Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Anna Sabat.. (imię i nazwisko autora) Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy.. (tytuł elementu)

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I. CELE EDUKACYJNE I WYKAZ UZYSKANYCH KOMPETENCJI... 3 II. OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZENIA TESTOWANIA... 4 III. ZALECENIA ORGANIZACYJNE... 4 IV. SZACUNKOWY KOSZTORYS SZKOLEŃ... 4 V. UZASADNIENIE INNOWACYJNOŚCI... 5 VI. KONSPEKT DLA TRENERA... 6 VII. MATERIAŁ DLA TRENERA ORAZ WSKAZÓWKI METODYCZNE WRAZ Z WZORAMI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ VIII. ĆWICZENIA SZKOLENIOWE IX. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I DODATKOWEJ X. MATERIAŁ MERYTORYCZNY DLA UCZESTNIKÓW (DO DRUKU) XI. MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ DLA UCZESTNIKÓW (DO DRUKU)

3 I. Cele edukacyjne i wykaz uzyskanych kompetencji w obszarze wiedzy (uczenie się kognitywne) menadżerskie techniki zarządzania zmianą techniki efektywnej komunikacji zrozumienie procesu zmian w organizacji nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju) uczestnicy nauczą się wdrażać zmiany w swojej organizacji jak przeciwdziałać negatywnym skutkom procesu zmian w obszarze umiejętności (uczenie się behawioralne) umiejętność przeprowadzenia w świadomy i profesjonalny sposób swojej firmy lub zespół przez proces zmian w organizacji. Zarządzanie zmianą jest uniwersalną kompetencją potrzebną pracodawcom zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych przedsiębiorstwach, którzy funkcjonują w szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. ulepszenie umiejętności zarządzania swoimi pracownikami i pracownicami w procesie zmian, umiejętność łatwego i skutecznego pozyskiwania potrzebnych informacji, umiejętność zachowywania asertywnej postawy w procesie implementacji zmiany, przez co zwiększy się efektywność menadżerską i znacząco zmniejszy poziom stresu towarzyszący zarządzaniu ludźmi. umiejętności wspierania pracowników w okresie zmian umiejętność rozpoznawania podejścia członków zespołu do zmian umiejętności automotywacji i motywowania innych w obszarze postaw (uczenie się afektywne) menedżerowie po szkoleniu będą bardziej zmotywowani i kompetentni do wspierania procesu zmian w organizacji, znacząco wzrośnie stopień utożsamiania z firmą oraz lojalności wobec niej, menedżerowie/menedżerki będą w większym stopniu ze sobą zintegrowani; będą lepiej się komunikować i współpracować 3

4 II. Opis sposobu przeprowadzenia testowania Przeprowadzenie szkoleń (ogółem 5 sztuk) dla pracodawców chcących wdrożyć zmiany pokonywanie stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn w wybranych zawodach III. Zalecenia organizacyjne Sala szkoleniowa, na której uczestnicy mają możliwość swobodnego utrzymania kontaktu wzrokowego Zasoby: rzutnik, laptop, flipchart, ekran, aparat fotograficzny Materiały pomocnicze do ćwiczeń: Markery (PRZED szkoleniem należy sprawdzić, czy piszą) Kartki do notowania dla uczestników Czyste kartki papieru formatu A4 do rozdawania uczestnikom w trakcie szkolenia Taśma samoklejąca lub gumowa pasta do przyklejania kartek z flipchartu Kolorowe słomki do napojów Szpilki Piłeczka do tenisa Stoper Ilość uczestników: 4 20 osób Ilość dni szkoleniowych: 5 szkoleń, każde po 1 dzień, po 4 godziny Jeśli grupa zdecyduje się przeprowadzić wszystkie 5 szkoleń, po każdym dniu szkolenia należy wysłać zdjęcia z flipchartami do uczestników oraz (opcjonalnie) komentarz do danego dnia IV. Szacunkowy kosztorys szkoleń Koszt będzie zawierać wynagrodzenie trenera/ki, najem sali (opcjonalnie, ponieważ szkolenie może odbyć się w zakładzie pracy lub urzędzie i można zrezygnować kosztu wynajmu sali), catering na przerwie kawowej, przejazdy uczestników (opcjonalnie), materiały szkoleniowe. Łącznie szacuje się, iż koszt dnia szkolenia wyniesie 1000 zł brutto. 4

5 V. Uzasadnienie innowacyjności Proponowany konspekt pięciu szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian w organizacji, zarówno dla sektora biznesu, jak i instytucji otoczenia biznesu, instytucji samorządowych i innych urzędów opracowany został na podstawie innowacyjnych rozwiązań, nie stosowanych dotychczas w tego typu szkoleniach zarówno w tak szerokim ujęciu, jak i formie. Po raz pierwszy dopasowano wszystkie elementy do metodyki cyklu kolba [A. Koźmiński, D. Jemielniak: Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2008.] Oraz zastosowano najskuteczniejsze formy do edukacji osób dorosłych, gwarantujące włączenie do procesu każdego uczestnika szkolenia, powodując umożliwienie miarodajnej weryfikacji osiągnięcia celów i rozwoju samej organizacji procesie zmiany. Bogata literatura fachowa stanowi o solidnym podłożu merytorycznym, a dostosowanie zawartych w niej informacji i doświadczeń do opracowywanego elementu świadczy o innowacyjności materiału stąd brak przypisów w tekście, ponieważ całe opracowanie opiera się na pozycjach bibliograficznych, ale nie jest ich odtworzeniem, a innowacyjnym dostosowaniem i przetworzeniem rozwiniętym o autorski program i ćwiczenia. 5

6 VI. Konspekt dla trenera Zarządzanie zmianą Program szkolenia materiał dla trenera. Moduł / czas trwania Opis obszarów tematycznych Metoda, działanie, narzędzia bloku Szkolenie 1 Zrozumieć zmiany Powitanie, przedstawienie siebie i uczestników/uczestniczek Wprowadzenie do szkolenia Powitanie uczestników /uczestniczek 20 MINUT Zrozumienie powodu i kierunku zmiany 80 MINUT 70 MINUT ĆWICZENIE MODUŁ 150 MIN. Kroki w drodze do sukcesu wprowadzan ej zmiany 60 MINUT Proces wprowadzania zmiany Kluczowe obszary: - otoczenie zewnętrzne, - trendy rynkowe, - wewnętrzne strategie, - normy działania, - zmiany zachowań, - podstawowe zasady oraz nastawienie lidera/liderki i pracowników/pracownic, Ćwiczenie 1 Budowanie wieży - instrukcja (str. 68) Sukces i niepowodzenie Podsumowanie modułu - instrukcja Wyjaśnij potrzebę zmian, Definiowanie wizji i pożądanych efektów zmian, Opracuj plan, Zrealizuj plan, Uczcij sukces i doprowadź do Na flipcharcie trener/trenerka wypisuje kolejno obszary, z których on/ona i uczestnicy/uczestniczki będą korzystać podczas prezentacji swojej osoby Na kartkach uczestnicy/uczestniczki i trener/trenerka piszą swoje imiona Trener/trenerka krótko przedstawia plan szkolenia i obszary tematyczne. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/uczestniczek Praca w grupach Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/uczestniczek Praca w grupach Notatki na flipcharcie 6

7 Zakończenie 10 MINUT Szkolenie 2 Powitanie uczestników/ uczestniczek 20 MINUT Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji. 120 MINUT Fazy rozwoju organizacji 90 MINUT stabilizacji, Oceń przebieg zmiany i wyciągnij wnioski, Posumowanie modułu - instrukcja Uczestnicy/uczestniczki odpowiadają na pytanie: z czym kończysz? Rozwój organizacji w procesie ciągłych zmian Powitanie, przedstawienie siebie i uczestników/uczestniczek Wprowadzenie do szkolenia Jak reagować na sprzeciw? Wskazówki do zarządzania zmianami, Wprowadzanie zmian model zarządzania, ćwiczenie 1 (str. 72) i ćwiczenie 2 (str. 72) opracuj projekt kultury organizacji, Doskonalenie organizacji 5 faz rozwoju organizacji: - kreatywność - wytyczne - delegowanie - koordynacja - współpraca Ćw. 3 Ćwiczenie 3 - Ankieta: Fazy rozwoju organizacji Indywidualne wypowiedzi uczestników/uczestniczek Na flipcharcie trener/trenerka wypisuje kolejno obszary, z których on/ona i uczestnicy/uczestniczki będą korzystać podczas prezentacji swojej osoby Na kartkach uczestnicy/uczestniczki i trener/trenerka piszą swoje imiona Trener/trenerka krótko przedstawia plan szkolenia i obszary tematyczne. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/uczestniczek Praca w grupach Notatki na flipcharcie Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/uczestniczek Praca w grupach Notatki na flipcharcie Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych Zakończenie Uczestnicy/uczestniczki Indywidualne wypowiedzi 7

8 10 MINUT odpowiadają na pytanie: Z czym kończysz? Szkolenie 3 Planowanie zmiany w organizacji Powitanie uczestników/ uczestniczek 20 MINUT Podstawowe rodzaje zmian 150 MINUT Typowe błędy popełniane w zarządzaniu zmianą 60 MINUT Zakończenie 10 MINUT Szkolenie 4 Powitanie, przedstawienie siebie i uczestników/uczestniczek Wprowadzenie do szkolenia Przyczyny sprzeciwu, Stosunek do zmiany Typologia Ćwiczenie 1 Planowanie zmiany w organizacji (78) Zadania osoby wdrażającej zmianę Rola managera w zmianie Motywacja w zmianie Ćwiczenie 2 - Piłeczka (str. 83) Model wprowadzania zmiany Czynniki sukcesu Podsumowanie modułu Uczestnicy odpowiadają na pytanie: Z czym kończysz? Formy oporu i manipulacji uczestników/uczestniczek Na flipcharcie trener/trenerka wypisuje kolejno obszary, z których on/ona i uczestnicy/uczestniczki będą korzystać podczas prezentacji swojej osoby Na kartkach uczestnicy/uczestniczki i trener/trenerka piszą swoje imiona Trener/trenerka krótko przedstawia plan szkolenia i obszary tematyczne. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników Praca w grupach Notatki na flipcharcie Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników Praca w grupach Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych. Notatki na flipcharcie Indywidualne wypowiedzi uczestników 8

9 Powitanie uczestników/ uczestniczek 20 MINUT Jak prowadzić pracowników /pracownice przez zmiany? 80 MINUT Jak radzić sobie z oporem na zmiany? 120 MINUT Zakończenie 10 MINUT Powitanie, przedstawienie siebie i uczestników/uczestniczek Wprowadzenie do szkolenia Identyfikacja faz. Przygotowanie motywacji do zmian, 6 form oporu Posumowanie modułu Przyczyny oporu Strategie radzenia sobie z oporem Wybór sposobu radzenia sobie z oporem Ćwiczenie 1. Test manipulacji dla uczestników Posumowanie modułu Uczestnicy/uczestniczki odpowiadają na pytanie: Z czym kończysz? Szkolenie 5 Formy oporu i manipulacji ćwiczenia praktyczne Na flipcharcie trener/trenerka wypisuje kolejno obszary, z których on/ona i uczestnicy/uczestniczki będą korzystać podczas prezentacji swojej osoby Na kartkach uczestnicy/uczestniczki i trener/trenerka piszą swoje imiona Trener/trenerka krótko przedstawia plan szkolenia i obszary tematyczne. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/uczestniczek Praca w grupach Notatki na flipcharcie Wykład trenera Dyskusja uczestników/uczestniczek Praca w grupach Notatki na flipcharcie Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych Indywidualne wypowiedzi uczestników/uczestniczek 9

10 Powitanie Uczestników /uczestniczek 20 MINUT Jak prowadzić pracowników przez zmiany? 200 MINUT Ewaluacja 20 MINUT Powitanie, przedstawienie siebie i uczestników/uczestniczek Wprowadzenie do szkolenia Ćwiczenia praktyczne 6 Form oporu scenki w parach wszystkich uczestników/uczestniczek. Ewaluacja walizka i kosz Na flipcharcie trener/trenerka wypisuje kolejno obszary, z których on/ona i uczestnicy/uczestniczki będą korzystać podczas prezentacji swojej osoby Na kartkach uczestnicy/uczestniczki i trener/trenerka piszą swoje imiona Trener/trenerka krótko przedstawia plan szkolenia i obszary tematyczne Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych Ewaluacja 10

11 VII. Materiał dla trenera oraz wskazówki metodyczne wraz z wzorami potrzebnych materiałów do przeprowadzenia szkoleń Szkolenie 1: Zrozumieć zmiany Moduł / czas trwania bloku Szkolenie 1 Powitanie Uczestników/u czestniczek 20 MINUT Zrozumienie powodu i kierunku zmiany 80 MINUT 70 MINUT ĆWICZENIE MODUŁ 150 MIN Kroki w drodze do sukcesu Opis obszarów tematycznych Zrozumieć zmiany Powitanie, przedstawienie siebie i uczestników/uczestniczek Wprowadzenie do szkolenia Proces wprowadzania zmiany Kluczowe obszary: - otoczenie zewnętrzne, - trendy rynkowe, - wewnętrzne strategie, - normy działania, - zmiany zachowań, - podstawowe zasady oraz nastawienie lidera i pracowników Ćwiczenie 1 Budowanie wieży - instrukcja (str. 68) Sukces i niepowodzenie Podsumowanie modułu - instrukcja Wyjaśnij potrzebę zmian, Definiowanie wizji i Metoda, działanie, narzędzia Na flipcharcie trener/trenerka wypisuje kolejno obszary, z których on/ona i uczestnicy/uczestniczki będą korzystać podczas prezentacji swojej osoby Na kartkach uczestnicy/uczestniczki i trener/trenerka piszą swoje imiona Trener/trenerka krótko przedstawia plan szkolenia i obszary tematyczne. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/ uczestniczek Praca w grupach Ćwiczenie materiały w ćwiczeniach szkoleniowych. Wykład trenera/trenerki Dyskusja uczestników/ 11

12 wprowadzanej zmiany 60 MINUT Zakończenie 10 MINUT pożądanych efektów zmian, Opracuj plan, Zrealizuj plan, Uczcij sukces i doprowadź do stabilizacji, Oceń przebieg zmiany i wyciągnij wnioski, Posumowanie modułu - instrukcja Uczestnicy/uczestniczki odpowiadają na pytanie: z czym kończysz? uczestniczek Praca w grupach Notatki na flipcharcie Indywidualne wypowiedzi uczestników/uczestniczek Wstęp Firma Deloitte and Touche przeprowadziła interesujące badania na temat zmiany w organizacji. Zbadano 259 menedżerów 84% potwierdziło, że w ich firmie wprowadzana jest co najmniej jedna zmiana z czego zmiany związane z rozwojem firmy to 39%, zmiany w procesie produkcji 30%, zmiany związane z konkurencją 27%. Tylko 68% menedżerów powiedziało, że w ich firmach zarządzano zmianą ustalono proces wprowadzania itp. w pozostałych 32% przypadków był to żywioł. Zmiana to rzecz wszechobecna i trudna do wprowadzenia dlatego nadrzędnym celem tego szkolenia jest odpowiedź na pytanie: jak ją wprowadzać najbardziej efektywnie. Dlaczego wiemy aż tyle na temat zmiany? Jednym z powodów jest to, że sami przeżyliśmy bardzo wiele zmian. Zmiana jest wszechobecna w każdym aspekcie naszego życia społecznego. Co więcej, szybkość dokonujących się zmian wydaje się cały czas zwiększać. Przykład: podczas 30 lat pomiędzy rokiem 1965 a 1995 pojawiło się więcej informacji niż w ciągu prawie 5000 lat od roku 3000 p.n.e. do roku 1965 n.e. Szacuje się, że ilość informacji na świecie podwaja się co 5 lat. Dodatkowo, w dużej mierze z powodu postępu technologicznego, wszystkie te informacje stają się dostępne dla większej ilości ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. (Źródło: Price Pritchett i Ron Pound, A Survival Guide to the Stress of Organizational Change ) Nasze osobiste doświadczenia ze zmianą spowodowały, że zdajemy sobie sprawę zarówno z potrzeby przewidywania jak i radzenia sobie ze zmianą. Być może nawet zmiany, które przetrwaliśmy zwiększyły naszą motywację aby stać się liderami zmiany i innowacji. Przykłady zmian: 12

13 od płyt gramofonowych i taśm ośmiościeżkowych do kaset magnetofonowych, płyt kompaktowych i DVD od bezpośredniej obsługi bankowej przy okienku do bankomatów i homebanking od samodzielnych domów towarowych do centrów handlowych i zakupów przez Internet od nauki w klasach do interaktywnych kursów w telewizji satelitarnej, poprzez uczestnictwo w imprezach edukacyjnych, aż do dyplomów wirtualnych uniwersytetów Zrozumienie powodu i kierunku zmiany Dlaczego wprowadzamy zmiany w organizacji. Powodów może być wiele. Zazwyczaj wynikają one z otoczenia zewnętrznego. Odpowiadamy na oczekiwania Klienta lub musimy wprowadzić zmiany aby być konkurencyjnym w stosunku do innych firm działających na rynku. Prześledźmy poszczególne elementy, jakie konsekwencje pociąga za sobą odpowiedź firm na sygnały z otoczenia zewnętrznego. Środowisko zewnętrzne - siły zewnętrzne działające na daną firmę, konkurencja, udziałowcy, przepisy rządowe lub inne czynniki wpływające na daną organizację. Trendy rynkowe - nieustannie zmieniające się potrzeby klientów związane z produktami i usługami, które stanowią rynek zbytu dla danej firmy. Dotyczy to samego produktu lub usługi, szybkości dostawy, jakości produktów, potrzeby innowacji, poziomu obsługi klienta, wartości dodanej itp. Wewnętrzne strategie - działania, które dana organizacja musi podejmować aby odnosić sukcesy w przewidywaniu i reagowaniu na trendy rynkowe. Normy działania - wskazówki dotyczące oczekiwań i zachowań, które kształtują i wspierają wewnętrzne strategie organizacji. Zmiany zachowania liderów/liderek / pracowników/pracownic - zachowanie jest odzwierciedleniem nastawienia i zasad postępowania. Jeśli są one poddawane zmianie w celu wsparcia nowych strategii wewnętrznych i norm działania w danej organizacji, wówczas istotne jest aby zmiany zachowania zostały wyraźnie sprecyzowane zarówno liderom jak i tym, którymi oni kierują. Podstawowe zasady i nastawienie liderów/liderek pracowników/ pracownic - są to zasadnicze przekonania, założenia i prawa które kierują zachowaniami liderów i pracowników, którzy uznają je za prawdziwe. Zasady te kształtowane są zasadniczo przez kulturę, do której normy działania i faktyczne zachowania muszą być dopasowane. 13

14 Otoczenie zewnętrzne Powód PROCES WPROWADZANIA ZMIAN Tendencje rynkowe Strategie wewnętrzne Kierunek Systemy i normy działania Zmiany zachowania liderów/pracowników Postawy i nastawienie liderów i pracowników Jednym z najważniejszych błędów, które powodują że projekty zmian kończą się niepowodzeniem jest to, że liderzy nie potrafią pokierować skutecznie zmianą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie zaczynamy od skupienia uwagi na naszym własnym nastawieniu i zachowaniach pracowników w zmianie. Postawy te są niezwykle ważnym czynnikiem we wprowadzaniu zmian, mogą ten proces czynić efektywnym lub znacznie opóźniać pożądane rezultaty. Badania wskazują, że aż 80% inicjatyw zmierzających do wprowadzenia zmiany kończy się niepowodzeniem. Dlaczego tak jest? Ćwiczenie 1 Budowanie wieży Sukces i niepowodzenie Co pracownicy mówią zazwyczaj na temat zmiany? Odpowiedzi, jakie możecie usłyszeć pewnie brzmiałyby następująco: zmiana jest ciągła będą zwolnienia zmiana oznacza chaotyczne działania niektóre branże zmieniają się tak szybko, że nie nadążają za tymi zmianami klienci nie widzimy sensu zmiany wprowadzamy zmiany a w trakcie okazuje się, że są one nikomu nie potrzebne 14

15 Pomyśl o projektach wprowadzenia zmian w swojej firmie, jakie zostały wdrożone w przeszłości, które zakończyły się sukcesem oraz o projektach, które zakończyły się niepowodzeniem. Dlaczego tak się stało? Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i niepowodzenia wprowadzania zmiany? Czynniki, które wpłynęły na sukces Czynniki, które wpłynęły na niepowodzenie (co zostało wykonane dobrze) (co zostało wykonane niewłaściwie) Pozytywne przykłady u innych Brak jasno określonych celów Obawa przed konsekwencjami braku zmiany Nie dzielimy się informacjami Autorytet osoby wprowadzającej zmianę Nieumiejętne delegowanie zadań Uzyskiwanie informacji o zmianie w odpowiednim czasie Brak ustalonych zakresów nowych obowiązków Wiem, jakie korzyści będę miał dzięki zmianie Brak zaangażowania pracowników Nastawienie na rozwój zespołu Brak planu wdrożenia zmiany i monitoringu Konsekwentne działanie Zła atmosfera Spotkanie inicjujące zmianę Niekompetencja osób wprowadzających zmianę Jak radzić sobie ze zmianą? Wzdłuż szlaku znajdują się znaczniki kilometrowe, określające nasz postęp. Dzięki nim wiemy, co osiągnęliśmy poprzez nasze wysiłki jakie są nasze postępy, osiągnięcia i nowe doświadczenia. Jeśli z nowych doświadczeń wyciągniemy odpowiednie wnioski i zobowiążemy się do innowacyjności i ciągłego rozwoju, możemy być w stanie znaleźć lub samodzielnie stworzyć pewne skróty na drodze zmiany. Co jest niezbędne, aby pomóc pracownikom przejść przez zmiany: cierpliwość świętowanie małych sukcesów innowacja Wskazówki (możesz nawiązać także do zasad stworzonych przez uczestników): 15

16 Każda zmiana jest drogą od stanu bieżącego do stanu po zmianie Ciągłe doskonalenie oznacza konieczność zaangażowania w zmianę zawsze poszukuj lepszych sposobów na zrobienie czegoś Nie ma szybkiej metody skutecznej zmiany nie da się dokonać łatwo, szybko i tanio Zmiana jest toksyczna i krzepiąca jest zarówno zagrożeniem jak i okazją nie do przegapienia Zmiana czyni ludzi niespokojnymi ludzie mogą się zniechęcać Różni ludzie będą okazywali różne postawy i zachowania w zależności od tego jak mocno zmiana będzie ich dotyczyć Zmiana wymaga wymiany informacji ludzie muszą się komunikować i dzielić się doświadczeniami Zmiana będzie zjawiskiem pozytywnym jeśli będziemy się na jej podstawie uczyć i cieszyć z osiągniętych, nawet drobnych sukcesów. Jest to klucz do bycia prawdziwie rozwijającą się organizacją. Droga ta właściwie nie ma końca. Jak w starym porzekadle, Idź tak daleko jak widzisz, a zawsze będziesz widział więcej. Im większe robisz postępy, tym więcej widzisz rzeczy, które można dalej rozwijać. Dlatego też najlepszych podróżników tak samo cieszy sama podróż jak i sam cel; docieranie do niego jak i bycie w miejscu przeznaczenia. To samo dotyczy najlepszych firm i ich najlepszych pracowników/pracownic w obliczu ciągłych zmian. Model Wprowadzania Zmiany Wprowadzając zmiany każdy menedżer/menedżerka musi pracować na trzech wymiarach. Pierwszy to treść zmiany. Co ma się zmienić w organizacji? Nowy podział terytorialny firmy, wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży, zmiana struktury. To jest właśnie zmiana, którą wprowadzacie lub będziecie wprowadzać. Aby ją wprowadzić potrzebujemy jakiegoś procesu strategii, wedle której będziemy to robić. Proces nie będzie skuteczny bez zwrócenia odpowiedniej uwagi na potrzeby ludzi, które powstają w obliczu zmiany. Zidentyfikowaliśmy już pewną ilość potrzeb i obaw ludzi, które pojawiają się podczas zmian. Dlatego też projektowany przez Was przebieg zmiany musi zawierać strategie biorące pod uwagę ten element. Poniższy proces wprowadzania zmiany, wspomoże zarządzanie waszymi zespołami tak, aby treść wprowadzanej zmiany była jak najefektywniej wprowadzona w życie. 16

17 Krok 2 Zdefiniuj wizję i pożądane efekty PROCES WPROWADZANIA ZMIANY Określ... Czy powinniśmy coś zmieniać? Co ma ulec zmianie? Co ma pozostać niezmienione? Krok 1 Wyjaśnij potrzebę, przygotuj do wprowadzenia zmian Krok 6 Oceń przebieg zmiany i wyciągnij wnioski Krok 3 Stwórz plan PRZ EJŚ CIA Krok 4 Wprowadź plan w życie Krok 5 Uczcij sukces i doprowadź do stabilizacji Kroki w drodze do sukcesu. Kluczowe czynniki sukcesu Narzędzia, jakimi dysponuje menedżer wprowadzając zmianę: Wizja Do jakiego stanu dążymy? W jakim miejscu chcesz aby twoja organizacja / grupa znalazła się po zmianie? Umiejętności Jakich umiejętności technicznych związanych z nowymi zadaniami i podziałem obowiązków mogą potrzebować lub powinni rozwinąć pracownicy i Ty sam? Jakie nowe umiejętności będą potrzebne komunikacja, rozwiązywanie problemów itp.? Motywacja Jakie materialne i niematerialne nagrody będą motywowały pracowników do zmiany np. większe możliwości rozwoju zawodowego, szansa na awans i / lub podwyżkę, poprawa środowiska pracy, większa samodzielność i odpowiedzialność? Zasoby Jakie materialne i niematerialne wsparcie potrzebne jest ludziom z twojej strony np. czas, narzędzia, informacje, wysłuchanie co mają do powiedzenia? Działania Jakie określone kroki podejmiesz wraz z innymi aby wprowadzić zmianę w życie? Jaki jest harmonogram dla tych działań? 17

18 Krok 1: Wyjaśnij potrzebę i przygotuj się do kierowania zmianą Rozpoczynamy pracę nad pierwszym krokiem Procesu Wprowadzania Zmian. Ten krok to wyjaśnienie potrzeby i przygotowanie się do kierowania zmianą. Nie da się przecenić ważności przygotowania. Dzięki niemu nie zaskoczą Was nieprzewidziane sytuacje. Będziecie mogli lepiej przygotować się do różnych przeszkód a także po prostu lepiej przedstawić zmianę pracownikom. Zanim to jednak zaczniecie rozmawiać z pracownikami o zmianie należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Co ta zmiana nam daje, jakie korzyści będziecie mieć Wy i zespół, co to da Waszym Klientom. Dzięki odpowiedzi na te pytania możecie lepiej przygotować się będziecie mieć wyraźniejszą wizję zmiany i lepiej poprowadzicie dialog na ten temat z innymi pracownikami swej organizacji. Dlaczego tak ważne jest zdefiniowanie potrzeby zmiany? Kluczowym powodem jest to, że jeśli dla Was samych nie jest to do końca jasne, nie będziecie w stanie przejrzyście wytłumaczyć tej potrzeby innym, co w konsekwencji prowadzi do tego, że nikt inny również nie będzie rozumiał tej potrzeby. Nastawienie do Zmian Faza 1: Zaprzeczenie Rzeczywistość zmiany nie dociera do ciebie. Nie wierzysz, żeby zmiana miała nastąpić naprawdę. Jesteś zszokowany i możesz działać, jak gdybyś nie chciał tej zmiany. Nadal prowadzisz interesy jak zwykle i w ogóle nie myślisz o zmianie. Koncentrujesz się na tym, co dzieje się poza tobą, a ignorujesz swoje własne reakcje, ponieważ trzymasz się przeszłości. Faza 2: Opór Wychodzisz z fazy zaprzeczenia i odkrywasz, że zmiana jednak nastąpi. Możesz być zdenerwowany albo zaniepokojony tym co ma nastąpić. Wątpisz we własne możliwości, odczuwasz trudności, gdy usiłujesz odpowiedzieć na zmianę. Czujesz się niezdolny do przeprowadzenia zmiany. Jesteś nadal związany z przeszłością, odkrywasz także całą gamę przykrych emocji i reakcji na zagrożenie, jakie niesie ze sobą zmiana. Ostatecznie dochodzisz do punktu, w którym zaczynasz akceptować zmianę i zaczynasz się odrywać od przeszłości. Rozważasz, w jaki sposób będziesz mógł wpłynąć na to, aby zmiana działała na twoją korzyść. Faza 3: Badanie Zaczynasz podejmować działania, uczysz się nowych metod i podejmujesz decyzje, w jaki sposób odpowiesz na zmianę. 18

19 Przestajesz stawiać opór zmianie a zaczynasz zadawać sobie pytania, w jaki sposób możesz sprawić, aby zadziałała. Planujesz, w jaki sposób masz uczyć się i jak masz podchodzić do nowego. Nadal koncentrujesz się na sobie, ale zaczynasz przenosić swoją uwagę w kierunku przyszłości. Zaczynasz odzyskiwać zainteresowanie firmą i zastanawiasz się co mógłbyś zrobić, żeby ta zmiana zadziałała. Faza 4: Zaangażowanie Doszedłeś do miejsca, w którym decydujesz, co należy zrobić w celu opanowania nowego sposobu działania. Odzyskujesz pewność siebie i poczucie biegłego opanowania umiejętności. Możesz odczuwać, że przeszedłeś przez cały proces że proces wprowadzania zmiany jest zakończony. Jesteś mocno związany z przyszłością; przeniosłeś z powrotem swoją uwagę z własnej osoby na firmę. Co zrobić, aby bezboleśnie przejść poszczególne fazy i jak najszybciej zaangażować się w zmianę? Kilka pomocnych wskazówek: dostrzeż zaprzeczanie (faza zaprzeczenia) zbieraj informacje zbadaj rzeczywistość rozmawiaj z innymi o zmianie śledź co zmiana przynosi Zaakceptuj opór (faza oporu) zbadaj przyczyny oporu zaplanuj mały krok w zmianie patrz co robią zaangażowani Ucz się nowego (faza badania) stwórz wizję zmiany szukaj nowych rozwiązań i pomysłów pracuj z innymi nad rozwiązaniami Nagródź własne zaangażowanie (faza zaangażowania) skieruj energię na rzeczy, które możesz zmienić spójrz w przyszłość Dlaczego opieramy się zmianie? Czego pracownicy mogą się obawiać z powodu zmian dokonajmy podsumowania. Obawiają się oni zmian w poniższych obszarach: Przynależność Przywiązanie do zaufanych pracowników (lub szefów) oraz przynależność do jakiejś grupy lub zespołu 19

20 Miejsce Zajmowane miejsce w sensie fizycznej przestrzeni ale także znaczenie, jakie ta osoba ma w firmie, jaką zajmuje w niej pozycję, jaką ma władzę i za co odpowiada Organizacja Przywiązanie przydzielonych obowiązków i harmonogramu, znajomości procedur i priorytetów firmy Znaczenie Przywiązanie do tego, jakie rzeczy były w firmie ważne, jakie cele uznano za istotne, co miało dla danego pracownika i firmy znaczenie Przyszłość Przywiązanie do pewnej wizji przyszłości dotyczy marzeń i planów związanych z karierą zawodową; związane jest z troską o swe przyszłe kompetencje Kontrola Ludzie niechętnie zrzekają się swych wpływów, posiadania posłuchu i możliwości brania udziału w różnych sprawach; obawiamy się utraty kontroli i władzy DLACZEGO OPIERAMY SIĘ ZMIANIE? PRZYNALEŻNOŚĆ Kontakty z pracownikami Zaufanie Przynależność do grupy ORGANIZACJA Przydzielone obowiązki Harmonogram Procedury i priorytety MIEJSCE Przestrzeń fizyczna Pozycja i znaczenie Zakres odpowiedzialności ZNACZENIE Co jest ważne w firmie Cel działania PRZYSZŁOŚĆ Marzenia Plany dotyczące kariery Obawy o przyszłą kompetencję KONTROLA Wpływ na innych Bycie wysłuchanym Udział w decyzjach Gdy sobie coś bardzo cenimy np. swobodę podczas wykonywania przydzielonych zadań komunikat o zmianie spowoduje, że zaczniemy się obawiać utraty tego. Taka obawa należy do kategorii Organizacja. Dzisiaj mamy wolność, lecz zastanawiamy się 20

21 czy zmiana oznaczać będzie nową organizację realizacji wytycznych i utratę naszej dotychczasowej swobody. Być może cenimy nasze bezpośrednie kontakty z klientami oraz poczucie celu, jakie nadają one naszej pracy. Możemy wtedy obawiać się utraty Znaczenia jeśli nowa zmiana zagraża odebraniem nam bezpośredniego kontaktu z klientem. Utrata wywołuje u poszczególnych pracowników opór przed wprowadzaniem zmiany. Jako liderzy/liderki, możemy pomagać ludziom radzić sobie z obawą przed utratą czegoś poprzez wspieranie ich gdy coś się dla nich kończy i pomaganie im w przejściu do nowego. Jeżeli wiemy, czego obawa dotyczy łatwiej przejdzie nam sobie z nią poradzić. Odkrywanie przyczyn oporu, czyli poznawanie obaw pracowników to pierwszy krok do wyeliminowania oporu przed zmianą. Pozytywny stosunek do oporu Ponieważ ludzie stykają się z tak wieloma zmianami narzucanymi z zewnątrz, naturalną reakcją do przewidzenia jest właśnie opór zarówno nasz własny jak i naszych pracowników. Ma on ogromny wpływ na nasze nastawienie do zmiany. Przyjrzyjmy się metodzie radzenia sobie z oporem takiej, dzięki której można poradzić sobie z naturalnymi lękami pracowników/pracownic przed zmianami. Pominięcie reakcji, w których chodzi o wzajemne relacje międzyludzkie, powoduje ograniczenie zasobów i zmniejszenie zakresu dostępnych rozwiązań alternatywnych. Dlatego też każdą reakcję pracowników, także ich opór przed zmianami należy rozważyć. Pozytywne podejście Jeżeli współpraca postrzegana jest powszechnie jako reakcja pozytywna, to opór, jako jej przeciwieństwo, jest zwykle postrzegany jako reakcja niewłaściwa lub negatywna. Każdy na pewno słyszał napomnienia w stylu Nie bądź w defensywie, Musisz nauczyć się kompromisu, albo Myślisz tylko o sobie. Pracownicy muszą wiedzieć, kiedy należy okazywać opór, jak go okazywać, żeby rezultaty były pozytywne oraz w jaki sposób radzić sobie z oporem ze strony innych osób. Umiejętność stawiania oporu może być postrzegana jako zaleta, ponieważ człowiek, który umie stawiać opór nie da się zranić i zbytnio obciążyć. Pozwala również dokonać wyboru tego, co dobre jest dla siebie samego i pomaga odrzucić od siebie nieistotne zakłócenia, które mogą utrudnić osiągnięcie celów. Opór może być również postrzegany jako zaleta firmy, gdyż pozwala na odróżnienie talentu, dostarcza nowych informacje na temat tego, co mogłoby działać niewłaściwie i powoduje wytworzenie dużej ilości potrzebnej energii. Jako że opór tradycyjnie jest dewaluowany, większość kierowników/kierowniczek chcąc sobie z nim poradzić, próbuje zastosować jedną lub kilka z następujących mało wydajnych strategii: 21

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo