Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016"

Transkrypt

1 Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 INŻYNIERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Lp. Kierunek Specjalność Temat pracy dyplomowej Opiekun pracy 1. Inżynieria Uwarunkowania środowiska abiotycznego dla rozwoju przestrzennego gminy. dr hab. inż. Mariusz (gmina do ustalenia) 2. Inżynieria dr hab. inż. Mariusz Zarządzanie kosztami środowiskowymi na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. 3. Inżynieria Analiza przestrzenna zmian środowiska gminy Czarna po realizacji autostrady A4. dr inż Slávka Gałaś 4. Inżynieria Porealizacyjna ocena wpływu na środowisko Hotelu Arłamów w Górach Turnickich. dr inż Andrzej Gałaś 5. Inżynieria Ocena wpływu na środowisko samochodowego Rajdu Arłamów w Górach Turnickich. dr inż. Andrzej Gałaś 6. Inżynieria Analiza przestrzenna zmian środowiska na terenie projektowanego obszaru chronionego Kanionu Colca w Peru. dr inż. Andrzej Gałaś 7. Inżynieria Potencjał węglowodorowy utworów miocenu w KWK Pniówek i wpływ na zagrożenie prof. dr hab. inż. Maciej gazowe. 8. Geneza, wydobycie i emisja do atmosfery gazu ziemnego z utworów fliszowych wybranych Inżynieria prof. dr hab. inż. Maciej złóż we wschodniej części Karpat zewnętrznych między Sanokiem a granicą polskoukraińską. 9. Inżynieria Geneza, wydobycie i emisja do atmosfery gazu ziemnego z utworów fliszowych wybranych prof. dr hab. inż. Maciej złóż w środkowej części Karpat zewnętrznych między Gorlicami i Krosnem. 10. Inżynieria Geneza, wydobycie i emisja do atmosfery gazu ziemnego z utworów fliszowych wybranych prof. dr hab. inż. Maciej złóż w środkowej części Karpat zewnętrznych między Krosnem a Sanokiem. 11. Inżynieria Określenie typu oraz środowiska depozycji materii organicznej zdeponowanej w utworach syluru w wybranych profilach regionu bałtyckiego na podstawie badań biomarkerów. 12. Inżynieria Ocena skażenia gruntów jednopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych miasta Krakowa. 13. Inżynieria Identyfikacja wybranych zanieczyszczeń organicznych w rzekach przepływających w obrębie miasta Krakowa. 1

2 14. Inżynieria 15. Inżynieria 16. Inżynieria 17. Inżynieria 18. Inżynieria 19. Inżynieria 20. Inżynieria 21. Inżynieria 22. Inżynieria 23. Inżynieria 24. Inżynieria 25. Inżynieria 26. Inżynieria Określenie stopnia przeobrażenia termicznego materii organicznej obecnej w łupkach menilitowych w wybranych rejonach jednostki śląskiej w aspekcie występowania gazu niekonwencjonalnego. Zagrożenia środowiskowe w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wybrane aspekty. Zagrożenia środowiskowe w eksploatacji złóż węgla kamiennego przykłady z obszaru GZW. Zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji krakowskiej stan aktualny i sposoby ograniczenia. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych w województwie małopolskim stan aktualny i sposoby przeciwdziałania. Materia organiczna w wybranych rejonach Kopalni Rudna (KGHM PM S.A.) jako narzędzie racjonalnej gospodarki złożem rud miedzi. Materia organiczna w wybranych rejonach Kopalni Polkowice-Sieroszowice (KGHM PM S.A.) jako narzędzie racjonalnej gospodarki złożem rud miedzi. Identyfikacja wybranych zanieczyszczeń organicznych w sąsiedztwie terenów przemysłowych w Dębicy. Optymalizacja metody Multi Heating Rates analizatora Rock-Eval 6 do oznaczania zanieczyszczeń gruntu ropopochodnymi. Analiza stanu wód w województwie małopolskim na przestrzeni ostatniej dekady i wdrażane programy naprawcze. Utwory karbonu strefy wielkopolsko-śląskiej dla rejonu Paproci w aspekcie zrównoważonego rozwoju energetycznego. Utwory karbonu strefy wielkopolsko-śląskiej dla rejonu Sicin w aspekcie zrównoważonego rozwoju energetycznego. Utwory karbonu strefy wielkopolsko-śląskiej dla rejonu Marcinki w aspekcie zrównoważonego rozwoju energetycznego. 2

3 Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA Lp. Kierunek Specjalność Temat pracy dyplomowej Opiekun pracy 1. Budowa rejonu Soliny. dr inż. Ireneusz Felisiak 2. Uwarunkowania strukturalne ruchów masowych i rzeźby Siwego Wierchu (Tatry Zachodnie Słowackie). dr inż. Ireneusz Felisiak 3. Budowa południowo-wschodniej krawędzi niecki miechowskiej. dr Agata Jurkowska 4. Analiza miąższości utworów wyższej kredy górnej niecki miechowskiej na podstawie analizy kart rdzeni wiertniczych. dr Agata Jurkowska 5. Charakterystyka petrograficzna i występowanie w okolicach Krakowa kantońskokampańskich szarych margli. dr Agata Jurkowska 6. Waloryzacja odsłonięć geologicznych w gminie Czernichów. 7. Mapa geośrodowiskowa gminy... (gmina do ustalenia ze studentem) 8. Mapa geośrodowiskowa gminy... (gmina do ustalenia ze studentem) 9. Mapa geośrodowiskowa gminy... (gmina do ustalenia ze studentem) 10. Rozwój procesów naftowych w utworach mezozoiku w rejonie Tarnowa. 11. Charakterystyka macierzystości utworów jury środkowej i rozwój procesów naftowych w wybranych obszarach centralnej części Niżu Polskiego Charakterystyka macierzystości utworów jury górnej i rozwój procesów naftowych w wybranych obszarach centralnej części Niżu Polskiego. Mapa Geośrodowiskowa Arkusz Krzeszowice w skali 1: wraz z objaśnieniami. dr hab. inż. Marcin Krajewski 3

4 14. Mapa Geośrodowiskowa Arkusz Kraków-Borek Fałęcki w skali 1: wraz z objaśnieniami. dr hab. inż. Marcin Krajewski 15. Mapa geośrodowiskowa w skali 1:10000 arkusz Tenczynek. 16. Mapa geośrodowiskowa w skali 1:10000 arkusz Nowa Góra. 17. Mapa geośrodowiskowa w skali 1:10000 arkusz Kraków-Kostrze. 18. Mapa geośrodowiskowa w skali 1:10000 arkusz Kryspinów. 19. Sylifikacja utworów górnego oksfordu w rejonie Kostrza-Bodzowa. prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 20. Utwory jury środkowej w rejonie wzgórza Zamczysko koło Dubia. prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 21. Wykształcenie utworów górnej jury w rejonie Żar koło Krzeszowic. prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 22. Budowa i rozwój osuwisk w Beskidzie Wyspowym (Zalesie). 23. Budowa i rozwój osuwisk w Beskidzie Wyspowym (Zasadne). 24. Budowa i rozwój osuwisk w Beskidzie Wyspowym (Młyńczyska). 25. Osady rzeczne i ewolucja doliny Skawy. 26. Osady rzeczne i ewolucja doliny Raby. 27. Mapa geośrodowiskowa w skali 1: powiatu (do uzgodnienia) 28. Wpływ budowy geologicznej na rzeźbę krawędzi Rowu Krzeszowickiego pomiędzy Krzeszowicami a Zabierzowem. 29. Geozagrożenia pozakarpackiej części powiatu tarnowskiego. 30. Geologiczne uwarunkowania rzeźby obszaru między Buskiem Zdrój a Wiślicą. 4

5 31. Wydmy południowo-wschodniej części Wysoczyzny Tarnowskiej - występowanie, rzeźba, budowa. 32. Kartowanie i sporządzenie mapy geologicznej 1: rejonu Tyrawy Solnej - Mrzygłodu (jednostka skolska, wsch. część polskich Karpat zewnętrznych) oraz szczegółowego profilu dokumentującego wybrany ciąg odsłonięć. dr hab. inż. Marek Wendorff (kartowany będzie obszar występowania różnorodnych litologii warstw menilitowych) Kartowanie i sporządzenie mapy geologicznej 1: rejonu Birczy-Leszczawy (jednostka skolska, wsch. część polskich Karpat zewnętrznych) oraz szczegółowego profilu dokumentującego wybrany ciąg odsłonięć. (kartowany będzie obszar występowania różnorodnych litologii warstw menilitowych) Kartowanie i sporządzenie mapy geologicznej 1: rejonu Krępaka (jednostka skolska, wsch. część polskich Karpat zewnętrznych) oraz szczegółowego profilu dokumentującego wybrany ciąg odsłonięć. (kartowany będzie obszar występowania różnorodnych litologii warstw menilitowych) Dwuwymiarowy model geologiczno-naftowy w utworach karbonu Pomorza Zachodniego między Miastkiem a Czaplinkiem. Dwuwymiarowy model geologiczno-naftowy w utworach karbonu Pomorza Zachodniego w okolicy Gorzysławia. Rzeźba glacjalna Doliny Waksmundzkiej, Tatry Wysokie. Wykształcenie i geneza osadów czwartorzędowych w Dolinie Olczyskiej, Tatry Zachodnie. Zastosowanie młotka Schmidta w datowaniu moren w Dolinie Pańszczycy, Tatry Wysokie. dr hab. inż. Marek Wendorff dr hab. inż. Marek Wendorff dr inż. Jerzy Zasadni dr inż. Jerzy Zasadni dr inż. Jerzy Zasadni 5

6 Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Tematy prac magisterskich zgłoszonych do realizacji w roku akademickim 2015/2016 Lp. Kierunek Specjalność Temat Opiekun pracy i geologia i geologia i geologia Ochrona Ochrona Geologia górnicza Geologia górnicza Geologia i prospekcja złóż Ocena Stanu Ocena Stanu Zarządzanie eksploatacją złoża z wykorzystaniem modelu gry z niekompletną informacją. (praca może być realizowana zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym dla konkretnego obiektu) Efektywność stosowania instrumentów zabezpieczających typu hedge w ostatniej dekadzie na przykładzie notowań Londyńskiej Giełdy Metali (LME). Wartość informacji geologicznej czyli ile winno kosztować dodatkowe rozpoznanie parametrów złoża. Ocena stanu abiotycznych elementów środowiska gminy Rymanów. Ocena stanu abiotycznych elementów środowiska miasta i gminy Sanok. dr inż. Mariusz dr inż. Mariusz dr inż. Mariusz 6

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PABIANICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 Pabianice, wrzesień 2012 rok SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 1 1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 dr inż. Monika Wierzbińska Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie wybranego obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 ZESPÓŁ AUTORSKI: DR MICHAŁ ROMAŃCZYK MGR RENATA BULA MGR

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W O J E W Ó D Z T W O M A Ł O P O L S K I E 2 0 1 0 Kraków 2010 Opracował zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU

DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowano w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, czerwiec 2013 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA ŁOGOWA. tudium. uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. str.1

ZARZĄD MIASTA ŁOGOWA. tudium. uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. str.1 ZARZĄD MIASTA ŁOGOWA tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania str.1 Spis treści: CZĘŚĆ OPISOWA Rozdz. I CZĘŚĆ INFORMACYJNA...str 6 1. Informacje formalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU

III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU REKULTYWACJI OBSZARÓW ZDEWASTOWANYCH DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI Przekształcenia powierzchni ziemi w województwie śląskim związane są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek RUDA ŚLĄSKA Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek INFORMACJE OGÓLNE Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym w centralnej części województwa śląskiego. Od stycznia 1999 r. miasto

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy

1. WPROWADZENIE. 1.1. Cel opracowania. 1.2. Zakres prognozy SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Cel opracowania... 1 1.2. Zakres prognozy... 1 1.3. Wykorzystane akty prawne i opracowania... 2 1.4. Zakres wykonywanych prac... 5 1.5. Położenie obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r.

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r. 1 CZĘŚĆ A... 4 WSTĘP... 4 1.WPROWADZENIE.... 5 2. PODSTAWA PRAWNA.... 15 3. CELE STUDIUM... 16 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY.... 18 CZĘŚĆ B.UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO... 20 DZIAŁ I.UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3542 Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ ROLA POLSKI W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ EUROPA BEZPIECZNA I KONKURENCYJNA REALISTYCZNY CEL CZY NIEOSIĄGALNE MARZENIE? PERSPEKTYWA BIZNESU SOPOT 1-3 PAŹDZIERNIKA 2014 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo