Koniec z gabarytami w Spółdzielni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniec z gabarytami w Spółdzielni"

Transkrypt

1 ISSN Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 08/182/ r. Koniec z gabarytami w Spółdzielni czyt. str.13 ul. Kwaśniewskiego Swarzędz (+48) (sekretariat), (+48) (centrala) Fax: (+48) poniedziałek wtorek -czwartek piątek Administracja Swarzędz-Południe os.raczyńskiego 20, Swarzędz tel lub tel./fax Centrum Monitoringu tel , czynne 24 h Administracja Swarzędz-Północ ul.gryniów 6, Swarzędz tel lub tel Redakcja Informatora Spółdzielczego i

2 Informator Spółdzielczy Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule z pozoru wydaje się prosta. W standardowym modelu rodziny, dwóch dorosłych, dwoje dzieci, rachunki płacą pracujący rodzice. Jednak różnoraki model rodziny w dzisiejszych czasach, brak pracy, choroba, rozwód stać się mogą przyczyną niejasności w temacie dokładania się do rachunków za mieszkanie. Różne sytuacje życiowe Najprostsza zasada, według której intuicyjnie powinniśmy się kierować ustalając warunki płatności za mieszkanie, jest taka, że wszystkie osoby dorosłe pod wspólnym dachem powinny w miarę swoich możliwości partycypować w uiszczaniu rachunków za lokal. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Zdarza się, że po latach wspólnego pożycia, para rozwodzi się i nie potrafi porozumieć nawet w kwestii regulowania rachunków. Zazwyczaj w takiej sytuacji, osoba która nie posiada prawa do lokalu, umywa ręce i pozostawia ciężar płatności na dotychczasowym partnerze. Zdarzają się też sytuacje, gdy świeżo poślubiony małżonek wprowadza się do mieszkania dotychczas zajmowanego przez partnera i nie poczuwa do obowiązku opłacania rachunków. Innym razem do mieszkania wprowadzi się teściowa, która podupadła na zdrowiu, gdzie indziej dzieci dorosną i rozpoczną pierwszą pracę. Sytuacje można mnożyć, ale co na temat płacenia rachunków mówi prawo? Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Kto w domu płaci rachunki? Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lokalu, za płatności i zadłużenie solidarnie odpowiadają wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w lokalu, a więc dorosłe dzieci, teściowa, ciotka, czy wspólnie mieszkające małżeństwo w separacji. Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia roku o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązki finansowe względem spółdzielni mają zarówno członkowie tejże spółdzielni, jak i osoby nie będące jej członkami. Zamieszkałe osoby dorosłe powinny uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych nieruchomości. Solidarną odpowiedzialność za opłacanie rachunków ponoszą osoby na stałe zamieszkałe w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, jak też osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do partycypacji w wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. Spółdzielnia jest obowiązana, na żą- danie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kwestie ponoszenia opłat przez dorosłe, pracujące dziecko reguluje natomiast Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W życiu zdarzają się różne sytuacje, większość rodziców stara się nie obciążać własnych dzieci, ale czasami muszą się one choć w części dołożyć do utrzymania mieszkania, po to by pomóc rodzicom zapobiec w powstaniu zadłużenia czynszowego. Artykuł 91 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego reguluje tę kwestię w następujący sposób: 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Warto również wiedzieć, że prawo daje możliwość sądowego dochodzenia zwrotu części poniesionych opłat, np. przeciwko niepłacącemu małżonkowi czy pracującemu dziecku. Termomodernizacje 2016 Podajemy wstępną informację o swarzędzkich budynkach, które najprawdopodobniej zostaną ocieplone w 2016 r. Zastrzegamy, że jest to tylko prognoza, która może ulec zmianom, w zależności od: sytuacji finansowej Spółdzielni, sytuacji gospodarczej kraju i możliwości uzyskania kredytów bankowych, możliwości uzyskania pozwoleń na budowę, oceny stanu technicznego budynków. Podana niżej lista budynków może zostać skrócona lub wydłużona, w zależności od przyszłorocznych uwarunkowań (plan na kolejny rok zatwierdzany jest zawsze pod koniec roku poprzedzającego inwestycję). WSTĘPNY PLAN DOCIEPLEŃ NA 2016 ROK 1. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 1 9. Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 3 2

3 Informator Spółdzielczy W Poznaniu bonifikata 95% Korzystne dla mieszkańców Poznania warunki wykupu gruntu na własność stworzyła tamtejsza Rada Miejska. Poznaniacy mogą przekształcić użytkowanie wieczyste gruntu we własność za 5% wartości. Rada Miejska Poznania udzieliła bowiem aż 95% bonifikaty. Wzrost cen gruntów Decyzja ta jest o tyle istotna, że w ostatnim czasie znacząco (nawet kilkudziesięciokrotnie) wzrosły opłaty za użytkowanie gruntów, praktycznie w całej Polsce. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu negując wysokość cen gruntów po aktualizacjach, występowała w imieniu każdej z naszych nieruchomości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). W przypadku niektórych nieruchomości udało się nieco obniżyć opłaty, ale ich wzrost i tak był dla mieszkańców bardzo odczuwalny. A w Swarzędzu W ostatnim czasie zakończyło się kilkadziesiąt postępowań prowadzonych przez SKO w sprawie odwołań Spółdzielni od decyzji Burmistrza Swarzędza dotyczącej wzrostu cen gruntów w naszej gminie. Niestety większość roszczeń Spółdzielni nie została uwzględniona. W dodatku władze Swarzędza nie stworzyły dla mieszkańców osiedli tak korzystnych warunków wykupu gruntów, jak władze Poznania. Oznacza to, że wkrótce znacząco wzrosną opłaty za użytkowanie wieczyste dla wszystkich spółdzielców ze Swarzędza (szerzej o tej sprawie w kolejnym wydaniu Informatora). We wrześniu br. Rada Nadzorcza Spółdzielni wyraziła zgodę na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 81, 83, 85 w prawo własności. Warszawska wkrótce na swoim gruncie We Wrześni za darmo Władze każdej z gmin podejmują własne decyzje dotyczące udzielanych bądź nieudzielanych bonifikat na wykup gruntu, czy też opłat i podatków lokalnych. Szczęśliwcami można nazwać nie tylko mieszkańców Poznania, którym umożliwiono tak wysoką bonifikatę, ale również mieszkańców Wrześni. Tam, władze miejskie podjęły decyzję o zwolnieniach z podatku od nieruchomości mieszkalnych. Od 2015 r. mieszkańcy tego miasta w ogóle nie będą musieli płacić tego podatku. Władze Wrześni liczą, że taka stuprocentowa ulga spowoduje pojawienie się w tej miejscowości nowych mieszkańców, którzy wybiorą Wrześnię na miejsce swojego zamieszkania. Kolejne etapy na Warszawskiej Spółdzielczy budynek przy ul. Warszawskiej będzie pierwszym w Poznaniu, posadowionym na własnym gruncie. Spółdzielnia planuje docelowo wykupić grunt również pod wszystkimi innymi poznańskimi blokami, oprócz budynków usytuowanych na gruncie Skarbu Państwa (gdzie odmówiono udzielenia bonifikaty). Działania związane z wykupem gruntu przy ul. Warszawskiej są traktowane przez Spółdzielnię testowo. Zaraz po nich ruszy lawina kolejnych wniosków o wykup gruntów w Poznaniu. Cena, jaką wyznaczyło Miasto Poznań za wykup działki o powierzchni 3224 m 2 przy ul. Warszawskiej wynosi ponad 162 tys. zł. Można więc sobie obliczyć, ile kosztowałby ten grunt, gdyby Spółdzielnia musiała zapłacić 100% jego wartości! Koszt wykupu został rozłożony proporcjonalnie na zlokalizowane w budynku mieszkania i wynosi około 4-5 tys. zł. Mieszkańcom została zaproponowana spłata w ratach, które nie będą przekraczały obecnej wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Część mieszkańców zawarła ze Spółdzielnią porozumienia o spłacie w ratach, a część postanowiła zapłacić za wykup gruntu jednorazowo (bez prowizji i odsetek). We wrześniu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu złożyła wniosek do SGB Bank S.A. i spodziewa się otrzymania decyzji kredytowej na wykonanie zadania w październiku. Termomodernizacje 2015 Przedstawiamy mieszkańcom wykaz budynków, które Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu zamierza ocieplić w przyszłym roku. Zmodernizowanych będzie 11 lub 12 budynków, w zależności od bankowych warunków kredytowych oraz pozwoleń udzielonych przez mieszkańców z prawem odrębnej własności. Jeden z budynków z listy jest tzw. budynkiem rezerwowym. Spółdzielnia planuje zakończyć w przyszłym roku termomodernizacje na terenie Lubonia, ocieplając resztę budynków przy ul. Armii Poznań oraz ul. Kolonia PZNF. Przypominamy, że w tym roku w Luboniu zmodernizowane zostały dwa budynki przy tych ulicach. Jednocześnie informujemy, że Dział Ekonomiczny rozpoczął uruchamianie procedur kredytowych w związku z planowanymi termomodernizacjami, a Dział Techniczny rozpoczął przygotowywać niezbędne dokumentacje projektowe, techniczne i formalne. Wykonanie planu uzależnione jest również od akceptacji treści Regulaminu Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, zamieszczonego w niniejszym wydaniu Informatora, przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność lokalu) zlokalizowanego w ww. budynkach. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zatwierdziła poniższy zakres rzeczowy planu dociepleń budynków na 2015 rok: 1. Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. Kościuszkowców nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. E. Raczyńskiego nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. Dąbrowszczaków nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr Luboń, ul. Armii Poznań nr Luboń, ul. Armii Poznań nr Luboń, ul. Kolonia PZNF nr Luboń, ul. Kolonia PZNF nr Swarzędz, os. H. Cegielskiego nr 12 rezerwa* 3

4 Informator Spółdzielczy Mieszkaniec pyta Co z terenem na Władysława IV? Mieszkam w Swarzędzu na os. Władysława IV. Jakiś czas temu była ze strony Spółdzielni propozycja zagospodarowania terenu na moim osiedlu. W Informatorze Spółdzielczym ukazała się nawet wizualizacja, jak będzie to wyglądało. Minęły już chyba 2 lata i jakoś ten temat ucichł. Był plan, były koszty projektowe i co dalej? Parkingi na osiedlu są w fatalnym stanie, w okresie jesiennym i zimowym chodzimy po błocie. Wiem, że to mieszkańcy nie zgodzili się na zagospodarowanie terenu, ale tam mieszkają prawie sami emeryci i nikogo nie stać żeby wydać 100 zł więcej co miesiąc. Może Spółdzielnia mogłaby na jeszcze dłuższy okres rozłożyć spłatę, żeby miesięcznie wychodziło tylko o kilkadziesiąt złotych więcej? Myślę, że wtedy mieszkańcy by się zgodzili. Czy coś da się z tym zrobić, czy jest szansa żeby to osiedle zostało zagospodarowane? Koncepcja sprzed dwóch lat Odpowiedź SM: Osiedle Władysława IV zostało kompleksowo ocieplone kilka lat temu, we wszystkich budynkach zmodernizowano też dachy. Roczny przychód tej nieruchomości to około 35 tys. zł, ale stan funduszu remontowego wynosi około 1 mln zł na minusie. Natomiast zadłużenia czynszowe mieszkańców z całego osiedla są rzędu 12 tys. zł. Zwykłe działania matematyczne wykazują, że dalsze modernizacje na tym osiedlu wymagają dodatkowych środków finansowych. Spółdzielnia przedstawiła mieszkańcom projekt i jego koszty. Okazały się jednak dla mieszkańców zbyt wysokie. Nadal jednak SM planuje zagospodarowanie terenu w tym rejonie, lecz trzeba na tę realizację jeszcze trochę poczekać. Obecnie prace na osiedlu są niemożliwe, ze względu na miejską inwestycję kanalizacji sanitarnej w ul. Grudzińskiego. Za jakiś czas Spółdzielnia ponownie wystąpi z propozycją do mieszkańców, która będzie zmodyfikowana finansowo, ponieważ zaproponowane wcześniej bankowe warunki kredytowe już dawno się zdeaktualizowały. Przedstawimy mieszkańcom kilka wariantów spłaty, z ratami wyższymi i niższymi, spłacanymi w krótszym i dłuższym terminie. Jeśli mieszkańcy zdecydują się na jakiś wariant, to prace zostaną wykonane. Należy jednak pamiętać, że każda nieruchomość w Spółdzielni musi się bilansować i nikt już dziś nie będzie finansował jednego osiedla z pieniędzy mieszkańców innego rejonu. Na horyzoncie pojawiły się również nowe możliwości, związane z pozyskiwaniem środków unijnych Być może pojawi się szansa na pozyskanie od przyszłego roku unijnych dofinansowań do wymiany pieców węglowych. Spółdzielnia będzie takich możliwości żywo wypatrywać. 4

5 Informator Spółdzielczy Minął miesiąc, od kiedy zamieściliśmy w Informatorze Spółdzielczym ostrzeżenie o lichwiarzach, którzy pożyczając pieniądze, tanim kosztem przejmują mieszkania naszych spółdzielców. Tymczasem w Głosie Wielkopolskim ujawniono kulisy afery mieszkaniowej, która od kilku lat nie może znaleźć swojego finału na wokandzie sądowej. Sprawa, jak wiele innych tego typu, zaczęła się od zaległości czynszowych. Państwo W., mieszkający na jednym ze swarzędzkich osiedli, posiadali własnościowe prawo do 40-metrowego lokalu. Kłopoty w regulowaniu należności zaczęły się w 2001 r. Spółdzielnia proponowała różne formy pomocy, współpracę ze swarzędzkim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, korzystanie z dofinansowań w postaci dodatków, a w końcu zaproponowała zamianę mieszkania na mniejsze. Niestety Państwo W. nie korzystali z porad pracowników Spółdzielni i w 2009 r. ich zaległości przekroczyły wysokość 6 tys. zł. Nagle, w kwietniu 2009 r. całość zadłużenia wobec Spółdzielni została spłacona. Państwo W. poinformowali, że pożyczyli pieniądze od rodziny. Tymczasem we wrześniu 2009 r. do Spółdzielni wpłynęły dokumenty notarialnej sprzedaży mieszkania, które kupił wspomniany wyżej doradca finansowy Mariusz T., wówczas jeszcze postać nieznana w Spółdzielni i w Polsce. Nadto, w dokumentach zawarta była informacja, że odtąd Państwa W. prawnie reprezentuje, nie kto inny, jak Mariusz T. Niezaprzeczalnie doradca finansowy umiał więc wzbudzić zaufanie klientów, skoro nie tylko pożyczyli od niego pieniądze, przekazali mu mieszkanie i jeszcze ustanowili go swoim pełnomocnikiem. Kwota pożyczki, udzielonej Państwu W. na papierze (bo w rzeczywistości często bywa niższa), wynosiła około 20 tys. zł. W grudniu 2009 r. w Spółdzielni pojawiła się pani W. Z przeprowadzonych rozmów wynikało, że absolutnie nie była świadoma skutków podpisanych przez siebie dokumentów, na podstawie których sprzedała mieszkanie za niewielką (w stosunku do ceny rynkowej mieszkania) kwotę pieniędzy. W trzy tygodnie po tej rozmowie do Spółdzielni wpłynął następny dokument znania prawa do mieszkania państwu W. Obecnie państwo W. nadal zamieszkują przedmiotowy lokal, lecz od strony prawnej dwukrotnie zmienił on już właściciela. Nowy właściciel, pan H. nie płaci rachunków, więc Spółdzielnia ponownie musiała wszcząć procedury windykacyjne. W 2013 r. odbyła się pierwsza, komornicza licytacja mieszkania, a w sądzie złożony jest wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji, ponieważ nikt nie nabył mieszkania. Nowy właściciel, pan H., zniknął i nie może go znaleźć ani Policja ani Prokuratura. Sprawę tę opisujemy szczegółowo, aby mieszkańcy byli zorientowani, w jaki W aferę mieszkaniową zamieszanych jest aż 49 osób, głównymi podejrzanymi są m.in. doradca finansowy Mariusz T. oraz pani notariusz D. z Poznania, którzy usłyszeli ponad 100 zarzutów (doradca Mariusz T. aż 150 zarzutów). Jak informuje Głos Wlkp., zdaniem śledczych te dwie osoby były mózgiem procederu nielegalnego przejmowania nieruchomości, głównie mieszkań, pod pozorem udzielania pożyczek. Obie osoby są znane w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, ponieważ i u nas dokonywały transakcji mieszkaniowych, które już wówczas wzbudziły niepokój pracowników i Zarządu Spółdzielni. Do sprawy został więc włączony swarzędzki Ośrodek Pomocy Społecznej, który wdrożył postępowanie prokuratorskie przeciwko Mariuszowi T. Śledztwo w sprawie afery mieszkaniowej notarialny. Tym razem doszło do kolejnej sprzedaży mieszkania. Nowy właściciel Mariusz T. po 3 miesiącach odsprzedał mieszkanie kolejnemu nabywcy, panu H. W wielu sprawach afery mieszkaniowej stosowano podobne praktyki, polegające na podstawianiu osób słupów. Przechodzenie mieszkania z rąk do rąk miało bowiem utrudnić działania pokrzywdzonych osób i uniemożliwić im odzyskanie mieszkania. Równolegle trwała współpraca pomiędzy Spółdzielnią a swarzędzkim OPS. Spółdzielnia przekazała wszelkie posiadane dokumenty ośrodkowi pomocy, aby mógł udzielić pomocy prawno-socjalnej rodzinie W. W grudniu 2010 swarzędzki OPS wdrożył postępowanie prokuratorskie o unieważnienie aktów notarialnych i przy- sposób działają niektóre firmy pożyczkowe. Korzystając z szybko dostępnych, łatwych pieniędzy, musimy się liczyć z konsekwencjami. Nigdy nie pożyczajmy pieniędzy w zamian za przeniesienie prawa własności mieszkania, bo szybko możemy stracić dach nad głową. Zachęcamy mieszkańców do współpracy z Działem Windykacji Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który służy pomocą we wspólnym celu dłużnika i Spółdzielni uregulowania zaległych należności. Im szybciej dłużnik rozpocznie współpracę ze Spółdzielnią, tym łatwiej będzie pomóc mu w spłacie zadłużenia. Niestety niektórzy mieszkańcy nie reagują na pierwsze wezwania i monity Spółdzielni, pojawiają się dopiero, gdy dług jest tak duży, że trzeba rozpocząć procedury sądowe i komornicze. Jeśli chodzi o Mariusza T. i panią notariusz D., u której zawierano większość aktów notarialnych, a także o pozostałe kilkadziesiąt osób podejrzanych, sprawę przeciwko nim prowadzi poznańska Prokuratura Okręgowa i Komenda Wojewódzka Policji. Co ciekawe, pani notariusz D. nadal wykonuje swój zawód, prowadząc jedną z kancelarii w Poznaniu. Oprócz głównych podejrzanych, zarzuty usłyszą również ich współpracownicy, osoby naganiające klientów, oraz tzw. podstawiane osoby słupy, dzięki którym udało się przejąć przynajmniej 56 mieszkań 5

6 Informator Spółdzielczy W poprzednim numerze Informatora Spółdzielczego zamieściliśmy informację o oszustach, którzy powołując się na współpracę z Eneą, namawiają do podpisania nowych umów na dostawę tańszego prądu. Oszuści działają w całej Polsce, a podstawą ich działania jest podszywanie się pod największe polskie marki energetyczne, takie właśnie jak Enea czy Tauron. W ostatnim czasie zaczęli intensywnie działać w Poznaniu oraz w Swarzędzu. Po podpisaniu umowy, nowi abonenci oprócz tańszej faktury za prąd, otrzymują drugą, ponieważ nowe firmy nie są w stanie zaoferować kompleksowej usługi dostawy prądu we własnym zakresie. Najczęściej również abonenci uiszczać muszą dodatkową umowę ubezpieczenia, w wysokości kilkudziesięciu złotych. Oszustwa energetyczne W redakcji Informatora pojawiło się kilku swarzędzan, którzy podpisali takie właśnie umowy. Pozostałych, którzy borykają się z tym samym problemem, informujemy że istnieje kilka metod na rozwiązanie podpisanych umów, z których nie jesteśmy zadowoleni. Zamieszczamy je poniżej, ponieważ nie każda osoba przyzna się, że dała się oszukać i sama boryka się z problemem, często kosztem własnego zdrowia. 10 dni na rezygnację otrzymaliśmy wzór odstąpienia od umowy, z czego nie skorzystaliśmy, pozostaje nam czekać na zmianę cennika sprzedawcy. Jeśli nie zostaniemy o tym fakcie prawidłowo poinformowani, a zmienią się nam warunki cenowe lub dowiemy się o zmianie cennika od znajomego czy ze strony internetowej sprzedawcy dwa miesiące po jego wprowadzeniu, przysługuje nam prawo wypowiedzenia umowy na dostawę energii elektrycznej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę cennika i wprowadzenie nowych warunków cenowych. Zmiana cennika Umowę można również wypowiedzieć w ciągu 10 dni od dnia otrzymania listu o zmianie cennika sprzedawcy. Treść wypowiedzenia powinna brzmieć następująco: Na podstawie ogólnych warunków do umowy (data i numer) i w związku z otrzymaniem w dniu ( ) od Państwa pisma o wprowadzeniu nowego cennika, wypowiadam umowę na dostawę energii elektrycznej nr ( ) Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę cennika i wprowadzenie nowego cennika. Informuję, że zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przysługuje mi prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy. Odrębnie ubezpieczenia Każdy klient ma 10 dni na rezygnację z usługi w przypadku, kiedy umowę podpisze poza siedzibą firmy. Wypowiedzenie należy wysłać pisemnie do siedziby firmy, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dołączone przy umowie, ale jeżeli wzoru nie ma to można napisać: Odstępuję od umowy nr ( ) zwartej w dniu ( ) i podpisać pismo. Podawanie przyczyn, czy uzasadnienia, nie jest konieczne. Brak wzoru odstąpienia Odstąpić od umowy można także, jeśli firma będąca partnerem tejże umowy, nie dostarczyła nam do niej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Firma energetyczna zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma bowiem obowiązek przed jej zawarciem poinformować klienta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz adresem siedziby. Jeśli takiego wzoru w dokumentach nie posiadamy, klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia, w którym dowiedział się o takiej możliwości (czyli np. przeczytania niniejszego artykułu). Treść odstąpienia powinna brzmieć: W związku z uzyskaniem w dniu ( ) informacji o prawie odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw. z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy nr ( ) zawartej w dniu ( ). Należy również opisać i uzasadnić zaistniałą sytuację. Brak pisma o zmianie cennika Jeśli minęło już więcej nić 10 dni od podpisania umowy, a wraz z dokumentami W zależności od wybranego wariantu wypowiedzenia umowy, należy również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Należy opisać przyczyny rezygnacji z umowy na dostawę energii elektrycznej. Najczęściej oferowany jest darmowy pakiet ubezpieczeń dla osób powyżej 55 roku życia lub ubezpieczenie za grosze. Faktyczny koszt ubezpieczenia wynosi jednak kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W wypowiedzeniu należy podnieść kwestię wprowadzenia w błąd i tak jak w przypadku umowy na dostawę prądu, powoływać się można na brak wzoru odstąpienia, jeśli go nie otrzymaliśmy. Osoby zainteresowane wypowiedzeniem umowy nieuczciwemu sprzedawcy mogą skontaktować się z redakcją Informatora Spółdzielczego, gdzie dostępne są wzory wypowiedzenia umów, tel , Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój

7 W ostatnich czasach coraz częściej mamy okazję słuchać bądź oglądać reklamy firm oferujących pożyczki gotówkowe. Często określane są mianem chwilówek. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że taka chwilówka oferowana jest przez instytucję, która NIE JEST bankiem. W związku z powyższym, instytucje te możemy nazwać parabankami, czyli podmiotami prowadzącymi działalność charakterystyczną dla banków, jednakże podlegającymi innym przepisom niż banki, czyli m.in. prawu bankowemu. W praktyce oznacza to, że wszelkie zasady, na jakich parabank udziela pożyczki chwilówki są zasadami własnymi parabanku. Tyczy się to oprocentowania, prowizji oraz wszelkich opłat dodatkowych, takich jak: monit, wydanie zgody na wydłużenie terminu spłaty, ewentualną działalność windykacyjną. Pożyczki te zachwalane są jako szybkie, łatwe do uzyskania, z uproszczonymi procedurami pożyczkowymi, bez żadnych zaświadczeń. Należy pamiętać o tym, że pożyczka pochodząca z takiego parabanku, jest w rzeczywistości ofertą bardzo drogą. Zawiłość umów i regulaminów obowiązujących w tych instytucjach oraz fachowe, branżowe słownictwo finansowe, sprawiają że dla zwykłego konsumenta są one trudne do zrozumienia. Chwilówka przedstawiana jest jako oferta bardzo interesująca, atrakcyjna i dostępna niemal dla każdego, jednakże są to tylko pozory. W rzeczywistości, wszelkie opłaty są wielokrotnie wyższe niż w bankach. Oprocentowanie może wynosić nawet kilkaset procent w skali roku. Na wątpliwą działalność parabanków najbardziej narażeni są emeryci i renciści, nierzadko zmagający się ze zbyt małym budżetem domowym. Wierząc reklamom i pracownikom parabanków, podpisują umowy. Spłacają wysokie raty, często z ukrytymi kosztami (parabanki pożyczają pieniądze nawet na kilkaset procent rocznie!). Wystarczy jeden dzień opóźnienia w spłacie raty i od razu zostają doliczone dodatkowe opłaty, np. za płatność nie w Bank Informator Spółdzielczy czy parabank? terminie, za upomnienie o przekroczeniu terminu spłaty itp. Opłaty te są oczywiście oprocentowane i istniejący dług powiększa się pomimo spłaty rat. Kto raz wejdzie w ten system, często już z niego nie wychodzi. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z informacjami rządowymi, Komisja Nadzoru złożyła do tej pory w prokuraturze już kilkanaście zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez tzw. parabanki. Jako ekonomista i człowiek od lat interesujący się finansami, szczerze odradzam korzystania z wszelkiego rodzaju: chwilówek, tanich pożyczek, pożyczki bez BIK, najtańszych ofert kredytowych. Jeśli już znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli poratować się dodatkową gotówką, wybierzmy PRAWDZI- WY BANK i nie dajmy się omamić licznym reklamom, proponującym szybkie pożyczki w instytucjach, których nie obejmuje prawo bankowe. Aleksander Banaszewski Odszkodowanie od sądu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu wystąpiła ze skargą na opieszałość sądu. Sąd wyższej instancji przyznał rację i sędziowie zapłacili Spółdzielni ponad 3 tys. zł. Sprawa rozpoczęła się od licytacji jednego z mieszkań. W związku z tym, że mimo ogłoszeń, nikt nie przystąpił do licytacji, Spółdzielnia postanowiła kupić mieszkanie. Kolejnymi po licytacji, sądowymi etapami postępowania egzekucyjnego, są: przybicie i przesądzenie. Zgodnie z prawem, przybicie powinno nastąpić niezwłocznie po licytacji. W rzeczywistości, licytujące spółdzielcze mieszkania osoby czekają na przybicie około 2, 3 miesięcy. Tak sprawy się mają w przypadku osób prywatnych. Jednak dla Spółdzielni w opisywanej sprawie zrobiono wyjątek. Od momentu wpłaty pieniędzy do sądu, Spółdzielnia z niewiadomych powodów - czekała na przybicie ponad rok. W wyniku zażalenia, Sąd Okręgowy uznał, że Sąd Rejonowy dopuścił się niedbałości i nakazał zapłatę na rzecz Spółdzielni kwoty ponad 3 tys. zł. Rzeczona kwota wpłynęła na konto Spółdzielni już miesiąc temu, jednak nadal SM oczekuje na przybicie Ciepło w mieszkaniach Informujemy, że na prośby mieszkańców, 25 września br. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wydał dyspozycję dla przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia o włączeniu ciepła. W ciągu kolejnych dwóch dni ciepło dotarło do każdego z 60 osiedlowych węzłów cieplnych i do każdego mieszkania, choć warunki pogodowe zmieniły się diametralnie i wraz z początkiem kalendarzowej jesieni nastało temperaturowe lato. 7

8 Informator Spółdzielczy Dłużnicy Spółdzielni trafią Spółdzielnia nawiązała współpracę z firmą Factory Network S.A. właścicielem Internetowej Giełdy Długów. Dłużnicy, którzy nie reagują na monity Spółdzielni, nie współpracują ze spółdzielczym Działem Windykacji, nie respektują ustalonych warunków spłaty, a w najtrudniejszych sprawach nie chcą przyjąć jedynych możliwych rozwiązań w postaci zamiany mieszkania na mniejsze, czyli po zawiedzeniu wszelkich możliwych sposobów windykacji przez Spółdzielnię, mogą spodziewać się, że wkrótce ich nazwisko pojawi się na Giełdzie Długów. Przypominamy, że łączna kwota zobowiązań mieszkańców wobec Spółdzielni sięga około 2,5 mln zł. Zadłużenie jest tak wysokie, jakby przez jeden miesiąc nikt w Spółdzielni nie uregulował ani jednego rachunku czynszowego. O Factory Network słów kilka Firma z siedzibą w Poznaniu prowadząca Internetową Giełdę Długów pod adresem ma bogate doświadczenie międzynarodowe. Związana jest z Grupą Allegro i komunikatorem internetowym Gadu-Gadu. Nowym produktem Factory Network jest Giełda Długów, czyli publiczna platforma ogłoszeń zawierających oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczane przez zarejestrowanych użytkowników portalu wierzycieli. Rola Spółdzielni Spółdzielnia dysponuje danymi osobowymi wszystkich członków Spółdzielni. Prawo zakazuje publikowania danych dłużników na spółdzielczej stronie internetowej czy wywieszania list dłużników na klatkach schodowych, ze względu na ochronę danych osobowych. Brak publicznej dezaprobaty na wielu dłużników działa uspokajająco, czują się bezkarni, bo i tak nikt się nie dowie, że to przez nich pogłębia się dług nieruchomości i nie można wykonać remontów. Inaczej sprawa ma się w przypadku postępowania komorniczego, tutaj komornik ma prawo zamieścić w publicznym ogłoszeniu pełne dane dłużnika wraz z dokładnym adresem zamieszkania. Podobna zasada obowiązuje w przypadku handlu wierzytelnościami i publikowania danych osobowych na stronach internetowych za pośrednictwem Giełdy Długów. Ujawnić można imię i nazwisko dłużnika, pełny adres zamieszkania, NIP, a nawet numer telefonu, adres , nr GG, czy kontakt na portal społecznościowy, jak facebook czy Nasza Klasa. No i najważniejsze ujawnia się wysokość zadłużenia oraz informację z jakiego tytułu to zadłużenie powstało lub kto jest wierzycielem (np. zaległy rachunek telefoniczny, rata kredytowa, niezapłacony rachunek czynszowy, rata alimentacyjna). Handel wierzytelnościami Handel długami w Internecie porównać można do licytacji przedmiotów na Allegro. Potencjalny kupiec, którym może być każdy z nas, przegląda zadłużenia i wybiera te, które go zainteresują. Przypuśćmy, że pan X znalazł przypadkiem informację, że jego sąsiad pan Y, nie zapłacił trzech faktur za telefon i jest dłużnikiem operatora na kwotę 450 zł. Pan X (z niewiadomych pobudek, np. dobroci serca lub na odwrót, ze złośliwości) postanawia wykupić dług pana Y od operatora, a jednocześnie sam staje się wierzycielem sąsiada. Podobnie będzie z zadłużeniami wystawianymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu. Każdy obywatel będzie mógł się zapoznać z danymi dłużnika, z historią jego zadłużenia i wykupić ten dług. Może to zrobić także firma, np. windykacyjna, specjalizująca się w odzyskiwaniu zaległości. Jednocześnie Spółdzielnia przestanie być wierzycielem dłużnika, zostanie spłacona, a wierzycielem stanie się ktoś zupełnie inny. Duża skuteczność Na skuteczność Giełdy Długów nakłada się wiele czynników. Po pierwsze dług jest widoczny publicznie dla każdego internauty. Coraz więcej firm wyszukuje długi swoich kontrahentów w celu skompensowania zobowiązań. Wprowadzone na dlugi.info dane o dłużnikach są widoczne na blisko 30 współpracujących, partnerskich Giełdach Długów (m.in. dlugi.wyborcza. biz, dlugi.wp.pl, dlugi.info.muratorplus.pl, dlugi.e-komornik.com, dlugi.kancelariacw. pl, dlugi.polskizwiazekwindykacji.pl i wiele innych), a także w programach księgowych tysięcy polskich firm dysponujących zintegrowanymi programami do wystawiania faktur (Subiekt GT, Subiekt Naviero, WF Mag, ODL, Ferrodo, Proman, Ramzes, Enova, SAP), w tym w sklepach udzielających kredytów, bankach i firmach pożyczkowych. Związek Banków Polskich, podaje, że już ponad 1,3 miliona polskich firm ma dostęp do bankowości elektronicznej. Partnerami strategicznymi giełdy są również: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Polski Związek Windykacji. Dzięki tym powiązaniom często w sposób automatyczny można znaleźć potencjalnego kupca długu. Oferta jest bezpłatnie widoczna dla bardzo dużej liczby firm. Factory Network informuje, że dlugi.info otrzymują około 4,5 milionów zapytań o zadłużenia miesięcznie. Najczęściej udaje się sprzedać zadłużenia krótkoterminowe sięgające kilku tysięcy złotych. Znane są jednak przypadki natychmiastowej spłaty dużego zadłużenia przez firmy, które zostały umieszczone na Giełdzie Długów. Jedna z polskich hurtowni otrzymała z informacją o wystawieniu na giełdzie skonsolidowanych 95 faktur na kwotę ponad 600 tys. zł. Właściciel częściowo spłacił zadłużenie oraz zabezpieczył wierzyciela wekslem na swój prywatny ma- 8

9 na Giełdę Długów np. SMS o treści: Twoje długi właśnie zostały wystawione na sprzedaż w Internecie. Skontaktuj się w celu wyjaśnienia sprawy, albo wiadomość ową czy pismo wysłane drogą tradycyjną. Umieszczenie dłużnika na giełdzie kosztuje kilka złotych, wiadomość SMS oraz , wysyłane są z giełdy automatycznie i bezpłatnie. Na giełdzie sprzedać można takie wierzytelności jak: faktury, weksle, nakazy sądowe, czy tytuły egzekucyjne. Złośliwe pomówienie? Zdarzają się przypadki, kiedy wystawiona na giełdzie firma bądź osoba kwestionuje zadłużenie. Wówczas dane dłużnika zostają ukryte do czasu wyjaśnienia sprawy, czyli okazania dokumentów (faktury, sądowego nakazu) przez osobę rejestrującą dłużnika. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi do ośmiu lat więzienia. Informator Spółdzielczy osobowych, skutecznie uchylałby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i w konsekwencji ograniczyłby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty. Jakiego rodzaju długi? Na giełdzie zamieszczać można różnego rodzaju zadłużenia: alimentacyjne, za jazdę na gapę, mandaty, czynsze, faktury, kary umowne, pożyczki, pożyczki prywatne, kredyty. Na licytacje będą też wystawiane zadłużenia mieszkańców z tytułu opłat za śmieci. Warto dodać, że wystawienie na sprzedaż wierzytelności takich jak np. faktury czy zaległości czynszowe, jest zaproszeniem do negocjacji, bez obowiązku sprzedaży. Oznacza to, że np. Spółdzielnia może wycofać się ze sprzedaży danego długu bez żadnych konsekwencji, w każdym momencie i bez podawania powodu. jątek, pod warunkiem natychmiastowego ukrycia przeterminowanych faktur na Giełdzie Długów. Jednocześnie sam zarejestrował się na portalu i wystawił na sprzedaż faktury swoich dłużników. Firma dlugi.info zapowiada, że zamierza również rozszerzyć zakres działania i umożliwić sprzedawanie wierzytelności zagranicznych. Swarzędzkie zadłużenia Obecnie wartość wystawionych przez dlugi.info zadłużeń sięga 1 mld 52 mln zł, a udało się odzyskać ponad 403 mln zł. Wyszukując interesujące nas podmioty w wyszukiwarce na stronie długi.info możemy wpisać nazwisko, nazwę firmy, NIP, wielkość zadłużenia, ulicę czy też miasto. Po wystukaniu nazwy Swarzędz ukazuje się 116 zadłużeń lokalnych firm, począwszy od zakładów meblowych i tapicerów, poprzez mechaników samochodowych i sklepikarzy, a na komitecie wyborczym i osobach prywatnych skończywszy. Co ciekawe, największy swarzędzki dług wynosi 222 tys. zł a najmniejszy 8 zł! Informacja dla dłużnika zrzut strony Podstawą umieszczenia osoby bądź firmy na Giełdzie Długów jest poinformowanie o tym dłużnika. Może on otrzymać Podstaw prawna działania zleciła największej w Wielkopolsce Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło i Topolewski S.K.A. opracowanie opinii prawnej, dotyczącej legalności działań Giełdy Długów i możliwości zamieszczania danych o dłużnikach przez Spółdzielnię. Zgodnie z otrzymaną opinią prawną, nie ma przeciwskazań do współpracy Spółdzielni z Giełdą Długów. Podstawą prawną działania giełdy jest art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Giełda jest publiczną platformą ogłoszeń zawierających informacje o możliwości sprzedaży/ zakupu wierzytelności bądź długów. Upublicznienie informacji identyfikujących wierzytelność bądź dług, a zatem także dane dłużnika, odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, która zezwala na przetwarzanie tych danych bez zgody osoby fizycznej, jeżeli następuje to w prawnie usprawiedliwionym celu. Za taki cel uznaje się m.in. ogłoszenie publiczne w celu sprzedaży wierzytelności. Wg opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dłużnik musi liczyć się z tym, że przy opóźnieniu spłaty zobowiązania, jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych mu kwot. W przeciwnym razie mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych Konsekwencje znalezienia się na giełdzie Dłużnik, którego dane znajdą się na dlugi.info może spodziewać się, że w szybkim tempie o jego problemach z płatnościami dowie się szerokie grono osób. Tym samym straci na wiarygodności. Jednocześnie nie będzie mógł: zaciągać dalszych kredytów bankowych (hipoteki, karty kredytowe, kredyty samochodowe i inne kredyty konsumenckie) i pożyczek, korzystać z usług telekomunikacyjnych, umów abonenckich telewizji kablowych, a także kupować przedmiotów na raty. Zostanie niejako zmuszony do nie pogłębiania istniejącego długu i skupieniu się na jego spłacie. Przez cały czas będzie też istniała możliwość, że inna osoba lub firma stanie się wierzycielem dłużnika. Równolegle z pojawieniem się danych dłużnika na giełdzie, prowadzone będą standardowe metody windykacyjne, postępowania sądowe i komornicze. Jak usunąć swoje dane z giełdy? Jedyną możliwością usunięcia danych osobowych z Giełdy Długów będzie spłata zadłużenia lub rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową i zobowiązanie się np. do spłaty zadłużenia w ratach. Po uregulowaniu należności, Spółdzielnia natychmiast będzie usuwać dane dłużników z giełdy. Opracowała J. Całka 9

10 Informator Spółdzielczy Zamieszczamy tekst jednolity Regulaminu Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej 18 września 2014 roku. Regulamin został sporządzony na bazie doświadczeń Spółdzielni w ciągu ostatnich kilku lat i reguluje proces termomodernizacyjny w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji. Regulamin wszedł w życie z dniem 19 września 2014 roku. Dokument ten będzie dostarczany każdej osobie, mieszkającej w budynku, który będzie docieplany. Dostępny jest również na spółdzielczej stronie internetowej (www.sm-swarzedz.pl). Rozdział I Podstawa Prawna 1 Niniejszy regulamin opracowano z uwzględnieniem postanowień zawartych w: 1. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 roku, Nr 119 poz z późn. zm.; tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1222), 2. ustawie z dnia 16 września 1982 roku, Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 roku, Nr 188, poz z późn. zm.; tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1443), 3. ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 roku, nr 80, poz. 903 z późn. zm.), 4. ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 roku, Br 223 poz z późn. zm.), 5. Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Rozdział II Pojęcie i zakres termomodernizacji Regulamin 2 1. Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie usprawnień, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów użytkowania budynku. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku mogą być realizowane prace polegające na: 1) ociepleniu od zewnątrz ścian budynków, 2) ociepleniu dachów i stropodachów budynku, stropów na piwnicami, 3) budowie lub przebudowie wiatrołapów oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku, 4) częściowej lub całkowitej likwidacji okien lub innych powierzchni przeszklonych na klatkach schodowych, w piwnicach i w pomieszczeniach ogólnego użytku, 5) wymianie okien na klatkach schodowych, piwnicach i w pomieszczeniach ogólnego użytku, 6) modernizacji i wymianie systemu zaopatrzenia lokali w ciepłą wodę użytkową i zainstalowaniu urządzeń zmniejszających zużycie wody, 7) instalacji urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, 8) modernizacji i usprawnieniu systemu wentylacji budynku, 9) modernizacji lub wymianie urządzeń węzła ciepłowniczego w budynku oraz zainstalowaniu automatyki sterującej, 10) modernizacji i wymianie instalacji grzewczej w budynku, 11) remoncie balkonów, logii i tarasów łącznie z rozbiórką posadzek wykonanych przez użytkownika lokalu bez konieczności ich odtwarzania, 12) a także innych, służących ulepszeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu. 2. W ramach termomodernizacji budynku, na podstawie pisemnego wniosku użytkownika lokalu, mogą być wykonane nw. prace o ile użytkownik zobowiąże się do pokrycia kosztów tych prac, na warunkach określonych przez Zarząd: 1) wymiana stolarki okiennej w lokalu, 3. W ramach termomodernizacji budynku na użytkowniku lokalu spoczywa obowiązek: 1) demontażu anten satelitarnych, 2) demontażu markiz, 3) demontażu wszelkiego dodatkowego wyposażenia znajdującego się w obrębie balkonu bądź loggii, 4) demontażu rolet okiennych, przy czym na pisemny wniosek użytkownika lokalu demontaż i ponowny montaż rolet okiennych może zostać wykonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu na koszt użytkownika lokalu według obowiązującego wykazu opłat, 5) demontażu reklam, tablic informacyjnych, przy czym po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dopuszcza się tylko i wyłącznie montaż tablic informacyjnych według ustalonego przez Spółdzielnię wzorca i na koszt użytkownika lokalu, 6) demontażu innych elementów stałych (np. pergole, kwietniki) lub roślinnych (np. bluszcz), które zagrażają wykonanemu dociepleniu. 4. Pod pojęciem użytkownika lokalu rozumie się: 1) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, 2) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, 3) członkowie Spółdzielni, którym przysługuje odrębna własność lokalu, 4) osoby, którym przysługuje odrębna własność lokalu lecz nie będący członkami Spółdzielni, 5) osoby zajmujące lokal na zasadzie umowy najmu lub dzierżawy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu. 5. Pod pojęciem lokal rozumie się zarówno lokal mieszkalny, lokal użytkowy lub lokal własny: 1) pod pojęciem lokalu mieszkalnego rozumie się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 2) pod pojęciem lokalu użytkowego rozumie się cały budynek lub część budynku zawierający jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, gospodarczym ani lokalem własnym, 3) pod pojęciem lokalu własnego rozumie się każde pomieszczenie nie będące lokalem mieszkalnym lub użytkowym, służące m.in. jako siedziba Zarządu Spółdzielni, pomieszczenie administracji, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie przeznaczone na cele prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Rozdział III Podstawy rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych 3 1. Podstawą rozpoczęcia robót termomodernizacyjnych jest uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca plan inwestycyjny na dany rok określająca zakres, koszt oraz 10

11 Informator Spółdzielczy Termomodernizacji sposób finansowania. Wniosek o podjęcie uchwały składa Zarząd Spółdzielni po uprzednim uzyskaniu opinii Działów Spółdzielni biorących udział w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym. 2. Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu robót termomodernizacyjnych Zarząd Spółdzielni zleci opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy kosztowej. 3. Roboty termomodernizacyjne mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia od producentów systemów ociepleniowych. 4. Zarząd Spółdzielni w specyfikacji ma obowiązek żądać od wykonawcy certyfikatów (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonania ocieplenia (wydanej przez producenta). Rozdział IV Koszty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 4 1. Kosztami przedsięwzięcia termomodernizacyjnego są wszelkie koszty poniesione na jego realizację, w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, 2) opracowanie audytu energetycznego, 3) opracowanie charakterystyk i świadectw energetycznych, 4) opracowanie ekspertyz ornitologicznych, 5) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 6) wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz robót dodatkowych, 7) sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 8) sprawowanie obsługi finansowej. 2. Koszty przedsięwzięć termomodernizacyjnych rozlicza się odrębnie na nieruchomość lub każdy budynek i obciążają one użytkowników lokali w danej nieruchomości lub budynku. Rozdział V Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 5 1. Podstawowymi źródłami finansowania prac termomodernizacyjnych są: 1) fundusz remontowy danej nieruchomości, 2) opłata dodatkowa na fundusz remontowy budynku termomodernizacja, 3) źródła zewnętrzne tj. kredyt, pożyczka, dotacja. 2. Jeżeli ze wstępnych uzgodnień z bankiem udzielającym kredytu na sfinansowanie kosztów termomodernizacji, wyniknie konieczność wniesienia wkładu własnego, finansuje się go z funduszu remontowego nieruchomości lub z dodatkowej opłaty na fundusz remontowy budynku termomodernizacja. 3. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytów bankowych i ich zabezpieczenie nastąpi zgodnie z warunkami wynikającymi z umów kredytowych. 4. Okres spłaty kredytów bankowych i pożyczek wraz z odsetkami, określają umowy kredytowe zawarte z bankiem (-mi). 5. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię Kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu nastąpi zgodnie z umową kredytową po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały. 6. Użytkownicy lokali zamieszkali w danej nieruchomości lub budynku są zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przypadających na ich lokale przy uwzględnieniu indywidualnych form zabezpieczenia spłaty powyższych należności (np. hipoteka, weksel, poręczenie, zastaw, itp.) Rozdział VI Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych z termomodernizacją budynków 6 1. Jednostką rozliczeniową służącą do obciążenia poszczególnych lokali kosztami wykonanych prac termomodernizacyjnych jest 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 2. Użytkownik pokrywa koszt termomodernizacji nieruchomości lub budynku w formie miesięcznych opłat na fundusz remontowy nieruchomości lub opłat dodatkowych na fundusz remontowy budynku termomodernizacja. 3. Wysokość miesięcznej opłaty termomodernizacyjnej (zł/1m2) dla danego lokalu ustala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. 4. Użytkownicy lokali mogą jednorazowo dokonać spłaty kosztu termomodernizacji przypadającego na ich lokale. 5. Użytkownicy lokali użytkowych po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w danej nieruchomości lub budynku zobowiązani są do zawarcia umowy ze Spółdzielnią określającej warunki spłaty kosztu termomodernizacji. 6. Za rozliczenie kosztów termomodernizacji nieruchomości lub budynku odpowiada Zarząd Spółdzielni oraz właściwe Działy SM w Swarzędzu. Rozdział VII Inne postanowienia 7 1. Użytkownicy lokali dokonujący zmiany lub zbycia lokali w nieruchomościach, w których trwa lub została wykonana termomodernizacja, zobowiązani są do całkowitej spłaty wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przypadających na ich lokale w tym również kredytu lub pożyczki zaciągniętej na ten cel przed dokonaniem transakcji, bądź przejęcia spłaty wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przypadających na ich lokale w tym również kredytu lub pożyczki przez nabywcę prawa do lokalu. 2. Osoby dokonujące przekształcenia tytułów prawnych do lokali na prawo odrębnej własności, zobowiązane są do spłaty przypadającego na ich lokal uzupełnienia wkładu z tytułu termomodernizacji nieruchomości przed podpisaniem umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. 3. W przypadku powstania na danej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej do zapłaty wszelkich kosztów wynikających z procesu termomodernizacji przypadających na daną nieruchomość, zobowiązana jest wspólnota mieszkaniowa. Uregulowanie należności powinno nastąpić nie później niż w okresie trzech miesięcy od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej pod rygorem dochodzenia jej na drodze sądowej. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 8 1. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/09/2014 z dnia 18 września 2014 roku. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 19 września 2014 roku. 3. Po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej Regulamin otrzymują wszystkie osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu za pisemnym potwierdzeniu odbioru. 11

12 Informator Spółdzielczy Od nowego roku wprowadza nowy system rozliczania wody. Jego głównymi atutami są nowoczesne urządzenia do odczytu wody 24 godziny na dobę z wodomierzy radiowych oraz przewidywane oszczędności. Nowy system rozliczania wody Wymiana wodomierzy Do końca br. Spółdzielnia Mieszkaniowa wymieni na radiowe wszystkie wodomierze analogowe, którym właśnie kończy się licencja. Oznacza to, że od 2015 r. każde spółdzielcze mieszkanie wyposażone będzie w radiowy licznik zużycia wody. W sierpniu i wrześniu wymienione zostały wszystkie wodomierze w Antoninku, w liczbie 938 sztuk. W najbliższych tygodniach znani mieszkańcom konserwatorzy pan Zenon Szmyt (osiedla północne), Remigiusz Stanicki i Zenon Kaźmierczak (osiedla południowe) będą zajmować się wymianą pozostałych wodomierzy w mieszkaniach. Harmonogram wymian wodomierzy: Swarzędz-Południe Październik 2014 wymiana 868 sztuk: - os. Raczyńskiego os. Cegielskiego 1-8 Listopad 2014 wymiana 612 sztuk: - os. Raczyńskiego os. Cegielskiego 9-12 Grudzień 2014 wymiana 592 sztuk: - os. Cegielskiego os. Cegielskiego Swarzędz-Północ Październik 2014 wymiana 690 sztuk: - os. Dąbrowszczaków 1-7 Listopad-grudzień wymiana 983 sztuk: - os. Dąbrowszczaków os. Czwartaków ul. Gryniów 1-3 Równolegle z wymianą wodomierzy analogowych na radiowe trwa też legalizacyjna wymiana starych liczników radiowych (co 5 lat wymagana jest legalizacja, a co 10 lat wymiana całego licznika). Wodomierze radiowe wymieniane są na os. Zygmunta III Wazy i do końca roku zostaną wymienione również przy ul. Gryniów 4-9. Do końca 2014 roku wymienionych będzie 2079 sztuk wodomierzy analogowych na południu Swarzędza i 1673 wodomierzy na stronie północnej miasta. Łącznie 3752 wodomierzy w Spółdzielni w ostatnich 3 miesiącach roku. Po zakończeniu wymian wszystkie spółdzielcze mieszkania i lokale będą posiadać wodomierze radiowe. Nowoczesny system Montowane w mieszkaniach wodomierze są urządzeniami najnowszej generacji, z rozbudowanymi systemami antymanipulacyjnymi. W praktyce oznacza to, że nie będzie możliwości grzebania przy wodomierzach przez nieuczciwych mieszkańców. Elektroniczny system będzie od razu informował pracownika Spółdzielni o próbie podłożenia magnesu czy ściskania wodomierza. Optyka wodomierza jest wykonana w taki sposób, że w momencie ściśnięcia wodomierza natychmiast pęka szkło w jego obudowie, a system jest tak czuły, że wykazuje nawet lekki nacisk kciuka na wodomierz. Szybka kontrola Co ciekawe, system wykazuje również przypadki wstecznego przepływu, czyli cofania się wody, bez wypływania z kranu, przy załączeniu się licznika. Na ekranie urządzenia w formie małego laptopa z antenką, pracownicy Spółdzielni widzą też wszelkie alarmy o przepływach wody ponad normę lub przepływach ciągłych. Jeśli system zarejestruje, że w mieszkaniu pani Kowalskiej od ponad 12 godzin ciągle płynie woda, pracownik kontaktuje się z mieszkańcem w celu wyeliminowania przyczyny. Do tej pory wszelkie alarmy potwierdziły się w praktyce, u niektórych mieszkańców kapała woda z kranu, inni mieli zepsute spłuczki, itp. Pracownik Spółdzielni od razu informuje o stracie wody i kosztach, jakie mieszkaniec niepotrzebnie poniesie, jeśli nie zajmie wymianą uszczelki lub naprawą spłuczki, czy choćby doraźnym zakręceniem wody. Zmiany dla mieszkańców Podstawową zmianą dla mieszkańców osiedli będzie brak blankietu opłat za wodę od nowego roku. Począwszy od roku 2015 opłata za wodę będzie widniała na podstawowym druku czynszowym opłat za eksploatację. Woda od nowego roku będzie też rozliczana w systemie zaliczkowym. Odczyty będą dokonywane dwa razy w roku samodzielnie przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, a nie jak dotąd przez zewnętrzną firmę Techem. O szczegółach dotyczących tych zmian oraz o szacowanych oszczędnościach porozmawiamy w kolejnym wydaniu Informatora Spółdzielczego z Zastępcą Głównego Księgowego Mariuszem Langnerem. Dziś możemy zdradzić, że Spółdzielnia przewiduje łączne oszczędności w systemie rozliczania wody w granicach 300 do nawet 350 tys. zł rocznie. Kotłownie w Kórniku ruszyły Informowaliśmy już wcześniej o planach Spółdzielni związanych z wymianą starych kotłowni gazowych w Kórniku. Kotły kaskadowe firmy De Dietrich zostały już zainstalowane, odebrane pod względem technicznym i uruchomione. Kotły posiadają gwarancję na 3 lata. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła 18 września uchwałę o zaciągnięciu i zabezpieczeniu kredytów inwestycyjnych w wysokości ponad 60 tys. zł każdy, na przebudowę kotłowni przy ul. Śremskiej 32 a oraz ul. Śremskiej 34. Pod koniec września Zarząd Spółdzielni podpisał dziesięcioletnie umowy kredytowe. Przypominamy, że spłata rat dla mieszkańców oszacowana została na podobnym poziomie, jak dotychczasowe opłaty za ogrzewanie. Spółdzielnia przewiduje, że koszt raty kapitałowej i odsetkowej przypadającej na 1 m 2 powinien utrzymywać się na poziomie 1,13 zł, a oszczędność na gazie z nowych urządzeń wyniesie około 1,10 zł. 12

13 Po 15 miesiącach gospodarowania odpadami przez poznański GOAP, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu postanowiła wziąć w swoje ręce sprawy związane z gabarytami leżącymi tygodniami przy altanach śmietnikowych. Informator Spółdzielczy Koniec z gabarytami w Spółdzielni! Fatalny widok, szpecący osiedla mieszkaniowe, brud, niemiły zapach i coraz większe ilości szczurów, biegających już w biały dzień po trawnikach i przecinających ulice takimi informacjami co rusz zasypywali mieszkańcy Spółdzielnię Mieszkaniową. Jednocześnie domagali się usuwania stert mebli, dywanów i sanitariatów spod altan. Na nic zdawało się tłumaczenie, że za gospodarkę odpadami odpowiada teraz Związek Międzygminny GOAP, któremu Gmina Swarzędz przekazała plenipotencje w tym zakresie. Mieszkańcy domagali się czystości wokół altan i już! Biorąc pod uwagę wielomiesięczne skargi mieszkańców i całkowicie przychylając się do żądań o utrzymanie czystości, Spółdzielnia próbowała negocjować z GOAP częstsze terminy wywozu gabarytów i innych odpadów. Wszelkie kroki czynione przez GOAP, jak ustalenie terminów odbiorów odpadów czy wskazanie miejsca dowozu gabarytów, nie rozwiązywały jednak problemu z ustawianymi wokół altan, coraz wyższymi hałdami gabarytów. Osiedla wyglądały jak poprzecinane małymi wysypiskami śmieci, z krążącymi wokół satelitami, rozrzuconych papierów, butelek, czy opakowań. We wrześniu br. Spółdzielnia wynegocjowała z firmą obsługującą na zlecenie GOAP spółdzielcze altany, żeby jednocześnie zajęła się wywozem gabarytów spod altan. Za tę usługę, Spółdzielnia będzie płacić firmie PUK Zys odrębne wynagrodzenie. Obie strony ustaliły, że umowa obowiązywać będzie do końca 2017 r. Przedsiębiorstwo Zys będzie usuwać gabaryty nie tylko wokół spółdzielczych altan Zdjęcie nadesłane przez mieszkańca jednej ze swarzędzkich wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w Swarzędzu, ale również w innych spółdzielczych miejscowościach, jak np. Antoninek. Jednym słowem, na osiedlach wszystko powinno wrócić do normy sprzed 15 miesięcy. Wszystko oprócz 2 czy nawet 3 razy wyższej ceny za wywóz śmieci narzuconej przez GOAP oraz opłat dodatkowych, które poniesie Spółdzielnia Mieszkaniowa za wywóz gabarytów. Spółdzielnia otrzymuje też korespondencję od swarzędzkich wspólnot mieszkaniowych, które proszą o rozwiązanie problemów związanych z gabarytami i wszędobylskim bałaganem. Niestety, obecnie w Swarzędzu wyznaczone są dwa sektory śmieciowe i wspomniane wyżej rozwiązanie Spółdzielnia będzie stosować jedynie w spółdzielczym sektorze spółdzielczym. Mieszkańcy pozostałej części miasta nadal borykać się będą z nieporządkiem wokół altan. Opieka gminy pod tym względem ograniczyła się bowiem do przekazania śmieciowego problemu do GOAP, a władze w tej kwestii wykazują raczej bezradność niż zaradność. Chyba, że wspólnoty zlecą zarządzanie Spółdzielni Mieszkaniowej, która zadba o zrobienie porządku. Na zakończenie warto dodać, że nowa polityka śmieciowa, ustanowiona przez państwo i realizowana przez urzędników, absolutnie nie wyeliminowała problemu podrzucania śmieci do lasów. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że jest ich tam teraz więcej. Natomiast podniesienie opłat, nieporadna działalność i góry śmieci, które każdy z nas obserwuje przy altanach i na ulicach, nie zachęciły mieszkańców do ekologicznego segregowana odpadów, tylko skutecznie zniechęciły dotąd segregujących. Oko na Raczyńskiego W związku z wieloma interwencjami naszych mieszkańców, dotyczącymi hałasów i bałaganu przy byłej filii Przedszkola nr 4 i powstającej bibliotece, Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała na kilka tygodni kamerę monitoringu spółdzielczego bezpośrednio na wejście do opisywanego lokalu. W godzinach popołudniowych i wieczornych obszar ten stał się miejscem spotkań młodzieży, która krzyczy, używa wulgarnych słów, pali papierosy i pije alkohol, przeszkadzając zamieszkałym w tym rejonie osobom. Pozostałości po codziennych imprezach pozostawiane są na tym samym miejscu, gdzie często dochodzi również do dewastacji. Nagrane przez spółdzielczą kamerę fragmenty filmów, z co ciekawszymi epizodami, zostały przekazane do dyrektora pobliskiej szkoły, który zapoznaje się z materiałami przedstawiającymi zachowanie uczniów po godzinach lekcyjnych. Materiały dowodowe trafią też do swarzędzkiego komisariatu Policji. Jednocześnie informujemy, że nagrania, na których widać sprawców dewastacji będą podstawą do ustalenia ich tożsamości w celu poniesienia konsekwencji finansowych za naprawę mienia. W przypadku osób niepełnoletnich, kosztami napraw zostaną obciążeni rodzice wandali lub ich opiekunowie prawni. 13

14 Informator Spółdzielczy Brodziki PCI Pecibord do natrysków bez barier Łazienka jest miejscem, z którego korzystamy na co dzień: do niej kierujemy kroki z początkiem dnia, w trakcie i na jego zakończenie. Przestrzeń łazienki, poza strefą funkcjonalną, powinna być bezpieczna, praktyczna, emanować ciepłem i przytulnością. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę niewielką, ograniczoną przestrzeń przeznaczoną z reguły na łazienkę. By sprostać takim oczekiwaniom PCI Augsburg wprowadziła kilka lat temu do oferty brodziki PCI Pecibord do natrysków bez barier, elementy nośne z twardej pianki PCI Pecidur oraz paletę elementów modułowych stwarzających wszystkie możliwości, aby przy niewielkich nakładach nadać łazienkom odpowiedni, często wymarzony wygląd, w połączeniu z funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Otworzyło to przed klientami niespotykane dotychczas możliwości realizacji indywidualnych projektów i pomysłów, a także znalazło zastosowanie zarówno w prywatnych domach jak i obiektach użyteczności publicznej. Do wykańczania wszystkich oferowanych elementów można posłużyć się wszelkiego rodzaju okładzinami ceramicznymi lub z obrobionego kamienia naturalnego od mozaiki, aż po wielkoformatowe płyty granitowe. Niezwykły wręcz efekt wizualny można osiągnąć poprzez zastosowanie brodzika PCI Pecibord do natrysków bez barier o dowolnym wymiarze i kształcie, z punktowym lub liniowym odpływem. Takie rozwiązanie wyznacza nowy standard otwartej przestrzeni w łazience. Jest szczególnie praktyczne i bezpieczne w użytkowaniu. Stwarza komfort dla użytkowników, a w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych poruszających się często na wózkach inwalidzkich. Brodziki PCI Pecibord cechują się znakomitą stabilnością oraz wytrzymałością na nacisk co powoduje, że mogą być z powodzeniem zastosowane w domach seniorów, klinikach i innych obiektach publicznych. Brodziki PCI Pecibord są uszczelnionymi od góry elementami z twardej pianki ze zintegrowanym spadkiem i fabrycznie wbudowanym i uszczelnionym kołnierzem do mocowania odpływu podłogowego. Dzięki użyciu nakręcanej nasadki odpływu możliwe jest szybkie i wygodne dostosowanie wysokości kratki odpływowej do grubo- ści wyklejonej okładziny. Brodziki PCI Pecibord instaluje się na wysokości posadzki wykorzystując zintegrowany syfon w wersji poziomej lub pionowej w zależności od istniejącego / projektowanego odpływu. Powierzchnia wyklejonej okładziny na brodziku PCI Pecibord licuje zatem z powierzchnią łazienki, bez progu, przedniej ścianki będącej w wielu przypadkach utrudnieniem dla ludzi niepełnosprawnych. Brodziki PCI Pecibord do natrysków bez barier można stosować zarówno w nowo budowanych jak i remontowanych obiektach. Systemowy brodzik PCI Pecibord jako płyta z kołnierzem i regulowaną kratką ściekową wraz z syfonem jest łatwy i prosty w montażu. Po wbudowaniu, uszczelnieniu i wyklejeniu wierzchniej okładziny ceramicznej stwarza komfortowe możliwości użytkowania. Dystrybutor CHEMOLAK SP.J. ul. Cieszkowskiego 70/ Swarzędz 14

15 Informator Spółdzielczy Sylwetki Swarzędzan c.d. ze strony 16 większe na świecie firmy zlokalizowane są w Niemczech, a UTAL znajduje się obecnie na trzecim miejscu, choć technologicznie jest często lepszy. Wraz z rozwojem produkcji i oferowanego asortymentu, rozrastała się też siedziba firmy. Początkowy, skromny biurowiec został w dwóch etapach rozbudowany, a pierwsza 500-metrowa hala została zasilona kolejnymi halami produkcyjnymi oraz magazynowymi tzw. wysokiego składowania. W realizacji jest budowa nowego obiektu o powierzchni prawie 2500 m 2. UTAL posiada własne Biuro Konstrukcyjno-Rozwojowe, zatrudniające 10 inżynierów. W biurze opracowywane są nowe, unikalne rozwiązania utrudniające fałszowanie i nielegalną produkcję tablic, a także tworzone własne automatyczne linie technologiczne, z szeroką paletą maszyn, oprzyrządowania i z wykorzystaniem technologii cyfrowej, nawet dla najbardziej zróżnicowanych potrzeb klientów na całym świecie. Gruszczyńskie urządzenia są odróżnialne od maszyn innych producentów właśnie dlatego, że UTAL ma własne pomysły i patenty. Obecnie w firmie Jacka Wojciechowskiego pracę znajduje ponad 100 osób. Zespół składa się z ludzi różnej narodowości i profesji; są tu operatorzy maszyn, inżynierowie, konstruktorzy, programiści, handlowcy i finansiści. Bohater sylwetki przykłada dużą wagę do działań proekologicznych. Na terenie zakładu zlokalizowany jest tzw. GWC, czyli gruntowy wymiennik ciepła, a także rekuperatory, które ograniczają zużycie energii, zwiększają komfort cieplny i wymieniają powietrze nawiewane do budynku, znacząco poprawiając parametry całego systemu wentylacyjnego. W nowo budowanej hali produkcyjnej instalowane jest energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie, czyli pompy ciepła, które przetwarzają energię niskotemperaturową z ziemi w wysokotemperaturową energię cieplną. Pan Wojciechowski planuje też zamontować panele fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną ze słońca. Najpierw na biurowcu UTAL, później również na halach produkcyjnych. Jacek Wojciechowski nie lubi się chwalić, ale udało nam się ustalić, że pomaga wielu organizacjom. UTAL co roku licytuje i wygrywa złote serduszko WOŚP, utrzymując się zawsze w pierwszej dziesiątce polskich firm, które materialnie wspierają tę akcję. Wspomaga dzieci specjalnej troski z SPDST im. Leszka Grajka, klub sportowy Piast, SP w Kobylnicy, parafię w Wierzenicy i wiele innych. UTAL był też jednym ze sponsorów odbudowy Królewskiego Zamku Piastowskiego w Poznaniu. Jacek Wojciechowski otrzymał tytuły: Przyjaciela Stowarzyszenia od swarzędzkich dzieci niepełnosprawnych oraz Przyjaciela Wierzenicy od mieszkańców Wierzenicy. W ostatnim czasie nazwisko Jacka Wojciechowskiego łączone było z pomnikiem Augusta Cieszkowskiego, który we wrześniu br. stanął na swarzędzkim rynku. To właśnie nasz bohater był fundatorem pomnika. Jak mówi, powodów takiej decyzji jest kilka, m.in. utrwalenie pamięci o znanym i wartościowym Polaku, który część swojego życia zamieszkiwał w pobliskiej Wierzenicy, a także lokalny patriotyzm i nobilitacja Swarzędza wśród innych miast. Zapytany o życie prywatne, Jacek Wojciechowski mówi o żonie Barbarze, która jest biologiem, a także o dwóch córkach, z których jedna jest doktorem biologii, a druga magistrem marketingu i zarządzania. Obie córki pracują także w firmie UTAL. Mam również całą zgraję, sześcioro wnucząt z uśmiechem dopowiada pan Wojciechowski. Wolny czas, którego niestety jest zbyt mało, Jacek Wojciechowski poświęca turystyce, krajoznawstwu i sportowi, lubi zwłaszcza jazdę na rowerze, na nartach oraz żeglarstwo. Joanna Całka Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 26 PRZYJMUJE DLA PODOPIECZNYCH ODZIEŻ, ZABAWKI ORAZ SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO w siedzibie: os. Kościuszkowców 26, we wtorki i środy w godz. 16:30 19:00 telefony kontaktowe: , , Pani Krystynie Kochanowskiej najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci ś.p. Mamy składają Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Informator Spółdzielczy SM w Swarzędzu Redaguje zespół w składzie: Joanna Całka, Piotr Cichewicz, Wanda Konys, Piotr Osiewicz, Paweł Pawłowski, Jakub Roszkowski, opr. graf: G. Taterka Druk: Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki; Nakład: 6300 szt. Redakcja: Swarzędz, ul. Kwaśniewskiego 1, pokój 202 tel i

16 Informator Spółdzielczy Sylwetki Swarzędzan Widzimy je wszędzie tablice rejestracyjne na samochodach, miejskie tablice informacyjne w Swarzędzu, Poznaniu i innych miastach Wielkopolski oraz całej Polski nie każdy jednak wie, że za wytworzeniem większości tych tablic (bezpośrednio lub pośrednio) stoi nasz swarzędzki przedsiębiorca Jacek Wojciechowski, współzałożyciel firmy UTAL, której siedziba znajduje się w Gruszczynie. Jacek Wojciechowski Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne Telkom Teletra, które należały do największych przedsiębiorstw w Poznaniu i produkowały przede wszystkim urządzenia telekomunikacyjne. Swoje dalsze losy Jacek Wojciechowski związał z utworzeniem przedsiębiorstwa produkującego tablice rejestracyjne. Czterech wspólników, dwóch pochodzenia polskiego (w tym nasz bohater) oraz dwóch pochodzenia niemieckiego założyło 18 grudnia 1991 r. spółkę UTAL. Jak wspomina bohater sylwetki, początki były trudne i przypominały bardziej walkę o przetrwanie. Głównym powodem początkowych trudności była stosowana przez UTAL, bardzo dobra i ekologiczna, niestety zbyt droga na ówczesny polski rynek, technologia foliowania tablic. Na tym etapie w Polsce popularne były jeszcze blachy lakierowane. W okresie przemian ustrojowych, UTAL, jako firma z kapitałem zagranicznym, miała też przejściowe problemy z nabyciem terenu pod budowę siedziby firmy. Jacek Wojciechowski przyznaje, że nie pomagał też brak jego doświadczenia w prowadzeniu swojego biznesu. Był wówczas uznanym konstruktorem w państwowej firmie elektronicznej, ale brakowało mu wiedzy i doświadczenia ekonomicznego. W efekcie, dwóch udziałowców wycofało się ze spółki. Firma funkcjonowała jednak dalej, w niewykończonej hali, ze skromnym zapleczem biurowym, na terenie byłej betoniarni w Gruszczynie. Pierwszą fakturę na tablice rejestracyjne UTAL wystawił w maju 1992 r. Potem rozpoczął do dziś trwającą współpracę z hutą w Koninie, stosując jej taśmę aluminiową. Jacek Wojciechowski wspomina czasy początkowych trudności jakościowych w produkcji tablic, które trzeba było rozwiązać. Analizując proces cięcia taśmy aluminiowej bywał wtedy w hucie tak często, że został przez tamtejszą załogę nazwany brygadzistą w krawacie. W pierwszych latach istnienia, UTAL produkował tylko tzw. tablice surowe i zaopatrywał zakłady tłoczące tablice rejestracyjne. Od 1995 r. UTAL zaczął zaopatrywać w tablice rejestracyjne miasto Poznań i ta współpraca również trwa do dziś. Przełomowy dla firmy był jednak rok 2000, kiedy w Polsce wprowadzono po wieloletnich staraniach odblaskowe tablice foliowane. Po 8 latach doświadczeń z tą właśnie technologią, UTAL miał technologiczną przewagę nad konkurencją. Szybko osiągnął poziom 50% udziału rynku polskiego w produkcji surowych tablic, a także maszyn i komponentów do ich produkcji. UTAL jest wydajniejszy i tańszy niż wiele innych konkurujących firm. UTAL produkuje ponad 8 mln tablic rocznie, ale cały ciężar produkcji przesunął się w ostatnich latach w kierunku produkcji maszyn i systemów. Tablice rejestracyjne są to jakby półdokumenty. mówi Jacek Wojciechowski Nie każdy kraj chce żeby tablice robiono w innym państwie. W związku z tym wielu przedsiębiorców woli, żeby dostarczyć im maszyny i materiały, a oni sami, pod kontrolą swoich władz, produkują tablice. Obecnie, po blisko 23 latach istnienia, produkcja firmy UTAL opiera się na czterech powiązanych działach: tablicach rejestracyjnych; liniach produkcyjnych, maszynach i urządzeniach do produkcji tablic; ramkach do tablic rejestracyjnych; a także na tablicach informacji miejskiej dostarczanych do około 400 polskich miast (tablice z nazwami ulic, informacyjne, posesyjne, energetyczne, ostrzegawcze, oświetlane energią z ogniw fotowoltaicznych, itp.). Od 2011 r. większość przychodu spółki pochodzi z eksportu. UTAL sprzedaje swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie, takich jak np. Rosja, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Bangladesz, Tadżykistan, Pakistan, Wenezuela, Panama, Gabon, Burkina Faso, Czad, Nigeria, Sudan, Etiopia, Zambia, Algieria. Nieodzowna jest więc współpraca z wiodącymi na rynku firmami transportowymi i spedycyjnymi. UTAL organizuje transporty samochodowe, morskie, lotnicze, kolejowe oraz kurierskie. Ostatnio używaną maszynę UTAL sprzedał do Niemiec, choć w Polsce to najczęściej odwrotny kierunek. Dwie naj- Jacek Wojciechowski urodził się 13 marca 1948 r. w Poznaniu. Ojciec Tadeusz był prawnikiem, natomiast matka Janina botanikiem. Wychowywał się jako jeden z trojga rodzeństwa. Starszy brat był oficerem marynarki wojennej, natomiast młodszy jest architektem wnętrz. Dzieciństwo i wczesna młodość bohatera sylwetki związane były z Poznaniem, a dokładnie z Winogradami, gdzie mieszkał. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Strzeleckiej w Poznaniu, a następnie został studentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym. Pięcioletnią edukację na wyższej uczelni zakończył z tytułem magistra inżyniera automatyka. Jak mówi, dokształca się jednak całe życie, czytając fachową literaturę, uczestnicząc w branżowych spotkaniach, czy wreszcie prowadząc firmę technologiczną. Przez pierwsze 7 lat, po ukończeniu studiów, pracował w poznańskim Elektromontażu, zakładzie produkującym urządzenia elektroenergetyczne, elektryczne i automatykę przemysłową. Potem pracował rok w Berlinie Zachodnim, ale kiedy wrócił do kraju, zabrano mu paszport. W tamtych trudnych czasach była to praktyka nagminna. Kiedy ponownie chciał wyjechać z kraju, otrzymał pismo, którego treść brzmiała: Odmawia się obywatelowi wydania paszportu ze względu na dobro Ojczyzny i Obywatela. Kolejnym zakładem, w którym przepracował 10 lat jako kierownik pracowni projektowej, były c.d. na stronie 15 16

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu termomodernizacyjnego SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE

Regulamin Funduszu termomodernizacyjnego SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE Regulamin Funduszu termomodernizacyjnego SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE CZERWIEC 2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, LOKALI MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOWĆ WAŁBRZYSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I ZASADY JEJ FINANSOWANIA w lokalach mieszkalnych w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2008 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY W S.M. MAKOSZOWIANKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji 1 Pomieszczenia pralni, suszarni przeznaczone są do wspólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy: 1. włączeniu do powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B......

WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU A...... B...... BANK Spółdzielczy w Sierpcu WNIOSEK KREDYTOWY / O WYDŁUŻENIE LIMITU W RAMACH RACHUNKU WNIOSKODAWCY A.... B.... (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr PESEL)

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo