Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 28 LUTEGO PONIEDZIAŁEK, 2 MARCA 2015 r. Nr. 40 (17571) Cena 0,52 EUR (1,80 Lt) Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych POGODA Weekend z gołoledzią, mgłą i lokalnymi opadami. W sobotę rano mgła się rozproszy, w dzień zachmurzenie z niewielkimi opadami deszczu i temperaturą 5-6 st. Niedzielnej nocy mniej deszczu, również możliwe zamglenie i gołoledź przy temperaturze od 0 do plus 2 st. W dzień miejscami deszcz, 4-6 st. ciepła. Na początku przyszłego tygodnia deszczowo i wietrznie. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra Fot. Marian Paluszkiewicz Drodzy Czytelnicy, w najbliższą niedzielę, 1 marca, odbędą się wybory samorządowe. Po raz pierwszy w historii kraju będziemy wybierali merów samorządów w wyborach bezpośrednich. 1 marca wybory samorządowe! 1 marca w tym roku już po raz piąty będzie obchodzony w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Również Polacy na Litwie coraz aktywniej z każdym rokiem organizują imprezy okolicznościowe upamiętniające poległych bohaterów polskiej niepodległości. W tym dniu Jarosław Czubiński, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej złoży wieniec w Sangieliszkach koło Małych Solecznik przy mogile żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Komara. Formacja ta, po ciężkich walkach w Puszczy Rudnickiej, całkowicie rozbita została na początku lutego 1945 roku w walkach z wyspecjalizowanymi w zwalczaniu partyzantki oddziałami NKWD. Zginęło wówczas żołnierzy i 4 cywilów, a dowódca oddziału Czesław Stankiewicz Komar wywieziony został do Moskwy na proces Szesnastu. Ich historia nie tylko przywołuje pamięć ich heroicznych czynów i tragicznych losów, ale też inspiruje młode pokolenie. str. 3» Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w tych ważnych wyborach i do mądrego oraz świadomego głosowania. Czy możemy mieć wpływ na to, kto będzie nami rządził? Jak najbardziej. Wystarczy wziąć czynny udział w wyborach i wybrać tych, których uważamy za swoich najlepszych przedstawicieli, tych których najlepiej znamy. Wszystko w naszych rękach! Redakcja W NUMERZE Sergiusz Kościałkowski Fakir ( ): człowiek przemieniony w wilka (1) Str. 8-9 Sytuacja prawna mniejszości narodowych w Czechosłowacji ( ) (1) Str ISSN

2 2 WYDARZENIA...Nerijusa Ulbauskasa, przedstawiciela jednej z wileńskich spółek ubezpieczeniowych Ubiegłoroczna statystyka dowodzi, że zaledwie 3 z kierowców umiałoby udzielić pierwszą pomoc w razie nieszczęścia na drodze. Czy są to kierowcy z wieloletnim stażem jazdy? Najlepiej świadomi w tej sprawie są młodzi kierowcy. Jest tak dlatego, że ludzie uzyskują nawyki pierwszej pomocy podczas kursów jazdy samochodem. Im więcej czasu mija, tym bardziej zapominają, czego się nauczyli. Dlatego nawet 65 proc. młodzieży poniżej 20. roku życia doskonale wie, jak należy udzielać pierwszą pomoc. W grupie osób lat jest ich mniej 43 proc. Zaś wśród osób starszych zaledwie 18 proc. 2. Gdzie kierowcy są najlepiej świadomi zasad udzielania pierwszej pomocy? Przoduje Wilno i Kowno po 36 proc. Tymczasem w małych miasteczkach i wsiach tylko co czwarty kierowca umiałby udzielić pierwszą pomoc. 3. Sobota Luty 2015 Imieniny: Bogurada, Gajusza, Hilarego, Józefa, Kaji, Lecha, Ludomira, Makarego, Nadbora, Oswalda, Romana, Sylwana i Tymoteusza TRZY PYTANIA DO Co trzeba wiedzieć w przypadku nieszczęścia? Miejsce wypadku należy zabezpieczyć poprzez ustawienie odpowiedniego znaku i wezwać pogotowie. Jeżeli poszkodowany jest w ciężkim stanie, nie wolno go ruszać, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy miejsce wypadku stanowi zagrożenie dla życia, np. niebezpieczeństwo pożaru. Po bardzo ostrożnym wydobyciu człowieka z pojazdu i układając go, należy unieruchomić głowę i szyję, w żadnym razie nie odginać głowy do tyłu. Jeżeli poszkodowany nie oddycha i nie ma tętna, należy rozpocząć przywrócenie krążenia i oddychania, czyli podstawowy zabieg, mający podtrzymać życie poszkodowanego. Porady, jak prawidłowo wykonywać ten zabieg, można znaleźć w internecie lub nabyć odpowiednią literaturę. Rozmawiała Brygita Łapszewicz KURIER WILEŃSKI Sobota, 28 lutego poniedziałek, 2 marca 2015 r. 53 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami Konkurs, którego beneficjentami są zamieszkali za granicą nasi rodacy i ich potomkowie, stanowi integralną część polityki polonijnej państwa powiedział wiceminister spraw zagranicznych Polski Konrad Pawlik podczas piątkowego ogłoszenia wyników konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.. Jak podkreślił wiceminister konkurs ma na celu realizację wspólnie z sektorem pozarządowym i organizacjami polonijnymi priorytetów służących jednoczeniu Polonii i Polaków z całego świata wokół Polski. W tegorocznej edycji konkursu MSZ dofinansuje 144 projekty na kwotę 31,7 mln zł. W 2015 r. resort zapewni również finansowanie kontynuacji 11 dwuletnich projektów modułowych wyłonionych w konkursie zeszłorocznym w wysokości 21,3 mln zł. W bieżącym roku MSZ przekazało także 9,5 mln zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej na doskonalenie metodyczne nauczycieli oraz organizację obozów i kolonii o charakterze edukacyjnym. Tegoroczne dotacje przeznaczone zostaną m. in. na wsparcie polskiej edukacji w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz w krajach migracji zarobkowej. Resort dofinansuje remonty szkół i Domów Polskich, prace konserwatorskie w obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, głównie na Wschodzie. Dotacje otrzymały projekty o charakterze sportowym i kulturalnym: festiwale filmowe i teatralne w Ameryce Północnej, polonijne imprezy cykliczne organizowane w Polsce oraz prace badawcze i archiwalne na całym świecie. Ze środków konkursowych będą przyznawane stypendia, dofinansowane kursy doskonalenia języka i wiedzy o Polsce, a także katedry języka polskiego. *** Szczegółowa lista rankingowa ofert wraz z uzyskaną przez nie punktacją dostępna jest na: msz.gov.pl zw.lt Przyleciał bocian wymarzony jest już synek ulubiony! Najserdeczniejsze życzenia z okazji narodzin Syna składamy naszej koleżance redakcyjnej Jolancie Balkiewicz oraz Jej mężowi Robertowi Zespół redakcyjny Kuriera Wileńskiego KURIER WILEŃSKI Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax Nakład: 3000 egz. DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik kurierwilenski.lt, tel ) Sekretarz redakcji: Lucja Stankevičiūtė (tel , Dziennikarze: Honorata Adamowicz, Justyna Giedrojć, Brygita Łapszewicz, Anna Pieszko, Marian Paluszkiewicz fotoreporter Współpracownicy: He le na Gład kow ska, Witold Janczys, Ja dwi ga Pod most ko, Stanisław Tarasiewicz, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , re kla rier wi len ski.lt), (tel , kol rier wi len ski.lt). Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski Druk: VšĮ Vilnijos žodis Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od powiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Redaktor dyżurny: Brygita Łapszewicz Projekt/Program jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

3 KURIER WILEŃSKI Sobota, 28 lutego poniedziałek, 2 marca 2015 r. Uczcijmy pamięć Żołnierzy Wyklętych ze str. 1» Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra napisał dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Zawdzięczając żmudnej pracy i poszukiwaniom historyków, archeologów, archiwistów i zwyczajnie ludziom dobrej woli już udało się upamiętnić wiele ofiar komunistycznego reżimu. Jednak miejsca pochówku wielu z bohaterów wciąż nie są znane. Według informacji IPN, w latach wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad osób. Znaczną część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuujący walkę zbrojną do początku lat pięćdziesiątych. Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach: na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych. Niektóre przekazywano także do zakładów anatomii. Dla szybszego zatarcia śladów stosowano niekiedy środki chemiczne przyspieszające rozkład szczątków. Do lat osiemdziesiątych włącznie zlikwidowano prawie wszystkie kwatery ze szczątkami więźniów okresu stalinowskiego. IPN uruchomiło specjalny portal pl, który dotyczy poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat i zawiera informacje o ich ekshumacjach i identyfikacjach na podstawie badań DNA. Materiał genetyczny bliskich ofiar komunistycznego terroru jest ogromnie ważny w identyfikacji pochowanych. W przeddzień Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych IPN, ponownie zaapelował do bliskich ofiar o przekazywanie materiału genetycznego, co pomoże w identyfikacji ich krewnych. Prosił też wszystkich o przekazywanie informacji o miejscach pochówku ofiar komunizmu, które pozwolą badaczom ekshumować, a następnie zidentyfikować bohaterów, m. in., udało się zidentyfikować takie osoby jak Bolesław Kontrym, Stanisław Kasznica, Antoni Olechnowicz oraz dwudziestu dziewięciu innych zamordowanych w latach i pogrzebanych w zbiorowych, bezimiennych mogiłach. Nazwiska kolejnych bohaterów poznamy w najbliższą niedzielę. Innym ważnym aspektem jest program Śladami zbrodni. Jego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o zbrodniach komunistycznego aparatu represji z lat , udokumentowaniu tego, czego nie zniszczyła powszechna dotąd obojętność. Stanisław Tarasiewicz O ŚWIĘCIE Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony świętem państwowym RP w 2011 roku. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach w obrębie przedwojennych granic Polski. Data święta nawiązuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. ZDJĘCIE DNIA Ile chcesz zarabiać? WYDARZENIA 3 Prezydent USA Barack Obama z małżonką Michelle wydał przyjęcie z okazji obchodów miesiąca historii Afroamerykanów Fot.EPA-ELTA KOMENTARZ DNIA PULS KURIERA To już nie pierwszy raz od (i przed) wprowadzenia(em) euro mieszkańcy Litwy trafiają na celownik spółek badania opinii publicznej na taki oto temat: Ile euro chciałbyś do ręki za swoją pracę miesięcznie?. Głupi zaraz, jak po złowieniu złotej rybki, mówi, że chce t-aaa-kiej podwyżki. Mądry na takie pytanie wcale nie odpowie, bo wie, że chcieć można, ale tyle ile można, tzn. pracodawca zdecyduje. A więc 2,2 proc. nie zechciało (albo im w głowie się nie mieściło, że o coś takiego można pytać), a 4,8 śmiało wypaliło, że chcą co najmniej euro! 30,1 proc. optymistów rozsądniej określiło Jest takie powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja bym nieco parafrazował. Powinien on zawsze zależeć od tego siedzenia. Wiadomo, jaka praca taka płaca. I wszystko zależy od wartości pracownika (fachowości i perspektywy zawodowej) i wartości pracodawcy (możliwości finansowej i perspektywy rozwojowej). To więc po kiego licha wkurzać ludzi takimi pytaniami?! To jak pytać psa czy chce jeszcze jedną kość? Tyle, że ten tylko zaskomle, a głupi człowiek upublicznia swoje nadzieje. Ale! Które być może przeczyta pracodawca i którego np. po niedzielnej mszy wzruszy troska o bliźniego swego: A może da się dodać np. jakieś 10 euro?. Notabene. Obecnie średnie wynagrodzenie na Litwie to 714,5 euro, na Łotwie 786, w Estonii Aleksander Borowik CYTAT DNIA Sojusz nie będzie zachęcał państw członkowskich do udzielenia większego wsparcia Ukrainie, bo to one same muszą o tym decydować powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla dziennika La Repubblica LICZBA DNIA 4 miejsce w Europie zajmuje Wilno w dziesiątce dynamicznie rozwijających się miast

4 4 WYWIAD KURIER WILEŃSKI Sobota, 28 lutego poniedziałek, 2 marca 2015 r. Krystian Lupa: o Placu Bohaterów i o Wilnie Kontynuując rubrykę teatralną, spotykamy się z Krystianem Lupą wybitnym polskim reżyserem teatralnym i scenografem. Podobno nie lubi udzielać wywiadów. Dla Kuriera Wileńskiego najwyraźniej robi wyjątek. Asystent Mistrza zaznacza, że mamy na rozmowę najwyżej 30 minut. Zrozumiałe, trwają ostatnie przygotowania przed premierą Placu Bohaterów ( Didvyrių aikstė ), która odbędzie się w Litewskim Narodowym Teatrze Dramatycznym 27 marca br. Afisze zapowiadają, że jest to najważniejsze wydarzenia teatralne tego sezonu. Co tym razem sprowadziło Pana do Wilna? Już dwukrotnie wystawiałem sztuki w Wilnie. Pierwszy raz był to Kalkwerk, sztuka austriackiego dramaturga Thomasa Bernharda (spektakl zaliczony do Złotej Setki Teatru Telewizji od aut.). Po raz drugi przybyłem ze spektaklem autorskim Marilyn. Propozycja, żeby tym razem był to Plac Bohaterów Thomasa Bernharda ( ) padła od dyrektora teatru Martynasa Budraitisa. Jako wielbiciel twórczości, Bernharda, oczywiście znałem ten utwór, ale osobiście o jego wyreżyserowaniu nie myślałem, bo jest bardzo specyficzny. Po wgłębieniu i przeanalizowaniu bardzo się cieszę, że wziąłem się za tę sztukę. To jednak trudna sztuka? Może stanowić pewną trudność zaraz na początku. Jest to rzecz o nienawiści zbiorowej do rozmaitych grup tzw. wykluczenia. Z Bernhardem bywa tak, że, jak się wejdzie w oglądanie, to już się z tego nie wychodzi. Mowa jest o tym, że jednostka w pewnej sytuacji otoczona nienawiścią w gruncie rzeczy traci możliwość istnienia, rozwoju i tego wszystkiego, co może dać drugiemu człowiekowi, swojej ojczyźnie, której potrzebuje, do której wraca, z którą jest związana tajemniczym związkiem. O tym jak człowiek sens życia unicestwia. Antysemityzm podany tu jest w pewnej metaforze. Jak ocenia Pan litewskich aktorów? Casting przebiegł fantastycznie, nigdy nie robię jakichś przesłuchań czy egzaminów, tym bardziej, gdy jestem gościnnie. To były spotkania, rozmowy. Aktorzy mieli obowiązek przeczytać sztukę. W środowisku teatralnym Wilna jest wielkie ożywienie na temat sztuki, aktorstwa, teatru. Temperatura tych rozmów jest wyższa niż w Polsce. W jakim języku porozumiewa się Pan z aktorami? Po polsku, tłumaczem jest mój aktor z Warszawy, urodzony w Wilnie. W sensie temperamentu, energii słów mam wrażenie, że rozumiem, co mówią do mnie aktorzy. W czasie pracy bardzo szybko coś takiego następuje, że zjawia się poczucie innego języka, mimo że nie rozumie się ani słowa. Związany jest Pan z Krakowem, innymi miastami Polski... Mieszkam w Krakowie. Współpracuję tylko z teatrami o profilu, który mnie interesuje. W których oprócz tego, że wystawia się sztuki, trwają twórcze poszukiwania czegoś nowego. Ostatnio pracuję w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Do niedawna była Warszawa i Kraków. Ale na skutek zmian, które nastąpiły w kierownictwie teatrów, te dwie współprace zerwałem. Jaka była Pana pierwsza sztuka? Krystian Lupa W 1977 roku była to sztuka dyplomowa w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Później nastąpił okres, kiedy tworzyliśmy z grupą zapaleńców wariatów w teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Jelenia Góra była wtedy miejscem, gdzie działał bardzo ambitny teatr. Potem związałem się z Teatrem Starym w Krakowie, to była moja najdłuższa współpraca. Co fascynuje Pana w twórczości Thomasa Bernharda? Jego mistyczna odwaga w ujawnianiu do tej pory nieujawnionych nurtów w ludzkim ja, takich można powiedzieć wstydliwych rzeczy. Jest on tropicielem kłamstwa, oszustwa w kulturze, wartościach, systemie, w rzeczach, które są dla nas święte, nietykalne. Mimo że zdajemy sobie sprawę, że są fałszywe, nie chcemy ich zmieniać. W tej chwili trwa walka o to, czy człowiek da się przemeblować, przestawić na nowoczesne, bardziej tolerancyjne rozumienie inności drugiego człowieka. Bernhard był jednym z pionierów tego nurtu. Pan w Wilnie, Eimuntas Nekrošius z Dziadami Teatrze Narodowym w Warszawie... Słyszałem, że jest zafascynowany tym dramatem. Bardzo mnie to cieszy. Co prawda, sporo jest inscenizacji Dziadów w Polsce. Robi to teraz głównie młode pokolenie, po swojemu, rozbijając tę opowieść. Dziady Nekrošiusa będą, sądzę, z innej perspektywy, w innej filozofii teatralnej zrobione. Dlaczego ten utwór Adama Mickiewicza wciąż cieszy się popularnością? Popularność dotyczy historycznych uwarunkowań. Sądzę, że chodzi głównie o dotknięcie fenomenu Polaka, jego rozdarć duchowych, tego co powoduje jego frustracje i niepewność, inspiruje jego pragnienia i marzenia. Ktoś może sądzić, że jest to utwór antyrosyjski. To nie jest tak, aczkolwiek było naturalną sprawą, że konflikt z kimś, kto narodową suwerenność Polaków zabrał, będzie ich naturalnym wrogiem. Rok 2015 w Polsce jest Rokiem Teatru... Byłem wielkim optymistą pięć lat temu. Uważałem, że teatr polski podjął się odnowy, pojawi się nowy teatr. Niestety w tej chwili jest bardzo niekorzystna tendencja ze strony władzy. Wiele teatrów, które były w trakcie poszukiwań zostało rozwiązanych. Trwa spór pomiędzy artystami i urzędnikami, którzy zajmują się kulturą. Wiele rzeczy jest ignorowanych przez ludzi, którzy wobec kultury mają cyniczny stosunek. Jest tendencja do komercjalizacji teatru. Mam jednak nadzieję, że teatr mimo wszystko odrodzi się. Pana plany dotyczące Wilna? Są zamiary, jest dobra wola z obu stron, żeby współpraca, która została nawiązana, nie przerwała się i nie była jednorazowym wydarzeniem. Teraz robię spektakl w Barcelonie, a reszta dopiero w zalążkach i powijakach. Rozmawiała Justyna Giedrojć

5 KURIER WILEŃSKI Sobota, 28 lutego poniedziałek, 2 marca 2015 r. POLSKA GOSPODARKA 5 Polska ciekawi się litewskim doświadczeniem wprowadzenia euro W mijającym tygodniu na Litwie z wizytą studyjną przebywała grupa dziennikarzy czołowych mediów polskich zajmujących się tematyką gospodarczą. Przedstawicieli Pulsu Biznesu, Forbes, Polskiego Radia, Rzeczpospolitej, Parkietu, Bloomberg Businessweek Polska, Gazety Wyborczej, Radia TOK FM, Obserwatora Finansowego.pl ciekawiły doświadczenia Litwy w dziedzinie prowadzenia euro. Współorganizatorami wizyty polskich mediów na Litwie były Narodowy Bank Polski oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Dziennikarze z Polski odbyli spotkania z prezesem Litewskiego Banku Centralnego Vitasem Vasiliauskasem, przedstawicielami Ministerstwa Finansów, organizacji zrzeszających litewskich przedsiębiorców, ekspertami banków komercyjnych. Podczas tych konferencji litewscy bankowcy, finansiści oraz przedsiębiorcy dzielili się doświadczeniami z przystą- Spotkanie dziennikarzy z Litwy i Polski Fot. Marian Paluszkiewicz pienia Litwy do strefy euro. Poruszono kwestie aktualnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju. Goście z Polski odbyli również spotkanie z przedstawicielami mediów polskich na Litwie. W tej rozmowie wzięli udział przedstawiciele redakcji Kuriera Wileńskiego, Wilnoteki, Radia Znad Wilii, portalu L24, Tygodnika Wileńszczyzny oraz dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, radny samorządu miasta Wilna Artur Ludkowski. Podczas spotkania, które rozpoczął kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie radca-minister Henryk Szymański, między innymi mówiono o tym, jak najnowsza reforma walutowa wyglądała z punktu widzenia zwykłego człowieka. Poruszono również kwestie polsko-litewskich relacji gospodarczych, sytuacji ekonomicznej na Wileńszczyźnie. Polscy dziennikarze z Litwy przedstawili również swoją wizję sytuacji politycznej oraz stosunków narodowościowych w naszym kraju. R. M. Polska zdobyła największe fundusze spośród krajów UE Dzięki przygotowaniom oraz zakończonym sukcesem negocjacjom Polska zdobyła największe fundusze spośród krajów Unii mówiła w czwartek na konferencji prasowej szefowa rządu Ewa Kopacz.W czwartek odbyła się uroczystość uruchomienia programów operacyjnych dotyczących wydawania pieniędzy unijnych w latach Dostajemy do dyspozycji największe w historii fundusze na rozwój. To efekt kilku lat przygotowań, ale też trudnych i zakończonych sukcesem negocjacji prowadzonych przez nasze rządy mówiła Kopacz. Można powiedzieć, że graliśmy o pełną pulę i wygraliśmy. Zdobyliśmy największe fundusze spośród wszystkich krajów Unii dodała. Szefowa rządu odniosła się też do wcześniejszej perspektywy unijnej. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że potrafimy dobrze wykorzystać szansę, jaką daje nam zjednoczona Europa. Udowodniliśmy, że dobrze i efektywnie wydajemy europejskie pieniądze wskazywała. Podkreśliła też, że efekty tego widzimy na każdym kroku i każdego dnia. Na lata Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie Wówczas było to ok. 68 mld euro. W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. PLUS - MINUS Młodzi chcą zakładać firmy Program Pierwszy biznes wsparcie w starcie, w ramach którego młode osoby mogą dostać pożyczki na korzystnych warunkach, bije rekordy popularności. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Pracy wynika, że przez pierwsze dwa miesiące drugiej edycji programu złożono 219 wniosków z prośbą o udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Dla porównania podczas pierwszej edycji, trwającej cały ubiegły rok, wniosków było 190. Mieszkania dla najuboższych W Pile do użytku oddano 10-tysięczny lokal, który powstał w ramach programu wspierania budownictwa socjalnego i komunalnego. Do tej pory Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał gminom dotacje o łącznej wartości ponad 0,5 mld zł. Połowa Polaków zadowolona z dochodów 55 proc. P o l a k ó w jest zadowolonych ze swoich dochodów, a sytuacja 7 proc. z nich jest na tyle dobra, że mogą pozwolić sobie na wszystko wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Nie ma w tym nic dziwnego. Bezrobocie jest niskie, a pensje wysokie, w wielkich województwach zaznacza prezes KRD Adam Łącki. Strona powstaje przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie

6 6 Z REJONU WILEŃSKIEGO KURIER WILEŃSKI Sobota, 28 lutego poniedziałek, 2 marca 2015 r. Na posiedzeniu Rada zatwierdziła budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2015 Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 19 lutego br., zatwierdzono budżet samorządu. Dochody budżetu 2015 r. wynoszą euro. Mer była zadowolona, że w tym roku dochody są o 5% większe niż w roku Na posiedzeniu Rady postanowiono udzielać wsparcia społecznego dla niezamożnych mieszkańców rejonu. Projekt trybu udzielania tego wsparcia poszerzy prawa i odpowiedzialność za świadczenie wsparcia społecznego dla niezamożnych mieszkańców o niskich dochodach, zachęci do współpracy międzyinstytucjonalnej, pozwoli na bardziej efektywne i bardziej sprawiedliwe udzielanie finansowej pomocy społecznej, a to pozwoli zaoszczędzić pieniądze, przeznaczone na wsparcie. Na posiedzeniu również zatwierdzono projekt zintegrowanego programu rozwoju terytorialnego Wileńszczyzny, którego celem jest rozwiązywać problemy właściwe dla obszarów docelowych poprzez zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności środowiska życia, promowanie wzrostu gospodarczego i efektywności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Samorząd Rejonu Wileńskiego przewidział w programie realizację projektów o różnym charakterze. Do programu wciągnięto obszary docelowe, mające od 1 do 6 tysięcy mieszkańców, w rejonie wileńskim to Mejszagoła, Czarny Bór i Niemenczyn. Szczególna uwaga będzie zwracana na rozwój edukacji nieformalnej w m. Niemenczyn zainicjowano budowę gmachu administracyjnego Szkoły Sportowej i strzelnicy. Będzie przebudowane centrum miasta, rynek, zbudowana ścieżka rowerowa i dla pieszych, która połączy centrum miasta z pobliskim lasem. Inwestycje również Podczas posiedzenia Rady został zatwierdzony budżet samorządu dotrą do miejscowości Czarny Bór i miasteczka Mejszagoła. W obu miejscowościach będzie inwestowane w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Mieszkańcy Czarnego Boru będą bezpiecznie pokonywali odległość od przystanków autobusowych do domu, ponieważ jest planowany rozwój sieci ścieżek dla pieszych. W Mejszagole inwestycje dotrą do centrum miasta i targowiska. W programie również są przewidziane fundusze na rozwój ścieżek rowerowych, zakup autobusów ekologicznych, asfaltowanie dróg do stref przemysłowych i na inne środki. Kierownik Działu Gospodarki Lokalnej Mirosław Romanowski wszystkim uczestniczącym zaprezentował środki programu wsparcia ochrony środowiska Samorządu Rejonu Wileńskiego na r Samorząd, realizując projekty unijnych funduszy strukturalnych, musi dołożyć co najmniej 15 proc. środków własnych łącznej kwoty projektu. Ponieważ środków na funkcje samodzielne dla tych celów nie wystarcza - trzeba pożyczać. Dlatego też podczas posiedzenia z banku, który zaproponuje najbardziej korzystne warunki, zdecydowano zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 4867, 0 tys. euro. W latach z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) przyciągnięto 120 milionów litów. Oczekuje się, że w latach do rejonu przyciągnie się spore inwestycje. Głosami większości radnych zatwierdzono przygotowany przez Dział Prawa projekt uchwazały Rady w sprawie składu komisji i zatwierdzenia regulaminu trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego jest przyznawany obywatelom Republiki Litewskiej, jak również obcokrajowcom za ich szczególne zasługi dla Republiki Litewskiej i Rejonu Wileńskiego. Tytuł Honorowego Obywatela może być przyznawany zarówno osobie żyjącej, jak i zmarłej. W przypadku śmierci zaświadczenie i odznaka są wręczane rodzinie zmarłego. Do tej pory Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego przyznano czterem osobom: księdzu prałatowi Józefowi Obrembskiemu (r. 2001), księdzu Antoniemu Dziekanowi ( r. 2002), profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu ( r. 2002) oraz księdzu Dariuszowi Stańczykowi ( r. 2003). Zapraszamy na wystawę zdjęć Gdyby Syrokomla leciał balonem 8 marca bieżącego roku o godzinie w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbędzie się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Evaldasa Černiauskasa i Žygimantasa Jasiulionisa zatytułowana Gdyby Syrokomla leciał balonem. Zdjęcia o wymiarach 60x40 cm wykonane są w sposób atrakcyjny z lotu ptaka. Piękne widoki Wileńszczyzny wykonane są w ramach projektu Reklama okolic Niemieża poprzez szlaki turystyczne. Inicjatorem projektu jest Wspólnota wiejska w Niemieżu. Wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy fotografii zapraszamy do Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Wystawa czynna do czerwca. Życzymy dobrego lotu nad Wyżyną Oszmiańską!

7 KURIER WILEŃSKI Sobota, 28 lutego poniedziałek, 2 marca 2015 r. Z REJONU WILEŃSKIEGO 7 Jeszcze więcej bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców rejonu Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego organizuje różnorodne bezpłatne zajęcia zdrowotne dla mieszkańców m. Niemenczyn, Werusowo, Sużany, Glinciszki, Podbrzezie, Bezdany, Duże Kabiszki, Jęczmieniszki, Wołczuny oraz Czarny Bór. Miasto Niemenczyn (Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie, ul. Švenčionių 12) I i III godz. 15:30 gimnastyka dla seniorów I i III godz. 16:30 zajęcia Callanetics dla osób w wieku produkcyjnym I i III godz. 17:30 zajęcia Callanetics dla osób w wieku produkcyjnym Werusowo (Centrum kultury w Werusowie) I i III - godz. 18:40 zajęcia Callanetics dla osób w dowolnym wieku Werusowo (Szkoła Początkowa w Werusowie) IV godz. 12:00 zdrowotne zajęcia dla uczniów Sużany (Centrum kultury w Sużanach) I i III godz. 20:00 zajęcia Aerobic/ Callanetics dla osób w dowolnym wieku Glinciszki (Centrum kultury w Glinciszkach) II godz. 18:00 zajęcia Callanetics dla osób w dowolnym wieku Podbrzezie (Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, ul. Mokyklos 1) II godz. 19:00 zajęcia Callanetics dla osób w dowolnym wieku Bezdany (Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach, ul. Statybininkų 4) I godz. 13:40 zdrowotne zajęcia dla uczniów Duże Kabiszki (Szkola- -przedszkole w Kabiszkach, ul. Nemenčinės 6 i ul. Liepų 4) IV godz. 10:50 zdrowotne zajęcia dla uczniów IV godz. 11:30 zdrowotne zajęcia dla dzieci Jęczmieniszki (Szkoła Średnia w Jęczmieniszkach, ul. Bažnyčios 26) Co drugi poniedziałek miesiąca o godz. 12:25 zdrowotne zajęcia dla uczniów Wołczuny (ul. Draugystės 7, w. Wołczuny, gmina Czarny Bór, Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego) II godz gimnastyka dla seniorów godz gimnastyka dla seniorów godz zajęcia dla kobiet po porodzie (mających dzieci do 4 lat) godz zajęcia dla osób w wieku produkcyjnym godz od marca planowane zajęcia dla młodzieży w nowym centrum młodzieżowym III godz. 11 zajęcia dla kobiet po porodzie godz. 12 od marca planowane zajęcia dla młodzieży V godz gimnastyka dla seniorów godz gimnastyka dla seniorów godz zajęcia dla osób w wieku produkcyjnym Chętnych wziąć udział w zajęciach zdrowotnych w Wołczunach prosimy o nawiązanie kontaktu z trenerem Agnė Ramaslauskaitė, zwracać się na numer tel lub mailowo, na adres .: Chętnych do udziału w zajęciach zdrowotnych w innych miejscowościach z trenerem Ingą Mastianica, na numer tel lub mailowo, na adres .: Więcej informacji na temat programu zajęć gimnastycznych i o możliwości uczestniczenia w nich, można odzyskać od trenerów, według swego miejsca zamieszkania. Umiesz pięknie wycinać? Zapraszamy do wzięcia udziału w wystawie wycinanek! W celu propagowania i promowania bogatych tradycji tworzenia wycinanek oraz doskonalenia i popularyzacji tego rodzaju rzemiosła ludowego na Wileńszczyźnie wśród społeczności wiejskich i młodych ludzi, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wspólnie z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny organizuje IX wystawę wycinanek Wileńszczyzny. Swoje prace na wystawie będą mogli zaprezentować: miłośnicy rzemiosła ludowego, nauczyciele technologii i sztuki, dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie, uczęszczający do kółek rzemiosła ludowego, inni nieobojętni krzewiciele rzemiosła ludowego. Autorzy najlepszych praz zostaną nagrodzeni. Termin przedstawienia eksponatów - do 23 marca 2015 r. Wystawa odbędzie się w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny od 11 kwietnia Samorząd Rejonu Wileńskiego ul. Rinktines 50, LT Wilno tel.: faks: r. do 31 sierpnia 2015 r. włącznie. Wstępna pomoc prawna dla mieszkańców rejonu: pok. nr 313, tel ,

Nowe życie Czarnego Anioła

Nowe życie Czarnego Anioła www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE SOBOTA 11 PONIEDZIAŁEK 13 PAŹDZIERNIKA 2014 r. Nr. 193 (17479) Cena 1,80 Lt (0,52 EUR) Nowe życie Czarnego Anioła POGODA W sobotę w nocy i rano na większej

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza

Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie sądu w sprawie dwujęzycznych tabliczek W NUMERZE. Warmińska PielgrzymkaPiesza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE WTOREK 12 LIPCA 2011 r. Nr. 130 (16675) cena 1,20 Lt Znowu zbezczeszczono miejsce masowej zagłady Żydów W NUMERZE Warmińska PielgrzymkaPiesza do Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków

Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 7 LISTOPADA 2014 r. Nr. 211 (17497) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Zadłużona stolica Litwy prosi o pomoc polityków Mer Wilna Artūras Zuokas oraz przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Mimo tegorocznych perturbacji

Mimo tegorocznych perturbacji www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 29 GRUDNIA 2011 r. Nr. 247 (16792) cena 1,20 Lt Białoruś pogrąża się, a Litwa... inwestuje W NUMERZE Rząd zrekompensuje nabycie przystawek telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego

Darmowe półkolonie dla każdego chętnego www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 17 LIPCA 2014 r. Nr. 133 (17419) cena 1,20 Lt Darmowe półkolonie dla każdego chętnego Młodzi chłopcy pasjonują się koszykówką Około 250 dzieci w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 18 WRZEŚNIA 2014 r. Nr. 176 (17462) cena 1,20 Lt (0,35 EUR) Nastroje emigrantów na tle rozwodu Szkocji z Anglią Jeżeli ponad połowa uczestników

Bardziej szczegółowo

Zabójstwa polityczne (I)

Zabójstwa polityczne (I) www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE ŚRODA 4 MARCA 2015 r. Nr. 42 (17573) cena 0,35 EUR (1,20 Lt) Zabójstwa polityczne (I) POGODA W najbliższych dniach opady, przeważnie śniegu i nieco chłodniej.

Bardziej szczegółowo

Niezbędny i masowy Tomasz Drozd

Niezbędny i masowy Tomasz Drozd Konkurs S łowo poznania NAJCIEKAWSZY Dodatek Turystyczny w Wielkopolsce! Słowo numeru str 1 nr 03/2015 Marzec 2015 www.slowopoznania.pl Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT) Fiskalne zmiany Marta Pietrzak Mechanicy,

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza

Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE PIĄTEK 30 LIPCA 2010 r. Nr.141 (16438) cena 1,20 Lt Pieniądze z Wileńszczyzny przekazano powodzianom z Sandomierza W NUMERZE Za miesiąc otwarcie mostu w

Bardziej szczegółowo

na pytania dziennikarzy odpowiada wiceminister RP Piotr stachańczyk (od prawej). tłumaczy zastępca ambasadora RP na Ukrainie Dariusz górczyński

na pytania dziennikarzy odpowiada wiceminister RP Piotr stachańczyk (od prawej). tłumaczy zastępca ambasadora RP na Ukrainie Dariusz górczyński Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 14 27 czerwca 2013 nr 11 (183) Wołyńskie manowce s. 3 Biały anioł s. 18 a teraz ja! s. 21 niedźwiedź litewski s. 28 Współpraca

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Lekcja historii. Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 W NUMERZE. Prawdziwa szkoła życia 10 GRUDNIA 2012

Lekcja historii. Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 W NUMERZE. Prawdziwa szkoła życia 10 GRUDNIA 2012 Gazeta Bezpłatna NAKŁAD: 16.000 NR 308 VII ROK, ISSN 2084-4190 10 GRUDNIA 2012 NOWOSĄDECKIE, GORLICKIE, LIMANOWSKIE, NOWOTARSKIE, TATRZAŃSKIE Prawdziwa szkoła życia Lekcja historii Rekonstrukcja wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Dwa akty śmiechu! s.46

Dwa akty śmiechu! s.46 s.31 Pora na mieszkanie? ISSN 1741-11746 Przy kupnie i sprzedaży inwestycji, jednym z najważniejszych czynników jest wybór właściwego momentu. Czy taki właśnie nadszedł? Dwa akty śmiechu! s.46 Niedźwiedź

Bardziej szczegółowo

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka

Przymusowe Szkoły socjalizacji sposobem na rodziny ryzyka www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 13 SIERPNIA 2009 r. Nr. 153 (16200) cena 1,20 Lt Będą cięcia budżetowe emerytur i innych świadczeń z SoDry W NUMERZE Drawsko przebije Mrągowo? Str.

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY

MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 2 MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY MAGAZYN PRZEDSIEBIORCY 3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce kolejny już Magazyn Przedsiębiorcy - Podbeskidzie i

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo