Kodeks Etyki Zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Etyki Zawodowej"

Transkrypt

1 Kodeks Etyki Zawodowej Międzynarodowy Etyka Uczciwość Zaufanie Nasze zasady w pracy

2 Dawanie dobrego przykładu dzięki przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej jest kluczem do naszego sukcesu jako firmy prowadzącej w branży. Ludzie chcą pracować w firmach i na rzecz firm, które wykazują się uczciwym i etycznym postępowaniem. Mark Blinn

3 Szanowni pracownicy firmy Flowserve! Firma Flowserve cieszy się ponad 200-letnią obecnością w branży pomp, regulacji przepływu i uszczelnień. Jesteśmy dumni z reputacji osiągniętej przez naszą firmę dzięki jakości, zaufaniu oraz niezawodności naszych produktów. Obok naszych uznanych produktów i usług firma Flowserve szczyci się również tym, że nasi pracownicy należą do osób o najwyższych standardach etycznych w branży. Pracownicy naszej firmy działają w ponad 55 krajach na całym świecie. Posługują się wieloma językami, ale szanują te same wartości i normy etyczne. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w zachowanie najwyższych standardów etycznych nadal pozostajemy godnym zaufania partnerem dla naszych akcjonariuszy, klientów, dostawców oraz siebie nawzajem. Regularnie weryfikujemy nasze zasady zawarte w niniejszym Kodeksie Etyki Zawodowej, aby zapewnić ich zgodność i właściwe odzwierciedlenie nieustannie zmieniającego się globalnego środowiska, w którym żyjemy i pracujemy. Kodeks Etyki Zawodowej firmy Flowserve zawiera podstawowe oczekiwania firmy względem jej pracowników. Istotne jest, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z informacjami zawartymi w Kodeksie i postępowali zgodnie z nim, co pozwoli im odnosić sukcesy zawodowe. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy Kodeks nie opisuje wszystkich sytuacji, z jakimi można się zetknąć w codziennej pracy. Mamy jednak nadzieję, że zawarte w nim wskazówki pomogą w podejmowaniu decyzji zawodowych w sposób etyczny i zgodny z wartościami firmy. W razie pytań dotyczących informacji zawartych w niniejszym Kodeksie Etyki Zawodowej należy zwrócić się do zwierzchnika lub pracownika działu kadr. W sytuacji pociągającej za sobą dylematy etyczne, w której skontaktowanie się z przełożonym lub pracownikiem działu kadr może być niezręczne, można skorzystać z bezpłatnej Gorącej Linii ds. Etyki firmy Flowserve lub odwiedzić naszą witrynę internetową poświęconą kwestiom etyki zawodowej. Są one dostępne przez 24 godziny na dobę przez cały rok i umożliwiają pracownikom firmy Flowserve zgłaszanie problemów w sposób anonimowy i poufny. Po zapoznaniu się z Kodeksem Etyki Zawodowej należy postępować zgodnie z instrukcjami, co potwierdzi właściwe zrozumienie jego treści, a następnie pozwoli zakończyć proces potwierdzenia. Etyka, uczciwość i zaufanie określają nasz charakter i stanowią Nasze zasady w pracy. Zasady te stanowią podstawę naszych relacji z klientami, dostawcami, akcjonariuszami i między sobą nawzajem. Do obowiązków każdego z pracowników Flowserve należy codzienne postępowanie w zgodzie z tymi podstawowymi wartościami firmy. Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej stanowi źródło wskazówek i pomoc w umacnianiu naszej kultury etycznej. Z poważaniem, Zarząd Flowserve 1

4 2 Niniejsza wersja Kodeksu Etyki Zawodowej jest dostępna w wielu wersjach językowych oraz obowiązuje we wszystkich krajach z wyjątkiem Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Pracowników w tych poszczególnych krajach obowiązuje odrębna wersja Kodeksu Etyki Zawodowej. Spis treści 3 Dostęp do polityki i procedur Flowserve 5 Wprowadzenie Jak korzystać z Kodeksu? Jakie przepisy mają zastosowanie? 6 Twoje obowiązki wobec Flowserve Działanie etyczne Zgłaszanie naruszeń etyki Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve Proces dotyczący Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve Dochodzenia wewnętrzne i zewnętrzne 8 Postępowanie osobiste Jak Twoje działania wpływają na innych Substancje kontrolowane w miejscu pracy Hazard w miejscu pracy Broń w miejscu pracy Przemoc w miejscu pracy 10 Równe szanse i szacunek w miejscu pracy Równe szanse w zatrudnieniu Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu 11 Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska Bezpieczeństwo w miejscu pracy Ochrona środowiska Społeczna odpowiedzialność firmy 12 Uczciwość finansowa Księgi i rejestry firmy Fałszywa lub niepoparta sprawozdawczość finansowa Zgłaszanie naruszeń finansowych Oszustwo Zgłaszanie podejrzeń o oszustwo 14 Konflikty interesów Czym jest konflikt interesów? 16 Obsługa klientów i dostawców Oferowanie i przyjmowanie upominków Relacje z klientami i dostawcami Oferty łapówek od dostawców/klientów 17 Zarządzanie korporacyjne 18 Poradnik dotyczący podejmowania decyzji Podejmowanie przejrzystych decyzji Podejmowanie etycznych decyzji Rozpoznaj sytuację 19 Model podejmowania decyzji Rozważ OPCJE Określ możliwe ROZWIĄZANIA ZDECYDUJ, co jest słuszne DZIAŁAJ z pewnością siebie Poradnik dotyczący podejmowania etycznych decyzji 22 Obowiązki prawne Prawa antymonopolowe związane z konkurencją Stowarzyszenia branżowe Działania z wykorzystaniem poufnych informacji Działalność rządowa Prawa i wskazówki dotyczące zamówień publicznych 24 Międzynarodowe transakcje biznesowe Prawo antykorupcyjne Kontrole eksportu i sankcje gospodarcze Przepisy antybojkotowe Zgodność z wymogami dotyczącymi importu 28 Systemy komputerowe i technologia informacyjna Urządzenia służące do komunikacji elektronicznej Internet Wiadomości i komunikatory Media społecznościowe Telefon 31 Własność firmy, prywatność i bezpieczeństwo Prywatność Bezpieczeństwo 32 Własność intelektualna Tajemnice handlowe/informacje poufne Umowy o zachowaniu poufności Wynalazki dokonane przez pracowników Zewnętrzne informacje poufne lub zastrzeżone 34 Współpraca w ramach społeczności Datki na cele polityczne Datki na cele charytatywne i społecznościowe 35 Wypowiedzi w imieniu Flowserve Zapytania od mediów Zapytania od inwestorrów/analityków Wiadomości wewnętrzne 36 Stosowanie polityki, wdrażanie i egzekwowanie 38 Kluczowe strategie Flowserve 39 Podstawowe wartości Flowserve 40 Załącznik Instrukcje korzystania z Gorącej Linii ds. Etyki firmy Flowserve 41 Formularz potwierdzenia 43 Definicje terminów

5 Dostęp do polityki i procedur Flowserve (za pośrednictwem Passport) Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowej obejmuje kilka tematów i kategorii, którym odpowiadają właściwa polityka i procedury. Polityka i procedury firmy Flowserve są stale dostępne za pośrednictwem Passport zgodnie z informacjami poniżej. Flowserve stale dostosowuje i modernizuje swoją politykę i procedury, zatem Passport powinien być stosowany jako ujednolicone źródło tych dokumentów i wskazówek. Dostęp do polityki i procedur Flowserve: 1. Zaloguj się w usłudze Passport (http://passport.flowserve.com) 2. Na stronie głównej kliknij Flowserve Policies (Polityka Flowserve) w górnej części ekranu 3. Wybierz politykę wg działu/funkcji lub obszaru tematycznego bądź najczęściej oglądanych 4. Jeśli masz pytanie dotyczące konkretnej polityki, skontaktuj się z kierownikiem ds. polityki lub wyślij wiadomość na adres 5. Większość zasad polityki określonych w niniejszej wersji Kodeksu można znaleźć również na stronie Etyki i Zgodności w PASSPORT Dostęp do polityki i procedur Flowserve (za pośrednictwem kadry kierowniczej lub działu kadr) Jeśli nie masz dostępu do witryny Paszport, możesz zwrócić się do zwierzchnika lub pracownika działu kadr, aby uzyskać więcej informacji na temat polityki i procedur firmy Flowserve. 3

6 Kodeks Etyki Zawodowej stanowi zbiór podstawowych wskazówek i oczekiwań. Pracownicy muszą także opierać się na fundamentalnych wartościach Flowserve, takich jak siła charakteru wspierająca dobry osąd i zdrowy rozsądek. 4

7 Wprowadzenie Firma Flowserve jest zobowiązana do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowej ( Kodeks ) obejmuje zarówno nasze wartości, jak i politykę firmy. Proszę stosować go jako przewodnik ułatwiający zrozumienie oczekiwań co do Twojego postępowania we wszystkich sprawach biznesowych. Jak korzystać z Kodeksu? Kodeks określa standardy naszych praktyk biznesowych. Wyraża nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności na całym świecie zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności Flowserve zgodnie ze wskazówkami Kodeksu. Kodeks dotyczy wszystkich pracowników ( pracownicy ) firmy Flowserve Corporation oraz jej spółek zależnych na całym świecie ( Flowserve ). Dodatkowo pracownicy z USA muszą zawsze postępować zgodne z amerykańskim Kodeksem Etyki Zawodowej firmy Flowserve, niezależnie od tego, czy pracują w USA, czy w innych krajach. W przypadku pracowników z USA, jeśli istnieje konflikt pomiędzy niniejszym Kodeksem i amerykańskim Kodeksem Etyki Zawodowej, zastosowanie mają przepisy amerykańskiego Kodeksu Etyki Zawodowej. Wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Flowserve lub firmy powinny być interpretowane w taki sposób, aby oznaczały firmę będącą pracodawcą rzeczonych pracowników, np. Flowserve Corporation lub odpowiednią spółkę zależną. Należy pamiętać, że Kodeks nie zastępuje ani nie przewyższa polityki firmy. Zgodność z prawem i przepisami jest włączona do Kodeksu. Naruszenie litery lub intencji wskazówek w Kodeksie może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub wypowiedzeniem pracy, zgodnie z lokalnym prawem. Potwierdzenie Kodeksu nie daje jednak prawa do dalszego zatrudnienia we Flowserve. Kodeks nie może regulować każdej możliwej sytuacji zaistniałej w miejscu pracy. To, że dana sytuacja nie jest uwzględniona w Kodeksie, nie oznacza, że uważa się ją dopuszczalną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oficjalną polityką i procedurami Flowserve w intranecie firmy dla pracowników na całym świecie na stronach Passport. Można również poprosić o egzemplarz pojedynczych zasad polityki, zwróć się o niego do zwierzchnika lub lokalnego pracownika działu kadr. Jakie przepisy mają zastosowanie? Firma Flowserve prowadzi działalność w ponad 55 krajach, w związku z czym obowiązuje ją wiele różnych prawodawstw. Jeżeli przepis Kodeksu wchodzi w konflikt z obowiązującym prawem, Flowserve modyfikuje Kodeks jedynie w takim zakresie, aby doprowadzić do zgodności prawnej z federalnym, regionalnym lub lokalnym prawem i przepisami. Korzystaj z tego Kodeksu jako podręcznego źródła informacji. Żaden zestaw zasad nie odpowie na każde możliwe pytanie. Jeśli chcesz się upewnić, że właściwie rozumiesz sytuację, poproś o pomoc zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności. 5

8 Twoje obowiązki wobec Flowserve Rozpoznawanie problemów etycznych i właściwe postępowanie jest obowiązkiem pracownika Flowserve. Działanie etyczne Gdy stajesz przed dylematem etycznym, uwzględniaj poniższe aspekty: Jak sądzisz, jakie postępowanie będzie dobre a jakie złe w tej sytuacji? Czy planowany sposób postępowania jest zgodny z polityką Flowserve i jej Kodeksem? Jak Twoje działania wpływają lub mogą wpływać na innych? Czy wkład innej osoby byłby przydatny w podjęciu decyzji? Zgłaszanie naruszeń etyki Jeśli istnieje podejrzenie naruszenia lub powstają wątpliwości etyczne, należy zgłaszać wszelkie naruszenia prawa, Kodeksu lub polityki Flowserve i/lub konsultować się ze zwierzchnikiem lub lokalnym pracownikiem działu kadr. Możesz skontaktować się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve, jeśli takie podejście nie jest dla Ciebie komfortowe lub jeśli sprawa dotyczy podejrzenia oszustwa. Możesz również skontaktować się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve, jeśli czujesz, że Twoje obawy nie zostały odpowiednio uwzględnione po złożeniu skargi. Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve Jeżeli jest to dozwolone przez prawo lokalne, Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve jest dostępna na całym świecie, z obsługą w wielu językach, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Przy zgłaszaniu ewentualnego naruszenia masz możliwość zachowania anonimowości, jednak w pewnych okolicznościach śledztwo w sprawie zarzutów może być utrudnione lub niemożliwe, jeśli zgłaszający jest nieznany lub jeśli nie poda wystarczających informacji lub szczegółów. Polityka Flowserve zakazuje jakichkolwiek działań odwetowych wobec pracownika, który informuje o problemie etycznym w dobrej wierze; jakiekolwiek podejrzenia o działania odwetowe powinny być zgłaszane na Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve. Każdy pracownik, który świadomie składa fałszywe doniesienie na innego pracownika, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu lub wypowiedzeniu pracy. 6 Często przy podejmowaniu decyzji pojawiają się szare strefy niepewności. Nasze standardy etyki i Kodeks Etyki Zawodowej są pomocne, ponieważ zapewniają spójne, w pełni uzasadnione podstawy do podejmowania istotnych decyzji.

9 Gorąca Linia ds. Etyki Flowserve jest dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dostęp do Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve: Internet: Passport: Międzynarodowy bezpłatny numer i numer w USA: Informacje na ten temat znajdują się w Załączniku z kodami dostępu i instrukcjami wybierania numerów. Dodatkowo numery telefonów i instrukcje wybierania numerów można znaleźć w witrynie internetowej Gorącej Linii ds. Etyki. Proces dotyczący Gorącej Linii ds. Etyki Flowserve Jeśli zadzwonisz na Gorącą Linię ds. Etyki Flowserve, przeszkolony specjalista odbierze telefon, wysłucha Twoich obaw i zada pytania w celu lepszego zrozumienia sytuacji. Usługa tłumaczenia pisemnego i ustnego jest dostępna dla wielu języków. Dokonując zgłoszenia online będziesz musiał odpowiedzieć na szereg pytań, które udokumentują zgłaszane obawy. W obu przypadkach otrzymujesz niepowtarzalny klucz zgłoszeniowy, hasło i termin, kiedy będziesz mógł sprawdzić stan zgłoszenia. Podczas sprawdzania stanu zgłoszenia możesz zostać poproszony o odpowiedź na dodatkowe pytania przed rozwiązaniem problemu lub może być wymagany kolejny kontakt. Po przyjęciu zgłoszenia zostanie przygotowane sprawozdanie, które udokumentuje zapytanie lub problem. Sprawozdanie to zostanie skierowane do Zastępcy prezesa audytu wewnętrznego Flowserve, Głównego specjalisty ds. etyki i zgodności oraz Radcy prawnego. Jeżeli sprawozdanie obejmuje którąś z wyżej wymienionych osób, nie otrzyma ona powiadomienia o tym dokumencie i nie będzie mieć dostępu do informacji w nim zawartych. Sprawozdania są następnie przetwarzane przez korporacyjny zespół ds. zapytań. Dostęp online lub telefoniczny do stanu zgłoszeń badane, przetwarzane lub rozwiązane jest możliwy za pomocą klucza zgłoszeniowego i hasła. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań mogą zawierać informacje poufne i mogą nie zostać Ci udostępnione. Dochodzenia wewnętrzne i zewnętrzne Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia w celu weryfikacji praktyk biznesowych, kwestii handlowych i operacyjnych bądź sprawdzenia, czy nie doszło do naruszenia prawa lub wewnętrznych zasad firmy. Jeśli będzie to konieczne, otrzymasz powiadomienie na temat swoich obowiązków w trakcie trwania dochodzenia. Ponadto będzie wymagana Twoja pełna współpraca z wewnętrznymi oraz upoważnionymi zewnętrznymi organami badawczymi i kontrolnymi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z następującymi tematami: Polityka dotycząca procedur badawczych w zakresie problemów etycznych Polityka odpowiedzialności w zakresie dochodzeń wewnętrznych 7

10 Postępowanie osobiste Uczciwość i rzetelność są podstawą dobrych praktyk biznesowych. Innymi słowy, oczekujemy, abyś był uczciwy we wszystkich kontaktach biznesowych. Jak Twoje działania wpływają na innych Flowserve nie próbuje kontrolować Twojego życia prywatnego. Należy jednak pamiętać, że osobiste zachowanie wpływa na postrzeganie naszej firmy przez innych. Należy zachować zdrowy rozsądek podczas wykonywania obowiązków i właściwe działać podczas pracy lub reprezentowania firmy Flowserve, nawet w sytuacjach towarzyskich czy nieformalnych. Unikaj wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zgodność działalności Flowserve z wymogami prawa i standardami etycznymi. Substancje kontrolowane w miejscu pracy Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie substancji kontrolowanych jest zabronione przez Komisję ds. działań niezgodnych z prawem. Picie napojów alkoholowych na terenie firmy jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Polityce Flowserve dotyczącej narkotyków i alkoholu. Hazard w miejscu pracy Udział w grach hazardowych na terenie firmy, w pracy lub podczas pełnienia dyżuru jest zabroniony. Broń w miejscu pracy Posiadanie broni krótkiej, broni palnej i broni wszelkiego rodzaju na terenie firmy, w pracy lub podczas pełnienia dyżuru jest zabronione, niezależnie od posiadanej licencji na noszenie broni. Przemoc w miejscu pracy Flowserve jest zobowiązana do zapewnienia środowiska pracy, w którym nie dochodzi do gróźb przemocy, uszkodzeń ciała lub zastraszania fizycznego. To nie żart. Po prostu takie zachowania nie są tolerowane. Przemoc w miejscu pracy to: Fizyczne, werbalne lub pisemne groźby Agresywne lub groźne zachowania Postępowanie, które zagraża bezpieczeństwu w miejscu pracy Należy zgłaszać wszystkie przypadki, które potencjalnie można uznać za przemoc lub groźbę. Jeśli nie czujesz się komfortowo, zgłaszając problem swojemu zwierzchnikowi lub lokalnemu pracownikowi działu kadr, lub jeśli problem jest związany z nielegalnym lub podejrzanym działaniem, możesz zgłosić go bezpośrednio na Gorącą Linię ds. Etyki Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport. 8

11 Flowserve jest firmą o zasięgu globalnym. Nasz Kodeks ustanawia zasady właściwego postępowania każdego pracownika, jednak każdy kraj ma inną kulturę. W przypadku wystąpienia różnic wynikających z lokalnych zwyczajów, przepisów prawa bądź kultury należy zastosować się do najwyższych standardów postępowania. 9

12 Równe szanse i szacunek w miejscu pracy Zachęcamy do tworzenia kultury wzajemnego szacunku i zrozumienia podobieństw oraz różnic między naszymi pracownikami, klientami, dostawcami i zainteresowanymi stronami. Równe szanse w zatrudnieniu Flowserve zapewnia równe szanse w zatrudnieniu. Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia i obsadzania stanowisk podejmowane są bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, religię lub światopogląd, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub inne przyczyny, gdyż w świetle prawa jest to zabronione. Dla pracowników z USA: polityka ta jest zamieszczona na tablicach z biuletynem firmy oraz na stronie Passport. Dla pracowników spoza USA: należy zapoznać się z obowiązującym prawem i polityką lub skontaktować się z lokalnym pracownikiem działu kadr. Jeśli bądź wiesz o nich bądź zauważyłeś przypadki molestowania lub dyskryminacji, lub sam byłeś ofiarą takich zachowań, powinieneś powiadomić swojego zwierzchnika, lokalnego pracownika działu kadr lub skontaktować się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve. Polityka Flowserve zakazuje jakichkolwiek działań odwetowych wobec pracownika, który informuje o problemie etycznym w dobrej wierze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z polityką globalnej równości szans i szacunku w miejscu pracy. Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu Zabronione jest molestowanie lub zachowanie dyskryminujące bądź niesprawiedliwe traktowanie pracownika z powodu jego rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia narodowego, wieku, płci, statusu kombatanta, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub z innych przyczyn przewidzianych prawem. Naruszenie tej polityki może doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego lub wypowiedzenia pracy. Firma Flowserve zapewnia miejsca pracy wolne od molestowania i dyskryminacji. To wzmacnia kulturę wzajemnego szacunku. 10

13 Kodeks Etyki Zawodowej nie dotyczy tylko tego, jak pracujemy. Chodzi o nasze relacje i poszanowanie, jakie okazujemy w naszej społeczności i środowisku. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Flowserve jest priorytetem firmy. Twoim zadaniem jest przestrzegać polityki, wszystkich procedur, praw i przepisów dotyczących zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Bezpieczeństwo w miejscu pracy Stosowanie procedur bezpieczeństwa pracy i środków ochrony osobistej jest wymagane przez cały czas pracy. Szczegóły tych wymogów znajdują się w Polityce Flowserve dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz w Podręczniku dotyczącym procedur i w Paszporcie. Ponadto wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich lokalnych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Ochrona środowiska Polityka Flowserve dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz Podręcznik dotyczący procedur dostarczają wyczerpujących wskazówek na temat ochrony środowiska. Egzemplarze tych podręczników są dostępne w każdym obiekcie i w Paszporcie. Na wszelkie pytania odpowie Twój kierownik obiektu, jak również Specjalista ds. BHP. Społeczna odpowiedzialność firmy Jako firma mamy obowiązek być dobrymi członkami społeczności i udzielać się w niej. Flowserve jest zobowiązana do prowadzenia działalności w sposób honorujący wartości etyczne i szanujący ludzi, społeczności i środowisko. Dodatkowe informacje na temat naszego programu zrównoważonego rozwoju można znaleźć w witrynie internetowej Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji o polityce bezpieczeństwa firmy Flowserve, odwiedź folder zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w sekcji polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport. Więcej informacji o zasadach firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w sekcji informacji o firmie Flowserve w witrynie 11

14 Uczciwość finansowa Polityka Flowserve mówi o tym, że sprawozdawczość finansowa powinna być spójna, bez zarzutu i prowadzona zgodnie z lokalnymi zasadami ogólnie przyjętymi w rachunkowości, a także w stosownych przypadkach zgodnie z amerykańskimi zasadami GAAP. Utworzyliśmy system kontroli wewnętrznych zapewniający standard uczciwości oraz aktualności procesu składania raportów finansowych firmy. Należy dążyć do zachowania dokładności, efektywności oraz integralności wyników finansowych firmy Flowserve. Księgi i rejestry firmy Wszystkie dokumenty finansowe, w tym umowy, faktury, wnioski o czeki, spis inwentarza oraz inne sprawozdania, muszą być dokładne. Wszystkie transakcje muszą być poparte dokładną dokumentacją zawierającą wszelkie potrzebne szczegóły, konsekwentnie rejestrowane i księgowane prawidłowo w danym okresie obrachunkowym. Należy także uczciwie rejestrować informacje dotyczące Twoich obowiązków w pracy, np. czasu pracy, raportowania wydatków, sprawozdań produkcyjnych, statystyki badań i innych harmonogramów. Należy zachować wszystkie dokumenty uzupełniające dla transakcji finansowych zgodnie z zasadami Flowserve. Fałszywa lub niepoparta sprawozdawczość finansowa Nawet pod presją nie należy wprowadzać fałszywych lub mylących wpisów finansowych. Nie można zakłócać lub niewłaściwie wpływać na jakiekolwiek badania audytowe Flowserve dotyczące sprawozdania finansowego. Celowa manipulacja danymi finansowymi narusza zarówno politykę spółki, jak i prawo i stanowi oszustwo. Naruszenie może prowadzić do wypowiedzenia pracy i/lub postępowania. 12

15 Nasz zaawansowany system kontroli finansowych i procesów zatwierdzania pomaga uniemożliwiać oszustwa oraz zapobiegać naruszeniom zasad podczas składania raportów finansowych. Zgłaszanie naruszeń finansowych Jeżeli uważasz, że odkryłeś usterkę lub błąd w systemie wewnętrznej kontroli firmy lub uważasz, że dopuszczono się naruszenia etyki lub że takie nastąpi, natychmiast powiadom swojego kierownika lub skontaktuj się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve. Polityka Flowserve zakazuje jakichkolwiek działań odwetowych wobec pracownika, który informuje o problemie etycznym w dobrej wierze. Oszustwo Flowserve jest zobowiązana do zapobiegania oszustwom. Oszustwo obejmuje każdy zamierzony lub umyślne popełniony czyn mający na celu pozyskanie nieuczciwej lub nielegalnej korzyści albo pozbawienie kogoś majątku lub pieniędzy przez podstęp, oszustwo lub w inny nieuczciwy sposób. Przykłady sytuacji, które mogą stanowić oszustwa: Celowe rejestrowanie fałszywej lub wprowadzającej w błąd transakcji lub zapisów księgowych Manipulacja rejestrami firmy Produkowanie lub zmienianie czeków firmowych Sprzeniewierzenie aktywów, pracowników, klientów lub dostawców firmy Wniosek o zwrot wydatków, które są fałszywe lub nieprawidłowe Zaangażowanie w przekupstwo, malwersacje lub pranie brudnych pieniędzy Używanie lub zabieranie własności firmy albo funduszy do użytku prywatnego Pamiętaj, że oszustwo może być popełnione przez pracowników lub osoby trzecie. Flowserve jest zobowiązana do stałego rozwijania swojej polityki i procedur w celu zapobiegania i wykrywania oszustw. Zgłaszanie podejrzeń o oszustwo Jeśli dowiesz się o niewłaściwym lub wątpliwym prowadzeniu rachunkowości albo audytu, lub jeśli uważasz, że doszło lub dojdzie do innego rodzaju oszustwa, natychmiast powiadom o tym swojego kierownika lub skontaktuj się z Gorącą Linią ds. Etyki Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z polityką programu przeciwdziałania oszustwom i zasadami polityki finansowej. 13

16 Konflikty interesów Staraj się unikać sytuacji, w których Twoje interesy lub interesy Twojej rodziny bądź znajomych mogą się wydawać sprzeczne z najlepiej pojętym interesem firmy Flowserve. Nie pozwól, aby względy lub relacje osobiste miały wpływ na kontakty biznesowe, podczas gdy reprezentujesz firmę Flowserve lub formułujesz zalecenia dla kierownictwa. Czym jest konflikt interesów? Ogólnie rzecz biorąc, konflikt interesów może powstać, gdy: Nasze stanowisko pracy lub obowiązki stanowią okazję dla osiągania osobistych korzyści. Zobowiązania lub sytuacje wynikające z osobistych działań lub korzyści finansowych mogą wpływać na nasze decyzje lub czynności wykonywane w ramach obowiązków zawodowych. Nie można opisać wszystkich sytuacji, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów. Oto kilka ogólnych przykładów: Zewnętrzne interesy finansowe własność lub udział finansowy u dostawcy lub sprzedawcy Flowserve, z wyjątkiem posiadania akcji spółki notowanej na giełdzie. Upominki od klientów odbieranie upominków od klienta, przed lub po zawarciu transakcji, może sprawić wrażenie niestosowności; Twoja pozycja we Flowserve i relacje z drugą stroną muszą zostać ocenione w celu ustalenia, czy istnieje konflikt. Upominki od dostawców upominki o wartości większej niż nominalna, przyjęte od dostawcy, często powodują konflikt interesów; nie należy przyjmować niczego wartościowego do użytku w firmie lub do użytku osobistego. Wyjątek wyjaśniono w części Obsługa klientów i dostawców. Zatrudnienie poza firmą jeżeli jesteś zatrudniony przez firmę, która konkuruje z Flowserve lub dostarcza towary albo usługi dla Flowserve, albo jeśli Twoja relacja mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na Twoje obowiązki w Flowserve, natychmiast zgłoś ten konflikt interesów. Tego rodzaju sytuacja może wymagać przerwania pracy poza firmą. Nie wolno w żaden sposób korzystać z zasobów Flowserve w celu ułatwienia pracy poza firmą. Członek rodziny w przypadkach, gdy klient lub dostawca jest członkiem rodziny pracownika Flowserve. Sytuacja stwarzająca wrażenie konfliktu interesów może być równie szkodliwa, jak rzeczywisty konflikt, pracownicy powinni unikać sytuacji, które mogą być postrzegane jako sprzeczne z najlepiej pojętym interesem firmy. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której potencjalny konflikt interesów istnieje lub może powstać, skontaktuj się ze zwierzchnikiem, aby ujawnić informacje, omówić szczegóły i wypełnić Formularz ujawnienia konfliktu interesów. Jeśli zgłoszenie konfliktu zwierzchnikowi nie jest komfortowym rozwiązaniem sytuacji, skontaktuj się z pracownikiem działu kadr, działem prawnym Flowserve lub organizacją ds. Etyki i Zgodności Flowserve. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z następującymi tematami: Polityka dotycząca konfliktu interesów Formularz ujawniania konfliktu interesów 14

17 Firma Flowserve szanuje prywatność swoich pracowników i nie wykazuje zainteresowania ich prywatnymi sprawami po godzinach pracy. Jednak w przypadku, gdy prywatne działania pracownika oddziałują lub potencjalnie mogą oddziaływać na jego lojalność i obiektywizm wobec firmy, może zaistnieć konflikt interesów. Ujawnianie potencjalnych konfliktów przyczynia się do tworzenia przejrzystości cenionej w firmie Flowserve. 15

18 Ważne jest, aby przekazanie lub otrzymanie upominków lub zaangażowanie się w czynności towarzyskie z potencjalnymi klientami nie wpływało na zdolność do uczciwego i bezstronnego podejmowania decyzji biznesowych. Obsługa klientów i dostawców Wszystkie transakcje z klientami i dostawcami powinny być bezstronne, obiektywne, wolne od wpływów zewnętrznych oraz zgodne z polityką Flowserve. Upominki i rozrywka nie powinny wpływać na zdolność podejmowania bezstronnych decyzji ani sprawiać takiego wrażenia. Oferowanie i przyjmowanie upominków Te same wskazówki mają zastosowanie do dawania upominków klientom i potencjalnym klientom oraz otrzymywania upominków od dostawców. Nie należy podawać ani przyjmować upominków ani przysług, z wyjątkiem poniższych: Upominki zwyczajowo ofiarowane lub otrzymane w związku ze świętami lub wydarzeniami specjalnymi, udostępniane osobom w podobnej relacji biznesowej (jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawa lub rozporządzenia) Reklama nowości lub upominków o wartości nominalnej rutynowo stosowanej w branży (jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawa lub rozporządzenia) Relacja z klientami i dostawcami Istnieją sytuacje, w których dochodzi do ścisłej współpracy z istniejącym lub potencjalnym klientem lub dostawcą, co ma na celu lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości. Część tego procesu może obejmować rekreację, rozrywkę i inne elementy życia towarzyskiego. Działania towarzyskie tego rodzaju są dopuszczalne, o ile spełnione są wszystkie następujące warunki: Celem jest wypracowanie lepszego zrozumienia i rozwoju ściślejszej relacji biznesowej Działalność ma uzasadniony charakter, częstotliwość i koszt, i jest zgodna ze zwyczajowymi praktykami biznesowymi Działalność nie narusza zasad drugiej strony w odniesieniu do takiej działalności 16

19 Działalność ta nie jest naruszeniem obowiązujących przepisów lub prawa Ogólna praktyka jest zatwierdzana na podstawie istniejącej polityki Flowserve lub z wyprzedzeniem przez zwierzchnika, jeśli nie uczestniczy on w tej działalności Działalność ta nie jest postrzegana jako warunek lub gwarancja przyszłych interesów Działalność ta jest zgodna z Polityką Flowserve dotyczącą podróży i wydatków związanych z zaakceptowanymi miejscami prowadzenia działalności gospodarczej. Udział nie jest właściwy, jeśli klient lub dostawca (istniejący lub przyszły) oferujący rozrywkę nie jest obecny. Oferty łapówek od dostawców/klientów Udział w przekupstwie lub innych nieuczciwych działaniach finansowych jest naruszeniem polityki Flowserve, a w wielu przypadkach także i prawa. Po prostu jeśli ktoś oferuje Ci płatność lub towary lub zabiega o płatność lub towary od Ciebie jako część transakcji, powinieneś odrzucić ofertę i poinformować o zdarzeniu zwierzchnika. Jeżeli dochodzi do transakcji po Twojej odmowie, jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu firmie Flowserve. Dokumentacja tego typu incydentów chroni Ciebie i Flowserve przed przyszłymi oskarżeniami o niestosowne praktyki. Zarządzanie korporacyjne Utrzymanie wysokich standardów zgodności jest ważne dla dalszego rozwoju i sukcesu Flowserve. Naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie prowadzenia działalności w sposób rzetelny, uczciwy i etyczny, co jest dla nas bardzo ważne. Flowserve zobowiązała się do dalszego umacniania i zachowywania naszego programu zgodności. Dotyczy to również zapobiegania zagrożeniom dla zgodności, wykrywania naruszeń zgodności i odpowiedzi na konkretne kwestie dotyczące zgodności. Zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 r., zarząd Flowserve, zarząd wykonawczy i finansowy potwierdza w deklaracjach kwartalnych i rocznych własną odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie kontroli nad układem sprawozdań finansowych oraz ich wiarygodność. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcje dotyczące etyki i zgodności lub polityki firmy Flowserve w witrynie Paszport i zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia raportów wydatków i kosztów podróży oraz polityki w zakresie rozrywki i upominków biznesowych. Zwracamy się do dostawców Flowserve z prośbą, aby przestrzegali naszego Kodeksu Etyki Zawodowej Dostawców. Odpowiednie informacje można znaleźć na stronie dotyczącej etyki i zgodności w witrynie Paszport, jak również na stronie poświęconej etyce w witrynie firmy Flowserve (www.flowserve.com). 17

20 Poradnik dotyczący podejmowania decyzji Ten Kodeks Etyki Zawodowej nie mówi Ci, co masz robić i jak myśleć; sugeruje raczej, o czym należy myśleć i jak należy to analizować. Informacje na stronach pomogą Ci w podejmowaniu decyzji biznesowych i określeniu, co trzeba zrobić. Podejmowanie zrozumiałej decyzji Powinieneś umieć wyjaśnić innym, w jaki sposób doszedłeś do podjęcia danej decyzji. Jeśli któryś ze współpracowników stanie przed takim samym scenariuszem, powinien on lub ona dojść do takiego samego wniosku należy podejmować decyzje z zachowaniem przejrzystości. Podejmowanie etycznych decyzji Jako pracownik Flowserve masz obowiązek podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o etykę i zgodność. Wszyscy spotykamy się z sytuacjami, w których istnieje właściwy i niewłaściwy sposób prowadzenia działalności. Dodatkowo w globalnej firmie spotykamy się z wieloma różnymi kulturami i zwyczajami. Każdorazowo gdy reprezentujemy Flowserve, musimy mieć pewność, że podejmujemy decyzje w sposób etyczny oraz prowadzimy działalność uczciwie. Model Podejmowanie etycznych decyzji powinien służyć jako poradnik pomagający w podejmowaniu właściwych decyzji i działań. Rozpoznaj sytuację W wielu sytuacjach podjęcie decyzji nie jest trudne i nie ma potrzeby postępowania na podstawie ustalonej procedury. Ale w sytuacjach, w których wahasz się, jak postąpić, proces decyzyjny może okazać się łatwiejszy dzięki postępowaniu zgodnie z procedurą. 18

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo