Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Mieć czas dla dziecka ( częśći ) Wszystkim nam brakuje szczęścia Masz to na co godzisz się Każda droga jest łatwiejsza Gdy widzisz to co dobre jest... Kasia Kowalska -,, To co dobre" Mądrze kochaó Zdarzyło mi się słyszeć tńerdzenie wypowiadane przezrodzica do dziecka... "nie kocham Cię bo byłeśniegrzęczny, pobrudziłeśspodnie..." To niedorzecme skądinąd zdanie,budzimój wewnętrzny sprzeciw. Przyzwyczailiśmy się w życiu do pewnych schematów myślowych, do wypowiadania słów mających ogromne znaczenie i wagę w sposób dośó lekkomyślny. Tymczasem dwadzieścia lattemupełvna osoba napisałami w liście-,,dzieci kocha się zanic, zato tylko że są,, Myślęże jest w tym dużo prawdy, bo miłośćto nic innego niż pragnienie dobra drugiego człowieka. Nie wazne czy dużega, czy mńego. Człowieka. Nie pragnienie dobra dla siebie, wyręczania, wygody, przyjemności ale chęć codziennego sprawiania by ten drugi, bliski nam człowiek czuł się szczęśliwy. Ta chęc to miłośó... Jednym z warunków, może podstawowym, pełnego rozwoju v{ręczrozkwitu wewnętrmego kazdego człowieka, a dziecka w szczególności,jest poczucie bycia kochanym. Jako rodzic często zadaję sobie pytanie - co to zrraczy kochać, co robić by okazać nriłość,jak nrą&ze kochać moje dzieci, by one to czuły. Każdemu z na znany jest być może, cały repemrat dzińńsprawiającychżenasze dzięcko czuje się szczęśliwe. I nie jest to moze trudne, wtedy kiedy nasz skarb malat3,4, czy 5 lat.,,schody" zaczynają się wtedy, kiedy pociecha liczy sobie...naście" wiosen i kiedy zaczyfiamocno czllćwłasnątożsamośći co się ztymwiąże poezwie wfusnychpraw. Rozmawiać z dzieckiem Nasza rola, rola dorosęch by rozmawiac z dzieckiem, by mówió ze ztoztlrlieniem, by komunikować się z dziećmi skutecznie. Skutecznie nigdy (!) nie oznacza siłowo, nie oznacza przemocy, arri fizycznej ani psychicznej. Ozrraczatakdługo, i w tak mądry sposób, by zostało to prryjęte ptzęztych, których przecież kochamy. Tutaj mówió, zna zy takze słuchać. Dlatego proponuje - nie mów kocham Cię zato, lub tamto, lub nie kocham Cię, bo byłeś ńegrzeczny. Podobnie jak dziecko,także Ty dorosły masz prawo do praw. Masz prawo nie zgńzać się na nieakceptowane przez Ciebie, nie mieszczące się w Wznaczonych przęz Ciebie granicach zachow ania nastolatk a. Masz prawo powiedzieć spokojnie i stanowczo swojemu dziecku - nie zgadzam się na takie czy inne twoje zachowania, bo Cię kocham, bo chce Twojego dobra. 'Wzajemne relacje 'Vfattości czyli co jest najważniejsze, także - co jest ważniejsze - czy pospfzątany dom, czy wysłuchanie tego co czuje najbliższa sercu osoba. Mówimy - moje dziecko,,ma wszystko,,, Własny pokój z komputerem,wieżąstereo itd. Tylko gzy mateź Ciebie, amożeprzede wsrystkim, czy maciebie, czy dajeszmu odczuć że jest kochany, źe jest dla Ciebie ważny, że

2 masz czas dla niego, że wyrażasz gotowośó do pójścia na spacer, do kawiami, wspólnego wyjazdu, wysłuchania tego co Ono, Twoje Dziecko chce powiedzieć... Myślężę warto wybaczać. Być konsekwentnym, stanowczym, a e i kochającym todzicem, wybaczającymrodńcem.przecież codziennie wielu znasmóń *,, i odpuśćnarnnasze winy jako i my odpuszczamt''. Wybacza tlko ten kfo kocha, Dlatego nie zapisuj w pamięci tego co złe, ale to co dobre w Twoim dziecku, rozwijaj jego mocne strony, staraj się wzmacniać jego poczucie wartości. Pozrvól mu, amoze razemznimposiądz świadomośótego, że on także, jak każdy człowiek, posiada mocne strony swojej osobowości. To one, jeślibędą rozwijane uczynią z niego człońęka dużego formatu, człowieka szczęśliwego.a przeciez,,wszyscy tak pragniemy szczęścia,,... Wyrażanie uczuć Uczucie, cłęstokojarzone mylnie tylko zzakochaniem, miłościądo drugiego cńowieka jest zaśstanem emocji, poruszeniemwewlętrznym. Nie jest ani dobre, ani ńe, ani pozytywne, arti negatywne, bywa natomiast łatwe lub trudne i nie podlega ocenie moralnej. Kazdy z nas ma indywidualne podejście do pojawiających się w jego rzeczywistości uczuć. Jedni z nas izolują się, ładując się uczuciem, a ono w nich kumuluje się. Wówczas może dochodzió do zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, wrzodów żołądkąbólów głowy, a w zachowaniach - zak<ł,óceń relacji ze światem i samym sobą. Zkoleiinni wybierająpodświadomie zasńę -"uczuciamoimi panami". Obnczająnimi w całościdrugiego człowieka, który na dłuższąmetęnie akceptuje napięcia ztymzwiązanego i najzwyczajniej w świecieucieka. W tym przypadku życie apartewyłączńe na emocjach tworuy chaos. Najbardziej racjonalnym podejściem jest pańnerski sposób traktowania uczuć. Wówczas są one wńne,jednocześnie nie będąc jedynym wyznacznikiem naszego postępowania i zachowania (dominująca rola rozumu ).Taki rodzaj podejścia do uczuć cechuje człowieka dorosłego. Zdaję sobie jednak sprawę że na to, aby tak było, składa się wiele czynników. Oprócz genotypu, takżę własne doświadczeniaz dzieciństwa, bagażtego, co ofiarowali nam rodzice i otoczenie w okresie wzrostu i dojrzewania. Myślęże po pierwsze spróbuj sam, a potem swoje dziecko nazywać uczucia pojawiające się w Ttźl. Naucz mówić dziecko:,,złoszczę się, bo nie pozwalasz mi oglądać tego filmu", albo,jestem razczarowany że nie możesz iśczę mnąna spacer" itd. Tu chodzi o wyrńne mówienie o tym co dziecko czuje. Ważna jest umiejętnośó badania stanu własnych uczuó, umiejętnośćnazywania tego, co we mnie. Jednocześnie zaakceptowania tego stanu emocji i własnej zgody na to, ze ono jest i nie miknie. Następną waznąumiejętnością,może najwazniejszą w całym tym procesie jest umiejętność wyrażańa swoich lcz:uó. Np. śmiechem mozemy wyrazić wiele uczuć- akceptację, radośó, euforię, poczucie bezpieczeitstwa, ulgę czy zachwyt.ikzykzaśmożebyć objawem bęzradności,fvrii, gniewu, ir:ytacji,lęku, niepokąl,zawiści czy ńości. Ale dziecko odbieąąc własne, rodzące się uczucia, może je wyrysować, wymalować czy wyśpiewać. Może je wyrazić w ruchu na świezympowietrzu, grając w piłkę, czy ćńcząc kazdy inny sport. To jak nauczyó dziecko wyrażać swoje uczuciazależy od Twojej pomysłowości.jeśli nie wiesz lub nie masz na to pomysłu, jestem przekonany żę może fu pomóc dobry pedagog szkolny lub specj alista z Poradni Pedago giczno-psycholo gicznej - Mam takie wewnętrzne przekonanie, że nie wolno zabraniać dziecku vryrażania swoich uczuć. Z pevłnościąproces ten nie możę czyńć innym krzywdy np. rzucanie zabawkami budzi moje poważne wątpliwości co do sposobu vqyrńanialczuó, ale próbujmy rozumieć płaczdzięckaspowodowany stratączy odejściem bliskiej mu osoby. To jego sposób na

3 wrażęnię rozpaczy, smutku i tęsknoty, wcale nieobcy takżę nam dorosłym. Życzę wszystkim udanych prób rozmov,ry z dziećmi na temat ichżyciawewnętrznego, emocjonalnego.polecam ksiąrk Adele FŃer i Elanie Mazlish -,,Jak mówić do nastolatków zeby nas słuchą, jak słuchać żeby znalrńrozmawiały" Wydawnictwo Media Rodzina i inne pozycje tych autorów na temat wychowarlia dzieci zlośćdziecka Kńdy człowiek, także dziecko, ma prawo do złości.akceptacja uczucia, nie jest jednak jednoznacznaz akceptacjązachowana. Należy odróżnić uczucie od zachowania. Prawo do odczuwani a ńości nię oznacza W aw a do krzyku, agresj i słownej, czy ptzemocy ftzy cznej. Pewien lękwztvłięróził ze lekarstwemnańośó małego dzięckanie jest rozmowa, ale odciąganie na bok tej ńości,przekładanie jej, ząęcie dziecka w tym momencie inną czynnością.tylko czy w każdym przypadkujest to dobry wybór? Naucz dziecko identyfikować uczucia, w Ęm także zlość,a nawet wściekłość, spróbuj nauczyć go wyrazać to równiez słowami -,jestem ńy bo zńraniasz mi wyjśćna dwór tato", lub,jestem wściekębo zostałem oszukalry podczas gry". Wypieranie się uczuć powoduje ze kumulują się one w człowieku, co niekorzystnie możę wpłynąó na jego zdrowie(nerwice). Równiez uczucia nieprzeęwarle w sposób właściwy,nie realizowane, mogą zamienić się w inne,lub prowadzić do chorób 1ń zachowań destrńcyjnych (np. ktoś,kto nie umie przeęwać swej złości,mlżepopaśćw depresje, ktośinny moźe swój lęk zamieniać w agresję). Jedną zprzyczyn agresji u dzieci może byó poczucie krzywdy, samotność,odrzucenie czy poczucie niższości.bywa że przyczynia się to do stosowania przemocy przęz dziecko, może być próbą zwrócenia na siebie uwagi, może byó wołaniem -,, ja tujestem zauwuż mnie, zauważ moje problemy, pomóż mi". Skutkiem niezaspokojonych potrzeb wyższych u niektórych dzieci(uznania, samorealizacji,przynależności) mogą być właśnieproblemy z wyrażaniem uczló. Rozmowa z dzieckiem Dzieci niczego nie robią bez powodu, często brak im umiejętności definiowarria swoich stanów emocjonalnych. Zacbęcam więc do prób obserwacji dziecka, roznów z nim, słuchania, słuchania, słuchania..., do stawiania sobie pytń -dlaczego? Bywa często tak, że nam, rodzicom wydaje się że zadaniem dziecka jestbyó szczęśliwym. Nic bardziej mylnego. Pamiętając własne dzieciństwo, myślęże to mit. To rodzice są sprawcami poczucia szczęścia lub jego braku. Mając 18 lat i słuchając tej piosenki Perfectu, nię razbuflczucznie myślałem,,darn swoim dzieciom wszystko to, czego mi dziśbrakuje". Dziśmyśląco wychowaniu, o opiece sprawowanej nadmojąrodziną, zadaję sobie pytanie jakąpracę wykonuję zdzieómi,jeśli chodzi o Ęcie uczuciowe? Czy moje dzieci czują się szczęśliwe? Czł daję im to czego mi brakowało w dzieciństwie? Podstawowym zadaniem rodziców jest być przy dziecku. I to nie,,byc" w sensie obecności ftzyczną- tatuśogląda film, a dziecko się bawi obok. To nazwńbym byciem,,obok" dziecka. Być z dzieckiem, oznaczawejść znim w kontakt emocjonalny, oznaczamówienie do niego, ale i słuchanie, słuchanię zę zro^ff ieniem. ZadĄ sobie pytanie - jak się czujesz kiedy ktoś mówi do Ciebie, apńtzy na kogoś innego? AIbo mówi do Ciebię, apatrzy w podłogę, zerka na zegarek,bądż odwraca się co chwilę do tyłu? Zapewne powiesz krótko --czuje się lekcewa:żony.

4 Bywa tak, że dziecko mówi do nas, a my doroślimyślimyo czymśzupełnie innym, lub robimy na dodatek jeszcze coś,oprócz słuchania naszego dziecka(np. piszemy co mamy do zrobienia nazajutrz). Podstawą kontaktu z drugim człowiekiem, az dzieckiem w szczególności jestjego słuchanie. Żeby słuchaćkogoś,najpierw spróbuj nauczyć się słuchać siebie. W tymceluotlaruj sobiechwilę ciszy,każdego dnia,kllka kilkadziesiątminut. Słuchać swojego dzieckao możesz biernie lub crynnie. W pierwszym przypadku- dajesz mu siebie, on mówi, aę milczysz, ale to milczenie niech nie będzie martwe. Dawaj dziecku sygnały, że rozumiesz co mówi, mimiką twarzy,kontaktem wzrokowym, pojedynczymi słowami(ach!, hmm, cośty!). Pozwól mu by,,urodziło" to co nosi w sobie, wszystkie stany emocji danej chwili, wszystkie uczucia... Słuchanie czyl7rtą czyli dialog zachodziwówczas gdy czynnie uczestniczyszw opowieści dziecka. Słuchając zadajesz pltania porądkujące tok wypowiedzi np, dlaczego? Jaki był twój cęl? lub tez stosujesz parńtazy czyli potwięrdzasz swoimi słowami to co mówi dziecka(np..."iwtedy poczułeśsatysfakcję").uwaga poświęcona dziecku podczas rozmowy owocować może jego uznaniem w rodzicu przyjaciela, któty mając cza na wysłuchanie, daje jednocześnie sygnał -rrjestem prry Tobie, ma z we mnie oparcie". I na koniec pierwszej częścibardzo słuszna i piękna sentencja: Dzień zaczyna się od świtu, wiosna od rozlłłitu lcrokusów, spotkanie z dzieckiem od wymiany uśmiechów. Mieć czas dla dziecka (częśćii) Grąnice, mury zasieki zapory Granice Stalowe rzeki, stalowe góry Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc Ludzie bez twarz!,iudzie bez serc, granice... Die grenze * Maanam Granice w rodzinie PrzęWoczenie granicy z jakimś państwem dla wielu udzimożękojarzyć się z kłopotami. Nieznajomośó języka, brak środków płatnicrych obowiązujących w danym kraju, zatrzymarie Wzezpolicję lub nawet wydalenie to powody, które sprawiają powstawanie wielu nieprzyjemnych problemów, Likwidacja lń utrata granic powoduje chaos, pozbawienie tożsamościnarodowej. Nie da slę budować ńpowiedzialności obywatelibez istnienia granic. Tyle przykładu dotyczącego obszaru pństwowości którego vłyznacznikiem są granice. Jakże ważnąrolę pełnią one także w życiu kżdego znas,w związkach partnerskich, w budowaniu przyjaźni, w relacjach dziecko-rodzic. Gdybym miał teraz podać ogólną definicję granicy powiedziałbym ze to,,linia" oddzieląiącajeden obszar od drugiego. Istrieją grznice zewnętrzne i wewnętrzne, biologi;zne, wydolnościfizycznej człowieka jak i emocjonalne, moralne czy duchowe.

5 Czemu jest taę żew Ęciu nie chronimyo nie wymagamy, i nie stawiamy granic? Czasami jesteśmy pod silną dominacją drugiego człowieka, boimy się czyjejśstanowczości, odrzucenia, brakuje nam świadomościwłasnej wartości. Czasami nie posiadamy umiejętności obrony granic (np.zpowodu braku dobrego wzorca), brak nam wiary w tę mozliwość, czy też zwyczajnieboimy się kompromitacji, agresji,kary... Każdy z nas rłrpisuje się mniej lub bardziej w jeden z 4 podstawolvych systemów psychologicznych granic człowieka. Pierwszy z nich,,,najzdrowszy" to system nienaruszony, elastyczny, i świadomy. Jest to system czytelny, łatwo do niego wejść,jego przedstawiciel ma poczucie bezpieczeństwa i umie mówić,,nie". Następny system to system,,bez granic". Charakteryzl]ją go chaotyczne kontakty zludżmi, ńośćna siebie (rola agresora i ofiary), uległośó,naruszanie czyichśgranic, brak poczucia bezpieczetlstwa, nieumiejętność mówięnia,,nie". Trzęei z systemów to system uszkodzony * posiada niewyruźne granice, niewyrńne z,a?,naczone wejścia. CharakteryĄą go trudne stosunki z otoczeniem, częściowaoclrona własna, oraz tylko częścioweposzanowanie cudzych granic. Ostatni, to system zamknięty, posiadający,,ffiwy zamiast granic". Przedstawiciel tego systemu to samotnik - któremu brakuje kontaktów zlud:źmi i posiada małe poczucie bezpieczeństwa. Występuje tu utrata poczucia rzeczywistości oraz,,okopanie się na swojej pozyili"(zamknięcie się w gettcie innego, własnego świata). Dobrze jest gdy w rodzinie występuje czytelna struktura i zdrowe granice. Rodzinę możnaporównać tu do rzeki.brzegirzeki to rodzice, woda--to dzieci. Jeślibrzegi rzeki sąmocne,to ruekapłynie wartko i nie grozi zalanięm sąsiednich pól. Jeślizaśbtzegi rzeki są słabe, i nie określają granic jej nurtu istnieje realne ryzyko wystąpienia wody z brzegów i katastrofy. Granice w rodzinie określająjej tożsamość,a dorośliczyli rodzice, są zobowiązani do pielęgnacji podstawowej relacji między jej członkami. Dziecko nigdy nie może być zastępcą partnera w życiu dorosłego. Janusz Korczak powiedział,,-..wychowawco, jeślidla ciębię życie jest cmentarzem,pozwói dziecku widzieć w nim ukwieconą łąkę"oznacza to że nie wolno wciągać dziecka w światproblemów dorosęch, dzieci nie potnebują mieć kolegi w rodzicu, rodzic musi być dorosęm rodzicem. To on powinien w czytelny sposób wytycryó regrły po tępowaniaw rodzinie, zakłes uttzymywaniaporządku, powrotu do donru, przyjmawania gości i spotkań, rozmów rodzinnych. Jestem zwolennikiem systemu autorytarnego, bo tylko on jest autorskim programem wychowania dzieci przez rodziców. System liberalny prowadzi do wychowania bezstresowego, które jest wychowarriem fałszywym, gdyż brakuje w nim reguł jakimi ą 'Wracamy wiec znowu do przykładu państwa bez granice, wyznaczliki tożsamościrodziny. granic, gdzie panuje chaos i brak poczucia bezpteczeństwa. Terytoriumn a poczucie bezpieczeństwa. Iedną z podstawowch potrzeb ktzdego cńawieka, a w szczególności dńecka, jest potrzeba bezpieczeństwa. Niezaspokojenie jej przezrodziców wywołuje ftustracje i lęk, stając się w przyszłościprzyczyńiem do wielu chorób i wypaczeń. A przeciez,,wszyscy tak pragniemy szczęścid',a szczęścia naszych dzieci przede wszystkim. Znajdujmy wiec czas na spotkanie z dziećmi, wyraźne przedstawianie i konsekwentną realizacje miłościrodzicielskiej, która jest cierpliwa iwybaczającą aletakże stanowcza i konsekwentna, w wielu wymiarach... Aby móc realizować swój plan wychowawczy, proponuje nie zapominać o potrzebach naszych dzięci, Nap3tanie: gdzie dziecko cząe siębezpteczne, odpowiedźbrzmi: na swoim tetytorium...

6 Myślęze świadomośćmiejsca gdzie dziecko czuję się bezpiecznie, stabilnie, gdzie decyduję, gdzie może być spokojne i szczęśliwestanowi o tym co jest jego terytorium. Terytorium dzieckamoże stanowić jego dom, pokój, piłką folder w komputerze, a etakże ulubiona polana w lesie, pragnienie, pdild, wartości, światnadziei, modlitwa... Każde ilziecko ma prawo mieć cośfylko dla siebie... Tak jak i kłżdyz nas dorosłych. Terytorium, jeślinie obejmuje pewnej określonej przestrzeni,może być równiez określone czasem, nawet np, plan uźywania komputera w rodzinie. W tym przypadku komputer naleę do dziecka w godzinach od -do, stanowiąc tylko jego stan posiadania. Azatęmrodzi się pytanie -co dziecko powinno mieć tylko dla siebie w domu, jakie tery.torium jest tym niezbędnym dla jego prawidłowego wzrostu i rozwoju? Łóźko, własne łóżko, lub własny materac. Wszysfkim nam sypialniakojarzy się z tereneln zastrzeżonym) z największym wruzem prywatności i intymności. Dlatego pełni tak ważną rolę w życiu kżdego człowieka, również tego najmniejszego. Zvlróómy uwagę co wpierwszej kolejności kupujemy dla noworodka? Łożeczko... Będzie to tylko i wyłącznie jego, pierwsze własne terytorium,.. Ale nie tylko łózko,ta/r<że pokój dziecka stanowi o jego,,prywatności", miejscu oazy, terenie zabaw, miejscu spotkń z rówieśnikami, miejscu odpoczynku, rozwijania pasji, marzeń i planów, nawiązywaniaipodtrzymywania relacji rodzinnych między wszystkimi jej cńorkami. Jednak najważniejsząre aqąw rodzinie jest relacja mńzeńska. Jeślijest ona prawidłowa, jeś}i rńzice umieją ze sobą rozmawiać, uzgadniać starrowiska i deeyąe, jeślipotraflą konstruktywnie rozwiązywaó swoje problemy wówczas swoim przykładem dają wazny sygnał dziecku. Ono obsenvując zdrowąrelację między mamą itatąuczy się szacunku dla niej, która staje się wzorem relacji partnerskiej, przyjacielskiej, wzorcem miłości.budowanie własnego szczęścia w życiu dorosłym stanie się o wiele łatwiejsze mając zapewniony dobry wzorzęc z dzięciilstvł a. Zary zykuj e tezę, że każdy z nas r o dziców, chc e wychowaó swoj e dzi ecko na tzw.,borządnego człowieka",flacńowiękao określonych cechach, słowem chcemy wychowaó dziecko do określonych wartości. Zazwyczal do tych, które są i naszynr priorytetenlw życiu. Pokutuje niestety w naszej mentalności powiedzenie, ze dziecku należy,,kłaśćna kilometry" do głowy, a i tak zostanie w niej tylko na centymetry. Myślę,ze wychowanie nie polega na głoszeniu,,kazaif', długich monologów i wydawaniu,,rozkazów", ale głównym narzędziem całego procesu jest rozlnowa, spotkania, wspólnie spędzany lzas, anade wszystko przykład. Przyk<ład własnego postępowania... Jeślichciałbym nauczyć dziecko punktualności, sam muszę przychodzió nawyznaczorle spotkania o określoneigodzinie, czy teżwychodzić na pociąg czy autobus, mając w zapasie rezerwę czasową. Andrzej Jędrzejewski

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Poznaj siebie i swój związek

Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek Poznaj siebie i swój związek poradnik psychologiczny dla kobiet Jak się uwolnić z krzywdzącego związku Wa r s z a w a 2 0 0 6 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA

JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA Cesar Millan Melissa Jo Peltier JAK ZOSTAĆ PRZYWÓDCĄ STADA SPOSÓB CESARA, BY ODMIENIĆ SWOJEGO PSA I... WŁASNE ŻYCIE PRZEŁOŻYŁ: Maciej Lorenc TYTUŁ ORYGINAŁU: Be the pack leader:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Przyjaciele Twojego dziecka. Jak pomóc w nawi¹zywaniu nowych znajomoœci

Przyjaciele Twojego dziecka. Jak pomóc w nawi¹zywaniu nowych znajomoœci Idź do Przykładowy rozdział Spis treœci Katalog ksiazek Nowoœci Przyjaciele Twojego dziecka. Jak pomóc w nawi¹zywaniu nowych znajomoœci Autor: Hilary Pereira T³umaczenie: Ma³gorzata Warmiñska-Biszczad

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez HOLON - wszechswiat

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

REFERAT DLA RODZICÓW. Jak pomóc dziecku w nauce

REFERAT DLA RODZICÓW. Jak pomóc dziecku w nauce REFERAT DLA RODZICÓW Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności

Bardziej szczegółowo

III. Ich język equus-

III. Ich język equus- III. Ich język To że konie mają swój język już na szczęście nie trzeba większości osób przekonywać. Znakomita praca promocyjna Monty Robertsa daje coraz lepsze rezultaty. Już wiele osób wie, iż konie porozumiewają

Bardziej szczegółowo

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Autorzy raportu Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Marta Olcoń-Kubicka Redakcja raportu Marta Olcoń- Kubicka raport koalicji dojrz@łość w sieci Wpływ Internetu

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Rozwój psychiczny młodzieży

Rozwój psychiczny młodzieży Mieczysław Kreutz Rozwój psychiczny młodzieży Uwaga: tekst róż ni się od wydanego drukiem w roku 2006; nie naniesiono tu korekty ję zykowej. 2 M. Kreutz; Rozwój psychiczny młodzieży Spis treści: I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo