Spis treści. \tableofcontents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. \tableofcontents"

Transkrypt

1 Spis treści \tableofcontents To polecenie umieszczamy w miejscu, w którym chcemy mieć spis treści, można go zrobić nawet w środku, tex to przepuści. Po DWUKROTNYM przetworzeniu Latex otrzymujemy spis treści, po jednokrotnym nie będzie samego spisu, tylko sam napis spis treści. Spis literatury W klasie article spis literatury umieszczany jest bezpośrednio pod tekstem artykułu w klasie report na następnej stronie a w klasie book na następnej stronie nieparzystej,. Umieszczamy go w środowisku o następującej składni (w nawiasach {} są wymagane, w nawiasach [] są niekonieczne). \begin {thebibliography}{przykładowa etykieta} W pierwszym (drugim?) nawiasie umieszczamy liczbę, jeśli mamy długi spis, to piszemy np. {999} bo Latex indeksuje spis treści i chodzi o to, że jak nam napisze [1] Treść to by był ładny odstęp między numerkiem a treścią, bo jeśli tego nie napiszemy to będziemy mieć nie pod sobą [1] treść i [230] treść. Dalej kod wygląda tak: \bibitem [etykieta]{klucz}treść Etykieta to ten numerek [1] domyślnie jest numerowanie po kolei, poza tym np. czasami chcemy etykiety dawać pierwsze litery autorów, wtedy korzystamy z tej opcji.. \end{bibliography} Klucz to jest również etykieta do odwołania Do odwołania się do poszczególnych pozycji literatury służy polecenie \cite{klucz} \begin{thebibliography}{99} \bibitem{aa} S.A. Bleirel and A.J.Casson, {Automorphiosm of surfaces after }, Cambridge Univ. Press,Cambridge, 1988 Tu jest powyżej zaplanowana dwucyfrowa ilość bibliografii. Teraz odwołamy się do pierwszej pozycji w tym spisie literatury \cite{aa} Możemy wiedzieć, że się odwoływać nie będziemy, wtedy piszemy \bibitem{} Ale nawiasy muszą być. Możemy np. chcieć mieć coś takiego: [1] A.Kot. Z życia myszy, Nasza Księgarnia, II, Warszawa Można napisać {\small \begin{thebibliography}{etykieta}

2 \end{bibliography} } I wtedy napisze całą bibliografię małą czcionką. Odwołania To twierdzeń, definicji i innych środowisk tworzonych przy pomocy polecenia \newtheorem odwołujemy się tak samo jak do równań czyli umieszczając wewnątrz środowiska etykietę poleceniem \label{nazwa} i odwołując się do niej poleceniem \ref{nazwa}. Do konkretnej stron możemy się odwołać poleceniem \pageref{nazwa} wcześniej umieszczając na niej etykietę \label{nazwa} Informacje na marginesie Informacje na marginesie dokumentu umieszczamy pleceniem \marginpar{tekst}. Tekst notki jest wstawiany w pudełko domyślnie o szerokości 1.9cm i trzeba go podzielić na linijki samodzielnie stosując \\. Tekst notatki pojawi się na prawym marginesie poleceniem \marginpar{\rule[-10mm]{1mm}{15mm}} \marginpar{$\updownarrow $} to takie śmieszne strzałeczki poziome takie jak wtedy i tylko wtedy tak sobie napisaliśmy by było ładnie \marginpar{to jest\\bardzo\\ważne} umieszczonym w pierwszej linii tekstu można cały paragraf zaznaczyc pionową linią na marginesie. To co napisaliśmy będzie podniesione w stosunku do linii bazowej o 10mm i dobrze jest ze jest tu minus jak chcemy podnieść. A 1mm to szerokość kreski, zaś 15mm to długość kreski. Można też przedefiniować polecenie \marginpar tak, by notki były pisane bardzo małą czcionką, wtedy: \newcommand{\marginal <- to nazwa polecenia jaką sobie wymyśliliśmy}[1]{% \leavevmode\marginpar{\tiny\raggedright#1\par}} Po # piszemy nasz argument, a mamy na koniec \par bo chcemy potem mieć nowy paragraph. Raggedright to by było na prawej stronie. Dobrze jest na wszelki wypadek jak przechodzimy w definicjach do nowej linii wstawiać znak komentarza% na końcu starej linii. \tiny by opisał nam bardzo małym tekstem, Mamy tutaj jeden argument. Musimy tworzyć nową komendę,a nie przedefiniowywać starą, bo wtedy tą starą stracimy, a my tego nie chcemy. Mamy leavevmode bo wychodzimy z dokumentu na margines. Powyższą definicję umieszczamy w preambule. Aby notki umieścić na prawym marginesie należy napisać polecenie

3 \reversemarginpar Prawy margines w klasie book to zawsze zewnętrzny i domyślnie notatki są umieszczane zawsze na zewnętrznych właśnie. Przypisy na stronie ciąg dalszy Możliwe jest umieszczenie przypisów na końcu dokumentu lub rozdziały. Należy w tym celu użyć pakietu endnotes wczytując go w preambule poleceniem \usepackage Aby przypisy nie drukowały się dwukrotnie należy (też w preambule) umieścić polecenie \let\footnote=\endnote Chodzi o to by były tylko na końcu rozdziału, a nie na końcu rozdziału i jeszcze na końcu każdej strony. Aby na ostatniej stronie tytuł był po polsku należy przedefiniować w preambule polecenie \notesname w następujący sposób \renewcommand{\notesname}{przypisy} Bo mamy pakiet polski ale też wczytujemy inne pakiety i lepiej to uczynić. Tekst w kilku kolumnach Do tworzenia dokumentu w więcej niż jednej kolumnie przydaje się pakiet multipol. Wczytuje się go w preambule poleceniem \usepackage{multicol} Teskt który ma być napisany w np. dwu kolumnach umieszcza się w środowisku \begin{multicols{2}} Tekst \end{multicols} UWAGA pakiet się nazywa multicol a środowisko multicols!!! Tabele Podstawowymi narzędziami do tworzenia tabel są środowiska tabula, tabula* i array. Wszystkie te trzy środowiska tworzą pewne określone ministrony. W pakiecie amsmath mamy również środowisko matrix oraz pmatrix i bmatrix to tworzenia macierzy w trybie matematycznym. O tych matrix już było. Składnia poleceń wywołujących te środowiska jest następująca: \begin{array}[poz]{kol} rzędy \end{array} \begin{tabular}[poz]{kol} rzędy \end{tabular} \begin{tabular*}{szer}[poz]{kol} rzędy \end{tabular*} \begin{tabular}{crl} To pierwsza kolumna będzie wycentrowana, druga do prawej a trzecia do lewej wyrównana. Parametr [poz] może przyjmować wartości b lub t i ustala jak umieszczany jest ostatni (lub pierwszy) wiersz tabeli (bottom to ostatni wiersz na linii bazowej, a top to pierwszy wiersz w stosunku do linii bazowej) w stosunku do linii bazowej

4 Parametr {kol} jest parametrem formatującym. Dostępne są formatowania l-wyrównanie teksty w kolumnie do lewej strony r do prawej c do środka p{szer} tekst w kolumnie będzie wtedy podzielony na linie o szerokości {szer} *{num}{kol} format kolumny opisany w {kol} jest powtarzany num razy np. *{5}{c} jet równoważne {ccccc}, gdzie c oznacza wycentrowane \begin{tabular}{ p{3cm} c p{3cm} } I będzie tak że mamy pierwszą kolumnę, w niej coś napisane do lewej i zostaje miejsce tak by była szerokość 3cm, potem mamy drugą kolumnę, która będzie na szerokość tekstu i dalej znów trzecia kolumna w której być może zostanie miejsce bo napis od lewej a potem miejsce by miała szerokość 3cm i są kreski pomiędzy kolumnami. rysuje pionową linię pojedynczą mamy podwójne pionowe wstawia kolumnę z tekstem pomiędzy kolumny które oddziela Parametr {szer} (konieczny tylko dla środowiska tabular*) określa całkowitą szerokość tabeli. \extracolsep{\fill}} to dodatkowy odstęp i fill czyli wypełnienie Wszystkie parametry zawierające w definicji likwidują odstępy międzykolumnowe. Jeśli używamy polecenia z tym znakiem, musimy samodzielnie dodać koniecznie odstępy poleceniem \hspace{liczba} Do kolejnych kolumn tabeli przechodzimy znakiem & a wiersze kończymy znakiem \\ Polecenie \hline rysuje poziomą linię wewnątrz tabeli. Może pojawić się bezpośrednio przed pierwszym wierszem lub zaraz po znaku \\. \cline{1-3} Wtedy linia pozioma odgraniczająca wiersze od siebie będzie rusowała się przez 3 kolumny, więc jak mamy kolumny np. cztery to ta ostatnia będzie jedną komórką, a nie dwoma, będzie jakby scalona. \multicolumn{liczba}{kol}{tekst} To polecenie scala kolumny w jedną i wpisuje do niej tekst. Argument kol zawiera informacje pozycjonujące tekst (może też zawierać parametry ze jak wpiszemy zamiast kol 1, to wartość 1 może być użyta wtedy, gdy w jednej komórce chcemy umieścić tekst w inny sposób niż w pozostałych \multicolumn może być umieszczony tylko na początku rzędu lub bezpośrednio po znaku & \multicolumn{5}{ c }{imiona dziewcząt} I wyjdzie jedna długa scalona komórka na szerokość 5 kolumn. Parametr \vline rysuje pionowa linię na wysokość rzędu tam, gdzie się pojawi. Środowisko tabbing Do umieszczania danych w prostych tabelach możemy wykorzystać środowisko tabbing. {Pozwala ono ustawiać tabulator w z góry zaplanowanych miejscach na stronie.

5 Szerokość kolumn ustawiamy w pierwszej linii przechodzą c do następnej kolumny przy pomocy znaku \= W kolejnych liniach przechodzimy do następnej kolumny znakiem \>. Każdą linię kończymy znakiem \\. \begin{tabbing} Rodaj obuwia \qquad\= jakosnc \quad\=kolor\qquad\=cena\\[0.8ex] Do normalnego odstępu doda 0,8ex w pionie między tym wierszem a następnym. Koniecznie trzeba go napisać po złamaniu wiersza. Szerokość kolumny jest dobierana do szerokości pierwszego słowa. Czółenka\>średnia\>brązowy\>niska\\ Sandały\>dobra\>biały\>wysoka\\ \end{tabbing} Jeśli nie możemy z góry przewidzieć jakiej długości wyrazy będziemy wpisywać w kolejnych wierszach tabeli to najlepiej posłużyć się tzw linią wzorca. Zaraz po deklaracji otwierającej środowisko i podajemy w nie szerokość kolumn poleceniem \hspace. Na początku linii konieczna jest forma \hspace* aby pierwsza kolumna nie została zredukowana do szerokości 0. \begin{tabbing} \hspace*{2.5cm}\=\hspace{2.5cm}\=\hspace\=\kill \>jabłka\>\>średnie\\ Gruszki\>luksusowe\>\\ \>\>śliwki\>niedojrzałe \end{tabbing} Czyli niektóre komórki będą puste, nie będzie kresek obramowania. \begin{tabbing} \hspace*{4cm}\=\kil\ \begin{minipage} \end{minipage}\> Środowisko table Do umieszczania tabewli na stronie możemy wykorzystać środowisko table o składni \begin{table}[gdzie] Tabela \caption{podpis, ewentualna etykieta \label} \end{table} Chodzi o to, ze do żadnego z wcześniejszych środowisk nie możemy się odwołać, tylko do tak napisane tabeli odwołać się możemy. Lepiej jest wstawiać \label tak jak tu Parametr [gdzie] może mieć wartości: h na stronie w miejscu gdzie została umieszczona w edytorze t u góry strony b u dołu strony p- na specjalnej stronie zawierającej same tabele! może być umieszczony razem z kombinacją parametrów b,t,h. Likwiduje większość ograniczeń środowiska table. Ilość tabel i rysunków które można umieścić na jednej stronie jest ograniczona i domyślnie równa 3. Zmieniamy ją poleceniem \setcounter{\totalnumber}{5}

6 Do tworzenia bardziej rozbudowanych tabel można użyć pakietu tap, do długich tabel longtable.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo