PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona)"

Transkrypt

1 RAPORT Trzymaj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) Cena docelowa (PLN) Min 52 tyg (PLN) 32.3 Max 52 tyg (PLN) 57.9 Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Liczba akcji (mln szt.) Free float 72.5% Free float (mln PLN) Śr. obrót/dzień (mln PLN).62 Kod Bloomberga PKN PW Kod Reutersa PKNA.WA Zmiana kursu PKN Orlen WIG 1 miesiąc 6.2% -1.3% 3 miesiące 11.7% 8.5% 6 miesięcy 4.5% 7.2% 12 miesięcy -28.3% -15.7% Akcjonariat % akcji i głosów Skarb Państwa Aviva OFE 5.8 pozostali 67.4 Poprzednie rekom. data cena doc. Neutralnie PKN Orlen S.A. Sektor paliwowy Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu Wysokie ceny ropy naftowej, a co za tym idzie zyski z przeszacowania zapasów (2,35 mld PLN) oraz sprzedaży Polkomtela pozwoliły na poprawę wyników w 211 r. Ze względu na niskie marże rafineryjne oraz wysoki efekt LIFO ich powtórzenie będzie bardzo trudne. Mimo to zalecamy trzymanie akcji PKN Orlen z powodu dywersyfikacji działalności oraz stabilnej sytuacji finansowej, które będą stanowiły bufor bezpieczeństwa w trudnym otoczeniu rynkowym w 212 r. Sektor rafineryjny nadal pod presją niskich marż Bankructwo brytyjskiej firmy Petroplus w styczniu br. przyczyniło się do nagłego wzrostu marż rafineryjnych. Był to jednak efekt krótkotrwały, a luty przyniósł już ich znaczne pogorszenie. W Europie problemem dla wielu rafinerii jest wciąż nadmiar mocy przerobowych i niski wskaźnik ich wykorzystania. Słabnący popyt na paliwa oraz wysokie ceny ropy naftowej powodują, iż presja na niskie marże rafineryjne będzie się utrzymywała, obniżając tym samym wyniki w segmencie rafineryjnym. W przypadku polskich koncernów dodatkowym obciążeniem są koszty związane z likwidacją ulgi biopaliwowej. Słabsze perspektywy w segmencie petrochemicznym Po bardzo udanym 211 r. w segmencie petrochemicznym bieżący rok nie będzie już należał do tak dobrych z powodu pogorszenia perspektyw w sektorze. Końcówka 211 r. przyniosła już spadek marż petrochemicznych, a osłabienie popytu na petrochemikalia oraz kontynuacja spowolnienia gospodarczego na świecie nie pozwolą na ich znaczącą poprawę. Popyt na paliwa rośnie, ale marże detaliczne już nie Zgodnie z danymi opublikowanymi przez POPHiN popyt na paliwa w Polsce zwiększył się o 3% w 211r. W roku bieżącym spodziewany jest dalszy wzrost popytu mimo wysokich cen paliw za sprawą m.in. rosnącego zużycia diesla. Wzrost konsumpcji paliw nie idzie jednak w parze z poprawą zysków z powodu wysokich cen ropy, które powodują spadek marż detalicznych. Tendencje te były bardzo dobrze widoczne w wynikach segmentu detalicznego PKN Orlen - przychody segmentu wzrosły o 25,8% r/r, a EBIT spadł o 47% r/r PKN Orlen Rekomendacja i wycena Uważamy, iż stabilna sytuacja finansowa spółki, dywersyfikacja działalności na tle trudnego otoczenia rynkowego oraz niski poziom dźwigni finansowej to czynniki przemawiające na korzyść PKN Orlen, mimo spodziewanego pogorszenia wyników w 212 r. W związku z powyższym wydajemy rekomendację TRZYMAJ mar 9 cze 22 sie 31 paź 13 sty 23 mar PKN Orlen WIG znormalizowany Monika Kalwasińska (-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa Dane finansowe (skonsolidowane) mln PLN P 213P 214P Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto Zysk skorygowany EPS (PLN) DPS (PLN) CEPS (PLN) P/E P/BV EV/EBITDA P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Podsumowanie inwestycyjne Sektor rafineryjny pod presją niskich marż Początek bieżącego roku przyniósł wzrost marż rafineryjnych związany w dużej mierze z bankructwem brytyjskiej firmy Petroplus, będącej właścicielem pięciu rafinerii w Europie Zachodniej z około 4% udziałem w rynku, co przełożyło się na poprawę marż rafineryjnych w styczniu. Efekt ten był jednak krótkotrwały i luty przyniósł już ich znaczne pogorszenie. Marzec z kolei okazał się lepszy, jednak I kwartał br. nie będzie należał do udanych pod względem wyników w segmencie rafineryjnym. Wraz z wprowadzeniem embarga na import ropy z Iranu ceny ropy naftowej wzrosły do poziomów około USD/bbl, powodując zawężenie dyferencjału Ural/Brent, nawet do wartości ujemnych w poszczególnych dniach. Dla wielu europejskich rafinerii problemem jest nadmiar mocy przerobowych, a co za tym idzie ich niski poziom wykorzystania w okolicach 7-75%. Czynnik ten w połączeniu ze spadkiem popytu na paliwa jako skutek spowolnienia gospodarczego przekłada się na utrzymywanie niskich marż rafineryjnych, czyniąc tym samym opłacalność przerobu ropy naftowej działalnością niskomarżową bądź nierentowną. 4 Crack benzyna Żródło: Bloomberg Słabnący popyt na paliwa oraz wysokie ceny ropy naftowej powodują, że presja na marże rafineryjne cały czas istnieje, powodując iż coraz więcej rafinerii w Europie decyduje się na przyspieszenie przestojów remontowych, dostosowując tym samym wielkość przerobu do niesprzyjającego otoczenia rynkowego. W przypadku utrzymywania się niskiego poziomu marż w dłuższym okresie czasu najprawdopodobniej należy liczyć się ze zwiększoną liczbą czasowych wyłączeń instalacji rafineryjnych. Gdyby rzeczywiście doszło do ograniczenia mocy rafineryjnych w Europie wówczas spadek marż zostałby zatrzymany, stabilizując się na poziomach pozwalających na opłacalny przerób. 2

3 4 Crack olej napędowy Żródło: Bloomberg W przypadku rynku polskiego sytuację polskich rafinerii dodatkowo pogarsza obciążenie kosztami zlikwidowanej ulgi w akcyzie na B1, które to obniżają wyniki w segmencie rafineryjnym obu koncernów paliwowych. Szacuje się, iż w przypadku PKN Orlen było to około 7 mln PLN w 211 r. Sprzedaż czystych estrów czyli tzw. olej B1 jest konieczna, aby zrealizować limity Narodowego Celu Wskaźnikowego. Ponieważ B1 nie cieszy się popularnością kierowców firmy paliwowe muszą zachęcić klientów do kupna poprzez zaoferowanie niższej ceny w porównaniu z dieslem. Dzięki nowelizacji ustawy o biopaliwach, która weszła w styczniu br. koszty związane z koniecznością stosowania biopaliw ulegną w tym roku zmniejszeniu. Nowela ustawy biopaliwowej daje możliwość redukcji limitów NCW pod warunkiem przedstawienia świadectwa pochodzenia dla 7% wykorzystywanych przez spółki biokomponentów. W 211 r. NCW wynosił 6,2%, w 212 r. wzrósł do poziomu 6,65%, a w przyszłym roku ma wynieść aż 7,1% sprzedanych paliw. PKN Orlen zdecydował się na realizację obniżonego NCW z 6,65% do 5,65%, dzięki czemu koncern zmniejszy sprzedaż nierentownego paliwa B1. Poziom NCW w latach ,75% 6,2% 6,65% 7,1% 4,6% 3,45% Źródło: PKO Dom Maklerski S.A. 3

4 Słabsze perspektywy w segmencie petrochemicznym Segment petrochemiczny w 211 r. wypracował aż 1 mld zysku operacyjnego w porównaniu z 486 mln EBIT w 21 r. Tak duża poprawa wyników to rezultat wyższych marż petrochemicznych oraz rosnących wolumenów związanych z wprowadzeniem do sprzedaży oferty kwasu tereftalowego (PTA). Kwas tereftalowy to główny surowiec przy produkcji opakowań PET oraz włókien poliestrowych. Spowolnienie koniunktury gospodarczej z końcem 211 r. na świecie przełożyło się na spadek cen PTA, a tym samym obniżenie marż petrochemicznych. Początek roku pod względem nie był lepszy, modelowa marża petrochemiczna PKN Orlen w styczniu br. wyniosła 529 EUR/t w porównaniu z EUR/t w okresie październik/listopad 211 r. 85 Modelowa marża petrochemiczna PKN Orlen sty 1 mar 1 maj 1 lip 1 wrz 1 lis 1 sty 11 mar 11 maj 11 lip 11 wrz 11 lis 11 sty 12 Źródło: PKN Orlen, PKO Dom Maklerski S.A. Dynamicznie rosnący rynek produkcji włókien w Chinach spowodował, iż wielu producentów chemikaliów podjęło w ostatnich latach decyzję o budowie nowych mocy produkcyjnych, odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie na PTA. Szacuje się, iż przyrost nowych mocy w 211 r. wyniósł 13%, a w 212 r. sięgnie aż 26% r/r. Zwiększona podaż instalacji PTA będzie wywoływała presję na spadek cen zwłaszcza na rynkach azjatyckich. Systematycznie zwiększająca się podaż mocy PTA w Azji powoduje, iż z roku na rok spada poziom ich wykorzystania. Według serwisu ICIS w 21 r. było to 9%, w 211 r. około 86%, a w 212 r. ma oscylować na poziomie 75% wykorzystania ogólnych mocy wraz z uruchomieniem nowych instalacji. Powyższe czynniki w połączeniu z kontynuacją spowolnienia gospodarczego na świecie, a co za tym idzie zmniejszonym popytem na PTA będą ograniczały poprawę modelowej marży petrochemicznej. 4

5 USD/t Ceny PTA Niekorzystne informacje z punktu widzenia popytu na petrochemikalia napłynęły ostatnio z Chin, gdzie opublikowano marcowy odczyt PMI dla przemysłu chińskiego, który spada już piąty miesiąc z rzędu i oscyluje poniżej 5, co kładzie się cieniem na perspektywy jednej z największych gospodarek azjatyckich. Pogorszenie koniunktury w Azji przełoży się negatywnie na spadek popytu na olefiny (etylen, propylen, butadien), co w połączeniu z wysokimi cenami ropy naftowej będzie skutkowało pogorszeniem marż przerobowych. Chiny są największym importerem etylenu i propylenu w dostawach spotowych, które to surowce znajdują zastosowanie w produkcji petrochemikaliów, używanych do wytwarzania produktów gotowych takich jak tekstylia, zabawki czy też dobra konsumpcyjne. W przypadku kontynuacji osłabienia gospodarczego jedynym wsparciem dla producentów petrochemikaliów mogą być nieplanowane przestoje remontowe w rafineriach, które ograniczą potencjalną podaż olefin przyczyniając się do wzrostu ich cen. USD/t Ceny nafty oraz etylenu sty 7 kwi 7 lip 7 paź 7 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12 sty 7 kwi 7 lip 7 paź 7 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12 Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski S.A. Źródło: Bloomberg, PKO Dom Maklerski S.A. nafta etylen 5

6 Popyt na paliwa rośnie, ale marże detaliczne już nie Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 211 r. popyt na paliwa w Polsce zwiększył się o 3% r/r. W tym roku spodziewany jest dalszy wzrost popytu (2%) mimo wysokich cen paliw. Rosnący trend sprzedaży paliw jest w głównej mierze związany ze wzrostem zużycia diesla (8% r/r) w porównaniu ze spadkami popytu na benzynę (-4% r/r). Popularność diesla to przede wszystkim pochodna rozwoju transportu, który jest głównym odbiorcą oleju napędowego. Powyższe trendy są także widoczne w danych sprzedażowych PKN Orlen za 211 r. w którym to koncern zwiększył wolumen sprzedaży o 4,6% r/r, z czego wzrost sprzedaży diesla wyniósł 9%, a benzyny tylko 2% r/r. Mimo trudnej sytuacji na rynku paliw, spółka poradziła sobie bardzo dobrze ze stroną przychodową w segmencie detalicznym, niemniej jednak zysk operacyjny spadł aż o 47% r/r. Przyczyna to utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej, które spowodowały wzrost cen paliw, a co za tym idzie obniżenie marż detalicznych. Niższe marże paliwowe utrzymywały się na rynku polskim i czeskim, mimo rosnących marż pozapaliwowych nie udało się ograniczyć spadku wyniku operacyjnego segmentu detalicznego. Dodatkowo wyniki całoroczne zostały obciążone odpisami na stacje paliwowe w kwocie aż 73 mln PLN. Wszystko wskazuje, że wraz z spowolnieniem koniunktury gospodarczej wysokie ceny ropy naftowej będą stanowiły coraz większy problem dla wielu rafinerii z powodu pojawiającej się bariery popytowej ze strony klientów. Brak możliwości przełożenia rosnących kosztów na klientów spowoduje, iż niskie marże detaliczne utrzymają się także w tym roku, wywołując presję na wyniki segmentu detalicznego. Struktura średnich cen detalicznych w Polsce 2,5 2,42 2 1,88 1,5 1,57 1,57 1,82,97,5,2,9,1,7 akcyza VAT opłata paliwowa marża cena netto Źródło: POPiHN, PKO Dom Maklerski S.A Wycena spółki Do wyceny spółki PKN Orlen S.A posłużyliśmy się dwoma metodami wyceny (DCF oraz wskaźnikowa). W wyniku zastosowania obu metod otrzymaliśmy wycenę spółki na poziomie 34,64 PLN/akcję. 6

7 Model wyceny DCF polega na zdyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przy użyciu średnioważonego kosztu kapitału właściwego dla spółki. Wycena została sporządzona w oparciu o prognozy zamieszczone w niniejszym raporcie. Wydatki inwestycyjne w początkowych latach będą wiązały się z kosztami planowanych inwestycji, w kolejnych latach ulegną obniżeniu. Wolne przepływy pieniężne spółki zostały zdyskontowane na dzień r. Do sporządzenia wyceny DCF przyjęliśmy następujące założenia: stopa w wolna od ryzyka w wysokości 5,6% (rentowność 1-letnich obligacji skarbowych), premia za ryzyko 5%, beta = 1x, realna stopa wzrostu po okresie prognozy = 1%, dług netto na koniec 211 r. 7

8 Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 213P 214P IVQ 1 I-IVQ 1 IVQ 11 I-IVQ 11 Przychody netto ze sprzedaży zmiana -14.6% 23.% 28.% 4.8% -2.3% -2.2% 28.8% 23.% 3.7% 28.% EBITDA zmiana 312.7% 51.3% -19.8% -28.1% 19.9% 12.7% 35.8% 5.4% % EBIT zmiana % -33.8% -55.6% 55.1% 26.6% 123.8% 184.6% % Zysk netto zmiana % -.3% -74.2% 49.6% 23.2% 79.1% 81.4% 14.3% -.3% Zysk netto skorygowany zmiana % -.3% -74.2% 49.6% 23.2% 79.1% 81.4% 14.3% -.3% Marża EBITDA 5.4% 6.6% 4.2% 2.9% 3.5% 4.% 5.9% 6.6% -1.7% 4.2% Marża EBIT 1.6% 3.7% 1.9%.8% 1.3% 1.7% 3.3% 3.7% -3.5% 1.9% Rentowność netto 1.9% 2.8% 2.2%.5%.8% 1.% 2.4% 2.8% 2.1% 2.2% Źródło: Spółka, PKO DM Wybrane pozycje bilansu i CF (mln PLN) P 213P 214P Aktywa ogółem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy ogółem Dług netto Kapitał obrotowy Kapitał zaangażowany Środki pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu Dług netto/ebitda ROE 6.2% 1.3% 9.3% 2.2% 3.3% 3.9% ROACE 2.8% 7.9% 5.1% 2.2% 3.4% 4.3% Źródło: Spółka, PKO DM Wycena DCF (mln PLN) 212P 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P Prognozy EBIT Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Inwestycje w kapitał obrotowy FCF Kalkulacja WACC Dług/(Dług+Kapitał) 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 2% 2% 2% Stopa wolna od ryzyka 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% Premia rynkowa 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Koszt długu po opodatkowaniu 6.6% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% Koszt kapitału 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% WACC 9.3% 9.2% 9.3% 9.4% 9.5% 9.6% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% Wycena DFCF Suma DFCF Zdyskontowana wartość rezydualna realna stopa wzrostu FCF po roku 221 = 1% Dług netto Kapitały mniejszości Wartość spółki Liczba akcji (mln sztuk) Wartość 1 akcji (PLN) Cena docelowa (PLN) Źródło: PKO DM Wycena porównawcza Kraj notow. Ticker Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA EUR USD CONOCOPHILLIPS USA COP US ERG SPA ITALY ERG IM ESSO STE ANONYME FRANCAISE FRANCE ES FP GRUPA LOTOS SA POLAND LTS PW MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUNGARY MOL HB MOTOR OIL (HELLAS) SA GREECE MOH GA OMV AG AUSTRIA OMV AV REPSOL YPF SA SPAIN REP SM VALERO ENERGY CORP USA VLO US TESORO CORP USA TSO US PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRAZIL PETR4 BZ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUNGARY MOL HB TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TURKEY TUPRS TI Mediana PKN Orlen Polska PKN PW Premia/(dyskonto) w wycenie rynkowej spółki -17.% 226.% 15.3% -.4% 41.1% 24.3% Implikowana wartość 1 akcji (PLN) Źródło: Bloomberg, PKO DM 8

9 Biuro Analiz Rynkowych Telefony kontaktowe Dyrektor Artur Iwański Sektor Wydobywczy, Materiały Budowlane (22) Przemysł Paliwowy, Chemiczny, Spożywczy Sektor Energetyczny, Deweloperski Sektor Finansowy Handel, Media, Telekomunikacja, Informatyka PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15, Warszawa tel. (-22) , fax (-22) Monika Kalwasińska (22) Stanisław Ozga (22) Jaromir Szortyka (22) Włodzimierz Giller (22) Analiza Techniczna, E-commerce Analiza Techniczna Biuro Klientów Instytucjonalnych Przemysław Smoliński (22) Paweł Małmyga (22) Wojciech Żelechowski (-22) Piotr Dedecjus (-22) Dariusz Andrzejak (-22) Maciej Kałuża (-22) Krzysztof Kubacki (-22) Igor Szczepaniec (-22) Tomasz Ilczyszyn (-22) Marcin Borciuch (-22) Tomasz Zabrocki (-22) Magdalena Kupiec (-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 1% potencjał wzrostu TRZYMAJ - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 1% potencjał spadku Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 21 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO!

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO! RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 10.10 Cena docelowa (PLN) 12.68 Min 52 tyg (PLN) 5.71 Max 52 tyg (PLN) 10.90 Kapitalizacja (mln PLN) 128.78 EV (mln PLN) 195.33 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa, ZPUE, Apator

Elektrobudowa, ZPUE, Apator RAPORT APATOR Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 33,00 Cena bieżąca (PLN) 31,72 Stopa dywidendy (%) 4,4% Potencjał wzrostu (%) 4,0% Kapitalizacja (mln PLN) 1050,0 Free float 77% Kod Bloomberga APT

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

ropa naftowa, miedź, aluminium

ropa naftowa, miedź, aluminium 16 listopada 2 ropa naftowa, miedź, aluminium W minionym miesiącu obserwowaliśmy poprawę odczytñw danych makroekonomicznych z Państwa Środka. Na kilkumiesięcznych szczytach znalazły się produkcja przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE

CEPS BVPS P/E P/BV DY (%) EV /EBIT ROE 6 listopada 2012 kupuj przemysł tworzyw sztucznych Cena: Cena docelowa: 8.2 11.8 Nieuzasadnione dyskonto 15 WIG SpÇłka od kilku lat zwiększa przychody ze sprzedaży artykułçw przeznaczonych do dekoracji

Bardziej szczegółowo