Kodeks Etyki Zawodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Etyki Zawodowej"

Transkrypt

1 Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy

2 Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej w branży. Ludzie chcą pracować w firmach i na rzecz firm, które wykazują się uczciwym i etycznym postępowaniem. Mark Blinn

3 Szanowni pracownicy firmy Flowserve! Firma Flowserve cieszy się ponad 200-letnią obecnością w branży pomp, regulacji przepływu i uszczelnień. Jesteśmy dumni z reputacji osiągniętej przez naszą firmę dzięki jakości, zaufaniu oraz niezawodności naszych produktów. Obok naszych uznanych produktów i usług firma Flowserve szczyci się również tym, że nasi pracownicy należą do osób o najwyższych standardach etycznych w branży. Pracownicy naszej firmy działają w ponad 55 krajach na całym świecie. Posługują się wieloma językami, ale szanują te same wartości i normy etyczne. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w zachowanie najwyższych standardów etycznych nadal pozostajemy godnym zaufania partnerem dla naszych akcjonariuszy, klientów, dostawców oraz siebie nawzajem. Regularnie weryfikujemy nasze zasady zawarte w niniejszym Kodeksie Etyki Zawodowej, aby zapewnić ich zgodność i właściwe odzwierciedlenie nieustannie zmieniającego się globalnego środowiska, w którym żyjemy i pracujemy. Kodeks Etyki Zawodowej firmy Flowserve zawiera podstawowe oczekiwania firmy względem jej pracowników. Istotne jest, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z informacjami zawartymi w Kodeksie i postępowali zgodnie z nim, co pozwoli im odnosić sukcesy zawodowe. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy Kodeks nie opisuje wszystkich sytuacji, z jakimi można się zetknąć w codziennej pracy. Mamy jednak nadzieję, że zawarte w nim wskazówki pomogą w podejmowaniu decyzji zawodowych w sposób etyczny i zgodny z wartościami firmy. W razie pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszym Kodeksie Etyki Zawodowej należy zwrócić się do zwierzchnika lub pracownika działu kadr. W sytuacji pociągającej za sobą dylematy etyczne, w której skontaktowanie się z przełożonym lub pracownikiem działu kadr może być niezręczne, można skorzystać z bezpłatnej Gorącej Linii ds. Etyki firmy Flowserve lub odwiedzić naszą witrynę internetową poświęconą kwestiom etyki zawodowej. Są one dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały rok i umożliwiają pracownikom firmy Flowserve zgłaszanie problemów w sposób anonimowy i poufny. Po zapoznaniu się z Kodeksem Etyki Zawodowej należy postępować zgodnie z instrukcjami, co potwierdzi właściwe zrozumienie jego treści, a następnie pozwoli zakończyć proces potwierdzenia. Etyka, uczciwość i zaufanie określają nasz charakter i stanowią Nasze zasady w pracy. Zasady te stanowią podstawę naszych relacji z klientami, dostawcami, akcjonariuszami i między sobą nawzajem. Do obowiązków każdego z pracowników Flowserve należy codzienne postępowanie w zgodzie z tymi podstawowymi wartościami firmy. Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej stanowi źródło wskazówek i pomoc w umacnianiu naszej kultury etycznej. Z poważaniem, Zarząd Flowserve 1

4 2 Niniejsza wersja Kodeksu Etyki Zawodowej jest dostępna w wielu wersjach językowych oraz obowiązuje we wszystkich krajach z wyjątkiem Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Pracowników w tych poszczególnych krajach obowiązuje odrębna wersja Kodeksu Etyki Zawodowej. Spis treści 3 Dostęp do polityki i procedur Flowserve 5 Wprowadzenie Jak korzystać z Kodeksu? Jakie przepisy mają zastosowanie? 6 Twoje obowiązki wobec Flowserve Działanie etyczne Zgłaszanie naruszeń etyki Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve Proces dotyczący Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve Dochodzenia wewnętrzne i zewnętrzne 8 Postępowanie osobiste Jak Twoje działania wpływają na innych Substancje kontrolowane w miejscu pracy Hazard w miejscu pracy Broń w miejscu pracy Przemoc w miejscu pracy 10 Równe szanse i szacunek w miejscu pracy Równe szanse w zatrudnieniu Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu 11 Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska Bezpieczeństwo w miejscu pracy Ochrona środowiska Społeczna odpowiedzialność firmy 12 Uczciwość finansowa Księgi i rejestry firmy Fałszywa lub niepoparta sprawozdawczość finansowa Zgłaszanie naruszeń finansowych Oszustwo Zgłaszanie podejrzeń o oszustwo 14 Konflikty interesów Czym jest konflikt interesów? 16 Obsługa klientów i dostawców Oferowanie i przyjmowanie upominków Relacje z klientami i dostawcami Oferty łapówek od dostawców/klientów 17 Zarządzanie korporacyjne 18 Poradnik dotyczący podejmowania decyzji Podejmowanie przejrzystych decyzji Podejmowanie etycznych decyzji Rozpoznaj sytuację 19 Model podejmowania decyzji Rozważ OPCJE Określ możliwe ROZWIĄZANIA ZDECYDUJ, co jest słuszne DZIAŁAJ z pewnością siebie Poradnik dotyczący podejmowania etycznych decyzji 22 Obowiązki prawne Prawa antymonopolowe związane z konkurencją Stowarzyszenia branżowe Działania z wykorzystaniem poufnych informacji Działalność rządowa Prawa i wskazówki dotyczące zamówień publicznych 24 Międzynarodowe transakcje biznesowe Prawo antykorupcyjne Kontrole eksportu i sankcje gospodarcze Przepisy antybojkotowe Zgodność z wymogami dotyczącymi importu 28 Systemy komputerowe i technologia informacyjna Urządzenia służące do komunikacji elektronicznej Internet Wiadomości i komunikatory Media społecznościowe Telefon 31 Własność firmy, prywatność i bezpieczeństwo Prywatność Bezpieczeństwo 32 Własność intelektualna Tajemnice handlowe/informacje poufne Umowy o zachowaniu poufności Wynalazki dokonane przez pracowników Zewnętrzne informacje poufne lub zastrzeżone 34 Współpraca w ramach społeczności Datki na cele polityczne Datki na cele charytatywne i społecznościowe 35 Wypowiedzi w imieniu Flowserve Zapytania od mediów Zapytania od inwestorrów/analityków Wiadomości wewnętrzne 36 Stosowanie polityki, wdrażanie i egzekwowanie 38 Kluczowe strategie Flowserve 39 Podstawowe wartości Flowserve 40 Załącznik Instrukcje korzystania z Gorącej Linii ds. Etyki firmy Flowserve 41 Formularz potwierdzenia 43 Definicje terminów

5 Dostęp do polityki i procedur Flowserve (za pośrednictwem Passport) Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowej obejmuje kilka tematów i kategorii, którym odpowiadają właściwa polityka i procedury. Polityka i procedury firmy Flowserve są stale dostępne za pośrednictwem Passport zgodnie z informacjami poniżej. Flowserve stale dostosowuje i modernizuje swoją politykę i procedury, zatem Passport powinien być stosowany jako ujednolicone źródło tych dokumentów i wskazówek. Dostęp do polityki i procedur Flowserve: 1. Zaloguj się w usłudze Passport (http://passport.flowserve.com) 2. Na stronie głównej kliknij Flowserve Policies (Polityka Flowserve) w górnej części ekranu 3. Wybierz politykę wg działu/funkcji lub obszaru tematycznego bądź najczęściej oglądanych 4. Jeśli masz pytanie dotyczące konkretnej polityki, skontaktuj się z kierownikiem ds. polityki lub wyślij wiadomość na adres 5. Większość zasad polityki określonych w niniejszej wersji Kodeksu można znaleźć również na stronie Etyki i Zgodności w PASSPORT Dostęp do polityki i procedur Flowserve (za pośrednictwem kadry kierowniczej lub działu kadr) Jeśli nie masz dostępu do witryny Paszport, możesz zwrócić się do zwierzchnika lub pracownika działu kadr, aby uzyskać więcej informacji na temat polityki i procedur firmy Flowserve. 3

6 Kodeks Etyki Zawodowej stanowi zbiór podstawowych wskazówek i oczekiwań. Pracownicy muszą także opierać się na fundamentalnych wartościach Flowserve, takich jak siła charakteru wspierająca dobry osąd i zdrowy rozsądek. 4

7 Wprowadzenie Firma Flowserve jest zobowiązana do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowej ( Kodeks ) obejmuje zarówno nasze wartości, jak i politykę firmy. Proszę stosować go jako przewodnik ułatwiający zrozumienie oczekiwań co do Twojego postępowania we wszystkich sprawach biznesowych. Jak korzystać z Kodeksu? Kodeks określa standardy naszych praktyk biznesowych. Wyraża nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności na całym świecie zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności Flowserve zgodnie ze wskazówkami Kodeksu. Kodeks dotyczy wszystkich pracowników ( pracownicy ) firmy Flowserve Corporation oraz jej spółek zależnych na całym świecie ( Flowserve ). Dodatkowo pracownicy z USA muszą zawsze postępować zgodne z amerykańskim Kodeksem Etyki Zawodowej firmy Flowserve, niezależnie od tego, czy pracują w USA, czy w innych krajach. W przypadku pracowników z USA, jeśli istnieje konflikt pomiędzy niniejszym Kodeksem i amerykańskim Kodeksem Etyki Zawodowej, zastosowanie mają przepisy amerykańskiego Kodeksu Etyki Zawodowej. Wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Flowserve lub firmy powinny być interpretowane w taki sposób, aby oznaczały firmę będącą pracodawcą rzeczonych pracowników, np. Flowserve Corporation lub odpowiednią spółkę zależną. Należy pamiętać, że Kodeks nie zastępuje ani nie przewyższa polityki firmy. Zgodność z prawem i przepisami jest włączona do Kodeksu. Naruszenie litery lub intencji wskazówek w Kodeksie może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub wypowiedzeniem pracy, zgodnie z lokalnym prawem. Potwierdzenie Kodeksu nie daje jednak prawa do dalszego zatrudnienia we Flowserve. Kodeks nie może regulować każdej możliwej sytuacji zaistniałej w miejscu pracy. To, że dana sytuacja nie jest uwzględniona w Kodeksie, nie oznacza, że uważa się ją dopuszczalną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oficjalną polityką i procedurami Flowserve w intranecie firmy dla pracowników na całym świecie na stronach Passport. Można również poprosić o egzemplarz pojedynczych zasad polityki, zwróć się o niego do zwierzchnika lub lokalnego pracownika działu kadr. Jakie przepisy mają zastosowanie? Firma Flowserve prowadzi działalność w ponad 55 krajach, w związku z czym obowiązuje ją wiele różnych prawodawstw. Jeżeli przepis Kodeksu wchodzi w konflikt z obowiązującym prawem, Flowserve modyfikuje Kodeks jedynie w takim zakresie, aby doprowadzić do zgodności prawnej z federalnym, regionalnym lub lokalnym prawem i przepisami. Korzystaj z tego Kodeksu jako podręcznego źródła informacji. Żaden zestaw zasad nie odpowie na każde możliwe pytanie. Jeśli chcesz się upewnić, że właściwie rozumiesz sytuację, poproś o pomoc zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności. 5

8 Twoje obowiązki wobec Flowserve Rozpoznawanie problemów etycznych i właściwe postępowanie jest obowiązkiem pracownika Flowserve. Działanie etyczne Gdy stajesz przed dylematem etycznym, uwzględniaj poniższe aspekty: Jak sądzisz, jakie postępowanie będzie dobre a jakie złe w tej sytuacji? Czy planowany sposób postępowania jest zgodny z polityką Flowserve i jej Kodeksem? Jak Twoje działania wpływają lub mogą wpływać na innych? Czy wkład innej osoby byłby przydatny w podjęciu decyzji? Zgłaszanie naruszeń etyki Jeśli istnieje podejrzenie naruszenia lub powstają wątpliwości etyczne, należy zgłaszać wszelkie naruszenia prawa, Kodeksu lub polityki Flowserve i/lub konsultować się ze zwierzchnikiem lub lokalnym pracownikiem działu kadr. Możesz skontaktować się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve, jeśli takie podejście nie jest dla Ciebie komfortowe lub jeśli sprawa dotyczy podejrzenia oszustwa. Możesz również skontaktować się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve, jeśli czujesz, że Twoje obawy nie zostały odpowiednio uwzględnione po złożeniu skargi. Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve Jeżeli jest to dozwolone przez prawo lokalne, Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve jest dostępna na całym świecie, z obsługą w wielu językach, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Przy zgłaszaniu ewentualnego naruszenia masz możliwość zachowania anonimowości, jednak w pewnych okolicznościach śledztwo w sprawie zarzutów może być utrudnione lub niemożliwe, jeśli zgłaszający jest nieznany lub jeśli nie poda wystarczających informacji lub szczegółów. Polityka Flowserve zakazuje jakichkolwiek działań odwetowych wobec pracownika, który informuje o problemie etycznym w dobrej wierze; jakiekolwiek podejrzenia o działania odwetowe powinny być zgłaszane na Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve. Każdy pracownik, który świadomie składa fałszywe doniesienie na innego pracownika, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu lub wypowiedzeniu pracy. 6 Często przy podejmowaniu decyzji pojawiają się szare strefy niepewności. Nasze standardy etyki i Kodeks Etyki Zawodowej są pomocne, ponieważ zapewniają spójne, w pełni uzasadnione podstawy do podejmowania istotnych decyzji.

9 Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve jest dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dostęp do Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve: Internet: Passport: Międzynarodowy bezpłatny numer i numer w USA: Informacje na ten temat znajdują się w Załączniku z kodami dostępu i instrukcjami wybierania numerów. Dodatkowo numery telefonów i instrukcje wybierania numerów można znaleźć w witrynie internetowej Gorącej Linii ds. Etyki. Proces dotyczący Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve Jeśli zadzwonisz na Gorącą Linię ds. Etyki Flowserve, przeszkolony specjalista odbierze telefon, wysłucha Twoich obaw i zada pytania w celu lepszego zrozumienia sytuacji. Usługa tłumaczenia pisemnego i ustnego jest dostępna dla wielu języków. Dokonując zgłoszenia online będziesz musiał odpowiedzieć na szereg pytań, które udokumentują zgłaszane obawy. W obu przypadkach otrzymujesz niepowtarzalny klucz zgłoszeniowy, hasło i termin, kiedy będziesz mógł sprawdzić stan zgłoszenia. Podczas sprawdzania stanu zgłoszenia możesz zostać poproszony o odpowiedź na dodatkowe pytania przed rozwiązaniem problemu lub może być wymagany kolejny kontakt. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie przygotowane sprawozdanie, które udokumentuje zapytanie lub problem. Sprawozdanie to zostanie skierowane do Zastępcy prezesa audytu wewnętrznego Flowserve, Głównego specjalisty ds. etyki i zgodności oraz Radcy prawnego. Jeżeli sprawozdanie obejmuje którąś z wyżej wymienionych osób, nie otrzyma ona powiadomienia o tym dokumencie i nie będzie mieć dostępu do informacji w nim zawartych. Sprawozdania są następnie przetwarzane przez korporacyjny zespół ds. zapytań. Dostęp online lub telefoniczny do stanu zgłoszeń badane, przetwarzane lub rozwiązane jest możliwy za pomocą klucza zgłoszeniowego i hasła. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań mogą zawierać informacje poufne i mogą nie zostać Ci udostępnione. Dochodzenia wewnętrzne i zewnętrzne Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia w celu weryfikacji praktyk biznesowych, kwestii handlowych i operacyjnych bądź sprawdzenia, czy nie doszło do naruszenia prawa lub wewnętrznych zasad firmy. Jeśli będzie to konieczne, otrzymasz powiadomienie na temat swoich obowiązków w trakcie trwania dochodzenia. Ponadto będzie wymagana Twoja pełna współpraca z wewnętrznymi oraz upoważnionymi zewnętrznymi organami badawczymi i kontrolnymi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z następującymi tematami: Polityka dotycząca procedur badawczych w zakresie problemów etycznych Polityka odpowiedzialności w zakresie dochodzeń wewnętrznych 7

10 Postępowanie osobiste Uczciwość i rzetelność są podstawą dobrych praktyk biznesowych. Innymi słowy, oczekujemy, abyś był uczciwy we wszystkich kontaktach biznesowych. Jak Twoje działania wpływają na innych Flowserve nie próbuje kontrolować Twojego życia prywatnego. Należy jednak pamiętać, że osobiste zachowanie wpływa na postrzeganie naszej firmy przez innych. Należy zachować zdrowy rozsądek podczas wykonywania obowiązków i właściwe działać podczas pracy lub reprezentowania firmy Flowserve, nawet w sytuacjach towarzyskich czy nieformalnych. Unikaj wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zgodność działalności Flowserve z wymogami prawa i standardami etycznymi. Substancje kontrolowane w miejscu pracy Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie substancji kontrolowanych jest zabronione przez Komisję ds. działań niezgodnych z prawem. Picie napojów alkoholowych na terenie firmy jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Polityce Flowserve dotyczącej narkotyków i alkoholu. Hazard w miejscu pracy Udział w grach hazardowych na terenie firmy, w pracy lub podczas pełnienia dyżuru jest zabroniony. Broń w miejscu pracy Posiadanie broni krótkiej, broni palnej i broni wszelkiego rodzaju na terenie firmy, w pracy lub podczas pełnienia dyżuru jest zabronione, niezależnie od posiadanej licencji na noszenie broni. Przemoc w miejscu pracy Flowserve jest zobowiązana do zapewnienia środowiska pracy, w którym nie dochodzi do gróźb przemocy, uszkodzeń ciała lub zastraszania fizycznego. To nie żart. Po prostu takie zachowania nie są tolerowane. Przemoc w miejscu pracy to: Fizyczne, werbalne lub pisemne groźby Agresywne lub groźne zachowania Postępowanie, które zagraża bezpieczeństwu w miejscu pracy Należy zgłaszać wszystkie przypadki, które potencjalnie można uznać za przemoc lub groźbę. Jeśli nie czujesz się komfortowo, zgłaszając problem swojemu zwierzchnikowi lub lokalnemu pracownikowi działu kadr, lub jeśli problem jest związany z nielegalnym lub podejrzanym działaniem, możesz zgłosić go bezpośrednio na Gorącą Linię ds. Etyki Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport. 8

11 Flowserve jest firmą o zasięgu globalnym. Nasz Kodeks ustanawia zasady właściwego postępowania każdego pracownika, jednak każdy kraj ma inną kulturę. W przypadku wystąpienia różnic wynikających z lokalnych zwyczajów, przepisów prawa bądź kultury należy zastosować się do najwyższych standardów postępowania. 9

12 Równe szanse i szacunek w miejscu pracy Zachęcamy do tworzenia kultury wzajemnego szacunku i zrozumienia podobieństw oraz różnic między naszymi pracownikami, klientami, dostawcami i zainteresowanymi stronami. Równe szanse w zatrudnieniu Flowserve zapewnia równe szanse w zatrudnieniu. Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia i obsadzania stanowisk podejmowane są bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, religię lub światopogląd, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub inne przyczyny, gdyż w świetle prawa jest to zabronione. Dla pracowników z USA: polityka ta jest zamieszczona na tablicach z biuletynem firmy oraz na stronie Passport. Dla pracowników spoza USA: należy zapoznać się z obowiązującym prawem i polityką lub skontaktować się z lokalnym pracownikiem działu kadr. Jeśli bądź wiesz o nich bądź zauważyłeś przypadki molestowania lub dyskryminacji, lub sam byłeś ofiarą takich zachowań, powinieneś powiadomić swojego zwierzchnika, lokalnego pracownika działu kadr lub skontaktować się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve. Polityka Flowserve zakazuje jakichkolwiek działań odwetowych wobec pracownika, który informuje o problemie etycznym w dobrej wierze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z polityką globalnej równości szans i szacunku w miejscu pracy. Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu Zabronione jest molestowanie lub zachowanie dyskryminujące bądź niesprawiedliwe traktowanie pracownika z powodu jego rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia narodowego, wieku, płci, statusu kombatanta, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub z innych przyczyn przewidzianych prawem. Naruszenie tej polityki może doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego lub wypowiedzenia pracy. Firma Flowserve zapewnia miejsca pracy wolne od molestowania i dyskryminacji. To wzmacnia kulturę wzajemnego szacunku. 10

13 Kodeks Etyki Zawodowej nie dotyczy tylko tego, jak pracujemy. Chodzi o nasze relacje i poszanowanie, jakie okazujemy w naszej społeczności i środowisku. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Flowserve jest priorytetem firmy. Twoim zadaniem jest przestrzegać polityki, wszystkich procedur, praw i przepisów dotyczących zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Bezpieczeństwo w miejscu pracy Stosowanie procedur bezpieczeństwa pracy i środków ochrony osobistej jest wymagane przez cały czas pracy. Szczegóły tych wymogów znajdują się w Polityce Flowserve dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz w Podręczniku dotyczącym procedur i w Paszporcie. Ponadto wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Ochrona środowiska Polityka Flowserve dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz Podręcznik dotyczący procedur dostarczają wyczerpujących wskazówek na temat ochrony środowiska. Egzemplarze tych podręczników są dostępne w każdym obiekcie i w Paszporcie. Na wszelkie pytania odpowie Twój kierownik obiektu, jak również Specjalista ds. BHP. Społeczna odpowiedzialność firmy Jako firma mamy obowiązek być dobrymi członkami społeczności i udzielać się w niej. Flowserve jest zobowiązana do prowadzenia działalności w sposób honorujący wartości etyczne i szanujący ludzi, społeczności i środowisko. Dodatkowe informacje na temat naszego programu zrównoważonego rozwoju można znaleźć w witrynie internetowej Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji o polityce bezpieczeństwa firmy Flowserve, odwiedź folder zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w sekcji polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport. Więcej informacji o zasadach firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w sekcji informacji o firmie Flowserve w witrynie 11

14 Uczciwość finansowa Polityka Flowserve mówi o tym, że sprawozdawczość finansowa powinna być spójna, bez zarzutu i prowadzona zgodnie z lokalnymi zasadami ogólnie przyjętymi w rachunkowości, a także w stosownych przypadkach zgodnie z amerykańskimi zasadami GAAP. Utworzyliśmy system kontroli wewnętrznych zapewniający standard uczciwości oraz aktualności procesu składania raportów finansowych firmy. Należy dążyć do zachowania dokładności, efektywności oraz integralności wyników finansowych firmy Flowserve. Księgi i rejestry firmy Wszystkie dokumenty finansowe, w tym umowy, faktury, wnioski o czeki, spis inwentarza oraz inne sprawozdania, muszą być dokładne. Wszystkie transakcje muszą być poparte dokładną dokumentacją zawierającą wszelkie potrzebne szczegóły, konsekwentnie rejestrowane i księgowane prawidłowo w danym okresie obrachunkowym. Należy także uczciwie rejestrować informacje dotyczące Twoich obowiązków w pracy, np. czasu pracy, raportowania wydatków, sprawozdań produkcyjnych, statystyki badań i innych harmonogramów. Należy zachować wszystkie dokumenty uzupełniające dla transakcji finansowych zgodnie z zasadami Flowserve. Fałszywa lub niepoparta sprawozdawczość finansowa Nawet pod presją nie należy wprowadzać fałszywych lub mylących wpisów finansowych. Nie można zakłócać lub niewłaściwie wpływać na jakiekolwiek badania audytowe Flowserve dotyczące sprawozdania finansowego. Celowa manipulacja danymi finansowymi narusza zarówno politykę spółki, jak i prawo i stanowi oszustwo. Naruszenie może prowadzić do wypowiedzenia pracy i/lub postępowania. 12

15 Nasz zaawansowany system kontroli finansowych i procesów zatwierdzania pomaga uniemożliwiać oszustwa oraz zapobiegać naruszeniom zasad podczas składania raportów finansowych. Zgłaszanie naruszeń finansowych Jeżeli uważasz, że odkryłeś usterkę lub błąd w systemie wewnętrznej kontroli firmy lub uważasz, że dopuszczono się naruszenia etyki lub że takie nastąpi, natychmiast powiadom swojego kierownika lub skontaktuj się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve. Polityka Flowserve zakazuje jakichkolwiek działań odwetowych wobec pracownika, który informuje o problemie etycznym w dobrej wierze. Oszustwo Flowserve jest zobowiązana do zapobiegania oszustwom. Oszustwo obejmuje każdy zamierzony lub umyślne popełniony czyn mający na celu pozyskanie nieuczciwej lub nielegalnej korzyści albo pozbawienie kogoś majątku lub pieniędzy przez podstęp, oszustwo lub w inny nieuczciwy sposób. Przykłady sytuacji, które mogą stanowić oszustwa: Celowe rejestrowanie fałszywej lub wprowadzającej w błąd transakcji lub zapisów księgowych Manipulacja rejestrami firmy Produkowanie lub zmienianie czeków firmowych Sprzeniewierzenie aktywów, pracowników, klientów lub dostawców firmy Wniosek o zwrot wydatków, które są fałszywe lub nieprawidłowe Zaangażowanie w przekupstwo, malwersacje lub pranie brudnych pieniędzy Używanie lub zabieranie własności firmy albo funduszy do użytku prywatnego Pamiętaj, że oszustwo może być popełnione przez pracowników lub osoby trzecie. Flowserve jest zobowiązana do stałego rozwijania swojej polityki i procedur w celu zapobiegania i wykrywania oszustw. Zgłaszanie podejrzeń o oszustwo Jeśli dowiesz się o niewłaściwym lub wątpliwym prowadzeniu rachunkowości albo audytu, lub jeśli uważasz, że doszło lub dojdzie do innego rodzaju oszustwa, natychmiast powiadom o tym swojego kierownika lub skontaktuj się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z polityką programu przeciwdziałania oszustwom i zasadami polityki finansowej. 13

16 Konflikty interesów Staraj się unikać sytuacji, w których Twoje interesy lub interesy Twojej rodziny bądź znajomych mogą się wydawać sprzeczne z najlepiej pojętym interesem firmy Flowserve. Nie pozwól, aby względy lub relacje osobiste miały wpływ na kontakty biznesowe, podczas gdy reprezentujesz firmę Flowserve lub formułujesz zalecenia dla kierownictwa. Czym jest konflikt interesów? Ogólnie rzecz biorąc, konflikt interesów może powstać, gdy: Nasze stanowisko pracy lub obowiązki stanowią okazję dla osiągania osobistych korzyści. Zobowiązania lub sytuacje wynikające z osobistych działań lub korzyści finansowych mogą wpływać na nasze decyzje lub czynności wykonywane w ramach obowiązków zawodowych. Nie można opisać wszystkich sytuacji, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów. Oto kilka ogólnych przykładów: Zewnętrzne interesy finansowe własność lub udział finansowy u dostawcy lub sprzedawcy Flowserve, z wyjątkiem posiadania akcji spółki notowanej na giełdzie. Upominki od klientów odbieranie upominków od klienta, przed lub po zawarciu transakcji, może sprawić wrażenie niestosowności; Twoja pozycja we Flowserve i relacje z drugą stroną muszą zostać ocenione w celu ustalenia, czy istnieje konflikt. Upominki od dostawców upominki o wartości większej niż nominalna, przyjęte od dostawcy, często powodują konflikt interesów; nie należy przyjmować niczego wartościowego do użytku w firmie lub do użytku osobistego. Wyjątek wyjaśniono w części Obsługa klientów i dostawców. Zatrudnienie poza firmą jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę, która konkuruje z Flowserve lub dostarcza towary albo usługi dla Flowserve, albo jeśli Twoja relacja mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na Twoje obowiązki w Flowserve, natychmiast zgłoś ten konflikt interesów. Tego rodzaju sytuacja może wymagać przerwania pracy poza firmą. Nie wolno w żaden sposób korzystać z zasobów Flowserve w celu ułatwienia pracy poza firmą. Członek rodziny w przypadkach, gdy klient lub dostawca jest członkiem rodziny pracownika Flowserve. Sytuacja stwarzająca wrażenie konfliktu interesów może być równie szkodliwa, jak rzeczywisty konflikt, pracownicy powinni unikać sytuacji, które mogą być postrzegane jako sprzeczne z najlepiej pojętym interesem firmy. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której potencjalny konflikt interesów istnieje lub może powstać, skontaktuj się ze zwierzchnikiem, aby ujawnić informacje, omówić szczegóły i wypełnić Formularz ujawnienia konfliktu interesów. Jeśli zgłoszenie konfliktu zwierzchnikowi nie jest komfortowym rozwiązaniem sytuacji, skontaktuj się z pracownikiem działu kadr, działem prawnym Flowserve lub organizacją ds. Etyki i Zgodności Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z następującymi tematami: Polityka dotycząca konfliktu interesów Formularz ujawniania konfliktu interesów 14

17 Firma Flowserve szanuje prywatność swoich pracowników i nie wykazuje zainteresowania ich prywatnymi sprawami po godzinach pracy. Jednak w przypadku, gdy prywatne działania pracownika oddziałują lub potencjalnie mogą oddziaływać na jego lojalność i obiektywizm wobec firmy, może zaistnieć konflikt interesów. Ujawnianie potencjalnych konfliktów przyczynia się do tworzenia przejrzystości cenionej w firmie Flowserve. 15

18 Ważne jest, aby przekazanie lub otrzymanie upominków lub zaangażowanie się w czynności towarzyskie z potencjalnymi klientami nie wpływało na zdolność do uczciwego i bezstronnego podejmowania decyzji biznesowych. Obsługa klientów i dostawców Wszystkie transakcje z klientami i dostawcami powinny być bezstronne, obiektywne, wolne od wpływów zewnętrznych oraz zgodne z polityką Flowserve. Upominki i rozrywka nie powinny wpływać na zdolność podejmowania bezstronnych decyzji ani sprawiać takiego wrażenia. Oferowanie i przyjmowanie upominków Te same wskazówki mają zastosowanie do dawania upominków klientom i potencjalnym klientom oraz otrzymywania upominków od dostawców. Nie należy podawać ani przyjmować upominków ani przysług, z wyjątkiem poniższych: Upominki zwyczajowo ofiarowane lub otrzymane w związku ze świętami lub wydarzeniami specjalnymi, udostępniane osobom w podobnej relacji biznesowej (jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawa lub rozporządzenia) Reklama nowości lub upominków o wartości nominalnej rutynowo stosowanej w branży (jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawa lub rozporządzenia) Relacja z klientami i dostawcami Istnieją sytuacje, w których dochodzi do ścisłej współpracy z istniejącym lub potencjalnym klientem lub dostawcą, co ma na celu lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości. Część tego procesu może obejmować rekreację, rozrywkę i inne elementy życia towarzyskiego. Działania towarzyskie tego rodzaju są dopuszczalne, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki: Celem jest wypracowanie lepszego zrozumienia i rozwoju ściślejszej relacji biznesowej Działalność ma uzasadniony charakter, częstotliwość i koszt, i jest zgodna ze zwyczajowymi praktykami biznesowymi Działalność nie narusza zasad drugiej strony w odniesieniu do takiej działalności 16

19 Działalność ta nie jest naruszeniem obowiązujących przepisów lub prawa Ogólna praktyka jest zatwierdzana na podstawie istniejącej polityki Flowserve lub z wyprzedzeniem przez zwierzchnika, jeśli nie uczestniczy on w tej działalności Działalność ta nie jest postrzegana jako warunek lub gwarancja przyszłych interesów Działalność ta jest zgodna z Polityką Flowserve dotyczącą podróży i wydatków związanych z zaakceptowanymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej. Udział nie jest właściwy, jeśli klient lub dostawca (istniejący lub przyszły) oferujący rozrywkę nie jest obecny. Oferty łapówek od dostawców/klientów Udział w przekupstwie lub innych nieuczciwych działaniach finansowych jest naruszeniem polityki Flowserve, a w wielu przypadkach także i prawa. Po prostu jeśli ktoś oferuje Ci płatność lub towary lub zabiega o płatność lub towary od Ciebie jako część transakcji, powinieneś odrzucić ofertę i poinformować o zdarzeniu zwierzchnika. Jeżeli dochodzi do transakcji po Twojej odmowie, jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu firmie Flowserve. Dokumentacja tego typu incydentów chroni Ciebie i Flowserve przed przyszłymi oskarżeniami o niestosowne praktyki. Zarządzanie korporacyjne Utrzymanie wysokich standardów zgodności jest ważne dla dalszego rozwoju i sukcesu Flowserve. Naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie prowadzenia działalności w sposób rzetelny, uczciwy i etyczny, co jest dla nas bardzo ważne. Flowserve zobowiązała się do dalszego umacniania i zachowywania naszego programu zgodności. Dotyczy to również zapobiegania zagrożeniom dla zgodności, wykrywania naruszeń zgodności i odpowiedzi na konkretne kwestie dotyczące zgodności. Zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 r., zarząd Flowserve, zarząd wykonawczy i finansowy potwierdza w deklaracjach kwartalnych i rocznych własną odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie kontroli nad układem sprawozdań finansowych oraz ich wiarygodność. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia raportów wydatków i kosztów podróży oraz polityki w zakresie rozrywki i upominków biznesowych. Zwracamy się do dostawców Flowserve z prośbą, aby przestrzegali naszego Kodeksu Etyki Zawodowej Dostawców. Odpowiednie informacje można znaleźć na stronie dotyczącej etyki i zgodności w witrynie Paszport, jak również na stronie poświęconej etyce w witrynie firmy Flowserve (www.flowserve.com). 17

20 Poradnik dotyczący podejmowania decyzji Ten Kodeks Etyki Zawodowej nie mówi Ci, co masz robić i jak myśleć; sugeruje raczej, o czym należy myśleć i jak należy to analizować. Informacje na stronach pomogą Ci w podejmowaniu decyzji biznesowych i określeniu, co trzeba zrobić. Podejmowanie zrozumiałej decyzji Powinieneś umieć wyjaśnić innym, w jaki sposób doszedłeś do podjęcia danej decyzji. Jeśli któryś ze współpracowników stanie przed takim samym scenariuszem, powinien on lub ona dojść do takiego samego wniosku należy podejmować decyzje z zachowaniem przejrzystości. Podejmowanie etycznych decyzji Jako pracownik Flowserve masz obowiązek podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o etykę i zgodność. Wszyscy spotykamy się z sytuacjami, w których istnieje właściwy i niewłaściwy sposób prowadzenia działalności. Dodatkowo w globalnej firmie spotykamy się z wieloma różnymi kulturami i zwyczajami. Każdorazowo gdy reprezentujemy Flowserve, musimy mieć pewność, że podejmujemy decyzje w sposób etyczny oraz prowadzimy działalność uczciwie. Model Podejmowanie etycznych decyzji powinien służyć jako poradnik pomagający w podejmowaniu właściwych decyzji i działań. Rozpoznaj sytuację W wielu sytuacjach podjęcie decyzji nie jest trudne i nie ma potrzeby postępowania na podstawie ustalonej procedury. Ale w sytuacjach, w których wahasz się, jak postąpić, proces decyzyjny może okazać się łatwiejszy dzięki postępowaniu zgodnie z procedurą. 18

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS. Grupy Kapitałowej Integer.pl. Strona 1

KODEKS. Grupy Kapitałowej Integer.pl. Strona 1 KODEKS etyki zawodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl Strona 1 KODEKS etyki zawodowej Grupy Kapitałowej Integer.pl Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 1 marca 2013 r. Strona 2 spis treści I. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodeks Postępowania. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodeks Postępowania Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Wiadomość od Jeffa Edwardsa, Prezesa i Dyrektora Naczelnego Szanowni Członkowie Zespołu Cooper Standard! Z radością przedstawiam

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /13 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2013r.

Zarządzenie nr 17 /13 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2013r. Zarządzenie nr 17 /13 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z bezpłatnej Poradni Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie. Obowiązuje od 1 czerwca 2011 r. Tekst zmieniony 3 wrzesień 2013 r. Wersja 1.3

Kodeks postępowania w biznesie. Obowiązuje od 1 czerwca 2011 r. Tekst zmieniony 3 wrzesień 2013 r. Wersja 1.3 Kodeks postępowania w biznesie Obowiązuje od 1 czerwca 2011 r. Tekst zmieniony 3 wrzesień 2013 r. Wersja 1.3 Spis treści Wprowadzenie 1 Podstawowe zasady i obowiązki 1 Uczciwość 2 Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI Wizja Strona 1 List Prezesa, Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Strona 2 I. Informacje ogólne Strona 3 II. Zgodność z Kodeksem Postępowania, przepisami,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Audytu energetycznego przedsiębiorstwa ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3 REGON 831220876, NIP 867-19-93-417, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo