Polisa nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polisa nr 556000000000"

Transkrypt

1 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot. Numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. Polisa nr ORYGINAŁ str. 1/4 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

2 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot. Numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. Polisa nr KOPIA str. 1/4 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

3 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot. Numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. Polisa nr KOPIA str. 1/4 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

4 Warunki Szczególne Programu Ubezpieczeniowego dla Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Program ubezpieczeniowy obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 1) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 2) ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO), 3) ubezpieczenie kosztów udzielania natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance, 4) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta), 6) ubezpieczenie bagażu, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) ubezpieczenie Home Assistance i Medical Assistance, 9) ubezpieczenie Hestia Podróże. 2. Do umów ubezpieczeń objętych programem zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia oraz warunki szczególne programu Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia tj: 1) Ustawa z dnia roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz z późn. zmianami), 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia w ramach Pakietu dilerskiego (Autocasco- Diler) Należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej OWU AC), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej OWU HCA), 4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (dalej OWU NNW), 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym (dalej OWU ZK), 6) szczególne warunki ubezpieczenia NNW, bagażu oraz Home Assistance i Medical Assistance dla klientów korzystających z pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferowanego za pośrednictwem Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy, 7) ogólne warunki ubezpieczenia Hestia Podróże. 3. Składka za pakiet OC/AC/HCA/NNW/ZK płatna jest jednorazowo. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 2 Objęcie ochroną ubezpieczeniową samochodów osobowych w ramach autocasco + ryzyko kradzieży uzależnione jest od zamontowania w nim: 1) Dla samochodów marki VW, Audi, Skoda i Seat: a) jednego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, o którym mowa 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do zł (brutto), b) dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia od zł (brutto) do zł (brutto), c) jako jedno z dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą wymagany jest obligatoryjnie - satelitarny system alarmowania i lokalizacji pojazdów, w samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej PLN (brutto), d) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust.20 OWU AC - w samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, przekraczającej zł (brutto) - jako jedno z trzech zabezpieczeń wymagany jest obligatoryjnie system satelitarny alarmowania i lokalizacji pojazdów. 2) Dla samochodów marki Porsche i Bentley: a) dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, do zł (brutto), b) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust.20 OWU AC - przy samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, powyżej zł (brutto) do zł (brutto), lub dwóch certyfikowanych zabezpieczeń, z których jedno jest systemem satelitarnego alarmowania i lokalizacji pojazdów, c) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust. 20 OWU AC - w samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, przekraczającej PLN (brutto) - jako jedno z trzech zabezpieczeń wymagany jest obligatoryjnie system satelitarny alarmowania i lokalizacji pojazdów. ZAKRESY UBEZPIECZENIA 3 Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego przez Klienta wariantu Active, Optimum lub Premium. 1. Wariant ACTIVE: 2) 15 ust 2 OWU AC otrzymuje brzmienie: Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego u autoryzowanego dilera zajmującego się zawodowo sprzedażą pojazdów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie brutto określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez Ergo Hestię za wartość rynkową pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu pod warunkiem, że do dnia powstania zgłoszonej szkody pojazd nie uległ uszkodzeniu. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość wykupienia utrzymania wartości fakturowej jako sumy ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy. 3) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Active wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego nie przekroczyła 1 szkody z ryzyka OC lub AC, 4) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 ORYGINAŁ str. 2/4

5 Warunki Szczególne Programu Ubezpieczeniowego dla Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Program ubezpieczeniowy obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 1) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 2) ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO), 3) ubezpieczenie kosztów udzielania natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance, 4) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta), 6) ubezpieczenie bagażu, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) ubezpieczenie Home Assistance i Medical Assistance, 9) ubezpieczenie Hestia Podróże. 2. Do umów ubezpieczeń objętych programem zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia oraz warunki szczególne programu Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia tj: 1) Ustawa z dnia roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz z późn. zmianami), 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia w ramach Pakietu dilerskiego (Autocasco- Diler) Należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej OWU AC), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej OWU HCA), 4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (dalej OWU NNW), 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym (dalej OWU ZK), 6) szczególne warunki ubezpieczenia NNW, bagażu oraz Home Assistance i Medical Assistance dla klientów korzystających z pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferowanego za pośrednictwem Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy, 7) ogólne warunki ubezpieczenia Hestia Podróże. 3. Składka za pakiet OC/AC/HCA/NNW/ZK płatna jest jednorazowo. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 2 Objęcie ochroną ubezpieczeniową samochodów osobowych w ramach autocasco + ryzyko kradzieży uzależnione jest od zamontowania w nim: 1) Dla samochodów marki VW, Audi, Skoda i Seat: a) jednego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, o którym mowa 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do zł (brutto), b) dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia od zł (brutto) do zł (brutto), c) jako jedno z dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą wymagany jest obligatoryjnie - satelitarny system alarmowania i lokalizacji pojazdów, w samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej PLN (brutto), d) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust.20 OWU AC - w samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, przekraczającej zł (brutto) - jako jedno z trzech zabezpieczeń wymagany jest obligatoryjnie system satelitarny alarmowania i lokalizacji pojazdów. 2) Dla samochodów marki Porsche i Bentley: a) dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, do zł (brutto), b) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust.20 OWU AC - przy samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, powyżej zł (brutto) do zł (brutto), lub dwóch certyfikowanych zabezpieczeń, z których jedno jest systemem satelitarnego alarmowania i lokalizacji pojazdów, c) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust. 20 OWU AC - w samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, przekraczającej PLN (brutto) - jako jedno z trzech zabezpieczeń wymagany jest obligatoryjnie system satelitarny alarmowania i lokalizacji pojazdów. ZAKRESY UBEZPIECZENIA 3 Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego przez Klienta wariantu Active, Optimum lub Premium. 1. Wariant ACTIVE: 2) 15 ust 2 OWU AC otrzymuje brzmienie: Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego u autoryzowanego dilera zajmującego się zawodowo sprzedażą pojazdów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie brutto określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez Ergo Hestię za wartość rynkową pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu pod warunkiem, że do dnia powstania zgłoszonej szkody pojazd nie uległ uszkodzeniu. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość wykupienia utrzymania wartości fakturowej jako sumy ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy. 3) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Active wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego nie przekroczyła 1 szkody z ryzyka OC lub AC, 4) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 KOPIA str. 2/4

6 Warunki Szczególne Programu Ubezpieczeniowego dla Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Program ubezpieczeniowy obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 1) obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 2) ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO), 3) ubezpieczenie kosztów udzielania natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance, 4) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta), 6) ubezpieczenie bagażu, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) ubezpieczenie Home Assistance i Medical Assistance, 9) ubezpieczenie Hestia Podróże. 2. Do umów ubezpieczeń objętych programem zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia oraz warunki szczególne programu Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia tj: 1) Ustawa z dnia roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz z późn. zmianami), 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia w ramach Pakietu dilerskiego (Autocasco- Diler) Należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej OWU AC), 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej OWU HCA), 4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (dalej OWU NNW), 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym (dalej OWU ZK), 6) szczególne warunki ubezpieczenia NNW, bagażu oraz Home Assistance i Medical Assistance dla klientów korzystających z pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferowanego za pośrednictwem Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy, 7) ogólne warunki ubezpieczenia Hestia Podróże. 3. Składka za pakiet OC/AC/HCA/NNW/ZK płatna jest jednorazowo. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 2 Objęcie ochroną ubezpieczeniową samochodów osobowych w ramach autocasco + ryzyko kradzieży uzależnione jest od zamontowania w nim: 1) Dla samochodów marki VW, Audi, Skoda i Seat: a) jednego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą, o którym mowa 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia do zł (brutto), b) dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia od zł (brutto) do zł (brutto), c) jako jedno z dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą wymagany jest obligatoryjnie - satelitarny system alarmowania i lokalizacji pojazdów, w samochodach o wartości rynkowej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczającej PLN (brutto), d) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust.20 OWU AC - w samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, przekraczającej zł (brutto) - jako jedno z trzech zabezpieczeń wymagany jest obligatoryjnie system satelitarny alarmowania i lokalizacji pojazdów. 2) Dla samochodów marki Porsche i Bentley: a) dwóch urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust. 20 OWU AC - przy samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, do zł (brutto), b) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust.20 OWU AC - przy samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, powyżej zł (brutto) do zł (brutto), lub dwóch certyfikowanych zabezpieczeń, z których jedno jest systemem satelitarnego alarmowania i lokalizacji pojazdów, c) trzech urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, o których mowa w 3 ust. 20 OWU AC - w samochodach osobowych, ciężarowo-osobowych, przekraczającej PLN (brutto) - jako jedno z trzech zabezpieczeń wymagany jest obligatoryjnie system satelitarny alarmowania i lokalizacji pojazdów. ZAKRESY UBEZPIECZENIA 3 Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego przez Klienta wariantu Active, Optimum lub Premium. 1. Wariant ACTIVE: 2) 15 ust 2 OWU AC otrzymuje brzmienie: Sumę ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu, zakupionego u autoryzowanego dilera zajmującego się zawodowo sprzedażą pojazdów tej marki, można zadeklarować także w wysokości równej kwocie brutto określonej w fakturze sprzedaży tego pojazdu, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez Ergo Hestię za wartość rynkową pojazdu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu pod warunkiem, że do dnia powstania zgłoszonej szkody pojazd nie uległ uszkodzeniu. Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość wykupienia utrzymania wartości fakturowej jako sumy ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy. 3) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Active wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego nie przekroczyła 1 szkody z ryzyka OC lub AC, 4) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 KOPIA str. 2/4

7 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot. Numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. Polisa nr ORYGINAŁ str. 3/4 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

8 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot. Numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. Polisa nr KOPIA str. 3/4 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

9 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, Sopot. Numer KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. Polisa nr KOPIA str. 3/4 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora

10 5) znosi się postanowienia 9 6) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Standard. Znosi się postanowienia 13 OWU HCA przyjmując, że zakres terytorialny ubezpieczenia HCA w pakiecie Active obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej. 7) Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na osobę. 2. Wariant OPTIMUM: 2) dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe, po opłaceniu dodatkowej składki, podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową, w okresie (w zależności od wybranej opcji): pierwszych 6 miesięcy od daty początku trwania umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W tym okresie nie mają zastosowanie postanowienia 22 ust. 1 i 2 lub 12 miesięcy od daty początku trwania umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 OWU AC. 3) suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia Auto Casco jak i wyposażenia dodatkowego) nie mają zastosowania 15 ust. 6-8, 16 ust. 5-7, 4) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Optimum wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego w wariancie Optimum nie przekroczyła 3 szkód z ryzyka OC lub AC, 5) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 OWU AC. 6) znosi się postanowienia 9 za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia AC o postanowienia 9 OWU AC, 7) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Premium z zastrzeżeniem, że okres wskazany w 16, ust. 5, pkt a) - b) wynosi 7 dni. Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie zakresu o wypadki, o których mowa w 3 ust. 21 pkt 7) i 8) z jednoczesnym wydłużeniem okresu wynajmu samochodu zastępczego na okres 14 dni. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu pojazd zastępczy przysługuje w odniesieniu do maksymalnie 2 zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Pojazd zastępczy nie przysługuje w przypadkach awarii objętych naprawami gwarancyjnymi, w których pojazd zastępczy udostępnia gwarant. 8) suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na osobę. 3. Wariant PREMIUM: 2) dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe, podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową, w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W tym okresie nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 OWU AC. 3) po opłaceniu dodatkowej składki podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku przez cały okres ubezpieczenia nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 4) suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia Auto Casco jak i wyposażenia dodatkowego) nie mają zastosowania 15 ust. 6-8, 16 ust. 5-7, 5) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Premium wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego nie przekroczyła 3 szkód z ryzyka OC lub AC, 6) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 7) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Prestiż z zastrzeżeniem, że okres wskazany w 20, ust 5), pkt a) - b) w przypadku szkody częściowej wynosi 14 dni, a w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu wynosi 30 dni, 8) Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na kierowcę i po zł na każdego pasażera. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 4 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza: 1) 300 zł w pojazdach marki VW, Audi, Skoda i Seat o sumie ubezpieczenia do zł nie będących przedmiotem leasingu, 2) 500 zł w pojazdach marki VW, Audi, Skoda i Seat o sumie ubezpieczenia powyżej zł oraz w pojazdach będących przedmiotem leasingu., 3) zł w pojazdach marki Porsche i Bentley. 2. W odniesieniu do pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche i Bentley ma zastosowanie 10% udział własny Klienta w szkodach likwidowanych poza autoryzowaną przez Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche i Bentley siecią zakładów naprawczych. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OCHRONY UTRATY ZNIŻKI KLAUZULA 03 WARIANT A - OPCJA DODATKOWA DO PAKIETÓW OPTIMUM I PREMIUM 5 1. Za opłatą dodatkowej składki w pakiecie OPTIMUM oraz bez konieczności opłaty dodatkowej składki w pakiecie PREMIUM pakiet ubezpieczeń zostaje rozszerzony o ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OC i AC i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy posiadaczem pojazdu jest osoba fizyczna. 2. Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko wskazane w ust. 1 może być zawarte na taki sam okres jak umowa pakietowego ubezpieczenia w pakiecie OPTIMUM lub PREMIUM. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6 1. Nie stosuje się zapisów: 11 ust. 1 pkt 2), 13 ust 4 pkt 10), 17, 25, 33, 28 ust. 2-3, 36 ust. 2 pkt 11) - 12), 38 ust. 2, 39 ust. 2, ust. 3 pkt 7), 8), 10), 11), 13), ust. 7, 41, 44 ust. 3, OWU AC. Ponadto nie stosuje się zapisów Klauzuli dodatkowej nr 02 OWU AC 2. Nie stosuje się zapisów: 27 ust. 2, 28 ust. 2 OWU HCA. 3. Niniejsze warunki szczególne Programu Ubezpieczeniowego dla Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy stanowią różnicę pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie, których zawierana jest umowa, zgodnie z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej. 4. Niniejsze Warunki Szczególne obowiązują od dnia 6 czerwca 2011 roku. ORYGINAŁ str. 4/4

11 5) znosi się postanowienia 9 6) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Standard. Znosi się postanowienia 13 OWU HCA przyjmując, że zakres terytorialny ubezpieczenia HCA w pakiecie Active obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej. 7) Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na osobę. 2. Wariant OPTIMUM: 2) dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe, po opłaceniu dodatkowej składki, podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową, w okresie (w zależności od wybranej opcji): pierwszych 6 miesięcy od daty początku trwania umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W tym okresie nie mają zastosowanie postanowienia 22 ust. 1 i 2 lub 12 miesięcy od daty początku trwania umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 OWU AC. 3) suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia Auto Casco jak i wyposażenia dodatkowego) nie mają zastosowania 15 ust. 6-8, 16 ust. 5-7, 4) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Optimum wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego w wariancie Optimum nie przekroczyła 3 szkód z ryzyka OC lub AC, 5) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 OWU AC. 6) znosi się postanowienia 9 za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia AC o postanowienia 9 OWU AC, 7) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Premium z zastrzeżeniem, że okres wskazany w 16, ust. 5, pkt a) - b) wynosi 7 dni. Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie zakresu o wypadki, o których mowa w 3 ust. 21 pkt 7) i 8) z jednoczesnym wydłużeniem okresu wynajmu samochodu zastępczego na okres 14 dni. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu pojazd zastępczy przysługuje w odniesieniu do maksymalnie 2 zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Pojazd zastępczy nie przysługuje w przypadkach awarii objętych naprawami gwarancyjnymi, w których pojazd zastępczy udostępnia gwarant. 8) suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na osobę. 3. Wariant PREMIUM: 2) dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe, podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową, w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W tym okresie nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 OWU AC. 3) po opłaceniu dodatkowej składki podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku przez cały okres ubezpieczenia nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 4) suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia Auto Casco jak i wyposażenia dodatkowego) nie mają zastosowania 15 ust. 6-8, 16 ust. 5-7, 5) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Premium wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego nie przekroczyła 3 szkód z ryzyka OC lub AC, 6) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 7) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Prestiż z zastrzeżeniem, że okres wskazany w 20, ust 5), pkt a) - b) w przypadku szkody częściowej wynosi 14 dni, a w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu wynosi 30 dni, 8) Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na kierowcę i po zł na każdego pasażera. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 4 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza: 1) 300 zł w pojazdach marki VW, Audi, Skoda i Seat o sumie ubezpieczenia do zł nie będących przedmiotem leasingu, 2) 500 zł w pojazdach marki VW, Audi, Skoda i Seat o sumie ubezpieczenia powyżej zł oraz w pojazdach będących przedmiotem leasingu., 3) zł w pojazdach marki Porsche i Bentley. 2. W odniesieniu do pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche i Bentley ma zastosowanie 10% udział własny Klienta w szkodach likwidowanych poza autoryzowaną przez Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche i Bentley siecią zakładów naprawczych. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OCHRONY UTRATY ZNIŻKI KLAUZULA 03 WARIANT A - OPCJA DODATKOWA DO PAKIETÓW OPTIMUM I PREMIUM 5 1. Za opłatą dodatkowej składki w pakiecie OPTIMUM oraz bez konieczności opłaty dodatkowej składki w pakiecie PREMIUM pakiet ubezpieczeń zostaje rozszerzony o ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OC i AC i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy posiadaczem pojazdu jest osoba fizyczna. 2. Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko wskazane w ust. 1 może być zawarte na taki sam okres jak umowa pakietowego ubezpieczenia w pakiecie OPTIMUM lub PREMIUM. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6 1. Nie stosuje się zapisów: 11 ust. 1 pkt 2), 13 ust 4 pkt 10), 17, 25, 33, 28 ust. 2-3, 36 ust. 2 pkt 11) - 12), 38 ust. 2, 39 ust. 2, ust. 3 pkt 7), 8), 10), 11), 13), ust. 7, 41, 44 ust. 3, OWU AC. Ponadto nie stosuje się zapisów Klauzuli dodatkowej nr 02 OWU AC 2. Nie stosuje się zapisów: 27 ust. 2, 28 ust. 2 OWU HCA. 3. Niniejsze warunki szczególne Programu Ubezpieczeniowego dla Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy stanowią różnicę pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie, których zawierana jest umowa, zgodnie z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej. 4. Niniejsze Warunki Szczególne obowiązują od dnia 6 czerwca 2011 roku. KOPIA str. 4/4

12 5) znosi się postanowienia 9 6) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Standard. Znosi się postanowienia 13 OWU HCA przyjmując, że zakres terytorialny ubezpieczenia HCA w pakiecie Active obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej. 7) Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na osobę. 2. Wariant OPTIMUM: 2) dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe, po opłaceniu dodatkowej składki, podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową, w okresie (w zależności od wybranej opcji): pierwszych 6 miesięcy od daty początku trwania umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W tym okresie nie mają zastosowanie postanowienia 22 ust. 1 i 2 lub 12 miesięcy od daty początku trwania umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 OWU AC. 3) suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia Auto Casco jak i wyposażenia dodatkowego) nie mają zastosowania 15 ust. 6-8, 16 ust. 5-7, 4) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Optimum wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego w wariancie Optimum nie przekroczyła 3 szkód z ryzyka OC lub AC, 5) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 OWU AC. 6) znosi się postanowienia 9 za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia AC o postanowienia 9 OWU AC, 7) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Premium z zastrzeżeniem, że okres wskazany w 16, ust. 5, pkt a) - b) wynosi 7 dni. Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie zakresu o wypadki, o których mowa w 3 ust. 21 pkt 7) i 8) z jednoczesnym wydłużeniem okresu wynajmu samochodu zastępczego na okres 14 dni. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu pojazd zastępczy przysługuje w odniesieniu do maksymalnie 2 zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Pojazd zastępczy nie przysługuje w przypadkach awarii objętych naprawami gwarancyjnymi, w których pojazd zastępczy udostępnia gwarant. 8) suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na osobę. 3. Wariant PREMIUM: 2) dla pojazdów innych niż fabrycznie nowe, podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową, w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W tym okresie nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 OWU AC. 3) po opłaceniu dodatkowej składki podstawą ustalenia odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzieżową w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej jest wartość rynkowa pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku przez cały okres ubezpieczenia nie mają zastosowania postanowienia 22 ust. 1 i 2 4) suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie w całym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia Auto Casco jak i wyposażenia dodatkowego) nie mają zastosowania 15 ust. 6-8, 16 ust. 5-7, 5) dopuszcza się wznowienie pakietu na warunkach zgodnych z taryfą dla wariantu Premium wyłącznie, jeśli liczba szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia pakietowego nie przekroczyła 3 szkód z ryzyka OC lub AC, 6) likwidacja szkód z ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszego programu likwidacji szkód określony w 25 i 33 7) zakres ubezpieczenia Hestia Car Assistance w wariancie Prestiż z zastrzeżeniem, że okres wskazany w 20, ust 5), pkt a) - b) w przypadku szkody częściowej wynosi 14 dni, a w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu wynosi 30 dni, 8) Suma ubezpieczenia NNW wynosi zł na kierowcę i po zł na każdego pasażera. USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 4 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza: 1) 300 zł w pojazdach marki VW, Audi, Skoda i Seat o sumie ubezpieczenia do zł nie będących przedmiotem leasingu, 2) 500 zł w pojazdach marki VW, Audi, Skoda i Seat o sumie ubezpieczenia powyżej zł oraz w pojazdach będących przedmiotem leasingu., 3) zł w pojazdach marki Porsche i Bentley. 2. W odniesieniu do pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche i Bentley ma zastosowanie 10% udział własny Klienta w szkodach likwidowanych poza autoryzowaną przez Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche i Bentley siecią zakładów naprawczych. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OCHRONY UTRATY ZNIŻKI KLAUZULA 03 WARIANT A - OPCJA DODATKOWA DO PAKIETÓW OPTIMUM I PREMIUM 5 1. Za opłatą dodatkowej składki w pakiecie OPTIMUM oraz bez konieczności opłaty dodatkowej składki w pakiecie PREMIUM pakiet ubezpieczeń zostaje rozszerzony o ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia OC i AC i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy posiadaczem pojazdu jest osoba fizyczna. 2. Rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko wskazane w ust. 1 może być zawarte na taki sam okres jak umowa pakietowego ubezpieczenia w pakiecie OPTIMUM lub PREMIUM. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6 1. Nie stosuje się zapisów: 11 ust. 1 pkt 2), 13 ust 4 pkt 10), 17, 25, 33, 28 ust. 2-3, 36 ust. 2 pkt 11) - 12), 38 ust. 2, 39 ust. 2, ust. 3 pkt 7), 8), 10), 11), 13), ust. 7, 41, 44 ust. 3, OWU AC. Ponadto nie stosuje się zapisów Klauzuli dodatkowej nr 02 OWU AC 2. Nie stosuje się zapisów: 27 ust. 2, 28 ust. 2 OWU HCA. 3. Niniejsze warunki szczególne Programu Ubezpieczeniowego dla Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy stanowią różnicę pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie, których zawierana jest umowa, zgodnie z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej. 4. Niniejsze Warunki Szczególne obowiązują od dnia 6 czerwca 2011 roku. KOPIA str. 4/4

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Pakiet dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Szanowny

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

PAKIET AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH. Spis treści

PAKIET AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH. Spis treści PAKIET AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres terytorialny... 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW020/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) należących do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo