ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-81668-95-4"

Transkrypt

1

2

3

4 ISBN

5 SpiS treści Wstęp... 9 Rozdział I Konstrukcja prawna umowy ubezpieczenia Istota umowy ubezpieczenia Ubezpieczenia majątkowe i osobowe Podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia Konstrukcja umowy ubezpieczenia Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczającego Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela Rozdział II Umowy odnoszące się do osób trzecich Ogólna charakterystyka umów odnoszących się do osób trzecich Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.) Ogólna charakterystyka instytucji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej Regulacja umowy na rzecz osoby trzeciej w kodeksie cywilnym Rozdział III Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej Pojęcie ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej Przesłanki prawne zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto w świetle przepisów kodeksu cywilnego Prawa i obowiązki podmiotów stosunku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela... 39

6 6 Spis treści Obowiązki ubezpieczyciela względem uposażonego Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczającego Kwestia znaczenia pojęcia osoba trzecia w świetle przepisów o umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Rozdział IV Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek Pojęcie ubezpieczenia na cudzy rachunek Przesłanki prawne zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Zarys historyczny konstrukcji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów kodeksu cywilnego Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów ogólnych o umowie ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów o ubezpieczeniach majątkowych Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów o ubezpieczeniach osobowych Prawa i obowiązki podmiotów stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek Obowiązki ubezpieczonego względem ubezpieczyciela Obowiązki ubezpieczonego względem ubezpieczyciela zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i osobowych na cudzy rachunek Obowiązki ubezpieczonego względem ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych na cudzy rachunek Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczającego Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczonego Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczonego Jednoczesne ubezpieczenie na własny i cudzy rachunek Przejście interesu ubezpieczeniowego na inną osobę przy ubezpieczeniu majątkowym na cudzy rachunek Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek zawarta na rzecz nieoznaczonych podmiotów Zastosowanie w praktyce konstrukcji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek Konstrukcja ubezpieczenia na cudzy rachunek w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów Obowiązki ubezpieczonego wynikające z umowy generalnej Obowiązki ubezpieczyciela wynikające z umowy generalnej Dalsze postanowienia umowy generalnej Konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych Rozdział V Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto a umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek Różnice pomiędzy umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto a umową ubezpieczenia na cudzy rachunek... 77

7 Spis treści 5.2. Podmioty stosunku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jednocześnie Rozdział VI Problemy praktyczne związane z umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Postulaty doktryny dotyczące przepisów k.c. odnoszących się do umowy ubezpieczenia Ubezpieczenia bancassurance Postulaty dotyczące ubezpieczeń bancassurance Umowy krzyżowe Kodeks cywilny. Umowa ubezpieczenia Kodeks morski. Umowa ubezpieczenia Bibliografia Akty prawne

8

9 WStęp W niniejszej książce chciałabym przedstawić umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. W związku z niedawno dokonaną nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego, dotyczącą umowy ubezpieczenia w problematyce tej nastąpiły ogromne zmiany w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami. Umowy te często wykorzystywane są w obrocie gospodarczym. Wystarczy wspomnieć, iż pojawiają się w postaci ubezpieczeń bancassurance,, przy ubezpieczeniach grupowych następstw nieszczęśliwych wypadków w szczególności w przypadku ubezpieczenia pracowników oraz uczniów, przy ubezpieczeniu przedmiotu leasingu, wykorzystywane są również w przypadku spedycji oraz w przypadku ubezpieczeń D&O. Z tego powodu są one ważną częścią naszego obrotu gospodarczego i wymagają szerszego wyjaśnienia. W pierwszej części książki opisuję konstrukcję umowy ubezpieczenia, co pozwoli lepiej zrozumieć problematykę niniejszej pracy. Dalej wyjaśniam konstrukcję umów odnoszących się do osób trzecich, jest to bowiem konieczne dla zrozumienia, na czym polega umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Następnie opiszę umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Konieczne wydaje się również porównanie tych dwóch konstrukcji prawnych. Tematyka ta nie została dokładnie opisana przez doktrynę. Stanęło więc przede mną wielkie wyzwanie. Przepisy prawne dotyczące umowy ubezpieczenia uległy tak znacznym zmianom, że trudno byłoby je wszystkie przedstawić w jednym opracowaniu. Z tego powodu zdecydowałam się szczegółowo wyjaśnić problematykę umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej w jej obu postaciach, tzn. umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

10 10 Wstęp Temat ten wydaje się interesujący, jako że w tych stosunkach prawnych poza stronami umowy ubezpieczenia pojawiają się dodatkowe podmioty: w przypadku umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto spotykamy się z pojęciem uposażonego, natomiast w przypadku umowy na cudzy rachunek pojawia się ubezpieczony. Przedstawienie tych konstrukcji prawnych umowy ubezpieczenia nie jest łatwe, toteż mam nadzieję, iż uda mi się wytłumaczyć, na czym one polegają, czym różnią się od zwykłej umowy ubezpieczenia, jakie mają cechy charakterystyczne, w jakich sytuacjach można i warto je zastosować oraz na czym polegają prawa i obowiązki podmiotów tych stosunków zobowiązaniowych. Chciałabym również zwrócić uwagę na problemy prawne związane z konstrukcją umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej w obu jej postaciach, które pojawiły się w związku z nowelizacją kodeksu cywilnego w tym zakresie. Warto bowiem zdać sobie sprawę, jakie niedoskonałości nadal znajdują się w przepisach o umowie ubezpieczenia. Szczególną uwagę pragnę poświęcić wykorzystaniu konstrukcji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek w praktyce z uwzględnieniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej adwokatów oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych (D&O). Żywię nadzieję, że uda mi się zrealizować wszelkie cele, jakie założyłam sobie, decydując się wgłębić w powyższą tematykę oraz że uda mi się przybliżyć wszystkim problematykę związaną z umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej do tej pory jakby pomijaną we wszelkich opracowaniach i stawianą na uboczu. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji, a szczególne podziękowania kieruję w stronę dr. Marcina Orlickiego, który był pierwszym recenzentem pracy.

11 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki.

PODSTAWOWE ZASADY UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE ZASADY UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH PODSTAWOWE ZASADY UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH Spis treści Wstęp... 3 1. Istota i rola ubezpieczeń... 4 2. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń gospodarczych... 5 3. Prawo ubezpieczeń gospodarczych... 7 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

Interes ubezpieczeniowy w um owie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej

Interes ubezpieczeniowy w um owie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej Anna Maria Kubiak Interes ubezpieczeniowy w um owie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej Punktem wyjścia dla rozważań w artykule jest historyczne ujęcie pojęcia interesu ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz I Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz 1 2 I I Andrzej Chróścicki Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego Komentarz praktyczne komentarze 3 I Wydawca: Izabela Dorf

Bardziej szczegółowo

I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O)

I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) I. Odpowiedzialność cywilna członków organów spółek kapitałowych ubezpieczenie Directors and Officers (D&O) Sebastian Sikorski Spis treści. Wprowadzenie... Geneza ubezpieczenia D&O... D&O w Polsce....

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe Gerard Bieniek Wydanie 3 Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Katarzyna Bojarska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Ośka Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Szczepańska * Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie

Magdalena Szczepańska * Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Magdalena Szczepańska * Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie 1. UWAGI WSTĘPNE Zgodnie z definicją umowy

Bardziej szczegółowo

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski

USŁUG FINANSOWYCH. Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Malinowski Paweł Rudolf Dorota Sowińska-Kobelak Maciej Szupowski Prawa i obowiązki członków SKOK analiza prawna Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6 Anna Szymańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Wojciech Bijak REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Kompendium wiedzy, studium przypadków Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE MARCIN ORLICKI Warszawa 2011 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów 15 Wstęp 19 Rozdział 1 Proces kształtowania się ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce i innych państwach 25 1.1.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 21 czerwca 2011 roku

REKOMENDACJA. Rekomendacja została zatwierdzona przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 21 czerwca 2011 roku REKOMENDACJA Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego i Rady Prawa Bankowego dotycząca wybranych problemów interpretacyjnych w nowej ustawie o kredycie konsumenckim (część 1) Rekomendacja została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych

Anna Patalon* Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony konsumentów a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych 35 * Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony a ochrona poszkodowanego w wypadkach komunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Społeczeństwo i konsumeryzm III. Poszkodowany a konsument

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARÓW SPRZEDAWANYCH W TRAKCIE PRZEWOZU DROGĄ MORSKĄ

RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARÓW SPRZEDAWANYCH W TRAKCIE PRZEWOZU DROGĄ MORSKĄ RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV zeszyt 3 2003 ANNA FILIPIAK RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARÓW SPRZEDAWANYCH W TRAKCIE PRZEWOZU DROGĄ MORSKĄ Problematyka przejścia ryzyka

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET

SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ PRZEZ INTERNET UPRAWNIENIA KONSUMENTA REGULACJE PRAWNE A PRAKTYKA RYNKOWA Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo