II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY"

Transkrypt

1 II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY oraz I OGÓLOPOLSKA KONFERENCJA DLA ASYSTENTÓW RODZINY AKADEMIA TOLERANCJI PRACA Z RODZINĄ Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM r. II OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY 11:30 12:30 Rejestracja uczestników 13:00 13:30 Obiad PROGRAM PIĄTEK r. 13:45 14:15 Rozpoczęcie Zlotu wykładem dr I. Krasiejko Blaski i cienie asystentury rodziny 14:15 14:45 Wykład dr hab. Piotra Sałustowicza Społeczne korzyści z inwestycji w polityce społecznej na przykładzie amerykańskiego programu Nurse-Family Partnership. 14:45 16:15 Panel dyskusyjny (duża sala szkoleniowa) Ku profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny Panel dyskusyjny, moderator: dr Izabela Krasiejko (Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Akademia im. J.Długosza, Częstochowa) z udziałem przedstawiciela ministerstwa, naukowców i praktyków, min. dr D. Trawkowskiej (Uniwersytet Śląski), dr M. Racław Markowskiej (Uniwersytet Warszawski), dr M. Szpunar (Uniwersytet Gdański), dr hab. P. Sałustowicza (Wyższa Szkoła Psychologii Stosowanej w Wa-wie), H. Sobieraj (MOPR Poznań), mgr L. Zeller (Stowarzyszenie Dla Rodziny ), mgr K. Łangowskiej (MOPS Gdynia). 16:15 16:30 Przerwa kawowa 16:30 18:30 Zajęcia - Bloki warsztatowe - szkoleniowe (3 grupy w 3 salach) A. Asystentura dla rodzin biologicznych wychowujących dzieci realizowana według zapisów ustawy lub w projekcie systemowym, prowadzona przez ops lub organizacje pozarządowe moderatorzy: mgr K. Łangowska (MOPS Gdynia), mgr M. Węc (Fundacja Znaczenie) B. Asystentura dla rodzin biologicznych, których dzieci są w pieczy zastępczej. moderator: dr B. Kowalczyk (Uniwersytet Śląski) C. Kierowanie zespołem asystentów. moderatorzy: mgr I. Marszałek (MOPS Rzeszów), mgr L. Zeller (Stowarzyszenie Dla Rodziny ) 18:45 19:30 Zajęcia podsumowanie i wymiana doświadczeń (duża sala szkoleniowa) 20:00 - Kolacja 20:30 Wieczór z niespodzianką

2 INFORMACJA O OSOBACH PROWADZĄCYCH: Izabela Krasiejko adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej w Częstochowie, członek zarządu Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu pracy socjalnej, badaczka asystentury rodziny. Dobroniega Trawkowska adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jej zainteresowana badawcze dotyczą pracy socjalnej. Autorka kilkuset publikacji. W jednej z książek nakreśliła socjologiczny, współczesny portret pracownika socjalnego. Uczestniczka pierwszych, gdyńskich spotkań, dotyczących asystentury rodziny. Mariola Racław - Markowska adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, zajmuje się problematyką polityki rodzinnej i pracy socjalnej. Barbara Kowalczyk pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2005 roku dyrektor MOPS w Katowicach. Ekspert w zakresie tworzenia modeli i standardów pracy socjalnej. Autorka artykułów dotyczących pomocy społecznej, w tym asysty rodzinnej. Małgorzata Szpunar - adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z MOPS w Gdyni. Prowadzi badania m.in. dotyczące rodzin korzystających z asysty. Piotr Sałustowicz socjolog, profesor Wyższej Szkoły Psychologii Stosowanej w Warszawie. Główne pola badawcze: polityka społeczna, w szczególność kwestie socjalne, solidarność, społeczne wykluczenie, new public management; ekonomia społeczna; społeczeństwo światowe, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, partycypacja, społeczny rozwój, europejska integracja. Katarzyna Łangowska pracownik socjalny i pedagog, koordynator innowacyjnych metod pracy socjalnej. Współautorka, i od 2008 koordynatorka, projektu systemowego Rodzina Bliżej Siebie, promującego asystenturę rodziny w MOPS w Gdyni. Lidia Zeller obecnie koordynator asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej w Stowarzyszeniu Dla Rodziny. W 2009 roku jako z-ca dyrektora odpowiedzialna za uruchomienie w MOPS w Częstochowie projektu Asystent Rodziny, wyróżnionego przez Związek Miast Polskich w konkursie Lider Zarządzania Współautorka standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi. Irena Marszałek pedagog; Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ds. Pomocy Środowiskowej i Świadczeń. Uczestnik cyklu spotkań Grupy Wymiany Doświadczeń miast członkowskich Związku Miast Polskich z zakresu zarządzania pomocą społeczną. Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rzeszowie. Koordynator Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Rzeszowie. Hanna Sobieraj asystentka rodziny z kilkuletnim stażem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Mariusz Węc pedagog, asystent rodziny, dogoterapeuta, założyciel i prezes Fundacji Znaczenie z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzącej asystę rodziny za pomocą diady kobieta - mężczyzna.

3 I OGÓLOPOLSKA KONFERENCJA DLA ASYSTENTÓW RODZINY AKADEMIA TOLERANCJI PRACA Z RODZINĄ Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PROGRAM SOBOTA r. 8:00 8:30 Śniadanie 9:00 10:00 Wykład psychiatry dr Magdaleny Jakubowskiej Niewmierzyckiej (duża sala szkoleniowa) 10:00 11:30 Zajęcia warsztatowe (3 grupy w 3 salach) A. Trudna sytuacja klienta przyczyną trudnej współpracy. Prowadząca: mgr Małgorzata B. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący: mgr Wojciech C. Praca asystenta rodzinnego z rodziną w której występują zaburzenia psychiczne. 11:30 11:45 Przerwa kawowa 11:45 13:15 Zajęcia warsztatowe - kontynuacja (3 grupy w 3 salach) A. Trudna sytuacja klienta przyczyną trudnej współpracy. Prowadząca: mgr Małgorzata B. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący: mgr Wojciech C. Praca asystenta rodzinnego z rodziną w której występują zaburzenia psychiczne. 13:15 14:30 Przerwa obiadowa (obiad o 13:30) 14:30 17:45 Zajęcia warsztatowe (3 grupy w 3 salach) A. Praca asystenta rodzinnego z rodziną w której występują zaburzenia psychiczne. B. Trudna sytuacja klienta przyczyną trudnej współpracy. Prowadząca: mgr Małgorzata C. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący: mgr Wojciech 18:00 19:00 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji samorządowych (duża sala szkoleniowa) 19:20 Kolacja 20:00 Wieczór z niespodzianką

4 NIEDZIELA r. 7:15 8:00 Konsultacje Prawno-formalne i ekonomiczne aspekty zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń. Prowadzące: Monika Podgórska, Agnieszka Rutkowska 8:00 8:30 Śniadanie 9:00 10:00 Wykład adwokata Andrzeja Karpowicza 10:00 11:30 Zajęcia warsztatowe (3 grupy w 3 salach) A. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący: mgr Wojciech B. Praca asystenta rodzinnego z rodziną w której występują zaburzenia psychiczne. C. Trudna sytuacja klienta przyczyną trudnej współpracy. Prowadząca: mgr Małgorzata 11:30 11:45 Przerwa kawowa 11:45 13:15 Zajęcia warsztatowe - kontynuacja (3 grupy w 3 salach) A. Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzący: mgr Wojciech B. Praca asystenta rodzinnego z rodziną w której występują zaburzenia psychiczne. C. Trudna sytuacja klienta przyczyną trudnej współpracy. Prowadząca: mgr Małgorzata 13:30 14:00 Podsumowanie (duża sala szkoleniowa) 13:30 14:00 Obiad Wykwaterowanie

5 INFORMACJA O OSOBACH PROWADZĄCYCH: Alicja Kamińska - psychoterapeuta, trener grupowy, terapeuta rodzinny, systemowy. Edukator rekomendowany z listy MEN. Autorka szeregu innowacji, programów autorskich (min.,,praktyka pracy Zespołów Interdyscyplinarnych",,,Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy"). Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych kadr kierowniczych, studiach podyplomowych. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lublińcu. Małgorzata Nitecka - psycholog, trener warsztatu certyfikat PTP, ukończona Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych, certyfikat terapeuty The Simonton Program, doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy, umiejętność pomagania w sytuacjach kryzysowych, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu asertywności, rozwoju osobistego, treningu interpersonalnego, treningu pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe: prowadzenie własnej działalności, praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w DPS, wolontariusz w organizacjach pozarządowych, obecnie związana z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie. Wojciech Jamrożkiewicz - psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym, biegły sądowy. Po ukończeniu studiów wyższych na kierunku psychologia specjalność psychologia kliniczna zdobywał umiejętności zawodowe związane z psychoterapią indywidualną, jak również grupową w ramach 1,5-rocznej Szkoły Treningu Umiejętności Psychospołecznych organizowanej przez Instytut Psychoterapii i Edukacji Integra w Brzegu. W kolejnych latach poszerzał swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne specjalistycznego 4-letniego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zawodowo związany ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "YAVA", Poradnią Zdrowia Psychicznego NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego EGOMEDICA w Częstochowie oraz Niepubliczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Centrum Szkoleniowe Wiedza w Częstochowie. Monika Podgórska pedagog, coach, mediator sądowy, trener, terapeuta, starszy wykładowca w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Doświadczenie zawodowe: od 21 lat praca w obszarze pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom YAVA oraz członek Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej. Autor licznych projektów dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Agnieszka Rutkowska trener, specjalista ds. zarządzania projektami, doradca ds. przedsiębiorczości, doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, Prezes Stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ

ZAPROSZENIE KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na Konferencję otwierającą w ramach projektu Firmy Rodzinne 2 w dniach 28-29.01.2014 r. Uczestniczą Państwo

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

(wykształcenie, kursy, specjalizacja) absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr socjologii. Szkoła Mediacji - 40 h

(wykształcenie, kursy, specjalizacja) absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr socjologii. Szkoła Mediacji - 40 h LISTA MEDIATORÓW CYWILNYCH rekomendowanych przez Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji Bliżej KRS 0000394519 którzy wyrazili pisemną zgodę na zgłoszenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz gotowość

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Dyrektor szkolenia: ks. dr Stanisław Tokarski Koordynator: mgr Katarzyna Ornat skarbnik@spch.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków

Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Stowarzyszenie Niebieska Linia zaprasza na bezpłatne zajęcia Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Nastolatków Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2008 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży.

Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży. 25 maja 2011 r. Anna Wiłkomirska doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Animacji Społeczno-Kulturalnej i Pracy Socjalno-Wychowawczej na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo