SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 102/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 stycznia 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8 Waza 2003

2 SPIS TREŚCI WSTĘP MODYFIKACJA MENU SYSTEMU Opcja z głównego menu [Wpłaty] Opcja z głównego menu [Kartoteka] Opcja z głównego menu [Przeglądanie] Nowa funkcja Współwłaściciele Opcja z głównego menu [Raporty] KARTOTEKA PODATNIKA MODYFIKACJE Konto podatnika Wyszukiwanie podatnika Nowa funkcja <Ekran> Nowe pole w kartotece podatnika Kod PKD Inne zmiany MODYFIKACJA OBSŁUGI SŁOWNIKÓW TERYTORIALNYCH ORAZ LOKALIZACJI I OBRĘBÓW Słownik ulic Słownik miejscowości Słownik gmin Słownik powiatów Słownik województw Lokalizacja odrębny słownik Obręby odrębny słownik DEFINIOWANIE FORMULARZY Definiowanie formularzy dostępne funkcje Edycja formularza opis dostępnych funkcji Opis Pól dostępnych podczas edycji formularza MODYFIKACJE W ZAKRESIE FUNKCJI SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW Podatek rolny - Sporządzanie decyzji wymiarowych Opis przykładowych formularzy - Nakaz płatniczy na ŁZP Opis przykładowych formularzy - Decyzja na podatek rolny Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji wymiarowych Opis przykładowych formularzy DECYZJA WYMIAROWA WZÓR I Podatek leśny - Sporządzanie decyzji wymiarowych Opis przykładowych formularzy DECYZJA WYMIAROWA WZÓR I MODYFIKACJA FUNKCJI SPORZĄDZANIE DECYZJI RÓŻNICOWYCH Podatek rolny - Sporządzanie decyzji róznicowych Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji różnicowych Podatek leśny - Sporządzanie decyzji różnicowych MODYFIKACJE W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ MODYFIKACJA FUNKCJI SPORZĄDZANIE POSTANOWIENIA O ZARACHOWANIU WPŁAT 60 9 NOWA BAZA DANE DO ZAPAMIĘTYWANIA KORESPONDENCJI I WYBRANYCH SŁOWNIKÓW...60 Strona 2

3 9.1 Dostęp do treści korespondencji POZOSTAŁE ZMIANY Nowy słownik współwłaścicieli przy wprowadzaniu wpłat Szybkie odszukanie pozycji w słownikach Nowy raport Zestawienie podatników wg kodów PKD Modyfikacja raportu z zaległości Nowy raport w podatku od psów Zestawienie psów Modyfikacja generatora numerów kont Modyfikacja tytułów wykonawczych Inne zmiany PODATEK LEŚNY...67 Strona 3

4 Wstęp W przekazanej Państwu nowej wersji systemu podatkowego wprowadzono zmiany mające na celu uzupełnienie danych zawartych w kartotece podatnika a także usprawnienie jej obsługi. Ponadto rozpoczęto wprowadzanie zmian w zakresie obsługi korespondencji do podatnika. Umożliwiono definiowanie i modyfikację formularzy korespondencji (decyzji, upomnień i innych) przez użytkownika systemu a także zapamiętywanie treści korespondencji w odrębnej bazie. Ponadto wprowadzono podatek leśny jako odrębny podatek w systemie. Wprowadzono inne zmiany mające na celu usprawnienie bieżącej pracy takie jak np. uporządkowanie menu systemu, modyfikacja obsługi słowników terytorialnych z uwzględnieniem kodów terytorialnych, możliwość wywołania słownika współwłaścicieli przy wprowadzaniu wpłat, i inne. 1 Modyfikacja menu systemu Uporządkowano menu systemu, co znacznie ułatwi odszukanie w systemie wybranej funkcji. Układ menu jest analogiczny we wszystkich podatkach. Funkcje zostały pogrupowane merytorycznie. Podział funkcji w głównym menu nie uległ zmianie. Istotne zmiany zaszły w przyporządkowaniu podmenu. I tak: - w opcji [Kartoteka] znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą kartoteki podatnika. - W opcji [Wpłaty] znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą umownie zwaną księgową czyli wprowadzanie i księgowanie wpłat, zmiana terminów płatności, egzekucja zobowiązań oraz edycja zaległości z BO - W opcji [Przeglądanie] znajdują się wszystkie funkcje związane z przeglądaniem kartoteki podatników a także przedmiotów opodatkowania, współwłaścicieli, wpłat należności - W opcji [Raporty] zostały zebrane wszystkie raporty dostępne w systemie. Zostały one również pogrupowane merytorycznie tak aby łatwo odszukać wybrany raport. - W opcji [Raporty] dodano nowe podmenu [x.definiowanie formularzy dokumentów]. W opcji tej można zdefiniować, bądź zmodyfikować, formularze takich dokumentów jak decyzje wymiarowe, decyzje różnicowe, upomnienia, postanowienia o zarachowaniu wpłat, zawiadomienia o nadpłacie i inne (szczegółowy opis definiowania formularzy w rozdziale Definiowanie formularzy ) Poniżej szczegółowo zostaną opisane zmiany w menu na przykładzie podatku rolnego. W pozostałych podatkach podział funkcji w menu jest analogiczny. Jeżeli opcja z menu ma podmenu, to na końcu nazwy znajdują się kropeczki. Strona 4

5 Rysunek 1 Przykład menu -funkcja [Raporty] 1.1 Opcja z głównego menu [Wpłaty] W tej opcji są dostępne wszystkie funkcje związane z modyfikacja zakresu danych umownie określanych jako księgowość podatkowa. Są to księgowanie dokumentów, zmiana terminów płatności i wprowadzanie prolongat, modyfikacja rejestru decyzji, egzekucja zobowiązań obejmująca wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz edycja zaległości z Bilansu Otwarcia roku. Pozostałe funkcje takie jak: Analiza wpłat, edycja rejestru przypisów i odpisów oraz rejestru ulg zostały usunięte. Definicje formularzy zawiadomienia o nadpłacie i zarachowania wpłat, upomnienia są dostępne w opcji [Raporty]->[X. Definiowanie dokumentów] Raport z zaległości jest dostępny w opcji [Raporty]->[K. Raporty księgowe]- >[Z. Zaległości] Strona 5

6 Rysunek 2 Nowe menu [Wpłaty] Poniżej przedstawiono pełne nowe menu funkcji [Wpłaty] wraz z rozwinięciem K. Księgowanie dokumentów T. Terminowość P. Zmiana terminu dla osoby fizycznej F. Zmiana terminu dla osoby prawnej R. Rejestr decyzji P. Dla osoby fizycznej F. Dla osoby prawnej E. Egzekucja zobowiązań U. Upomnienia dla osób fizycznych P. Upomnienia dla osób prawnych T. Tytuły wykonawcze dla osób fizycznych Y. Tytuły wykonawcze dla osób prawnych E. Ewidencja tytułów wykonawczych R. Podstawy prawne tytułów wykonawczych Z. Zaległości z BO P. Zaległości BO dla osób fizycznych F. Zaległości BO dla osób prawnych 1.2 Opcja z głównego menu [Kartoteka] Strona 6

7 W tej opcji menu wprowadzono niewielkie zmiany. Tak jak dotychczas są tu dostępne funkcje związane z modyfikacja zakresu danych umownie określanych jako wymiar czyli kartoteka podatnika wraz z obsługą przedmiotów opodatkowania. Usunięto odrębne funkcje (podmenu ) związane z obsługą zakładania kont podatnikom. Obsługa zakładania kont dla podatników jest ustandaryzowana we wszystkich podatkach i dostępna z poziomu kartoteki podatnika ( szczegółowy opis w rozdziale Konto podatnika ). Funkcje przeglądania przedmiotów opodatkowania (grunty, nieruchomości, lasy) są dostępne w opcji menu [Przeglądanie] Generator kont jest dostępny w opcji Podatek->[Zarządzanie]->Generator kont] Poniżej przedstawiono menu funkcji [Kartoteka] wraz z rozwinięciem P. Osoby fizyczne G. Grunty N. Nieruchomości L. Lasy Z. Konta zbiorcze F. Osoby prawne G. Grunty N. Nieruchomości L. Lasy Uwaga! Przypominamy, iż w kolejnej wersji systemu podatkowego (w nowym roku ) dla osób prawnych będzie dostępna tylko kartoteka gruntów. Do końca roku pozostanie dotychczasowy układ kartotek. 1.3 Opcja z głównego menu [Przeglądanie] W tej opcji menu wprowadzono również niewielkie zmiany. Tak jak dotychczas są tu dostępne funkcje związane z przeglądaniem kartotek podatników. Ponadto: Dodano funkcje przeglądania przedmiotów opodatkowania. Dotychczas funkcja dostępna była z poziomu funkcji menu [Kartoteka] Dodano nowe podmenu [Współwłaściciele]. Funkcja ta wyświetla współwłaścicieli danego podatnika. Ponadto umożliwia sporządzenie raportu w układzie podatnik i jego współwłaściciele.(szczegółowy opis funkcji w podrozdziale Nowa funkcja - współwłaściciele ). Funkcja [Przeglądanie]->[Należności] jest dostępna we wszystkich podatkach Pozostałe funkcje przeglądania pozostały bez zmian Strona 7

8 Rysunek 3 Nowe menu [Przeglądanie] Poniżej przedstawiono nowe menu funkcji [Przeglądanie] wraz z rozwinięciem P. Osoby fizyczne F. Osoby prawne W. Współwłaściciele I. Inkasenci O. Przedmioty opodatkowania P. Grunty osób fizycznych F. Grunty osób prawnych L. Lasy N. Nieruchomości W. Wpłaty N. Należności Nowa funkcja Współwłaściciele [Przeglądanie] -> [Współwłaściciele] Funkcja umożliwia przeglądanie współwłaścicieli danego podatnika wg stanu na bieżący dzień. W górnym oknie wyświetlani są tylko podatnicy danego podatku posiadający współwłaścicieli. W dolnym oknie wyświetlani są natomiast współwłaściciele danego podatnika. W powyższej funkcji jest dostępny również wydruk podatników i ich współwłaścicieli opcja <Wydruk>. Strona 8

9 Rysunek 4 Przeglądanie współwłaścicieli Funkcja <Filtr> Funkcja w przypadku podatku rolnego, umożliwia wyświetlenie współwłaścicieli tylko w gruntach ( oznaczenie G z lewej strony nazwiska współwłaściciela ) lub tylko w nieruchomościach w podatku rolnym ( oznaczenie NR z lewej strony nazwiska współwłaściciela ). Domyślnie wyświetlani są podatnicy posiadający współwłaścicieli w kartotece gruntów lub w kartotece nieruchomości w podatku rolnym. Aby wyświetlić współwłaścicieli tylko w gruntach należy wybrać opcje <Filtr> i zaznaczyć warunek Współwłasność w gruntach (nacinąć klawisz spacji lub Enter). Aby wyświetlić współwłaścicieli tylko w nieruchomościach w rolnym należy wybrać opcje <Filtr> i zaznaczyć warunek Współwłasność w nieruchomościach w rolnym (nacinąć klawisz spacji lub Enter). Funkcja <Wydruk> Funkcja <Wydruk> umożliwia utworzenie raport ze współwłaścicieli zgodnie z założonym warunkiem w opcji <Filtr>. 1.4 Opcja z głównego menu [Raporty] W tej opcji menu wprowadzono znaczne zmiany mające na celu uporządkowanie listy raportów. Raporty zostały pogrupowane merytorycznie tak więc nie powinno być problemu z odszukaniem danego raportu. Są tu dostępne wszystkie dotychczasowe raporty jak również nowe raporty przeniesione z innych miejsc w systemie np.raport z zaległości, raport ze zmiany terminu płatności, z zawieszenia odsetek (przeniesione z terminowości). Do poszczególnych podatków dodano raporty dostępne tylko z poziomu administratora takie jak Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz Rejestr decyzji. Strona 9

10 Przyjęto zasadę, iż wszystkie raporty za wyjątkiem egzekucji zobowiązań(czyli upomnienia i tytuły wykonawcze) są dostępne w omawianej opcji. Mogą dodatkowo być dostępne w innych miejscach systemu ale zawsze można je odnaleźć w opcji [Raporty]. Raporty zostały pogrupowane analogicznie we wszystkich podatkach. Rysunek 5 Nowe menu [Raporty] Poniżej przedstawiono menu funkcji [Raporty] wraz z rozwinięciem D. Dokumenty D. Decyzje wymiarowe P. Postanowienia I. Inne Uwaga! Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki podatnika w opcji <Inne>- >[Dokumenty] R. Rejestry W. Wymiarowy P. Przypisów i odpisów (P) F. Przypisów i odpisów (F) Z. Zestawienia P. Podatnicy O. Przedmioty opodatkowania U. Ulgi D. Decyzje Strona 10

11 W. Raporty księgowe S. Stan opłat D. Dziennik B. Salda i obroty A. Analityka i Syntetyka B. Wpłaty Z. Zaległości N. Należności odroczone T. Zmiana terminu płatności O. Zawieszenie odsetek K. Raporty kontrolne S. Porównanie salda należności z saldem konta R. Porównanie należności z rejestrem PO N. Nieustalone terminy rat U. Porównanie ulg od nabycia K. Kontrola salda W. Kontrola wpłat bieżących i zaległych P. Pozostałe raporty N. Należności sołtysa K. Kwitariusz S. Skutki obniżenia górnych stawek E. Ewidencja bonów paliwowych I. Inne S. Słowniki X. Definiowanie raportów Uwaga! Szczegółowy opis w rozdziale Definiowanie formularzy Y. Przeglądanie raportów 2 Kartoteka podatnika modyfikacje W obsłudze kartoteki podatników wprowadzono szereg zmian mających na celu uzupełnienie danych dotyczących podatnika oraz usprawnienie obsługi kartoteki podatnika. Wprowadzone zmiany to przede wszystkim usprawnienie obsługi konta podatnika czyli jego zakładania i dostępu do konta. Nr konta podatnika jest widoczny na głównym ekranie obok nazwiska podatnika. Ponadto uzupełniono dane podatnika w kartotece o dodatkowe informacje, które będą mogły być wykorzystywane np. do różnego rodzaju zestawień. Są to np. kody terytorialne miejscowości z adresu zamieszkania podatnika, które już na dzień dzisiejszy są niezbędne do wykonania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i o zaległościach przedsiębiorców, podobnie jak kody PKD czyli klasa rodzaju działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponadto w kartotece podatników indywidualnych dodano takie informacje jak dane o dokumencie tożsamości, adresie zameldowania, koncie bankowym i inne. Strona 11

12 Rysunek 6 Przykładowy wygląd kartoteki podatnika 2.1 Konto podatnika Ustandaryzowano zakładanie konta podatnika dla wszystkich podatników i we wszystkich podatkach (za wyjątkiem podatku transportowego). Usunięto z menu odrębne funkcje do zakładania konta podatnikom i firmom. Uwaga! W podatku od środków transportowych obsługa konta jest niedostępna, numerem konta jest numer rejestracyjny pojazdu. Po wejściu do kartoteki podatnika, w dolnym oknie obok nazwisko dodano pole Konto Jeśli podatnik nie ma konta, to wybierając funkcję <Wybór> lub <Konto> system automatycznie spyta czy założyć podatnikowi konto. Jeśli potwierdzimy Tak. To automatycznie system przejdzie do zakładania numeru konta. Dalsza obsługa numeru konta czyli proponowany numer, kasowanie numeru itd. pozostała bez zmian. 2.2 Wyszukiwanie podatnika Będąc w kartotece podatników umożliwiono szybkie wyszukiwanie podatników poprzez bezpośrednie wpisywanie nazwiska (nazwy ) podatnika bez uruchomiania funkcji <Szukaj> (Ctrl-G). Wpisując nazwisko (nazwę), u dołu ekranu pojawia się okienko nazwisko ( nazwa ) i widoczny jest wpisywany ciąg znaków. Wprowadzone litery można poprawić, skasować. System od razu ustawia się na nazwiskach zgodnych z wpisanym ciągiem znaków. Strona 12

13 Rysunek 7 Szybkie wyszukiwanie podatników po nazwisku (nazwie) bezpośrednio z poziomu kartoteki Przyśpieszono obsługę przeglądanie podatników po założeniu funkcji <Filtr>. Dla przypomnienia funkcja ta umożliwia wyświetlanie tylko tych podatników, którzy spełniają określone warunki. Możliwe do wyboru warunki to: - miejscowość - umożliwia wybór podatników z danej miejscowości (słownik miejscowości dostępny pod klawiszem Shift-?) - ulica umożliwia wybór podatników z danej ulicy - nr domu - umożliwia wybór podatników o podanym numerze domu - lokalizacja umożliwia wybór podatników z danej lokalizacji (słownik lokalizacji dostępny pod klawiszem Shift-?) - Tylko podatek umożliwia wyświetlenia tylko podatników danego podatku. Warunek ten można ustawić na stałe w opcji [Zarządzanie]->[Parametry podatku] Warunki można ze sobą łączyć zawężając tym samym zakres wyświetlanych podatników. 2.3 Nowa funkcja <Ekran> Po wejściu do kartoteki podatnika, w dolnym oknie znajduje się lista podatników. Obok nazwiska znajduje się numer konta podatnika. W górnym oknie w ramce znajdują się dane personalne czyli podstawowe dane identyfikacyjne podatnika określane jako Skrót". Pozostałe dane dotyczące podatnika są odpowiednio pogrupowane i dostępne w opcji <Ekran>. Wybierając którąkolwiek z opcji dostępnej w funkcji <Ekran> i przesuwając się po podatnikach, w górnym ekranie wyświetlane są dane z wybranej grupy. Strona 13

14 Rysunek 8 Kartoteka podatnika -Funkcja <Ekran> Są to: Skrót Skrót to podstawowe dane podatnika domyślnie wyświetlane po wejściu do kartoteki podatnika. Są to takie dane jak: Nr Pesel, NIP Adres zamieszkania (miejscowość(powiat, gmina, województwo), ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta. Uwaga! 1. W kartotece podatnika nie wprowadzamy danych do pól powiat, gmina i województwo. Te pola są wypełniane automatycznie na podstawie przypisania miejscowości w słowniku miejscowości do odpowiedniej gminy. Czyli jeżeli danemu podatnikowi chcemy uzupełnić gminę (powiat, województwo) to należy wywołać słownik miejscowości i w słowniku miejscowości za pomocą funkcji <Zmień> dokonać odpowiedniego przypisania. Należy pamiętać iż dokonując zmian w nazwie miejscowości lub przyporządkowaniu do gminy, zmiany te zostaną zaktualizowane u wszystkich pozostałych podatników mających w polu miejscowość wpisaną daną miejscowość 2. Adres zamieszkania z opcji <Skrót> jest uwzględniany we wszystkich raportach i dokumentach. Urząd Skarbowy Nazwa Urzędu skarbowego Pod górną ramką są wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące podatnika ale zależne od podatku. Są to np.: Lokalizacja Strona 14

15 Należy pamiętać iż lokalizacja jest wybierana ze słownika lokalizacji, który od obecnej wersji jest odrębnym słownikiem. Dokonując zmian w słowniku lokalizacji np. zmieniając nazwę lokalizacji, nastąpi aktualizacji we wszystkich kartotekach podatników. Karta Grupa Dane podstawowe Są to podstawowe dane personalne podatnika. W tej grupie danych umożliwiono wpisanie kodu PKD. Jest dostępny słownik kodów PKD wywoływany przez klawisz Shift->?. Obsługa słownika PKD jest opisana w następnym podrozdziale Nowe pole Kod PKD Rysunek 9 Kartoteka podatnika - <Dane podstawowe> Dokument tożsamości Dane dotyczące dokumentu tożsamości takie jak rodzaj dokumentu tożsamości, seria, numer, organ wystawiający i data wystawienia. Rodzaj dokumentu wybieramy ze słownika rodzajów dokumentu. Strona 15

16 Rysunek 10 Kartoteka podatnika - <Dokument tożsamości> Dane o rodzicach Podstawowe informacje personalne o rodzicach takie jak nazwisko rodowe ojca, imię ojca, nazwisko i nazwisko rodowe matki oraz imię matki Konto bankowe Dane dotyczące konta bankowego takie jak nazwa banku i numer konta. Rysunek 11 Kartoteka podatnika - <Konto bankowe> Strona 16

17 Adres zameldowania Adres stałego pobytu podatnika (podawany informacyjnie) NIP-3 Dane dotyczące NIP-3 (informacyjne) Dodatkowe informacje Dane dotyczące podstawy dokonania modyfikacji danych podatnik Notatnik Dowolne informacje dotyczące podatnika 2.4 Nowe pole w kartotece podatnika Kod PKD Umożliwiono wprowadzenie podatnikowi informacji o kodzie PKD. Kod PKD wprowadzamy w kartotece podatnika, w opcji <Ekran> -> Dane podstawowe. W polu Kod PKD możemy wywołać słownik kodów wykorzystując klawisz <Shift-?>. W słowniku podczas instalacji wprowadzono kilkanaście przykładowych pozycji. Aby dopisać pozycję do słownika, należy wywołać słownik i wybrać opcję <Utwórz>. Najpierw wpisujemy kod PKD w określonej postaci i w następnym pole opis kodu. Funkcja <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę opisu kodu. Numer kodu można zmienić jeśli kod nie jest użyty. Funkcja <Skasuj> Funkcja umożliwia skasowanie pozycji ze słownika, jeśli kod nie jest użyty. Uwaga! Kod PKD jest wykorzystywany w raporcie z zaległości. Umożliwiono sporządzenie wykazu z zaległości wg kodów PKD. Warunek w raporcie z zaległości Sortowanie wg - P PKD (szczegółowy opis zmian w raporcie w rozdziale Pozostałe zmiany 2.5 Inne zmiany W podatku rolnym w opcji - > [Kartoteka] -> grunty umożliwiono wyświetlenie kartoteki gruntów podatnika na pełnym ekranie. Należy nacisnąć klawisz F5 pełny ekran 1. Powrót do postaci wyjściowej odbywa się poprzez ponowne naciśnięcie klawisza F5. 1 Patrz->opis klaiwszy u dołu ekranu Strona 17

18 Rysunek 12 Wyświetlanie kartoteki gruntów na pełnym ekranie 3 Modyfikacja obsługi słowników terytorialnych oraz lokalizacji i obrębów. Od obecnej wersji systemu zmodyfikowano obsługę ww. słowników. Ponadto dodano nowe słowniki terytorialne takie jak: - słownik gmin - słownik powiatów - słownik województw oraz wyodrębniono ze słownika miejscowości słownik lokalizacji i słownik obrębów. Od obecnej wersji słownik lokalizacji i słownik obrębów jest zatem odrębnym słownikiem. Obsługa słowników dostępna jest w opcji Administrator->[Słowniki] oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słowników. W słowniku gmin, powiatów oraz województw uwzględniono kody terytorialne. Podczas instalacji nowej wersji automatycznie zostaną dopisane do bazy ww. gminy, powiaty i województwa wraz z kodami terytorialnymi jakie obecnie obowiązują i co za tym idzie wraz z odpowiednim przyporządkowaniem gminy do powiatu i województwa. W słowniku miejscowości przypisując zatem daną miejscowość do gminy, automatycznie zostanie ona przypisana do odpowiedniego powiatu i województwa uzyskując odpowiedni kod terytorialny. Podstawowe zasady obowiązujące przy obsłudze słowników terytorialnych Obsługa słowników dostępna jest w opcji Administrator->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne], [Lokalizacja], [Obręby] oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słowników. Strona 18

19 Wykonywaniu zmiany w ww. słownikach (zmiana nazwy lub przyporządkowania) powoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. Np. Jeżeli w słowniku miejscowości, przypiszemy daną miejscowość do gminy, to automatycznie wszyscy podatnicy posiadający w adresie zamieszkania daną miejscowość będą również mieli przypisaną gminę (powiat i województwo). Jeżeli w słowniku miejscowości, gmin, powiatów, województw zmienimy nazwę, to automatycznie nastąpi aktualizacja danych w kartotekach u wszystkich podatników oraz w kartotece nieruchomości w adresie nieruchomości. Ta sama zasad dotyczy również wprowadzania zmian ww. zakresie z poziomu kartoteki podatnika, kartoteki nieruchomości przy czym należy pamiętać iż jeżeli podczas edycji kartoteki podatnika wywołamy słownik i dokonamy zmian w słowniku, to wycofanie się z edycji kartoteki spowoduje anulowanie zmian w słownikach! Kod terytorialny nie jest wyświetlany w kartotece podatnika, ale będzie uwzględniany w odpowiednich raportach. Natomiast powiaty gminy i województwa są widoczne na ekranie podatnika i będą również uwzględnione w odpowiednich wydrukach (np. tytuły wykonawcze) 3.1 Słownik ulic [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik ulic Słownik dostępny również z poziomu pola Ulica oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika. Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 13 Słownik ulic Strona 19

20 Ulice w słowniku są uporządkowane po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy ulicy system odszuka i ustawi się na odpowiedniej ulicy zgodnej z wpisanym ciągiem znaków, Ulice można przyporządkować do miejscowości. (Podczas instalacji nowej wersji ulice nie są przypisane do miejscowości na podstawie danych z kartoteki podatnika) Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie ulicy do słownika ulic. Dopisując ulicę do słownika można ją przypisać jednocześnie do odpowiedniej miejscowości wybierając miejscowość ze słownika miejscowości. Jeśli nie chcemy przyporządkować danej ulicy do miejscowości, wówczas pole miejscowość należy pozostawić puste. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy ulicy. Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. Uwaga! Jeśli ulica jest przypisana do miejscowości, to aktualizacja zmian w kartotece dotyczy tylko nazwy ulicy z danej miejscowości. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie ulicy słownika, jeżeli dana ulica jest nie jest nigdzie użyta. <Info (?)> Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej ulicy. <Filtr F10> Funkcja umożliwia wyfiltrowanie ulic z wybranej miejscowości. 3.2 Słownik miejscowości [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik miejscowości Słownik dostępny również z poziomu kartoteki w polu miejscowość oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika. Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Strona 20

21 Rysunek 14 Słownik miejscowości Miejscowości są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy miejscowości system odszuka i ustawi się na odpowiedniej miejscowości. Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie miejscowości do słownika miejscowości. Dopisując miejscowość do słownika można ją przypisać od razu przypisać do odpowiedniej gminy wybierając gminę ze słownika gmin. Jeśli gmina jest przypisana do powiatu i województwa, to miejscowość poprzez gminę jest automatycznie przypisana do odpowiedniego powiatu i województwa. Pole gmina możemy pozostawić puste. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy miejscowości lub przyporządkowania do gminy. Należy pamiętać, iż dokonanie zmian zmiany w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie miejscowości ze słownika, jeżeli dana miejscowość nie jest nie jest nigdzie użyta. <Info (?)> Strona 21

22 Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej miejscowości i kodzie terytorialnym. Uwaga! Zmieniając podatnikowi miejscowość w kartotece, automatycznie kasuje się ulica. Należy pamiętać, aby uzupełnić odpowiednio ulice. 3.3 Słownik gmin [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik gmin Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 15 Słownik gmin wraz z kodami terytorialnymi Gminy słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy gminy system odszuka i ustawi się na odpowiedniej gminie. Gminy można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję Sortuj wg kodów Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie gminy do słownika gmin. Dopisując gminę do słownika należy ją przypisać jednocześnie do odpowiedniego powiatu wybierając powiat ze słownika powiatów. Jeśli w słowniku powiatów brak jest powiatu, to należy go utworzyć. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy gminy. Strona 22

23 Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie gminy ze słownika gmin, jeżeli dana gmina jest nie jest nigdzie użyta. <Info (?)> Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej gminy. 3.4 Słownik powiatów [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik powiatów Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 16 Słownik powiatów Powiaty w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy powiatu system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji. Powiaty można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję Sortuj wg kodów Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Strona 23

24 Funkcja umożliwia dodanie powiatu do słownika powiatów. Dopisując powiat do słownika należy go przypisać jednocześnie do odpowiedniego województwa wybierając ze słownika województw. Jeśli w słowniku województw brak jest danego województwa, to należy go utworzyć. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy powiatu. Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie powiatu ze słownika, jeżeli dany powiat jest nie jest nigdzie użyty. 3.5 Słownik województw [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik województw Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 17 Słownik województw Województwa w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy województwa system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji. Województwa można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję Sortuj wg kodów Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Strona 24

25 Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie województwa do słownika województw. Należy podać nazwę województwa i kod terytorialny. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy województwa Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników i w odpowiednich słownikach. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie województwa ze słownika, jeżeli dane województwo nie jest nigdzie użyte. 3.6 Lokalizacja odrębny słownik [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słownik lokalizacji] Słownik dostępny również z poziomu kartoteki w polu lokalizacja oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika. Od obecnej wersji słownik lokalizacji został wyodrębniony ze słownika miejscowości tak więc stanowi odrębny słownik. Należy pamiętać iż dokonując modyfikacji nazwy lokalizacji w słowniku lokalizacji automatycznie zostanie zaktualizowana lokalizacja w kartotekach podatników. Powyższe zmiany wprowadzone w systemie umożliwiają w prosty sposób np. zmianę lokalizacji u podatników. Należy tu zwrócić uwagę, iż lokalizacja niekoniecznie musi być taka sama jak nazwa miejscowości. Można np. na początku nazwy lokalizacji dodać stały identyfikator, który np. w raportach umożliwi wybór wszystkich podatników z lokalizacji zaczynającej się od podanego identyfikatora. Np. W gminie pracuje dwie osoby w podatku rolnym, które podzieliły się pracą na podstawie lokalizacji. Dzieląc wszystkie lokalizacje na dwie grupy poprzez wpisanie na początku nazwy lokalizacji czyli przed nazwą miejscowości odpowiedniego identyfikatora (np. 1 i 2 albo x i y lub dowolnego innego, możemy zawsze wyodrębnić wszystkich podatników z danej grupy lokalizacji poprzez podaniu w warunku Lokalizacja początkowego znaku, który identyfikuje nam grupę lokalizacji. System odszuka wszystkich podatników, którzy w polu lokalizacja mają wpisaną nazwę zaczynającą się od podanego znaku. Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Strona 25

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net. SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx )

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) Moduły: KADRY (przechowywanie danych o pracownikach), KADRY - KONTROLA CZASU PRACY, PŁACE (przygotowywanie list płac),

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM "KADRY- PŁACE"

SYSTEM KADRY- PŁACE S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Nasz adres: 66-400 Gorzów ul. Żwirowa 15 tel. 95 7 214 856 SYSTEM "KADRY- PŁACE" Dokumentacja Autorzy: M.M. Klimek Gorzów Wlkp 2002 S.C. "SOFTMAR-MM" - Gorzów Wlkp Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż.wojciech Nycz

instrukcja obsługi autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż.wojciech Nycz Komputerowa obsługa rejestrów zakupów i sprzedaży VAT instrukcja obsługi autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż.wojciech Nycz Dystrybucja i serwis : Sigma SC ul. Katowicka 37 43-346 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System finansowo-księgowy

System finansowo-księgowy System finansowo-księgowy FkNex Podręcznik użytkownika Nex Spółka z o. o. ul. Andrzeja Struga 8, 80-116 Gdańsk tel./fax: (058) 305-15-70, e-mail: biuro@nex.gda.pl Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo