NR 3/2010 SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 3/2010 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPOJRZENIE NA RYNEK I TRENDY INWESTYCYJNE DLA KLIENTÓW NOBLE FUNDS TFI S.A. NR 3/2010 SZANOWNI PAŃSTWO, kolejny raz jest mi bardzo miło zaprezentować Państwu biuletyn kwartalny Noble Funds TFI S.A. Mam nadzieję, że na stałe stanie się on jedną z form komunikowania naszych opinii na temat rynku. W aktualnym wydaniu biuletynu oczywiście odniesiemy się do stanu gospodarki na świecie i w Polsce (analiza Tomasza Smolarka, doradcy inwestycyjnego w Noble Funds TFI S.A.), przedstawimy naszą opinię na temat bieżącej sytuacji na rynku funduszy akcyjnych (wywiad z Andrzejem Domańskim, zarządzającym w Noble Funds TFI S.A.) oraz przybliżymy możliwości inwestycyjne na atrakcyjnych, aczkolwiek niedocenianych rynkach afrykańskich (analiza Piotra Zygmunta, analityka w Noble Funds TFI S.A.). Jak w każdym numerze znajdzie się również coś lżejszego. Z artykułu Katarzyny Rutkowskiej dowiedzą się Państwo o pewnych mankamentach ludzkiej natury, które prowadzą do powstania baniek spekulacyjnych. Mam nadzieję, że nasz biuletyn będą Państwo czytali z przyjemnością i zainteresowaniem i przede wszystkim, że okaże się on pożyteczny w przekazie naszego zdania na temat rynku. W ostatnich tygodniach nad rynkiem zawisły czarne chmury związane głównie z zadłużeniem Grecji, i szerzej Portugalii, Irlandii czy Hiszpanii. Po bardzo optymistycznym pierwszym kwartale 2010 roku zasiały one ziarno niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie, a w konsekwencji atrakcyjności rynku akcji. Naszym zdaniem aktualnej korekcie towarzyszą trzy aspekty. Po pierwsze, faktem jest, że wiele krajów rozwiniętych zadłużyło się ponad miarę, o czym było wiadomo od dawna i co będzie hamowało ich rozwój gospodarczy w przyszłości. Po drugie, nagłaśnianie tych problemów przez agencje ratingowe tylko doprowadziło do zwiększenia awersji do ryzyka i spekulacji o dalszy rozwój sytuacji. Po trzecie, wzrost gospodarczy w świecie coraz bardziej przekonuje, że jesteśmy po recesji, nawet jeśli czasami jakieś dane są poniżej stale rosnących oczekiwań. Te trzy ścierające się aspekty, naszym zdaniem, nie zmieniają jednak pozytywnej średnioterminowej i długoterminowej prognozy dla gospodarki świata, Polski, a przede wszystkim rynków kapitałowych. Uważamy, że kondycja gospodarki światowej poprawia się, a w związku z tym okresy korekty należy w spokojny sposób wykorzystywać do akumulacji akcji. Mam nadzieję, że niniejszy biuletyn pozwoli Państwu lepiej zrozumieć poruszone przeze mnie tematy i przyczyni się do tego, że podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych będą Państwo odczuwać większy komfort. SPIS TREŚCI WYWIAD Z ANDRZEJEM DOMAŃSKIM s. 2 GIEŁDOWY ROLLERCOASTER W PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2010 R. s. 4 PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE KRAJÓW AFRYKAŃSKICH s. 6 FENOMEN BĄBLI SPEKULACYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH s. 8 Z poważaniem, dr Mariusz Staniszewski Prezes Noble Funds TFI S.A.

2 SEGMENT MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK OKIEM EKSPERTA Wywiad z Andrzejem Domańskim, nowym zarządzającym w Noble Funds TFI S.A. Panie Andrzeju, niedawno dołączył Pan do grona zarządzających w Noble Funds TFI S.A. Naszych czytelników z pewnością interesuje to, kiedy zaczęła się Pańska przygoda z inwestycjami oraz jakie jest Pańskie doświadczenie zawodowe? Moje zainteresowanie rynkiem kapitałowym rozpoczęło się już na studiach, na krakowskiej Akademii Ekonomicznej, kiedy to między zajęciami chodziłem śledzić notowania do jednego z pobliskich biur maklerskich. Po studiach miałem możliwość poznania rynku z nieco innej strony. Rozpocząłem pracę w Biurze Relacji Inwestorskich PKO BP, gdzie obserwowałem proces powstawania raportów giełdowych. Z tego doświadczenia korzystam do dziś, gdy do moich obowiązków jako zarządzającego należy m.in. zaznajamianie się z tego typu raportami oraz ich szczegółowa analiza. Kolejne lata spędziłem w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku BPH, gdzie z całym naszym zespołem zajmowaliśmy się analizą polskiej gospodarki. Moją specjalnością był sektor paliw płynnych, metali oraz nieruchomości. W 2007 roku rozpocząłem pracę w KBC TFI, początkowo na stanowisku dealera akcji, a następnie od czerwca 2008 roku zarządzającego funduszami akcji. Czy mógłby Pan przybliżyć, czym dokładnie zajmuje się Pan w Noble Funds TFI oraz którymi subfunduszami Pan zarządza? Od początku maja zarządzam subfunduszem Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek. Jednocześnie jestem aktywnym członkiem komitetu inwestycyjnego podejmującego najważniejsze decyzje dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszy Noble Funds. Jakie widzi Pan perspektywy dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w najbliższych latach? Uważam, że małe i średnie spółki w najbliższych latach dadzą inwestorom wyższe stopy zwrotu niż spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Badania przeprowadzane na rynkach o dłuższej od polskiej historii wskazują, że to spółki z tego segmentu pozwalają w długim terminie osiągnąć najlepsze stopy zwrotu. Segment małych i średnich spółek jest również interesujący z innego powodu. Trudności z pozyskaniem bankowego finansowania skłaniają coraz więcej spółek do szukania środków na rynku kapitałowym. Myślę, że ten trend jeszcze się utrzyma i umożliwi kupowanie ciekawych, perspektywicznych walorów po atrakcyjnych cenach. Czy zdradzi nam Pan, jaką strategię inwestycyjną przyjął Pan dla Noble Fund Akcji MiŚS? Na które sektory Pana zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę? Uważam, że małe i średnie spółki w najbliższych latach dadzą inwestorom wyższe stopy zwrotu niż spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. W funduszu inwestującym w spółki o małej i średniej kapitalizacji strategia może być w zasadzie tylko jedna. Selekcja, selekcja i jeszcze raz selekcja. Zajmowanie pozycji na mniej płynnych walorach zajmuje sporo czasu. Podobnie jak jej likwidowanie. Dlatego dodając papier do portfela, trzeba mieć silne, bardzo silne przekonanie o jego wartości oraz o jego wzrostowym potencjale. Sama analiza sprawozdania finansowego czy analiza porównawcza to za mało. Kluczowe są spotkania z zarządami spółek, ocena ich umiejętności managerskich, weryfikacja wiarygodności prognoz itp. Takie spotkania, choć bardzo czasochłonne, dają możliwość pogłębionego zrozumienia biznesu danej spółki, jej otoczenia, przewag i ewentualnych zagrożeń. Myślę, że jest to jeden z bardziej fascynujących obszarów pracy zarządzającego funduszami. Natomiast odpowiadając na pytanie bardziej szczegółowo, to w długim okresie szczególnie interesujące wydają się spółki zapewniające ekspozycję na oczekiwany wysoki wzrost gospodarczy. Moim zdaniem takie atrakcyjne inwestycje są możliwe szczególnie w odniesieniu do spółek z sektora handlu detalicznego, mediów czy niektórych spółek przemysłowych. W trakcie spowolnienia gospodarczego spółki z tych sektorów ucierpiały najmocniej. Wiele spośród nich przeprowadziło daleko posuniętą restrukturyzacje kosztową. Szukano nowych produktów, agresywnie pozyskiwano nowe rynki. Dzięki działaniom podjętym w trakcie spowolnienia powstała duża dźwignia opera- strona 2

3 cyjna. Niskie koszty, poprawa koniunktury, a co za tym idzie wzrost sprzedaży powinny przełożyć się zatem na dobre wyniki w kolejnych kwartałach. W krótkim terminie oczekuję natomiast utrzymywania się dużej zmienności na rynku. Wszystkie negatywne informacje płynące ze strefy euro będą podnosić poziom awersji do ryzyka. Dlatego w tej chwili preferuję spółki z sektorów defensywnych, charakteryzujących się niskim współczynnikiem beta. Myślę, że interesujące są niektóre walory z sektora dystrybucji farmaceutyków oraz szeroko rozumianego utilities. Silna deprecjacja złotówki nakazuje również uważnie przyglądać się eksporterom, których konkurencyjność na zagranicznych rynkach zależy w dużej mierze właśnie od kursów walut. Obecnie rynki finansowe są pod silną presją sytuacji w Grecji. Jak widzi Pan obecną sytuację na rynkach międzynarodowych i jaki może to mieć wpływ na rynek w Polsce? Tak jak powiedziałem, myślę, że niepewność jeszcze długo będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Choć perspektywy polskiej gospodarki pozostają dobre, to w krótkim terminie rządzić będzie sentyment, a ten jest obecnie dyktowany problemami fiskalnymi strefy euro. Europa nie ma innego wyjścia, niż pójść drogą redukcji deficytów oraz długu publicznego. To z kolei oznacza mniejszy popyt oraz niższy poziom PKB w krajach objętych fiskalnym dostosowaniem. To w długiej perspektywie będzie miało dla Polski niestety negatywne konsekwencje. Nie oczekiwałbym na przykład, że kolejny unijny budżet będzie dla nas tak hojny jak obecny. Rynki dyskontują napływające informacje i dlatego, moim zdaniem, w najbliższych tygodniach czeka nas raczej powolne osuwanie się w kierunku 2000 pkt na WIG20. Tempo ruchu będzie naturalnie wyznaczane zachowaniem się amerykańskich indeksów, gdyż o żadnej dywergencji nie ma obecnie mowy. Amerykańscy inwestorzy boją się z kolei nie tylko greckich, czy szerzej europejskich problemów, ale także ewentualnego dalszego schładzania chińskiej gospodarki. Na domiar złego mamy gigantyczny amerykański deficyt budżetowy oraz obawy przed przeregulowaniem sektora finansowego. Z drugiej strony fundamenty polskiej gospodarki pozostają dobre. Dlatego też spadki na giełdzie wykorzystywałbym raczej do zwiększania pozycji w akcjach. Segment małych i średnich spółek jest jednym z najbardziej wahliwych i podatnych na zmiany koniunktury giełdowej. Jakie miałby Pan wskazówki dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w tym segmencie? Moja pierwsza i fundamentalna rada to inwestować długoterminowo, kierując się wieloletnimi prognozami odnośnie do fundamentów gospodarki. Spekulacja jednostkami rzadko kiedy przynosi dobre rezultaty. Część inwestorów ma niestety tendencje do uciekania z rynku przy dołkach oraz zwiększania nabyć, gdy na rynku jest już drogo. Jest to w pewnym sensie naturalne, gdyż rynkiem w krótkim terminie rządzą emocje. W długiej perspektywie liczy się jednak jedynie chłodna kalkulacja oraz znajomość rynku. Myślę, że spekulowanie i krótkoterminowe ruchy inwestorzy powinni zostawić zarządzającym ich funduszami. Wracając do Pana osoby, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest związane z dużym stresem. Jak odreagowuje Pan tak stresującą pracę? Pochodzę z Krakowa i staram się możliwie często wracać do rodzinnego miasta. Kawa ze znajomymi na Brackiej czy piwo w zaułku św. Tomasza to chyba najlepszy sposób na ucieczkę od gwaru i stresu stolicy. Poza tym staram się uprawiać dużo sportu. Z przyjaciółmi gramy regularnie w koszykówkę. Sporo też biegam, choć akurat w tym roku pogoda temu niestety nie sprzyja. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Katarzyna Rutkowska strona 3

4 GIEŁDOWY ROLLERCOASTER W PIERWSZYCH MIESIĄCACH 2010 ROKU Tomasz Smolarek, Doradca Inwestycyjny Noble Funds TFI S.A. Pierwsze pięć miesięcy roku było niezwykle emocjonujących na rynku kapitałowym. Mieliśmy wzloty i upadki, fale optymizmu i pesymizmu. Ostatecznie, na koniec maja, indeksy naszej giełdy znajdują się mniej więcej w tym samym miejscu co na początku roku. Prześledźmy zatem, jak sytuacja na rynkach kapitałowych rozwijała się na przestrzeni kolejnych miesięcy. Na początku roku kontynuowana była krótkoterminowa fala wzrostowa zapoczątkowana w połowie grudnia ubiegłego roku. Trwała ona do połowy stycznia, gdy rozpoczął się sezon publikacji kwartalnych wyników spółek z USA. Powtórzyła się sytuacja z poprzedniego sezonu wyników (październik), gdy pierwsze raporty ze spółek były sygnałem do realizacji zysków na giełdzie, mimo że wyniki spółek były znów zdecydowanie lepsze od prognoz. Początkowo nasz parkiet, odporny na światową korektę, gwałtownie poddał się jej na początku lutego, gdy za granicą próba odbicia okazała się nieskuteczna. Źródłem korekty spadkowej na światowych giełdach oprócz zwykłej chęci do realizacji zysków były też obawy o to, że Chiny zaczną szybciej, niż oczekiwano, zacieśniać politykę pieniężną, chłodząc tym samym rozpędzoną gospodarkę Państwa Środka. Na pierwszy plan zaczęło wysuwać się jednak widmo bankructwa Grecji oraz przeniesienia tej greckiej zarazy na inne kraje strefy euro, również będące w trudnej sytuacji fiskalnej. Skala korekty spadkowej wyniosła na naszym indeksie WIG 10%, a w USA 8% na S&P500. Mimo nierozwiązanej sytuacji w Grecji indeksy na świecie rozpoczęły na początku lutego ponowny marsz w górę. W drugiej połowie miesiąca inwestorzy zaczęli obawiać się o gospodarkę amerykańską, skąd otrzymaliśmy kilka słabszych danych. Jednak w dużej mierze wpływ na te dane MIESIĄC WIG WIG20 mwig40 swig80 S&P500 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj (do 31.05) miały potężne śnieżyce, jakie dwukrotnie uderzyły w najbardziej zaludnione miasta USA. Inwestorzy też tak to wkrótce zinterpretowali i wzrosty były kontynuowane. Fala wzrostowa trwała bez większych przeszkód do połowy kwietnia, czyli do startu kolejnego sezonu wyników spółek, tym razem z I kwartału. Indeksy w Polsce i na świecie w ciągu tej ponaddwumiesięcznej fali wzrostowej osiągnęły nowe szczyty w trwającej hossie, docierając do poziomów, jakie notowały przed upadkiem Lehman Brothers. Indeks WIG dotarł do poziomu pkt, zyskując tym samym od dołka z 17 lutego 2009 roku 117%, ale wciąż znajdował się 35% poniżej szczytu z 2007 roku. S&P500 dotarł do poziomu 1219 pkt, czyli 83% powyżej dołka z marca 2009, ale 23% poniżej szczytu z 2007 roku. Zyski od dołka były więc imponujące, ale też z gospodarki światowej, szczególnie z USA, seryjnie napływały lepsze od prognoz dane makroekonomiczne, co uwiarygodniało sens tych zwyżek. Zgodnie z zasadą kupuj plotki, sprzedawaj fakty (granie pod lepsze od oficjalnych prognoz wyniki ze spółek) początek sezonu wyników znów rozpoczął korektę spadkową. Szybko na wokandę wrócił temat potencjalnego bankructwa Grecji. Rentowności greckich obligacji skarbowych z całej krzywej dochodowości zaczęły błyskawicznie rosnąć czyniąc nieracjonalnym zaciąganie przez grecki rząd pożyczek po takim koszcie. Zresztą i tak sukcesem byłoby wówczas znaleźć kogoś chętnego do kupna tych obligacji. Stało się jasne, że Grecja bez pomocy z zewnątrz wkrótce utraci płynność finansową. Grecka zaraza szybko przenosiła się na Hiszpanię, Portugalię i zagrażała ożywieniu gospodarczemu w strefie. Europejski sektor finansowy, który ma w swoich bilansach dużą ilość obligacji zagrożonych krajów PIIGS, znalazł się pod ogromną presją, a świat doskonale pamięta, jak szybko kryzys w sektorze finansowym w 2008 roku przeniósł się na realną go- strona 4

5 spodarkę. Pamiętali o tym również decydenci z Unii Europejskiej, jednak tempo wprowadzania działań zapobiegawczych było zupełnie nieadekwatne do tempa rozwoju sytuacji na rynkach kapitałowych. Władze w Europie od początku roku prężyły się, pokazując, że nie ugną się pod naporem rynku kapitałowego i działających na nim spekulantów, twierdząc, że Grecja jest sama sobie winna i sama też musi rozwiązać swoje problemy. Ignorowanie problemu przez polityków musiało się jednak skończyć. Najpierw pod koniec kwietnia władze strefy zaakceptowały pomoc dla Grecji w wysokości 110 mld euro, a kiedy okazało się, że pomoc ta nie uspokoi rynków finansowych, w nocy z 9 na 10 maja ogłoszono bezprecedensowy w swojej skali pakiet stabilizacyjny dla strefy euro opiewający na 750 mld euro. Plan ten, początkowo pozytywnie przyjęty przez rynek akcji, nie zdołał jednak odwrócić krótkoterminowego trendu spadkowego na giełdach, choć uspokoił rynek obligacji. Główny światowy indeks, czyli amerykański S&P500 zanotował w maju pierwszą oficjalną korektę (spadek od szczytu o co najmniej 10%) w trakcie tej ponadrocznej hossy, a 25 maja dotarł do dołków z lutego. Niewielka skala odbicia od tego poziomu jak dotąd nie przesądza o kierunku krótkoterminowego trendu. Indeks dużych spółek na warszawskiej giełdzie WIG20 nie spadł w maju aż do lutowych dołków, a obecnie znajduje się w połowie zakresu pomiędzy szczytem z kwietnia a lutowym dołkiem. Jak na tym tle wyglądały dane płynące z gospodarki? Dane napływające od początku roku ze świata zaczęły przekonywać coraz większą część sceptyków, że ożywienie dzieje się naprawdę. Najważniejsze wskaźniki wyprzedzające (PMI/ISM) kontynuowały trend wzrostowy. Ważnym sygnałem było wyjście na początku roku ponad poziom 50 pkt amerykańskiego indeksu ISM usług, co oznaczało, że do sektora przemysłu, będącego dotąd siłą napędową ożywienia, dołączają usługi. Jednak pomimo solidnych wskaźników wyprzedzających niektóre twarde (bieżące) dane makro mogły na początku roku rozczarowywać. Negatywny wpływ na wiele danych miała mroźna zima WYKRES POKAZUJĄCY WZROST ZATRUDNIENIA W RAPORTACH MIESIĘCZNYCH w najważniejszych gospodarkach świata. W Niemczech mrozy w styczniu były największe od 1987 roku. W USA w lutym mieliśmy dwa potężne ataki śnieżyc, wskutek czego zamykano urzędy, sklepy, a zakłady pracy ograniczały produkcję. Ekonomistów i inwestorów zaskoczyło jednak to, jak dobrze gospodarka światowa poradziła sobie w tych anormalnych warunkach. W marcu, kiedy pogoda się już zdecydowanie poprawiła, praktycznie na całym świecie mieliśmy gwałtowne przyspieszenie (wziąwszy pod uwagę dane bieżące). Dynamicznie rosła produkcja, wydatki konsumentów (głównie w USA), handel międzynarodowy. Nie znamy jeszcze wielu danych za kwiecień (niedostępnych jest jeszcze wiele danych ze strefy euro), ale można śmiało stwierdzić, że marzec był najlepszym miesiącem w trakcie tego ożywienia, a w kwietniu (i zapewne również w maju) dynamika nieco wyhamowała. Wskaźniki wyprzedzające dotyczące przemysłu sugerują, że w kwietniu zanotowano szczytowe poziomy w tym cyklu i ich dynamika może osłabnąć. Jest to jednak normalne zachowanie cykliczne sektora przemysłowego. Ewentualne odejście od szczytów nie oznacza jednak pogorszenia w światowej gospodarce, ale wskazuje, że najdynamiczniejsza faza ożywienia, ta napędzana przez odbudowę zapasów w przemyśle, jest prawdopodobnie za nami. Mimo że wskaźniki dla przemysłu nadal powinny pozostawać na wysokich poziomach i wspierać ożywienie, to jednak teraz powinniśmy wchodzić w fazę, kiedy to sektor usług i rosnące wydatki konsumentów będą utrwalały ożywienie i napędzały ekspansję gospodarczą. Ponieważ to USA będą nadal wyznaczały przebieg cyklu w globalnej gospodarce bardzo ważne jest obserwowane od początku roku ożywienie na tamtejszym rynku pracy. Jest to jedna z najważniejszych jak dotąd w bieżącym roku wiadomości makroekonomicznych Wyhamowanie dynamiki na wskaźnikach wyprzedzających zbiegło się ze wspomnianymi wcześniej problemami w strefie euro. Dlatego na wiarygodniejszą interpretację kwietniowych i majowych danych makro musimy jeszcze poczekać. Problemy w strefie stawały się w tym okresie z dnia na dzień coraz poważniejsze i coraz częściej pojawiały się sygnały, że może to być źródło kolejnej fazy kryzysu. Skala spadków na giełdzie i osiągnięte przez indeksy poziomy zaczęły sugerować, że inwestorzy tracą wiarę w ożywienie gospodarcze na świecie i nie przewidują wzrostów zysków spółek giełdowych w kolejnym roku. Inwestorów zaniepokoiły też wprowadzane przez chińskie władze programy mające schłodzić tamtejszy rozgrzany rynek nieruchomości. Podobnie jak w 2008 roku inwestorzy nie dawali wiary w możliwości chińskiej gospodarki (a Chiny wbrew sceptykom osiągnęły wtedy swój cel) tak teraz znów ta wiara zaczęła słabnąć. Uważam, że obawy inwestorów odnoście do recesji w strefie euro czy znacznego spowolnienia w Chinach są przesadzone, jednak rosnąca awersja do ryzyka, jaka daje się zauważyć w ostatnich dwóch miesiącach, musi wkrótce opaść, gdyż rynek kapitałowy sam w sobie kreuje zachowania uczestników sfery realnej gospodarki, oddziałując na nie pozytywnie lub negatywnie. strona 5

6 PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE KRAJÓW AFRYKAŃSKICH Piotr Zygmunt Jesteśmy aktualnie świadkami wychodzenia gospodarki światowej z największego od lat 30. XX w. kryzysu. Wyraźne sygnały ożywienia gospodarczego płynące z rozwiniętych gospodarek, czyli USA oraz państw strefy euro, a także z krajów rozwijających się (emerging markets) stanowią impuls dla inwestorów poszukujących okazji do długoterminowego ulokowania kapitału. Oczywiście trend wzrostowy na światowych rynkach kapitałowych przeplata się z okresami wzrostu awersji do ryzyka (np. wywołanej przez problemy fiskalne strefy euro), a co za tym idzie spadkami indeksów giełdowych. Jednak miejsce, w którym znajduje się obecnie światowa gospodarka, pozwala z optymizmem patrzeć na trendy na parkietach przez najbliższe lata. Każdy strategicznie myślący inwestor stara się zdywersyfikować portfel aktywów, biorąc pod uwagę swoje preferencje co do stopy zwrotu oraz ryzyka. Ciekawym kierunkiem dywersyfikacji portfela akcji wydają się być niektóre kraje afrykańskie (koncentrujemy się tutaj na Egipcie, Maroku, Tunezji oraz Nigerii), kórych potencjał inwestycyjny zostanie przedstawiony poniżej. Oczywiście każdemu z tych rynków należałoby poświęcić osobną analizę, jednak posiadają one kilka cech wspólnych, decydujących o ich atrakcyjności inwestycyjnej. Po pierwsze, panują w nich relatywnie stabilne warunki prowadzenia działalności gospodarczej (instytucje), co wskazuje na solidne głębokie fundamenty wzrostu gospodarczego. O stopniu rozwoju systemu instytucjonalnego gospodarek afrykańskich świadczą wyniki, jakie te kraje osiągają w rankingach konkurencyjności międzynarodowej i wolności gospodarczej, publikowanych m.in. przez World Economic Forum, Bank Światowy czy Instytut Frasera. Wiadomo, że w porównaniu z krajami rozwiniętymi mają one jeszcze sporo do nadrobienia pod względem otoczenia instytucjonalnego, jednak właściwsze byłoby zestawienie ich z najszybciej rozwijającymi się krajami wschodzącymi. Zamieszczony poniżej wykres świadczy o tym, że wiodące kraje Czarnego Lądu wypadają niezwykle obiecująco pod względem konkurencyjności, szczególnie na tle największych gospodarek wschodzących, czyli krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na otoczenie prawno-administracyjne biznesu, stabilność makroekonomiczną oraz efektywność mechanizmów rynkowych. Pierwszy czynnik jest o tyle istotny, iż determinuje interakcje między podmiotami gospodarczymi, co w ostateczności prowadzi do intensyfikacji życia gospodarczego na terenie kraju oraz wzrostu bogactwa jego obywateli (liczonego jako PKB per capita). Stabilność systemu prawnego zmniejsza koszty transakcyjne oraz niepewność działalności, a zatem można ją traktować jako warunek konieczny do szybkiego wzrostu gospodarczego. Kolejna kwestia to stabilność makroekonomiczna, której cechami są przede wszystkim niska inflacja oraz zrównoważone finanse publiczne państwa. Stabilność cen w gospodarce umożliwia w ogóle obrót gospodarczy, a ponadto odzwierciedla rzeczywistą zależność między podażą a popytem dóbr znajdujących się w danym momencie w obiegu. Z kolei wysoki deficyt budżetowy, a co za tym idzie narastający dług publiczny, nie tylko powoduje, że gospodarka traci swój potencjał, ale w dłuższym okresie może zaowocować kryzysem fiskalnym, z którego wychodzenie oznacza dla obywateli lata niezwykle trudnego zaciskania pasa (przykład Grecji, Hiszpanii czy Portugalii). Kryterium efektywności mechanizmów rynkowych jest przede wszystkim miernikiem stopnia, w jakim państwo ingeruje w procesy gospodarcze (podatki, ograniczenia nakładane na zagranicznych inwestorów itp.). Im większy jest to poziom, tym rynek ma mniejsze zdolności strona 6

7 do faktycznej wyceny dóbr znajdujących się w obiegu. Wyżej wymienione elementy systemu instytucjonalnego determinują nie tylko siły prowzrostowe każdego kraju, ale również służą jego zdolności do radzenia sobie z szokami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wynika z tego ich niezwykle istotna rola w określaniu długookresowego trendu rozwoju gospodarki oraz w łagodzeniu wahań cyklicznych. Reasumując, stopień rozwoju otoczenia działalności gospodarczej w wybranych krajach afrykańskich prezentuje się dobrze w stosunku do krajów BRIC, co implikuje okazały potencjał drzemiący w gospodarkach Czarnego Lądu, zważywszy na to, że startują one z relatywnie niższej pozycji. Po drugie, kraje afrykańskie charakteryzuje korzystny trend demograficzny. Średnia długość trwania życia podnosi się, natomiast duża część społeczeństwa to osoby w wieku produkcyjnym (młode społeczeństwo). Na chwilę obecną okazuje się, że znaczna część zasobu pracy związana jest z sektorami o niskiej produktywności (np. rolnictwo, słabo rozwinięte przemysł czy usługi). Jednak z uwagi na niskie koszty pracy, korzystne otoczenie instytucjonalne, rosnące nakłady na edukację oraz otwarcie tych gospodarek na zagraniczny kapitał, będzie następowało stopniowe przesuwanie się siły roboczej ku bardziej produktywnym zajęciom, co w oczywisty sposób służy dynamice PKB oraz poprawia strukturę gospodarczą kraju. Obecnie wystarczy wspomnieć tylko o centrach outsourcingowych Hewlett Packarda i Airbusa (Tunezja) oraz Peugeota, Nestlé czy Heinekena (Nigeria), które poza wpływami podatkowymi i nowymi miejscami pracy zapewniają transfer technologii, know-how oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Powyższe argumenty przemawiają na korzyść rynków afrykańskich, ale w długookresowej perspektywie. Potrzeba nie tylko czasu, ale i woli politycznej do przeprowadzenia niezbędnych reform, aby potencjał wzrostowy tych gospodarek faktycznie się zmaterializował. Poza tym niezwykle istotnym elementem, który dotychczas zaniedbywano, jest infrastruktura. Przykład Azji pokazuje, jak istotnie przeznaczane na nią nakłady mogą przyczynić się do dynamicznego wzrostu. Co natomiast powoduje, że rynki kapitałowe wymienionych krajów Afryki mogą stanowić kuszącą ofertę dla inwestorów, chcących zdywersyfikować swoje aktywa akcyjne? Przede wszystkim relatywnie niska korelacja stóp zwrotu na giełdach afrykańskich ze stopą zwrotu z indeksu światowego. KORELACJA POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW Z GIEŁDĄ W USA OKRES Zostało to zaprezentowane w tabeli powyżej. Szczególnie rynek marokański i tunezyjski wydają się znacznie odbiegać od tego, co dzieje się na rynkach rozwiniętych, co oznacza, że noszą one znamiona rynków podlegających teorii decouplingu. Mówi ona, że rynki wschodzące pod wpływem przybierającego na sile popytu wewnętrznego odseparowują od gospodarek rozwiniętych przebieg swoich cykli koniunkturalnych, a co za tym idzie indeksów giełdowych od gospodarek rozwiniętych. Przykład krajów BRIC czy większości państw Europy Środkowo-Wschodniej pokazał, że zasadność tej teorii nie do końca znajduje potwierdzenie w obserwacjach empirycznych. Dotyczy to także Egiptu, a szczególnie Nigerii, której gospodarka opiera się na produkcji i eksporcie ropy naftowej, której ceny determinowane są światowym cyklem koniunkturalnym. Indeksy afrykańskie na tle indeksów giełdowych gospodarek bardziej rozwiniętych cechowała wyższa cykliczna zmienność, a co za tym idzie możliwość pokaźnego zarobienia w czasie hossy. Mimo, że w trakcie bessy te indeksy relatywnie szybko spadały, to w dłuższej perspektywie można było na nich więcej zarobić. Jako że inwestorzy oceniają rynki afrykańskie jako ryzykowne, potwierdzają one liniową zależność między ryzykiem a stopą zwrotu. Na tle wszystkich światowych wskaźników korzystnie prezentuje się wspomniana wyżej Tunezja, która od początku 2005 r. charakteryzuje się najmniejszą zmiennością, a ponadto wykazuje wyższą ujemną współzależność ze wskaźnikiem światowym w czasie spadków. OKRES OKRES Egipt Nigeria Tunezja n/a Maroko Polska (EM) Azja (EM) Ameryka Łacińska Emerging markets Reasumując, w gospodarkach krajów afrykańskich (przynajmniej tych omawianych) niewątpliwie drzemie potencjał wzrostowy. Dzisiaj stanowią one co prawda nie do końca przewidywalne środowisko inwestycyjne (szczególnie pod względem politycznym), aby instytucje z całego świata masowo rzuciły się na tamtejsze aktywa. Jednak w perspektywie kilku (a raczej kilkunastu) lat, wraz z postępującymi zmianami strukturalnymi afrykańskich gospodarek, utrwalaniem w nich prowzrostowych instytucji oraz napływem kapitału z krajów wysoko rozwiniętych, być może stwierdzimy nie tylko, że kraje BRIC odpowiadają za dynamikę światowego wzrostu gospodarczego, ale będziemy powoli mówić także o krajach MENT (Maroko, Egipt, Nigeria, Tunezja) i innych gospodarkach afrykańskich, jako o tych określających tempo wzrostu globalnego PKB. strona

8 WHAT COMES UP, MUST COME DOWN Fenomen bąbli spekulacyjnych na rynkach kapitałowych Katarzyna Rutkowska Od początku istnienia wolnego rynku znane były sporadyczne przypadki załamań i krachów na giełdach, kiedy to ceny aktywów finansowych wzrastały w oderwaniu od fundamentów, osiągając ekstremalne wartości, po czym drastycznie spadały. Takie zjawiska znane są pod nazwą bąbli (baniek) spekulacyjnych. Bąbel spekulacyjny to przykład anomalii giełdowej, którego pojawienie się na rynkach kapitałowych wzbudza skrajne emocje: od euforii po czarną rozpacz. Najprostszym sposobem na wyjaśnienie zjawiska bąbli spekulacyjnych jest przyrównanie ich do baniek mydlanych. Bańka mydlana powstaje dzięki wypełnieniu powietrzem, czyli poprzez jej nadmuchanie. Im więcej powietrza wdmuchujemy w bańkę, tym bardziej powiększa ona swoje rozmiary. Jej żywotność nie jest jednak długa, gdyż bańki mydlane szybko i nieuchronnie pękają. Podobnie jest w wypadku baniek spekulacyjnych. Podczas ich nadmuchiwania (spekulacyjnego windowania cen walorów) aktywa osiągają astronomiczne ceny, pęknięcie bańki powoduje jednak silne skorygowanie ich w dół. Skąd się biorą bąble spekulacyjne i jakie są przyczyny ich powstawania? Mimo istnienia wielu publikacji na temat zjawiska, jakim są bąble spekulacyjne, oraz prób wyjaśnienia przyczyn ich powstawania badacze rynków kapitałowych nie doszli do porozumienia w tej kwestii. Najbardziej przekonujące wydaje się wytłumaczenie istoty tego zjawiska na podstawie wiedzy, której dostarczają nam finanse behawioralne. Powodowani nadmiernym optymizmem, przeprowadzając zbyt dużą liczbę transakcji na giełdzie lub podążając za instynktem stadnym, inwestorzy popełniają błędy inwestycyjne, które w konsekwencji mogą skutkować pojawieniem się bańki spekulacyjnej. W czasach dobrej koniunktury czujność uczestników rynku kapitałowego może zostać uśpiona. Zbytni optymizm prowadzi do niedostrzegania negatywnych sygnałów płynących z rynku i pomniejszania ich wagi. Z ekstremalną sytuacją mamy do czynienia, kiedy wybujały optymizm przeradza się w euforię. Tak działo się np. w wypadku bańki internetowej z przełomu wieków (w 2000 r.), kiedy to inwestorzy, silnie pokładając wiarę w potencjał drzemiący w branży, masowo decydowali się na alokację aktywów w spółki, które rozwijały swoją działalność za pośrednictwem internetu. Takie masowe inwestycje na rynku kapitałowym można określić mianem szaleństwa tłumu, które opiera się na zbiorowym, nieracjonalnym zachowaniu ludzi. Psychologię działania tłumu znakomicie oddaje fragment zaczerpnięty z książki Johna Nofsingera pt. Psychologia inwestowania : Tłum inwestorów nie różni się znacząco od stada antylop. Stado antylop zbija się w tłum, by uchronić się przed atakiem drapieżników. W jednej chwili stado stoi nieruchomo, a już za moment całe pędzi przed siebie. Antylopa ma zawsze otwarte oczy i nastawione uszy, widzi więc, co robią inne osobniki w stadzie, nie chce pozostać w tyle. Fragment ten uwypukla kolejny ważny aspekt przyczyniający się do tworzenia baniek, a mianowicie interakcje społeczne. Funkcjonowanie w konkretnej zbiorowości, społeczeństwie wzmacnia w nas poczucie przynależności i wywołuje silny konformizm. Do tego dochodzi jeszcze moda. Ludzie są podatni na panujące trendy, obojętnie czy w ubiorze, fryzurze, czy w inwestycjach. Utożsamiając się ze swoim otoczeniem, czujemy się bezpieczniej. Wielu z nas nie chce się wyróżniać, ale woli wtapiać się w tłum i postępować zgodnie z nim. Co prawda w wypadku hossy na giełdzie nierozsądne byłoby zachowanie wbrew większości, gdyż wtedy niemożliwe byłoby osiągnięcie szybkiego i łatwego zysku. Należy jednak pamiętać, że działania tłumu z zasady są nieracjonalne, gdyż kierują nimi silne emocje. Charakterystyczną cechą tłumu jest również zacieranie się indywidualnych cech jednostek, a tworzenie jednej, zbiorowej całości czującej i myślącej w ten sam sposób. Należy więc zachować zdrowy rozsądek i wiedzieć, kiedy wycofać się z tego szaleństwa, by nie doprowadzić się do bankructwa. Kolejnym istotnym elementem prowadzącym do powstawania baniek spekulacyjnych jest szum informacyjny. W dzisiejszych czasach, kiedy postęp techniczny jest tak szybki i zaawansowany, że ciężko za nim nadążyć, jesteśmy bombardowani informacjami ze wszystkich stron. Nadmiar i natłok informacji powoduje, że jesteśmy zmuszeni bardzo szybko i na bieżąco selekcjonować i segregować te, które do nas docierają. Co strona 8

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Home Bias. Zarządzanie funduszem na co dzień. balkon tematyczny. dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy. Jak to wygląda od kuchni

Home Bias. Zarządzanie funduszem na co dzień. balkon tematyczny. dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy. Jak to wygląda od kuchni balkon tematyczny nr 1/2010 (8) Zarządzanie funduszem na co dzień Jak to wygląda od kuchni Nowa Europa Sprawdzamy jej potencjał Home Bias dlaczego chcemy inwestować w to, co znamy nr. 1/2010 Moje Fundusze

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 1 (6) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Kalendarzowa wiosna już za pasem, tymczasem w światowej gospodarce zima zdaje się nie odpuszczać.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa

AKCJONARIUSZ Partnerzy wydawnictwa GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 2/2008 Partnerzy wydawnictwa NIERZETELNE PROGNOZY SPÓŁEK Zapowiedzi bez pokrycia PORTFELE ALFABETYCZNE Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY No 11 Warszawa, 14 listopada 2011 2 Numer: 11/2011 MONITORING MAKROEKONOMICZNY Opiekun Naukowy SKN FM: Prof. dr hab. Cezary Wójcik PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 125,0 120,0 115,0 110,0

Bardziej szczegółowo

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1

balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE wuja sama? nr. 2/2010 Moje Fundusze 1 balkon tematyczny nr 2/2010 (9) ryzyka i tak nie unikniesz analizujemy skłonności do jego ponoszenia PIENIĄDZE NA PROCENTACH NIECO INNE INWESTYCJE zadyszka wuja sama? KTO ZDETRONIZUJE NAJWIĘKSZĄ POTĘGĘ

Bardziej szczegółowo

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA

BRONIARZEM przewodniczącym. 74 Przewozy Regionalne: w potrzebie dialogu ADAM MACIEJWSKI IRENA DRYLL, ANNA GRABOWSKA ANNA GRABOWSKA E X C A T H E D R A SPIS TREŚCI Ex cathedra 3 Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy? KATARZYNA ŻUKROWSKA 15 Znak zmian na polskim rynku pracy różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo