Plan Strategiczny Warszawa, 7 grudnia 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Strategiczny 2013 2015. Warszawa, 7 grudnia 2012"

Transkrypt

1 Plan Strategiczny Warszawa, 7 grudnia 2012

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 Ewolucja Sygnity Sygnity Obecnie 3

4 Historia Sygnity Powstaje ComputerLand Computerland debiutuje na GPW jako druga firma z branży IT ComputerLand zatrudnia ponad 2000 osób W wyniku połączenia ComputerLand i Emax powstaje Sygnity, druga co do wielkości giełdowa spółka informatyczna w Polsce zatrudniająca ponad 3 tyś osób, z przychodami 927 m PLN* Powstaje Emax ComputerLand największym w Polsce integratorem sieciowych systemów komputerowych Debiut Emax na GPW Do 2005 roku ComputerLand dokonuje ponad 20 akwizycji Grupa Emax zatrudnia niemal 1000 osób * Zatrudnienie na dzień , przychody za 12m

5 Sygnity podstawowe informacje Kluczowe liczby Lokalizacje w Polsce Debiut na GPW 1995 Fuzja z Emax 2007 rok Przychody (2012) Liczba pracowników (X 2012) 523m PLN 1400 Struktura akcjonariatu* Liczba akcji w obrocie 11,9 m Liczba projektów w toku ~1000 Liczba klientów w roku ~ 500 *Dane na 30 września

6 Zmiany jakie przeszliśmy od 2007 roku Przychody ze sprzedaży i wynik netto (mln PLN) utrata pionu Telco (~80 mln przychodu) /2008 Spółka sprzedaje obszar rozwiązań dla szpitali i NFZ (~200 mln przychodu) 2007/2008 zakończenie kontraktu na dostawy sprzętu dla MEN (~200 mln przychodu) , Sygnity sprzedaje spółki Webinn i KPG (~40 mln przychodów) Dane za lata kalendarzowe. FY

7 Lata to stabilizacja przychodów i znacząca poprawa wyniku Przychody ze sprzedaży i wynik netto (mln PLN) Znacząca poprawa wyniku netto , Konsolidacja spółek Grupy: Aram, Polsoft, Winuel i Sygnity Technology Redukcja zatrudnienia o ~600 osób Istotne obniżenie kosztów G&A (35% w 2011) Dane za lata kalendarzowe. FY

8 Wynik lat był obciążony istotnymi zdarzeniami jednorazowymi Elementy skumulowanej straty netto za lata (mpln) -79 Istotny wpływ na wynik lat miały rezerwy i odpisy utworzone w tym okresie przez spółkę. Powstały one utworzone między innymi wskutek: korekty budżetów długoterminowych kontraktów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej Sygnity w latach na poczet potencjalnych kar umownych związanych z projektami Skumulowana strata netto Wynik zdarzeń jednorazowych Skorygowana skumulowana strata netto urealnienia wartości zapasów magazynowych odpisania nakładów inwestycyjnych poniesionych na projekty, których realizacja została wstrzymana przez klientów odpisów na zagrożone należności 8

9 Siła & Przewaga Sygnity Struktura sprzedaży Silne strony Pozostałe 8% Publiczny 48% Sprzedaż mln PLN Bankowy Partnerstwo z 28% największymi światowymi dostawcami rozwiązań IT Utilities 16% Kompleksowa oferta rozwiązań, własne produkty Czołowe pozycje w atrakcyjnych segmentach rynku Unikalne ludzkie kompetencje technologiczne i wiedza branżowa Obecność w największych bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych Realizacja złożonych i nowatorskich projektów 9

10 Zrównoważona oferta oparta na różnych segmentach rynku Dzięki zbilansowanej ofercie, możemy zarządzać ryzykiem spadku lub przesunięć zamówień w pojedynczych segmentach rynku Usługi wdrożeniowe 42% 21% Usługi serwisowe Pion Public Pion Bankowy 1% Pozostałe 16% 20% Infrastruktura Licencje i oprogramowanie Pion Utilities Pozostałe FY

11 Skupiamy się na atrakcyjnych obszarach rynku IT Pozostałe branże 21% Odbiorcy indywidualni 18% Banki i finanse 12% Administracja 12% 32% Handel 8% Przemysł 10% Telekomunikacja 11% Utilities 8% Wielkość rynku 25,9 mld (PLN) 8 mld Źródło: PMR Research, 2011, wydatki szacunkowe, dane za

12 Silna pozycja Sygnity w kluczowych i dynamicznie rosnących segmentach Zmiana przychodów firm IT z poszczególnych sektorów w latach Pozycja Sygnity Administracja Bankowość 7% 17% # 2 # 3 Telekomunikacja 13% Przemysł -3% MŚP -24% Utilities 44% # 4 Finansowy 3% Pozostałe Średnia 11% 8% Źródło: Przychody firm IT z poszczególnych sektorów w latach ; COMPUTERWORLD TOP

13 Z sukcesem rozwijamy się wraz z naszymi klientami "Uruchomiony we współpracy z Sygnity nowy Portal Informacyjny ZUS jest częścią Platformy Usług Elektronicznych (PUE), projektu, który wynika ze strategii ZUS. Rozwiązanie doskonale wpisuje się w oczekiwania klientów ZUS, co znajduje potwierdzenie we wzroście zadowolenia w badaniach satysfakcji. Cieszę się, że naszym partnerem w tym projekcie jest Sygnity, które wywiązało się z postawionych przed nim zadań" Dariusz Śpiewak, Wiceprezes ZUS "Sygnity od wielu lat dostarcza dla Energa Operator S.A. swoje systemy informatyczne. Dobra współpraca pomiędzy naszymi firmami wspomaga naszą pozycję nowoczesnego i innowacyjnego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu Energa Operator 13

14 Z sukcesem rozwijamy się wraz z naszymi klientami "Od lat współpracujemy z SYGNITY. Firma dostarcza rozwiązań dla transakcji Treasury w obszarze Back-Office, płatności zagranicznych oraz operacji Trade Finance. Uruchomione przez Sygnity rozwiązania informatyczne zapewniają pełną integrację ze środowiskiem IT w naszym Banku, zwiększają automatyzację obsługi przy zapewnieniu odpowiedniej elastyczności i stabilnością pracy. Dostarczane przez firmę Sygnity rozwiązania umożliwiają nam zwiększanie wolumenu realizowanych transakcji oraz elastyczne rozszerzanie oferty produktowej oferowanej naszym klientom Andrzej Sieradz, Wiceprezes Zarządu Bank BGŻ System informatyczny Maestro użytkujemy od 1994 roku. Zarówno system jak i pracownicy go tworzący rozwijali się z nami od lat. Stale zmieniający się rynek kapitałowy w Polsce wymusza na nas ciągły rozwój. Współpracując z Sygnity mamy pewność, że możemy spełniać nie tylko wymagania prawne i dostosowywać się do zmian w otoczeniu ale również realizować własne projekty poprawiające ofertę dla wszystkich grup naszych klientów. Pozwala to nam na stały rozwój i utrzymywanie wysokiej pozycji rynkowej naszego Domu Maklerskiego. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników Sygnity dają nam możliwość bezpiecznej realizacji nawet najbardziej złożonych projektów. Sygnity jest dla nas partnerem, z którym możemy stabilnie realizować rozwój naszego biznesu. Mariusz Sadłocha, Prezes Zarządu Dom Maklerski BZ WBK SA 14

15 Duże zespoły umożliwiające prowadzenie złożonych projektów Liczebność zespołów, kompetencje oraz zdobyte doświadczenie pozwalają Sygnity realizować projekty o dowolnej wielkości i złożoności. 400 specjalistów 330 specjalistów 200 specjalistów Zdolność do wymiany wiedzy i wspólnego wykorzystywania posiadanych rozwiązań 15

16 Nasze zespoły to unikalne na rynku kompetencje ludzkie 100 osobowy zespół doświadczony w kompleksowych zagadnieniach rynku pracy i zabezpieczenia społecznego 70 osób z pełną wiedzą o systemach rejestrów państwowych 50 osobowy zespół z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i tworzeniu rozwiązań dla biur maklerskich 60 osób - doświadczony zespół konsultantów z pełną wiedzą o systemach centralnych Front i Back Office 30 osób od wielu lat tworzących, utrzymujących i modernizujących systemy Narodowego Banku Polskiego 20 osobowy zespół pracujący nad systemami sprawozdawczymi 200 osobowy zespół rozumiejący złożoność, wyzwania i ciągłą zmienność rynku energetyki 16

17 Sygnity jest trwałym i doświadczonym zespołem specjalistów Średni wiek 38 lat 28% osób w wieku lat 22% w wieku lat Średni staż w Sygnity 7,7 lata 23% osób ze stażem od 5-8 lat 28% osób ze stażem powyżej 11 lat Wykształcenie 90% zatrudnionych z wyższym wykształceniem 17

18 Jesteśmy technologicznym partnerem czołowych dostawców rozwiązań IT Cisco Gold Certified Partner HP - Gold Preferred Partner - SSP sales and Service IBM - Value Net Solutions Provider Microsoft- Gold Certified Partner Oracle - Platinum Certified Partner SAP - Indirect Sales Partner 18

19 Z sukcesem rozwijamy się wraz z naszymi partnerami Nasza wieloletnia współpraca z Sygnity zaowocowała prawdziwie partnerskimi relacjami, które są niezmiernie korzystne dla obu firm, a co najważniejsze przekładają się na prawdziwą wartość dodaną dla naszych wspólnych Klientów Anna Sienko, IBM Country General Manager Poland & Baltics "Cieszy nas kierunek współpracy z Sygnity, nastawiony na rozwój rozwiązań i usług w obszarze zaawansowanej infrastruktury informatycznej, monitorowania i bezpieczeństwa w oparciu o sprzęt i oprogramowanie Dell". Aster Papazyan, General Manager Dell Polska Doświadczenia i zaangażowanie Sygnity w zakresie rozwiązań chmury Microsoft, pozwalają na rozwój usług w oparciu o Microsoft Office 365, Microsoft Sharepoint i Microsoft Lync u naszych wspólnych klientów Dariusz Piotrowski, p.o. General Manager Microsoft Polska 19

20 Sygnity obsługuje 18 z 20 największych banków w Polsce Wdrożone rozwiązania** Okres współpracy Autorskie* Scentralizowane Sys. Bankowe Systemy Bankowości Elektron. Systemy Back - Office Systemy sprawozdawcze Systemy oddziałowe Systemy AML Systemy zarządzania ryzykiem Integracja Infrastruktury Projekty roll-out * Wybrane produkty ** Uszeregowane wg sumy bilansowej banku 20

21 Wszystkie najważniejsze urzędy w Polsce wykorzystuje rozwiązania Sygnity Obszary* Klienci w segmencie publicznym ** Okres współpracy Autorskie *** Samorządy o 1000 Jednostek Samorządu Terytorialnego Praca i pomoc społeczna o Wszystkie Urzędy Pracy w Polsce o 2000 Ośrodków Pomocy Społecznej Resorty rządowe Służby mundurowe Ochrona zdrowia Wymiar sprawiedliwości Inne * Unikalne rozwiązania Sygnity dedykowane dla danych obszarów ** Wybrani ***Wybrane produkty 21

22 Nasze rozwiązania stosują największe krajowe koncerny energetyczne Klienci Wdrożone rozwiązania Okres współpracy Autorskie* przedsięb. wodociągowe przedsięb. ciepłownicze wolnorynkowi sprzedawcy en. SIRE (System Informat. Rynku EE) Systemy zarz. majątkiem (EAM) Systemy do prognozowania WIRE_UR (Sys. Wymiany Inf. RE) Systemy inf. przestrz. (GIS) Systemy do optymalizacji Systemy billingowe Systemy pomiarowe Systemy zarz. portfelem * Wybrane produkty Smart Metering Systemy zmiany sprzedawcy 22

23 Lider w kluczowych obszarach rynku IT # 2 Największe firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania # 2 Sektor publiczny - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT # 3 Sektor bankowy - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT # 4 Sektor utilities - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT Źródło: Ranking wg. osiągniętego poziomu przychodów z danego sektora rynku - dane za 2011 rok wg. COMPUTERWORLD TOP 200. Wersja drukowana ISSN X 23

24 Obecny potencjał fundamentem wzrostu w kolejnych latach Sygnity Ustabilizowało przychody w okresie ostatnich trzech lat, a dzięki intensywnej restrukturyzacji systematycznie poprawia rentowność Zajmuje się wdrożeniami dużych i kompleksowych projektów jak również rozwija własne produkty w wybranych, atrakcyjnych obszarach Jest bardzo pozytywnie oceniane przez klientów Zgromadziło referencje i zbudowało doświadczenie w atrakcyjnych segmentach rynku, które mają silne bariery wejścia To ponad 1400 pracowników stanowiących kompetentny i stabilny zespół łączący bogate doświadczenie IT z zagadnieniami biznesowymi w kluczowych sektorach Obsługuje największe instytucje publiczne i przedsiębiorstwa 24

25 Strategia

26 Kluczowe założenia strategicznego rozwoju Sygnity na lata Sygnity 1. w roku 2013 zamierza stabilnie utrzymać poziom przychodów i kontynuować usprawnianie organizacji aby dalej podnosić jej rentowność 2. w kolejnych latach utrzyma tempo wzrostu zgodne z rynkiem usług IT i osiągnie wskaźniki rentowności biznesu na poziomie liderów rynku 3. w oparciu o realizację planów na 2013 rok, w kolejnych latach będzie poszukiwać dodatkowych obszarów generowania przychodów (np.: przejęcia, wejścia w nowe segmenty, powrót na rynki zagraniczne) 26

27 Pogorszenie wyniku w 2012 roku Wybrane dane finansowe za lata (mpln) EBIDTA EBIT Wynik netto Na podstawie optymistycznych wyników 2011 spółka bez sukcesu zainwestowała w dwa nowe obszary: rynek międzynarodowy i rozwiązania SMB Wezwanie Asseco uniemożliwiło realizacje części zaplanowanej sprzedaży (rezygnacje lub wstrzymanie się z decyzjami klientów wynikające z niepewnej sytuacji Spółki) okresy finansowe. FY

28 Wyniki roku 2012 wskazują na dalszy potencjał wzrostu marżowości Wybrane dane finansowe 2012 Przychody ze sprzedaży (mpln) 523 Pomimo braku realizacji planów sprzedaży w obszarach International Business, rozwiązaniach SMB oraz teletechniki utrzymano zbliżony poziom przychodów Konieczność kontynuacji nierentownych projektów Marża brutto 17,3% Marża operacyjna (EBIT) -0,8% Marża netto -2,5% Poniesienie istotnych kosztów w obszarach nie generujących zakładanych przychodów (International Business i SMB) Ciągle nadmierne koszty ogólnego zarządu w stosunku do liderów w branży Wysokie koszty finansowe prowadzonej działalności 28

29 Koncentracja na kluczowych segmentach biznesu Struktura przychodów Sygnity w 2012 Publiczny 48% Bankowy 28% Pozostałe 8% Utilities 16% 29

30 Sygnity działa w segmentach rosnących i o dużych barierach wejścia Bariery wejścia Indeks wzrostu (Dynamika wzrostu w stosunku do średniej) TOP 4 (Udział firm w sumie przychodów TOP 4) Koncentracja (udział TOP 4 w przychodach sektora) Publiczny Bankowy Utilities Referencje i doświadczenie Skala działalności Możliwość finansowania Certyfikaty bezp. IBM 15% BIW Koncept 21% Wiedza branżowa Referencje i doświadczenie Posiadana technologia Skala działalności Restrykcje w umowach Wiedza branżowa Posiadane technologie /produkty własne Referencje i doświadczenie Możliwość finansowania 2,1 0,9 5,5 Asseco 43% Sygnity 23% Wincor Nixdor 16% Sygnity 17% IBM 25% Asseco 43% Sygnity 22% IBM 23% 43% 44% 43% Oracle 32% SAP 24% Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ranking wg. osiągniętego poziomu przychodów z danego sektora rynku - dane za 2011 rok wg. COMPUTERWORLD TOP

31 Systematycznie zwiększamy wielkość projektów Średnia wartość nowo kontraktowanych projektów (kpln) % % + 15% Pion Public Pion Bankowy Pion Utilities Dane dotyczą nowych projektów kontraktowanych w kolejnych latach 31

32 Koncentracja na perspektywicznych klientach i dużych projektach Udział 5 największych klientów w przychodach poszczególnych pionów (%, 2012) Publiczny Bankowy Utilities % 52% 48% 52% 48% 73% TOP 5 klientów Pozostali klienci 32

33 Podsumowanie sytuacji wyjściowej 1 Sygnity istotnie odbiega od liderów branży w zakresie osiąganego EBIT i rentowności netto 2 Olbrzymi wysiłek ostatnich trzech lat pozwolił ustabilizować przychody, istotnie zrestrukturyzować koszty i poziom zatrudnienia i poprawić marżę na sprzedaży projektów 3 Wnikliwa analiza wskazuje na zdrowe fundamenty w zakresie efektywności operacyjnej i rentowności trzech kluczowych segmentów i jednocześnie na problem z pozostałymi biznesami i kosztami G&A 33

34 Strategia Sygnity na lata Poprawa przewidywalności przychodów Sygnity Kontynuacja procesu reorganizacji Sygnity i Grupy Koncentracja prac rozwojowych na tworzeniu własnych produktów Koncentracja firmy na umacnianiu pozycji w kluczowych segmentach działalności Strategia Sygnity na lata Dyscyplina w zarządzaniu finansowym i budowanie wartości dla akcjonariuszy Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządczych Dalsze umacnianie pozycji rynkowej w kluczowych segmentach Poprawa marżowości i kondycji finansowej Spółki 34

35 W 2013 roku spółka będzie koncentrować się na poprawie marżowości Priorytety strategii na 2013 rok Wzrost przychodów ze sprzedaży Wzrost marży brutto Koncentracja działań na 3 obszarach rynku (Public, Bankowy i Utilities) Zakończenie nierentownych projektów Wprowadzenie zmian w kontrolingu spółki, zarządzaniu ryzykiem i centralnym zarządzaniu projektami Wzrost marży operacyjnej (EBIT) Wzrost marży netto Dostosowanie organizacji i struktury kosztów do realnych warunków prowadzonej działalności Backoffice (ilość & jakość) Powierzchnia biurowa Zasobowanie projektów Poprawa struktury finansowania 35

36 Kluczowe segmenty Sygnity mają dobre perspektywy rozwoju Sektor publiczny Projekty unijne - perspektywa budżetu UE do 400 mld dla Polski w latach Wzrost wydatków w administracji centralnej i samorządowej Służby publiczne zarządzanie danymi, nowoczesny kontakt z klientem, integracje Wzrost wydatków IT w obszarze zdrowia Sektor utilities Projekt pakietu ustaw energetycznych Dyrektywy UE Przetargi na nowe i modernizacje istniejących systemów bilingowych Umowy ESCO Nowy model rynku energii Nowe podmioty na rynku: OSDn, niezależni sprzedawcy energii, wielcy odbiory Sektor bankowy Dalsza konsolidacja rynku Nowe regulacje na rynku - ryzyko, sprawozdawczość, AML Zmiany regulacyjne GPW i KDPW Rozwój i nowe obowiązki banków spółdzielczych i SKOKów Wejścia nowych banków do Polski 36

37 Deklarowany potencjał zakupu usług IT na lata w sektorach Badane firmy deklarowały w latach : Wzrost nakładów na inwestycje IT Utilities Zakup usług outsourcingu IT 15% 54% 55% 47% Bankowy Publiczny 19% 24% Zakup oprogramowania 26% 33% 42% Utilities 17% 5% 3% 22% Publiczny Bankowy Utilities Finansowy 16% 8% 8% 24% Dynamiczny Umiarkowany Workflow CRM BI/Hurtownie Pozostałe Źródło: PMR Research, 2011, badanie obejmowało całość rynku 37

38 W latach stabilny wzrost przy istotnej poprawie rentowności Przychody (mpln) Marża brutto na sprzedaży (%) ,5% 16,6% 21,1% Marża EBIT (%) Marża netto (%) 6,2% 4,8% -5,9% -2,5% ,8% -3,4%

39 Przejrzysta odpowiedzialność członków Zarządu za piony organizacyjne CEO VP Pion Bankowy VP Pion Utilities VP Pion Public Pozostałe piony Zespół rozwiązań dla sektora bankowego Zespół rozwiązań dla sektora utilities Zespół rozwiązań dla sektora publicznego Zarządzanie Finansami Zarządzanie Projektami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Relacjami Inwestorskimi Jednostki wsparcia 39

40 Realizacja celów strategicznych wymaga efektywnej organizacji Inwestowanie w kluczowe i unikalne kompetencje pracowników Sygnity Wdrażanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi Baza kompetencji aktualna informacja o kluczowych zasobach firmy, wraz ze strategią retencji Mapa zasobów na tle realizowanych projektów i docelowych stanowisk. Elastyczność zasobowania Przejrzysta odpowiedzialność za stawiane wyniki System zarządzania przez cele (MBO) w oparciu o KPI projektowe Zwymiarowanie organizacji do potrzeb & do rynku 40

41 Przewaga rynkowa w oparciu o własne rozwiązania realizowane najnowsze projekty Wybrane rozwiązania System dostępu do systemów domów maklerskich UPPS/ ExpressELIXIR Rozwiązania SaaS dla samorządów e-oświata Integracja źródeł generacji rozproszonej i mikrogeneracji OZE Opis Nowoczesny interfejs do systemu maklerskiego dedykowany na urządzenia przenośne, takie jak smartfony czy tablety Nowoczesny system integrujący kanały płatnicze i zapewniający obsługę płatności krajowych i zagranicznych w jednym rozwiązaniu. System płatności natychmiastowych zapewniający transfer środków z banku do banku w kilka sekund. Przenoszenie dedykowanych dla samorządów rozwiązań klasy ERP do chmury i oferowanie ich w atrakcyjnym kosztowo modelu SaaS (Software as a Service) System zapewniający wsparcie w zarządzaniu oświatą, komunikację urzędu z placówkami, zdalny dostęp do publicznych systemów wiedzy oraz naukę i ewaluację przez platformy edukacyjne Włączenie rozproszonych producentów OZE do Krajowego Systemu Energetycznego umożliwiające pełną, dwukierunkową wymianę danych, zarządzanie popytem oraz udział w systemie bilansującym Publiczny Bankowy Utilities 41

42 Wybieramy kierunki rozwoju zgodne z trendami na rynku IT Konsumeryzacja Podporządkowanie technologii informatycznych konsumentom Cloud Optymalizacja biznesu przez rozwiązania w chmurze Efektywność kosztowa Nacisk klientów na optymalizację TCO Platformy cyfrowe Przejście na cyfrowy dostęp do standardowych zasobów danych Big Data Zdolność do wykorzystania ogromnych zbiorów danych Platformy Społeczne B2B i B2C Efektywność energetyczna Monitoring i optymalizacja zużycia energii Mobilność Przejście z rozwiązań desktopowych do mobilnych Upraszczanie Prostsza infrastruktura i intuicyjne oprogramowanie Bezpieczeństwo Zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich etapach przechowywania i przetwarzania danych 42

43 Polityka informacyjna spółki Minimum raz na kwartał komentarz spółki do bieżących wyników Ważne wydarzenia komunikowane zgodnie z corporate governance Kluczowe wydarzenia rynkowe komentowane przez zarząd/ceo oraz dialog z akcjonariuszami 43

44 Podsumowanie strategii na lata Plan bazowy oparty o tempo wzrostu przychodów przynajmniej równe rynkowi Efektywne monitorowanie rynku i zarządzanie procesem sprzedaży zwiększające szanse wygrywania kolejnych atrakcyjnych projektów 3 Trwałe osiągnięcie rynkowego poziomu rentowności 4 Wnikliwe obserwowanie trendów rynkowych i inwestycje (ludzkie i kapitałowe) w obszary, gdzie Sygnity może zająć dobrą pozycję konkurencyjną 5 Ciągła praca nad efektywnością kosztową i operacyjnym doskonaleniem organizacji 44

45 Podsumowanie 45

46 Sygnity jest atrakcyjną inwestycją 1 Realizacja przedstawionej strategii pozwoli zwiększyć wartość spółki poprzez: 1a 1b Wejście na ścieżkę wzrostu przychodów i osiągnięcie rynkowych poziomów rentowności Uważne inwestowanie środków w perspektywiczne i zgodne z mocnymi stronami Sygnity obszary rozwoju rynku IT 2 Sygnity będzie się w sposób przejrzysty i czasowy komunikować z rynkiem 3 Przewidywalność dla inwestorów w zakresie osiągania założonych celów 4 Planowane do wdrożenia systemy premiowe będą koncentrować się na wzroście wartości spółki 46

47 Plan Strategiczny Warszawa, 6 grudnia 2012

CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition

CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition Warszawa, 27 marca 2014 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (

Bardziej szczegółowo

W Y N I K I F I N A N S O W E z a 3 Q 2 0 1 4

W Y N I K I F I N A N S O W E z a 3 Q 2 0 1 4 W Y N I K I F I N A N S O W E z a 3 Q 2 0 1 4 Warszawa, 8 września 2014 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd...

1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA... 3 1.2 Rada Nadzorcza... 3 1.3 Zarząd... INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2007 Warszawa, 20 maja 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Emitenta... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych... 3

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo