Regulacje w zakresie organizacji przewozu osób niepełnosprawnych transportem lotniczym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacje w zakresie organizacji przewozu osób niepełnosprawnych transportem lotniczym"

Transkrypt

1 Ewelina Grandys-Więckowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Regulacje w zakresie organizacji przewozu osób niepełnosprawnych transportem lotniczym Wprowadzenie W ostatnich latach wzrasta liczba osób z niepełnosprawnością na terytorium UE, według szacunkowych danych wynosi ona około 40 milionów Europejczyków (w tym 5 milionów Polaków). Należy zauważyć, że niepełnosprawni stają się coraz bardziej mobilni. Ruch związany z aktywną rehabilitacją, edukacją, jak również determinacja zainteresowanych doprowadziły do tego, że osoby z ciężkimi ograniczeniami pragną uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia, uczyć się, studiować, podróżować. Zmieniło się również postrzeganie praw osób niepełnosprawnych w kontekście praw człowieka, tym samym oznacza to, że społeczeństwo mentalnie uznało, iż osoby niepełnosprawne mają te same fundamentalne prawa co osoby pełnosprawne. Pomimo rozwoju transportu jak również związanej z nim dostępności usług, niestety nie zauważa się równoczesnego wzrostu jakości obsługi i ułatwień w przewozach osób niepełnosprawnych. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, czy osoby niepełnosprawne jako pasażerowie linii lotniczych mają zapewnione odpowiednie warunki aby mogli swobodnie podróżować tymi środkami transportu. Zaznaczyć należy, że w lotnictwie pasażerskim w porównaniu z innymi środkami transportu obowiązują najwyższe standardy dotyczące przewozu niepełnosprawnych pasażerów. Przewoźnicy i porty lotnicze mają obowiązek pomagać im w podróży bez dodatkowych opłat, w szczególności zapewnić im dotarcie do samolotu i jego opuszczenie. W analizach prawnych i opracowaniach naukowych, dotyczących różnych dziedzin życia i jednocześnie poświęconych niepełnosprawności, jak również mobilności tych osób, zauważyć można, że istnieje wiele powszechnie uznanych definicji niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej. W rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą: osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub wieku i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby. 3524

2 Dokumenty dotyczące transportu lotniczego osób niepełnosprawnych Pasażerowie PRM (z ang. Person with Reduced Mobility) aby mogli korzystać z przysługujących im praw, muszą o nich wiedzieć, dlatego istotny jest przekaz informacji. European Civil Aviation Conference (ECAC) to dokument, który jest formą ścisłych instrukcji postępowania z pasażerami PRM dla Linii Lotniczych i Portów Lotniczych. Jest również zbiorem ułatwień dla osób ze zmniejszoną mobilnością w transporcie lotniczym. Po części nawiązuje do Aneksu 9 Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (ICAO) Ułatwienia oraz Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Główne postanowienia dokumentu mówią, by zwrócić szczególną uwagę na coraz to większą liczbę pasażerów niepełnosprawnych korzystających z usług pasażerskiego transportu lotniczego, za tym idzie zagwarantowanie im jak najlepszych warunków podróży i pozbawienie ich dodatkowych kosztów za dodatkowe usługi. Uważa się również, że wszystkie kraje powinny gwarantować tę samą jakość wszelkich usług, przede wszystkim tych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością oraz winny mieć te same oznaczenia i kody w celu ułatwienia przekazu informacji. Zwraca się uwagę na wykwalifikowany personel, który zrozumie i udzieli każdej osobie niepełnosprawnej pomocy, na szybki przekaz informacji między portami i liniami lotniczymi o niepełnosprawnościach pasażera tak by jego podróż była jak najmniej inwazyjna, męcząca i przebiegała sprawnie. Taki pasażer ma prawo pierwszeństwa wejścia na pokład statku powietrznego i opuszcza go jako ostatni. Linie lotnicze powinny oferować upusty cenowe dla osoby towarzyszącej w czasie lotu, zwłaszcza kiedy jest konieczność zapewnienia pasażerowi z niepełnosprawnością dodatkowej opieki. Zważa się również na przekaz informacji pasażerowi w czasie trwania całej podróży, o etapach jej przebiegu, informacja powinna być przekazywana w co najmniej dwóch językach i dodatkowo zrozumiała dla osób z problemami wzroku bądź słuchu. Dokumenty te poruszają kwestię dodatkowych miejsc parkingowych, wyposażonych w systemy interkom w celu ułatwienia zgłoszeń o przybyciu, odpowiednio oznaczonych. Zakłada się by wszystkie punkty ogólnego dostępu dla pasażerów, były również dostępne i dostosowane do PRM, a dedykowane tylko do ich dyspozycji odpowiednio oznaczone. W sprawie pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, daje się im prawo do korzystania z własnego wózka do momentu wejścia na pokład samolotu. Pasażerowie wymagający dodatkowej opieki mają ją zagwarantowaną w czasie lotu przez obsługę samolotu. Dość dokładnie jest omówiona liczba wózków inwalidzkich jakie powinny być na pokładzie, w zależności od ilości miejsc w samolocie. Zwraca się uwagę na kolor wnętrza kabiny, jak również kontrastów, oświetlenia jakie powinny być wykorzystywane na pokładach statków powietrznych. Przewoźnicy powinni zagwarantować pasażerom niewidomym i innym PRM, którzy korzystają z pomocy psów przewodników możliwość towarzyszenia im cały czas, także w trakcie trwania lotu. Transport lotniczy w celu klasyfikacji rodzaju niepełnosprawności posługuje się specjalnym jednym z 10 - kodów, nadawanym każdorazowo przed podróżą, do których zalicza się: 3525

3 WCHC - wheelchair cabin pasażer, który nie jest w stanie chodzić, tym samym nie może wychodzić i schodzić po schodach, ani poruszać się po pokładzie samolotu. WCHP - pasażer potrzebujący asysty. WCHR pasażer, który jest w stanie wchodzić po schodach i schodzić z nich a także może poruszać się w kabinie pasażerskiej, potrzebuje jednak wózek inwalidzki lub inny środek pomocniczy do przewozu między samolotem i halą odlotów, w samej hali lotniskowej, między miejscem przylotu i odlotu w hali lotniskowej i w miejscu docelowym. WCHS wheelchair steps pasażer, który nie jest w stanie wchodzić i schodzić po schodach, może poruszać się samodzielnie w kabinie pasażerskiej, jednakże potrzebuje wózek inwalidzki do przewozu między samolotem i halą odlotów, w samej hali lotniskowej i między miejscem przylotu i odlotu w hali lotniskowej. BLIND pasażer niewidomy, niedowidzący. DEAF pasażer niesłyszący, niedosłyszący. BLIND / DEAF pasażer niedosłyszący / głuchoniemy lub niedowidzący / niewidomy, który poruszać się może tylko w towarzystwie opiekuna. STCR strecher pasażer, który podczas lotu leży na noszach, wiąże się z dodatkową opieką medyczną w trakcie lotu. MAAS meet and assist wszyscy inni pasażerowie, którzy potrzebują szczególnej opieki, m.in. osoby upośledzone psychicznie. MEDA medical assistance pasażer, którego możliwość poruszania się jest ograniczona chorobą, w celu odbycia podróży wymaga się od niego zaświadczenia lekarskiego. Odpowiedzialność jednostek w transporcie osób niepełnosprawnych Pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku, została podzielona na 2 zakresy odpowiedzialności prawnej przez wykonawstwo organów zarządzających portami lotniczymi i przewoźników lotniczych. W trakcie toku czynności związanych z podróżą, pasażerowie PRM powinni mieć zapewnioną pomoc w godzinach pracy lotniska, w każdej strefie terminalu. Kształtując tym samym pewne standardy obsługi. Każda osoba, której tyczy się niniejsze rozporządzenie i która uzna, że doszło do jego naruszenia ma prawo zgłosić to organowi zarządzającemu portem lotniczym, przewoźnikowi lotniczemu. Jeśli osoba poszkodowana nie uzyska w ten sposób odszkodowania powinna mieć możliwość złożenia zażalenia do organu, wyznaczonego przez właściwie państwo członkowskie. W przypadku skarg dotyczących pomocy udzielanej w porcie lotniczym, wnosi się je do organów wyznaczonych przez Państwo Członkowskie, pomocy udzielanej przez przewoźnika lotniczego do organów wyznaczonych przez Państwo Członkowskie, które wydało licencje na prowadzenie działalności temu przewoźnikowi. Logistyka 1/

4 Zarządzający portem lotniczym odpowiedzialny jest za całą infrastrukturę terminalu, tym samym za prawa, ich przestrzeganie, podróżujących jak również pasażerów niepełnosprawnych przebywających na jego terenie. Zatem pomoc i uzgodnienia niezbędne do umożliwienia osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dotyczą zgłoszeń przybycia do portu lotniczego, żądań otrzymania pomocy w wyznaczonych punktach na zewnątrz jak i wewnątrz terminalu. Niepełnosprawny pasażer ma prawo do skorzystania z niezbędnego sprzętu do poruszania się po terminalu, na czas załatwienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z podróżą w towarzystwie asysty, pod warunkiem powiadomienia z 48 godzinnym wyprzedzeniem ( a minimum 36 godzinnym). Z kolei przewoźnik lotniczy zapewnia pomoc w przypadku przewozu certyfikowanych psów przewodników w kabinie, z zastrzeżeniem przepisów krajowych. Oprócz sprzętu medycznego, osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może mieć nie więcej niż dwa urządzenia do poruszania się, w tym elektryczny wózek inwalidzki, pod warunkiem, że powiadomi przewoźnika o tym na 48 godzin przed odlotem. Przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do przekazywania w dostępnych formach niezbędnych informacji o locie, rozdysponowaniu miejsc siedzących, tak aby sprostać potrzebom osób niepełnosprawnych zgodnie z prośbą i z zastrzeżeniem zachowania wymogów bezpieczeństwa i dostępności, pomocy w przemieszczaniu się do toalet. W przypadku gdy osobie niepełnosprawnej w trakcie podróży pomaga osoba towarzysząca, przewoźnik powinien zapewnić tym osobom miejsca obok siebie. Proces transportu lotniczego obejmuje kilka etapów, do których można zaliczyć: 1. Proces rezerwacji miejsca 2. Odprawa biletowo bagażowa check-in 3. Kontrola bezpieczeństwa 4. Kontrola paszportowa, celna 5. Pomoc w salach odlotowych 6. Boarding / wejście na pokład 7. Podróż 8. Przylot, transfer 9. Wyjście z samolotu i odbiór bagażu 1. Zgłoszenie o niepełnosprawności i proces rezerwacji miejsca Wcześniejsze zgłoszenie potrzeby pomocy dla PRM jest konieczne celem zapewnienia właściwej pomocy na lotnisku i w samolocie. Takie zgłoszenie powinno nastąpić z wyprzedzeniem, przy pomocy wszelkich powszechnych i dostępnych środków przekazu, jakim jest Internet, jak również podczas zakupu biletu osobiście, bądź telefonicznie. Podróżujący zobowiązany jest do wypełnienia właściwego formularza informującego szczegółowo o jego potrzebach w zakresie obsługi. Jeżeli jednak podróżny nie zgłosi podczas rezerwacji kupna biletu swoich dodatkowych potrzeb, a ma on problem z poruszaniem się, może powiadomić obsługę zaraz po przybyciu na teren lotniska, z takich miejsc jak postój taxi, 3527

5 parking, przystanki komunikacji publicznej przy pomocy specjalnych telefonów umieszczonych w tych miejscach lub bezpośrednio przy stanowisku check in. Miejsca w samolocie, o ile to możliwe, powinny być rezerwowane na zasadzie first come, first served. W sytuacji braku wcześniejszego zgłoszenia winno się dołożyć wszelkich możliwych starań w celu właściwej akomodacji pasażera PRM. W wypadkach, kiedy PRM potrzebuje dwóch miejsc siedzących w samolocie przewoźnik powinien zaoferować drugie miejsce ze zniżką. 2. Odprawa biletowo bagażowa check-in Przy stanowisku odprawy biletowo bagażowej, w pierwszej kolejności obsługa lub personel agenta handlingowego, sprawdza wszystkie wcześniejsze rezerwacje dla pasażera PRM. Jeśli nie ma takiego zgłoszenia w systemie, personel ma obowiązek zapytać takiego pasażera o konieczną dla niego pomoc i taką zorganizować. W obowiązku personelu agenta handlingowego jest również udzielenie informacji o odległościach do sali odlotowej (z ang. gate), jak również o czasie potrzebnym na dotarcie tam osobom niepełnosprawnym bez problemów. Personel powinien bez problemów móc porozumieć się z osobami z dysfunkcją słuchu bądź wzroku. Zalecane jest by przy stanowisku odprawy self-service pomóc pasażerowi przy obsłudze jego bagażu. Ten etap odprawy pasażer niepełnosprawny może ominąć, jeżeli zgłosił wcześniej potrzebę asysty i dokonał odprawy on-line, wówczas nie musi podchodzić do odprawy biletowo bagażowej, tylko czeka na asystę we wcześniej umówionym miejscu. 3. Kontrola bezpieczeństwa Odpowiednie oznaczenia winny wskazywać ścieżkę dla pasażerów przez odprawę paszportową i celną. Wszystkie osoby niepełnosprawne podlegają takiej samej kontroli bezpieczeństwa, paszportowej i celnej jak inni pasażerowie, ale wymagają szczególnego traktowania i troski. Pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim może przekraczać kontrole bezpieczeństwa na swoim wózku (i poruszać się nim aż do gate, następnie osoba asystująca odpowiedzialna jest za umieszczenie wózka w luku bagażowym). 4. Kontrola paszportowa, celna Kontrolę paszportowo celną pasażer niepełnosprawny przechodzi z asystą więc wszelkiego rodzaju pomoc powinien otrzymać od personelu. Jeżeli jednak taka osoba przechodzi kontrolę sama, czego wykluczyć nie można, personel dokonujący takiej kontroli powinien zapewnić wszelkie dostępne udogodnienia. 5. Pomoc w salach odlotowych Personel obsługujący pasażerów w hali odlotów (gate), powinien wiedzieć czy wśród pasażerów znajdują się osoby niepełnosprawne, dodatkowo powinien zwrócić uwagę na pasażerów z dysfunkcją słuchu lub wzroku, by byli na bieżąco informowani o etapach procedury odprawy. Osoby, które mają osobistą asystę wszelkiego typu informacje i pomoc w trakcie pobytu w hali odlotów uzyskują właśnie od niej, jest to pomoc w trakcie zakupów, w toalecie, w pozyskaniu informacji. 3528

6 6. Boarding / wejście na pokład Boarding rozpoczyna się już w hali odlotów i polega ostatnim sprawdzeniu dokumentów. Jeżeli lotnisko jest w posiadaniu rękawów, prowadzących bezpośrednio z terminala do samolotu to pasażerowie PRM dowożeni są bezpośrednio tą drogą do samolotu. Jeżeli terminal nie jest w posiadaniu rękawów pasażerowie niepełnosprawni przewożeni są z pozostałymi pasażerami autobusami niskopodłogowymi. Jeśli osoba niepełnosprawna wymaga full lift on/lift - osobę taką należy obsłużyć jako pre-board oznacza to, że transport takiej osoby odbywa się przy pomocy specjalnej platformy zwanej ambulift-em. Wszystkie osoby niepełnosprawne, które wymagają asysty powinny być odprawione jako pierwsze i jako ostatnie powinny opuścić pokład samolotu. Asystent pomaga pasażerowi zająć miejsce wyznaczone przez załogę. Miejsce powinno być zlokalizowane blisko toalet, z większą przestrzenią, ale za wyjątkiem miejsc usytuowanych przy wyjściu ewakuacyjnym. Dalszą pomocą pasażerowi służy załoga samolotu. Ostatnim zadaniem firmy handlingowej jest wysłanie zgłoszenia na lotnisko, do którego udaje się pasażer, by tam zaraz po wylądowaniu samolotu czekała na niego asysta. 7. Podróż Tę część ściśle reguluje Załącznik nr 2 do Rozporządzenia WE 1107/2006 oraz Doc. ECAC 30. W trakcie jej trwania opiekę nad osobą niepełnosprawną sprawuje personel przewoźnika lotniczego, powinien pomóc w przemieszczaniu się do toalet, zapewnić w dostępnych formach przekaz niezbędnych informacji o locie. Załoga nie jest uprawniona do specjalnej medycznej opieki nad pojedynczymi pasażerami, która mogłaby ograniczać obsługę innych współpasażerów. Jest ona przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy i nie jest uprawniona do wykonywania zastrzyków czy też podawania leków. Dlatego jeśli taki pasażer wymaga dodatkowej opieki, w jego zakresie jest jej zapewnienie. Linia lotnicza winna zezwolić osobie niewidomej również na przewóz na pokładzie psa przewodnika (wymagane jest przy tym posiadanie smyczy, kagańca, potwierdzenia o tresurze). Opłaty za sprzęt medyczny, jeśli istnieją, pokrywane są przez tego pasażera, którego dotyczy usługa dodatkowa. 8. Przylot, transfer Zgodnie z Aneksem 9, w takim przypadku winno stosować się autoryzację bezpośredniego transferu z jednego samolotu do drugiego. Linie lotnicze i zarządzający lotniskiem powinni być pewni, że jest możliwa asysta i odpowiednia akomodacja w przypadku transferu. 9. Wyjście z samolotu i odbiór bagażu Pasażer niepełnosprawny wysiada jako ostatni, pomaga mu w tym asysta, jak również towarzyszy mu przy kontroli paszportowej i celnej. Asystujący personel zobowiązany jest do pomocy przy odbiorze, transporcie i załadunku bagażu do samochodu lub innego środka transportu, którym pasażer PRM kontynuuje podróż. 3529

7 Podsumowanie W ciągu ostatniej dekady możliwość przemieszczania się osób niepełnosprawnych za pomocą samolotu i związanej z tym pomocy uległa znacznej poprawie dzięki regulacjom prawnym określonym m.in. przez Parlament Europejski. Przepisy zmusiły przewoźników lotniczych i porty lotnicze do dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W dużej mierze wszelkie niedogodności rozwiązywane są dzięki pomocy specjalnie wyszkolonych asystentów. Dzięki ww. zmianom, które łamią bariery przemieszczania się dalekodystansowego, społeczeństwa zmieniają swoje nastawienie do często nieświadomej dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, traktując ich jako osoby w pełni mobilne. Streszczenie W artykule zostało przedstawione zagadnienie podróży osób niepełnosprawnych transportem lotniczym. Niepełnosprawność, dysfunkcje ruchu, słuchu lub mowy nadal dla wielu osób są barierą do równoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Transport lotniczy z pośród wielu innych rodzajów nadal jest jednym z najlepiej przystosowanym do szczególnych potrzeb, osób z dysfunkcjami. Jest tak dzięki jednoznacznym i ujednoliconym przepisom w Unii Europejskiej, które rygorystycznie regulują prawa pasażerów. W niniejszym artykule omówiono poszczególne etapy podróży pasażera niepełnosprawnego transportem lotniczym i obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację tej podróży. The regulations regarding the organization of the transport of disabled persons by air Abstrakt In the article has been mentioned issues of air travels for people with disabilities. Disability, motor, hearing or speech disfunctiones still for many people are a barrier to equal role in society. Aviation among many other types of transport continues to be one of the best adapted to the specific needs of people with disabilities. This is due to the unique and harmonized rules in the European Union which rigorously against carriers and airport terminals regulate the passengers rights. From the article reader learns primarily how a disfunctioned passengers journeys look like on every step and what rights are available to them before, after and during the trip and what type of help they can count on. 3530

8 Literatura [1]. Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. [2]. European Civil Aviation Conference (ECAC) Doc. 30, sekcja 5 wraz z aneksami: a. Annex E: Guidance leaflet for persons with reduced mobility who may be infrequent, or first time, flyers b. Annex F: Guidance material for security staff Key points for checks of PRMs Annex J: Code of Good Conduct in ground handling for persons a. with reduced mobility b. Annex K: Guidelines on ground handling for persons with reduced mobility c. Annex N: Guidelines on awareness and disability equality for all airport and airline personnel dealing with the travelling public [3]. Aneks 9 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (ICAO) Ułatwienia. 3531

Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie

Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie 1. Wprowadzenie 1.1. Rozporządzenie WE nr 1107/2006

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrego postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą

Kodeks dobrego postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą Kodeks dobrego postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą Kodeks dobrego postępowania przy Obsłudze Naziemnej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie

Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie 1. Wprowadzenie 1.1. Rozporządzenie WE nr 1107/2006

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Prawo otrzymania pomocy podczas podróży lotniczej mają wszyscy pasażerowie. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrego Postępowania przy Obsłudze Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą.

Kodeks Dobrego Postępowania przy Obsłudze Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą. Nowy Dwór Mazowiecki,01.02.2017 Kodeks Dobrego Postępowania przy Obsłudze Osób Niepełnosprawnych oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą. 1. Wprowadzenie 1.1 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrego Postępowania. Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych. oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową

Kodeks Dobrego Postępowania. Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych. oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową LOTNISKO WARSAW CHOPINA CHOPIN WWARS?AWtE I AIRPORT Kodeks Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Naziemnej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób z Ograniczoną Sprawnością Ruchową na Lotnisku Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ

KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ. WROCŁAW 2017 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wprowadzenie... 4. Rozdział 2 Główne zasady... 5. Rozdział 3 Szkolenia... 8. Rozdział 4 Przed podróżą... 9. Informacja...

Rozdział 1 Wprowadzenie... 4. Rozdział 2 Główne zasady... 5. Rozdział 3 Szkolenia... 8. Rozdział 4 Przed podróżą... 9. Informacja... KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ NOWY TERMINAL Wrocław 2013 Spis treści Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ Edycja nr 04 z dnia 14.03.2017 r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. GENERALNE

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ Edycja nr 03 z dnia 07.06.2016 r. Strona 1 z 15 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. GENERALNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych

Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych 1 z 5 2012-11-23 10:06 Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych MASZ PRAWO LATAĆ Krótki przewodnik dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą Osoby

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOśLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓśUJĄCYCH DROGĄ

KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOśLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓśUJĄCYCH DROGĄ KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOśLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓśUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ. WROCŁAW 2008 SPIS TREŚCI: Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2010/201 NOWY TERMINAL

WROCŁAW 2010/201 NOWY TERMINAL KODEKS DOBREGO POSTEPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ. NOWY TERMINAL WROCŁAW 2010/201 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie: II Zasady generalne: III Strategia i zakres obsługi PRM: IV Zasady działania i godziny pracy:...

I Wprowadzenie: II Zasady generalne: III Strategia i zakres obsługi PRM: IV Zasady działania i godziny pracy:... DDM 2010/02/00001 Kodeks dobrego postępowania przy obsłudze naziemnej osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się podróżujących drogą lotniczą Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE

KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE KODEKS DOBREGO POSTĘPOWANIA PRZY OBSŁUDZE NAZIEMNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ LOTNICZĄ ROZPORZĄDZENIE NR 1107/2006 Międzynarodowy Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą

Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 14 czerwca 2012 r. Prawa pasażerów: o czym powinni wiedzieć pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujący drogą lotniczą Komisja opublikowała wytyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ PRZEZ Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.

REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ PRZEZ Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2015 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółki z o.o. z dnia 23 lipca 2015r. REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 5 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 5 lipca 2006 r. 26.7.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 204/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prawo Wtórne Prawnie Wiążące

Prawo Wtórne Prawnie Wiążące Prawo Wtórne Prawnie Wiążące ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1107/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółka z o. o.

REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółka z o. o. REGULAMIN OBSŁUGI OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółka z o. o. Tekst jednolity na dzień 9 czerwca 2014 Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 1 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia w transporcie autobusowym, kolejowym i lotniczym

Uprawnienia w transporcie autobusowym, kolejowym i lotniczym Uprawnienia w transporcie autobusowym, kolejowym i lotniczym wynikające z dokumentów Unii Europejskiej I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

Słowniczek podróży lotniczych A-Z

Słowniczek podróży lotniczych A-Z Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016 Słowniczek podróży lotniczych A-Z Air side strefa pasażera, czyli obszar, w którym znajdują się już tylko pasażerowie czekający na wejście do samolotu. W tym miejscu możesz

Bardziej szczegółowo

Miłośniku latania masz prawo do odszkodowania czyli o prawach pasażera linii lotniczych

Miłośniku latania masz prawo do odszkodowania czyli o prawach pasażera linii lotniczych Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Miłośniku latania masz prawo do odszkodowania czyli o prawach pasażera linii lotniczych - Karol Muż, Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 3 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO - ŁKA) Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zmiana nr 3 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO - ŁKA) Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. Zmiana nr 3 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO - ŁKA) Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r. W Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób,

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice Numery telefonów (0-12) 639 33 01, (0-12) 639 33 22 Numer telefaksu do korespondencji w sprawie zamówienia

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice Numery telefonów (0-12) 639 33 01, (0-12) 639 33 22 Numer telefaksu do korespondencji w sprawie zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/ 86/13 Nazwa Zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDIF ARKUSZ INFORMACYJNY DLA PASAŻERÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI

FORMULARZ MEDIF ARKUSZ INFORMACYJNY DLA PASAŻERÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI ZAŁĄCZNIK A (wskazówki obsługi dla pasażerów linii lotniczych) Część 1 Proszę o udzielenie odpowiedzi na wszystkie podane pytania oraz zaznaczyć odpowiednie pola znakiem (X) dla lub. Należy wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

20 23 /wersja w j. polskim/ Formularz zgłoszeniowy dla PRM

20 23 /wersja w j. polskim/ Formularz zgłoszeniowy dla PRM Spis treści: Zasady ogólne 2-9 Wprowadzenie 2-2 Generalne zasady 2-3 Strategia dla służb obsługujących PRM 3-4 Zakres obsługi 4-4 Zasady działania 5-5 Godziny pracy i obszar działania 5-5 Standardy świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa,

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa, Prawo pasażera do informacji uwagi na tle rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Karol Kłosowski Urząd Transportu Kolejowego;

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu?

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Zawartość prezentacji Omówienie głównych obszarów regulacji

Bardziej szczegółowo

Podróż dziecka bez opiekuna w samolocie

Podróż dziecka bez opiekuna w samolocie Ostatnia aktualizacja: 08.08.2017 Podróż dziecka bez opiekuna w samolocie Większość regularnych linii dopuszcza możliwość podróżowania dziecka bez opieki dorosłych. Zasady, zgodnie z którymi taka podróż

Bardziej szczegółowo

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1 Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem 1 Rozporządzenie (UE) nr 181/2011 (zwane dalej rozporządzeniem ) wejdzie w życie w dniu 1 marca 2013 r. Określono w nim minimalny zestaw

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 4868 UCHWAŁA NR L/296/2014 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 31 października 2014 r.

Szczecin, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 4868 UCHWAŁA NR L/296/2014 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 4868 UCHWAŁA NR L/296/2014 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia przepisów

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Data wpływu wniosku MOPR-VII.40520..2016 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.2015 roku w Balicach pomiędzy następującymi Stronami:

zawarta w dniu.2015 roku w Balicach pomiędzy następującymi Stronami: Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (wzór) dotycząca obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą w Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. Wytyczne interpretacyjne

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. Wytyczne interpretacyjne KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2012 r. SWD(2012) 171 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Wytyczne interpretacyjne dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy (UMOWA) dotycząca powierzenia firmie:

Wzór umowy (UMOWA) dotycząca powierzenia firmie: Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia o Aukcji Wzór umowy (UMOWA) dotycząca powierzenia firmie:.. obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, w Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2011 KOM(2011) 166 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące funkcjonowania i skutków rozporządzenia (WE) nr 1107/2006

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

Bagaż, wózki i foteliki dziecięce w samolocie

Bagaż, wózki i foteliki dziecięce w samolocie Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016 Bagaż, wózki i foteliki dziecięce w samolocie Bagaż dla dziecka w samolocie Dla dzieci do 2 roku życia podróżujących na kolanach rodziców, których lot kosztuje 0-20% ceny

Bardziej szczegółowo

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych

Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Egzekwowanie praw pasażerów lotniczych Raport z monitoringu i badań wśród pasażerów i instytucji w Polsce System ochrony pasażerów w środkach transportu na terenie UE Prawo do niedyskryminacji w dostępie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrego Postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób z Niepełnosprawnością oraz Osób Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą

Kodeks Dobrego Postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób z Niepełnosprawnością oraz Osób Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Kodeks Dobrego Postępowania przy Obsłudze Naziemnej Osób z Niepełnosprawnością oraz Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą Spis treści Słownik pojęć... 2 Kody określające

Bardziej szczegółowo

Potrzeby rodziców i rowerzystów. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji)

Potrzeby rodziców i rowerzystów. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji) Potrzeby rodziców i rowerzystów Adam Piotr Zając Patrycja Dołowy Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji) Fundacja MaMa Posiedzenie Zespołu Opiniodawczego

Bardziej szczegółowo

E-KRONIKA styczeń/luty 2011

E-KRONIKA styczeń/luty 2011 E-KRONIKA styczeń/luty 2011 Sprawozdanie z praktyk uczniów klasy 1ae w Porcie Lotniczym Copernicus we Wrocławiu Praktyki odbywały się 11-13 stycznia 2012 roku w godzinach 9.00-13.00, w Porcie Lotniczym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport

CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport DDM nr 2014/01/00472 TARYFA OPŁAT HANDLINGOWYCH NA LOTNISKU BYDGOSZCZ-SZWEDEROWO 1. DEFINICJE Dla

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat. Bilety jednorazowe. Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy - ulga (50%) ustawowa Bilet jednorazowy - ulga gminna

Taryfa opłat. Bilety jednorazowe. Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy - ulga (50%) ustawowa Bilet jednorazowy - ulga gminna Taryfa opłat Bilety jednorazowe Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy - ulga (50%) ustawowa Bilet jednorazowy - ulga gminna 3,00 zł 1,50 zł 2,00 zł Bilety okresowe 7-dniowe Bilet okresowy normalny

Bardziej szczegółowo

Polska-Balice: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego 2015/S 182-331011. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Balice: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego 2015/S 182-331011. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:331011-2015:text:pl:html Polska-Balice: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego 2015/S 182-331011 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Problematyka dostosowania kolei do przewozu osób niepełnosprawnych - infrastruktura i tabor. Dr inż. Janusz Poliński

Problematyka dostosowania kolei do przewozu osób niepełnosprawnych - infrastruktura i tabor. Dr inż. Janusz Poliński Problematyka dostosowania kolei do przewozu osób niepełnosprawnych - infrastruktura i tabor Dr inż. Janusz Poliński Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1948 - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolach Fundacji Familijny Poznań Podstawa prawna:

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolach Fundacji Familijny Poznań Podstawa prawna: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolach Fundacji Familijny Poznań Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług specjalistycznego przewozu

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Widoczne oznakowanie budynku dworca od strony peronów.

Fot. 1. Widoczne oznakowanie budynku dworca od strony peronów. Stan na dzień 03.04.2013 Stacja częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. INFORMACJE OGÓLNE Najważniejsza stacja kolejowa Kielc znajdująca się w samym centrum miasta. Krzyżują się tutaj

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński 391 03-975 Warszawa

Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński 391 03-975 Warszawa Warszawa, 30 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9521.3.2015 Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński 391 03-975 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki & Zasady. Warszawa, Sierpień 2011. Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA LG/S Competence Center Ground Product & Service Center

Warunki & Zasady. Warszawa, Sierpień 2011. Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA LG/S Competence Center Ground Product & Service Center Warunki & Zasady Warszawa, Sierpień 2011 Wydawca: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA LG/S Competence Center Ground Product & Service Center Paragraf 1: Definicje pojęć Paragraf 2: Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA BYDGOSZCZ AIRPORT

OFERTA REKLAMOWA BYDGOSZCZ AIRPORT OFERTA REKLAMOWA BYDGOSZCZ AIRPORT Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. to doskonałe miejsce na inwestycje. Rocznie z naszych usług korzysta ponad 340 000 pasażerów odbywających loty międzynarodowe. Zasięg oddziaływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W ŚREMIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W ŚREMIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/ 2012 z posiedzenia Zarządu PKS w Poznaniu S.A odbytego w dniu 31 maja 2012 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W ŚREMIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy i inne ważne postanowienia

Warunki umowy i inne ważne postanowienia Warunki umowy i inne ważne postanowienia Niniejszy bilet nie jest ważny i nie będzie honorowany na przelot, o ile nie został nabyty u przewoźnika lub jego upoważnionego agenta. UWAGA Jeżeli miejsce przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Rola regulatora europejskiego i krajowego w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie

Rola regulatora europejskiego i krajowego w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie Izabela Bergel 1 Rola regulatora europejskiego i krajowego w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie WPROWADZENIE Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena zakresu i narzędzi regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008

REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 Warszawa, dnia 26 listopada 2008 roku Regulamin Funduszu Prewencyjnego PZU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług specjalistycznego przewozu

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR - AGENT LOTNICZY. Specjalista w zakresie świadczenia usług przedstawicielskich na rzecz uczestników ruchu lotniczego

KOORDYNATOR - AGENT LOTNICZY. Specjalista w zakresie świadczenia usług przedstawicielskich na rzecz uczestników ruchu lotniczego Specjalista w zakresie świadczenia usług przedstawicielskich na rzecz uczestników ruchu lotniczego Globalizacja- to słowo ma swoje ma wiele znaczeń, a w lotnictwie szczególne Swoboda w przekraczaniu granic

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH DROGOWYCH W POWIECIE JASIELSKIM. Podmiot i przedmiot systemu informacji dla pasażera

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH DROGOWYCH W POWIECIE JASIELSKIM. Podmiot i przedmiot systemu informacji dla pasażera ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH DROGOWYCH W POWIECIE JASIELSKIM I. Podmiot i przedmiot systemu informacji dla pasażera 1. Do stosowania zasad określonych poniżej zobowiązani

Bardziej szczegółowo

www.atastravel.co.uk Regulamin Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Ważny od dnia 01.06.2009

www.atastravel.co.uk Regulamin Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Ważny od dnia 01.06.2009 www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy SINDBAD POL-FOL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170 AEGEAN 1. BAGAŻ 1.1. Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu na zamki

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/885/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/885/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/885/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Rada Ministrów EKMT, na swoim 85. posiedzeniu (Lizbona, 29-30 maja 2001),

Rada Ministrów EKMT, na swoim 85. posiedzeniu (Lizbona, 29-30 maja 2001), Ujednolicona rezolucja Nr 2001/3 Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) w sprawie transportu dostępnego dla osób starszych i niepełnosprawnych Rada Ministrów EKMT, na swoim 85. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA EKONOMIKA TRANSPORTU WSTĘP MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA EKONOMIKA TRANSPORTU WSTĘP MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA TRANSPORTU CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORT 2 to zespół czynności związanych z fizycznym przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków. TRANSPORT 3 polega

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora (obowiązują od 15 maja 2016 r.) 1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu osobistego. 2. Ofertę stosuje się

Bardziej szczegółowo

Bariery w dostępie do informacji i bibliotek osób z niepełnosprawnościami

Bariery w dostępie do informacji i bibliotek osób z niepełnosprawnościami Bariery w dostępie do informacji i bibliotek osób z niepełnosprawnościami Każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie, inwalida ruchu ma prawo do: opieki, wychowania,

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Opóźnienie lub odwołanie. Strona 1 z 7

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Opóźnienie lub odwołanie. Strona 1 z 7 Prawa pasażerów w transporcie kolejowym Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Pasażerom kolei przysługują pewne prawa z reguły wtedy, gdy problem dotyczy połączenia międzynarodowego w obrębie Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663 Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 6.5.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1436/2010, którą złożył Achille Loro (Włochy) w sprawie niewypłacenia odszkodowania za opóźnienia i niedogodności

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 1793 UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 21 marca 2013 r.

Kielce, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 1793 UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 1793 UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: cen urzędowych za usługi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3 strona 2 Umiejętność 7 W rejsie morskim, którego rozkładowy czas trwania wynosi

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 EURO 2012 - wyzwania i perspektywy Michał Marzec Naczelny Dyrektor P.P. Porty Lotnicze Dyrektor PL Warszawa im. F. Chopina Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 18 września 2008 Spis treści: 1. Stan

Bardziej szczegółowo

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Ulgi przysługujące niewidomym I. ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej 1. 95 % zniżki - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym nowe kompetencje i obowiązki uczestników rynku kolejowego

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym nowe kompetencje i obowiązki uczestników rynku kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/844,nowelizacja-ustawy-o-transporcie-kolejowym-nowe-kompetencje-i-obowiazkiuczestni.html Wygenerowano: Środa, 31 sierpnia 2016, 09:18 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 1. Każdemu pasażerowi powyżej 2 lat przysługuje 1 sztuka bagażu rejestrowanego o wadze max 23 kg, wymiary max: szerokość 149 cm, wysokość 119 cm, długość 171 cm. Uwaga! nie można

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Rezerwacji Transferu

Przewodnik po Rezerwacji Transferu Przewodnik po Rezerwacji Transferu 1. Aby odnaleźć transfery, robić zamówienia, i przejść do wyszukiwarki transferów, należy wybrać Transfery New z Hotelston.com menu na górze strony: 2. W Celu podróży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 maja 2012 r. PIFS.07-53/12

Warszawa, dnia 11 maja 2012 r. PIFS.07-53/12 Polska Izba Firm Szkoleniowych 03-921 Warszawa, ul. Londyńska 19 lok. 1 NIP 113-25-33-194 REGON 140042435 KRS 0000226497 Sąd Rejonowy dla M. ST. Wa-a, XII W.G. Konto: Bank Pekao S.A O/Warszawa ul. Krucza

Bardziej szczegółowo

"Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą"

Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą "Mądry Polak przed szkodą czyli prawa i obowiązki turysty na wakacjach za granicą" Elżbieta Seredyńska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ ODM Warszawa, 26 czerwca 2013 r. 1 Plan wykładu 1. Ramy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III 2016 Ilekroć jest mowa o:

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III 2016 Ilekroć jest mowa o: PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIEDZY REGIONAMI III 2016 Ilekroć jest mowa o: Obszar Adresaci Maksymalne dofinansowanie obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni w podróży

Niepełnosprawni w podróży Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/5340,niepelnosprawni-w-podrozy.html Wygenerowano: Piątek, 8 lipca 2016, 02:37 Środa, 03 grudnia 2014 Niepełnosprawni w podróży Jak zauważa Europejskie

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie procedur bezpieczeństwa przez pasażerów implikacje dla zarządzających portem lotniczym

Postrzeganie procedur bezpieczeństwa przez pasażerów implikacje dla zarządzających portem lotniczym Postrzeganie procedur bezpieczeństwa przez pasażerów implikacje dla zarządzających portem lotniczym mgr Magdalena Kujawiak magdalena.kujawiak@poczta.ue.poznan.pl Agenda Problem bezpieczeńawa Regulacje

Bardziej szczegółowo