Koniec z gabarytami w Spółdzielni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniec z gabarytami w Spółdzielni"

Transkrypt

1 ISSN Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 08/182/ r. Koniec z gabarytami w Spółdzielni czyt. str.13 ul. Kwaśniewskiego Swarzędz (+48) (sekretariat), (+48) (centrala) Fax: (+48) poniedziałek wtorek -czwartek piątek Administracja Swarzędz-Południe os.raczyńskiego 20, Swarzędz tel lub tel./fax Centrum Monitoringu tel , czynne 24 h Administracja Swarzędz-Północ ul.gryniów 6, Swarzędz tel lub tel Redakcja Informatora Spółdzielczego i

2 Informator Spółdzielczy Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule z pozoru wydaje się prosta. W standardowym modelu rodziny, dwóch dorosłych, dwoje dzieci, rachunki płacą pracujący rodzice. Jednak różnoraki model rodziny w dzisiejszych czasach, brak pracy, choroba, rozwód stać się mogą przyczyną niejasności w temacie dokładania się do rachunków za mieszkanie. Różne sytuacje życiowe Najprostsza zasada, według której intuicyjnie powinniśmy się kierować ustalając warunki płatności za mieszkanie, jest taka, że wszystkie osoby dorosłe pod wspólnym dachem powinny w miarę swoich możliwości partycypować w uiszczaniu rachunków za lokal. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zdarza się, że po latach wspólnego pożycia, para rozwodzi się i nie potrafi porozumieć nawet w kwestii regulowania rachunków. Zazwyczaj w takiej sytuacji, osoba która nie posiada prawa do lokalu, umywa ręce i pozostawia ciężar płatności na dotychczasowym partnerze. Zdarzają się też sytuacje, gdy świeżo poślubiony małżonek wprowadza się do mieszkania dotychczas zajmowanego przez partnera i nie poczuwa do obowiązku opłacania rachunków. Innym razem do mieszkania wprowadzi się teściowa, która podupadła na zdrowiu, gdzie indziej dzieci dorosną i rozpoczną pierwszą pracę. Sytuacje można mnożyć, ale co na temat płacenia rachunków mówi prawo? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Kto w domu płaci rachunki? Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lokalu, za płatności i zadłużenie solidarnie odpowiadają wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalu, a więc dorosłe dzieci, teściowa, ciotka, czy wspólnie mieszkające małżeństwo w separacji. Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia roku o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązki finansowe względem spółdzielni mają zarówno członkowie tejże spółdzielni, jak i osoby nie będące jej członkami. Zamieszkałe osoby dorosłe powinny uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Solidarną odpowiedzialność za opłacanie rachunków ponoszą osoby na stałe zamieszkałe w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, jak też osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do partycypacji w wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. Spółdzielnia jest obowiązana, na żą- danie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kwestie ponoszenia opłat przez dorosłe, pracujące dziecko reguluje natomiast Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W życiu zdarzają się różne sytuacje, większość rodziców stara się nie obciążać własnych dzieci, ale czasami muszą się one choć w części dołożyć do utrzymania mieszkania, po to by pomóc rodzicom zapobiec w powstaniu zadłużenia czynszowego. Artykuł 91 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego reguluje tę kwestię w następujący sposób: 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Warto również wiedzieć, że prawo daje możliwość sądowego dochodzenia zwrotu części poniesionych opłat, np. przeciwko niepłacącemu małżonkowi czy pracującemu dziecku. Termomodernizacje 2016 Podajemy wstępną informację o swarzędzkich budynkach, które najprawdopodobniej zostaną ocieplone w 2016 r. Zastrzegamy, że jest to tylko prognoza, która może ulec zmianom, w zależności od: sytuacji finansowej Spółdzielni, sytuacji gospodarczej kraju i możliwości uzyskania kredytów bankowych, możliwości uzyskania pozwoleń na budowę, oceny stanu technicznego budynków. Podana niżej lista budynków może zostać skrócona lub wydłużona, w zależności od przyszłorocznych uwarunkowań (plan na kolejny rok zatwierdzany jest zawsze pod koniec roku poprzedzającego inwestycję). WSTĘPNY PLAN DOCIEPLEŃ NA 2016 ROK 1. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 1 9. Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 3 2

3 Informator Spółdzielczy W Poznaniu bonifikata 95% Korzystne dla mieszkańców Poznania warunki wykupu gruntu na własność stworzyła tamtejsza Rada Miejska. Poznaniacy mogą przekształcić użytkowanie wieczyste gruntu we własność za 5% wartości. Rada Miejska Poznania udzieliła bowiem aż 95% bonifikaty. Wzrost cen gruntów Decyzja ta jest o tyle istotna, że w ostatnim czasie znacząco (nawet kilkudziesięciokrotnie) wzrosły opłaty za użytkowanie gruntów, praktycznie w całej Polsce. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu negując wysokość cen gruntów po aktualizacjach, występowała w imieniu każdej z naszych nieruchomości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). W przypadku niektórych nieruchomości udało się nieco obniżyć opłaty, ale ich wzrost i tak był dla mieszkańców bardzo odczuwalny. A w Swarzędzu W ostatnim czasie zakończyło się kilkadziesiąt postępowań prowadzonych przez SKO w sprawie odwołań Spółdzielni od decyzji Burmistrza Swarzędza dotyczącej wzrostu cen gruntów w naszej gminie. Niestety większość roszczeń Spółdzielni nie została uwzględniona. W dodatku władze Swarzędza nie stworzyły dla mieszkańców osiedli tak korzystnych warunków wykupu gruntów, jak władze Poznania. Oznacza to, że wkrótce znacząco wzrosną opłaty za użytkowanie wieczyste dla wszystkich spółdzielców ze Swarzędza (szerzej o tej sprawie w kolejnym wydaniu Informatora). We wrześniu br. Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 81, 83, 85 w prawo własności. Warszawska wkrótce na swoim gruncie We Wrześni za darmo Władze każdej z gmin podejmują własne decyzje dotyczące udzielanych bądź nieudzielanych bonifikat na wykup gruntu, czy też opłat i podatków lokalnych. Szczęśliwcami można nazwać nie tylko mieszkańców Poznania, którym umożliwiono tak wysoką bonifikatę, ale również mieszkańców Wrześni. Tam, władze miejskie podjęły decyzję o zwolnieniach z podatku od nieruchomości mieszkalnych. Od 2015 r. mieszkańcy tego miasta w ogóle nie będą musieli płacić tego podatku. Władze Wrześni liczą, że taka stuprocentowa ulga spowoduje pojawienie się w tej miejscowości nowych mieszkańców, którzy wybiorą Wrześnię na miejsce swojego zamieszkania. Kolejne etapy na Warszawskiej Spółdzielczy budynek przy ul. Warszawskiej będzie pierwszym w Poznaniu, posadowionym na własnym gruncie. Spółdzielnia planuje docelowo wykupić grunt również pod wszystkimi innymi poznańskimi blokami, oprócz budynków usytuowanych na gruncie Skarbu Państwa (gdzie odmówiono udzielenia bonifikaty). Działania związane z wykupem gruntu przy ul. Warszawskiej są traktowane przez Spółdzielnię testowo. Zaraz po nich ruszy lawina kolejnych wniosków o wykup gruntów w Poznaniu. Cena, jaką wyznaczyło Miasto Poznań za wykup działki o powierzchni 3224 m 2 przy ul. Warszawskiej wynosi ponad 162 tys. zł. Można więc sobie obliczyć, ile kosztowałby ten grunt, gdyby Spółdzielnia musiała zapłacić 100% jego wartości! Koszt wykupu został rozłożony proporcjonalnie na zlokalizowane w budynku mieszkania i wynosi około 4-5 tys. zł. Mieszkańcom została zaproponowana spłata w ratach, które nie będą przekraczały obecnej wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Część mieszkańców zawarła ze Spółdzielnią porozumienia o spłacie w ratach, a część postanowiła zapłacić za wykup gruntu jednorazowo (bez prowizji i odsetek). We wrześniu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu złożyła wniosek do SGB Bank S.A. i spodziewa się otrzymania decyzji kredytowej na wykonanie zadania w październiku. Termomodernizacje 2015 Przedstawiamy mieszkańcom wykaz budynków, które Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zamierza ocieplić w przyszłym roku. Zmodernizowanych będzie 11 lub 12 budynków, w zależności od bankowych warunków kredytowych oraz pozwoleń udzielonych przez mieszkańców z prawem odrębnej własności. Jeden z budynków z listy jest tzw. budynkiem rezerwowym. Spółdzielnia planuje zakończyć w przyszłym roku termomodernizacje na terenie Lubonia, ocieplając resztę budynków przy ul. Armii Poznań oraz ul. Kolonia PZNF. Przypominamy, że w tym roku w Luboniu zmodernizowane zostały dwa budynki przy tych ulicach. Jednocześnie informujemy, że Dział Ekonomiczny rozpoczął uruchamianie procedur kredytowych w związku z planowanymi termomodernizacjami, a Dział Techniczny rozpoczął przygotowywać niezbędne dokumentacje projektowe, techniczne i formalne. Wykonanie planu uzależnione jest również od akceptacji treści Regulaminu Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, zamieszczonego w niniejszym wydaniu Informatora, przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność lokalu) zlokalizowanego w ww. budynkach. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zatwierdziła poniższy zakres rzeczowy planu dociepleń budynków na 2015 rok: 1. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr Luboń, ul. Armii Poznań nr Luboń, ul. Armii Poznań nr Luboń, ul. Kolonia PZNF nr Luboń, ul. Kolonia PZNF nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 12 rezerwa* 3

4 Informator Spółdzielczy Mieszkaniec pyta Co z terenem na Władysława IV? Mieszkam w Swarzędzu na os. Władysława IV. Jakiś czas temu była ze strony Spółdzielni propozycja zagospodarowania terenu na moim osiedlu. W Informatorze Spółdzielczym ukazała się nawet wizualizacja, jak będzie to wyglądało. Minęły już chyba 2 lata i jakoś ten temat ucichł. Był plan, były koszty projektowe i co dalej? Parkingi na osiedlu są w fatalnym stanie, w okresie jesiennym i zimowym chodzimy po błocie. Wiem, że to mieszkańcy nie zgodzili się na zagospodarowanie terenu, ale tam mieszkają prawie sami emeryci i nikogo nie stać żeby wydać 100 zł więcej co miesiąc. Może Spółdzielnia mogłaby na jeszcze dłuższy okres rozłożyć spłatę, żeby miesięcznie wychodziło tylko o kilkadziesiąt złotych więcej? Myślę, że wtedy mieszkańcy by się zgodzili. Czy coś da się z tym zrobić, czy jest szansa żeby to osiedle zostało zagospodarowane? Koncepcja sprzed dwóch lat Odpowiedź SM: Osiedle Władysława IV zostało kompleksowo ocieplone kilka lat temu, we wszystkich budynkach zmodernizowano też dachy. Roczny przychód tej nieruchomości to około 35 tys. zł, ale stan funduszu remontowego wynosi około 1 mln zł na minusie. Natomiast zadłużenia czynszowe mieszkańców z całego osiedla są rzędu 12 tys. zł. Zwykłe działania matematyczne wykazują, że dalsze modernizacje na tym osiedlu wymagają dodatkowych środków finansowych. Spółdzielnia przedstawiła mieszkańcom projekt i jego koszty. Okazały się jednak dla mieszkańców zbyt wysokie. Nadal jednak SM planuje zagospodarowanie terenu w tym rejonie, lecz trzeba na tę realizację jeszcze trochę poczekać. Obecnie prace na osiedlu są niemożliwe, ze względu na miejską inwestycję kanalizacji sanitarnej w ul. Grudzińskiego. Za jakiś czas Spółdzielnia ponownie wystąpi z propozycją do mieszkańców, która będzie zmodyfikowana finansowo, ponieważ zaproponowane wcześniej bankowe warunki kredytowe już dawno się zdeaktualizowały. Przedstawimy mieszkańcom kilka wariantów spłaty, z ratami wyższymi i niższymi, spłacanymi w krótszym i dłuższym terminie. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na jakiś wariant, to prace zostaną wykonane. Należy jednak pamiętać, że każda nieruchomość w Spółdzielni musi się bilansować i nikt już dziś nie będzie finansował jednego osiedla z pieniędzy mieszkańców innego rejonu. Na horyzoncie pojawiły się również nowe możliwości, związane z pozyskiwaniem środków unijnych Być może pojawi się szansa na pozyskanie od przyszłego roku unijnych dofinansowań do wymiany pieców węglowych. Spółdzielnia będzie takich możliwości żywo wypatrywać. 4

5 Informator Spółdzielczy Minął miesiąc, od kiedy zamieściliśmy w Informatorze Spółdzielczym ostrzeżenie o lichwiarzach, którzy pożyczając pieniądze, tanim kosztem przejmują mieszkania naszych spółdzielców. Tymczasem w Głosie Wielkopolskim ujawniono kulisy afery mieszkaniowej, która od kilku lat nie może znaleźć swojego finału na wokandzie sądowej. Sprawa, jak wiele innych tego typu, zaczęła się od zaległości czynszowych. Państwo W., mieszkający na jednym ze swarzędzkich osiedli, posiadali własnościowe prawo do 40-metrowego lokalu. Kłopoty w regulowaniu należności zaczęły się w 2001 r. Spółdzielnia proponowała różne formy pomocy, współpracę ze swarzędzkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, korzystanie z dofinansowań w postaci dodatków, a w końcu zaproponowała zamianę mieszkania na mniejsze. Niestety Państwo W. nie korzystali z porad pracowników Spółdzielni i w 2009 r. ich zaległości przekroczyły wysokość 6 tys. zł. Nagle, w kwietniu 2009 r. całość zadłużenia wobec Spółdzielni została spłacona. Państwo W. poinformowali, że pożyczyli pieniądze od rodziny. Tymczasem we wrześniu 2009 r. do Spółdzielni wpłynęły dokumenty notarialnej sprzedaży mieszkania, które kupił wspomniany wyżej doradca finansowy Mariusz T., wówczas jeszcze postać nieznana w Spółdzielni i w Polsce. Nadto, w dokumentach zawarta była informacja, że odtąd Państwa W. prawnie reprezentuje, nie kto inny, jak Mariusz T. Niezaprzeczalnie doradca finansowy umiał więc wzbudzić zaufanie klientów, skoro nie tylko pożyczyli od niego pieniądze, przekazali mu mieszkanie i jeszcze ustanowili go swoim pełnomocnikiem. Kwota pożyczki, udzielonej Państwu W. na papierze (bo w rzeczywistości często bywa niższa), wynosiła około 20 tys. zł. W grudniu 2009 r. w Spółdzielni pojawiła się pani W. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że absolutnie nie była świadoma skutków podpisanych przez siebie dokumentów, na podstawie których sprzedała mieszkanie za niewielką (w stosunku do ceny rynkowej mieszkania) kwotę pieniędzy. W trzy tygodnie po tej rozmowie do Spółdzielni wpłynął następny dokument znania prawa do mieszkania państwu W. Obecnie państwo W. nadal zamieszkują przedmiotowy lokal, lecz od strony prawnej dwukrotnie zmienił on już właściciela. Nowy właściciel, pan H. nie płaci rachunków, więc Spółdzielnia ponownie musiała wszcząć procedury windykacyjne. W 2013 r. odbyła się pierwsza, komornicza licytacja mieszkania, a w sądzie złożony jest wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji, ponieważ nikt nie nabył mieszkania. Nowy właściciel, pan H., zniknął i nie może go znaleźć ani Policja ani Prokuratura. Sprawę tę opisujemy szczegółowo, aby mieszkańcy byli zorientowani, w jaki W aferę mieszkaniową zamieszanych jest aż 49 osób, głównymi podejrzanymi są m.in. doradca finansowy Mariusz T. oraz pani notariusz D. z Poznania, którzy usłyszeli ponad 100 zarzutów (doradca Mariusz T. aż 150 zarzutów). Jak informuje Głos Wlkp., zdaniem śledczych te dwie osoby były mózgiem procederu nielegalnego przejmowania nieruchomości, głównie mieszkań, pod pozorem udzielania pożyczek. Obie osoby są znane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, ponieważ i u nas dokonywały transakcji mieszkaniowych, które już wówczas wzbudziły niepokój pracowników i Zarządu Spółdzielni. Do sprawy został więc włączony swarzędzki Ośrodek Pomocy Społecznej, który wdrożył postępowanie prokuratorskie przeciwko Mariuszowi T. Śledztwo w sprawie afery mieszkaniowej notarialny. Tym razem doszło do kolejnej sprzedaży mieszkania. Nowy właściciel Mariusz T. po 3 miesiącach odsprzedał mieszkanie kolejnemu nabywcy, panu H. W wielu sprawach afery mieszkaniowej stosowano podobne praktyki, polegające na podstawianiu osób słupów. Przechodzenie mieszkania z rąk do rąk miało bowiem utrudnić działania pokrzywdzonych osób i uniemożliwić im odzyskanie mieszkania. Równolegle trwała współpraca pomiędzy Spółdzielnią a swarzędzkim OPS. Spółdzielnia przekazała wszelkie posiadane dokumenty ośrodkowi pomocy, aby mógł udzielić pomocy prawno-socjalnej rodzinie W. W grudniu 2010 swarzędzki OPS wdrożył postępowanie prokuratorskie o unieważnienie aktów notarialnych i przy- sposób działają niektóre firmy pożyczkowe. Korzystając z szybko dostępnych, łatwych pieniędzy, musimy się liczyć z konsekwencjami. Nigdy nie pożyczajmy pieniędzy w zamian za przeniesienie prawa własności mieszkania, bo szybko możemy stracić dach nad głową. Zachęcamy mieszkańców do współpracy z Działem Windykacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który służy pomocą we wspólnym celu dłużnika i Spółdzielni uregulowania zaległych należności. Im szybciej dłużnik rozpocznie współpracę ze Spółdzielnią, tym łatwiej będzie pomóc mu w spłacie zadłużenia. Niestety niektórzy mieszkańcy nie reagują na pierwsze wezwania i monity Spółdzielni, pojawiają się dopiero, gdy dług jest tak duży, że trzeba rozpocząć procedury sądowe i komornicze. Jeśli chodzi o Mariusza T. i panią notariusz D., u której zawierano większość aktów notarialnych, a także o pozostałe kilkadziesiąt osób podejrzanych, sprawę przeciwko nim prowadzi poznańska Prokuratura Okręgowa i Komenda Wojewódzka Policji. Co ciekawe, pani notariusz D. nadal wykonuje swój zawód, prowadząc jedną z kancelarii w Poznaniu. Oprócz głównych podejrzanych, zarzuty usłyszą również ich współpracownicy, osoby naganiające klientów, oraz tzw. podstawiane osoby słupy, dzięki którym udało się przejąć przynajmniej 56 mieszkań 5

6 Informator Spółdzielczy W poprzednim numerze Informatora Spółdzielczego zamieściliśmy informację o oszustach, którzy powołując się na współpracę z Eneą, namawiają do podpisania nowych umów na dostawę tańszego prądu. Oszuści działają w całej Polsce, a podstawą ich działania jest podszywanie się pod największe polskie marki energetyczne, takie właśnie jak Enea czy Tauron. W ostatnim czasie zaczęli intensywnie działać w Poznaniu oraz w Swarzędzu. Po podpisaniu umowy, nowi abonenci oprócz tańszej faktury za prąd, otrzymują drugą, ponieważ nowe firmy nie są w stanie zaoferować kompleksowej usługi dostawy prądu we własnym zakresie. Najczęściej również abonenci uiszczać muszą dodatkową umowę ubezpieczenia, w wysokości kilkudziesięciu złotych. Oszustwa energetyczne W redakcji Informatora pojawiło się kilku swarzędzan, którzy podpisali takie właśnie umowy. Pozostałych, którzy borykają się z tym samym problemem, informujemy że istnieje kilka metod na rozwiązanie podpisanych umów, z których nie jesteśmy zadowoleni. Zamieszczamy je poniżej, ponieważ nie każda osoba przyzna się, że dała się oszukać i sama boryka się z problemem, często kosztem własnego zdrowia. 10 dni na rezygnację otrzymaliśmy wzór odstąpienia od umowy, z czego nie skorzystaliśmy, pozostaje nam czekać na zmianę cennika sprzedawcy. Jeśli nie zostaniemy o tym fakcie prawidłowo poinformowani, a zmienią się nam warunki cenowe lub dowiemy się o zmianie cennika od znajomego czy ze strony internetowej sprzedawcy dwa miesiące po jego wprowadzeniu, przysługuje nam prawo wypowiedzenia umowy na dostawę energii elektrycznej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę cennika i wprowadzenie nowych warunków cenowych. Zmiana cennika Umowę można również wypowiedzieć w ciągu 10 dni od dnia otrzymania listu o zmianie cennika sprzedawcy. Treść wypowiedzenia powinna brzmieć następująco: Na podstawie ogólnych warunków do umowy (data i numer) i w związku z otrzymaniem w dniu ( ) od Państwa pisma o wprowadzeniu nowego cennika, wypowiadam umowę na dostawę energii elektrycznej nr ( ) Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę cennika i wprowadzenie nowego cennika. Informuję, że zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przysługuje mi prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy. Odrębnie ubezpieczenia Każdy klient ma 10 dni na rezygnację z usługi w przypadku, kiedy umowę podpisze poza siedzibą firmy. Wypowiedzenie należy wysłać pisemnie do siedziby firmy, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dołączone przy umowie, ale jeżeli wzoru nie ma to można napisać: Odstępuję od umowy nr ( ) zwartej w dniu ( ) i podpisać pismo. Podawanie przyczyn, czy uzasadnienia, nie jest konieczne. Brak wzoru odstąpienia Odstąpić od umowy można także, jeśli firma będąca partnerem tejże umowy, nie dostarczyła nam do niej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Firma energetyczna zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma bowiem obowiązek przed jej zawarciem poinformować klienta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz adresem siedziby. Jeśli takiego wzoru w dokumentach nie posiadamy, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia, w którym dowiedział się o takiej możliwości (czyli np. przeczytania niniejszego artykułu). Treść odstąpienia powinna brzmieć: W związku z uzyskaniem w dniu ( ) informacji o prawie odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw. z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy nr ( ) zawartej w dniu ( ). Należy również opisać i uzasadnić zaistniałą sytuację. Brak pisma o zmianie cennika Jeśli minęło już więcej nić 10 dni od podpisania umowy, a wraz z dokumentami W zależności od wybranego wariantu wypowiedzenia umowy, należy również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Należy opisać przyczyny rezygnacji z umowy na dostawę energii elektrycznej. Najczęściej oferowany jest darmowy pakiet ubezpieczeń dla osób powyżej 55 roku życia lub ubezpieczenie za grosze. Faktyczny koszt ubezpieczenia wynosi jednak kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W wypowiedzeniu należy podnieść kwestię wprowadzenia w błąd i tak jak w przypadku umowy na dostawę prądu, powoływać się można na brak wzoru odstąpienia, jeśli go nie otrzymaliśmy. Osoby zainteresowane wypowiedzeniem umowy nieuczciwemu sprzedawcy mogą skontaktować się z redakcją Informatora Spółdzielczego, gdzie dostępne są wzory wypowiedzenia umów, tel , Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój

7 W ostatnich czasach coraz częściej mamy okazję słuchać bądź oglądać reklamy firm oferujących pożyczki gotówkowe. Często określane są mianem chwilówek. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że taka chwilówka oferowana jest przez instytucję, która NIE JEST bankiem. W związku z powyższym, instytucje te możemy nazwać parabankami, czyli podmiotami prowadzącymi działalność charakterystyczną dla banków, jednakże podlegającymi innym przepisom niż banki, czyli m.in. prawu bankowemu. W praktyce oznacza to, że wszelkie zasady, na jakich parabank udziela pożyczki chwilówki są zasadami własnymi parabanku. Tyczy się to oprocentowania, prowizji oraz wszelkich opłat dodatkowych, takich jak: monit, wydanie zgody na wydłużenie terminu spłaty, ewentualną działalność windykacyjną. Pożyczki te zachwalane są jako szybkie, łatwe do uzyskania, z uproszczonymi procedurami pożyczkowymi, bez żadnych zaświadczeń. Należy pamiętać o tym, że pożyczka pochodząca z takiego parabanku, jest w rzeczywistości ofertą bardzo drogą. Zawiłość umów i regulaminów obowiązujących w tych instytucjach oraz fachowe, branżowe słownictwo finansowe, sprawiają że dla zwykłego konsumenta są one trudne do zrozumienia. Chwilówka przedstawiana jest jako oferta bardzo interesująca, atrakcyjna i dostępna niemal dla każdego, jednakże są to tylko pozory. W rzeczywistości, wszelkie opłaty są wielokrotnie wyższe niż w bankach. Oprocentowanie może wynosić nawet kilkaset procent w skali roku. Na wątpliwą działalność parabanków najbardziej narażeni są emeryci i renciści, nierzadko zmagający się ze zbyt małym budżetem domowym. Wierząc reklamom i pracownikom parabanków, podpisują umowy. Spłacają wysokie raty, często z ukrytymi kosztami (parabanki pożyczają pieniądze nawet na kilkaset procent rocznie!). Wystarczy jeden dzień opóźnienia w spłacie raty i od razu zostają doliczone dodatkowe opłaty, np. za płatność nie w Bank Informator Spółdzielczy czy parabank? terminie, za upomnienie o przekroczeniu terminu spłaty itp. Opłaty te są oczywiście oprocentowane i istniejący dług powiększa się pomimo spłaty rat. Kto raz wejdzie w ten system, często już z niego nie wychodzi. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z informacjami rządowymi, Komisja Nadzoru złożyła do tej pory w prokuraturze już kilkanaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tzw. parabanki. Jako ekonomista i człowiek od lat interesujący się finansami, szczerze odradzam korzystania z wszelkiego rodzaju: chwilówek, tanich pożyczek, pożyczki bez BIK, najtańszych ofert kredytowych. Jeśli już znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli poratować się dodatkową gotówką, wybierzmy PRAWDZI- WY BANK i nie dajmy się omamić licznym reklamom, proponującym szybkie pożyczki w instytucjach, których nie obejmuje prawo bankowe. Aleksander Banaszewski Odszkodowanie od sądu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wystąpiła ze skargą na opieszałość sądu. Sąd wyższej instancji przyznał rację i sędziowie zapłacili Spółdzielni ponad 3 tys. zł. Sprawa rozpoczęła się od licytacji jednego z mieszkań. W związku z tym, że mimo ogłoszeń, nikt nie przystąpił do licytacji, Spółdzielnia postanowiła kupić mieszkanie. Kolejnymi po licytacji, sądowymi etapami postępowania egzekucyjnego, są: przybicie i przesądzenie. Zgodnie z prawem, przybicie powinno nastąpić niezwłocznie po licytacji. W rzeczywistości, licytujące spółdzielcze mieszkania osoby czekają na przybicie około 2, 3 miesięcy. Tak sprawy się mają w przypadku osób prywatnych. Jednak dla Spółdzielni w opisywanej sprawie zrobiono wyjątek. Od momentu wpłaty pieniędzy do sądu, Spółdzielnia z niewiadomych powodów - czekała na przybicie ponad rok. W wyniku zażalenia, Sąd Okręgowy uznał, że Sąd Rejonowy dopuścił się niedbałości i nakazał zapłatę na rzecz Spółdzielni kwoty ponad 3 tys. zł. Rzeczona kwota wpłynęła na konto Spółdzielni już miesiąc temu, jednak nadal SM oczekuje na przybicie Ciepło w mieszkaniach Informujemy, że na prośby mieszkańców, 25 września br. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wydał dyspozycję dla przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia o włączeniu ciepła. W ciągu kolejnych dwóch dni ciepło dotarło do każdego z 60 osiedlowych węzłów cieplnych i do każdego mieszkania, choć warunki pogodowe zmieniły się diametralnie i wraz z początkiem kalendarzowej jesieni nastało temperaturowe lato. 7

8 Informator Spółdzielczy Dłużnicy Spółdzielni trafią Spółdzielnia nawiązała współpracę z firmą Factory Network S.A. właścicielem Internetowej Giełdy Długów. Dłużnicy, którzy nie reagują na monity Spółdzielni, nie współpracują ze spółdzielczym Działem Windykacji, nie respektują ustalonych warunków spłaty, a w najtrudniejszych sprawach nie chcą przyjąć jedynych możliwych rozwiązań w postaci zamiany mieszkania na mniejsze, czyli po zawiedzeniu wszelkich możliwych sposobów windykacji przez Spółdzielnię, mogą spodziewać się, że wkrótce ich nazwisko pojawi się na Giełdzie Długów. Przypominamy, że łączna kwota zobowiązań mieszkańców wobec Spółdzielni sięga około 2,5 mln zł. Zadłużenie jest tak wysokie, jakby przez jeden miesiąc nikt w Spółdzielni nie uregulował ani jednego rachunku czynszowego. O Factory Network słów kilka Firma z siedzibą w Poznaniu prowadząca Internetową Giełdę Długów pod adresem ma bogate doświadczenie międzynarodowe. Związana jest z Grupą Allegro i komunikatorem internetowym Gadu-Gadu. Nowym produktem Factory Network jest Giełda Długów, czyli publiczna platforma ogłoszeń zawierających oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczane przez zarejestrowanych użytkowników portalu wierzycieli. Rola Spółdzielni Spółdzielnia dysponuje danymi osobowymi wszystkich członków Spółdzielni. Prawo zakazuje publikowania danych dłużników na spółdzielczej stronie internetowej czy wywieszania list dłużników na klatkach schodowych, ze względu na ochronę danych osobowych. Brak publicznej dezaprobaty na wielu dłużników działa uspokajająco, czują się bezkarni, bo i tak nikt się nie dowie, że to przez nich pogłębia się dług nieruchomości i nie można wykonać remontów. Inaczej sprawa ma się w przypadku postępowania komorniczego, tutaj komornik ma prawo zamieścić w publicznym ogłoszeniu pełne dane dłużnika wraz z dokładnym adresem zamieszkania. Podobna zasada obowiązuje w przypadku handlu wierzytelnościami i publikowania danych osobowych na stronach internetowych za pośrednictwem Giełdy Długów. Ujawnić można imię i nazwisko dłużnika, pełny adres zamieszkania, NIP, a nawet numer telefonu, adres , nr GG, czy kontakt na portal społecznościowy, jak facebook czy Nasza Klasa. No i najważniejsze ujawnia się wysokość zadłużenia oraz informację z jakiego tytułu to zadłużenie powstało lub kto jest wierzycielem (np. zaległy rachunek telefoniczny, rata kredytowa, niezapłacony rachunek czynszowy, rata alimentacyjna). Handel wierzytelnościami Handel długami w Internecie porównać można do licytacji przedmiotów na Allegro. Potencjalny kupiec, którym może być każdy z nas, przegląda zadłużenia i wybiera te, które go zainteresują. Przypuśćmy, że pan X znalazł przypadkiem informację, że jego sąsiad pan Y, nie zapłacił trzech faktur za telefon i jest dłużnikiem operatora na kwotę 450 zł. Pan X (z niewiadomych pobudek, np. dobroci serca lub na odwrót, ze złośliwości) postanawia wykupić dług pana Y od operatora, a jednocześnie sam staje się wierzycielem sąsiada. Podobnie będzie z zadłużeniami wystawianymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu. Każdy obywatel będzie mógł się zapoznać z danymi dłużnika, z historią jego zadłużenia i wykupić ten dług. Może to zrobić także firma, np. windykacyjna, specjalizująca się w odzyskiwaniu zaległości. Jednocześnie Spółdzielnia przestanie być wierzycielem dłużnika, zostanie spłacona, a wierzycielem stanie się ktoś zupełnie inny. Duża skuteczność Na skuteczność Giełdy Długów nakłada się wiele czynników. Po pierwsze dług jest widoczny publicznie dla każdego internauty. Coraz więcej firm wyszukuje długi swoich kontrahentów w celu skompensowania zobowiązań. Wprowadzone na dlugi.info dane o dłużnikach są widoczne na blisko 30 współpracujących, partnerskich Giełdach Długów (m.in. dlugi.wyborcza. biz, dlugi.wp.pl, dlugi.info.muratorplus.pl, dlugi.e-komornik.com, dlugi.kancelariacw. pl, dlugi.polskizwiazekwindykacji.pl i wiele innych), a także w programach księgowych tysięcy polskich firm dysponujących zintegrowanymi programami do wystawiania faktur (Subiekt GT, Subiekt Naviero, WF Mag, ODL, Ferrodo, Proman, Ramzes, Enova, SAP), w tym w sklepach udzielających kredytów, bankach i firmach pożyczkowych. Związek Banków Polskich, podaje, że już ponad 1,3 miliona polskich firm ma dostęp do bankowości elektronicznej. Partnerami strategicznymi giełdy są również: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Polski Związek Windykacji. Dzięki tym powiązaniom często w sposób automatyczny można znaleźć potencjalnego kupca długu. Oferta jest bezpłatnie widoczna dla bardzo dużej liczby firm. Factory Network informuje, że dlugi.info otrzymują około 4,5 milionów zapytań o zadłużenia miesięcznie. Najczęściej udaje się sprzedać zadłużenia krótkoterminowe sięgające kilku tysięcy złotych. Znane są jednak przypadki natychmiastowej spłaty dużego zadłużenia przez firmy, które zostały umieszczone na Giełdzie Długów. Jedna z polskich hurtowni otrzymała z informacją o wystawieniu na giełdzie skonsolidowanych 95 faktur na kwotę ponad 600 tys. zł. Właściciel częściowo spłacił zadłużenie oraz zabezpieczył wierzyciela wekslem na swój prywatny ma- 8

9 na Giełdę Długów np. SMS o treści: Twoje długi właśnie zostały wystawione na sprzedaż w Internecie. Skontaktuj się w celu wyjaśnienia sprawy, albo wiadomość ową czy pismo wysłane drogą tradycyjną. Umieszczenie dłużnika na giełdzie kosztuje kilka złotych, wiadomość SMS oraz , wysyłane są z giełdy automatycznie i bezpłatnie. Na giełdzie sprzedać można takie wierzytelności jak: faktury, weksle, nakazy sądowe, czy tytuły egzekucyjne. Złośliwe pomówienie? Zdarzają się przypadki, kiedy wystawiona na giełdzie firma bądź osoba kwestionuje zadłużenie. Wówczas dane dłużnika zostają ukryte do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli okazania dokumentów (faktury, sądowego nakazu) przez osobę rejestrującą dłużnika. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi do ośmiu lat więzienia. Informator Spółdzielczy osobowych, skutecznie uchylałby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i w konsekwencji ograniczyłby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty. Jakiego rodzaju długi? Na giełdzie zamieszczać można różnego rodzaju zadłużenia: alimentacyjne, za jazdę na gapę, mandaty, czynsze, faktury, kary umowne, pożyczki, pożyczki prywatne, kredyty. Na licytacje będą też wystawiane zadłużenia mieszkańców z tytułu opłat za śmieci. Warto dodać, że wystawienie na sprzedaż wierzytelności takich jak np. faktury czy zaległości czynszowe, jest zaproszeniem do negocjacji, bez obowiązku sprzedaży. Oznacza to, że np. Spółdzielnia może wycofać się ze sprzedaży danego długu bez żadnych konsekwencji, w każdym momencie i bez podawania powodu. jątek, pod warunkiem natychmiastowego ukrycia przeterminowanych faktur na Giełdzie Długów. Jednocześnie sam zarejestrował się na portalu i wystawił na sprzedaż faktury swoich dłużników. Firma dlugi.info zapowiada, że zamierza również rozszerzyć zakres działania i umożliwić sprzedawanie wierzytelności zagranicznych. Swarzędzkie zadłużenia Obecnie wartość wystawionych przez dlugi.info zadłużeń sięga 1 mld 52 mln zł, a udało się odzyskać ponad 403 mln zł. Wyszukując interesujące nas podmioty w wyszukiwarce na stronie długi.info możemy wpisać nazwisko, nazwę firmy, NIP, wielkość zadłużenia, ulicę czy też miasto. Po wystukaniu nazwy Swarzędz ukazuje się 116 zadłużeń lokalnych firm, począwszy od zakładów meblowych i tapicerów, poprzez mechaników samochodowych i sklepikarzy, a na komitecie wyborczym i osobach prywatnych skończywszy. Co ciekawe, największy swarzędzki dług wynosi 222 tys. zł a najmniejszy 8 zł! Informacja dla dłużnika zrzut strony Podstawą umieszczenia osoby bądź firmy na Giełdzie Długów jest poinformowanie o tym dłużnika. Może on otrzymać Podstaw prawna działania zleciła największej w Wielkopolsce Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło i Topolewski S.K.A. opracowanie opinii prawnej, dotyczącej legalności działań Giełdy Długów i możliwości zamieszczania danych o dłużnikach przez Spółdzielnię. Zgodnie z otrzymaną opinią prawną, nie ma przeciwskazań do współpracy Spółdzielni z Giełdą Długów. Podstawą prawną działania giełdy jest art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Giełda jest publiczną platformą ogłoszeń zawierających informacje o możliwości sprzedaży/ zakupu wierzytelności bądź długów. Upublicznienie informacji identyfikujących wierzytelność bądź dług, a zatem także dane dłużnika, odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, która zezwala na przetwarzanie tych danych bez zgody osoby fizycznej, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu. Za taki cel uznaje się m.in. ogłoszenie publiczne w celu sprzedaży wierzytelności. Wg opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dłużnik musi liczyć się z tym, że przy opóźnieniu spłaty zobowiązania, jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych mu kwot. W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych Konsekwencje znalezienia się na giełdzie Dłużnik, którego dane znajdą się na dlugi.info może spodziewać się, że w szybkim tempie o jego problemach z płatnościami dowie się szerokie grono osób. Tym samym straci na wiarygodności. Jednocześnie nie będzie mógł: zaciągać dalszych kredytów bankowych (hipoteki, karty kredytowe, kredyty samochodowe i inne kredyty konsumenckie) i pożyczek, korzystać z usług telekomunikacyjnych, umów abonenckich telewizji kablowych, a także kupować przedmiotów na raty. Zostanie niejako zmuszony do nie pogłębiania istniejącego długu i skupieniu się na jego spłacie. Przez cały czas będzie też istniała możliwość, że inna osoba lub firma stanie się wierzycielem dłużnika. Równolegle z pojawieniem się danych dłużnika na giełdzie, prowadzone będą standardowe metody windykacyjne, postępowania sądowe i komornicze. Jak usunąć swoje dane z giełdy? Jedyną możliwością usunięcia danych osobowych z Giełdy Długów będzie spłata zadłużenia lub rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową i zobowiązanie się np. do spłaty zadłużenia w ratach. Po uregulowaniu należności, Spółdzielnia natychmiast będzie usuwać dane dłużników z giełdy. Opracowała J. Całka 9

10 Informator Spółdzielczy Zamieszczamy tekst jednolity Regulaminu Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 18 września 2014 roku. Regulamin został sporządzony na bazie doświadczeń Spółdzielni w ciągu ostatnich kilku lat i reguluje proces termomodernizacyjny w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji. Regulamin wszedł w życie z dniem 19 września 2014 roku. Dokument ten będzie dostarczany każdej osobie, mieszkającej w budynku, który będzie docieplany. Dostępny jest również na spółdzielczej stronie internetowej (www.sm-swarzedz.pl). Rozdział I Podstawa Prawna 1 Niniejszy regulamin opracowano z uwzględnieniem postanowień zawartych w: 1. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 roku, Nr 119 poz z późn. zm.; tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222), 2. ustawie z dnia 16 września 1982 roku, Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 roku, Nr 188, poz z późn. zm.; tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1443), 3. ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903 z późn. zm.), 4. ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 roku, Br 223 poz z późn. zm.), 5. Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Rozdział II Pojęcie i zakres termomodernizacji Regulamin 2 1. Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie usprawnień, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów użytkowania budynku. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku mogą być realizowane prace polegające na: 1) ociepleniu od zewnątrz ścian budynków, 2) ociepleniu dachów i stropodachów budynku, stropów na piwnicami, 3) budowie lub przebudowie wiatrołapów oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku, 4) częściowej lub całkowitej likwidacji okien lub innych powierzchni przeszklonych na klatkach schodowych, w piwnicach i w pomieszczeniach ogólnego użytku, 5) wymianie okien na klatkach schodowych, piwnicach i w pomieszczeniach ogólnego użytku, 6) modernizacji i wymianie systemu zaopatrzenia lokali w ciepłą wodę użytkową i zainstalowaniu urządzeń zmniejszających zużycie wody, 7) instalacji urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, 8) modernizacji i usprawnieniu systemu wentylacji budynku, 9) modernizacji lub wymianie urządzeń węzła ciepłowniczego w budynku oraz zainstalowaniu automatyki sterującej, 10) modernizacji i wymianie instalacji grzewczej w budynku, 11) remoncie balkonów, logii i tarasów łącznie z rozbiórką posadzek wykonanych przez użytkownika lokalu bez konieczności ich odtwarzania, 12) a także innych, służących ulepszeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu. 2. W ramach termomodernizacji budynku, na podstawie pisemnego wniosku użytkownika lokalu, mogą być wykonane nw. prace o ile użytkownik zobowiąże się do pokrycia kosztów tych prac, na warunkach określonych przez Zarząd: 1) wymiana stolarki okiennej w lokalu, 3. W ramach termomodernizacji budynku na użytkowniku lokalu spoczywa obowiązek: 1) demontażu anten satelitarnych, 2) demontażu markiz, 3) demontażu wszelkiego dodatkowego wyposażenia znajdującego się w obrębie balkonu bądź loggii, 4) demontażu rolet okiennych, przy czym na pisemny wniosek użytkownika lokalu demontaż i ponowny montaż rolet okiennych może zostać wykonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu na koszt użytkownika lokalu według obowiązującego wykazu opłat, 5) demontażu reklam, tablic informacyjnych, przy czym po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dopuszcza się tylko i wyłącznie montaż tablic informacyjnych według ustalonego przez Spółdzielnię wzorca i na koszt użytkownika lokalu, 6) demontażu innych elementów stałych (np. pergole, kwietniki) lub roślinnych (np. bluszcz), które zagrażają wykonanemu dociepleniu. 4. Pod pojęciem użytkownika lokalu rozumie się: 1) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, 2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, 3) członkowie Spółdzielni, którym przysługuje odrębna własność lokalu, 4) osoby, którym przysługuje odrębna własność lokalu lecz nie będący członkami Spółdzielni, 5) osoby zajmujące lokal na zasadzie umowy najmu lub dzierżawy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu. 5. Pod pojęciem lokal rozumie się zarówno lokal mieszkalny, lokal użytkowy lub lokal własny: 1) pod pojęciem lokalu mieszkalnego rozumie się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 2) pod pojęciem lokalu użytkowego rozumie się cały budynek lub część budynku zawierający jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, gospodarczym ani lokalem własnym, 3) pod pojęciem lokalu własnego rozumie się każde pomieszczenie nie będące lokalem mieszkalnym lub użytkowym, służące m.in. jako siedziba Zarządu Spółdzielni, pomieszczenie administracji, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie przeznaczone na cele prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Rozdział III Podstawy rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych 3 1. Podstawą rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych jest uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca plan inwestycyjny na dany rok określająca zakres, koszt oraz 10

11 Informator Spółdzielczy Termomodernizacji sposób finansowania. Wniosek o podjęcie uchwały składa Zarząd Spółdzielni po uprzednim uzyskaniu opinii Działów Spółdzielni biorących udział w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym. 2. Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu robót termomodernizacyjnych Zarząd Spółdzielni zleci opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy kosztowej. 3. Roboty termomodernizacyjne mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia od producentów systemów ociepleniowych. 4. Zarząd Spółdzielni w specyfikacji ma obowiązek żądać od wykonawcy certyfikatów (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonania ocieplenia (wydanej przez producenta). Rozdział IV Koszty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 4 1. Kosztami przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są wszelkie koszty poniesione na jego realizację, w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, 2) opracowanie audytu energetycznego, 3) opracowanie charakterystyk i świadectw energetycznych, 4) opracowanie ekspertyz ornitologicznych, 5) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 6) wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz robót dodatkowych, 7) sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 8) sprawowanie obsługi finansowej. 2. Koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozlicza się odrębnie na nieruchomość lub każdy budynek i obciążają one użytkowników lokali w danej nieruchomości lub budynku. Rozdział V Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 5 1. Podstawowymi źródłami finansowania prac termomodernizacyjnych są: 1) fundusz remontowy danej nieruchomości, 2) opłata dodatkowa na fundusz remontowy budynku termomodernizacja, 3) źródła zewnętrzne tj. kredyt, pożyczka, dotacja. 2. Jeżeli ze wstępnych uzgodnień z bankiem udzielającym kredytu na sfinansowanie kosztów termomodernizacji, wyniknie konieczność wniesienia wkładu własnego, finansuje się go z funduszu remontowego nieruchomości lub z dodatkowej opłaty na fundusz remontowy budynku termomodernizacja. 3. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytów bankowych i ich zabezpieczenie nastąpi zgodnie z warunkami wynikającymi z umów kredytowych. 4. Okres spłaty kredytów bankowych i pożyczek wraz z odsetkami, określają umowy kredytowe zawarte z bankiem (-mi). 5. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię Kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytową po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały. 6. Użytkownicy lokali zamieszkali w danej nieruchomości lub budynku są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przypadających na ich lokale przy uwzględnieniu indywidualnych form zabezpieczenia spłaty powyższych należności (np. hipoteka, weksel, poręczenie, zastaw, itp.) Rozdział VI Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych z termomodernizacją budynków 6 1. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążenia poszczególnych lokali kosztami wykonanych prac termomodernizacyjnych jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 2. Użytkownik pokrywa koszt termomodernizacji nieruchomości lub budynku w formie miesięcznych opłat na fundusz remontowy nieruchomości lub opłat dodatkowych na fundusz remontowy budynku termomodernizacja. 3. Wysokość miesięcznej opłaty termomodernizacyjnej (zł/1m2) dla danego lokalu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. 4. Użytkownicy lokali mogą jednorazowo dokonać spłaty kosztu termomodernizacji przypadającego na ich lokale. 5. Użytkownicy lokali użytkowych po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w danej nieruchomości lub budynku zobowiązani są do zawarcia umowy ze Spółdzielnią określającej warunki spłaty kosztu termomodernizacji. 6. Za rozliczenie kosztów termomodernizacji nieruchomości lub budynku odpowiada Zarząd Spółdzielni oraz właściwe Działy SM w Swarzędzu. Rozdział VII Inne postanowienia 7 1. Użytkownicy lokali dokonujący zmiany lub zbycia lokali w nieruchomościach, w których trwa lub została wykonana termomodernizacja, zobowiązani są do całkowitej spłaty wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przypadających na ich lokale w tym również kredytu lub pożyczki zaciągniętej na ten cel przed dokonaniem transakcji, bądź przejęcia spłaty wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przypadających na ich lokale w tym również kredytu lub pożyczki przez nabywcę prawa do lokalu. 2. Osoby dokonujące przekształcenia tytułów prawnych do lokali na prawo odrębnej własności, zobowiązane są do spłaty przypadającego na ich lokal uzupełnienia wkładu z tytułu termomodernizacji nieruchomości przed podpisaniem umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. 3. W przypadku powstania na danej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej do zapłaty wszelkich kosztów wynikających z procesu termomodernizacji przypadających na daną nieruchomość, zobowiązana jest wspólnota mieszkaniowa. Uregulowanie należności powinno nastąpić nie później niż w okresie trzech miesięcy od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej pod rygorem dochodzenia jej na drodze sądowej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 8 1. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/09/2014 z dnia 18 września 2014 roku. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 19 września 2014 roku. 3. Po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej Regulamin otrzymują wszystkie osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu za pisemnym potwierdzeniu odbioru. 11

12 Informator Spółdzielczy Od nowego roku wprowadza nowy system rozliczania wody. Jego głównymi atutami są nowoczesne urządzenia do odczytu wody 24 godziny na dobę z wodomierzy radiowych oraz przewidywane oszczędności. Nowy system rozliczania wody Wymiana wodomierzy Do końca br. Spółdzielnia Mieszkaniowa wymieni na radiowe wszystkie wodomierze analogowe, którym właśnie kończy się licencja. Oznacza to, że od 2015 r. każde spółdzielcze mieszkanie wyposażone będzie w radiowy licznik zużycia wody. W sierpniu i wrześniu wymienione zostały wszystkie wodomierze w Antoninku, w liczbie 938 sztuk. W najbliższych tygodniach znani mieszkańcom konserwatorzy pan Zenon Szmyt (osiedla północne), Remigiusz Stanicki i Zenon Kaźmierczak (osiedla południowe) będą zajmować się wymianą pozostałych wodomierzy w mieszkaniach. Harmonogram wymian wodomierzy: Swarzędz-Południe Październik 2014 wymiana 868 sztuk: - os. Raczyńskiego os. Cegielskiego 1-8 Listopad 2014 wymiana 612 sztuk: - os. Raczyńskiego os. Cegielskiego 9-12 Grudzień 2014 wymiana 592 sztuk: - os. Cegielskiego os. Cegielskiego Swarzędz-Północ Październik 2014 wymiana 690 sztuk: - os. Dąbrowszczaków 1-7 Listopad-grudzień wymiana 983 sztuk: - os. Dąbrowszczaków os. Czwartaków ul. Gryniów 1-3 Równolegle z wymianą wodomierzy analogowych na radiowe trwa też legalizacyjna wymiana starych liczników radiowych (co 5 lat wymagana jest legalizacja, a co 10 lat wymiana całego licznika). Wodomierze radiowe wymieniane są na os. Zygmunta III Wazy i do końca roku zostaną wymienione również przy ul. Gryniów 4-9. Do końca 2014 roku wymienionych będzie 2079 sztuk wodomierzy analogowych na południu Swarzędza i 1673 wodomierzy na stronie północnej miasta. Łącznie 3752 wodomierzy w Spółdzielni w ostatnich 3 miesiącach roku. Po zakończeniu wymian wszystkie spółdzielcze mieszkania i lokale będą posiadać wodomierze radiowe. Nowoczesny system Montowane w mieszkaniach wodomierze są urządzeniami najnowszej generacji, z rozbudowanymi systemami antymanipulacyjnymi. W praktyce oznacza to, że nie będzie możliwości grzebania przy wodomierzach przez nieuczciwych mieszkańców. Elektroniczny system będzie od razu informował pracownika Spółdzielni o próbie podłożenia magnesu czy ściskania wodomierza. Optyka wodomierza jest wykonana w taki sposób, że w momencie ściśnięcia wodomierza natychmiast pęka szkło w jego obudowie, a system jest tak czuły, że wykazuje nawet lekki nacisk kciuka na wodomierz. Szybka kontrola Co ciekawe, system wykazuje również przypadki wstecznego przepływu, czyli cofania się wody, bez wypływania z kranu, przy załączeniu się licznika. Na ekranie urządzenia w formie małego laptopa z antenką, pracownicy Spółdzielni widzą też wszelkie alarmy o przepływach wody ponad normę lub przepływach ciągłych. Jeśli system zarejestruje, że w mieszkaniu pani Kowalskiej od ponad 12 godzin ciągle płynie woda, pracownik kontaktuje się z mieszkańcem w celu wyeliminowania przyczyny. Do tej pory wszelkie alarmy potwierdziły się w praktyce, u niektórych mieszkańców kapała woda z kranu, inni mieli zepsute spłuczki, itp. Pracownik Spółdzielni od razu informuje o stracie wody i kosztach, jakie mieszkaniec niepotrzebnie poniesie, jeśli nie zajmie wymianą uszczelki lub naprawą spłuczki, czy choćby doraźnym zakręceniem wody. Zmiany dla mieszkańców Podstawową zmianą dla mieszkańców osiedli będzie brak blankietu opłat za wodę od nowego roku. Począwszy od roku 2015 opłata za wodę będzie widniała na podstawowym druku czynszowym opłat za eksploatację. Woda od nowego roku będzie też rozliczana w systemie zaliczkowym. Odczyty będą dokonywane dwa razy w roku samodzielnie przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, a nie jak dotąd przez zewnętrzną firmę Techem. O szczegółach dotyczących tych zmian oraz o szacowanych oszczędnościach porozmawiamy w kolejnym wydaniu Informatora Spółdzielczego z Zastępcą Głównego Księgowego Mariuszem Langnerem. Dziś możemy zdradzić, że Spółdzielnia przewiduje łączne oszczędności w systemie rozliczania wody w granicach 300 do nawet 350 tys. zł rocznie. Kotłownie w Kórniku ruszyły Informowaliśmy już wcześniej o planach Spółdzielni związanych z wymianą starych kotłowni gazowych w Kórniku. Kotły kaskadowe firmy De Dietrich zostały już zainstalowane, odebrane pod względem technicznym i uruchomione. Kotły posiadają gwarancję na 3 lata. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła 18 września uchwałę o zaciągnięciu i zabezpieczeniu kredytów inwestycyjnych w wysokości ponad 60 tys. zł każdy, na przebudowę kotłowni przy ul. Śremskiej 32 a oraz ul. Śremskiej 34. Pod koniec września Zarząd Spółdzielni podpisał dziesięcioletnie umowy kredytowe. Przypominamy, że spłata rat dla mieszkańców oszacowana została na podobnym poziomie, jak dotychczasowe opłaty za ogrzewanie. Spółdzielnia przewiduje, że koszt raty kapitałowej i odsetkowej przypadającej na 1 m 2 powinien utrzymywać się na poziomie 1,13 zł, a oszczędność na gazie z nowych urządzeń wyniesie około 1,10 zł. 12

13 Po 15 miesiącach gospodarowania odpadami przez poznański GOAP, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu postanowiła wziąć w swoje ręce sprawy związane z gabarytami leżącymi tygodniami przy altanach śmietnikowych. Informator Spółdzielczy Koniec z gabarytami w Spółdzielni! Fatalny widok, szpecący osiedla mieszkaniowe, brud, niemiły zapach i coraz większe ilości szczurów, biegających już w biały dzień po trawnikach i przecinających ulice takimi informacjami co rusz zasypywali mieszkańcy Spółdzielnię Mieszkaniową. Jednocześnie domagali się usuwania stert mebli, dywanów i sanitariatów spod altan. Na nic zdawało się tłumaczenie, że za gospodarkę odpadami odpowiada teraz Związek Międzygminny GOAP, któremu Gmina Swarzędz przekazała plenipotencje w tym zakresie. Mieszkańcy domagali się czystości wokół altan i już! Biorąc pod uwagę wielomiesięczne skargi mieszkańców i całkowicie przychylając się do żądań o utrzymanie czystości, Spółdzielnia próbowała negocjować z GOAP częstsze terminy wywozu gabarytów i innych odpadów. Wszelkie kroki czynione przez GOAP, jak ustalenie terminów odbiorów odpadów czy wskazanie miejsca dowozu gabarytów, nie rozwiązywały jednak problemu z ustawianymi wokół altan, coraz wyższymi hałdami gabarytów. Osiedla wyglądały jak poprzecinane małymi wysypiskami śmieci, z krążącymi wokół satelitami, rozrzuconych papierów, butelek, czy opakowań. We wrześniu br. Spółdzielnia wynegocjowała z firmą obsługującą na zlecenie GOAP spółdzielcze altany, żeby jednocześnie zajęła się wywozem gabarytów spod altan. Za tę usługę, Spółdzielnia będzie płacić firmie PUK Zys odrębne wynagrodzenie. Obie strony ustaliły, że umowa obowiązywać będzie do końca 2017 r. Przedsiębiorstwo Zys będzie usuwać gabaryty nie tylko wokół spółdzielczych altan Zdjęcie nadesłane przez mieszkańca jednej ze swarzędzkich wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w Swarzędzu, ale również w innych spółdzielczych miejscowościach, jak np. Antoninek. Jednym słowem, na osiedlach wszystko powinno wrócić do normy sprzed 15 miesięcy. Wszystko oprócz 2 czy nawet 3 razy wyższej ceny za wywóz śmieci narzuconej przez GOAP oraz opłat dodatkowych, które poniesie Spółdzielnia Mieszkaniowa za wywóz gabarytów. Spółdzielnia otrzymuje też korespondencję od swarzędzkich wspólnot mieszkaniowych, które proszą o rozwiązanie problemów związanych z gabarytami i wszędobylskim bałaganem. Niestety, obecnie w Swarzędzu wyznaczone są dwa sektory śmieciowe i wspomniane wyżej rozwiązanie Spółdzielnia będzie stosować jedynie w spółdzielczym sektorze spółdzielczym. Mieszkańcy pozostałej części miasta nadal borykać się będą z nieporządkiem wokół altan. Opieka gminy pod tym względem ograniczyła się bowiem do przekazania śmieciowego problemu do GOAP, a władze w tej kwestii wykazują raczej bezradność niż zaradność. Chyba, że wspólnoty zlecą zarządzanie Spółdzielni Mieszkaniowej, która zadba o zrobienie porządku. Na zakończenie warto dodać, że nowa polityka śmieciowa, ustanowiona przez państwo i realizowana przez urzędników, absolutnie nie wyeliminowała problemu podrzucania śmieci do lasów. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że jest ich tam teraz więcej. Natomiast podniesienie opłat, nieporadna działalność i góry śmieci, które każdy z nas obserwuje przy altanach i na ulicach, nie zachęciły mieszkańców do ekologicznego segregowana odpadów, tylko skutecznie zniechęciły dotąd segregujących. Oko na Raczyńskiego W związku z wieloma interwencjami naszych mieszkańców, dotyczącymi hałasów i bałaganu przy byłej filii Przedszkola nr 4 i powstającej bibliotece, Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała na kilka tygodni kamerę monitoringu spółdzielczego bezpośrednio na wejście do opisywanego lokalu. W godzinach popołudniowych i wieczornych obszar ten stał się miejscem spotkań młodzieży, która krzyczy, używa wulgarnych słów, pali papierosy i pije alkohol, przeszkadzając zamieszkałym w tym rejonie osobom. Pozostałości po codziennych imprezach pozostawiane są na tym samym miejscu, gdzie często dochodzi również do dewastacji. Nagrane przez spółdzielczą kamerę fragmenty filmów, z co ciekawszymi epizodami, zostały przekazane do dyrektora pobliskiej szkoły, który zapoznaje się z materiałami przedstawiającymi zachowanie uczniów po godzinach lekcyjnych. Materiały dowodowe trafią też do swarzędzkiego komisariatu Policji. Jednocześnie informujemy, że nagrania, na których widać sprawców dewastacji będą podstawą do ustalenia ich tożsamości w celu poniesienia konsekwencji finansowych za naprawę mienia. W przypadku osób niepełnoletnich, kosztami napraw zostaną obciążeni rodzice wandali lub ich opiekunowie prawni. 13

14 Informator Spółdzielczy Brodziki PCI Pecibord do natrysków bez barier Łazienka jest miejscem, z którego korzystamy na co dzień: do niej kierujemy kroki z początkiem dnia, w trakcie i na jego zakończenie. Przestrzeń łazienki, poza strefą funkcjonalną, powinna być bezpieczna, praktyczna, emanować ciepłem i przytulnością. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę niewielką, ograniczoną przestrzeń przeznaczoną z reguły na łazienkę. By sprostać takim oczekiwaniom PCI Augsburg wprowadziła kilka lat temu do oferty brodziki PCI Pecibord do natrysków bez barier, elementy nośne z twardej pianki PCI Pecidur oraz paletę elementów modułowych stwarzających wszystkie możliwości, aby przy niewielkich nakładach nadać łazienkom odpowiedni, często wymarzony wygląd, w połączeniu z funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Otworzyło to przed klientami niespotykane dotychczas możliwości realizacji indywidualnych projektów i pomysłów, a także znalazło zastosowanie zarówno w prywatnych domach jak i obiektach użyteczności publicznej. Do wykańczania wszystkich oferowanych elementów można posłużyć się wszelkiego rodzaju okładzinami ceramicznymi lub z obrobionego kamienia naturalnego od mozaiki, aż po wielkoformatowe płyty granitowe. Niezwykły wręcz efekt wizualny można osiągnąć poprzez zastosowanie brodzika PCI Pecibord do natrysków bez barier o dowolnym wymiarze i kształcie, z punktowym lub liniowym odpływem. Takie rozwiązanie wyznacza nowy standard otwartej przestrzeni w łazience. Jest szczególnie praktyczne i bezpieczne w użytkowaniu. Stwarza komfort dla użytkowników, a w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych poruszających się często na wózkach inwalidzkich. Brodziki PCI Pecibord cechują się znakomitą stabilnością oraz wytrzymałością na nacisk co powoduje, że mogą być z powodzeniem zastosowane w domach seniorów, klinikach i innych obiektach publicznych. Brodziki PCI Pecibord są uszczelnionymi od góry elementami z twardej pianki ze zintegrowanym spadkiem i fabrycznie wbudowanym i uszczelnionym kołnierzem do mocowania odpływu podłogowego. Dzięki użyciu nakręcanej nasadki odpływu możliwe jest szybkie i wygodne dostosowanie wysokości kratki odpływowej do grubo- ści wyklejonej okładziny. Brodziki PCI Pecibord instaluje się na wysokości posadzki wykorzystując zintegrowany syfon w wersji poziomej lub pionowej w zależności od istniejącego / projektowanego odpływu. Powierzchnia wyklejonej okładziny na brodziku PCI Pecibord licuje zatem z powierzchnią łazienki, bez progu, przedniej ścianki będącej w wielu przypadkach utrudnieniem dla ludzi niepełnosprawnych. Brodziki PCI Pecibord do natrysków bez barier można stosować zarówno w nowo budowanych jak i remontowanych obiektach. Systemowy brodzik PCI Pecibord jako płyta z kołnierzem i regulowaną kratką ściekową wraz z syfonem jest łatwy i prosty w montażu. Po wbudowaniu, uszczelnieniu i wyklejeniu wierzchniej okładziny ceramicznej stwarza komfortowe możliwości użytkowania. Dystrybutor CHEMOLAK SP.J. ul. Cieszkowskiego 70/ Swarzędz 14

15 Informator Spółdzielczy Sylwetki Swarzędzan c.d. ze strony 16 większe na świecie firmy zlokalizowane są w Niemczech, a UTAL znajduje się obecnie na trzecim miejscu, choć technologicznie jest często lepszy. Wraz z rozwojem produkcji i oferowanego asortymentu, rozrastała się też siedziba firmy. Początkowy, skromny biurowiec został w dwóch etapach rozbudowany, a pierwsza 500-metrowa hala została zasilona kolejnymi halami produkcyjnymi oraz magazynowymi tzw. wysokiego składowania. W realizacji jest budowa nowego obiektu o powierzchni prawie 2500 m 2. UTAL posiada własne Biuro Konstrukcyjno-Rozwojowe, zatrudniające 10 inżynierów. W biurze opracowywane są nowe, unikalne rozwiązania utrudniające fałszowanie i nielegalną produkcję tablic, a także tworzone własne automatyczne linie technologiczne, z szeroką paletą maszyn, oprzyrządowania i z wykorzystaniem technologii cyfrowej, nawet dla najbardziej zróżnicowanych potrzeb klientów na całym świecie. Gruszczyńskie urządzenia są odróżnialne od maszyn innych producentów właśnie dlatego, że UTAL ma własne pomysły i patenty. Obecnie w firmie Jacka Wojciechowskiego pracę znajduje ponad 100 osób. Zespół składa się z ludzi różnej narodowości i profesji; są tu operatorzy maszyn, inżynierowie, konstruktorzy, programiści, handlowcy i finansiści. Bohater sylwetki przykłada dużą wagę do działań proekologicznych. Na terenie zakładu zlokalizowany jest tzw. GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła, a także rekuperatory, które ograniczają zużycie energii, zwiększają komfort cieplny i wymieniają powietrze nawiewane do budynku, znacząco poprawiając parametry całego systemu wentylacyjnego. W nowo budowanej hali produkcyjnej instalowane jest energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie, czyli pompy ciepła, które przetwarzają energię niskotemperaturową z ziemi w wysokotemperaturową energię cieplną. Pan Wojciechowski planuje też zamontować panele fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną ze słońca. Najpierw na biurowcu UTAL, później również na halach produkcyjnych. Jacek Wojciechowski nie lubi się chwalić, ale udało nam się ustalić, że pomaga wielu organizacjom. UTAL co roku licytuje i wygrywa złote serduszko WOŚP, utrzymując się zawsze w pierwszej dziesiątce polskich firm, które materialnie wspierają tę akcję. Wspomaga dzieci specjalnej troski z SPDST im. Leszka Grajka, klub sportowy Piast, SP w Kobylnicy, parafię w Wierzenicy i wiele innych. UTAL był też jednym ze sponsorów odbudowy Królewskiego Zamku Piastowskiego w Poznaniu. Jacek Wojciechowski otrzymał tytuły: Przyjaciela Stowarzyszenia od swarzędzkich dzieci niepełnosprawnych oraz Przyjaciela Wierzenicy od mieszkańców Wierzenicy. W ostatnim czasie nazwisko Jacka Wojciechowskiego łączone było z pomnikiem Augusta Cieszkowskiego, który we wrześniu br. stanął na swarzędzkim rynku. To właśnie nasz bohater był fundatorem pomnika. Jak mówi, powodów takiej decyzji jest kilka, m.in. utrwalenie pamięci o znanym i wartościowym Polaku, który część swojego życia zamieszkiwał w pobliskiej Wierzenicy, a także lokalny patriotyzm i nobilitacja Swarzędza wśród innych miast. Zapytany o życie prywatne, Jacek Wojciechowski mówi o żonie Barbarze, która jest biologiem, a także o dwóch córkach, z których jedna jest doktorem biologii, a druga magistrem marketingu i zarządzania. Obie córki pracują także w firmie UTAL. Mam również całą zgraję, sześcioro wnucząt z uśmiechem dopowiada pan Wojciechowski. Wolny czas, którego niestety jest zbyt mało, Jacek Wojciechowski poświęca turystyce, krajoznawstwu i sportowi, lubi zwłaszcza jazdę na rowerze, na nartach oraz żeglarstwo. Joanna Całka Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 26 PRZYJMUJE DLA PODOPIECZNYCH ODZIEŻ, ZABAWKI ORAZ SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO w siedzibie: os. Kościuszkowców 26, we wtorki i środy w godz. 16:30 19:00 telefony kontaktowe: , , Pani Krystynie Kochanowskiej najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci ś.p. Mamy składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Informator Spółdzielczy SM w Swarzędzu Redaguje zespół w składzie: Joanna Całka, Piotr Cichewicz, Wanda Konys, Piotr Osiewicz, Paweł Pawłowski, Jakub Roszkowski, opr. graf: G. Taterka Druk: Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki; Nakład: 6300 szt. Redakcja: Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 202 tel i

16 Informator Spółdzielczy Sylwetki Swarzędzan Widzimy je wszędzie tablice rejestracyjne na samochodach, miejskie tablice informacyjne w Swarzędzu, Poznaniu i innych miastach Wielkopolski oraz całej Polski nie każdy jednak wie, że za wytworzeniem większości tych tablic (bezpośrednio lub pośrednio) stoi nasz swarzędzki przedsiębiorca Jacek Wojciechowski, współzałożyciel firmy UTAL, której siedziba znajduje się w Gruszczynie. Jacek Wojciechowski Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne Telkom Teletra, które należały do największych przedsiębiorstw w Poznaniu i produkowały przede wszystkim urządzenia telekomunikacyjne. Swoje dalsze losy Jacek Wojciechowski związał z utworzeniem przedsiębiorstwa produkującego tablice rejestracyjne. Czterech wspólników, dwóch pochodzenia polskiego (w tym nasz bohater) oraz dwóch pochodzenia niemieckiego założyło 18 grudnia 1991 r. spółkę UTAL. Jak wspomina bohater sylwetki, początki były trudne i przypominały bardziej walkę o przetrwanie. Głównym powodem początkowych trudności była stosowana przez UTAL, bardzo dobra i ekologiczna, niestety zbyt droga na ówczesny polski rynek, technologia foliowania tablic. Na tym etapie w Polsce popularne były jeszcze blachy lakierowane. W okresie przemian ustrojowych, UTAL, jako firma z kapitałem zagranicznym, miała też przejściowe problemy z nabyciem terenu pod budowę siedziby firmy. Jacek Wojciechowski przyznaje, że nie pomagał też brak jego doświadczenia w prowadzeniu swojego biznesu. Był wówczas uznanym konstruktorem w państwowej firmie elektronicznej, ale brakowało mu wiedzy i doświadczenia ekonomicznego. W efekcie, dwóch udziałowców wycofało się ze spółki. Firma funkcjonowała jednak dalej, w niewykończonej hali, ze skromnym zapleczem biurowym, na terenie byłej betoniarni w Gruszczynie. Pierwszą fakturę na tablice rejestracyjne UTAL wystawił w maju 1992 r. Potem rozpoczął do dziś trwającą współpracę z hutą w Koninie, stosując jej taśmę aluminiową. Jacek Wojciechowski wspomina czasy początkowych trudności jakościowych w produkcji tablic, które trzeba było rozwiązać. Analizując proces cięcia taśmy aluminiowej bywał wtedy w hucie tak często, że został przez tamtejszą załogę nazwany brygadzistą w krawacie. W pierwszych latach istnienia, UTAL produkował tylko tzw. tablice surowe i zaopatrywał zakłady tłoczące tablice rejestracyjne. Od 1995 r. UTAL zaczął zaopatrywać w tablice rejestracyjne miasto Poznań i ta współpraca również trwa do dziś. Przełomowy dla firmy był jednak rok 2000, kiedy w Polsce wprowadzono po wieloletnich staraniach odblaskowe tablice foliowane. Po 8 latach doświadczeń z tą właśnie technologią, UTAL miał technologiczną przewagę nad konkurencją. Szybko osiągnął poziom 50% udziału rynku polskiego w produkcji surowych tablic, a także maszyn i komponentów do ich produkcji. UTAL jest wydajniejszy i tańszy niż wiele innych konkurujących firm. UTAL produkuje ponad 8 mln tablic rocznie, ale cały ciężar produkcji przesunął się w ostatnich latach w kierunku produkcji maszyn i systemów. Tablice rejestracyjne są to jakby półdokumenty. mówi Jacek Wojciechowski Nie każdy kraj chce żeby tablice robiono w innym państwie. W związku z tym wielu przedsiębiorców woli, żeby dostarczyć im maszyny i materiały, a oni sami, pod kontrolą swoich władz, produkują tablice. Obecnie, po blisko 23 latach istnienia, produkcja firmy UTAL opiera się na czterech powiązanych działach: tablicach rejestracyjnych; liniach produkcyjnych, maszynach i urządzeniach do produkcji tablic; ramkach do tablic rejestracyjnych; a także na tablicach informacji miejskiej dostarczanych do około 400 polskich miast (tablice z nazwami ulic, informacyjne, posesyjne, energetyczne, ostrzegawcze, oświetlane energią z ogniw fotowoltaicznych, itp.). Od 2011 r. większość przychodu spółki pochodzi z eksportu. UTAL sprzedaje swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie, takich jak np. Rosja, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Bangladesz, Tadżykistan, Pakistan, Wenezuela, Panama, Gabon, Burkina Faso, Czad, Nigeria, Sudan, Etiopia, Zambia, Algieria. Nieodzowna jest więc współpraca z wiodącymi na rynku firmami transportowymi i spedycyjnymi. UTAL organizuje transporty samochodowe, morskie, lotnicze, kolejowe oraz kurierskie. Ostatnio używaną maszynę UTAL sprzedał do Niemiec, choć w Polsce to najczęściej odwrotny kierunek. Dwie naj- Jacek Wojciechowski urodził się 13 marca 1948 r. w Poznaniu. Ojciec Tadeusz był prawnikiem, natomiast matka Janina botanikiem. Wychowywał się jako jeden z trojga rodzeństwa. Starszy brat był oficerem marynarki wojennej, natomiast młodszy jest architektem wnętrz. Dzieciństwo i wczesna młodość bohatera sylwetki związane były z Poznaniem, a dokładnie z Winogradami, gdzie mieszkał. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Strzeleckiej w Poznaniu, a następnie został studentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym. Pięcioletnią edukację na wyższej uczelni zakończył z tytułem magistra inżyniera automatyka. Jak mówi, dokształca się jednak całe życie, czytając fachową literaturę, uczestnicząc w branżowych spotkaniach, czy wreszcie prowadząc firmę technologiczną. Przez pierwsze 7 lat, po ukończeniu studiów, pracował w poznańskim Elektromontażu, zakładzie produkującym urządzenia elektroenergetyczne, elektryczne i automatykę przemysłową. Potem pracował rok w Berlinie Zachodnim, ale kiedy wrócił do kraju, zabrano mu paszport. W tamtych trudnych czasach była to praktyka nagminna. Kiedy ponownie chciał wyjechać z kraju, otrzymał pismo, którego treść brzmiała: Odmawia się obywatelowi wydania paszportu ze względu na dobro Ojczyzny i Obywatela. Kolejnym zakładem, w którym przepracował 10 lat jako kierownik pracowni projektowej, były c.d. na stronie 15 16

Światłowód już dostępny dla mieszkańców Spółdzielni w Swarzędzu

Światłowód już dostępny dla mieszkańców Spółdzielni w Swarzędzu ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 9/172/2013 28.10.2013 r. Światłowód już dostępny dla mieszkańców Spółdzielni w Swarzędzu Czytaj str. 2-3 ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz (+48) 61

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Obywatela

Poradnik dla Obywatela Poradnik dla Obywatela Projekt Od poradnictwa do obywatelstwa jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstęp Przez trzy lata zgłaszaliście się Państwo

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo