Danfoss Hexact: (Wersja 1.4.a)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danfoss Hexact: (Wersja 1.4.a)"

Transkrypt

1 Danfoss Hexact: Podręcznik użytkownika (Wersja 1.4.a) Wszelkie pytania lub komentarze można kierować do: Danfoss HEX Chiny (Hangzhou) R & D Center District Energy Tel: Czerwiec, 2012

2 Spis treści 1. INSTALACJA I REJESTRACJA DANFOSS HEXACT Minimalne wymagania systemowe PC Instalacja Rejestracja PRZEGLĄD DANFOSS HEXACT TRYB OBLICZEŃ - KONFIGURACJA TRYB OLICZEŃ - SPRAWDZENIE TRYB OBLICZEŃ - SYMULACJA PLIK USTAWIENIA OKNO POMOC NOWY OTWÓRZ ZAPISZ ZAPISYWANIE W PROGRAMIE EXCEL WYDRUK JEDNOSTKI MIAR ZAPASY MAGAZYNOWE MULTI OBLICZENIA OBLICZENIA SPADKÓW CIŚNIENIA EDYTOR CZYNNIKA WALUTA I KURS WYMIANY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA OSTRZEŻENIA KOMUNIKAT BŁĘDU LUB BRAK ROZWIĄZANIA... 17

3 RYSUNKI Rysunek 1 Komunikat dla rejestracji... 4 Rysunek 2 Generowanie kodu rejestracji... 4 Rysunek 3 Nowa aplikacja... 5 Rysunek 4 Dane wejściowe i wyjściowe dla obliczeń parownika... 6 Rysunek 5 Dane wejściowe i wyjściowe dla obliczeń wymienników XB... 6 Rysunek 6 Okno zapasów magazynowych Rysunek 7 Okno Multi Obliczenia Rysunek 8 Komunikat w oknie Obliczenia Multi Rysunek 9 Okno obliczenia spadków ciśnienia Rysunek 10 Okno edytora czynnika Rysunek 11 Nowy / Edycja okna w Edytorze czynnika Rysunek 12 Ustawienia kursu wymiany walut... 16

4 1. INSTALACJA I REJESTRACJA DANFOSS HEXACT 1.1 Minimalne wymagania systemowe PC Sprzęt PC 1,5 GHz Intel procesor lub równoważny (2,0 GHz lub zalecany szybszy) 1 GB pamięci RAM (2 GB lub zalecane więcej) 20 MB dostępnych na dysku twardym Przetestowane systemy operacyjne: Windows XP (z dodatkiem SP3) Win7 (32-bitowe) Win7 (64-bitowe) Dodatkowego oprogramowanie:.net framework 3.5 Microsoft Office 1.2 Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny do komputera. Pakiet instalacyjny składa się z dwóch plików: Danfoss Hexact(*.*.*).msi Jeżeli masz zainstalowany.net framework na danym komputerze, kliknij dwukrotnie plik "Danfoss Hexact(*.*.*).msi" dla szybkiej instalacji. Po zakończeniu instalacji skrót programu Hexact pojawi się na pulpicie. 1.3 Rejestracja Po pierwszym uruchomieniu Hexact, pojawi się komunikat o błędzie (Rysunek 1). Rysunek 1 Komunikat dla rejestracji Następnie, automatycznie pojawi się okno rejestracji (Rysunek 2). Rysunek 2 Generowanie kodu rejestracji

5 Zarejestruj oprogramowanie na danfoss.com/hexact lub skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem Handlowym Danfoss. Po rejestracji dostarczony zostanie plik licencji "registry.ini". Skopiuj "registry.ini" do folderu instalacyjnego (np. folderem domyślnym instalacji jest plik C:\ Danfoss Hexact) i spróbuj ponownie uruchomić Hexact. Jeśli nadal nie można otworzyć oprogramowania, uruchom ponownie komputer lub skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej. Należy zauważyć, że istnieją trzy kody rejestracyjne z różnym ostatnim numerem dla jednego komputera. 2. PRZEGLĄD DANFOSS HEXACT Podczas uruchomienia Hexact, okno "Nowa aplikacja" pojawi się automatycznie. Okno to zawiera wszystkie dostępne aplikacje (Rysunek 3). W oknie tym można wybrać aplikacje, takie jak Pompa ciepła, Agregat chłodniczy, ogólne Chłodnictwo oraz wymienniki X-standard dla Ciepłownictwa. Dla każdej z aplikacji dostępne są różne funkcje Hexact, np.: Parownik, skraplacz itd., w aplikacji Pompa ciepła i Agregat chłodniczy; Jedna faza, Kaskada skraplaczy itd., w aplikacji ogólne Chłodnictwo XB, XG w aplikacji wymienników X-Standard. Uwaga : 'Nowa aplikacja' będzie się różnić w zależności od uprawnień. Rysunek 3 Nowa aplikacja Weź jako przykład aplikację dla produktów chłodniczych i wybierz "Pompa ciepła" przycisk 'Parownik' (Rysunek 4). Pasek narzędzi znajduje się w lewym górnym rogu okna. Użytkownik może korzystać z funkcji takich jak "Nowy", "Otwórz", "Zapisz", "Zapisz w Excel", "Wydrukuj", "Jednostki", "Multi Obliczenia" itp. Dodatkowo również z funkcji "Edytor Czynnika", która jest dostępna tylko dla autoryzowanych użytkowników. W lewym dolnym rogu okna znajduje się komunikat, informujący o ilości dni pozostałych do czasu wygaśnięcia licencji Hexact. Czas ten jest uzależniony od poziomu dostępu i jest kontrolowany przez plik rejestru. Po lewej stronie okna znajduje się obszar danych wejściowych. Użytkownik może wybrać jedną z trzech trybów "Konfiguracja", "Sprawdzenie" i "Symulacja". Następnie wprowadzić parametry w puste komórki i nacisnąć przycisk "oblicz", aby wykonać obliczenie. Po prawej stronie okna nie pojawią się żadne dane wyjściowe dopóki nie przeprowadzono obliczenia. Ogólna informacja o wymiennikach ciepła jest przedstawiona w prawym górnym rogu a szczegóły wybranego wymiennika ciepła są wyświetlane w dolnej części okna.

6 Rysunek 4 Dane wejściowe i wyjściowe dla obliczeń parownika Rysunek 5 pokazuje okno produktów z zakresu ciepłownictwa, na przykład wymienniki "X-standard" "XB". Większość narzędzi jest taka sama, z wyjątkiem niektórych specjalnych narzędzi w aplikacji produktów chłodniczych. Rysunek 5 Dane wejściowe i wyjściowe dla obliczeń wymienników XB

7 3. TRYB OBLICZEŃ - KONFIGURACJA Tryb obliczeń - Konfiguracja pomaga użytkownikowi dobrać właściwe wymienniki ciepła dla danych parametrów wejściowych. Dane wejściowe: Typ wymiennika ciepła: MPHE i BPHE jest dostępny dla aplikacji chłodniczych, podczas gdy XB i XG dla aplikacji ciepłowniczych. Dla każdego typu użytkownik może wybrać dostępne wymienniki ciepła. Ograniczenie wymiarów zezwala użytkownikowi na zawężenie wyboru o limit wymiarów wymienników Maksymalna liczba wymienników w układzie równoległym/szeregowym zezwala użytkownikowi na zawężenie wyboru o limit liczby wymienników. Typ przepływu: przeciwprądowy lub współprądowy Czynnik: użytkownik może wybrać czynniki chłodnicze lub grzewcze. Faza i ciśnienie / Temperatura nasycenia jest dostępna dla specjalnych aplikacji Stężenie jest dostępne dla specjalnych czynników grzewczych Moc Zapas powierzchni jest dolną granicą limitu obliczanej powierzchni wymiany ciepła Współczynnik oporu cieplnego jest oporem ciepła, który może kompensować zapas powierzchni Masowe / Objętościowe natężenie przepływu Ilość stopni Maksymalne spadki ciśnienia po obu stronach są wymagane Dane specjalne dla parowniku / ekonomizera: Temperatura cieczy na zaworze rozprężnym / Stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu czynnika chłodniczego Temperatura parowania jest zdefiniowana jako temperatura parowania powrotu po stronie chłodniczej Czynnik chłodniczy przegrzany / stan na wyjściu służy do definiowania stanu wylotu czynnika chłodniczego Temperatury wlotu i wylotu po stronie cieczy Dane specjalne dla skraplacza: Temperatury wlotu / stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie skraplacza Temperatura skraplania jest zdefiniowana jako wlot po stronie czynnika chłodniczego Dochłodzenie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu czynnika chłodniczego Temperatury wlotu i wylotu po stronie cieczy Dane specjalne dla kaskady skraplaczy: Temperatury wlotu / stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie skraplacza Temperatura punktu rosy jest zdefiniowana jako temperatura skraplania na wlocie po stronie skraplacza oraz jako temperatura parowania na wylocie po stronie parownika Dochłodzenie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu po stronie skraplacza Temperatura cieczy na zaworze rozprężnym / Stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie parownika Przegrzanie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu po stronie parownika Dane specjalne dla Dochładzacza / Schładzacza / Rekuperatora ciepła: Temperatury wlotu i wylotu po stronie chłodniczej i po stronie cieczy Dane specjalne dla stanu jednofazowego: Temperatury wlotu i wylotu po stronie 1 i stronie 2 Wyniki obejmują: Dla każdego wymiennika ciepła: nazwa wymiennika ciepła powiązana z ceną (jeżeli wartość istnieje), zapas powierzchni, liczba wymienników w układzie równoległym/szeregowym, ilość płyt na wymiennik, liczba kanałów dla czynnika chłodniczego i cieczy, całkowita powierzchnia wymiany ciepła, całkowity współczynnik przenikania ciepła i spadki ciśnienia.

8 "Dane techniczne" i "Wymiary" są przedstawione w dolnym polu. Zakładka "Dane techniczne" składa się z wyników i właściwości czynnika. Zakładka "Dane wymiarowe" przedstawia wymiary wymiennika ciepła. Uwaga : Podczas korzystania z optymalnego MPHE i optymalnego BPHE w trybie "Konfiguracja", czas oczekiwania na wyniki wydłuży się w porównaniu do pojedynczych przypadków. 4. TRYB OLICZEŃ - SPRAWDZENIE Tryb obliczeń - Sprawdzenie pomaga użytkownikom ocenić wybrane wymienniki ciepła dla zadanych danych wejściowych. Dane wejściowe: Typ wymiennika ciepła, który należy określić Liczba wymienników w układzie równoległym lub szeregowym Typ przepływu: przeciwprądowy i współprądowy Czynnik: użytkownik może wybrać czynniki chłodnicze lub grzewcze. Faza i ciśnienie / Temperatura nasycenia jest dostępna dla specjalnych aplikacji Stężenie jest dostępne dla specjalnych czynników grzewczych Moc Masowe / Objętościowe natężenie przepływu Ilość stopni Liczba płyt jest niezbędna Dane specjalne dla parowniku / ekonomizera: Temperatura cieczy na zaworze rozprężnym / Stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu czynnika chłodniczego Temperatura parowania jest zdefiniowana jako temperatura parowania powrotu po stronie chłodniczej Czynnik chłodniczy przegrzany / stan na wyjściu służy do definiowania stanu wylotu czynnika chłodniczego Temperatury wlotu i wylotu po stronie cieczy Dane specjalne dla skraplacza: Temperatury wlotu / stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie skraplacza Temperatura skraplania jest zdefiniowana jako wlot po stronie czynnika chłodniczego Dochłodzenie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu czynnika chłodniczego Temperatury wlotu i wylotu po stronie cieczy Dane specjalne dla kaskady skraplaczy: Temperatury wlotu / stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie skraplacza Temperatura punktu rosy jest zdefiniowana jako temperatura skraplania na wlocie po stronie skraplacza oraz jako temperatura parowania na wylocie po stronie parownika Dochłodzenie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu po stronie skraplacza Temperatura cieczy na zaworze rozprężnym / Stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie parownika Przegrzanie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu po stronie parownika Dane specjalne dla Dochładzacza / Schładzacza / Rekuperatora ciepła: Temperatury wlotu i wylotu po stronie chłodniczej i po stronie cieczy Dane specjalne dla stanu jednofazowego: Temperatury wlotu i wylotu po stronie 1 i stronie 2 Wyniki są podobne jak dla trybu - Konfiguracja. Znajdują się one w sekcji 3 "Tryb obliczeń - Konfiguracja".

9 5. TRYB OBLICZEŃ - SYMULACJA Tryb obliczeń Symulacja pomaga użytkownikom obliczyć parametry na podstawie 0 zapasu powierzchni. Tryb ten wymaga więcej czasu na obliczenia niż tryb Sprawdzenie. Dane wejściowe: Typ wymiennika ciepła, który należy określić Liczba wymienników w układzie równoległym lub szeregowym Typ przepływu: przeciwprądowy i współprądowy Czynnik: użytkownik może wybrać czynniki chłodnicze lub grzewcze. Faza i ciśnienie / Temperatura nasycenia jest dostępna dla specjalnych aplikacji Stężenie jest dostępne dla specjalnych czynników grzewczych Moc Masowe / Objętościowe natężenie przepływu Ilość stopni Liczba płyt jest niezbędna Dane specjalne dla parowniku / ekonomizera: Temperatura cieczy na zaworze rozprężnym / Stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu czynnika chłodniczego Temperatura parowania jest zdefiniowana jako temperatura parowania powrotu po stronie chłodniczej Czynnik chłodniczy przegrzany / stan na wyjściu służy do definiowania stanu wylotu czynnika chłodniczego Temperatury wlotu i wylotu po stronie cieczy Dane specjalne dla skraplacza: Temperatury wlotu / stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie skraplacza Dochłodzenie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu czynnika chłodniczego Temperatury wlotu i wylotu po stronie cieczy Dane specjalne dla kaskady skraplaczy: Temperatury wlotu / stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie skraplacza Temperatura punktu rosy jest zdefiniowana jako temperatura skraplania na wlocie po stronie skraplacza oraz jako temperatura parowania na wylocie po stronie parownika Dochłodzenie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu po stronie skraplacza Temperatura cieczy na zaworze rozprężnym / Stan na wlocie służy do definiowania stanu wlotu po stronie parownika Przegrzanie / stan na wylocie służy do definiowania stanu wylotu po stronie parownika Dane specjalne dla Dochładzacza / Schładzacza / Rekuperatora ciepła: Temperatury wlotu i wylotu po stronie chłodniczej i po stronie cieczy Dane specjalne dla stanu jednofazowego: Temperatury wlotu i wylotu po stronie 1 i stronie 2 Wyniki są podobne jak dla trybu - Konfiguracja, z wyjątkiem: Zapasu powierzchni, który wynosi zero, który jest kryterium zbieżnym obliczeń symulacyjnych. Nieznanej temperatury, obliczanej dla osiągnięcia zerowego zapasu powierzchni. 6. PLIK Menu Plik zawiera 5 poleceń: "Nowy", "Otwórz", "Zapisz", "Zapisz jako" i "Wyjdź".

10 7. USTAWIENIA Menu Ustawienia jest obecnie dostępne tylko dla obliczania produktów ciepłownictwa. I zawiera wyłącznie funkcję "Kurs wymiany". 8. OKNO Menu Okno zawiera trzy wybieralne układy okien: kaskadowy, poziomy i pionowy. 9. POMOC Menu Pomoc zawiera funkcję O programie, która zawiera poszczególne informacje na temat Danfoss Hexact. 10. NOWY Kliknij ikonę NOWY aplikacje z rozwijanej listy. aby uaktywnić okno "Nowa aplikacja" i bezpośrednio wybrać wszystkie 11. OTWÓRZ Kliknij ikonę OTWÓRZ aby otworzyć istniejący plik.dat. 12. ZAPISZ Kliknij ikonę ZAPISZ aby zapisać zaznaczone rozwiązanie w pliku.dat. 13. ZAPISYWANIE W PROGRAMIE EXCEL Ikona Zapisywanie w EXCEL jest dostępna, gdy rozwiązanie jest zaznaczone w tabeli. I pomaga użytkownikowi zapisać dane i wyniki z zaznaczonego rozwiązania w pliku Excel. Uwaga: Podczas zapisywania, nie zmieniaj danych w programie. 14. WYDRUK Kliknij ikonę WYDRUK aby zapisać zaznaczone rozwiązanie w pliku doc dla produktów chłodniczych i pliku xls z 20 językami dla produktów ciepłowniczych. Ikona jest dostępna po wybraniu danego rozwiązania. Uwaga: Podczas zapisywania, nie zmieniaj danych w programie. 15. JEDNOSTKI MIAR Kliknij ikonę Jednostki aby zmienić układ jednostek miar. Dostępne są 4 rodzaje układów jednostek miar: SI, brytyjska, amerykańska, metryczna.

11 16. ZAPASY MAGAZYNOWE Ikona MAGAZYN jest dostępna tylko w aplikacji dla produktów chłodniczych. Może pomóc użytkownikom w zdobyciu informacji na temat ilości wymienników w magazynie. Po kliknięciu ikony, pojawi się okno zapasów (Rysunek 6). Rysunek 6 Okno zapasów magazynowych Typy wymienników ciepła w obszarze danych wejściowych zawierają wszystkie modele wymienników, jakie są dostępne na magazynie, zgodnie z wybraną aplikacją. Użytkownicy mogą wybrać ilość płyt i lokalizację, a następnie kliknąć przycisk "Znajdź", co spowoduje wyświetlenie kodu, numeru rysunku i połączeń w obszarze wyników. Jeśli opcja Wszystkie, w polu ilość płyt zostanie wybrana, wszystkie modele zgodnie z typem zostaną wyświetlone. Kliknij przycisku "OK" lub kliknij w prawym górnym rogu aby zamknąć okno.

12 17. MULTI OBLICZENIA Użytkownicy mogą wykonywać wiele obliczeń w trybie Konfiguracja/Sprawdzenie/Symulacja za pomocą ikony MULTI OBLICZENIA. Po jej kliknięciu, pojawi się nowe okno (Rysunek 7). Rysunek 7 Okno Multi Obliczenia W obszarze ELEMENTY widoczne są wymagane dane wejściowe i niektóre ważne wyniki dla specjalnych aplikacji. Początkowe okno Multi Obliczeń ma tylko jeden pusty wiersz w obszarze LISTY. Możliwe jest dodanie wierszy do LISTY według obliczeń użytkownika. W obszarze FUNKCJI dostępnych jest 5 funkcji używanych w Multi Obliczeniach. Krok pierwszy. Utwórz szablon Multi Obliczenia przy użyciu pierwszego przycisku. Gdy zostanie on kliknięty, nowy plik Excel zawierający wartości zostanie automatycznie utworzony zgodnie z wybraną aplikacją i wybranym trybem. Dane wejściowe oznaczone są w kolorze niebieskim. Dodatkowo typ wymiennika ciepła i czynnik może być wybrany, jak w oknie głównym. Plik Excel zawiera wartości wybieralne. Użytkownicy mogą dodać w nim dane, a następnie go zapisać. Krok drugi. Kliknij przycisk "Importuj", a program poprosi o wybór pliku Excel w komputerze użytkownika. Następnie wszystkie dane w wybranym pliku Excel będą zaimportowane do obszaru LISTY. Po zaimportowaniu wszystkich danych, kliknij przycisk "Uruchom" wykona obliczenia. Po zakończeniu obliczeń, pojawi się okno komunikatu (Rysunek 8)., wówczas program

13 Rysunek 8 Komunikat w oknie Obliczenia Multi Po uruchomieniu przycisku 'Eksportuj' dane i wyniki., wyświetli się nowy plik Excel zawierający wszystkie Uwagi: Kliknij przycisku "OK" lub kliknij w prawym górnym rogu aby zamknąć okno. Poprawny plik Excel z poprawnymi danymi jest bardzo istotny, ponieważ funkcja MULTI OBLICZENIA tylko wtedy może skonfigurować prawidłowe typy wymienników ciepła i poprawne dane wejściowe połączone z głównym oknem. Wartość domyślna będzie używana, jeśli brakuje wymaganej danej wejściowej, która może powodować niepewne wyniki. Jeżeli dane wejściowe nie są wymagane przy obliczeniach w specjalnych trybach, wartość zostanie zignorowana i zastąpiona wynikiem. Dopuszczalne jest ręczne wprowadzenie danych wejściowych do LISTY. Multi Obliczenia mogą zająć więcej czasu z powodu uzyskania wyników z wielu obliczeń i ich trybów. 18. OBLICZENIA SPADKÓW CIŚNIENIA Kliknij ikonę OBLICZENIA SPADKÓW CIŚNIENIA, a pojawi się nowe okno do obliczeń spadku ciśnienia (Rysunek 9) C:\Users\pldh0009\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\B43CP8X2\UserManual-2.docx Rysunek 9 Okno obliczenia spadków ciśnienia

14 Istnieją trzy obszary w oknie " Obliczenia spadków ciśnienia ". Obszar danych wejściowych zawiera wymagane dane. LISTA wymienników ciepła i czynników jest taka sama, jak w oknie głównym. Istnieją niektóre ograniczenia w Stężeniu i Fazie zgodnie z czynnikiem i aplikacją. Kliknij przycisk "Uruchom" widoczne w obszarze Wyniki., aby obliczenia były oparte na danych wejściowych. Wyniki będą Kliknij przycisk "Eksportuj" do zapisu wyników. Kliknij przycisku "OK" lub kliknij w prawym górnym rogu aby zamknąć okno. 19. EDYTOR CZYNNIKA EDYTOR CZYNNIKA umożliwia użytkownikom edycję specjalnych czynników. Jest to ograniczona funkcja i jest dostępna tylko dla zespołu wspierającego lub autoryzowanych użytkowników. Po kliknięciu ikony pojawi się nowe okno Edytora Czynnika (Rysunek 10): Rysunek 10 Okno edytora czynnika Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika czynniki znajdują się po lewej stronie okna. Użytkownik może dodać nowe czynniki, edytować lub usunąć istniejące zdefiniowane przez siebie czynniki. Kliknij przycisk Usuń aby usunąć wybrany czynnik. 11). Gdy chcesz dodać nowy czynnik, kliknij przycisk "Nowy" Użytkownik może zdefiniować: a pojawi się okno edytora (Rysunek Nazwę czynnika Rodzaj czynnika: obecnie, jest dostępny tylko dla pojedynczej fazy, włącznie ze stanem płynnym i gazowym Liczba punktów danych: 1 do 3 punktów są akceptowane i punkty te są wykorzystywane do ustalenia właściwości termicznych. Układ jednostek miar: SI lub brytyjski do wyboru. Temperatura, lepkości, gęstość, pojemność cieplna i przewodność są wymagane do ustawienia w tabeli.

15 Rysunek 11 Nowy / Edycja okna w Edytorze czynnika Po kliknięciu przycisku "Edytuj", pojawi się okno edycji (Rysunek 11). W funkcji edycji, operacje są takie same, jak w funkcji Nowy, z wyjątkiem zmiany nazwy czynnika. Po kliknięciu przycisku "Zapisz" wszystkie wartości w oknie Nowy / Edycja, zostaną zapisane do obliczeń. Po zapisie, czynnik pojawi się na rozwijalnej liście. Kliknij przycisk "Zamknij" lub kliknij w prawym górnym rogu aby zamknąć okno. 20. WALUTA I KURS WYMIANY Istnieją trzy możliwości, aby zdefiniować walutę: RMB, USD i EUR. Ikona "Waluta" zmiany waluty. służy do Wybierz w menu Ustawienia "Kurs wymiany" aby określić kurs wymiany waluty. Po uruchomieniu, pojawi się okno ustawień (Rysunek 12).

16 Rysunek 12 Ustawienia kursu wymiany walut 21. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kliknij ikonę aby otworzyć podręcznik użytkownika dla dalszej pomocy. 22. OSTRZEŻENIA Istnieją pewne ograniczenia dotyczące programu. Jeżeli wynik przekracza ograniczenia, pojawi się ostrzeżenie. Istnieją trzy sposoby wyświetlania ostrzeżenia. W pierwszej kolumnie ogólnych wyników pojawi się kropka. Niebieska kropka oznacza brak ostrzeżenia, żółta kropka - wynik ma ostrzeżenie. Gdy wskaźnik myszy znajduje się w pobliżu kropki, komunikat zostanie wyświetlony. Komunikat ostrzegawczy będzie pojawiał się, gdy wskaźnik myszy znajduje się w pobliżu wartości w kolorze czerwonym. Wartość ta pokazana jest w ramce szczegółowych wyników i przekracza jedno z ograniczeń. Niektóre ostrzeżenia będzie zawierać pojawiające się okno komunikatu ostrzeżenia. Ograniczenia w programie są następujące: Ograniczenie prędkości przepływu / ograniczenie spadku ciśnienia na króćcu, które jest dostępne dla produktów dywizji Chłodnictwo / Ciepłownictwo. Jeżeli prędkość przepływu na króćcu jest większa niż 7 m/s, lub wartość spadku ciśnienia na króćcu jest większa niż 25% całkowitego spadku ciśnienia, to pojawi się okno komunikatu ostrzeżenia. Jednocześnie kropka w pierwszej kolumnie tabeli ogólnych wyników jest żółta a wartość całkowitego spadku ciśnienia, spadku ciśnienia na króćcu lub prędkości przepływu na króćcu w szczegółowych wynikach jest w kolorze czerwonym. Gdy kursor myszy jest w pobliżu wartości w kolorze czerwonym, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Ograniczenie strumienia cieplnego, które jest dostępne tylko dla aplikacji Parownika / Skraplacza / Ekonomizera / Kaskady skraplaczy. Jeżeli wartość strumienia cieplnego jest większa niż 20 kw/m2 to kropka w pierwszej kolumnie tabeli ogólnych wyników jest żółta, a wartość strumienia cieplnego w tabeli szczegółowych wyników jest w kolorze czerwonym. Gdy kursor myszy jest w pobliżu wartości w kolorze czerwonym, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Ograniczenie liczby płyt. Kiedy liczba płyt jest większa niż predefiniowana maksymalna liczba płyt, szczególnie w trybie obliczeń Sprawdzenie / Symulacja, kropka w tabeli z ogólnymi wynikami jest żółta a pole tekstowe liczby płyt jest na żółto. Gdy wskaźnik myszy znajduje się w pobliżu żółtego pola tekstowego, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Ograniczenie zapasu powierzchni w trybie obliczeń Symulacja dla aplikacji Parownika/Skraplacza. W trybie Symulacji zapas jest zazwyczaj równy lub bliski zera. Gdy zapas jest większy niż 0,02, kropka w pierwszej kolumnie tabeli ogólnych wyników jest żółta, a wartość zapasu w tabeli ogólnych wyników jest w kolorze czerwonym (ponieważ jedynym z rozwiązań jest zaznaczona wartość, a wszystkie wyniki w

17 ogólnych rezultatach są podświetlone w kolorze niebieskim, ostrzeżenie jest niewidoczne). Gdy kursor myszy jest bliski wartości zapasu, pojawi się komunikat ostrzegawczy: "Do zagwarantowania, że temperatura wylotu po stronie chłodniczej jest większa niż temperatura wlotu po stronie płynu, zapas powierzchni będzie większy niż 0". 23. KOMUNIKAT BŁĘDU LUB BRAK ROZWIĄZANIA Jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości w programie, pojawi się komunikat o błędzie lub o braku rozwiązania. Możliwe jest pojawienie się komunikatu o błędzie bądź informacja oznaczona kolorem czerwonym w obszarze danych wejściowych. Wiadomość pojawi się w czasie, gdy kursor myszy znajdzie się w pobliżu błędnej danej. Błąd zostanie podzielony na dwa następujące elementy: Błąd lub konflikt danych wejściowych, który doprowadzi do braku obliczeń. Zbyt wiele lub za mało danych wejściowych. Przecinające się linie temperatur. Błędne dane wejściowe. Ustawienia programu: Wartość zapasu powierzchni powinna być w zakresie od -50 ~ 200%. Współczynnik oporu cieplnego powinien być w zakresie 0 ~ 2 m2-k/kw. Ograniczenia obliczeń dla pary. Gaz / Ciecz w fazie ograniczenia wyboru Brak rozwiązania W trybie Konfiguracja: dane wejściowe poza zakresem zbyt dużo płyt - poza zakresem Maksymalnej liczby płyt. Brak możliwości wyszukania rozwiązania. Nieprawidłowy typ wymiennika ciepła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert HAND-PROD Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert Spis treści Spis treści... 1 1. Wstęp... 2 Wymagania :... 2 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Rozpoczęcie pracy z programem... 4 4. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011

Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR 6 Wersja demonstracyjna Navigatora 6 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 7 Wymagania systemowe 7 Instalacja 7 Uruchamianie aplikacji Navigator

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Spis treści 1. INSTALACJA... 4 1.1. WYMAGANIA PROGRAMU... 4 1.2. OPIS INSTALACJI... 5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU... 10 2.1. BUDOWA SYSTEMU... 10 2.1.1. Menu główne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12

Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7. Wymagania systemowe 8. Instalacja 8. Uruchamianie aplikacji Navigator 12. Rozwiązywanie problemów 12 Instrukcja obsługi Copyright Analizy Online S.A. 2011 O APLIKACJI NAVIGATOR PREMIUM 7 Wersja demonstracyjna Navigatora Premium 7 INSTALACJA I URUCHAMIANIE 8 Wymagania systemowe 8 Instalacja 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA bossatraderpro ver 3.xx UTP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright Janusz Trójca. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. - 2 - Spis treści WPROWADZENIE... 4 1.1. O PROGRAMIE... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo