FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI"

Transkrypt

1 TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

2 PKWiU ISSN X Na okładce: Logo Rok Jana Czochralskiego Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny Izby Aptekarskiej w Białymstoku Komitet Redakcyjny: Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk Stefan Rostafiński(redaktor prowadzący), Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk Wydawca: Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku Białystok, ul. Ludwika Zamenhofa 27 tel./fax , tel pl Nr konta bankowego: PKO BP S.A I Oddział Białystok Druk i oprawa: P.W. Total-Druk s. c Białystok, ul. Świętojańska 18/3 tel ; tel./fax Przygotowanie do druku: Elżbieta Jarmoc -Biuro 0IA Białystok Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku Białystok, ul. Kombatantów 4 tel , Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczonych w biuletynie.

3 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 1 Poezje w nr 3/79 Biuletynu Piękne i nastrojowe wiersze autorstwa wielokroć goszczącej na naszych łamach dr Marii Ellnain -Wojtaszek pochodzą z wydanego w 2013 r. tomiku Pamięć i przemijanie. To już dziewiąty tomik wydany przy pomocy farmaceutów i instytucji farmaceutycznych. Ten ostatni opatrzony jest adnotacją: Przedsięwzięciu wydawniczemu patronuje dr farm Jan Majewski Przewodniczący Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Poznaniu. Tak więc pięknu słowa towarzyszy tu piękno czynu, co oby znajdowało naśladowców. Red. Maria Ellnain-Wojtaszek Pamięci czas Kiedy słyszysz dzwonu głos, myślisz - czas ucieka. Czujesz tak, gdy patrzysz w toń, którą niesie rzeka, Dzwonu glos i wody toń - bezpowrotnie mija. Tylko wciąż, gdzieś może trwa, ludzka pamięć czyja? I pamięta każdy dzień i wszystkie dnia chwile. Co promienne w szczęścia blask upływały mile I pamięta także te, co cierniem raniły I na sercu, kropli łzą, trwały ślad wyryły. Milknie dzwon... przemija czas... woda hen przepływa. Tylko pamięć, trwały ślad chwil minionych skrywa.

4 2 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO SPIS TREŚCI Poezje w nr 3/79 Biuletynu...1 Spis treści...2 Wielki Sukces Żeglarski członków OIA w Białymstoku.. 3 Nowe Prawo Komunikat w sprawie przedłużenia trwania okresu edukacyjnego Interpretacja Biura OIAB w sprawie stażu pracy w aptece wymaganego do objęcia funkcji kierownika apteki...5 Z Naczelnej Izby Aptekarskiej Uroczystości X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie Przemówienie prezesa NRA- dr. G. Kucharewicza...11 Odznaczeni podczas Uroczystości Dnia Aptekarza Mgr farm. Alicja Dąbrowska-Sajewska. 17 Dr Józef Zwoliński Prof. Elżbieta Skrzydlewska Mec. Elżbieta Nowak Z prac ORA Sprawozdanie z działalności ORA Apel ORA w Białymstoku ws. składek członkowskich...28 Z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Farmacja białostocka najlepsza! Z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego XXII Naukowy Zjazd PTFarm- S. Rostafiński, M. Tomczyk Odznaczenia przyznane przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Mgr farm. Irena Kałlaur Mgr farm. Helena Bujwid Dr Jan Chlabicz Mgr farm. Irena Adamowicz Dr Wojciech Miltyk Ocalić od zapomnienia Prof. Jan Czochralski wielki uczony z małej Kcyni- S. Rostafiński Varia Syn aptekarza prof. Norman Richard Davies J. Radecka.. 49 Komunikaty Nowa książka Zb. Beli O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji..52

5 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 3 Wielki Sukces Żeglarski członków OIA w Białymstoku W dniach w Kietlicach odbyły się II Regaty Farmaceutów. Wzięło w nich udział 16 załóg, które reprezentowały 9 Okręgowych Izb Aptekarskich. Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku reprezentowały dwie załogi. Regaty odbywały się w dwóch klasyfikacjach: Całość Regat i główna nagroda - Puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz specjalna klasyfikacja w tzw. biegu długim wokół wyspy Upałty na jeziorze Mamry o puchar Prezesa Olsztyńskiej Rady Aptekarskiej. Nasza zwycięska załoga na jachcie Macieja wystartowała w składzie: dr n. farm. Joanna Nazarko-Sadowska - sternik Maciej Sadowski mgr farm. Marek Dziemian mgr farm. Karol Monieta.. zdobywając I miejsca w obu klasyfikacjach i odbierając Puchary Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Prezesa Olsztyńskiej Izby Aptekarskiej. Obok Pucharów przyznano również nagrody specjalne: Statuetkę dla najlepszego nawigatora regat ufundowaną przez Czasopismo Aptekarskie przyznano Joannie Nazarko-Sadowskiej. Serdeczne gratulacje! 44

6 4 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Nowe Prawo KOMUNIKAT w sprawie przedłużenia trwania okresu edukacyjnego. Zasady ciągłych szkoleń farmaceutów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132, poz z późn. zm.). rozliczeniowych. Ciągłe szkolenia farmaceutów realizowane są w pięcioletnich okresach Zgodnie z 7 pkt 5 w/w rozporządzenia, czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenia, przez Okręgową Radę Aptekarską, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 7 pkt 6 mówi, iż wniosek o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej, której jest członkiem. PRZYPOMINAMY, że dnia 31 grudnia 2013r. kończy się kolejny pięcioletni okres edukacyjny, zatem z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego należy złożyć przed upływem tego terminu. Złożenie wniosku o przedłużenie po zakończeniu okresu edukacyjnego jest spóźnione i nie będzie on podlegać rozpatrzeniu. Kierownik Biura OIA w Białymstoku Elżbieta Jarmoc

7 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 5 KOMUNIKAT BIURA OIA w BIAŁYMSTOKU W SPRAWIE STAŻU PRACY W APTECE WYMAGANEGO DO OBJĘCIA FUNKCJI KIEROWNIKA APTEKI Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm. ) w aptece powinien ustanowiony być farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki, czyli kierownik apteki, spełniający wymagania zawarte w ustawie, tzn. posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w aptece, a w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej - co najmniej 3-letni staż pracy w aptece. Tak ogólnie sformułowany wymóg posiadania 3-letniego lub 5-letniego stażu pracy w aptece może powodować wątpliwości interpretacyjne dotyczące głównie charakteru zatrudnienia i wymiaru czasowego, oraz okresów braku świadczenia pracy pomimo ciągłości zatrudnienia. Na podstawie dostępnych opinii prawnych izb aptekarskich, w tym Naczelnej Izby Aptekarskiej, wypowiedzi ekspertów prawa pracy w gazetach farmaceutycznych oraz orzecznictwa sądowego Biuro OIA w Białymstoku wyjaśnia, że niewłaściwym jest zaliczenie do wymaganego stażu pracy w aptece wszelkiego rodzaju urlopów: macierzyńskiego, wychowawczego bądź innych okresów pobierania zasiłków chorobowych, czy też dla bezrobotnych (z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który przez przepisy kodeksu pracy zrównany jest ze świadczeniem pracy). Przepisy kodeksu pracy zaliczają wprawdzie te okresy do ogólnego stażu pracy, ale tylko takiego, od którego zależą uprawnienia dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatku za wysługę lat, wysokości nagrody jubileuszowej itp., nie zaś do stażu pracy wymaganego do nabycia uprawnień zawodowych czy objęcia określonego stanowiska lub awansu zawodowego. Świadczenie pracy wymagane do zaliczenia stażu powinno odbywać się na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku cywilnoprawnego w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8 godzin na dobę ( przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy ). Jest to zgodne z orzecznictwem sądowym ( wyrok WSA w Warszawie z dnia r. sygn. akt VII SA/Wa 1389/07 ). Gwarancją, że osoba kierownika apteki będzie posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do pełnienia powyższej funkcji jest spełnienie wymogu minimalnego stażu pracy w aptece, w okresie podanym w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne. Biuro prawne OIA w Białymstoku

8 6 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Z Naczelnej Izby Aptekarskiej OBCHODY X OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA APTEKARZA W WARSZAWIE Obchody X Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, czyli dorocznego Święta Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów, organizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską, w tym roku objęte zostały patronatem honorowym przez ministra zdrowia, który osobiście uczestniczył w uroczystościach. Były one okazją do refleksji nad znaczeniem i społeczną rolą zawodu farmaceuty nie tylko w systemie opieki zdrowotnej, ale i w całym społeczeństwie, które niezmiennie obdarza aptekarzy dużym szacunkiem i zaufaniem. Uroczystości rozpoczęły się 18 września 2013 r. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Mszę Świętą w intencji aptekarzy i ich rodzin odprawili ks. prof. dr. hab. Stanisławem Warzeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i ks. Grzegorz Boraczewski, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej. Nawiązując do liturgicznego wspomnienia świętych męczenników Kosmy i Damiana (w kalendarzu liturgicznym Kościoła 26 września), ks. Stanisław Warzeszak wskazał na etyczny wymiar pracy farmaceuty. Święci Kosma i Damian weszli do historii medycyny jako bezinteresowni lekarze. Ich posługa lekarska opierała się na wdzięczności wobec Boga za otrzymane dary. Kierowali się wyłącznie motywem miłości do człowieka chorego i bezwarunkowym obowiązkiem jego leczenia. Ich świadectwo chrześcijańskiej bezinteresowności pociągnęło wiele osób do wiary i naśladowania zasad Ewangelii. Ich oddanie chorym ukazało lepiej świętość życia ludzkiego i bezwarunkowy obowiązek jego ochrony. W naszych czasach służba medyczna i męczeństwo świętych braci bliźniaków inspiruje do przemyślenia jakości naszej posługi na rzecz chorych i cierpiących powiedział Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. W głównych uroczystościach w Filharmonii Narodowej w Warszawie uczestniczyło ponad 300 osób. W obchodach wzięli udział między innymi: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewcz, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz reprezentanci

9 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 7 samorządów osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Obecni byli przedstawiciele mediów, a także firm i hurtowni farmaceutycznych. Na uroczystość w Sali Kameralnej Filharmonii przybyli członkowie organów Naczelnej Izby Aptekarskiej, przedstawiciele okręgowych izb aptekarskich i farmaceuci z całego kraju. Gości powitał dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W swoim wystąpieniu podkreślił rosnące znaczenie Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w procesie integrowania całego środowiska. Ten dzień uświadamia nam, że jesteśmy częścią wspólnoty, którą społeczeństwo niezmiennie obdarza dużym szacunkiem i zaufaniem. To wspólnota wyjątkowych ludzi, którym inni ludzie powierzają swoje zdrowie i życie. W tym szczególnym dniu chcę z dumą powiedzieć: jestem aptekarzem. Wybrałem ten zawód wiele lat temu, mając świadomość czekających mnie obowiązków, ale i wierząc w sens pracy, której wykonywanie wiąże się z nieustannym pogłębianiem fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem zasad etyki i deontologii aptekarskiej. Nie można bowiem być aptekarzem, nie akceptując rygorystycznego kodeksu moralnego, nie przestrzegając standardów chroniących dobra najwyższe, które mają pierwszorzędną wartość dla społeczeństwa powiedział prezes NRA. Dr Grzegorz Kucharewicz podziękował ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi za wycofanie z Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne w celu doprecyzowania zakazu reklamy aptek. Prezes NRA podziękował również wszystkim sygnatariuszom listu otwartego aptekarzy do ministra zdrowia za udzielone poparcie. To bezprecedensowe wydarzenie w historii odrodzonego samorządu aptekarskiego. Niemal cztery tysiące farmaceutów zaapelowało do ministra zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących zakazu reklamy aptek i ich działalności, powołując się na wartości trwale wpisane w wykonywanie zawodu farmaceuty. List otwarty wraz z wykazem podpisanych pod nim farmaceutów prezes Grzegorz Kucharewicz wręczył ministrowi Bartoszowi Arłukowiczowi podczas uroczystości w Filharmonii Narodowej.

10 8 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Życzenia członkom samorządu aptekarskiego złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Minister podziękował środowisku aptekarzy za konstruktywny dialog i zaangażowanie, a jednocześnie zaapelował do farmaceutów, aby zadbali o bezpieczeństwo pacjentów, którzy mają prawo otrzymać lek refundowany. Ponadto minister zdrowia zapewnił aptekarzy, że przepis dotyczący zakazu reklamy aptek i ich działalności nie będzie zmieniany. Wyrazy uznania i serdeczne życzenia przekazali aptekarzom również wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewcz i przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego. fot. Prezes NRA Grzegorz Kucharewicz i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz

11 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 9 Podczas warszawskiej gali minister Bartosz Arłukowicz wręczył farmaceutom odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodu farmaceuty oraz odznaki honorowe Ministra Zdrowia Za zasługi dla ochrony zdrowia (z OIA w Białystoku wyróżniona została tą odznaką mgr Wiesława Jackowska). Ponadto zasłużeni aptekarze odebrali Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, przyznawane za zasługi dla rozwoju polskiego aptekarstwa na podstawie uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/45/2005 z 14 września 2005 r. To najwyższe odznaczenie, jakim może uhonorować farmaceutę samorząd aptekarski, otrzymali: Adamowicz Irena, Andrzejewska Jolanta, Bednarczyk Jacek, Bukiewicz Eugeniusz, Cichocka - Koralewska Maria, Chmielak Małgorzata, Cylke Andrzej, Drabczyńska Halina, Dąbrowska- Sajewska Alicja, Drożdziel Maria, Dubaniewicz Maria, Goś Mirosław, Głogowski Adrian, Hajdon-Chełmińska Maria, Jaskros-Głogowska Leokadia, Izdebski Artur, Jędrzejczak Barbara, Jękot Barbara, Kaczmarek Zofia, Kloc Tomasz, Kolarski Józef, Kos Małgorzata, Krupa Franciszek, Kwapisz Adam, Migas Piotr, Miszczak Elżbieta, Nowakowska Seweryna, Ochota Ewa, Oleksa Jędrzej, Pająk Maria, Pieńkoś Wiesław, Pietrzykowski Michał, Pławska Anna, Rykaczewski Wojciech, Rudnicka Danuta, Różalska Halina, Stróżyk Grzegorz, Szkopański Wojciech, Szymańska Grażyna, Tułacz Ewa, Weli-Wegbe Maria, Wolf Zofia, Zagórny Grzegorz, Zielińska Zofia, Zwoliński Józef, Żychowska Jolanta, Żyto Alina, Żukowska Krystyna, Żółtowska Bożena.. Wręczone zostały również tytuły Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego (przyznane przez NRA Andrzejowi Bednarzowi, Danucie Ignyś, Ryszardowi Jasińskiemu, Zofii Matuszewskiej, Konstantemu Potockiemu, Elżbiecie Skrzydlewskiej i Monice Urbaniak) i wyróżnienia Mecenas Samorządu Aptekarskiego (otrzymali je: Waldemar Firek, Kazimiera Klementys, Elżbieta Nowak i Krzysztof Urbański). (Nazwiska napisane wytłuszczoną czcionką należą do osób wytypowanych przez OIA w Białymstoku Red.)

12 10 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO fot. Wyróżnieni odznaką honorową Za zasługi dla ochrony zdrowia Uczestnicy uroczystości w Filharmonii Narodowej wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego INSANO, podczas którego wystąpiła również wokalistka Olga Karolina Szomańska. EUGENIUSZ JAROSIK Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej Źródło:

13 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 11 Przemówienie prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr GRZEGORZA KUCHAREWICZA X OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ APTEKARZA 18 września 2013 r. Po raz dziesiąty obchodzimy Ogólnopolski Dzień Aptekarza święto naszego zawodu, święto wszystkich farmaceutów. To święto stało się nam, aptekarzom, bardzo bliskie. Ten dzień uświadamia nam, że jesteśmy częścią wspólnoty, którą społeczeństwo niezmiennie obdarza dużym szacunkiem i zaufaniem. To wspólnota wyjątkowych ludzi, którym inni ludzie powierzają swoje zdrowie i życie. W tym szczególnym dniu chcę z dumą powiedzieć: jestem aptekarzem. Wybrałem ten zawód wiele lat temu, mając świadomość czekających mnie obowiązków, ale i wierząc w sens pracy, której wykonywanie wiąże się z nieustannym pogłębianiem fachowej wiedzy oraz przestrzeganiem zasad etyki i deontologii aptekarskiej. Nie można bowiem być aptekarzem, nie akceptując rygorystycznego kodeksu moralnego, nie przestrzegając standardów chroniących dobra najwyższe, które mają pierwszorzędną wartość dla społeczeństwa. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że łamanie norm tegoż kodeksu prowadzi do praktyk deformujących oblicze farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego i godzących w wizerunek apteki jako placówki ochrony zdrowia. Tymczasem ani mechanizmy rynkowe, ani naciski społeczne, bądź wymagania administracyjne, nie zwalniają aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu. Ma to fundamentalne znaczenie w warunkach liberalnej gospodarki rynkowej i tendencji do instrumentalnego traktowania pacjenta, który często staje się narzędziem do osiągania partykularnych celów biznesowych. W tej perspektywie znika osoba cierpiąca, a zamiast niej pojawia się konsument leku, aptekarz natomiast zaczyna być postrzegany jako sprzedawca produktu leczniczego. Tej perspektywie, a także wszelkim próbom uprzedmiotowienia roli aptekarza i pozbawienia go istotnych kompetencji moralnych, trzeba się stanowczo przeciwstawiać. Musimy przede wszystkim przeciwstawić się agresywnemu lobbingowi przeciwników zakazu reklamy aptek i ich działalności. Nie ulega wątpliwości, że głównym celem trwającej od wielu miesięcy kampanii jest wywarcie silnej presji zarówno na opinię publiczną, jak i na organy państwa odpowiedzialne za stanowienie i przestrzeganie przepisów ustawy o refundacji leków i ustawy Prawo farmaceutyczne. Iluzje i mity rozprzestrzeniane w przestrzeni publicznej splatają się z fałszywą argumentacją i hipokryzją. Nie liczą się bowiem środki, lecz cel. Nie jest przecież prawdą, że zakaz reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich działalności ogranicza lub wręcz wyklucza prowadzenie w aptekach opieki

14 12 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO farmaceutycznej. Obecnie w każdej aptece farmaceuta informuje pacjenta o stosowaniu leków, działaniach niepożądanych, a także o możliwych interakcjach, jeśli chory przyjmuje kilka leków równocześnie. Apteki są też często pierwszym miejscem, do którego pacjenci udają się po poradę. Samorząd aptekarski stanowczo protestuje przeciwko wykorzystywaniu idei opieki farmaceutycznej do prowadzenia działań marketingowych, a zwłaszcza programów lojalnościowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży leków w wybranych aptekach. Takie praktyki zgodnie z orzeczeniami polskich sądów administracyjnych - nie mają nic wspólnego z podstawowymi zadaniami opieki farmaceutycznej, lecz są formą reklamy działalności apteki. My, farmaceuci wykonujący zawód zaufania publicznego, w szczególny sposób jesteśmy odpowiedzialni za naszych pacjentów. W obliczu działań sprzeciwiających się porządkowaniu rynku farmaceutycznego musimy obnażać wszelkie praktyki sprzeczne z prawem i regułami etycznymi, między innymi zawartymi w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Opinię środowiska aptekarskiego w sprawach istotnych dla naszego zawodu wyraziliśmy ostatnio dobitnie w liście otwartym do ministra zdrowia, opracowanym przez Naczelną Izbę Aptekarską. Kilka tysięcy farmaceutów poparło zawarte w tym liście opinie i apel do ministra zdrowia, by nie wprowadzać żadnych zmian w przepisach dotyczących zakazu reklamy aptek. Składając pod tym listem swoje podpisy, pokazaliśmy jedność i siłę naszego środowiska. Samorząd aptekarski z zadowoleniem przyjął decyzję Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu z Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw propozycji zmiany art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne w celu tak zwanego doprecyzowania zakazu reklamy aptek. Naszym zdaniem przepisy te są jasne i nie wymagają ani zmian, ani jakichś szczególnie skomplikowanych działań interpretacyjnych. Dziękujemy, Panie Ministrze! Z przykrością muszę stwierdzić, że interesy przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej nie zawsze pozostają w zgodzie z istotą zawodu farmaceuty i obowiązującymi go zasadami etycznymi. Nie po raz pierwszy w sprawach ważnych dla naszego zawodu wypowiadają się niefarmaceuci. Niedawno pojawiły się propozycje organizacji reprezentujących środowiska biznesowe, by umożliwić aptekom informowanie pacjentów o posezonowej wyprzedaży leków lub o sprzedaży z dużą zniżką produktów leczniczych z kończącym się terminem ważności. Zgoda na taką działalność byłaby w gruncie rzeczy zgodą na prowadzenie reklamy aptek i rezygnację z ochrony takich wartości, jak zdrowie i życie pacjentów. Prawidłowo rozumiane dobro pacjenta musi być stawiane ponad korzyści przedsiębiorców. Lek nie jest przecież zwykłym artykułem konsumpcyjnym.

15 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 13 fot. prezes NRA Grzegorz Kucharewicz przemawia podczas uroczystości w Filharmonii Narodowej. Postulaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców to jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że trzeba jak najszybciej przywrócić zasadę apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy. Samorząd aptekarski uważa, że należy jak najszybciej przystąpić do prac nad gruntowną zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, poprzedzoną moratorium na otwieranie nowych aptek. Przywrócenie polskiemu aptekarstwu reguły apteka dla aptekarza lub spółki aptekarzy to jeden z najważniejszych postulatów naszego samorządu, zgłaszany konsekwentnie już ponad dwadzieścia lat. Tego rodzaju regulacja, od dawna już obecna w porządkach prawnych większości państw Unii Europejskiej, zapewnia faktyczną niezależność wykonywania zawodu farmaceuty i jest najlepszym gwarantem bezpiecznej dystrybucji leków, opartej na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy farmaceutów. Zastrzeżenie posiadania i prowadzenia apteki wyłącznie dla farmaceuty lub spółki aptekarzy zgodne jest z prawem unijnym, o czym świadczy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 19 maja 2009

16 14 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO roku, który w uzasadnieniu orzeczenia wskazał na właściwe pojmowanie zasady swobody działalności gospodarczej. Samorząd konsekwentnie domaga się też, aby przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki uwzględniane były, tak jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, kryteria demograficzne i geograficzne. Rynek aptek może być regulowany przez państwo, na co wskazuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 1 czerwca 2010 roku. Wśród postulowanych przez samorząd zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne jest również zmiana regulacji dotyczących dyżurów aptek, doprecyzowania przepisów regulujących łączenie obrotu hurtowego z detalicznym w ramach tego samego podmiotu i jednostek powiązanych, a także zdecydowane ograniczenie listy leków, które mogą być sprzedawane w obrocie pozaaptecznym. Leki muszą wrócić do apteki. Tylko tam są właściwe warunki do ich przechowywania i tylko tam pacjent uzyska rzetelną informację o nabywanym leku. Jeśli polska apteka ma być mocnym ogniwem systemu dystrybucji leków, to trzeba jej zagwarantować stabilność ekonomiczną i sprzyjające warunki do prowadzenia działalności. Konieczne są zatem dalsze reformy rynku farmaceutycznego i zmiany w prawie farmaceutycznym. Z dostępnych informacji wynika, że bardzo dużo aptek, zwłaszcza tych, które należą do indywidualnych aptekarzy, boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Wiele aptek zostało już zlikwidowanych, inne stanęły na skraju bankructwa. Wobec pogarszającej się kondycji finansowej aptek konieczna jest pilna zmiana tabeli marż detalicznych na leki refundowane ze środków publicznych. W wielu aptekach marża generowana na lekach refundowanych nie pokrywa kosztów związanych z wydawaniem ich pacjentom. Marża kwotowa na leki jest zdecydowanie za niska. Tabela marż detalicznych musi uwzględniać realne koszty wydawania leków refundowanych i funkcjonowania apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Decyzje rządu muszą być szybkie i zdecydowane. Aptekarze nie mogą już czekać, ciągle zaciskając pasa. Samorząd przedstawi wkrótce analizę sytuacji ekonomicznej aptek i propozycję nowej tabeli marż. Samorząd aptekarski będzie też nadal przekonywać rząd do zmiany przepisu ustawy o refundacji leków dotyczącego sposobu naliczania urzędowej marży detalicznej. Samorząd aptekarski nigdy nie zaakceptował tego sposobu naliczania marży detalicznej, dyskryminującego apteki. Uważamy, że powinna być ona naliczana od ceny hurtowej brutto leku, a nie od ceny stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej. W dniu naszego święta chciałbym podziękować wszystkim aptekarzom, którzy z pełnym poświęceniem pracują w aptekach, zawsze gotowi nieść pomoc i służyć swoim pacjentom zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem. W szczególny sposób

17 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 15 pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim farmaceutom odznaczonym Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego. Medale te zostały przyznane przez Naczelną Radę Aptekarską za zasługi dla polskiego aptekarstwa. Dziękuję za waszą pracę i zaangażowanie w działalność odrodzonego samorządu aptekarskiego. Cieszycie się ogromnym zaufaniem i uznaniem w swoim środowisku, a dla młodych farmaceutów jesteście przykładem profesjonalizmu i ofiarności w działaniu dla dobra wspólnoty zawodowej. Pozdrawiam wszystkich aptekarzy, członków naszego samorządu. Mam głęboką nadzieję, że będziecie mieli coraz więcej powodów do radości, a praca w aptece ponownie stanie się dla was źródłem zawodowej satysfakcji. Życzę wam sukcesów w życiu osobistym i powodzenia w wypełnianiu obowiązków aptekarskich. Źródło: 35&Itemid=66 Maria Ellnain-Wojtaszek Liście w kolorach Bukiet liści klonowych w kolorach jesieni, Z drewnianego wazonu roztacza kolory Ten jest żółty, ten złoty, ten cały w czerwieni, Tamten w zielonożółte malowany wzory. Ten przybrany radośnie jest pomarańczowy, Ten kolorem bordowym jesień ozdobiła. Tamtemu darowała smutniejszy, brązowy Wszystkim liściom klonowym barw nie poskąpiła.

18 16 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Jak co roku podczas uroczystości Dnia Aptekarza zostały wręczone, przyznawane przez Naczelną Radę Aptekarską Medale im. prof., Bronisława Koskowskiego, tytuły Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego i Mecenasa Samorządu Aptekarskiego oraz odznaki honorowe Ministra Zdrowia Za zasługi dla ochrony zdrowia. Spośród członków OIA w Białymstoku, Medale im. prof., B. Koskowskiego otrzymali: mgr Irena Adamowicz, mgr Alicja Dąbrowska-Sajewska, mgr Józef Zwoliński, tytuł Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego został przyznany prof. Elżbiecie Skrzydlewskiej, Mecenasem Samorządu Aptekarskiego została Elżbieta Nowak, odznaka honorowa Ministra Zdrowia Za zasługi dla ochrony zdrowia przyznana została mgr Wiesławie Jackowskiej. Poniżej zamieszczamy ich krótkie autobiogramy. Życiorys mgr Ireny Adamowicz zamieszczamy na str. 41. Red. Fot. Medal im. Bronisława Koskowskiego

19 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 17 Odznaczeni Medalem im. Bronisława Koskowskiego Mgr farm. Alicja Dąbrowska-Sajewska Urodziła się r. w miejscowości Rosochate-Kość. W roku 1972 ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na Akademii Medycznej w Gdańsku w charakterze asystenta. W latach pracowała jako nauczyciel zawodu w Medycznym Studium Zawodowym w Białymstoku. W roku 1991 otworzyła własna aptekę w Białymstoku, która prowadzi do dnia dzisiejszego. Wraz z synem i synową jest współwłaścicielem kilku białostockich aptek. Od początku działalności samorządu aptekarskiego czynnie uczestniczy w działaniach Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. W II kadencji działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku wchodziła w skład Komisji Ekonomicznej oraz Komisji ds. Rozmów z Podlaską Kasą Chorych. Była w składzie założycielskim hurtowni aptekarskiej PZA Multi Pharme S.A. Stanęła na czele komitetu organizacyjnego Fundacji Pro Pharamcia, wspierającej nauki farmaceutyczne. Do roku 2000 była członkiem komitetu redakcyjnego biuletynu informacyjnego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Farmacji Regionu Północno- Wschodniego, gdzie zajmowała się tematyką praktycznej nauki zawodu oraz problematyką współpracy z Kasą Chorych. W jej aptekach do dziś pobierają praktyczną naukę zawodu absolwenci Wydziału Farmaceutycznego AMB.

20 18 3/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Dr n. farm. Józef Zwoliński Urodził się r. w Kol. Teratyn. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie, uzyskując dyplom magistra farmacji w 1956r. Swoją karierę zawodową rozpoczął po studiach 1957r. jako pracownik naukowy Zakładu Chemii leków Farmaceutycznych Akademii Medycznej w Lublinie. Następnie w latach prowadził Apteka społeczną w Nurcu. Od roku 1963 pracował jako kierownik w aptece Szpitala Klinicznego AM w Białymstoku. Na tym stanowisku zdobył duży autorytet jako przedstawiciel zawodu farmaceutycznego, bowiem PSK w tamtym czasie była dużą wytwórnią leków recepturowych i galenowych, a zatem stanowisko kierownik takiej apteki musiało nieść za sobą wysokie zaangażowanie fachowe. W roku 1971 obronił pracę doktorską z zakresu farmakologii. W 1974r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej. Następnie otworzył własną aptekę w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej. Dr Zwoliński od 1958r. należał do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przez 6 kadencji od 1966r. do 1982r. był członkiem Zarządu PTFarm. w Białymstoku. W latach był przewodniczącym Oddziału i organizatorem konferencji Model apteki współczesnej, obradującej w dniach 8-9 czerwca 1980r. Dr Zwoliński doprowadził do reaktywacji Sekcji Aptek Szpitalnych PTFarm. w Białymstoku i przewodniczył jej w latach W latach 60. i 70. Był działaczem Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Od początku działalności Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku czynnie tworzył samorządność aptekarską na terenie Podlasia. Od 13 lutego 1992r. pełnił funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku. Aptekarz o nieskazitelnej postawie moralnej. Wzór dla adeptów sztuki aptekarskiej.

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty Ogólnopolska Konferencja Naukowowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty jest organizowana przez Sekcję Studencką

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r. Regulamin odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece, po obronie pracy

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty NAZWA WYDARZENIA Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty ORGANIZATOR Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA K O M U N I K A T Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja ZASADY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 17 marca 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w aptece na kierunku farmacja Na podstawie 50 ust. 3 pkt 23 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój.

Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, 8-10 sierpnia, Krynica-Zdrój. Nastrój urlopowo-letni, ale nie w sensie poruszanych problemów i omawianych tematów. Od lewej uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad działania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu rękojmi naleŝytego prowadzenia apteki przez

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ 2011-02-18 SZTYWNE CENY I MARŻE, NOWA TABELA MARŻ DETALICZNYCH, OBOWIĄZEK POBIERANIE ODPŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY, CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY APTEK I ICH DZIAŁALNOŚCI, ZAKAZ STOSOWANIA ZACHĘT ODNOSZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne:

Postanowienia ogólne: REGULAMIN ODBYWANIA SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE, PO OBRONIE PRACY MAGISTERSKIEJ W RAMACH PROGRAMU JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO NA KIERUNKU FARMACJA Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r.

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Reprezentacyjny salon na I p. Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość. Wykład inauguracyjny pt.:

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Rozdział I 1 Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane dalej Towarzystwem. 2 Terenem działania Towarzystwa jest obszar

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr 013/97/00/III. Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 14 kwietnia 2000 r. Uchwała Nr 013/97/00/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy. Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r.

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r. POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T Tekst jednolity na dzień 14.04.2011 r. Do użytku wewnętrznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego 1 Rozdział I Postanowienia ogólne Towarzystwo przyjmuje

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Nasz znak: SIAKat-025-2006 Katowice 2007-03-15 Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustaliliśmy zasady opiniowania kandydatów na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r.

Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Spotkanie z okazji 90-tych urodzin dr n. farm. Tadeusza Szuby, 5 listopada 2015 r. Kwiaty i życzenia od mgr farm. Aliny Fornal. Pamiątkowe zdjęcie z Jubilatem. Delegaci XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1 Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1 I. Zasady ogólne 1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwany dalej Uniwersytetem, może

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW 2015/2016

I ROK STUDIÓW 2015/2016 Plan studiów na kierunku farmacja studia stacjonarne i niestacjonarne I ROK STUDIÓW 2015/2016 * 1. Chemia ogólna i nieorganiczna W/S/Dw O Egzamin 24/10/116 14 2. Język angielski Dw O Zaliczenie 90 3 I

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 7 kwietnia 2014 NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce VI kadencja Sejmu Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14651 w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce Szanowny Panie Marszałku!

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014

Sprawozdanie. z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak. 3 stycznia 30 czerwca 2014 Sprawozdanie z działalności przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marty Klimkowskiej Misiak 3 stycznia 30 czerwca 2014 Styczeń 2014 3 stycznia dyżur w siedzibie izby 7 stycznia udział w programie

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli Już po raz dziesiąty w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży odbyły się zmagania pasjonatów gry w brydża sportowego. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r. Uroczystość ślubowania i wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów oraz dyplomów specjalizacji. Warszawa Podchorążówka w Łazienkach Królewskich, 15 kwietnia 2009 r. Gmach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr O - 38 II Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr O - 38 II Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku Uchwała Nr O - 38 II - 2009 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie warunków i trybu nadawania odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej Izby Architektów (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE

POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE POWODZENIE REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE WARUNKI KONIECZNE Cykl czterech konferencji pod patronatem: J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lewińskiego

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli

Uhonorowano mazowieckich nauczycieli Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10605,w-warszawie-uhonorowano-nauczycieli.htm l Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 15:35 Uhonorowano mazowieckich nauczycieli 17 października

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego. UCHWAŁA NR 36/2010 SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzono dyskusję i powołano Komisję do spraw Aptek Szpitalnych. 2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

Przeprowadzono dyskusję i powołano Komisję do spraw Aptek Szpitalnych. 2. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty. W dniu 10 grudnia 2015 roku odbyło się trzecie posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otwarła Prezes PORA p. dr Lucyna Samborska. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 8 sierpnia 2002 r. Druk nr 178 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ oraz

Bardziej szczegółowo

2009r. 1100 (+20) Przemyski

2009r. 1100 (+20) Przemyski Sprawozdanie z działalności PORA między XXIV a XXV Zjazdem Delegatów PORA za okres 16.04.2009r -15.04.2010 r Rzeszów 2010 Cel zjazdu przyjęcie sprawozdania organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo