LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia Bugiera 2013/2014/1/003 Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda Bogusława Breitkopf kursy kwalifikacyjne 2013/2014/1/004 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie Jolanta Radczyc 2013/2014/1/005 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Danuta Mroczyk 2013/2014/1/006 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Aleksandra Wachowiak 2013/2014/1/007 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą Renata Kołkowska 2013/2014/1/036 Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku kursy nadające uprawnienia 2013/2014/1/037 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN 2013/2014/1/038 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych Bogusława Breitkopf 2013/2014/1/039 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 1

2 Program edukacyjny Numer formy Tytuł formy Kierownik 2013/2014/1/041 Nowe tendencje w diagnozie, terapii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Renata Kołkowska 2013/2014/1/042 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców 2013/2014/1/043 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy 2013/2014/1/044 Jak wykorzystać potencjał i zasoby dziecka w pracy wychowawczo-dydaktycznej Bożena Bukiewicz 2013/2014/1/045 Stymulacja intelektualna kreatywność Między trudnościami a sukcesem 2013/2014/1/046 Koncentracja i podzielność uwagi jak rozwijać pamięć i uwagę dziecka? Jolanta Radczyc 2013/2014/1/047 Pułapki psychologii popularnej, czyli jak nie dać sobie robić wody z mózgu Lucyna Miś-Ciągło 2013/2014/1/048 Wypracowywanie norm i reguł zachowania uczniów w szkole Danuta Mroczyk 2013/2014/1/049 Poznawanie zespołów ludzi: nauczycieli, uczniów 2013/2014/1/050 Budowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych Lech Sałaciński 2013/2014/1/051 Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Aleksandra Wachowiak 2

3 Program edukacyjny Numer formy Tytuł formy Kierownik 2013/2014/1/052 Grupa wsparcia dla realizatorów Szkoły dla rodziców i wychowawców 2013/2014/1/053 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I. Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły? Szkoła dla rodziców i wychowawców 2013/2014/1/054 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. II. Rodzeństwo bez rywalizacji 2013/2014/1/055 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III. Jak rozmawiać z nastolatkiem? 2013/2014/1/056 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Jolanta Radczyc 2013/2014/1/057 Jak rozmawiać z dziećmi o miłości i seksualności? 3

4 Program edukacyjny Numer formy Tytuł formy Kierownik 2013/2014/1/058 Zarządzenia dyrektora szkoły i uchwały rady pedagogicznej redagowanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej 2013/2014/1/059 Kontrola zarządcza dyrektora szkoły/placówki oświatowej od teorii do praktyki Hanna Grytczuk 2013/2014/1/061 Bezpieczeństwo w szkole w kontekście wymagań prawnych 2013/2014/1/062 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w dobrym stylu Renata Kołkowska 2013/2014/1/063 Mediacja alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów Szkoła klasy A 2013/2014/1/064 Dyrektor moderatorem rady pedagogicznej 2013/2014/1/065 Podniesienie jakości współpracy w zespołach nauczycielskich 2013/2014/1/ /2014/1/067 Podstawowe zasady opracowania programu rozwojowego szkoły (projekty z dofinansowaniem UE) Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych 2013/2014/1/068 Współpraca szkoły z rodzicami 2013/2014/1/069 Promocja szkoły w środowisku lokalnym Barbara Benyskiewicz Maria Furtak 4

5 2013/2014/1/070 Coaching w pracy nauczyciela 2013/2014/1/071 Emisja głosu Lidia Bugiera 2013/2014/1/072 Nowoczesne gry planszowe wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych 2013/2014/1/073 Od pomysłu do sukcesu dobre praktyki w szkole 2013/2014/1/074 Sztuka tworzenia prezentacji i wystąpień publicznych Małgorzata Bugaj 2013/2014/1/075 Rola nauczyciela opiekuna gazetki szkolnej 2013/2014/1/076 Klub Kreatywnego Nauczyciela przykłady dobrych praktyk dydaktyka ogólna 2013/2014/1/077 Aktywizujące metody nauczania propozycje zajęć z książką 2013/2014/1/078 Biblioteka szkolna miejscem wsparcia realizacji projektów edukacyjnych Barbara Dobryniewska 2013/2014/1/079 Regionalizm w pracy biblioteki szkolnej 2013/2014/1/080 Biblioteki cyfrowe źródła informacji dla nauczyciela 2013/2014/1/081 Projekt edukacyjny metodą integrowania nauczycieli, uczniów i rodziców 2013/2014/1/082 ABC metod aktywizujących 2013/2014/1/083 Efektywna i twórcza praca w grupie 2013/2014/1/084 Projekt edukacyjny krok po kroku Barbara Benyskiewicz Maria Furtak 5

6 2013/2014/1/085 Dydaktyczny warsztat pracy młodego nauczyciela Lucyna Kusiak 2013/2014/1/086 Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda w procesie uczenia się 2013/2014/1/087 Jak przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego? 2013/2014/1/088 Jak pobudzić kreatywność? robimy przedstawienie Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/089 Scenografia i muzyka w teatrze amatorskim 2013/2014/1/090 Teatr lalek i teatr przedmiotu rozwijamy wyobraźnię dziecka dydaktyka ogólna 2013/2014/1/091 Pierwsza pomoc według standardów ERC 2013/2014/1/092 Pierwsza pomoc niemowlętom i dzieciom w wieku do lat ośmiu 2013/2014/1/093 ABC opatrywania ran 2013/2014/1/094 Zastosowanie chusty trójkątnej Bogusława Breitkopf 2013/2014/1/095 Jak przygotować uczniów do mistrzostw ratowniczych? 2013/2014/1/096 Szkoła zdrowych pleców jak rozwijać świadomość ciała i umiejętność właściwej postawy? 2013/2014/1/097 Poradnictwo zawodowe w gimnazjum planowanie pracy Grażyna Uhman 6

7 2013/2014/1/098 Doskonalenie sprawności fizycznej dziecka poprzez atrakcyjne gry i zabawy ruchowe w przedszkolu Bogusława Breitkopf 2013/2014/1/099 Boże Narodzenie aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej 2013/2014/1/100 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2013/2014/1/101 Osobliwa ortografia ćwiczenia dla bystrzaków 2013/2014/1/102 BINGO i inne gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej Danuta Mroczyk Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/103 Jak pomóc dziecku z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych? Grażyna Jakubczyk 2013/2014/1/104 Tablica interaktywna i multimedia w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym Halina Adaszyńska dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/105 Biblioteki w systemie edukacji i kultury 2013/2014/1/106 Wsparcie dla bibliotek szkolnych w ramach systemu informacji pedagogicznej Barbara Dobryniewska 2013/2014/1/107 Kreatywność w bibliotece wyzwania dla najaktywniejszych 2013/2014/1/108 Doskonalenie metodycznych kompetencji nauczycieli historii i wos w kontekście egzaminu gimnazjalnego /2014/1/109 Kryterialne ocenianie form pisemnych z historii i wiedzy o społeczeństwie 2013/2014/1/110 Metoda przewodniego tekstu w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie 2013/2014/1/ /2014/1/ /2014/1/113 Projekt edukacyjny jako sposób realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej Program regionalny w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo praktyczna budowa bazy materiałów źródłowych i rozwiązań metodycznych Ojczysty Panteon i ojczyste spory praktyczna budowa zestawu materiałów edukacyjnych Mirosława Dzwonkowska 7

8 2013/2014/1/114 Programowanie w Visual Basic For Applications dla MS Excel 2013/2014/1/115 Podstawy pracy w programie Auto CAD Halina Adaszyńska 2013/2014/1/116 Aplikacje i aplety Java 2013/2014/1/008 Nauczanie języków obcych w dobie przemian społecznych oraz rozwoju możliwości życia, nauki i pracy w Unii Europejskiej 2013/2014/1/117 Realizacja zadań przez przedmiotowy zespół nauczycieli języków obcych 2013/2014/1/118 Korzystanie z zasobów WSiP-netowych w nauczaniu języka niemieckiego 2013/2014/1/119 Matura z języka obcego od 2015 roku Lidia Bugiera dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/120 Jak pomóc uczniowi z dysleksją w uczeniu się języka obcego? 2013/2014/1/121 Ewaluacja i doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z języka obcego 2013/2014/1/122 Jak analizować wyniki egzaminów zewnętrznych z języków obcych? 2013/2014/1/123 Sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego od 2015 roku 2013/2014/1/124 Rozwijanie sprawności pisania na poszczególnych etapach nauczania języka obcego 2013/2014/1/125 Zapamiętywanie i zapominanie wybrane techniki uczenia się i nauczania leksyki w języku obcym Magdalena Szendi 2013/2014/1/126 Film na lekcji języka obcego 2013/2014/1/127 Wykorzystanie technologii Web 2.0 w nauczaniu języka obcego 8

9 2013/2014/1/128 Zaburzenia percepcji słuchowej przyczyną trudności w szkole 2013/2014/1/129 Uczeń z symptomami dysleksji rozwojowej na lekcjach języka polskiego 2013/2014/1/130 Jak uatrakcyjnić lekcje z gramatyki opisowej w szkole podstawowej? 2013/2014/1/131 Remedium na nudne lekcje, czyli utwór muzyczny jako środek dydaktyczny na lekcji języka polskiego 2013/2014/1/132 Rozprawka i interpretacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej Małgorzata Bugaj 2013/2014/1/133 Polski inaczej, czyli jak zainteresować ucznia przedmiotem na zajęciach pozalekcyjnych 2013/2014/1/134 Twardy orzech do zgryzienia, czyli frazeologia w szkole dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/135 Osobliwości polskiej ortografii 2013/2014/1/ /2014/1/137 Doskonalenie metodycznych kompetencji nauczycieli języka polskiego w kontekście sprawdzianu 2015 Ocenianie holistyczne a kryterialne w pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum 2013/2014/1/138 Gramatyka opisowa i funkcjonalna budujemy sprawdziany z nauki o języku 2013/2014/1/139 Jak oceniać analizę i interpretację tekstu literackiego w gimnazjum? 2013/2014/1/140 Metody pracy z tekstem literackim w praktyce Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/141 Lektury obowiązkowe na deskach szkolnego teatru 2013/2014/1/142 Warsztat twórczego polonisty, część IV wokół Krzyżaków H. Sienkiewicza 2013/2014/1/143 Warsztat twórczego polonisty, część V bajki Ignacego Krasickiego 2013/2014/1/144 Warsztaty dziennikarskie w szkole podstawowej i gimnazjum 9

10 2013/2014/1/145 Metoda przewodniego tekstu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 2013/2014/1/146 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 2013/2014/1/147 Kryterialne sprawdzanie i ocenianie rozprawek i interpretacji na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej Sławomir Głowacki 2013/2014/1/148 Efektywne przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego w roku /2014/1/149 Kurs programu KREATOR Włączanie umiejętności kluczowych do nauczania przedmiotów szkolnych 2013/2014/1/150 Matematyk twórczy nauczyciel 2013/2014/1/151 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki Grażyna Jakubczyk dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/152 Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki 2013/2014/1/ /2014/1/154 Wymagania programowe do badania osiągnięć matematycznych absolwenta klasy V szkoły podstawowej Doskonalenie metodycznych kompetencji nauczycieli matematyki w kontekście sprawdzianu /2014/1/155 GPS i technologie mobilne w geografii szkolnej Lucyna Kusiak 2013/2014/1/156 Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne jako atrakcyjna forma zajęć pozalekcyjnych 2013/2014/1/157 Nauka i pseudonauka w nauczaniu przyrody w liceum i technikum Aleksander Ławiński 2013/2014/1/158 Ekonomia w praktyce nowy przedmiot uzupełniający. Propozycje programowe i metodyczne 2013/2014/1/159 Ekonomia na co dzień Barbara Benyskiewicz 2013/2014/1/160 Spółdzielnia uczniowska edukacja ekonomiczna i społeczna w praktyce Jolanta Radczyc 10

11 2013/2014/1/161 Praca zespołowa uczniów warunkiem rozwoju umiejętności przedmiotowych EdB dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/162 Zastosowanie metody projektu w realizacji edukacji zdrowotnej w ramach lekcji WF 2013/2014/1/163 Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu edukacji zdrowotnej na lekcjach WF Bogusława Breitkopf kształcenie integracyjne i specjalne 2013/2014/1/164 Diagnoza funkcjonalna wiedzy i umiejętności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wstępem do konstruowania IPET-ów 2013/2014/1/165 Magia ruchu, czyli aerobik umysłu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013/2014/1/ /2014/1/167 Paszport osobisty sposobem na nawiązanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Mniej dokumentacji więcej czasu dla ucznia - nowoczesna pomoc psychologicznopedagogiczna Lucyna Miś-Ciągło Danuta Mroczyk ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 2013/2014/1/ /2014/1/ /2014/1/170 Analiza wyników badania osiągnięć dzieci kończących przedszkole oraz uczniów klasy 0 szkoły podstawowej z zakresu przygotowania do edukacji szkolnej Wymagania programowe do badania osiągnięć polonistycznych absolwenta V klasy szkoły podstawowej Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania w oparciu o przepisy prawa oświatowego Danuta Mroczyk Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/171 Kalkulator EWD jako narzędzie do analizy wyników egzaminów zewnętrznych Lucyna Kusiak 2013/2014/1/172 Podstawy oceniania kształtującego 2013/2014/1/173 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - drugi stopień wtajemniczenia Maria Furtak 11

12 2013/2014/1/174 Regionalne Forum Szkół Promujących Zdrowie Grażyna Jakubczyk 2013/2014/1/175 Wsparcie dziecka w sytuacjach trudnych 2013/2014/1/176 Jak rozmawiać z dzieckiem o kryzysie? Bożena Bukiewicz 2013/2014/1/177 Agresywne zachowanie dziecka przedszkolnego strategie radzenia sobie z agresją 2013/2014/1/178 Empatia dla siebie czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami wobec ucznia wychowanie, opieka i profilaktyka 2013/2014/1/179 Empatyczna komunikacja jak nawiązywać relacje oparte na wzajemnym szacunku 2013/2014/1/180 Wspieranie wychowanka w sytuacjach kryzysowych. Empatyczna postawa nauczyciela/rodzica 2013/2014/1/181 Rodzic - trudny klient szkoły? 2013/2014/1/182 Mindfulness świadoma odpowiedź na stres w zawodzie nauczyciela Jowita Kowalczyk 2013/2014/1/184 Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w grupie przedszkolnej? 2013/2014/1/185 Konstruktywna konfrontacja jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 2013/2014/1/186 Praca z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym 2013/2014/1/187 Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2013/2014/1/188 Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie 2013/2014/1/189 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Danuta Mroczyk Aleksandra Wachowiak 12

13 2013/2014/1/190 Odyseja umysłu, czyli jak rozwijać potencjał twórczy uczniów 2013/2014/1/191 ABC wychowawcy klasy... i nie tylko Lucyna Miś-Ciągło 2013/2014/1/192 Gazetowe wariacje, czyli zrób coś z niczego 2013/2014/1/193 Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych z uczniem i rodzicem 2013/2014/1/194 Bez ryzyka program profilaktyki HIV/AIDS w szkole Jolanta Radczyc 2013/2014/1/195 Sposoby radzenia sobie ze złością 2013/2014/1/196 Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych Bogusława Breitkopf wychowanie, opieka i profilaktyka 2013/2014/1/197 Wolontariat młodzieżowy obszarem rozwijania umiejętności życiowych 2013/2014/1/198 Negocjacje w pracy wychowawczej Aleksander Ławiński 2013/2014/1/199 Alternatywne metody pracy nauczyciela i wychowawcy klasy Lech Sałaciński 2013/2014/1/200 Wykorzystanie ceramiki w rozwijaniu sprawności manualnej dziecka 2013/2014/1/201 Malowanie na tkaninie techniką konturową 2013/2014/1/202 Łączenie technik decoupage'u w tworzeniu ozdób okolicznościowych Hanna Grytczuk 2013/2014/1/203 Filcowanie igłą na sucho 2013/2014/1/204 Tańce i zabawy ruchowe dla najmłodszych 2013/2014/1/205 Radosna Kinezjologia Elżbieta Lak 13

14 2013/2014/1/206 Nauczyciel języka obcego na ścieżce awansu zawodowego Lidia Bugiera 2013/2014/1/207 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty awans zawodowy nauczyciela 2013/2014/1/208 Podsumowanie stażu młodego nauczyciela 2013/2014/1/209 Od mianowania do dyplomowania planowanie rozwoju zawodowego 2013/2014/1/210 Od mianowania do dyplomowania przed rozmową kwalifikacyjną 2013/2014/1/211 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 2013/2014/1/ /2014/1/213 Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego praktyczne wskazówki Przygotowanie prezentacji multimedialnej na postępowanie egzaminacyjne nauczyciela kontraktowego Lucyna Kusiak Wioletta Wodnicka Halina Adaszyńska wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnej 2013/2014/1/214 Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 w pracy nauczyciela 2013/2014/1/ /2014/1/216 Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela Word 2010 i Excel 2010 poziom zaawansowany Tworzenie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu Hot Potatoes 2013/2014/1/217 Prezentacja multimedialna w pracy nauczyciela 2013/2014/1/218 Ankiety elektroniczne przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników 2013/2014/1/219 Nauczycielska strona WWW 2013/2014/1/220 Praktyczne zastosowanie e-learningu i blended learningu w szkole 2013/2014/1/221 Tablica interaktywna i zasoby w sieci Internet w pracy nauczyciela Halina Adaszyńska 14

15 2013/2014/1/222 Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych i zasobów sieci Internet w szkole 2013/2014/1/223 Edytor tekstu Word 2010 w pracy dyrektora szkoły 2013/2014/1/224 Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 w pracy dyrektora szkoły/placówki Halina Adaszyńska 2013/2014/1/225 Praktyczne zastosowanie e-learningu w szkole zarządzanie placówką oświatową 2013/2014/1/226 Jak budować plan działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia? Lucyna Kusiak 2013/2014/1/227 Doskonalenie kompetencji dyrektora ewaluacja wewnętrzna szkolnego wychowania i analiza efektów działań wychowawczych Lech Sałaciński 2013/2014/1/228 Dyrektor szkoły zawodowej Grażyna Uhman 2013/2014/1/229 BHP i P.POŻ jako niezbędny element w prawidłowym wykonywaniu obowiązków dyrektora szkoły/placówki oświatowej 2013/2014/1/230 Szkolenie dla dyrektorów i osób kierujących pracownikami w zakresie BHP Marzena Cielecka 2013/2014/1/231 Kursy języka obcego zawodowego Lidia Bugiera inne 2013/2014/1/232 Kursy języka angielskiego i niemieckiego 2013/2014/1/233 Intensywne kursy języka angielskiego i niemieckiego 2013/2014/1/234 Z tańcem przez świat podstawowy kurs tańca towarzyskiego 2013/2014/1/235 Kurs tańca towarzyskiego dla wtajemniczonych Magdalena Szendi Wioletta Wodnicka 15

16 dydaktyka ogólna 2013/2014/1/241 Wprowadzenie do programu: Być przedsiębiorczym Przedsiębiorczość Maria Furtak 2013/2014/1/242 Uczeń widzem i twórcą teatru Lidia Bugiera 2013/2014/1/249 Metody coachingowe narzędziem motywowania uczniów wychowanie, opieka i profilaktyka 2013/2014/1/250 Wykorzystanie metod coachingowych w pracy z rodzicem 2013/2014/1/251 Lider zespołu jak zbudować skuteczny zespół 2013/2014/1/252 Informacja zwrotna jako metoda motywowania uczniów Ewelina Staliś 2013/2014/1/253 Kształtowanie umiejętności prospołecznych uczniów (w oparciu o metodę Goldsteina) 16

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 kursy nadające uprawnienia 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzją Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 01.09.2009 roku został powołany pod numerem WSiR/AW/4191/4/09

Decyzją Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 01.09.2009 roku został powołany pod numerem WSiR/AW/4191/4/09 Decyzją Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 01.09.2009 roku został powołany pod numerem WSiR/AW/4191/4/09 NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACJI "EDU SPINAKER" w Grudziądzu Siedziba Ośrodka mieści się w Grudziądzu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego/dz.u.nr 168, poz. 1324 z 2009r./ - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Agnieszka Jakubowska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Opracowany na podstawie Rozporządzenia z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Gdańsk, luty 2014 I. Wprowadzenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tegoroczne badanie, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2014/2015

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2014/2015 2014/2015/1/002 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak kursy kwalifikacyjne 2014/2015/1/003 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2014/2015/1/004

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. autor temat formy formy

KURSY DOSKONALĄCE. autor temat formy formy Zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia /kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia RP/ przygotowanych do realizacji przez konsultantów i doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2013 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2013 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach na rok budżetowy 2015

Plan doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach na rok budżetowy 2015 ... / pieczęć szkoły/ Plan doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego nauczycieli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach na rok budżetowy 2015 Nazwa formy/temat Organizator Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 13 w roku szkolnym 2012/2013 Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 19, a w soboty od 8 do 16. Poradnia udziela pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo