FABRYKA PRZYSZŁOŚCI dla edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FABRYKA PRZYSZŁOŚCI dla edukacji"

Transkrypt

1

2 FABRYKA PRZYSZŁOŚCI dla edukacji to miejsce eksperymentów metodycznych i ośrodek wspierający dyfuzję dobrych praktyk dydaktyki cyfrowej wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania polskich szkół edukacja to ośrodek podnoszenia umiejętności cyfrowych kadry nauczycielskiej i innych pracowników oświaty, realizujący innowacyjne projekty i prace badawcze to ogólnopolskie centrum kompetencji dla działań wprowadzających w cyfrowy świat generację 50+, w szczególności dla programu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS kreacja inkubacja FABRYKA PRZYSZŁOŚCI to oddolna inicjatywa koordynowana przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie [SMWI], ukierunkowana długofalowo na stworzenie w Tarnowie silnej instytucji wspierającej działania na rzecz upowszechnienia cyfrowej szkoły nowoczesnego metodycznie nauczania stymulowanego narzędziami i zasobami cyfrowymi. Pierwszy krok na drodze ku takiej instytucji powstanie ośrodka przy ul. Szerokiej 7 w Tarnowie stał się możliwy na przełomie 2013/2014 roku dzięki współdziałaniu z samorządem Tarnowa i partnerami firmami rynku teleinformatycznego oraz edukacyjnego. 2 3

3 Planowany rozwój Fabryki Przyszłości zakłada rozszerzenie kooperacji z przedsiębiorstwami oferującymi innowacyjne produkty technologii informacyjno-komunikacyjnych, narzędzia i treści edukacyjne oraz wyposażenie szkół, a także dalszą współpracę z władzami samorządowymi, również na poziomie wojewódzkim. Partnerami technologicznymi FABRYKI PRZYSZŁOŚCI są: (stan na styczeń 2014 r.) www. asseco.com.pl Siedziba centrum została udostępniona dzięki wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa. 4 5

4 cel 1: EDUK AC JA Wsparcie transformacji systemu oświaty w kierunku cyfrowej szkoły subregionu: organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu kreatywnych zastosowań narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu (metody dydaktyki cyfrowej) oraz osobistych kompetencji cyfrowych prowadzenie laboratorium dydaktyki cyfrowej ośrodka eksperymentów metodycznych, miejsca prezentacji lekcji otwartych oraz centrum ćwiczeń oraz nauki nauczycieli i uczniów w stosowaniu narzędzi cyfrowych w nauczaniu edukacja cyfrowa mieszkańców Tarnowa z generacji 50+ i realizacja programu eksperymentów dydaktycznych na tym polu, których wyniki będą upowszechniane na krajowym forum aplikowanie o i realizacja projektów kształcenia ustawicznego finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych (m.in. program ERASMUS+), ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw dla pokolenia

5 FABRYKA PRZYSZŁOŚCI Wielofunkcyjny hub aktywności cyfrowej Dla realizacji celów Fabryki Przyszłości potrzebna jest wielofunkcjonalna przestrzeń, na którą powinny składać się: Laboratorium Szkoły Cyfrowej Przestrzeń dla co-workingu sala spotkań na 8 osób open space sala spotkań na 16 osób studio produkcji multimedialnej sala konferencyjna serwerownia magazyn 3 sale spotkań na 4/ 8/ 16 osób Sala konferencyjna na 120 osób, z pełnym wyposażeniem multimedialnym, nagłośnieniem systemowym, ekranem kinowym przestrzeń co-workingu strefa wypoczynku 3 sale szkoleniowe po 15 stanowisk komputerowych/ dla max 20 osób Laboratorium Szkoły Cyfrowej Przy ul. Szerokiej 7 w Tarnowie na przełomie lat powstał zalążek laboratorium dydaktyki cyfrowej. Docelowo zakłada się stworzenie nowoczesnej infrastruktury FABRYKI PRZYSZŁOŚCI w nowoczesnym budynku wielofunkcyjnym, którego budowę planują Studio produkcji filmowej/ telewizyjnej/multimediów 150 m kw. Open space dla trenerów i szkoleniowców Pokoje biurowe Serwerownia Magazyn Pomieszczenie socjalne pokoje biurowe sala szkoleniowa na 15 osób sala spotkań na 4 osoby pomieszczenie socjalne sala szkoleniowa na 15 osób władze samorządowe miasta Tarnowa przy 8 wsparciu środkami unijnymi. 9

6 cel 2: K RE AC JA Inspirowanie powstawania i tworzenie cyfrowych treści oraz narzędzi dla edukacji FABRYKA PRZYSZŁOŚCI zapewni infrastrukturę techniczną dla działań pobudzających twórcze postawy uczniów i studentów zainteresowanych tematyką cyfrowych narzędzi i zasobów ukierunkowanych na potrzeby edukacji i integracji cyfrowej. W ośrodku realizowane będą warsztaty i kursy programowania prezentujące cyfrowe rozwiązania dla edukacji oraz pokolenia 50+. Ich owocem będą nowe idee i zarysy koncepcji produktów cyfrowych, z których część będzie rozwijana w ramach inicjatyw start-up ośrodka. Centrum kreować będzie i realizować będzie innowacyjne projekty, poszukujące nowatorskich rozwiązań istotnych problemów społecznych i transformacyjnych, których częścią będą narzędzia cyfrowe. Tworzenie cyfrowych usług i produktów dzięki współpracy biznesu i edukacji. W drugiej połowie 2013 roku Stowarzyszenie Miasta w Internecie twórca i koordynator FABRYKI PRZYSZŁOŚCI opracowało dwa raporty, stanowiące punkt wyjścia do publicznej debaty, jaką SMWI zamierza prowadzić także w tarnowskim centrum: DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej Raport ekspercki INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim Raport z badań FABRYKA PRZYSZŁOŚCI organizować będzie spotkania (barcampy, opencoffee) i przeglądy wiedzy, adresowane do społeczności ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Powstanie sieć współpracy podmiotów działających na rzecz cyfrowej szkoły, do której zaproszone zostaną władze publiczne, liderzy opinii, a także przedstawiciele systemu oświaty, instytucji naukowobadawczych oraz przedsiębiorcy. Raporty prezentują z jednej strony wyniki badań jakościowych, analizujących uwarunkowania transformacji polskich szkół z ich tradycyjnego modelu do modelu cyfrowej szkoły, z drugiej zaś prezentują kompendium wiedzy o powiązaniach różnorodnych metodyk nauczania z narzędziami i treściami cyfrowymi

7 cel 3: INKUBAC JA Wspieranie powstawania nowych biznesów cyfrowej gospodarki Prowadząc eksperymenty w domenie dydaktyki cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI inspirować będzie kreowanie we współpracy z firmami sektora teleinformatycznego oraz edukacyjnego nowych produktów edukacyjnych, tak narzędzi, jak i oprogramowania. Ostatni etap głównego procesu FABRYKI PRZYSZŁO- ŚCI po edukacji i kreacji stanowić będzie etap inkubacji nowych biznesów cyfrowych. Dotyczy on wykorzystania, powstałych w fazie kreacji, wybranych i zweryfikowanych pomysłów biznesowych. FABRYKA PRZYSZŁOŚCI koncentrować się będzie na tworzeniu biznesów specjalizujących się w nowych usługach na rzecz cyfrowej szkoły oraz dla potrzeb pokolenia 50+ (teleopieka, telemedycyna, edukacja, bezpieczeństwo i samodzielność), a także w obszarze przemysłów kreatywnych. Organizatorzy ośrodka dążyć będą do pozyskania środków na aktywne wsparcie inkubatora przedsiębiorczości cyfrowej, który pomagać będzie w inkubowaniu biznesów cyfrowych przez mieszkańców subregionu tarnowskiego, szczególnie wspomagając młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach

8 FABRYKA PRZYSZŁOŚCI jest inicjatywą Stowarzyszenia Miasta w Internecie w Tarnowie oraz grupy ekspertów specjalizujących się w edukacji oraz technologiach cyfrowych. Zespół kreatywny FABRYKI PRZYSZŁOŚCI tworzą aktualnie (I kwartał 2014 r.): Jerzy Drozdowski, SMWI Krzysztof Głomb, SMWI, koordynator FP Michał Golemo, SMWI Marek Karpiński, Centrum Sztuki Mościce Artur Krawczyk, SMWI Michał Kusiak, grafik, wykładowca UMCS Marcin Mechla, SMWI, gospodarz centrum Marcin Zaród, V LO w Tarnowie, Superbelfrzy RP Siedziba centrum: Tarnów, ul. Szeroka 7, >> Adres do korespondencji: Tarnów, ul. Krakowska Kontakt: Krzysztof Głomb >> Marcin Mechla >>

9 Stowarzyszenie Miasta w Internecie Tarnów, ul. Krakowska 11a

Polska Cyfrowa Równych Szans

Polska Cyfrowa Równych Szans Polska Cyfrowa Równych Szans Memoriał w sprawie koniecznych zmian w zarządzaniu rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce T ylko przez ostatnie kilka lat polskie państwo zainwestowało blisko 2 miliardy

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo