Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość"

Transkrypt

1 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013

2 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań Dział badań i analiz: ul. Śniadeckich 18/7, Poznań Tel. 609/ , 603/ NIP: Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń 1

3 Spis treści Wprowadzenie... 3 Opis zastosowanej metodologii... 3 Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)... 3 Dobór próby... 5 Pytania badawcze... 5 Charakterystyka badanych grup... 6 Wyniki badania... 8 Wywiad grupowy z wykładowcami... 8 Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych Rekomendacje

4 Wprowadzenie Raport podsumowuje badania przeprowadzone w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przez Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania w lutym 2013 roku. Badania jakościowe z wykorzystaniem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzono z przedstawicielami min. 4 uczelni wyższych oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Zrealizowano 2 wywiady grupowe na temat potrzeb i oczekiwań badanych w zakresie kształcenia na odległość. Raport składa się z następujących części. Część pierwsza stanowi skrócony opis zastosowanej metodologii badawczej oraz doboru próby. Część druga krótko charakteryzuje grupy respondentów biorących udział w badaniu. Następnie w trzeciej części omówione są główne wnioski płynące z badania oraz przedstawione rekomendacje. Opis zastosowanej metodologii Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) W badaniu zastosowano jakościowe metody badań z wykorzystaniem techniki wywiadu grupowego. Zogniskowane wywiady grupowe nazywane inaczej dyskusjami grupowymi, fokusami lub grupami panelowymi to jakościowa technika zbierania danych w badaniach społecznych. Dane zbierane są podczas dyskusji przeważnie w grupie 6-8 osób (chociaż zdarzają się także grupy 4 lub 10-osobowe), prowadzonej przez doświadczonego moderatora, którego zadaniem jest dbanie o płynny przebieg dyskusji oraz realizację założonych celów badania. Badania fokusowe stosowane są w celu zdobycia informacji dotyczących jednego tematu (stąd przymiotnik zogniskowane w nazwie). Pomiar polega na wywołaniu i kontrolowaniu dyskusji na dany temat między uczestnikami grupy. W porównaniu z wywiadami indywidualnymi, wywiady grupowe są ciekawsze dla uczestników i stwarzają większe, naturalne bodźce do wyrażania opinii lub eksponowania postaw i motywów. Pomimo że badania fokusowe wywodzą się z dziedziny badań marketingowych i popularność zdobyły jako narzędzia badania rynku, potrzeb, motywów i postaw konsumenckich, doskonale nadają się do zgłębiania problematyki innych dziedzin. Fokusy 3

5 przydają się w przypadku eksplorowania nowych tematów oraz badania oczekiwań grup docelowych projektów społecznych. Twierdzi się, że badania fokusowe pomagają wydobywać podświadome uwarunkowania działań ludzi, które często różnią się od motywów podawanych w deklaracjach badanych. W tym celu, podczas wywiadów grupowych szeroko stosuje się tzw. techniki projekcyjne. Najczęściej zarówno podczas wywiadów pogłębionych, jak i wywiadów grupowych dominuje technika zadawania pytań wprost. Ma ona jednak tą wadę, że bazuje na deklaracjach respondentów. Z różnych powodów badani nie chcą powiedzieć, co motywuje ich działania, dlatego też w takiej sytuacji lepiej sięgnąć po techniki projekcyjne, które w formie zabawy pozwalają dotrzeć do nieuświadamianych motywów zachowań ludzi. W ramach badania zastosowano trzy techniki projekcyjne. 1. Techniki skojarzeniowe. Wywodzą się one z psychologii Junga. Zadaniem badanego jest reagowanie na bodźce dostarczane przez moderatora i podawania pierwszych skojarzeń z danym słowem czy wyobrażeniem. Natychmiastowość skojarzeń eliminuje racjonalizowanie odpowiedzi przez badanych. 2. Test chmurki. Polega on na tym, że badani dostają ilustracje przypominające komiks, na których mają napisać w chmurkach co myślą i mówią postaci znajdujące się w określonej sytuacji. Test ten, przez przypisywanie wypowiedzi innym osobom, pozwala zidentyfikować, co tak naprawdę o danej sytuacji myślą badani. 3. Techniki konstrukcyjne. W przypadku tych technik zadaniem badanych jest skonstruowanie jakiejś rzeczywistości i wymyślenie co by było, gdyby. Poprzez danie badanym sprawczości i zniesienie typowych dla realnej sytuacji ograniczeń czasowych, finansowych i przestrzennych, badani kreatywnie podchodzą do zadanej problematyki. Technika ta pobudza wyobraźnię respondentów i pozwala wyjść poza schematyczne myślenie, które dominuje podczas zadawania pytań wprost. 4

6 Dobór próby Na ogół respondenci do grup fokusowych dobierani są tak, aby grupy były w miarę homogeniczne (jednolite). Pozwala to zminimalizować konflikt grupowy, a grono osób o podobnych cechach bardziej ośmiela badanych do wypowiadania szczerych opinii. Grupy homogeniczne pozwalają swobodniej wypowiadać się osobom nieśmiałym oraz wycofanym. Czasami stosuje się jednak grupy heterogeniczne tzw. konfliktowe, szczególnie jeśli chce się skonfrontować opinie na tzw. drażliwy temat. W ramach badania został zastosowany celowy dobór próby tzw. ekspercki, który polega na tym, że z populacji wyłania się respondentów o poszukiwanych cechach i największej wiedzy w danej problematyce oraz odpowiednich cechach społecznych (przede wszystkim charakteryzujących się łatwością komunikacji w gronie nieznajomych osób). Grupy zostały dobrane homogenicznie. Przeprowadzono dwa badania fokusowe, po jednym dla każdej z grup docelowych projektu: 1. Wywiad grupowy z przedstawicielami minimum 4 uczelni wyższych 2. Wywiad grupowy z słuchaczami studiów podyplomowych. Wywiady dotyczyły potrzeb i oczekiwań badanych grup w zakresie kształcenia na odległość. Pytania badawcze Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 1. Jakie są potrzeby przedstawicieli uczelni wyższych w zakresie kształcenia na odległość? 2. Jakie są oczekiwania przedstawicieli uczelni wyższych w zakresie kształcenia na odległość? 3. Jakie są oczekiwania słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie kształcenia na odległość? 4. Jakie są potrzeby słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie kształcenia na odległość? Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania, wypracowano rekomendacje dla Zleceniodawcy. 5

7 Charakterystyka badanych grup Ogółem w dwóch fokusach wzięło udział 17 osób, w pierwszym wywiadzie przeprowadzonym z wykładowcami uczelni wyższych wzięło udział 8 osób (2 kobiety i 6 mężczyzn), zaś na spotkaniu ze słuchaczami studiów podyplomowych było osób 9 (2 kobiety i 7 mężczyzn). Zdecydowana większość wszystkich badanych związana była z uczelniami poznańskimi. Uniwersytet im. A. Mickiewicza (UAM) reprezentowało 5 osób, tyle samo związanych było z Uniwersytetem Ekonomicznym (UE), w dalszej kolejności pod względem reprezentowania były następujące uczelnie: Politechnika Poznańska (PP) 2 osoby; Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) 1 osoba; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) 1 osoba. Trzech słuchaczy studiów podyplomowych kształciło się na uczelniach poza Poznaniem 2 w Warszawie na Akademii Obrony Narodowej (AON) i Uczelni Łazarskiego (UŁ); 1 osoba na Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu. Szczegółowe dane na temat uczestników dwóch wywiadów grupowych przedstawiają poniższe wykresy. Wykładowcy Słuchacze studiów podyplomowych kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni UAM UE PP WSB UE UAM PP WSNHiD AON DWS UŁ Wśród wykładowców wyższych uczelni były osoby posiadające tytuł profesora doktora habilitowanego (1 osoba) i doktorów (2 osoby), resztę stanowili doktoranci (5 osób) 6

8 prowadzący zajęcia ze studentami. Obszary tematyczne prowadzonych wykładów były urozmaicone: geografia przemysłu, transportu, usług, metody analizy przestrzennej; historia Kościoła, dogmatyka; zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi; polityka społeczna; budowa maszyn, zarządzanie; podstawy gospodarowania, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i ochrona środowiska, krajoznawstwo; archeologia okresu wpływów rzymskich, obrzędowość pogrzebowa kultury przeworskiej; nauki polityczne, nowe media i komunikacja. Podobnie zróżnicowane były kierunki kształcenia zgromadzonych na wywiadzie studentów studiów podyplomowych: zarządzanie zasobami ludzkimi; rachunkowość; doradztwo zawodowe; logistyka; Wielkopolska Szkoła Biznesu (studia menadżerskie); terapia zajęciowa; inżynieria oprogramowania; public relations; grafika projektowa. 7

9 Wyniki badania Wywiad grupowy z wykładowcami Badani wykładowcy deklarowali, że mają różne doświadczenie w kontaktach ze studentami. W dużej mierze do tego typu kontaktów wykorzystują jednak Internet przede wszystkim w formie ogłoszeń na stronie uczelnianej, a także pocztę ową. Nieco rzadziej w pracy korzystają ze specjalnych internetowych systemów uczelnianych, jak np. USOS (dostępny na UAM) czy Moodle (dostępny na UE). Jeden z rozmówców mówił nawet o wyjściu naprzeciw oczekiwań studentów w komunikacji poprzez portal społecznościowy Facebook. Poczta elektroniczna wykorzystywana jest przez wszystkich niemal wykładowców wyższych uczelni (do nielicznych wyjątków należą starsi profesorowie, którzy raczej niechętnie przekonują się do nowinek technologicznych). Ta forma w kontekście prowadzenia komunikacji ze studentami ma pewne ograniczenia otóż w przypadku prowadzenia różnych zajęć z wieloma studentami okazuje się, że skrzynka często zapycha się tysiącami i. To powoduje, że niektórzy wykładowcy po prostu fizycznie nie nadążają z odpisywaniem adresatom. Kontakt osobisty ze studentami odbierany jest przez badanych wykładowców różnie. W wypowiedziach pojawiły się zdania, że studenci marnują czas swoich nauczycieli przychodząc z prozaicznymi problemami, które znacznie szybciej i łatwiej można byłoby rozwiązać za pomocą Internetu (np. poczty elektronicznej) lub nawet telefonicznie. Zgodnie z relacją badanych, studenci najczęściej nalegają na kontakt bezpośredni z wykładowcami podczas sesji egzaminacyjnych. E-learning powstał w Australii jako rozwiązanie problemu konieczności pokonywania dużych odległości przez studentów i wykładowców w studiowaniu. Zgromadzeni na wywiadzie wykładowcy poproszeni zostali o wypisanie na kartkach wad i zalet systemu kształcenia na odległość. Podsumowując wszystkie uzyskane w wyniku badania wskazania można zaprezentować następującą listę wad i zalet e-learningu: 8

10 Zalety kształcenia na odległość Wady kształcenia na odległość Wygoda Czasochłonność (przygotowanie 1 kursu Brak ograniczeń czasowych on-line to ok. pół roku pracy) Aktywizacja wykładowców (taka forma Problemy formalne (prawo autorskie) wymusza dobre przygotowanie Konieczność zapewnienia atrakcyjnej materiałów) formy (umiejętności wykładowców) Dostępność wszystkich materiałów do Brak możliwości natychmiastowego nauki wyjaśnienia wątpliwości studentom (czat Spełnienie oczekiwań studentów czy nie jest rozwiązaniem) Budowa samodyscypliny Mniejsza motywacja do nauki u Mniejsze koszty (dla studentów) studentów Mniejsze koszty (dla uczelni) Brak kompetencji informatycznych u Dostępność dla osób, które nie mogą wielu starszych wykładowców przy pozwolić sobie na tradycyjną formę tworzeniu treści multimedialnych, studiów (osoby niepełnosprawne, obsłudze programów biedne, z obszarów wiejskich, z Obawa o zmniejszenie liczby etatów na obszarów oddalonych od miast uczelni akademickich) Badani wykładowcy przytaczali w wywiadzie przykłady gier edukacyjnych, które bardzo dobrze sprawdzają się przy okazji poznawania pewnych dziedzin. Wszyscy jednak byli zgodni, że nie w każdym przypadku możliwe jest stworzenie takiej gry. Wśród przykładów gier dobrze skonstruowanych, z którymi spotkali się badani były gry odnoszące się do funkcjonowania wolnego rynku, przedsiębiorstw, projektowania produkcji, zasad grania na giełdzie i inwestycji w papiery wartościowe, gry symulacyjne na temat rozwoju przestrzennego i planowania miast (np. SimCity) czy nawet gry na temat planowania przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie stanowiska badań archeologicznych. Uczestnicy fokusa otrzymali następnie zadanie projekcyjne w formie komiksu z postaciami wykładowcy i studentów. W chmurki mieli wpisać myśli i słowa na temat nowego 9

11 zarządzania rektora o wprowadzeniu e-learningu na wszystkich wykładanych kierunkach. Oto, jakie pomysły na uzupełnienie komiksowych chmurek mieli badani wykładowcy: Rektor: od dziś wprowadzamy obowiązkowy e-learning na wszystkich kierunkach studiów! Będą zwolnienia; Będzie więcej pracy, obowiązków; Studenci obniżają poziom nauczania; Wszystko robione jest pod wymagania i oczekiwania studentów; szef znowu coś wymyślił wykładowca Będzie można się mniej uczyć; Nie trzeba będzie oglądać wykładowców; Nie będzie można podrywać koleżanek; Będzie czas na pracę zarobkową; Będzie czas na imprezy! studenci Zestawiając wszystkie wypowiedzi i uwagi badanych wykładowców na temat kształcenia na odległość można wyprowadzić następujące wnioski: a. E-learning nie może całkowicie wyprzeć tradycyjnych form nauczania. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie blended learning (formy mieszanej, łączonej). E- learning wraz ze wszelkimi formami przekazywania treści multimedialnych powinien być wykorzystywany jako narzędzia, uzupełnienie, pomoc w kontakcie między wykładowcami a studentami. b. E-learning może się sprawdzić w przypadku studiów podyplomowych, gdzie treści są najczęściej specjalistyczne i adresowane są do specyficznych odbiorców (w dużej 10

12 mierze praktyków tematu), często mieszkających w różnych miastach. Dzięki zastosowaniu e-learningu zniknie potrzeba dojeżdżania na każdy zjazd słuchaczy, co może spowodować większe upowszechnienie i wzrost zainteresowania studiami podyplomowymi i poszerzenie grona specjalistów w wielu dziedzinach. c. E-learning powinien być wprowadzany przy zachowaniu ostrożności. Nie są znane i trudno przewidzieć dziś wszystkie konsekwencje zastąpienia tradycyjnych studiów formami kształcenia na odległość. Z pewnością do tych negatywnych należą: zmniejszenie (w ostateczności: wyparcie) bezpośredniego kontaktu między ludźmi (student vs student, student vs wykładowca). Tymczasem na studiach studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale też uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, nabierają kompetencji społecznych. Wprowadzenie form e-learningowych może doprowadzić do ujałowienia kultury studenckiej (brak bezpośredniej relacji mistrzuczeń), dziś już starsi wykładowcy przekonują o barierach komunikacyjnych ze studentami. Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych W pierwszej kolejności badani zostali poproszeni o wypisanie swoich pierwszych, spontanicznych skojarzeń na temat kształcenia na odległość, które następnie zostały omówione i uporządkowane w dwie kategorie: wady i zalety. Zalety kształcenia na odległość Wady kształcenia na odległość Dostępność kształcenia (dla niektórych Ograniczona możliwość zawierania osób niepełnosprawnych, z terenów znajomości wiejskich jedyna możliwość podjęcia Ograniczony kontakt z praktykami nauki) Brak możliwości zadawania pytań, Wygoda nie trzeba wychodzić z domu wyjaśniania wątpliwości Ciągły dostęp do materiałów Brak dynamiki grupowej, dyskusji Dostęp do kompletu materiałów Obawy co do jakości otrzymywanych Aktualność treści i materiałów materiałów Szybkie przesyłanie informacji Gorszy odbiór wykładów (brak emocji) Indywidualne tempo przyswajania Gorsza ocena takich studiów przez 11

13 wiedzy potencjalnych pracodawców Niskie koszty dla studentów i uczelni Niezbędne jest posiadanie komputera/ Oszczędność czasu Internetu i umiejętności ich obsługi Samodzielność pracy (zagrożenie wykluczeniem) Wśród słuchaczy pojawiły się ponadto wątpliwości co do kierunku, w jakim pójdzie technologia czy będzie ona coraz łatwiejsza, coraz bardziej intuicyjna, a tym samym dostępna dla szerszego grona, czy też odwrotnie czy może zdarzyć się tak, że dzisiejsi 30- latkowie nie będą mieli kompetencji informatycznych do odbycia studiów podyplomowych za 10, 15 lub 20 lat. Uczestnicy fokusa zadeklarowali, że chętnie skorzystaliby z możliwości odbywania niektórych zajęć lub korzystania z przygotowanych przez wykładowców materiałów w formie e-learningu. Największym zainteresowaniem cieszyłyby się studia, na których odbywałyby się tradycyjne zajęcia wzbogacone o dostęp do materiałów, notatek poprzez stronę internetową, na której zamieszczony byłyby także film z wykładem, dzięki czemu możliwy były powrót do zapomnianych treści. Ponadto cenne z punktu widzenia słuchaczy byłoby zamieszczenie informacji o nieobecnościach wykładowców, planu zajęć wraz z krótką informacją na jaki temat będzie kolejny wykład. Mogliby wówczas decydować, czy uczestniczyć w zajęciach osobiście, czy też obejrzeć wykład później w Internecie. Badani słuchacze bez entuzjazmu wypowiadali się o niektórych formach e-learningu dla przykładu nie podobała im się wizja wykładu prowadzonego poprzez komunikator (np. Skype), w formie wideokonferencji, gdzie w licznych okienkach widoczne są twarze innych słuchaczy i wykładowcy. Tłumaczyli takie podejście faktem, że wykłady odbywające się w tradycyjny sposób uczyły jednocześnie bezpośrednich kontaktów między ludźmi, które w późniejszym życiu zawodowym mają ogromne znaczenie. 12

14 Rozmówcy poproszeni zostali o wpisanie w teście projekcyjnym pierwszych, spontanicznych skojarzeń na temat platformy e-learningowej. Pojawiły się następujące hasła: Skojarzenia z hasłem Platforma e-learningowa dostępność, treści multimedialne, opinie, technologia, wielodyscyplinowość, wymiana informacji, kumulacja wiedzy, notatki, terminy zaliczeń, dziekanat, funkcjonowanie 24/7, forum tematyczne, przeciążenie sieci, on-line, drukować czy czytać? Wypisane hasła skojarzone z terminem Platforma e-learningowa w dużej mierze odzwierciedlały dotychczasowe doświadczenie uczestników badania z taką platformą. Słuchacze studiów podyplomowych spotkali się w ramach studiów z takim narzędziem i uznali, że charakteryzuje się ona dużą funkcjonalnością. W tym kontekście poproszeni zostali o wskazanie najbardziej korzystnych funkcji owej platformy. Przede wszystkim na platformie powinny znajdować się liczne materiały multimedialne (zdjęcia, prezentacje, pokazy filmy z wykładów, wykłady w formie audio), użytkownicy powinni mieć możliwość ich selekcji i modyfikacji na swoim koncie (np. możliwość wycinania najważniejszych fragmentów filmów i zapisywania ich na swoim komputerze). Platforma niewątpliwie powinna być wyposażona w funkcjonalną wyszukiwarkę haseł, by móc w krótkim czasie dotrzeć do poszukiwanego zagadnienia. Z uwagi na wielość różnorodnych źródeł informacyjnych, platforma uczelniana powinna mieć atrakcyjną (ale zarazem czytelną i przejrzystą) szatę graficzną. Dla mniej zorientowanych studentów pomocnym narzędziem byłby samouczek (np. działający podobnie jak Spinacz w Microsoft Office). Niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem byłaby możliwość oceniania i komentowania zamieszczonych materiałów, dzięki czemu studenci mogliby polecać sobie wartościowe filmy czy prezentacje. Dobrze byłoby też połączyć system oceny zamieszczonych materiałów z oceną wykładowców. Zdaniem badanych słuchaczy, dobrym rozwiązaniem byłoby też stworzenie forum wymiany opinii, na którym słuchacze i wykładowcy mogliby dyskutować czy wyjaśniać wątpliwości. 13

15 Multimedia Komentarze Atrakcyjna szata graficzna. Forum wymiany opinii Wyszukiwarka Samouczek W kontekście innych platform e-learningowych badani zwrócili uwagę na kilka narzędzi, które ich zdaniem są niepotrzebne. W przypadku uniwersyteckiego systemu USOS jest to wymóg zapisywania się studentów na określone zajęcia poprzez system, mimo że są one obowiązkowe (dla przykładu: student I roku na kierunku Socjologia ma obowiązkowy przedmiot Wstęp do socjologii, na który musi się zapisać w systemie). Zdaniem rozmówców zapisy mają sens jedynie wówczas, gdy studenci mają możliwość wyboru przedmiotu, zajęć (np. w formie fakultetów). Z kolei w systemie Moodle zapisanie się na listę osób uczęszczających do określonego wykładowcy powoduje, że nawet trzy lata później otrzymuje się e z informacjami na temat zaliczeń, poprawek czy przełożonych zajęć. W takiej sytuacji powinno funkcjonować automatyczne czyszczenie listy słuchaczy po zakończonym kursie (odpowiednio po 1 semestrze lub roku). Innym niepotrzebnym dodatkiem jest wyświetlająca się lista użytkowników dostępnych w danej chwili on-line (podobnie jak w przypadku serwisów społecznościowych). 14

16 Na temat własnych kontaktów z wykładowcami słuchacze studiów podyplomowych mieli bardzo dużo uwag. Przede wszystkim wskazywali, że niewielu wykładowców wykorzystuje nawet najprostsze narzędzia internetowe (pocztę ), wielu też niechętnie podchodzi do kwestii kontaktów telefonicznych. Można więc uznać, że większość wykładowców preferuje nadal osobisty kontakt z uczniem, tradycyjne formy zaliczeń, jakiekolwiek odstępstwa dopuszczalne są jedynie w wyjątkowych sytuacjach i, co istotne, poprzez bardzo tradycyjne formy (np. pocztę: jedna z badanych wysyłała pracę zaliczeniową w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej, choć znacznie łatwiej, taniej i szybciej trwałoby wysłanie jej jako załącznik do a). Inny rozmówca powiedział, że wykładowcy kontaktowali się ze studentami z jego roku poprzez zbiorowego a (utworzonego specjalnie na te potrzeby), ten adres był też wykorzystywany do kontaktów z dziekanatem studenci otrzymywali plan zajęć i informacje na temat nieobecności wykładowcy. Niestety, nie był to plan zajęć sporządzony nawet w najprostszym programie komputerowym, a zeskanowana karta z odręcznie naniesionymi notatkami. Tylko jeden słuchacz miał możliwość zaliczenia przedmiotu (tylko jednego języka obcego) w formie testu zamieszczonego w Internecie. Zdaniem badanego takie rozwiązanie ma kluczową zaletę wyniki otrzymujemy od razu. Podobnie, jak wykładowcy, słuchacze studiów podyplomowych wypełniali test projekcyjny w postaci komiksu mieli zastanowić się, co myślą, a co mówią wykładowcy i studenci na temat nowego zarządzania rektora o wprowadzeniu e-learningu. 15

17 Rektor: od dziś wprowadzamy obowiązkowy e-learning na wszystkich kierunkach studiów! Znowu czegoś ode mnie chcą Więcej czasu dla siebie! Tak jest! Po co te nowości? Przecież mam gotowe materiały Super, wystarczy teraz napisać skrypt i mam wolne Muszę od nowa przygotować materiały wykładowca Stracę pracę Społeczeństwo głupieje! Nareszcie! Nareszcie! Pewnie znów tylko zapowiedzi; Mogę dłużej spać; Nie będzie spotkań ze znajomymi studenci Ciekawe, czy będzie działać?; wreszcie gotowe materiały; No to laba 16

18 Na przedstawionych wyżej schematach widać, że badani uznali, że wykładowcy raczej będą obawiać się wprowadzenia nowych metod i narzędzi przy nauczaniu studentów, nawet ich wypowiedzi wskazują na ich niezbyt entuzjastyczne podejście. Tymczasem studenci werbalizują ogromny entuzjazm, zaś myślą o tym, że wprowadzenie e-learningu sprowadzi się do uproszczenia studiowania i zdobycia większej ilości wolnego czasu. Nie można pominąć w tym miejscu obaw studenta co do niezawodności całego systemu. Badani słuchacze studiów podyplomowych nie mieli dobrego zdania na temat prowadzenia zajęć on-line w czasie rzeczywistym. Uznali, że konieczność bycia w czasie, a niekoniecznie w miejscu nie jest większym udogodnieniem. Zainteresowanie taką formą warunkowali tym, że dawałaby ona formę odtwarzania materiału video oraz umożliwiała zadawanie pytań na bieżąco. Uczestnicy fokusa poproszeni zostali o wypełnienie kolejnego testu projekcyjnego na temat idealnych studiów on-line. Oto uzyskane wyniki: a. Jak wyglądają studia? Uczestnik zdobywa wiedzy przy użyciu komputera podłączonego do Internetu poprzez oglądanie materiałów, czytanie informacji. Można wybrać tryb studiów multikierunkowy. b. W jaki sposób zalicza się zajęcia? Test on-line, praca przesłana w formie elektronicznej, projekty, prezentacje. c. Czy i jak sprawdza się obecność? Nie sprawdza się lub sprawdza się poprzez zalogowanie się na stronie. d. Jak wyglądają kontakty wykładowca-student? Poprzez wszystkie możliwe formy komunikacji on-line (skype, komunikator, poczta elektroniczna), a także za pomocą telefonu. Kontakty są na zasadzie: szybkie pytanie szybka odpowiedź. Ostatnim zagadnieniem podjętym na fokusie były gry edukacyjne. Badani zasadniczo mieli kontakt z takimi formami nauki (np. w przypadku doradztwa zawodowego gra o nazwie TalentGame, gra biznesowa o zarządzaniu przedsiębiorstwem MarketPlace). Uznali je za ciekawy i atrakcyjny pomysł przekazywania wiedzy pod warunkiem dobrej konstrukcji 17

19 (przykładem źle przygotowanej gry jest gra przeznaczona dla licealistów Jestem przedsiębiorczy ). Zgodnie z sugestiami badanych, wprowadzanie takich rozwiązań na studiach może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematyką studiów studentów, z uwagi na fakt, że gry komputerowe są bardzo powszechne, a branża mocno się rozwija i daje obecnie ogromne możliwości tworzenia nieschematycznych rozwiązań. Tym samym, poproszeni o zaprojektowanie gry edukacyjnej dla kierunku zarządzania, słuchacze studiów podyplomowych zaproponowali grę interaktywne zarządzanie dużą korporacją, w której odzwierciedlone zostały rzeczywiste problemy, uwzględnione sytuacje losowe i tzw. czynnik ludzki. Gra uczyłabym młodych ludzi myślenia strategicznego, radzenia sobie ze stresem, podejmowania szybkich decyzji, stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Zadaniem wykładowcy byłoby współtworzenie gry poprzez stwarzanie problemowych sytuacji, ale jednocześnie wspomaganie studentów, omawianie popełnionych błędów oraz ocena. Gra zdaniem rozmówców nie mogłaby być jedynym ocenianym aspektem, raczej dodatkiem, gdzie oceniano by zaangażowanie studentów i umiejętności praktyczne. Rekomendacje Na podstawie przeprowadzonych badań można sprecyzować następujące rekomendacje w zakresie wprowadzania metody kształcenia na odległość dla studentów studiów podyplomowych szczególnie w kierunkach związanych z zarządzaniem. Kształcenie na odległość budzi obawy zarówno wykładowców jak i studentów. Dla obydwu grup ważny jest kontakt osobisty w procesie nauczania, dlatego też wprowadzając e-learning nie należy rezygnować z tradycyjnych metod nauczania. Zaleca się, aby, szczególnie w fazie wstępnej prowadzić nauczanie dwutorowo zgodnie z zasadą blended learning (nauczania w trybie mieszanym, część on-line, a część twarzą w twarz). Pozwoli to zarówno studentom, jak i wykładowcom oswoić się z wprowadzaną technologią, a na późniejszym etapie być może całkowicie przenieść proces kształcenia do sieci. Należy dążyć do stworzenia całkowicie nowej platformy e-learningowej, która nie będzie bazować na znanych zarówno studentom, jak i wykładowcom platformach 18

20 USOS czy Moodle. Oceniane są one jako niefunkcjonalne, nielogiczne i utrudniające życie. Złe skojarzenia z USOS i Moodle sprawiają, że nazwy te nie powinny pojawiać się w materiałach informacyjnych dotyczących planowanego wprowadzenia e- learningu na studiach podyplomowych. Bardzo istotną rolę dla sukcesu platformy e-learningowej, tj. zaakceptowania jej zarówno przez wykładowców, jak i studentów, ma sposób jej zaprojektowania oraz oferowane funkcjonalności. Zaleca się, aby studenci automatycznie zapisywani byli na zajęcia obowiązkowe, a wybór pozostałych zajęć opierał się na zasadzie dobrowolności i przy pełnej informacji o ich tematyce, rodzaju zaliczenia, wymaganiach przedstawionych w interaktywnej formie. Należy też uwzględnić funkcję czyszczenia listy słuchaczy, którzy ukończyli już dany kurs, tak, by nie wysyłać do nich zbędnych powiadomień. Badanie ujawniło, że wykładowcy obawiają się utraty pracy w wyniku rozpowszechnienia metody kształcenia na odległość. Zdiagnozowano jednak, że obawy te wynikają w dużej mierze z niskiego stanu wiedzy na temat potencjału nowoczesnych technologii oraz niskich kompetencji informatycznych. Dlatego też wprowadzając e-learning do kształcenia należy przede wszystkich zadbać o kompetencje wykładowców, którzy będą z tego systemu korzystać. Jeśli nie będą oni 100% przekonani do metody, pojawi się zagrożenie, że z e-learningu będą korzystali z obowiązku, deprecjonując jego znaczenie, w warstwie deklaratywnej przed władzami uczelni godząc się na jego stosowanie, jednak dla studentów będą niewiarygodni, co wpłynie znacząco na poziom kształcenia. Dużym wyzwaniem w przypadku e-learningu jest utrzymywanie motywacji studentów na stale wysokim poziomie. Wykazały to zwłaszcza zastosowane testy projekcyjne, w których często pojawiały się kwestie czasu na imprezy, laby, odpoczynku jako reakcji na wprowadzenie obowiązkowego e-learningu. Żeby uniknąć sytuacji rozprężenia studentów podczas korzystania z nauczania na odległość, koniecznie jest wprowadzanie odpowiednich zachęt do częstego korzystania z platformy e- learningowej, takich jak np. testy i zadania domowe dostępne tylko w ściśle 19

21 określonym czasie, czy też możliwości zdobycia dodatkowych punktów do oceny końcowej przez realizację specjalnym projektów, na podobnych zasadach. Platforma e-learningowa powinna dawać możliwość oceniania i komentowania zamieszczonych materiałów, dzięki czemu studenci mogliby polecać sobie wartościowe filmy czy prezentacje. Zalecane jest także połączenie systemu oceny zamieszczonych materiałów z oceną wykładowców. Ważnym jest, aby platforma e-learningowa nie dyskryminowała nikogo ze względu na stopień opanowania nowych technologii. Dlatego też wskazane jest, aby zawierała samouczek, w przystępny sposób przedstawiający zasady poruszania się po platformie i wszystkie jej funkcje. Samouczek powinien być dostępny nie tylko przy pierwszym logowaniu, ale także w każdym momencie, kiedy użytkownik będzie chciał go obejrzeć, na zasadzie na żądanie. Zarówno studenci, jak i wykładowcy odnieśli się pozytywnie do pomysłu gry edukacyjnej. Osoby biorące udział w badaniu rekomendowały, by gra dla studentów zarządzania polegała na interaktywnym zarządzaniu korporacją. Pamiętać jednak należy, że bardziej niż tematyka, ważniejsze są zasady, jakie w grze będą obowiązywać. Jest konieczność zwrócenia uwagi na takie jej aspekty jak: realizm, odzwierciedlenie realnych problemów danej branży, uwzględnienie czynników losowych i czynnika ludzkiego oraz rozbudowanego modułu ewaluacyjnego, dzięki któremu gracz będzie mógł prześledzić i zanalizować decyzje, które podejmował w grze. 20

Ocena Gry w studia podyplomowe

Ocena Gry w studia podyplomowe 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Ocena Gry w studia podyplomowe Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2014 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Gryfice, październik 2007. Centrum e-learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Gryfice, październik 2007. Centrum e-learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Dorota Dżega http://estudia.zpsb.szczecin.pl Studia szans. Studia możliwości Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Gryfice, październik 2007 Centrum e-learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku 75.0200.64.2016 Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku DO-0130/69/2011 Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego

Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego Preferencje obywateli w odniesieniu do załatwiania spraw urzędowych online prezentacja wyników badania jakościowego 1 Agenda CELE I METODOLOGIA PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA Aktualne problemy w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Opinie pracodawców o kształceniu

Opinie pracodawców o kształceniu Opinie pracodawców o kształceniu ustawicznym w Polsce Raport z badania 24 pracodawców Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc CELE BADANIA Poznanie opinii pracodawców na temat kształcenia osób dorosłych w uczelniach

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Praktyki studenckie -

Praktyki studenckie - Praktyki studenckie - prawdziwa wartość czy przykra konieczność. Maciej Beręsewicz Anita Maćkowiak Marta Musiał Łukasz Wawrowski SKN Estymator Spis treści 1 Metoda badania 3 1. Cel badania............................

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS

PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS PROJEKT WIRTUALNY KAMPUS UMCS www.kampus.umcs.lublin.pl Stan na: marzec 2010. Data uruchomienia projektu: październik 2004 r. Osoby odpowiedzialne z ramienia UCZNiKO za projekt: dr Andrzej Wodecki dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena nowej metodyki kształcenia

Ocena nowej metodyki kształcenia 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Ocena nowej metodyki kształcenia Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7,

Bardziej szczegółowo

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics Polish version Wyniki badań ankietowych Opis próby badawczej Analizując możliwości rozwoju gier

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ NA STUDIACH MAGISTERSKICH STUDENCI I SEMESTRU INSTRUKCJA WYDANA PRZEZ DZIEKANA STUDIUM MAGISTERSKIEGO NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW dr Justyna Pawlak, UEK Rodzaj wykładów Kurs: Psychologia (do wyboru), 30 godz. 60% w formie e-learningu (4 18 8) 103

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w roku akademickim... KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Jednostka... 1. Czy jednostka posiada strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu

Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu Odpowiednia motywacja podstawą sukcesu na kursach E-edu 1 Warunkiem skutecznego uczenia się jest dobrowolność i świadomość celów podejmowanych działań, dlatego bardzo istotną kwestią, na którą kursanci

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Konsumencka ocena jakości

Konsumencka ocena jakości 1 Konsumencka ocena jakości Sylabus zajęć uniwersyteckich z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Prowadzący przedmiot: dr inż. Urszula Balon Kraków, 9 września 20 2 1. Ogólny opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl

Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile.pk.edu.pl Ankieta dotycząca programu studiów podyplomowych pn. Napędy i Sterowa Płynowe Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wypeł ankiety, która pomoże nam w realizacji projektu PIT Mobilne studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo