control Kontrola dostępu. Application Rules - reguły dla aplikacji Deny the stations specified by any enabled entries in the list to access. Odmówić stacji wyszczególnionej poprzez zaznaczenie na liście dostęp do sieci. Firmware oprogramowanie wbudowane w urządzenie, zapewniające podstawowe procedury obsługi tego urządzenia. Nowsze urządzenia posiadają często możliwość

4 aktualizacji tego oprogramowania, dzięki zapisaniu go na przykład w pamięciach typu flash lub EEPROM. LAN Sieć lokalna (ang. LAN Local Area Network) sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Network Authentication proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Port Triggering funkcjonalność pozwalająca na automatyczne przekierowanie danych portów jeśli router wykryje na nich chęć rozpoczęcia ruchu sieciowego. W przypadku braku ruchu na danych portach przez określony czas zostają one zamknięte. Remote Management Zdalne arządzanie urządzeniem. Static Multicast Groups Statyczne Przesyłanie grupowe umożliwia tworzenie grup rozgłoszeniowych. System Up Time to czas nieprzerwanej pracy komputera (serwera). WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). WISH Sessions Sesje protokołu WISH. ADSL Settings- ustawienia przesyłanie danych z sieci do użytkownika jest szybsze niż w drugą stronę. Client Lease Time- jest to domyślny czas dzierżawy IP przez komputer w sieci,jeśli dany komputer przekroczy ten czas,wysyła zapytanie do DHCP o możliwość przedłużenia dzierżawy. Standardowa wartość 0 oznacza dzierżawę DHCP całodniową Dynamic DNS- DDNS (ang. Dynamic Domain Name System, dynamiczny system nazw domenowych) jest metodą, protokołem lub usługą sieciową, która umożliwia urządzeniom sieciowym takim jak router bądź systemowi komputerowemu korzystającego ze stosu IP, zakomunikować w czasie rzeczywistym (ad-hoc) serwerowi nazw zmianę obecnej konfiguracji DNS w postaci skonfigurowanych domen, adresów oraz innych danych Internet Access-opcje związane z dostępem do sieci. MTU Size(Maximum Transmission Unit)- rozmiar największego pakietu (w bajtach), który można przekazać przez warstwę protokołu komunikacyjnego. Port Detailed Statistic- szczegółowe statystyki portu Radius Port- (ang. Remote Authentication Dial In User Service) ma przydzielone porty UDP 1812(uwierzytelnianie) i 1813(rachunkowość przez internet) (konfiguracja tych portów) Sent (Bytes)- bajty, które zostały wysłane Subnet Mask- Maska podsieci liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. UPnP-(ang. Universal Plug-and-Play) - protokół typu P2P ("połączenie bezpośrednie") dla komputerów osobistych oraz urządzeń inteligentnych Wireless MAC Filter- filtr adresów MAC w sieci bezprzewodowej ADSL

5 Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL (ang. asymetryczna cyfrowa linia abonencka) technika umożliwiająca szerokopasmowy asymetryczny dostęp do sieci teleinformatycznych a w tym do Internetu i będąca odmianą DSL.W technice tej do przesyłania danych wykorzystuje się częstotliwości większe od 25 khz, które nie są używane przy przesyłaniu głosu rozmowy telefonicznej. Asymetria polega tutaj na tym, iż przesyłanie danych z sieci do użytkownika jest szybsze niż w drugą stronę. Channel/Frequency Częstotliwość kanału. Documentation Dokumentacja instrukcje itp. Inbound Filter Jest typem filtru w softwarze routerów, który pozwala ograniczyć dostęp do serwera z naszej sieci lokalnej. (allow, denny) Maintenace Zarządzanie, obsługiwanie, konserwacja, utrzymanie. Port Configuration Konfiguracja Portu. QOS Engine Silnik Quality of Service - można ustawić priorytet pakietów aby np. osiągnąć dobry ping w grach nawet podczas pobierania. Securespot Usługi securespot zapewniają lepsze systemy bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu do stron internetowych, planowanie harmonogramu, filtry spamu. Subnet Mask Maska podsieci liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Upgrade Firmware-Aktualizacja oprogramowania wbudowanego w urządzenie. Wireless Bridging-(dosłownie-mostowanie sieci bezprzewodowych). Most sieci bezprzewodowej, używany jest do połączenia dwóch lub więcej segmentów sieci, które są fizycznie i logicznie(przez protokół) oddzielone. 64 bits WEP - WEP precyzuje zakres sposobu użycia 40-bitowego klucza, w połączeniu z 24-bitowym wektorem inicjalizującym (IV) tworzy klucz RC4 o długości 64 bitów. Algorytm RC4 analizuje i zmienia sekwencję 64 bitów i tworzy strumień klucza o długości dokładnie 64 bitów. Następnie następuje szyfrowanie za pomocą różnicy alternatywy wykluczającej (XOR) na treści ramki i wektora IV. AES - (ang. Advanced Encryption Standard) symetryczny szyfr blokowy przyjęty przez NIST jako standard FIPS-197[1] w wyniku konkursu ogłoszonego w roku 1997, który wygrał algorytm nazywany roboczo Rijandel. Twórcami szyfru są Vincent Rijmen i Joan Daemen. Data Encryption szyfrowanie danych Filtering Rules - Reguły zdefiniowane na statycznej liście filtracji są przeglądane sekwencyjnie do pierwszego trafienia. Dla pasującej reguły jest aplikowane zdefiniowane w niej działanie (na ogół akceptacja lub odrzucenie pakietu). Reguła nr 1 zezwala na ruch wychodzący na zewnątrz jeśli adres nadawcy należy do zakresu adresów sieci wewnętrznej, odbiorcą pakietu jest wyróżniony serwer zewnętrzny, port nadawcy nie jest portem systemowym, a port odbiorcy zgadza się z portem usługi telent. Knowledge Base baza informacji o urządzeniu i jego opcjach. NAT - znane również JAKO Maskarada Maskarada IP Sieci Lub (. od ang. maskarada sieci / IP) - technika przesyłania Ruchu sieciowego poprzez ruter, która wiąże się Ze ZMIANA źródłowych Lub docelowych adresów IP, zwykle również numerów portów TCP / UDP pakietów IP podczas Ich przepływu. Zmieniane SA także Sumy kontrolne (zarówno w pakiecie IP Jak iw segmencie TCP / UDP), ABY potwierdzić wprowadzone zmiany.

6 Większość Systemów korzystających z NAT ma na celu umożliwienie dostępu wielu hostom w Sieci prywatnej do Internetu Przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP (zob. brama sieciowa ). Niemniej NAT może spowodować komplikacje w Komunikacji miä hostami i może mieć pewien wpływ na osiągi. Port Redirection - przekierowanie pakietów z Internetu, przychodzących na określony port serwera, do innego komputera w sieci lokalnej. Przekierowane mogą być protokoły TCP, UDP i inne. W zależności od implementacji i używanego narzędzia, przekierowanie pakietów następuje domyślnie na te same porty, do maszyny wewnątrz sieci lokalnej, bądź są one zmieniane na inne. Received (Packets) - pakiety odebrane. Spanning Tree Protocol - Jest to protokół wykorzystywany przez sieci komputerowe (np. LAN) w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI. STP obsługiwany jest przez przełączniki i mostki sieciowe Stworzony dla zwiększenia niezawodności środowisk sieciowych, umożliwia on konfigurację tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu pętli. Protokół ten tworzy graf bez pętli (drzewo) i ustala zapasowe łącza, w trakcie normalnej pracy sieci blokuje je tak, by nie przekazywały one żadnych danych, wykorzystywana jest tylko jedna ścieżka, po której może odbywać się komunikacja. System Check - Testowanie systemu oprogramowania lub sprzętu jest testowanie przeprowadzone na kompletnym, zintegrowanym systemie oceny zgodności systemu z jego określonych wymagań. Testowanie systemu wchodzą w zakres testów czarnej skrzynki, i jako takie nie powinny wymagać wiedzy wewnętrznej konstrukcji kodu lub logiki. VoIP - technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy ZA Pomocą łączy Internetowych LuB dedykowanych Sieci wykorzystujących protokół IP., popularnie nazywana "Telefonia internetowa" Dane przesyłane SA Przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne " połączenie ciągłe "i NP. wymianę Informacji GDY rozmówcy milczą. Wireless Radio sieć bezprzewodowa. Addres Table -tabela dresów z możliwością ewentualnej zmiany parametrów. Bind IP to MAC-Funkcję tę możemy wykorzystać do kontroli ruchu w sieci np. 1. przydzielanie pasma dla określonych adresów IP i tym samym komputerów (jeśli skojarzymy adresy MAC i IP mamy pewność, że restrykcje lub przywileje dotyczą właściwego użytkownika) 2. wprowadzenia ograniczeń dostępu do Internetu (tylko użytkownicy z listy IP-MAC) itd... DHPC Serwer -protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski podsieci. Guest Zone- W tej sekcji można skonfigurować ustawienia strefy gość z routerem. Strefa gość dostarczyć osobne strefy sieci dla gości, aby dostęp do Internetu. MAC Addres- Jest to unikalny identyfikator przypisany do interfejsów sieciowych dla komunikacji w segmencie sieci fizycznej. Parental Controls - to cechy, które mogą być zawarte w zakresie usług telewizji cyfrowej, gier komputerowych i wideo, urządzeń mobilnych i oprogramowania. Kontroli rodzicielskiej należą do około cztery kategorie: filtry treści, które ograniczają dostęp do nieodpowiednich treści; wieku kontrole użytkowania, które ograniczy wykorzystanie tych urządzeń, takich jak wprowadzenie terminów na wykorzystanie lub zakaz pewnych rodzajów użytkowania,

7 QoS- Quality of Serviceto, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800 [1], całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi. RX Packed Dropped- Liczba odrzuconych pakietów RX. Storm Control-opcje związane z kontrolą Burzy broadcastowej tzn : anomalia powstająca w sieciach komputerowych, najczęściej w wyniku utworzenia połączenia nadmiarowego lub pętli. Jej skutkiem jest bezustanne krążenie ramek rozgłoszeniowych, które powoduje bardzo duże obciążenie mediów transmisyjnych i urządzeń sieciowych. Transmit Power-, Parametry mocy nadawania w określonym zakresie częstotliwości Wireless- Bezprzewodowy.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Szybki ruter bezprzewodowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DI-624+ Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8 Przygotowanie do pracy...11

Bardziej szczegółowo

A Division of Cisco Systems, Inc. Compac t Wireless- Router Szerokopasmowy. Instrukcja WIRELESS WRT54GC. Model No.

A Division of Cisco Systems, Inc. Compac t Wireless- Router Szerokopasmowy. Instrukcja WIRELESS WRT54GC. Model No. A Division of Cisco Systems, Inc. WIRELESS Compac t Wireless- G Router Szerokopasmowy Instrukcja Model No. WRT54GC Prawa autorskie i znaki towarowe Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.linksys

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N

Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N Model: WRT610N (EU) Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 1 Informacje o tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300

Podręcznik użytkownika DSL-N17U. Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 Podręcznik użytkownika DSL-N17U Bezprzewodowy router modem ADSL/VDSL - N300 PL10140 Wydanie pierwsze Marzec 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo