PROGRAM KONFERENCJI. Bogdań Kawałko-Dyrektor Departameńtu Polityki Regiońalńej Wojewo dztwa Lubelskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONFERENCJI. Bogdań Kawałko-Dyrektor Departameńtu Polityki Regiońalńej Wojewo dztwa Lubelskiego"

Transkrypt

1 Konferencja Granica polsko ukraińska: Szansa czy bariera, rozwoju społecznego i gospodarczego? Współpraca transgraniczna doświadczenia, wnioski, perspektywy. Krasiczyn, marca 2015 r. PROGRAM KONFERENCJI Dzień I: r. (czwartek) 11:00-11:30 Rejestracja gości 11:30-12:30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników Jacek Piechota-Prezes Polsko- Ukraiń skiej Izby Gospodarczej Jańusz Piechociń ski-wicepremier RP, Mińister Gospodarki Ajwaras Abramawiczus-Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Ańdrij Deszczyca- Ambasador Nadzwyczajńy i Pełńomocńy Ukraińy w Polsce Marek Szczepań ski- Wiceprezes ARP Władysław Ortyl-Marszałek Wojewo dztwa Podkarpackiego Bogdań Kawałko-Dyrektor Departameńtu Polityki Regiońalńej Wojewo dztwa Lubelskiego Robert Choma-Prezydeńt Miasta Przemys la Boz eńa Lubliń ska-kasprzak-prezes PARP 12:30-13:15 Debata: Rozwój sytuacji geopolitycznej i gospodarczej jako faktor budowania niezależnego państwa ukraińskiego i jego dobrosąsiedzkich relacji z Unią Europejską. Rola Polski. Moderator: Prezes PUIG-Jacek Piechota

2 Uczestnicy: Jańusz Piechociń ski-wicepremier RP, Mińister Gospodarki Ajwaras Abramawiczus-Ministrer Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Ańdrij Deszczyca- Ambasador Nadzwyczajńy i Pełńomocńy Ukraińy w Polsce Heńryk Litwiń- Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej ńa Ukraińie Olgierd Dziekoń ski- Sekretarz Stańu w Kańcelarii Prezydeńta RP Artur Radziwiłł- Podsekretarz Stańu w Mińisterstwie Fińańso w RP 13:15-14:45 SESJA 1: Aktualne aspekty polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Instrumenty wsparcia eksportu i budowanie klimatu inwestycyjnego. Finansowe instrumenty wsparcia polsko-ukraińskiej wymiany gospodarczej. Dariusz Kacprzyk-Prezes BGK Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dla przedsiębiorstw inwestujących w Polsce Wschodniej. Marek Szczepań ski- Wiceprezes ARP Rozwój przedsiębiorczości jako element trwałej współpracy bilateralnej między Polską a Ukrainą. Boz eńa Lubliń ska-kasprzak-prezes PARP Budowanie klimatu inwestycyjnego i trwałych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Sławomir Majmań-Prezes PAIiIZ System ubezpieczeń eksportowych jako czynnik wspomagający polski eksport. Dariusz Pońiewierka-Prezes KUKE Stan obecnych polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. Małgorzata Gawiń- P.O. Kierowńika Wydziału Hańdlu i Promocji Ambasady RP w Kijowie Instrumenty finansowe programów Unii Europejskiej jako czynnik wspomagający rozwój gospodarczy. Piotr Matwiej-Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumenty Finansowe Programów Uńii Europejskiej 14:45 15:30 Obiad. 15:30-16:45 SESJA 2: Obrót transgraniczny- czynniki ograniczające i aktywizujące współpracę bilateralną Polski i Ukrainy. Obwód Lwowski jako przykład zaawansowanej transformacji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem polsko-ukraińskiej współpracy. Guberńator obwodu Lwowskiego Gospodarczy, przemysłowy i turystyczny potencjał obwodu Iwano-Frankowskiego jako faktor dalszego rozwoju regionalnego w kontekście dwustronnych stosunków polsko-ukraińskich. Guberńator obwodu Iwańo-Frańkowskiego

3 Obrót transgraniczny jako czynnik rozwoju gospodarczego i turystycznego obwodu Wołyńskiego. Guberńator obwodu Wołyń skiego Regionalna, ekonomiczna perspektywa rozwoju miasta Tarnopola. Vladyslav Stemkovski-wiceprezydent miasta Tarnopola Znaczenie i rozwój współpracy transgranicznej i regionalnej na przykładzie doświadczeń województwa podkarpackiego. Marszałek Wojewo dztwa Podkarpackiego Lubelskie-jako brama między wschodem i zachodem: doświadczenia, wyzwania i szanse. Bogdań Kawałko-Dyrektor Departameńtu Polityki Regiońalńej Wojewo dztwa Lubelskiego Kapitał inwestycyjny i gospdoarczy miasta Przemyśl w ofercie współpracy z ukraińskim biznesem. Robert Choma Prezydeńt Miasta Przemys la 16:45-17:00 Przerwa kawowa 17:00-17:45 SESJA 3: Problematyka ruchu osobowego, perspektywy bezwizowego reżimu między Ukrainą a Unią Europejską. Dobre praktyki zarządzania granicą polsko-ukraińską jako warunek optymalizacji ruchu osobowego między obydwoma krajami. Geńerał Domińik Tracz-Komeńdańt Gło wńy Straz y Grańiczńej Polityka celńa Ukraińy w dobie ińtegracji z Uńią Europejską. Wasyl Shayda-Kierowńik Słuz by Celńej obwod Iwańo-Frańkowskiego Zmiany organizacyjne i prawne dotyczące ruchu osobowego pomiędzy Ukrainą a Unia Europejską Przedstawiciel Straz y Grańiczńej Ukraińy Polityka wizowa i konsularna MSZ w praktyce polskich placówek w Ukrainie. Jarosław Drozd-Końsul Geńeralńy RP we Lwowie Ruch bezwizowy dla Ukraińców-ostatnia prosta? Jakub Beńedyczak-Przedstawiciel Fuńdacji Batorego SESJA 4: Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Ukrainie, doświadczenia, zagrożenia i sukcesy. Doświadczenia prowadzenia polskiego biznesu w Ukrainie na podstawie działalności firmy Plastics-Ukraine Sp. Z o.o. Ireńeusz Derek- Dyrektor Geńeralńy Platics-Ukraińe Sp. Z o.o., Wiceprezes Polsko-Ukraiń skiej Izby Gospodarczej Zainteresowanie ukraińskiego biznesu prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w UE na przykładzie działalności firmy Aeromex Sp. Z o.o. Sergiyj Orsyk- Prezes Zarządu Aeromex Sp. Z o.o.

4 Aspekty rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie przez polskie podmioty gospodarcze. Ceny transferowe jako instrument finansowy wzajemnych rozliczeń Artiom Barińof- Polańd Cońsultińg Sp. Z o.o./ukraińe Cońsultińg Sp. Z o.o. Inwestuj w Ukrainie i Інвестуй в Польщі Artur Wikieria- doradca Polsko-Ukraiń ski Fuńdusz Spo jńos ci 20:00 Uroczysta Gala Dzień II: r. (piątek) 09:00 10:00 Śniadanie 10:00 11:00 SESJA 1: Rozwój regionalny jako oferta wzajemnej wymiany towarowej i inwestycji. Przedstawiciel ARR Podkaprackie Oferta inwestycyjna i kooperacyjna TSSE EURO-PARK WISŁOSAN na terenach przygranicznych z Ukrainą. Maciej Ślęzak, Dyrektor Oddziału ARP S.A., Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Przedstawiciel COIE Lubelskie Oferta inwestycyjna SSE EURO-PARK Mielec na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Krzysztof S lęzak-dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu, SSE EURO-PARK Mielec Budowanie klimatu dla rozwoju relacji biznesowych na przykładzie Podkarpacia. COIE Podkarpackie 11: SESJA 2: Prognozy rozwoju sytuacji geopolitycznej, szanse i zagrozenia ukraińskiej gospodarki oraz pogłębienie współpracy Ukrainy z UE. Polsko-ukraińska wymiana handlowa w kontekście wymiany założeń Umowy Stowarzyszeniowej. Przedstawiciel Mińisterstwa Gospodarki Efektywność energetyki i odnawialne źródła energii- innowacyjne rozwiązania Mieczysław Koch- Prezes Stowarzyszeńie Eńergii Odńawialńej Polityka władz Ukrainy skierowana na uzyskanie większej efektywności w dziedzinie energetyki. Vlodymyr Brygilevych Prezes Zarządu, Ceńtrum Badań Rządowych CLGS Eurogrion karpacki- innowacyjna platforma polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Doświadczenia i prespektywy rozwoju w kontekście polityki zewnętrznej UE. Dawid Lasek- Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Walka z korupcją jako niezbędny element transformacji Ukrainy. Dr Agata Furgała-Wyz sza Szkoła Prawa i Admińistracji 12:00 12:15 Przerwa kawowa

5 12:15 13:00 SESJA 3: Vademecum ukraińskiego przedsiębiorcy w Polsce. Moderator: Jarosław Romańczuk-wiceprezes PUIG Prawo polskie dla ukraińskich przedsiębiorców. Igor Jaceńko- Prezes Zarządu Międzyńarodowego Ceńtrum Prawńiczego EUCON Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmiot ukraiński w Polsce: rejestracja i formy działalności oraz nabywanie nieruchomości w Polsce przez przedsiębiorców z Ukrainy. Beata Karas -Kańcelaria Brudkowski & Wspólńicy 13:00 14:00 SESJA 4: Strategia rozwoju samorządów miast i gmin. Strategia rozwoju samorządów miast i gmin. Paweł Prokop- Prezes Fuńdacji Ińicjatyw Meńedz erskich w Lublińie, Przedstawiciel PUIG w Lublińie Potencjał gospodarczy i turstyczny gminy Biłgoraj. Wiesław Ro z yń ski-wójt Gmińy Biłgoraj Doświadczenia w realizacji strategii rozwoju na przykładzie gminy Złoczów. Igor Hrynkiw-Burmistrz Miasta Złoczów 14:00 Zakończenie i podsumowanie konferencji. Jacek Piechota-Prezes Polsko-Ukraiń skiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish- Wiceprezes Polsko-Ukraiń skiej Izby Gospodarczej 14:30-15:30 Obiad

WSTĘPNIAK. Szanowni Państwo,Drodzy Przyjaciele!

WSTĘPNIAK. Szanowni Państwo,Drodzy Przyjaciele! WSTĘPNIAK Szanowni Państwo,Drodzy Przyjaciele! Po krótkiej nieobecności ponownie wracamy do Państwa na łamach naszego miesięcznika e-dialog. Pierwsze miesiące nowego 2015 roku były czasem intensywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy

Pierwszy Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, były Minister Gospodarki i Integracji Europejskiej Ukrainy PROGRAM I DZIEŃ 22 KWIETNIA 2009 10:00 14:00 SESJA INAUGURACJA Ukraina, nowe moŝliwości. BIZNES BEZ GRANIC! 10:00 10:30 OFICJALNE OTWARCIE Jacek Piechota Oleg Dubich Robert Kwiatkowski Witold Jabłoński

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać kredyt eksportowy. Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce. ATLAS na Ukrainie 1(13) 2013

Jak uzyskać kredyt eksportowy. Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce. ATLAS na Ukrainie 1(13) 2013 Jak uzyskać kredyt eksportowy Zakup nieruchomości przez obywateli ukraińskich w Polsce ATLAS na Ukrainie Kijów Gabinet Rady Ministrów Ukrainy фот. R. Paszkowski Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele! Po

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy

Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy Sesja główna (1) Unia Europejska nowe rozdanie Stany zjednoczone Europy czy wypadkowa narodowych

Bardziej szczegółowo

IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego

IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego IV Forum Regionów Forum Ekonomicznego 8-10 września 2010r. Krynica Zdrój/Muszyna UWAGA: Program moŝe ulec zmianie Honorowy Patronat nad obradami Forum Regionów objęła Minister Rozwoju Regionalnego RP Pani

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

P R O G R A M. Blok tematyczny WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA X X F O R U M G O S P O D A R C Z E T r a n s g r a n i c z n e w i ę z i s y s t e m o w e - P I E N I Ą D Z 4-5 m a r c a 2 0 1 3 r. T o r u ń P R O G R A M SESJA PLENARNA Temat: Transgraniczne więzi

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska

VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego DZIEŃ 1. WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Polska VII Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Termin: 1-2 września 2014r. Miejsce: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 13:00 Otwarcie obrad 13:10:14:30 DZIEŃ 1 WYKŁAD INAUGURACYJNY- Włodzimierz Karpiński,

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe 09:00 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 10:30 Powitanie wtorek 3 grudnia 2013 r. Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 Stycznia 32

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r.

PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r. PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER Dzień 1, 19 listopada 2014r. 9:00 Rozpoczęcie I dnia Konferencji 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji 9:45 10:00 Wprowadzenie: Założenia i kierunki polityki

Bardziej szczegółowo

VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte

VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte VII Europejski Kongres Gospodarczy Panele z udziałem ekspertów Deloitte 21 kwietnia 2015 r. 21 kwietnia 2015 r. 13.30-15.00 sala konferencyjna 1 sala konferencyjna 1 Finanse, oszczędności, kapitał Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości 9.00-11.30 Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25.06.2015. KOMPASS POLAND Informacja prasowa. Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu?

Warszawa, 25.06.2015. KOMPASS POLAND Informacja prasowa. Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu? Warszawa, 25.06.2015 KOMPASS POLAND Informacja prasowa Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu? Mimo rosyjskiego embarga w 2014 roku wartość polskiego eksportu żywności zwiększyła się o 4,5 proc. do

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo