Plan Strategiczny Warszawa, 7 grudnia 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Strategiczny 2013 2015. Warszawa, 7 grudnia 2012"

Transkrypt

1 Plan Strategiczny Warszawa, 7 grudnia 2012

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 Ewolucja Sygnity Sygnity Obecnie 3

4 Historia Sygnity Powstaje ComputerLand Computerland debiutuje na GPW jako druga firma z branży IT ComputerLand zatrudnia ponad 2000 osób W wyniku połączenia ComputerLand i Emax powstaje Sygnity, druga co do wielkości giełdowa spółka informatyczna w Polsce zatrudniająca ponad 3 tyś osób, z przychodami 927 m PLN* Powstaje Emax ComputerLand największym w Polsce integratorem sieciowych systemów komputerowych Debiut Emax na GPW Do 2005 roku ComputerLand dokonuje ponad 20 akwizycji Grupa Emax zatrudnia niemal 1000 osób * Zatrudnienie na dzień , przychody za 12m

5 Sygnity podstawowe informacje Kluczowe liczby Lokalizacje w Polsce Debiut na GPW 1995 Fuzja z Emax 2007 rok Przychody (2012) Liczba pracowników (X 2012) 523m PLN 1400 Struktura akcjonariatu* Liczba akcji w obrocie 11,9 m Liczba projektów w toku ~1000 Liczba klientów w roku ~ 500 *Dane na 30 września

6 Zmiany jakie przeszliśmy od 2007 roku Przychody ze sprzedaży i wynik netto (mln PLN) utrata pionu Telco (~80 mln przychodu) /2008 Spółka sprzedaje obszar rozwiązań dla szpitali i NFZ (~200 mln przychodu) 2007/2008 zakończenie kontraktu na dostawy sprzętu dla MEN (~200 mln przychodu) , Sygnity sprzedaje spółki Webinn i KPG (~40 mln przychodów) Dane za lata kalendarzowe. FY

7 Lata to stabilizacja przychodów i znacząca poprawa wyniku Przychody ze sprzedaży i wynik netto (mln PLN) Znacząca poprawa wyniku netto , Konsolidacja spółek Grupy: Aram, Polsoft, Winuel i Sygnity Technology Redukcja zatrudnienia o ~600 osób Istotne obniżenie kosztów G&A (35% w 2011) Dane za lata kalendarzowe. FY

8 Wynik lat był obciążony istotnymi zdarzeniami jednorazowymi Elementy skumulowanej straty netto za lata (mpln) -79 Istotny wpływ na wynik lat miały rezerwy i odpisy utworzone w tym okresie przez spółkę. Powstały one utworzone między innymi wskutek: korekty budżetów długoterminowych kontraktów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej Sygnity w latach na poczet potencjalnych kar umownych związanych z projektami Skumulowana strata netto Wynik zdarzeń jednorazowych Skorygowana skumulowana strata netto urealnienia wartości zapasów magazynowych odpisania nakładów inwestycyjnych poniesionych na projekty, których realizacja została wstrzymana przez klientów odpisów na zagrożone należności 8

9 Siła & Przewaga Sygnity Struktura sprzedaży Silne strony Pozostałe 8% Publiczny 48% Sprzedaż mln PLN Bankowy Partnerstwo z 28% największymi światowymi dostawcami rozwiązań IT Utilities 16% Kompleksowa oferta rozwiązań, własne produkty Czołowe pozycje w atrakcyjnych segmentach rynku Unikalne ludzkie kompetencje technologiczne i wiedza branżowa Obecność w największych bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych Realizacja złożonych i nowatorskich projektów 9

10 Zrównoważona oferta oparta na różnych segmentach rynku Dzięki zbilansowanej ofercie, możemy zarządzać ryzykiem spadku lub przesunięć zamówień w pojedynczych segmentach rynku Usługi wdrożeniowe 42% 21% Usługi serwisowe Pion Public Pion Bankowy 1% Pozostałe 16% 20% Infrastruktura Licencje i oprogramowanie Pion Utilities Pozostałe FY

11 Skupiamy się na atrakcyjnych obszarach rynku IT Pozostałe branże 21% Odbiorcy indywidualni 18% Banki i finanse 12% Administracja 12% 32% Handel 8% Przemysł 10% Telekomunikacja 11% Utilities 8% Wielkość rynku 25,9 mld (PLN) 8 mld Źródło: PMR Research, 2011, wydatki szacunkowe, dane za

12 Silna pozycja Sygnity w kluczowych i dynamicznie rosnących segmentach Zmiana przychodów firm IT z poszczególnych sektorów w latach Pozycja Sygnity Administracja Bankowość 7% 17% # 2 # 3 Telekomunikacja 13% Przemysł -3% MŚP -24% Utilities 44% # 4 Finansowy 3% Pozostałe Średnia 11% 8% Źródło: Przychody firm IT z poszczególnych sektorów w latach ; COMPUTERWORLD TOP

13 Z sukcesem rozwijamy się wraz z naszymi klientami "Uruchomiony we współpracy z Sygnity nowy Portal Informacyjny ZUS jest częścią Platformy Usług Elektronicznych (PUE), projektu, który wynika ze strategii ZUS. Rozwiązanie doskonale wpisuje się w oczekiwania klientów ZUS, co znajduje potwierdzenie we wzroście zadowolenia w badaniach satysfakcji. Cieszę się, że naszym partnerem w tym projekcie jest Sygnity, które wywiązało się z postawionych przed nim zadań" Dariusz Śpiewak, Wiceprezes ZUS "Sygnity od wielu lat dostarcza dla Energa Operator S.A. swoje systemy informatyczne. Dobra współpraca pomiędzy naszymi firmami wspomaga naszą pozycję nowoczesnego i innowacyjnego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu Energa Operator 13

14 Z sukcesem rozwijamy się wraz z naszymi klientami "Od lat współpracujemy z SYGNITY. Firma dostarcza rozwiązań dla transakcji Treasury w obszarze Back-Office, płatności zagranicznych oraz operacji Trade Finance. Uruchomione przez Sygnity rozwiązania informatyczne zapewniają pełną integrację ze środowiskiem IT w naszym Banku, zwiększają automatyzację obsługi przy zapewnieniu odpowiedniej elastyczności i stabilnością pracy. Dostarczane przez firmę Sygnity rozwiązania umożliwiają nam zwiększanie wolumenu realizowanych transakcji oraz elastyczne rozszerzanie oferty produktowej oferowanej naszym klientom Andrzej Sieradz, Wiceprezes Zarządu Bank BGŻ System informatyczny Maestro użytkujemy od 1994 roku. Zarówno system jak i pracownicy go tworzący rozwijali się z nami od lat. Stale zmieniający się rynek kapitałowy w Polsce wymusza na nas ciągły rozwój. Współpracując z Sygnity mamy pewność, że możemy spełniać nie tylko wymagania prawne i dostosowywać się do zmian w otoczeniu ale również realizować własne projekty poprawiające ofertę dla wszystkich grup naszych klientów. Pozwala to nam na stały rozwój i utrzymywanie wysokiej pozycji rynkowej naszego Domu Maklerskiego. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników Sygnity dają nam możliwość bezpiecznej realizacji nawet najbardziej złożonych projektów. Sygnity jest dla nas partnerem, z którym możemy stabilnie realizować rozwój naszego biznesu. Mariusz Sadłocha, Prezes Zarządu Dom Maklerski BZ WBK SA 14

15 Duże zespoły umożliwiające prowadzenie złożonych projektów Liczebność zespołów, kompetencje oraz zdobyte doświadczenie pozwalają Sygnity realizować projekty o dowolnej wielkości i złożoności. 400 specjalistów 330 specjalistów 200 specjalistów Zdolność do wymiany wiedzy i wspólnego wykorzystywania posiadanych rozwiązań 15

16 Nasze zespoły to unikalne na rynku kompetencje ludzkie 100 osobowy zespół doświadczony w kompleksowych zagadnieniach rynku pracy i zabezpieczenia społecznego 70 osób z pełną wiedzą o systemach rejestrów państwowych 50 osobowy zespół z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i tworzeniu rozwiązań dla biur maklerskich 60 osób - doświadczony zespół konsultantów z pełną wiedzą o systemach centralnych Front i Back Office 30 osób od wielu lat tworzących, utrzymujących i modernizujących systemy Narodowego Banku Polskiego 20 osobowy zespół pracujący nad systemami sprawozdawczymi 200 osobowy zespół rozumiejący złożoność, wyzwania i ciągłą zmienność rynku energetyki 16

17 Sygnity jest trwałym i doświadczonym zespołem specjalistów Średni wiek 38 lat 28% osób w wieku lat 22% w wieku lat Średni staż w Sygnity 7,7 lata 23% osób ze stażem od 5-8 lat 28% osób ze stażem powyżej 11 lat Wykształcenie 90% zatrudnionych z wyższym wykształceniem 17

18 Jesteśmy technologicznym partnerem czołowych dostawców rozwiązań IT Cisco Gold Certified Partner HP - Gold Preferred Partner - SSP sales and Service IBM - Value Net Solutions Provider Microsoft- Gold Certified Partner Oracle - Platinum Certified Partner SAP - Indirect Sales Partner 18

19 Z sukcesem rozwijamy się wraz z naszymi partnerami Nasza wieloletnia współpraca z Sygnity zaowocowała prawdziwie partnerskimi relacjami, które są niezmiernie korzystne dla obu firm, a co najważniejsze przekładają się na prawdziwą wartość dodaną dla naszych wspólnych Klientów Anna Sienko, IBM Country General Manager Poland & Baltics "Cieszy nas kierunek współpracy z Sygnity, nastawiony na rozwój rozwiązań i usług w obszarze zaawansowanej infrastruktury informatycznej, monitorowania i bezpieczeństwa w oparciu o sprzęt i oprogramowanie Dell". Aster Papazyan, General Manager Dell Polska Doświadczenia i zaangażowanie Sygnity w zakresie rozwiązań chmury Microsoft, pozwalają na rozwój usług w oparciu o Microsoft Office 365, Microsoft Sharepoint i Microsoft Lync u naszych wspólnych klientów Dariusz Piotrowski, p.o. General Manager Microsoft Polska 19

20 Sygnity obsługuje 18 z 20 największych banków w Polsce Wdrożone rozwiązania** Okres współpracy Autorskie* Scentralizowane Sys. Bankowe Systemy Bankowości Elektron. Systemy Back - Office Systemy sprawozdawcze Systemy oddziałowe Systemy AML Systemy zarządzania ryzykiem Integracja Infrastruktury Projekty roll-out * Wybrane produkty ** Uszeregowane wg sumy bilansowej banku 20

21 Wszystkie najważniejsze urzędy w Polsce wykorzystuje rozwiązania Sygnity Obszary* Klienci w segmencie publicznym ** Okres współpracy Autorskie *** Samorządy o 1000 Jednostek Samorządu Terytorialnego Praca i pomoc społeczna o Wszystkie Urzędy Pracy w Polsce o 2000 Ośrodków Pomocy Społecznej Resorty rządowe Służby mundurowe Ochrona zdrowia Wymiar sprawiedliwości Inne * Unikalne rozwiązania Sygnity dedykowane dla danych obszarów ** Wybrani ***Wybrane produkty 21

22 Nasze rozwiązania stosują największe krajowe koncerny energetyczne Klienci Wdrożone rozwiązania Okres współpracy Autorskie* przedsięb. wodociągowe przedsięb. ciepłownicze wolnorynkowi sprzedawcy en. SIRE (System Informat. Rynku EE) Systemy zarz. majątkiem (EAM) Systemy do prognozowania WIRE_UR (Sys. Wymiany Inf. RE) Systemy inf. przestrz. (GIS) Systemy do optymalizacji Systemy billingowe Systemy pomiarowe Systemy zarz. portfelem * Wybrane produkty Smart Metering Systemy zmiany sprzedawcy 22

23 Lider w kluczowych obszarach rynku IT # 2 Największe firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania # 2 Sektor publiczny - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT # 3 Sektor bankowy - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT # 4 Sektor utilities - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT Źródło: Ranking wg. osiągniętego poziomu przychodów z danego sektora rynku - dane za 2011 rok wg. COMPUTERWORLD TOP 200. Wersja drukowana ISSN X 23

24 Obecny potencjał fundamentem wzrostu w kolejnych latach Sygnity Ustabilizowało przychody w okresie ostatnich trzech lat, a dzięki intensywnej restrukturyzacji systematycznie poprawia rentowność Zajmuje się wdrożeniami dużych i kompleksowych projektów jak również rozwija własne produkty w wybranych, atrakcyjnych obszarach Jest bardzo pozytywnie oceniane przez klientów Zgromadziło referencje i zbudowało doświadczenie w atrakcyjnych segmentach rynku, które mają silne bariery wejścia To ponad 1400 pracowników stanowiących kompetentny i stabilny zespół łączący bogate doświadczenie IT z zagadnieniami biznesowymi w kluczowych sektorach Obsługuje największe instytucje publiczne i przedsiębiorstwa 24

25 Strategia

26 Kluczowe założenia strategicznego rozwoju Sygnity na lata Sygnity 1. w roku 2013 zamierza stabilnie utrzymać poziom przychodów i kontynuować usprawnianie organizacji aby dalej podnosić jej rentowność 2. w kolejnych latach utrzyma tempo wzrostu zgodne z rynkiem usług IT i osiągnie wskaźniki rentowności biznesu na poziomie liderów rynku 3. w oparciu o realizację planów na 2013 rok, w kolejnych latach będzie poszukiwać dodatkowych obszarów generowania przychodów (np.: przejęcia, wejścia w nowe segmenty, powrót na rynki zagraniczne) 26

27 Pogorszenie wyniku w 2012 roku Wybrane dane finansowe za lata (mpln) EBIDTA EBIT Wynik netto Na podstawie optymistycznych wyników 2011 spółka bez sukcesu zainwestowała w dwa nowe obszary: rynek międzynarodowy i rozwiązania SMB Wezwanie Asseco uniemożliwiło realizacje części zaplanowanej sprzedaży (rezygnacje lub wstrzymanie się z decyzjami klientów wynikające z niepewnej sytuacji Spółki) okresy finansowe. FY

28 Wyniki roku 2012 wskazują na dalszy potencjał wzrostu marżowości Wybrane dane finansowe 2012 Przychody ze sprzedaży (mpln) 523 Pomimo braku realizacji planów sprzedaży w obszarach International Business, rozwiązaniach SMB oraz teletechniki utrzymano zbliżony poziom przychodów Konieczność kontynuacji nierentownych projektów Marża brutto 17,3% Marża operacyjna (EBIT) -0,8% Marża netto -2,5% Poniesienie istotnych kosztów w obszarach nie generujących zakładanych przychodów (International Business i SMB) Ciągle nadmierne koszty ogólnego zarządu w stosunku do liderów w branży Wysokie koszty finansowe prowadzonej działalności 28

29 Koncentracja na kluczowych segmentach biznesu Struktura przychodów Sygnity w 2012 Publiczny 48% Bankowy 28% Pozostałe 8% Utilities 16% 29

30 Sygnity działa w segmentach rosnących i o dużych barierach wejścia Bariery wejścia Indeks wzrostu (Dynamika wzrostu w stosunku do średniej) TOP 4 (Udział firm w sumie przychodów TOP 4) Koncentracja (udział TOP 4 w przychodach sektora) Publiczny Bankowy Utilities Referencje i doświadczenie Skala działalności Możliwość finansowania Certyfikaty bezp. IBM 15% BIW Koncept 21% Wiedza branżowa Referencje i doświadczenie Posiadana technologia Skala działalności Restrykcje w umowach Wiedza branżowa Posiadane technologie /produkty własne Referencje i doświadczenie Możliwość finansowania 2,1 0,9 5,5 Asseco 43% Sygnity 23% Wincor Nixdor 16% Sygnity 17% IBM 25% Asseco 43% Sygnity 22% IBM 23% 43% 44% 43% Oracle 32% SAP 24% Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ranking wg. osiągniętego poziomu przychodów z danego sektora rynku - dane za 2011 rok wg. COMPUTERWORLD TOP

31 Systematycznie zwiększamy wielkość projektów Średnia wartość nowo kontraktowanych projektów (kpln) % % + 15% Pion Public Pion Bankowy Pion Utilities Dane dotyczą nowych projektów kontraktowanych w kolejnych latach 31

32 Koncentracja na perspektywicznych klientach i dużych projektach Udział 5 największych klientów w przychodach poszczególnych pionów (%, 2012) Publiczny Bankowy Utilities % 52% 48% 52% 48% 73% TOP 5 klientów Pozostali klienci 32

33 Podsumowanie sytuacji wyjściowej 1 Sygnity istotnie odbiega od liderów branży w zakresie osiąganego EBIT i rentowności netto 2 Olbrzymi wysiłek ostatnich trzech lat pozwolił ustabilizować przychody, istotnie zrestrukturyzować koszty i poziom zatrudnienia i poprawić marżę na sprzedaży projektów 3 Wnikliwa analiza wskazuje na zdrowe fundamenty w zakresie efektywności operacyjnej i rentowności trzech kluczowych segmentów i jednocześnie na problem z pozostałymi biznesami i kosztami G&A 33

34 Strategia Sygnity na lata Poprawa przewidywalności przychodów Sygnity Kontynuacja procesu reorganizacji Sygnity i Grupy Koncentracja prac rozwojowych na tworzeniu własnych produktów Koncentracja firmy na umacnianiu pozycji w kluczowych segmentach działalności Strategia Sygnity na lata Dyscyplina w zarządzaniu finansowym i budowanie wartości dla akcjonariuszy Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządczych Dalsze umacnianie pozycji rynkowej w kluczowych segmentach Poprawa marżowości i kondycji finansowej Spółki 34

35 W 2013 roku spółka będzie koncentrować się na poprawie marżowości Priorytety strategii na 2013 rok Wzrost przychodów ze sprzedaży Wzrost marży brutto Koncentracja działań na 3 obszarach rynku (Public, Bankowy i Utilities) Zakończenie nierentownych projektów Wprowadzenie zmian w kontrolingu spółki, zarządzaniu ryzykiem i centralnym zarządzaniu projektami Wzrost marży operacyjnej (EBIT) Wzrost marży netto Dostosowanie organizacji i struktury kosztów do realnych warunków prowadzonej działalności Backoffice (ilość & jakość) Powierzchnia biurowa Zasobowanie projektów Poprawa struktury finansowania 35

36 Kluczowe segmenty Sygnity mają dobre perspektywy rozwoju Sektor publiczny Projekty unijne - perspektywa budżetu UE do 400 mld dla Polski w latach Wzrost wydatków w administracji centralnej i samorządowej Służby publiczne zarządzanie danymi, nowoczesny kontakt z klientem, integracje Wzrost wydatków IT w obszarze zdrowia Sektor utilities Projekt pakietu ustaw energetycznych Dyrektywy UE Przetargi na nowe i modernizacje istniejących systemów bilingowych Umowy ESCO Nowy model rynku energii Nowe podmioty na rynku: OSDn, niezależni sprzedawcy energii, wielcy odbiory Sektor bankowy Dalsza konsolidacja rynku Nowe regulacje na rynku - ryzyko, sprawozdawczość, AML Zmiany regulacyjne GPW i KDPW Rozwój i nowe obowiązki banków spółdzielczych i SKOKów Wejścia nowych banków do Polski 36

37 Deklarowany potencjał zakupu usług IT na lata w sektorach Badane firmy deklarowały w latach : Wzrost nakładów na inwestycje IT Utilities Zakup usług outsourcingu IT 15% 54% 55% 47% Bankowy Publiczny 19% 24% Zakup oprogramowania 26% 33% 42% Utilities 17% 5% 3% 22% Publiczny Bankowy Utilities Finansowy 16% 8% 8% 24% Dynamiczny Umiarkowany Workflow CRM BI/Hurtownie Pozostałe Źródło: PMR Research, 2011, badanie obejmowało całość rynku 37

38 W latach stabilny wzrost przy istotnej poprawie rentowności Przychody (mpln) Marża brutto na sprzedaży (%) ,5% 16,6% 21,1% Marża EBIT (%) Marża netto (%) 6,2% 4,8% -5,9% -2,5% ,8% -3,4%

39 Przejrzysta odpowiedzialność członków Zarządu za piony organizacyjne CEO VP Pion Bankowy VP Pion Utilities VP Pion Public Pozostałe piony Zespół rozwiązań dla sektora bankowego Zespół rozwiązań dla sektora utilities Zespół rozwiązań dla sektora publicznego Zarządzanie Finansami Zarządzanie Projektami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Relacjami Inwestorskimi Jednostki wsparcia 39

40 Realizacja celów strategicznych wymaga efektywnej organizacji Inwestowanie w kluczowe i unikalne kompetencje pracowników Sygnity Wdrażanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi Baza kompetencji aktualna informacja o kluczowych zasobach firmy, wraz ze strategią retencji Mapa zasobów na tle realizowanych projektów i docelowych stanowisk. Elastyczność zasobowania Przejrzysta odpowiedzialność za stawiane wyniki System zarządzania przez cele (MBO) w oparciu o KPI projektowe Zwymiarowanie organizacji do potrzeb & do rynku 40

41 Przewaga rynkowa w oparciu o własne rozwiązania realizowane najnowsze projekty Wybrane rozwiązania System dostępu do systemów domów maklerskich UPPS/ ExpressELIXIR Rozwiązania SaaS dla samorządów e-oświata Integracja źródeł generacji rozproszonej i mikrogeneracji OZE Opis Nowoczesny interfejs do systemu maklerskiego dedykowany na urządzenia przenośne, takie jak smartfony czy tablety Nowoczesny system integrujący kanały płatnicze i zapewniający obsługę płatności krajowych i zagranicznych w jednym rozwiązaniu. System płatności natychmiastowych zapewniający transfer środków z banku do banku w kilka sekund. Przenoszenie dedykowanych dla samorządów rozwiązań klasy ERP do chmury i oferowanie ich w atrakcyjnym kosztowo modelu SaaS (Software as a Service) System zapewniający wsparcie w zarządzaniu oświatą, komunikację urzędu z placówkami, zdalny dostęp do publicznych systemów wiedzy oraz naukę i ewaluację przez platformy edukacyjne Włączenie rozproszonych producentów OZE do Krajowego Systemu Energetycznego umożliwiające pełną, dwukierunkową wymianę danych, zarządzanie popytem oraz udział w systemie bilansującym Publiczny Bankowy Utilities 41

42 Wybieramy kierunki rozwoju zgodne z trendami na rynku IT Konsumeryzacja Podporządkowanie technologii informatycznych konsumentom Cloud Optymalizacja biznesu przez rozwiązania w chmurze Efektywność kosztowa Nacisk klientów na optymalizację TCO Platformy cyfrowe Przejście na cyfrowy dostęp do standardowych zasobów danych Big Data Zdolność do wykorzystania ogromnych zbiorów danych Platformy Społeczne B2B i B2C Efektywność energetyczna Monitoring i optymalizacja zużycia energii Mobilność Przejście z rozwiązań desktopowych do mobilnych Upraszczanie Prostsza infrastruktura i intuicyjne oprogramowanie Bezpieczeństwo Zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich etapach przechowywania i przetwarzania danych 42

43 Polityka informacyjna spółki Minimum raz na kwartał komentarz spółki do bieżących wyników Ważne wydarzenia komunikowane zgodnie z corporate governance Kluczowe wydarzenia rynkowe komentowane przez zarząd/ceo oraz dialog z akcjonariuszami 43

44 Podsumowanie strategii na lata Plan bazowy oparty o tempo wzrostu przychodów przynajmniej równe rynkowi Efektywne monitorowanie rynku i zarządzanie procesem sprzedaży zwiększające szanse wygrywania kolejnych atrakcyjnych projektów 3 Trwałe osiągnięcie rynkowego poziomu rentowności 4 Wnikliwe obserwowanie trendów rynkowych i inwestycje (ludzkie i kapitałowe) w obszary, gdzie Sygnity może zająć dobrą pozycję konkurencyjną 5 Ciągła praca nad efektywnością kosztową i operacyjnym doskonaleniem organizacji 44

45 Podsumowanie 45

46 Sygnity jest atrakcyjną inwestycją 1 Realizacja przedstawionej strategii pozwoli zwiększyć wartość spółki poprzez: 1a 1b Wejście na ścieżkę wzrostu przychodów i osiągnięcie rynkowych poziomów rentowności Uważne inwestowanie środków w perspektywiczne i zgodne z mocnymi stronami Sygnity obszary rozwoju rynku IT 2 Sygnity będzie się w sposób przejrzysty i czasowy komunikować z rynkiem 3 Przewidywalność dla inwestorów w zakresie osiągania założonych celów 4 Planowane do wdrożenia systemy premiowe będą koncentrować się na wzroście wartości spółki 46

47 Plan Strategiczny Warszawa, 6 grudnia 2012

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2013 rok Warszawa, 6 marca 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition

CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition Warszawa, 27 marca 2014 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za 1H 2012/2013 (X 12-III 13) Warszawa, 20 maja 2013

Wyniki finansowe Sygnity za 1H 2012/2013 (X 12-III 13) Warszawa, 20 maja 2013 Wyniki finansowe Sygnity za 1H 2012/2013 (X 12-III 13) Warszawa, 20 maja 2013 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity

Bardziej szczegółowo

Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16. Warszawa, 7 października 2014 r.

Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16. Warszawa, 7 października 2014 r. Prezentacja drugiego etapu wdrażania strategii 2013-16 Warszawa, 7 października 2014 r. Drugi etap strategii 2013-16 Główne założenia strategii 2013-16 Wzrost ekspozycji na sektor publiczny - interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale2009

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale2009 Warszawa, 5 listopada 2009 Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale2009 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych w 1H2015. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych w 1H2015. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników finansowych w 1H2015 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Profil działalności spółki Filia w Gdańsku Qumak SA jest spółką informatyczno-technologiczną. Wdraża innowacyjne rozwiązania IT w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 listopada 2013 r. Prezentacja wyników finansowych Qumak SA - IIIQ 2013 roku

Warszawa, 7 listopada 2013 r. Prezentacja wyników finansowych Qumak SA - IIIQ 2013 roku Warszawa, 7 listopada 2013 r. Prezentacja wyników finansowych Qumak SA - IIIQ 2013 roku Qumak SA jest spółką informatycznotechnologiczną wdrażającą innowacyjne rozwiązania IT w przedsiębiorstwach usługowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011 Benefit Systems IPO Day 23 lutego 2011 1 Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) ma na Celu przedstawienie wybranych informacji o spółce BENEFIT SYSTEMS S.A. (dalej: Spółka ). Wskazuje się, że Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r.

Wyniki finansowe Q3 2015. 12 listopada 2015 r. Wyniki finansowe Q3 2015 12 listopada 2015 r. Agenda 1 Biznes w Q3 2015 2 Wyniki finansowe 3 Dywidenda za rok 2014 4 Prognoza 2015 5 Pytania i odpowiedzi 2015-11-17 ABC Data SA 2 Osiągnięcia Q3 2015 Znaczący

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 Warszawa, 13-14 listopada 2012 INFORMACJE O GRUPIE AB AB S.A. jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo Wschodniej Początki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r.

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r. SeveNet Spółka Akcyjna Debiut na NewConnect Warszawa 8 czerwca 2011 r. 1 Historia 2011 r. 2010 r. Oferta prywatna akcji serii B i debiut SeveNet S.A. na rynku NewConnect Decyzja Zarządu SeveNet S.A. o

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK 1 Wprowadzenie Aktualizacja strategii rozwoju GK Apator czerwiec listopad 2013 roku Weryfikacja inicjatyw rozwojowych m.in. rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Elkomtech S.A. Podpisanie Przedwstępnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki po dwóch kwartałach 2008. Rośniemy szybciej niŝ rynek

Prezentacja Wyniki po dwóch kwartałach 2008. Rośniemy szybciej niŝ rynek Prezentacja Wyniki po dwóch kwartałach 2008 Rośniemy szybciej niŝ rynek ZastrzeŜenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA. III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC

PREZENTACJA WYNIKOWA. III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC PREZENTACJA WYNIKOWA III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC Biznes się zmienia, dlatego my zmieniamy się w grupę handlową Rynek producentów Rynek sprzedawców Cena zarządzana przez producentów Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2014 roku. Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2014 roku. Warszawa, 27 sierpnia 2014 r. Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2014 roku Warszawa, 27 sierpnia 2014 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 2Q2014 mln PLN Dynamika zysku netto Najlepszy II kwartał od czterech lat Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 12 miesięcy 2011. Warszawa, 15 lutego 2012 r.

Wyniki finansowe za 12 miesięcy 2011. Warszawa, 15 lutego 2012 r. Wyniki finansowe za 12 miesięcy 2011 Warszawa, 15 lutego 2012 r. Tematy na dzisiejsze spotkanie Kluczowe osiągnięcia Sygnity w 2011 roku Wyniki finansowe spółki za 12 miesięcy 2011 roku Pozycja Sygnity

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja Spółki marzec 2014 Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja Spółki marzec 2014 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za 1H Warszawa, 12 sierpnia 2008

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za 1H Warszawa, 12 sierpnia 2008 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Asseco Poland za 1H 2008 Warszawa, 12 sierpnia 2008 Agenda Wyniki finansowe Asseco Poland Bieżąca działalność 2 Wyniki skonsolidowane Asseco Poland Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 214 ROKU CUBE.ITG SA Grudzień 214 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA 3Q214 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 lutego 2014 r. Prezentacja wyników finansowych za I-IVQ 2013 roku

Warszawa, 18 lutego 2014 r. Prezentacja wyników finansowych za I-IVQ 2013 roku Warszawa, 18 lutego 2014 r. Prezentacja wyników finansowych za I-IVQ 2013 roku Qumak SA jest spółką informatycznotechnologiczną wdrażającą innowacyjne rozwiązania IT w przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2014 prezentacja wyników za 1Q 2014 roku 1Q 2014 - wyniki Grupy ROPCZYCE przychody ze sprzedaży niższe r/r 58,6 mln PLN -7,1%

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 2015r.

Podsumowanie wyników 2015r. Podsumowanie wyników 2015r. Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po I kwartale 2010r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po I kwartale 2010r. Warszawa, 5 maja 2010r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po I kwartale 2010r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 r. 14 luty 2013 r. 1 1 2 3 4 Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r. Zatrzymany spadek przychodów q/q Dynamika przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo