Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway z technologią Brightmail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail"

Transkrypt

1 Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail

2 Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 10.5 PN: Informacje prawne Copyright 2013 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy Symantec oraz logo Symantec i logo znacznika wyboru to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej filii, zarejestrowane w USA i innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). Niektóre z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE W CHWILI UDOSTĘPNIENIA. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ UZNAWANE ZA PRAWNIE NIEWAŻNE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA Wydrukowano w USA

4 Pomoc techniczna Kontakt z pomocą techniczną Pomoc techniczna firmy Symantec prowadzi centra obsługi na całym świecie. Podstawowym zadaniem pomocy technicznej jest odpowiadanie na określone pytania dotyczące funkcji produktu oraz jego działania. Grupa pomocy technicznej opracowuje również zawartość naszej internetowej bazy wiedzy. Grupa pomocy technicznej współpracuje z innymi działami firmy Symantec, aby w możliwie krótkim czasie odpowiadać na pytania użytkowników. Grupa pomocy technicznej współpracuje na przykład z projektantami produktów oraz z centrum Symantec Security Response, aby udostępniać obsługę alertów i aktualizacje definicji wirusów. Oferta firmy Symantec w zakresie pomocy technicznej obejmuje: Zróżnicowany zakres opcji pomocy technicznej umożliwiających dobranie poziomu usług do rozmiaru organizacji. Telefoniczną i internetową pomoc techniczną zapewniającą szybką reakcję i dostęp do najnowszych informacji. Ubezpieczenie aktualizacyjne, zapewniające uaktualnienia oprogramowania. Płatną globalną pomoc techniczną dostępną w godzinach pracy w regionie lub 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferty usług typu Premium obejmujące usługi zarządzania kontami. Informacje na temat oferowanej przez firmę Symantec pomocy technicznej można znaleźć na naszej stronie internetowej pod następującym adresem URL: Wszystkie usługi pomocy technicznej są świadczone zgodnie z umową o pomoc techniczną i obowiązującymi zasadami pomocy technicznej dla przedsiębiorstw. Klienci posiadający aktualną umowę pomocy technicznej mogą uzyskać dostęp do informacji pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy się upewnić, że spełnione są wymagania systemowe podane w dokumentacji produktu. Ponadto komputer, na którym wystąpił problem powinien być włączony, aby w razie potrzeby można było odtworzyć problem. Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje: numer wersji produktu,

5 informacje o sprzęcie, ilość dostępnej pamięci i miejsca na dysku oraz informacje o karcie sieciowej, system operacyjny, numer wersji i poprawki do programu, topologia sieci, informacje o routerze, bramie i adresie IP. Opis problemu: komunikaty o błędach i pliki dziennika, próby rozwiązania problemu podjęte przed skontaktowaniem się z firmą Symantec, ostatnie zmiany w konfiguracji oprogramowania i sieci. Licencja i rejestracja Centrum obsługi klientów Jeśli produkt firmy Symantec wymaga rejestracji lub klucza licencji, należy odwiedzić stronę internetową pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Informacje na temat centrum obsługi klientów są dostępne pod następującym adresem URL: Centrum obsługi klientów służy pomocą w następujących kwestiach nietechnicznych, takich jak: pytania dotyczące licencji lub numerów seryjnych produktów, aktualizacje rejestracji produktów, takie jak zmiana adresu lub nazwy, ogólne informacje o produkcie (funkcje, dostępne wersje językowe, miejscowi dostawcy), najnowsze informacje o aktualizacjach i uaktualnieniach produktów, informacje dotyczące umów o zabezpieczeniu aktualizacji i pomocy technicznej, informacje o programach Symantec Buying Programs, porady dotyczące opcji pomocy technicznej firmy Symantec, pytania inne niż techniczne, dotyczące sprzedaży produktów, kwestie związane z dyskami CD-ROM, dyskami DVD lub podręcznikami.

6 Informacje na temat umowy dotyczącej pomocy technicznej W celu uzyskania informacji o istniejącej umowie dotyczącej pomocy technicznej należy kontaktować się z firmą Symantec przy użyciu następujących adresów regionalnych zespołów administrujących tą umową: Azja Pacyficzna i Japonia Europa, Bliski Wschód i Afryka Ameryka Północna i Ameryka Łacińska

7 Spis treści Pomoc techniczna... 4 Rozdział 1 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie... 9 Symantec Messaging Gateway informacje... 9 Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway Dodatkowe źródła informacji Podstawowa instalacja informacje Rozdział 2 Instalowanie urządzenia Konfiguracje instalacji Lista kontrolna instalacji Wymagania systemowe Konfigurowanie sprzętu urządzenia Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia Określanie interfejsów Ethernet Określanie statycznego adresu IP do celów routingu Określanie adresów IP bramy i serwera DNS Określanie roli urządzenia Rejestrowanie licencji Rozwiązywanie problemów związanych z rejestracją pliku licencji Aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji podczas początkowej konfiguracji Konfigurowanie modułu Control Center Dodawanie modułu Scanner za pomocą modułu Control Center Konfigurowanie modułu Scanner do filtrowania poczty przychodzącej i wychodzącej Rozdział 3 Instalacja oprogramowania Symantec Messaging Gateway jako maszyny wirtualnej Symantec Messaging Gateway Virtual Edition informacje Terminologia dotycząca oprogramowania wirtualnego... 39

8 Spis treści 8 Obsługa narzędzi VMware Tools w oprogramowaniu Symantec Messaging Gateway Obsługa narzędzi Hyper-V Tools w oprogramowaniu Symantec Messaging Gateway Instalowanie urządzenia Symantec Messaging Gateway w środowisku VMware Wymagania systemowe dotyczące instalacji wirtualnej na platformie VMware Instalowanie szablonu OVF na serwerze ESX 4.1 lub ESXi 4.1/5.x Server Instalowanie za pomocą obrazu ISO lub dysku CD przywracania systemu operacyjnego na komputerze wirtualnym na serwerze ESX lub ESXi Server Używanie dysku CD przywracania systemu operacyjnego na serwerze ESX lub ESXi Server w celu uruchomienia komputera wirtualnego Używanie obrazu ISO z magazynu danych w celu uruchomienia komputera wirtualnego na serwerze ESX/ESXi Server Używanie obrazu ISO systemu operacyjnego na komputerze lokalnym w celu uruchomienia komputera wirtualnego na serwerze ESX/ESXi Server Instalowanie urządzenia Symantec Messaging Gateway w środowisku Hyper-V Wymagania systemowe dotyczące instalacji wirtualnej na platformie Microsoft Hyper-V Instalowanie za pomocą obrazu ISO lub dysku CD przywracania systemu operacyjnego na komputerze wirtualnym na serwerze Microsoft Hyper-V Używanie dysku CD przywracania systemu operacyjnego na serwerze Microsoft Hyper-V w celu uruchomienia komputera wirtualnego Używanie obrazu ISO systemu operacyjnego na serwerze Microsoft Hyper-V w celu uruchomienia komputera wirtualnego serwera Microsoft Hyper-V... 55

9 Rozdział 1 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Symantec Messaging Gateway informacje Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway Dodatkowe źródła informacji Podstawowa instalacja informacje Symantec Messaging Gateway informacje Urządzenie Symantec Messaging Gateway zapewnia firmom kompleksowe zabezpieczenie wiadomości oparte na bramach. Urządzenie Symantec Messaging Gateway zapewnia zabezpieczenia wiadomości przychodzących i wychodzących, ochronę antyspamową i antywirusową w czasie rzeczywistym, zaawansowane filtrowane treści oraz ochronę przed utratą danych na jednej platformie. Urządzenie Symantec Messaging Gateway chroni środowisko użytkownika w następujący sposób: Wykrywa spam, ataki typu DoS i inne zagrożenia związane z pocztą przychodzącą. Wykorzystuje analizę globalnej i lokalnej reputacji nadawców w celu obniżenia kosztów infrastruktury poczty elektronicznej poprzez ograniczenie niepożądanych połączeń.

10 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway 10 Filtruje pocztę elektroniczną w celu usunięcia niepożądanych treści, zachowania zgodności z przepisami i zapewniania ochrony przed utratą własności intelektualnej oraz utratą danych w poczcie elektronicznej. Zapewnia analityczne informacje o trendach i zdarzeniach przy minimalnym nakładzie pracy administracyjnej. Patrz Dodatkowe źródła informacji na stronie 12 Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway Tabela 1-1 przedstawia nowe i udoskonalone funkcje urządzenia Symantec Messaging Gateway. Tabela 1-1 Nowa funkcja lub udoskonalenie Nowe i udoskonalone funkcje urządzenia Symantec Messaging Gateway Opis Disarm: wykrywanie i usuwanie potencjalnie destrukcyjnych treści z załączników wiadomości . Disarm to nowa technologia firmy Symantec, służąca do wykrywania i usuwania potencjalnie destrukcyjnych treści z wielu typowych załączników wiadomości , w tym z dokumentów pakietu Microsoft Office i plików PDF. Potencjalnie destrukcyjne typy treści to makra, skrypty, filmy w formacie Flash i inne treści, w których można umieścić zagrożenia. Technologia Disarm rozkłada załącznik, usuwa zagrożenia i rekonstruuje dokument, zachowując wierność wizualną. Można wybrać typy dokumentów i unieszkodliwianych przy użyciu technologii Disarm potencjalnie destrukcyjnych treści. Można również zadecydować, czy archiwizowane mają być oryginalne, niezmienione dokumenty na wypadek, gdyby potrzebowali ich administratorzy lub użytkownicy końcowi. Rozszerzone filtrowanie reputacji adresów URL Rozszerzone filtrowanie na podstawie reputacji adresów URL blokuje więcej spamu, destrukcyjnego oprogramowania i wiadomości mających na celu wyłudzenie danych. Ta wersja urządzenia Symantec Messaging Gateway zawiera o 70% więcej niebezpiecznych adresów URL niż poprzednia wersja. Adresy URL są identyfikowane jako niebezpieczne wskutek wewnętrznej analizy zawartości docelowej strony internetowej. Wzrost liczby niebezpiecznych adresów URL stanowi znaczne rozszerzenie istniejących technologii filtrowania na podstawie reputacji, zastosowanych w urządzeniu Symantec Messaging Gateway.

11 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway 11 Nowa funkcja lub udoskonalenie Opis Nowa funkcja instrukcji unscannable: precyzyjniejsze werdykty dotyczące destrukcyjnego oprogramowania i skanowania treści oraz nowa zasada technologii Disarm. W poprzednich wersjach wiadomości i załączniki, których nie można było przeskanować, podlegały jednej instrukcji unscannable. Wszystkie nieskanowalne wiadomości musiały być przetwarzane w ten sam sposób, nawet jeśli były nieskanowalne z bardzo różnych przyczyn. W tej wersji stosowane są precyzyjniejsze zasady i werdykty, umożliwiające podejmowanie różnych działań w zależności od przyczyn nieskanowalności wiadomości. Nowe raporty koncentrujące się na nieskanowalnych wiadomościach ułatwiają wyizolowanie i interpretację danych statystycznych dotyczących nieskanowalnych wiadomości i załączników. W tej wersji można również za pomocą zasady skonfigurować działania dotyczące załączników, których nie można przeskanować za pomocą technologii Disarm. Nowe sposoby dodawania administratorów modułu Control Center i zarządzania nimi przy użyciu źródeł usługi LDAP Można użyć istniejących źródeł usługi LDAP w celu dodania administratorów modułu Control Center i przypisania ich do grup zasad specyficznych dla administratorów. Następnie można skonfigurować zasady administracji i przypisać zasady do grup. Istniejący administratorzy zachowują swoje uprawnienia sprzed uaktualnienia, które są mapowane na pięć nowych domyślnych zasad administracji. Można również utworzyć nowe zasady oparte na ustawieniach domyślnych i zastosować je do poszczególnych osób lub grup. Kwarantannę użytkowników końcowych można teraz włączyć dla określonych grup. W poprzednich wersjach można ją było włączyć globalnie (dla wszystkich użytkowników w źródle danych katalogu) lub całkowicie wyłączyć. Administratorzy mogą teraz również przełączać widoki między własnymi kwarantannami użytkowników końcowych i kwarantannami swoich użytkowników. Dane logowania są oparte na pojedynczym zestawie poświadczeń usługi LDAP. Wymuszanie szyfrowania TLS dla poczty przychodzącej Opcja szyfrowania TLS wiadomości przychodzących z określonych domen umożliwia bezpieczniejszą komunikację z zaufanymi partnerami i nadawcami. Szyfrowana TLS dostawa do usługi Symantec Data Loss Prevention Szyfrowana TLS dostawa do usługi Symantec Data Loss Prevention zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, którzy zintegrowali tę usługę z urządzeniem Symantec Messaging Gateway.

12 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Dodatkowe źródła informacji 12 Nowa funkcja lub udoskonalenie Ograniczanie przepustowości nadawców wiadomości wychodzących Obsługa środowiska Microsoft Hyper-V Opis Ograniczanie przepustowości nadawców wiadomości wychodzących dodaje nową metodę kontroli spamu wysyłanego z zaatakowanych komputerów użytkowników wewnętrznych. Obsługa środowiska wirtualnego Microsoft Hyper-V zapewnia nową opcję instalacji wirtualnej, oprócz istniejącej obsługi środowiska VMware. Podręcznik instalacji (Symantec Messaging Gateway 10.5 Installation Guide) zawiera informacje o instalowaniu urządzenia Symantec Messaging Gateway w środowisku wirtualnym Hyper-V. Dodatkowe źródła informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie zawierające następujące źródła: Dokumentacja Zestaw dokumentacji urządzenia Symantec Messaging Gateway składa się z następujących podręczników: Symantec Messaging Gateway Administration Guide (podręcznik administratora) Symantec Messaging Gateway Installation Guide (podręcznik instalacji) Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway Symantec Messaging Gateway Command Line (podręcznik informacyjny dotyczący wiersza polecenia) Symantec Messaging Gateway Release Notes (uwagi o wersji) Symantec Messaging Gateway Software Update Notes (uwagi o aktualizacji oprogramowania) documentation.jsp?language=englishview= manualspid=53991 System Pomocy produktu Urządzenie Symantec Messaging Gateway ma wszechstronny system Pomocy, zawierający informacje konceptualne i proceduralne.

13 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Podstawowa instalacja informacje 13 Witryna internetowa firmy Symantec. Dodatkowe informacje o produktach są dostępne w internetowej witrynie firmy Symantec: Zapewnia dostęp do baz wiedzy pomocy technicznej, grup dyskusyjnych, informacji kontaktowych, plików do pobrania i subskrypcji list adresowych. https://licensing.symantec.com/acctmgmt/index.jsp Zapewnia informacje o rejestracji, odpowiedzi na często zadawane pytania, informacje o sposobach reagowania na komunikaty o błędach i kontaktowaniu się z działem Symantec License Administration. Zapewnia wiadomości o produkcie i aktualizacje produktu. Zapewnia dostęp do encyklopedii wirusów, która zawiera informacje o wszystkich znanych zagrożeniach, dostęp do informacji o fałszywych alarmach oraz do dokumentów technicznych dotyczących zagrożeń Podstawowa instalacja informacje Każde urządzenie może pełnić różne funkcje. Podczas początkowej konfiguracji w kreatorze instalacji wyświetlany jest monit o wybranie funkcji, którą ma pełnić dane urządzenie. Przed zainstalowaniem produktu należy wybrać funkcje, które zostaną przydzielone urządzeniu. Dodatkową pomoc w dobraniu urządzeń do oczekiwanej wydajności można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem działu handlowego. Dostępne są następujące funkcje:

14 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Podstawowa instalacja informacje 14 Moduł Control Center Moduł Control Center umożliwia konfigurowanie wszystkich następujących funkcji oraz zarządzanie nimi przy użyciu interfejsu obsługiwanego za pomocą przeglądarki internetowej: Filtrowanie poczty Routing SMTP Ustawienia systemowe Kwarantanna spamu Kwarantanna w przypadku podejrzenia wirusa Foldery incydentów filtrowania treści Wszystkie inne funkcje Moduł Control Center zapewnia informacje o stanie wszystkich hostów Symantec Messaging Gateway w środowisku, włącznie z dziennikami systemu i raportami. W lokacji należy skonfigurować jeden moduł Control Center. Jeden moduł Control Center kontroluje jeden lub wiele modułów Scanner. Moduł Scanner Moduły Scanner mogą wykonywać wszystkie następujące zadania: Filtrowanie na podstawie połączeń protokołu IP, na przykład klasyfikowanie połączeń, operacje Fastpass i różne grupy nadawców. Filtrowanie wiadomości zawierających wirusy, spam i niezgodnych z zasadami dotyczącymi wiadomości. Możliwe jest skonfigurowanie wielu modułów Scanner. Moduł Control Center i moduł Scanner Wykonuje obie funkcje. Ta konfiguracja jest odpowiednia w przypadku mniejszych instalacji. Uwaga: W tej dokumentacji przyjęto założenie, że użytkownik konfiguruje jedno urządzenie jako zarówno moduł Control Center, jak i moduł Scanner, a moduł Scanner przeprowadza filtrowanie przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej. Jeśli wymagania dotyczące filtrowania są większe niż zakłada scenariusz podstawowy, należy zapoznać się z dokumentem Symantec Messaging Gateway Installation Guide (Podręcznik instalacji urządzenia Symantec Messaging Gateway).

15 Rozdział 2 Instalowanie urządzenia Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Konfiguracje instalacji Lista kontrolna instalacji Wymagania systemowe Konfigurowanie sprzętu urządzenia Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia Określanie interfejsów Ethernet Określanie statycznego adresu IP do celów routingu Określanie adresów IP bramy i serwera DNS Określanie roli urządzenia Rejestrowanie licencji Aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji podczas początkowej konfiguracji Konfigurowanie modułu Control Center Dodawanie modułu Scanner za pomocą modułu Control Center Konfigurowanie modułu Scanner do filtrowania poczty przychodzącej i wychodzącej Konfiguracje instalacji Rozwiązanie Symantec Messaging Gateway można instalować i uruchamiać na kilka sposobów:

16 Instalowanie urządzenia Lista kontrolna instalacji 16 Urządzenie Symantec Messaging Gateway Należy zainstalować i uruchomić urządzenie fizyczne dostarczone przez firmę Symantec. Oprogramowanie Symantec Messaging Gateway Virtual Edition Tryb mieszany Należy zainstalować i uruchomić urządzenie wirtualne na wybranym sprzęcie. Patrz Symantec Messaging Gateway Virtual Edition informacje na stronie 38 Należy zainstalować i uruchomić połączenie składników fizycznych oraz wirtualnych. Lista kontrolna instalacji Tabela 2-1 przedstawia informacje i sprzęt niezbędne do zainstalowania urządzenia Symantec Messaging Gateway. Tabela 2-1 Pozycja Lista kontrolna instalacji Opis Dostęp z konsoli do urządzenia w celu dokonania konfiguracji wstępnej Prawidłowy plik licencji Nazwa hosta Klawiatura i monitor VGA lub dostęp z innego komputera przez port szeregowy. Po konfiguracji wstępnej można zalogować się do interfejsu wiersza polecenia urządzenia za pomocą protokołu SSH. Ten sam plik może być używany do licencjonowania wielu urządzeń. Adres URL używany w celu dostępu do interfejsu internetowego Control Center urządzenia. Statyczne adresy IP i jeden lub dwa adresy IP maski sieci i bramy Routowalny statyczny adres IP przypisany do interfejsu eth0 dla poczty przychodzącej i jeden z poniższych dla poczty wychodzącej: Routowalny statyczny adres IP przypisany do interfejsu eth1 (zalecane). Routowalny statyczny wirtualny adres IP. Oddzielny port współużytkujący jeden routowalny statyczny adres IP przypisany do interfejsu eth0. Adresy IP przypisane do eth0 lub eth1 wymagają adresu IP maski sieci i bramy. W celu określenia wymagań dotyczących adresów IP należy zapoznać się ze scenariuszami dotyczącymi modułu Scanner.

17 Instalowanie urządzenia Wymagania systemowe 17 Pozycja Serwery nazw domen (DNS) Serwery NTP (opcjonalnie) Opis Do routingu poczty wymagany jest serwer DNS. Można użyć głównych internetowych serwerów DNS lub określić wewnętrzne serwery DNS. Internetowe lub wewnętrzne. Nazwa hosta, port, nazwa użytkownika i hasło do serwera proxy (opcjonalnie) Adresy IP, z których ruch ma być dozwolony Zamiast wykorzystywać połączenie bezpośrednie, można opcjonalnie określić serwer proxy do rejestracji, filtrowania i pobierania definicji wirusów za pomocą usługi LiveUpdate. Jeżeli między modułami Scanner a Internetem są skonfigurowani agenci przesyłania poczty (MTA), na stronie kreatora Inbound Mail Filtering Connections (Filtrowanie poczty przychodzącej połączenia) należy skonfigurować moduły Scanner do akceptowania poczty elektronicznej tylko od agentów MTA typu upstream. Jeżeli między którymkolwiek urządzeniem a Internetem jest zapora, musi być tak skonfigurowana, aby zezwalać na ruch sieciowy przez określone porty. Wymagania systemowe Tabela 2-2 przedstawia listę minimalnych wymagań systemowych. Tabela 2-2 Element Przeglądarki internetowe Wymagania systemowe Wymaganie Moduł Control Center obsługuje następujące przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 9/8 Mozilla Firefox 13 lub nowsza Google Chrome 19 lub nowsza.

18 Instalowanie urządzenia Konfigurowanie sprzętu urządzenia 18 Element LDAP Wymaganie Urządzenie Symantec Messaging Gateway obsługuje następujące typy katalogów LDAP: Windows 2008 Active Directory (LDAP i Global Catalog) Windows 2003 Active Directory (LDAP i Global Catalog) Sun Directory Server 7.0 Sun Directory Server 6.3 Sun Directory Server 6.0 Lotus Domino LDAP Server 8.5 Lotus Domino LDAP Server 8.0 Lotus Domino LDAP Server 7.0 OpenLDAP 2.4 OpenLDAP 2.3 Oprogramowanie Symantec Messaging Gateway jest zgodne z protokołem LDAP w wersji 3 i można je skonfigurować do współpracy z innymi typami serwerów katalogowych. Konfigurowanie sprzętu urządzenia Przed zainstalowaniem i skonfigurowaniem urządzenia należy skonfigurować sprzęt. Aby skonfigurować sprzęt urządzenia: 1 Rozpakuj urządzenie i zamontuj je w szafie typu rack lub ustaw na płaskiej powierzchni. 2 Podłącz zasilanie. 3 Podłącz kabel Ethernet do portu idrac i włącz kartę DRAC. Więcej informacji na temat technologii idrac można uzyskać na stronach pomocy technicznej firmy Dell. 4 Podłącz urządzenie, używając jednej z poniższych metod: Podłącz do urządzenia klawiaturę i monitor VGA. Podłącz inny komputer do portu szeregowego urządzenia. Użyj kabla pseudomodemu ze złączem DB9 i zastosuj ustawienia 9600 b/s, 8/N/1.

19 Instalowanie urządzenia Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia 19 Połącz się z urządzeniem za pośrednictwem konsoli idrac ze zdalnego komputera. 5 Podłącz kabel sieci Ethernet do odpowiadającemu interfejsowi eth0 gniazda sieci Ethernet oznaczonego 1 na tylnym panelu urządzenia. Aby używać drugiego portu Ethernet dla ruchu przychodzącego, podłącz drugi kabel do odpowiadającemu interfejsowi eth1 gniazda Ethernet oznaczonego 2 na tylnym panelu urządzenia. Patrz Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia na stronie 19 Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia Aby uruchomić konfigurację oprogramowania urządzenia: 1 Włącz zasilanie. 2 Zaloguj się, używając nazwy użytkownika admin i hasła symantec. 3 Po wyświetleniu monitu wpisz dwa razy nowe hasło. 4 Po wyświetleniu monitu wpisz pełną nazwę domeny tego hosta. Aby uniknąć problemów z przekazywaniem wiadomości, nazwa hosta nie powinna być nazwą domeny pocztowej, taką jak symantecprzyklad.com. Nazwa ta powinna mieć na przykład następującą formę: host6.symantecexample.com 5 Gdy wyświetlony zostanie monit, wpisz prawidłową strefę czasową. Aby wyświetlić listę stref czasowych, wpisz?. Naciśnij klawisz spacji, aby przewinąć listę lub wpisz Q, aby zamknąć listę. 6 Aby kontynuować instalację, należy następnie określić interfejsy Ethernet. Patrz Określanie interfejsów Ethernet na stronie 20

20 Instalowanie urządzenia Określanie interfejsów Ethernet 20 Aby uruchomić oprogramowanie Symantec Messaging Gateway Virtual Edition w środowisku VMware Hypervisor: 1 Uzyskaj dostęp do serwera VMware ESX za pomocą klienta VMware vsphere. Oprogramowanie to można pobrać ze strony internetowej VMware lub bezpośrednio z urządzenia, jeśli serwer VMware ESX jest skonfigurowany do dostępu za pomocą protokołu https. Przejdź do adresu https://<adres IP serwera ESX Server>. Kliknij łącze Download vsphere Client (Pobierz klienta vsphere) i zainstaluj oprogramowanie VMware vsphere Client. Zaloguj się do serwera VMware ESX za pomocą klienta VMware vsphere. 2 W kliencie VMware vsphere kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Symantec Messaging Gateway virtual machine (Maszyna wirtualna Symantec Messaging Gateway) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Power on (Włącz zasilanie). 3 W kliencie VMware vsphere wybierz maszynę wirtualną Symantec Messaging Gateway, a następnie kliknij kartę konsoli. Aby uruchomić oprogramowanie Symantec Messaging Gateway Virtual Edition w środowisku Microsoft Hyper-V Hypervisor: 1 Uzyskaj dostęp do serwera Microsoft Hyper-V Server za pomocą konsoli Microsoft Management Console serwera Microsoft Hyper-V. Oprogramowanie to można pobrać z internetowej strony firmy Microsoft. 2 W konsoli Microsoft Management Console serwera Microsoft Hyper-V kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Symantec Messaging Gateway virtual machine (Maszyna wirtualna Symantec Messaging Gateway) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Uruchom. 3 W konsoli Microsoft Management Console serwera Microsoft Hyper-V zaznacz maszynę wirtualną Symantec Messaging Gateway, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Połącz. Po skonfigurowaniu sprzętu urządzenia należy rozpocząć proces konfiguracji oprogramowania. Patrz Konfigurowanie sprzętu urządzenia na stronie 18 Określanie interfejsów Ethernet Po przeprowadzeniu początkowych kroków konfiguracji urządzenia należy skonfigurować interfejsy Ethernet. Patrz Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia na stronie 19

21 Instalowanie urządzenia Określanie statycznego adresu IP do celów routingu 21 Aby określić interfejsy sieci Ethernet: 1 Po wyświetleniu monitu wpisz adres IP interfejsu Ethernet oznaczonego etykietą 1 z tyłu urządzenia. Na przykład: Po wyświetleniu monitu wpisz maskę podsieci interfejsu 1 sieci Ethernet. Na przykład: Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz używać drugiego interfejsu sieci Ethernet (interfejsu 2), wpisz jedną z następujących odpowiedzi: YES (TAK) NO (NIE) Użytkownik chce używać interfejsu 2. Użytkownik nie chce używać interfejsu 2. Przejdź do następnej procedury. Patrz Określanie statycznego adresu IP do celów routingu na stronie 21 4 Po wyświetleniu monitu wpisz adres IP interfejsu 2 sieci Ethernet. Na przykład: Po wyświetleniu monitu wpisz maskę podsieci interfejsu 2 sieci Ethernet. Na przykład: Aby kontynuować instalację, należy następnie określić statyczny adres IP do celów routingu. Patrz Określanie statycznego adresu IP do celów routingu na stronie 21 Określanie statycznego adresu IP do celów routingu Po skonfigurowaniu interfejsów Ethernet następnym krokiem konfiguracji urządzenia jest skonfigurowanie statycznego adresu IP do celów routingu. Można skonfigurować

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik użytkownika funkcji Wyjątek obrazu wirtualnego programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik informacyjny migracji programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Symantec Protection Center 2.1

Podręcznik użytkownika programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik użytkownika programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik użytkownika programu Symantec Protection Center 2.1 Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo