Czym jest KONGRES KOBIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest KONGRES KOBIET"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK

2 Czym jest KONGRES KOBIET ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı? Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę! Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby. Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organizacyjnej, środowiskowej, zawodowej. Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsamia się z żadnymi politycznymi interesami czy programami. W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny. Instytucjonalną i prawną emanacją Kongresu jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa się w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Spotyka się tam prawie kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji. Kongres Kobiet to również wiele całorocznych inicjatyw, spotkań regionalnych, szkoleń i debat; kobiety spotykają się zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak również w miastach powiatowych, gminach i wsiach. Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, formułowanie postulatów oraz stwarzanie mechanizmów służących ich realizacji.

3 Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin: 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty). 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. 3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn. 4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans i możliwości kobiet. 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet. 6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia in vitro). 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet. 8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej). 9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet. 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich. Nadrzędnym postulatem przyświecającym wszystkim powyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wychowawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości.

4 w w w. kongreskobiet. pl WIĘCEJ KOBIET W PARLAMENCIE PARYTETY Realizacja poszczególnych celów działań i postulatów Kongresu Kobiet nie ma charakteru autonomicznego, za każdym razem chodzi (również) o wzmacnianie kobiecej solidarności, budowanie społecznego kapitału, urzeczywistnianie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie umiejętności uczestniczenia w debacie. I tak na przykład: z inicjatywy Kongresu Kobiet powstał w 2009 roku obywatelski projekt ustawy zwiększającej udział kobiet na listach wyborczych, zakładający zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. By projekt był rozpatrzony przez Sejm, należało zebrać co najmniej 100 tys. podpisów. Zebrałyśmy znacznie więcej. Równie ważny jak sam sukces projektu był proces, który do niego prowadził: organizowanie zbiórek podpisów, poszerzone debaty, spotkania regionalne, upowszechnienie inicjatywy. Akcję zbierania podpisów wsparło wiele środowisk i grup społecznych, a także wiele znanych i cenionych osób, m.in. Krystyna Janda, Andrzej Wajda, premier Donald Tusk, prof. Wiktor Osiatyński, Kora Jackowska, Henryk Wujec, Radosław Sikorski, Michał Boni, Maciej Płażyński, Tomasz Lis, Urszula Dudziak, Zbigniew Hołdys. Ustawa gwarantująca 35-procentowy udział kobiet na listach wyborczych została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 roku, a Kongres Kobiet, społeczeństwo obywatelskie i wzajemna solidarność kobiet zostały poważnie wzmocnione.

5 Rada Programowa Kongresu Kobiet Rada Programowa to grupa kobiet związana z kongresową inicjatywą od początku powstania ruchu w 2009 r. W jej prace początkowo zaangażowało się kilkadziesiąt aktywnych kobiet polityczek, naukowczyń, przedsiębiorczyń, działaczek społecznych, ministrów, kobiet kultury, dziennikarek, kobiet o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk i stron Polski, ale mających wspólny cel, jakim była organizacja I Kongresu Kobiet. Obecnie Rada Programowa stale się powiększa i liczy już ponad 250 kobiet, które aktywnie włączają się w bieżące działania Kongresu i podejmują decyzje w kluczowych dla ruchu kwestiach. Rada Programowa ustala program Kongresu i wiodące kierunki jego działań. Pełny skład aktualnej Rady Programowej można znaleźć na stronie Gabinet Cieni Kongresu Kobiet Gabinet Cieni został powołany do życia 7 marca 2011 roku przez kobiety aktywnie działające w Kongresie Kobiet i zaangażowane na różne sposoby w życie polityczne i społeczne kraju. Gabinet Cieni jest konstruktywną propozycją alternatywnych działań rządu, jest krytyczny wobec bieżącej polityki, komentuje ją i ocenia, ale nie pełni funkcji opozycyjnych. Gabinet Cieni monitoruje działania polityków i polityczek, poleca ich uwadze obszary ważne dla kobiet a ignorowane przez decydentów. W skład Gabinetu Cieni wchodzą kobiety reprezentujące różne środowiska i poglądy. Łączy je wspólna troska o trwały i stabilny rozwój naszego kraju.

6 Lista Członkiń Gabinetu Cieni Danuta Hübner Premierka Henryka Bochniarz Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Teresa Kamińska Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych Małgorzata Fuszara Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji Maria Pasło-Wiśniewska Ministra Finansów Beata Stelmach Ministra Spraw Zagranicznych Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Ministra Skarbu Bogusława Matuszewska Ministra ds. Energetyki i Środowiska Magdalena Środa Ministra Edukacji, Nauki i Sportu Katarzyna Duczkowska-Małysz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Anna Karaszewska Ministra Pracy Olga Krzyżanowska Ministra Zdrowia Solange Olszewska Ministra Infrastruktury Eleonora Zielińska Ministra Sprawiedliwości Kazimiera Szczuka Ministra Kultury Barbara Labuda Ministra Świeckości Państwa i Wielokulturowości Małgorzata Okońska-Zaremba Wiceministra Rozwoju, Przedsiębiorczości i Innowacyjności Dorota Warakomska Rzeczniczka Stowarzyszenie Kongres Kobiet Stowarzyszenie Kongres Kobiet powstało 28 stycznia 2010 roku. Stanowi instytucjonalną emanację Kongresu Kobiet. Główne cele Stowarzyszenia to podejmowanie działań, mających na celu propagowanie idei Kongresu Kobiet, m.in. aktywizację zawodową, polityczną i samorządową kobiet oraz wspieranie kobiet w podejmowanej przez nie działalności. Statut Stowarzyszenia jest dostępny na stronie

7 Kongresy Kobiet. Krótka historia I KONGRES KOBIET Odbył się w dniach czerwca 2009 r. pod hasłem 20 lat transformacji Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet!. Do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przyjechało kilka tysięcy Polek z całego kraju. Na spotkaniu podsumowano wkład kobiet w historię ostatniego 20-lecia. Oprócz trzech debat plenarnych odbyło się 14 paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. kobietom w samorządach, biznesie i na rynkach pracy, zdrowiu kobiet, a także przemocy domowej. Kongres sformułował 135 postulatów dotyczących polityki, samorządów, rynków pracy, przedsiębiorczości, związków zawodowych, zdrowia, edukacji, nauki, mediów, przemocy, alimentów, mniejszości narodowych, emerytur, grupy 50+, handlu kobietami oraz ochrony praw kobiet. Dwa główne to: wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych oraz powołanie niezależnego rzecznika/rzeczniczki ds. równości. Goście specjalni: Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, prof. Maria Janion, Melanne Verveer Ambasadorka ds. Kobiet w Departamencie Stanu USA, Hillary Clinton amerykańska szefowa dyplomacji. Tytułem Polki Dwudziestolecia została uhonorowana Henryka Krzywonos-Strycharska. Laudację wygłosiła Krystyna Janda.

8 II KONGRES KOBIET Odbył się czerwca 2010 r. w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych pod hasłem Czas na wybory! Czas na kobiety! Czas na solidarność!. Na spotkanie przybyło kilka tysięcy kobiet z całej Polski. W czasie Kongresu, oprócz 14 paneli tematycznych, warsztatów i sesji, odbyła się debata prezydencka z udziałem Grzegorza Napieralskiego, Andrzeja Olechowskiego i Waldemara Pawlaka, a także prawybory prezydenckie. Główne postulaty: natychmiastowe uchwalenie ustawy kwotowej; wprowadzenie parytetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego; lepsza kontrola nad działaniami rządu na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn; coroczny raport w Sejmie o sytuacji kobiet, skuteczna polityka prorodzinna (w szczególności dofinansowanie żłobków i przedszkoli), refundacja zapłodnienia in vitro, ochrona kobiet i dzieci przed przemocą, reforma systemu edukacji, aby przeciwdziałał on dyskryminacji kobiet. Goście specjalni: Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wraz z małżonką, Anną Komorowską oraz Małgorzata Tusk. Bronisław Komorowski wystąpił na scenie z przesłaniem do uczestniczek. Obiecał, że podpisze ustawę kwotową, gdy tylko zostanie ona uchwalona przez Parlament. Nagrodę Kongresu Kobiet otrzymała prof. Maria Janion. Laudację wygłosiła Henryka Krzywonos- Strycharska.

9 III EUROPEJSKI KONGRES KOBIET 17 i 18 września 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się III Europejski Kongres Kobiet, który był jednym z wydarzeń prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Ponad 7 tysięcy kobiet z całej Polski debatowało o priorytetowych wyzwaniach stojących przed Polską i światem. Odbyło się 6 sesji plenarnych dot. polityki, gospodarki, pracy, praw i solidarności; 30 warsztatów, wykładów i prezentacji m.in. o kobietach w wojsku, równościowym rodzicielstwie, feminizacji systemu opieki, edukacji seksualnej czy przedsiębiorczości kobiet wiejskich; 6 biznesowych sesji równoległych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w ramach seminarium Różnorodność, Efektywność, Sukces. Ważnym wydarzeniem był Okrągły Stół Europejskich Ministrów i Ministerek ds. Równości, który odbył się drugiego dnia Kongresu pod hasłem Europa jest kobietą!. Główne postulaty dotyczyły trzech priorytetowych kwestii: równości, wolności i solidarności; m.in. suwak na listach wyborczych; 40% kobiet w zarządach spółek i radach nadzorczych; wyrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach; zwalczanie przemocy wobec kobiet; wsparcie państwa w opiece nad osobami zależnymi; wsparcie kobiet na rynku pracy (szczególnie z grupy 50+, oraz grupy dopiero wchodzących na rynek, gdzie brakuje solidarności międzypokoleniowej). Goście specjalni: Viviane Reding europejska polityczka głęboko zaangażowania w sprawy kobiet i równego statusu, prof. Ann Snitow ikona amerykańskiego feminizmu społecznego, Constance Morella i Path Shroeder kongreswomenki ze Stanów Zjednoczonych, Brigitte Gresy francuska inspektor generalna ds. społecznych, Pierwsza Dama Anna Komorowska, Jolanta Fedak, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ludwik Sobolewski prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Nagrodę Kongresu Kobiet otrzymała Olga Krzyżanowska. Laudację wygłosiła prof. Magdalena Środa.

10 IV KONGRES KOBIET IV Kongres Kobiet odbył się w dniach września 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod hasłem Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność. Do udziału w nim zarejestrowało się prawie 10 tys. osób, z czego na Kongresie pojawiło się ok. 7,5 tys. Zorganizowanych zostało 5 sesji planarnych, które odbyły się w Sali Kongresowej, 20 paneli równoległych, 3 okrągłe stoły, 7 warsztatów i 1 debata. IV Kongres w dużej mierze skierowany był do mieszkanek wsi i mniejszych miejscowości, którym nie brakuje przedsiębiorczości, ale narzędzi wspierających ich inicjatywę. Rozmawiano m.in. o firmach rodzinnych, żłobkach, zarządzaniu finansami, opiece nad osobami zależnymi, edukacji, macierzyństwie, przemocy czy przywództwie. Główne postulaty: stworzenie i finansowanie sieci wiejskich centrów edukacyjno-kulturowych; instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi oraz promocja równego udziału obojga rodziców w opiece i wychowaniu; ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; wprowadzenie parytetu i przemienności płci na listach wyborczych, 40% kwoty w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej; eliminacja stereotypów płci w programach i podręcznikach oraz aktywizacja społeczna i równościowa dziewcząt; skuteczne działania monitorujące, edukacyjne i legislacyjne na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn; uznanie pełnego prawa do decydowania o swoim życiu, w tym: liberalizacja ustawy aborcyjnej, refundowane zapłodnienie in vitro, bezpłatna antykoncepcja, edukacja seksualna w szkołach; urzeczywistnienie zapisów konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz przypisanie zasiłku pielęgnacyjnego do osoby niepełnosprawnej a nie do jej opiekuna; w związku z podniesieniem wieku emerytalnego skuteczne programy aktywizacji zawodowej kobiet. Goście specjalni: Pierwsza Dama Anna Komorowska, premier Donald Tusk, prezydentka Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, szefowa Parlamentarnej Grupy Kobiet, Beata Szydłowska, przedstawicielki z 32 krajów, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Czech, Kuwejtu, Afganistanu, Gruzji, krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

11 Laureatką dorocznie przyznawanej Nagrody Kongresu Kobiet została Barbara Labuda. Laudację wygłosiła Olga Krzyżanowska. W roku 2012 po raz pierwszy Kongres nagrodził też mężczyznę, menadżera, który skutecznie wprowadza w swojej firmie standardy zarządzania różnorodnością. Laureatem nagrody został prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Ludwik Sobolewski. Kolejna nagroda, Specjalne Wyróżnienie Kongresu Kobiet, również przyznane po raz pierwszy, trafiło na ręce Jadwigi Król, Pełnomocniczki Kongresu Kobiet na Warmii i Mazurach. V KONGRES KOBIET Piąty, jubileuszowy Kongres Kobiet odbył się w dniach czerwca 2013 r. w Sali Kongresowej, pod hasłem: Partnerstwo, Różnorodność, Solidarność. Przyjechało na niego ponad 8,5 tys. osób z całej Polski i ze świata. W organizacji pomagała nam 200-osobowa grupa wolontariuszek i wolontariuszy, a przebieg sesji plenarnych i paneli relacjonowało ponad 400 przedstawicielek i przedstawicieli mediów. To ogólnopolskie spotkanie kobiet było imponujące także pod względem toczących się dyskusji. Zorganizowanych zostało 5 sesji plenarnych, które odbyły się w Sali Kongresowej, 25 paneli równoległych, 2 Okrągłe Stoły i 7 warsztatów. Tematyka była różnorodna - kobiety w sporcie i służbach mundurowych, relacje z bliskimi i obcokrajowcami, różne odmiany feminizmu, feminizm w kościele, przeciwdziałanie przemocy, kobiety na rynku pracy, w mediach, w biznesie. Kongres Kobiet tradycyjnie zakończył się wystąpieniem przewodniczącego Rady Ministrów, Premiera Donalda Tuska, który przedstawił działania rządu, które zostały podjęte od ostatniego Kongresu, jako reakcja na jego postulaty oraz propozycje zmian Gabinetu Cieni przedstawiane na wspólnych spotkaniach (ratyfikacja konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; ściganie gwałtu z urzędu; wprowadzenie poprawek do ustawy żłobkowej; refundacja zabiegów in vitro; przyjęcie 30% kwot w spółkach skarbu państwa; prace nad zlikwidowaniem dyskryminacji płci w podręcznikach szkolnych; wyrównanie płac kobiet i mężczyzn; szybkie urzeczywistnienie zapisu o wynagrodzeniu dla osób zajmujących się całodobowo osobami niepełnosprawnymi; programy aktywizacyjne dla kobiet w związku z podniesieniem wieku emerytalnego). Goście specjalni: Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy, premier Donald Tusk, prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałkini Sejmu Wanda Nowicka, Księżna Ameera Bint Aidan Bin Nayef Al-Taweel z Arabii Saudyjskiej oraz przedstawicielki 31 krajów z całego świata.

12 Laureatką Nagrody V Kongresu Kobiet została prof. Małgorzata Fuszara. Laudację wygłosiła Barbara Labuda. Po raz drugi nagrodzono też mężczyznę. Laureatem Nagrody Diversity został Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce. Nagrodę wręczyła Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska Rajewicz. Mówiła o wysiłku, jaki włożył nagrodzony w walkę o prawa polskich ojców. Jest to człowiek, który przenika wszystkie mury urzędów i robi to z wielką gracją i wdziękiem. Natura dała mu talenty, które pozwoliły mu walczyć o prawa człowieka z wielkim oddaniem i sumiennością, podkreślała Kozłowska-Rajewicz.

13 VI KONGRES KOBIET VI Kongres Kobiet odbył się w dniach 9 i 10 maja 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki. Miał szczególny charakter z uwagi na dwie ważne rocznice 25-lecie transformacji ustrojowej i 10-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział ponad 9 tys. osób (przeważnie kobiet) z całej Polski. Dotarły też delegacje z kilkunastu krajów Europy Estonii, Litwy, Łotwy, Czech, Niemiec, Francji, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Bułgarii a także ze Stanów Zjednoczonych, Tunezji i Indii, skąd gościliśmy kilkuosobową delegację feministek. Hasła VI Kongresu Kobiet brzmiały wspólnota, równość, odpowiedzialność. W organizacji VI Kongresu pomogło 115 wolontariuszy. Przebieg sesji (było ich 5), paneli (33) i warsztatów (11) i Okrągłego Stołu relacjonowało ponad 200 przedstawicielek i przedstawicieli mediów. Pierwszy dzień VI Kongresu Kobiet minął pod znakiem centrów tematycznych (9): Kongresowego, Edukacyjnego, Ekonomiczno-Biznesowego, Kultury, Samorządowego, Spraw Publicznych, Zdrowotnego, Zielonego i Europejskiego, w ramach którego obradował Czwarty Okrągły Stół Ministrów UE ds. Równości Płci. Jego hasło Równość kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sesje Europejska Solidarność i Wszystko, co chcesz wiedzieć o gender. Dzień pierwszy Kongresu zakończył energetyzujący koncert Justyny Steczkowskiej, natomiast dzień drugi otworzyła nowość Hymn Kongresu Kobiet w wykonaniu mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd (słowa Agnieszka Szygenda, muzyka Bogdan Kierejsza). Podczas sesji Pola walki: prawa, ciało, gospodarka, język, władza, samorządność rozmówczynie podsumowały 25-lecie transformacji. Wokół problematyki związanej z równością i mechanizmami, które ją wprowadzają i chronią, toczyła się debata Wymiary równości: rodzina, dom, kariera, praca. Za hit kongresowego programu uznano film-sondę Co to jest gender? natomiast ważnym punktem był występ ukraińskiej gwiazdy piosenki, a zarazem aktywistki, kobiecej twarzy Majdanu, Rusłany Łyżyczko, która apelowała do kobiet, żeby wpływały na mężczyzn, by powstrzymać wojnę. VI Kongres Kobiet przyjął uchwałę list poparcia dla kobiet na Ukrainie, który zaczyna się od słów: Sytuacja wojny, kryzysu, destabilizacji uderza we wszystkich ludzi bez wyjątku, jednak w kobiety w szczególności. Dyskryminowane w czasach pokoju, heroicznie zaradne w czasach kryzysu, są największymi ofiarami czasów zamętu i konfliktów zbrojnych.

14 Sesjom i panelom towarzyszyły warsztaty i inne atrakcje (np. zwiedzanie z Joanną Mytkowską kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zwiedzanie stoisk wydawnictw książkowych i innych firm z asortymentem i ofertami skierowanymi szczególnie dla kobiet). Punktem kulminacyjnym drugiego dnia było wystąpienie prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, który jak co roku, relacjonował działania rządu na rzecz kobiet. Następnie Danuta Hübner wręczyła mu postulaty VI Kongresu Kobiet. Goście specjalni: Pierwsza dama Anna Komorowska, premier Donald Tusk, marszałkini Sejmu Ewa Kopacz, wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka i prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Laureatką Nagrody VI Kongresu Kobiet została pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej, Danuta Hübner, natomiast Nagrodę Diversity otrzymał dziennikarz Piotr Pacewicz feminista, propagujący różnorodność.

15 POSTULATY VI KONGRESU KOBIET 1. Wprowadzenie suwaka naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych; 2. Szybka ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz wprowadzenie w życie jej zaleceń; 3. Monitorowanie i eliminowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami; 4. Równa płaca za pracę tej samej wartości; 5. Zwiększenie ściągalności alimentów (poprzez wysokie grzywny lub wyroki bez zawieszenia). W Polsce 1/3 dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych, państwo się nimi nie interesuje, a ściągalność alimentów wynosi 12 proc. (w Europie ok. 80 proc.), a także wprowadzenie obowiązkowych urlopów rodzicielskich dla ojców; 6. Uchwalenie ustawy o związkach partnerskich; ratyfikacja europejskiej Karty Praw Podstawowych i zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej; 7. Zorganizowanie okrągłego stołu poświęconego spójnej i skutecznej polityce poświęconej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom z udziałem reprezentantek Kongresu Kobiet; 8. Przywrócenie kobietom praw do kontrolowania własnej rozrodczości w tym prawa do edukacji seksualnej dla wszystkich od szkoły podstawowej (bo tylko wiedza może chronić przed pedofilią); 9. Wspieranie zielonych miejsc pracy dla kobiet oraz demokratycznych sposobów kształtowania polityki energetycznej na wszystkich szczeblach (krajowym i lokalnym); 10. Pełne wdrożenie unijnej Dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

16 INICJATYWY KONGRESU KOBIET ŚLADAMI KOBIET Spacery śladami wybitnych, choć trochę zapomnianych kobiet, które działały, mieszkały lub zostały pochowane w Warszawie. Październik Spacer śladami kobiet-edukatorek: Stefanii Sempołowskiej, Ireny Tuwim, Narcyzy Żmichowskiej, Zuzanny Ginczanki i Ireny Sendlerowej. Listopad Spacer śladami niezwykłych kobiet pochowanych na warszawskich Powązkach: Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej, Narcyzy Żmichowskiej, Janiny Lewandowskiej, Jadwigi Łuszczewskiej pseud. Deotyma, Marii Wisnowskiej, Michaliny Mościckiej, Lucyny Winnickiej, Marii Grzegorzewskiej, Marii Radomskiej, Marii Ginter i Zofii Sadowskiej.

17 OCZAMI KOBIET najlepsze filmy z kobiecej perspektywy, cykl filmowy Kongresu Kobiet i Kina Luna. Oczami kobiet to cykl filmów, który przybliża widzom świat widziany z kobiecej perspektywy. Wszystkie zaprezentowane filmy dotykają tematyki, którą często pomija kino męskie. Kobiety odkrywają przed widzami nowe, nieznane obszary rzeczywistości ich osobiste, skupione na emocjach kino, stanowi świeży powiew w zdominowanym przez mężczyzn świecie filmu.

18 Kalendarium Kongresu Kobiet czerwca I Kongres Kobiet Polskich 20 lat transformacji Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 21 listopada Ogólnopolski dzień zbierania podpisów pod ustawą parytetową grudzień Konferencje Regionalne Kongresu Kobiet w Szczecinie, Katowicach, Krakowie 21 grudnia Złożenie w Sejmie ustawy parytetowej i 150 tys. podpisów poparcia 2010 styczeń Powstanie Stowarzyszenia Kongres Kobiet 18 lutego Pierwsze czytanie ustawy parytetowej w Sejmie 19 marca Powstaje strona Kongresu Kobiet na Facebooku, Blipie i Twitterze maj Premiera książki Czas na kobiety. Rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet autorstwa Aleksandry Pawlickiej czerwca II Kongres Kobiet Czas na wybory! Czas na kobiety! Czas na solidarność! Pałac Kultury i Nauki oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 sierpnia Spotkanie przedstawicielek Kongresu Kobiet z posłankami 23 września Manifestacja parytetowa pod Sejmem RP oraz wręczenie petycji marszałkowi Sejmu wrzesień, październik Szkolenia dla kandydatek w wyborach samorządowych we wszystkich województwach wrzesień-grudzień Konferencje Regionalne Kongresu Kobiet Czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze : Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce, Opole, Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Poznań, Warszawa 16 listopada Spotkanie uczestniczek szkoleń Kongresu Kobiet z Bronisławem i Anną Komorowskimi w Pałacu Prezydenckim stycznia SUKCES KONGRESU KOBIET: Prezydent RP podpisał ustawę kwotową, gwarantującą kobietom 35% miejsc na listach wyborczych 21 lutego Kongres Kobiet uruchomił kanał TV na You Tube 23 lutego SUKCES KONGRESU KOBIET: Prezydent RP podpisał ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech, tzw. żłobkową 7 marca Powstaje Gabinet Cieni Kongresu Kobiet 11 kwietnia Powstaje Biuro Prasowe Kongresu Kobiet września III Europejski Kongres Kobiet Quo vadis Polsko, quo vadis świecie?, Pałac Kultury i Nauki, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 16 grudnia Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania po raz pierwszy gościem specjalnym na Radzie Programowej Kongresu Kobiet

19 lutego Premier Donald Tusk na Radzie Programowej Kongresu Kobiet konsultuje projekt rządowej reformy emerytalnej 7 marca Gabinet Cieni Kongresu Kobiet przedstawia Premierowi Donaldowi Tuskowi propozycje do ustawy reformy emerytalnej 10 marca Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie 22 czerwca I Podlaski Kongres Kobiet w Białymstoku 4 lipca Spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z Premierem Donaldem Tuskiem w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady Europy dot. przemocy wobec kobiet września IV Kongres Kobiet Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa wrzesień-listopad 2013 luty-marzec Regionalne Kongresy Kobiet w Zielonej Górze, Pyrzycach, Poznaniu, Lublinie Regionalne Kongresy Kobiet w Koninie, Pile, Koszalinie 8 marca Spotkanie Gabinetu Cieni z Premierem Donaldem Tuskiem kwiecień-maj Regionalne Kongresy Kobiet w Tomaszowie Mazowieckim, Płocku, Łodzi, Gdańsku kwietnia I Kongres Kobiet w Wielkiej Brytanii czerwca V Kongres Kobiet, Partnerstwo, Różnorodność, Solidarność 3-6 lipca Kongres Kobiet na Heineken Open er Festival 2013 sierpień-wrzesień wrzesień-grudzień 3 turnusy Letniej Akademii Kongresu Kobiet Kongresy Kobiet w Goleniowie, Mrągowie, Białymstoku, Lublinie, Zielonej Górze, Elblągu, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Pyrzycach, Cieszynie październik-grudzień Konferencje Superwoman na Rynku Pracy w Toruniu, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Warszawie 2014 luty-marzec Konferencje Superwoman na Rynku Pracy w Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie, Białymstoku, Olsztynie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gdańsku 4 marca Spotkanie przedstawicielek Kongresu Kobiet z Nuncjuszem Apostolskim (w odpowiedzi na list Kongresu do Papieża Franciszka) 6 marca Spotkanie Gabinetu Cieni z Premierem Donaldem Tuskiem marzec-kwiecień Regionalne Kongresy Kobiet w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Koninie 9-10 maja VI Kongres Kobiet Wspólnota, Równość, Odpowiedzialność, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

20 Czas na kobiety Rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet Aleksandra Pawlicka, Fundacja Aletheia (2010) HENRYKA BOCHNIARZ W trakcie przygotowań I Kongresu ktoś przychodził i mówił, że warto podjąć taki a taki temat. Mówiłam: Bierz i rób to. Nie mamy żadnych struktur, jesteśmy pospolitym ruszeniem, co zrobimy, to będzie. Wtedy okazało się, jak wiele jest aktywnych, pełnych zaangażowania kobiet. I nagle otwierają się drzwi i zaczyna walić tłum. Ten tłum był niesamowity. Od pierwszej chwili tak pełen energii, że jedyne, co mogłyśmy wtedy zrobić, to płynąć z tą falą. Gdybyśmy wtedy rzuciły hasło: Na Belweder!, to te kobiety ruszyłyby bez chwili zastanowienia. MAGDALENA ŚRODA Stoczniowcy i Lech Wałęsa w 1980 roku mieli dziesiątki postulatów, ale wiedzieli, że aby coś ugrać, trzeba skupić się na jednym wolnych związkach zawodowych. My podobnie. Postulatów mamy ponad dwieście, a skupiamy się na jednym parytecie. Bo od tego zależy wszystko inne. Wartością Kongresu jest to, że porzucamy postawę petenta i zaczynamy brać. O władzę się nie prosi, władzę się bierze. Immanuel Kant mówił myśleć więcej w znaczeniu przekraczać granice, narzucone ograniczenia. My właśnie myślimy więcej i chcemy do tego myślenia przekonać także innych. JOLANTA KWAŚNIEWSKA Gigantyczny potencjał kobiet jest w naszym kraju źle wykorzystywany. Dlatego też postanowiłyśmy powiedzieć głośno: nic o nas bez nas. My też chcemy mieć wpływ na podejmowane decyzje, zwłaszcza te mające przełożenie na życie obywateli, na rodzinę KAZIMIERA SZCZUKA [Na I Kongresie Kobiet] okazało się, że to, co mówią feministki, jest słuchane przez kobiety, które z feminizmem nie miały dotychczas do czynienia. Mało tego, jest pożądane i afirmowane. Że te wszystkie kobiety od dawna to wiedzą, ale głośno dotychczas tego nie wypowiadały. Z kolei dla nas, feministek, ich entuzjazm był uskrzydlający. Jakbyśmy padły sobie wszystkie naraz w objęcia.

21 OLGA KRZYŻANOWSKA To, co najcenniejszego może zrobić Kongres dla kobiet, to dać im poczucie pewności siebie. Nie jak dotychczas, że kobieta odwala robotę i potem znika. Mówi: To nie moja zasługa, to nic wielkiego. Chodzi o to, by kobiety miały odwagę mówić: Tak, to ja zrobiłam. Potrafię. Mogę. Chcę. AGNIESZKA GRAFF Kongres przerwał nałóg uwznioślania i sentymentalizowania spraw kobiecych, przerwał też ironicznokpiarską konwencję mówienia o naszych prawach. Ta zmiana tonu w debacie publicznej to jest istotny przełom. DANUTA HÜBNER Wprowadzenie parytetów to tylko wierzchołek góry lodowej. W gruncie rzeczy chodzi o coś znacznie głębszego, o zainicjowanie procesu zmian, które przeorają świadomość społeczną. Z jakiegoś powodu Bóg czy natura, jak to woli stworzył dwie płcie. Z jakiegoś powodu obie te płcie obdarzone zostały zdolnością myślenia, kolektywnego działania, kreatywnością. Z jakiego więc powodu kobiet nie ma tam, gdzie powinny być? Czas na odpowiedź. MAŁGORZATA FUSZARA Parytet sprawi, że równość przestanie być wartością deklaratywną. Dziś nikt nie neguje potrzeby większego udziału kobiet w polityce, tak jak nikt nie neguje wysokiego wykształcenia kobiet. Faktów się nie neguje, ale możemy czekać następne kilkaset lat aż to się wyrówna albo zbudować mechanizm, który sprawę przyspieszy. Parytet popierają co wynika z badań zarówno kobiety zajmujące wysokie stanowiska, jak i gospodynie domowe, osoby wierzące i niewierzące, lewicowe i prawicowe. Kongres tę jedność kobiet potwierdził, a także to, że będziemy jej już zawsze pilnowały. Od rozwiązań parytetowych nie ma odwrotu. MARIA JANION Kiedy uświadamiamy sobie wspólnotowy charakter męskich społecznych wzorów i ofiarniczy charakter wzoru kobiecego, zaczynamy rozumieć, że kobiety w Polsce nigdy nie uzyskają wpływu na stanowienie prawa, na formowanie symboli i w ogóle na sferę publiczną, jeśli nie zaczną tworzyć własnych wspólnotowych więzi. W tym sensie kobieca solidarność wciąż obśmiewana i demaskowana jako fikcja rzeczywiście jest naszym wspólnym zbiorowym obowiązkiem. Dziś konieczne jest tworzenie nowych, świeckich wspólnot, z których najbardziej liczną, choć zapewne niejednorodną, powinna być wspólnota kobiet, zdolna do przezwyciężenia wpływu religii na prawo, system ochrony zdrowia, naukę i edukację.

Czym jest KONGRES KOBIET

Czym jest KONGRES KOBIET PRZEWODNIK Czym jest KONGRES KOBIET ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı? Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę! Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU

Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU Stowarzyszenie Kongres Kobiet KOBIETY DO WŁADZY DROGA DO SUKCESU Gdynia, 2 grudnia 2010 Bożena Wawrzewska Stan wyjściowy: W polskiej polityce kobiet jest za mało: 20 proc. w Sejmie, 8 proc. w Senacie W

Bardziej szczegółowo

Czym jest Kongres Kobiet

Czym jest Kongres Kobiet Przewodnik Czym jest Kongres Kobiet? Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę! Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI KONGRES KOBIET

ŁÓDZKI KONGRES KOBIET 20.04.2013 Partnerstwo i Kreatywność ŁÓDZKI KONGRES KOBIET przygotowuje Partnerstwo ŁÓDŹ dla KOBIET www.lodzkikongreskobiet.pl O Kongresie Kobiet Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny,

Bardziej szczegółowo

Czym jest KONGRES KOBIET

Czym jest KONGRES KOBIET PRZEWODNIK 2 Czym jest KONGRES KOBIET ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı? Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa,

Bardziej szczegółowo

www.lodzkikongreskobiet.pl, info@lodzkikongreskobiet.pl

www.lodzkikongreskobiet.pl, info@lodzkikongreskobiet.pl Misją Organizatorek Łódzkiego Kongresu Kobiet jest integracja kobiet, inspirowanie ich do wzajemnego wspierania, rozwoju, do odkrywania własnych pasji. Pragniemy aby kobiety wymieniały się ze sobą doświadczeniem,

Bardziej szczegółowo

V LUBUSKI KONGRES KOBIET

V LUBUSKI KONGRES KOBIET V LUBUSKI KONGRES KOBIET Zielona Góra, 12 października 2013r. POLITYKA PRORODZINNA Pierwsze mieszkanie Ciąża Narodziny dziecka Opieka nad dzieckiem Pierwsze kroki w edukacji Wyzwania demograficzne Do 2030r.

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

Joanna Piotrowska ( Feminoteka ) odniosła się do pierwszych deklaracji na ten temat,

Joanna Piotrowska ( Feminoteka ) odniosła się do pierwszych deklaracji na ten temat, Rozpoczęło się już 16 Dni Działań przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Dotyczy: Działań rządu na rzecz podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Bardziej szczegółowo

Danuta Pecyna Urszula Chachulska-Tomaszczak Małgorzata Drabik RAZEM W EUROPIE

Danuta Pecyna Urszula Chachulska-Tomaszczak Małgorzata Drabik RAZEM W EUROPIE wstep:gimnazjum 2009-11-16 00:15 Page 1 Danuta Pecyna Urszula Chachulska-Tomaszczak Małgorzata Drabik RAZEM W EUROPIE 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 im. J. Kochanowskiego w Koluszkach 1999-2009

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŁÓDZKIEGO KONGRESU KOBIET DECYZJE KOBIET 22.03.2014 SOBOTA

PROGRAM II ŁÓDZKIEGO KONGRESU KOBIET DECYZJE KOBIET 22.03.2014 SOBOTA PROGRAM II ŁÓDZKIEGO KONGRESU KOBIET DECYZJE KOBIET 22.03.2014 SOBOTA 8.00-9.30 Rejestracja uczestniczek i uczestników 9.30-10.30 Powitania i otwarcia II Łódzkiego Kongresu Kobiet dokonają: Prezeska Kongresu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2013 godz. 14:27:17 Numer KRS: 0000206104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Media równych szans. Kobiety w publicystycznych audycjach telewizyjnych o tematyce wyborczej 2014 2015 r.

Media równych szans. Kobiety w publicystycznych audycjach telewizyjnych o tematyce wyborczej 2014 2015 r. Media równych szans Kobiety w publicystycznych audycjach telewizyjnych o tematyce wyborczej 2014 2015 r. Ramy prawne, ustawa o radiofonii i telewizji Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dr Ewa Lisowska, SGH

Prowadząca: Dr Ewa Lisowska, SGH Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Rynek i płeć Dr Ewa Lisowska, SGH Zapoznanie z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku, jej uwarunkowaniami i sposobami przeciwdziałania nierównemu traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. Pani

Pan. Donald Tusk. Pani Warszawa, 21 lutego 2011r. Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Pani Elżbieta Radziszewska Sekretarz Stanu Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

III Lubuski Kongres Kobiet. 22 października 2011 r.

III Lubuski Kongres Kobiet. 22 października 2011 r. III Lubuski Kongres Kobiet 22 października 2011 r. Prezentacja wniosków i emocji z III Europejskiego Kongresu Kobiet w Warszawie dr Anita Kucharska-Dziedzic Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Myśli Obywatelskiej Orzeł przy XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

STATUT. Klubu Myśli Obywatelskiej Orzeł przy XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku STATUT Klubu Myśli Obywatelskiej Orzeł przy XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku ROZDZIAŁ PIERWSZY Postanowienia Ogólne 1. Klub Myśli Obywatelskiej Orzeł, działający przy XV Liceum

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO WIEKU ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) Zebranie założycielskie Członkowie 1. Stowarzyszenie UTW Andrychów 2. Stowarzyszenie Gliwicki UTW 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ranking polityków polskich

Ranking polityków polskich Ranking polityków polskich w głównych wydaniach programów informacyjnych w stacjach ogólnopolskich (-0 listopada 00 roku) Warszawa, grudzień 00 Ranking polityków polskich w listopadzie 00 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej OFERTA WSPÓŁPRACY Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej Termin wydarzenia: 29 września 1 października 2016 r. Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2012 r. Strona 1 z 11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KONGRES KOBIET ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2012 r. Stowarzyszenie Kongres Kobiet (dalej Stowarzyszenie ) działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 13 września 2012r. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP Szanowna Pani Marszałek, Szanowny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI Szanowni Państwo, Od pięciu lat, dzięki poparciu milionów Polek i Polaków, mam zaszczyt służyć Polsce jako Prezydent RP. Obiecywałem Państwu, że będę reprezentował wszystkich Polaków,

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach PO KL

Zasada równości szans w projektach PO KL Zasada równości szans w projektach PO KL Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Słownik GENDER Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Krystyna Frąszczak Wiceprezes Zarządu Federacji, Prezes UTW w Tarnobrzegu UTW W POLSCE Aktualnie w kraju jest ponad 350 UTW i zrzeszają

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Program konferencji I dzień 27.06.2012 środa 10.00 12.00 Rejestracja uczestników (serwis kawowy) Otwarcie konferencji 12.00 Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011. Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski)

Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011. Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski) Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011 Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski) Plan prezentacji Charakterystyka materiału źródłowego Charakterystyka spotu Sposób analizy danych

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja BADANIE A PRAKTYKA Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja Iwona Anna Wiśniewska 15 czerwca 2011 r. KRÓTKI RYS ZJAWISKA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży budżet: 37 mln

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSA Federacja FOSa Związek stowarzyszeń działających

Bardziej szczegółowo

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, 24 czerwca 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.)

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) Dokument opracowany na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej, realizowanego w ramach programu, finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. 68-100 Żagań, ul. Pomorska 7 tel. 684787680 sekretariat@zstil.zagan.

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. 68-100 Żagań, ul. Pomorska 7 tel. 684787680 sekretariat@zstil.zagan. Żagań, 19.02.2014 r. ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA Zespół Szkół Technicznych i Licealnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "90 LAT KOBIET W POLICJI"

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 90 LAT KOBIET W POLICJI Strona znajduje się w archiwum. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "90 LAT KOBIET W POLICJI" W ramach Centralnych Obchodów Święta Policji, które odbywają się w dniach 23-26 lipca w Warszawie, dziś w Sali

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek

animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek Strona 1 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) serdecznie zapraszam na seminarium Dodaj nową jakość o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Promocja zatrudnienia Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych BIULETYN INFORMACYJNY grudzień 2013 LEKCJE SZKOLENIA w lubelskich liceach W NUMERZE POLECAMY : Promocja zatrudnienia Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Załącznik 5 do SZOOP WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO Szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Rady KSOiW z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdro

Spotkanie Rady KSOiW z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdro Zmiany: 15.02.2016r.- dodano film Zmiany, jakie planujemy w oświacie, nie mogą odbyć się kosztem nauczycieli - mówiła minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony przez uczestników projektu Dyskryminacja? Działam przeciw! w ich środowiskach lokalnych. W badaniu ankietowym

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW

SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW SPOTKANIE NOWOROCZNE DOLNOŚLĄSKICH PRACODAWCÓW Partner główny wydarzenia Partner wydarzenia Patronat medialny 16 stycznia 2015, Krzyżowa 2015 rok Cele i priorytety działalności Dolnośląskich Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014 Urząd Miasta w Dzierżoniowie Plan Spotkania I. Sprawy organizacyjne i informacyjne (14:00 14:30) 1. Przekazanie informacji z Konferencji

Bardziej szczegółowo

rodzina-i-kariera.infor.pl

rodzina-i-kariera.infor.pl rodzina-i-kariera.infor.pl OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM 1 STYCZNIA 27 MARCA 2014 r. Warszawa, 09.05.2014 r. Projekt rodzina-i-kariera.infor.pl realizowany jest w partnerstwie przez Next.pl

Bardziej szczegółowo