FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI"

Transkrypt

1 TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

2 PKWiU ISSN X Na okładce: Logo Rok Jana Czochralskiego Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny Izby Aptekarskiej w Białymstoku Komitet Redakcyjny: Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk Stefan Rostafiński(redaktor prowadzący), Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk Wydawca: Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku Białystok, ul. Ludwika Zamenhofa 27 tel./fax , tel pl Nr konta bankowego: PKO BP S.A I Oddział Białystok Druk i oprawa: P.W. Total-Druk s. c Białystok, ul. Świętojańska 18/3 tel ; tel./fax Przygotowanie do druku: Elżbieta Jarmoc -Biuro 0IA Białystok Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku Białystok, ul. Kombatantów 4 tel , Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczonych w biuletynie.

3 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 1 Poezje w nr 3/79 Biuletynu Piękne i nastrojowe wiersze autorstwa wielokroć goszczącej na naszych łamach dr Marii Ellnain -Wojtaszek pochodzą z wydanego w 2013 r. tomiku Pamięć i przemijanie. To już dziewiąty tomik wydany przy pomocy farmaceutów i instytucji farmaceutycznych. Ten ostatni opatrzony jest adnotacją: Przedsięwzięciu wydawniczemu patronuje dr farm Jan Majewski Przewodniczący Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Poznaniu. Tak więc pięknu słowa towarzyszy tu piękno czynu, co oby znajdowało naśladowców. Red. Maria Ellnain-Wojtaszek Pamięci czas Kiedy słyszysz dzwonu głos, myślisz - czas ucieka. Czujesz tak, gdy patrzysz w toń, którą niesie rzeka, Dzwonu glos i wody toń - bezpowrotnie mija. Tylko wciąż, gdzieś może trwa, ludzka pamięć czyja? I pamięta każdy dzień i wszystkie dnia chwile. Co promienne w szczęścia blask upływały mile I pamięta także te, co cierniem raniły I na sercu, kropli łzą, trwały ślad wyryły. Milknie dzwon... przemija czas... woda hen przepływa. Tylko pamięć, trwały ślad chwil minionych skrywa.

4 2 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO SPIS TREŚCI Poezje w nr 3/79 Biuletynu...1 Spis treści...2 Wielki Sukces Żeglarski członków OIA w Białymstoku.. 3 Nowe Prawo Komunikat w sprawie przedłużenia trwania okresu edukacyjnego Interpretacja Biura OIAB w sprawie stażu pracy w aptece wymaganego do objęcia funkcji kierownika apteki...5 Z Naczelnej Izby Aptekarskiej Uroczystości X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie Przemówienie prezesa NRA- dr. G. Kucharewicza...11 Odznaczeni podczas Uroczystości Dnia Aptekarza Mgr farm. Alicja Dąbrowska-Sajewska. 17 Dr Józef Zwoliński Prof. Elżbieta Skrzydlewska Mec. Elżbieta Nowak Z prac ORA Sprawozdanie z działalności ORA Apel ORA w Białymstoku ws. składek członkowskich...28 Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Farmacja białostocka najlepsza! Z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego XXII Naukowy Zjazd PTFarm- S. Rostafiński, M. Tomczyk Odznaczenia przyznane przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Mgr farm. Irena Kałlaur Mgr farm. Helena Bujwid Dr Jan Chlabicz Mgr farm. Irena Adamowicz Dr Wojciech Miltyk Ocalić od zapomnienia Prof. Jan Czochralski wielki uczony z małej Kcyni- S. Rostafiński Varia Syn aptekarza prof. Norman Richard Davies J. Radecka.. 49 Komunikaty Nowa książka Zb. Beli O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji..52

5 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 3 Wielki Sukces Żeglarski członków OIA w Białymstoku W dniach w Kietlicach odbyły się II Regaty Farmaceutów. Wzięło w nich udział 16 załóg, które reprezentowały 9 Okręgowych Izb Aptekarskich. Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku reprezentowały dwie załogi. Regaty odbywały się w dwóch klasyfikacjach: Całość Regat i główna nagroda - Puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz specjalna klasyfikacja w tzw. biegu długim wokół wyspy Upałty na jeziorze Mamry o puchar Prezesa Olsztyńskiej Rady Aptekarskiej. Nasza zwycięska załoga na jachcie Macieja wystartowała w składzie: dr n. farm. Joanna Nazarko-Sadowska - sternik Maciej Sadowski mgr farm. Marek Dziemian mgr farm. Karol Monieta.. zdobywając I miejsca w obu klasyfikacjach i odbierając Puchary Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Prezesa Olsztyńskiej Izby Aptekarskiej. Obok Pucharów przyznano również nagrody specjalne: Statuetkę dla najlepszego nawigatora regat ufundowaną przez Czasopismo Aptekarskie przyznano Joannie Nazarko-Sadowskiej. Serdeczne gratulacje! 44

6 4 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Nowe Prawo KOMUNIKAT w sprawie przedłużenia trwania okresu edukacyjnego. Zasady ciągłych szkoleń farmaceutów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz z późn. zm.). rozliczeniowych. Ciągłe szkolenia farmaceutów realizowane są w pięcioletnich okresach Zgodnie z 7 pkt 5 w/w rozporządzenia, czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenia, przez Okręgową Radę Aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 7 pkt 6 mówi, iż wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej, której jest członkiem. PRZYPOMINAMY, że dnia 31 grudnia 2013r. kończy się kolejny pięcioletni okres edukacyjny, zatem z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego należy złożyć przed upływem tego terminu. Złożenie wniosku o przedłużenie po zakończeniu okresu edukacyjnego jest spóźnione i nie będzie on podlegać rozpatrzeniu. Kierownik Biura OIA w Białymstoku Elżbieta Jarmoc

7 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 5 KOMUNIKAT BIURA OIA w BIAŁYMSTOKU W SPRAWIE STAŻU PRACY W APTECE WYMAGANEGO DO OBJĘCIA FUNKCJI KIEROWNIKA APTEKI Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm. ) w aptece powinien ustanowiony być farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki, czyli kierownik apteki, spełniający wymagania zawarte w ustawie, tzn. posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece, a w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej - co najmniej 3-letni staż pracy w aptece. Tak ogólnie sformułowany wymóg posiadania 3-letniego lub 5-letniego stażu pracy w aptece może powodować wątpliwości interpretacyjne dotyczące głównie charakteru zatrudnienia i wymiaru czasowego, oraz okresów braku świadczenia pracy pomimo ciągłości zatrudnienia. Na podstawie dostępnych opinii prawnych izb aptekarskich, w tym Naczelnej Izby Aptekarskiej, wypowiedzi ekspertów prawa pracy w gazetach farmaceutycznych oraz orzecznictwa sądowego Biuro OIA w Białymstoku wyjaśnia, że niewłaściwym jest zaliczenie do wymaganego stażu pracy w aptece wszelkiego rodzaju urlopów: macierzyńskiego, wychowawczego bądź innych okresów pobierania zasiłków chorobowych, czy też dla bezrobotnych (z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który przez przepisy kodeksu pracy zrównany jest ze świadczeniem pracy). Przepisy kodeksu pracy zaliczają wprawdzie te okresy do ogólnego stażu pracy, ale tylko takiego, od którego zależą uprawnienia dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatku za wysługę lat, wysokości nagrody jubileuszowej itp., nie zaś do stażu pracy wymaganego do nabycia uprawnień zawodowych czy objęcia określonego stanowiska lub awansu zawodowego. Świadczenie pracy wymagane do zaliczenia stażu powinno odbywać się na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku cywilnoprawnego w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8 godzin na dobę ( przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy ). Jest to zgodne z orzecznictwem sądowym ( wyrok WSA w Warszawie z dnia r. sygn. akt VII SA/Wa 1389/07 ). Gwarancją, że osoba kierownika apteki będzie posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do pełnienia powyższej funkcji jest spełnienie wymogu minimalnego stażu pracy w aptece, w okresie podanym w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Biuro prawne OIA w Białymstoku

8 6 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Z Naczelnej Izby Aptekarskiej OBCHODY X OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA APTEKARZA W WARSZAWIE Obchody X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, czyli dorocznego Święta Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów, organizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską, w tym roku objęte zostały patronatem honorowym przez ministra zdrowia, który osobiście uczestniczył w uroczystościach. Były one okazją do refleksji nad znaczeniem i społeczną rolą zawodu farmaceuty nie tylko w systemie opieki zdrowotnej, ale i w całym społeczeństwie, które niezmiennie obdarza aptekarzy dużym szacunkiem i zaufaniem. Uroczystości rozpoczęły się 18 września 2013 r. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Mszę Świętą w intencji aptekarzy i ich rodzin odprawili ks. prof. dr. hab. Stanisławem Warzeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i ks. Grzegorz Boraczewski, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia świętych męczenników Kosmy i Damiana (w kalendarzu liturgicznym Kościoła 26 września), ks. Stanisław Warzeszak wskazał na etyczny wymiar pracy farmaceuty. Święci Kosma i Damian weszli do historii medycyny jako bezinteresowni lekarze. Ich posługa lekarska opierała się na wdzięczności wobec Boga za otrzymane dary. Kierowali się wyłącznie motywem miłości do człowieka chorego i bezwarunkowym obowiązkiem jego leczenia. Ich świadectwo chrześcijańskiej bezinteresowności pociągnęło wiele osób do wiary i naśladowania zasad Ewangelii. Ich oddanie chorym ukazało lepiej świętość życia ludzkiego i bezwarunkowy obowiązek jego ochrony. W naszych czasach służba medyczna i męczeństwo świętych braci bliźniaków inspiruje do przemyślenia jakości naszej posługi na rzecz chorych i cierpiących powiedział Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. W głównych uroczystościach w Filharmonii Narodowej w Warszawie uczestniczyło ponad 300 osób. W obchodach wzięli udział między innymi: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewcz, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz reprezentanci

9 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 7 samorządów osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Obecni byli przedstawiciele mediów, a także firm i hurtowni farmaceutycznych. Na uroczystość w Sali Kameralnej Filharmonii przybyli członkowie organów Naczelnej Izby Aptekarskiej, przedstawiciele okręgowych izb aptekarskich i farmaceuci z całego kraju. Gości powitał dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W swoim wystąpieniu podkreślił rosnące znaczenie Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w procesie integrowania całego środowiska. Ten dzień uświadamia nam, że jesteśmy częścią wspólnoty, którą społeczeństwo niezmiennie obdarza dużym szacunkiem i zaufaniem. To wspólnota wyjątkowych ludzi, którym inni ludzie powierzają swoje zdrowie i życie. W tym szczególnym dniu chcę z dumą powiedzieć: jestem aptekarzem. Wybrałem ten zawód wiele lat temu, mając świadomość czekających mnie obowiązków, ale i wierząc w sens pracy, której wykonywanie wiąże się z nieustannym pogłębianiem fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem zasad etyki i deontologii aptekarskiej. Nie można bowiem być aptekarzem, nie akceptując rygorystycznego kodeksu moralnego, nie przestrzegając standardów chroniących dobra najwyższe, które mają pierwszorzędną wartość dla społeczeństwa powiedział prezes NRA. Dr Grzegorz Kucharewicz podziękował ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi za wycofanie z Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne w celu doprecyzowania zakazu reklamy aptek. Prezes NRA podziękował również wszystkim sygnatariuszom listu otwartego aptekarzy do ministra zdrowia za udzielone poparcie. To bezprecedensowe wydarzenie w historii odrodzonego samorządu aptekarskiego. Niemal cztery tysiące farmaceutów zaapelowało do ministra zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności, powołując się na wartości trwale wpisane w wykonywanie zawodu farmaceuty. List otwarty wraz z wykazem podpisanych pod nim farmaceutów prezes Grzegorz Kucharewicz wręczył ministrowi Bartoszowi Arłukowiczowi podczas uroczystości w Filharmonii Narodowej.

10 8 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Życzenia członkom samorządu aptekarskiego złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Minister podziękował środowisku aptekarzy za konstruktywny dialog i zaangażowanie, a jednocześnie zaapelował do farmaceutów, aby zadbali o bezpieczeństwo pacjentów, którzy mają prawo otrzymać lek refundowany. Ponadto minister zdrowia zapewnił aptekarzy, że przepis dotyczący zakazu reklamy aptek i ich działalności nie będzie zmieniany. Wyrazy uznania i serdeczne życzenia przekazali aptekarzom również wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewcz i przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego. fot. Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz

11 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 9 Podczas warszawskiej gali minister Bartosz Arłukowicz wręczył farmaceutom odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodu farmaceuty oraz odznaki honorowe Ministra Zdrowia Za zasługi dla ochrony zdrowia (z OIA w Białystoku wyróżniona została tą odznaką mgr Wiesława Jackowska). Ponadto zasłużeni aptekarze odebrali Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, przyznawane za zasługi dla rozwoju polskiego aptekarstwa na podstawie uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/45/2005 z 14 września 2005 r. To najwyższe odznaczenie, jakim może uhonorować farmaceutę samorząd aptekarski, otrzymali: Adamowicz Irena, Andrzejewska Jolanta, Bednarczyk Jacek, Bukiewicz Eugeniusz, Cichocka - Koralewska Maria, Chmielak Małgorzata, Cylke Andrzej, Drabczyńska Halina, Dąbrowska- Sajewska Alicja, Drożdziel Maria, Dubaniewicz Maria, Goś Mirosław, Głogowski Adrian, Hajdon-Chełmińska Maria, Jaskros-Głogowska Leokadia, Izdebski Artur, Jędrzejczak Barbara, Jękot Barbara, Kaczmarek Zofia, Kloc Tomasz, Kolarski Józef, Kos Małgorzata, Krupa Franciszek, Kwapisz Adam, Migas Piotr, Miszczak Elżbieta, Nowakowska Seweryna, Ochota Ewa, Oleksa Jędrzej, Pająk Maria, Pieńkoś Wiesław, Pietrzykowski Michał, Pławska Anna, Rykaczewski Wojciech, Rudnicka Danuta, Różalska Halina, Stróżyk Grzegorz, Szkopański Wojciech, Szymańska Grażyna, Tułacz Ewa, Weli-Wegbe Maria, Wolf Zofia, Zagórny Grzegorz, Zielińska Zofia, Zwoliński Józef, Żychowska Jolanta, Żyto Alina, Żukowska Krystyna, Żółtowska Bożena.. Wręczone zostały również tytuły Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego (przyznane przez NRA Andrzejowi Bednarzowi, Danucie Ignyś, Ryszardowi Jasińskiemu, Zofii Matuszewskiej, Konstantemu Potockiemu, Elżbiecie Skrzydlewskiej i Monice Urbaniak) i wyróżnienia Mecenas Samorządu Aptekarskiego (otrzymali je: Waldemar Firek, Kazimiera Klementys, Elżbieta Nowak i Krzysztof Urbański). (Nazwiska napisane wytłuszczoną czcionką należą do osób wytypowanych przez OIA w Białymstoku Red.)

12 10 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO fot. Wyróżnieni odznaką honorową Za zasługi dla ochrony zdrowia Uczestnicy uroczystości w Filharmonii Narodowej wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego INSANO, podczas którego wystąpiła również wokalistka Olga Karolina Szomańska. EUGENIUSZ JAROSIK Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej Źródło:

13 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 11 Przemówienie prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr GRZEGORZA KUCHAREWICZA X OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA 18 września 2013 r. Po raz dziesiąty obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza święto naszego zawodu, święto wszystkich farmaceutów. To święto stało się nam, aptekarzom, bardzo bliskie. Ten dzień uświadamia nam, że jesteśmy częścią wspólnoty, którą społeczeństwo niezmiennie obdarza dużym szacunkiem i zaufaniem. To wspólnota wyjątkowych ludzi, którym inni ludzie powierzają swoje zdrowie i życie. W tym szczególnym dniu chcę z dumą powiedzieć: jestem aptekarzem. Wybrałem ten zawód wiele lat temu, mając świadomość czekających mnie obowiązków, ale i wierząc w sens pracy, której wykonywanie wiąże się z nieustannym pogłębianiem fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem zasad etyki i deontologii aptekarskiej. Nie można bowiem być aptekarzem, nie akceptując rygorystycznego kodeksu moralnego, nie przestrzegając standardów chroniących dobra najwyższe, które mają pierwszorzędną wartość dla społeczeństwa. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że łamanie norm tegoż kodeksu prowadzi do praktyk deformujących oblicze farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego i godzących w wizerunek apteki jako placówki ochrony zdrowia. Tymczasem ani mechanizmy rynkowe, ani naciski społeczne, bądź wymagania administracyjne, nie zwalniają aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu. Ma to fundamentalne znaczenie w warunkach liberalnej gospodarki rynkowej i tendencji do instrumentalnego traktowania pacjenta, który często staje się narzędziem do osiągania partykularnych celów biznesowych. W tej perspektywie znika osoba cierpiąca, a zamiast niej pojawia się konsument leku, aptekarz natomiast zaczyna być postrzegany jako sprzedawca produktu leczniczego. Tej perspektywie, a także wszelkim próbom uprzedmiotowienia roli aptekarza i pozbawienia go istotnych kompetencji moralnych, trzeba się stanowczo przeciwstawiać. Musimy przede wszystkim przeciwstawić się agresywnemu lobbingowi przeciwników zakazu reklamy aptek i ich działalności. Nie ulega wątpliwości, że głównym celem trwającej od wielu miesięcy kampanii jest wywarcie silnej presji zarówno na opinię publiczną, jak i na organy państwa odpowiedzialne za stanowienie i przestrzeganie przepisów ustawy o refundacji leków i ustawy Prawo farmaceutyczne. Iluzje i mity rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej splatają się z fałszywą argumentacją i hipokryzją. Nie liczą się bowiem środki, lecz cel. Nie jest przecież prawdą, że zakaz reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności ogranicza lub wręcz wyklucza prowadzenie w aptekach opieki

14 12 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO farmaceutycznej. Obecnie w każdej aptece farmaceuta informuje pacjenta o stosowaniu leków, działaniach niepożądanych, a także o możliwych interakcjach, jeśli chory przyjmuje kilka leków równocześnie. Apteki są też często pierwszym miejscem, do którego pacjenci udają się po poradę. Samorząd aptekarski stanowczo protestuje przeciwko wykorzystywaniu idei opieki farmaceutycznej do prowadzenia działań marketingowych, a zwłaszcza programów lojalnościowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży leków w wybranych aptekach. Takie praktyki zgodnie z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych - nie mają nic wspólnego z podstawowymi zadaniami opieki farmaceutycznej, lecz są formą reklamy działalności apteki. My, farmaceuci wykonujący zawód zaufania publicznego, w szczególny sposób jesteśmy odpowiedzialni za naszych pacjentów. W obliczu działań sprzeciwiających się porządkowaniu rynku farmaceutycznego musimy obnażać wszelkie praktyki sprzeczne z prawem i regułami etycznymi, między innymi zawartymi w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Opinię środowiska aptekarskiego w sprawach istotnych dla naszego zawodu wyraziliśmy ostatnio dobitnie w liście otwartym do ministra zdrowia, opracowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską. Kilka tysięcy farmaceutów poparło zawarte w tym liście opinie i apel do ministra zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach dotyczących zakazu reklamy aptek. Składając pod tym listem swoje podpisy, pokazaliśmy jedność i siłę naszego środowiska. Samorząd aptekarski z zadowoleniem przyjął decyzję Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu z Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne w celu tak zwanego doprecyzowania zakazu reklamy aptek. Naszym zdaniem przepisy te są jasne i nie wymagają ani zmian, ani jakichś szczególnie skomplikowanych działań interpretacyjnych. Dziękujemy, Panie Ministrze! Z przykrością muszę stwierdzić, że interesy przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej nie zawsze pozostają w zgodzie z istotą zawodu farmaceuty i obowiązującymi go zasadami etycznymi. Nie po raz pierwszy w sprawach ważnych dla naszego zawodu wypowiadają się niefarmaceuci. Niedawno pojawiły się propozycje organizacji reprezentujących środowiska biznesowe, by umożliwić aptekom informowanie pacjentów o posezonowej wyprzedaży leków lub o sprzedaży z dużą zniżką produktów leczniczych z kończącym się terminem ważności. Zgoda na taką działalność byłaby w gruncie rzeczy zgodą na prowadzenie reklamy aptek i rezygnację z ochrony takich wartości, jak zdrowie i życie pacjentów. Prawidłowo rozumiane dobro pacjenta musi być stawiane ponad korzyści przedsiębiorców. Lek nie jest przecież zwykłym artykułem konsumpcyjnym.

15 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 13 fot. prezes NRA Grzegorz Kucharewicz przemawia podczas uroczystości w Filharmonii Narodowej. Postulaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że trzeba jak najszybciej przywrócić zasadę apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy. Samorząd aptekarski uważa, że należy jak najszybciej przystąpić do prac nad gruntowną zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, poprzedzoną moratorium na otwieranie nowych aptek. Przywrócenie polskiemu aptekarstwu reguły apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy to jeden z najważniejszych postulatów naszego samorządu, zgłaszany konsekwentnie już ponad dwadzieścia lat. Tego rodzaju regulacja, od dawna już obecna w porządkach prawnych większości państw Unii Europejskiej, zapewnia faktyczną niezależność wykonywania zawodu farmaceuty i jest najlepszym gwarantem bezpiecznej dystrybucji leków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. Zastrzeżenie posiadania i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceuty lub spółki aptekarzy zgodne jest z prawem unijnym, o czym świadczy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 19 maja 2009

16 14 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO roku, który w uzasadnieniu orzeczenia wskazał na właściwe pojmowanie zasady swobody działalności gospodarczej. Samorząd konsekwentnie domaga się też, aby przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki uwzględniane były, tak jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, kryteria demograficzne i geograficzne. Rynek aptek może być regulowany przez państwo, na co wskazuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 1 czerwca 2010 roku. Wśród postulowanych przez samorząd zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne jest również zmiana regulacji dotyczących dyżurów aptek, doprecyzowania przepisów regulujących łączenie obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych, a także zdecydowane ograniczenie listy leków, które mogą być sprzedawane w obrocie pozaaptecznym. Leki muszą wrócić do apteki. Tylko tam są właściwe warunki do ich przechowywania i tylko tam pacjent uzyska rzetelną informację o nabywanym leku. Jeśli polska apteka ma być mocnym ogniwem systemu dystrybucji leków, to trzeba jej zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające warunki do prowadzenia działalności. Konieczne są zatem dalsze reformy rynku farmaceutycznego i zmiany w prawie farmaceutycznym. Z dostępnych informacji wynika, że bardzo dużo aptek, zwłaszcza tych, które należą do indywidualnych aptekarzy, boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Wiele aptek zostało już zlikwidowanych, inne stanęły na skraju bankructwa. Wobec pogarszającej się kondycji finansowej aptek konieczna jest pilna zmiana tabeli marż detalicznych na leki refundowane ze środków publicznych. W wielu aptekach marża generowana na lekach refundowanych nie pokrywa kosztów związanych z wydawaniem ich pacjentom. Marża kwotowa na leki jest zdecydowanie za niska. Tabela marż detalicznych musi uwzględniać realne koszty wydawania leków refundowanych i funkcjonowania apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Decyzje rządu muszą być szybkie i zdecydowane. Aptekarze nie mogą już czekać, ciągle zaciskając pasa. Samorząd przedstawi wkrótce analizę sytuacji ekonomicznej aptek i propozycję nowej tabeli marż. Samorząd aptekarski będzie też nadal przekonywać rząd do zmiany przepisu ustawy o refundacji leków dotyczącego sposobu naliczania urzędowej marży detalicznej. Samorząd aptekarski nigdy nie zaakceptował tego sposobu naliczania marży detalicznej, dyskryminującego apteki. Uważamy, że powinna być ona naliczana od ceny hurtowej brutto leku, a nie od ceny stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej. W dniu naszego święta chciałbym podziękować wszystkim aptekarzom, którzy z pełnym poświęceniem pracują w aptekach, zawsze gotowi nieść pomoc i służyć swoim pacjentom zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem. W szczególny sposób

17 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 15 pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim farmaceutom odznaczonym Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Medale te zostały przyznane przez Naczelną Radę Aptekarską za zasługi dla polskiego aptekarstwa. Dziękuję za waszą pracę i zaangażowanie w działalność odrodzonego samorządu aptekarskiego. Cieszycie się ogromnym zaufaniem i uznaniem w swoim środowisku, a dla młodych farmaceutów jesteście przykładem profesjonalizmu i ofiarności w działaniu dla dobra wspólnoty zawodowej. Pozdrawiam wszystkich aptekarzy, członków naszego samorządu. Mam głęboką nadzieję, że będziecie mieli coraz więcej powodów do radości, a praca w aptece ponownie stanie się dla was źródłem zawodowej satysfakcji. Życzę wam sukcesów w życiu osobistym i powodzenia w wypełnianiu obowiązków aptekarskich. Źródło: 35&Itemid=66 Maria Ellnain-Wojtaszek Liście w kolorach Bukiet liści klonowych w kolorach jesieni, Z drewnianego wazonu roztacza kolory Ten jest żółty, ten złoty, ten cały w czerwieni, Tamten w zielonożółte malowany wzory. Ten przybrany radośnie jest pomarańczowy, Ten kolorem bordowym jesień ozdobiła. Tamtemu darowała smutniejszy, brązowy Wszystkim liściom klonowym barw nie poskąpiła.

18 16 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Jak co roku podczas uroczystości Dnia Aptekarza zostały wręczone, przyznawane przez Naczelną Radę Aptekarską Medale im. prof., Bronisława Koskowskiego, tytuły Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego i Mecenasa Samorządu Aptekarskiego oraz odznaki honorowe Ministra Zdrowia Za zasługi dla ochrony zdrowia. Spośród członków OIA w Białymstoku, Medale im. prof., B. Koskowskiego otrzymali: mgr Irena Adamowicz, mgr Alicja Dąbrowska-Sajewska, mgr Józef Zwoliński, tytuł Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego został przyznany prof. Elżbiecie Skrzydlewskiej, Mecenasem Samorządu Aptekarskiego została Elżbieta Nowak, odznaka honorowa Ministra Zdrowia Za zasługi dla ochrony zdrowia przyznana została mgr Wiesławie Jackowskiej. Poniżej zamieszczamy ich krótkie autobiogramy. Życiorys mgr Ireny Adamowicz zamieszczamy na str. 41. Red. Fot. Medal im. Bronisława Koskowskiego

19 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 17 Odznaczeni Medalem im. Bronisława Koskowskiego Mgr farm. Alicja Dąbrowska-Sajewska Urodziła się r. w miejscowości Rosochate-Kość. W roku 1972 ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na Akademii Medycznej w Gdańsku w charakterze asystenta. W latach pracowała jako nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Białymstoku. W roku 1991 otworzyła własna aptekę w Białymstoku, która prowadzi do dnia dzisiejszego. Wraz z synem i synową jest współwłaścicielem kilku białostockich aptek. Od początku działalności samorządu aptekarskiego czynnie uczestniczy w działaniach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. W II kadencji działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku wchodziła w skład Komisji Ekonomicznej oraz Komisji ds. Rozmów z Podlaską Kasą Chorych. Była w składzie założycielskim hurtowni aptekarskiej PZA Multi Pharme S.A. Stanęła na czele komitetu organizacyjnego Fundacji Pro Pharamcia, wspierającej nauki farmaceutyczne. Do roku 2000 była członkiem komitetu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Farmacji Regionu Północno- Wschodniego, gdzie zajmowała się tematyką praktycznej nauki zawodu oraz problematyką współpracy z Kasą Chorych. W jej aptekach do dziś pobierają praktyczną naukę zawodu absolwenci Wydziału Farmaceutycznego AMB.

20 18 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Dr n. farm. Józef Zwoliński Urodził się r. w Kol. Teratyn. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie, uzyskując dyplom magistra farmacji w 1956r. Swoją karierę zawodową rozpoczął po studiach 1957r. jako pracownik naukowy Zakładu Chemii leków Farmaceutycznych Akademii Medycznej w Lublinie. Następnie w latach prowadził Apteka społeczną w Nurcu. Od roku 1963 pracował jako kierownik w aptece Szpitala Klinicznego AM w Białymstoku. Na tym stanowisku zdobył duży autorytet jako przedstawiciel zawodu farmaceutycznego, bowiem PSK w tamtym czasie była dużą wytwórnią leków recepturowych i galenowych, a zatem stanowisko kierownik takiej apteki musiało nieść za sobą wysokie zaangażowanie fachowe. W roku 1971 obronił pracę doktorską z zakresu farmakologii. W 1974r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej. Następnie otworzył własną aptekę w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej. Dr Zwoliński od 1958r. należał do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przez 6 kadencji od 1966r. do 1982r. był członkiem Zarządu PTFarm. w Białymstoku. W latach był przewodniczącym Oddziału i organizatorem konferencji Model apteki współczesnej, obradującej w dniach 8-9 czerwca 1980r. Dr Zwoliński doprowadził do reaktywacji Sekcji Aptek Szpitalnych PTFarm. w Białymstoku i przewodniczył jej w latach W latach 60. i 70. Był działaczem Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Od początku działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku czynnie tworzył samorządność aptekarską na terenie Podlasia. Od 13 lutego 1992r. pełnił funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku. Aptekarz o nieskazitelnej postawie moralnej. Wzór dla adeptów sztuki aptekarskiej.

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c

Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c 3 Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c lokale przystosowane do działalności medycznej: - spełniają wymogi NZF, - wysokość pomieszczeń 3.2m, - podjazdy dla niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 9 (169) październik 2011 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 9 (169) październik 2011 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XVII nr 9 (169) październik 2011 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 W numerze: Wyzwania i dylematy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 12 (205) Grudzień 2009 Moje fascynacje... 3 Warunki przechowywania i transportu szczepionek... 5 Instytucje chroniące zadłużone apteki... 8 Termin opiniowania

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3

W NUMERZE. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej. grudzień 2007 3 grudzień 2007 1 2 nr 216 W NUMERZE WYDARZENIA Niech żyje Politechnika! Obchody Święta Nauki Wrocławskiej... 4 Prof. K. Wilk i prof. W. Witkiewicz nagrodzeni przez KRUWiO...9 KONFERENCJE O autonomii szkół

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Szpital przy Unii. Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków

Szpital przy Unii. Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE grudzień 2011 Numer 7/194 ISSN 1426-6318 Nakład 5600 egz. Szpital przy Unii Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków grudzień 2011 1 Szanowne

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Farmacja Krakowska Kwartalnik, rok XV / nr 2 / 2012 WYDAWCA: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków tel.:

Bardziej szczegółowo