Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway z technologią Brightmail

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail"

Transkrypt

1 Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail

2 Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 10.5 PN: Informacje prawne Copyright 2013 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwy Symantec oraz logo Symantec i logo znacznika wyboru to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej filii, zarejestrowane w USA i innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Niniejszy produkt Symantec może zawierać oprogramowanie innych firm, które musi być jednoznacznie określone jako takie ( programy innych firm ). Niektóre z programów innych firm są dostępne jako oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatne. Niniejsza umowa licencyjna dołączona do oprogramowania nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat programów innych firm są zawarte w zastrzeżeniach prawnych innych firm w załączniku do niniejszej dokumentacji lub w pliku ReadMe dotyczącym praw własności intelektualnej innych firm, dołączonym do niniejszego produktu Symantec. Produkt opisywany w niniejszym dokumencie jest dystrybuowany zgodnie z licencjami ograniczającymi jego użycie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/odtwarzanie kodu źródłowego. Żadna część tego dokumentu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Symantec Corporation i jego licencjodawców, jeśli tacy istnieją. NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE W CHWILI UDOSTĘPNIENIA. WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ UZNAWANE ZA PRAWNIE NIEWAŻNE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYMANTEC CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE BEZ UPRZEDZENIA. Licencjonowane oprogramowanie i dokumentacja są uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe zgodnie z przepisami FAR i podlegają prawom ograniczonym, zgodnie z FAR, sekcja Commercial Computer Software Restricted Rights i DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, oraz wszelkim późniejszym przepisom. Jakiekolwiek wykorzystywanie, modyfikowanie, dystrybuowanie kopii, prezentowanie, wyświetlanie lub ujawnianie oprogramowania i dokumentacji objętych licencją przez rząd USA musi się odbywać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA Wydrukowano w USA

4 Pomoc techniczna Kontakt z pomocą techniczną Pomoc techniczna firmy Symantec prowadzi centra obsługi na całym świecie. Podstawowym zadaniem pomocy technicznej jest odpowiadanie na określone pytania dotyczące funkcji produktu oraz jego działania. Grupa pomocy technicznej opracowuje również zawartość naszej internetowej bazy wiedzy. Grupa pomocy technicznej współpracuje z innymi działami firmy Symantec, aby w możliwie krótkim czasie odpowiadać na pytania użytkowników. Grupa pomocy technicznej współpracuje na przykład z projektantami produktów oraz z centrum Symantec Security Response, aby udostępniać obsługę alertów i aktualizacje definicji wirusów. Oferta firmy Symantec w zakresie pomocy technicznej obejmuje: Zróżnicowany zakres opcji pomocy technicznej umożliwiających dobranie poziomu usług do rozmiaru organizacji. Telefoniczną i internetową pomoc techniczną zapewniającą szybką reakcję i dostęp do najnowszych informacji. Ubezpieczenie aktualizacyjne, zapewniające uaktualnienia oprogramowania. Płatną globalną pomoc techniczną dostępną w godzinach pracy w regionie lub 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oferty usług typu Premium obejmujące usługi zarządzania kontami. Informacje na temat oferowanej przez firmę Symantec pomocy technicznej można znaleźć na naszej stronie internetowej pod następującym adresem URL: Wszystkie usługi pomocy technicznej są świadczone zgodnie z umową o pomoc techniczną i obowiązującymi zasadami pomocy technicznej dla przedsiębiorstw. Klienci posiadający aktualną umowę pomocy technicznej mogą uzyskać dostęp do informacji pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy się upewnić, że spełnione są wymagania systemowe podane w dokumentacji produktu. Ponadto komputer, na którym wystąpił problem powinien być włączony, aby w razie potrzeby można było odtworzyć problem. Kontaktując się z pomocą techniczną, należy mieć przygotowane następujące informacje: numer wersji produktu,

5 informacje o sprzęcie, ilość dostępnej pamięci i miejsca na dysku oraz informacje o karcie sieciowej, system operacyjny, numer wersji i poprawki do programu, topologia sieci, informacje o routerze, bramie i adresie IP. Opis problemu: komunikaty o błędach i pliki dziennika, próby rozwiązania problemu podjęte przed skontaktowaniem się z firmą Symantec, ostatnie zmiany w konfiguracji oprogramowania i sieci. Licencja i rejestracja Centrum obsługi klientów Jeśli produkt firmy Symantec wymaga rejestracji lub klucza licencji, należy odwiedzić stronę internetową pomocy technicznej pod następującym adresem URL: Informacje na temat centrum obsługi klientów są dostępne pod następującym adresem URL: Centrum obsługi klientów służy pomocą w następujących kwestiach nietechnicznych, takich jak: pytania dotyczące licencji lub numerów seryjnych produktów, aktualizacje rejestracji produktów, takie jak zmiana adresu lub nazwy, ogólne informacje o produkcie (funkcje, dostępne wersje językowe, miejscowi dostawcy), najnowsze informacje o aktualizacjach i uaktualnieniach produktów, informacje dotyczące umów o zabezpieczeniu aktualizacji i pomocy technicznej, informacje o programach Symantec Buying Programs, porady dotyczące opcji pomocy technicznej firmy Symantec, pytania inne niż techniczne, dotyczące sprzedaży produktów, kwestie związane z dyskami CD-ROM, dyskami DVD lub podręcznikami.

6 Informacje na temat umowy dotyczącej pomocy technicznej W celu uzyskania informacji o istniejącej umowie dotyczącej pomocy technicznej należy kontaktować się z firmą Symantec przy użyciu następujących adresów regionalnych zespołów administrujących tą umową: Azja Pacyficzna i Japonia Europa, Bliski Wschód i Afryka Ameryka Północna i Ameryka Łacińska

7 Spis treści Pomoc techniczna... 4 Rozdział 1 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie... 9 Symantec Messaging Gateway informacje... 9 Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway Dodatkowe źródła informacji Podstawowa instalacja informacje Rozdział 2 Instalowanie urządzenia Konfiguracje instalacji Lista kontrolna instalacji Wymagania systemowe Konfigurowanie sprzętu urządzenia Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia Określanie interfejsów Ethernet Określanie statycznego adresu IP do celów routingu Określanie adresów IP bramy i serwera DNS Określanie roli urządzenia Rejestrowanie licencji Rozwiązywanie problemów związanych z rejestracją pliku licencji Aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji podczas początkowej konfiguracji Konfigurowanie modułu Control Center Dodawanie modułu Scanner za pomocą modułu Control Center Konfigurowanie modułu Scanner do filtrowania poczty przychodzącej i wychodzącej Rozdział 3 Instalacja oprogramowania Symantec Messaging Gateway jako maszyny wirtualnej Symantec Messaging Gateway Virtual Edition informacje Terminologia dotycząca oprogramowania wirtualnego... 39

8 Spis treści 8 Obsługa narzędzi VMware Tools w oprogramowaniu Symantec Messaging Gateway Obsługa narzędzi Hyper-V Tools w oprogramowaniu Symantec Messaging Gateway Instalowanie urządzenia Symantec Messaging Gateway w środowisku VMware Wymagania systemowe dotyczące instalacji wirtualnej na platformie VMware Instalowanie szablonu OVF na serwerze ESX 4.1 lub ESXi 4.1/5.x Server Instalowanie za pomocą obrazu ISO lub dysku CD przywracania systemu operacyjnego na komputerze wirtualnym na serwerze ESX lub ESXi Server Używanie dysku CD przywracania systemu operacyjnego na serwerze ESX lub ESXi Server w celu uruchomienia komputera wirtualnego Używanie obrazu ISO z magazynu danych w celu uruchomienia komputera wirtualnego na serwerze ESX/ESXi Server Używanie obrazu ISO systemu operacyjnego na komputerze lokalnym w celu uruchomienia komputera wirtualnego na serwerze ESX/ESXi Server Instalowanie urządzenia Symantec Messaging Gateway w środowisku Hyper-V Wymagania systemowe dotyczące instalacji wirtualnej na platformie Microsoft Hyper-V Instalowanie za pomocą obrazu ISO lub dysku CD przywracania systemu operacyjnego na komputerze wirtualnym na serwerze Microsoft Hyper-V Używanie dysku CD przywracania systemu operacyjnego na serwerze Microsoft Hyper-V w celu uruchomienia komputera wirtualnego Używanie obrazu ISO systemu operacyjnego na serwerze Microsoft Hyper-V w celu uruchomienia komputera wirtualnego serwera Microsoft Hyper-V... 55

9 Rozdział 1 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Symantec Messaging Gateway informacje Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway Dodatkowe źródła informacji Podstawowa instalacja informacje Symantec Messaging Gateway informacje Urządzenie Symantec Messaging Gateway zapewnia firmom kompleksowe zabezpieczenie wiadomości oparte na bramach. Urządzenie Symantec Messaging Gateway zapewnia zabezpieczenia wiadomości przychodzących i wychodzących, ochronę antyspamową i antywirusową w czasie rzeczywistym, zaawansowane filtrowane treści oraz ochronę przed utratą danych na jednej platformie. Urządzenie Symantec Messaging Gateway chroni środowisko użytkownika w następujący sposób: Wykrywa spam, ataki typu DoS i inne zagrożenia związane z pocztą przychodzącą. Wykorzystuje analizę globalnej i lokalnej reputacji nadawców w celu obniżenia kosztów infrastruktury poczty elektronicznej poprzez ograniczenie niepożądanych połączeń.

10 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway 10 Filtruje pocztę elektroniczną w celu usunięcia niepożądanych treści, zachowania zgodności z przepisami i zapewniania ochrony przed utratą własności intelektualnej oraz utratą danych w poczcie elektronicznej. Zapewnia analityczne informacje o trendach i zdarzeniach przy minimalnym nakładzie pracy administracyjnej. Patrz Dodatkowe źródła informacji na stronie 12 Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway Tabela 1-1 przedstawia nowe i udoskonalone funkcje urządzenia Symantec Messaging Gateway. Tabela 1-1 Nowa funkcja lub udoskonalenie Nowe i udoskonalone funkcje urządzenia Symantec Messaging Gateway Opis Disarm: wykrywanie i usuwanie potencjalnie destrukcyjnych treści z załączników wiadomości . Disarm to nowa technologia firmy Symantec, służąca do wykrywania i usuwania potencjalnie destrukcyjnych treści z wielu typowych załączników wiadomości , w tym z dokumentów pakietu Microsoft Office i plików PDF. Potencjalnie destrukcyjne typy treści to makra, skrypty, filmy w formacie Flash i inne treści, w których można umieścić zagrożenia. Technologia Disarm rozkłada załącznik, usuwa zagrożenia i rekonstruuje dokument, zachowując wierność wizualną. Można wybrać typy dokumentów i unieszkodliwianych przy użyciu technologii Disarm potencjalnie destrukcyjnych treści. Można również zadecydować, czy archiwizowane mają być oryginalne, niezmienione dokumenty na wypadek, gdyby potrzebowali ich administratorzy lub użytkownicy końcowi. Rozszerzone filtrowanie reputacji adresów URL Rozszerzone filtrowanie na podstawie reputacji adresów URL blokuje więcej spamu, destrukcyjnego oprogramowania i wiadomości mających na celu wyłudzenie danych. Ta wersja urządzenia Symantec Messaging Gateway zawiera o 70% więcej niebezpiecznych adresów URL niż poprzednia wersja. Adresy URL są identyfikowane jako niebezpieczne wskutek wewnętrznej analizy zawartości docelowej strony internetowej. Wzrost liczby niebezpiecznych adresów URL stanowi znaczne rozszerzenie istniejących technologii filtrowania na podstawie reputacji, zastosowanych w urządzeniu Symantec Messaging Gateway.

11 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Nowości w urządzeniu Symantec Messaging Gateway 11 Nowa funkcja lub udoskonalenie Opis Nowa funkcja instrukcji unscannable: precyzyjniejsze werdykty dotyczące destrukcyjnego oprogramowania i skanowania treści oraz nowa zasada technologii Disarm. W poprzednich wersjach wiadomości i załączniki, których nie można było przeskanować, podlegały jednej instrukcji unscannable. Wszystkie nieskanowalne wiadomości musiały być przetwarzane w ten sam sposób, nawet jeśli były nieskanowalne z bardzo różnych przyczyn. W tej wersji stosowane są precyzyjniejsze zasady i werdykty, umożliwiające podejmowanie różnych działań w zależności od przyczyn nieskanowalności wiadomości. Nowe raporty koncentrujące się na nieskanowalnych wiadomościach ułatwiają wyizolowanie i interpretację danych statystycznych dotyczących nieskanowalnych wiadomości i załączników. W tej wersji można również za pomocą zasady skonfigurować działania dotyczące załączników, których nie można przeskanować za pomocą technologii Disarm. Nowe sposoby dodawania administratorów modułu Control Center i zarządzania nimi przy użyciu źródeł usługi LDAP Można użyć istniejących źródeł usługi LDAP w celu dodania administratorów modułu Control Center i przypisania ich do grup zasad specyficznych dla administratorów. Następnie można skonfigurować zasady administracji i przypisać zasady do grup. Istniejący administratorzy zachowują swoje uprawnienia sprzed uaktualnienia, które są mapowane na pięć nowych domyślnych zasad administracji. Można również utworzyć nowe zasady oparte na ustawieniach domyślnych i zastosować je do poszczególnych osób lub grup. Kwarantannę użytkowników końcowych można teraz włączyć dla określonych grup. W poprzednich wersjach można ją było włączyć globalnie (dla wszystkich użytkowników w źródle danych katalogu) lub całkowicie wyłączyć. Administratorzy mogą teraz również przełączać widoki między własnymi kwarantannami użytkowników końcowych i kwarantannami swoich użytkowników. Dane logowania są oparte na pojedynczym zestawie poświadczeń usługi LDAP. Wymuszanie szyfrowania TLS dla poczty przychodzącej Opcja szyfrowania TLS wiadomości przychodzących z określonych domen umożliwia bezpieczniejszą komunikację z zaufanymi partnerami i nadawcami. Szyfrowana TLS dostawa do usługi Symantec Data Loss Prevention Szyfrowana TLS dostawa do usługi Symantec Data Loss Prevention zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, którzy zintegrowali tę usługę z urządzeniem Symantec Messaging Gateway.

12 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Dodatkowe źródła informacji 12 Nowa funkcja lub udoskonalenie Ograniczanie przepustowości nadawców wiadomości wychodzących Obsługa środowiska Microsoft Hyper-V Opis Ograniczanie przepustowości nadawców wiadomości wychodzących dodaje nową metodę kontroli spamu wysyłanego z zaatakowanych komputerów użytkowników wewnętrznych. Obsługa środowiska wirtualnego Microsoft Hyper-V zapewnia nową opcję instalacji wirtualnej, oprócz istniejącej obsługi środowiska VMware. Podręcznik instalacji (Symantec Messaging Gateway 10.5 Installation Guide) zawiera informacje o instalowaniu urządzenia Symantec Messaging Gateway w środowisku wirtualnym Hyper-V. Dodatkowe źródła informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie zawierające następujące źródła: Dokumentacja Zestaw dokumentacji urządzenia Symantec Messaging Gateway składa się z następujących podręczników: Symantec Messaging Gateway Administration Guide (podręcznik administratora) Symantec Messaging Gateway Installation Guide (podręcznik instalacji) Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway Symantec Messaging Gateway Command Line (podręcznik informacyjny dotyczący wiersza polecenia) Symantec Messaging Gateway Release Notes (uwagi o wersji) Symantec Messaging Gateway Software Update Notes (uwagi o aktualizacji oprogramowania) documentation.jsp?language=englishview= manualspid=53991 System Pomocy produktu Urządzenie Symantec Messaging Gateway ma wszechstronny system Pomocy, zawierający informacje konceptualne i proceduralne.

13 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Podstawowa instalacja informacje 13 Witryna internetowa firmy Symantec. Dodatkowe informacje o produktach są dostępne w internetowej witrynie firmy Symantec: Zapewnia dostęp do baz wiedzy pomocy technicznej, grup dyskusyjnych, informacji kontaktowych, plików do pobrania i subskrypcji list adresowych. https://licensing.symantec.com/acctmgmt/index.jsp Zapewnia informacje o rejestracji, odpowiedzi na często zadawane pytania, informacje o sposobach reagowania na komunikaty o błędach i kontaktowaniu się z działem Symantec License Administration. Zapewnia wiadomości o produkcie i aktualizacje produktu. Zapewnia dostęp do encyklopedii wirusów, która zawiera informacje o wszystkich znanych zagrożeniach, dostęp do informacji o fałszywych alarmach oraz do dokumentów technicznych dotyczących zagrożeń Podstawowa instalacja informacje Każde urządzenie może pełnić różne funkcje. Podczas początkowej konfiguracji w kreatorze instalacji wyświetlany jest monit o wybranie funkcji, którą ma pełnić dane urządzenie. Przed zainstalowaniem produktu należy wybrać funkcje, które zostaną przydzielone urządzeniu. Dodatkową pomoc w dobraniu urządzeń do oczekiwanej wydajności można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem działu handlowego. Dostępne są następujące funkcje:

14 Urządzenie Symantec Messaging Gateway wprowadzenie Podstawowa instalacja informacje 14 Moduł Control Center Moduł Control Center umożliwia konfigurowanie wszystkich następujących funkcji oraz zarządzanie nimi przy użyciu interfejsu obsługiwanego za pomocą przeglądarki internetowej: Filtrowanie poczty Routing SMTP Ustawienia systemowe Kwarantanna spamu Kwarantanna w przypadku podejrzenia wirusa Foldery incydentów filtrowania treści Wszystkie inne funkcje Moduł Control Center zapewnia informacje o stanie wszystkich hostów Symantec Messaging Gateway w środowisku, włącznie z dziennikami systemu i raportami. W lokacji należy skonfigurować jeden moduł Control Center. Jeden moduł Control Center kontroluje jeden lub wiele modułów Scanner. Moduł Scanner Moduły Scanner mogą wykonywać wszystkie następujące zadania: Filtrowanie na podstawie połączeń protokołu IP, na przykład klasyfikowanie połączeń, operacje Fastpass i różne grupy nadawców. Filtrowanie wiadomości zawierających wirusy, spam i niezgodnych z zasadami dotyczącymi wiadomości. Możliwe jest skonfigurowanie wielu modułów Scanner. Moduł Control Center i moduł Scanner Wykonuje obie funkcje. Ta konfiguracja jest odpowiednia w przypadku mniejszych instalacji. Uwaga: W tej dokumentacji przyjęto założenie, że użytkownik konfiguruje jedno urządzenie jako zarówno moduł Control Center, jak i moduł Scanner, a moduł Scanner przeprowadza filtrowanie przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej. Jeśli wymagania dotyczące filtrowania są większe niż zakłada scenariusz podstawowy, należy zapoznać się z dokumentem Symantec Messaging Gateway Installation Guide (Podręcznik instalacji urządzenia Symantec Messaging Gateway).

15 Rozdział 2 Instalowanie urządzenia Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: Konfiguracje instalacji Lista kontrolna instalacji Wymagania systemowe Konfigurowanie sprzętu urządzenia Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia Określanie interfejsów Ethernet Określanie statycznego adresu IP do celów routingu Określanie adresów IP bramy i serwera DNS Określanie roli urządzenia Rejestrowanie licencji Aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji podczas początkowej konfiguracji Konfigurowanie modułu Control Center Dodawanie modułu Scanner za pomocą modułu Control Center Konfigurowanie modułu Scanner do filtrowania poczty przychodzącej i wychodzącej Konfiguracje instalacji Rozwiązanie Symantec Messaging Gateway można instalować i uruchamiać na kilka sposobów:

16 Instalowanie urządzenia Lista kontrolna instalacji 16 Urządzenie Symantec Messaging Gateway Należy zainstalować i uruchomić urządzenie fizyczne dostarczone przez firmę Symantec. Oprogramowanie Symantec Messaging Gateway Virtual Edition Tryb mieszany Należy zainstalować i uruchomić urządzenie wirtualne na wybranym sprzęcie. Patrz Symantec Messaging Gateway Virtual Edition informacje na stronie 38 Należy zainstalować i uruchomić połączenie składników fizycznych oraz wirtualnych. Lista kontrolna instalacji Tabela 2-1 przedstawia informacje i sprzęt niezbędne do zainstalowania urządzenia Symantec Messaging Gateway. Tabela 2-1 Pozycja Lista kontrolna instalacji Opis Dostęp z konsoli do urządzenia w celu dokonania konfiguracji wstępnej Prawidłowy plik licencji Nazwa hosta Klawiatura i monitor VGA lub dostęp z innego komputera przez port szeregowy. Po konfiguracji wstępnej można zalogować się do interfejsu wiersza polecenia urządzenia za pomocą protokołu SSH. Ten sam plik może być używany do licencjonowania wielu urządzeń. Adres URL używany w celu dostępu do interfejsu internetowego Control Center urządzenia. Statyczne adresy IP i jeden lub dwa adresy IP maski sieci i bramy Routowalny statyczny adres IP przypisany do interfejsu eth0 dla poczty przychodzącej i jeden z poniższych dla poczty wychodzącej: Routowalny statyczny adres IP przypisany do interfejsu eth1 (zalecane). Routowalny statyczny wirtualny adres IP. Oddzielny port współużytkujący jeden routowalny statyczny adres IP przypisany do interfejsu eth0. Adresy IP przypisane do eth0 lub eth1 wymagają adresu IP maski sieci i bramy. W celu określenia wymagań dotyczących adresów IP należy zapoznać się ze scenariuszami dotyczącymi modułu Scanner.

17 Instalowanie urządzenia Wymagania systemowe 17 Pozycja Serwery nazw domen (DNS) Serwery NTP (opcjonalnie) Opis Do routingu poczty wymagany jest serwer DNS. Można użyć głównych internetowych serwerów DNS lub określić wewnętrzne serwery DNS. Internetowe lub wewnętrzne. Nazwa hosta, port, nazwa użytkownika i hasło do serwera proxy (opcjonalnie) Adresy IP, z których ruch ma być dozwolony Zamiast wykorzystywać połączenie bezpośrednie, można opcjonalnie określić serwer proxy do rejestracji, filtrowania i pobierania definicji wirusów za pomocą usługi LiveUpdate. Jeżeli między modułami Scanner a Internetem są skonfigurowani agenci przesyłania poczty (MTA), na stronie kreatora Inbound Mail Filtering Connections (Filtrowanie poczty przychodzącej połączenia) należy skonfigurować moduły Scanner do akceptowania poczty elektronicznej tylko od agentów MTA typu upstream. Jeżeli między którymkolwiek urządzeniem a Internetem jest zapora, musi być tak skonfigurowana, aby zezwalać na ruch sieciowy przez określone porty. Wymagania systemowe Tabela 2-2 przedstawia listę minimalnych wymagań systemowych. Tabela 2-2 Element Przeglądarki internetowe Wymagania systemowe Wymaganie Moduł Control Center obsługuje następujące przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 9/8 Mozilla Firefox 13 lub nowsza Google Chrome 19 lub nowsza.

18 Instalowanie urządzenia Konfigurowanie sprzętu urządzenia 18 Element LDAP Wymaganie Urządzenie Symantec Messaging Gateway obsługuje następujące typy katalogów LDAP: Windows 2008 Active Directory (LDAP i Global Catalog) Windows 2003 Active Directory (LDAP i Global Catalog) Sun Directory Server 7.0 Sun Directory Server 6.3 Sun Directory Server 6.0 Lotus Domino LDAP Server 8.5 Lotus Domino LDAP Server 8.0 Lotus Domino LDAP Server 7.0 OpenLDAP 2.4 OpenLDAP 2.3 Oprogramowanie Symantec Messaging Gateway jest zgodne z protokołem LDAP w wersji 3 i można je skonfigurować do współpracy z innymi typami serwerów katalogowych. Konfigurowanie sprzętu urządzenia Przed zainstalowaniem i skonfigurowaniem urządzenia należy skonfigurować sprzęt. Aby skonfigurować sprzęt urządzenia: 1 Rozpakuj urządzenie i zamontuj je w szafie typu rack lub ustaw na płaskiej powierzchni. 2 Podłącz zasilanie. 3 Podłącz kabel Ethernet do portu idrac i włącz kartę DRAC. Więcej informacji na temat technologii idrac można uzyskać na stronach pomocy technicznej firmy Dell. 4 Podłącz urządzenie, używając jednej z poniższych metod: Podłącz do urządzenia klawiaturę i monitor VGA. Podłącz inny komputer do portu szeregowego urządzenia. Użyj kabla pseudomodemu ze złączem DB9 i zastosuj ustawienia 9600 b/s, 8/N/1.

19 Instalowanie urządzenia Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia 19 Połącz się z urządzeniem za pośrednictwem konsoli idrac ze zdalnego komputera. 5 Podłącz kabel sieci Ethernet do odpowiadającemu interfejsowi eth0 gniazda sieci Ethernet oznaczonego 1 na tylnym panelu urządzenia. Aby używać drugiego portu Ethernet dla ruchu przychodzącego, podłącz drugi kabel do odpowiadającemu interfejsowi eth1 gniazda Ethernet oznaczonego 2 na tylnym panelu urządzenia. Patrz Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia na stronie 19 Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia Aby uruchomić konfigurację oprogramowania urządzenia: 1 Włącz zasilanie. 2 Zaloguj się, używając nazwy użytkownika admin i hasła symantec. 3 Po wyświetleniu monitu wpisz dwa razy nowe hasło. 4 Po wyświetleniu monitu wpisz pełną nazwę domeny tego hosta. Aby uniknąć problemów z przekazywaniem wiadomości, nazwa hosta nie powinna być nazwą domeny pocztowej, taką jak symantecprzyklad.com. Nazwa ta powinna mieć na przykład następującą formę: host6.symantecexample.com 5 Gdy wyświetlony zostanie monit, wpisz prawidłową strefę czasową. Aby wyświetlić listę stref czasowych, wpisz?. Naciśnij klawisz spacji, aby przewinąć listę lub wpisz Q, aby zamknąć listę. 6 Aby kontynuować instalację, należy następnie określić interfejsy Ethernet. Patrz Określanie interfejsów Ethernet na stronie 20

20 Instalowanie urządzenia Określanie interfejsów Ethernet 20 Aby uruchomić oprogramowanie Symantec Messaging Gateway Virtual Edition w środowisku VMware Hypervisor: 1 Uzyskaj dostęp do serwera VMware ESX za pomocą klienta VMware vsphere. Oprogramowanie to można pobrać ze strony internetowej VMware lub bezpośrednio z urządzenia, jeśli serwer VMware ESX jest skonfigurowany do dostępu za pomocą protokołu https. Przejdź do adresu https://<adres IP serwera ESX Server>. Kliknij łącze Download vsphere Client (Pobierz klienta vsphere) i zainstaluj oprogramowanie VMware vsphere Client. Zaloguj się do serwera VMware ESX za pomocą klienta VMware vsphere. 2 W kliencie VMware vsphere kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Symantec Messaging Gateway virtual machine (Maszyna wirtualna Symantec Messaging Gateway) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Power on (Włącz zasilanie). 3 W kliencie VMware vsphere wybierz maszynę wirtualną Symantec Messaging Gateway, a następnie kliknij kartę konsoli. Aby uruchomić oprogramowanie Symantec Messaging Gateway Virtual Edition w środowisku Microsoft Hyper-V Hypervisor: 1 Uzyskaj dostęp do serwera Microsoft Hyper-V Server za pomocą konsoli Microsoft Management Console serwera Microsoft Hyper-V. Oprogramowanie to można pobrać z internetowej strony firmy Microsoft. 2 W konsoli Microsoft Management Console serwera Microsoft Hyper-V kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Symantec Messaging Gateway virtual machine (Maszyna wirtualna Symantec Messaging Gateway) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Uruchom. 3 W konsoli Microsoft Management Console serwera Microsoft Hyper-V zaznacz maszynę wirtualną Symantec Messaging Gateway, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Połącz. Po skonfigurowaniu sprzętu urządzenia należy rozpocząć proces konfiguracji oprogramowania. Patrz Konfigurowanie sprzętu urządzenia na stronie 18 Określanie interfejsów Ethernet Po przeprowadzeniu początkowych kroków konfiguracji urządzenia należy skonfigurować interfejsy Ethernet. Patrz Uruchamianie konfiguracji oprogramowania urządzenia na stronie 19

21 Instalowanie urządzenia Określanie statycznego adresu IP do celów routingu 21 Aby określić interfejsy sieci Ethernet: 1 Po wyświetleniu monitu wpisz adres IP interfejsu Ethernet oznaczonego etykietą 1 z tyłu urządzenia. Na przykład: Po wyświetleniu monitu wpisz maskę podsieci interfejsu 1 sieci Ethernet. Na przykład: Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz używać drugiego interfejsu sieci Ethernet (interfejsu 2), wpisz jedną z następujących odpowiedzi: YES (TAK) NO (NIE) Użytkownik chce używać interfejsu 2. Użytkownik nie chce używać interfejsu 2. Przejdź do następnej procedury. Patrz Określanie statycznego adresu IP do celów routingu na stronie 21 4 Po wyświetleniu monitu wpisz adres IP interfejsu 2 sieci Ethernet. Na przykład: Po wyświetleniu monitu wpisz maskę podsieci interfejsu 2 sieci Ethernet. Na przykład: Aby kontynuować instalację, należy następnie określić statyczny adres IP do celów routingu. Patrz Określanie statycznego adresu IP do celów routingu na stronie 21 Określanie statycznego adresu IP do celów routingu Po skonfigurowaniu interfejsów Ethernet następnym krokiem konfiguracji urządzenia jest skonfigurowanie statycznego adresu IP do celów routingu. Można skonfigurować

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall

Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Podręcznik migracji zasad programu Symantec Client Firewall Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r.

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection 12.1, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 i Symantec Network Access Control 12.1 Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1

Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center 2.1 Podręcznik wymiarowania i skalowania programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo