Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1"

Transkrypt

1 Dariusz Pietrzyk Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Podstawy programowania operacje na danych w MS Excel

2 ISBN Copyright by Dariusz Pietrzyk & Wydawnictwo Studio em (www.sem.net.pl) Żadna część tego podręcznika nie może być bez pisemnej zgody Wydawcy powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie czy też jakimikolwiek technikami elektronicznymi bądź mechanicznymi. Dotyczy to wykonania kopii dowolną metodą poligraficzną, kserograficzną czy fotograficzną oraz utrwalania na filmowym, magnetycznym, optycznym (m.in. CD-ROM i DVD-ROM) lub jakimkolwiek innym nośniku. Autor oraz Wydawnictwo Studio em dołożyli wszelkich starań, by opracowanie niniejsze było rzetelne i kompletne, ale nie biorą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji czy też za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych bądź autorskich. Autor oraz Wydawnictwo nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w tym podręczniku. Wymienione w podręczniku nazwy produktów oraz marek są znakami handlowymi bądź towarowymi, przynależnymi ich prawowitym właścicielom.

3 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Spis treści Wprowadzenie Do kogo podręcznik jest adresowany? Czego się nauczysz z tego podręcznika? Jak możesz używać tego podręcznika? Cel kursu Kurs jako wprowadzenie do programowania Porządek omawianego materiału Język VBA a różne wersje MS Excel O autorze Makra automatyzacja zadań w arkuszach Co to jest makro (procedura/program)? Język VBA Zastosowanie makr Sposoby tworzenia makr Przygotowanie do tworzenia makr Rejestracja (nagrywanie) i uruchamianie makr Aby włączyć wstęgę z obsługą makr (wer. 2007) Aby włączyć wstęgę z obsługą makr (wer. 2010) Aby ustawić poziom zabezpieczeń (wer. XP/2003) Aby ustawić poziom zabezpieczeń (wer. 2007/2010) Aby zarejestrować makro (wer. XP/2003) Aby zarejestrować makro (wer. 2007/2010) Aby uruchomić makro (sposób uniwersalny) Aby zmodyfikować kod makra Aby usunąć makro Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza Aby wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro.. 39 Aby przypisać do makra skrót klawiszowy Copyright Dariusz Pietrzyk 3

4 Paski narzędziowe Aby uaktywnić skoroszyt makr osobistych (personal.xls) Aby szybko przełączyć się do okna edytora VBA Aby utworzyć własny pasek narzędziowy (wer. XP/2003) Aby utworzyć własną wstęgę/pasek narzędziowy (wer. 2010) Aby podpiąć makro do przycisku na pasku narzędziowym (wer. XP/2003) Aby dodać przycisk uruchamiający makro do paska Szybki dostęp (wer. 2007/2010) Edycja i zarządzanie kodem VBA Okno edytora VBA Moduły VBA (ang. modules) Aby utworzyć nowy moduł Aby zmienić nazwę modułu Aby przejść do edycji kodu w wybranym module Aby szybko przełączyć się między otwartymi modułami.. 55 Aby zamknąć podgląd aktywnego modułu Aby usunąć moduł Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA Aby wyeksportować moduł Aby zaimportować moduł z pliku zewnętrznego Edycja kodu VBA Aby szybko odnaleźć procedurę w module Aby przeskoczyć w kodzie do początku następnej procedury Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie Aby ustalić podstawowe parametry działania edytora VBA Copyright Dariusz Pietrzyk

5 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Znaczenie kolorów w edytorze VBA Wstęp do programowania Jakość kodu Procedury i funkcje Aby utworzyć procedurę Zmienne i stałe Aby wymusić jawną deklarację zmiennych Aby zadeklarować zmienną Aby zadeklarować stałą Aby wyświetlić wyniki działania procedury w oknie dialogowym (przykład programu) Typy danych VBA Typy liczbowe Pozostałe typy Operatory Operator przypisania Operatory arytmetyczne Operator sklejania tekstów Operatory porównania Operatory logiczne Testowanie programów Uruchamianie krokowe Aby przetestować działanie procedury krok po kroku Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja Debug.Print i panel Immediate ) Aby wyniki przetwarzania skierować do panelu Immediate Czujki śledzenie wartości zmiennych Aby szybko dodać czujkę dla zmiennej Aby włączyć/wyłączyć okno z czujkami Aby dodać czujkę Copyright Dariusz Pietrzyk 5

6 Aby usunąć czujkę Aby śledzić wszystkie zmienne lokalne Przetwarzanie tekstów Sklejanie tekstów (konkatenacja) Aby połączyć ciąg znaków Aby przełamać wiersz tekstu w kodzie Aby przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu) Aby dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów) Funkcje przetwarzające ciągi znaków Aby sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja Len ) Aby pobrać początek tekstu (funkcja Left ) Aby pobrać koniec tekstu (funkcja Right ) Aby pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja Mid ). 130 Aby usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja Trim ) Aby zamienić tekst na wielkie litery (funkcja UCase ) Aby zamienić tekst na małe litery (funkcja LCase ) Aby znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja InStr ) Aby sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja IsNumeric ) Aby ustalić sposób porównywania tekstów ( Option Compare Binary/Text ) Sterowanie przetwarzaniem danych instrukcje warunkowe i pętle Instrukcja warunkowa (If Then) Aby obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją Aby obsłużyć tylko warunek prawdziwy więcej niż jedną instrukcją Copyright Dariusz Pietrzyk

7 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Aby użyć warunku złożonego Aby obsłużyć warunek prawdziwy lub fałszywy Aby obsłużyć tylko jeden ze sprawdzanych po kolei warunków Instrukcja wyboru ( Select Case ) Aby użyć instrukcji Select Case Pętla z licznikiem ( For Next ) Aby użyć pętli For Next Aby zmieniać licznik pętli o wartość inną niż Aby użyć w pętli osobnego licznika wewnętrznego Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów ( For Each In Next ) Aby użyć pętli For Each In Next Pętla z warunkiem zakończenia ( Do Loop ) Aby użyć pętli Do Loop Aby użyć pętli Do Loop z warunkiem na początku Aby użyć pętli Do Loop z warunkiem While Pętla While Wend Aby użyć pętli While Wend Instrukcja przerwania/wyjścia ( Exit ) Aby przerwać działanie pętli, procedury lub funkcji VBA w arkuszu kalkulacyjnym Własności i metody obiektów Hierarchia obiektów w MS Excel Składnia obiektowa Aby użyć metody lub własności obiektu Klasy i kolekcje obiektów Operacje na aktywnej komórce Wartość komórki (właściwość Value ) Aby pobrać wartość komórki Aby wpisać wartość do komórki Copyright Dariusz Pietrzyk 7

8 Tekst wyświetlany w komórce (właściwość Text ) Aby pobrać tekst wyświetlany w komórce Formatowanie komórki z użyciem stylu (właściwość Style ) Aby sformatować komórkę z użyciem stylu Czyszczenie komórki (grupa metod Clear ) Aby wyczyścić komórkę Adres komórki (właściwość Address ) Aby sprawdzić adres komórki Współrzędne komórki (właściwości Row i Column ) Aby sprawdzić numer wiersza i numer kolumny dla komórki Podsumowanie głównych właściwości i metod dla komórki Nawigacja względem aktywnej komórki Właściwość Offset Metoda Activate Aby przejść do innej komórki Aby pobrać wartość z komórki poniżej Odwołania do komórek i obszarów Obszar arkusza (obiekt Range ) Zaznaczanie obszarów (metoda Select i obiekt Selection ) Aby zaznaczyć komórkę o znanym adresie Aby zaznaczyć obszar o znanym adresie Aby zaznaczyć obszar o znanym adresie początku i końca zakresu Aby zaznaczyć obszar nieciągły Zaznaczanie obszarów podsumowanie Kolumny i wiersze (obiekty Column i Row ) Aby zaznaczyć kolumnę o znanej nazwie Copyright Dariusz Pietrzyk

9 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Aby zaznaczyć kolumnę o znanym numerze Aby sprawdzić, czy kolumna jest ukryta (właściwość Hidden ) Aby dopasować szerokość zaznaczonych kolumn do ich zawartości (metoda AutoFit ) Aby zaznaczyć wiersz o numerze Aby zaznaczyć kilka wierszy leżących obok siebie Aby dopasować wysokość zaznaczonych wierszy do zawartości (metoda AutoFit ) Aby ustalić wysokość zaznaczonych wierszy (właściwość RowHeight ) Aby policzyć wiersze w arkuszu (właściwość Count ) Aby policzyć kolumny w arkuszu (właściwość Count ). 250 Kolumny i wiersze podsumowanie Odwołanie do komórki za pomocą współrzędnych Aby odwołać się przez współrzędne do komórki w arkuszu Aby odwołać się przez współrzędne do komórki w zaznaczonym obszarze Odwołanie do komórki o podanych współrzędnych podsumowanie Pobieranie danych od użytkownika Wprowadzanie danych przez użytkownika (metoda InputBox ) Aby pobrać dane od użytkownika Konwersja typów danych Aby skonwertować tekst na typ Date (funkcja CDate ) Skorowidz Copyright Dariusz Pietrzyk 9

10

11 Wprowadzenie [ ] Niniejszy podręcznik obejmuje podstawowy zestaw wiedzy w zakresie automatyzacji pracy w aplikacji MS Excel od wersji XP aż po 2007/2010. Do kogo podręcznik jest adresowany? Ten podręcznik pomoże Ci zdobyć obszerną, solidną i przydatną wiedzę, jeśli dobrze znasz i intensywnie wykorzystujesz aplikację MS Excel w codziennej pracy, a zarazem: Widzisz potrzebę dalszego zwiększenia wydajności pracy w tym zakresie. Przetwarzasz duże ilości danych i potrzebujesz działania z tym związane przyspieszyć oraz ułatwić. Wykonujesz wiele rozmaitych powtarzalnych, monotonnych i pracochłonnych, a przez to męczących i nużących czynności, które zarazem mogą obniżyć jakość wykonywanej pracy człowiek zmęczony łatwiej popełnia błędy. Maszyna natomiast się nie męczy, a jeśli będzie dobrze zaprogramowana, nie będzie błędów popełniać w ogóle. Czujesz ograniczenia w możliwościach samej aplikacji jest w niej wiele przydatnych narzędzi, ale nie rozwiązuje ona wszystkich problemów. Każdy z nas pracuje przecież ze specyficznymi zestawami i strukturami danych, zatem potrzebuje wielu narzędzi wyspecjalizowanych do ich przetwarzania. Próbujesz nauczyć się samodzielnie języka VBA, ale napotykasz na tej drodze przeszkody, które wydają Ci się zbyt trudne do przezwyciężenia.

12 Wprowadzenie Używasz języka VBA od jakiegoś czasu (i może nawet masz na swoim koncie kilka bardziej złożonych programów), ale chcesz uporządkować, uzupełnić, poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, a w efekcie skuteczniej zapobiegać rozmaitym dziwnym czasami i na razie niezrozumiałym błędom działania Twoich programów. Chcesz, by Twoje programy napisane w VBA działały jeszcze szybciej, sprawniej i bardziej niezawodnie. Czego się nauczysz z tego podręcznika? Wielu mechanizmów umożliwiających przede wszystkim pisanie programów, które: ułatwią i znacząco przyspieszą wprowadzanie dużych ilości powtarzalnych danych (np. liczb porządkowych), wspomogą weryfikację i usuwanie najbardziej uciążliwych i najczęściej spotykanych błędów w danych czy nawet obliczeniach wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych, wspomogą analizę dużych ilości danych oraz tworzenie różnorodnych raportów i zestawień, przyspieszą precyzyjne formatowanie licznych i obszernych arkuszy. A przy okazji jeśli nie znasz jeszcze żadnego języka programowania nauczysz się również podstaw programowania, czyli umiejętności zmuszenia komputera do tego, by wspomagał Cię w wykonywaniu powtarzalnych czynności, które męczą i zajmują niepotrzebnie Twój cenny czas. I co najważniejsze by maszyna robiła to wszystko dokładnie zgodnie z Twoimi potrzebami. 12 Copyright Dariusz Pietrzyk

13 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Najlepiej wiesz, co w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi zajmuje najwięcej Twojego czasu, a wiedza zdobyta za pośrednictwem niniejszego kursu pozwoli Ci też uniezależnić się od innych osób z Twojego otoczenia (biura, firmy, korporacji), które taką wiedzę już posiadają, ale zarazem nie zawsze mają czas i możliwości, by pomóc w rozwiązywaniu również Twoich problemów. Jak możesz używać tego podręcznika? Przede wszystkim: 1. Do sukcesywnej nauki. Czytając ze zrozumieniem kolejne rozdziały, a przy okazji przepisując i testując podane w nich przykłady, stopniowo możesz zdobyć, utrwalić i poszerzać bardzo przydatną wiedzę. Aby nauczyć się programować, trzeba programować pisać programy, testować je i usuwać znalezione błędy. Im więcej kodu zatem napiszesz (nawet jeśli zaczniesz od przepisywania i uruchamiania), tym szybciej zdobędziesz wystarczającą sprawność, by skutecznie rozwiązywać coraz bardziej skomplikowane problemy związane z automatyzacją wykonywanej na co dzień pracy. Jeśli do tego dołożysz jeszcze twórczą zabawę z wykorzystaniem stopniowo poznawanych na tym kursie elementów języka VBA, by dostosować dostępne w tym podręczniku przykłady do własnych potrzeb, nauka będzie łatwiejsza i przyniesie lepsze rezultaty. I choć być może na początku będziesz mieć uczucie powolnego posuwania się naprzód w tym rozwoju, zaś pisane programy będą najpierw stosunkowo proste, to jednak przy odrobinie Copyright Dariusz Pietrzyk 13

14 Wprowadzenie cierpliwości i konsekwencji dotrzesz do takiego momentu, że niespodziewanie zaczniesz myśleć w języku VBA, czyli stanie się on naprawdę przedłużeniem Twojej ręki i narzędziem, które pozwoli bardzo ułatwić i przyspieszyć wiele codziennych czynności. 2. Jako podręczną pomoc w programowaniu. Przy pisaniu kodu potrzebnych programów najpierw zawsze musisz uświadomić sobie, jakie czynności program ma kolejno wykonać. Następnie dla każdej kolejnej czynności możesz odszukać w spisie treści podręcznika mechanizm, który pozwala ją wykonać, a następnie przepisać i dostosować do konkretnej sytuacji i własnych potrzeb wybrany fragmentu kodu przykładowego (pojedynczych instrukcji i funkcji czy też całych większych konstrukcji). W ten sposób możesz tworzyć nawet bardziej skomplikowane programy z minimalnym wysiłkiem próba napisania od razu całego dłuższego kodu, szczególnie bez takiej dodatkowej pomocy, może być zniechęcająca. Bowiem nawet programista z dużym doświadczeniem i wiedzą w zakresie używania tego czy innego języka programowania ma czasem problemy, by napisać większy program od razu z głowy na czysto. 3. Jako podręczne wsparcie w tłumaczeniu zapisów języka VBA. Jeśli czytając kod nagranego makra lub procedury napisanej przez kogoś innego, napotkasz nieznaną lub mało zrozumiałą instrukcję, możesz sięgnąć do skorowidza, gdzie znajdziesz odsyłacz do dokładniejszego objaśnienia poszczególnych konstrukcji, obiektów, metod i właściwości. 14 Copyright Dariusz Pietrzyk

15 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz Jako przypominacza. Jeśli znasz już polecenie języka VBA lub nazwę funkcji, której potrzebujesz, ale nie pamiętasz dokładnie jej składni lub innych szczegółów użycia, wówczas możesz zajrzeć do skorowidza, znaleźć tam potrzebny element VBA, a następnie przypomnieć sobie potrzebne szczegóły w oparciu o odpowiedni fragment podręcznika. [ ] Porządek omawianego materiału Materiał podawany w tym i kolejnych częściach tego kursu są ułożone warstwami od podstaw do coraz bardziej zaawansowanych zagadnień, ale zarazem od zagadnień najbardziej przydatnych na co dzień do takich, które przydają się w tworzeniu coraz bardziej wyspecjalizowanych mechanizmów. Stąd w niniejszym podręczniku znajdziesz kolejno rozdziały: 1. Makra automatyzacja zadań w arkuszach (s. 23) nagrywanie makr i ich udostępnianie użytkownikom (przez przyciski i paski narzędziowe), czyli tworzenie prostszych mechanizmów przyspieszających najczęściej wykonywane czynności. 2. Edycja i zarządzanie kodem VBA (s. 49) krótkie omówienie środowiska ułatwiającego pisanie programów w tym języku, zasad tworzenia poprawnego i stabilnego kodu oraz archiwizacji (zabezpieczenia) i przenoszenia naszych programów z zeszytu do zeszytu czy też na inny komputer. 3. Wstęp do programowania (s. 69) od czego zacząć pisanie programu, jakie są podstawowe elementy składowe typowego Copyright Dariusz Pietrzyk 15

16 Wprowadzenie programu (głównie zmienne i stałe, typy danych i operatory) oraz jakie mają one znaczenie. 4. Testowanie programów (s. 103) zapewnienie maksymalnej poprawności działania naszych programów i podstawowe mechanizmy ułatwiające osiąganie tego celu. 5. Przetwarzanie tekstów (s. 115) sklejanie tekstów, pisanie czytelnego i przejrzystego kodu oraz funkcje ułatwiające wykonywanie najczęstszych operacji na tekstach. Jest to omówienie mechanizmów, które w programowaniu są (wbrew pozorom) powszechnie i bardzo często wykorzystywane w bardzo wielu sytuacjach, a zarazem są na tyle proste, by od nich właśnie rozpocząć przestawianie się na sposób myślenia właściwy do rozwiązywania różnych problemów programistycznych (jeśli jeszcze nie masz takiego doświadczenia). 6. Sterowanie przetwarzaniem danych instrukcje warunkowe i pętle (s. 145) objaśnienie konstrukcji, które są niezbędne, by tworzyć efektywnie działające programy, w tym również te przetwarzające większe ilości danych. 7. VBA w arkuszu kalkulacyjnym (s. 199) objaśnienie podstawowych zagadnień związanych z uzyskiwaniem dostępu do danych, które chcemy przetwarzać w naszych programach (w kontekście zeszytów i aplikacji MS Excel). 8. Operacje na aktywnej komórce (s. 210) m.in. jak pobrać i zmienić wartość, zmienić formatowanie czy też sprawdzić adres komórki (nie tylko aktywnej zresztą). 16 Copyright Dariusz Pietrzyk

17 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz Nawigacja względem aktywnej komórki (s. 227) poruszanie się po arkuszu oraz sięganie do komórek, wykorzystywane przede wszystkim przy przetwarzaniu większych ilości danych wg schematu od komórki zaznaczonej do końca ciągu danych. 10. Odwołania do komórek i obszarów (s. 235) głównie dostęp do komórek/obszarów o znanych adresach oraz do kolumn i wierszy arkusza. 11. Pobieranie danych od użytkownika (s. 259) jak pobrać od użytkownika pojedyncze parametry potrzebne do działania programu (np. adres komórki czy też współczynnik wykorzystywany do obliczeń) oraz jak dokonać konwersji typów danych (dostosować dane uzyskane w formie nieodpowiedniej do potrzeb przetwarzania w programu). Autor kursu starał się też, by nie pojawiały się tu skróty myślowe spotykane w tego rodzaju podręcznikach. Zdarza się bowiem, że pewne zagadnienia lub pojęcia wydają się niektórym autorom oczywiste na tyle, że nie warto ich omawiać czy objaśniać. I jakkolwiek osoba, która np. w języku VBA już od jakiegoś czasu programuje (lub programowała wcześniej w innym) i ma już pewną ugruntowaną wiedzę w tym zakresie, czasem sobie z takimi skrótami myślowymi poradzi, to jednak jest to bardzo duże utrudnienie dla kogoś, kto dopiero uczy się programować lub uczył się języka VBA samodzielnie (czyli tworząc własne programy, ale zarazem nie mając żadnego kontaktu z niezbędną szerszą wiedzą o programowaniu). Copyright Dariusz Pietrzyk 17

18 Wprowadzenie Dzięki takiemu układowi materiału oraz kompletnym omówieniom przekazywanej wiedzy masz zatem okazję nauczyć się programowania umiejętności bardzo przydatnej w dzisiejszym świecie wypełnionym przez komputery lub zwiększyć swoją sprawność w tym zakresie. [ ] O autorze Autor używa języka VBA od ok. roku 1998 do automatyzacji przetwarzania długich dokumentów MS Word, a w ostatnich kilku latach również prac wykonywanych za pośrednictwem MS Excel oraz MS Access. Posiada też m.in. wykształcenie w zakresie inżynierii oprogramowania oraz bogate doświadczenie dydaktyczne w tym zakresie prowadzi bowiem od wielu lat różnorodne szkolenia w zakresie programowania oraz projektowania systemów komputerowych. Serdecznie życzymy sukcesów w tworzeniu mniejszych i większych, ale jak najbardziej przydatnych w codziennej pracy programów Autor i Wydawnictwo. [ ] 18 Copyright Dariusz Pietrzyk

19 Nawigacja względem aktywnej komórki Bardzo często nasz program ma wykonywać operacje związane z przechodzeniem po kolejnych komórkach arkusza np. od pierwszej komórki z danymi (zaznaczonej przez użytkownika arkusza) i w dół aż do ostatniego wiersza z danymi (jak robiliśmy to przy omawianiu pętli Do Loop) albo też sformatować komórki z tytułami kolumn, przechodząc w prawo aż do ostatniej komórki zawierającej tytuł. Może to dotyczyć też przechodzenia o jedną komórkę w wybranym kierunku (np. w górę lub w lewo) zarówno wewnątrz pętli, jak też poza nią. W takich i jeszcze innych sytuacjach możemy skorzystać przede wszystkim z możliwości nawigacji względem aktywnej komórki. Mechanizm ten zaś wykorzystuje przede wszystkim właściwość Offset (określającą wielkość i kierunek przesunięcia w arkuszu) i metodę Activate (uaktywniającą komórkę zgodnie z podanymi parametrami przesunięcia). Właściwość Offset Ang. offset = pozycja, przesunięcie. Jest to właściwość określająca wielkość przesunięcia (określaną za pomocą liczby wierszy oraz kolumn) względem komórki, której właściwość ta dotyczy. Ważna jest tutaj przede wszystkim: kolejność parametrów zawsze najpierw podawana jest ilość wierszy, a dopiero potem ilość kolumn 1, kierunek przesunięcia podawany za pomocą liczb całkowitych naturalnych lub ujemnych. 1 Warto pamiętać, że jest to porządek dotyczący w języku VBA wszystkich obiektów o budowie tabelarycznej nie tylko arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel, ale też m.in. tabel w MS Word i tabel bazodanowych w MS Access.

20 Nawigacja względem aktywnej komórki Stąd schemat instrukcji dokonującej zmiany aktywnej komórki będzie wyglądać następująco: ActiveCell.Offset(ileWierszy, ilekolumn).activate gdzie parametr: ilewierszy jest liczbą naturalną (czyli całkowitą dodatnią, jeśli przesunięcie ma nastąpić w dół 1 ), całkowitą ujemną (jeśli przesunięcie ma nastąpić w górę 2 ) lub równą 0 (jeśli kolejna aktywna komórka ma się znajdować w tym samym wierszu), ilekolumn jest liczbą naturalną (czyli całkowitą dodatnią, jeśli przesunięcie ma nastąpić w prawo 3 ), całkowitą ujemną (jeśli przesunięcie ma nastąpić w lewo 4 ) lub równą 0 (jeśli kolejna aktywna komórka ma się znajdować w tej samej kolumnie). Oba te parametry mogą też w razie potrzeby być zmiennymi liczbowymi (nawet o takich samych nazwach, jak w przykładzie), zwykle typu Integer 5. Dla lepszego skojarzenia, jak poprawnie określać kierunki przesunięcia, wystarczy zapamiętać następujący prosty schemat: 1 Czyli gdy kierunek przesunięcia ma być naturalny w kontekście arkusza, gdzie w wierszach zwykle poruszamy się z góry na dół. 2 Czyli gdy kierunek przesunięcia ma być przeciwny do naturalnego w kontekście wierszy arkusza. 3 Czyli gdy kierunek przesunięcia ma być naturalny w kontekście arkusza, gdzie w kolumnach zwykle poruszamy się od lewej do prawej. 4 Czyli gdy kierunek przesunięcia ma być przeciwny do naturalnego w kontekście kolumn arkusza. 5 Ponieważ ten typ obejmuje zarówno liczby całkowite dodatnie, jak i ujemne, zaś przesunięcia czasem mogą dotyczyć przejścia do określonej komórki i powrotu do komórki poprzedniej. Zależnie od sytuacji może to być oczywiście również typ Byte lub Long. 228 Copyright Dariusz Pietrzyk

21 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Metoda Activate Ang. activate = uaktywnij. Jest to metoda uaktywniająca wskazany obiekt. Jeśli zatem aktywna jest komórka A1, zaś wykonamy instrukcję uaktywnienia komórki leżącej o jeden wiersz w dół, aktywna stanie się komórka A2 (i odwołanie za pomocą ActiveCell będzie się od tego momentu odnosić właśnie do komórki A2). Granice arkusza Przy chodzeniu po komórkach arkusza trzeba też pamiętać, że arkusz ma swoje granice, poza które nie wolno wychodzić. Próba przejścia poza ostatni wiersz lub ostatnią kolumnę, ale też przed pierwszy wiersz lub pierwszą kolumnę, zakończy się błędem Copyright Dariusz Pietrzyk 229

22 Nawigacja względem aktywnej komórki z punktu widzenia naszego programu w VBA poza tymi granicami nie ma komórek, do których można przejść. Uaktywnianie komórek a użycie klawiszy kierunkowych Wykonanie np. instrukcji ActiveCell.Offset(1, 0). Activate na pierwszy rzut oka wygląda jak efekt naciśnięcia na klawiaturze komputera strzałki kierunkowej w dół. Jednak wykonując instrukcje zapisane w naszych programach w języku VBA, korzystamy z dużo mocniejszych narzędzi, niż te, które ma do dyspozycji użytkownik samej tylko aplikacji MS Excel. W przypadku instrukcji uaktywniania komórek w VBA poruszamy się przede wszystkim po arkuszu w pamięci operacyjnej komputera. Zatem jeśli jakiś wiersz (lub wiersze) są ukryte i nie widać ich na arkuszu pokazywanym na ekranie monitora po naciśnięciu klawisza ze strzałką kierunkową przeskakujemy przez nie (nad nimi) na ekranie. Jeśli jednak wykonamy instrukcję uaktywnienia kolejnej komórki w dół z poziomu VBA, zawsze przejdziemy do komórki w następnym wierszu (nawet jeśli ten wiersz jest ukryty). Świadomość tego faktu pozwoli uniknąć niemiłych niespodzianek w niektórych sytuacjach. Aby przejść do innej komórki Wpisz np.: Sub zejdzokomorkewdol() If ActiveCell.Row < ActiveSheet.Rows.Count Then ActiveCell.Offset(1, 0).Activate Else MsgBox ("Ostatni wiersz arkusza.") End If End Sub 230 Copyright Dariusz Pietrzyk

23 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Instrukcja If ActiveCell.Row _ < ActiveSheet.Rows.Count Then ActiveCell.Offset(1, 0).Activate Else MsgBox Znaczenie Jeśli aktywna komórka znajduje się co najwyżej w przedostatnim wierszu, wtedy (Jest to zabezpieczenie przed przekroczeniem dolnej krawędzi arkusza.) Uaktywnij komórkę leżącą o 1 wiersz w dół, w tej samej kolumnie. W przeciwnym wypadku (czyli gdy aktywna jest komórka w ostatnim wierszu), wyświetl tylko komunikat z ostrzeżeniem. Stan arkusza przed i po uruchomieniu procedury Wskazówki Właściwość Count oznacza liczbę elementów w kolekcji, której dotyczy. W powyższym przykładzie oznacza zatem liczbę Copyright Dariusz Pietrzyk 231

24 Nawigacja względem aktywnej komórki wierszy (kolekcja Rows) w aktywnym arkuszu (obiekt ActiveSheet), a zarazem numer ostatniego wiersza w arkuszu (wiersze są numerowane od 1). Przyspieszenie działania programów Fakt, że z poziomu VBA mamy dostęp do arkusza w jego prawdziwej postaci w pamięci operacyjnej (a nie tylko do widoku arkusza pokazywanego na ekranie), ma jeszcze jedną ważną konsekwencję. Każda instrukcja uaktywnienia kolejnej komórki jest wykonywana nie tylko w pamięci operacyjnej (gdzie wykonana być musi), ale też jest pokazywana ( rysowana ) na ekranie monitora, który służy przede wszystkim do komunikacji z użytkownikiem aplikacji. Po uruchomieniu zaś naszego programu (który ma np. przejść przez setki tysięcy komórek, wykonując zadane przez nas, a potrzebne użytkownikowi operacje), można by bez żadnej szkody dla działania programu monitor wyłączyć aż do momentu zakończenia wykonywania programu (szczególnie jeśli ma on pracować kilka czy nawet kilkanaście minut). Wyłączać monitora oczywiście zwykle nie będziemy (bo najczęściej korzystamy w tym czasie z innych programów), ale będzie wiele sytuacji, kiedy możemy tak napisać program, by zamiast chodzić po komórkach arkusza (czyli zarazem owo przechodzenie rysować na ekranie), sięgać do potrzebnych komórek bezpośrednio w pamięci komputera (czyli z pominięciem działania karty graficznej i monitora). Takie rozwiązanie znacząco przyspieszy działanie naszych programów szczególnie jeśli instrukcji uaktywniania komórek będzie bardzo dużo (tysiące lub setki tysięcy). Przyspieszenie to może zaś zaoszczędzić nawet 232 Copyright Dariusz Pietrzyk

25 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 połowę i więcej czasu działania programu, zatem warto o tym pomyśleć (jakkolwiek w niektórych sytuacjach nieco skomplikuje to kod naszego programu). Przykład takiego rozwiązania jest przedstawiony w poniższej procedurze. Aby pobrać wartość z komórki poniżej Wpisz wewnątrz procedury np. instrukcję: MsgBox (ActiveCell.Offset(1, 0).Value) Dane w arkuszu i efekt działania Wskazówki Zadziała to szybciej niż konstrukcja ActiveCell.Offset (1,0).Activate, ponieważ nie wymaga zmiany zaznaczenia komórki na ekranie. W analogiczny sposób można skorzystać z innych właściwości lub metod wskazanej komórki. Próba sięgnięcia poza granice arkusza (przed pierwszy wiersz lub kolumnę albo za ostatni wiersz lub kolumnę) wywoła błąd podobnie jak przy próbie przechodzenia do kolejnej komórki z przykładów wcześniejszych. [ ] Copyright Dariusz Pietrzyk 233

26 Skorowidz Skorowidz Numer strony zapisany pogrubionym pismem oznacza obszerniejszy (czasem kilkustronicowy) opis, ważniejsze objaśnienie lub typowy przykład użycia. funkcja CBool CByte CCur CDate...271, 272 CDbl Chr...122, 123 CInt CLng CStr...268, 273 InputBox InStr...138, 139 IsDate...270, 272 IsNumeric , 270 LCase...137, 138 Left Len...126, 127, 168 LTrim Mid Right...129, 130 RTrim Trim UCase...135, 136 instrukcja Case...162, 163 Case Else...162, 164, 165 Case Is , 166 Else , 160 ElseIf End If...150, 151 End Select...162, 164 Exit...146, 192, 193, 195, 196 Exit Do Exit For Exit Function Exit Sub If Then...145, 146, 148, , 155, 156, 158 Loop...184, 186, 187 Next , 180, 182 Select Case...145, , 166 Step To...169, 170 Wend...190, 191 kolekcja Cells...208, 238, , Copyright Dariusz Pietrzyk

27 Dariusz Pietrzyk, Zintegrowany kurs języka VBA cz. 1 Columns...209, , Rows...231, 232, 241, 245, 246, 251, 252 Sheets Workbooks metoda Activate. 186, 187, 228, , 234 AutoFit , 250, 251 Clear...221, 225 ClearComments...221, 225 ClearContents...201, 205, 221, 222, 225 ClearFormats ClearNotes ClearOutline. 222, 226, 237 InputBox...259, 260, 262, 263, 264 MsgBox...83, 84 Select , 241, 242, 243, 245, 246, 250, 251 obiekt ActiveCell , 203, 204, 205, 210, 228, 229, 231, 233, 237 ActiveSheet. 203, 204, 205, 209, 231, 232, 241, 253, 254, 258 ActiveWorkbook. 203, 204, 205 Application...203, 257 Column...209, 241 Range...235, 236, Row Selection...208, 236, 238, 242, 245, , 256, 258 ThisWorkbook operator And...101, , 184 Is Like Mod...97 Not Or...101, , 184 XOR ^ *...97 /...97 \...97 &...98, 99, 117, < <= <> = > >= panel Immediate Copyright Dariusz Pietrzyk 275

Makra VBA w Excelu dla początkujących

Makra VBA w Excelu dla początkujących Makra VBA w Excelu dla początkujących Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5015/19680 Cena netto 870,00 zł Cena brutto 1 070,10 zł Cena netto za godzinę 62,14 zł Cena brutto za godzinę 76,43 Usługa

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK.

Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Aktywacja zakładki Developer. Plik->Opcje->Zakladka Główne->Dostosuj Wstążkę Zaznaczamy kwadracik Developer na liscie po prawej stronie. Klikamy OK. Rejestracja makr. Klikamy Zakladke Developer. Klikamy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 3

Zintegrowany kurs języka VBA cz. 3 Dariusz Pietrzyk Zintegrowany kurs języka VBA cz. 3 MS Excel bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych ISBN 978-83-912106-6-6 Copyright by Dariusz Pietrzyk & Wydawnictwo Studio em (www.sem.net.pl) Żadna część

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do edycji makr w Excelu

Wprowadzenie do edycji makr w Excelu Wprowadzenie do edycji makr w Excelu Zakładam, że masz otwarty edytor VBA. Jeśli nie, to wciśnij proszę w Excelu ALT+ f11 ten skrót nie zmienił się na szczęście w Excelu 2007. Makra można wpisywać w kilku

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel

Visual Basic w programie Excel Visual Basic w programie Excel Ćwiczenie nr 3 Obiekty, właściwości, metody. Obiekty standardowe, kolekcje standardowe. Dostęp do komórek arkusza. Operacje na standardowych bibliotekach. CEL ĆWICZENIA.

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Obsługa makr

Ćwiczenie 1 Obsługa makr Ćwiczenie 1 Obsługa makr Celem ćwiczenia jest pokazanie podstaw pracy z makrami w MS Excel. Makra można tworzyć szybko nagrywać - bez koniecznej znajomości języka Visual Basic, w którym zapisywane jest

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości

Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Opis działania i parametrów. Nazwa funkcji. Składnia zwracanej wartości Ściągawka z funkcji i właściwości systemowych VBA. Nazwa funkcji Składnia Typ zwracanej wartości Opis działania i parametrów Funkcje konwersji CBool CBool(arg) Boolean arg powinno być wartością numeryczną

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA

4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA 4.1. Analiza AWN jest dokonywana na poziomie VBA Centralnym miejscem systemu wspomagania dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli są makra (procedury, programy) przygotowane w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T. Zię b a k o ws k i: P ROG R A MO W A N I E M A K R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator]

Do obiektów nie odwołujemy się bezpośrednio, tylko przez ich atrybuty i metody. Obiekt.identyfikator[.identyfikator] VBA 2 HIERARCHIA OBIEKTÓW ODWOŁYWANIE SIĘ DO OBIEKTÓW WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW PĘTLE I INSTRUKCJE WARUNKOWE ZFPBIG LABORATORIUM Przypomnienie VBA Visual Basic for Application skryptowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. Autor: Sergiusz Flanczewski Zmierz się z Excelem! Narzędzia automatyzacji prac w Excelu, czyli czego można pozbyć się od ręki Przekazywanie danych pomiędzy procedurami,

Bardziej szczegółowo

W otrzymanym pakiecie źródłowym znajdują się pliki do edycji (tsmart i tsmartdoc). Edytuj tłumaczenia w plikach *.tsmart

W otrzymanym pakiecie źródłowym znajdują się pliki do edycji (tsmart i tsmartdoc). Edytuj tłumaczenia w plikach *.tsmart 1. Tłumaczysz szybciej! 2. Tłumaczysz wygodniej! 3. Twoje tłumaczenie jest spójne i kompletne! Dlaczego warto? Start w 3 krokach: 1. Zainstaluj aplikację transmart.system Jak? Pobierz tutaj: http://system.transmart.pl/static/install_transmartsystem.exe),

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Formatowanie komórek

Formatowanie komórek Formatowanie komórek 3.4 Formatowanie komórek Praca w MS Excel 2010 byłaby bardzo uciążliwa gdyby nie formatowanie. Duże ilości danych sprawiają, iż nasz arkusz staje się coraz pełniejszy, a my nie mamy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY VBA Rinat Szepe (21.02.2013)

PODSTAWY VBA Rinat Szepe (21.02.2013) Programowanie w VBA pozwala stworzyć MAKRA, które automatyzują pewne procesy/zadania, które chcemy wykonać w Excelu. Szczególnie przydatne w symulacjach. 1. NAGRYWANIE MAKRA. Załóżmy, że chcemy stworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKOKU GOTO

INSTRUKCJA SKOKU GOTO Opracowała Joanna Kisielińska 1 Składnia instrukcji GoTo GoTo etykieta INSTRUKCJA SKOKU GOTO etykieta musi zostać umieszczone w programie: etykieta: Instrukcja lub etykieta: Instrukcja Przykład Sub ocena()

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja plików graficznych

Automatyzacja plików graficznych Automatyzacja plików graficznych WSTĘP Tworzenie pliku makra 1 Pierwsza procedura - uruchomienie 4 Klawisz skrótu na pasku zadań 5 PODSTAWY PROGRAMOWANIA 6 MAKRO_1 tworzenie prostokąta 8 MAKRO_2 obrót

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski -

SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - S t r o n a 2 SZYBKO ZROZUMIEĆ VISUAL BASIC 2012 Artur Niewiarowski - Copyright by Artur Niewiarowski 2013 ISBN: 978-83-937802-0-4 - Artur Niewiarowski Self-Publishing - All rights reserved. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Utworzenie interfejsu graficznego za pomocą formularza użytkownika w VBA

Utworzenie interfejsu graficznego za pomocą formularza użytkownika w VBA Utworzenie interfejsu graficznego za pomocą formularza użytkownika w VBA Po co? Potrzebne jest nam makro, które będzie wykonywać pewne czynności w osobnym oknie w Excelu. Do tego celu wykorzystamy element

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Kontrola poprawności danych:

Kontrola poprawności danych: Kontrola poprawności danych:... 1 Zadanie 1 Filtrowanie unikatowych rekordów w nowe miejsce:... 1 Zadanie 2: Tworzenie listy rozwijanej:... 2 Zadanie 3 Wprowadzanie warunkowych ograniczeń wpisywanych wartości...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz

Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz Technologia informacyjna programowanie Janusz Uriasz 2. Programowanie 2.1. Struktura programu, edycja, kompilacja, uruchomienie programu. Śledzenie programu VB- cd Składowe programu Procedura jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10

Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 Malerzów, 26.11.2012 Instrukcja instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 1. Uwagi wstępne Niniejszy dokument jest uproszczoną instrukcją instalacji i obsługi makra Excel_Table w wersji 10 dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC

PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC T.Z iębakows ki: PROGRAMOWAN I E MAK R... strona 1 PROGRAMOWANIE MAKR W PROGRAMIE EXCEL W JĘZYKU VISUAL BASIC W programie Microsoft Excel można często powtarzane czynności zautomatyzować przy użyciu tzw.

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH

TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH z a a w a n s o w a n y TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE OD A DO Z DYNAMICZNA ANALIZA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH Tabele i wykresy przestawne od A do Z dynamiczna analiza dużych zbiorów danych Krzysztof Chojnacki

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

windows XP n a j l e p s z e t r i k i

windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i windows XP n a j l e p s z e t r i k i Jak zoptymalizować pracę z systemem Windows XP?... 3 Jak szybko uruchamiać programy?... 3 W jaki sposób dostosować pulpit i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo