Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Przy wystawianiu ocen z przedmiotu muzyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest wysiłek wkładany przez ucznia podczas lekcji, jego aktywność, wywiązywanie się z obowiązków oraz jego stosunek do przedmiotu. KLASA IV Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizację podstawy programowej) Wymagania edukacyjne posiada wiedzę i umiejętności muzyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą przedmiotu, posługuje się pojęciami tj. pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pałz, takt, akcent, zwrotka, referen, gama C dur, solmizacja, nazwy literowe nut, budowa okresowa, synkopa, cała nuta i pałza całonutowa, znaki chromatyczne, metrum, szesnastka, pałza szesnastkowa, repetycja, mazurek, polonez, fortepian, minor, major, wyraz dźwiękonaśladowczy, kanon, etnografia, artykulacja i jej rodzaje, kuplet, rondo, zna życie i twórczość F. Chopina, potrafi umiejscowić jego twórczość w określonej epoce muzycznej, a ponadto wykazał się dużą wiedzą w klasowym konkursie wiedzy o kompozytorze, umie podać nazwiska kilku kompozytorów, zna bardzo dużą ilość zasad pisma nutowego oraz czytania z nut, przejawia aktywną postawę twórczą, poszukującą, samodzielną, rozpoznaje brzmienie usłyszanych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej i śpiewa je bez pomocy tekstu i nut, zna wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, a ponadto chętnie uczy się dodatkowych piosenek, gra bezbłędnie melodie na instrumencie, bierze udział w konkursach muzycznych, uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach muzycznych, rozpoznaje wybitne dzieła muzyczne z różnych epok, prowadzi rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, aktywnie rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), bardzo aktywnie uczestniczy w kulturze, 1

2 bardzo dobra (treści dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej) dobra przejawia żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce, wydarzeniami artystycznymi, wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji, jest zawsze chętny do pracy i pomocy na lekcjach, zadania domowe wykonuje w bardzo rozbudowanej formie, zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wiedzę ponad program. bardzo dobrze przyswoił treści teoretyczne i umiejętności praktyczne, zna i w dużej mierze wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą przedmiotu, posługuje się pojęciami tj. pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pałz, takt, zwrotka, referen, gama C dur, nazwy literowe nut, budowa okresowa, cała nuta i pałza całonutowa, znaki chromatyczne, metrum, szesnastka, pałza szesnastkowa, repetycja, mazurek, polonez, fortepian, wyraz dźwiękonaśladowczy, kanon, artykulacja i jej rodzaje, rondo, zna fakty z życia F. Chopina, umie wymienić kilka utworów kompozytora, zna zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej i śpiewa je, zna wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, gra melodie na instrumencie, bierze udział w konkursach muzycznych, rozpoznaje wybrane dzieła muzyczne z różnych epok, prowadzi proste rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, dość aktywnie rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), dość aktywnie uczestniczy w kulturze, przejawia duże zainteresowanie zjawiskami w sztuce, wydarzeniami artystycznymi, prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie, bierze udział w konkursach muzycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią, zadania domowe wykonuje w rozbudowanej formie, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, jego wiadomości są zgodne z wymaganiami programowymi. 2

3 (treści rozszerzone) przyswaja treści umożliwiające tworzenie złożonych, praktycznych i teoretycznych ćwiczeń muzycznych, zna i przy pomocy nauczyciela stara się wykorzystywać w praktyce zasady związane z terminologią muzyczną, zna i potrafi zapisać na pięciolinii następujące wartości rytmiczne: ćwierćnuta, ósemka, cała nuta, pół nuta, szesnastka, zna i potrafi zapisać na pięciolinii podstawowe metra, zna podstawowe fakty z życia F. Chopina, umie wymienić trzy utwory kompozytora, zna częściowe zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej, zna prawie wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, gra wybrane melodie na instrumencie, rozpoznaje podstawowe dzieła muzyczne z różnych epok, przy pomocy nauczyciela prowadzi proste rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, analizuje niektóre wskazane treści zawarte w działach, przenosi wiedzę o muzyce na inne dziedziny zawsze zadania domowe wykonuje w formie podstawowej, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, stara się systematycznie przygotowywać do lekcji. dostateczna (treści podstawowe) przyswaja podstawowe treści umożliwiające realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych ćwiczeń muzycznych, przy pomocy nauczyciela stara się zdefiniować określone, podstawowe terminy muzyczne poznane na lekcji, przy pomocy nauczyciela wskazuje podstawowe wartości rytmiczne, metryczne, przy pomocy nauczyciela zapisuje metrum na pięciolinii, zna trzy fakty z życia F. Chopina, umie wymienić dwa utwory kompozytora, zna podstawowe zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie instrumentów, które wcześniej słyszał na zajęciach, zna hymn państwowy, zna minimum trzy piosenki nauczane na lekcji, gra wcześniej wybraną melodie na instrumencie, przy pomocy nauczyciela jest w stanie określać swoje zdanie 3

4 dopuszczająca (treści konieczne) niedostateczna o utworach muzycznych, zauważa podstawowe powiązania muzyki z innymi dziedzinami przy pomocy nauczyciela analizuje niektóre wskazane treści zawarte w działach, stara się przenosić wiedzę o muzyce na inne dziedziny mało aktywnie uczestniczy w kulturze, stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy dość systematycznie, zadania domowe wykonuje w formie uproszczonej, często nie jest przygotowany do lekcji. przyswaja podstawowe treści dotyczące muzyki, wie, że istnieją różne wartości rytmiczne, metryczne, nabywa umiejętności umożliwiające realizację zadań życia codziennego dot. posługiwania się językiem muzyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, przy dużej pomocy nauczyciela zapisuje metrum na pięciolinii, wie, że wybitnym polskim kompozytorem był F. Chopin, zna minimalne zasady pisma nutowego i czytania z nut, przy pomocy rozpoznaje brzmienie instrumentów, które wcześniej słyszał na zajęciach, śpiewa hymn państwowy przy pomocy tekstu, zna minimum jedną piosenkę nauczaną na lekcji, śpiewa piosenkę indywidualnie i w grupie, przy dużej pomocy gra wcześniej wybraną melodie na instrumencie, przy dużej pomocy nauczyciela jest w stanie określać swoje zdanie o utworach muzycznych, stara się przenosić wiedzę o muzyce na inne dziedziny wygłasza skąpe wypowiedzi o muzyce, prowadzi zeszyt przedmiotowy nieestetycznie i niesystematycznie, biernie uczestniczy w kulturze, zawsze zadania domowe wykonuje w formie uproszczonej, często ich nie odrabia, bardzo często jest nie przygotowany do lekcji. nie opanował podstawowych treści nauczania zgodnych z podstawą programową, nie wykonuje prostych ćwiczeń dot. wartości rytmicznych i metrycznych, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zaśpiewać hymnu narodowego, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie uczestniczy w kulturze, nie wykonuje zadań domowych, 4

5 zawsze jest nie przygotowany do lekcji. 5

6 Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Przy wystawianiu ocen z przedmiotu muzyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest wysiłek wkładany przez ucznia podczas lekcji, jego aktywność, wywiązywanie się z obowiązków oraz jego stosunek do przedmiotu. KLASA V Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizację podstawy programowej) Wymagania edukacyjne posiada wiedzę i umiejętności muzyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą przedmiotu, posługuje się pojęciami tj. pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pałz, takt, akcent, zwrotka, referen, gama C dur, gama B dur, solmizacja, nazwy literowe nut, budowa okresowa, synkopa, cała nuta i pałza całonutowa, znaki chromatyczne, metrum, szesnastka, pałza szesnastkowa, repetycja, mazurek, polonez, fortepian, minor, major, wyraz dźwiękonaśladowczy, kanon, etnografia, artykulacja i jej rodzaje, kuplet, rondo, nastrój w utworach, legato, staccato, volty w zapisie nutowym, muzyka jazzowa, improwizacja, sopran, alt, tenor, bas, ludowy głos biały, wariacja, krakowiak, trójdźwięk molowy i durowy, zna życie i twórczość F. Chopina, S. Moniuszko, potrafi umiejscowić ich twórczość w określonej epoce muzycznej, umie podać nazwiska kilku kompozytorów i ich utworów muzycznych zna funkcje muzyki i potrafi je scharakteryzować, zna bardzo dużą ilość zasad pisma nutowego oraz czytania z nut, przejawia aktywną postawę twórczą, poszukującą, samodzielną, rozpoznaje brzmienie usłyszanych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej i śpiewa je bez pomocy tekstu i nut, zna wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, a ponadto chętnie uczy się dodatkowych piosenek, wyklaskuje rytm bezbłędnie, gra bezbłędnie melodie na instrumencie, tańczy Poloneza i Krakowiaka, bierze udział w konkursach muzycznych, uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach muzycznych, rozpoznaje wybitne dzieła muzyczne z różnych epok, prowadzi rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, 6

7 bardzo dobra (treści dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej) aktywnie rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), bardzo aktywnie uczestniczy w kulturze, przejawia żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce, wydarzeniami artystycznymi, wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji, jest zawsze chętny do pracy i pomocy na lekcjach, zadania domowe wykonuje w bardzo rozbudowanej formie, zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wiedzę ponad program. bardzo dobrze przyswoił treści teoretyczne i umiejętności praktyczne, zna i w dużej mierze wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą przedmiotu, posługuje się pojęciami tj. pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pałz, takt, zwrotka, referen, gama C dur, gama B dur, nazwy literowe nut, budowa okresowa, cała nuta i pałza całonutowa, znaki chromatyczne, metrum, szesnastka, pałza szesnastkowa, repetycja, mazurek, polonez, fortepian, wyraz dźwiękonaśladowczy, kanon, artykulacja i jej rodzaje, rondo, nastrój w utworach, muzyka jazzowa, improwizacja, sopran, alt, tenor, bas, ludowy głos biały, wariacja, krakowiak, zna funkcje muzyki, zna fakty z życia F. Chopina i S. Moniuszko umie wymienić kilka utworów kompozytorów, zna zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej i śpiewa je, zna wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, wyklaskuje rytm, gra melodie na instrumencie, tańczy Poloneza i podstawowe kroki Krakowiaka, bierze udział w konkursach muzycznych, rozpoznaje wybrane dzieła muzyczne z różnych epok, prowadzi proste rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, dość aktywnie rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), 7

8 dobra (treści rozszerzone) dostateczna (treści podstawowe) dość aktywnie uczestniczy w kulturze, przejawia duże zainteresowanie zjawiskami w sztuce, wydarzeniami artystycznymi, prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie, bierze udział w konkursach muzycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią, zadania domowe wykonuje w rozbudowanej formie, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, jego wiadomości są zgodne z wymaganiami programowymi. przyswaja treści umożliwiające tworzenie złożonych, praktycznych i teoretycznych ćwiczeń muzycznych, zna i przy pomocy nauczyciela stara się wykorzystywać w praktyce zasady związane z terminologią muzyczną, zna minimum trzy funkcje muzyki, zna i potrafi zapisać na pięciolinii następujące wartości rytmiczne: ćwierćnuta, ósemka, cała nuta, pół nuta, szesnastka, zna i potrafi zapisać na pięciolinii klucz basowy, wiolinowy i altowy, zna i potrafi zapisać na pięciolinii podstawowe metra, zna podstawowe fakty z życia F. Chopina i S. Moniuszko, umie wymienić po trzy utwory kompozytorów, zna częściowe zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej, zna prawie wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, przy pomocy nauczyciela wyklaskuje rytm, gra wybrane melodie na instrumencie, tańczy podstawowe kroki Poloneza i Krakowiaka, rozpoznaje podstawowe dzieła muzyczne z różnych epok, przy pomocy nauczyciela prowadzi proste rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, analizuje niektóre wskazane treści zawarte w działach, przenosi wiedzę o muzyce na inne dziedziny zawsze zadania domowe wykonuje w formie podstawowej, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, stara się systematycznie przygotowywać do lekcji. przyswaja podstawowe treści umożliwiające realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych ćwiczeń 8

9 dopuszczająca (treści konieczne) muzycznych, przy pomocy nauczyciela stara się zdefiniować określone, podstawowe terminy muzyczne poznane na lekcji, zna minimum dwie funkcje muzyki, przy pomocy nauczyciela wskazuje podstawowe wartości rytmiczne, metryczne, potrafi zapisać klucz wiolinowy i basowy, przy pomocy nauczyciela zapisuje metrum na pięciolinii, zna po trzy fakty z życia F. Chopina i S. Moniuszko, umie wymienić po dwa utwory kompozytora, zna podstawowe zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie instrumentów, które wcześniej słyszał na zajęciach, zna hymn państwowy, zna minimum trzy piosenki nauczane na lekcji, przy pomocy nauczyciela wyklaskuje wcześniej opracowany rytm, gra wcześniej wybraną melodie na instrumencie, przy pomocy nauczyciela tańczy podstawowe kroki Poloneza, przy pomocy nauczyciela jest w stanie określać swoje zdanie o utworach muzycznych, zauważa podstawowe powiązania muzyki z innymi dziedzinami przy pomocy nauczyciela analizuje niektóre wskazane treści zawarte w działach, stara się przenosić wiedzę o muzyce na inne dziedziny mało aktywnie uczestniczy w kulturze, stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy dość systematycznie, zadania domowe wykonuje w formie uproszczonej, często nie jest przygotowany do lekcji. przyswaja podstawowe treści dotyczące muzyki, zna minimum jedną funkcję muzyki, wie, że istnieją różne wartości rytmiczne, metryczne, potrafi zapisać klucz wiolinowy, nabywa umiejętności umożliwiające realizację zadań życia codziennego dot. posługiwania się językiem muzyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, przy dużej pomocy nauczyciela zapisuje metrum na pięciolinii, wie, że wybitnym polskim kompozytorem był F. Chopin i S. Moniuszko, zna minimalne zasady pisma nutowego i czytania z nut, przy pomocy rozpoznaje brzmienie instrumentów, które wcześniej słyszał na zajęciach, śpiewa hymn państwowy przy pomocy tekstu, zna minimum jedną piosenkę nauczaną na lekcji, 9

10 niedostateczna śpiewa piosenkę indywidualnie i w grupie, przy dużej pomocy nauczyciela wyklaskuje wcześniej opracowany rytm, przy dużej pomocy gra wcześniej wybraną melodie na instrumencie, przy dużej pomocy nauczyciela jest w stanie określać swoje zdanie o utworach muzycznych, stara się przenosić wiedzę o muzyce na inne dziedziny wygłasza skąpe wypowiedzi o muzyce, prowadzi zeszyt przedmiotowy nieestetycznie i niesystematycznie, biernie uczestniczy w kulturze, zawsze zadania domowe wykonuje w formie uproszczonej, często ich nie odrabia, bardzo często jest nie przygotowany do lekcji. nie opanował podstawowych treści nauczania zgodnych z podstawą programową, nie zna żadnej z podstawowych funkcji muzyki, nie wykonuje prostych ćwiczeń dot. wartości rytmicznych i metrycznych, zapisu nutowego, nie potrafi wyklaskać bardzo prostego rytmu, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zaśpiewać hymnu narodowego, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie uczestniczy w kulturze, nie wykonuje zadań domowych, zawsze jest nie przygotowany do lekcji. 10

11 Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu MUZYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Przy wystawianiu ocen z przedmiotu muzyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest wysiłek wkładany przez ucznia podczas lekcji, jego aktywność, wywiązywanie się z obowiązków oraz jego stosunek do przedmiotu. KLASA VI Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizację podstawy programowej) Wymagania edukacyjne posiada wiedzę i umiejętności muzyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą przedmiotu, posługuje się pojęciami tj. pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pałz, takt, akcent, zwrotka, referen, gama C dur, B dur, A dur, solmizacja, nazwy literowe nut, budowa okresowa, synkopa, cała nuta i pałza całonutowa, znaki chromatyczne, metrum, szesnastka, pałza szesnastkowa, repetycja, mazurek, polonez, fortepian, minor, major, wyraz dźwiękonaśladowczy, kanon, etnografia, artykulacja i jej rodzaje, kuplet, rondo, nastrój w utworach, legato, staccato, volty w zapisie nutowym, muzyka jazzowa, improwizacja, sopran, alt, tenor, bas, ludowy głos biały, wariacja, krakowiak, trójdźwięk molowy i durowy, a capella, partytura, opera, musical, balet, duet, solista, zna życie i twórczość F. Chopina, S. Moniuszko, K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego potrafi umiejscowić ich twórczość w określonej epoce muzycznej, umie podać nazwiska kilku kompozytorów i ich utworów muzycznych, zna współczesną kompozytorkę piosenek K. Kwiatkowską, zna i potrafi wskazać w jakich miastach znajdują się najsłynniejsze opery, zna funkcje muzyki i potrafi je scharakteryzować, zna bardzo dużą ilość zasad pisma nutowego oraz czytania z nut, przejawia aktywną postawę twórczą, poszukującą, samodzielną, rozpoznaje brzmienie usłyszanych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej i śpiewa je bez pomocy tekstu i nut, zna wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, a ponadto chętnie uczy się dodatkowych piosenek, wyklaskuje rytm bezbłędnie, używa do tego dłoni i stóp, gra bezbłędnie melodie na dowolnych instrumentach, tańczy Poloneza, Krakowiaka i Swing w uliczce, bierze udział w konkursach muzycznych, 11

12 bardzo dobra (treści dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej) uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach muzycznych, rozpoznaje wybitne dzieła muzyczne z różnych epok i wypowiada się nie ich temat, prowadzi rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, aktywnie rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), bardzo aktywnie uczestniczy w kulturze, przejawia żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce, wydarzeniami artystycznymi, wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji, jest zawsze chętny do pracy i pomocy na lekcjach, zadania domowe wykonuje w bardzo rozbudowanej formie, zawsze jest przygotowany do lekcji, posiada wiedzę ponad program. bardzo dobrze przyswoił treści teoretyczne i umiejętności praktyczne, zna i w dużej mierze wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą przedmiotu, posługuje się pojęciami tj. pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pałz, takt, zwrotka, referen, gama C dur, B dur, nazwy literowe nut, budowa okresowa, cała nuta i pałza całonutowa, znaki chromatyczne, metrum, szesnastka, pałza szesnastkowa, repetycja, mazurek, polonez, fortepian, wyraz dźwiękonaśladowczy, kanon, artykulacja i jej rodzaje, rondo, nastrój w utworach, muzyka jazzowa, improwizacja, sopran, alt, tenor, bas, ludowy głos biały, wariacja, krakowiak, partytura, opera, musical, balet, duet, solista, zna funkcje muzyki, zna fakty z życia F. Chopina i S. Moniuszko, K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego, umie wymienić kilka utworów kompozytorów, wie, że współcześnie kompozytorzy również tworzą muzykę (K. Kwiatkowska), wie w jakich miastach znajdują się najsłynniejsze opery, zna zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej i śpiewa je, zna wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, wyklaskuje rytm przy pomocy dłoni i stóp, gra melodie na dowolnym instrumencie, 12

13 dobra (treści rozszerzone) tańczy Poloneza, Swing w uliczce i podstawowe kroki Krakowiaka, bierze udział w konkursach muzycznych, rozpoznaje wybrane dzieła muzyczne z różnych epok i wypowiada się na ich temat, prowadzi proste rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, dość aktywnie rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), dość aktywnie uczestniczy w kulturze, przejawia duże zainteresowanie zjawiskami w sztuce, wydarzeniami artystycznymi, prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie, bierze udział w konkursach muzycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią, zadania domowe wykonuje w rozbudowanej formie, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, jego wiadomości są zgodne z wymaganiami programowymi. przyswaja treści umożliwiające tworzenie złożonych, praktycznych i teoretycznych ćwiczeń muzycznych, zna i przy pomocy nauczyciela stara się wykorzystywać w praktyce zasady związane z terminologią muzyczną, zna minimum trzy funkcje muzyki, zna i potrafi zapisać na pięciolinii następujące wartości rytmiczne: ćwierćnuta, ósemka, cała nuta, pół nuta, szesnastka, zna i potrafi zapisać na pięciolinii klucz basowy, wiolinowy i altowy, oznaczenia tonacji, zna i potrafi zapisać na pięciolinii podstawowe metra, zna podstawowe fakty z życia F. Chopina, S. Moniuszko K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego, umie wymienić po trzy utwory kompozytorów, zna dwie najsłynniejsze opery, zna częściowe zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, zna hymn państwowy, hymn Unii Europejskiej, zna prawie wszystkie piosenki przewidziane w programie na dany rok szkolny, przy pomocy nauczyciela wyklaskuje rytm za pomocą dłoni i stóp, gra wybrane melodie na dowolnym instrumencie, tańczy podstawowe kroki Poloneza, Krakowiaka i Swing w uliczce, rozpoznaje podstawowe dzieła muzyczne z różnych epok i stara 13

14 dostateczna (treści podstawowe) się o nich rozmawiać, przy pomocy nauczyciela prowadzi proste rozmowy o muzyce i okresach muzycznych, rozszerza swoją wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów (wykraczające poza program), prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, analizuje niektóre wskazane treści zawarte w działach, przenosi wiedzę o muzyce na inne dziedziny zawsze zadania domowe wykonuje w formie podstawowej, prawie zawsze jest przygotowany do lekcji, stara się systematycznie przygotowywać do lekcji. przyswaja podstawowe treści umożliwiające realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych ćwiczeń muzycznych, przy pomocy nauczyciela stara się zdefiniować określone, podstawowe terminy muzyczne poznane na lekcji, zna minimum dwie funkcje muzyki, przy pomocy nauczyciela wskazuje podstawowe wartości rytmiczne, metryczne, potrafi zapisać klucz wiolinowy i basowy, podstawowe oznaczenia tonacji, przy pomocy nauczyciela zapisuje metrum na pięciolinii, zna po trzy fakty z życia F. Chopina, S. Moniuszko, K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego umie wymienić po dwa utwory kompozytora, zna minimum jedną słynną operę, zna podstawowe zasady pisma nutowego i czytania z nut, rozpoznaje brzmienie instrumentów, które wcześniej słyszał na zajęciach, zna hymn państwowy, zna minimum trzy piosenki nauczane na lekcji, przy pomocy nauczyciela wyklaskuje wcześniej opracowany rytm za pomocą dłoni i stóp, gra wcześniej wybraną melodie na dowolnym instrumencie, przy pomocy nauczyciela tańczy podstawowe kroki Poloneza, przy pomocy nauczyciela jest w stanie określać swoje zdanie o utworach muzycznych, zauważa podstawowe powiązania muzyki z innymi dziedzinami przy pomocy nauczyciela analizuje niektóre wskazane treści zawarte w działach, stara się przenosić wiedzę o muzyce na inne dziedziny mało aktywnie uczestniczy w kulturze, stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy dość systematycznie, zadania domowe wykonuje w formie uproszczonej, 14

15 dopuszczająca (treści konieczne) niedostateczna często nie jest przygotowany do lekcji. przyswaja podstawowe treści dotyczące muzyki, zna minimum jedną funkcję muzyki, wie, że istnieją różne wartości rytmiczne, metryczne, potrafi zapisać klucz wiolinowy i podstawowe oznaczenia tonacji muzycznej, nabywa umiejętności umożliwiające realizację zadań życia codziennego dot. posługiwania się językiem muzyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, przy dużej pomocy nauczyciela zapisuje metrum na pięciolinii, wie, że wybitnym polskim kompozytorem był F. Chopin, S. Moniuszko, K. Szymanowski i W. Lutosławski, zna minimalne zasady pisma nutowego i czytania z nut, przy pomocy rozpoznaje brzmienie instrumentów, które wcześniej słyszał na zajęciach, śpiewa hymn państwowy przy pomocy tekstu, zna minimum jedną piosenkę nauczaną na lekcji, śpiewa piosenkę indywidualnie i w grupie, przy dużej pomocy nauczyciela wyklaskuje wcześniej opracowany rytm za pomocą dłoni, przy dużej pomocy gra wcześniej wybraną melodie na dowolnym instrumencie, przy dużej pomocy nauczyciela jest w stanie określać swoje zdanie o utworach muzycznych, stara się przenosić wiedzę o muzyce na inne dziedziny wygłasza skąpe wypowiedzi o muzyce, prowadzi zeszyt przedmiotowy nieestetycznie i niesystematycznie, biernie uczestniczy w kulturze, zawsze zadania domowe wykonuje w formie uproszczonej, często ich nie odrabia, bardzo często jest nie przygotowany do lekcji. nie opanował podstawowych treści nauczania zgodnych z podstawą programową, nie zna najsłynniejszych kompozytorów narodowych, nie zna żadnej z podstawowych funkcji muzyki, nie wykonuje prostych ćwiczeń dot. wartości rytmicznych i metrycznych, zapisu nutowego, tonacyjnego, nie potrafi wyklaskać bardzo prostego rytmu, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi zaśpiewać hymnu narodowego, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie uczestniczy w kulturze, nie wykonuje zadań domowych, 15

16 zawsze jest nie przygotowany do lekcji. 16

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO. Rytmika z kształceniem słuchu WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II PSM I STOPNIA CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO Rytmika z kształceniem słuchu Uczeń: - Zna, rozróżnia, słyszy, potrafi zapisać i stosuje podstawowe jednostki metryczne: ćwierćnuty,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak Stopień dopuszczający Na stopień dopuszczający uczeń musi opanować elementarne wiadomości i umiejętności, określone w minimum

Bardziej szczegółowo

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się poprzez: test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po pierwszym etapie nauki oraz test na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania potrafi: 1) zna podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama, akord)

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach IV-VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach IV-VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach IV-VI Nauczyciel ocenia wg następującego podziału: 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Wiadomości: poznanie oraz prawidłowe stosowanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU Zajęcia artystyczne kl. II Gimnazjum w Ropie Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE. KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU UMUZYKALNIENIE KLASA VI Rok szkolny 2015/2016 Opracowała Agata Kracińska Ocenę: celujący może otrzymać uczeń, który: - spełnia warunki określone dla oceny bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I)

MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE (semestr I) Ocenie podlega: 1) umiejętność w zakresie: śpiewania; grania na instrumentach; tworzenia muzyki; ruchu przy muzyce; tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Osiągnięcia będą weryfikowane za pomocą quizów, konkursów i zabaw muzycznych, indywidualnych odpytywań. Mogą być one przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: muzyka NAUCZYCIEL: mgr Beata Borycka KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 1 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Zatwierdzony na rok szk. 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym.

- przynajmniej raz w roku bierze udział w konkursie muzycznym szkolnym, gminnym lub rejonowym. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA OPRACOWANO ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KLASA VI ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA ŚRÓDROCZNA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Podstawa programowa WWW.men.gov.pl 2. Wymagania programowe semestralne i roczne a) wymagania po I półroczu: Ocenę celującą otrzymują

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA Na podstawie programu nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, M. Gromek, G. Kilbach. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Podczas wystawiania oceny ze śpiewu będę brała pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.

1. Podczas wystawiania oceny ze śpiewu będę brała pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa IV Ocenie podlegać będą następujące elementy: - śpiew, gra na instrumentach (flażolet, dzwonki), wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, działania twórcze, znajomość

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV

KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV KARTA INFORMACYJNA Z OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI DLA KLASY IV Nauczyciel Barbara Grabowska 1. Na lekcje plastyki uczeń ma obowiązek przynosić: podręcznik zeszyt materiały do wykonania prac plastycznych

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6 Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń :

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka. Opracowanie Dorota Kret. Na ocenę dopuszczającą uczeń : Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z przedmiotu Muzyka Opracowanie Dorota Kret Na ocenę dopuszczającą uczeń : bierze czynny udział w zajęciach prowadzi zeszyt przedmiotowy potrafi rozróżnić poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Muzyka- klasa V Stopień celujący - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z MUZYKI dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z MUZYKI dla uczniów klas V zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z MUZYKI dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Program nauczania muzyki w kl. 4-6 szkoły podstawowej DKOS-4014-9/02

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. Ogólne cele kształcenia

MUZYKA. Ogólne cele kształcenia MUZYKA Ogólne cele kształcenia - Uczeo poznaje podstawowe pojęcia i terminy muzyczne, - potrafi zinterpretowad utwór muzyczny, określid charakter, nastrój, wyrazid własną opinię na temat słuchanego dzieła

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Ocena celująca - uczeń potrafi zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem rytmicznym - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO)

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z muzyki w klasie VI (załącznik do PZO) Obszary podlegające ocenie Stopień Stopień Stopień Stopień Stopień Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Muzyka IVb Autor: Administrator 01.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA IV b Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Rok szkolny 2015/2016 Klasa IV, V, VI

Przedmiotowy system oceniania z muzyki Rok szkolny 2015/2016 Klasa IV, V, VI Przedmiotowy system oceniania z muzyki Rok szkolny 2015/2016 Klasa IV, V, VI Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie umieszczone w szczegółowym planie wynikowym dla klasy IV i V-tej, stanowiącym aneks

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie. Postanowienia wstępne Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas I a, b, c Gimnazjum w Ropie Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne, systematyczne, umotywowane ustnie lub na pisemny wniosek prawnego opiekuna pisemnie.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH nauczyciel: A. Kiełpińska I. Dokumenty określające PSO: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: - wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, - indywidualne

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z MUZYKI dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z MUZYKI dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z MUZYKI dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Monika Gromek Grażyna Kilbach Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracowała: mgr Larysa Ksykiewicz STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV

Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV Kryteria oceniania z muzyki w kl. IV Muzyka wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracował: Jerzy Wojnarowski STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV. Realizowany program Muzyczny Świat. nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV. Realizowany program Muzyczny Świat. nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL. IV Realizowany program Muzyczny Świat nr dopuszczenia 495/1/2012 TREŚCI PROGRAMOWE Zasady muzyki Taktowanie na dwa, na trzy, na cztery. Wartości rytmiczne nut

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu

Wymagania edukacyjne z muzyki dla kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu Wymagania edukacyjne z muzyki dla kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu Wymagania szczegółowe śródroczne Ocena dopuszczająca: -zna słowa i melodię piosenek: Wakacyjna piosenka, Wizyta

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Muzyka Vb Autor: Administrator 01.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA V b Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Opracowanie: Anna Kowalska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Opracowanie: Anna Kowalska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Opracowanie: Anna Kowalska KLASA: PODRĘCZNIK: PROGRAM: II GIMNAZJUM Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum Warszawa; Nowa Era 2009; Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Temat lekcji Przypomnienie piosenki Zawsze razem. Elementy dzieła muzycznego i ich zmiany zabawy ruchowe. Gramy na Nauka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Publicznym Gimnazjum nr 20 Strona 1 z 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PODRĘCZNIK: PROGRAM: Jan Oleszkowicz; Gra muzyka! Podręcznik do muzyki w gimnazjum;

Bardziej szczegółowo