styczeń 2014 Bożena Nowosielska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "styczeń 2014 Bożena Nowosielska"

Transkrypt

1 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody styczeń 2014 Bożena Nowosielska 1

2 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 2 Rynek samochodowy ma do zaoferowania potencjalnym nabywcom (niezależnie od ich wieku, płci i pozycji) - produkt niezmiennie od lat pożądany. Realizację tych marzeń zapewniają leasingo- i kredytodawcy...

3 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 3 Szkolenie ma na celu identyfikację ryzyk występujących w praktyce, podczas realizacji transakcji leasingowych i przebiegu procesu kredytowania samochodów a także przy ich ubezpieczaniu...

4 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 4 Czy transakcje te mogą być pozbawione ryzyka? Niestety nie, jednak może ono zostać zminimalizowane, o ile pracownicy leasingo- i kredytodawcy oraz ubezpieczyciela zostaną wyposażeni w odpowiednią do wagi ryzyka wiedzę.

5 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 5 PROGRAM SZKOLENIA: 1. Krajowy rynek samochodowy 1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów Pośrednicy kredytowi 1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na samochody nowe i używane

6 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 6 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne 2.1. Rodzaje umów leasingowych 2.2. Charakter prawny transakcji leasingowej Warunki umowy leasingowej Zdolność leasingowa Zalety i wady leasingu

7 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 7 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.1. Kredyt bankowy a pożyczka 3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy o kredyt konsumencki, zakres działania ustawy 3.3. Zdolność kredytowa 3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu

8 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 8 4. Leasing a kredyt, podobieństwa i rozbieżności 5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.1. Konflikt interesów w relacjach pracodawca-pracownik Wdrażanie procedur background screening..

9 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 9 5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych, cd Incydenty korupcyjne Opracowanie i stosowanie kodeksów etycznych, zasad dobrej praktyki biznesowej Minimalizowanie okoliczności i sytuacji korupcjogennych Prowadzenie transparentnej polityki wymiany podarunków biznes Zabezpieczanie elektronicznych nośników informacji z danymi do ewent. analizy Analizowanie przypadków wycieku informacji lub innych nieprawidłowości Opracowanie (zmiana, doskonalenie) mechanizmów kontrolnych..

10 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych, cd Czynniki sprzyjające nadużyciom Nieadekwatny dobór pracowników Luki w procedurach bezpieczeństwa Błędy w konfiguracji i zabezpieczeniu oprogramowania Słabość mechanizmów kontroln. lub arogancja wobec nich Nadużycia uprawnień

11 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych, cd Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć Opracowanie adekwatnych procedur i instrukcji Organizowanie cyklicznych szkoleń (spotkań) dla pracowników na temat przeprowadzanych przeglądów, analiz i ocen sytuacji potencjalnie generujących nadużycia Wyjaśnianie i analizowanie przypadków nadużyć i strat

12 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.1. Identyfikacja ryzyk występuj. w procesie finansowania pojazdów Kompletowanie dokumentacji leasingowej i kredytowej 6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą Weryfikacja wnioskodawcy (BIK, BIG-i; weryfikacja danych osobowych i adresowych - dokumenty tożsamości, fałszywe lub skradzione; inne dokumenty; kredyt na słupa, zdarzenia losowe)....

13 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu Weryfikacja źródła osiągania dochodu wnioskodawcy (zaświadczenie /oświadczenie o wys. wynagrodzenia; dokumenty potwierdzające osiągany dochód; dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej; dokumenty przerabiane, sfałszowane) Analiza i ocena zdolności kredytowej / leasingowej przedsiębiorcy (źródła informacji; analiza bilansu; analiza wskaźnikowa; ocena planu przedsięwzięcia - biznes plan; komitet kredytowy Ocena zdolności kredytowej / leasingowej osób fizycznych (liczba osób w rodzinie, na utrzymaniu; zobowiązania finansowe wnioskodawcy; wysokość dochodów, minimalny dochód na osobę; credit scoring)....

14 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.3. Ryzyko związane ze sprzedawcą oraz ryzyko przedmiotu kredytowania - w przyp. kredytowania pojazdu używanego Niesprawdzone źródło pochodzenia zbywanego pojazdu Weryfikacja przedmiotu kredytowania (możliwość wystąpienia wad prawnych pojazdu; weryfikacja pojazdu w CRZ - ciężarowe, osobowe; wycena wartości pojazdu na podstawie cenników: Eurotax, Infoekspert, katalogi PZMot; wycena wartości pojazdu przez rzeczoznawcę; rzeczywisty stan techniczny pojazdu inny niż deklarowany; współpraca z Policją)..

15 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.4. Ryzyko dotyczące przedmiotu leasingu Ryzyko dostarczenia nierzetelnych dokumentów pojazdu Ryzyko przedstawienia do leasingu pojazdu niezbywalnego 6.5. Zabezpieczenie spłaty umowy leasingu Decyzja o zawarciu umowy leasingu 6.6. Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego (najczęściej stosowane zabezpieczenia) Decyzja kredytowa (uzgodnienie szczegółowych warunków umowy kredytowej; zawarcie umowy; istotne elementy umowy; warunki uruchomienia kredytu)..

16 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Monitoring leasingo- i kredytobiorcy, kontrola sytuacji finansowej 7.1. Uprawnienia firmy leasingowej i banku dotyczące kontroli 7.2. Wypowiadanie umów leasingowych i kredytowych (windykacja, outsourcing windykacji) 8. Ubezpieczenia pojazdów 8.1. Ryzyko ubezpieczeniowe Rodzaje pojazdów o podwyższonym ryzyku ubezpieczeniowym Wykorzystanie polis ubezpieczeniowych - szkodowość..

17 1. Krajowy rynek samochodowy 17 Silny rozwój leasingu w Polsce wiąże się głównie z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz związanymi z tym zmianami w przepisach podatkowych. Także w ostatnich latach wzrósł udział innych europejskich krajów w światowym rynku usług leasingowych. Obecnie ponad połowa wszystkich transakcji leasingowych zawierana jest właśnie w Europie. Liderami europejskiego rynku leasingu są Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja, które łącznie mają 60-proc. udział w europejskim rynku leasingu. Od połowy lat 90. średni roczny przyrost wartości nowych umówi leasingu wynosi ok. 10%. W strukturze umów leasingowych zawieranych w krajach europejskich leasing samochodów osobowych obecnie dominuje, stanowiąc ponad 1/3 całego rynku.....

18 1. Krajowy rynek samochodowy 18 W Polsce udział pojazdów, w tym także samochodów osobowych w całym rynku leasingowym stanowi obecnie jeszcze większy udział niż ma to miejsce w innych krajach europejskich. Ocenia się, że pojazdy stanowią ok. 60% całego polskiego rynku leasingowego. Sektor leasingu pojazdów rozwija się bardziej dynamicznie od rynków innych przedmiotów. Rynek leasingu jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki. Leasing, stał się, obok kredytu głównym źródłem finansowania inwestycji. Z funduszy pochodzących od firm leasingowych finansowana jest co trzecia inwestycja sektora przedsiębiorstw.

19 1. Krajowy rynek samochodowy 1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów 19 Wg danych IBRM Samar (Inst.Bad.Rynku Motoryzac.) : - w pierwszych 8 m-cach 2013 r. firmy wyleasingowały w kraju samochodów osobowych, co daje wynik o 1,92 % lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. - Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. utrzymuje pozycję lidera w rankingu Samochody osobowe zarejestrowane na firmy leasingowe. Od stycznia do października 2013 r. spółka zarejestrowała samochodów, osiągając tym samym 12,12% udziałów w rynku.

20 1. Krajowy rynek samochodowy 1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów 20 Finansowanie ogółem Ranking firm leasingowych w Polsce po 2 kw r. - pierwsza 10.

21 1. Krajowy rynek samochodowy 1.1. Firmy specjalizujące się w finansowaniu samochodów 21 Liderzy finansowania pojazdów po 2 kwartale 2013 roku

22 1. Krajowy rynek samochodowy 22 Nie wszystkie detaliczne banki utrzymują w swoich ofertach propozycje dla potencjalnych nabywców samochodów, wśród oferujących ten rodzaj kredytów są: - BNP Paribas Bank Polska - Reiffeisen Polbank - Nordea Bank Polska - Idea Bank - Credit Agricole Bank Polska - Toyota Bank - mbank - Getin Bank - Santander Consumer Bank - Alior Bank - Volkswagen Bank - Deutsche Bank PBC...

23 1. Krajowy rynek samochodowy 23 Ranking : Kredyty samochodowe [50 tys., okres spłaty: 60 m-cy], Miejsce / bank Wy s. raty PLN Prowiz. % Oproc. nomin. % Oproc. rzeczyw. % 1. Vw Bank ,99 6,17 2. mbank ,74 6,37 5. Santander ,19 8,33 9. mbank 1030,49 3 7,44 9, Reiffeisen Polbank 1081,09 2 9,90 11,3

24 1. Krajowy rynek samochodowy Pośrednicy kredytowi 24 Określenie pośrednik nie zawsze od razu wzbudza zaufanie, często kojarzone jest z dodatkowymi kosztami, czasem z brakiem kompetencji czy słusznie

25 1. Krajowy rynek samochodowy Pośrednicy kredytowi 25 Potrzeba istnienia pośredników finansowych towarzyszy gospodarce od momentu pojawienia się pieniądza. Bez pośredników nie istniałby i nie funkcjonowałby sprawnie system finansowy. Pośrednik oznacza podmiot, którego działalność ma na celu ułatwienie zawierania kontraktów finansowych między dawcami a biorcami środków...

26 1. Krajowy rynek samochodowy Pośrednicy kredytowi 26 Banki zlecają pośrednikowi sprzedaż danego produktu finansowego - w ramach tzw. outsourcingu sprzedaży. W przypadku kredytów, bank dzieli się z pośrednikiem prowizjami jakie płaci kredytobiorca. Dodatkowe zyski pośrednika przynosi sprzedaż wszelkich produktów powiązanych z kredytem: - ubezpieczenia, - pomoc przy ustanowieniu zabezpieczeń - oraz pośrednictwo w kontaktach ze sprzedawcami kredytowanych produktów. Znaczącej firmie pośredniczącej może się udać (paradoksalnie) wynegocjować dla klienta niższą cenę nabywanego pojazdu..

27 27 1. Krajowy rynek samochodowy 1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na samochody nowe i używane Analitycy w USA prognozują, że popyt na nowe pojazdy w USA ma być w tym roku najwyższy od siedmiu lat. Według firmy analitycznej IHS Automotive, w roku 2014 nabywców ma znaleźć 16,03 mln nowych aut i lekkich ciężarowek o 2,4 proc. więcej niż w roku 2013, w którym sprzedano 15,65 mln pojazdów

28 28 1. Krajowy rynek samochodowy 1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na samochody nowe i używane Ożywienie na rynku w USA przyczyni się także do wzrostu sprzedaży aut w skali globalnej, eksperci prognozują od 3,4 do 5 %. W kraju wpływ na sprzedaż nowych samochodów w 2014 roku mogą mieć zmienione przepisy o podatku VAT (dzięki nim możliwe jest pełne odliczenie VAT-u od samochodu do 3,5 tony, zakupionego do celów służbowych)...

29 29 1. Krajowy rynek samochodowy 1.2. Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na samochody nowe i używane Najbardziej optymistyczne prognozy nie zwalniają sprzedawców z obowiązku zabiegania o zainteresowanie klientów trwa więc "polowanie" na klienta.

30 1. Krajowy rynek samochodowy Stan aktualny i prognozy dla rynku leasingu i kredytów na samochody nowe i używane Misseling (mis-seling) to zespół wątpliwych pod względem prawnym i etycznym zachowań i procedur nastawionych na sprzedaż produktu finansowego. Przykł. może być sprzedaż dokonana przez agenta ubezpiecz. czy prac. banku, który świadomie (lub nie) wprowadza konsumenta w błąd co do mechanizmu funkcjonowania oferowanego produktu, jego funkcji i zastosowania, w konsekwencji - konsument decyduje się na przystąpienie do umowy. Za misseling oprócz błędnego procesu sprzedaży mogą zostać uznane działania marketingowe mające na celu wprowadzenie konsumenta w błąd, na przykład, reklama manipulująca informacjami nt. danego produktu finansowego lub ulotka informacyjna zatajająca jego istotne cechy.

31 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne 2.1. Rodzaje umów leasingowych 31 Leasing operacyjny (bieżący) jest bardzo zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy. Przedmiot umowy leasingowej jest prawnie własnością leasingodawcy i przez niego księgowana jest amortyzacja. Leasingobiorca jest użytkownikiem tego przedmiotu i korzystając z niego pobiera pożytki. Za korzystanie płaci czynsz leasingowy. Po zakończeniu umowy korzystający ma prawo pierwokupu środka przed osobami trzecimi. Przeniesienie prawa własności następuje albo na mocy odrębnej umowy sprzedaży poleasingowej albo na mocy odpowiednio sformułowanej umowy leasingowej...

32 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne 2.1. Rodzaje umów leasingowych 32 Leasing finansowy (kapitałowy, inwestycyjny) jest zbliżony do kredytowej sprzedaży ratalnej, dokonywanej przez finansującego na rzecz korzystającego. Leasingodawca przekazuje przedmiot leasingu korzystającemu wraz z prawem aktywowania go i amortyzowania. W sensie prawnym przedmiot leasingu stanowi własność finansującego, a w sensie ekonomicznym korzystającego. Opłatą za korzystanie z przedmiotu jest tzw. "opłata leasingowa". Opłata składa się z części kapitałowej, będącej spłatą ratalną wartości przedmiotu oraz części odsetkowej.

33 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne 2.1. Rodzaje umów leasingowych 33 - Leasing bezpośredni - Leasing pośredni - leasing zwrotny - Leasing konsumencki - czy warto

34 34 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne 2.2. Charakter prawny transakcji leasingowej Warunki umowy leasingowej Pod rygorem nieważności umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej. Jeśli chodzi o formę umowy, szczególne wymogi obowiązują w przypadku umów leasingu, których przedmiotem są nieruchomości. Jeśli w umowie leasingu nieruchomości zawarta jest opcja zakupu nieruchomości przez korzystającego, to umowa leasingu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego

35 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne Charakter prawny transakcji leasingowej Warunki umowy leasingowej Zgodnie z obecnymi regulacjami kodeksu cywilnego, podstawowym obowiązkiem finansującego w ramach umowy leasingu jest nabycie rzeczy od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do korzystania (i ewentualnie pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Głównym obowiązkiem korzystającego jest zapłata w ratach wynagrodzenia pieniężnego, które ma odpowiadać co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W przeciwieństwie do najmu i dzierżawy przepisy dotyczące leasingu zakładają obowiązkową spłatę wartości przedmiotu leasingu przez korzystającego, co jest jednym z elementów odróżniających umowę leasingu od innych umów zakładających oddanie rzeczy do używania bądź używania i pobierania pożytków drugiej stronie.

36 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne Zdolność leasingowa 36 W przypadku firm: - przychody/dochody (strata) - zabezpieczenie standardowe weksel własny in blanco

37 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne Zdolność leasingowa 37 W przypadku osób fizycznych ; - oświadczenie/zaświadczenie dot. osiąganych dochodów - wyciąg z rachunku bankowego Akceptowane źródła dochodu: zatrudnienie na czas określony i nieokreślony emerytura, renta wolne zawody w innych formach niż stosunek pracy rolnicy dochody z tytułu umów cywilno-prawnych, umów zleceń, umów dzierżawy lub umów najmu, zawartych na czas nieokreślony lub o charakterze stałym (powtarzalnym).

38 2. Transakcje leasingowe podstawy prawne Zalety i wady leasingu 38 leasing: i

39 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.1. Kredyt bankowy a pożyczka 39 Bank udzieli nam kredytu czy też pożyczy wskazaną we wniosku kwotę? Kryteria różnicujące kredyty i pożyczki pieniężne

40 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 40 POŻYCZKA, art. 720 KC 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

41 41 KALKULATOR POŻYCZKI w PROVIDENT Kwota pożyczki do wypłaty: PAKIET GOTÓWK. PAKIET PRZELEW zł zł Całkowita kwota pożyczki: 1243,20 zł 1243,20 zł Czas obowiązywania umowy (tygodnie): 30 tygodni 30 tygodni Wysokość raty tygodniowej: 56,62zł 42,64zł Koszt ubezpieczenia*: 110 zł 110 zł Opłata przygotowawcza**: 99,90 zł 99,90 zł Oprocentowanie pożyczki***: 71,25 zł 69,34 zł Całkow. kwota do zapł. przez konsum.****: 1.524,35 zł 1.489,14 zł Dodatkowa opłata przygotowawcza*****: 33,30 zł 0 Opłata za obsługę pożyczki w domu: 384,00 zł 0 RRSO*****: 137,74 % 123,52 % Całkowita suma rat do zapłaty: 1.698,45 zł 1.279,24 zł.

42 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 42 Kredyt - nie zawsze do uniknięcia

43 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 43 KREDYT, Prawo bankowe, art Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

44 Różnice między kredytem bankowym a pożyczką.. Kryterium zróżnic. Kredyt Pożyczka Cel 44 Udzielający Wykorzystanie przyznanych środków - udzielany na konkretnie, sprecyzowany we wniosku cel - bank ma prawo kontroli wykorzystania kredytu Kredytów mogą udzielać wyłącznie banki ( i SKOK-i) Wykorzystanie zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w umowie - nie ma wymogu określania celu, - bank nie ma obowiązku kontroli sposobu wykorzystania pożyczki Pożyczek udzielają zarówno banki jak i przedsiębiorcy czy osoby fiz. Zasady takie nie obowiązują Forma wykorzystania Bezgotówkowa (częściej) lub gotówkowa Odpłatność Odpłatny, koszt kredytu to: odsetki, prowizje, opłaty Gotówkowa (częściej) lub bezgotówkowa Może być odpłatna lub nieodpłatna Umowa Zawsze musi być zawarta na piśmie Wskazane jest zawieranie na piśmie gdy przekracza 500 zł; jeśli udzielana przez bank - musi być na piśmie. Podstawa prawna Prawo bankowe Kodeks cywilny; a dla pożyczek zawieranych przez bank : Prawo bankowe

45 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 45 UżYCZENIE art KC : Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art KC : 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

46 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy, zakres działania ustawy 46 Kredyt konsumencki - ZMIANA, od W dniu r. w Dz.Ustaw Nr 126, poz.715 opublikowana została : Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim /weszła w życie od /..

47 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy, zakres działania ustawy 47 - dotyczy kredytów i pożyczek do zł ( EUR ); - wprowadza: Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy (na jego podstawie konsumenci mogą podjąć świadomą decyzję dot. zaciąganego kredytu, a także porównywać oferty różnych banków) ; - wydłuża czas na odstąpienie od um. bez pod. przycz. z 10 do 14 dni (konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. W przypadku odstąpienia konsumenta, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych) ;..

48 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.2. Kredyt konsumencki, warunki umowy, zakres działania ustawy 48 - nie dotyczy w pełni kredytów i pożyczek zabezpiecz. hipoteką - znosi maksym. wys. prowizji na poziomie 5% (może być wyższa) - daje możliwość spłaty kredytu denominowanego do waluty obcej - w tej walucie, bez dodatkowych kosztów ze strony banku - umożliwia bankom pobieranie prowizji za przedterminową spłatę kredytu (zmiana ta nie dotyczy wszystkich kredytów lecz tych o stałej stopie procentowej i w sytuacji gdy spłacana przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 m-cy określoną wartość, w Polsce trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych GUS)..

49 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.3. Zdolność kredytowa 49 Art PB. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

50 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu 50 Prawne środki zabezpieczenia kredytu Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych: zabezpieczenie rzeczowe (materialne) - osoba dająca zabezpieczenie odpowiada za dług wskazanym przedmiotem majątkowym zabezpieczenie osobiste - osoba dająca zabezpieczenie odpowiada całym swym majątkiem (także przyszłym, w tym są np. dochody, spadek)

51 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu 51 Zabezpieczenia rzeczowe : - blokada środków na rachunku, - kaucja, - przewłaszczenie na zabezpieczenie (całk, częśc., warunk.) - zastaw, - hipoteka

52 3. Podstawy prawne działalności kredytowej 3.4. Zabezpieczenie spłaty kredytu 52 Zabezpieczenia osobiste : - gwarancja bankowa, - poręczenie, - przelew wierzytelności, - przystąpienie do długu, - weksel, - ubezpieczenie kredytu..

53 4. Leasing a kredyt, podobieństwa i rozbieżności 53 - Koszty kredytu i leasingu są do siebie zbliżone, - własność pojazdu - po stronie leasingodawcy, - przy leasingu - oszczędność czasu, większość formalności związanych z rejestracją samochodu załatwia firma leasingowa, - spłata leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy, - dla przedsiębiorcy - do rozważenia korzyści, które można uzyskać dzięki tarczy podatkowej.

54 5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych Konflikt interesów w relacjach pracodawca-pracownik Wdrażanie procedur background screening W jakich obszarach potencjalni pracownicy mijają sie z prawdą w swoich CV? 1/ znajomość języków obcych - 83 % 2/ zakres obowiązków - 27 % 3/ znajomość programów/aplikacji - 24 % 4/ przebyte kursy - 10 % 5/ staż pracy na danym stanowisku - 5 %...

55 5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych Konflikt interesów w relacjach pracodawca-pracownik Wdrażanie procedur background screening - czym są procedury background screening - tylko nowy trend czy konieczność?

56 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.2. Incydenty korupcyjne - Kodeks Etyki i Standardy Zawodowe Przedsiębiorcy Leasingowego - Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej)

57 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.2. Incydenty korupcyjne - polityka wymiany podarunków biznesowych (zapisy w Regulaminach wewnętrznych firm)..

58 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.2. Incydenty korupcyjne - wyciek informacji - analiza przypadku, dochodzenie, kary - ochrona elektronicznych nośników informacji z danymi do ewent. analizy - mechanizmy kontrolne - zmiana, doskonalenie..

59 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.3. Czynniki sprzyjające nadużyciom - Nieadekwatny dobór pracowników To człowiek jest zazwyczaj najsłabszym ogniwem każdego systemu bezpieczeństwa; - podnoszenie świadomości potencjalnych zagrożeń online

60 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.3. Czynniki sprzyjające nadużyciom - Luki w procedurach bezpieczeństwa konieczne przeglądy okresowe i aktualizacje - Błędy w konfiguracji i zabezpieczeniu oprogramowania bieżąca reakcja serwisu - Słabość mechanizmów kontroln. lub arogancja wobec nich niezbędny skuteczny nadzór zarządu - Nadużycia uprawnień konieczność wprowadzenia mechanizmów "wymuszających" stosowanie procedur.

61 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych - na co zwracać szczególną uwagę

62 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć - Opracowanie odpowiednich procedur i instrukcji a następnie ich wdrażanie, stosowanie i weryfikacja wstępnych założeń

63 63 5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć - Wyjaśnianie i analizowanie, na jak najszerszym forum, przypadków nadużyć i strat, podkreślanie wagi zagadnienia; - Organizowanie cyklicznych szkoleń (spotkań) dla pracowników na temat przeprowadzanych przeglądów, analiz i ocen sytuacji potencjalnie generujących nadużycia.

64 64 5. Nadużycia w bankach i firmach leasingowych 5.4. Zapobieganie i minimalizowanie ryzyka nadużyć - whistleblowing to ujawnienie przez pracownika nielegalnych, niemoralnych lub bezprawnych praktyk dokonywanych w miejscu pracy poprzez poinformowanie osób, które są zdolne do podjęcia skutecznych działań dla ich powstrzymania. W każdej organizacji w pewnych sytuacjach może dojść do spontanicznego demaskowania nieprawidłowości, szczególnie wtedy, gdy naruszają one bezpieczeństwo pracownika, ale również, gdy zagrażają jego szerszemu otoczeniu społecznemu. Próby demaskacji często przynoszą także skutki negatywne, gdy informacje są ignorowane, pracownik zastraszany, a niepowstrzymane złe procesy prowadza do strat, a nawet upadku korporacji..

65 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 65 Bywają sytuacje, które zmuszają nas do refleksji - dlaczego coś nam się nie udało. Czy i co można było zrobić inaczej, lepiej? Jak zareagujemy w przypadku kolejnego, podobnego zdarzenia? Czy wyciągniemy wnioski i zminimalizujemy ryzyko niepowodzenia. Powinniśmy przecież uczyć się na błędach...

66 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 66 Uczymy się na błędach? - jeśli tak, to.. - najlepiej na (czyich)... swoich / cudzych..

67 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 67 "Najlepiej uczyć się na własnych błędach, najzdrowiej - na cudzych"..

68 .. 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu Identyfikacja ryzyk występuj. w procesie finansowania pojazdów Kompletowanie dokumentacji leasingowej i kredytowej - odpowiednia organizacja pracy własnej - przestrzeganie procedur i instrukcji - przestrzeganie terminów -...

69 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.1. Identyfikacja ryzyk występuj. w procesie finansowania pojazdów Kompletowanie dokumentacji leasingowej i kredytowej 69 Presja konkurencji (presja czasu), skrócenie procesu podejmowania decyzji..

70 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą 70 - Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach Istotną rolę w procesie rozpatrywania wniosku kredytowego i szacowania zdolności kredytowej potencjalnego klienta odgrywają informacje pochodzące z : - Biura Informacji Kredytowej - Biur Informacji Gospodarczej..

71 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą 71 - Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach: Biuro Informacji Kredytowej SA wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki, powiązane z nimi organizacje sektora usług finansowych, jak również podmioty kredytujące w innych sektorach gospodarki, tworząc i rozwijając efektywne narzędzia oceny kondycji finansowej ich klientów; działalność ta prowadzona jest poprzez : gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych oraz produktów informacyjnych o wysokiej wartości dodanej, niezbędnych dla budowy rozwiniętego rynku kredytowego..

72 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu 6.2. Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą 72 - Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach: Prawo do korzystania z informacji BIK mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów zobowiązując się przekazywać do Biura regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami. Za poprawność i wiarygodność informacji dostarczonych do baz danych Biura odpowiedzialność ponoszą banki i SKOK-i. Biuro odpowiada za zgodność informacji przekazywanych do użytkowników z danymi źródłowymi oraz zobowiązuje się do nie zmieniania ani modyfikowania przekazywanych danych..

73 6. Ryzyka w przebiegu procesu zawarcia umów leasingu i kredytu Ryzyko związane z leasingo- i kredytobiorcą - Weryfikacja wnioskodawcy w BIK i BIG-ach BIK generuje : - raporty, służą ocenie wiarygodności i zdolności kredyt. zarówno klientów indywid. jak i przedsięb. - analizy przekrojowe, prezentują wybrane cechy charakteryzujące polski rynek kredytów, także pozwalające zidentyfikować czynniki mające wpływ na powstawanie nieregul. kredytów w danym obszarze - oprogramowanie, umożliwiające korzystanie z baz BIK SA, przekazywane bankom odpłatnie..

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo