Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Mieć czas dla dziecka ( częśći ) Wszystkim nam brakuje szczęścia Masz to na co godzisz się Każda droga jest łatwiejsza Gdy widzisz to co dobre jest... Kasia Kowalska -,, To co dobre" Mądrze kochaó Zdarzyło mi się słyszeć tńerdzenie wypowiadane przezrodzica do dziecka... "nie kocham Cię bo byłeśniegrzęczny, pobrudziłeśspodnie..." To niedorzecme skądinąd zdanie,budzimój wewnętrzny sprzeciw. Przyzwyczailiśmy się w życiu do pewnych schematów myślowych, do wypowiadania słów mających ogromne znaczenie i wagę w sposób dośó lekkomyślny. Tymczasem dwadzieścia lattemupełvna osoba napisałami w liście-,,dzieci kocha się zanic, zato tylko że są,, Myślęże jest w tym dużo prawdy, bo miłośćto nic innego niż pragnienie dobra drugiego człowieka. Nie wazne czy dużega, czy mńego. Człowieka. Nie pragnienie dobra dla siebie, wyręczania, wygody, przyjemności ale chęć codziennego sprawiania by ten drugi, bliski nam człowiek czuł się szczęśliwy. Ta chęc to miłośó... Jednym z warunków, może podstawowym, pełnego rozwoju v{ręczrozkwitu wewnętrmego kazdego człowieka, a dziecka w szczególności,jest poczucie bycia kochanym. Jako rodzic często zadaję sobie pytanie - co to zrraczy kochać, co robić by okazać nriłość,jak nrą&ze kochać moje dzieci, by one to czuły. Każdemu z na znany jest być może, cały repemrat dzińńsprawiającychżenasze dzięcko czuje się szczęśliwe. I nie jest to moze trudne, wtedy kiedy nasz skarb malat3,4, czy 5 lat.,,schody" zaczynają się wtedy, kiedy pociecha liczy sobie...naście" wiosen i kiedy zaczyfiamocno czllćwłasnątożsamośći co się ztymwiąże poezwie wfusnychpraw. Rozmawiać z dzieckiem Nasza rola, rola dorosęch by rozmawiac z dzieckiem, by mówió ze ztoztlrlieniem, by komunikować się z dziećmi skutecznie. Skutecznie nigdy (!) nie oznacza siłowo, nie oznacza przemocy, arri fizycznej ani psychicznej. Ozrraczatakdługo, i w tak mądry sposób, by zostało to prryjęte ptzęztych, których przecież kochamy. Tutaj mówió, zna zy takze słuchać. Dlatego proponuje - nie mów kocham Cię zato, lub tamto, lub nie kocham Cię, bo byłeś ńegrzeczny. Podobnie jak dziecko,także Ty dorosły masz prawo do praw. Masz prawo nie zgńzać się na nieakceptowane przez Ciebie, nie mieszczące się w Wznaczonych przęz Ciebie granicach zachow ania nastolatk a. Masz prawo powiedzieć spokojnie i stanowczo swojemu dziecku - nie zgadzam się na takie czy inne twoje zachowania, bo Cię kocham, bo chce Twojego dobra. 'Wzajemne relacje 'Vfattości czyli co jest najważniejsze, także - co jest ważniejsze - czy pospfzątany dom, czy wysłuchanie tego co czuje najbliższa sercu osoba. Mówimy - moje dziecko,,ma wszystko,,, Własny pokój z komputerem,wieżąstereo itd. Tylko gzy mateź Ciebie, amożeprzede wsrystkim, czy maciebie, czy dajeszmu odczuć że jest kochany, źe jest dla Ciebie ważny, że

2 masz czas dla niego, że wyrażasz gotowośó do pójścia na spacer, do kawiami, wspólnego wyjazdu, wysłuchania tego co Ono, Twoje Dziecko chce powiedzieć... Myślężę warto wybaczać. Być konsekwentnym, stanowczym, a e i kochającym todzicem, wybaczającymrodńcem.przecież codziennie wielu znasmóń *,, i odpuśćnarnnasze winy jako i my odpuszczamt''. Wybacza tlko ten kfo kocha, Dlatego nie zapisuj w pamięci tego co złe, ale to co dobre w Twoim dziecku, rozwijaj jego mocne strony, staraj się wzmacniać jego poczucie wartości. Pozrvól mu, amoze razemznimposiądz świadomośótego, że on także, jak każdy człowiek, posiada mocne strony swojej osobowości. To one, jeślibędą rozwijane uczynią z niego człońęka dużego formatu, człowieka szczęśliwego.a przeciez,,wszyscy tak pragniemy szczęścia,,... Wyrażanie uczuć Uczucie, cłęstokojarzone mylnie tylko zzakochaniem, miłościądo drugiego cńowieka jest zaśstanem emocji, poruszeniemwewlętrznym. Nie jest ani dobre, ani ńe, ani pozytywne, arti negatywne, bywa natomiast łatwe lub trudne i nie podlega ocenie moralnej. Kazdy z nas ma indywidualne podejście do pojawiających się w jego rzeczywistości uczuć. Jedni z nas izolują się, ładując się uczuciem, a ono w nich kumuluje się. Wówczas może dochodzió do zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, wrzodów żołądkąbólów głowy, a w zachowaniach - zak<ł,óceń relacji ze światem i samym sobą. Zkoleiinni wybierająpodświadomie zasńę -"uczuciamoimi panami". Obnczająnimi w całościdrugiego człowieka, który na dłuższąmetęnie akceptuje napięcia ztymzwiązanego i najzwyczajniej w świecieucieka. W tym przypadku życie apartewyłączńe na emocjach tworuy chaos. Najbardziej racjonalnym podejściem jest pańnerski sposób traktowania uczuć. Wówczas są one wńne,jednocześnie nie będąc jedynym wyznacznikiem naszego postępowania i zachowania (dominująca rola rozumu ).Taki rodzaj podejścia do uczuć cechuje człowieka dorosłego. Zdaję sobie jednak sprawę że na to, aby tak było, składa się wiele czynników. Oprócz genotypu, takżę własne doświadczeniaz dzieciństwa, bagażtego, co ofiarowali nam rodzice i otoczenie w okresie wzrostu i dojrzewania. Myślęże po pierwsze spróbuj sam, a potem swoje dziecko nazywać uczucia pojawiające się w Ttźl. Naucz mówić dziecko:,,złoszczę się, bo nie pozwalasz mi oglądać tego filmu", albo,jestem razczarowany że nie możesz iśczę mnąna spacer" itd. Tu chodzi o wyrńne mówienie o tym co dziecko czuje. Ważna jest umiejętnośó badania stanu własnych uczuó, umiejętnośćnazywania tego, co we mnie. Jednocześnie zaakceptowania tego stanu emocji i własnej zgody na to, ze ono jest i nie miknie. Następną waznąumiejętnością,może najwazniejszą w całym tym procesie jest umiejętność wyrażańa swoich lcz:uó. Np. śmiechem mozemy wyrazić wiele uczuć- akceptację, radośó, euforię, poczucie bezpieczeitstwa, ulgę czy zachwyt.ikzykzaśmożebyć objawem bęzradności,fvrii, gniewu, ir:ytacji,lęku, niepokąl,zawiści czy ńości. Ale dziecko odbieąąc własne, rodzące się uczucia, może je wyrysować, wymalować czy wyśpiewać. Może je wyrazić w ruchu na świezympowietrzu, grając w piłkę, czy ćńcząc kazdy inny sport. To jak nauczyó dziecko wyrażać swoje uczuciazależy od Twojej pomysłowości.jeśli nie wiesz lub nie masz na to pomysłu, jestem przekonany żę może fu pomóc dobry pedagog szkolny lub specj alista z Poradni Pedago giczno-psycholo gicznej - Mam takie wewnętrzne przekonanie, że nie wolno zabraniać dziecku vryrażania swoich uczuć. Z pevłnościąproces ten nie możę czyńć innym krzywdy np. rzucanie zabawkami budzi moje poważne wątpliwości co do sposobu vqyrńanialczuó, ale próbujmy rozumieć płaczdzięckaspowodowany stratączy odejściem bliskiej mu osoby. To jego sposób na

3 wrażęnię rozpaczy, smutku i tęsknoty, wcale nieobcy takżę nam dorosłym. Życzę wszystkim udanych prób rozmov,ry z dziećmi na temat ichżyciawewnętrznego, emocjonalnego.polecam ksiąrk Adele FŃer i Elanie Mazlish -,,Jak mówić do nastolatków zeby nas słuchą, jak słuchać żeby znalrńrozmawiały" Wydawnictwo Media Rodzina i inne pozycje tych autorów na temat wychowarlia dzieci zlośćdziecka Kńdy człowiek, także dziecko, ma prawo do złości.akceptacja uczucia, nie jest jednak jednoznacznaz akceptacjązachowana. Należy odróżnić uczucie od zachowania. Prawo do odczuwani a ńości nię oznacza W aw a do krzyku, agresj i słownej, czy ptzemocy ftzy cznej. Pewien lękwztvłięróził ze lekarstwemnańośó małego dzięckanie jest rozmowa, ale odciąganie na bok tej ńości,przekładanie jej, ząęcie dziecka w tym momencie inną czynnością.tylko czy w każdym przypadkujest to dobry wybór? Naucz dziecko identyfikować uczucia, w Ęm także zlość,a nawet wściekłość, spróbuj nauczyć go wyrazać to równiez słowami -,jestem ńy bo zńraniasz mi wyjśćna dwór tato", lub,jestem wściekębo zostałem oszukalry podczas gry". Wypieranie się uczuć powoduje ze kumulują się one w człowieku, co niekorzystnie możę wpłynąó na jego zdrowie(nerwice). Równiez uczucia nieprzeęwarle w sposób właściwy,nie realizowane, mogą zamienić się w inne,lub prowadzić do chorób 1ń zachowań destrńcyjnych (np. ktoś,kto nie umie przeęwać swej złości,mlżepopaśćw depresje, ktośinny moźe swój lęk zamieniać w agresję). Jedną zprzyczyn agresji u dzieci może byó poczucie krzywdy, samotność,odrzucenie czy poczucie niższości.bywa że przyczynia się to do stosowania przemocy przęz dziecko, może być próbą zwrócenia na siebie uwagi, może byó wołaniem -,, ja tujestem zauwuż mnie, zauważ moje problemy, pomóż mi". Skutkiem niezaspokojonych potrzeb wyższych u niektórych dzieci(uznania, samorealizacji,przynależności) mogą być właśnieproblemy z wyrażaniem uczló. Rozmowa z dzieckiem Dzieci niczego nie robią bez powodu, często brak im umiejętności definiowarria swoich stanów emocjonalnych. Zacbęcam więc do prób obserwacji dziecka, roznów z nim, słuchania, słuchania, słuchania..., do stawiania sobie pytń -dlaczego? Bywa często tak, że nam, rodzicom wydaje się że zadaniem dziecka jestbyó szczęśliwym. Nic bardziej mylnego. Pamiętając własne dzieciństwo, myślęże to mit. To rodzice są sprawcami poczucia szczęścia lub jego braku. Mając 18 lat i słuchając tej piosenki Perfectu, nię razbuflczucznie myślałem,,darn swoim dzieciom wszystko to, czego mi dziśbrakuje". Dziśmyśląco wychowaniu, o opiece sprawowanej nadmojąrodziną, zadaję sobie pytanie jakąpracę wykonuję zdzieómi,jeśli chodzi o Ęcie uczuciowe? Czy moje dzieci czują się szczęśliwe? Czł daję im to czego mi brakowało w dzieciństwie? Podstawowym zadaniem rodziców jest być przy dziecku. I to nie,,byc" w sensie obecności ftzyczną- tatuśogląda film, a dziecko się bawi obok. To nazwńbym byciem,,obok" dziecka. Być z dzieckiem, oznaczawejść znim w kontakt emocjonalny, oznaczamówienie do niego, ale i słuchanie, słuchanię zę zro^ff ieniem. ZadĄ sobie pytanie - jak się czujesz kiedy ktoś mówi do Ciebie, apńtzy na kogoś innego? AIbo mówi do Ciebię, apatrzy w podłogę, zerka na zegarek,bądż odwraca się co chwilę do tyłu? Zapewne powiesz krótko --czuje się lekcewa:żony.

4 Bywa tak, że dziecko mówi do nas, a my doroślimyślimyo czymśzupełnie innym, lub robimy na dodatek jeszcze coś,oprócz słuchania naszego dziecka(np. piszemy co mamy do zrobienia nazajutrz). Podstawą kontaktu z drugim człowiekiem, az dzieckiem w szczególności jestjego słuchanie. Żeby słuchaćkogoś,najpierw spróbuj nauczyć się słuchać siebie. W tymceluotlaruj sobiechwilę ciszy,każdego dnia,kllka kilkadziesiątminut. Słuchać swojego dzieckao możesz biernie lub crynnie. W pierwszym przypadku- dajesz mu siebie, on mówi, aę milczysz, ale to milczenie niech nie będzie martwe. Dawaj dziecku sygnały, że rozumiesz co mówi, mimiką twarzy,kontaktem wzrokowym, pojedynczymi słowami(ach!, hmm, cośty!). Pozwól mu by,,urodziło" to co nosi w sobie, wszystkie stany emocji danej chwili, wszystkie uczucia... Słuchanie czyl7rtą czyli dialog zachodziwówczas gdy czynnie uczestniczyszw opowieści dziecka. Słuchając zadajesz pltania porądkujące tok wypowiedzi np, dlaczego? Jaki był twój cęl? lub tez stosujesz parńtazy czyli potwięrdzasz swoimi słowami to co mówi dziecka(np..."iwtedy poczułeśsatysfakcję").uwaga poświęcona dziecku podczas rozmowy owocować może jego uznaniem w rodzicu przyjaciela, któty mając cza na wysłuchanie, daje jednocześnie sygnał -rrjestem prry Tobie, ma z we mnie oparcie". I na koniec pierwszej częścibardzo słuszna i piękna sentencja: Dzień zaczyna się od świtu, wiosna od rozlłłitu lcrokusów, spotkanie z dzieckiem od wymiany uśmiechów. Mieć czas dla dziecka (częśćii) Grąnice, mury zasieki zapory Granice Stalowe rzeki, stalowe góry Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc Ludzie bez twarz!,iudzie bez serc, granice... Die grenze * Maanam Granice w rodzinie PrzęWoczenie granicy z jakimś państwem dla wielu udzimożękojarzyć się z kłopotami. Nieznajomośó języka, brak środków płatnicrych obowiązujących w danym kraju, zatrzymarie Wzezpolicję lub nawet wydalenie to powody, które sprawiają powstawanie wielu nieprzyjemnych problemów, Likwidacja lń utrata granic powoduje chaos, pozbawienie tożsamościnarodowej. Nie da slę budować ńpowiedzialności obywatelibez istnienia granic. Tyle przykładu dotyczącego obszaru pństwowości którego vłyznacznikiem są granice. Jakże ważnąrolę pełnią one także w życiu kżdego znas,w związkach partnerskich, w budowaniu przyjaźni, w relacjach dziecko-rodzic. Gdybym miał teraz podać ogólną definicję granicy powiedziałbym ze to,,linia" oddzieląiącajeden obszar od drugiego. Istrieją grznice zewnętrzne i wewnętrzne, biologi;zne, wydolnościfizycznej człowieka jak i emocjonalne, moralne czy duchowe.

5 Czemu jest taę żew Ęciu nie chronimyo nie wymagamy, i nie stawiamy granic? Czasami jesteśmy pod silną dominacją drugiego człowieka, boimy się czyjejśstanowczości, odrzucenia, brakuje nam świadomościwłasnej wartości. Czasami nie posiadamy umiejętności obrony granic (np.zpowodu braku dobrego wzorca), brak nam wiary w tę mozliwość, czy też zwyczajnieboimy się kompromitacji, agresji,kary... Każdy z nas rłrpisuje się mniej lub bardziej w jeden z 4 podstawolvych systemów psychologicznych granic człowieka. Pierwszy z nich,,,najzdrowszy" to system nienaruszony, elastyczny, i świadomy. Jest to system czytelny, łatwo do niego wejść,jego przedstawiciel ma poczucie bezpieczeństwa i umie mówić,,nie". Następny system to system,,bez granic". Charakteryzl]ją go chaotyczne kontakty zludżmi, ńośćna siebie (rola agresora i ofiary), uległośó,naruszanie czyichśgranic, brak poczucia bezpieczetlstwa, nieumiejętność mówięnia,,nie". Trzęei z systemów to system uszkodzony * posiada niewyruźne granice, niewyrńne z,a?,naczone wejścia. CharakteryĄą go trudne stosunki z otoczeniem, częściowaoclrona własna, oraz tylko częścioweposzanowanie cudzych granic. Ostatni, to system zamknięty, posiadający,,ffiwy zamiast granic". Przedstawiciel tego systemu to samotnik - któremu brakuje kontaktów zlud:źmi i posiada małe poczucie bezpieczeństwa. Występuje tu utrata poczucia rzeczywistości oraz,,okopanie się na swojej pozyili"(zamknięcie się w gettcie innego, własnego świata). Dobrze jest gdy w rodzinie występuje czytelna struktura i zdrowe granice. Rodzinę możnaporównać tu do rzeki.brzegirzeki to rodzice, woda--to dzieci. Jeślibrzegi rzeki sąmocne,to ruekapłynie wartko i nie grozi zalanięm sąsiednich pól. Jeślizaśbtzegi rzeki są słabe, i nie określają granic jej nurtu istnieje realne ryzyko wystąpienia wody z brzegów i katastrofy. Granice w rodzinie określająjej tożsamość,a dorośliczyli rodzice, są zobowiązani do pielęgnacji podstawowej relacji między jej członkami. Dziecko nigdy nie może być zastępcą partnera w życiu dorosłego. Janusz Korczak powiedział,,-..wychowawco, jeślidla ciębię życie jest cmentarzem,pozwói dziecku widzieć w nim ukwieconą łąkę"oznacza to że nie wolno wciągać dziecka w światproblemów dorosęch, dzieci nie potnebują mieć kolegi w rodzicu, rodzic musi być dorosęm rodzicem. To on powinien w czytelny sposób wytycryó regrły po tępowaniaw rodzinie, zakłes uttzymywaniaporządku, powrotu do donru, przyjmawania gości i spotkań, rozmów rodzinnych. Jestem zwolennikiem systemu autorytarnego, bo tylko on jest autorskim programem wychowania dzieci przez rodziców. System liberalny prowadzi do wychowania bezstresowego, które jest wychowarriem fałszywym, gdyż brakuje w nim reguł jakimi ą 'Wracamy wiec znowu do przykładu państwa bez granice, wyznaczliki tożsamościrodziny. granic, gdzie panuje chaos i brak poczucia bezpteczeństwa. Terytoriumn a poczucie bezpieczeństwa. Iedną z podstawowch potrzeb ktzdego cńawieka, a w szczególności dńecka, jest potrzeba bezpieczeństwa. Niezaspokojenie jej przezrodziców wywołuje ftustracje i lęk, stając się w przyszłościprzyczyńiem do wielu chorób i wypaczeń. A przeciez,,wszyscy tak pragniemy szczęścid',a szczęścia naszych dzieci przede wszystkim. Znajdujmy wiec czas na spotkanie z dziećmi, wyraźne przedstawianie i konsekwentną realizacje miłościrodzicielskiej, która jest cierpliwa iwybaczającą aletakże stanowcza i konsekwentna, w wielu wymiarach... Aby móc realizować swój plan wychowawczy, proponuje nie zapominać o potrzebach naszych dzięci, Nap3tanie: gdzie dziecko cząe siębezpteczne, odpowiedźbrzmi: na swoim tetytorium...

6 Myślęze świadomośćmiejsca gdzie dziecko czuję się bezpiecznie, stabilnie, gdzie decyduję, gdzie może być spokojne i szczęśliwestanowi o tym co jest jego terytorium. Terytorium dzieckamoże stanowić jego dom, pokój, piłką folder w komputerze, a etakże ulubiona polana w lesie, pragnienie, pdild, wartości, światnadziei, modlitwa... Każde ilziecko ma prawo mieć cośfylko dla siebie... Tak jak i kłżdyz nas dorosłych. Terytorium, jeślinie obejmuje pewnej określonej przestrzeni,może być równiez określone czasem, nawet np, plan uźywania komputera w rodzinie. W tym przypadku komputer naleę do dziecka w godzinach od -do, stanowiąc tylko jego stan posiadania. Azatęmrodzi się pytanie -co dziecko powinno mieć tylko dla siebie w domu, jakie tery.torium jest tym niezbędnym dla jego prawidłowego wzrostu i rozwoju? Łóźko, własne łóżko, lub własny materac. Wszysfkim nam sypialniakojarzy się z tereneln zastrzeżonym) z największym wruzem prywatności i intymności. Dlatego pełni tak ważną rolę w życiu kżdego człowieka, również tego najmniejszego. Zvlróómy uwagę co wpierwszej kolejności kupujemy dla noworodka? Łożeczko... Będzie to tylko i wyłącznie jego, pierwsze własne terytorium,.. Ale nie tylko łózko,ta/r<że pokój dziecka stanowi o jego,,prywatności", miejscu oazy, terenie zabaw, miejscu spotkń z rówieśnikami, miejscu odpoczynku, rozwijania pasji, marzeń i planów, nawiązywaniaipodtrzymywania relacji rodzinnych między wszystkimi jej cńorkami. Jednak najważniejsząre aqąw rodzinie jest relacja mńzeńska. Jeślijest ona prawidłowa, jeś}i rńzice umieją ze sobą rozmawiać, uzgadniać starrowiska i deeyąe, jeślipotraflą konstruktywnie rozwiązywaó swoje problemy wówczas swoim przykładem dają wazny sygnał dziecku. Ono obsenvując zdrowąrelację między mamą itatąuczy się szacunku dla niej, która staje się wzorem relacji partnerskiej, przyjacielskiej, wzorcem miłości.budowanie własnego szczęścia w życiu dorosłym stanie się o wiele łatwiejsze mając zapewniony dobry wzorzęc z dzięciilstvł a. Zary zykuj e tezę, że każdy z nas r o dziców, chc e wychowaó swoj e dzi ecko na tzw.,borządnego człowieka",flacńowiękao określonych cechach, słowem chcemy wychowaó dziecko do określonych wartości. Zazwyczal do tych, które są i naszynr priorytetenlw życiu. Pokutuje niestety w naszej mentalności powiedzenie, ze dziecku należy,,kłaśćna kilometry" do głowy, a i tak zostanie w niej tylko na centymetry. Myślę,ze wychowanie nie polega na głoszeniu,,kazaif', długich monologów i wydawaniu,,rozkazów", ale głównym narzędziem całego procesu jest rozlnowa, spotkania, wspólnie spędzany lzas, anade wszystko przykład. Przyk<ład własnego postępowania... Jeślichciałbym nauczyć dziecko punktualności, sam muszę przychodzió nawyznaczorle spotkania o określoneigodzinie, czy teżwychodzić na pociąg czy autobus, mając w zapasie rezerwę czasową. Andrzej Jędrzejewski

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA

WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA WPŁYW POCHWAŁY NA ROZWÓJ DZIECKA Pochwała jest jednym z czynników decydujących o prawidłowym rozwoju psychicznym i motywacyjnym dziecka. Jest ona ogromnym bodźcem motywującym dzieci do działania oraz potężnym

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Granice. w procesie wychowania. Iwona Janeczek

Granice. w procesie wychowania. Iwona Janeczek Granice w procesie wychowania Iwona Janeczek Czym są granice? w świecie fizycznym są to płoty, szlabany, żywopłoty; informują o tym gdzie zaczyna się moja własność; w świecie duchowym są równie rzeczywiste,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu - Janusz Korczak

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu - Janusz Korczak Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku Niemu - Janusz Korczak Rok 2012 powoli dobiega do końca, a wraz z nim obchody Roku Korczakowskiego. Postać wybitnego lekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci dr Julia Kaleńska-Rodzaj Katedra Psychologii UP Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów KODA kalenska@up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU

INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU INNE W DOMU, INNE W PRZEDSZKOLU Bywa, że w czasie rozmów indywidualnych nauczycielki z rodzicami wychodzi na jaw, że dziecko zupełnie inaczej zachowuje się w domu a inaczej w grupie przedszkolnej. Rodzice

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM Dlaczego trudno być rodzicami nastolatka? W okresie wczesnej dorosłości następuje: budowanie własnego systemu wartości (uwalnianie się od wpływu

Bardziej szczegółowo

Asertywność E M I L I A L I C H T E N B E R G - K O K O S Z K A

Asertywność E M I L I A L I C H T E N B E R G - K O K O S Z K A Asertywność E M I L I A L I C H T E N B E R G - K O K O S Z K A Asertywność To umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami To bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Materiały dla uczestników SDRiW Prowadzące: Monika Kowalska- Wojtysiak, Joanna Sędzicka Zgierz, r.szk. 2017/2018

Materiały dla uczestników SDRiW Prowadzące: Monika Kowalska- Wojtysiak, Joanna Sędzicka Zgierz, r.szk. 2017/2018 Materiały dla uczestników SDRiW Prowadzące: Monika Kowalska- Wojtysiak, Joanna Sędzicka Zgierz, r.szk. 2017/2018 Załącznik 1 do spotkania o uczuciach Aktywne słuchanie- aby pomóc dziecku, by radziło sobie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Empatyczna komunikacja w rodzinie Beata Kosiacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 27 marca 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Dr Małgorzata Kołodziejczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 17 maja 2015 r. Plan na dzisiejsze spotkanie Co to jest coaching?

Bardziej szczegółowo

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zakończenie Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Do problemu głównego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe, które przedstawię poniżej.

Bardziej szczegółowo

GRAŻYNA KOWALCZYK. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata

GRAŻYNA KOWALCZYK. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata GRAŻYNA KOWALCZYK SĄ TYLKO DWA SPOSOBY NA ŻYCIE. JEDEN TO ŻYCIE TAK, JAKBY NIC NIE BYŁO CUDEM. DRUGI TO ŻYCIE TAK, JAKBY WSZYSTKO BYŁO CUDEM (Albert Einstein) Wykaz rzeczy niszczących i zagrażających życiu

Bardziej szczegółowo

Co to są prawa dziecka?

Co to są prawa dziecka? Prawa Dziecka Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować

Bardziej szczegółowo

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek.

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dziecko/dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem czytania, rozmowy z dzieckiem, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ RODZIC - DZIECKO DZIECKO - RODZIC DROGI RODZICU! Buduj solidny fundament jakim jest dla dziecka Rodzina. Tylko bliski kontakt z dzieckiem może uchronić je od problemu uzależnienia.

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Co o sobie myślę? Budować poczucie własnej wartości Co to znaczy? Budować wizję samego siebie. Na podstawie tego, co mówią i jak mówią Rodzice oraz

Bardziej szczegółowo

100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECKO POWINNO BYĆ ASERTYWNE

100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECKO POWINNO BYĆ ASERTYWNE 100 POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECKO POWINNO BYĆ ASERTYWNE 1. Żeby wiedziało, gdzie się kończy a gdzie zaczyna 2. Żeby wiedziało, co mu służy, a co szkodzi 3. Żeby potrafiło rozpoznać i nazwać swoje uczucia

Bardziej szczegółowo

Złość. by skutecznie rozmawiać z dzieckiem. Agresja. Złość, agresja, przemoc co warto wiedzieć

Złość. by skutecznie rozmawiać z dzieckiem. Agresja. Złość, agresja, przemoc co warto wiedzieć Złość, agresja, przemoc co warto wiedzieć by skutecznie rozmawiać z dzieckiem Jestem uczuciem naturalnym - mieszkam w każdym Was. I gdy Wam się coś nie podoba, nie możecie czegoś dostać, albo ktoś Was

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Bunt nastolatka. Przejawy buntu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady

Bunt nastolatka. Przejawy buntu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady Bunt nastolatka Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty dr Paweł Kwas Przejawy buntu łamie wcześniejsze zasady nie wykonuje poleceń próbuje używek wchodzi w złe towarzystwo... 1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

RELACJE Z PIENIĘDZMI

RELACJE Z PIENIĘDZMI RELACJE Z PIENIĘDZMI Zapewne sprawdziłaś już w quizie, kim jesteś w relacji z pieniędzmi. Chomikiem? Strusiem? Motylem? Czy Mikołajem? Każda z tych osobowości ma swoje słabe i mocne strony: CHOMIK ma przymus

Bardziej szczegółowo

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 Wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować. Bruno Bettelheima

Bardziej szczegółowo

Granice w procesie wychowania

Granice w procesie wychowania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Iwona Janeczek Granice w procesie wychowania Projekt realizowany w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Nie da się sformułować gotowej recepty, jak pomagać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Rodzice i nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna poleca.

Biblioteka Pedagogiczna poleca. Biblioteka Pedagogiczna poleca. Przemoc rówieśnicza to zjawisko, które dotyka wiele naszych dzieci. Mimo, ze wciąż powstają kolejne projekty i programy mające na celu wyeliminowanie przemocy, niemal w

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna akceptuję siebie, choć widzę też własne wady akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie 1 1. Uległy (wycofany): Druga osoba jest ważniejsza niż ja 2. Agresywny (intruzywny):

Bardziej szczegółowo

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ?

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Uczucia są podstawą rozwoju człowieka, wartościową i istotną częścią ludzkiej natury. Traktowane z należytą troską i szacunkiem mogą stać się podstawą dalszego

Bardziej szczegółowo

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie?

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Okazuje się, że nie trzeba do tego wcale wiedzy komputerowej. Wśród przedstawionych rad nie ma bowiem ani jednej, która by takiej wiedzy wymagała. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko. idzie do. przedszkola

Moje dziecko. idzie do. przedszkola Nie jesteśmy po to, by budować statek, ale po to, by wskazywać drogę... Moje dziecko idzie do przedszkola czyli mini- poradnik dla Rodziców dzieci przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola Drodzy

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. (Albert Einstein) Wiesław Ozga TreningAntystresowy.pl Afirmacje - modlitwa dziękczynna Powinniśmy wiedzieć czego chcemy, widzieć to, cieszyć się i z wielką wdzięcznością dziękować Bogu za to, że nasz doskonały plan staje

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny

UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny Uzależnienie jest chorobą całej rodziny Relacje w rodzinie, której ktoś pije nadmiernie, zazwyczaj ulegają dużym zmianom. Każdy na swój sposób próbując poradzić

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 13.04. 2017 r. Czym martwi się młodzież, czyli problemy nastolatków w wieku dojrzewania Teresa Mamos Dojrzewanie czas kryzysu Zapraszam Cię do

Bardziej szczegółowo

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY Rzucanie palenia w czasie ciąży PRZEWODNIK DLA KOBIET W CIĄŻY PRAGNĄCYC H RZUCIĆ PALENIE Ciąża i palenie Większość kobiet palących w czasie ciąży wie, że może być to

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

Zapewne wasz trzylatek właśnie rozpocznie lub rozpoczął edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami dodatkowymi emocjami.

Zapewne wasz trzylatek właśnie rozpocznie lub rozpoczął edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami dodatkowymi emocjami. Współczesne przedszkola są otwarte na potrzeby rodziców i dzieci, dlatego też podejmują wiele inicjatyw i działań własnych, których celem jest podnoszenie jakości pracy placówki, a co za tym idzie podniesienie

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Warsztat dla rodziców

Warsztat dla rodziców Jego Wysokość DZIECKO JAK ZDOBYĆ AUTORYTET U DZIECKA Warsztat dla rodziców AUTORYTET burza mózgów Z czym kojarzony był autorytet dawniej i dziś? Ćwiczenie 1 1 grupa jak wyglądało podejście do autorytetu

Bardziej szczegółowo

Prośby dziecka według Korczaka. Marta Gerlach-Malczewska psycholog

Prośby dziecka według Korczaka. Marta Gerlach-Malczewska psycholog Prośby dziecka według Korczaka Marta Gerlach-Malczewska psycholog Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. Wymuszanie w

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA WIĘZI, DEPRESJA, - PSYCHOLOGICZNE SKUTKI KRZYWDZENIA DZIECKA

ZABURZENIA WIĘZI, DEPRESJA, - PSYCHOLOGICZNE SKUTKI KRZYWDZENIA DZIECKA ZABURZENIA WIĘZI, DEPRESJA, - PSYCHOLOGICZNE SKUTKI KRZYWDZENIA DZIECKA KARINA OWSIANKO PSYCHOLOG, PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY DZIECKO KRZYWDZONE. Zamknij się! Uspokój się albo pożałujesz, że się urodziłeś

Bardziej szczegółowo

Jak wychować człowieka? STYLE WYCHOWAWCZE. Opracowanie: Ewelina Maćkowiak

Jak wychować człowieka? STYLE WYCHOWAWCZE. Opracowanie: Ewelina Maćkowiak Jak wychować człowieka? STYLE WYCHOWAWCZE Opracowanie: Ewelina Maćkowiak DLACZEGO PODEJMUJEMY TEN TEMAT? PRZEDE WSZYSTKIM: LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ! LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ! POZA TYM 1. W obliczu różnych, często

Bardziej szczegółowo

(na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane )

(na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane ) (na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane ) Przeżywanie rozmowy Uzupełnij zdania zgodnie z tym, co czujesz. Wyobraź sobie opisaną sytuację, przeżyj ją i zanotuj swoje przeżycie. 1. Gdy

Bardziej szczegółowo

autor Tamara Machnik BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3

autor Tamara Machnik BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 Co to jest internet? Internet to komputery, które w danej chwili są ze sobą połączone za pomocą różnych łączy: telefonicznych, internetowych i radiowych.

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

Praca ze sprawcą przemocy

Praca ze sprawcą przemocy Praca ze sprawcą przemocy stawianie granic w stosowaniu przemocy motywowanie do korzystania z pomocy Anna Wojciechowska Plan pracy Ogólne informacje nt przemocy w rodzinie Psychologiczna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20 listopada 2014 r. SUKCES W ŻYCIU ZALEŻY NIE TYLKO OD INTELEKTU, LECZ OD UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne?

Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne? Magdalena Boćko-Mysiorska Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne? Jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były silne, szczęśliwe i dobrze radziły sobie w swojej dorosłości. Chcemy, aby wiedziały

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Małgorzata Dębowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 11 marca 2014 r. SUKCES W ŻYCIU ZALEŻY NIE TYLKO OD INTELEKTU, LECZ OD UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA?

CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy WYCHOWANIE DO SUKCESU Joanna Banaś Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 17 pażdziernika 2013 r. CZYM DLA CIEBIE JEST SUKCES DZIECKA? 1 SUKCES Wykiełkować może tylko

Bardziej szczegółowo

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW 8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu 70 Adresaci: rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowani do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Ewa Pisula Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski. Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl

Komunikacja. Ewa Pisula Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski. Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Komunikacja Ewa Pisula Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski Ewa.Pisula@psych.uw.edu.pl Leo Kanner (1943) Osoby z autyzmem nie mówią lub też występuje u nich taki rodzaj mowy, który nie służy międzyosobowej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

Łatwiej pomóc innym niż sobie

Łatwiej pomóc innym niż sobie Łatwiej pomóc innym niż sobie Spośród wszystkich chorób nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka. Fazy przeżywania, adaptacji do choroby, ich kolejność i intensywność zależy od wielu

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EMPATYCZNA KOMUNIKACJA W RODZINIE Monika Korczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2016 r. Komunikacja interpersonalna wymiana informacji między jej

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM Ja wśród innych

AUTORSKI PROGRAM Ja wśród innych AUTORSKI PROGRAM Ja wśród innych REALIZOWANY W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PILCHOWIE W LATACH 2014-2016 Opracowała: mgr Małgorzata Pysiewicz CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program został skonstruowany z myślą

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Wartości mówią o tym kim jesteśmy. Są naszymi drogowskazami. Kodeks Wartości.

Wartości mówią o tym kim jesteśmy. Są naszymi drogowskazami. Kodeks Wartości. W naszej szkole nie chcemy zaniedbywać procesu wychowania. Ważne jest, by każdy uczeń kształtował własne postawy i swój charakter. Wartości mówią o tym kim jesteśmy. Są naszymi drogowskazami. Charakter,

Bardziej szczegółowo

Przejawy buntu. Bunt nastolatka. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady. nie wykonuje poleceń.

Przejawy buntu. Bunt nastolatka. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady. nie wykonuje poleceń. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bunt nastolatka dr Paweł Kwas Uniwersytet w Białymstoku 25 marzec 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Przejawy buntu łamie wcześniejsze

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. SOCJALNE - prawo do ochrony zdrowia - prawo do odpowiedniego standardu życia - prawo do wypoczynku, rozrywki, zabawy, czasu wolnego

PRAWA DZIECKA. SOCJALNE - prawo do ochrony zdrowia - prawo do odpowiedniego standardu życia - prawo do wypoczynku, rozrywki, zabawy, czasu wolnego PRAWA DZIECKA OSOBISTE - prawo do życia i rozwoju - prawo do rejestracji po urodzeniu, do posiadania imienia i nazwiska - prawo do posiadania obywatelstwa - prawo do rodziny do wychowania przez rodziców

Bardziej szczegółowo

Deklaracja kochania i akceptacji siebie. (dla mężczyzn)

Deklaracja kochania i akceptacji siebie. (dla mężczyzn) Deklaracja kochania i akceptacji siebie. (dla mężczyzn) Tylko kochając siebie możesz dać miłość innym (A. Kowalska) Prezentację przygotowała Aleksandra Kowalska - trener EFT Ustawienie (powtarzamy po 2

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Dorośli, chcemy wam powiedzieć, że

Dorośli, chcemy wam powiedzieć, że Dorośli, chcemy wam powiedzieć, że Pod takim hasłem upłynęły obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Szkole Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu. Pomimo tego, że najważniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

1.4.1 Pierwsze wrażenie

1.4.1 Pierwsze wrażenie 1.4.1 Pierwsze wrażenie Nastawienie. Pierwsze wrażenie Mówisz cześć, uśmiechasz się i podajesz rękę. Przywitanie się z drugim człowiekiem to stąpanie po kruchym lodzie łatwo można zrobić coś, co postawi

Bardziej szczegółowo

11-16 lat dojrzewanie. 16 lat kryzys młodzieńczy. 16 21 lat okres młodzieńczy

11-16 lat dojrzewanie. 16 lat kryzys młodzieńczy. 16 21 lat okres młodzieńczy 11-16 lat dojrzewanie 16 lat kryzys młodzieńczy 16 21 lat okres młodzieńczy Rodzina musi dostosować się do procesu dorastania dzieci Pojawiają się bardziej partnerskie relacje między dzieckiem a rodzicami

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie 2016-09-14 Program profilaktyczny jest skorelowany z oddziaływaniami wychowawczymi zawartymi w Programie Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta)

AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) 1. Proszę napisać odpowiedzi na pytania: 1. Jak rozumiecie tytuł tekstu? 2. Czy wy buntowaliście się przeciw rodzicom i nauczycielom? W jaki sposób i dlaczego?

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka

Dojrzałość szkolna dziecka Dojrzałość szkolna dziecka Dojrzałość szkolna Według B. Wilgockiej-Okoń dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Rozkminiarnia 18 października 2013 r. Sztuka komunikacji

Rozkminiarnia 18 października 2013 r. Sztuka komunikacji 1 Rozkminiarnia 18 października 2013 r. Sztuka komunikacji 2 Trochę teorii Cztery poziomy komunikacji wg F. S. von Huna BOŻENA JANOWSKA (artykuł ze strony internetowej: http://karierakobiet.eu/cztery-poziomy-komunikacji-wg-f.-s.-von-thuna.html)

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić?

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? Czas trwania: 45 minut Cel główny: kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych oraz

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo