Chore zwierzęta konają w męczarniachstr. 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chore zwierzęta konają w męczarniachstr. 8"

Transkrypt

1 K. MATLA Irena Kubalok-Kieyne, lekarz anestezjolog: Metoda nie jest ani znana, ani akceptowana w środowisku lekarzy. str. 9 Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2 zł więcej na TYGODNIK Nr 21 (2813) Rok 55, 21 maja 2013 Nakład egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%), PI ISSN Nr indeksu Chore zwierzęta konają w męczarniachstr. 8 S. SADOWSKI Naczelnik policji nie dopuścił się stalkingu str. 3 Szlak zamkniętych sklepów str. 15 Koniec głośnej sprawy policjantów str. 5 - w piątek wyrok Ginie piękny, majowy zwyczaj str M. POTOCZAK-PEŁCZYŃSKA Czy doszło do dyskryminacji niedosłyszącego str. Bukówka czeka na żeglarzy str. 3 19

2 Kultura. Brzmi dumnie. Polityka kulturalna. Jeszcze lepiej. Rzecz w tym, że tak naprawdę mało kto wie, co to takiego i o co w tej polityce kulturalnej chodzić powinno. Nawet wśród tych, którzy o niej decydują... Mam przy tym nieodparte wrażenie, że wszyscy dobrze wiedzą jednak, iż jeśli czymś trzeba się pochwalić, to kultura jest na pierwszym miejscu. Brak w tym logiki? Owszem. Dlatego warto głośno dyskutować o tym, co w tej właśnie warstwie naszego życia społecznego zmienić się powinno. Podobnego zdania jest młody jeleniogórzanin, krytyk Wojciech Wojciechowski, w sprawach kultury zorientowany ponadprzeciętnie. Ponieważ cenimy tych, co wiedzą, są kompetentni, na czymś im zależy oraz mają własne zdanie i nie wahają się go użyć, dzielimy się z nim łamami NJ. Od dziś proponujemy Państwu regularne felietony jego autorstwa, które co dwa tygodnie komentować mają zjawiska, wydarzenia i wszelkie istotne przejawy życia kulturalnego oraz pobudzać nas do otwartych dyskusji na tematy w naszej ocenie ważne, tak oczywiste, że aż niezauważane, albo zwyczajnie niewygodne i przemilczane. Wojciech Wojciechowski, ktoś spoza naszego stałego zespołu dziennikarskiego, wrzucać ma na nasze społeczne podwórko celne piłki z autu, byśmy mogli wykorzystać je w czystej grze o to, na czym nam wszystkim powinno zależeć. Bo chyba powinno nam zależeć na życiu lepszym, pełniejszym, jak najbogatszym w wartości, które prozaiczną egzystencję społeczną wypełniają sensem. Nasz premierowy rzut z autu to kamyk do ogródka decydujących o kulturalnym życiu Jeleniej Góry. Ale problem, jakiemu jest poświęcony, dotyczy dziś chyba każdego, nie tylko miejskiego ośrodka życia kulturalnego naszego regionu. W Jeleniej Górze bardziej tylko kłuje w oczy, bo największe miasto regionu pretenduje przecież do miana jego kulturalnej stolicy. Jelenia Góra od lat boryka się z bolesnym brakiem koordynacji wydarzeń kulturalnych i niezrozumiałym sposobem dystrybuowania pieniędzy na cele kulturalne. Jestem z tych, co potępiają bezkrytycznie kraczących, że w Jeleniej nic się nie dzieje. Bo to nieprawda. Jednocześnie także z tych, co zauważają, jak się dzieje. I dlatego całym sercem przyłączam się do apelu o zwołanie lokalnego kongresu kultury. Rzucamy myśl na grunt rozważań. Czy coś z niej wykiełkuje? Mamy nadzieję, że tak, ale zobaczymy. Jedno jest pewne: twórczych dyskusji nigdy za wiele. Bo może coś zaskoczy. Lepiej smarować tryby niż sypać w nie piaskiem. Tych, którzy z nami, zapraszam do lektury Nowin Kulturalnych. Daniel Antosik To będzie wielka, światowa rewolucja. W laboratorium jeleniogórskiej Celwiskozy trwają intensywne badania nad nowymi typami włókna sztucznego o bardzo dobrej jakości. Od laboratorium do produkcji droga daleka - pomyślą zapewne amatorzy ubrań z nowoczesnych, coraz bardziej doskonałych tkanin. Tymczasem jest bardzo prawdopodobne, że produkcja nowego włókna rozpocznie się w roku n Przed tygodniem, dziwnie cicho i bez rozgłosu otwarto przejście graniczne na Przełęczy Okraj. Czeski budynek celny jest już gotowy, znalazła tam też gościnne pomieszczenie polska placówka celna. Czesi przyjechali na otwarcie wraz z ekipą telewizyjną. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele władz celnych i wojskowych. Innych po prostu - nie powiadomiono. n Jeleniogórska Komenda MO może w swoich ramach wysłać na wczasy jedynie Nr 21, 21 maja 2013 Za półtora roku nowoczesna galeria Prawie wszystkie panie miały buty na obcasach, większość eleganckie torebki. Przy kawie i ciastku oraz innych pysznościach słuchały innych kobiet, które postawiły na siebie. To nie takie trudne. Najważniejsze, by chcieć i uwierzyć, że gdy się chce, to się uda. W jeleniogórskiej Handlówce w ubiegłym tygodniu zainaugurowała działalność grupa wsparcia dla kobiet pod nazwą Sukces na obcasach. Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest Danuta Romańczuk-Masiowska, pedagog w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2. - Chcę zachęcić kobiety przede wszystkim do samorozwoju, wzajemnego wsparcia i promowania rodzimego biznesu. Chcemy się 49 lat temu w NJ Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Na obcasach po sukces spotykać raz w miesiącu, rozmawiać o sobie, doradzać, uczyć się od zaproszonych gości. A gość będzie na każdym spotkaniu - dodaje D. Romańczuk-Masiowska. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięły panie działające pod szyldem akcji Biznes na obcasach z Wałbrzycha, które opowiadały o pomyśle na siebie, m.in. poprzez prowadzenie własnych firm. W czasie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 12 czerwca na Górze Szybowcowej, uczestniczki akcji wezmą udział w warsztatach samorozwoju prowadzonych przez gościa z Niemiec. Po wakacyjnej przerwie planowane jest spotkanie z dietetykiem. GOK Strażacy świętowali Strażacy w piątek obchodzili swoje święto. G. KOCZUBAJ Około setka sklepów, hipermarket i siedmiosalowe multikino - to wszystko pomieści Galeria Sudecka na Zabobrzu, w którą za półtora roku przekształci się Centrum Handlowe Echo. Na początku czerwca rozpoczną się prace rozbiórkowe części istniejącego obiektu, a na listopad 2014 roku zaplanowano otwarcie Galerii Sudeckiej. W ubiegłym tygodniu uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję, która będzie niełatwym zadaniem, bo budowa będzie się toczyła tuż za ścianą działającego hipermarketu. Dzięki rozbudowie centrum handlowe zyska 25 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Znajdzie się tam kilkadziesiąt nowych sklepów i punktów usługowych oraz 7-salowe kino Helios. Łączna powierzchnia handlowa Galerii Sudeckiej wyniesie 45 tysięcy metrów kwadratowych. W planach jest także realizacja retail parku z marketem DIY. Powstanie też nowy parking podziemny - łącznie klienci będą mieli do dyspozycji 1800 miejsc postojowych. Inwestor przebuduje także układ komunikacyjny w rejonie obiektu - powstanie nowy łącznik od ulicy Legnickiej z rondem. GOK Sukces na obcasach rozpoczęła honorowa patronka tej akcji, zastępca prezydenta miasta - Mirosława Dzika, symbolicznym przebiciem balonu. Na zdjęciu z Danutą Romańczuk-Masiowską. Były medale, nagrody finansowe, wyróżnienia. Wszystko z okazji Dnia Strażaka. Obchody odbyły się w miniony piątek w Jeleniej Górze. - Strażak to nie zawód, to stan umysłu - powiedział młodszy brygadier Jerzy Sładczyk, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Góry podczas spotkania w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Poprzedził je przemarsz strażaków od jednostki przy Sudeckiej do sali JCK. Później zgromadzeni wysłuchali koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Następnie odbyły się przemówienia okolicznościowe władz samorządowych i zaproszonych gości. - Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, to pewnie byłaby taka sama. To świetny zawód, człowiek G. KOCZUBAJ czuje się potrzebny, ja czuję się spełniony - powiedział nam aspirant sztabowy Maciej Gorzycki, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze. Piątkowa uroczystość była dla niego szczególna, gdyż po 30 latach służby zdecydował się na przejście na emeryturę z końcem maja. - Minęło wiele lat służby - to jeden powód - wymienia. - Drugi jest taki, że trzeba myśleć o przyszłości jednostki, obaj z moim zastępcą jesteśmy w zaawansowanym stanie służby, on także nosi się z podobnym zamiarem. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy odeszli w jednym czasie. Podjęliśmy decyzję, że ja odejdę teraz, mój zastępca jeszcze trochę zostanie, by wprowadzić kogoś innego w arkana tej służby. Listę wyróżnionych strażaków podajemy na (ROB) kilku funkcjonariuszy w ciągu roku. W odpowiedzi na apel zakłady pracy już w tej chwili postanowiły zarezerwować dla milicjantów 35 miejsc w swych ośrodkach wczasowych. W zdecydowanej większości przypadków zarezerwowano miejsca nie tylko dla samych milicjantów, ale również dla ich rodzin. n LISTY: W sobotę weszłam do sklepu samoobsługowego przy ulicy Mireckiego w Cieplicach i poprosiłam o 20 deka drożdży. Mimo że na ladzie leżały dwie półkilowe paczki tego towaru, sprzedająca panienka oświadczyła z miłym uśmiechem: Te drożdże są już sprzedane, ja je kupiłam. Był to zapewne jeden z bardziej skandalicznych numerów naszego handlu. Jesteśmy pewni, że epilog będzie równie mocny jak zagranie ekspedientki. GOK NOWINY JELENIOGÓRSKIE - Tygodnik spo³eczny. WYDAWCA: Spó³dzielnia Pracy Dziennikarzy i Wydawców Nowiny Jeleniogórskie. Adres wydawcy-redakcji: Jelenia Góra, ul. Marii Sk³odowskiej-Curie 13, fax Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddzia³ Prasa Wroc³awska, Bielany Wroc³awskie. REDAGUJE ZESPÓ : Andrzej Buda (prezes, red. naczelny), Daniel Antosik (wiceprezes, z-ca red. naczelnego), Grzegorz Koczubaj, Marek Lis, Katarzyna Matla, Ma³gorzata Potoczak-Pe³czyñska, S³awomir Sadowski, Henryk Stobiecki, Ewa Kiraga-Wójcik (korekta), Robert Zapora. SK AD I AMANIE: Natalia Jaskólska, Ilona Ob³oza, Piotr Ludwiñski. TELEFONY: prezes-redaktor naczelny i z-ca red. naczelnego: (fax), ; sekretarz redakcji i korekta: tel./fax , publicyœci , , ksiêgowoœæ , BIURO OG OSZEÑ: , dzia³ marketingu: , tel./fax , sk³ad komputerowy: Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do ich skracania. Og³oszenia przyjmuje redakcja Nowin Jeleniogórskich oraz punkty og³oszeniowe w Bolkowie, Karpaczu, Kowarach, Piechowicach, Szklarskiej Porêbie i Zgorzelcu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. Teksty sponsorowane (reklamowe) - (ts, tr, tekst p³atny, reklama, promocja). O warunkach prenumeraty informuj¹ oddzia³y Ruchu. Prenumeratê dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych przyjmuj¹ tak e dorêczyciele i urzêdy pocztowe. Numer konta bankowego BZ WBK S.A. II Oddzia³ w Jeleniej Górze. PI ISSN Nr indeksu

3 Nr 21, 21 maja Były naczelnik wydziału kryminalnego działał zgodnie z prawem Nie było stalkingu Były naczelnik wydziału kryminalnego jeleniogórskiej policji nie przekroczył swoich uprawnień ani nie nękał uporczywie mieszkanki Jagniątkowa. Jeleniogórska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie stalkingu, który zgłosiła ponad półtora roku temu mieszkanka Jagniątkowa. Kobieta nie zgadza się z decyzją śledczych, na którą złożyła zażalenie do sądu. O sprawie pisaliśmy jako pierwsi w 2012 roku. Pani Magda, mieszkanka Jagniątkowa, zaczęła otrzymywać za pośrednictwem portalu Nasza-Klasa niedwuznaczne maile o podtekście seksualnym. Twierdziła także, że ona i jej córka są nękane głuchymi telefonami albo połączeniami, w czasie których ktoś po drugiej stronie sapał i stękał. Zboczeniec czy zazdrosna żona? Kobieta nie wiedziała kim, jest mężczyzna, który wyznawał jej, że wyobraża sobie jak cudnie wulgarna jest w łóżku oraz że zawsze chciałem się z Tobą spotkać, jak jeszcze pracowałaś w branży. Z treści pozostałych wiadomości, a było ich w sumie dwanaście, wynikało także, że piszący widuje kobietę w miejscu zamieszkania, gdy chodzi do kościoła, widuje jej zaparkowane pod domem auto. Pani Magda mówiła nam wtedy, że nie na żarty się przestraszyła, choć na początku myślała, że to być może jakaś zazdrosna o męża kobieta do niej wypisuje, podszywając się pod mężczyznę. I odpisała na zaczepkę: Wiesz, zaje... dupa jestem, a ty nie dość, że jesteś głupia, zakompleksiona, to do tego jeszcze okropnie brzydka. Czy twój facet uganiał się za mną i dostał kopa? Żałosna, tępa szmato. Spójrz na mnie. Wyglądam zaje..., zawsze odeje..., markowe szmaty, dobry perfum, a ciebie na co stać, tylko na tanie życie i bieda cię w dupę strasznie klepie. Miłego dnia. Pani Magdzie udało się uzyskać numer IP komputera, z którego nieznajomy wysyłał do niej maile. Za pomocą programu-pułapki udało się ustalić, że wiadomości wysyłane są ze służbowego komputera naczelnika wydziału kryminalnego jeleniogórskiej policji. Działania operacyjne Po zgłoszeniu sprawy do prokuratury i podjęciu przez nią śledztwa, przesłuchiwany w charakterze świadka oficer policji zeznał, że do kobiety pisał służbowo i była to część działań operacyjnych zmierzających do rozpoznania środowiska przestępczego. Prokuratura uznała, że działalność funkcjonariusza policji mieściła się w ramach uprawnień dopuszczonych przez przepisy, a związanych z działalnością operacyjno-rozpoznawczą. I nawet, gdyby w tej sprawie wystąpiły wszystkie znamiona czynu zabronionego, jakim jest stalking, to działalność funkcjonariusza policji wyłączała tę bezprawność. To tak zwany kontratyp pozaustawowy. To, co jest dozwolone, nie może być zarazem bezprawiem, ale działania policjanta muszą być zgodne z prawem. Prokuratura uznała, że działania operacyjne takimi właśnie były. W postępowaniu pod kątem stalkingu uwzględniono tylko sześć z dwunastu wysłanych kobiecie maili, bo przestępstwo uporczywego nękania zostało spenalizowane w kodeksie karnym 6 czerwca 2011 roku. Dlatego też prokuratura analizowała tylko te wiadomości, które mężczyzna wysłał kobiecie po tej dacie. Prokuratura uznała, że działalność policjanta była zgodna z prawem i nie doszło do stalkingu W ocenie prokuratury działania policjanta nie miały znamion uporczywości ani negatywnego nastawienia, nie było też złej woli po stronie sprawcy. Postępowanie to jednak było niewątpliwie naruszeniem dobra prawnego w postaci szeroko rozumianej wolności i prawa do wolności od strachu, prawa do zachowania prywatności. Z drugiej strony, zdaniem prokuratury, kobieta przez swoją obecność na portalu społecznościowym i założenie G. KOCZUBAJ profilu dała przyzwolenie na kontaktowanie się z nią tą drogą. Tym bardziej, że po otrzymywaniu kolejnych wiadomości od nieznajomej osoby nie zgłosiła administratorowi portalu wniosku o zablokowanie maili od tego nadawcy. Prześwietlone telefony We wspomnianym śledztwie szeroko został zbadany wątek nękania pani Magdy i jej córki głuchymi telefonami. Po jednym takim połączeniu córka kobiety miała zemdleć. Matka wezwała pogotowie. Okazało się jednak, co przyznała sama nastolatka, że zemdlała nie po telefonie, ale po przeczytaniu na koncie matki na Naszej-Klasie wiadomości od nieznajomego. Prokuratura przeanalizowała połączenia przychodzące na telefony komórkowe i telefon stacjonarny i uznała, że w ciągu siedmiu miesięcy było tylko 17 połączeń w godzinach nocnych z nieustalonych numerów, a żadne z nich nie powtórzyło się. Po tym, gdy prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie stalkingu, postępowanie zostało przeniesione do Bolesławca, bo naczelnik wydziału kryminalnego ściśle przecież współpracował z miejscową prokuraturą we wszystkich innych prowadzonych przez policję sprawach. Wiosną zeszłego roku ten sam oficer wygrał konkurs na zastępcę komendanta powiatowego policji w Bolesławcu i gdy dziennikarze podnieśli ten temat, śledztwo w sprawie stalkingu z bolesławieckiej prokuratury przejęła Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Grzegorz Koczubaj Czy podczas zawodów sportowych doszło do dyskryminacji niedosłyszącego chłopca? Z aparatem nie grasz Prowadzący zawody Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nie dopuścili jednego z uczniów do udziału w grze, bo... nosił aparat sługowy. - To dyskryminacja - denerwuje się naczyciel Paweł Łukaszewicz. - Żadnej dyskryminacji nie było - odpowiada dyrektor placówki. - Organizatorów zupełnie nie interesowało, co będzie czuł ten chłopiec - nie kryje rozgoryczenia Paweł Łukaszewicz, nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 8. Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu podczas turnieju piłki ręcznej. Uczestniczyły w nim reprezentacje klas V jeleniogórskich podstawówek. Była i Szkoła Podstawowa nr 8. - Kiedy tylko organizatorzy z MOS-u zobaczyli, że nasz uczeń nosi aparat słuchowy, zakazali mu gry - irytuje się Paweł Łukaszewicz. - Na nic zdały się moje argumenty, że jest zgoda rodziców na udział w zawodach potwierdzona informacją od lekarza, zgoda dyrektora szkoły na udział ucznia w turnieju. Zaproponowano mi, że ten uczeń może grać bez aparatu, ale to niemożliwe. - Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, jako nauczyciele wychowania fizycznego włączamy bardzo aktywnie w życie sportowe szkoły uczniów mniej sprawnych, niepełnosprawnych oraz z różnymi deficytami jak wzrokowym, słuchowym - mówi dalej Łukaszewicz. - Uczeń, o którym mowa, jest wyróżniającym się sportowcem w szkole. Jak ja mu miałem powiedzieć, że on nie zagra, bo nosi aparat? - Nie doszło do zdarzenia, które dyskryminowałoby osobę niepełnosprawną z integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze - napisał w oświadczeniu Ireneusz Taraszkiewicz, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. - Nieprawdą jest, że chłopiec nie został dopuszczony do rozgrywek. Nie dopuszczono go do bezpośredniej gry ze sprzętem ortopedycznym, jakim jest zewnętrzny aparat słuchowy. Decyzja taka podyktowana była bezpieczeństwem dziecka oraz przepisami obowiązującymi w grze w piłkę ręczną, regulowanymi przez Polski Związek Piłki Ręcznej. W szczególności nie można używać kasków ochronnych, masek ochronnych, bransolet, zegarków, pierścionków/obrączek, widocznych piercing, łańcuszków, kolczyków, okularów bez solidnej oprawy i opaski przytrzymującej oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zawodników - to fragment przepisu. W oświadczeniu MOS-u czytamy też, że placówka jako organizator imprez musi zwrócić szczególną uwagę na regulacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nauczyciel napisał w sprawie ubiegłotygodniowego incydentu list do prezydenta, opisał też sytuację na Facebooku. No i zawrzało. Było wiele głosów krytyki w kierunku organizatorów zawodów, ale pojawiły się także opinie broniące ich decyzji. Padł m.in. przykład Karola Bieleckiego, który w meczu piłki ręcznej stracił oko. - Ta decyzja chroniła także i Ciebie, Pawle. Gdyby chłopcu coś się stało, szukanoby winnych - napisał do autora jeden z internautów. Głos w internetowej dyskusji zabrał także przewodniczący jeleniogórskiej rady miejskiej Leszek Wrotniewski. Uważa, że sprawą powinna zająć się komisja sportu rady. - I rozpatrzyć ją bez emocji i merytorycznie - napisał. - Może wystarczyło przygotować stosowny ochraniacz, podobny jak nosi Petr Cech (znany bramkarz) - spointował swoją wypowiedź L. Wrotniewski. A w odpowiedzi na kolejne posty obiecał, że... zasponsoruje uczniowi odpowiedni ochraniacz na głowę, żeby mógł bez przeszkód uprawiać sport. Paweł Łukaszewicz mówi, że nie chce zaogniać sytuacji ani też wojny z MOS-em. - Może powinni kupić kilka takich ochraniaczy albo przejrzeć regulaminy i zastanowić się, czy nie są zbyt stare i nieprzystające do rzeczywistości - proponuje. - Może należałoby je dostosować do dzisiejszych czasów. Jego drużyna zrezygnowała z udziału we wspomnianych zawodach. - Praca z oddziałami integracyjnymi wymaga dużej dyskrecji i wyczucia. Poświęcamy wiele czasu tym uczniom, żeby nie czuli się gorzej, a tu na zawodach cały ten wysiłek wziął w łeb - mówi. (ROB)

4 Przy redakcyjnym telefonie dyżurował Grzegorz Koczubaj Problemy małe i duże Z rozmaitymi sprawami zgłaszali się do nas czytelnicy w ubiegłym tygodniu. Nie ustają sygnały o nieporządku i brudzie w różnych częściach miasta. Czytelniczka skarżyła się na piach leżący na jezdni ulicy Cervi oraz na niedokończony fragment chodnika, przechodzący w alejkę przy bocznym wejściu do Parku Zdrojowego od strony sanatorium Agat. Pracownicy zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ulicy Spółdzielczej, a dojeżdżający do pracy od strony Cieplic, korzystają ze skrótu i jadą przez ulicę Objazdową, przez przejazd. - Oszczędzamy w ten sposób kilka kilometrów. Co z tego, skoro objazdowa za torami do Spółdzielczej to polna droga z wertepami. Auta się psują. Czy miasto chociaż nie mogłoby wyrównać tych dziur jakimś tłuczniem? - dopytywał nasz rozmówca. Projekt przebudowy tej drogi jest gotowy, o czym opowiadał na jednym z redakcyjnych dyżurów Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Będzie to nowa ulica, biorąca swój początek od nowego mostu na Kamiennej naprzeciw starej gorzelni. Kiedy powstanie - nie wiadomo. Inny nasz czytelnik zgłosił problem konieczności - według niego - budowy krematorium w Jeleniej Górze. Przy rosnącej ilości tego typu pochówków ciała zmarłych wożone są do kremacji do Wrocławia lub pod Opole. A rodziny muszą czekać na wykonanie usługi po kilka dni, bo taka jest kolejka. Zdaniem naszego czytelnika, MPGK powinno uruchomić krematorium znajdujące się w podziemiach kaplicy na starym cmentarzu. Problem, który dotyka osoby niepełnosprawne, dotyczy, jak nam opowiedział inny czytelnik, dostępności usług Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze. Zdzisław Talarek, jako osoba z wadą słuchu i trzecią grupa inwalidzką, złożył wniosek o podwyższenie grupy inwalidzkiej. To wymaga stawienia się przed PZOoN i komisją lekarską. Nasz czytelnik dowiedział się, że instytucja wstrzymała rozpatrywanie wniosków z powodu braku pieniędzy. Pieniędzy dotyczyła także interwencja naszych czytelniczek ze Ściegien, które dowiedziały się przypadkiem o podwyżkach cen wody i ścieków. Gmina Podgórzyn, na terenie której leży wieś, obsługiwana jest przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Uchwałę o podwyżce cen wody do kwoty 15,89 zł za metr sześcienny podjęła na początku marca rada gminy. - Ale myśmy o tym nie wiedzieli. Nie poinformowano odbiorców pisemnie, a w gminie dowiedzieliśmy się, że były informacje na słupach 4 oraz na stronie internetowej gminy. Naszym zdaniem taka podwyżka jest za wysoka. Chciałyśmy się dowiedzieć, skąd KSWiK wziął takie stawki - mówiły mieszkanki Ściegien. Wyjaśniliśmy paniom, że każdy obywatel ma prawo uzyskania od władz gminy informacji publicznej, a wniosek taryfowy dostawcy mediów jest taką informacją. Niestety, ku zasmuceniu naszych czytelniczek, brak zgody odbiorcy wody na podwyżki cen niewiele da, nawet zgłoszony w formie pisemnej. Notował GOK Masz sprawę do dziennikarza? Zadzwoń! Jelenia Góra powiat jeleniogórski powiat bolesławiecki powiat kamiennogórski powiat lubański powiat lwówecki powiat zgorzelecki powiaty: jaworski i złotoryjski redakcja W każdą środę od 10 do w biurze na ul. Skłodowskiej-Curie na Czytelników czeka nasz dziennikarz. Zrewitalizują zakład kąpielowy W środę od godz. 10 do 14 czekamy na sygnały od czytelników o tym, co drażni, niepokoi i wymaga dziennikarskiej interwencji 75/ Ponad 11,5 mln zł ma kosztować Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu. Samorząd tego miasta właśnie podpisał umowę z firmą Skanska na realizację inwestycji. Miejskie Zakłady Kąpielowe powstały na przełomie XIX i XX wieku. W 1895 roku został wzniesiony budynek łaźni, w stylu renesansu północnego. Drugą część wybudowano w latach Przy jej projektowaniu wykorzystano basztę należącą niegdyś do systemu miejskich fortyfikacji. W niej ulokowano basen, salę gimnastyczną oraz łaźnię parową. Obiekt służył mieszkańcom miasta do czasu otwarcia parku wodnego Orka, potem stał pusty, ale trwały prace projektowe nad jego wykorzystaniem. Bolesławczanie będą mogli znów korzystać z pływalni i wielu innych atrakcji już podczas przyszłorocznych wakacji, bo zakończenie przedsięwzięcia ma nastąpić po 14 miesiącach od podpisania umowy. W ramach inwestycji odnowiona zostanie miejska pływalnia z przywróceniem jej podstawowej funkcji zakładu kąpielowego Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych także poprzez zamontowanie w basenie windy, umożliwiającej opuszczenie osoby niepełnosprawnej do wody. Będą też jacuzzi, sauny, kapsuła SPA, kabina do spacerów w podciśnieniu, grota solna. Wcześniej jednak przeprowadzone być muszą niezbędne prace konserwatorskie, obejmujące m.in.: wymianę dachówek, renowację fasad; konserwację świetlika nad halą basenową; naprawienie uszkodzeń ozdobnych kafli i innych zabytkowych ceramicznych okładzin ściennych; oczyszczenie i zabezpieczenie kutych balustrad; oczyszczenie, impregnację i hydrofobizację płyt piaskowcowych; wymianę okien czy oczyszczenie i konserwację istniejących żeliwnych kolumn w sali kardio. Baszta oraz sala kardio będą iluminowane. Oczywiście renowację przejdą też płaskorzeźby autorstwa Jeny von Bary-Doussin ze wschodniej ściany pływalni. Prezydent Bolesławca Piotr Roman tłumaczy, że przedsięwzięcie jest kolejnym elementem w szeroko rozumianej rewitalizacji miasta, która ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności miasta. Co ważne, nie jest to fanaberia władz samorządowych. Zanim zdecydowano się na realizacje tego pomysłu, skonsultowano celowość przedsięwzięcia z mieszkańcami. Przywracanie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni uzyskało finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , w kwocie ,69 zł (70 proc z całkowitej wartości inwestycji, czyli z ,65 zł). (mal) Organizowany przez Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Bolesławcu konkurs I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej odbył się 8 maja. Honorowy patronat nad konkursem objęła Rada Języka Polskiego. Wzięło w nim udział jedenaścioro finalistów ze szkół w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wrocławiu. Znakomite wystąpienia młodych mówców wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach. Jury - pod przewodnictwem B. Sulskiej, naczelnika Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec - wybrało najlepszych mówców. Dolnośląskim D e m o s t e n e - sem - Mistrzem Mowy Polskiej, zwyciężczynią konkursu została Magdalena Dalecka z Gimnazjum Samorządowego nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu. W kategorii uczniów klas VI szkół podstawowych i I gimnazjum, dwa równorzędne drugie miejsca zdobyły: Natalia Laska z Gimnazjum nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze oraz Klaudia Kotwica z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu - Gimnazjum Samorządowego nr 3 im. Jana Pawła II. W kategorii uczniów klas II i III gimnazjum przyznano: II miejsce - Mai Szocińskiej z II Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, III miejsce - Karolinie Szachniewicz z Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu, wyróżnienie - Marcinowi Arcimowiczowi z Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu. Nr 21, 21 maja 2013 Mistrzowie mowy polskiej REKLAMA I PROMOCJA Najważniejsze cele konkursu to popularyzowanie form wypowiedzi publicznej, ze szczególną dbałością o piękno polszczyzny oraz poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną. Także - doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów w kulturalny sposób i przygotowanie do udziału w życiu publicznym, gdzie umiejętność skutecznej autoprezentacji i odwaga w głoszeniu własnych poglądów są wartościami pożądanymi. Ubiegłoroczna edycja Zgorzeleccy laureaci konkursu. utwierdziła organizatorów w przekonaniu o słuszności przedsięwzięcia. Powstał pomysł zaproszenia do udziału w konkursie uczniów z całego Dolnego Śląska i umożliwienia im prezentacji własnych poglądów oraz poznania opinii rówieśników. Patronami imprezy byli prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz jego zastępca, Kornel Filipowicz. Zaś mentorem - prof. Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego, którego list z życzeniami został odczytany podczas otwarcia uroczystości. Spotkanie odbyło się w pięknej sali konferencyjnej BOK-MCC w Bolesławcu. (mat)

5 Nr 21, 21 maja Agentka działająca na rzecz bankowego brokera została skazana przez sąd za oszustwa i wyłudzenia kredytów. Sąd gospodarczy nakazał jednak brokerowi wypłacić kobiecie prowizję od załatwionych kredytów. - To tak, jakby policja miała płacić złodziejom za kradzieże, bo stróże prawa mają zajęcie - mówi Tadeusz Ambruzd, współwłaściciel Bankowego Towarzystwa Finansowego z Jeleniej Góry, który czuje się pokrzywdzony wyrokiem sądu gospodarczego. Sprawa ma już kilkuletnią historię, a jej finału jeszcze nie widać. Choć bankowy broker z Jeleniej Góry czuje, że on najszybciej poniesie konsekwencje za coś, czego nie zrobił. Bankowe Towarzystwo Finansowe jest pośrednikiem między bankami, a klientami, oferując tym ostatnim rozmaite produkty bankowe. Jako agentka dla tegoż brokera pracowała Janina M. ze Szczecina prowadząca firmę Jawa. - W 2006 roku, w krótkim okresie, znalazła ta pani kilkanaście osób, które ubiegały się o kredyty gotówkowe. Wszyscy ci kredytobiorcy mieli zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu w firmie transportowej Krystyny O. w Ińsku. Z dokumentu wynikało, że zarabiają na tyle dobrze, iż mogli dostać po kilkadziesiąt tysięcy złotych kredytu - opowiada Tadeusz Ambruzd. Oszukała bank, wykiwała przedsiębiorcę - Okazuje się, że w majestacie prawa muszę zapłacić złodziejowi, za to, że ukradł - irytuje się T. Ambruzd. Bankowe Towarzystwo Finansowe szybko jednak wychwyciło te umowy kredytowe i złożyło zawiadomienie o oszustwie i wyłudzeniu w prokuraturze. - Wydało nam się podejrzane, że kilkanaście osób, pracowników jednej firmy przychodzi nagle do tego samego agenta po kredyty. Jednak bank zdążył już przelać pieniądze podstawionym kredytobiorcom. To były klasyczne słupy, najczęściej bezrobotni lub bezdomni - dodaje T. Ambruzd. Janina M. została oskarżona i stanęła przed sądem. Jej koleżanka, Krystyna O., przyznała się do wystawiania fałszywych zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Ale Janina M. szła w zaparte. Od skazującego ją wyroku i obowiązku naprawienia szkody złożyła apelację. Sąd Okręgowy w Szczecinie jeszcze jej nie rozpoznał. Co ciekawe, w śledztwie prokuratura uznała Bankowe Towarzystwo Finansowe za osobę pokrzywdzoną przez działalność Janiny M. Jednak już sąd rozpoznający sprawę przesłuchiwał Tadeusza Ambruzda tylko w charakterze świadka. Tymczasem Bankowe Towarzystwo Finansowe ponosi kolejne konsekwencje współpracy z nieuczciwą agentką. Bank Millenium, z którego agentka wyłudziła około pół miliona złotych kredytów, zerwał umowę z brokerem. W czasie, gdy jeszcze w sprawie oszustw i wyłudzeń przez Janinę M. trwało prokuratorskie śledztwo, złożyła ona przeciwko brokerowi pozew o zapłatę. Domagała się zapłaty 26 tysięcy złotych prowizji od załatwionych przez siebie kredytów. Tych wyłudzonych na słupów. - Ale poinformowaliśmy, że toczy się postępowanie przygotowawcze i sąd zawiesił rozpoznanie powództwa. Jednak w kwietniu tego roku oniemiałem, gdy zostałem wezwany na kolejną rozprawę. Spodziewałem się oddalenia powództwa albo przynajmniej dalszego zawieszenia postępowania do czasu uprawomocnienia się wyroku w sprawie karnej. A tymczasem pani sędzia powiedziała, że całym sercem jest za mną, ale postępowanie musiała wznowić i nikt nie będzie czekał na uprawomocnienie się wyroku karnego, gdyż to nie ma znaczenia dla sprawy. Sąd wydał nakaz zapłaty wynagrodzenia dla pani M. wraz z odsetkami, co dało kwotę około 50 tysięcy złotych - opowiada T. Ambruzd. Przedsiębiorca obawia się, że uprawomocnienie wyroku karnego potrwa dłużej niż postępowanie w sądzie gospodarczym, a bez uprawomocnienia się orzeczenia karnego nie ma co składać apelacji, bo i tak nie zostanie uwzględniona. GOK Części kradzionych aut w dziupli pod Lwówkiem W jednym z gospodarstw w Dworku k. Lwówka Śląskiego policjanci zlokalizowali dziuplę z częściami samochodowymi, pochodzącymi w aut kradzionych w całej Europie. Handlowano nimi na portalach sprzedażowych, także na giełdzie w Lubinie. Na teren posesji wkroczyli funkcjonariusze wydziału kryminalnego KWP we Wrocławiu, policjanci z Lwówka i międzynarodowej dolnośląsko-saksońskiej grupy policyjnej Nysa. Zatrzymano trzy osoby, ostatecznie zarzuty postawiono dwóm mieszkańcom Lwówka Śląskiego. - Do realizacji doszło po tym, jak policjanci w wyniku prowadzonych działań operacyjnych ustalili, że na posesji w jednej z miejscowości powiatu lwóweckiego przechowywane są części pochodzące z samochodów, skradzionych na terenie Europy. Po G. KOCZUBAJ zlokalizowaniu posesji, w wyniku podjętych dalej działań, policjanci znaleźli i zabezpieczyli elementy karoserii i wyposażenia pojazdów oraz silniki i skrzynie biegów - informuje rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu Paweł Petrykowski. Funkcjonariusze już po kilku dniach ustalili, że skrzynie biegów i silniki samochodowe, pochodzą z 8 skradzionych w zachodniej Europie pojazdów - głównie BMW i Audi. Można się spodziewać, że na tym nie koniec. Wartość ujawnionych strat szacuje się na kwotę nie mniejszą niż 390 tys. złotych. Zatrzymani w tej sprawie mężczyźni, 22 i 26-latek, usłyszeli zarzuty paserstwa części samochodowych. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Prokuratura, po krótkim zatrzymaniu, zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego po 20 tys. złotych oraz dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Obecnie funkcjonariusze w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Jak można się dowiedzieć od mieszkańców Dworka, gospodarstwo zajmował młody człowiek, mieszkaniec tej miejscowości, a jego zachowanie nie wzbudzało u sąsiadów podejrzeń. Nie postawiono mu zarzutów. - Sporo tego znaleźli - przyznaje mieszkająca w pobliżu osoba. - Auta i części wywożono stamtąd do późnych godzin wieczornych i jeszcze następnego dnia. Filmowa dokumentacja policyjna z ujawnionego miejsca na nj24.pl (mal) Koniec procesu policjantów Obrona i oskarżeni przekonywali sąd, że są niewinni, a trzy lata śledztwa i procesu zniszczyły ich życie. W piątek jeleniogórski sąd ma ogłosić wyrok w ponownym procesie dwójki byłych policjantów, którzy mieli współpracować ze złodziejami, m.in. w napadzie na bank w Starej Kamienicy. Zdaniem prokuratury, dowody na sprawstwo Katarzyny H. i Michała R. są niezbite i dlatego oskarżyciel zażądał kar takich, jakie orzeczono wobec oskarżonych w pierwszym procesie - 2 lat więzienia dla Michała R. i 5 lat więzienia dla Katarzyny H. Do zdarzeń, w których - według prokuratury - mieli uczestniczyć oskarżeni, doszło w 2010 roku. Włamania do banku mieli dokonać Marek M., jego konkubina Katarzyna R. i Ryszard G. Skok nie udał się, bo rabusie nie zdołali pokonać szafy pancernej. Byli policjanci od początku nie przyznawali się do winy twierdząc, że ich tam po prostu nie było. Trójka głównych sprawców dobrowolnie poddała się karze i opowiedziała prokuraturze, a potem przed sądem o udziale policjantów w skoku na bank, a wcześniej o włamaniu i kradzieży w sklepie w Karpaczu. W procesie policjantów występowali jako świadkowie. Włamywaczom miała czynnie pomagać funkcjonariuszka wydziału kryminalnego, Katarzyna H., która przywiozła ich na miejsce własnym samochodem, a potem stała na czatach. Po sforsowaniu drzwi do banku złodzieje chcieli otworzyć kasę, ale nie mieli narzędzi. Katarzyna H. miała zadzwonić do swojego przyjaciela - policjanta Michała R. i poprosić go, by przywiózł większy łom. Złodzieje kilka godzin mocowali się z kasą pancerną, ale nie dali rady jej pokonać i odjechali z miejsca. Do domu miała ich zawieźć także Katarzyna H. W kilkugodzinnym wystąpieniu obrona przekonywała, że zasadniczy dowód, na jakim opiera się prokuratura, czyli dowód z pomówienia, nie ma waloru pełnej przydatności. Po pierwsze dlatego, że zeznania wspomnianej trójki przestępców nie uzupełniały się, były niespójne i nielogiczne. A poza tym, jak przekonywali adwokaci Adam Zawiła i Tomasz Klukowski, nie korespondowały z pozostałymi dowodami obiektywnymi - billingami połączeń i logowań telefonów komórkowych oskarżonych do stacji bazowych. Obrona zarzuciła biegłemu z zakresu telekomunikacji nierzetelność w sporządzeniu opinii.,miał on dorabiać zdjęcia do opracowania już po przesłuchaniu go przez sąd. Zdaniem mec. T. Klukowskiego ktoś jest zainteresowany, aby tej sprawy rzetelnie nie wyjaśnić do końca. Świadczyć ma o tym, m. min. fakt zgłoszenia się na policję osoby, która wskazywała świadka mogącego mieć informacje o napadzie na bank w Starej Kamienicy. Wspomnianym świadkiem policja w ogóle się nie zainteresowała. Oskarżony Michał R. powiedział w ostatnim słowie, że od trzech lat zastanawia się, dlaczego trójka przestępców o niezbyt dużej inteligencji rujnuje mu życie. Ktoś im musiał pomagać, kierować nimi. Dodał, że stracił wiarę w kolegów policjantów, którzy prowadzili czynności w śledztwie, a także do prokuratury, która pomawiającym go przestępcom uwierzyła. - Mam nadzieję, że sąd mnie nie zawiedzie i rozpatrzy należycie wszystkie dowody - dodał Michał R. Z kolei Katarzyna H., która rozpłakała się przed sądem, twierdziła, że nie tylko ona, ale też i jej rodzina jest psychicznie zrujnowana po całej sprawie. Dodała, że nie ma siły już żyć, a praca w policji była jej wymarzonym zajęciem. Wyrok w tej sprawie w najbliższy piątek. Grzegorz Koczubaj BOLESŁAWIEC 36-latek upatrzył sobie kilka piwnic w jednym z bolesławieckich bloków, gdzie mieszkańcy przechowywali rowery. Specjalnym narzędziem wyłamywał kłódki i penetrował podziemne komórki. Z dwóch zdążył już wyciągnąć rowery, w dwóch kolejnych wyłamał kłódki. Kradzieży zapobiegł czujny mieszkaniec, który zawiadomił policję. Złodzieja złapano, rowery odzyskano. Za skok na piwnice mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. U dwóch braci (26 i 27 lat) ujawniono środki odurzające, z których można przygotować 145 porcji marihuany. Policjanci wtargnęli do mieszkania starszego brata, gdzie po przeszukaniu wykryto pochowane w łazience woreczki z narkotykiem. Młodszy brat, obecny w czasie wtargnięcia policji, także miał przy sobie narkotyki. Mężczyznom grozi do 3 lat pozbawienia wolności. JELENIA GÓRA Ujęto dwóch młodych mężczyzn (20 i 22 lata), którzy przewiercali baki samochodów osobowych i spuszczali benzynę. W momencie zatrzymania szli akurat ul. Groszową z 20-litrowym bakiem pełnym skradzionego paliwa. KARPACZ Zatrzymany został 20-letni wielokrotny przestępca. Okradał mieszkańców i turystów, firmy i osoby prywatne. Od stycznia do maja br. dokonał co najmniej 10 przestępstw. Jego łupem padł m.in. laptop, komórka, aparat, przewody miedziane. Straty grubo ponad 10 tys. zł. Odpowie przed sądem, który może go skazać do 10 lat pozbawienia wolności. KOWARY 23-latek jechał fordem po pijanemu. W momencie zatrzymania miał 1,7 promila alkoholu we krwi. Już przedtem zabrano mu prawo jazdy za takie wybryki. Teraz może być skazany na 3 lata odsiadki. ŚWIERADÓW ZDRÓJ Policjanci zatrzymali woźnicę powożącego furmanką, u którego, po badaniu, stwierdzono 1,7 promila alkoholu we krwi. Jakiś czas temu 60-latek był już złapany na jeździe po pijanemu na rowerze, którym od tamtego czasu ma zakaz poruszania się. Za powożenie po kielichu grozi mu do 1 roku pozbawienia wolności. (sad)

Mariusz na indeksie. Srebrne Kluczyki rozdane! Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2 zł

Mariusz na indeksie. Srebrne Kluczyki rozdane! Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2 zł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: Powtarzam zaprzyjaźnionym parom: cieszcie się, że macie siebie każdego dnia. Bo ja tego braku doświadczam, zazdroszczę nawet tym, którzy sprzeczają się w sklepie. Nowiny

Bardziej szczegółowo

Arek, wróć! Izerskie Stonehenge. W Jeleniej Górze przybędzie hotspotów. Gdzie w upały wybrać się nad wodę. Demokracja kontrolowana

Arek, wróć! Izerskie Stonehenge. W Jeleniej Górze przybędzie hotspotów. Gdzie w upały wybrać się nad wodę. Demokracja kontrolowana Ojciec misjonarz Dariusz Iżykowski: Na Kubie łamane są wszelkie zapisy praw człowieka. str. 9 Z. RZOŃCA TYGODNIK Nr 26 (2766) Rok 54, 26 czerwca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) Arek,

Bardziej szczegółowo

Lizanie ran... Agatowa feta. Niebezpieczna Wojewódzka. Zdaniem burmistrza minister kłamie. Kto im zapłaci za remont dworca? Gry wokół Józefa Kusiaka

Lizanie ran... Agatowa feta. Niebezpieczna Wojewódzka. Zdaniem burmistrza minister kłamie. Kto im zapłaci za remont dworca? Gry wokół Józefa Kusiaka Gry wokół Józefa Kusiaka str. 7 G. KOCZUBAJ TYGODNIK Nr 29 (2769) Rok 54, 17 lipca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) K. MATLA Lizanie ran... Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2

Bardziej szczegółowo

Woli bezrobocie od Niebieszczańskich str. 3

Woli bezrobocie od Niebieszczańskich str. 3 Tadeusz Drozda: Nie wierzę, że w Polsce coś się zmieni. Jesteśmy narodem samobójców. str. 9 Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2 zł TYGODNIK Nr 11 (2751) Rok 52, 13 marca 2012 Nakład 15.500 egz. cena

Bardziej szczegółowo

Kradną paliwo z baków

Kradną paliwo z baków Z. RZOŃCA Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry: Nasza półka to nie Wrocław, lecz Chełm i Leszno. str. 20-21 TYGODNIK Nr 25 (2765) Rok 54, 19 czerwca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%)

Bardziej szczegółowo

Palą busy pod Śnieżką

Palą busy pod Śnieżką L. KOSIOROWSKI Kazimierz Piotrowski: Żyrowałem koledze, potem ścigał mnie komornik. str. 22-23 TYGODNIK Nr 39 (2779) Rok 54, 25 września 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) Nowiny Jeleniogórskie

Bardziej szczegółowo

Radny kradł w Castoramie str.

Radny kradł w Castoramie str. G. KOCZUBAJ Uczcili niepodległość str. 2 Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2 zł więcej na www.nj24.pl TYGODNIK Nr 46 (2786) Rok 54, 13 listopada 2012 Nakład 13.550 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%)

Bardziej szczegółowo

Adaś jedzie. na Euro! Chcą powiatu karkonoskiego. Orzeł przyjmie 100 pracowników str. 3. Kiepsko z szóstoklasistamistr. 12

Adaś jedzie. na Euro! Chcą powiatu karkonoskiego. Orzeł przyjmie 100 pracowników str. 3. Kiepsko z szóstoklasistamistr. 12 Janusz Korwin-Mikke: Za chwilę będą tu rządzić Chińczycy i muzułmanie. str. 8-9 TYGODNIK Nr 23 (2763) Rok 54, 5 czerwca 2012 Nakład 15.050 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%) Adaś jedzie Nowiny Jeleniogórskie

Bardziej szczegółowo

Porzucają samochody. Gdzie i za ile na deski - przewodnik narciarski. W Jeleniej Górze podatki będą wyższe str. 8. 43 wyprawy Jarosława Kapczyńskiego

Porzucają samochody. Gdzie i za ile na deski - przewodnik narciarski. W Jeleniej Górze podatki będą wyższe str. 8. 43 wyprawy Jarosława Kapczyńskiego Luk Vanhauwaert - Polak po 12 latach str.12 Nowiny Jeleniogórskie w e-wydaniu tylko 2 zł więcej na www.nj24.pl TYGODNIK Nr 49 (2789) Rok 54, 4 grudnia 2012 Nakład 13.550 egz. cena 2,90 zł (w tym Vat 8%)

Bardziej szczegółowo

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy?

Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? tygodnik BEZPŁATNy NR 40 (495) 23 października 2014 Zdjęli go, bo nie zdjął wyborczej reklamy? warka Jerzy Słowiński twierdzi, że stracił pracę za wywieszenie banera promującego kontrkandydata burmistrza.

Bardziej szczegółowo

NOWE MEBLE NIEMIECKICH PRODUCENTÓW W LUBINIE

NOWE MEBLE NIEMIECKICH PRODUCENTÓW W LUBINIE Jaworzyńska w budowie>>>2 Chciał zabić za tatara >>>10 7 12 DNI Legnica-Lubin TYGODNIK BEZPŁATNY marca 2014, nr 9 (50) ROK 3, Nakład 10 000 egz. ISSN 2300-1577 o g ł o s z e n i e Wydał wojnę leniwej policji

Bardziej szczegółowo

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE 2 GAZETA JAROCIŃSKA 29 (1084) 22 lipca 2011 www.jarocinska.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE I ZA DARMO ZAŚPIEWAŁY GWIAZDY NA AUTOBUSACH ZAOSZCZĘDZILI MILION ZWŁOKI W WERSALCE RONDO ZAMIAST STACJI PALIW. Rok XI nr 372 » STR. 4 » STR.

WSPÓLNE I ZA DARMO ZAŚPIEWAŁY GWIAZDY NA AUTOBUSACH ZAOSZCZĘDZILI MILION ZWŁOKI W WERSALCE RONDO ZAMIAST STACJI PALIW. Rok XI nr 372 » STR. 4 » STR. Rok XI nr 372 22 stycznia 2015 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 29 stycznia 2015 Fot. Mariola Samoticha RAZEM ZEBRALI KILKASET KILOGRAMÓW Kilkaset kilogramów

Bardziej szczegółowo

Udzielali pomocy, a zmarł

Udzielali pomocy, a zmarł GÓRA KALWARIA ul. Wojska Polskiego 3 tel./fax (22) 727 23 23 ul. Kalwaryjska 8 tel./fax (22) 72 72 333 KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE BUDÓW www.ar-sklad.com.pl tygodnik BEZPŁATNy NR 5 (412) 7 lutego 2013 Udzielali

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Regionalny. Staranował celników

Tygodnik Regionalny. Staranował celników Podtopiło okolice Wlenia str. 2 Nie szkodźcie miastu! str. 3 Spłonęła Petrovka str. 4 Głos protestu str. 5 Przesłanie potomnym str. 6 Kto strzela do kotów? str. 7 Sportowe wieści str. 10 Cienie Hirschbergu

Bardziej szczegółowo

GÓRNICY WYBRALI PRZEDSTAWICIELI

GÓRNICY WYBRALI PRZEDSTAWICIELI Rok X nr 341 22 maja 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 29 maja 2014 AUTOBUSY OD WRZEŚNIA ZA DARMO Fot. Marcelina Falkiewicz OKRADLI A POTEM PODPALILI

Bardziej szczegółowo

Nie żyje Andrzej Tułaza

Nie żyje Andrzej Tułaza Z POLICJI NOWE MIASTO KOTLIN Poszukiwany dwoma listami gończymi przyszedł z pytaniem na policję s. 4 ŚMIERTELNE POBICIE W DĘBNIE Bili go rękoma i kijem, kopali. Mężczyzna zmarł. s. 5 Za ukradzioną siostrze

Bardziej szczegółowo

Za grosze na własność

Za grosze na własność Właściciel Jelfy sprzedany Kanadyjczykom str. 4 Zlikwidowali szkołę przy Małgosi str. 5 Nie wszędzie białe pasy str. 8 Juwenalia nie dla żaków str. 10 Polska jedna, ale podzielona str. 13 Złote gody! str.

Bardziej szczegółowo

SZUKAJĄ BLIŹNIAKA DAGMARY

SZUKAJĄ BLIŹNIAKA DAGMARY Fot. Marcelina Falkiewicz Rok X nr 347 10 lipca 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 24 lipca 2014 r. SZUKAJĄ BLIŹNIAKA DAGMARY 339 lubinian zarejestrowało

Bardziej szczegółowo

Trzęsienie stołkami. str. 6. Dobra kobra Str. 10. Cenny sukces pod koszem str. 18. Tygodnik Regionalny. konkursy. rozrywka STR. 3

Trzęsienie stołkami. str. 6. Dobra kobra Str. 10. Cenny sukces pod koszem str. 18. Tygodnik Regionalny. konkursy. rozrywka STR. 3 110 1000 ogłoszeń, w tym: konkursy ofert pracy Tygodnik Regionalny Nr 46 (162) 16 XI 2009 r. 2 zł (w tym VAT 7%) Rok IV ISSN 1896-5164 Indeks 224065 rozrywka Trzęsienie stołkami str. 6 Dobra kobra Str.

Bardziej szczegółowo

4228 zł brutto średnio zarabia nauczyciel dyplomowany w szkołach gminy Piaski. ok 700 zł płaci się opiekunce za opiekę nad dzieckiem

4228 zł brutto średnio zarabia nauczyciel dyplomowany w szkołach gminy Piaski. ok 700 zł płaci się opiekunce za opiekę nad dzieckiem Czytaj historię! s. V OGŁ OSZENIE e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,80 zł (w tym 5% VAT) Gostyńska lista płac 4228 zł brutto średnio zarabia nauczyciel dyplomowany

Bardziej szczegółowo

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn Nie żyje dwóch młodych mężczyzn DLACZEGO ZMARLI? CZY COŚ ŁĄCZY TE SPRAWY? s. 4 Policja ZGWAŁCIŁ 6-LETNIĄ DZIEWCZYNKĘ Nr 26 (1237) 27 czerwca 2014 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

Pociąg do Volkswagena

Pociąg do Volkswagena s. 2 Z POLICJI Skradziony rower sprzedał za 12 zł s. 4 JAROCIN Z likwidacją czekają na wojewodę s. 13 Nr 21 (1284) 19 maja 2015 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) OGŁ OSZENIE

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

Wrócili po śmierć. Postraszyło żywiołem str. 4. Było rewelacyjnie! str. 11. Tygodnik Regionalny

Wrócili po śmierć. Postraszyło żywiołem str. 4. Było rewelacyjnie! str. 11. Tygodnik Regionalny 17-latek z promilami za kółkiem str. 2 BMW w mur str. 3 Tacy sami a z problemami str. 5 Galicją codziennie str. 6 Czołówka w deszczu str. 8 Giganci rocka str. 11 Sportowe wieści str. 10 Cienie Hirschbergu

Bardziej szczegółowo

Chcą odwołać zarząd szpitala

Chcą odwołać zarząd szpitala POLICJA POTRZEBOWAŁA POMOCY STRAŻAKÓW, BY UWOLNIĆ s. 4 ZATRZYMANEGO ZGŁOSIŁ KRADZIEŻ MILIONA ZŁOTYCH I STANIE ZA TO PRZED SĄDEM s. 4 NORDIC WALKING CHODŹCIE Z NAMI! Gazeta Jarocińska zaprasza wszystkich

Bardziej szczegółowo

Igrali ze śmiercią. str. 12. Ósemka międzynarodowo. str. 7. Poróżnieni rodzice toczą ostr y spór o dziecko. Co na to sąd? str.5

Igrali ze śmiercią. str. 12. Ósemka międzynarodowo. str. 7. Poróżnieni rodzice toczą ostr y spór o dziecko. Co na to sąd? str.5 Komendant stracił stanowisko str. 4 Za długi na bruk - str.4 Kontrowersyjne podwyżki str. 5 Zmiany w SLD str. 6 Potrącił i uciekł str. 8 Popis talentów w MDK Jelonek str. 11 Sportowe wieści str. 18-19

Bardziej szczegółowo

Z POLICJI DŁUŻNICY. ZDROWIE Dwa razy więcej grypy

Z POLICJI DŁUŻNICY. ZDROWIE Dwa razy więcej grypy Z PROKURATURY Rolnik usłyszał 116 zarzutów pedofilskich s. 4 Z POLICJI Miał cztery promile i rozbił opla na ciężarówce s. 4 OGŁ OSZENIA Nr 8 (1271) 17 lutego 2015 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena

Bardziej szczegółowo

PIS DZIECKO TAM, GDZIE PODATEK KGHM ZATAŃCZYLI Z CAŁYM ŚWIATEM OBROŃCĄ

PIS DZIECKO TAM, GDZIE PODATEK KGHM ZATAŃCZYLI Z CAŁYM ŚWIATEM OBROŃCĄ Rok X nr 329 20 lutego 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 27 lutego 2014 r. Fot. Archiwum WL ABW ZBADA SPRAWĘ KONCESJI Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo