DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2222 w Głogowie Małopolskim Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy w 2007 roku w Głogowie Małopolskim Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Głogowie Małopolskim Nr II/10/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Głogowie Małopolskim Nr II/11/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Głogów Małopolski w Głogowie Małopolskim Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok w Głogowie Małopolskim Nr II/13/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Kolbuszowej Nr LIII/508/06 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w Kolbuszowej Nr LIV/517/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w Mieście i Gminie Kolbuszowa w Mielcu Nr III/9/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r w Mielcu Nr III/10/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Mielcu Nr III/11/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów w Mielcu Nr III/12/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku w Mielcu Nr III/13/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w Mielcu Nr III/14/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach w Mielcu Nr III/15/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach w Mielcu Nr III/16/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec w Radymnie Nr 15/III/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno w Radymnie Nr 16/III/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru

2 Województwa Podkarpackiego w Ulanowie Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007 r w Ulanowie Nr II/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso UCHWAŁY RAD GMIN: 2242 w Adamówce Nr I/6/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów w 2007 roku oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku w Adamówce Nr I/9/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach w Adamówce Nr I/10/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach w Adamówce Nr I/11/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach w Baligrodzie Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Borowej Nr II/4/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2007 roku oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego w Borowej Nr II/8/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na 2007 rok w Borowej Nr II/9/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2007 rok w Borowej Nr II/10/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok w Grębowie Nr II/6/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w Grębowie Nr II/7/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów w roku w Jarocinie Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r w Jarocinie Nr II/8/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok w Krasnem Nr II/11/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta w Krasnem Nr II/12/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w Krzeszowie Nr II/11/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok w Krzeszowie Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok w Krzeszowie Nr II/14/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok w Krzeszowie Nr II/15/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Krzeszów na rok w Kuryłówce Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Kuryłówce Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

3 Województwa Podkarpackiego w Lubeni Nr II/4/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lubenia w Lutowiskach Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Przecławiu Nr II/12/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku w Przecławiu Nr II/13/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: dziennych stawek opłaty targowej w 2007 roku w Przecławiu Nr II/14/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia podatku od posiadania psów w 2007 roku w Przecławiu Nr II/15/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: podatku od środków transportowych w 2007 roku w Radomyśl nad Sanem Nr II/9/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok w Wojaszówce Nr II/7/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ANEKS 2271 Nr 1 z dnia 23 listopada 2006 r. zawartego pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno do porozumienia zawartego w sprawie realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO: 2272 Nr 190/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzyce Nr 191/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żołynia Nr 192/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodzisko Dolne Nr 193/06 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ORŁY: 2276 Nr 70/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Nr 71/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU 2278 z dnia 8 grudnia 2006 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzeg INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 2279 Nr WCC/1155/13702/W/OKR/2006/WS i NR PCC/1126/13702/W/OKR/2006/WS (Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz w siedzibą w Tarnobrzegu) INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 2280 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla działek nr 1062 i nr 1063 położonych w Mieście Tarnobrzeg obręb Nr 10 - Zakrzów stał się operatem ewidencji gruntów i budynków 10991

4 Województwa Podkarpackiego Poz. 2222i UCHWAŁA Nr II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy w 2007 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) oraz art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości: 1. Od budynków lub ich części: 1) od budynków mieszkalnych od 1m 2 powierzchni użytkowej - 0,44 zł 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m 2 powierzchni użytkowej - 18,27 zł 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 8,66 zł 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m 2 powierzchni użytkowej - 3,75 zł 5) pozostałych od 1m 2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,85 zł 6) od budowli - 2% wartości 2) Od gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,65 zł 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,50 zł 3) pozostałych od 1 m 2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 2. Inkasentów podatku od nieruchomości oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Rada Miejska ustali odrębną uchwałą. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2007 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Kamler 2223 UCHWAŁA Nr II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust,2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z nia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

5 Województwa Podkarpackiego Poz Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi : 1) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze, 2) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, 3) budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody, 4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby odprowadzenia i oczyszczenia ścieków, 5) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej. 6) grunty pozostałe zajęte pod strefę linii wysokiego napięcia 750 KV, 7) grunty wykorzystane jako drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Kamler 2224 UCHWAŁA Nr II/10/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zmianami), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (MP. Nr 72 poz. 721) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp. W następujących wysokościach: 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1000 zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1200 zł 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 800 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1100 zł c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton 1400 zł 4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton do 10 ton włącznie 700 zł b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 900 zł 6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) do 15 miejsc włącznie 800 zł b) od 16miejsc i mniej niż 30 miejsc 1400 zł c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1800 zł

6 Województwa Podkarpackiego Poz Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/402/2005 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Kamler Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 6 grudnia 2006 r. Inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 6 grudnia 2006 r. Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik Stawka podatku ( w złotych) balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż mniej niż dwie osie oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia lub zawieszeniem uznanym za równoważne osi jezdnych

7 Województwa Podkarpackiego Poz trzy osie Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 6 grudnia 2006 r. Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku ( w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych jedna oś dwie osie trzy osie UCHWAŁA Nr II/11/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Głogów Małopolski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: Na terenie Gminy Głogów Małopolski zwalnia się z podatku od środków transportowych nieobjęte zwolnieniami ustawowymi: 1) samochody ciężarowe, wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton. 2) autobusy szkolne przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci szkolnych. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 3. Traci moc uchwała Nr XL/412/2005 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Głogów Młp. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od 1 stycznia Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Kamler

8 Województwa Podkarpackiego Poz i UCHWAŁA Nr II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Obniżyć średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku z kwoty 35,52 zł określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (MP 74 poz.745) do kwoty 30,00 zł za 1 q dla celów podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Kamler 2227 UCHWAŁA Nr II/13/06 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zmianami), art. 6 b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U Nr 200 poz z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego,podatku leśnego oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Ustalić wynagrodzenia za inkaso w wysokości 7 % od zainkasowanych wpływów. 2. Wyznacza się następujących inkasentów w poszczególnych miejscowościach: 1. Miasto Głogów Małopolski Pan Grodecki Bartłomiej 2. Sołectwo Budy Głogowskie Pan Pastuła Stanisław 3. Sołectwo Hucisko Pan Drąg Stanisław 4. Sołectwo Lipie Pan Rząsa Stanisław 5. Sołectwo Miłocin Pan Tomaka Władysław 6. Sołectwo Pogwizdów Nowy Pan Bąk Stanisław 7. Sołectwo Pogwizdów Stary Pan Selwa Mieczysław 8. Sołectwo Przewrotne Pan Niemiec Janusz 9. Sołectwo Rogoźnica Pan Kowalczyk Marian 10.Sołectwo Rudna Mała 11.Sołectwo Styków 12.Sołectwo Wola Cicha 13.Sołectwo Wysoka Głogowska 14.Sołectwo Zabajka Pan Kędzior Zdzisław Pan Pytlak Władysław Pani Kruk Weronika Pan Furman Jan Pan Ślęzak Tadeusz 3. Inkasenci o których mowa w 2 rozliczają się z poboru należności w ciągu 7 dni po terminie poboru każdej raty.

9 Województwa Podkarpackiego Poz Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/403/2005 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz od posiadania psów, od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Kamler 2228 UCHWAŁA Nr LIII/508/06 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipiec 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1 (Dz. U. Nr 162 poz z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia, co następuje: 1. Gmina może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy, wpisanym do rejestru zabytków Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji. 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na: 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności, 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 14) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, 15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-14, 16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej Dotacja w zakresie, o którym mowa w 2 ust. 2 może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich,

10 Województwa Podkarpackiego Poz restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust.1,posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości 100% koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 3. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy lub powiatu nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Kolbuszowej w terminie do 30 września każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust Wniosek powinien zawierać: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą, 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, 3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku, 4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania, 5) określenie wysokości dotacji, 6) informację wnioskodawcy o dotychczasowych uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 4, 7) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 podmioty zobowiązane są dołączyć następujące dokumenty: 1) akt prawny stanowiący podstawę powołania danego Podmiotu i wyznaczający osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu lub aktualny wypis ze stosownego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych), 2) decyzję o wypisie do rejestru zabytków obiektu, 3) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej), 4) harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac, 5) decyzję właściwego organu zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, 6) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku Zatwierdzony przez Burmistrza Kolbuszowej wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w budżecie gminy. 2. Dotację przyznaje Rada Miejska w Kolbuszowej. 3. Powiadomienia podmiotów ubiegających się o dotację, o przyznaniu dotacji lub braku możliwości dofinansowania zadania, dokonuje Burmistrz Podmioty, którym przyznano dotację, zawierają z Burmistrzem Kolbuszowej stosowną umowę. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: 1) oznaczenia stron umowy, 2) zakres planowanych lub wykonanych prac i termin ich realizacji, 3) wysokość dotacji, oraz termin i tryb jej płatności, 4) tryb kontroli wykonania umowy, 5) sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 6) warunki i sposoby zwrotu niewykorzystanej części dotacji, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 7) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji. W szczególności Gminie przysługuje prawo kontroli całości dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wykorzystaniem dotacji. 2. W ramach wykonanej kontroli podmiot obowiązany jest na każde żądanie przedstawiciela Gminy udostępnić właściwą dokumentację oraz udzielić wyjaśnień, jak również umożliwić dostęp do miejsc, gdzie jest realizowane zadanie Po zakończeniu realizacji zadania podmiot składa sprawozdanie udzielającemu dotacji w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Nie złożenie sprawozdania w terminie, wyłącza możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku przez okres dwóch lat. 2. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielona jest dotacja. 3. Rozliczenia dokonuje się na podstawie przekładanych rachunków lub faktur potwierdzających wykonanie zadania Urząd Miejski w Kolbuszowej prowadzi dokumentację udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach, o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską w Kolbuszowej. 2. Dokumentacja zawiera: 1) wniosek;

11 Województwa Podkarpackiego Poz ) umowę o udzielenie dotacji; 3) informację o sposobie rozliczenia dotacji. 11. Sprawozdanie, o którym mowa w 9 ust. 1 Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Kolbuszowej. 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi. 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w prawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (Dz. Urz. WE L 74 z r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne. (2) PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Jan Wiącek 2229 UCHWAŁA Nr LIV/517/06 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w Mieście i Gminie Kolbuszowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 190, poz. 1606, z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych w kwocie: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ,00 zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton ,00 zł 2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: a) o liczbie osi dwie ,00zł b) o liczbie osi trzy ,00zł c) o liczbie osi cztery i więcej ,00zł 3) a) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: o liczbie osi dwie ,00 zł o liczbie osi trzy ,00 zł b) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, mniej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej ,00 zł c) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej ,00 zł 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton: ,00 zł 5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton o liczbie osi dwie ,00 zł b) równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie ,00 zł

12 Województwa Podkarpackiego Poz c) równej lub wyższej 12 ton o liczbie osi trzy ,00 zł 6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 31 ton o liczbie osi dwie ,00 zł b) równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie ,00 zł c) równej lub wyższej 12 ton i mniej niż 40 ton o liczbie osi trzy ,00 zł d) równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy ,00 zł 7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 820,00 zł 8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi jedna - 970,00 zł. b) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie ,00 zł o liczbie osi trzy ,00 zł 9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi jedna - 970,00 zł. b) równej lub wyższej niż 12 ton, do 38 ton włącznie o liczbie osi dwie ,00 zł o liczbie osi trzy ,00 zł c) powyżej 38 ton: o liczbie osi dwie ,00 zł o liczbie osi trzy ,00 zł 10) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc ,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ,00 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2007 roku. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Jan Wiącek 2230 UCHWAŁA Nr III/9/06 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14 2 poz ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz ze zm.) Rada Miejska w Mielcu ustala co następuje: 1. Określa na 2007 rok roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Mielca: 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,58 zł od 1 m 2 powierzchni, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych pod lotniska - 0,16 zł od 1 m 2 powierzchni, c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,94 zł od 1 ha powierzchni,

13 Województwa Podkarpackiego Poz d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m 2 powierzchni. 2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,76 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,67 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej. 3. Od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2007 r. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Nowakowski 2231 UCHWAŁA Nr III/10/06 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 12 dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz ze zm.) Rada Miejska w Mielcu ustala co następuje: 1. Określa na 2007 rok wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Mielca: 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 roku: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 516 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 696 zł c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton 840 zł 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1997 roku: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 492 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 672 zł c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton 816 zł 3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 roku i wyposażonych w co najmniej jeden z niżej wymienionych składników wpływających na ochronę środowiska: silnik spełniający normy emisji spalin EURO katalizator spalin

14 Województwa Podkarpackiego Poz instalacja gazowa po dniu 31 grudnia 1997 roku 636 zł a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 492 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 672 zł c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton 816 zł 4. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1997 roku i wyposażonych w co najmniej jeden z niżej wymienionych składników wpływających na ochronę środowiska: silnik spełniający normy emisji spalin EURO katalizator spalin instalacja gazowa a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 456 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 636 zł c) powyżej 9 ton, a niższej niż 12 ton 780 zł 5. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton i wyprodukowanych: 9. Od przyczepy lub naczepy,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 10. Od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 roku posiadających liczbę miejsc do siedzenia: a) mniej niż 20 miejsc 696 zł b) od 20 miejsc do poniżej 30 miejsc 912 zł c) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł 11. Od autobusów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1997 roku posiadających liczbę miejsc do siedzenia: a) mniej niż 20 miejsc 672 zł b) od 20 miejsc do poniżej 30 miejsc 888 zł c) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł 13. Od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1997 roku i wyposażonych w co najmniej jeden z niżej wymienionych składników wpływających na ochronę środowiska: silnik spełniający normy emisji spalin EURO katalizator spalin do dnia 31 grudnia 1997 roku zł po dniu 31 grudnia 1997 roku zł instalacja gazowa oraz posiadających liczbę miejsc do siedzenia: 7. ciągników siodłowych i balastowych wyposażonych w co najmniej jeden z niżej wymienionych składników wpływających na ochronę środowiska: silnik spełniający normy emisji spalin EURO katalizator spalin instalacja gazowa przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton i wyprodukowanych: do dnia 31 grudnia 1997 roku zł po dniu 31 grudnia 1997 roku zł 8. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku nr 2 do uchwały. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wyprodukowanych: do dnia 31 grudnia 1997 roku 672 zł a) mniej niż 20 miejsc 672 zł b) od 20 do 29 miejsc 888 zł c) od 30 miejsc lub wyższej zł 14. Od autobusów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1997 roku i wyposażonych w co najmniej jeden z niżej wymienionych składników wpływających na ochronę środowiska: silnik spełniający normy emisji spalin EURO katalizator spalin instalacja gazowa oraz posiadających liczbę miejsc do siedzenia: a) mniej niż 20 miejsc 636 zł b) od 20 do 29 miejsc 864 zł c) od 30 miejsc lub wyższej zł Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej.

15 Województwa Podkarpackiego Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych należnego w 2007 roku. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Nowakowski Załącznik nr 1 Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12ton Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach ). nie mniej niż mniej niż stawka podatku ( w złotych ) Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie Inne systemy zawieszenia osi jezdnych ,00 zł 1 044,00 zł ,00 zł 1 068,00 zł ,00 zł 1 092,00 zł ,00 zł 1 248,00 zł 18 bez ograniczenia 1 044,00 zł 1 248,00 zł Trzy osie ,00 zł 1 380,00 zł ,00 zł 1 404,00 zł ,00 zł 1 428,00 zł ,00 zł 1 452,00 zł ,00 zł 1 728,00 zł ,00 zł 1 752,00 zł 26 bez ograniczenia 1 692,00 zł 1 776,00 zł Cztery osie i więcej ,00 zł 2 040,00 zł ,00 zł 2 064,00 zł ,00 zł 2 088,00 zł ,00 zł 2 448,00 zł ,00 zł 2 448,00 zł 32 bez ograniczenia 2 016,00 zł 2 448,00 zł

16 Województwa Podkarpackiego Poz Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t. Załącznik nr 2 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż mniej niż stawka podatku ( w złotych ) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie ,00 zł 1 668,00 zł ,00 zł 1 704,00 zł ,00 zł 1 728,00 zł ,00 zł 1 932,00 zł 40 bez ograniczenia 1 680,00 zł 1 932,00 zł Trzy osie ,00 zł 1 740,00 zł ,00 zł 2 496,00 zł 44 bez ograniczenia 1 908,00 zł 2 496,00 zł Stawki podatku od przyczep lub naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton Załącznik nr 3 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż mniej niż stawka podatku ( w złotych ) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych. Jedna oś ,00 zł 696,00 zł ,00 zł 720,00 zł ,00 zł 744,00 zł 28 bez ograniczenia 744,00 zł 756,00 zł Dwie osie ,00 zł 1 008,00 zł ,00 zł 1 080,00 zł ,00 zł 1 104,00 zł ,00 zł 1 290,00 zł ,00 zł 1 698,00 zł 44 bez ograniczenia 1 146,00 zł 1 698,00 zł Trzy osie ,00 zł 1 116,00 zł ,00 zł 1 278,00 zł 44 bez ograniczenia 1 128,00 zł 1 278,00 zł

17 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), art. 13, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz ze zm.) Rada Miejska w Mielcu ustala co następuje: 1. Podatek od posiadania jednego psa przez osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Mielec wynosi rocznie 40 zł Podatku od posiadania psów nie pobiera się od właścicieli, którzy nabędą psa ze schroniska dla zwierząt po okazaniu zaświadczenia ich nabycia. 2. Podatku o którym mowa w pkt 1 nie pobiera się od dnia nabycia psa do końca 2007 roku. 3. Podatek płatny jest z góry za cały rok, bez wezwania w terminie do dnia 15 marca w kasie urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego lub u inkasenta. 4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku. 5. Poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa dokonują: 1. Osiedle Rzochów p. Stefania Wydro 2. Osiedle Wojsław p. Wanda Wiech Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej. 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2007 roku. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Nowakowski 6. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta dokonującego poboru podatku od posiadania psów w wysokości 10% przekazanych wpływów.

18 Województwa Podkarpackiego Poz i UCHWAŁA Nr III/12/06 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz ze zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2007 roku nie objęte zwolnieniami ustawowymi: 1. Grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze; 2. Grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 3. Grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych, harcerstwa, związków niewidomych, związków głuchych; 4. Grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury, schroniska dla bezdomnych; 5. Grunty rekultywowanego byłego składowiska odpadów komunalnych; 6. Budowle - sieci wodociągowo kanalizacyjne (symbol Klasyfikacji Środków Trwałych rodzaj 210, 211) znajdujące się na terenie miasta Mielca, poza terenem SSE EURO - PARK MIELEC. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2007 roku. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Nowakowski Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca UCHWAŁA Nr III/13/06 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz ze zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

19 Województwa Podkarpackiego Poz Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej. 4. Traci moc uchwała Nr XX/161/04 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Zdzisław Nowakowski

20 Województwa Podkarpackiego Poz Pieczęć firmy WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Mielcu NIP-... Nr III/13/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na Rok Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: organ podatkowy Prezydent Miasta Mielca - Urząd Miejski w Mielcu A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Prezydent Miasta Mielca Urząd Miejski w Mielcu Adres: Mielec ul. Żeromskiego 26 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą kratkę) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4. spółka nie mająca osobowości prawnej Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek (wypełnić szczegółowo załącznik do deklaracji DN-1 ) Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (wypełnić szczegółowo załącznik do deklaracji DN-1) Nazwa pełna*/ Nazwisko i imię,data urodzenia** Nazwa skrócona*/ imię ojca i matki** Numer PESEL** Identyfikator REGON Klasa PKD (należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727). Wielkość przedsiębiorcy (w rozumieniu art ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) B.2 ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej -obowiązująca od dnia

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok... WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DYŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Nowe Miasto Lubawskie Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Nowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA* 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* /ADRES ZAMIESZKANIA* 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok na.. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/548/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/728/13 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 listopada 2013r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/131/11 Rady z dnia 10 listopada 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/ 219 /2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIV/94/2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XVI/ 85 /2012 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XV/142/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 r. IN 1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 309 UCHWAŁA Nr III/14/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXV/236/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 roku.... 2. Na Rok DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 2.Rok

*dotyczy podatników nieobjętych rejestrem PESEL DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 2.Rok 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację * _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/1289/14 Rady Miasta Katowice z dnia 15 października 2014r. *dotyczy podatników nieobjętych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2015 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok Projekt z dnia 29 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

Bardziej szczegółowo

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok...

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok... Pieczęć 1.Identyfikator podatkowy NIP... DN 1 Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 26 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. ust.2 pkt 8 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 6975 UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Załącznik Nr 1 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Na 2. Rok... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10.

VI. UWAGI: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 10. K A R T A I N F O R M A C Y J N A Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku od osób fizycznych URZĄD GMINY Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0007.60.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na IN-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/1158/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 listopada 2014 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU ROLNEGO na 1. Rok Podstawa prawna : Składający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/481/2014 RADY GMINY PSARY. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/481/2014 RADY GMINY PSARY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej :... Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/III/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2010 r. FD 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Obowiązuje od: UWAGA : Podatnik

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności WYKAZ STAWEK, ZWOLNIEŃ ORAZ TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKI LOKALNE NA 2015 ROK PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Wysokość rocznych stawek Zwalnia się z podatku: Termin płatności 1) od gruntów: 1) grunty i budynki lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr. Rady Miasta Ostrołęki z dnia Projekt z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY KOWAL. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY KOWAL. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII.78.2011 RADY GMINY KOWAL z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN) POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. PESEL/REGON 2. NIP 3. KRS * Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r.

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r. Uchwała Nr 1177/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a

U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku. Rada Miejska w Chrzanowie. u c h w a l a U c h w a ł a Nr XLIII/409/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/2012 RADY GMINY ADAMÓWKA. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

UCHWAŁA NR VIII/63/2012 RADY GMINY ADAMÓWKA. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. UCHWAŁA NR VIII/63/2012 RADY GMINY ADAMÓWKA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Burmistrz Mikołowa Rynek 16 43-190 Mikołów

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Burmistrz Mikołowa Rynek 16 43-190 Mikołów NR EWIDENCYJNY... DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (pieczęć nagłówkowa podatnika) 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Wypełniać dużymi, drukowanymi literami

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Wypełniać dużymi, drukowanymi literami 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację... DN 1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Wypełniać dużymi, drukowanymi literami Nr obiektu... na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Na podstawie: - art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X-116/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia.30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR X-116/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia.30 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR X-116/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia.30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3488 UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo