SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 102/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 stycznia 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8 Waza 2003

2 SPIS TREŚCI WSTĘP MODYFIKACJA MENU SYSTEMU Opcja z głównego menu [Wpłaty] Opcja z głównego menu [Kartoteka] Opcja z głównego menu [Przeglądanie] Nowa funkcja Współwłaściciele Opcja z głównego menu [Raporty] KARTOTEKA PODATNIKA MODYFIKACJE Konto podatnika Wyszukiwanie podatnika Nowa funkcja <Ekran> Nowe pole w kartotece podatnika Kod PKD Inne zmiany MODYFIKACJA OBSŁUGI SŁOWNIKÓW TERYTORIALNYCH ORAZ LOKALIZACJI I OBRĘBÓW Słownik ulic Słownik miejscowości Słownik gmin Słownik powiatów Słownik województw Lokalizacja odrębny słownik Obręby odrębny słownik DEFINIOWANIE FORMULARZY Definiowanie formularzy dostępne funkcje Edycja formularza opis dostępnych funkcji Opis Pól dostępnych podczas edycji formularza MODYFIKACJE W ZAKRESIE FUNKCJI SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW Podatek rolny - Sporządzanie decyzji wymiarowych Opis przykładowych formularzy - Nakaz płatniczy na ŁZP Opis przykładowych formularzy - Decyzja na podatek rolny Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji wymiarowych Opis przykładowych formularzy DECYZJA WYMIAROWA WZÓR I Podatek leśny - Sporządzanie decyzji wymiarowych Opis przykładowych formularzy DECYZJA WYMIAROWA WZÓR I MODYFIKACJA FUNKCJI SPORZĄDZANIE DECYZJI RÓŻNICOWYCH Podatek rolny - Sporządzanie decyzji róznicowych Podatek od nieruchomości - Sporządzanie decyzji różnicowych Podatek leśny - Sporządzanie decyzji różnicowych MODYFIKACJE W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA UPOMNIEŃ MODYFIKACJA FUNKCJI SPORZĄDZANIE POSTANOWIENIA O ZARACHOWANIU WPŁAT 60 9 NOWA BAZA DANE DO ZAPAMIĘTYWANIA KORESPONDENCJI I WYBRANYCH SŁOWNIKÓW...60 Strona 2

3 9.1 Dostęp do treści korespondencji POZOSTAŁE ZMIANY Nowy słownik współwłaścicieli przy wprowadzaniu wpłat Szybkie odszukanie pozycji w słownikach Nowy raport Zestawienie podatników wg kodów PKD Modyfikacja raportu z zaległości Nowy raport w podatku od psów Zestawienie psów Modyfikacja generatora numerów kont Modyfikacja tytułów wykonawczych Inne zmiany PODATEK LEŚNY...67 Strona 3

4 Wstęp W przekazanej Państwu nowej wersji systemu podatkowego wprowadzono zmiany mające na celu uzupełnienie danych zawartych w kartotece podatnika a także usprawnienie jej obsługi. Ponadto rozpoczęto wprowadzanie zmian w zakresie obsługi korespondencji do podatnika. Umożliwiono definiowanie i modyfikację formularzy korespondencji (decyzji, upomnień i innych) przez użytkownika systemu a także zapamiętywanie treści korespondencji w odrębnej bazie. Ponadto wprowadzono podatek leśny jako odrębny podatek w systemie. Wprowadzono inne zmiany mające na celu usprawnienie bieżącej pracy takie jak np. uporządkowanie menu systemu, modyfikacja obsługi słowników terytorialnych z uwzględnieniem kodów terytorialnych, możliwość wywołania słownika współwłaścicieli przy wprowadzaniu wpłat, i inne. 1 Modyfikacja menu systemu Uporządkowano menu systemu, co znacznie ułatwi odszukanie w systemie wybranej funkcji. Układ menu jest analogiczny we wszystkich podatkach. Funkcje zostały pogrupowane merytorycznie. Podział funkcji w głównym menu nie uległ zmianie. Istotne zmiany zaszły w przyporządkowaniu podmenu. I tak: - w opcji [Kartoteka] znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą kartoteki podatnika. - W opcji [Wpłaty] znajdują się wszystkie funkcje związane z obsługą umownie zwaną księgową czyli wprowadzanie i księgowanie wpłat, zmiana terminów płatności, egzekucja zobowiązań oraz edycja zaległości z BO - W opcji [Przeglądanie] znajdują się wszystkie funkcje związane z przeglądaniem kartoteki podatników a także przedmiotów opodatkowania, współwłaścicieli, wpłat należności - W opcji [Raporty] zostały zebrane wszystkie raporty dostępne w systemie. Zostały one również pogrupowane merytorycznie tak aby łatwo odszukać wybrany raport. - W opcji [Raporty] dodano nowe podmenu [x.definiowanie formularzy dokumentów]. W opcji tej można zdefiniować, bądź zmodyfikować, formularze takich dokumentów jak decyzje wymiarowe, decyzje różnicowe, upomnienia, postanowienia o zarachowaniu wpłat, zawiadomienia o nadpłacie i inne (szczegółowy opis definiowania formularzy w rozdziale Definiowanie formularzy ) Poniżej szczegółowo zostaną opisane zmiany w menu na przykładzie podatku rolnego. W pozostałych podatkach podział funkcji w menu jest analogiczny. Jeżeli opcja z menu ma podmenu, to na końcu nazwy znajdują się kropeczki. Strona 4

5 Rysunek 1 Przykład menu -funkcja [Raporty] 1.1 Opcja z głównego menu [Wpłaty] W tej opcji są dostępne wszystkie funkcje związane z modyfikacja zakresu danych umownie określanych jako księgowość podatkowa. Są to księgowanie dokumentów, zmiana terminów płatności i wprowadzanie prolongat, modyfikacja rejestru decyzji, egzekucja zobowiązań obejmująca wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz edycja zaległości z Bilansu Otwarcia roku. Pozostałe funkcje takie jak: Analiza wpłat, edycja rejestru przypisów i odpisów oraz rejestru ulg zostały usunięte. Definicje formularzy zawiadomienia o nadpłacie i zarachowania wpłat, upomnienia są dostępne w opcji [Raporty]->[X. Definiowanie dokumentów] Raport z zaległości jest dostępny w opcji [Raporty]->[K. Raporty księgowe]- >[Z. Zaległości] Strona 5

6 Rysunek 2 Nowe menu [Wpłaty] Poniżej przedstawiono pełne nowe menu funkcji [Wpłaty] wraz z rozwinięciem K. Księgowanie dokumentów T. Terminowość P. Zmiana terminu dla osoby fizycznej F. Zmiana terminu dla osoby prawnej R. Rejestr decyzji P. Dla osoby fizycznej F. Dla osoby prawnej E. Egzekucja zobowiązań U. Upomnienia dla osób fizycznych P. Upomnienia dla osób prawnych T. Tytuły wykonawcze dla osób fizycznych Y. Tytuły wykonawcze dla osób prawnych E. Ewidencja tytułów wykonawczych R. Podstawy prawne tytułów wykonawczych Z. Zaległości z BO P. Zaległości BO dla osób fizycznych F. Zaległości BO dla osób prawnych 1.2 Opcja z głównego menu [Kartoteka] Strona 6

7 W tej opcji menu wprowadzono niewielkie zmiany. Tak jak dotychczas są tu dostępne funkcje związane z modyfikacja zakresu danych umownie określanych jako wymiar czyli kartoteka podatnika wraz z obsługą przedmiotów opodatkowania. Usunięto odrębne funkcje (podmenu ) związane z obsługą zakładania kont podatnikom. Obsługa zakładania kont dla podatników jest ustandaryzowana we wszystkich podatkach i dostępna z poziomu kartoteki podatnika ( szczegółowy opis w rozdziale Konto podatnika ). Funkcje przeglądania przedmiotów opodatkowania (grunty, nieruchomości, lasy) są dostępne w opcji menu [Przeglądanie] Generator kont jest dostępny w opcji Podatek->[Zarządzanie]->Generator kont] Poniżej przedstawiono menu funkcji [Kartoteka] wraz z rozwinięciem P. Osoby fizyczne G. Grunty N. Nieruchomości L. Lasy Z. Konta zbiorcze F. Osoby prawne G. Grunty N. Nieruchomości L. Lasy Uwaga! Przypominamy, iż w kolejnej wersji systemu podatkowego (w nowym roku ) dla osób prawnych będzie dostępna tylko kartoteka gruntów. Do końca roku pozostanie dotychczasowy układ kartotek. 1.3 Opcja z głównego menu [Przeglądanie] W tej opcji menu wprowadzono również niewielkie zmiany. Tak jak dotychczas są tu dostępne funkcje związane z przeglądaniem kartotek podatników. Ponadto: Dodano funkcje przeglądania przedmiotów opodatkowania. Dotychczas funkcja dostępna była z poziomu funkcji menu [Kartoteka] Dodano nowe podmenu [Współwłaściciele]. Funkcja ta wyświetla współwłaścicieli danego podatnika. Ponadto umożliwia sporządzenie raportu w układzie podatnik i jego współwłaściciele.(szczegółowy opis funkcji w podrozdziale Nowa funkcja - współwłaściciele ). Funkcja [Przeglądanie]->[Należności] jest dostępna we wszystkich podatkach Pozostałe funkcje przeglądania pozostały bez zmian Strona 7

8 Rysunek 3 Nowe menu [Przeglądanie] Poniżej przedstawiono nowe menu funkcji [Przeglądanie] wraz z rozwinięciem P. Osoby fizyczne F. Osoby prawne W. Współwłaściciele I. Inkasenci O. Przedmioty opodatkowania P. Grunty osób fizycznych F. Grunty osób prawnych L. Lasy N. Nieruchomości W. Wpłaty N. Należności Nowa funkcja Współwłaściciele [Przeglądanie] -> [Współwłaściciele] Funkcja umożliwia przeglądanie współwłaścicieli danego podatnika wg stanu na bieżący dzień. W górnym oknie wyświetlani są tylko podatnicy danego podatku posiadający współwłaścicieli. W dolnym oknie wyświetlani są natomiast współwłaściciele danego podatnika. W powyższej funkcji jest dostępny również wydruk podatników i ich współwłaścicieli opcja <Wydruk>. Strona 8

9 Rysunek 4 Przeglądanie współwłaścicieli Funkcja <Filtr> Funkcja w przypadku podatku rolnego, umożliwia wyświetlenie współwłaścicieli tylko w gruntach ( oznaczenie G z lewej strony nazwiska współwłaściciela ) lub tylko w nieruchomościach w podatku rolnym ( oznaczenie NR z lewej strony nazwiska współwłaściciela ). Domyślnie wyświetlani są podatnicy posiadający współwłaścicieli w kartotece gruntów lub w kartotece nieruchomości w podatku rolnym. Aby wyświetlić współwłaścicieli tylko w gruntach należy wybrać opcje <Filtr> i zaznaczyć warunek Współwłasność w gruntach (nacinąć klawisz spacji lub Enter). Aby wyświetlić współwłaścicieli tylko w nieruchomościach w rolnym należy wybrać opcje <Filtr> i zaznaczyć warunek Współwłasność w nieruchomościach w rolnym (nacinąć klawisz spacji lub Enter). Funkcja <Wydruk> Funkcja <Wydruk> umożliwia utworzenie raport ze współwłaścicieli zgodnie z założonym warunkiem w opcji <Filtr>. 1.4 Opcja z głównego menu [Raporty] W tej opcji menu wprowadzono znaczne zmiany mające na celu uporządkowanie listy raportów. Raporty zostały pogrupowane merytorycznie tak więc nie powinno być problemu z odszukaniem danego raportu. Są tu dostępne wszystkie dotychczasowe raporty jak również nowe raporty przeniesione z innych miejsc w systemie np.raport z zaległości, raport ze zmiany terminu płatności, z zawieszenia odsetek (przeniesione z terminowości). Do poszczególnych podatków dodano raporty dostępne tylko z poziomu administratora takie jak Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz Rejestr decyzji. Strona 9

10 Przyjęto zasadę, iż wszystkie raporty za wyjątkiem egzekucji zobowiązań(czyli upomnienia i tytuły wykonawcze) są dostępne w omawianej opcji. Mogą dodatkowo być dostępne w innych miejscach systemu ale zawsze można je odnaleźć w opcji [Raporty]. Raporty zostały pogrupowane analogicznie we wszystkich podatkach. Rysunek 5 Nowe menu [Raporty] Poniżej przedstawiono menu funkcji [Raporty] wraz z rozwinięciem D. Dokumenty D. Decyzje wymiarowe P. Postanowienia I. Inne Uwaga! Decyzje różnicowe są dostępne z poziomu kartoteki podatnika w opcji <Inne>- >[Dokumenty] R. Rejestry W. Wymiarowy P. Przypisów i odpisów (P) F. Przypisów i odpisów (F) Z. Zestawienia P. Podatnicy O. Przedmioty opodatkowania U. Ulgi D. Decyzje Strona 10

11 W. Raporty księgowe S. Stan opłat D. Dziennik B. Salda i obroty A. Analityka i Syntetyka B. Wpłaty Z. Zaległości N. Należności odroczone T. Zmiana terminu płatności O. Zawieszenie odsetek K. Raporty kontrolne S. Porównanie salda należności z saldem konta R. Porównanie należności z rejestrem PO N. Nieustalone terminy rat U. Porównanie ulg od nabycia K. Kontrola salda W. Kontrola wpłat bieżących i zaległych P. Pozostałe raporty N. Należności sołtysa K. Kwitariusz S. Skutki obniżenia górnych stawek E. Ewidencja bonów paliwowych I. Inne S. Słowniki X. Definiowanie raportów Uwaga! Szczegółowy opis w rozdziale Definiowanie formularzy Y. Przeglądanie raportów 2 Kartoteka podatnika modyfikacje W obsłudze kartoteki podatników wprowadzono szereg zmian mających na celu uzupełnienie danych dotyczących podatnika oraz usprawnienie obsługi kartoteki podatnika. Wprowadzone zmiany to przede wszystkim usprawnienie obsługi konta podatnika czyli jego zakładania i dostępu do konta. Nr konta podatnika jest widoczny na głównym ekranie obok nazwiska podatnika. Ponadto uzupełniono dane podatnika w kartotece o dodatkowe informacje, które będą mogły być wykorzystywane np. do różnego rodzaju zestawień. Są to np. kody terytorialne miejscowości z adresu zamieszkania podatnika, które już na dzień dzisiejszy są niezbędne do wykonania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej i o zaległościach przedsiębiorców, podobnie jak kody PKD czyli klasa rodzaju działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponadto w kartotece podatników indywidualnych dodano takie informacje jak dane o dokumencie tożsamości, adresie zameldowania, koncie bankowym i inne. Strona 11

12 Rysunek 6 Przykładowy wygląd kartoteki podatnika 2.1 Konto podatnika Ustandaryzowano zakładanie konta podatnika dla wszystkich podatników i we wszystkich podatkach (za wyjątkiem podatku transportowego). Usunięto z menu odrębne funkcje do zakładania konta podatnikom i firmom. Uwaga! W podatku od środków transportowych obsługa konta jest niedostępna, numerem konta jest numer rejestracyjny pojazdu. Po wejściu do kartoteki podatnika, w dolnym oknie obok nazwisko dodano pole Konto Jeśli podatnik nie ma konta, to wybierając funkcję <Wybór> lub <Konto> system automatycznie spyta czy założyć podatnikowi konto. Jeśli potwierdzimy Tak. To automatycznie system przejdzie do zakładania numeru konta. Dalsza obsługa numeru konta czyli proponowany numer, kasowanie numeru itd. pozostała bez zmian. 2.2 Wyszukiwanie podatnika Będąc w kartotece podatników umożliwiono szybkie wyszukiwanie podatników poprzez bezpośrednie wpisywanie nazwiska (nazwy ) podatnika bez uruchomiania funkcji <Szukaj> (Ctrl-G). Wpisując nazwisko (nazwę), u dołu ekranu pojawia się okienko nazwisko ( nazwa ) i widoczny jest wpisywany ciąg znaków. Wprowadzone litery można poprawić, skasować. System od razu ustawia się na nazwiskach zgodnych z wpisanym ciągiem znaków. Strona 12

13 Rysunek 7 Szybkie wyszukiwanie podatników po nazwisku (nazwie) bezpośrednio z poziomu kartoteki Przyśpieszono obsługę przeglądanie podatników po założeniu funkcji <Filtr>. Dla przypomnienia funkcja ta umożliwia wyświetlanie tylko tych podatników, którzy spełniają określone warunki. Możliwe do wyboru warunki to: - miejscowość - umożliwia wybór podatników z danej miejscowości (słownik miejscowości dostępny pod klawiszem Shift-?) - ulica umożliwia wybór podatników z danej ulicy - nr domu - umożliwia wybór podatników o podanym numerze domu - lokalizacja umożliwia wybór podatników z danej lokalizacji (słownik lokalizacji dostępny pod klawiszem Shift-?) - Tylko podatek umożliwia wyświetlenia tylko podatników danego podatku. Warunek ten można ustawić na stałe w opcji [Zarządzanie]->[Parametry podatku] Warunki można ze sobą łączyć zawężając tym samym zakres wyświetlanych podatników. 2.3 Nowa funkcja <Ekran> Po wejściu do kartoteki podatnika, w dolnym oknie znajduje się lista podatników. Obok nazwiska znajduje się numer konta podatnika. W górnym oknie w ramce znajdują się dane personalne czyli podstawowe dane identyfikacyjne podatnika określane jako Skrót". Pozostałe dane dotyczące podatnika są odpowiednio pogrupowane i dostępne w opcji <Ekran>. Wybierając którąkolwiek z opcji dostępnej w funkcji <Ekran> i przesuwając się po podatnikach, w górnym ekranie wyświetlane są dane z wybranej grupy. Strona 13

14 Rysunek 8 Kartoteka podatnika -Funkcja <Ekran> Są to: Skrót Skrót to podstawowe dane podatnika domyślnie wyświetlane po wejściu do kartoteki podatnika. Są to takie dane jak: Nr Pesel, NIP Adres zamieszkania (miejscowość(powiat, gmina, województwo), ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta. Uwaga! 1. W kartotece podatnika nie wprowadzamy danych do pól powiat, gmina i województwo. Te pola są wypełniane automatycznie na podstawie przypisania miejscowości w słowniku miejscowości do odpowiedniej gminy. Czyli jeżeli danemu podatnikowi chcemy uzupełnić gminę (powiat, województwo) to należy wywołać słownik miejscowości i w słowniku miejscowości za pomocą funkcji <Zmień> dokonać odpowiedniego przypisania. Należy pamiętać iż dokonując zmian w nazwie miejscowości lub przyporządkowaniu do gminy, zmiany te zostaną zaktualizowane u wszystkich pozostałych podatników mających w polu miejscowość wpisaną daną miejscowość 2. Adres zamieszkania z opcji <Skrót> jest uwzględniany we wszystkich raportach i dokumentach. Urząd Skarbowy Nazwa Urzędu skarbowego Pod górną ramką są wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące podatnika ale zależne od podatku. Są to np.: Lokalizacja Strona 14

15 Należy pamiętać iż lokalizacja jest wybierana ze słownika lokalizacji, który od obecnej wersji jest odrębnym słownikiem. Dokonując zmian w słowniku lokalizacji np. zmieniając nazwę lokalizacji, nastąpi aktualizacji we wszystkich kartotekach podatników. Karta Grupa Dane podstawowe Są to podstawowe dane personalne podatnika. W tej grupie danych umożliwiono wpisanie kodu PKD. Jest dostępny słownik kodów PKD wywoływany przez klawisz Shift->?. Obsługa słownika PKD jest opisana w następnym podrozdziale Nowe pole Kod PKD Rysunek 9 Kartoteka podatnika - <Dane podstawowe> Dokument tożsamości Dane dotyczące dokumentu tożsamości takie jak rodzaj dokumentu tożsamości, seria, numer, organ wystawiający i data wystawienia. Rodzaj dokumentu wybieramy ze słownika rodzajów dokumentu. Strona 15

16 Rysunek 10 Kartoteka podatnika - <Dokument tożsamości> Dane o rodzicach Podstawowe informacje personalne o rodzicach takie jak nazwisko rodowe ojca, imię ojca, nazwisko i nazwisko rodowe matki oraz imię matki Konto bankowe Dane dotyczące konta bankowego takie jak nazwa banku i numer konta. Rysunek 11 Kartoteka podatnika - <Konto bankowe> Strona 16

17 Adres zameldowania Adres stałego pobytu podatnika (podawany informacyjnie) NIP-3 Dane dotyczące NIP-3 (informacyjne) Dodatkowe informacje Dane dotyczące podstawy dokonania modyfikacji danych podatnik Notatnik Dowolne informacje dotyczące podatnika 2.4 Nowe pole w kartotece podatnika Kod PKD Umożliwiono wprowadzenie podatnikowi informacji o kodzie PKD. Kod PKD wprowadzamy w kartotece podatnika, w opcji <Ekran> -> Dane podstawowe. W polu Kod PKD możemy wywołać słownik kodów wykorzystując klawisz <Shift-?>. W słowniku podczas instalacji wprowadzono kilkanaście przykładowych pozycji. Aby dopisać pozycję do słownika, należy wywołać słownik i wybrać opcję <Utwórz>. Najpierw wpisujemy kod PKD w określonej postaci i w następnym pole opis kodu. Funkcja <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę opisu kodu. Numer kodu można zmienić jeśli kod nie jest użyty. Funkcja <Skasuj> Funkcja umożliwia skasowanie pozycji ze słownika, jeśli kod nie jest użyty. Uwaga! Kod PKD jest wykorzystywany w raporcie z zaległości. Umożliwiono sporządzenie wykazu z zaległości wg kodów PKD. Warunek w raporcie z zaległości Sortowanie wg - P PKD (szczegółowy opis zmian w raporcie w rozdziale Pozostałe zmiany 2.5 Inne zmiany W podatku rolnym w opcji - > [Kartoteka] -> grunty umożliwiono wyświetlenie kartoteki gruntów podatnika na pełnym ekranie. Należy nacisnąć klawisz F5 pełny ekran 1. Powrót do postaci wyjściowej odbywa się poprzez ponowne naciśnięcie klawisza F5. 1 Patrz->opis klaiwszy u dołu ekranu Strona 17

18 Rysunek 12 Wyświetlanie kartoteki gruntów na pełnym ekranie 3 Modyfikacja obsługi słowników terytorialnych oraz lokalizacji i obrębów. Od obecnej wersji systemu zmodyfikowano obsługę ww. słowników. Ponadto dodano nowe słowniki terytorialne takie jak: - słownik gmin - słownik powiatów - słownik województw oraz wyodrębniono ze słownika miejscowości słownik lokalizacji i słownik obrębów. Od obecnej wersji słownik lokalizacji i słownik obrębów jest zatem odrębnym słownikiem. Obsługa słowników dostępna jest w opcji Administrator->[Słowniki] oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słowników. W słowniku gmin, powiatów oraz województw uwzględniono kody terytorialne. Podczas instalacji nowej wersji automatycznie zostaną dopisane do bazy ww. gminy, powiaty i województwa wraz z kodami terytorialnymi jakie obecnie obowiązują i co za tym idzie wraz z odpowiednim przyporządkowaniem gminy do powiatu i województwa. W słowniku miejscowości przypisując zatem daną miejscowość do gminy, automatycznie zostanie ona przypisana do odpowiedniego powiatu i województwa uzyskując odpowiedni kod terytorialny. Podstawowe zasady obowiązujące przy obsłudze słowników terytorialnych Obsługa słowników dostępna jest w opcji Administrator->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne], [Lokalizacja], [Obręby] oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słowników. Strona 18

19 Wykonywaniu zmiany w ww. słownikach (zmiana nazwy lub przyporządkowania) powoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. Np. Jeżeli w słowniku miejscowości, przypiszemy daną miejscowość do gminy, to automatycznie wszyscy podatnicy posiadający w adresie zamieszkania daną miejscowość będą również mieli przypisaną gminę (powiat i województwo). Jeżeli w słowniku miejscowości, gmin, powiatów, województw zmienimy nazwę, to automatycznie nastąpi aktualizacja danych w kartotekach u wszystkich podatników oraz w kartotece nieruchomości w adresie nieruchomości. Ta sama zasad dotyczy również wprowadzania zmian ww. zakresie z poziomu kartoteki podatnika, kartoteki nieruchomości przy czym należy pamiętać iż jeżeli podczas edycji kartoteki podatnika wywołamy słownik i dokonamy zmian w słowniku, to wycofanie się z edycji kartoteki spowoduje anulowanie zmian w słownikach! Kod terytorialny nie jest wyświetlany w kartotece podatnika, ale będzie uwzględniany w odpowiednich raportach. Natomiast powiaty gminy i województwa są widoczne na ekranie podatnika i będą również uwzględnione w odpowiednich wydrukach (np. tytuły wykonawcze) 3.1 Słownik ulic [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik ulic Słownik dostępny również z poziomu pola Ulica oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika. Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 13 Słownik ulic Strona 19

20 Ulice w słowniku są uporządkowane po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy ulicy system odszuka i ustawi się na odpowiedniej ulicy zgodnej z wpisanym ciągiem znaków, Ulice można przyporządkować do miejscowości. (Podczas instalacji nowej wersji ulice nie są przypisane do miejscowości na podstawie danych z kartoteki podatnika) Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie ulicy do słownika ulic. Dopisując ulicę do słownika można ją przypisać jednocześnie do odpowiedniej miejscowości wybierając miejscowość ze słownika miejscowości. Jeśli nie chcemy przyporządkować danej ulicy do miejscowości, wówczas pole miejscowość należy pozostawić puste. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy ulicy. Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. Uwaga! Jeśli ulica jest przypisana do miejscowości, to aktualizacja zmian w kartotece dotyczy tylko nazwy ulicy z danej miejscowości. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie ulicy słownika, jeżeli dana ulica jest nie jest nigdzie użyta. <Info (?)> Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej ulicy. <Filtr F10> Funkcja umożliwia wyfiltrowanie ulic z wybranej miejscowości. 3.2 Słownik miejscowości [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik miejscowości Słownik dostępny również z poziomu kartoteki w polu miejscowość oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika. Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Strona 20

21 Rysunek 14 Słownik miejscowości Miejscowości są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy miejscowości system odszuka i ustawi się na odpowiedniej miejscowości. Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie miejscowości do słownika miejscowości. Dopisując miejscowość do słownika można ją przypisać od razu przypisać do odpowiedniej gminy wybierając gminę ze słownika gmin. Jeśli gmina jest przypisana do powiatu i województwa, to miejscowość poprzez gminę jest automatycznie przypisana do odpowiedniego powiatu i województwa. Pole gmina możemy pozostawić puste. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy miejscowości lub przyporządkowania do gminy. Należy pamiętać, iż dokonanie zmian zmiany w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie miejscowości ze słownika, jeżeli dana miejscowość nie jest nie jest nigdzie użyta. <Info (?)> Strona 21

22 Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej miejscowości i kodzie terytorialnym. Uwaga! Zmieniając podatnikowi miejscowość w kartotece, automatycznie kasuje się ulica. Należy pamiętać, aby uzupełnić odpowiednio ulice. 3.3 Słownik gmin [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik gmin Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 15 Słownik gmin wraz z kodami terytorialnymi Gminy słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy gminy system odszuka i ustawi się na odpowiedniej gminie. Gminy można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję Sortuj wg kodów Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie gminy do słownika gmin. Dopisując gminę do słownika należy ją przypisać jednocześnie do odpowiedniego powiatu wybierając powiat ze słownika powiatów. Jeśli w słowniku powiatów brak jest powiatu, to należy go utworzyć. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy gminy. Strona 22

23 Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie gminy ze słownika gmin, jeżeli dana gmina jest nie jest nigdzie użyta. <Info (?)> Funkcja umożliwia wyświetlenia pełnych informacji o przyporządkowaniu danej gminy. 3.4 Słownik powiatów [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik powiatów Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 16 Słownik powiatów Powiaty w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy powiatu system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji. Powiaty można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję Sortuj wg kodów Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Strona 23

24 Funkcja umożliwia dodanie powiatu do słownika powiatów. Dopisując powiat do słownika należy go przypisać jednocześnie do odpowiedniego województwa wybierając ze słownika województw. Jeśli w słowniku województw brak jest danego województwa, to należy go utworzyć. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy powiatu. Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie powiatu ze słownika, jeżeli dany powiat jest nie jest nigdzie użyty. 3.5 Słownik województw [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słowniki terytorialne]-słownik województw Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Rysunek 17 Słownik województw Województwa w słowniku są uporządkowane domyślnie po nazwie. Wpisując początkowe litery nazwy województwa system odszuka i ustawi się na odpowiedniej pozycji. Województwa można posortować wg kodów terytorialnych zaznaczając opcję Sortuj wg kodów Dostępne funkcje znajdują się u dołu ekranu. Można je wywołać wciskając podany obok funkcji klawisz lub przesuwając się klawiszem TAB na odpowiednią funkcję. Strona 24

25 Poniżej przedstawiono opis dostępnych funkcji <Dodaj F6> Funkcja umożliwia dodanie województwa do słownika województw. Należy podać nazwę województwa i kod terytorialny. <Zmień> Funkcja umożliwia zmianę nazwy województwa Należy pamiętać, iż dokonanie zmian w słowniku spowoduje automatyczną aktualizacje odpowiednich danych w kartotekach podatników i w odpowiednich słownikach. <Usuń> Funkcja umożliwia skasowanie województwa ze słownika, jeżeli dane województwo nie jest nigdzie użyte. 3.6 Lokalizacja odrębny słownik [Zarządzanie]->[Słowniki]->[Słownik lokalizacji] Słownik dostępny również z poziomu kartoteki w polu lokalizacja oraz we wszystkich miejscach systemu gdzie jest możliwość odwołania się do ww. słownika. Od obecnej wersji słownik lokalizacji został wyodrębniony ze słownika miejscowości tak więc stanowi odrębny słownik. Należy pamiętać iż dokonując modyfikacji nazwy lokalizacji w słowniku lokalizacji automatycznie zostanie zaktualizowana lokalizacja w kartotekach podatników. Powyższe zmiany wprowadzone w systemie umożliwiają w prosty sposób np. zmianę lokalizacji u podatników. Należy tu zwrócić uwagę, iż lokalizacja niekoniecznie musi być taka sama jak nazwa miejscowości. Można np. na początku nazwy lokalizacji dodać stały identyfikator, który np. w raportach umożliwi wybór wszystkich podatników z lokalizacji zaczynającej się od podanego identyfikatora. Np. W gminie pracuje dwie osoby w podatku rolnym, które podzieliły się pracą na podstawie lokalizacji. Dzieląc wszystkie lokalizacje na dwie grupy poprzez wpisanie na początku nazwy lokalizacji czyli przed nazwą miejscowości odpowiedniego identyfikatora (np. 1 i 2 albo x i y lub dowolnego innego, możemy zawsze wyodrębnić wszystkich podatników z danej grupy lokalizacji poprzez podaniu w warunku Lokalizacja początkowego znaku, który identyfikuje nam grupę lokalizacji. System odszuka wszystkich podatników, którzy w polu lokalizacja mają wpisaną nazwę zaczynającą się od podanego znaku. Po uruchomieniu powyższej funkcji pojawia się następujący ekran: Strona 25

SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika

SPOD. System podatkowy. Aneks do dokumentacji. Podręcznik użytkownika Załącznik do Zarządzenia Nr 132/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2004r. SPOD System podatkowy Podręcznik użytkownika Aneks do dokumentacji Obowiązuje od wersji 8.2 Waza 2004 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013

Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Wersja programu: 1.5.9.89 Data publikacji: 05.12.2013 Zaświadczenia Do wydruków zaświadczeń dodana źródło nieruch_suma, dzięki któremu możemy na zaświadczeniu uzyskać listę nieruchomości zsumowanych po

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH

W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH W Y K A Z ZBIORÓW KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZENOSZONYCH Z KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH Do użytku wewnętrznego 2 Część I System podatkowy I. System podatkowy SPOD

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA... 2 1.1 Moduł wymiarowy... 2 1.2. Moduł księgowy... 10 1.3. Sprawdzenie otwarcia roku... 13 1.4.

1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA... 2 1.1 Moduł wymiarowy... 2 1.2. Moduł księgowy... 10 1.3. Sprawdzenie otwarcia roku... 13 1.4. 1.OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE POSESJA.... 2 1.1 Moduł wymiarowy.... 2 1.2. Moduł księgowy.... 10 1.3. Sprawdzenie otwarcia roku.... 13 1.4. Zbiorcze generowanie wymiaru.... 14 1.5. Zbiorczy wydruk decyzji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa l A 44-295 LYSKJ Zarządzenie Nr 0151 / W / 73/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie : instrukcji do systemów - PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ w zakresie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI

usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Podatki makrodefinicje

Podatki makrodefinicje Podatki makrodefinicje 1 Podatki makrodefinicje Lista makrodefinicji dotyczących: Decyzji podatkowych Nazwa makra Opis @R() @Dn_DataSys() @Dn_Data() Bieżący rok podatkowy Bieżąca data (ustawiona w programie

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.2

Aktualizacja 2008.00.2.2 Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o ukazaniu się kolejnego numeru bezpłatnego periodyku

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe analizy danych

1. Podstawowe analizy danych 1. Podstawowe analizy danych Niniejszy rozdział służy prezentacji możliwości systemu związanych z podstawowymi analizami zgromadzonych danych. Do ćwiczeń wykorzystamy dane demonstracyjne o ścieżce dostępu:...\geo-dat\demo-egg\demo-iseg\demoiseg.map.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 19.4

Księga Podatkowa v. 19.4 Księga Podatkowa v. 19.4 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net. SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo