IVT BlueSoleil Standard Edition Podręcznik użytkownika Wersja: 2.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IVT BlueSoleil Standard Edition Podręcznik użytkownika Wersja: 2.3"

Transkrypt

1 IVT BlueSoleil Standard Edition Podręcznik użytkownika Wersja: 2.3 1

2 Spis treści 1 Wprowadzenie do BlueSoleil Funkcje Bluetooth Główne okno Oświadczenie Podstawowe operacje Podłącz adapter Instalacja oprogramowania Uruchom program BlueSoleil Sprawdzenie aktualizacji Aktywacja Wyszukiwanie innych, włączonych urządzeń Bluetooth Nawiązanie połączenia Zabezpieczenie Bluetooth Wprowadzenie Słuchawka AV Podstawowe przetwarzanie obrazów (Basic Imaging) Telefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking) FAKS Transfer plików Słuchawki Human Interface Device Dostęp do sieci LAN Object Push Sieć osobista (Personal Area Networking) Drukarka Port szeregowy Synchronizacja Bluetooth Podręczniki użytkownika programu BlueSoleil Środowisko programu BlueSoleil

3 5.1.1 Główne okno Okno usługi Menu Konfiguracja urządzenia Konfiguracja sprzętu Konfiguracja właściwości Konfiguracja zabezpieczenia Parowanie / usunięcie sparowania urządzeń Ogólne zabezpieczenie Zarządzanie sparowanymi urządzeniami Zabezpieczenie usług lokalnych

4 1 Wprowadzenie do BlueSoleil BlueSoleil to działające w systemie operacyjnym Windows oprogramowanie firmy IVT, które umożliwia włączenie Bluetooth w komputerach typu desktop lub notebook, umożliwiając ich bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami z włączonym Bluetooth. Program BlueSoleil umożliwia użytkownikom MS Windows bezprzewodowy dostęp do szerokiego zakresu urządzeń cyfrowych z obsługą Bluetooth, takich jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, słuchawki, drukarki i odbiorniki GPS. Możliwe jest także formowanie sieci i wymiana danych z innymi komputerami lub PDA z obsługą Bluetooth. Platformy obsługiwane przez program BlueSoleil to: Windows 2000 and XP. 1.1 Funkcje Bluetooth Aby można było uzyskać połączenie i współdzielenie usług poprzez bezprzewodową technologię Bluetooth, dwa urządzenia muszą obsługiwać ten sam Profil(e) Bluetooth, a także role urządzenia przeciwnego (tj., jedno musi być serwerem, a drugie musi być klientem). Urządzenia Bluetooth, często obsługują wiele profili i jeśli są włączone w wielu połączeniach, mogą wykonywać równocześnie różne role urządzenia. BlueSoleil obsługuje następujące funkcje Bluetooth (Profile) w następujących rolach urządzenia: Funkcje Bluetooth (Profile) Client Server Słuchawka AV* Profil Podstawowy obraz elefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking) Faks Transfer plików Słuchawki* Human Interface Device Dostęp do sieci LAN Object Push Sieć osobista (Personal Area Networking) 4

5 Drukarka Port szeregowy Synchronizacja 1.2 Główne okno Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące głównego okna (włącznie z opisem znaczenia ikon), a także informacje dotyczące okna usługi oraz menu BlueSoleil, zawiera Rozdział 4. Domyślnie, program BlueSoleil jest uruchamiany z otwartym głównym oknem. W głównym oknie wykonywane są podstawowe operacje dotyczące połączenia. W głównym oknie wyświetlane jest urządzenie lokalne (czerwona kula), a także, wykryte w zakresie działania połączenia, zdalne urządzenia. Poszczególne typy zdalnych urządzeń reprezentują różne ikony. W górnej części głównego okna znajdują się przyciski usługi. Po wyszukaniu usług obsługiwanych przez zdalne urządzenie, zostaną podświetlone obsługiwane usługi wybranego urządzenia. Lokalne urządzenie Operacje: Uaktywnij mysz w celu wyświetlenia nazwy lub adresu lokalnego urządzenia Bluetooth (jeśli nazwa nie jest wyświetlana). Kliknij czerwoną kulę w celu rozpoczęcia lub zatrzymania wyszukiwania urządzeń Bluetooth w zakresie połączenia. Kliknij prawym przyciskiem czerwoną kulę w celu wyświetlenia menu podręcznego powiązanych operacji (np., Ogólne zapytanie, Moje usługi, Zabezpieczenie, itd.). Zdalne urządzenia Znaczenie ikon Biały- Brak działania. Normalny stan urządzenia. Żółty- Wybrane. Wybranie urządzenia. Zielony- Połączone. Urządzenie połączone z komputerem. Zdalne urządzenia Operacje Kliknij pojedynczo ikonę w celu wybrania. Kliknij dwukrotnie ikonę w celu wyszukania usług obsługujących zdalne urządzenie Bluetooth. Kliknij prawym przyciskiem ikonę w celu wyświetlenia menu podręcznego powiązanych operacji (np., Odśwież usługi, Sparuj urządzenia, Połącz, itd.). 5

6 Usługi Znaczenie ikon Biały- Brak działania. Stan normalny. Żółty- Dostępna. Usługa Bluetooth jest dostępna w wybranym zdalnym urządzeniu. Zielony- Podłączona. Usługa Bluetooth jest aktywna przy połączeniu ze zdalnym urządzeniem. Usługi Operacje Uaktywnij mysz nad ikoną usługi w celu wyświetlenia nazwy usługi. Kliknij pojedynczo ikonę usługi w celu połączenia. Kliknij prawym przyciskiem ikonę usługi w celu wyświetlenia menu podręcznego powiązanych operacji. 6

7 2 Oświadczenie Producent może w dowolnym czasie bez uprzedzenia, wykonać zmiany lub poprawki w oferowanym produkcie i udostępnić niezbędne dodatki do tego podręcznika albo wydać jego nową wersję. Zawartość tego podręcznika użytkownika jest dostarczana w stanie jaka jest, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i domniemanych, włącznie, ale nie tylko, z dorozumianymi gwarancjami przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, w odniesieniu do dokładności, wiarygodności lub zawartości tego podręcznika. Copyright 2006, IVT Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. IVT zastrzega sobie prawo do zmiany lub do modyfikacji wszelkich informacji lub specyfikacji bez powiadomienia. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc, używanym na podstawie licencji przez IVT Corporation. 7

8 3 Podstawowe operacje 3.1 Podłącz adapter Program BlueSoleil obsługuje systemy Windows z włączoną obsługą technologii bezprzewodowej Bluetooth, poprzez adapter USB lub kartę CompactFlash (CF). WAŻNE! PRZED instalacją oprogramowania należy upewnić się, że podłączony jest adapter Bluetooth! Adapter USB: 1. Podłącz adapter USB do portu USB komputera. Karta CompactFlash: 1. Wstaw do komputera kartę CompactFlash. Aby można było używać kartę CF w gnieździe karty PC (PCMCIA), należy najpierw podłączyć kartę do adaptera CF-karta PC. 2. Nastąpi automatyczne uruchomienie Kreatora wyszukiwania nowego urządzenia. Upewnij się, że w komputerze znajduje się instalacyjny dysk CD. Wykonuj polecenia kreatora w celu instalacji sterowników karty. 3.2 Instalacja oprogramowania WAŻNE! Jeśli w komputerze znajduje się wcześniej zainstalowane oprogramowanie Bluetooth, należy je najpierw całkowicie usunąć! 1. Wstaw instalacyjny dysk CD oprogramowania BlueSoleil do napędu CD komputera. 2. W celu uzyskania dostępu do napędu CD, otwórz okno Mój komputer lub użyj programu Eksplorator Windows. Kliknij plik SETUP.EXE znajdujący się na dysku CD. 3. Wykonaj wyświetlane na ekranie wskazówki w celu instalacji oprogramowania. 4. Po zakończeniu instalacji oprogramowania, zgodnie z wyświetlonym poleceniem, uruchom ponownie komputer. 3.3 Uruchom program BlueSoleil 1. Uruchom program BlueSoleil. Kliknij ikonę BlueSoleil na pulpicie lub przejdź do Start Programy IVT BlueSoleil BlueSoleil. 8

9 Uwaga: BlueSoleil wykryje każde podłączenie lub odłączenie adaptera USB. Alternatywnie, program BlueSoleil można uruchomić przed podłączeniem adaptera USB. 2. Przy pierwszym użyciu programu BlueSoleil, zostanie wyświetlony ekran powitalny Bluetooth. Przydziel nazwę systemowi Windows i typ urządzenia, które będą pokazywane innym włączonym urządzeniom Bluetooth. W większości przypadków należy pozostawić zaznaczone ustawienie zabezpieczenia. Kliknij OK. 3.4 Sprawdzenie aktualizacji Podczas uruchamiania, program BlueSoleil sprawdza wersje aktualizacji pod adresem Jeśli dostępna jest aktualizacja, wyświetlany jest komunikat (Rysunek 3.1), z podpowiedzią dla użytkownika o dostępności najnowszej wersji. Użytkownik może bezpośrednio odwiedzić stronę o podanym adresie, klikając łącze w komunikacie w celu pobrania i sprawdzenia nowej wersji. Rysunek 3.1: Informacja o aktualizacji Uwaga: Aby można było uzyskiwać informacje o dostępności najnowszych wersji aktualizacji, komputer musi mieć połączenie z siecią zapewniające dostęp do Internetu. 3.5 Aktywacja Do procedury startowej BlueSoleil dodany został mechanizm aktywacji, rozpoznający brak licencji na urządzenie Bluetooth i wyświetlający użytkownikowi komunikat z ostrzeżeniem (Rysunek 3.2). Rysunek 3.2: Ostrzeżenie dotyczące braku licencji na urządzenie Bluetooth. 9

10 Co więcej, nastąpi automatyczne przełączenie do wersji ewaluacyjnej, która umożliwia transmisję danych do wielkości 5M bajtów. (Rysunek 3.3) Rysunek 3.3: Kopia ewaluacyjna (Limit danych 5MB) Aktywacja ta jest wykonywana w tle automatycznie, bez działań związanych z użytkownikiem i bez wpływu na jakichkolwiek legalnych użytkowników. 3.6 Wyszukiwanie innych, włączonych urządzeń Bluetooth Przed połączeniem, komputer musi najpierw wykryć inne, włączone urządzenia Bluetooth w zakresie połączenia. Zainicjuj wyszukiwanie urządzenia 1. Upewnij się, że podłączane urządzenie Bluetooth jest włączone oraz, że odpowiednio naładowane są jego baterie i ustaw tryb wykrywalności. Przygotuj niezbędne klucze haseł. W razie potrzeby można także włączyć usługę, która ma zostać użyta dla zdalnego urządzenia. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację zdalnego urządzenia. Jeśli nie zostało to jeszcze wykonane, można także przydzielić urządzeniu nazwę Bluetooth. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację urządzenia. 2. Aby rozpocząć wyszukiwanie urządzenia, kliknij w głównym oknie czerwoną kulę. Alternatywnie, można kliknąć zapytanie Moje Bluetooth Moje urządzenie lub Podgląd Odśwież urządzenia albo nacisnąć F5. 10

11 3. Po kilku sekundach, dookoła centralnie położonej kuli pojawi się ikona dla każdego włączonego urządzenia Bluetooth, wykrytego w zakresie obszaru połączenia. Uwaga: W głównym oknie może zostać wyświetlone jednocześnie tylko osiem wykrytych urządzeń. Jeśli program BlueSoleil wykrył więcej niż osiem urządzeń, należy użyć paska przewijania, aby uzyskać podgląd pozostałych urządzeń, wykrytych przez program BlueSoleil. Aby posortować urządzenia według nazwy, adresu lub typu, kliknij Podgląd Organizuj urządzenia. 4. Zaczekaj kilka sekund, aż BlueSoleil zgłosi nazwę każdego z urządzeń. 5. Jeśli wymagane urządzenie nie znajduje się na liście, upewnij się, że urządzenie to jest włączone i wykrywalne, a następnie ponownie wykonaj wyszukiwanie. Dostępnych jest wiele opcji uruchomienia nowego wyszukiwania: Po uruchomieniu innego wyszukiwania poprzez dwukrotne kliknięcie czerwonej kuli lub kliknięcie zapytania Moje Bluetooth Moje urządzenie lub Podgląd Odśwież urządzenia, lista poprzednio wykrytych urządzeń nie zostanie wyczyszczona. Po uruchomieniu innego wyszukiwania poprzez naciśnięcie F5, lista poprzednio wykrytych urządzeń zostanie wyczyszczona. 3.7 Nawiązanie połączenia Uwaga: Udostępniono tu ogólne instrukcje dla dowolnego typu włączonych urządzeń Bluetooth. Szczegółowe informacje, specyficzne dla typu planowanej usługi, zawiera Rozdział 3. Normalnie, połączenie jest inicjowane przez klienta. Sprawdź znajdujący się w Rozdziale 1 diagram w celu weryfikacji roli urządzenia obsługiwanego przez program BlueSoleil dla planowanej usługi. Po stronie serwera, uruchom usługę Po stronie klienta, zainicjuj połączenie Uruchom usługę Jeśli komputer ma pełnić rolę serwera w połączeniu Bluetooth, należy najpierw uruchomić (włączyć) w systemie odpowiednią usługę(i). 1. Przejdź do okna usługi. Kliknij Podgląd Okno usługi. 2. Jeśli ikona usługi jest podświetlona (żółta), to usługa została już uruchomiona. Jeśli ikona jest biała, aby można było korzystać z usługi 11

12 należy ją uruchomić. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy. W pomocniczym menu, zaznacz Uruchom usługę. Ikona powinna zostać teraz podświetlona (żółta). Ikony portu szeregowego informują także o przydzielonych do nich portach COM. Uwaga: Ikony są wyświetlane wyłącznie dla funkcji Bluetooth (Profile) obsługiwanych przez program BlueSoleil w roli Serwer urządzenia. Patrz diagram w części 1.1 Funkcje Bluetooth. W zależności od systemu, może być wyświetlanych wiele ikon dla szeregowych portów COM. 3. Po uruchomieniu usługi w programie BlueSoleil, można zainicjować połączenie ze zdalnego urządzenia. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Zainicjuj połączenie Jeśli w połączeniu Bluetooth komputer ma pełnić rolę klienta, należy upewnić się, że została uruchomiona (włączona) usługa w zdalnym urządzeniu. W przeciwnym przypadku, program BlueSoleil nie będzie mógł wykryć usługi i nawiązać z nią połączenia. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację urządzenia. 1. Powróć do głównego okna. Kliknij Podgląd Główne okno. 2. Kliknij dwukrotnie ikonę urządzenia z którym ma zostać nawiązane połączenie. Program BlueSoleil rozpocznie wyszukiwanie informacji o obsługiwanych przez urządzenie usługach. 3. Po zakończeniu wyszukiwania, ikony usług obsługiwanych przez urządzenie, w górnej części głównego okna BlueSoleil, zostaną podświetlone (żółte). Sprawdź, czy wymagana usługa jest obsługiwana. 4. Kliknij ikonę urządzenia prawym przyciskiem myszy. W menu pomocniczym kliknij Połącz, a następnie wybierz usługę. BlueSoleil uruchomi połączenie. W zależności od ustawień zabezpieczenia każdego z urządzeń, dla połączenia dwóch urządzeń może być wymagane wprowadzenie tego samego klucza hasła w każdym urządzeniu. 5. Może zostać wyświetlony ekran z pytaniem czy wymagane jest ustawienie automatycznych połączeń. Kliknij Tak lub Nie. 6. Przy połączeniu z telefonem, telefon może zapytać czy wymagane jest dodanie komputera BlueSoleil do listy urządzeń. Wprowadź Tak i podaj klucz hasła. 7. Po pomyślnym podłączeniu urządzeń, ikona urządzenia w głównym oknie zmieni kolor na zielony, a pomiędzy czerwoną kulą a ikoną urządzenia 12

13 pojawi się zielona linia. Wzdłuż zielonej linii pomiędzy klientem a serwerem będzie przesuwał się czerwony punkt. Obok ikony urządzenia pojawi się także ikona mocy sygnału. Ikona BlueSoleil na pasku zadań, także zmieni kolor na zielony, informując o aktywności połączenia. Uwaga: Obok nazwy każdego urządzenia wcześniej sparowanego z komputerem, pojawi się czerwony symbol oznaczenia. 8. W zależności od używanych usług, mogą zostać wyświetlone dodatkowe ekrany i/lub może okazać się konieczne skonfigurowanie dodatkowych ustawień połączenia (tj., nazwy użytkownika, hasła, numeru portu COM, itd.). Instrukcje dotyczące specyficznej usługi zawiera rozdział 3. Po skonfigurowaniu odpowiednich ustawień połączenia, można rozpocząć korzystanie z aplikacji. 9. Aby zakończyć połączenie, kliknij w głównym oknie ikonę podłączonego urządzenia, prawym przyciskiem myszy. W pomocniczym menu, kliknij Odłącz. Uwaga: Ten sposób odłączenia jest możliwy tylko wtedy, gdy komputer działa w roli klienta. Jeśli komputer pełni rolę serwera, odłączenie należy wykonać w programie BlueSoleil, klikając Podgląd Okno usługi, a następnie klikając prawym przyciskiem ikonę usługi. W pomocniczym menu, kliknij Zatrzymaj usługę. Alternatywanie, odłączenie można wykonać ze zdalnego urządzenia. 3.8 Zabezpieczenie Bluetooth Aby zmodyfikować ustawienia zabezpieczenia połączenia, kliknij Moje Bluetooth Zabezpieczenie. BlueSoleil oferuje trzy poziomy zabezpieczenia: Low (Niski) (Tryb zabezpieczenia 1, Brak zabezpieczenia) Procedury zabezpieczenia nie są wymagane dla połączeń. Medium (Średni) (Tryb zabezpieczenia 2, Poziom usługi wymusza zabezpieczenie) Uwierzytelnianie lub autoryzacja są wymagane przy dostępie do określonej usługi przez inne urządzenia z obsługą Bluetooth. Jeśli dwa urządzenia są łączone po raz pierwszy lub jeśli brak zaufanych relacji pomiędzy dwoma urządzenia, dla dokończenia uwierzytelniania wymagane jest dostarczenie tego samego klucza hasła do obydwu stron połączenia. Tryb ten umożliwia przydzielenie różnych praw dostępu dla każdej usługi obsługiwanej przez serwer. High (Wysoki) (Tryb zabezpieczenia 3, Zabezpieczenie wymuszone przez poziom połączenia) Jeśli dowolne z dwóch urządzeń znajduje się w trybie zabezpieczenia 3, 13

14 uwierzytelnianie jest wymagane przy każdym inicjowaniu połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami z obsługą Bluetooth. Do dokończenia procesu uwierzytelniania wymagane jest dostarczenie klucza hasła obydwu stronom. Uwaga: W trybie zabezpieczenia 2, użytkownik może dodać do listy zaufanych urządzeń każde uwierzytelnione urządzenie w celu przyspieszenia przyszłych połączeń. 14

15 4 Wprowadzenie 4.1 Słuchawka AV Profil Słuchawka AV umożliwia użytkownikom używanie słuchawki z obsługą Bluetooth, do słuchania wysokiej jakości muzyki stereo odtwarzanej na komputerze. Typowe zastosowanie Słuchanie muzyki z użyciem słuchawki AV z obsługą Bluetooth. Czynności 1: Czynności 2: Połącz ze słuchawką AV. Odtwórz muzykę używając oprogramowania odtwarzacza medialnego komputera. Muzyka będzie transmitowana bezprzewodowo do słuchawki. 4.2 Podstawowe przetwarzanie obrazów (Basic Imaging) Profil BIP (Basic Imaging [Podstawowe przetwarzanie obrazów]) umożliwia użytkownikom odbieranie obrazów z urządzenia Bluetooth takiego jak aparat cyfrowy, telefon komórkowy lub inne zgodne urządzenie. Profil ten umożliwia także zdalne sterowanie wykonywaniem zdjęć, wyświetlania i inne funkcje związane z przetwarzaniem obrazów. Typowe zastosowanie Sterowanie aparatem w celu wykonywania zdjęć Odbiór zdjęć wysłanych z urządzeń cyfrowych z obsługą BIP Sterowanie aparatem w celu wykonywania zdjęć Czynności 1: Połącz z aparatem. Zostanie wyświetlony kontroler aparatu Bluetooth, Rysunek

16 Rysunek 3.1 Kontroler aparatu Bluetooth Czynności 2: Kliknij przycisk w celu wykonania zdjęcia. Wykonane zdjęcie zostanie przesłane do komputera i wyświetlone. Odbieranie zdjęć Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Przydziel katalog, w którym mają być zapisywane pliki skierowane z urządzenia klienta. Kliknij Moje usługi Właściwości. Kliknij zakładkę Skieruj podstawowy obraz (Basic Image Push). W polu Ustaw katalog obrazu, wybierz lokalizację pliku. Kliknij OK. Uruchom usługę BIP. Wyślij obrazy ze zdalnego urządzenia. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. 4.3 Telefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking) Profil DUN (Dial-up Networking [Telefoniczne połączenie z siecią]) Bluetooth umożliwia użytkownikom bezprzewodowe połączenie telefoniczne z Internetem poprzez modem Bluetooth lub telefon komórkowy z obsługą profilu DUN. Typowe zastosowanie Telefoniczne połączenie z Internetem poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Telefoniczne połączenie z Internetem poprzez modem z obsługą Bluetooth. Telefoniczne połączenie z Internetem poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Czynności 1: Połącz się z usługą Telefoniczne połączenie z siecią (Dial-Up Networking). 16

17 Czynności 2: Pojawi się okno dialogowe Dial-Up Dialog. Wprowadź numer połączenia telefonicznego, nazwę użytkownika oraz hasło. Upewnij się, czy wprowadzony został prawidłowy numer połączenia telefonicznego, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Uwaga: Domyślny numer połączenia telefonicznego *99***1# działa wyłącznie z określonymi telefonami GPRS i dostawcami usługi. W razie potrzeby, należy wprowadzić prawidłowy numer połączenia telefoniczne udostępniony przez ISP (Internet Service Provider [Dostawcę usługi połączenia z Internetem]). Uwaga: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, pojawi się pytanie o utworzenie skrótu połączenia telefonicznego na pulpicie. Umożliwi to wygodne połączenie poprzez proste kliknięcie skrótu, bez konieczności ręcznego uruchamiania BlueSoleil. Rysunek 3.2 Okno dialogowe Dial-Up 4.4 FAKS Profil FAKS Bluetooth umożliwia użytkownikom wysłanie faksu z komputera poprzez telefon komórkowy lub modem z obsługą Bluetooth. Typowe zastosowanie Wysyłanie faksów poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Wysyłanie faksów poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth. Wysyłanie faksów poprzez telefon komórkowy z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą FAKS telefonu komórkowego. Zastosuj posiadane oprogramowanie faksu, aby wysłać 17

18 wiadomość. Wysyłanie faksów poprzez modem z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Połącz z usługą faksu modemu. Uruchom oprogramowanie faksu. Skonfiguruj oprogramowanie faksu dla faks-modemu Bluetooth. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację oprogramowania. Zastosuj posiadane oprogramowanie faksu, aby wysłać wiadomość. 4.5 Transfer plików Profil FTP (File Transfer Profile [Profil transferu plików]) umożliwia użytkownikom wykonywanie transferu plików i/lub folderów pomiędzy obsługującymi Bluetooth laptopami, komputerami typu desktop, PDA, telefonami komórkowymi, itd. Typowe zastosowanie Połączenie z telefonem komórkowym z obsługą Bluetooth i transfer plików lub folderów do/z telefonu. Współdzielenie foldera w komputerze z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth. Dostęp do współdzielonego foldera w innym urządzeniu z obsługą Bluetooth. Połączenie z telefonem Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą FTP telefonu. Foldery telefonu są pokazane w oknie. Użytkownicy mogą kopiować/wklejać/usuwać pliki lub foldery. Współdzielenie foldera w komputerze z innymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth Czynności 1: Wybierz folder do współdzielenia plików i zdefiniuj uprawnienia użytkownika. Kliknij Moje usługi Właściwości. Kliknij zakładkę Transfer plików. Współdziel ten folder: Przeglądaj w celu wybrania foldera do współdzielenia. Współdziel zezwolenia: Wybierz Odczyt i Zapis, aby umożliwić innym kopiowanie, wklejanie lub usuwanie 18

19 plików/folderów w tym folderze. Wybierz Tylko odczyt, aby pozwolić innym wyłącznie na przeglądanie i kopiowanie plików/folderów z tego foldera. Czynności 2: Czynności 3: Czynności 4: Uruchom usługę FTP w programie BlueSoleil. Nie inicjuj połączenia w programie BlueSoleil. Przeglądaj zasoby komputera ze zdalnego urządzenia. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Gdy zdalne urządzenie wykona próbę połączenia z komputerem, może zostać wyświetlony ekran Autoryzacja usługi Bluetooth. Kliknij Tak. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, zdalne urządzenie może przeglądać, kopiować, wklejać i/lub usuwać pliki w komputerze, w zależności od ustalonych uprawnień dla zdalnego foldera. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Dostęp do współdzielonego foldera w innym urządzeniu z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Ustaw w zdalnym urządzeniu folder/pliki do współdzielenia. Włącz współdzielenie pliku na zdalnym urządzeniu. Instrukcje można uzyskać w dokumentacji użytkownika zdalnego urządzenia. Uwaga: Jeśli nie jest włączone współdzielenie pliku w zdalnym urządzeniu, program BlueSoleil nie będzie mógł wykryć usługi współdzielenie pliku urządzenia. Uruchom usługę FTP i zainicjuj połączenie w programie BlueSoleil. Na ekranie zostanie wyświetlony współdzielony zdalny folder, pokazując współdzielone pliki/foldery zdalnego urządzenia. Ekran ten umożliwia przeglądanie, kopiowanie, wklejanie i/lub usuwanie plików, w zależności od uprawnień w stosunku do foldera. 4.6 Słuchawki Profil Słuchawki, umożliwia użytkownikom używanie słuchawek Bluetooth jako bezprzewodowych słuchawek dousznych lub mikrofonu. Typowe zastosowanie Zastosuj słuchawki jako urządzenie wejścia/wyjścia audio. Czynności 1: Połącz ze słuchawkami z obsługą Bluetooth. 19

20 Czynności 2: Odtwarzaj muzykę z komputera lub rozmawiaj poprzez narzędzia spotkań sieciowych. Do transmisji audio pomiędzy komputerem a słuchawkami, może być potrzebne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego na słuchawkach. Uwaga: Dla większości słuchawek z obsługą Bluetooth, po pomyślnym pierwszym nawiązaniu połączenia można szybko ponownie połączyć się z programem BlueSoleil poprzez proste naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego słuchawek. 4.7 Human Interface Device Profil HID (Human Interface Device [Urządzenie interfejsu sterowania komputerem]) Bluetooth, umożliwia użytkownikom używanie urządzenia HID z obsługą Bluetooth, takiego jak klawiatura, mysz lub joystick do sterowania komputerem. Typowe zastosowanie Połączenie z komputerem myszy i klawiatury z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz mysz obsługującą Bluetooth z komputerem. Połącz klawiaturę obsługującą Bluetooth z komputerem. Przed użyciem do połączenia programu BlueSoleil, może być potrzebne naciśnięcie przycisku na klawiaturze w celu umożliwienia wykrycia klawiatury. Uwaga: Przy pierwszym połączeniu myszy lub klawiatury z komputerem, automatycznie zostanie uruchomiony Kreator wyszukiwania nowego urządzenia. Na pierwszym ekranie kreatora, NIE WKŁADAJ ŻADNEGO DYSKU CD i kliknij Dalej. Wykonuj polecenia z następnych ekranów, aż do zakończenia działania kreatora. Jeśli kreator pojawi się ponownie, anuluj jego działanie. Od tego momentu powinno być już możliwe używanie myszy lub klawiatury z komputerem. Po pomyślnym nawiązaniu inicjującego połączenia, obsługująca Bluetooth mysz/klawiatura może automatycznie ponownie łączyć się z komputerem. 20

21 4.8 Dostęp do sieci LAN LAP (LAN Access Profile [Profil dostępu do sieci LAN) Bluetooth, umożliwia użytkownikom dostęp do LAN(Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]), poprzez punkt dostępowy z obsługą Bluetooth. Typowe zastosowanie Dostęp do lokalnej sieci komputerowej poprzez punkt dostępowy z obsługą Bluetooth Stosowanie komputera jako punktu dostępowego do sieci LAN Dostęp do sieci LAN poprzez AP (Access Point [Punkt dostępowy]) z obsługą Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz AP z usługą LAP dostępu do sieci LAN W oknie dialogowym Połącz z Bluetooth LAP, wprowadź w razie potrzeby nazwę użytkownika i hasło. Kliknij Połącz. Stosowanie komputera jako punktu dostępowego do sieci LAN (tylko zaawansowani użytkownicy) Czynności 1: Czynności 2: Uruchom usługę dostępu do LAP Bluetooth w programie BlueSoleil. Określ statyczne adresy IP dla klientów LAP (Alternatywnie, można zastosować DHCP, aby system dynamicznie przydzielał adresy IP). (1) W oknie Połączenie sieciowe, kliknij prawym przyciskiem nadchodzące połączenie, a następnie wybierz Właściwości (Rysunek 2). Rysunek 3.3: W menu podręcznym wybierz Właściwości 21

22 (2) Wybierz Właściwości nadchodzących połączeń Sieć -> Protokół Internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. (Rysunek 3.4) Rysunek 3.4: Składnik sieciowy protokołu Internetowego (TCP/IP) (3) Wybierz Określ adresy TCP/IP i wprowadź zakres adresów IP przydzielonych do klientów LAP (Rysunek 3.5). Rysunek 3.5: Wprowadź adresy IP 4.9 Object Push OPP (Object Push Profile [Profil skierowania obiektu]) Bluetooth, umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie obiektów danych PIM (Personal Information Management [Zarządzanie informacjami osobistymi]) (Takich jak wiadomości, notatki, elementy kalendarza oraz wizytówki) do oraz z PDA lub telefonu komórkowego z obsługą Bluetooth. 22

23 Obsługiwane obiekty: Kontakty (*.vcf) Kalendarze (*.vcs) Notatki (*.vnt) Wiadomości (*.vmg) Typowe zastosowanie Skieruj obiekty do telefonu komórkowego lub PDA z obsługą Bluetooth Odbierz obiekty z telefonu komórkowego lub PDA z obsługą Bluetooth Uwaga: Aby skierować obiekty PIM do PDA, przed uruchomieniem należy upewnić się, czy PDA jest gotowe do odebrania obiektu PIM. Jeśli to konieczne, należy włączyć Object Push (Skierowanie obiektu) w PDA. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację użytkownika PDA. Skierowanie obiektów do telefonu komórkowego Bluetooth Dostępne są dwa sposoby skierowania obiektów: Method 1: Z głównego okna programu BlueSoleil: Kliknij dwukrotnie ikonę telefonu komórkowego lub PDA, aby wyszukać informacje o usłudze. Ikona usługi Object Push (Skierowanie obiektu) powinna być podświetlona w górnej części ekranu. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Object Push Service (Usługa skierowania obiektu) i w podręcznym menu kliknij Wyślij moją wizytówkę. (Rysunek 3.6) Rysunek 3.6: Wyślij obiekt Wyślij moja wizytówkę: Wysyła domyślną wizytówkę. 23

24 Uzyskaj wizytówkę: Method 2: Uzyskaj domyślną wizytówkę telefonu. Wyślij obiekty: Wybierz niektóre obiekty (pliki PIM w formatach *.vcf, *.vcs, *.vnt, *.vmg) i wyślij do telefonu. Wymień wizytówki: Komputer i telefon wymieniają się domyślnymi wizytówkami. Z programu MS Outlook: (1) Wybierz kontakt do wysłania. (2) W programie Outlook, kliknij przycisk Skieruj na pasku narzędziowym lub kliknij Plik Skieruj. (3) Wyświetlony zostanie ekran Sąsiednie Urządzenia Bluetooth. Na liście urządzeń, wybierz telefon lub PDA, do którego ma zostać skierowany kontakt. Kliknij przycisk Skieruj. Odbieranie obiektów z telefonu Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Czynności 3: Skonfiguruj parametry skierowania obiektu. W głównym oknie, kliknij Moja usługa Właściwości. Kliknij zakładkę Skieruj obiekt. Uruchom usługę Skieruj obiekt. Nie inicjuj połączenia, uruchom tylko usługę, aby komputer był gotowy do odbierania obiektów. Wyślij obiekty z telefonu. W celu uzyskania instrukcji, sprawdź dokumentację użytkownika telefonu. Uwagi: Program BlueSoleil tworzy folder Bluetooth (z podfolderami Skrzynka odbiorcza i Skrzynka nadawcza) w folderze Moje dokumenty, wykorzystywany dla funkcji Skieruj obiekt. Skrzynka odbiorcza jest wykorzystywana do zapisywania obiektów odebranych z innych urządzeń. Skrzynka nadawcza jest wykorzystywana do zapisania obiektów wysłanych z komputera. Można ustawić domyślną wizytówkę, poprzez kliknięcie Moje usługi Skieruj obiekt. W polu Wyślij moją wizytówkę, należy przejrzeć możliwości wyboru w celu wybrania kontaktu jako domyślnej wizytówki. 24

25 4.10 Sieć osobista (Personal Area Networking) Profil PAN (Personal Area Networking [Sieć osobista]) Bluetooth umożliwia uformowanie przez komputery, laptopy, PDA i inne urządzenia z obsługą Bluetooth jednego z dwóch rodzajów sieci PAN. W grupie GN (Group ad-hoc Network [Grupa sieci tymczasowej]), która działa tak jak sieć wyizolowana, połączonych poprzez kontroler GN jest razem wielu użytkowników PAN (PANU). Alternatywnie, PAN może składać się z wielu użytkowników PANU połączonych z NAP (Network Access Point [Punkt dostępowy sieci]), który zapewnia dostęp do zewnętrznej infrastruktury LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]). Program BlueSoleil obsługuje wszystkie trzy role tego urządzenia - GN (kontroler), PANU oraz NAP. Typowe zastosowanie Grupa sieci tymczasowej (Sieć peer-to- peer) Jedno urządzenie działa jako GN, a inne funkcjonują jako urządzenia PANU. Komputery te mogą się ze sobą kontaktować lub używać aplikacji opartej na TCP/IP. Rysunek 3.7Grupa sieci tymczasowej Dostęp do sieci LAN poprzez Punkt dostępu do sieci (lub komputer działający jako NAP) Po bezpośrednim podłączeniu komputerów do NAP, stają się one uczestnikami sieci LAN i mogą się bezpośrednio komunikować z innymi 25

26 komputerami w sieci LAN. Rysunek 3.8: Dostęp do sieci LAN poprzez PAN-NAP Podłączenie użytkownika PAN (PANU) Czynności 1: Czynności 2: Połącz z serwerem usługi Sieć osobista (Personal Area Network). Zaczekaj kilka sekund na uzyskanie i wyświetlenie adresów IP przez program BlueSoleil. Konfiguracja NAP/GN Kliknij Usługa Bluetooth Właściwości i kliknij zakładkę Sieć osobista. Scenariusz 1 Grupa sieci tymczasowej (Ad-hoc Network) Wybierz Ustaw Sieć osobistą (Personal Area Network) Bluetooth i Włącz serwer DHCP (Rysunek 3.9). W GN zostanie uruchomiony serwer DHCP. PANU może uzyskać adres IP automatycznie z tego serwera DHCP, jeśli serwer PANU nie ustawi statycznego adresu IP dla Adaptera sieci BT. 26

27 Rysunek 3.9: Ustaw Sieć osobistą (Personal Area Network) Bluetooth Scenariusz 2 Dostęp do sieci LAN poprzez PAN-NAP Wybierz Dostęp do sieci LAN i wybierz adapter sieci fizycznej, poprzez który NAP łączy się z siecią LAN, jako Adapter LAN (Rysunek 3.10). Rysunek 3.10: Dostęp do sieci LAN 27

28 4.11 Drukarka Profil HCRP (Printer [Drukarka]) Bluetooth, umożliwia komputerowi połączenie z drukarką obsługującą Bluetooth. Typowe zastosowanie Drukowanie dokumentów na drukarce z obsługą Bluetooth. Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą drukarki. (a) Jeśli w komputerze nie ma zainstalowanych, prawidłowych sterowników drukarki, program BlueSoleil zapyta o wykonanie instalacji Zainstaluj sterownik drukarki i pamiętaj, aby ustawić prawidłowy numer portu COM drukarki. Aby określić prawidłowy numer portu COM, w głównym oknie kliknij prawym przyciskiem ikonę urządzenia. W pomocniczym menu, wybierz Stan. (b) Jeśli sterownik drukarki został zainstalowany, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o gotowości drukarki Bluetooth. Drukuj dokumenty na drukarce z obsługą Bluetooth. Upewnij się, czy w aplikacji wybrana została prawidłowa drukarka i port drukarki Port szeregowy SPP (Serial Port Profile [Profil portu szeregowego]) Bluetooth udostępnia komputerom PC, laptopom, PDA, odbiornikom GPS, bezprzewodowym adapterom szeregowym i innym urządzeniom z obsługą Bluetooth, wirtualny port szeregowy, umożliwiając ich wzajemne bezprzewodowe łączenie poprzez Bluetooth zamiast kabla szeregowego. Program BlueSoleil obsługuje cztery porty szeregowe Bluetooth dla połączeń wychodzących i dwa porty szeregowe Bluetooth dla połączeń przychodzących. Typowe zastosowanie Połączenie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth poprzez port szeregowy Połączenie z PDA 28

29 Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą Port szeregowy PDA. Użyj ActiveSync lub dowolne oprogramowanie wykorzystujące połączenie szeregowe. Uwaga: Funkcja Automatyczne połączenie portu szeregowego Po przydzieleniu docelowego urządzenia do określonego portu szeregowego, (np., COM5), przy każdym otwarciu przez aplikację portu szeregowego, program BlueSoleil automatycznie wykona połączenie z docelowym urządzeniem. Podobnie, przy każdym zamknięciu przez aplikację portu szeregowego Bluetooth, program BlueSoleil zatrzyma połączenie. Aby sprawdzić, do których portów COM są przydzielone urządzenia, należy kliknąć Narzędzia Konfiguracje Szybkie połączenie... Niektóre aplikacje umożliwiają używanie jedynie ograniczonego zakresu numerów portów COM. Jeśli aplikacja nie zezwala na używanie numeru portu COM przydzielonego przez program BlueSoleil, nie będzie można korzystać z programu BlueSoleil w tej aplikacji Synchronizacja Bluetooth Profil SYNC (Synchronization [Synchronizacja]) Bluetooth umożliwia użytkownikom synchronizację obiektów PIM w komputerach z innymi komputerami z obsługą Bluetooth, a także z obsługującymi Bluetooth telefonami komórkowymi, PDA i innymi urządzeniami. Obsługiwane są cztery rodzaje obiektów: Kontakty (*.vcf) Kalendarze (*.vcs) Notatki (*.vnt) Wiadomości (*.vmg) Obsługiwane wersje programu Outlook: Outlook 2000, Outlook 2002 (xp), Outlook Typowe zastosowanie Synchronizacja komputera z telefonem komórkowym obsługującym Bluetooth Czynności 1: Czynności 2: Połącz z usługą Synchronizacja telefonu komórkowego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe synchronizacji (sprawdź Rysunek 3.1.2). Kliknij przycisk Start w celu wykonania synchronizacji. Nastąpi synchronizacja kontaktów, 29

30 kalendarzy, notatek i wiadomości programu MS Outlook z tymi samymi elementami w telefonie komórkowym. Rysunek 3.12: Uruchomienie synchronizacji informacji Uwaga: Użytkownicy mogą uruchomić synchronizację z programu MS Outlook poprzez dodatkowe menu Bluetooth i przyciski zainstalowane z programem BlueSoleil. Program BlueSoleil może działać jako serwer synchronizacji. Kliknij Moje usługi Właściwości. Kliknij zakładkę Synchronizacja informacji (Rysunek 2) i wybierz typ obiektów PIM, które mają zostać zsynchronizowane. 30

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie........................................ 6 Omówienie sprzętu........................................... 6

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Składanie...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120709 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania serwera Synology DiskStation... 7 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20121106 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Omówienie...7 Składanie... 8 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika

Orange Free. Wersja 8.0.7. Orange Free podręcznik użytkownika Orange Free Wersja 8.0.7 1 spis treści podręcznik użytkownika 1 wprowadzenie... 4 2 wymagania systemowe... 5 3 uruchamianie Orange Free... 6 3.1 panel zarządzania Orange Free... 6 3.2 połączenia aplikacji

Bardziej szczegółowo