LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia Bugiera 2013/2014/1/003 Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda Bogusława Breitkopf kursy kwalifikacyjne 2013/2014/1/004 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie Jolanta Radczyc 2013/2014/1/005 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Danuta Mroczyk 2013/2014/1/006 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej Aleksandra Wachowiak 2013/2014/1/007 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą Renata Kołkowska 2013/2014/1/036 Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku kursy nadające uprawnienia 2013/2014/1/037 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN 2013/2014/1/038 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych Bogusława Breitkopf 2013/2014/1/039 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 1

2 Program edukacyjny Numer formy Tytuł formy Kierownik 2013/2014/1/041 Nowe tendencje w diagnozie, terapii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Renata Kołkowska 2013/2014/1/042 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców 2013/2014/1/043 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy 2013/2014/1/044 Jak wykorzystać potencjał i zasoby dziecka w pracy wychowawczo-dydaktycznej Bożena Bukiewicz 2013/2014/1/045 Stymulacja intelektualna kreatywność Między trudnościami a sukcesem 2013/2014/1/046 Koncentracja i podzielność uwagi jak rozwijać pamięć i uwagę dziecka? Jolanta Radczyc 2013/2014/1/047 Pułapki psychologii popularnej, czyli jak nie dać sobie robić wody z mózgu Lucyna Miś-Ciągło 2013/2014/1/048 Wypracowywanie norm i reguł zachowania uczniów w szkole Danuta Mroczyk 2013/2014/1/049 Poznawanie zespołów ludzi: nauczycieli, uczniów 2013/2014/1/050 Budowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych Lech Sałaciński 2013/2014/1/051 Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Aleksandra Wachowiak 2

3 Program edukacyjny Numer formy Tytuł formy Kierownik 2013/2014/1/052 Grupa wsparcia dla realizatorów Szkoły dla rodziców i wychowawców 2013/2014/1/053 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I. Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły? Szkoła dla rodziców i wychowawców 2013/2014/1/054 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. II. Rodzeństwo bez rywalizacji 2013/2014/1/055 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III. Jak rozmawiać z nastolatkiem? 2013/2014/1/056 Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. III. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Jolanta Radczyc 2013/2014/1/057 Jak rozmawiać z dziećmi o miłości i seksualności? 3

4 Program edukacyjny Numer formy Tytuł formy Kierownik 2013/2014/1/058 Zarządzenia dyrektora szkoły i uchwały rady pedagogicznej redagowanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej 2013/2014/1/059 Kontrola zarządcza dyrektora szkoły/placówki oświatowej od teorii do praktyki Hanna Grytczuk 2013/2014/1/061 Bezpieczeństwo w szkole w kontekście wymagań prawnych 2013/2014/1/062 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w dobrym stylu Renata Kołkowska 2013/2014/1/063 Mediacja alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów Szkoła klasy A 2013/2014/1/064 Dyrektor moderatorem rady pedagogicznej 2013/2014/1/065 Podniesienie jakości współpracy w zespołach nauczycielskich 2013/2014/1/ /2014/1/067 Podstawowe zasady opracowania programu rozwojowego szkoły (projekty z dofinansowaniem UE) Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych 2013/2014/1/068 Współpraca szkoły z rodzicami 2013/2014/1/069 Promocja szkoły w środowisku lokalnym Barbara Benyskiewicz Maria Furtak 4

5 2013/2014/1/070 Coaching w pracy nauczyciela 2013/2014/1/071 Emisja głosu Lidia Bugiera 2013/2014/1/072 Nowoczesne gry planszowe wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych 2013/2014/1/073 Od pomysłu do sukcesu dobre praktyki w szkole 2013/2014/1/074 Sztuka tworzenia prezentacji i wystąpień publicznych Małgorzata Bugaj 2013/2014/1/075 Rola nauczyciela opiekuna gazetki szkolnej 2013/2014/1/076 Klub Kreatywnego Nauczyciela przykłady dobrych praktyk dydaktyka ogólna 2013/2014/1/077 Aktywizujące metody nauczania propozycje zajęć z książką 2013/2014/1/078 Biblioteka szkolna miejscem wsparcia realizacji projektów edukacyjnych Barbara Dobryniewska 2013/2014/1/079 Regionalizm w pracy biblioteki szkolnej 2013/2014/1/080 Biblioteki cyfrowe źródła informacji dla nauczyciela 2013/2014/1/081 Projekt edukacyjny metodą integrowania nauczycieli, uczniów i rodziców 2013/2014/1/082 ABC metod aktywizujących 2013/2014/1/083 Efektywna i twórcza praca w grupie 2013/2014/1/084 Projekt edukacyjny krok po kroku Barbara Benyskiewicz Maria Furtak 5

6 2013/2014/1/085 Dydaktyczny warsztat pracy młodego nauczyciela Lucyna Kusiak 2013/2014/1/086 Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda w procesie uczenia się 2013/2014/1/087 Jak przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego? 2013/2014/1/088 Jak pobudzić kreatywność? robimy przedstawienie Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/089 Scenografia i muzyka w teatrze amatorskim 2013/2014/1/090 Teatr lalek i teatr przedmiotu rozwijamy wyobraźnię dziecka dydaktyka ogólna 2013/2014/1/091 Pierwsza pomoc według standardów ERC 2013/2014/1/092 Pierwsza pomoc niemowlętom i dzieciom w wieku do lat ośmiu 2013/2014/1/093 ABC opatrywania ran 2013/2014/1/094 Zastosowanie chusty trójkątnej Bogusława Breitkopf 2013/2014/1/095 Jak przygotować uczniów do mistrzostw ratowniczych? 2013/2014/1/096 Szkoła zdrowych pleców jak rozwijać świadomość ciała i umiejętność właściwej postawy? 2013/2014/1/097 Poradnictwo zawodowe w gimnazjum planowanie pracy Grażyna Uhman 6

7 2013/2014/1/098 Doskonalenie sprawności fizycznej dziecka poprzez atrakcyjne gry i zabawy ruchowe w przedszkolu Bogusława Breitkopf 2013/2014/1/099 Boże Narodzenie aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej 2013/2014/1/100 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2013/2014/1/101 Osobliwa ortografia ćwiczenia dla bystrzaków 2013/2014/1/102 BINGO i inne gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej Danuta Mroczyk Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/103 Jak pomóc dziecku z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych? Grażyna Jakubczyk 2013/2014/1/104 Tablica interaktywna i multimedia w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym Halina Adaszyńska dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/105 Biblioteki w systemie edukacji i kultury 2013/2014/1/106 Wsparcie dla bibliotek szkolnych w ramach systemu informacji pedagogicznej Barbara Dobryniewska 2013/2014/1/107 Kreatywność w bibliotece wyzwania dla najaktywniejszych 2013/2014/1/108 Doskonalenie metodycznych kompetencji nauczycieli historii i wos w kontekście egzaminu gimnazjalnego /2014/1/109 Kryterialne ocenianie form pisemnych z historii i wiedzy o społeczeństwie 2013/2014/1/110 Metoda przewodniego tekstu w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie 2013/2014/1/ /2014/1/ /2014/1/113 Projekt edukacyjny jako sposób realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej Program regionalny w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo praktyczna budowa bazy materiałów źródłowych i rozwiązań metodycznych Ojczysty Panteon i ojczyste spory praktyczna budowa zestawu materiałów edukacyjnych Mirosława Dzwonkowska 7

8 2013/2014/1/114 Programowanie w Visual Basic For Applications dla MS Excel 2013/2014/1/115 Podstawy pracy w programie Auto CAD Halina Adaszyńska 2013/2014/1/116 Aplikacje i aplety Java 2013/2014/1/008 Nauczanie języków obcych w dobie przemian społecznych oraz rozwoju możliwości życia, nauki i pracy w Unii Europejskiej 2013/2014/1/117 Realizacja zadań przez przedmiotowy zespół nauczycieli języków obcych 2013/2014/1/118 Korzystanie z zasobów WSiP-netowych w nauczaniu języka niemieckiego 2013/2014/1/119 Matura z języka obcego od 2015 roku Lidia Bugiera dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/120 Jak pomóc uczniowi z dysleksją w uczeniu się języka obcego? 2013/2014/1/121 Ewaluacja i doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z języka obcego 2013/2014/1/122 Jak analizować wyniki egzaminów zewnętrznych z języków obcych? 2013/2014/1/123 Sprawdzian szóstoklasisty z języka obcego od 2015 roku 2013/2014/1/124 Rozwijanie sprawności pisania na poszczególnych etapach nauczania języka obcego 2013/2014/1/125 Zapamiętywanie i zapominanie wybrane techniki uczenia się i nauczania leksyki w języku obcym Magdalena Szendi 2013/2014/1/126 Film na lekcji języka obcego 2013/2014/1/127 Wykorzystanie technologii Web 2.0 w nauczaniu języka obcego 8

9 2013/2014/1/128 Zaburzenia percepcji słuchowej przyczyną trudności w szkole 2013/2014/1/129 Uczeń z symptomami dysleksji rozwojowej na lekcjach języka polskiego 2013/2014/1/130 Jak uatrakcyjnić lekcje z gramatyki opisowej w szkole podstawowej? 2013/2014/1/131 Remedium na nudne lekcje, czyli utwór muzyczny jako środek dydaktyczny na lekcji języka polskiego 2013/2014/1/132 Rozprawka i interpretacja na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej Małgorzata Bugaj 2013/2014/1/133 Polski inaczej, czyli jak zainteresować ucznia przedmiotem na zajęciach pozalekcyjnych 2013/2014/1/134 Twardy orzech do zgryzienia, czyli frazeologia w szkole dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/135 Osobliwości polskiej ortografii 2013/2014/1/ /2014/1/137 Doskonalenie metodycznych kompetencji nauczycieli języka polskiego w kontekście sprawdzianu 2015 Ocenianie holistyczne a kryterialne w pracy nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum 2013/2014/1/138 Gramatyka opisowa i funkcjonalna budujemy sprawdziany z nauki o języku 2013/2014/1/139 Jak oceniać analizę i interpretację tekstu literackiego w gimnazjum? 2013/2014/1/140 Metody pracy z tekstem literackim w praktyce Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/141 Lektury obowiązkowe na deskach szkolnego teatru 2013/2014/1/142 Warsztat twórczego polonisty, część IV wokół Krzyżaków H. Sienkiewicza 2013/2014/1/143 Warsztat twórczego polonisty, część V bajki Ignacego Krasickiego 2013/2014/1/144 Warsztaty dziennikarskie w szkole podstawowej i gimnazjum 9

10 2013/2014/1/145 Metoda przewodniego tekstu na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 2013/2014/1/146 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 2013/2014/1/147 Kryterialne sprawdzanie i ocenianie rozprawek i interpretacji na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej Sławomir Głowacki 2013/2014/1/148 Efektywne przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego w roku /2014/1/149 Kurs programu KREATOR Włączanie umiejętności kluczowych do nauczania przedmiotów szkolnych 2013/2014/1/150 Matematyk twórczy nauczyciel 2013/2014/1/151 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki Grażyna Jakubczyk dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/152 Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki 2013/2014/1/ /2014/1/154 Wymagania programowe do badania osiągnięć matematycznych absolwenta klasy V szkoły podstawowej Doskonalenie metodycznych kompetencji nauczycieli matematyki w kontekście sprawdzianu /2014/1/155 GPS i technologie mobilne w geografii szkolnej Lucyna Kusiak 2013/2014/1/156 Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne jako atrakcyjna forma zajęć pozalekcyjnych 2013/2014/1/157 Nauka i pseudonauka w nauczaniu przyrody w liceum i technikum Aleksander Ławiński 2013/2014/1/158 Ekonomia w praktyce nowy przedmiot uzupełniający. Propozycje programowe i metodyczne 2013/2014/1/159 Ekonomia na co dzień Barbara Benyskiewicz 2013/2014/1/160 Spółdzielnia uczniowska edukacja ekonomiczna i społeczna w praktyce Jolanta Radczyc 10

11 2013/2014/1/161 Praca zespołowa uczniów warunkiem rozwoju umiejętności przedmiotowych EdB dydaktyka przedmiotowa 2013/2014/1/162 Zastosowanie metody projektu w realizacji edukacji zdrowotnej w ramach lekcji WF 2013/2014/1/163 Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu edukacji zdrowotnej na lekcjach WF Bogusława Breitkopf kształcenie integracyjne i specjalne 2013/2014/1/164 Diagnoza funkcjonalna wiedzy i umiejętności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wstępem do konstruowania IPET-ów 2013/2014/1/165 Magia ruchu, czyli aerobik umysłu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2013/2014/1/ /2014/1/167 Paszport osobisty sposobem na nawiązanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Mniej dokumentacji więcej czasu dla ucznia - nowoczesna pomoc psychologicznopedagogiczna Lucyna Miś-Ciągło Danuta Mroczyk ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 2013/2014/1/ /2014/1/ /2014/1/170 Analiza wyników badania osiągnięć dzieci kończących przedszkole oraz uczniów klasy 0 szkoły podstawowej z zakresu przygotowania do edukacji szkolnej Wymagania programowe do badania osiągnięć polonistycznych absolwenta V klasy szkoły podstawowej Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania w oparciu o przepisy prawa oświatowego Danuta Mroczyk Wioletta Wodnicka 2013/2014/1/171 Kalkulator EWD jako narzędzie do analizy wyników egzaminów zewnętrznych Lucyna Kusiak 2013/2014/1/172 Podstawy oceniania kształtującego 2013/2014/1/173 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - drugi stopień wtajemniczenia Maria Furtak 11

12 2013/2014/1/174 Regionalne Forum Szkół Promujących Zdrowie Grażyna Jakubczyk 2013/2014/1/175 Wsparcie dziecka w sytuacjach trudnych 2013/2014/1/176 Jak rozmawiać z dzieckiem o kryzysie? Bożena Bukiewicz 2013/2014/1/177 Agresywne zachowanie dziecka przedszkolnego strategie radzenia sobie z agresją 2013/2014/1/178 Empatia dla siebie czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami wobec ucznia wychowanie, opieka i profilaktyka 2013/2014/1/179 Empatyczna komunikacja jak nawiązywać relacje oparte na wzajemnym szacunku 2013/2014/1/180 Wspieranie wychowanka w sytuacjach kryzysowych. Empatyczna postawa nauczyciela/rodzica 2013/2014/1/181 Rodzic - trudny klient szkoły? 2013/2014/1/182 Mindfulness świadoma odpowiedź na stres w zawodzie nauczyciela Jowita Kowalczyk 2013/2014/1/184 Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w grupie przedszkolnej? 2013/2014/1/185 Konstruktywna konfrontacja jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 2013/2014/1/186 Praca z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym 2013/2014/1/187 Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2013/2014/1/188 Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie 2013/2014/1/189 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Danuta Mroczyk Aleksandra Wachowiak 12

13 2013/2014/1/190 Odyseja umysłu, czyli jak rozwijać potencjał twórczy uczniów 2013/2014/1/191 ABC wychowawcy klasy... i nie tylko Lucyna Miś-Ciągło 2013/2014/1/192 Gazetowe wariacje, czyli zrób coś z niczego 2013/2014/1/193 Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych z uczniem i rodzicem 2013/2014/1/194 Bez ryzyka program profilaktyki HIV/AIDS w szkole Jolanta Radczyc 2013/2014/1/195 Sposoby radzenia sobie ze złością 2013/2014/1/196 Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych Bogusława Breitkopf wychowanie, opieka i profilaktyka 2013/2014/1/197 Wolontariat młodzieżowy obszarem rozwijania umiejętności życiowych 2013/2014/1/198 Negocjacje w pracy wychowawczej Aleksander Ławiński 2013/2014/1/199 Alternatywne metody pracy nauczyciela i wychowawcy klasy Lech Sałaciński 2013/2014/1/200 Wykorzystanie ceramiki w rozwijaniu sprawności manualnej dziecka 2013/2014/1/201 Malowanie na tkaninie techniką konturową 2013/2014/1/202 Łączenie technik decoupage'u w tworzeniu ozdób okolicznościowych Hanna Grytczuk 2013/2014/1/203 Filcowanie igłą na sucho 2013/2014/1/204 Tańce i zabawy ruchowe dla najmłodszych 2013/2014/1/205 Radosna Kinezjologia Elżbieta Lak 13

14 2013/2014/1/206 Nauczyciel języka obcego na ścieżce awansu zawodowego Lidia Bugiera 2013/2014/1/207 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty awans zawodowy nauczyciela 2013/2014/1/208 Podsumowanie stażu młodego nauczyciela 2013/2014/1/209 Od mianowania do dyplomowania planowanie rozwoju zawodowego 2013/2014/1/210 Od mianowania do dyplomowania przed rozmową kwalifikacyjną 2013/2014/1/211 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 2013/2014/1/ /2014/1/213 Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego praktyczne wskazówki Przygotowanie prezentacji multimedialnej na postępowanie egzaminacyjne nauczyciela kontraktowego Lucyna Kusiak Wioletta Wodnicka Halina Adaszyńska wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnej 2013/2014/1/214 Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 w pracy nauczyciela 2013/2014/1/ /2014/1/216 Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela Word 2010 i Excel 2010 poziom zaawansowany Tworzenie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem programu Hot Potatoes 2013/2014/1/217 Prezentacja multimedialna w pracy nauczyciela 2013/2014/1/218 Ankiety elektroniczne przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników 2013/2014/1/219 Nauczycielska strona WWW 2013/2014/1/220 Praktyczne zastosowanie e-learningu i blended learningu w szkole 2013/2014/1/221 Tablica interaktywna i zasoby w sieci Internet w pracy nauczyciela Halina Adaszyńska 14

15 2013/2014/1/222 Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych i zasobów sieci Internet w szkole 2013/2014/1/223 Edytor tekstu Word 2010 w pracy dyrektora szkoły 2013/2014/1/224 Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 w pracy dyrektora szkoły/placówki Halina Adaszyńska 2013/2014/1/225 Praktyczne zastosowanie e-learningu w szkole zarządzanie placówką oświatową 2013/2014/1/226 Jak budować plan działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia? Lucyna Kusiak 2013/2014/1/227 Doskonalenie kompetencji dyrektora ewaluacja wewnętrzna szkolnego wychowania i analiza efektów działań wychowawczych Lech Sałaciński 2013/2014/1/228 Dyrektor szkoły zawodowej Grażyna Uhman 2013/2014/1/229 BHP i P.POŻ jako niezbędny element w prawidłowym wykonywaniu obowiązków dyrektora szkoły/placówki oświatowej 2013/2014/1/230 Szkolenie dla dyrektorów i osób kierujących pracownikami w zakresie BHP Marzena Cielecka 2013/2014/1/231 Kursy języka obcego zawodowego Lidia Bugiera inne 2013/2014/1/232 Kursy języka angielskiego i niemieckiego 2013/2014/1/233 Intensywne kursy języka angielskiego i niemieckiego 2013/2014/1/234 Z tańcem przez świat podstawowy kurs tańca towarzyskiego 2013/2014/1/235 Kurs tańca towarzyskiego dla wtajemniczonych Magdalena Szendi Wioletta Wodnicka 15

16 dydaktyka ogólna 2013/2014/1/241 Wprowadzenie do programu: Być przedsiębiorczym Przedsiębiorczość Maria Furtak 2013/2014/1/242 Uczeń widzem i twórcą teatru Lidia Bugiera 2013/2014/1/249 Metody coachingowe narzędziem motywowania uczniów wychowanie, opieka i profilaktyka 2013/2014/1/250 Wykorzystanie metod coachingowych w pracy z rodzicem 2013/2014/1/251 Lider zespołu jak zbudować skuteczny zespół 2013/2014/1/252 Informacja zwrotna jako metoda motywowania uczniów Ewelina Staliś 2013/2014/1/253 Kształtowanie umiejętności prospołecznych uczniów (w oparciu o metodę Goldsteina) 16

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE-HUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIEHUCIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel główny: Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej. Cele

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012)

ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012) ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH (rok szkolny 2011/2012) OPRACOWANY W OPARCIU O: kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo