PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI"

Transkrypt

1 3 000załącznik do uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW NA LATA

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW Położenie administracyjno-geograficzne Ludność Historia miejscowości Rupniów Określenie przestrzennej struktury miejscowości III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW Powierzchnia i zasoby przyrodnicze Dziedzictwo kulturowe Infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Gospodarka i rolnictwo Kapitał społeczny OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ Wizja rozwoju wsi Planowane zadania inwestycyjne

3 I. WSTĘP Plan Odnowy Miejscowości Rupniów określa kierunki rozwoju wsi na lata Jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i dotyczy przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnej społeczności. Idea odnowy miejscowości wyrasta z przekonania, że wieś posiadającą niezbędną infrastrukturę i ożywiona kulturowo poprawi jakość życia jej mieszkańców, będzie atrakcyjna jako miejsce zamieszkania i zdoła zatrzymać emigrację młodzieży. Obowiązek opracowania Planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata służącego wpieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie to ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływać na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi. W ramach działania udzielana będzie pomoc finansowa na realizację inwestycji w zakresie: 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 3

4 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Przedmiotem opracowania jest: charakterystyka wsi Rupniów inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi ocena mocnych i słabych stron wsi Rupniów opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy wsi, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju wsi, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. Plan Odnowy Miejscowości został opracowany dzięki aktywności i inicjatywie mieszkańców Rupniowa zainteresowanych poprawą jakości życia na wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jej mieszkańców, wzrostem znaczenia wsi, wzrostem jej atrakcyjności turystycznej i promowaniem wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Plan Odnowy Miejscowości Rupniów na lata został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW 2.1 Położenie administracyjno-geograficzne Pod względem administracyjnym Rupniów należy do województwa małopolskiego, powiatu limanowskiego i gminy Limanowa. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. KRAKÓW Stare Rybie Nowe Rybie Rupniów Kisielówka Pasierbiec Makowica KRAKÓW Bałażówka Młynne KRAKÓW Walowa Góra Łososina Górna Koszary Sowliny KRAKÓW Lipowe Limanowa Mordarka Pisarzowa Męcina Kłodne Stara Wieś Kanina NOWY SĄCZ Siekierczyna Wysokie NOWY SĄCZ KAMIENICA W granicach administracyjnych Gminy Limanowa znajduje się 21 wsi: Stare Rybie, Nowe Rybie, Rupniów, Kisielówka, Pasierbiec, Bałażówka, Walowa Góra, Koszary, Makowica, Młynne, Łososina Górna, Mordarka, Pisarzowa, Męcina, Kłodne, Lipowe, Stara Wieś, Siekierczyna, Kanina, Wysokie i Sowliny 5

6 Rupniów graniczy: od wschodu - z wsiami Pasierbiec i Kisielówka od północy z Nowym Rybiem, od zachodu z miejscowością Szyk gmina Jodłownik od południa z gminą Tymbark Wieś Rupniów pod względem geograficznym leży w paśmie Beskidu Wyspowego, w górnej części potoku Bednarka (dopływ Łososiny), między masywami Kostrzy (730m npm), Zęzowa (705) i Pasierbieckiej Góry.(769 m npm). 2.2 Ludność Gminę Limanowa zamieszkuje , w tym kobiet i mężczyzn Poniższy wykres obrazuje procentowy udział mieszkańców poszczególnych wsi w ilości mieszkańców ogółem w Gminie Limanowa. Rupniów jest wsią liczącą 1516 mieszkańców, w tym 762 kobiety i 754 mężczyzn, co stanowi 6,27% ogółu mieszkańców Gminy i plasuje wieś na szóstym miejscu pod względem ilości mieszkańców Stara Wieś Męcina Mordarka Pisarzowa Siekierczyna Rupniów Młynne Kłodne Lipowe Koszary Sowliny Nowe Rynie Wysokie Kanina Pasierbiec Kisielówka Walowa Góra Stare Rybie Łososina Górna Makowica Bałażówka 6

7 Nazwa miejscowości Liczba ludności %ogółu populacji Stara Wieś ,26 Męcina ,45 Mordarka ,61 Pisarzowa ,32 Siekierczyna ,16 Rupniów ,27 Młynne ,69 Kłodne ,41 Lipowe 786 3,25 Koszary 761 3,15 Sowliny 744 3,08 Nowe Rynie 716 2,96 Wysokie 694 2,87 Kanina 598 2,47 Pasierbiec 538 2,23 Kisielówka 483 2,00 Walowa Góra 414 1,71 Stare Rybie 354 1,46 Łososina Górna 280 1,16 Makowica 229 0,95 Bałażówka 129 0,53 GMINA Wieś Rupniów pod względem ilości mieszkańców wykazuje tendencje wzrostowe, co obrazuje poniższy wykres: r r r r r r. 7

8 Struktura wiekowa społeczności lokalnej zamieszkującej wieś Rupniów, jak i całej Gminy Limanowa przedstawia poniższa tabela: przedział wiekowy Gmina Limanowa Miejscowość Rupniów ludności Ogółem % populacji Ogółem % populacji rocznik lata K M K M K M K M ogółem ,88 4, ,01 4,42 9, ,00 8, ,31 7,72 16, ,24 18, ,55 19,59 37, ,98 14, ,99 14,71 27,70 powyżej ,80 4, ,40 3,30 9, ,9 50, ,26 49,74 100% Z analizy struktury wieku wynika, że w Rupniowie odwrotnie niż ogółem w gminie zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn. Ponad 25% ogółu mieszkańców Rupniowa stanowią dzieci i młodzież do 18 lat, około 65% populacji stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, co rokuje na prężny rozwój miejscowości w przyszłości. Tylko 9,7% społeczeństwa wsi stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym. Powiat limanowski charakteryzuje się dużym bezrobociem. Stopa bezrobocia jest tu dwukrotnie wyższa niż w województwie małopolskim, a liczba bezrobotnych z Gminy Limanowa jest najwyższa spośród pozostałych gmin powiatu limanowskiego i stanowiła ponad 21% ogółu bezrobotnych w powiecie. Sytuacja ta sprawia, że w 2010 r. 46 rodzin objętych było pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, pobierając tam zasiłki stałe, okresowe lub celowe. Dzieci z 28 rodzin uprawnione były do bezpłatnego korzystania z obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej w ramach rządowego programu. 8

9 2.3 Historia miejscowości Rupniów Rupniów jest miejscowością wzmiankowaną pod datą 1416, jako wieś rycerza Zbigniewa h. drużyna ze wsi Zbigniew. Była gniazdem Rupniowskich h. Drużyna później Śreniawa, którzy zamieszkiwali te tereny na coraz mniejszych częściach od roku W 1604r. część Rupniowa należąca do Dobrzyszewskiego, została przez niego darowana dominikanom krakowskim. Druga część tej wsi należała w XVII wieku do Pieniążków / 1629, 1643, 1680 /, trzecia zaś do klasztoru Franciszkanów w Krakowie / 1680 /. Po I rozbiorze Polski własność dominikanów w Rupniowie została zajęta przez rząd austriacki i w 1795 r. sprzedana Konstantemu Wiktorowi, który z kolei sprzedał ją w 1799 r. Radomyskiemu. Przed rokiem 1846 tutejszym dzierżawcą był Józef Kisielewski. Chłopi rupniowscy nienawidzili go, gdyż " nie był dla nich dobry ". Po zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów, własność dworska w Rupniowie należała do córki tegoż Kisielewskiego / 1856 /, potem zaś do Meisnerów / Antoniego Meisnera -ok. 1888, a następnie jego syna Feliksa Meisnera /. Dwór ten uległ sparcelowaniu. Około 1888 r. wieś liczyła 751 mieszkańców w tym 8 żydów i 111 domów / w tym 4 domy na obszarze dworskim /. Dwór posiadał wówczas 361 morgów ziemi ornej, 28 morgów łąk, 36 morgów pastwisk i 321 morgów lasu, natomiast chłopi posiadali 579 morgów ziemi ornej, 128 morgów łąk, 167 morgów pastwisk i 88 morgów lasu. 9

10 2.4 Określenie przestrzennej struktury miejscowości Wieś Rupniów znajduje się ok. 13 km od miasta Limanowa, gdzie znajduje się siedziba władz gminnych, ok.38 km od Nowego Sącza i ok. 50 km od Krakowa. Obszar wsi przecinają dwie drogi powiatowe: K 1618 Limanowa Szyk Mstów w bezpośrednim sąsiedztwie której powstało największe skupisko zabudowań mieszkaniowych i K 1619 Tarnawa Stare Rybie Rupniów łącząca miasto Limanowa z Krakowem. Wieś przecinają ponadto drogi gminne K Rupniów Bednarki Zawadka K Rupniów Nowe Rybie Krzyżowa oraz gęsta sieć dróg wewnętrznych. Istniejący układ osiedleńczy koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, jednak wieś posiada bardzo rozproszoną zabudowę, co jest przyczyną trudnych warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi oraz wysokich kosztów związanych z budową i utrzymaniem właściwej infrastruktury technicznej. Niesie to również zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Centrum wsi wytworzyło się właśnie wzdłuż drogi powiatowej Limanowa - Szyk, w obrębie której znajdują się kaplica, Wiejski Dom Kultury, sklep, remiza OSP, dom weselny, szkoła, boisko sportowe. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne. Rupniów w większości posiada nową zabudowę, obok której zachowały się jeszcze stare drewniane domy z lat międzywojennych, wpisane do ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 10

11 III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW 3.1 Powierzchnia i zasoby przyrodnicze Rupniów zajmuje powierzchnię 1005,66 ha, co stanowi 6,6% powierzchni gminy Limanowa - Gminy Limanowa. (pow. gminy ha) i jest szóstą pod względem powierzchni wsią , , ,6 1113, ,66 776,79 760,68 673,97 661,46 593,1 2117, ,32 433,4 407,87 305,95 303,41 283,42 280,29 224,84 146,04 81,46 0 Stara Wieś Męcina Pisarzowa Siekierczyna Mordarka Rupniów Młynne Nowe Rybie Wysokie Kłodne Stare Rybie Kanina Pasierbiec Sowliny Lipowe Koszary Łososina Górna Makowica Kisielówka Walowa Góra Bałażówka Wieś i jej otoczenie odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi. Wieś Rupniów położona jest w Beskidzie Wyspowym, którego charakterystyczną cechą jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Obszar ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, z licznymi potokami, bogatą szatą roślinną i dużymi kompleksami leśnymi oraz licznymi wzniesieniami o dużych walorach widokowych. Z uwagi na brak przemysłu, panują tutaj doskonałe warunki klimatyczne. 11

12 Szczególnie duże wartości przyrodniczo-krajoznawcze mają obszary położone w rejonie masywu Kostrza. Na terenie wsi Kostrza gmina Jodłownik i na terenie wsi Rupniów należącej do gminy Limanowa znajduje się rezerwat przyrody Kostrza. Został powołany Zarządzeniem Nr 5/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. Stanowi własność Skarbu Państwa i podlega Nadleśnictwu Limanowa. Rezerwat znajduje się na podwierzchołkowych, stromych, północnych zboczach góry na wysokości m n.p.m. i ma powierzchnię 38,56 ha. Utworzony został dla ochrony dobrze zachowanego starodrzewu i stanowisk rzadkiej paproci języcznika zwyczajnego. W rezerwacie wyróżnia się dwa zespoły leśne: buczyna karpacka i jaworzyna górska. Rosną tutaj liczące ok. 150 lat potężne buki. Z roślin chronionych występują bluszcz pospolity, języcznik zwyczajny, kopytnik pospolity, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna. Z większych ssaków żyją tutaj: dzik, sarna, zając szarak. Obszar tego rezerwatu włączony został do obszarów ochrony siedlisk Natura Z uwagi na zupełny brak przemysłu w Rupniowie są doskonałe warunki klimatyczne. 3.2 Dziedzictwo kulturowe Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, to także odmienna od reszty Polski kultura regionu rzemiosło, zwyczaje, tradycje, folklor, kuchnia oraz niepowtarzalny krajobraz. Potrzeba ochrony rodzimego dziedzictwa jest bezsporna. We wsi nie zachowały się żadne zabytkowe budowle. Mieszkańcy wsi chętnie kultywują tradycje ludowe. Kultywowanie dziedzictwa kultury ludowej w strojach, tańcach, obrzędach oraz tradycyjnej staropolskiej kuchni reprezentują 2 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu wsi Rupniów. We wsi znajdują się przydrożne kapliczki w osiedlach: Zagrody, Bednarki, Podkostrze, Kurkówka, Szklana, Krzyżowa i Baranówka przedstawiają rzeźby lub figury Matki Boskiej i Chrystusa. Najstarsza z nich pochodzi z 1863 roku. 12

13 3.3 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Rupniów znajduje się Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie obejmujący szkołę podstawową, do której uczęszcza 125 uczniów oraz gimnazjum, do którego uczęszcza 120 uczniów. Przy szkole wybudowana została sala gimnastyczna, z której korzysta młodzież szkolna oraz mieszkańcy wsi. W 2010 roku wybudowano szkolny plac zabaw dla dzieci, z którego korzystają dzieci z młodszych klas szkolnych. W Rupniowie jest Wiejski Dom Kultury, w którym mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz działa Ochotnicza Straż Pożarna. Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Rupniowa świadczona jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Rybiu. W sferze usług gminnych i ponadgminnych, znaczącą rolę odgrywa miasto Limanowa, stanowiąc ośrodek regionalny, wielofunkcyjny i wyspecjalizowany dla wszystkich mieszkańców gminy. 3.4 Infrastruktura techniczna Wieś obecnie jest całkowicie zgazyfikowana i zelektryfikowana. Źródłem energii elektrycznej jest rozdzielnia Główny Punkt Zasilania Łososina, skąd siecią średnich napięć energia rozprowadzana jest do wsi. Istniejąca sieć w pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Przez Rupniów przebiegają dwie drogi powiatowe, Są to drogi pełniące funkcję dróg głównych i zbiorczych. Tę sieć dróg tranzytowych uzupełniają dwie drogi gminne oraz sieć dróg wewnętrznych, które są dla mieszkańców wsi, podstawowym elementem sprawnego przemieszczania się osób. Połączenia autobusowe i minibusowi obsługiwane są w całości przez prywatnych przewoźników. 13

14 Rupniów ma dostatecznie dobrze rozwiniętą sieć drogową, jednak nie posiada chodników dla pieszych wzdłuż dróg na obszarze zabudowanym, a stan techniczny nawierzchni wielu dróg jest niezadowalający. Wieś nie posiada zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Odpady komunalne wywożone są na wysypisko poza teren gminy. Większość gospodarstw posiada połączenia telefoniczne stacjonarne. 3.5 Gospodarka i rolnictwo Z miejscowości Rupniów zarejestrowanych jest 46 podmiotów gospodarczych, z których większość działa w branży budowlanej i handlowej. Znajduje się tu także gospodarstwo agroturystyczne z 23 miejscami noclegowymi i ze stadniną koni. Rupniów tak jak i cała gmina Limanowa jest wsią zdecydowanie rolniczą. Największą powierzchnię zajmują użytki rolne. Użytki rolne to przede wszystkim grunty orne, pastwiska, łąki, sady. Ich posiadaczami są indywidualni rolnicy. Zestawienie gruntów w obrębie ewidencyjnym Rupniów przedstawia poniższa tabela. Rodzaj gruntu Powierzchnia Powierzchnia % udział pow. w ha Rupniów w ha Gmina Rupniowa w powierzchni całkowitej Gminy Limanowa Rolne 398, ,73 6,75% Sady 49,20 470,47 10,46% Łąki 108, ,11 7,76% Pastwiska 117, ,63 8,10% Lasy + zalesienia 267, ,49 5,45% Inne 64, ,42 5,83% Razem 1 005, ,85 6,60% 14

15 6% 27% 39% Rolne Sady Łąki Pastwiska Lasy + zalesienia Inne 12% 11% 5% Rolnictwo na terenie wsi charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na niską ich rentowność. Rupniów ma ograniczone możliwości dla rozwoju rolnictwa z uwagi na mało urodzajne gleby ( IV i V klasa bonitacyjna), ale posiada równocześnie duże walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rozwojowi funkcji turystycznych i gospodarstw agroturystycznych. 3.6 Kapitał społeczny Mieszkańcy Rupniowa są aktywną społecznością lokalną. Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna skupiająca 22 druhów, którzy w razie potrzeby niosą pomoc innym mieszkańcom wsi, czy gminy. W Rupniowie działają dwa koła gospodyń wiejskich: KGW Centrum założone w 1960r. i KGW w Rupniowie Bednarkach działające od 1967 r. 15

16 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział w wielu imprezach kulturalnych, przeglądach artystycznych, konkursach za udział w których mogą poszczycić się wieloma tytułami i nagrodami. Biorą także udział w spotkaniach okolicznościowych, prezentując często wspaniałe potrawy regionalne i współpracują z wieloma organizacjami. Na terenie wsi działa od 1985 r. Ludowy Klub Sportowy Rupniów, który prowadzi dwie sekcje piłkarskie tj. drużynę seniorów grającą w A klasie Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej oraz drużynę juniorów, grającą w trzeciej lidze juniorów LPPN. W Klubie zarejestrowanych jest obecnie ok. 60 piłkarzy. Klub organizuje imprezy klubowe dla dzieci i mieszkańców wsi Rupniów oraz okolic. Pracownicy szkoły wykazują się wyjątkową aktywnością i współpracą ze środowiskiem lokalnym. W szkole organizowane są spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia Matki, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Dziecka, imprezy andrzejkowe, walentynkowe, mikołajkowe, choinka, wieczór kolęd, jasełka, różnego rodzaju akademie okolicznościowe. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań umożliwiających dzieciom i młodzieży twórcze zagospodarowanie wolnego czasu połączone z rozwojem własnych umiejętności. Dzięki pracy uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać wysokie wyniki w rywalizacji sportowej oraz w różnych konkursach. Działalność tych kół procentuje integracją środowiska lokalnego. Również w bibliotece organizowane są różnego rodzaju konkursy: literackie, plastyczne, wakacje w bibliotece, głośne czytanie literatury europejskiej dla dzieci, literatury dla dzieci ks. Jana Twardowskiego, głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, gry komputerowe, planszowe, bezpieczny internet dla wszystkich, turnieje szachowe, quizy literackie, ze znajomości przysłów, itp. 16

17 4 OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI MOCNE STRONY atrakcyjne turystycznie walory geograficzne i krajobrazowe tereny czyste ekologicznie, umożliwiające realizację bogatego programu zaplecza sportoworekreacyjnego dużo terenów zielonych i lasów korzystne położenie geograficzne bliskość Krakowa dobry układ komunikacyjny i sieć dróg dobre połączenie autobusowe wysoki stopień zgazyfikowania wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów wysoki poziom edukacji bogata oferta edukacyjnokulturalna przychylność władz samorządowych inicjatywom społecznym SŁABE STRONY brak kanalizacji brak chodników niekorzystne tendencje na lokalnym rynku pracy brak zakładów pracy brak terenów inwestycyjnych niska opłacalność rolnictwa zły stan techniczny Wiejskiego Domu Kultury niski stopień wykorzystania zasobów przyrodniczokrajobrazowych rozproszona zabudowa niewystarczająca infrastruktura sprzyjająca rozwojowi życia społeczno-kulturalnego mieszkańców brak dobrze zorganizowanych obiektów rekreacyjnych dobrze funkcjonująca pomoc społeczna integracja społeczna mieszkańców 17

18 SZANSE ROZWOJU możliwość pozyskania funduszy europejskich sprzyjająca polityka regionalna adresowana do rozwoju obszarów wiejskich tendencja do osiedlania się mieszkańców miast na obszarach wiejskich (na stałe lub na okres letni) silne więzi rodzinne, przywiązanie do tradycji i kultury rozwój bazy sportowej szansą na większe zainteresowanie aktywnymi formami wypoczynku rozwój informatyzacji rozwój istniejących firm ZAGROŻENIA zbyt niski wzrost gospodarczy dla zapewnienia odpowiedniego tempa tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego kryzys gospodarczy niestabilna polityka fiskalna państwa wysoka stopa bezrobocia ubożenie społeczeństwa, wzrost liczby bezrobotnych zmienność przepisów niska opłacalność produkcji rolnej wzrost cen znaczna konkurencja ze strony innych miejscowości charakteryzujących się podobnymi walorami klęski żywiołowe 5 OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ 5.1 Wizja rozwoju wsi Przyjazna mieszkańcom miejscowość o charakterze mieszkaniowo -usługoworekreacyjnym, oferująca wysoką jakość życia mieszkańców i atrakcyjna turystycznie. Mieszkańcy Rupniowa chcą, aby wieś była miejscowością: atrakcyjną dla zamieszkania i chroniącą środowisko 18

19 wygodną i bezpieczną, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną zadbaną i uporządkowaną Realizacja określonej przez społeczeństwo wizji wsi wymaga realizacji zadań zmierzających do jej spełnienia. Konieczna jest budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, w szczególności : związanej w gospodarką ściekową, poprawą infrastruktury komunikacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez: rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej organizację imprez sportowo-kulturalnych, kultywowanie tradycji o wartości lokalnych Chcąc żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej wsi mieszkańcy planują poprawić warunki swojego zamieszkania, ale nie chcą stracić nic z jej wiejskiego charakteru i uroku. 5.2 Planowane zadania inwestycyjne Wychodząc od wyników analizy SWOT i dyskutując nad wizją przyszłości Rupniowa sformułowana została lista zadań do realizacji służących odnowie i rozwojowi wsi. Lp. Zadanie Okres Wartość Sposób finansowania inwestycyjne realizacji zadania 1 Zagospodarowanie ,41 PROW, gmina centrum wsi Rupniów 2 Modernizacja dróg ,00 gmina 3 Budowa chodnika ,00 gmina, powiat przy drodze powiatowej od Szklanej do Szyku 4. Remont siłowni ,00 gmina 5 Budowa kanalizacji sanitarnej ,00 gmina + WFOŚiGW + MRPO 6. Budowa x ,00 PROW+ gmina przydomowych oczyszczalni ścieków 7 Rozbudowa sieci ,00 gmina 19

20 wodociągowej 7. montaż kolektorów słonecznych ,00 NFOŚiGW +Mieszkańcy 1. Zagospodarowanie centrum wsi Rupniów Zagospodarowania centrum wsi Rupniów obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i remont placu na dz. ew. nr 634/1, 634/2, 634/3, remont boiska sportowego z trawy naturalnej na dz. ew. nr 206/11oraz remont Wiejskiego Domu Kultury wraz z placem przed budynkiem na dz. ew. nr 630 położonej w Rupniowie. Realizacja inwestycji ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku, stworzenia miejsca spędzania wolnego czasu zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Natomiast remont Wiejskiego Domu Kultury ma na celu poprawę estetyki budynku zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Budynek jest w złym stanie technicznym, wymagający wykonania ocieplenia wymiany stolarki, a pomieszczenia użytkowe wymagają również remontu. Plac przed budynkiem wymaga ulepszenia jego nawierzchni i podbudowy. Remont pomieszczeń WDK ma na celu stworzenie warunków dla miłego spędzania wolnego czasu, edukacji dzieci i młodzieży, warunków dla ich rozwoju ogólnego. 2. Modernizacja dróg Celem realizacji tego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców i eliminacja zagrożeń komunikacyjnych. W 2011 roku planuje się modernizację dróg ze środków budżetowych gminy droga do Rączkowskiego na odcinku ok. 300 mb o wartości ok ,00 droga Ukasówka 300 mb o wartości ok ,00 W 2012 roku planowana jest modernizacja drogi gminnej Rupniów Marna Wieś Nowe Rybie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartości inwestycji ok ,00 zł Również w 2012 r. planowany jest remont dróg ze środków budżetowych gminy: - do Wygranej- ok. 600 mb ,00 zł - droga Zespół Szkół w Rupniowie Krzyżowa ok. 600 mb o wartości ok zł 20

21 - budowa mostu na rzece Bednarka w ciągu drogi Na Zagrody o wartości ,00 zaplanowana została na 2014 r. 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej od Szklanej do Szyku W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym planuje się realizację budowy chodnika przy ruchliwej drodze powiatowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Limanowej. Planowana długość chodnika 3 km 4. Remont siłowni W celu stworzenia warunków aktywnego spędzania czasu wolnego w 2012 r. planuje się remont siłowni zlokalizowanej z budynku szkoły. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Mając na uwadze czyste środowisko w latach planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie doprowadzenie sieci jest. 6. Rozbudowa sieci wodociągowej W 2014 r. planuje się rozbudowę sieci wodociągowej, podłączając ok. 80 nowych zabudowań 7. montaż kolektorów słonecznych W celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska (emisja spalin) planuje się montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w latach , wykorzystując możliwość zaciągnięcia preferencyjnych kredytów, umarzalnych w 45% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 21

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY FRYSZTAK na lata 2004 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej 2007 2013 Frysztak, lipiec 2004 Opracowanie Firma Doradcza Marek Siewierski 39-300 Mielec ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/509/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Załącznik do uchwały Nr XXV/152/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2008 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo