Integracja Regionalna Gmin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja Regionalna Gmin"

Transkrypt

1 Integracja Regionalna Gmin Pogranicza Polsko-Słowackiego Jodłownik i Vitanová

2 Szanowni Państwo W związku z realizacją mikroprojektu Integracja Regionalna Gmin Pogranicza Polsko-Słowackiego - Jodłownik i Vitanová mającego na celu wzmocnienie współpracy polsko-słowackiej, wzrost atrakcyjności gmin pogranicza polsko-słowackiego wśród mieszkańców i turystów oraz zacieśnienie związków partnerskich na gruncie instytucjonalnym, gospodarczym i społecznym oddaje w Państwa ręce folder, który przybliży państwu charakterystykę obu przygranicznych gmin. Wspólnie pragniemy pokazać ciekawe miejsca, zaprosić na urocze szlaki spacerowe, przypomnieć bogatą w wydarzenia przeszłość, przybliżyć piękno przyrody i krajobrazu, ukazać różnorodne możliwości wypoczynku. Mam nadzieję, że ten pierwszy kontakt, będzie zachętą do następnych spotkań i dalszej współpracy z naszą gminą. Gorąco zachęcam do odwiedzenia Gminy Jodłownik. Wójt Gminy Paweł Stawarz 2

3 Obec Vitanová leži vo wýchodnej časti Oravskej kotliny popri rieke Oravica v nadmorskiej výške 700 m... Nachádza sa v časti chráneného územia krajiny Hornej Oravy. V okoli obci sa nachádzajú rašeliniská a časť územia zasahuje do Tatranského národneho parku. Vitanová bola založená v roku V 17. stor. na územi obce dobývali želaznú rudu pre kováčske dielne v Hámričkach a Osade, aj pre hutu v Podbieli. Dejiny nešetrili obyvateľov Vitanovej za účasti vojenských výprav zažili aj živelníé pohromy, najmä povodne a epidémie. Málo úrodná pôda nebola priaznivá pre poľnohospodárstvo, preto miestni obyvatelia są zaoberali remeselnictvom, pracovali na pilach a v kováčskych dielňach. V obce sa nachádza rimsko-katolicky kostol zasväteny Božskému Srdcu Ježišovmu (1938), Mariánsky stĺp, ľudová kamenárska práca a baroková socha sv. Rocha (1770). Koncom druhe svetovej vojny obec bola čiastočne vypálená z zachovalo sa málo pôvodne zrubových domov a hospodárskych budov. Vo Vitanovej fungujú dve lyžiarske strediská aj so sedačkovou lanovkou o dĺžke m. Skúseni turisti môžu urobiť výstup na vrch Skorušina (nadmorská výška 1314 m...), Magura (nadmorská výška 1396 m.) a Bobrovec (nadmorská výška 1663 m...). Okolité lesy sú bohaté na hriby a lesné plody. Cez Vitanovú vedie oravsko - liptovská cyklistická trať. V rieke Oravica je možnosť chytania rýb. Starosta Obce Štefan Ondrík 3

4 Gdańsk Wisła Biebrza Szczecin Warta Poznań Wrocław Odra Łódź Warta Narew Warszawa ła Wis Bug Wieprz Lublin Ma l é K a r p a t y Trnava Bratislava Trencin Nitra Vah Vah Hron Vitanová Banska Bystrica SLOVAKIA Presov Kosice Ondava Jodłownik Danube URZĄD GMINY JODŁOWNIK Jodłownik 198 Plac III Rzeczypospolitej tel fax www: Wójt Gminy Paweł Stawarz Sekretarza Gminy Jan Śliwa OBECNÝ ÚRAD VITANOVÁ Vitanová Lisek tel fax www: Starosta Obce Štefan Ondrík Zoznam pracovníkov OÚ Štefánia Lanďáková Valéria Kulkovská 4

5 P O Ł O Ż ENIE / P O LO Ž ENIE Gmina Jodłownik położona jest w północno-wschodniej części Beskidu Wyspowego w powiecie limanowskim w centralnej części województwa małopolskiego. Zajmuje powierzchnię 7243 ha. Naturalne granice gminy wyznaczają dwa szczyty; od wschodu Kostrza (719 m.n.p.m), od zachodu Ciecień (829 m.n.p.m). W skład gminy liczącej ponad 8 tysięcy mieszkańców wchodzi 12 wsi-sołectw: Góra św. Jana, Janowice, Jodłownik, Kostrza, Krasne-Lasocice, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko. Mieszkańcy gminy utrzymują się z rolnictwa-głównie z sadownictwa oraz drzewiarstwa i hodowli bydła. Znane w całej Polsce, a nawet poza granicami kraju, wysoko rozwinięte sady jabłoniowe, gruszowe i śliwowe stanowią prawie 30% powierzchni użytków rolnych. Do głównych krzewów uprawianych w gminie należą porzeczka czarna, porzeczka czerwona, aronia i agrest. Obec leží v severno východnej časti Wyspowego Beskydu v limanovským okrese v centrálnej časti Malopoĺského vojvodstva, o ploche 7243 ha. Prirodzenú hranicu vyznačujú dva štíty; z východu Kostrza (719 m n.p.m), zo západu Ciecień (829 m. n.p.m). V štruktúre 8 tisícovej obci sa nachádza 12 dedín: Góra św. Jana, Janowice, Jodłownik, Kostrza, Krasne- Lasocice, Mstów, Pogorzany, Sadek, Słupia, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko. Obyvatelia obci sa zaoberajú poľnohospodárstvom hlavne ovocinárstvom, drevárstvom a chovom bydla. Známe v celom Poľskú, ako aj v zahraničí sú vysoko vyvinuté jabloňové, hruškové a slivkové sady, ktoré tvoria 30% plochy poľnohospodárskej pôdy. K hlavným kríkom pestovaným v obci patria čierne a červené ríbezle, arónia a egreš. Sad jabłoniowy na tle góry Kostrza 5

6 H I S T O RIA / H I S T Ó RIA Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od drzew jodłowych, którymi niegdyś cały ten obszar był zalesiony. Pierwsze wzmianki o Jodłowniku pochodzą z 1361r, mówią jednak o wsi już istniejącej. Właścicielem tych ziem był wówczas rycerz Mikołaj należący do rodu Ratołdów. Następnie wieś wraz z innymi przeszła w posiadanie rodu Lubomirskich. W 1531 roku Niewiarowscy z Niewiarowa herbu Półkozic zakupili wieś Jodłownik od Jakuba Lubomirskiego. W 1595 roku Przecław Niewiarowski zapisał wszystkie swoje dobra Klasztorowi OO Dominikanów w Krakowie, które stanowiły ich własność do roku 1784, to jest do konfiskaty ich przez rząd austriacki. Podominikańskie dobra skarb austriacki sprzedał hrabiemu Dzieduszyckiemu. W końcu XIX wieku dobra jodłownickie przejął Ludwik Romer, a przed I wojną światową rodzina Kirchnerów. Jest pewne, że od 1296 roku Jodłownik należał do parafii p.w.św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej. Po wybudowaniu w 1585 roku przez Przecława Niewiarowskiego drewnianego kościółka p.w.narodzenia Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, parafia jodłownicka aż do 1925 roku stanowiła filię parafii w Skrzydlnej. Názov obci pochádza pravdepodobne od jedľových stromov, ktorými kedysi toto územie bolo zalesené. Prvé zmienky o Jodłowniku pochádzajú z roku 1361, ale hovoria o už existujúcej dedine. Majiteľom týchto pozemkov bol vtedy rytier Mikołaj, ktorý patril k rodu Ratołdów. Ďalej obec vrátane iné dediny prešli do vlastníctva rodu Lubomirskich. V roku 1531 rodina Niewiarowskich z Niewiarowa erbu Półkozic (Polokamzíkov) kúpila dedinu Jodłownik od Jakuba Lubomirského. V roku 1595 Przecław Niewiarowski zapísal cely svoj majetok rehole OO Dominikánov v Krakove, ktoré tvorili ich vlastníctvo do roku 1784, čiže až ku konfiškácii ich rakúskou vládou. Rakúsky štátny majetok predal majetok Dominikánov grófovi Dzieduszyckiemu. Koncom XIX stor. jodlownicky majetok prejal Ludwik Romer, a pred I. svetovou vojnou rodina Kirchnerów. Je iste, že od roku 1296 Jodłownik patril k farnosti sv. Mikołaja Biskupa v Skrzydlnej. Po vystavení v roku 1585 Przecławom Niewiarowskim dreveného kostolíka pod názvom Narodenia Nanebovzatej Najsvätšiej Márie Panny, jodłownická farnosť až do 1925 roku tvorila pobočku farnosti v Skrzydlnej. 6

7 Z ABYTKI / HISTORICKÉ PAMIATKY Drewniany Kościół w Jodłowniku z 1585r., w którym zobaczyć można rokokową polichromię z 1764r. przedstawiającą medaliony z popiersiami świętych związanych z historią zakonu dominikańskiego. W przedsionku kościoła obejrzeć można portret fundatora kościoła Przecława Niewiarowskiego z 1600 r. (fot. 1) Drevený kostol v Jodłowniku z roku 1585, v ktorom možno Fot. 1. Zabytkowy kościół w Jodłowniku obdivovať rokokovú polychrómiu z roku predstavuje medalióny s poprsiami svätých spojených s históriou dominikánskeho rádu. V predsieni kostola sa nachádza portrét zakladateľa kostola Przecława Niewiarowskiego z (fot. 1) Zabytkowy Zespół Klasztorny OO Cystersów w Szczyrzycu, obejmujący m.in. kościół z 1642r. - pierwotnie gotycki, przebudowany w XVII i XIX w oraz murowany spichlerz z XVII w., w którym obecnie znajduje się muzeum z cennymi eksponatami. W jego zbiorach jest m.in. kolekcja starych obrazów - dwa wyszły spod pędzla Stanisława Samostrzelnika ( ), nadwornego malarza króla Zygmunta Starego. Miłośnicy militariów zachwycą się z pewnością bogatymi zbiorami broni palnej i siecznej. Są tu też zbiory numizmatyczne, staropolskie zegary, rękopisy z XIII w. i czasów późniejszych, starodruki, naczynia i szaty liturgiczne z XVII i XVIII wieku. (fot. 2) Fot. 2. Klasztor w Szczyrzycu Pamiatková skupina reholy oo Cistersov v Szczyrzycu, zahŕňa o. i. kostol z roku 1642 pôvodne gotický, rekonštruovaný v XVII. a XIX stor. a murovaná sýpka z XVII stor., v ktorej sa súčasne nachádza múzeum so vzácnymi exponátmi. V jeho zbierkach je o. i. kolekcia starých obrazov dva maľované Stanisławom Samostrzelnikom ( ), dvorským maliarom kráľa Zygmunta Starego. Milovníkovia militarií môžu obdivovať bohaté zbierky palnej a sečnej zbrane. Nachádzajú sa tiež numizmatické zbierky, staropoľské hodiny, rukopisy XIII stor. a neskoršieho obdobia, nádoby a liturgické oblečenie z XVII a XVIII stor. (fot. 2) 7

8 Zabytkowy dworek w Słupi położony w XIX-wiecznym parku z interesującymi starymi drzewami, z których najstarsze liczą sobie ok. 200 lat. Obecnie dworek w Słupi jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. (fot. 3) Kościół pw. św. Barbary i św. Stanisława biskupa w Szyku pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII w. Wewnątrz podziwiać można datowany na lata , namalowany na deskach lipowych obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. (fot. 4) Cmentarze poległych w I wojnie światowej, pomniki upamiętniające pacyfikację przysiółków Smykań w Pogorzanach i Wadzyń w Szczyrzycu. (fot. 5) Kościół w Wilkowisku pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej pochodzący z 1927 roku. Zobaczyć w nim można obraz Matki Boskiej oraz krucyfiks z XV wieku a także dzwony z XVI i XVII wieku. (fot. 6) Fot. 3. Zabytkowy dworek w Słupi Fot. 4. Kościół w Szyku Fot. 5. Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej Pamiatkový dvorček v Słupi, ktorý sa nachádza v XIX. - ročnom parku so zaujímavými starými stromami, z ktorých najstaršie majú cca. 200 rokov. Súčasne dvorček v Słupi je vlastnosťou Národného múzeum v Krakove. (fot. 3) Kostol sv. Barbory a sv. Stanislava biskupa v Szyku pochádza pravdepodobne z prvej polovici XVII stor. Vo vnútri možno obdivovať datovaný na roky , namaľovaný na lipových doskách obraz Matky Božskej s Dieťaťom. (fot. 4) Cintoríny zahynulých počas I. svetovej vojny, pamätníky zvečňujúce pacifikáciu malých dedín Smykań v Pogorzanach a Wadzyń v Szczyrzycu. (fot. 5) Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej vo Wilkowisku pochádza z roku Možno tam pozrieť obraz Matky Božskej a krucifix z XV stor. ako aj zvony z XVI a XVII stor. (fot. 6) 8 Fot. 6. Kościół w Wilkowisku

9 INNE ATRAKCJE GMINY / OSTATNE ATRAKTIVIT Y OBCI JODŁOWNIK Diabelski kamień - jest to ławica piaskowca ciężkowickiego serii śląskiej, mająca postać grzędy skalnej o dł. 55 m., szerokości 12 m. i wysokości m. Procesy wietrzenia działające szczególnie wzdłuż płaszczyzn spękań, spowodowały powstanie szczelin dzielących grzędę na kilka części.według legendy kamieniem tym diabeł chciał zburzyć klasztor Cystersów w Szczyrzycu, upuścił go jednak 2 km od celu na dźwięk dzwonu z klasztornego kościoła; pięć kulistych zagłębień na wschodniej ścianie skały to podobno ślady diabelskich pazurów. Obok niezwykłej skały stoi tzw. pustelnia szczyrzycka, w której do niedawna zamieszkiwał eremita. Stoi tu także drewniana kaplica ze stacjami drogi krzyżowej. Diabolský kameň - je to nasyp ciężkowického pieskovca sliezskej serie, ktorá ma formu horského pásma o dĺžke 55 m, šírke 12 m a výške m. Vetriace procesy pôsobiace najmä pozdĺž plochy trhlín, spôsobilí vzniknutie puklín deliacich horské pásmo na viaceré častí. Podľa legendy týmto kameňom diabol chcel zbúrať reholu Cistersov v Szczyrzycu, na zvuk zvonu z rehoľného kostola pustil ho 2 km od cieľu; päťguľatých výklenkov vo východnej stene skaly to pravdepodobne stopy diabolských pazúrov. Vedľa neobvyklej skaly stoji tzv. pustelnia szczyrzycka, v ktorej ešte pred nejakým časom býval eremita. Wioska indiańska - obok Szczyrzyca w miejscowości Pogorzany pośród malowniczych plenerów i ekologicznie czystych terenów Beskidu Wyspowego położona jest Wioska Indiańska gdzie zobaczyć można między innymi naturalnej wielkości, malowane, w pełni wyposażone tipi, wystawę rękodzieła Indian zamieszkujących Wielkie Równiny, wierne repliki strojów indiańskich sprzed 200 lat i inne. Indiánska osada - vedľa Szczyrzyca v meste Pogorzany medzi malebnými plenérmi a ekologicky čistými areálmi Wyspoweho Beskydu leží Indiánska osada, v ktorej možno o.i. navštíviť prirodzenej veľkosti, maľované, úplne vybavené tipi, výstavu ručných výrobkov Indián bývajúcich na Wielkiej Równinie (Veľkej Rovine), presné repliky indiánskych krojov spred 200. rokov a ostatné. 9

10 TURYST YK A / TURISTIK A Malowniczy krajobraz, bliskie sąsiedztwo gór, wspaniały górski klimat oraz atrakcyjność położenia może stanowić wspaniałą bazę wypadową do gminy Jodłownik. Na terenie Gminy Jodłownik znajduje sie leśny rezerwat przyrody Kostrza, będacy w zarządzie Nadleśnictwa Limanowa. Rezerwat o powierzchni 38,56 ha położony jest na północnym stoku góry Kostrza, na terenie wsi o tej samej nazwie i wsi Rupniów w gminie Limanowa. Utworzony został dla ochrony dobrze zachowanego starodrzewu i stanowisk rzadkiej paproci - języcznika zwyczajnego, które są jedynym znanym miejscem występowania tego gatunku na terenie Beskidu Wyspowego. Widok na górę Kostrza Malebná krajina, blízke susedstvo hôr, úžasná horská klíma a atraktívnosť polohy môže tvoriť skvelú bazu na výlet do obci Jodłownik. Na území obci Jodłownik sa nachádza lesné chránené územie Kostrza, ktoré je v predstavenstve Hlavného lesníctva Limanowa. Chránené územie o ploche 38,56 ha leží na severnom svahu hory Kostrza, na areáli dediny s tým istým názvom a dediny Rupniów v obci Limanowa. Vznikol pre ochranu dobre zachovaných starých stromov a miest riedkeho typu paprade jazyčníka obyčajného. 10

11 KULT URA I S P O RT / KULT ÚRA I Š P O RT Położenie gminy Jodłownik - z dala od większych ośrodków miejskich sprzyja zachowaniu przez mieszkańców tradycji kulturowych i regionalnych. Na terenie naszej gminy działają zespoły regionalne: ź Szczyrzycanie wraz z kapelą regionalną oraz dziecięcy zespół regionalny Mali Szczyrzycanie w Szczyrzycu ź Dziecięcy zespół regionalny Pnioki działający przy Zespole Szkół w Sadku-Kostrzy ź Grupa obrzędowa Śwarni Łojce działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich w Sadku-Kostrzy ź Orkiestry dęte w Jodłowniku i Szczyrzycu ź Orkiestra dęta OSP w Jodłowniku, a także młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne Kulturę fizyczną promują dwa kluby sportowe: LKS Jodłownik i LKS Orkan ze Szczyrzyca prowadzące sekcje piłki nożnej. Dziecięcy zespół regionalny Pnioki Zespół regionalny Szczyrzycanie Orkiestra OSP z Jodłownika Poloha obci Jodłownik ďaleko od väčších mestských stredísk je priaznivá pre zachovanie kultúrnych a regionálnych tradícií. Na území našej obci pôsobia regionálne súbory: ź Szczyrzycanie spolu s regionálnou kapelou a detský regionálny súbor Mali Szczyrzycanie v Szczyrzycu ź Detsky regionálny súbor Pnioki pôsobiaci pri Zespole Szkół v Sadku-Kostrzy ź Obradná skupina Śwarni Łojce pôsobiaca pri Skupinách gazdín v Sadku-Kostrzy ź Dychový orchester v Jodłowniku a Szczyrzycu ź Dychový orchester DHZ V Jodłowniku, ako aj mládežnícke súbory vokalno inštrumentálne Telesnú výchovu reprezentujú dva športové kluby: LKS Jodłownik i LKS Orkan zo Szczyrzyca, ktoré vedia futbalovú sekciu. 11

12 B A Z A T URYST Y CZNA / T URISTICK Á B A Z A Oferta: ź Pensjonat KOSTRZA 30 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych Dodatkowo: ź konferencje ź pobyty integracyjne ź imprezy okolicznościowe ź zielone szkoły Penzión Kostrza, ktorý ma k dispozícii 30 miest pre nocľah. Ponuka svojim zákazníkom 1, 2, 3, alebo 4 - posteľové izby. * Jodłownik 236, Jodłownik ( Oferta: ź ź ź ź Gospodarstwo Agroturystyczne KOZIARNIA 2 pokoje 2-osobowe 2 pokoje 3-osobowe 2 pokoje rodzinne dla 4 osób z osobnym wejściem i kuchnią 2 pokoje 3-osobowe w oddzielnym budynku Ponúkajú 20 miest pre nocľah v 2,- 3,- a 4 posteľových izbách, ako aj domácu kuchyňu. Hospodárstvo ma vlastnú vinicu a existuje možnosť degustácie, majú aj vlastný chov pstruhov. * Pogorzany 221, Jodłownik ( Oferta: Centrum Turystyczne Ziemi Szczyrzyckiej im. O. Opata B. Birosa Duża restauracja Marysia wraz z kawiarnią i zapleczem gastronomicznym oferującym m.in.: smaczne potrawy kuchni regionalnej, mogąca obsłużyć jednorazowo 60 osób. Turistické centrum veľká reštaurácia Marysia s kaviarňou a gastronómiou ponúkajúcou o.i. chutné jedla regionálnej kuchyni, môže byť obslúžených 60 osôb. * Szczyrzyc 195, Jodłownik ( Dworek w Słupi - własność Muzeum Narodowego w Krakowie ź 54 miejsca noclegowe w pokojach 1, 2 i 3-osobowych Dvorček v Słupi vo vlastníctve Národného Múzeum v Krakove 54 miest pre nocľah v 1-, 2- a 3 posteľových izbách 12 * Słupia 1, Jodłownik (

13 H I S T O R I A V I T A N O V E J / H I S T Ó R I A O B C E V I T A N O V Á Wieś Vitanova jest integralną częścią Orawy. Od początku I tysiąclecia była systematycznie zasiedlana. Najstarsze zapisane wzmianki o regionie pochodzą z połowy XIII wieku, z tzw. ery politycznoadministracyjnego rozwoju węgierskiego państwa. Przez te tereny przechodził ważny strategiczny i handlowy szlak łączący Bałkany z krajami bałtyckimi. Vitanova jest jedną z najstarszych osad na Orawie. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Vit lub Vitan. Pod koniec XVI wieku na jej terenie znajdowało się tylko 18 wiejskich domostw. Wpływ reformacyjnego ruchu pochodzącego z Niemiec nie ominął też Orawy. Okres ten przypada na rządy Frana Thurzu i jego syna Irmina, którzy nakazali poddanym przejść na luteranizm. W pierwszej połowie XVII wieku wioskę zamieszkiwało już 170 mieszkańców, natomiast pod koniec wieku Vitanova liczyła już sobie 438 obywateli, z których 92 było katolikami i 346 ewangelikami. Nieszczęścia nie omijały Vitanovej. W 1686 systematycznie niszczyły ją wojny kuruckie. W 1690 r. na skutek trafienia pioruna wioska prawie doszczętnie spłonęła (w 1715 miała już tylko 170 mieszkańców). W 1835 r. na skutek epidemii moru zmarli prawie wszyscy mieszkańcy wioski - ocalało tylko siedmiu. Obec Vitanová je integrálnou sučastou Hornej Oravy. Orava bola sistematicky osiedlená už od začiatku prvěho tisicročia. Najstaršie pisomně pamiatky o oblasti pochádzajúce z polovice 13 storočia, z obdobia politicko-aministrativneho rozvoja uhorskiého štátu. Oblasťou prehádzala dôležitá strategická a obchodná cesta spájajúca Balkán s baltskými krajinami. Obec Vitanová patri medzi najstaršie obce na Orave. Názov obce je odvodený od odbného mena Vit alebo rodinného mena Vitan. V 17 staroči bylo vo Vitanovej 18 sedliackych domov. Vplyv reformačného hnutia širiaceho sa z Bemecka, ktorý zasihol Oravu, se viaže k osobe Fraňa Thurzu a jeho syna Imricha. Lutherovu reformáciu širil v duchu zemepánskeho práva, podĺa ktorého zemepán má právo vnútiť poddaným svoje vierovyznanie. Podĺa sčitina z r na územi Vitanovej žilo 92 katolikov a 346 evanjelikov, spolu 438 obyvateĺov. Roku 1686 dedinu pustošili kurucké vojny a roku 1690 ju zasiahol blesk a dedina wyhorela ( roku 1715 mala 170 obyvateĺov). V roku 1835 bola obec postihnutá morom. Vymreli takmer všetci usadlici (ostalo len 7 občanov). V zahovalých prameňoch sa uvádza, že v 18 storačiu tu bol mlyn na múku o 1 kameni a pila. Okrem roĺnictva a dobytkárstva si privyrábali domácimi remeslami. 13

14 O RAWICE / O RAVICE Turystyczny i rekreacyjny ośrodek w otoczeniu pięknych górskich łąk na zboczu Osobitej z bardzo dobrymi warunkami klimatycznymi. Tereny Orawic mają odpowiednie warunki dla turystyki, zjazdów i biegów narciarskich. Orawice położone są w kotlinie górskiej, która wytworzyła 5 potoków górskich łączących się tworząc rzekę Orawica. Kotlinę tę zamyka masyw Osobitej i urocze grzbiety Skoruszyńskiego pasma. Orawice połączone są pasmem Rohaczów przez Michułcinu i Błotną dolinę. Największą atrakcją są wody geotermalne, wypływające z głębokiego na 1606 metrów odwiertu z wydajnością 120 l/s. Orawice są jedynym miejscem na Orawie z naturalnymi wodami geotermalnymi. o Temperatura wody w basenach waha się w przedziale C. Odwiedzający mogą przez cały rok do późnych godzin nocnych korzystać z siarkowo-wapiennomagnezowej wody z wysoką zawartością żelaza. Woda z Orawic należy do znaczących wód termalnych Słowacji z leczniczymi właściwościami w szczególności przy chorobach ośrodków ruchu, dróg moczowych i nerek. Turyści pomimo chłodnego klimatu mogą przesiadywać i pływać w przyjemnej wodzie, podziwiając przy tym szczyty gór. Turistické a rekreačné stredisko v krásnom prostredi horských lúk na upäti Osobitej s weľmi dobrými klimatickými podmienkami. Oblast Oravic má priznivé podmienky pre turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie. Katastrálne územie Oravic predstavuje horská kotlina, ktorú vytvárajú údolia piatich potokov spájajúcich sa do riečky Oravica. Kotlinu uzatvára bralnatý masiv a čarovné chrbty Skorušinského pohoria. Oravice sú prepojené cez Mihulčiu a Blatnú dolinu s pohrorim Raháčov. Najväčšim lákadlom je geotermálne voda vyvierajúca z 1606 m hlbokého vrtu s výdatnosťu 120 litrov za sekundu. Oravice sú jedinou lokalitou na Orave s prirodnou teotermálnou vodou. Teplota vody v bazénoch sa o pohybuje v rozmiedzi C. Návštevnici môžu celoročne do neskorch hodin využivať sirano-vápenatohorečnatú vodu s vysokým obsahom želaza. Voda v Oraviciach patri medzi významné termálne vody na Slovensku s liečivymi účinkami najmä na choroby pohybového ústrojenstva močovych ciest a obličiek. Turistom vyhovuje, aj keď su bazény v chladnej klimatickiej oblasti, možno sedieť, či mierne plávať v prijemnej vode a divať sa pritom na končiare hór. Meander Park, Oravice 14

15 ROCHACZE / ROHÁCE Rochacze są najpiękniejszą częścią Zachodnich Tatr. Znajduje się tu skupisko przyrodniczych tworów o niespotykanej różnorodności i piękne kryształowe jeziora, wodospady, cenne okazy fauny i flory. Główny grzbiet w centralnej części Rochaczy tworzą masywne wierzchołki wyrastające na wysokość ponad 2000 m.n.p.m. Najatrakcyjniejszą partią gór są łatwo dostępne Przednie Zielone z jeziorkami i wodospadami w Spalenej Dolinie. Przygotowane szlaki po grzbietach są dla doświadczonych turystów. Wejście na wierzchołki Szarego Volovca i Brestovej procentuje rozległymi widokami. Piękno rohackiej krainy wzbudza zasłużony podziw wśród uczestników ruchu turystycznego i sportowców. Powracają tam oni, aby zgromadzić siły i poprawić swoje zdrowie. W przepięknym otoczeniu przyrody pod Rochaczami, na Brestovej, gdzie Rochacka Dolina przechodzi w Studeną Dolinę skupione są unikalne dzieła orawskiej architektury Muzeum Wsi Orawskiej. Roháce sú scénicky najkrajšia časť Západných Tatier. Ja tu sústredná nevšedná pestrosť a krása prirodných tvarov - krištálové plesá, vodopády, vzávne druhy fauny a flóry. Hlavný hrebeň v centrálnej časti Roháčov tvoria mohutné vrvholy presahujúce výsku 2000 m.. Najvyhľadávanejšou partiou nenáročne dostupnou je Predné Zelené s plesami a vodopádom v Spálenej doline. Exponované hrebeňové túry sú vhodné pre vyspelých turistov. Vďačné sú výsptupy na vyhladkové vrcholy Sivý vrch, Volovec a Brestovú. Krásy roháčskej krajiny budia zaslúženú pozornosť medzi účastnikmi cestovného ruchu, rekreantymi, turistami a športovcami. Vracajú sa do nich načerpať silu a zdravie. V nádhrenom prirodnom prostredi pod Roháčmi, na Brestovej, kde Roháčska dolina vyúsťuje do Studenej doliny sú sústredené skvosty oravskej architektúry - Múzeum Oravskej dediny. 15

16 ORAWSKI ZAMEK / ORAVSKÝ HRAD Okazały zamek położony jest na stromej wapiennej skale wznosząc się 120 m powyżej rzeki Orawa. Należy do Zabytków Kultury Narodowej. Początki zamku, niegdyś centrum Orawskiego hrabstwa, datowane są pierwszą połowę XIII wieku. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1267, kiedy to należał do majątku królewskiego. Zamek stopniowo zmieniał właścicieli. Obecny wygląd zawdzięcza rodowi Thurzonów, dzięki którym zamek należy do ważnych obie tów renesansowych zabytków. W 1800 roku wybuchł pożar i w ciągu kilku dni zniszczył wszystkie drewniane części zamku. Franciszek Zichy zabezpieczył przed dewastacją jedynie część dolnego zamku, który w takim stanie przetrwał przez 60 lat. Ostatnia największa renowacja zamku odbyła się w latach Wnętrze zamku zachowało klasyczny gotycki, renesansowy i romantyczny wygląd. Najlepiej zachowane jest wnętrze kaplicy z 1752 r. Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na stromom vápiencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 m. nad hladinou riejy Orava. Hrad je národnou kultúrnou pamiotkou. Oravský hrad, kedysi sidlo Oravskiej župy, vznikol v 13-tom staročiu na mieste staršieho osidlenia pochádzajúceho asi z rozhrania letopočtov. Prvá pisomná historická zmienka pochádza z roku 1267, kedy bol kráľovskm majetkom. Postupne menil majiteľov. O dnešný vzhľadsa postarali Thurzovci, ktorých stavebná obnova hrad zaradila medzi významné stavby renesančvého obdobia. V roku 1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený. Čoskoro však bolo postarané o jeho konzerváviu o obnovu, pročom Pálffyovci (posleni majitelia) sa pokúsili o čiastočnú romantickú úpravu. Posledná a najvýznamniejšia kompexná obnova hradu są uskutočnila až v rokach Interiér budov sa zachoval z člas gotiky, renesancie a romantizmu. Najzachovalejši je interiér kaplky so zariadenim z roku

17 Z A P O RA O RAWSKA / O RAVSKÁ P RIEHRADA 2 Należy do największych zbiorników wodnych na Słowacji. Ma 35 km powierzchni i średnia głębokość 15 m. Najważniejszymi ośrodkami sa Slanicka Osada i Pristav. Miłośnicy sztuki na pewno nie ominą wycieczki statkiem na Slanicka wyspę, która powstała z kościelnego wzniesienia w jednej z zatopionych wsi - Slanice. W tym to kościele jest muzeum twórczości i malarstwa ludowego, dzieła nieznanych ludowych rzeźbiarzy i kamieniarzy z minionych wieków. Na Zaporze Orawskiej bardzo dobre warunki znajda amatorzy windsurfingu i jachtingu, narciarze wodni i nurkowie. Turyści znajdują tu odpowiednie otoczenie na spacery i wycieczki po pięknej okolicy. Patri medzi najväcšie vodné nádrže na Slovensku. Má rozlohu 35 km2 a priemernú hlbku 15 m. Najvýznamniejšie strediská sú Slanická Osada a Pristav. Obdivovatelia umenia urcite nevynechajú výlet lodou na Slanický ostrov, ktorý vytvorila voda z kostolného návršia nad jednou zo zatopených obci - Slanicou. V tamto kostole je múzeum ludovej plastiky a malby, diela neznámych ludových rozbárov a kamenárov z minulých storci. Velmi dobré podmienky nachádzajú na Oravskej priehrade aj milovnici windsurng a jachtingu, vodni lyžiari a potápaci. Turisti tu nájdu vhodné prostredie pre vychádzky a túry do krásneho okolia. Aj hubári, milovnici lesných plodin a rybári si pochvalujú bohatost úlovkov. 17

18 B A Z A NOCLEGOWA / T URISTICKÁ B AZA Oferta: Domek letniskowy Modrý dom ź 1 pokój 3-osobowy ź 1 pokój 4-osobowy Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, wc, tv i radio. * Vitanová 159, Vitanová ( Oferta: ź 3 pokoje 3-osobowe ź 1 pokój 2-osobowy Pensjonat Sabinka Każdy pokój posiada oddzielną kabinę prysznicową, wc i umywalkę * ul. Školská 325, Vitanová ( Oferta: Pensjonat Borky ź zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych ź pokoje z wc i prysznicem ź świetlica (bilard, pingpong) Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, wc, tv i radio. * Vitanová 371, Vitanová (

19 Oferta: Zakwaterowanie prywatne Veronika ź pokoje 2, 3 i 4 osobowe (łącznie 34 miejsc) ź 3 pokoje w wolnostojącym domu ź wc, kuchnia z lodówką, jadalnia z kominkiem * Vitanová 337, Vitanová ( Oferta: Hata ONDRIK ź 4 pokoje 4-osobowe ź wc, tv w każdym pokoju ź możliwość wypożyczenia nart (blisko wyciągu narciarskiego) * Vitanová 343, Liesek ( Oferta: Hotel ORAVA ź 1 pokój przystosowany dla niepełnosprawnych ź 18 pokoi 2-osobowych ź 4 apartamenty ź 4 półapartamenty * Vitanová 439, Liesek ( ,

20 Egzemplarz bezpłatny

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY :

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY : BUKOWINA TATRZAŃSKA Bukowina Tatrzańska to piękna podhalańska miejscowość w województwie małopolskim,leżąca na wschód od Zakopanego,blisko granicy ze Słowacją. Z Bukowiny położonej na wysokości 860 do

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie)

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Symbol oferty: 682/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Czechy Karkonosze - Czechy Janskie

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury publikacji prezentującej gminę Zakrzówek. Naszym potencjałem są żyzne gleby oraz położenie

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry

zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry zał. nr 1 do Uchwały Nr 3 XVI Kongresu Związku Euroregion Tatry Wykaz projektów przygotowanych przez członków Euroregionu Tatry do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH

ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE GÓRALE ZAGÓRZAŃSCY KULTYWOWANIE TRADYCJI TEJ GRUPY ETNICZNEJ W MSZANIE DOLNEJ, KSIĄŻKA KULTURA LUDOWA GÓRALI ZAGÓRZAŃSKICH ZASOBY KULTUROWE MIASTO I KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA ZASOBY

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE. LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA

INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE. LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NAWIERZCHNIA LP ODCINEK DŁUG OŚĆ ( km ) 1 Kołobrzeg Zieleniewo 2 Zieleniewo Rościęcino INTERESUJACE OBIEKTY KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE 5,3 Koszaliński Pas Nadmorski atrakcje związanez letnim wypoczynkiem latarnia morska

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY

OFERTA TURYSTYCZNA GMINY GMINA ZBLEWO OFERTA TURYSTYCZNA GMINY ZBLEWO RODZAJ GMINY: Gmina Wiejska ADRES Urzędu Gminy: ul. Główna 40 83-210 Zblewo KONTAKT: Telefon +48585884381 +48585884567 Faks +48585884569 e-mail: gmina@zblewo.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

w Gminie Jabłonka w 2007 roku Konkurs na Najlepszy Obiekt Turystyczny

w Gminie Jabłonka w 2007 roku Konkurs na Najlepszy Obiekt Turystyczny w Gminie Jabłonka w 2007 roku Konkurs na Najlepszy Obiekt Turystyczny Laureaci Konkursu na najlepszy obiekt turystyczny w Gminie Jabłonka w roku 2007 Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jabłonka

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy JODŁOWNIK

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy JODŁOWNIK Plan Rozwoju Lokalnego Gminy JODŁOWNIK Na lata 2007-2013 Opracowanie zawiera WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JODŁOWNIK na lata 2007-2013 1 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Obszar i

Bardziej szczegółowo

Przykładowe treści projektu- Strona Ścieżki kulinarne.

Przykładowe treści projektu- Strona Ścieżki kulinarne. Załącznik H do specyfikacji. Przykładowe treści projektu- Strona Ścieżki kulinarne. Przykładowa ścieżka kulinarna: Ścieżka 3: ZUPY Przykładowy opis ścieżki: Ścieżka Zupy prezentuje potrawy znane w danej

Bardziej szczegółowo

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Posesja usytuowana w malowniczej okolicy. Do dyspozycji gości 5 pokoi z łazienkami. W pobliżu tarasy rowerowe. Gospodyni

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

Trasy narciarstwa biegowego

Trasy narciarstwa biegowego Środa, 7 stycznia 2015 Trasy narciarstwa biegowego Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne Trasy te łączą okolice Góry Parkowej, z malowniczą miejscowością agroturystyczną, jaką jest Tylicz. Obecnie trasy posiadają

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA ŚNIEGU Kaprun u stóp LODOWCA 2012/2013

GWARANCJA ŚNIEGU Kaprun u stóp LODOWCA 2012/2013 Wyjazdy szkoleniowe Fun University Rafał Majcherczyk 502279491 rafal.majcherczy@o2.pl Mariusz Kleczar 698653286 mariusz.kleczar@o2.pl GWARANCJA ŚNIEGU Kaprun u stóp LODOWCA 2012/2013 Rejony narciarskie

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3

Ry R bn b o o wcz c o z r o aj a 3 1 2 Rybno wczoraj 3 Rys historyczny miejscowości Historia Rybna sięga czasów średniowiecza. Najstarsze wzmianki o jego istnieniu sięgają 1378 roku. Wtedy po raz pierwszy w dokumencie biskupa płockiego

Bardziej szczegółowo

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905

NA SPRZEDAŻ. KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 NA SPRZEDAŻ KONTAKT: info@bialalesniczowka.pl, +48 504 704 777 LEŚNA REZYDENCJA CESARZA WILHELMA II AD 1905 82-340 Tolkmicko, Kadyny, Biała Leśniczówka 28 Biała Leśniczówka została zbudowana w 1905 roku

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia Gmina Przeciszów 1 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy Stawy Przeciszów Nowińczyk położenie: N50 00 29.2 E19 24 17.1 Dolina Dolnej Skawy Powierzchnia : 7081.7 ha Kod obszaru : PLB120005 Forma ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE

Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Jaworowy Dwór HOTEL - SPA - KONFE RENCJE Historyczny obiekt Dwór został zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w klasycznym stylu szlacheckich dworków polskich przez rodzinę Jaworskich, pieczętującą

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Podróżnik zaprasza. Poznajemy Czechy. Spacer Ścieżką w obłokach Kraliky sanktuarium na Hornej Górze zamek w Międzylesiu

Podróżnik zaprasza. Poznajemy Czechy. Spacer Ścieżką w obłokach Kraliky sanktuarium na Hornej Górze zamek w Międzylesiu Podróżnik zaprasza Poznajemy Czechy Spacer Ścieżką w obłokach Kraliky sanktuarium na Hornej Górze zamek w Międzylesiu TERMIN: 13 sierpień 2016, sobota WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce.

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Ogród botaniczny to urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota i poniedziałek).

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota i poniedziałek). Plan wędrówek XXI Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Akademików i Wędrowników Diablak W ramach zlotu przewidzieliśmy dla was wędrówki górskie i nie tylko. Nowy Targ leży na Podhalu, z którego blisko jest do

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz.

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. Na końcu Cetyni znajduje się kapliczka z figurą Serca BoŜego. Za Cetynią jest stara

Bardziej szczegółowo

DATA WYCIECZKA GODZ CENA

DATA WYCIECZKA GODZ CENA 22.08.2015 22.08.2015 22.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 SŁOWACJA - STARA LUBOWNIA (ZAMEK) - WYŻNE RUŻBACHY ( KRATER ) Zwiedzanie Zamku w Starej Lubovni (siedziba polskich starostów ponad 350 lat), Spacer

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Pensjonat BIAŁY POTOK (Zakopane) Symbol oferty: 908/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska Zakopane Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Kresowa Osada w Baszni Dolnej PIRWSZA WIOSKA TMATYZNA NA PODKARPAIU Kresowa Osada w Baszni Dolnej Na smakoszy galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka z kolei dawna karczma wiejska, w której posmakować można Kresowego Jadła. W

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

Turystyka uzdrowiskowa Wapienne i Wysowa Zdrój

Turystyka uzdrowiskowa Wapienne i Wysowa Zdrój Wtorek, 14 czerwca 2016 Karpackie uzdrowiska Turystyka uzdrowiskowa Wapienne i Wysowa Zdrój Piękno i bogactwo Ziemi Gorlickiej opisywali u progu XIX wieku Stanisław Staszic i Wincenty Pol. Odbywali oni

Bardziej szczegółowo

Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza

Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza Strona1 Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza Willa Astoria to fantastyczne miejsce do wypoczynku i pracy twórczej w stolicy Tatr Zakopanem. Cisza, spokój, wyśmienite położenie, domowa atmosfera

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja

Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja Gmina Zebrzydowice sport i rekreacja Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kaczycach 1 Witajcie w naszej gminie Zebrzydowice to gmina położona w południowej, cieszyńskiej części województwa śląskiego, nad

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZDROJE, GMINA CEKCYN NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZDROJE, GMINA CEKCYN NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XII/119/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 marca 2016 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZDROJE, GMINA CEKCYN NA LATA 2016 2025 1 Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina WILLA JÓZEFINA, dawniej Hotel Josephinenhütte, wybudowano pod koniec XIX wieku, a rozbudowano w 1911r. Po gruntownym remoncie (z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury Środowisko informacji konferencja 1-2 października 2014 r., Centrum Nauki Kopernik, Warszawa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - - o potencjale natury w instytucji kultury Piotr Szpanowski Zastępca

Bardziej szczegółowo

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA OFERTA SPECJALNA dla klientów Kristensen Group waż na do dnia 23.09.2007 r DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA APARTAMENTY BUKOWA GÓRA 40 LAT DOŚ WIADCZENIA DEWELOPERSKIEGO 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula

Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula Opracowali: Weronika Krajewska Rafał Pijanowski Grzegorz Machula Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich leży na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie trzech gmin: Lubawa, Grunwald, Ostróda. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

00 do do codziennie od 7. Baseny zewnętrzne: codziennie od 10. basen-ustrzyki.pl. Zespół Basenów DELFIN

00 do do codziennie od 7. Baseny zewnętrzne: codziennie od 10. basen-ustrzyki.pl. Zespół Basenów DELFIN Zespół Basenów DELFIN 1.02.2016 ZESPÓŁ BASENÓW DELFIN UL. GOMBROWICZA 49 38-700 USTRZYKI DOLNE tel. (13) 461-31-86 tel./fax 461-45-51 e-mail: //[CDATA replemail('delfin','ustrzyki-dolne.pl'); //]] Kliknij

Bardziej szczegółowo

Tatra ski & fun [Słowacja/Zakopane]

Tatra ski & fun [Słowacja/Zakopane] Tatra ski & fun [Słowacja/Zakopane] 14 18 stycznia 2015 TATRALANDIA Największy całoroczny kompleks wodny. Znajduje się w regionie Liptów, który słynie z licznych zabytków, charakterystycznej kultury ludowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera: } transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej 3 zł/os, parking 100zł/tydzień.

{\b Cena nie zawiera: } transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej 3 zł/os, parking 100zł/tydzień. Park Hotel**** KUR & SPA BUCZYŃSKI (Świeradów Zdrój) Symbol oferty: 650/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Polska Dolny Śląsk Świeradów-Zdrój Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Sianożętach (powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie) Charakterystyka położenia Sianożęty

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA

MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA Opracowała Dorota Wolińska Obszar Między Wieprzem a Bugiem to trzy powiaty na terenie których występują parki krajobrazowe: Nadwieprzański,

Bardziej szczegółowo

Jemielnica Europejska gmina ze śląską duszą turystyczna alternatywa dla znudzonych miastem

Jemielnica Europejska gmina ze śląską duszą turystyczna alternatywa dla znudzonych miastem Jemielnica Europejska gmina ze śląską duszą turystyczna alternatywa dla znudzonych miastem Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA położenie Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

OFERTA TECHNICZNO PRZESTRZENNA BUDOWY I ETAPU ZDROJOWISKA CZESZEWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM TOWARZYSTWO WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH I WALORÓW NATURALNYCH ZIEMI CZESZEWSKIEJ Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000067804 Czeszewo, ul. Szkolna 29, 62-322 Orzechowo, tel. (61) 437-70-65 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie. Dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Sympatyków.

BIULETYN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie. Dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Sympatyków. BIULETYN SZKOLNY Szkoły Podstawowej nr 53 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie. Dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Sympatyków. Nr 1 Rok szkolny 2015/2016 Spis treści: Słowo od Dyrektora Szkoły. Działalność

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012

Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012 Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012 22-24 czerwca 2012 r. Weekend za pół ceny wykaz na www.odkryjbeskidwyspowy.pl 22-24 czerwca 2012 r. IV Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą 2012 organizator

Bardziej szczegółowo

Plan wycieczek / zajęć praktycznych w ramach Modułu II (Zajęcia praktyczne) projekt Przewodników Turystyczny Terenowych po Województwie Opolskim II

Plan wycieczek / zajęć praktycznych w ramach Modułu II (Zajęcia praktyczne) projekt Przewodników Turystyczny Terenowych po Województwie Opolskim II Plan wycieczek / zajęć praktycznych w ramach Modułu II (Zajęcia praktyczne) projekt Przewodników Turystyczny Terenowych po Województwie Opolskim II Grupa A trener grupy Jerzy Chmiel Grupa B trener grupy

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

! INNOWACYJNY EVENT W GÓRACH SOWICH NA TRIKKU!

! INNOWACYJNY EVENT W GÓRACH SOWICH NA TRIKKU! ! INNOWACYJNY EVENT W GÓRACH SOWICH NA TRIKKU! Czas trwania imprezy od 2 do 5 dni. Dużo nowości czeka waszą firmę podczas tej imprezy. Zacznijmy od regionu, wybraliśmy mało zadeptane, ale bardzo piękne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 6070 UCHWAŁA NR XXVI/137/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 października 2012 r.

Kraków, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 6070 UCHWAŁA NR XXVI/137/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 listopada 202 r. Poz. 6070 UCHWAŁA NR XXVI/37/202 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 26 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na okręgi

Bardziej szczegółowo

Włoskie Dolomity Vermiglio

Włoskie Dolomity Vermiglio Jak skutecznie motywować pracowników Włoskie Dolomity Vermiglio nieopodal masywu Ademello-Presanella dolina Val di Sole Termin szkolenia: 05 13.12.2014 Miejsce pobytu: Vermiglio wznosi się na zboczach

Bardziej szczegółowo