Nowa wspólnota mieszkaniowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa wspólnota mieszkaniowa"

Transkrypt

1

2 Beata Mikołajewska Marta Czajkowska Małgorzata Proksa-Binkowska Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012

3 Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane 1. wydanie Stan prawny: październik 2012 r. Autorzy: Beata Mikołajewska: rozdziały 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7 Marta Czajkowska: rozdziały 4.5, 4.6, 7 Małgorzata Proksa-Binkowska: rozdział 6 Redaktor prowadzący: Grażyna Petelczyc Projekt graficzny okładki: Katarzyna Juras Korekta: Bożena Hałuszyńska Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa tel.: faks: Skład i łamanie: PanDawer Druk: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

4 Spis treści Wstęp... V Noty biograficzne... VII I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej Rozpoczęcie eksploatacji budynku Powstanie wspólnoty mieszkaniowej Etapy funkcjonowania nowej nieruchomości Funkcjonowanie nieruchomości w okresie przejściowym Przekazywanie lokali do użytkowania Samodzielne funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej Umowa o wyodrębnienie i sprzedaż pierwszego lokalu jako źródło zasad określających sposób funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej Konsekwencje braku zapisów w aktach notarialnych dotyczących zasad funkcjonowania wspólnoty II. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej Zwykły zarząd i czynności przekraczające zwykły zarząd Duże i małe wspólnoty zarząd przedstawicielski i bezpośredni Kompetencje i odpowiedzialność zarządu wspólnoty mieszkaniowej Zarząd osobowy (ustawowy) Zarząd ustanowiony notarialnie Zarządca umowny Zarząd, zarządca umowny a podejmowanie decyzji Wynagrodzenie zarządu Zmiana zarządu Zarząd jako organ kolegialny III. Problemy zarządzania związane z garażem wielostanowiskowym we wspólnocie mieszkaniowej Samodzielność garażu jako lokalu przeznaczonego na inne cele niż mieszkalne Odmienność garażu w odniesieniu do innych samodzielnych lokali, powiązania z częściami nieruchomości wspólnej Garaż jako część wspólna podział do korzystania Praktyczne konsekwencje wynikające z decyzji o wyodrębnieniu garażu jako samodzielnego lokalu problemy z podejmowaniem decyzji przez współwłaścicieli Zarządzanie garażem a zarządzanie nieruchomością wspólną Partycypacja garażu jako wyodrębnionego lokalu w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej Koszty utrzymania garażu Kalkulacja opłat zaliczkowych dla miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym III

5 Spis treści 9. Propozycje uregulowań dotyczące zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej z garażem wielostanowiskowym Wartość rynkowa garażu a opłaty zaliczkowe za miejsca postojowe IV. Rozliczenie okresu deweloperskiego (przejściowego) Finansowanie utrzymania nieruchomości w okresie przejściowym i w początkach funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej Koszty okresu przejściowego Obowiązek współfinansowania kosztów utrzymania nieruchomości przez użytkownika Rozliczenia dewelopera z użytkownikami Plan kont do prowadzenia przez dewelopera księgowości do celów rozliczenia kosztów budynku oddawanego do eksploatacji oraz plan kont dla powstającej wspólnoty mieszkaniowej Ewidencja księgowa przychodów, kosztów i rozrachunków u dewelopera budynku oddanego do eksploatacji przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej V. Gospodarka finansowa nowej wspólnoty mieszkaniowej Zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania wspólnej nieruchomości zaliczka eksploatacyjna i remontowa Zaliczki na pokrycie kosztów mediów i świadczeń dotyczących lokali Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej i media Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych wobec urzędu statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego, konto bankowe, windykacja należności, płynność finansowa VI. Dochodzenie roszczeń wobec dewelopera z tytułu wad fizycznych nieruchomości Wady fizyczne nieruchomości. Rękojmia. Reklamacja. Gwarancja Organizacja procesu dochodzenia roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową VII. Wybrane problemy związane z zarządzaniem nowymi wspólnotami mieszkaniowymi Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi ze wspólną infrastrukturą Zarządzanie niezabudowaną nieruchomością wspólną IV

6 Wstęp Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej. Albert Einstein Prezentujemy Państwu publikację omawiającą proces powstawania nowej wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiamy decyzje i działania, które należy podjąć, by zapewnić wspólnocie mieszkaniowej sprawne funkcjonowanie w przyszłości. Pokazujemy, na jakie niebezpieczeństwa i pułapki mogą być narażeni właściciele, jeśli w okresie przygotowującym powstanie wspólnoty zostaną podjęte nieprzemyślane i złe decyzje. Współcześnie budowane osiedla mieszkaniowe mają często skomplikowaną strukturę, w ich skład wchodzą nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, ale i domy jednorodzinne wraz ze wspólną drogą i infrastrukturą. Zgodne i sprawne ich współistnienie wymaga już na etapie inwestycyjnym wyobraźni i wiedzy o zarządzaniu oraz o mechanizmach podejmowania codziennych decyzji. Na rzeczywistych przykładach próbujemy znaleźć rozwiązania w przypadkach konfliktów i niewłaściwych decyzji podjętych w przeszłości przez inwestora. Przedstawiamy przebieg tzw. okresu deweloperskiego od zakończenia inwestycji do usamodzielnienia się wspólnoty mieszkaniowej oraz szczegółowo omawiamy rozliczenie kosztów tego okresu, wskazując na podobieństwa, ale i ważne różnice w stosunku do rozliczeń późniejszej wspólnoty mieszkaniowej. W części poświęconej gospodarce finansowej nowej wspólnoty mieszkaniowej zwracamy uwagę między innymi na sposób finansowania utrzymania nieruchomości w okresie przejściowym oraz na zagrożenia w utrzymaniu płynności finansowej przez nową wspólnotę. Osobny rozdział poświęcamy problematyce dochodzenia roszczeń z tytułu wad i usterek budowlanych od dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy. Obecny stan prawny nie daje wspólnocie mieszkaniowej statusu strony w ewentualnym sporze z deweloperem. Pokazujemy, jak radzić sobie z tymi trudnościami i jakie działania podjąć, by za ewidentne błędy i wady móc uzyskać odszkodowanie. Niniejszą pracę polecamy zarówno zarządcom nieruchomości, księgowym firm zarządzających, jak i członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych. Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli im lepiej kierować sprawami wspólnoty i uniknąć błędów, których konsekwencje mogą być dotkliwe dla całej społeczności mieszkańców. V

7

8 Noty biograficzne mgr inż. Beata Mikołajewska absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany zarządca nieruchomości, inspektor nadzoru robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi. Od jedenastu lat prowadzi prywatną firmę ARENDA Sp. z o.o. zarządzającą nieruchomościami, głównie mieszkaniowymi. W latach członkini Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych. Posiada kilkunastoletnie, bogate doświadczenie z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Redaktorka merytoryczna Teczki Zarządcy Nieruchomości Wydawnictwa C.H. Beck, publikuje w prasie fachowej, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami, w tym także rozliczeń za media i rozliczeń księgowych wspólnot mieszkaniowych. Pod jej redakcją ukazała się publikacja Zarządzanie nieruchomościami publicznymi, współautorka poradnika Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. mgr Marta Czajkowska absolwentka Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej, posiada licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Od dziesięciu lat główna księgowa w prywatnej firmie zarządzającej wspólnotami mieszkaniowymi oraz świadczącej usługi księgowe, wraz z mgr inż. Beatą Mikołajewską prowadzi prywatną firmę ARENDA Sp. z o.o., zarządzającą nieruchomościami, głównie mieszkaniowymi, oraz biuro rachunkowe. Posiada kilkunastoletnie, bogate doświadczenie z zakresu prowadzenia księgowości różnych podmiotów gospodarczych, w tym także wspólnot mieszkaniowych. Publikuje w poradniku Teczka Zarządcy Nieruchomości Wydawnictwa C.H. Beck, prowadzi szkolenia z zakresu księgowości i rozliczeń księgowych wspólnot mieszkaniowych. Współautorka publikacji Zarządzanie nieruchomościami publicznymi oraz poradnika Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, którego drugie wydanie ukazało się w 2011 r. Małgorzata Proksa-Binkowska radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię prawną w Warszawie, specjalizującą się m.in. w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się ponadto prawem zamówień publicznych oraz doradztwem prawnym podmiotom gospodarczym. Współautorka materiałów szkole VII

9 Noty biograficzne niowych Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2007 r., Prawo zamówień publicznych od A do Z oraz ABC Prawa zamówień publicznych. Współautorka Podręcznika dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. VIII

10 I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej Spis treści 1. Rozpoczęcie eksploatacji budynku Powstanie wspólnoty mieszkaniowej Etapy funkcjonowania nowej nieruchomości Funkcjonowanie nieruchomości w okresie przejściowym Przekazywanie lokali do użytkowania Samodzielne funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej Umowa o wyodrębnienie i sprzedaż pierwszego lokalu jako źródło zasad określających sposób funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej Konsekwencje braku zapisów w aktach notarialnych dotyczących zasad funkcjonowania wspólnoty Rozpoczęcie eksploatacji budynku Warunkiem zakończenia procesu inwestycyjnego jest uzyskanie przez dewelopera prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Dopiero wówczas może rozpocząć się przekazywanie lokali przyszłym właścicielom i sprzedaż lokali. Warto zwrócić uwagę na kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo obiektu i jego funkcjonowanie zgodnie przepisami prawa budowlanego. Do czasu zakończenia budowy odpowiedzialność ta spoczywała na wykonawcy, natomiast po rozpoczęciu eksploatacji pełna odpowiedzialność za nowy obiekt spoczywa na jego właścicielu. Niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za ewentualne usterki i wady budowlane należy zapewnić wszelkim urządzeniom technicznym bieżącą konserwację, która powinna być sprawowana zgodnie z instrukcjami serwisowymi 1

11 I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej i dokumentacją techniczną. Co więcej, brak należytej konserwacji może spowodować nawet utratę gwarancji na źle eksploatowane urządzenie. Obsługa nowej nieruchomości (np. utrzymanie porządku i czystości) nie od razu odbywa się w pełnym zakresie zależy to od tempa przekazywania lokali użytkownikom (przyszłym właścicielom) i od stopnia zasiedlenia budynku. Prowadzenie prac wykończeniowych w lokalach, pomimo zakończenia etapu budowy, faktycznie przedłuża okres, w którym w budynku trwają roboty budowlane, w dodatku wykonywane przez wiele firm angażowanych przez poszczególnych użytkowników lokali. Dlatego opieka konserwatora, który będzie na bieżąco reagował na rozmaite zdarzenia i awarie, jest w tym okresie szczególnie ważna. Rozpoczęcie eksploatacji obiektu wiąże się jednocześnie z przygotowaniami do zakończenia sprzedaży lokali poprzez podpisanie aktów notarialnych i powstaniem wspólnoty mieszkaniowej. Wcześniejsze umowy z przyszłymi właścicielami mogą mieć jedynie charakter umów przedwstępnych, ponieważ przed zakończeniem inwestycji wyodrębnienie lokali nie jest możliwe. 2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej Wspólnota mieszkaniowa pod względem prawnym powstaje z chwilą wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że od razu staje się samodzielnym podmiotem gotowym do zaciągania zobowiązań, podpisywania umów i regulowania płatności za usługi i media. Wyodrębnienie wspólnoty jako osobnego podmiotu i stworzenie warunków do jej samodzielnego funkcjonowania wymaga podjęcia wielu działań przygotowawczych, w szczególności takich jak: wybór zarządu lub notarialne ustanowienie zarządcy, podjęcie przez właścicieli decyzji w sprawie wysokości opłat zaliczkowych, podpisanie umów na świadczenie usług i dostawę mediów, założenie konta bankowego. Ten pierwszy okres istnienia wspólnoty mieszkaniowej, który jednocześnie jest początkiem eksploatacji obiektu, zasługuje na szczególną uwagę. Od podjętych wówczas decyzji będzie zależała przyszłość wspólnoty i sprawność jej funkcjonowania. 3. Etapy funkcjonowania nowej nieruchomości Zakończenie procesu inwestycyjnego oraz rozpoczęcie eksploatacji obiektu przebiega w następujących etapach: 2

12 4. Funkcjonowanie nieruchomości w okresie przejściowym Rysunek 1. Etapy funkcjonowania nieruchomości Rozpoczęcie udostępniania lokali użytkownikom po uzyskaniu POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE Przejęcie zarządzania przez wspólnotę mieszkaniową Inwestycja Etap przejściowy właścicielem nieruchomości jest DEWELOPER W tym czasie następuje podpisanie pierwszego aktu notarialnego sprzedaży lokalu Eksploatacja obiektu władanie nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową deweloper pozostaje jednym z właścicieli do czasu sprzedaży wszystkich lokali władanie nieruchomością przez dewelopera 3 władanie nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową ETAP 1 proces inwestycyjny kończy się odbiorami technicznymi, złożeniem przez inwestora odpowiedniej dokumentacji do urzędu gminy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Po uprawomocnieniu się pozwolenia można rozpocząć eksploatację obiektu i udostępnić go użytkownikom. ETAP 2 tzw. okres przejściowy następuje podpisanie pierwszego aktu notarialnego wyodrębnienia i sprzedaży lokalu, wspólnota mieszkaniowa powstaje pod względem prawnym. Jest to newralgiczny z punktu widzenia przyszłości wspólnoty okres, w którym deweloper podejmuje wiele istotnych decyzji o strategicznym znaczeniu. ETAP 3 rozpoczyna się okres funkcjonowania wspólnoty jako odrębnego, podmiotu, najczęściej od początku miesiąca następującego po podpisaniu pierwszego aktu notarialnego. Wspólnota nabiera atrybutów samodzielności i staje się jednostką zdolną do regulowania swoich zobowiązań. 4. Funkcjonowanie nieruchomości w okresie przejściowym Zanim nastąpi podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu, deweloper w tym właśnie okresie udostępnia przyszłym właścicielom lokale, aby umożliwić im przeprowadzenie prac wykończeniowych. Obiekt nie jest jeszcze zamieszkany, ale użyt 3

13 I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej kownicy lokali (przyszli właściciele) stają się ich dysponentami, przejmując lokal od dewelopera na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną rolę, jaką w tym okresie ma do odegrania zarządca nieruchomości. Powinien on brać udział w procesie przygotowania powstania wspólnoty mieszkaniowej i doradzać deweloperowi. To właśnie zarządca, mając wiedzę o funkcjonowaniu wspólnoty mieszkaniowej w okresie ustabilizowanej eksploatacji zdaje sobie sprawę, w jaki sposób podejmowane w tym początkowym okresie decyzje wpłyną na funkcjonowanie wspólnoty w przyszłości. Doskonały przykład związany jest z garażem podziemnym wielostanowiskowym, który budowany jest w większości współczesnych budynków mieszkalnych. Status garażu może być różny w większości przypadków zostaje on wyodrębniony jako lokal niemieszkalny, w którym udziały posiadają wszyscy mający prawo do zajmowania na wyłączność miejsc postojowych, ale może się zdarzyć, że garaż podziemny będzie częścią nieruchomości wspólnej. Konsekwencje każdego z tych rozwiązań są inne, dlatego podejmując decyzję o tym, który wariant zastosować w danej nieruchomości, trzeba te konsekwencje znać i rozumieć 1. Nie chodzi tu tylko o konsekwencje prawne, ale głównie praktyczne wpływające na codzienność wspólnoty mieszkaniowej. W czasie trwania drugiego etapu (przejściowego) następuje podpisanie pierwszego aktu notarialnego wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności, a więc w sensie prawnym powstaje wspólnota mieszkaniowa. Praktycznie jednak do czasu przeprowadzenia działań i czynności, o których będzie mowa w dalszej części, nic się nie zmienia w dotychczasowym funkcjonowaniu obiektu. Nadal pozostają w mocy umowy zawarte przez dewelopera z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości (np. sprzątanie, konserwacja, ochrona, wywóz odpadów) i dostawcami mediów (energia cieplna, energia, elektryczna, woda i ścieki). Faktury za te usługi i dostawy kierowane są nadal do dewelopera jako strony umowy, który reguluje wszelkie płatności związane z obsługą budynku. Ze względu na to, że pierwszy akt notarialny zmienia diametralnie sytuację prawną (deweloper przestaje być jedynym właścicielem nieruchomości upoważnionym do samodzielnego podejmowania wszelkich decyzji), konieczne jest jednoczesne ustanowienie zarządcy, mającego uprawnienie do reprezentowania nowo powstałej wspólnoty i podejmowania dalszych działań w jej imieniu. Wspólnota mieszkaniowa, w której jest więcej niż siedem lokali (nie właścicieli, ale lokali), ma ustawowy obowiązek wyboru zarządu. Jednak zamiast wybierać zarząd spośród osób fizycznych, właściciele lokali mogą w formie aktu notarialnego powierzyć zarząd osobie fizycznej lub prawnej (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali z r., Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, dalej WłLoU). 1 Problemom związanym z zarządzaniem garażem wielostanowiskowym poświęcony jest osobny rozdział. 4

14 4. Funkcjonowanie nieruchomości w okresie przejściowym Jest to rozwiązanie często stosowane właśnie w początkowym okresie istnienia wspólnoty, czyli w okresie przejściowym, w którym liczba właścicieli jest jeszcze niewielka (podpisywanie kolejnych aktów notarialnych jest rozciągnięte w czasie), a nieliczni członkowie wspólnoty nie mieszkają jeszcze w lokalach, prowadząc w nich prace wykończeniowe. W tym okresie brak jeszcze jakichkolwiek więzi pomiędzy właścicielami, które umożliwiłyby wyłonienie spośród nich liderów gotowych pełnić funkcję członka zarządu wspólnoty 2, zwłaszcza że podejmując się swoich funkcji, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu i powinni dysponować pewną wiedzą na temat funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Warto podkreślić, że wybór zarządu w tzw. dużej wspólnocie mieszkaniowej jest obowiązkiem, a nie tylko możliwością, z której właściciele mogą skorzystać według swojej woli. Bez zarządu (lub notarialnie ustanowionego zarządcy) wspólnota nie będzie mogła podjąć żadnych czynności, które są niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania jako osobny podmiot. Dlatego częstym rozwiązaniem jest czasowe powierzenie zarządzania nieruchomością w pierwszym akcie notarialnym sprzedaży lokalu deweloperowi jako osobie prawnej. Zapisy dotyczące sposobu zarządzania (nie tylko związane z powierzeniem sprawowania zarządu, ale i inne, np. związane ze zróżnicowaniem opłat czy garażem) powtarzane są we wszystkich kolejno zawieranych aktach, a więc stanowią umowę pomiędzy właścicielami zawartą w formie notarialnej, tyle że podpisywaną niejednocześnie. Powierzenie zarządzania deweloperowi w formie aktu notarialnego powinno być z założenia tymczasowe i zakończyć się z chwilą, gdy właściciele lokali będą gotowi wybrać zarząd osobowy w trybie art. 21 ust. 1 WłLoU. Najpóźniej w okresie przejściowym powinien nastąpić wybór profesjonalnego zarządcy, który na podstawie umowy o pracę będzie wykonywał czynności zarządzania i administrowania. Na tym etapie do jego obowiązków będzie należało w szczególności: 1) wybór konserwatora obiektu, który będzie uczestniczył w odbiorach końcowych instalacji i urządzeń technicznych oraz podejmie konserwację z chwilą oddania obiektu do eksploatacji; 2) wybór firmy zapewniającej utrzymanie porządku i czystości od momentu udostępnienia lokali użytkownikom (oddania obiektu do eksploatacji); 3) wybór firmy, która będzie sprawowała ochronę obiektu, i ustalenie koncepcji sprawowania ochrony; 4) przygotowanie umów na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów oraz umów związanych z obsługą obiektu; 5) przygotowanie oferty ubezpieczenia nieruchomości; 2 O zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową z udziałem profesjonalnego zarządcy działającego na podstawie umowy jest mowa w osobnym rozdziale. 5

15 I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej 6) przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia zarządzania nieruchomością; 7) nadzór nad eksploatacją budynku w okresie przejściowym, w szczególności kontakty z użytkownikami lokali; 8) prowadzenie wykazu osób, którym udostępniono lokale do użytkowania; 9) powiadamianie użytkowników o opłatach należnych za użytkowanie lokalu; 10) opracowanie regulaminu prowadzenia prac wykończeniowych przez użytkowników lokali; 11) opracowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego przejmowania lokali przez użytkownika; 12) przygotowanie rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości w okresie przejściowym, w tym rozliczenia za media zużyte w lokalach udostępnionych użytkownikom przed przejęciem zarządzania przez wspólnotę mieszkaniową; 13) nadzór nad eksploatacją obiektu w okresie przejściowym. Prawidłowe rozpoczęcie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej i przygotowanie obiektu do eksploatacji wymaga przeprowadzenia szeregu działań przygotowawczych: Działania prawne ustalenie zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, które zostaną zapisane w aktach notarialnych dot. sprawowania zarządu, wysokości opłat zaliczkowych i zasad rozliczeń utrzymania nieruchomości wspólnej, sposobu zarządzania garażem wielostanowiskowym, sposobu głosowania udziałem związanym z garażem itp. Działania operacyjne przygotowujące przejęcie zarządzania nieruchomością przez wspólnotę mieszkaniową, w tym: zgromadzenie dokumentów umożliwiających uzyskanie numeru REGON, NIP, otworzenie rachunku bankowego, stworzenie bazy danych o właścicielach i lokalach; przygotowanie i złożenie dokumentów dot. podpisania umów na dostawę mediów do nieruchomości (energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, energii cieplnej); podpisanie umów serwisowych na obsługę nieruchomości (m.in. konserwacja, wywóz odpadów, utrzymanie porządku i czystości, ochrona). Etap przejściowy kończy się zwykle z końcem miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie pierwszego aktu notarialnego sprzedaży lokalu. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być dłuższy. 5. Przekazywanie lokali do użytkowania Jak wspomniano, przekazywanie lokali użytkownikom (przyszłym właścicielom) poprzedza zazwyczaj formalną sprzedaż lokalu i podpisanie aktu notarialnego. Deweloper dąży do jak najszybszego przekazania lokalu ze względu na to, że od tej chwili na użytkowniku spoczywa obowiązek pokrywania kosztów jego utrzymania. Ważnym argu 6

16 5. Przekazywanie lokali do użytkowania mentem jest także to, że użytkownicy chcą jak najszybciej rozpocząć w lokalach prace wykończeniowe. Przekazanie lokalu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i warto zwrócić uwagę na jego zawartość nie tylko pod kątem rozliczeń deweloper nabywca, ale także z punktu widzenia zarządzania nieruchomością. Bardzo ważny jest kontakt z użytkownikiem, który niebawem stanie się członkiem wspólnoty mieszkaniowej w protokole powinien się znaleźć adres korespondencyjny (właściciel nie od razu przecież zamieszka w budynku, a niekiedy w ogóle nie zamierza tam zamieszkać) wraz z adnotacją o obowiązku powiadamiania zarządcy o wszelkich zmianach w tym zakresie, a jeśli właściciel wyraża zgodę, to także telefon i adres owy. Trzeba pamiętać, że zarządca wiele razy będzie musiał kontaktować się z przyszłym właścicielem począwszy od spraw bieżących (awarie, uwagi do ekip budowlanych wykonujących prace w lokalu) po zawiadomienia o wysokości opłat, fakturach wystawianych w okresie przejściowym w imieniu dewelopera. Po powstaniu wspólnoty będzie zobowiązany przekazywać zawiadomienia o opłatach, zaproszenia na zebrania wspólnoty, informacje o podejmowanych uchwałach, windykację i wiele innych. Kolejnym bardzo istotnym z punktu widzenia eksploatacji elementem protokołu jest informacja o licznikach mediów zainstalowanych dla danego lokalu wodomierzach ciepłej i zimnej wody, licznikach ciepła, licznikach energii elektrycznej. Liczniki energii elektrycznej służą do indywidualnych rozliczeń właściciela lokalu z dostawcą, natomiast pozostałe wodomierze i licznik ciepła będą służyły do rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową, a w okresie przejściowym z deweloperem. W protokole zdawczo-odbiorczym należy wyszczególnić wszystkie liczniki, podać ich numery seryjne, typ oraz stan na dzień podpisania protokołu. Ważne, by zostały podane wszystkie liczniki służące do pomiaru zużycia mediów w danym lokalu. Niektóre mogą być zainstalowane w lokalu, inne poza nim, np. w szachcie instalacyjnym na klatce schodowej. Warto sprawdzić ich oznakowanie, czy na pewno odpowiednie liczniki przypisane są do właściwego lokalu. Wszystkie liczniki powinny być oplombowane i zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych. Warto w protokole zawrzeć informacje dla użytkownika ważne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji lokalu, np. dot. możliwości podłączenia okapu wyciągowego w kuchni czy inne zalecenia serwisowe. Należy określić, od kiedy użytkownika będą obciążały koszty utrzymania jego lokalu oraz przypadające na niego koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Jeśli lokal przekazywany jest bezusterkowo lub z usterkami, które nie uniemożliwiają korzystania z lokalu, obowiązek pokrywania kosztów następuje od następnego dnia po podpisaniu protokołu. 7

17 I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej Odbiorcę lokalu należy poinformować o warunkach prowadzenia prac wykończeniowych w lokalach przykładowy regulamin prowadzenia prac wykończeniowych zawiera załącznik zamieszczony na końcu niniejszego rozdziału. Z punktu widzenia skuteczności działania zarządcy nieruchomości bardzo ważna jest wiedza na temat firm, które prowadzą roboty budowlane w lokalach oddanych do użytkowania. Chodzi o kwestie związane z częstymi ingerencjami w instalacje, występującymi awariami, a także o odpowiedzialność za uszkodzenia części wspólnej, usuwanie zanieczyszczeń, odpadów budowlanych i bezpieczeństwo obiektu. Zarządca powinien zadbać o umieszczanie na tablicach informacyjnych, w ogólnie dostępnych miejscach, informacji o telefonach alarmowych do służb miejskich, konserwatora obiektu i innych istotnych sprawach. 6. Samodzielne funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej Rozpoczęcie okresu samodzielności wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z przeprowadzeniem czynności obejmujących m.in.: 1) złożenie w urzędzie statystycznym dokumentów umożliwiających uzyskanie dla wspólnoty numeru REGON, 2) otwarcie dla wspólnoty mieszkaniowej konta bankowego, opcjonalnie uruchomienie systemu automatycznie księgowanych wpłat, 3) złożenie w urzędzie skarbowym wymaganych prawem dokumentów i uzyskanie NIP, 4) zawiadomienie wszystkich właścicieli lokali o przypadających na każdego opłatach zaliczkowych na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i mediów, 5) dokończenie procesu podpisywania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej umów na dostawę mediów, konserwację, utrzymanie porządku i czystości, ochronę i innych koniecznych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu. Uzyskanie numeru REGON oznacza potwierdzenie odrębności wspólnoty mieszkaniowej i jest konieczne do wszelkich dalszych działań. W urzędzie statystycznym, który ten numer nadaje, należy złożyć kopię aktu notarialnego wyodrębnienia i sprzedaży dowolnego lokalu (jednego z pierwszych), uchwałę o wyborze zarządu (nie jest ona wymagana, jeśli w akcie notarialnym sprzedaży lokalu powierzono zarząd w trybie art. 18 ust. 1 WłLoU) oraz upoważnienie dla osoby składającej wniosek wydane przez zarząd lub notarialnie ustanowionego zarządcę. Do dokumentów dołącza się również wypełniony wniosek, w którym należy podać datę rozpoczęcia samodzielnego funkcjonowania wspólnoty. 8

18 7. Umowa o wyodrębnienie i sprzedaż pierwszego lokalu jako źródło zasad określających sposób Do udokumentowania istnienia odrębnej własności lokalu potrzebny jest wypis z księgi wieczystej, ale urząd statystyczny w przypadku nowo powstających wspólnot tego nie wymaga, zdając sobie sprawę, że założenie nowej księgi wieczystej i dokonanie wpisu może potrwać kilka miesięcy. Dokonując wyboru banku obsługującego wspólnotę, warto wziąć pod uwagę łatwość obsługi rachunku. Docelowo, gdy zostanie wybrany zarząd, podpisywanie przelewów bankowych może następować poprzez złożenie podpisów przez kilka osób. Bardzo ważna jest także prosta możliwość lokowania wolnych środków finansowych, ponieważ jest to źródło ważnych pożytków dla wspólnoty. Trudnym do przecenienia ułatwieniem jest system automatycznego księgowania wpłat, oznaczający ściąganie danych z banku o wpłatach bezpośrednio do systemu informatycznego zarządcy. Daje to bardzo szybką informację, co jest szczególnie istotne przy prowadzeniu skutecznej windykacji należności. Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, nie podlega wpisowi do żadnego rejestru, ale mimo to może być podmiotem praw i obowiązków, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Podstawą działania wspólnoty mieszkaniowej jest WłLoU, a wspólnota mieszkaniowa jest osobą ustawową, do której należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące osób prawnych (art Kodeksu cywilnego, ustawa z r., Dz.U. Nr 16, poz. 93, dalej: KC), w związku z tym może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku, odrębnego od majątków jej członków. O takiej pozycji wspólnoty mieszkaniowej przesądził Sąd Najwyższy w uchwale w składzie siedmiu sędziów z r.; sygn. akt III CZP 65/07, i nadał jej moc zasady prawnej. 7. Umowa o wyodrębnienie i sprzedaż pierwszego lokalu jako źródło zasad określających sposób funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej Przedmiotem sprzedaży mogą być jedynie lokale samodzielne, ponieważ tylko lokale spełniające warunek samodzielności mogą stanowić odrębne nieruchomości, tzw. nieruchomości lokalowe (w odróżnieniu od nieruchomości budynkowych i gruntowych). Spełnienie wymagań samodzielności stwierdza starosta w formie zaświadczenia. Zaświadczenie to jest niezbędne przy podpisywaniu umowy sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego. Do lokalu mogą przynależeć tzw. pomieszczenia przynależne znajdujące się poza lokalem, ale w obrębie danej nieruchomości budynkowej lub gruntowej, np. piwnica, komórka, schowek, garaż (ale nie miejsce postojowe). 9

19 I. Zakończenie inwestycji, powstanie wspólnoty mieszkaniowej Artykuł 8 WłLoU określa minimalne wymagania w stosunku do umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu. Umowa ta powinna zawierać w szczególności: opis lokalu pozwalający na jego precyzyjną identyfikację, a więc rodzaj, położenie, wielkość (powierzchnię użytkową), ewentualnie także opis, położenie i wielkość pomieszczeń do niego przynależnych (komórka, piwnica), wielkość udziału w nieruchomości wspólnej związanego z wyodrębnioną własnością lokalu. Trzeba przypomnieć, że odrębna własność lokalu wiąże się nierozerwalnie ze współwłasnością w nieruchomości wspólnej. Nie można być właścicielem lokalu, nie posiadając jednocześnie udziału w nieruchomości wspólnej i nie można posiadać tego udziału, nie będąc jednocześnie właścicielem lokalu. Najczęściej umowa o ustanowieniu odrębnej własności wiąże się jednocześnie z jego sprzedażą, chociaż może nastąpić również w formie jednostronnej czynności prawnej. W każdym przypadku wymagana jest forma aktu notarialnego. Garaż wielostanowiskowy jest przykładem lokalu, którego wyodrębnienie następuje w formie jednostronnej czynności prawnej, ponieważ nie mamy tu do czynienia z jednorazowym przeniesieniem własności, ale z sukcesywną sprzedażą udziałów. Wspólnota mieszkaniowa jest zbiorem dość przypadkowych osób, których wiąże jedynie fakt posiadania lokali we wspólnej nieruchomości. Dlatego w celu uniknięcia konfliktów i nieporozumień warto ustalić najważniejsze zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej już na etapie jej tworzenia, czyli w akcie notarialnym sprzedaży pierwszego lokalu. Zapisy dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną zawarte w pierwszym akcie notarialnym są powtarzane we wszystkich kolejnych, tak więc sukcesywnie każdy nowy członek wspólnoty staje się stroną umowy pomiędzy właścicielami lokali. Warto więc rozszerzyć pierwszy akt notarialny o dodatkowe zapisy dot. sposobu zarządzania nieruchomością, zwłaszcza że możliwość taką daje wyraźnie art. 8 ust. 2 WłLoU. Ważne kwestie do uregulowania w umowie notarialnej to w szczególności: powierzenie sprawowania zarządu deweloperowi w początkowym okresie funkcjonowania wspólnoty do czasu aż właściciele lokali sami będą gotowi wybrać zarząd osobowy, określenie sposobu zarządzania garażem wielostanowiskowym, jeśli został wyodrębniony jako nieruchomość lokalowa, określenie sposobu głosowania udziałem związanym ze współwłasnością garażu wielostanowiskowego 3, 3 Problemy zarządzania związane z garażem wielostanowiskowym omówiono w osobnym rozdziale. 10

20 7. Umowa o wyodrębnienie i sprzedaż pierwszego lokalu jako źródło zasad określających sposób zakres nieruchomości wspólnej, zwłaszcza w odniesieniu do balkonów, tarasów i ogródków, zasady rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości oraz opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów mediów i świadczeń, określenie warunków pozwalających wspólnocie mieszkaniowej na odcięcie dopływu mediów do lokalu z powodu zaległości we wnoszeniu opłat. Balkony, tarasy, ogródki Właściciele lokali, do których przylegają balkony, tarasy lub wydzielone ogródki na parterach, mają w aktach notarialnych zagwarantowane prawo wyłącznego korzystania z nich, natomiast równie ważne jest określenie, kto będzie pokrywał koszty ich utrzymania i w jakim zakresie. Spory pomiędzy właścicielami mogą w przyszłości wyniknąć na tle sposobu zagospodarowania ogródków. Warto pamiętać, że choć prawo do korzystania z nich przyznane zostało na wyłączność tylko niektórym właścicielom, to jednak ogródki jako część gruntu stanowią współwłasność wszystkich członków wspólnoty. W praktyce użytkownicy ogródków ogradzają je w rozmaity sposób, często odmienny od pierwotnego zagospodarowania, powodując nierzadko chaos estetyczny lub w ogóle zaniedbują je, przyzwalając na zarastanie terenu chwastami. Warto więc w akcie notarialnym zapisać zakres odpowiedzialności właścicieli za stan powierzonych im ogródków, a nawet stworzyć ramy do zastępczego działania wspólnoty mieszkaniowej w razie rażących zaniedbań lub samowolnych zmian. Zasady rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej Zgodnie z WłLoU właściciele mają obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, na które składają się w szczególności: koszty wynagrodzenia zarządu, koszty zarządzania, koszty konserwacji, napraw i remontów, koszty dostawy mediów do nieruchomości wspólnej (np. woda, energia elektryczna), koszty utrzymania porządku i czystości, koszty utrzymania zieleni, koszty ubezpieczenia nieruchomości, obsługi prawnej, ochrony, koszty prowadzenia rachunku bankowego. Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w WłLoU koszty utrzymania nieruchomości wspólnej pokrywane przez wspólnotę mieszkaniową rozliczane są na poszczególnych właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej, a więc proporcjonalnie do wielkości ich lokali. Trzeba jednak podkreślić, że nie oznacza to konieczności określania skali tych obciążeń w jednakowej dla wszystkich wysokości w odniesieniu do 1 m 2 powierzchni użytkowej 4. 4 Patrz: uzasadnienie wyroku sądu podane w rozdziale III. 11

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5. KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 5 KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Anna Jackowska Sybilla Graczyk redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Anna Jackowska Sybilla Graczyk redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-21-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Anna Jackowska Sybilla Graczyk redakcja: Grażyna

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 18 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 18 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 0 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo