MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN WRZEŚNIA 2008 r.

2 POWITANIE... 4 KOMITET ORGANIZACYJNY... 5 KOMITET NAUKOWY... 6 INFORMACJE OGÓLNE... 7 REGULAMIN OBRAD... 9 PROGRAM RAMOWY PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SESJA PLAKATOWA WYKAZ HOTELI LOKALIZACJA OBRAD

3 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt powitać Państwa na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu zorganizowanej w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Celem konferencji jest analiza sytuacji pacjenta jako podmiotu w systemie nauk o zdrowiu oraz właściwe przygotowanie pracowników do sprawowania opieki nad pacjentem w humanistycznym modelu opieki zdrowotnej. Tematyka obejmować będzie interdyscyplinarny charakter opieki nad pacjentem w świetle najnowszych badań naukowych. Założeniem organizatorów Konferencji Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu jest stworzenie sprzyjających warunków dla prezentacji najnowszych trendów w rozwoju nauki, wymiany informacji, doświadczeń klinicznych oraz dyskusji. Celem naszym jest także, sprzyjająca kompleksowemu wykorzystaniu wiedzy w praktyce, integracja pracowników ochrony zdrowia reprezentujących następujące kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia. Program konferencji obejmuje wystąpienia zaproszonych gości z referatami programowymi w sesji plenarnej i licznych sesjach tematycznych. Życzę wszystkim uczestnikom konferencji owocnych obrad i mam nadzieję, że spotkanie to będzie źródłem inspiracji dla dalszej działalności naukowej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego dr hab. n. med. Andrzej STARCZEWSKI, prof. nadzw. PAM 3

4 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI Przewodniczący dr hab. n. med. Andrzej STARCZEWSKI, prof. nadzw. PAM Członkowie prof. dr hab. n. med. Romuald MALESZKA prof. dr hab. n. med. Witold MALINOWSKI dr hab. n. med. Stanisława BIELECKA GRZELA, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Maria LASZCZYŃSKA, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Beata KARAKIEWICZ dr n. med. Jacek BRODOWSKI dr n. med. Dorota ĆWIEK dr n. med. Elżbieta GROCHANS dr n. med. Anna HAJDUK dr n. med. Anna JURCZAK dr n. hum. Bożena MROCZEK dr n. med. Cezary PAKULSKI mgr Dorota BRANECKA - WOŹNIAK ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu Szczecin, ul. Żołnierska 48 faks:

5 JM Rektor PAM PATRONAT HONOROWY prof. dr hab. n. med. Przemysław NOWACKI Przewodniczący dr hab. n. med. Andrzej STARCZEWSKI, prof. nadzw. PAM KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI prof. dr hab. n. med. Anna BOROŃ- KACZMARSKA prof. dr hab. n. med. Krystyna HONCZARENKO prof. dr hab. n. med. Romuald MALESZKA prof. dr hab. n. med. Witold MALINOWSKI prof. dr hab. n. med. Jerzy SAMOCHOWIEC prof. dr Dietmar ENDERLEIN dr hab. n. med. Stanisława BIELECKA- GRZELA, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Grażyna CZAJA- BULSA, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Bogusław CZERNY, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Maciej KOŁBAN, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Maria LASZCZYŃSKA, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Lilianna MAJKOWSKA, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Andrzej STARCZEWSK, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Alicja WALCZAK, prof. nadzw. PAM dr hab. n. med. Elżbieta BARYŁA- PANKIEWICZ dr hab. n. med. Miłosław CNOTLIWY dr hab. n. med. Marek KAMIŃSKI dr hab. n. med. Rafał KURZAWA dr hab. n. med. Janusz MENKISZAK dr hab. n. med. Tomasz MIAZGOWSKI dr hab. n. med. Małgorzata MILKIEWICZ dr hab. n. med. Andrzej MODRZEJEWSKI dr hab. n. med. Andrzej TORBÉ dr hab. n. med. Marta WAWRZYNOWICZ- SYCZEWSKA dr hab. n. med. Andrzej WOJTAROWICZ 5

6 INFORMACJE OGÓLNE Termin konferencji: r. Miejsce obrad: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Matejki 22, Szczecin Hotel Neptun ul. Matejki 18, Szczecin Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Żołnierska 48, Szczecin Rejestracja uczestników: Biuro obsługi konferencji będzie czynne: dnia r. (czwartek) w godzinach od do w budynku ZUS u ul. Matejki 22, Szczecin dnia r. (piątek) w godzinach od do w hotelu Neptun ul. Matejki 18, Szczecin dnia r. (sobota) w godzinach od do w budynku WNoZ ul. Żołnierska 48, Szczecin Materiały zjazdowe: Materiały zjazdowe oraz identyfikatory upoważniające do udziału w uroczystościach otwarcia i obradach Konferencji uczestnicy otrzymają w trakcie rejestracji w Biurze Obsługi Konferencji Certyfikat: Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty po zakończeniu obrad W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy: udział w uroczystym otwarciu koktajl powitalny udział w sesjach konferencji materiały konferencyjne wstęp na wystawę medyczną certyfikat uczestnictwa przerwy na kawę lunch 6

7 Imprezy towarzyszące: , godz SALA KONFERENCYJNA ZUS Uroczystość Otwarcia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu Koktajl powitalny , godz Zwiedzanie BALTICA WELLNESS & SPA ( dla osób zainteresowanych) , godz RESTAURACJA HOTELU NEPTUN Bankiet/ Music Flowers Orchestra (opłata 150 PLN/osobę) 26 września 2008 r. (piątek) KOLEGIUM DZIEKANÓW WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UL. ŻOŁNIERSKA 48 Wystawa firm: Wystawa odbędzie się w dniach r. w budynkach: Hotel Neptun ul. Matejki 18, Szczecin Wydział Nauk o Zdrowiu Ul. Żołnierska 48, Szczecin PROGRAM NAUKOWY OBEJMUJE: Sesję inauguracyjną Sesje tematyczne - Medyczne i humanistyczne aspekty pielęgniarstwa - Współczesne problemy w położnictwie i ginekologii - Zagrożenia cywilizacyjne a zdrowie publiczne - Medycyna ratunkowa u źródeł sukcesu - Kosmetologia Sesja plakatowa Autor zobowiązany jest do krótkiego przedstawienia (do 3 min) założeń metodologicznych oraz wyników pracy przed Komisją. Plakaty o wymiarach 90 x 100 umieszczone będą na tablicy dwustronną taśmą samoprzylepną. Prosimy o umieszczenie plakatu na tablicy zgodnie z przydzieloną numeracją (sobota) w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Żołnierska 48 - Holl (parter) między godziną 8.00 a

8 REGULAMIN OBRAD 1. Obrady odbywać się będą w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ul. Matejki 22, Szczecin (Sala Konferencyjna); Hotelu Neptun ul. Matejki 18, Szczecin (Sala Kapitańska, Sala konferencyjna); budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Żołnierska 48, Szczecin (Sala 8, Sala 108). 2. Język obrad: polski, angielski, niemiecki. 3. Sesje naukowe będą prowadzone przez przewodniczących (moderatorów) sesji zgodnie z programem szczegółowym Konferencji. 4. Komitet Organizacyjny Konferencji prosi P.T. Referentów o zgłoszenie swojej obecności 15 min przed sesją sekretarzowi sesji. 5. Czas przeznaczony na prezentację w sesji plenarnej 15 min, w sesjach tematycznych: ustna - 10 min, plakat 3 min. 6. Dla sprawnego prowadzenia obrad Organizatorzy Konferencji uprzejmie proszą P.T. Referentów o bezwzględne przestrzeganie czasu prezentacji i nie przedłużanie wystąpień. 7. Prace na posterach należy wywiesić zgodnie z przydzieloną numeracją dnia (sobota) w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Żołnierska 48 w holu (parter), między godziną 8.00 a Prezentacje multimedialne na dyskach wymiennych, płytach CD należy złożyć 15 min przed sesją u sekretarza sesji. 9. Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji. 10. Przewodniczący sesji może ograniczyć liczbę dyskutantów. 11. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie, które mogą być spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami. 8

9 PROGRAM RAMOWY 25 września 2008 r. (czwartek) Sala Konferencyjna Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22, Szczecin Uroczyste otwarcie Konferencji Wystąpienie J.M. Rektora PAM prof. dr hab. n. med. Przemysława Nowackiego Wystąpienie Prof. dr Dietmar Enderlein/ Uniwersytet Greiswald Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM dr hab. n. med. Andrzeja Starczewskiego, prof. nadzw. PAM Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński 60 lat Pomorskiej Akademii Medycznej Koktajl powitalny 26 września 2008 r. (piątek) Hotel Neptun, ul. Matejki 18, Szczecin w godz odbędą się następujące sesje tematyczne Konferencji: SALA (Kapitańska) Medycyna Ratunkowa u źródeł sukcesu SALA (Konferencyjna) Współczesne problemy w położnictwie i ginekologii w godz odbędą się następujące sesje tematyczne Konferencji: SALA (Kapitańska) Kosmetologia SALA (Konferencyjna) Medyczne i humanistyczne problemy pielęgniarstwa PRZERWA NA LUNCH w godz odbędą się następujące sesje tematyczne Konferencji: SALA (Kapitańska) Współczesne problemy w położnictwie i ginekologii SALA (Konferencyjna) Zagrożenia cywilizacyjne a zdrowie publiczne Bankiet / Restauracja w Hotelu Neptun-Music Flowers Orchestra 9

10 27 września 2008 r. (sobota) Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, Szczecin w godz odbędą się następujące sesje tematyczne Konferencji: SALA 8 Zagrożenia cywilizacyjne a zdrowie publiczne SALA 108 Medyczne i humanistyczne problemy pielęgniarstwa, położnictwa i ginekologii w godz odbędą się sesja plakatowa Hol (parter): Podczas trwania Konferencji odbędą się dodatkowe sesje: Hotel Neptun SALA C - firm farmaceutycznych 10

11 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 25 września 2008 r. (czwartek) Sala Konferencyjna Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22, Szczecin Uroczyste otwarcie Konferencji 1. Wystąpienie J.M. Rektora PAM prof. dr hab. n. med. Przemysława Nowackiego 2. Wystąpienie Prof. dr Dietmar Enderlein/ Uniwersytet Greiswald 3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM dr hab. n. med. Andrzeja Starczewskiego, prof. nadzw. PAM Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński 60 lat Pomorskiej Akademii Medycznej Koktajl powitalny 11

12 26 września 2008 r. (piątek) Hotel Neptun, ul. Matejki 18, Szczecin SALA Konferencyjna Sesja tematyczna,,współczesne problemy w położnictwie i ginekologii Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. nadzw. UMK (Bydgoszcz) dr hab. n. med. Andrzej Starczewski, prof. nadzw. PAM (Szczecin) dr hab. n. med. Rafał Kurzawa (Szczecin) prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki (Szczecin) Historia położnictwa i ginekologii na ziemiach Pomorza Zachodniego dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. nadzw. UMK (Bydgoszcz) Profilaktyka raka szyjki macicy Prezentacja Firmy GSK dr hab. n. med. Andrzej Starczewski, prof. nadzw. PAM (Szczecin) Nietrzymanie moczu jako problem medyczny i społeczny dr hab. n. med. Rafał Kurzawa (Szczecin) Metody rozrodu wspomaganego Prezentacja Firmy MSD SALA Kapitańska Sesja tematyczna,,medycyna Ratunkowa u źródeł sukcesu Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Leszek Brongel, prof. nadzw. CMUJ (Kraków) dr n. med. Cezary Pakulski (Szczecin) dr n. med. Beata Wudarska (Szczecin) dr n. med. Ewa. Raniszewska (Gdańsk) Nowe technologie w medycynie ratunkowej dr hab. n. med. Leszek Brongel, prof. nadzw. CMUJ (Kraków) Damage control w ratowaniu chorych z mnogimi obrażeniami ciała dr n. med. Cezary Pakulski (Szczecin) Zespół dziecka maltretowanego dr n. med. Beata Wudarska (Szczecin) Trójkąt SOS PRZERWA NA KAWĘ 12

13 26 września 2008 r. (piątek) Hotel Neptun, ul. Matejki 18, Szczecin SALA Kapitańska Sesja tematyczna,,kosmetologia Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła (Łódź) prof. dr hab. Romuald Maleszka (Szczecin) dr hab. n. med. Stanisława Bielecka-Grzela, prof. nadzw. PAM (Szczecin) prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła (Łódź) Metody upiększania ciała aspekty psychologiczne oraz powikłania związane z ich wykonywaniem prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka (Szczecin) Choroby paznokci najczęściej spotykane w praktyce kosmetologicznej dr n. med. Violetta Ratajczak-Stefańska (Szczecin) Skóra naczyniowa problemy diagnostyczne dr hab. n. med. Stanisława Bielecka- Grzela, prof. nadzw. PAM (Szczecin) Korzyści i ograniczenia ochrony skóry przed działaniem promieniowania nadfioletowego mgr Ewelina Kubacka (Szczecin) Wybrane zagadnienia z aromaterapii SALA Konferencyjna Sesja tematyczna,,medyczne i humanistyczne problemy pielęgniarstwa Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. hum. Irena Wrońska (Lublin) dr n. przyr. Wiesława Ciechaniewicz (Lublin) dr n. med. Elżbieta Grochans (Szczecin) prof. dr hab. n. hum. Irena Wrońska (Lublin) Medyczne i humanistyczne aspekty pielęgniarstwa dr n. hum. Maria Kózka (Kraków) Krytyczne myślenie jako proces efektywnej strategii nauczania mgr Dorota Kilańska (PTP) Bezpieczny personel- bezpieczny pacjent dr n. przyr. Wiesława Ciechaniewicz (Lublin) Podmiot opieki w teoriach pielęgniarstwa Anije Koope (Burg) Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w Niemczech dr n. med. Elżbieta Grochans (Szczecin) Dokąd zmierza współczesne polskie pielęgniarstwo? PRZERWA NA LUNCH 13

14 26 września 2008 r. (piątek) Hotel Neptun, ul. Matejki 18, Szczecin SALA Konferencyjna Sesja tematyczna,,zagrożenia cywilizacyjne a zdrowie publiczne Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Anna Boroń- Kaczmarska (Szczecin) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski (Wrocław) prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak (Lublin) prof. dr hab. n. med. Anna Boroń- Karczmarska (Szczecin) Zakażenia jako problem zdrowia publicznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski (Wrocław) Środowiskowe zagrożenia zdrowia dzieci dr hab. n. med. Alicja Walczak, prof. nadzw. PAM (Szczecin) Wyzwania i zagrożenia zdrowotne XXI wieku PRZERWA NA KAWĘ dr hab. n. med. Ewa Stachowska (Szczecin) Starzenie się, czy można powstrzymać to, co nieuchronne? dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak, prof. nadzw. PAM (Szczecin) Środki psychotropowe a bezpieczeństwo ruchu drogowego dr hab. n. med. Rafał Kurzawa (Szczecin) Przebieg ciąży i zdrowie dzieci urodzonych po leczeniu niepłodności prof. dr Dietmar Enderlein (Greiswald) Prewencja i profilaktyka KOLEGIUM DZIEKANÓW WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UL. ŻOŁNIERSKA 48 14

15 26 września 2008 r. (piątek) Hotel Neptun, ul. Matejki 18, Szczecin SALA Kapitańska Sesja tematyczna,,współczesne problemy w położnictwie i ginekologii Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska (Szczecin) prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski (Szczecin) dr hab. n. med. Andrzej Torbé (Szczecin) prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin- Walknowska (Szczecin) Zespół antyfosfolipidowy a ciąża prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka (Szczecin) Poród przedwczesny- nowe wyzwania prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska (Szczecin) Noworodek matki z cukrzycą PRZERWA NA KAWĘ Prezentacja Firmy Stiefel prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski (Szczecin) Co nowego w gemeliologii? dr n. med. Grażyna Iwanowicz- Palus (Lublin) Kompetencje polskich położnych w świetle przepisów Unii Europejskiej dr n. med. Dorota Ćwiek (Szczecin) System pomocy laktacyjnej dr hab. n. med. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. AM (Wrocław) Przygotowanie kobiet do zabiegu z powodu raka gruczołu piersiowego Zwiedzanie BALTICA WELLNESS & SPA (dla osób zainteresowanych) Bankiet / Music Flowers Orchestra (RESTAURACJA HOTELU NEPTUN) 15

16 27 września 2008 r. (sobota) Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, Szczecin SALA 8 Sesja tematyczna Zagrożenia cywilizacyjne a zdrowie publiczne Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Beata Karakiewicz (Szczecin) dr hab. n. med. Ewa Stachowska (Szczecin) Lesław Niebrój, Danuta Jadamus-Niebrój. Newborns: The ethical and/or legal concept of human dignity (Katowice) Aneta Kołodziejska, Maria Krajewska, Jolanta Wierzba, Anna Małecka- Dubiela, Wioleta Mędrzycka- Dąbrowska. Rola rodziny oraz wpływ czynników socjalno ekonomicznych na prawidłowe leczenie dietą w fenyloketonurii (Gdańsk) Maria Krajewska, Elżbieta Macholla, Aneta Kołodziejska, Jolanta Wierzba, Hanna Grabowska, Anna Małecka-Dubiela, Wioleta Mądrzycka - Dąbrowska. Ocena stopnia rozwoju psychofizycznego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcymwskazówki do opieki nad dzieckiem (Gdańsk) Maria Krajewska, Magdalena Flejszar, Aneta Kołodziejska, Jolanta Wierzba, Hanna Grabowska, Anna Małecka-Dubiela, Wioleta Mądrzycka Dąbrowska. Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne u rodziców dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (Gdańsk) Maria Danuta Głowacka, Piotr Świdziński, Ewa Mojs, Anna Świdzińska Anna. Projekt modelu opieki zdrowotnej nad dzieckiem niedosłyszącym (Poznań) Jarosław Sak. Zagadnienie stosowalności filozoficznego pojęcia choroby w medycynie (Lublin) Iwona Bodys-Cupak. Wybrane elementy stylu życia a sytuacja społeczno - ekonomiczna pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych (Kraków) Ewa Borowiak, Katarzyna Rosiak, Tomasz Kostka. Analiza porównawcza wpływu cukrzycy i przebytego zawału mięśnia sercowego na jakość życia pacjentów (Łódź) Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Jolanta Pacian, Mariola Janiszewska-Grzyb, Anna Bieniasz. Motywacja pacjenta do udziału w psychoterapii jako predyktor sukcesu leczenia (Lublin) Matylda Sierakowska, Stanisław Sierakowski, Jolanta Lewko, Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak. Problemy zdrowotne pacjentów z twardziną układową w świetle wybranych badań diagnostycznych rola zespołu terapeutycznego w profilaktyce zmian narządowych (Białystok) Anna Hajduk, Maria Korzonek, Krzysztof Przybycień, Sławomir Ertmański, Jolanta Stolarek. Badanie nasilenia lęku testem C.D. Spielbergera u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (Szczecin) Rudnicki Jerzy, Anil Kumar Agrawal, Zygmunt Grzebieniak, Łukasz Duda. Holistyczna koncepcja terapii nowotworowej (Wrocław) PRZERWA NA KAWĘ 16

17 27 września 2008 r. (sobota) Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, Szczecin SALA 8 Sesja tematyczna Zagrożenia cywilizacyjne a zdrowie publiczne c.d. Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Beata Karakiewicz (Szczecin) dr hab. n. med. Ewa Stachowska (Szczecin) Michael Köhnke. Treatment of alcoholism in Germany ( Rostock) Ludmiła Halczy-Kowalik. Pacjent po wycięciu języka z powodu nowotworu-chorym niepełnosprawnym (Szczecin) Anna Lewandowska. Zagrożenia narkomanią wśród młodzieży (Jarosław) Renata Górska, Barbara Stojak, Kamila Sobczyk. Diagnoza problemu palenia papierosów wśród słuchaczy szkoły medycznej, a przygotowanie do roli edukatora zdrowia (Zielona Góra) Mariola Głowacka, Elżbieta Grochans, Paulina Pipowska. Świadomość społeczna Polaków w zakresie dostępności świadczeń zdrowotnych (Toruń) Maria Danuta Głowacka, Ewa Mojs, Ewa Jakubek, Ewa Gajewska, Włodzimierz Samborski. Satysfakcja pacjentów z opieki oraz pobytu na oddziale szpitalnym (Poznań) Ewa Gajewska, Ewa Mojs, Włodzimierz Samborski. Sprawność u osób starszych (Poznań) Maria Danuta Głowacka, Ewa Jakubek, Joanna Michalczyk, Dorota Koligat, Alicja Głowacka Rębała. Rynek usług medycznych w oczach starzejącego się społeczeństwa (Poznań) Marek Mieczyporuk. Czy słońce jest naszym przyjacielem, rola kosmetyczki w edukacji społeczeństwa (Białystok) Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska Kułak, Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko, Katarzyna Krajewska, Katarzyna Ostapowicz Van Damme. Ocena stopnia narażenia na agresję ratowników medycznych w miejscu pracy (Białystok) Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska Kułak, Wojciech Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior, Beata Kowalewska. Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy (Białystok) Wiesława Kujawa, Kamila Faleńczyk, Kornelia Kędziora-Kornatowska. Poziomu wiedzy pacjentów w wieku podeszłym w zakresie nadciśnienia tętniczego (Bydgoszcz) 17

18 27 września 2008 r. (sobota) Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, Szczecin SALA 108 Sesja tematyczna,,medyczne i humanistyczne problemy pielęgniarstwa, położnictwa i ginekologii Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, prof. nadzw. PAM (Szczecin) dr hab. n. med. Janusz Menkiszak (Szczecin) Kamila Faleńczyk, Wiesława Kujawa, Agnieszka Pluta, Halina Basińska, Maria Budnik-Szyminuk, Alicja Marzec. Standard pielęgniarskiej opieki profilaktycznej nad dzieckiem zdrowym w Poradni Dziecięcej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Bydgoszcz) Anna Lewandowska. Problemy rodziców w poprawnej pielęgnacji i usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (Jarosław) Anna Lewandowska. Alkoholowy Zespół Płodowy (Jarosław) Beata Dobrowolska, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Pojęcie opieka w pielęgniarstwie-analiza teoretyczna (Lublin) Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska. Badania empiryczne nad opieką/troską w pielęgniarstwie (Lublin) Ewa Stychno, Kinga Kulczycka. Style uczenia się pielęgniarek (Lublin) Jolanta Czajkowska-Fesio, Alicja Przybysz, Andrzej Kurylak, Mirosława Kram, Halina Strzelecka. Rola pielęgniarki i jej sytuacja społeczno-zawodowa realizowana w warunkach więziennej służby zdrowia (Toruń) Bernadeta Cegła, Aneta Dowbór-Dzwonka, Małgorzata Filanowicz, Ewa Szynkiewicz, Zbigniew Bartuzi. Wpływ sytuacji materialnej rodziny i wysokości zarobków pielęgniarek na poziom występującego wypalenia zawodowego (Bydgoszcz) Kamila Faleńczyk, Ludmiła Aniszczyk. Analiza problemów zawodowych pielęgniarek rodzinnych (Bydgoszcz) Mariola Głowacka, Beata Karakiewicz, Wiesława Jesiołowska. Pozytywne i negatywne aspekty pielęgniarskiej działalności gospodarczej (Toruń) Agnieszka Brodowska, Maria Laszczyńska, Andrzej Starczewski, Beata Karakiewicz, Jacek Brodowski, Małgorzata Piasecka. Różnice i podobieństwa funkcji jajnika ludzkiego u kobiet w wieku rozrodczym i po menopauzie ( Szczecin) Maria Laszczyńska, Agnieszka Brodowska, Andrzej Starczewski, Bogdan Rumianowski, Beata Karakiewicz, Jacek Brodowski. Jak zmienia się budowa jajnika ludzkiego w zależności od czasu, który upływa od ostatniej miesiączki (Szczecin) PRZERWA NA KAWĘ 18

19 27 września 2008 r. (sobota) Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, Szczecin SALA 108 Sesja tematyczna,,medyczne i humanistyczne problemy pielęgniarstwa, położnictwa i ginekologii c.d. Moderatorzy sesji: dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, prof. nadzw. PAM (Szczecin) dr hab. n. med. Janusz Menkiszak (Szczecin) Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Michał Grzegorczyk, Dariusz Świetlik. Wiedza licencjatów pielęgniarstwa na temat spożywania alkoholu w aspekcie wpływu na wartość ciśnienia tętniczego krwi oraz ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego (Gdańsk) Lesław Niebrój, Danuta Jadamus-Niebrój. Newborns: The ethical and/or legal concept of human dignity (Katowice) Anna Jurczak, Elżbieta Grochans, Marzanna Stanisławska, Maria Korzonek, Monika Szwiec. Ocena wsparcia informacyjnego u pacjentów dializowanych (Szczecin) Agnieszka Markowska, Anna Jurczak, Elżbieta Grochans, Joanna Herman, Magdalena Maksymowicz. Wiedza pielęgniarek na temat chorób przenoszonych drogą płciową (Szczecin) Lalewicz Agnieszka, Lewicka Magdalena, Wiktor Henryk, Kanadys Katarzyna, Piotr Błażukiewicz, Tomasz Rechberger. Nudności i wymioty jako problem pielęgnacyjny u kobiet po operacjach ginekologicznych (Lublin) Janusz Doś, Piotr Gutowski, Magdalena Górska-Doś. Występowanie oraz czynniki ryzyka obrzęku chłonnego u kobiet po operacji raka piersi (Poznań) Magdalena Górska-Doś, Janusz Doś. Wiedza na temat raka piersi a zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii w kontekście uczestnictwa w grupach samopomocowych (Poznań) Andrzej Nowicki, Ewa Kwasińska, Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec. Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach Amazonka (Bydgoszcz) Mirosława Kram, Andrzej Kurylak. Ból w chorobie nowotworowej u hospitalizowanej młodzieży doniesienie wstępne (Bydgoszcz) Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Bogdan Małkowski, Maria T.Szewczyk, Andrzej Nowicki, Katarzyna Rzepka. Ocena czułości i swoistości diagnostycznej pozytonowej tomografii emisyjnej w diagnostyce nawrotu choroby u pacjentek leczonych z powodu raka jajnika (Bydgoszcz) Małgorzata Dziubak, Stanisława Morawska, Barbara Kubik, Barbara Prażmowska. Działania edukacyjne podejmowane przez położne wobec pacjentek oddziałów położniczo-noworodkowych (Kraków) Iwona Pirogowicz, Katarzyna Hoffmann, Elżbieta Gwiazda, Ewa Konarzewska, Agnieszka Andrykiewicz, Sebastian Smolarek, Andrzej Steciwko. Wiedza studentek uczelni wrocławskich na temat kwasu foliowego oraz częstość jego suplementacji w tej grupie młodych kobiet (Wrocław) 19

20 SESJA PLAKATOWA 27 września 2008 r. (sobota) Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, Szczecin HOL PARTER Moderatorzy sesji: dr n. med. Elżbieta Grochans (Szczecin) dr n. med. Jacek Brodowski (Szczecin) P 01. Lidia Dopierała, Maria T. Szewczyk, Marek Grabiec, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Małgorzata Walentowicz. Prognozowanie ryzyka rozwoju odleżyn u terminalnie i przewlekle chorych w starszym wieku (Bydgoszcz) P 02. Lidia Dopierała, Justyna Cwajda, Katarzyna Cierzniakowska, Maria Teresa Szewczyk. Funkcja edukacyjna pielęgniarki wobec chorego po przebytym urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (Bydgoszcz) P 03. Justyna Cwajda, Marek Grabiec, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Lidia Dopierała, Małgorzata Walentowicz. Analiza skuteczności przewidywania ryzyka rozwoju odleżyn (Bydgoszcz) P 04. Jolanta Lewko, Mielech Dorota, Niklewicz Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Sierakowska Matylda, Kowalczuk Krystyna, Jankowiak Barbara, Krajewska-Kułak Elżbieta. Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego wobec zjawiska śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego (Białystok) P 05. Dorota Ćwiek, Dorota Branecka-Woźniak, Dorota Fryc, Elżbieta Grochans, Magdalena Rygielska. Ocena możliwości samoopieki i zapotrzebowania na źródła wsparcia społecznego u kobiet z problemem niepłodności (Szczecin) P 06. Anna Lewandowska, Beata Litwin. Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki (Jarosław) P 07. Małgorzata Posłuszna. Rola i zadania pielęgniarki wiejskiej w Polsce w okresie międzywojennym (Poznań) P 08. Kamila Sobczyk, Joanna Hoffmann-Aulich. Kryteria wyboru kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie Zielonogórskim (Zielona Góra) P 09. Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Michał Grzegorczyk, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik. Wiedza licencjatów pielęgniarstwa na temat klasyfikacji wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz następstw nadciśnienia tętniczego (Gdańsk) P 10. Iwona Dzióbek, Katarzyna Szymaniak, Dorota Ćwiek, Elwira Berezowska, Dorota Branicka- Woźniak, Witold Malinowski. Znajomość metod antykoncepcji wśród studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Szczecinie (Szczecin) P 11. Dorota Fryc, Jacek Rudnicki, Dorota Ćwiek. Rola edukacyjna pielęgniarek i położnych wobec rodziców noworodków przebywających w intensywnej terapii (Szczecin) P 12. Jarosław Sak, Rafał Patryn, Beata Kołodziejczyk, Paweł Kiciński. Analiza poglądów studentów medycyny dotyczących medycznych i etycznych aspektów prokreacji (Lublin) 20

21 P 13. Henryk Wiktor, Magdalena Lewicka, Ewa Humeniuk, Beata Gulanowska-Gędek, Krzysztof Wiktor, Katarzyna Kanadys. Ocena poziomu lęku u kobiet w połogu (Lublin) P 14. Lalewicz Agnieszka, Lewicka Magdalena, Wiktor Henryk, Kanadys Katarzyna, Magdalena Bąk, Tomasz Rechberger. Wsparcie emocjonalne w okresie pooperacyjnym (Lublin) P 15. Maria Gramberg, Katarzyna Hoffmann, Elżbieta Gwiazda, Iwona Pirogowicz. Utrata dziecka -w doświadczeniu położnej i pielęgniarki (Wrocław). P 16. Ewa Baranowska, Iwona Rotter, Magdalena Kamińska, Bożena Mroczek, Zbigniew Szych. Świadomość kobiet w zakresie badań profilaktycznych chorób nowotworowych po wprowadzeniu ogólnopolskich programów profilaktycznych (Szczecin) P 17. Anna Dominik, Janina Zajchowska, Aneta Mrozewicz. Wiedza o chorobie wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (Jarosław) P 18. Anna Dominik, Janina Zajchowska, Aneta Mrozewicz. Wiedza o niefarmakologicznych metodach leczenia wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (Jarosław) P 19. Aneta Grochowska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka. Odżywianie a palenie tytoniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (Tarnów) P 20. Urszula Kwapisz, Maria Danuta Głowacka. Psychospołeczne aspekty zachowań zdrowotnych osób w starszym wieku w samoocenie zdrowia w badaniach skalą FACIT (Poznań) P 21. Katarzyna Sygit. Koncepcja projektu badawczego,dotyczącego nadwagi i otyłości u polskich dzieci i młodzieży w wieku lat (Szczecin) P 22. Natalia Łanocha, Katarzyna Galant. Ocena częstości występowania Acanthamoeba sp. u pacjentów z obniżona odpornością (Szczecin) P 23. Grażyna Durska, Anna Sałacka. Częstość występowania atopii i chorób atopowych w populacji młodzieży gimnazjalnej z Nowogardu (Szczecin) P 24. Jolanta Późniak, Anna Sałacka, Urszula Cichecka, Iwona Hornowska, Lilia Kotkowiak, Piotr Michoń. Występowanie najczęstszych patogenów bakteryjnych dróg oddechowych i ich lekooporność na podstawie badań bakteriologicznych pacjentów poradni medycyny rodzinnej w Szczecinie (Szczecin) P 25. Anna Hajduk, Maria Korzonek, Krzysztof Przybycień, Sławomir Ertmański, Jolanta Stolarek. Badanie depresyjności skalą Depresji Becka u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (Szczecin) P 26. Agata Banaszkiewicz, Grzegorz Żurek, Iwona Pirogowicz. Postawa ciała wrocławskich chłopców z klas sportowych i ogólnych (Wrocław) P 27. Elżbieta Grochans, Małgorzata Starczewska, Anna Jurczak, Alina Kędzia, Joanna Midzio. Wsparcie emocjonalne jako element działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentami poddawanymi koronarografii (Szczecin). P 28. Elżbieta Grochans, Małgorzata Szkup, Anna Jurczak, Alina Kędzia, Sylwia Wieder-Huszla, Anna Pańka. Analiza wybranych zadań zawodowych pielęgniarki wynikających z realizacji funkcji wychowawczej (Szczecin). P 29. Elżbieta Grochans, Małgorzata Szkup, Anna Jurczak, Marzanna Stanisławska, Magdalena Kuczyńska. Satysfakcja pielęgniarek z wykonywanej pracy- doniesienie wstępne (Szczecin). 21

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Spis treś ci 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Prace oryginalne 127 Marta Bażydło, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Liliana Zaremba-Pechmann, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz Analiza stosowania leków

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 17 kwietnia 2015r. Wrocław Program Konferencji Wrocław 2015 1 Organizator Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji III Miêdzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 27 29 wrzeœnia 2007 Polska Rada Resuscytacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. L. Bierkowskiego Katedra

Bardziej szczegółowo

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 19-22 września 2012 r., Katowice. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZATOR XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kobieta XXI wieku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 41-100 Tychy, ul. Edukacji 102 Tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych II Komunikat

IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych II Komunikat IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Quidquid agis prudenter agas et respice finem... Identyfikacja zagrożeń podstawą współczesnej profilaktyki... II Komunikat

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO ***

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** ORGANIZATORZY POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WSFP IGNATIANUM

Bardziej szczegółowo

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265)

Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) Rok 23 Styczeń 2013 nr 1 (265) 2 Gazeta AMG nr 3/2012 1/2013 Z życia Uczelni Prof. Zdzisław Wajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego str. 12 Dzień Wykładu

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo