OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE"

Transkrypt

1 OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Przedstawione kwalifikacje zawodowe oraz program szkoleniowy mogą być dobierane w zależności od potrzeb osoby szkolonej. Program kursu może być tak zmodyfikowany, aby odpowiadał określonym warunkom produkcyjnym stawianym przez pracodawcę. Koszt szkolenia będzie ustalany w drodze negocjacji. Ogólne cele szkolenia. Program szkolenia w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie adresowany jest do osób, które przygotowują się do obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie: przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń, podstaw technologii skrawania, identyfikacji dokumentacji technicznej i technologicznej, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego CAD/CAM, przygotowania dokumentacji w programie CAD/CAM, projektowania procesu technologicznego oraz parametrów obróbki skrawaniem, programowania obrabiarek CNC, obsługi obrabiarek CNC. Oczekiwane rezultaty: Szkolenie przyczyni się do nabycia podstawowych umiejętności z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie w wyniku których absolwent kursu nabędzie następujące kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu: czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn, uchwytów, przyrządów obróbkowych, narzędzi skrawających oraz narzędzi i przyrządów pomiarowych. dobieranie i ustawianie parametrów obróbki prostych detali, uruchamianie, obsługiwanie oraz nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie dobieranie - na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarek - oprawek, uchwytów oraz innych pomocy warsztatowych do realizacji procesu technologicznego na obrabiarkach sterowanych numerycznie. eliminowanie podstawowych błędów obróbki oraz stosowanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu. mocowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie - wprowadzanie danych do sterownika. mocowanie obrabianego przedmiotu na obrabiarkach sterowanych numerycznie - ustawianie przesunięcia punktu zerowego. opracowywanie programów obróbki oraz modyfikacja programów istniejących na potrzeby obróbki prostych detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. przeprowadzanie operacji kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli ostatecznej wyrobu - ponoszenie odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy. przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. w celu uniknięcia wypadku podczas obsługiwania maszyn i urządzeń, ze szczególnym

2 uwzględnieniem stosowania zasad BHP podczas czynności ustawczych oraz podczas trwania procesu obróbki. kontrolowanie sprawności obrabiarek, analizowanie dokumentacji techniczno- -technologicznej, przygotowywanie narzędzi, uchwytów i przyrządów do obróbki detalu. szacowanie, kalkulowanie i obliczanie kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki. testowanie programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie. udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy. wczytywanie i weryfikowanie programów obróbki w sterowniku obrabiarki. wprowadzanie innowacji na stanowisku pracy. wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem - toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. prostych detali, z wykorzystaniem zadanego programu. wykonywanie szkiców prostych detali oraz określanie kolejności operacji i zabiegów procesów technologicznych dotyczących obrabianych przedmiotów wykorzystywanie informacji przedstawionych w formie rysunków, schematów, tabel, wykresów oraz dokumentacji techniczno-technologicznej do opracowania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych. wykorzystywanie informacji zawartych w poradnikach branżowych, normach technicznych (PN i ISO), a także w literaturze fachowej lub w postaci zapisu elektronicznego. stosowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz aparatury kontrolnopomiarowej do sprawdzania dokładności wymiarowo-kształtowej i jakości obróbki obrabianych detali. Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji: Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216), potwierdzające przyuczenie do zawodu na poziomie podstawowym oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 2 cytowanego rozporządzenia) z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Wykaz Jednostek Szkoleniowych modułowego programu nauczania Plan realizacji szkolenia został opracowany na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności MGPiPS kod zawodu: dla zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Zakres pracy: Operator i programista obrabiarek sterowanych numerycznie, w obszarze zawodowym: Obsługa maszyn i urządzeń. ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe zagrożenia dla zdrowia i życia występujące na stanowisku roboczym oraz zasady udzielania pomocy przedlekarskiej przepisy BHP podczas obsługi obrabiarek CNC obsługa systemu operacyjnego Windows zarządzanie danymi w komputerze obsługa edytora tekstu np. Word xx

3 obsługa arkusza kalkulacyjnego np. Excel zasady segregacji odpadów poprodukcyjnych gospodarka płynami i smarami eksploatacyjnymi oraz ich wpływ na środowisko naturalne materiały eksploatacyjne stosowane w obrabiarkach sterowanych numerycznie zasady konserwacji obrabiarek sterowanych numerycznie materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem ogólne zasady procesu obróbki skrawaniem dobór parametrów technologicznych kontrola stanu zużycia narzędzi skrawających analiza dokumentacji technicznej analiza procesu technologicznego dobór oprzyrządowania technologicznego analiza struktury programu i bloku dla toczenia punkty odniesienia tokarki CNC programowanie przesunięcia bazy przedmiotu toczonego programowanie danych dotyczących narzędzia skrawającego programowanie drogi przejścia narzędzia wprowadzanie korekt do programu toczenia sprawdzenie przygotowania tokarki CNC do pracy identyfikacja elementów pulpitu sterownika tokarki CNC wybór trybu pracy sterownika tokarki uruchomienie i zatrzymanie tokarki sterowanej numerycznie zarządzanie programami obróbki skrawaniem na tokarkach CNC uruchomienie programu obróbki na tokarce sterowanej numerycznie procedura zatrzymania tokarki CNC po wykonaniu obróbki organizacja stanowiska pomiarowego i konserwacja narzędzi pomiarowych kontrola przedmiotu obrabianego i analiza wyników pomiarów WARUNKI ERGONOMICZNE ORAZ OPIS POSIADANEGO SPRZĘTU I URZĄDZEŃ DLA UCZESTNIKÓW KURSU Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Warsztacie Mechanicznym Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Hallera 6. Obiekt znajduje się w odległości ok. 100 m od przystanku tramwajowego (linia 9) i autobusowego, usytuowanego obok bramy głównej huty Pokój. Wejście do Warsztatu Mechanicznego nie stwarza barier architektonicznych. Warsztat wyposażony jest w krzesła, stoły i sprzęt technodydaktyczny z aktualnymi Atestami. Zakupów dokonywano po roku Część socjalna jest w stanie bardzo dobrym, kapitalnego remontu dokonano w III kwartale 2003 roku. Pomieszczenia wykorzystywane do zajęć: sala wykładowa na 30 miejsc wyposażona w krzesła, stoły i sprzęt technodydaktyczny z aktualnymi Atestami. Zakupów dokonywano po roku pracownia komputerowa do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z 12 kompletnymi stanowiskami wyposażonymi w program MTS, dział obrabiarek sterowanych numerycznie Warsztatu Mechanicznego CKP, dział tokarek konwencjonalnych Warsztatu Mechanicznego CKP, dział maszyn różnych Warsztatu Mechanicznego CKP.

4 Wyposażenie w sprzęt ilość i rodzaj: 12 kompletnych stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie MTS umożliwiające naukę programowania obrabiarek w systemie SINUMERIC lub FANUC na każdej obrabiarce, centrum obróbcze CNC Harnaś ze sterowaniem FANUC, tokarka TUG 40 MN ze sterowaniem SINUMERIC 810, frezarka FYN 50 ze sterowaniem H 646 CNC, 11 tokarek konwencjonalnych różnych producentów, 7 frezarek (poziome i pionowe), 3 szlifierki narzędziowe, dłutownica, ostrzałki do narzędzi, wyposażenie Warsztatu Mechanicznego, narzędzia pomiarowe (w tym suwmiarki i mikrometry elektroniczne, narzędzia skrawające firmy SANDVIC, MITSUBISHI, ISKAR. Materiały dydaktyczne udostępniane słuchaczom wyżej wymienionego kursu: komputery, program MTS, projektor multimedialny, telewizor, magnetowid, rzutnik pisma, plansze, tablice poglądowe etc. Materiały dydaktyczne, które uczestnicy kursu otrzymują na własność: instrukcje obsługi obrabiarek, katalogi narzędzi, materiały dydaktyczne MTS. ubranie robocze (spodnie typu ogrodniczki z logo CKP, koszula flanelowa, czapka, obuwie robocze*), środki ochrony indywidualnej (okulary przeciwodpryskowe, rękawice ochronne*), środki czystości (ręcznik mydło, pasta bhp*). * - w zależności od życzenia zleceniodawcy. Opis zaplecza socjalnego, z którego uczestnicy kursu mogą korzystać: szatnie toalety umywalnia sklepik oraz automaty do napojów i słodyczy zaplecze kuchenne, możliwość przygotowania dowolnych posiłków (dwa własne warsztaty gastrono0miczne).

5 BAZA DYDAKTYCZNA Warsztat Mechaniczny Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej posiada następujące pracownie i działy do nauki operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie: pracownia komputerowa do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z 12 kompletnymi stanowiskami wyposażonymi w program MTS, dział obrabiarek sterowanych numerycznie, dział tokarek konwencjonalnych, dział maszyn różnych.

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Piotr Programowski CEL ZAWODOWY KLUCZOWE KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Piotr Programowski CEL ZAWODOWY KLUCZOWE KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Piotr Programowski data urodzenia: 07.07.1984 r. adres: ul. Maszynowa 79/8, 45-061 Warszawa telefon: 765434567 e-mail: piotr.programowski84@o2.pl CEL ZAWODOWY Rozwój kwalifikacji zawodowych w kierunku

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro.

O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Szczecin, dn. 29.01.2015r. O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania o zamówienie o wartości do 30 000 euro. Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: OPTYK OKULAROWY - 325301- CZELADNIK OPTYK OKULAROWY Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo