Czym jest KONGRES KOBIET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest KONGRES KOBIET"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK

2 Czym jest KONGRES KOBIET ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı? Największy ruch społeczny w Polsce, który stale rośnie w siłę! Inicjatywa zrzeszająca osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców, gospodynie domowe i inne osoby. Skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, środowisk, przynależności społecznej, partyjnej, organizacyjnej, środowiskowej, zawodowej. Nie jest reprezentacją żadnej partii politycznej ani nie utożsamia się z żadnymi politycznymi interesami czy programami. W niektórych swoich celach jest polityczny, ale ponadpartyjny. Instytucjonalną i prawną emanacją Kongresu jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Kongres Kobiet to coroczna Wielka Konferencja, która odbywa się w Warszawie w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Spotyka się tam prawie kobiet z całej Polski, którym bliskie są idee Kongresu: idee demokracji, równości płci, dobrobytu, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości, wolności i tolerancji. Kongres Kobiet to również wiele całorocznych inicjatyw, spotkań regionalnych, szkoleń i debat; kobiety spotykają się zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak również w miastach powiatowych, gminach i wsiach. Celem wszystkich kongresowych spotkań jest podnoszenie świadomości, wymiana informacji o aktywności i problemach kobiet w Polsce, wzajemna pomoc, budowanie więzi, solidarność, formułowanie postulatów oraz stwarzanie mechanizmów służących ich realizacji.

3 Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin: 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty). 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. 3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn. 4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans i możliwości kobiet. 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet. 6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia in vitro). 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet. 8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej). 9. Promocji działalności kulturotwórczej kobiet. 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich. Nadrzędnym postulatem przyświecającym wszystkim powyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wychowawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości.

4 w w w. kongreskobiet. pl WIĘCEJ KOBIET W PARLAMENCIE PARYTETY Realizacja poszczególnych celów działań i postulatów Kongresu Kobiet nie ma charakteru autonomicznego, za każdym razem chodzi (również) o wzmacnianie kobiecej solidarności, budowanie społecznego kapitału, urzeczywistnianie społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie umiejętności uczestniczenia w debacie. I tak na przykład: z inicjatywy Kongresu Kobiet powstał w 2009 roku obywatelski projekt ustawy zwiększającej udział kobiet na listach wyborczych, zakładający zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. By projekt był rozpatrzony przez Sejm, należało zebrać co najmniej 100 tys. podpisów. Zebrałyśmy znacznie więcej. Równie ważny jak sam sukces projektu był proces, który do niego prowadził: organizowanie zbiórek podpisów, poszerzone debaty, spotkania regionalne, upowszechnienie inicjatywy. Akcję zbierania podpisów wsparło wiele środowisk i grup społecznych, a także wiele znanych i cenionych osób, m.in. Krystyna Janda, Andrzej Wajda, premier Donald Tusk, prof. Wiktor Osiatyński, Kora Jackowska, Henryk Wujec, Radosław Sikorski, Michał Boni, Maciej Płażyński, Tomasz Lis, Urszula Dudziak, Zbigniew Hołdys. Ustawa gwarantująca 35-procentowy udział kobiet na listach wyborczych została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 roku, a Kongres Kobiet, społeczeństwo obywatelskie i wzajemna solidarność kobiet zostały poważnie wzmocnione.

5 Rada Programowa Kongresu Kobiet Rada Programowa to grupa kobiet związana z kongresową inicjatywą od początku powstania ruchu w 2009 r. W jej prace początkowo zaangażowało się kilkadziesiąt aktywnych kobiet polityczek, naukowczyń, przedsiębiorczyń, działaczek społecznych, ministrów, kobiet kultury, dziennikarek, kobiet o różnych poglądach, zawodach, pochodzących z różnych środowisk i stron Polski, ale mających wspólny cel, jakim była organizacja I Kongresu Kobiet. Obecnie Rada Programowa stale się powiększa i liczy już ponad 250 kobiet, które aktywnie włączają się w bieżące działania Kongresu i podejmują decyzje w kluczowych dla ruchu kwestiach. Rada Programowa ustala program Kongresu i wiodące kierunki jego działań. Pełny skład aktualnej Rady Programowej można znaleźć na stronie Gabinet Cieni Kongresu Kobiet Gabinet Cieni został powołany do życia 7 marca 2011 roku przez kobiety aktywnie działające w Kongresie Kobiet i zaangażowane na różne sposoby w życie polityczne i społeczne kraju. Gabinet Cieni jest konstruktywną propozycją alternatywnych działań rządu, jest krytyczny wobec bieżącej polityki, komentuje ją i ocenia, ale nie pełni funkcji opozycyjnych. Gabinet Cieni monitoruje działania polityków i polityczek, poleca ich uwadze obszary ważne dla kobiet a ignorowane przez decydentów. W skład Gabinetu Cieni wchodzą kobiety reprezentujące różne środowiska i poglądy. Łączy je wspólna troska o trwały i stabilny rozwój naszego kraju.

6 Lista Członkiń Gabinetu Cieni Danuta Hübner Premierka Henryka Bochniarz Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Teresa Kamińska Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych Małgorzata Fuszara Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji Maria Pasło-Wiśniewska Ministra Finansów Beata Stelmach Ministra Spraw Zagranicznych Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Ministra Skarbu Bogusława Matuszewska Ministra ds. Energetyki i Środowiska Magdalena Środa Ministra Edukacji, Nauki i Sportu Katarzyna Duczkowska-Małysz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Anna Karaszewska Ministra Pracy Olga Krzyżanowska Ministra Zdrowia Solange Olszewska Ministra Infrastruktury Eleonora Zielińska Ministra Sprawiedliwości Kazimiera Szczuka Ministra Kultury Barbara Labuda Ministra Świeckości Państwa i Wielokulturowości Małgorzata Okońska-Zaremba Wiceministra Rozwoju, Przedsiębiorczości i Innowacyjności Dorota Warakomska Rzeczniczka Stowarzyszenie Kongres Kobiet Stowarzyszenie Kongres Kobiet powstało 28 stycznia 2010 roku. Stanowi instytucjonalną emanację Kongresu Kobiet. Główne cele Stowarzyszenia to podejmowanie działań, mających na celu propagowanie idei Kongresu Kobiet, m.in. aktywizację zawodową, polityczną i samorządową kobiet oraz wspieranie kobiet w podejmowanej przez nie działalności. Statut Stowarzyszenia jest dostępny na stronie

7 Kongresy Kobiet. Krótka historia I KONGRES KOBIET Odbył się w dniach czerwca 2009 r. pod hasłem 20 lat transformacji Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet!. Do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przyjechało kilka tysięcy Polek z całego kraju. Na spotkaniu podsumowano wkład kobiet w historię ostatniego 20-lecia. Oprócz trzech debat plenarnych odbyło się 14 paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. kobietom w samorządach, biznesie i na rynkach pracy, zdrowiu kobiet, a także przemocy domowej. Kongres sformułował 135 postulatów dotyczących polityki, samorządów, rynków pracy, przedsiębiorczości, związków zawodowych, zdrowia, edukacji, nauki, mediów, przemocy, alimentów, mniejszości narodowych, emerytur, grupy 50+, handlu kobietami oraz ochrony praw kobiet. Dwa główne to: wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych oraz powołanie niezależnego rzecznika/rzeczniczki ds. równości. Goście specjalni: Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, prof. Maria Janion, Melanne Verveer Ambasadorka ds. Kobiet w Departamencie Stanu USA, Hillary Clinton amerykańska szefowa dyplomacji. Tytułem Polki Dwudziestolecia została uhonorowana Henryka Krzywonos-Strycharska. Laudację wygłosiła Krystyna Janda.

8 II KONGRES KOBIET Odbył się czerwca 2010 r. w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych pod hasłem Czas na wybory! Czas na kobiety! Czas na solidarność!. Na spotkanie przybyło kilka tysięcy kobiet z całej Polski. W czasie Kongresu, oprócz 14 paneli tematycznych, warsztatów i sesji, odbyła się debata prezydencka z udziałem Grzegorza Napieralskiego, Andrzeja Olechowskiego i Waldemara Pawlaka, a także prawybory prezydenckie. Główne postulaty: natychmiastowe uchwalenie ustawy kwotowej; wprowadzenie parytetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego; lepsza kontrola nad działaniami rządu na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn; coroczny raport w Sejmie o sytuacji kobiet, skuteczna polityka prorodzinna (w szczególności dofinansowanie żłobków i przedszkoli), refundacja zapłodnienia in vitro, ochrona kobiet i dzieci przed przemocą, reforma systemu edukacji, aby przeciwdziałał on dyskryminacji kobiet. Goście specjalni: Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wraz z małżonką, Anną Komorowską oraz Małgorzata Tusk. Bronisław Komorowski wystąpił na scenie z przesłaniem do uczestniczek. Obiecał, że podpisze ustawę kwotową, gdy tylko zostanie ona uchwalona przez Parlament. Nagrodę Kongresu Kobiet otrzymała prof. Maria Janion. Laudację wygłosiła Henryka Krzywonos- Strycharska.

9 III EUROPEJSKI KONGRES KOBIET 17 i 18 września 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się III Europejski Kongres Kobiet, który był jednym z wydarzeń prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Ponad 7 tysięcy kobiet z całej Polski debatowało o priorytetowych wyzwaniach stojących przed Polską i światem. Odbyło się 6 sesji plenarnych dot. polityki, gospodarki, pracy, praw i solidarności; 30 warsztatów, wykładów i prezentacji m.in. o kobietach w wojsku, równościowym rodzicielstwie, feminizacji systemu opieki, edukacji seksualnej czy przedsiębiorczości kobiet wiejskich; 6 biznesowych sesji równoległych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w ramach seminarium Różnorodność, Efektywność, Sukces. Ważnym wydarzeniem był Okrągły Stół Europejskich Ministrów i Ministerek ds. Równości, który odbył się drugiego dnia Kongresu pod hasłem Europa jest kobietą!. Główne postulaty dotyczyły trzech priorytetowych kwestii: równości, wolności i solidarności; m.in. suwak na listach wyborczych; 40% kobiet w zarządach spółek i radach nadzorczych; wyrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach; zwalczanie przemocy wobec kobiet; wsparcie państwa w opiece nad osobami zależnymi; wsparcie kobiet na rynku pracy (szczególnie z grupy 50+, oraz grupy dopiero wchodzących na rynek, gdzie brakuje solidarności międzypokoleniowej). Goście specjalni: Viviane Reding europejska polityczka głęboko zaangażowania w sprawy kobiet i równego statusu, prof. Ann Snitow ikona amerykańskiego feminizmu społecznego, Constance Morella i Path Shroeder kongreswomenki ze Stanów Zjednoczonych, Brigitte Gresy francuska inspektor generalna ds. społecznych, Pierwsza Dama Anna Komorowska, Jolanta Fedak, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ludwik Sobolewski prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Nagrodę Kongresu Kobiet otrzymała Olga Krzyżanowska. Laudację wygłosiła prof. Magdalena Środa.

10 IV KONGRES KOBIET IV Kongres Kobiet odbył się w dniach września 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod hasłem Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność. Do udziału w nim zarejestrowało się prawie 10 tys. osób, z czego na Kongresie pojawiło się ok. 7,5 tys. Zorganizowanych zostało 5 sesji planarnych, które odbyły się w Sali Kongresowej, 20 paneli równoległych, 3 okrągłe stoły, 7 warsztatów i 1 debata. IV Kongres w dużej mierze skierowany był do mieszkanek wsi i mniejszych miejscowości, którym nie brakuje przedsiębiorczości, ale narzędzi wspierających ich inicjatywę. Rozmawiano m.in. o firmach rodzinnych, żłobkach, zarządzaniu finansami, opiece nad osobami zależnymi, edukacji, macierzyństwie, przemocy czy przywództwie. Główne postulaty: stworzenie i finansowanie sieci wiejskich centrów edukacyjno-kulturowych; instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi oraz promocja równego udziału obojga rodziców w opiece i wychowaniu; ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; wprowadzenie parytetu i przemienności płci na listach wyborczych, 40% kwoty w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej; eliminacja stereotypów płci w programach i podręcznikach oraz aktywizacja społeczna i równościowa dziewcząt; skuteczne działania monitorujące, edukacyjne i legislacyjne na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn; uznanie pełnego prawa do decydowania o swoim życiu, w tym: liberalizacja ustawy aborcyjnej, refundowane zapłodnienie in vitro, bezpłatna antykoncepcja, edukacja seksualna w szkołach; urzeczywistnienie zapisów konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz przypisanie zasiłku pielęgnacyjnego do osoby niepełnosprawnej a nie do jej opiekuna; w związku z podniesieniem wieku emerytalnego skuteczne programy aktywizacji zawodowej kobiet. Goście specjalni: Pierwsza Dama Anna Komorowska, premier Donald Tusk, prezydentka Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, szefowa Parlamentarnej Grupy Kobiet, Beata Szydłowska, przedstawicielki z 32 krajów, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Czech, Kuwejtu, Afganistanu, Gruzji, krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

11 Laureatką dorocznie przyznawanej Nagrody Kongresu Kobiet została Barbara Labuda. Laudację wygłosiła Olga Krzyżanowska. W roku 2012 po raz pierwszy Kongres nagrodził też mężczyznę, menadżera, który skutecznie wprowadza w swojej firmie standardy zarządzania różnorodnością. Laureatem nagrody został prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Ludwik Sobolewski. Kolejna nagroda, Specjalne Wyróżnienie Kongresu Kobiet, również przyznane po raz pierwszy, trafiło na ręce Jadwigi Król, Pełnomocniczki Kongresu Kobiet na Warmii i Mazurach. V KONGRES KOBIET Piąty, jubileuszowy Kongres Kobiet odbył się w dniach czerwca 2013 r. w Sali Kongresowej, pod hasłem: Partnerstwo, Różnorodność, Solidarność. Przyjechało na niego ponad 8,5 tys. osób z całej Polski i ze świata. W organizacji pomagała nam 200-osobowa grupa wolontariuszek i wolontariuszy, a przebieg sesji plenarnych i paneli relacjonowało ponad 400 przedstawicielek i przedstawicieli mediów. To ogólnopolskie spotkanie kobiet było imponujące także pod względem toczących się dyskusji. Zorganizowanych zostało 5 sesji plenarnych, które odbyły się w Sali Kongresowej, 25 paneli równoległych, 2 Okrągłe Stoły i 7 warsztatów. Tematyka była różnorodna - kobiety w sporcie i służbach mundurowych, relacje z bliskimi i obcokrajowcami, różne odmiany feminizmu, feminizm w kościele, przeciwdziałanie przemocy, kobiety na rynku pracy, w mediach, w biznesie. Kongres Kobiet tradycyjnie zakończył się wystąpieniem przewodniczącego Rady Ministrów, Premiera Donalda Tuska, który przedstawił działania rządu, które zostały podjęte od ostatniego Kongresu, jako reakcja na jego postulaty oraz propozycje zmian Gabinetu Cieni przedstawiane na wspólnych spotkaniach (ratyfikacja konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; ściganie gwałtu z urzędu; wprowadzenie poprawek do ustawy żłobkowej; refundacja zabiegów in vitro; przyjęcie 30% kwot w spółkach skarbu państwa; prace nad zlikwidowaniem dyskryminacji płci w podręcznikach szkolnych; wyrównanie płac kobiet i mężczyzn; szybkie urzeczywistnienie zapisu o wynagrodzeniu dla osób zajmujących się całodobowo osobami niepełnosprawnymi; programy aktywizacyjne dla kobiet w związku z podniesieniem wieku emerytalnego). Goście specjalni: Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy, premier Donald Tusk, prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marszałkini Sejmu Wanda Nowicka, Księżna Ameera Bint Aidan Bin Nayef Al-Taweel z Arabii Saudyjskiej oraz przedstawicielki 31 krajów z całego świata.

12 Laureatką Nagrody V Kongresu Kobiet została prof. Małgorzata Fuszara. Laudację wygłosiła Barbara Labuda. Po raz drugi nagrodzono też mężczyznę. Laureatem Nagrody Diversity został Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce. Nagrodę wręczyła Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska Rajewicz. Mówiła o wysiłku, jaki włożył nagrodzony w walkę o prawa polskich ojców. Jest to człowiek, który przenika wszystkie mury urzędów i robi to z wielką gracją i wdziękiem. Natura dała mu talenty, które pozwoliły mu walczyć o prawa człowieka z wielkim oddaniem i sumiennością, podkreślała Kozłowska-Rajewicz.

13 VI KONGRES KOBIET VI Kongres Kobiet odbył się w dniach 9 i 10 maja 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki. Miał szczególny charakter z uwagi na dwie ważne rocznice 25-lecie transformacji ustrojowej i 10-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział ponad 9 tys. osób (przeważnie kobiet) z całej Polski. Dotarły też delegacje z kilkunastu krajów Europy Estonii, Litwy, Łotwy, Czech, Niemiec, Francji, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Bułgarii a także ze Stanów Zjednoczonych, Tunezji i Indii, skąd gościliśmy kilkuosobową delegację feministek. Hasła VI Kongresu Kobiet brzmiały wspólnota, równość, odpowiedzialność. W organizacji VI Kongresu pomogło 115 wolontariuszy. Przebieg sesji (było ich 5), paneli (33) i warsztatów (11) i Okrągłego Stołu relacjonowało ponad 200 przedstawicielek i przedstawicieli mediów. Pierwszy dzień VI Kongresu Kobiet minął pod znakiem centrów tematycznych (9): Kongresowego, Edukacyjnego, Ekonomiczno-Biznesowego, Kultury, Samorządowego, Spraw Publicznych, Zdrowotnego, Zielonego i Europejskiego, w ramach którego obradował Czwarty Okrągły Stół Ministrów UE ds. Równości Płci. Jego hasło Równość kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sesje Europejska Solidarność i Wszystko, co chcesz wiedzieć o gender. Dzień pierwszy Kongresu zakończył energetyzujący koncert Justyny Steczkowskiej, natomiast dzień drugi otworzyła nowość Hymn Kongresu Kobiet w wykonaniu mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd (słowa Agnieszka Szygenda, muzyka Bogdan Kierejsza). Podczas sesji Pola walki: prawa, ciało, gospodarka, język, władza, samorządność rozmówczynie podsumowały 25-lecie transformacji. Wokół problematyki związanej z równością i mechanizmami, które ją wprowadzają i chronią, toczyła się debata Wymiary równości: rodzina, dom, kariera, praca. Za hit kongresowego programu uznano film-sondę Co to jest gender? natomiast ważnym punktem był występ ukraińskiej gwiazdy piosenki, a zarazem aktywistki, kobiecej twarzy Majdanu, Rusłany Łyżyczko, która apelowała do kobiet, żeby wpływały na mężczyzn, by powstrzymać wojnę. VI Kongres Kobiet przyjął uchwałę list poparcia dla kobiet na Ukrainie, który zaczyna się od słów: Sytuacja wojny, kryzysu, destabilizacji uderza we wszystkich ludzi bez wyjątku, jednak w kobiety w szczególności. Dyskryminowane w czasach pokoju, heroicznie zaradne w czasach kryzysu, są największymi ofiarami czasów zamętu i konfliktów zbrojnych.

14 Sesjom i panelom towarzyszyły warsztaty i inne atrakcje (np. zwiedzanie z Joanną Mytkowską kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zwiedzanie stoisk wydawnictw książkowych i innych firm z asortymentem i ofertami skierowanymi szczególnie dla kobiet). Punktem kulminacyjnym drugiego dnia było wystąpienie prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska, który jak co roku, relacjonował działania rządu na rzecz kobiet. Następnie Danuta Hübner wręczyła mu postulaty VI Kongresu Kobiet. Goście specjalni: Pierwsza dama Anna Komorowska, premier Donald Tusk, marszałkini Sejmu Ewa Kopacz, wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka i prezydentka Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Laureatką Nagrody VI Kongresu Kobiet została pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej, Danuta Hübner, natomiast Nagrodę Diversity otrzymał dziennikarz Piotr Pacewicz feminista, propagujący różnorodność.

15 POSTULATY VI KONGRESU KOBIET 1. Wprowadzenie suwaka naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych; 2. Szybka ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz wprowadzenie w życie jej zaleceń; 3. Monitorowanie i eliminowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami; 4. Równa płaca za pracę tej samej wartości; 5. Zwiększenie ściągalności alimentów (poprzez wysokie grzywny lub wyroki bez zawieszenia). W Polsce 1/3 dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych, państwo się nimi nie interesuje, a ściągalność alimentów wynosi 12 proc. (w Europie ok. 80 proc.), a także wprowadzenie obowiązkowych urlopów rodzicielskich dla ojców; 6. Uchwalenie ustawy o związkach partnerskich; ratyfikacja europejskiej Karty Praw Podstawowych i zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej; 7. Zorganizowanie okrągłego stołu poświęconego spójnej i skutecznej polityce poświęconej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom z udziałem reprezentantek Kongresu Kobiet; 8. Przywrócenie kobietom praw do kontrolowania własnej rozrodczości w tym prawa do edukacji seksualnej dla wszystkich od szkoły podstawowej (bo tylko wiedza może chronić przed pedofilią); 9. Wspieranie zielonych miejsc pracy dla kobiet oraz demokratycznych sposobów kształtowania polityki energetycznej na wszystkich szczeblach (krajowym i lokalnym); 10. Pełne wdrożenie unijnej Dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

16 INICJATYWY KONGRESU KOBIET ŚLADAMI KOBIET Spacery śladami wybitnych, choć trochę zapomnianych kobiet, które działały, mieszkały lub zostały pochowane w Warszawie. Październik Spacer śladami kobiet-edukatorek: Stefanii Sempołowskiej, Ireny Tuwim, Narcyzy Żmichowskiej, Zuzanny Ginczanki i Ireny Sendlerowej. Listopad Spacer śladami niezwykłych kobiet pochowanych na warszawskich Powązkach: Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej, Narcyzy Żmichowskiej, Janiny Lewandowskiej, Jadwigi Łuszczewskiej pseud. Deotyma, Marii Wisnowskiej, Michaliny Mościckiej, Lucyny Winnickiej, Marii Grzegorzewskiej, Marii Radomskiej, Marii Ginter i Zofii Sadowskiej.

17 OCZAMI KOBIET najlepsze filmy z kobiecej perspektywy, cykl filmowy Kongresu Kobiet i Kina Luna. Oczami kobiet to cykl filmów, który przybliża widzom świat widziany z kobiecej perspektywy. Wszystkie zaprezentowane filmy dotykają tematyki, którą często pomija kino męskie. Kobiety odkrywają przed widzami nowe, nieznane obszary rzeczywistości ich osobiste, skupione na emocjach kino, stanowi świeży powiew w zdominowanym przez mężczyzn świecie filmu.

18 Kalendarium Kongresu Kobiet czerwca I Kongres Kobiet Polskich 20 lat transformacji Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 21 listopada Ogólnopolski dzień zbierania podpisów pod ustawą parytetową grudzień Konferencje Regionalne Kongresu Kobiet w Szczecinie, Katowicach, Krakowie 21 grudnia Złożenie w Sejmie ustawy parytetowej i 150 tys. podpisów poparcia 2010 styczeń Powstanie Stowarzyszenia Kongres Kobiet 18 lutego Pierwsze czytanie ustawy parytetowej w Sejmie 19 marca Powstaje strona Kongresu Kobiet na Facebooku, Blipie i Twitterze maj Premiera książki Czas na kobiety. Rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet autorstwa Aleksandry Pawlickiej czerwca II Kongres Kobiet Czas na wybory! Czas na kobiety! Czas na solidarność! Pałac Kultury i Nauki oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 sierpnia Spotkanie przedstawicielek Kongresu Kobiet z posłankami 23 września Manifestacja parytetowa pod Sejmem RP oraz wręczenie petycji marszałkowi Sejmu wrzesień, październik Szkolenia dla kandydatek w wyborach samorządowych we wszystkich województwach wrzesień-grudzień Konferencje Regionalne Kongresu Kobiet Czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze : Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce, Opole, Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Poznań, Warszawa 16 listopada Spotkanie uczestniczek szkoleń Kongresu Kobiet z Bronisławem i Anną Komorowskimi w Pałacu Prezydenckim stycznia SUKCES KONGRESU KOBIET: Prezydent RP podpisał ustawę kwotową, gwarantującą kobietom 35% miejsc na listach wyborczych 21 lutego Kongres Kobiet uruchomił kanał TV na You Tube 23 lutego SUKCES KONGRESU KOBIET: Prezydent RP podpisał ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech, tzw. żłobkową 7 marca Powstaje Gabinet Cieni Kongresu Kobiet 11 kwietnia Powstaje Biuro Prasowe Kongresu Kobiet września III Europejski Kongres Kobiet Quo vadis Polsko, quo vadis świecie?, Pałac Kultury i Nauki, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 16 grudnia Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania po raz pierwszy gościem specjalnym na Radzie Programowej Kongresu Kobiet

19 lutego Premier Donald Tusk na Radzie Programowej Kongresu Kobiet konsultuje projekt rządowej reformy emerytalnej 7 marca Gabinet Cieni Kongresu Kobiet przedstawia Premierowi Donaldowi Tuskowi propozycje do ustawy reformy emerytalnej 10 marca Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie 22 czerwca I Podlaski Kongres Kobiet w Białymstoku 4 lipca Spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z Premierem Donaldem Tuskiem w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady Europy dot. przemocy wobec kobiet września IV Kongres Kobiet Aktywność, przedsiębiorczość, niezależność, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa wrzesień-listopad 2013 luty-marzec Regionalne Kongresy Kobiet w Zielonej Górze, Pyrzycach, Poznaniu, Lublinie Regionalne Kongresy Kobiet w Koninie, Pile, Koszalinie 8 marca Spotkanie Gabinetu Cieni z Premierem Donaldem Tuskiem kwiecień-maj Regionalne Kongresy Kobiet w Tomaszowie Mazowieckim, Płocku, Łodzi, Gdańsku kwietnia I Kongres Kobiet w Wielkiej Brytanii czerwca V Kongres Kobiet, Partnerstwo, Różnorodność, Solidarność 3-6 lipca Kongres Kobiet na Heineken Open er Festival 2013 sierpień-wrzesień wrzesień-grudzień 3 turnusy Letniej Akademii Kongresu Kobiet Kongresy Kobiet w Goleniowie, Mrągowie, Białymstoku, Lublinie, Zielonej Górze, Elblągu, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Pyrzycach, Cieszynie październik-grudzień Konferencje Superwoman na Rynku Pracy w Toruniu, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Warszawie 2014 luty-marzec Konferencje Superwoman na Rynku Pracy w Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie, Białymstoku, Olsztynie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gdańsku 4 marca Spotkanie przedstawicielek Kongresu Kobiet z Nuncjuszem Apostolskim (w odpowiedzi na list Kongresu do Papieża Franciszka) 6 marca Spotkanie Gabinetu Cieni z Premierem Donaldem Tuskiem marzec-kwiecień Regionalne Kongresy Kobiet w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Koninie 9-10 maja VI Kongres Kobiet Wspólnota, Równość, Odpowiedzialność, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

20 Czas na kobiety Rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet Aleksandra Pawlicka, Fundacja Aletheia (2010) HENRYKA BOCHNIARZ W trakcie przygotowań I Kongresu ktoś przychodził i mówił, że warto podjąć taki a taki temat. Mówiłam: Bierz i rób to. Nie mamy żadnych struktur, jesteśmy pospolitym ruszeniem, co zrobimy, to będzie. Wtedy okazało się, jak wiele jest aktywnych, pełnych zaangażowania kobiet. I nagle otwierają się drzwi i zaczyna walić tłum. Ten tłum był niesamowity. Od pierwszej chwili tak pełen energii, że jedyne, co mogłyśmy wtedy zrobić, to płynąć z tą falą. Gdybyśmy wtedy rzuciły hasło: Na Belweder!, to te kobiety ruszyłyby bez chwili zastanowienia. MAGDALENA ŚRODA Stoczniowcy i Lech Wałęsa w 1980 roku mieli dziesiątki postulatów, ale wiedzieli, że aby coś ugrać, trzeba skupić się na jednym wolnych związkach zawodowych. My podobnie. Postulatów mamy ponad dwieście, a skupiamy się na jednym parytecie. Bo od tego zależy wszystko inne. Wartością Kongresu jest to, że porzucamy postawę petenta i zaczynamy brać. O władzę się nie prosi, władzę się bierze. Immanuel Kant mówił myśleć więcej w znaczeniu przekraczać granice, narzucone ograniczenia. My właśnie myślimy więcej i chcemy do tego myślenia przekonać także innych. JOLANTA KWAŚNIEWSKA Gigantyczny potencjał kobiet jest w naszym kraju źle wykorzystywany. Dlatego też postanowiłyśmy powiedzieć głośno: nic o nas bez nas. My też chcemy mieć wpływ na podejmowane decyzje, zwłaszcza te mające przełożenie na życie obywateli, na rodzinę KAZIMIERA SZCZUKA [Na I Kongresie Kobiet] okazało się, że to, co mówią feministki, jest słuchane przez kobiety, które z feminizmem nie miały dotychczas do czynienia. Mało tego, jest pożądane i afirmowane. Że te wszystkie kobiety od dawna to wiedzą, ale głośno dotychczas tego nie wypowiadały. Z kolei dla nas, feministek, ich entuzjazm był uskrzydlający. Jakbyśmy padły sobie wszystkie naraz w objęcia.

21 OLGA KRZYŻANOWSKA To, co najcenniejszego może zrobić Kongres dla kobiet, to dać im poczucie pewności siebie. Nie jak dotychczas, że kobieta odwala robotę i potem znika. Mówi: To nie moja zasługa, to nic wielkiego. Chodzi o to, by kobiety miały odwagę mówić: Tak, to ja zrobiłam. Potrafię. Mogę. Chcę. AGNIESZKA GRAFF Kongres przerwał nałóg uwznioślania i sentymentalizowania spraw kobiecych, przerwał też ironicznokpiarską konwencję mówienia o naszych prawach. Ta zmiana tonu w debacie publicznej to jest istotny przełom. DANUTA HÜBNER Wprowadzenie parytetów to tylko wierzchołek góry lodowej. W gruncie rzeczy chodzi o coś znacznie głębszego, o zainicjowanie procesu zmian, które przeorają świadomość społeczną. Z jakiegoś powodu Bóg czy natura, jak to woli stworzył dwie płcie. Z jakiegoś powodu obie te płcie obdarzone zostały zdolnością myślenia, kolektywnego działania, kreatywnością. Z jakiego więc powodu kobiet nie ma tam, gdzie powinny być? Czas na odpowiedź. MAŁGORZATA FUSZARA Parytet sprawi, że równość przestanie być wartością deklaratywną. Dziś nikt nie neguje potrzeby większego udziału kobiet w polityce, tak jak nikt nie neguje wysokiego wykształcenia kobiet. Faktów się nie neguje, ale możemy czekać następne kilkaset lat aż to się wyrówna albo zbudować mechanizm, który sprawę przyspieszy. Parytet popierają co wynika z badań zarówno kobiety zajmujące wysokie stanowiska, jak i gospodynie domowe, osoby wierzące i niewierzące, lewicowe i prawicowe. Kongres tę jedność kobiet potwierdził, a także to, że będziemy jej już zawsze pilnowały. Od rozwiązań parytetowych nie ma odwrotu. MARIA JANION Kiedy uświadamiamy sobie wspólnotowy charakter męskich społecznych wzorów i ofiarniczy charakter wzoru kobiecego, zaczynamy rozumieć, że kobiety w Polsce nigdy nie uzyskają wpływu na stanowienie prawa, na formowanie symboli i w ogóle na sferę publiczną, jeśli nie zaczną tworzyć własnych wspólnotowych więzi. W tym sensie kobieca solidarność wciąż obśmiewana i demaskowana jako fikcja rzeczywiście jest naszym wspólnym zbiorowym obowiązkiem. Dziś konieczne jest tworzenie nowych, świeckich wspólnot, z których najbardziej liczną, choć zapewne niejednorodną, powinna być wspólnota kobiet, zdolna do przezwyciężenia wpływu religii na prawo, system ochrony zdrowia, naukę i edukację.

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

2.0 (NIE)OBECNOŚĆ KOBIET W POLITYCE CZY WSPÓLNA STRATEGIA DLA EUROPY ŚRODKOWO- -WSCHODNIEJ JEST MOŻLIWA? BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE

2.0 (NIE)OBECNOŚĆ KOBIET W POLITYCE CZY WSPÓLNA STRATEGIA DLA EUROPY ŚRODKOWO- -WSCHODNIEJ JEST MOŻLIWA? BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE MAŁGORZATA DRUCIAREK, ALEKSANDRA NIŻYŃSKA (NIE)OBECNOŚĆ KOBIET W POLITYCE CZY WSPÓLNA STRATEGIA DLA EUROPY ŚRODKOWO- -WSCHODNIEJ JEST MOŻLIWA? 2.0 MAŁGORZATA DRUCIAREK,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Publikacja informacyjno-promocyjna Wrocław 2012 Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Współpraca przy redakcji:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

NOWOCZESNY PATRIOTYZM NOWOCZESNY PATRIOTYZM Patriotyzm jeszcze niedawno kojarzył się przede wszystkim z okolicznościowymi uroczystościami połączonymi ze składaniem wieńców i zapalaniem zniczy. Dziś, obok refleksji nad trudnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Europejska współpraca wspó praca w zakresie problematyki i działań dzia a młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz.

Opracowanie sprawozdania: Anna Plewicka-Szymczak Opracowanie graficzne: Witold Gottesman Skład: TYRSA Sp. z o.o. Nakład: 50 egz. 13 14 15 Sprawozdanie 2014 Sprawozdanie 2014 Fundacja im. Stefana Batorego Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. 48 22 536 02 00 fax 48 22 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl KRS 0000101194

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Zarządzanie różnorodnością w Polsce RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. II Mistrzostwa Europy Prezydentów i Burmistrzów w Piłce Nożnej w Tychach. Zwycięska reprezentacja Czech Polacy na piątym miejscu

ISSN 1730-5187. II Mistrzostwa Europy Prezydentów i Burmistrzów w Piłce Nożnej w Tychach. Zwycięska reprezentacja Czech Polacy na piątym miejscu Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 5 (186), czerwiec 2012 ISSN 1730-5187 II Mistrzostwa Europy Prezydentów i Burmistrzów w Piłce Nożnej w Tychach Zwycięska reprezentacja Czech Polacy na piątym miejscu

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo