PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI"

Transkrypt

1 3 000załącznik do uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW NA LATA

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW Położenie administracyjno-geograficzne Ludność Historia miejscowości Rupniów Określenie przestrzennej struktury miejscowości III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW Powierzchnia i zasoby przyrodnicze Dziedzictwo kulturowe Infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Gospodarka i rolnictwo Kapitał społeczny OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ Wizja rozwoju wsi Planowane zadania inwestycyjne

3 I. WSTĘP Plan Odnowy Miejscowości Rupniów określa kierunki rozwoju wsi na lata Jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i dotyczy przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnej społeczności. Idea odnowy miejscowości wyrasta z przekonania, że wieś posiadającą niezbędną infrastrukturę i ożywiona kulturowo poprawi jakość życia jej mieszkańców, będzie atrakcyjna jako miejsce zamieszkania i zdoła zatrzymać emigrację młodzieży. Obowiązek opracowania Planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata służącego wpieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie to ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływać na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi. W ramach działania udzielana będzie pomoc finansowa na realizację inwestycji w zakresie: 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 3

4 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Przedmiotem opracowania jest: charakterystyka wsi Rupniów inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi ocena mocnych i słabych stron wsi Rupniów opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy wsi, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju wsi, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. Plan Odnowy Miejscowości został opracowany dzięki aktywności i inicjatywie mieszkańców Rupniowa zainteresowanych poprawą jakości życia na wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jej mieszkańców, wzrostem znaczenia wsi, wzrostem jej atrakcyjności turystycznej i promowaniem wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Plan Odnowy Miejscowości Rupniów na lata został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW 2.1 Położenie administracyjno-geograficzne Pod względem administracyjnym Rupniów należy do województwa małopolskiego, powiatu limanowskiego i gminy Limanowa. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. KRAKÓW Stare Rybie Nowe Rybie Rupniów Kisielówka Pasierbiec Makowica KRAKÓW Bałażówka Młynne KRAKÓW Walowa Góra Łososina Górna Koszary Sowliny KRAKÓW Lipowe Limanowa Mordarka Pisarzowa Męcina Kłodne Stara Wieś Kanina NOWY SĄCZ Siekierczyna Wysokie NOWY SĄCZ KAMIENICA W granicach administracyjnych Gminy Limanowa znajduje się 21 wsi: Stare Rybie, Nowe Rybie, Rupniów, Kisielówka, Pasierbiec, Bałażówka, Walowa Góra, Koszary, Makowica, Młynne, Łososina Górna, Mordarka, Pisarzowa, Męcina, Kłodne, Lipowe, Stara Wieś, Siekierczyna, Kanina, Wysokie i Sowliny 5

6 Rupniów graniczy: od wschodu - z wsiami Pasierbiec i Kisielówka od północy z Nowym Rybiem, od zachodu z miejscowością Szyk gmina Jodłownik od południa z gminą Tymbark Wieś Rupniów pod względem geograficznym leży w paśmie Beskidu Wyspowego, w górnej części potoku Bednarka (dopływ Łososiny), między masywami Kostrzy (730m npm), Zęzowa (705) i Pasierbieckiej Góry.(769 m npm). 2.2 Ludność Gminę Limanowa zamieszkuje , w tym kobiet i mężczyzn Poniższy wykres obrazuje procentowy udział mieszkańców poszczególnych wsi w ilości mieszkańców ogółem w Gminie Limanowa. Rupniów jest wsią liczącą 1516 mieszkańców, w tym 762 kobiety i 754 mężczyzn, co stanowi 6,27% ogółu mieszkańców Gminy i plasuje wieś na szóstym miejscu pod względem ilości mieszkańców Stara Wieś Męcina Mordarka Pisarzowa Siekierczyna Rupniów Młynne Kłodne Lipowe Koszary Sowliny Nowe Rynie Wysokie Kanina Pasierbiec Kisielówka Walowa Góra Stare Rybie Łososina Górna Makowica Bałażówka 6

7 Nazwa miejscowości Liczba ludności %ogółu populacji Stara Wieś ,26 Męcina ,45 Mordarka ,61 Pisarzowa ,32 Siekierczyna ,16 Rupniów ,27 Młynne ,69 Kłodne ,41 Lipowe 786 3,25 Koszary 761 3,15 Sowliny 744 3,08 Nowe Rynie 716 2,96 Wysokie 694 2,87 Kanina 598 2,47 Pasierbiec 538 2,23 Kisielówka 483 2,00 Walowa Góra 414 1,71 Stare Rybie 354 1,46 Łososina Górna 280 1,16 Makowica 229 0,95 Bałażówka 129 0,53 GMINA Wieś Rupniów pod względem ilości mieszkańców wykazuje tendencje wzrostowe, co obrazuje poniższy wykres: r r r r r r. 7

8 Struktura wiekowa społeczności lokalnej zamieszkującej wieś Rupniów, jak i całej Gminy Limanowa przedstawia poniższa tabela: przedział wiekowy Gmina Limanowa Miejscowość Rupniów ludności Ogółem % populacji Ogółem % populacji rocznik lata K M K M K M K M ogółem ,88 4, ,01 4,42 9, ,00 8, ,31 7,72 16, ,24 18, ,55 19,59 37, ,98 14, ,99 14,71 27,70 powyżej ,80 4, ,40 3,30 9, ,9 50, ,26 49,74 100% Z analizy struktury wieku wynika, że w Rupniowie odwrotnie niż ogółem w gminie zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn. Ponad 25% ogółu mieszkańców Rupniowa stanowią dzieci i młodzież do 18 lat, około 65% populacji stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, co rokuje na prężny rozwój miejscowości w przyszłości. Tylko 9,7% społeczeństwa wsi stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym. Powiat limanowski charakteryzuje się dużym bezrobociem. Stopa bezrobocia jest tu dwukrotnie wyższa niż w województwie małopolskim, a liczba bezrobotnych z Gminy Limanowa jest najwyższa spośród pozostałych gmin powiatu limanowskiego i stanowiła ponad 21% ogółu bezrobotnych w powiecie. Sytuacja ta sprawia, że w 2010 r. 46 rodzin objętych było pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, pobierając tam zasiłki stałe, okresowe lub celowe. Dzieci z 28 rodzin uprawnione były do bezpłatnego korzystania z obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej w ramach rządowego programu. 8

9 2.3 Historia miejscowości Rupniów Rupniów jest miejscowością wzmiankowaną pod datą 1416, jako wieś rycerza Zbigniewa h. drużyna ze wsi Zbigniew. Była gniazdem Rupniowskich h. Drużyna później Śreniawa, którzy zamieszkiwali te tereny na coraz mniejszych częściach od roku W 1604r. część Rupniowa należąca do Dobrzyszewskiego, została przez niego darowana dominikanom krakowskim. Druga część tej wsi należała w XVII wieku do Pieniążków / 1629, 1643, 1680 /, trzecia zaś do klasztoru Franciszkanów w Krakowie / 1680 /. Po I rozbiorze Polski własność dominikanów w Rupniowie została zajęta przez rząd austriacki i w 1795 r. sprzedana Konstantemu Wiktorowi, który z kolei sprzedał ją w 1799 r. Radomyskiemu. Przed rokiem 1846 tutejszym dzierżawcą był Józef Kisielewski. Chłopi rupniowscy nienawidzili go, gdyż " nie był dla nich dobry ". Po zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów, własność dworska w Rupniowie należała do córki tegoż Kisielewskiego / 1856 /, potem zaś do Meisnerów / Antoniego Meisnera -ok. 1888, a następnie jego syna Feliksa Meisnera /. Dwór ten uległ sparcelowaniu. Około 1888 r. wieś liczyła 751 mieszkańców w tym 8 żydów i 111 domów / w tym 4 domy na obszarze dworskim /. Dwór posiadał wówczas 361 morgów ziemi ornej, 28 morgów łąk, 36 morgów pastwisk i 321 morgów lasu, natomiast chłopi posiadali 579 morgów ziemi ornej, 128 morgów łąk, 167 morgów pastwisk i 88 morgów lasu. 9

10 2.4 Określenie przestrzennej struktury miejscowości Wieś Rupniów znajduje się ok. 13 km od miasta Limanowa, gdzie znajduje się siedziba władz gminnych, ok.38 km od Nowego Sącza i ok. 50 km od Krakowa. Obszar wsi przecinają dwie drogi powiatowe: K 1618 Limanowa Szyk Mstów w bezpośrednim sąsiedztwie której powstało największe skupisko zabudowań mieszkaniowych i K 1619 Tarnawa Stare Rybie Rupniów łącząca miasto Limanowa z Krakowem. Wieś przecinają ponadto drogi gminne K Rupniów Bednarki Zawadka K Rupniów Nowe Rybie Krzyżowa oraz gęsta sieć dróg wewnętrznych. Istniejący układ osiedleńczy koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jednak wieś posiada bardzo rozproszoną zabudowę, co jest przyczyną trudnych warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi oraz wysokich kosztów związanych z budową i utrzymaniem właściwej infrastruktury technicznej. Niesie to również zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Centrum wsi wytworzyło się właśnie wzdłuż drogi powiatowej Limanowa - Szyk, w obrębie której znajdują się kaplica, Wiejski Dom Kultury, sklep, remiza OSP, dom weselny, szkoła, boisko sportowe. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne. Rupniów w większości posiada nową zabudowę, obok której zachowały się jeszcze stare drewniane domy z lat międzywojennych, wpisane do ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 10

11 III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW 3.1 Powierzchnia i zasoby przyrodnicze Rupniów zajmuje powierzchnię 1005,66 ha, co stanowi 6,6% powierzchni gminy Limanowa - Gminy Limanowa. (pow. gminy ha) i jest szóstą pod względem powierzchni wsią , , ,6 1113, ,66 776,79 760,68 673,97 661,46 593,1 2117, ,32 433,4 407,87 305,95 303,41 283,42 280,29 224,84 146,04 81,46 0 Stara Wieś Męcina Pisarzowa Siekierczyna Mordarka Rupniów Młynne Nowe Rybie Wysokie Kłodne Stare Rybie Kanina Pasierbiec Sowliny Lipowe Koszary Łososina Górna Makowica Kisielówka Walowa Góra Bałażówka Wieś i jej otoczenie odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi. Wieś Rupniów położona jest w Beskidzie Wyspowym, którego charakterystyczną cechą jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, z licznymi potokami, bogatą szatą roślinną i dużymi kompleksami leśnymi oraz licznymi wzniesieniami o dużych walorach widokowych. Z uwagi na brak przemysłu, panują tutaj doskonałe warunki klimatyczne. 11

12 Szczególnie duże wartości przyrodniczo-krajoznawcze mają obszary położone w rejonie masywu Kostrza. Na terenie wsi Kostrza gmina Jodłownik i na terenie wsi Rupniów należącej do gminy Limanowa znajduje się rezerwat przyrody Kostrza. Został powołany Zarządzeniem Nr 5/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. Stanowi własność Skarbu Państwa i podlega Nadleśnictwu Limanowa. Rezerwat znajduje się na podwierzchołkowych, stromych, północnych zboczach góry na wysokości m n.p.m. i ma powierzchnię 38,56 ha. Utworzony został dla ochrony dobrze zachowanego starodrzewu i stanowisk rzadkiej paproci języcznika zwyczajnego. W rezerwacie wyróżnia się dwa zespoły leśne: buczyna karpacka i jaworzyna górska. Rosną tutaj liczące ok. 150 lat potężne buki. Z roślin chronionych występują bluszcz pospolity, języcznik zwyczajny, kopytnik pospolity, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna. Z większych ssaków żyją tutaj: dzik, sarna, zając szarak. Obszar tego rezerwatu włączony został do obszarów ochrony siedlisk Natura Z uwagi na zupełny brak przemysłu w Rupniowie są doskonałe warunki klimatyczne. 3.2 Dziedzictwo kulturowe Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, to także odmienna od reszty Polski kultura regionu rzemiosło, zwyczaje, tradycje, folklor, kuchnia oraz niepowtarzalny krajobraz. Potrzeba ochrony rodzimego dziedzictwa jest bezsporna. We wsi nie zachowały się żadne zabytkowe budowle. Mieszkańcy wsi chętnie kultywują tradycje ludowe. Kultywowanie dziedzictwa kultury ludowej w strojach, tańcach, obrzędach oraz tradycyjnej staropolskiej kuchni reprezentują 2 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu wsi Rupniów. We wsi znajdują się przydrożne kapliczki w osiedlach: Zagrody, Bednarki, Podkostrze, Kurkówka, Szklana, Krzyżowa i Baranówka przedstawiają rzeźby lub figury Matki Boskiej i Chrystusa. Najstarsza z nich pochodzi z 1863 roku. 12

13 3.3 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Rupniów znajduje się Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie obejmujący szkołę podstawową, do której uczęszcza 125 uczniów oraz gimnazjum, do którego uczęszcza 120 uczniów. Przy szkole wybudowana została sala gimnastyczna, z której korzysta młodzież szkolna oraz mieszkańcy wsi. W 2010 roku wybudowano szkolny plac zabaw dla dzieci, z którego korzystają dzieci z młodszych klas szkolnych. W Rupniowie jest Wiejski Dom Kultury, w którym mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz działa Ochotnicza Straż Pożarna. Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Rupniowa świadczona jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Rybiu. W sferze usług gminnych i ponadgminnych, znaczącą rolę odgrywa miasto Limanowa, stanowiąc ośrodek regionalny, wielofunkcyjny i wyspecjalizowany dla wszystkich mieszkańców gminy. 3.4 Infrastruktura techniczna Wieś obecnie jest całkowicie zgazyfikowana i zelektryfikowana. Źródłem energii elektrycznej jest rozdzielnia Główny Punkt Zasilania Łososina, skąd siecią średnich napięć energia rozprowadzana jest do wsi. Istniejąca sieć w pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Przez Rupniów przebiegają dwie drogi powiatowe, Są to drogi pełniące funkcję dróg głównych i zbiorczych. Tę sieć dróg tranzytowych uzupełniają dwie drogi gminne oraz sieć dróg wewnętrznych, które są dla mieszkańców wsi, podstawowym elementem sprawnego przemieszczania się osób. Połączenia autobusowe i minibusowi obsługiwane są w całości przez prywatnych przewoźników. 13

14 Rupniów ma dostatecznie dobrze rozwiniętą sieć drogową, jednak nie posiada chodników dla pieszych wzdłuż dróg na obszarze zabudowanym, a stan techniczny nawierzchni wielu dróg jest niezadowalający. Wieś nie posiada zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Odpady komunalne wywożone są na wysypisko poza teren gminy. Większość gospodarstw posiada połączenia telefoniczne stacjonarne. 3.5 Gospodarka i rolnictwo Z miejscowości Rupniów zarejestrowanych jest 46 podmiotów gospodarczych, z których większość działa w branży budowlanej i handlowej. Znajduje się tu także gospodarstwo agroturystyczne z 23 miejscami noclegowymi i ze stadniną koni. Rupniów tak jak i cała gmina Limanowa jest wsią zdecydowanie rolniczą. Największą powierzchnię zajmują użytki rolne. Użytki rolne to przede wszystkim grunty orne, pastwiska, łąki, sady. Ich posiadaczami są indywidualni rolnicy. Zestawienie gruntów w obrębie ewidencyjnym Rupniów przedstawia poniższa tabela. Rodzaj gruntu Powierzchnia Powierzchnia % udział pow. w ha Rupniów w ha Gmina Rupniowa w powierzchni całkowitej Gminy Limanowa Rolne 398, ,73 6,75% Sady 49,20 470,47 10,46% Łąki 108, ,11 7,76% Pastwiska 117, ,63 8,10% Lasy + zalesienia 267, ,49 5,45% Inne 64, ,42 5,83% Razem 1 005, ,85 6,60% 14

15 6% 27% 39% Rolne Sady Łąki Pastwiska Lasy + zalesienia Inne 12% 11% 5% Rolnictwo na terenie wsi charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na niską ich rentowność. Rupniów ma ograniczone możliwości dla rozwoju rolnictwa z uwagi na mało urodzajne gleby ( IV i V klasa bonitacyjna), ale posiada równocześnie duże walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi funkcji turystycznych i gospodarstw agroturystycznych. 3.6 Kapitał społeczny Mieszkańcy Rupniowa są aktywną społecznością lokalną. Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna skupiająca 22 druhów, którzy w razie potrzeby niosą pomoc innym mieszkańcom wsi, czy gminy. W Rupniowie działają dwa koła gospodyń wiejskich: KGW Centrum założone w 1960r. i KGW w Rupniowie Bednarkach działające od 1967 r. 15

16 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział w wielu imprezach kulturalnych, przeglądach artystycznych, konkursach za udział w których mogą poszczycić się wieloma tytułami i nagrodami. Biorą także udział w spotkaniach okolicznościowych, prezentując często wspaniałe potrawy regionalne i współpracują z wieloma organizacjami. Na terenie wsi działa od 1985 r. Ludowy Klub Sportowy Rupniów, który prowadzi dwie sekcje piłkarskie tj. drużynę seniorów grającą w A klasie Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej oraz drużynę juniorów, grającą w trzeciej lidze juniorów LPPN. W Klubie zarejestrowanych jest obecnie ok. 60 piłkarzy. Klub organizuje imprezy klubowe dla dzieci i mieszkańców wsi Rupniów oraz okolic. Pracownicy szkoły wykazują się wyjątkową aktywnością i współpracą ze środowiskiem lokalnym. W szkole organizowane są spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Dziecka, imprezy andrzejkowe, walentynkowe, mikołajkowe, choinka, wieczór kolęd, jasełka, różnego rodzaju akademie okolicznościowe. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań umożliwiających dzieciom i młodzieży twórcze zagospodarowanie wolnego czasu połączone z rozwojem własnych umiejętności. Dzięki pracy uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać wysokie wyniki w rywalizacji sportowej oraz w różnych konkursach. Działalność tych kół procentuje integracją środowiska lokalnego. Również w bibliotece organizowane są różnego rodzaju konkursy: literackie, plastyczne, wakacje w bibliotece, głośne czytanie literatury europejskiej dla dzieci, literatury dla dzieci ks. Jana Twardowskiego, głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, gry komputerowe, planszowe, bezpieczny internet dla wszystkich, turnieje szachowe, quizy literackie, ze znajomości przysłów, itp. 16

17 4 OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI MOCNE STRONY atrakcyjne turystycznie walory geograficzne i krajobrazowe tereny czyste ekologicznie, umożliwiające realizację bogatego programu zaplecza sportoworekreacyjnego dużo terenów zielonych i lasów korzystne położenie geograficzne bliskość Krakowa dobry układ komunikacyjny i sieć dróg dobre połączenie autobusowe wysoki stopień zgazyfikowania wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów wysoki poziom edukacji bogata oferta edukacyjnokulturalna przychylność władz samorządowych inicjatywom społecznym SŁABE STRONY brak kanalizacji brak chodników niekorzystne tendencje na lokalnym rynku pracy brak zakładów pracy brak terenów inwestycyjnych niska opłacalność rolnictwa zły stan techniczny Wiejskiego Domu Kultury niski stopień wykorzystania zasobów przyrodniczokrajobrazowych rozproszona zabudowa niewystarczająca infrastruktura sprzyjająca rozwojowi życia społeczno-kulturalnego mieszkańców brak dobrze zorganizowanych obiektów rekreacyjnych dobrze funkcjonująca pomoc społeczna integracja społeczna mieszkańców 17

18 SZANSE ROZWOJU możliwość pozyskania funduszy europejskich sprzyjająca polityka regionalna adresowana do rozwoju obszarów wiejskich tendencja do osiedlania się mieszkańców miast na obszarach wiejskich (na stałe lub na okres letni) silne więzi rodzinne, przywiązanie do tradycji i kultury rozwój bazy sportowej szansą na większe zainteresowanie aktywnymi formami wypoczynku rozwój informatyzacji rozwój istniejących firm ZAGROŻENIA zbyt niski wzrost gospodarczy dla zapewnienia odpowiedniego tempa tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego kryzys gospodarczy niestabilna polityka fiskalna państwa wysoka stopa bezrobocia ubożenie społeczeństwa, wzrost liczby bezrobotnych zmienność przepisów niska opłacalność produkcji rolnej wzrost cen znaczna konkurencja ze strony innych miejscowości charakteryzujących się podobnymi walorami klęski żywiołowe 5 OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ 5.1 Wizja rozwoju wsi Przyjazna mieszkańcom miejscowość o charakterze mieszkaniowo -usługoworekreacyjnym, oferująca wysoką jakość życia mieszkańców i atrakcyjna turystycznie. Mieszkańcy Rupniowa chcą, aby wieś była miejscowością: atrakcyjną dla zamieszkania i chroniącą środowisko 18

19 wygodną i bezpieczną, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną zadbaną i uporządkowaną Realizacja określonej przez społeczeństwo wizji wsi wymaga realizacji zadań zmierzających do jej spełnienia. Konieczna jest budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w szczególności : związanej w gospodarką ściekową, poprawą infrastruktury komunikacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez: rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej organizację imprez sportowo-kulturalnych, kultywowanie tradycji o wartości lokalnych Chcąc żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej wsi mieszkańcy planują poprawić warunki swojego zamieszkania, ale nie chcą stracić nic z jej wiejskiego charakteru i uroku. 5.2 Planowane zadania inwestycyjne Wychodząc od wyników analizy SWOT i dyskutując nad wizją przyszłości Rupniowa sformułowana została lista zadań do realizacji służących odnowie i rozwojowi wsi. Lp. Zadanie Okres Wartość Sposób finansowania inwestycyjne realizacji zadania 1 Zagospodarowanie ,41 PROW, gmina centrum wsi Rupniów 2 Modernizacja dróg ,00 gmina 3 Budowa chodnika ,00 gmina, powiat przy drodze powiatowej od Szklanej do Szyku 4. Remont siłowni ,00 gmina 5 Budowa kanalizacji sanitarnej ,00 gmina + WFOŚiGW + MRPO 6. Budowa x ,00 PROW+ gmina przydomowych oczyszczalni ścieków 7 Rozbudowa sieci ,00 gmina 19

20 wodociągowej 7. montaż kolektorów słonecznych ,00 NFOŚiGW +Mieszkańcy 1. Zagospodarowanie centrum wsi Rupniów Zagospodarowania centrum wsi Rupniów obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i remont placu na dz. ew. nr 634/1, 634/2, 634/3, remont boiska sportowego z trawy naturalnej na dz. ew. nr 206/11oraz remont Wiejskiego Domu Kultury wraz z placem przed budynkiem na dz. ew. nr 630 położonej w Rupniowie. Realizacja inwestycji ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku, stworzenia miejsca spędzania wolnego czasu zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Natomiast remont Wiejskiego Domu Kultury ma na celu poprawę estetyki budynku zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymagający wykonania ocieplenia wymiany stolarki, a pomieszczenia użytkowe wymagają również remontu. Plac przed budynkiem wymaga ulepszenia jego nawierzchni i podbudowy. Remont pomieszczeń WDK ma na celu stworzenie warunków dla miłego spędzania wolnego czasu, edukacji dzieci i młodzieży, warunków dla ich rozwoju ogólnego. 2. Modernizacja dróg Celem realizacji tego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców i eliminacja zagrożeń komunikacyjnych. W 2011 roku planuje się modernizację dróg ze środków budżetowych gminy droga do Rączkowskiego na odcinku ok. 300 mb o wartości ok ,00 droga Ukasówka 300 mb o wartości ok ,00 W 2012 roku planowana jest modernizacja drogi gminnej Rupniów Marna Wieś Nowe Rybie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartości inwestycji ok ,00 zł Również w 2012 r. planowany jest remont dróg ze środków budżetowych gminy: - do Wygranej- ok. 600 mb ,00 zł - droga Zespół Szkół w Rupniowie Krzyżowa ok. 600 mb o wartości ok zł 20

21 - budowa mostu na rzece Bednarka w ciągu drogi Na Zagrody o wartości ,00 zaplanowana została na 2014 r. 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej od Szklanej do Szyku W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym planuje się realizację budowy chodnika przy ruchliwej drodze powiatowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Limanowej. Planowana długość chodnika 3 km 4. Remont siłowni W celu stworzenia warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w 2012 r. planuje się remont siłowni zlokalizowanej z budynku szkoły. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Mając na uwadze czyste środowisko w latach planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie doprowadzenie sieci jest. 6. Rozbudowa sieci wodociągowej W 2014 r. planuje się rozbudowę sieci wodociągowej, podłączając ok. 80 nowych zabudowań 7. montaż kolektorów słonecznych W celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska (emisja spalin) planuje się montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w latach , wykorzystując możliwość zaciągnięcia preferencyjnych kredytów, umarzalnych w 45% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 21

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 Załącznik do uchwały nr XX / 141 / 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 października 2008 r. Gmina Michałowice Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 PIELGRZYMOWICE, WRZESIEŃ 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI ZALESIE WIELKIE PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZALESIE WIELKIE 2011 2020 Wstęp Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane

ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane ODNOWA I ROZWÓJ WSI - operacje zrealizowane LP. BENEFICJENT TYTUŁ OPERACJI CELE OPERACJI I JEJ ZAKRES 1. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleocu Wyposażenie świetlicy przy Zabytkowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz. na lata

Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz. na lata Plan Odnowy Miejscowości Mały Klincz na lata 2016-2023 1. Charakterystyka miejscowości Mały Klincz leży na pojezierzu Kaszubskim w województwie Pomorskim, powiat Kościerski, gmina Kościerzyna, przy drodze

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 92 listopad 2014

Wiadomości Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 92 listopad 2014 Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina - Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot

Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot. Gmina Inowrocław  Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Gmina Inowrocław www.inowroclaw.ug.pl Plan Rozwoju Miejscowości Kłopot Kłopot, 2005 1 Spis treści I. Opis stanu istniejącego i opis kierunków rozwoju 3 1. Charakterystyka wsi 3 2. Zasoby miejscowości Kłopot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów

Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Uchwała Nr XV/108/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OLSZAKI GMINA DŁUGOSIODŁO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OLSZAKI GMINA DŁUGOSIODŁO Załącznik do Uchwały Nr XXXV/506/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GMINA DŁUGOSIODŁO (POWIAT WYSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE) Długosiodło, wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. Marzec 2009 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ALOJZÓW NA LATA 2009-2016 Marzec 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/196/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 marca 2009r. SPIS TREŚCI: I WSTĘP... 3 II OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2011r. Rady Gminy w Daszynie z dnia 05 września 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Drzykozy NA LATA 2011 2018 Drzykozy, wrzesień 2011 r. 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo