IVT BlueSoleil Standard Edition Podręcznik użytkownika Wersja: 2.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IVT BlueSoleil Standard Edition Podręcznik użytkownika Wersja: 2.3"

Transkrypt

1 IVT BlueSoleil Standard Edition Podręcznik użytkownika Wersja: 2.3 1

2 Spis treści 1 Wprowadzenie do BlueSoleil Funkcje Bluetooth Główne okno Oświadczenie Podstawowe operacje Podłącz adapter Instalacja oprogramowania Uruchom program BlueSoleil Sprawdzenie aktualizacji Aktywacja Wyszukiwanie innych, włączonych urządzeń Bluetooth Nawiązanie połączenia Zabezpieczenie Bluetooth Wprowadzenie Słuchawka AV Podstawowe przetwarzanie obrazów (Basic Imaging) Telefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking) FAKS Transfer plików Słuchawki Human Interface Device Dostęp do sieci LAN Object Push Sieć osobista (Personal Area Networking) Drukarka Port szeregowy Synchronizacja Bluetooth Podręczniki użytkownika programu BlueSoleil Środowisko programu BlueSoleil

3 5.1.1 Główne okno Okno usługi Menu Konfiguracja urządzenia Konfiguracja sprzętu Konfiguracja właściwości Konfiguracja zabezpieczenia Parowanie / usunięcie sparowania urządzeń Ogólne zabezpieczenie Zarządzanie sparowanymi urządzeniami Zabezpieczenie usług lokalnych

4 1 Wprowadzenie do BlueSoleil BlueSoleil to działające w systemie operacyjnym Windows oprogramowanie firmy IVT, które umożliwia włączenie Bluetooth w komputerach typu desktop lub notebook, umożliwiając ich bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami z włączonym Bluetooth. Program BlueSoleil umożliwia użytkownikom MS Windows bezprzewodowy dostęp do szerokiego zakresu urządzeń cyfrowych z obsługą Bluetooth, takich jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, słuchawki, drukarki i odbiorniki GPS. Możliwe jest także formowanie sieci i wymiana danych z innymi komputerami lub PDA z obsługą Bluetooth. Platformy obsługiwane przez program BlueSoleil to: Windows 2000 and XP. 1.1 Funkcje Bluetooth Aby można było uzyskać połączenie i współdzielenie usług poprzez bezprzewodową technologię Bluetooth, dwa urządzenia muszą obsługiwać ten sam Profil(e) Bluetooth, a także role urządzenia przeciwnego (tj., jedno musi być serwerem, a drugie musi być klientem). Urządzenia Bluetooth, często obsługują wiele profili i jeśli są włączone w wielu połączeniach, mogą wykonywać równocześnie różne role urządzenia. BlueSoleil obsługuje następujące funkcje Bluetooth (Profile) w następujących rolach urządzenia: Funkcje Bluetooth (Profile) Client Server Słuchawka AV* Profil Podstawowy obraz elefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking) Faks Transfer plików Słuchawki* Human Interface Device Dostęp do sieci LAN Object Push Sieć osobista (Personal Area Networking) 4

5 Drukarka Port szeregowy Synchronizacja 1.2 Główne okno Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące głównego okna (włącznie z opisem znaczenia ikon), a także informacje dotyczące okna usługi oraz menu BlueSoleil, zawiera Rozdział 4. Domyślnie, program BlueSoleil jest uruchamiany z otwartym głównym oknem. W głównym oknie wykonywane są podstawowe operacje dotyczące połączenia. W głównym oknie wyświetlane jest urządzenie lokalne (czerwona kula), a także, wykryte w zakresie działania połączenia, zdalne urządzenia. Poszczególne typy zdalnych urządzeń reprezentują różne ikony. W górnej części głównego okna znajdują się przyciski usługi. Po wyszukaniu usług obsługiwanych przez zdalne urządzenie, zostaną podświetlone obsługiwane usługi wybranego urządzenia. Lokalne urządzenie Operacje: Uaktywnij mysz w celu wyświetlenia nazwy lub adresu lokalnego urządzenia Bluetooth (jeśli nazwa nie jest wyświetlana). Kliknij czerwoną kulę w celu rozpoczęcia lub zatrzymania wyszukiwania urządzeń Bluetooth w zakresie połączenia. Kliknij prawym przyciskiem czerwoną kulę w celu wyświetlenia menu podręcznego powiązanych operacji (np., Ogólne zapytanie, Moje usługi, Zabezpieczenie, itd.). Zdalne urządzenia Znaczenie ikon Biały- Brak działania. Normalny stan urządzenia. Żółty- Wybrane. Wybranie urządzenia. Zielony- Połączone. Urządzenie połączone z komputerem. Zdalne urządzenia Operacje Kliknij pojedynczo ikonę w celu wybrania. Kliknij dwukrotnie ikonę w celu wyszukania usług obsługujących zdalne urządzenie Bluetooth. Kliknij prawym przyciskiem ikonę w celu wyświetlenia menu podręcznego powiązanych operacji (np., Odśwież usługi, Sparuj urządzenia, Połącz, itd.). 5

6 Usługi Znaczenie ikon Biały- Brak działania. Stan normalny. Żółty- Dostępna. Usługa Bluetooth jest dostępna w wybranym zdalnym urządzeniu. Zielony- Podłączona. Usługa Bluetooth jest aktywna przy połączeniu ze zdalnym urządzeniem. Usługi Operacje Uaktywnij mysz nad ikoną usługi w celu wyświetlenia nazwy usługi. Kliknij pojedynczo ikonę usługi w celu połączenia. Kliknij prawym przyciskiem ikonę usługi w celu wyświetlenia menu podręcznego powiązanych operacji. 6

7 2 Oświadczenie Producent może w dowolnym czasie bez uprzedzenia, wykonać zmiany lub poprawki w oferowanym produkcie i udostępnić niezbędne dodatki do tego podręcznika albo wydać jego nową wersję. Zawartość tego podręcznika użytkownika jest dostarczana w stanie jaka jest, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i domniemanych, włącznie, ale nie tylko, z dorozumianymi gwarancjami przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, w odniesieniu do dokładności, wiarygodności lub zawartości tego podręcznika. Copyright 2006, IVT Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. IVT zastrzega sobie prawo do zmiany lub do modyfikacji wszelkich informacji lub specyfikacji bez powiadomienia. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc, używanym na podstawie licencji przez IVT Corporation. 7

8 3 Podstawowe operacje 3.1 Podłącz adapter Program BlueSoleil obsługuje systemy Windows z włączoną obsługą technologii bezprzewodowej Bluetooth, poprzez adapter USB lub kartę CompactFlash (CF). WAŻNE! PRZED instalacją oprogramowania należy upewnić się, że podłączony jest adapter Bluetooth! Adapter USB: 1. Podłącz adapter USB do portu USB komputera. Karta CompactFlash: 1. Wstaw do komputera kartę CompactFlash. Aby można było używać kartę CF w gnieździe karty PC (PCMCIA), należy najpierw podłączyć kartę do adaptera CF-karta PC. 2. Nastąpi automatyczne uruchomienie Kreatora wyszukiwania nowego urządzenia. Upewnij się, że w komputerze znajduje się instalacyjny dysk CD. Wykonuj polecenia kreatora w celu instalacji sterowników karty. 3.2 Instalacja oprogramowania WAŻNE! Jeśli w komputerze znajduje się wcześniej zainstalowane oprogramowanie Bluetooth, należy je najpierw całkowicie usunąć! 1. Wstaw instalacyjny dysk CD oprogramowania BlueSoleil do napędu CD komputera. 2. W celu uzyskania dostępu do napędu CD, otwórz okno Mój komputer lub użyj programu Eksplorator Windows. Kliknij plik SETUP.EXE znajdujący się na dysku CD. 3. Wykonaj wyświetlane na ekranie wskazówki w celu instalacji oprogramowania. 4. Po zakończeniu instalacji oprogramowania, zgodnie z wyświetlonym poleceniem, uruchom ponownie komputer. 3.3 Uruchom program BlueSoleil 1. Uruchom program BlueSoleil. Kliknij ikonę BlueSoleil na pulpicie lub przejdź do Start Programy IVT BlueSoleil BlueSoleil. 8

9 Uwaga: BlueSoleil wykryje każde podłączenie lub odłączenie adaptera USB. Alternatywnie, program BlueSoleil można uruchomić przed podłączeniem adaptera USB. 2. Przy pierwszym użyciu programu BlueSoleil, zostanie wyświetlony ekran powitalny Bluetooth. Przydziel nazwę systemowi Windows i typ urządzenia, które będą pokazywane innym włączonym urządzeniom Bluetooth. W większości przypadków należy pozostawić zaznaczone ustawienie zabezpieczenia. Kliknij OK. 3.4 Sprawdzenie aktualizacji Podczas uruchamiania, program BlueSoleil sprawdza wersje aktualizacji pod adresem Jeśli dostępna jest aktualizacja, wyświetlany jest komunikat (Rysunek 3.1), z podpowiedzią dla użytkownika o dostępności najnowszej wersji. Użytkownik może bezpośrednio odwiedzić stronę o podanym adresie, klikając łącze w komunikacie w celu pobrania i sprawdzenia nowej wersji. Rysunek 3.1: Informacja o aktualizacji Uwaga: Aby można było uzyskiwać informacje o dostępności najnowszych wersji aktualizacji, komputer musi mieć połączenie z siecią zapewniające dostęp do Internetu. 3.5 Aktywacja Do procedury startowej BlueSoleil dodany został mechanizm aktywacji, rozpoznający brak licencji na urządzenie Bluetooth i wyświetlający użytkownikowi komunikat z ostrzeżeniem (Rysunek 3.2). Rysunek 3.2: Ostrzeżenie dotyczące braku licencji na urządzenie Bluetooth. 9

10 Co więcej, nastąpi automatyczne przełączenie do wersji ewaluacyjnej, która umożliwia transmisję danych do wielkości 5M bajtów. (Rysunek 3.3) Rysunek 3.3: Kopia ewaluacyjna (Limit danych 5MB) Aktywacja ta jest wykonywana w tle automatycznie, bez działań związanych z użytkownikiem i bez wpływu na jakichkolwiek legalnych użytkowników. 3.6 Wyszukiwanie innych, włączonych urządzeń Bluetooth Przed połączeniem, komputer musi najpierw wykryć inne, włączone urządzenia Bluetooth w zakresie połączenia. Zainicjuj wyszukiwanie urządzenia 1. Upewnij się, że podłączane urządzenie Bluetooth jest włączone oraz, że odpowiednio naładowane są jego baterie i ustaw tryb wykrywalności. Przygotuj niezbędne klucze haseł. W razie potrzeby można także włączyć usługę, która ma zostać użyta dla zdalnego urządzenia. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację zdalnego urządzenia. Jeśli nie zostało to jeszcze wykonane, można także przydzielić urządzeniu nazwę Bluetooth. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację urządzenia. 2. Aby rozpocząć wyszukiwanie urządzenia, kliknij w głównym oknie czerwoną kulę. Alternatywnie, można kliknąć zapytanie Moje Bluetooth Moje urządzenie lub Podgląd Odśwież urządzenia albo nacisnąć F5. 10

11 3. Po kilku sekundach, dookoła centralnie położonej kuli pojawi się ikona dla każdego włączonego urządzenia Bluetooth, wykrytego w zakresie obszaru połączenia. Uwaga: W głównym oknie może zostać wyświetlone jednocześnie tylko osiem wykrytych urządzeń. Jeśli program BlueSoleil wykrył więcej niż osiem urządzeń, należy użyć paska przewijania, aby uzyskać podgląd pozostałych urządzeń, wykrytych przez program BlueSoleil. Aby posortować urządzenia według nazwy, adresu lub typu, kliknij Podgląd Organizuj urządzenia. 4. Zaczekaj kilka sekund, aż BlueSoleil zgłosi nazwę każdego z urządzeń. 5. Jeśli wymagane urządzenie nie znajduje się na liście, upewnij się, że urządzenie to jest włączone i wykrywalne, a następnie ponownie wykonaj wyszukiwanie. Dostępnych jest wiele opcji uruchomienia nowego wyszukiwania: Po uruchomieniu innego wyszukiwania poprzez dwukrotne kliknięcie czerwonej kuli lub kliknięcie zapytania Moje Bluetooth Moje urządzenie lub Podgląd Odśwież urządzenia, lista poprzednio wykrytych urządzeń nie zostanie wyczyszczona. Po uruchomieniu innego wyszukiwania poprzez naciśnięcie F5, lista poprzednio wykrytych urządzeń zostanie wyczyszczona. 3.7 Nawiązanie połączenia Uwaga: Udostępniono tu ogólne instrukcje dla dowolnego typu włączonych urządzeń Bluetooth. Szczegółowe informacje, specyficzne dla typu planowanej usługi, zawiera Rozdział 3. Normalnie, połączenie jest inicjowane przez klienta. Sprawdź znajdujący się w Rozdziale 1 diagram w celu weryfikacji roli urządzenia obsługiwanego przez program BlueSoleil dla planowanej usługi. Po stronie serwera, uruchom usługę Po stronie klienta, zainicjuj połączenie Uruchom usługę Jeśli komputer ma pełnić rolę serwera w połączeniu Bluetooth, należy najpierw uruchomić (włączyć) w systemie odpowiednią usługę(i). 1. Przejdź do okna usługi. Kliknij Podgląd Okno usługi. 2. Jeśli ikona usługi jest podświetlona (żółta), to usługa została już uruchomiona. Jeśli ikona jest biała, aby można było korzystać z usługi 11

12 należy ją uruchomić. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy. W pomocniczym menu, zaznacz Uruchom usługę. Ikona powinna zostać teraz podświetlona (żółta). Ikony portu szeregowego informują także o przydzielonych do nich portach COM. Uwaga: Ikony są wyświetlane wyłącznie dla funkcji Bluetooth (Profile) obsługiwanych przez program BlueSoleil w roli Serwer urządzenia. Patrz diagram w części 1.1 Funkcje Bluetooth. W zależności od systemu, może być wyświetlanych wiele ikon dla szeregowych portów COM. 3. Po uruchomieniu usługi w programie BlueSoleil, można zainicjować połączenie ze zdalnego urządzenia. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Zainicjuj połączenie Jeśli w połączeniu Bluetooth komputer ma pełnić rolę klienta, należy upewnić się, że została uruchomiona (włączona) usługa w zdalnym urządzeniu. W przeciwnym przypadku, program BlueSoleil nie będzie mógł wykryć usługi i nawiązać z nią połączenia. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację urządzenia. 1. Powróć do głównego okna. Kliknij Podgląd Główne okno. 2. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia z którym ma zostać nawiązane połączenie. Program BlueSoleil rozpocznie wyszukiwanie informacji o obsługiwanych przez urządzenie usługach. 3. Po zakończeniu wyszukiwania, ikony usług obsługiwanych przez urządzenie, w górnej części głównego okna BlueSoleil, zostaną podświetlone (żółte). Sprawdź, czy wymagana usługa jest obsługiwana. 4. Kliknij ikonę urządzenia prawym przyciskiem myszy. W menu pomocniczym kliknij Połącz, a następnie wybierz usługę. BlueSoleil uruchomi połączenie. W zależności od ustawień zabezpieczenia każdego z urządzeń, dla połączenia dwóch urządzeń może być wymagane wprowadzenie tego samego klucza hasła w każdym urządzeniu. 5. Może zostać wyświetlony ekran z pytaniem czy wymagane jest ustawienie automatycznych połączeń. Kliknij Tak lub Nie. 6. Przy połączeniu z telefonem, telefon może zapytać czy wymagane jest dodanie komputera BlueSoleil do listy urządzeń. Wprowadź Tak i podaj klucz hasła. 7. Po pomyślnym podłączeniu urządzeń, ikona urządzenia w głównym oknie zmieni kolor na zielony, a pomiędzy czerwoną kulą a ikoną urządzenia 12

13 pojawi się zielona linia. Wzdłuż zielonej linii pomiędzy klientem a serwerem będzie przesuwał się czerwony punkt. Obok ikony urządzenia pojawi się także ikona mocy sygnału. Ikona BlueSoleil na pasku zadań, także zmieni kolor na zielony, informując o aktywności połączenia. Uwaga: Obok nazwy każdego urządzenia wcześniej sparowanego z komputerem, pojawi się czerwony symbol oznaczenia. 8. W zależności od używanych usług, mogą zostać wyświetlone dodatkowe ekrany i/lub może okazać się konieczne skonfigurowanie dodatkowych ustawień połączenia (tj., nazwy użytkownika, hasła, numeru portu COM, itd.). Instrukcje dotyczące specyficznej usługi zawiera rozdział 3. Po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień połączenia, można rozpocząć korzystanie z aplikacji. 9. Aby zakończyć połączenie, kliknij w głównym oknie ikonę podłączonego urządzenia, prawym przyciskiem myszy. W pomocniczym menu, kliknij Odłącz. Uwaga: Ten sposób odłączenia jest możliwy tylko wtedy, gdy komputer działa w roli klienta. Jeśli komputer pełni rolę serwera, odłączenie należy wykonać w programie BlueSoleil, klikając Podgląd Okno usługi, a następnie klikając prawym przyciskiem ikonę usługi. W pomocniczym menu, kliknij Zatrzymaj usługę. Alternatywanie, odłączenie można wykonać ze zdalnego urządzenia. 3.8 Zabezpieczenie Bluetooth Aby zmodyfikować ustawienia zabezpieczenia połączenia, kliknij Moje Bluetooth Zabezpieczenie. BlueSoleil oferuje trzy poziomy zabezpieczenia: Low (Niski) (Tryb zabezpieczenia 1, Brak zabezpieczenia) Procedury zabezpieczenia nie są wymagane dla połączeń. Medium (Średni) (Tryb zabezpieczenia 2, Poziom usługi wymusza zabezpieczenie) Uwierzytelnianie lub autoryzacja są wymagane przy dostępie do określonej usługi przez inne urządzenia z obsługą Bluetooth. Jeśli dwa urządzenia są łączone po raz pierwszy lub jeśli brak zaufanych relacji pomiędzy dwoma urządzenia, dla dokończenia uwierzytelniania wymagane jest dostarczenie tego samego klucza hasła do obydwu stron połączenia. Tryb ten umożliwia przydzielenie różnych praw dostępu dla każdej usługi obsługiwanej przez serwer. High (Wysoki) (Tryb zabezpieczenia 3, Zabezpieczenie wymuszone przez poziom połączenia) Jeśli dowolne z dwóch urządzeń znajduje się w trybie zabezpieczenia 3, 13

14 uwierzytelnianie jest wymagane przy każdym inicjowaniu połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z obsługą Bluetooth. Do dokończenia procesu uwierzytelniania wymagane jest dostarczenie klucza hasła obydwu stronom. Uwaga: W trybie zabezpieczenia 2, użytkownik może dodać do listy zaufanych urządzeń każde uwierzytelnione urządzenie w celu przyspieszenia przyszłych połączeń. 14

15 4 Wprowadzenie 4.1 Słuchawka AV Profil Słuchawka AV umożliwia użytkownikom używanie słuchawki z obsługą Bluetooth, do słuchania wysokiej jakości muzyki stereo odtwarzanej na komputerze. Typowe zastosowanie Słuchanie muzyki z użyciem słuchawki AV z obsługą Bluetooth. Czynności 1: Czynności 2: Połącz ze słuchawką AV. Odtwórz muzykę używając oprogramowania odtwarzacza medialnego komputera. Muzyka będzie transmitowana bezprzewodowo do słuchawki. 4.2 Podstawowe przetwarzanie obrazów (Basic Imaging) Profil BIP (Basic Imaging [Podstawowe przetwarzanie obrazów]) umożliwia użytkownikom odbieranie obrazów z urządzenia Bluetooth takiego jak aparat cyfrowy, telefon komórkowy lub inne zgodne urządzenie. Profil ten umożliwia także zdalne sterowanie wykonywaniem zdjęć, wyświetlania i inne funkcje związane z przetwarzaniem obrazów. Typowe zastosowanie Sterowanie aparatem w celu wykonywania zdjęć Odbiór zdjęć wysłanych z urządzeń cyfrowych z obsługą BIP Sterowanie aparatem w celu wykonywania zdjęć Czynności 1: Połącz z aparatem. Zostanie wyświetlony kontroler aparatu Bluetooth, Rysunek

16 Rysunek 3.1 Kontroler aparatu Bluetooth Czynności 2: Kliknij przycisk w celu wykonania zdjęcia. Wykonane zdjęcie zostanie przesłane do komputera i wyświetlone. Odbieranie zdjęć Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Przydziel katalog, w którym mają być zapisywane pliki skierowane z urządzenia klienta. Kliknij Moje usługi Właściwości. Kliknij zakładkę Skieruj podstawowy obraz (Basic Image Push). W polu Ustaw katalog obrazu, wybierz lokalizację pliku. Kliknij OK. Uruchom usługę BIP. Wyślij obrazy ze zdalnego urządzenia. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. 4.3 Telefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking) Profil DUN (Dial-up Networking [Telefoniczne połączenie z siecią]) Bluetooth umożliwia użytkownikom bezprzewodowe połączenie telefoniczne z Internetem poprzez modem Bluetooth lub telefon komórkowy z obsługą profilu DUN. Typowe zastosowanie Telefoniczne połączenie z Internetem poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Telefoniczne połączenie z Internetem poprzez modem z obsługą Bluetooth. Telefoniczne połączenie z Internetem poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Czynności 1: Połącz się z usługą Telefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking). 16

17 Czynności 2: Pojawi się okno dialogowe Dial-Up Dialog. Wprowadź numer połączenia telefonicznego, nazwę użytkownika oraz hasło. Upewnij się, czy wprowadzony został prawidłowy numer połączenia telefonicznego, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Uwaga: Domyślny numer połączenia telefonicznego *99***1# działa wyłącznie z określonymi telefonami GPRS i dostawcami usługi. W razie potrzeby, należy wprowadzić prawidłowy numer połączenia telefoniczne udostępniony przez ISP (Internet Service Provider [Dostawcę usługi połączenia z Internetem]). Uwaga: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, pojawi się pytanie o utworzenie skrótu połączenia telefonicznego na pulpicie. Umożliwi to wygodne połączenie poprzez proste kliknięcie skrótu, bez konieczności ręcznego uruchamiania BlueSoleil. Rysunek 3.2 Okno dialogowe Dial-Up 4.4 FAKS Profil FAKS Bluetooth umożliwia użytkownikom wysłanie faksu z komputera poprzez telefon komórkowy lub modem z obsługą Bluetooth. Typowe zastosowanie Wysyłanie faksów poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Wysyłanie faksów poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Wysyłanie faksów poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą FAKS telefonu komórkowego. Zastosuj posiadane oprogramowanie faksu, aby wysłać 17

18 wiadomość. Wysyłanie faksów poprzez modem z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Połącz z usługą faksu modemu. Uruchom oprogramowanie faksu. Skonfiguruj oprogramowanie faksu dla faks-modemu Bluetooth. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację oprogramowania. Zastosuj posiadane oprogramowanie faksu, aby wysłać wiadomość. 4.5 Transfer plików Profil FTP (File Transfer Profile [Profil transferu plików]) umożliwia użytkownikom wykonywanie transferu plików i/lub folderów pomiędzy obsługującymi Bluetooth laptopami, komputerami typu desktop, PDA, telefonami komórkowymi, itd. Typowe zastosowanie Połączenie z telefonem komórkowym z obsługą Bluetooth i transfer plików lub folderów do/z telefonu. Współdzielenie foldera w komputerze z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth. Dostęp do współdzielonego foldera w innym urządzeniu z obsługą Bluetooth. Połączenie z telefonem Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą FTP telefonu. Foldery telefonu są pokazane w oknie. Użytkownicy mogą kopiować/wklejać/usuwać pliki lub foldery. Współdzielenie foldera w komputerze z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth Czynności 1: Wybierz folder do współdzielenia plików i zdefiniuj uprawnienia użytkownika. Kliknij Moje usługi Właściwości. Kliknij zakładkę Transfer plików. Współdziel ten folder: Przeglądaj w celu wybrania foldera do współdzielenia. Współdziel zezwolenia: Wybierz Odczyt i Zapis, aby umożliwić innym kopiowanie, wklejanie lub usuwanie 18

19 plików/folderów w tym folderze. Wybierz Tylko odczyt, aby pozwolić innym wyłącznie na przeglądanie i kopiowanie plików/folderów z tego foldera. Czynności 2: Czynności 3: Czynności 4: Uruchom usługę FTP w programie BlueSoleil. Nie inicjuj połączenia w programie BlueSoleil. Przeglądaj zasoby komputera ze zdalnego urządzenia. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Gdy zdalne urządzenie wykona próbę połączenia z komputerem, może zostać wyświetlony ekran Autoryzacja usługi Bluetooth. Kliknij Tak. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, zdalne urządzenie może przeglądać, kopiować, wklejać i/lub usuwać pliki w komputerze, w zależności od ustalonych uprawnień dla zdalnego foldera. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Dostęp do współdzielonego foldera w innym urządzeniu z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Ustaw w zdalnym urządzeniu folder/pliki do współdzielenia. Włącz współdzielenie pliku na zdalnym urządzeniu. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Uwaga: Jeśli nie jest włączone współdzielenie pliku w zdalnym urządzeniu, program BlueSoleil nie będzie mógł wykryć usługi współdzielenie pliku urządzenia. Uruchom usługę FTP i zainicjuj połączenie w programie BlueSoleil. Na ekranie zostanie wyświetlony współdzielony zdalny folder, pokazując współdzielone pliki/foldery zdalnego urządzenia. Ekran ten umożliwia przeglądanie, kopiowanie, wklejanie i/lub usuwanie plików, w zależności od uprawnień w stosunku do foldera. 4.6 Słuchawki Profil Słuchawki, umożliwia użytkownikom używanie słuchawek Bluetooth jako bezprzewodowych słuchawek dousznych lub mikrofonu. Typowe zastosowanie Zastosuj słuchawki jako urządzenie wejścia/wyjścia audio. Czynności 1: Połącz ze słuchawkami z obsługą Bluetooth. 19

20 Czynności 2: Odtwarzaj muzykę z komputera lub rozmawiaj poprzez narzędzia spotkań sieciowych. Do transmisji audio pomiędzy komputerem a słuchawkami, może być potrzebne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego na słuchawkach. Uwaga: Dla większości słuchawek z obsługą Bluetooth, po pomyślnym pierwszym nawiązaniu połączenia można szybko ponownie połączyć się z programem BlueSoleil poprzez proste naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego słuchawek. 4.7 Human Interface Device Profil HID (Human Interface Device [Urządzenie interfejsu sterowania komputerem]) Bluetooth, umożliwia użytkownikom używanie urządzenia HID z obsługą Bluetooth, takiego jak klawiatura, mysz lub joystick do sterowania komputerem. Typowe zastosowanie Połączenie z komputerem myszy i klawiatury z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz mysz obsługującą Bluetooth z komputerem. Połącz klawiaturę obsługującą Bluetooth z komputerem. Przed użyciem do połączenia programu BlueSoleil, może być potrzebne naciśnięcie przycisku na klawiaturze w celu umożliwienia wykrycia klawiatury. Uwaga: Przy pierwszym połączeniu myszy lub klawiatury z komputerem, automatycznie zostanie uruchomiony Kreator wyszukiwania nowego urządzenia. Na pierwszym ekranie kreatora, NIE WKŁADAJ ŻADNEGO DYSKU CD i kliknij Dalej. Wykonuj polecenia z następnych ekranów, aż do zakończenia działania kreatora. Jeśli kreator pojawi się ponownie, anuluj jego działanie. Od tego momentu powinno być już możliwe używanie myszy lub klawiatury z komputerem. Po pomyślnym nawiązaniu inicjującego połączenia, obsługująca Bluetooth mysz/klawiatura może automatycznie ponownie łączyć się z komputerem. 20

21 4.8 Dostęp do sieci LAN LAP (LAN Access Profile [Profil dostępu do sieci LAN) Bluetooth, umożliwia użytkownikom dostęp do LAN(Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]), poprzez punkt dostępowy z obsługą Bluetooth. Typowe zastosowanie Dostęp do lokalnej sieci komputerowej poprzez punkt dostępowy z obsługą Bluetooth Stosowanie komputera jako punktu dostępowego do sieci LAN Dostęp do sieci LAN poprzez AP (Access Point [Punkt dostępowy]) z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz AP z usługą LAP dostępu do sieci LAN W oknie dialogowym Połącz z Bluetooth LAP, wprowadź w razie potrzeby nazwę użytkownika i hasło. Kliknij Połącz. Stosowanie komputera jako punktu dostępowego do sieci LAN (tylko zaawansowani użytkownicy) Czynności 1: Czynności 2: Uruchom usługę dostępu do LAP Bluetooth w programie BlueSoleil. Określ statyczne adresy IP dla klientów LAP (Alternatywnie, można zastosować DHCP, aby system dynamicznie przydzielał adresy IP). (1) W oknie Połączenie sieciowe, kliknij prawym przyciskiem nadchodzące połączenie, a następnie wybierz Właściwości (Rysunek 2). Rysunek 3.3: W menu podręcznym wybierz Właściwości 21

22 (2) Wybierz Właściwości nadchodzących połączeń Sieć -> Protokół Internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. (Rysunek 3.4) Rysunek 3.4: Składnik sieciowy protokołu Internetowego (TCP/IP) (3) Wybierz Określ adresy TCP/IP i wprowadź zakres adresów IP przydzielonych do klientów LAP (Rysunek 3.5). Rysunek 3.5: Wprowadź adresy IP 4.9 Object Push OPP (Object Push Profile [Profil skierowania obiektu]) Bluetooth, umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie obiektów danych PIM (Personal Information Management [Zarządzanie informacjami osobistymi]) (Takich jak wiadomości, notatki, elementy kalendarza oraz wizytówki) do oraz z PDA lub telefonu komórkowego z obsługą Bluetooth. 22

23 Obsługiwane obiekty: Kontakty (*.vcf) Kalendarze (*.vcs) Notatki (*.vnt) Wiadomości (*.vmg) Typowe zastosowanie Skieruj obiekty do telefonu komórkowego lub PDA z obsługą Bluetooth Odbierz obiekty z telefonu komórkowego lub PDA z obsługą Bluetooth Uwaga: Aby skierować obiekty PIM do PDA, przed uruchomieniem należy upewnić się, czy PDA jest gotowe do odebrania obiektu PIM. Jeśli to konieczne, należy włączyć Object Push (Skierowanie obiektu) w PDA. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację użytkownika PDA. Skierowanie obiektów do telefonu komórkowego Bluetooth Dostępne są dwa sposoby skierowania obiektów: Method 1: Z głównego okna programu BlueSoleil: Kliknij dwukrotnie ikonę telefonu komórkowego lub PDA, aby wyszukać informacje o usłudze. Ikona usługi Object Push (Skierowanie obiektu) powinna być podświetlona w górnej części ekranu. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Object Push Service (Usługa skierowania obiektu) i w podręcznym menu kliknij Wyślij moją wizytówkę. (Rysunek 3.6) Rysunek 3.6: Wyślij obiekt Wyślij moja wizytówkę: Wysyła domyślną wizytówkę. 23

24 Uzyskaj wizytówkę: Method 2: Uzyskaj domyślną wizytówkę telefonu. Wyślij obiekty: Wybierz niektóre obiekty (pliki PIM w formatach *.vcf, *.vcs, *.vnt, *.vmg) i wyślij do telefonu. Wymień wizytówki: Komputer i telefon wymieniają się domyślnymi wizytówkami. Z programu MS Outlook: (1) Wybierz kontakt do wysłania. (2) W programie Outlook, kliknij przycisk Skieruj na pasku narzędziowym lub kliknij Plik Skieruj. (3) Wyświetlony zostanie ekran Sąsiednie Urządzenia Bluetooth. Na liście urządzeń, wybierz telefon lub PDA, do którego ma zostać skierowany kontakt. Kliknij przycisk Skieruj. Odbieranie obiektów z telefonu Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Skonfiguruj parametry skierowania obiektu. W głównym oknie, kliknij Moja usługa Właściwości. Kliknij zakładkę Skieruj obiekt. Uruchom usługę Skieruj obiekt. Nie inicjuj połączenia, uruchom tylko usługę, aby komputer był gotowy do odbierania obiektów. Wyślij obiekty z telefonu. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację użytkownika telefonu. Uwagi: Program BlueSoleil tworzy folder Bluetooth (z podfolderami Skrzynka odbiorcza i Skrzynka nadawcza) w folderze Moje dokumenty, wykorzystywany dla funkcji Skieruj obiekt. Skrzynka odbiorcza jest wykorzystywana do zapisywania obiektów odebranych z innych urządzeń. Skrzynka nadawcza jest wykorzystywana do zapisania obiektów wysłanych z komputera. Można ustawić domyślną wizytówkę, poprzez kliknięcie Moje usługi Skieruj obiekt. W polu Wyślij moją wizytówkę, należy przejrzeć możliwości wyboru w celu wybrania kontaktu jako domyślnej wizytówki. 24

25 4.10 Sieć osobista (Personal Area Networking) Profil PAN (Personal Area Networking [Sieć osobista]) Bluetooth umożliwia uformowanie przez komputery, laptopy, PDA i inne urządzenia z obsługą Bluetooth jednego z dwóch rodzajów sieci PAN. W grupie GN (Group ad-hoc Network [Grupa sieci tymczasowej]), która działa tak jak sieć wyizolowana, połączonych poprzez kontroler GN jest razem wielu użytkowników PAN (PANU). Alternatywnie, PAN może składać się z wielu użytkowników PANU połączonych z NAP (Network Access Point [Punkt dostępowy sieci]), który zapewnia dostęp do zewnętrznej infrastruktury LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]). Program BlueSoleil obsługuje wszystkie trzy role tego urządzenia - GN (kontroler), PANU oraz NAP. Typowe zastosowanie Grupa sieci tymczasowej (Sieć peer-to- peer) Jedno urządzenie działa jako GN, a inne funkcjonują jako urządzenia PANU. Komputery te mogą się ze sobą kontaktować lub używać aplikacji opartej na TCP/IP. Rysunek 3.7Grupa sieci tymczasowej Dostęp do sieci LAN poprzez Punkt dostępu do sieci (lub komputer działający jako NAP) Po bezpośrednim podłączeniu komputerów do NAP, stają się one uczestnikami sieci LAN i mogą się bezpośrednio komunikować z innymi 25

26 komputerami w sieci LAN. Rysunek 3.8: Dostęp do sieci LAN poprzez PAN-NAP Podłączenie użytkownika PAN (PANU) Czynności 1: Czynności 2: Połącz z serwerem usługi Sieć osobista (Personal Area Network). Zaczekaj kilka sekund na uzyskanie i wyświetlenie adresów IP przez program BlueSoleil. Konfiguracja NAP/GN Kliknij Usługa Bluetooth Właściwości i kliknij zakładkę Sieć osobista. Scenariusz 1 Grupa sieci tymczasowej (Ad-hoc Network) Wybierz Ustaw Sieć osobistą (Personal Area Network) Bluetooth i Włącz serwer DHCP (Rysunek 3.9). W GN zostanie uruchomiony serwer DHCP. PANU może uzyskać adres IP automatycznie z tego serwera DHCP, jeśli serwer PANU nie ustawi statycznego adresu IP dla Adaptera sieci BT. 26

27 Rysunek 3.9: Ustaw Sieć osobistą (Personal Area Network) Bluetooth Scenariusz 2 Dostęp do sieci LAN poprzez PAN-NAP Wybierz Dostęp do sieci LAN i wybierz adapter sieci fizycznej, poprzez który NAP łączy się z siecią LAN, jako Adapter LAN (Rysunek 3.10). Rysunek 3.10: Dostęp do sieci LAN 27

28 4.11 Drukarka Profil HCRP (Printer [Drukarka]) Bluetooth, umożliwia komputerowi połączenie z drukarką obsługującą Bluetooth. Typowe zastosowanie Drukowanie dokumentów na drukarce z obsługą Bluetooth. Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą drukarki. (a) Jeśli w komputerze nie ma zainstalowanych, prawidłowych sterowników drukarki, program BlueSoleil zapyta o wykonanie instalacji Zainstaluj sterownik drukarki i pamiętaj, aby ustawić prawidłowy numer portu COM drukarki. Aby określić prawidłowy numer portu COM, w głównym oknie kliknij prawym przyciskiem ikonę urządzenia. W pomocniczym menu, wybierz Stan. (b) Jeśli sterownik drukarki został zainstalowany, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o gotowości drukarki Bluetooth. Drukuj dokumenty na drukarce z obsługą Bluetooth. Upewnij się, czy w aplikacji wybrana została prawidłowa drukarka i port drukarki Port szeregowy SPP (Serial Port Profile [Profil portu szeregowego]) Bluetooth udostępnia komputerom PC, laptopom, PDA, odbiornikom GPS, bezprzewodowym adapterom szeregowym i innym urządzeniom z obsługą Bluetooth, wirtualny port szeregowy, umożliwiając ich wzajemne bezprzewodowe łączenie poprzez Bluetooth zamiast kabla szeregowego. Program BlueSoleil obsługuje cztery porty szeregowe Bluetooth dla połączeń wychodzących i dwa porty szeregowe Bluetooth dla połączeń przychodzących. Typowe zastosowanie Połączenie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth poprzez port szeregowy Połączenie z PDA 28

29 Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą Port szeregowy PDA. Użyj ActiveSync lub dowolne oprogramowanie wykorzystujące połączenie szeregowe. Uwaga: Funkcja Automatyczne połączenie portu szeregowego Po przydzieleniu docelowego urządzenia do określonego portu szeregowego, (np., COM5), przy każdym otwarciu przez aplikację portu szeregowego, program BlueSoleil automatycznie wykona połączenie z docelowym urządzeniem. Podobnie, przy każdym zamknięciu przez aplikację portu szeregowego Bluetooth, program BlueSoleil zatrzyma połączenie. Aby sprawdzić, do których portów COM są przydzielone urządzenia, należy kliknąć Narzędzia Konfiguracje Szybkie połączenie... Niektóre aplikacje umożliwiają używanie jedynie ograniczonego zakresu numerów portów COM. Jeśli aplikacja nie zezwala na używanie numeru portu COM przydzielonego przez program BlueSoleil, nie będzie można korzystać z programu BlueSoleil w tej aplikacji Synchronizacja Bluetooth Profil SYNC (Synchronization [Synchronizacja]) Bluetooth umożliwia użytkownikom synchronizację obiektów PIM w komputerach z innymi komputerami z obsługą Bluetooth, a także z obsługującymi Bluetooth telefonami komórkowymi, PDA i innymi urządzeniami. Obsługiwane są cztery rodzaje obiektów: Kontakty (*.vcf) Kalendarze (*.vcs) Notatki (*.vnt) Wiadomości (*.vmg) Obsługiwane wersje programu Outlook: Outlook 2000, Outlook 2002 (xp), Outlook Typowe zastosowanie Synchronizacja komputera z telefonem komórkowym obsługującym Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą Synchronizacja telefonu komórkowego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe synchronizacji (sprawdź Rysunek 3.1.2). Kliknij przycisk Start w celu wykonania synchronizacji. Nastąpi synchronizacja kontaktów, 29

30 kalendarzy, notatek i wiadomości programu MS Outlook z tymi samymi elementami w telefonie komórkowym. Rysunek 3.12: Uruchomienie synchronizacji informacji Uwaga: Użytkownicy mogą uruchomić synchronizację z programu MS Outlook poprzez dodatkowe menu Bluetooth i przyciski zainstalowane z programem BlueSoleil. Program BlueSoleil może działać jako serwer synchronizacji. Kliknij Moje usługi Właściwości. Kliknij zakładkę Synchronizacja informacji (Rysunek 2) i wybierz typ obiektów PIM, które mają zostać zsynchronizowane. 30

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI.

BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Interfejs BLUETOOTH INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I KONFIGURACJI. Producent: AC Spółka Akcyjna. 15 182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl, e mail: autogaz@ac.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc 第 1 頁, 共 33 頁 Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc Wstęp Podstawowe operacje Określanie sposobu działania systemu Bluetooth na komputerze Sposoby korzystania z interfejsu Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I INST RUK CJA NI-7075 2 0 COMMUNICATION S U PPOR T U SB ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I N a wstęp ie pra gniemy podziękować za zakup tego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo