Globalny kodeks postępowania w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalny kodeks postępowania w biznesie"

Transkrypt

1 Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań

2 Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania się w słowa naszych klientów i pracowników. Wierzymy, że gwarantem naszego przyszłego rozwoju jest szacunek dla tej tradycji doskonałości i nieustanne przestrzeganie naszych podstawowych wartości. Kultura zwyciężania Kładziemy nacisk na uczciwość, szczerość, szacunek i etyczne postępowanie. Akceptujemy i popieramy różnorodność we wszystkich aspektach naszej globalnej działalności biznesowej. Staramy się podnosić standardy życiowe poprzez odpowiedzialne zarządzanie w skali globalnej. Ludzie z pasją Przepełnia nas wiara we własne siły każdy pomysł się liczy i wszyscy mogą zabrać głos. Jesteśmy oddani sprawie i świadomi wartości naszych wspólnych wysiłków. Uważamy, że źródłem naszej siły są relacje pomiędzy pracownikami oraz relacje z klientami, i innymi podmiotami, z którymi współpracujemy. Klient to wartość Naszym celem jest zadowalanie klientów poprzez bycie dla nich partnerem i zaspokajanie ich potrzeb. Wiemy, że nasz sukces jest możliwy jedynie poprzez zwiększanie produktywności i zyskowności naszych klientów, tym samym gwarantując również i ich sukces. Pełni oddania służymy naszym klientom poprzez tworzenie wartości, innowacje i najwyższej jakości rozwiązania systemowe. Zaangażowane przywództwo Dajemy przykład, zawsze i w każdej sytuacji demonstrując nasze wartości. Nasze doświadczenie i umiejętności są fundamentem operacyjnej doskonałości firmy Parker. Czujemy się odpowiedzialni za osiąganie rezultatów, których oczekują nasi udziałowcy. Słuchamy i zachęcamy się wzajemnie oraz jesteśmy dumni z rozwoju i dokonań naszej firmy. Wierzymy, że postępowanie zgodnie z tymi przewodnimi zasadami sprawi, iż nasza firma pozostanie globalnym liderem w dziedzinie technologii ruchu i kontroli. Nade wszystko wierzymy, że dzięki naszym zdolnościom i produktom firma Parker może mieć znaczący wpływ na nasze społeczności i na cały świat. Jesteśmy firmą Parker

3 Spis treści Nasz Przewodniczący Zarządu, Dyrektor naczelny i Prezes popiera nasze zaangażowanie List do naszych pracowników...1 Nasze zobowiązanie do uczciwego postępowania Osobista odpowiedzialność...3 Znajomość oczekiwań, reagowanie...3 Dawanie przykładu...4 Nasze zobowiązanie...4 Dochodzenia...5 Wyłączenie z Globalnego kodeksu postępowania w biznesie...5 Szacunek dla naszego zespołu Traktowanie pracowników z godnością i szacunkiem...7 Szanowanie praw człowieka...8 Bezpieczeństwo i higiena pracy...8 Utrzymanie miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu...8 Zapobieganie przemocy w miejscu pracy...9 Poszanowanie naszych klientów Dotrzymywanie obietnic Oferujemy bezpieczne, niezawodne produkty Ochrona powierzonych nam informacji Szacunek dla naszych akcjonariuszy Uczciwość w sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych rejestrów biznesowych Odpowiedzialne rozliczanie podróży służbowych i wydatków reprezentacyjnych...13 Unikanie wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi Unikanie konfliktów interesów Właściwe wykorzystywanie aktywów firmy Ochrona naszej własności intelektualnej oraz informacji poufnych Technologie informacyjne i komunikacja elektroniczna...16 Sieci społecznościowe...16 Przyjmowanie i oferowanie podarunków Wspieranie naszych partnerów, społeczności i naszej planety Unikanie przekupstwa i korupcji...19 Uczciwa konkurencja...19 Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o konkurencji Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...20 Zgodność z przepisami prawa handlowego...20 Skuteczność w kontaktach z pracownikami administracji publicznej...21 Lobbing rządowy i działalność polityczna...21 Wypowiadanie się w imieniu firmy Parker...22 Przepisy BHP obowiązujące w firmie Parker...22 Pozytywny wpływ na życie naszych społeczności...23 Dbałość o naszą kulturę Podstawowe zasady w zakresie norm postępowania biznesowego...26 Infolinia ds. etyki firmy Parker...26 Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej...27

4 Nasz Przewodniczący Zarządu, Dyrektor naczelny i Prezes popiera nasze zaangażowanie

5 Szanowni Pracownicy, Wraz ze wzrostem naszej pozycji jako globalnego lidera w dziedzinie technologii ruchu i kontroli oblicze firmy Parker niechybnie ulegnie zmianie. Nasza działalność się rozwinie, przejmiemy więcej spółek oraz wejdziemy na nowe rynki i terytoria. Bez względu na to, jak będzie przebiegać ten proces, niezmiernie ważne jest, by w trakcie realizacji wytyczonych celów nigdy nie zatracić wartości, które charakteryzują firmę Parker i które pomogły nam zbudować tak dobrą i solidną markę. Nasze wartości stanowią fundament, na którym opieramy sposób prowadzenia interesów z klientami, współpracownikami, akcjonariuszami i społecznościami, w których działamy. Pozwalają one również zachować dziedzictwo naszej firmy nagromadzone przez ponad 95 lat jej istnienia. Zakres naszej działalności jako firmy o globalnym zasięgu sprawia, że prowadzimy interesy w zróżnicowanych środowiskach kulturowych, politycznych i gospodarczych. Te warunki stawiają naszych pracowników w złożonej sytuacji i wywierają presję na osiągnięcie sukcesu. Choć osiąganie naszych celów operacyjnych jest niezmiernie ważne, zawsze muszą mu przewodzić nasze wartości. By jeszcze bardziej uwypuklić oczekiwania względem każdego z pracowników firmy Parker, przygotowaliśmy dokument Zwyciężanie uczciwością stanowiący uzupełnienie niniejszego Globalnego kodeksu postępowania w biznesie. Dokument ten kładzie nacisk na to, by dbać o naszą reputację i chronić naszą potęgę finansową poprzez przestrzeganie standardów postępowania znacznie wykraczających poza ramy wymogów prawnych. Choć w zamierzeniu nie miał być to dokument, który obejmuje wszystkie sytuacje, przepisy prawa, zasady postępowania w firmie Parker lub kwestie związane z prowadzeniem interesów, z którymi mogą zetknąć się nasi pracownicy, to łącznie te dokumenty odzwierciedlają nasze zaangażowanie, by zawsze, w każdej sytuacji i bez żadnych kompromisów prowadzić codzienne interesy w sposób etyczny i uczciwy. Takie podejście do biznesu leży w najlepszym interesie naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i wszystkich udziałowców firmy Parker. Być może najważniejszą rzeczą, którą, jako pracownicy firmy Parker, możecie Państwo zrobić, jest dbanie o dobrą reputację naszej firmy wspólnym wysiłkiem budowaną przez te wszystkie lata. Dlatego też na każdym spoczywa odpowiedzialność za zrozumienie, przyswojenie i wprowadzanie w życie zasad przedstawionych w zarysie w Globalnym kodeksie postępowania w biznesie i w Zwyciężanie uczciwością. Postępując w ten sposób, zadbamy o rozwój i sukces naszej firmy, zachowując jednocześnie jej dziedzictwo dla obecnej i przyszłych generacji pracowników. Z poważaniem Don Washkewicz Przewodniczący, Dyrektor zarządzający i Prezes 1

6 Nasze zobowiązanie do uczciwego postępowania Globalny kodeks postępowania w biznesie firmy Parker ustanawia niekwestionowane globalne oczekiwania dotyczące naszego zachowania, decyzji i działań. Kodeks wraz z towarzyszącą mu publikacją Zwyciężanie uczciwością określa, w jaki sposób wdrażamy uczciwość, szacunek i sprawiedliwość do operacji biznesowych. Nasz Globalny kodeks postępowania w biznesie został opracowany jako źródło wiedzy oraz przewodnik dla pracowników i nie ma na celu omówienia każdego przepisu, polityki firmy Parker czy sposobu postępowania w biznesie, z jakimi może spotkać się nasz personel. Zgodność z wymogami prawno-regulacyjnymi jest oczywiście konieczna, ale stanowi zaledwie minimum oczekiwań, jakie sobie stawiamy. Właściwe postępowanie w firmie Parker nigdy nie jest jedynie wynikiem obowiązujących zasad lub regulacji. Dążymy do tego, aby postępować właściwie z odpowiednich powodów w stosowny sposób.

7 Osobista odpowiedzialność Każdego dnia na całym świecie wszyscy pracownicy firmy Parker mają możliwość wywarcia wpływu na jej reputację. Sukces firmy Parker wynika z budowania kultury postępowania wykraczającego poza ramy przestrzegania prawa. Jest on rezultatem etycznego postępowania w kontaktach ze sobą nawzajem, naszymi klientami i wszystkimi udziałowcami każdego dnia. Ten Kodeks stanowi przewodnik dotyczący naszego zobowiązania do działania w sposób uczciwy i etyczny oraz innych właściwych zachowań. Firma Parker prowadzi działania o zasięgu globalnym oraz z dumą zatrudnia członków zespołów i służy klientom na całym świecie. Pracownicy i wykonawcy, jak również członkowie Zarządu, mają obowiązek szanować prawo, zwyczaje i tradycje każdego kraju, w których prowadzimy działalność biznesową. Niniejszy Kodeks może wydawać się bardziej rygorystyczny niż prawa poszczególnych krajów. W niektórych krajach dana praktyka może być dopuszczalna lub nawet legalna, ale nie oznacza to, że jest ona akceptowana przez firmę Parker. Oczekujemy przestrzegania niniejszego Kodeksu we wszystkich interakcjach i rezygnujemy z transakcji biznesowych, których nie możemy przeprowadzić w sposób etyczny i legalny. Globalna reputacja firmy Parker jako przedsiębiorstwa odnoszącego zwycięstwa dzięki uczciwości zależy od każdego pracownika działającego przez cały czas zgodnie z prawem, niniejszym Kodeksem oraz polityką i wartościami firmy. Ciężko pracujemy na całym świecie, aby zbudować i utrzymać zaufanie oraz stworzyć środowisko inspirujące pracowników P O Czy postanowienia niniejszego Kodeksu obowiązują każdego pracownika firmy Parker na całym świecie? Tak. Każda nowo zatrudniona osoba uczestniczy w szkoleniu na temat Globalnego kodeksu postępowania w biznesie, a każdy pracownik bierze udział w corocznym szkoleniu. Niniejszy Kodeks dostępny jest w wielu wersjach językowych na stronie internetowej parker.com. do uczciwości i zaangażowania. Z kolei wszyscy pracownicy są osobiście zobowiązani do działania w sposób etyczny oraz odpowiedniego zgłaszania problemów. Znajomość oczekiwań i reagowanie Wszyscy mamy obowiązek znać oczekiwania. Zapoznanie się z niniejszym Kodeksem i naszą polityką pomoże rozpoznać i rozstrzygać dylematy etyczne. Ważne jest zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości w każdej sytuacji, która może mieć konsekwencje etyczne. W przypadku pytań, potrzeby zasięgnięcia porady albo przekonania o możliwości naruszenia prawa, niniejszego Kodeksu, polityki lub wartości firmy przez siebie bądź inną osobę należy przeczytać rozdział Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej. 3

8 Dawanie przykładu Możliwe jest, że w pewnym momencie kariery zawodowej pracownika pojawi się dylemat etyczny. W takiej sytuacji, szczególnie jeśli pracownik jest przełożonym lub kierownikiem zespołu, ważne jest postrzeganie sprawy, konieczna jest uczciwość, a odpowiedzi często nie są wystarczająco jasne. Jesteśmy odpowiedzialni wobec firmy i siebie nawzajem. Aby dawać innym właściwy przykład, należy w każdym przypadku: P O Jak postępować w sytuacji, gdy przestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu stoi w sprzeczności z przepisami prawa lokalnego? Zawsze należy przestrzegać przepisów prawa lokalnego. Jeżeli zaistnieje obawa o konflikt przepisów, należy skontaktować się z kierownikiem lub skonsultować się z działem personalnym lub działem prawnym. Działać w sposób etyczny i uczciwy Tworzyć otwarte środowisko inspirujące do zaangażowania Upewnić się, że rozumiemy przepisy prawa, zasady niniejszego Kodeksu, politykę i wartości firmy oraz działamy zgodnie z nimi Podkreślać, że w razie potrzeby dostępna jest pomoc Znać zasoby dostępne po rozpoznaniu problemu Wspierać pracowników, którzy w dobrej wierze zadają pytania i zgłaszają obawy, oraz Zgłaszać przypadki nieprzestrzegania prawa, niniejszego Kodeksu, polityki lub wartości firmy. Nasze zobowiązanie Nawet przedsiębiorstwa o najwyższych standardach etycznych mogą od czasu do czasu napotykać problemy. W takim przypadku chcemy, aby były one zgłaszane w celu ich właściwego rozwiązania. Firma Parker nie będzie akceptować działań odwetowych prowadzonych przez jakąkolwiek osobę na dowolnym szczeblu kariery w firmie wobec pracownika, który w dobrej wierze dokona zgłoszenia budzących wątpliwości praktyk biznesowych lub zachowań. Informacje dotyczące takich zgłoszeń będą traktowane jako poufne zgodnie z prawem lokalnym. W przypadku zgłoszenia zarzutów odwetu będzie prowadzone dochodzenie i podjęte zostaną odpowiednie kroki. Pracownicy, którzy świadomie dopuszczą się wnoszenia fałszywych oskarżeń, udzielania fałszywych informacji lub nieodpowiedniego zachowania, będą ukarani zgodnie z prawem lokalnym. Pracownik, który w dobrej wierze szuka porady, zgłasza wątpliwości lub niewłaściwe zachowanie, postępuje prawidłowo. 4

9 Dochodzenia Biuro Audytu i Zgodności (ang. The Office of Audit and Compliance) jest odpowiedzialne za nadzorowanie wszystkich wewnętrznych dochodzeń związanych z podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości w postępowaniu etycznym i w zgodności z przepisami, w tym m.in. naruszeń prawa, niniejszego Kodeksu i zasad obowiązujących w firmie Parker. Biuro Audytu i Zgodności ma opracowane procedury gwarantujące, że wszystkie wewnętrzne dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem poufności w sprawiedliwy i zgodny z prawem sposób przez wykwalifikowany i odpowiednio do tego przeszkolony personel. Pracownicy nie powinni ingerować w wewnętrzne dochodzenia ani działać na własną rękę. Oczekuje się, że wszyscy pracownicy będą współpracować z osobami prowadzącymi wewnętrzne dochodzenia, audyty i inne kontrole, w tym m.in. te prowadzone w związku z procesami sądowymi lub rządowymi postępowaniami dochodzeniowymi. Wyłączenie z Globalnego kodeksu postępowania w biznesie Czasami może się zdarzyć, że wymagane będzie formalne wyłączenie pewnego postanowienia niniejszego Kodeksu. Wyłączenie jest dopuszczalne tylko w ekstremalnych okolicznościach i jedynie za zgodą zarówno wiceprezesa ds. audytu i zgodności jak i radcy generalnego. Ponadto jeśli osoba zamieszana w sprawę jest członkiem zarządu lub kadry kierowniczej firmy Parker, to wyłączenie może zostać udzielone jedynie przez zarząd spółki Parker Hannifin i zostanie niezwłocznie przekazane do wiadomości akcjonariuszy zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa oraz regulacji dotyczących dopuszczenia do publicznego obrotu giełdowego. W przypadku podejrzeń, że dochodzenie jest prowadzone w niewłaściwy sposób należy to niezwłocznie zgłosić, korzystając z jednego ze sposobów opisanych w rozdziale Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej. 5

10 Szacunek dla naszego zespołu Nasze wartości łączą wszystkich członków zespołu firmy Parker. Samodzielni pracownicy stanowią podstawę naszej Strategii Zwycięstwa i siłę napędową sukcesu firmy Parker. Honorujemy naszych pracowników, identyfikując i wspierając różnorodność, zachowując otwartość i uczciwość we wzajemnych kontaktach, a także budując środowisko współpracy i integracji. W firmie Parker wszyscy traktowani są z godnością i szacunkiem.

11 Traktowanie pracowników z godnością i szacunkiem Nasi pracownicy z oddaniem budują sukces firmy Parker. Cenimy ich wkład i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środowisko wspierające ich wysiłek. W firmie Parker traktujemy siebie nawzajem, klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych z szacunkiem i godnością. Nalegamy, aby pracować w pozytywnej atmosferze, i reagujemy, jeśli ktokolwiek staje na drodze do osiągnięcia tego celu. Z dumą aktywnie promujemy różnorodność wśród naszych pracowników oraz personelu partnerów, z którymi współpracujemy. Na całym świecie stosujemy praktyki, które służą integracji wszystkich pracowników i promują sprawiedliwe traktowanie wykwalifikowanych osób bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe lub etniczne, orientację seksualną i płciową, informacje genetyczne, status weterana lub jakiekolwiek inne czynniki, które nie mogą być przedmiotem dyskryminacji. Wierzymy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i cenny oraz powinien być szanowany za swoje indywidualne umiejętności i zasługi. Polegamy na przekonaniu, że różnorodność jest źródłem inspiracji do innowacji napędzających działalność biznesową oraz zwiększających przewagę konkurencyjną. Każdego dnia obserwujemy siłę różnych punktów widzenia w działaniu. Mamy świadomość, że świat, w którym funkcjonujemy, jest różnorodny pod względem zwyczajów społecznych i tradycji kulturowych. Akceptujemy i szanujemy te różnice. Dyskryminacja i wszelkie rodzaje prześladowania (w tym molestowanie seksualne) w miejscu pracy nie są tolerowane. Następujące działania stanowią przykłady niewłaściwego postępowania, którego należy unikać: Niechciane uwagi, gesty lub kontakt fizyczny Opowiadanie dowcipów wyszydzających lub obrażających przedstawiciela konkretnej rasy, wyznania, płci lub innych cech chronionych prawem Wyświetlanie lub dystrybucja materiałów o charakterze erotycznym lub zawierających tego rodzaju elementy graficzne, w tym nieprzyzwoite zdjęcia i inne niestosowne treści Znieważanie słowne Grożenie lub wyszydzanie Odmowa pracy lub innego rodzaju współpracy z daną osobą z powodu jej rasy, wyznania, płci lub innych cech chronionych prawem Podejmowanie działań skierowanych przeciwko pracownikowi (np. zawieszenie lub zwolnienie) z powodu zgłoszenia przez niego problemu dotyczącego naruszenia polityki lub prawa. Popieramy przepisy prawa zabraniające dyskryminacji i prześladowania oraz przestrzegamy ich wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność biznesową. 7

12 Szanowanie praw człowieka Firma Parker przestrzega praw człowieka. Firma Parker opracowała globalny program dotyczący stosunków pracy w zakresie praw człowieka i standardów globalnych, który w przeważającej mierze odpowiada treści oświadczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie pracy i praw człowieka oraz zachowuje zgodność z lokalnymi i krajowymi przepisami prawa. Oczekujemy, że dostawcy dostosują się do tych coraz szerzej obowiązujących globalnych norm. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobowiązujemy się do zapewniania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy. Jednak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może okazać się niewystarczające. Zaangażowanie firmy Parker w zapewnienie bezpieczeństwa oznacza, że każdy z nas musi zachować czujność wobec czynników ryzyka zagrażających naszemu bezpieczeństwu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać: Zawsze należy przestrzegać wymogów systemu zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy oraz zaniechać wszelkich działań, które mogą stanowić zagrożenie tego bezpieczeństwa. Należy realizować wyłącznie zadania, do wykonywania których pracownik uzyskał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, posiada odpowiednie warunki zdrowotne oraz jest dostatecznie wypoczęty i zdolny do zachowania czujności. Należy pamiętać o znajomości procedur związanych z postępowaniem w sytuacji awaryjnej w miejscu pracy. Należy upewnić się, że osoby współpracujące pracownicy, wykonawcy i inne strony trzecie działają zgodnie z zobowiązaniami firmy Parker w zakresie bezpieczeństwa. Należy natychmiast zgłosić lokalnemu kierownictwu firmy Parker wszelkie wypadki, obrażenia, choroby, niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu warunki, zdarzenia, wycieki lub uwolnienia materiału do środowiska, aby umożliwić natychmiastowe podjęcie kroków koniecznych w celu kontrolowania tych warunków, naprawienia problemu lub przeciwdziałaniu danej sytuacji. Nie należy w żadnym wypadku zakładać, że ryzyko lub problem zostanie zgłoszony przez inną osobę. Należy zwrócić się o poradę i pomoc w przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa albo w przypadku obaw dotyczących potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia prawa lub wymogu firmy Parker. Utrzymanie miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu Zobowiązujemy się do utrzymywania miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu oraz stawiania się w miejscu pracy w stanie wolnym od wpływu jakiejkolwiek substancji, która mogłaby uniemożliwić nam wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i efektywny lub w tym przeszkodzić. Wszyscy pracownicy muszą ściśle przestrzegać naszej polityki dotyczącej nadużywania alkoholu oraz posiadania, sprzedaży i używania nielegalnych substancji. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie firmy jest zabronione, z wyjątkiem określonych wydarzeń zatwierdzonych przez 8

13 firmę. W zakresie, w jakim napoje alkoholowe są spożywane podczas wydarzeń zatwierdzonych przez firmę lub innych wydarzeń biznesowych poza terenem firmy (w tym wydarzeń odbywających się poza zwykłymi godzinami pracy), od pracowników oczekuje się podejmowania właściwych decyzji, unikania nietrzeźwości oraz zaniechania prowadzenia samochodu lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności pod wpływem alkoholu. Posiadanie, używanie, sprzedawanie i oferowanie nielegalnych narkotyków i innych substancji kontrolowanych jest w każdych okolicznościach zabronione. Analogicznie zabrania się stawiania w miejscu pracy oraz prowadzenia pojazdu firmowego bądź dowolnego innego pojazdu w celach biznesowych firmy Parker pod wpływem alkoholu albo jakiegokolwiek nielegalnego narkotyku lub substancji kontrolowanej. Zapobieganie przemocy w miejscu pracy Firma Parker zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wolnego od zagrożeń, zastraszania i krzywd fizycznych. Wszyscy ludzie mają prawo do pracy w bezpiecznym środowisku oraz dzielą obowiązek zapewniania bezpieczeństwa innych osób. Nie tolerujemy przemocy w miejscu pracy. Będziemy badać przypadki wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy i podejmować odpowiednie działania. Zachowanie głośne, agresywne lub zakłócające spokój Umyślne lekceważenie fizycznego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia innych Wszelkie komentarze lub zachowania, które w sposób uzasadniony mogą być interpretowane jako groźby. Firma Parker zabrania również nieupoważnionego posiadania i (lub) używania broni przez jakiegokolwiek pracownika lub przedstawiciela firmy Parker podczas pracy, na terenie firmy lub podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firmy Parker. Każdy pracownik przekonany, że może być celem przemocy lub zagrożenia przemocą, albo świadomy agresywnego lub stanowiącego zagrożenie postępowania pracownika bądź postępowania skierowanego przeciwko pracownikowi, które może prowadzić do obrażeń cielesnych lub zniszczenia mienia, powinien natychmiast zgłosić tę sytuację przełożonemu, kierownikowi lub pracownikom działu personalnego. Jeśli dana osoba nie chce kontaktować się z przełożonym lub kierownikiem, należy skorzystać z infolinii ds. etyki. Informacje dotyczące infolinii ds. etyki firmy Parker można znaleźć w rozdziale Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej. Firma Parker zabrania przemocy w miejscu pracy, w tym następujących zachowań: Wyrządzanie krzywdy fizycznej lub grożenie przemocą 9

14 Poszanowanie naszych klientów Sensem naszej działalności są nasi klienci, którzy zawsze powinni czuć, że ich cenimy. Przedstawiamy im rzetelną ofertę naszych produktów i usług. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i nieustannie staramy się odkrywać nowe sposoby, aby oferować im jak najlepsze rozwiązania. Zdobywamy i utrzymujemy ich zaufanie dzięki temu, że traktujemy ich w sposób uczciwy i etyczny, a także profesjonalny i kulturalny. Spełniamy nasze obietnice.

15 Dotrzymywanie obietnic Budujemy długoterminowe relacje z klientami, oferując im produkty i usługi dobrej jakości w rozsądnych cenach oraz prezentując uczciwą i etyczną postawę we wszystkich naszych interakcjach. Wszelkie informacje, które przekazujemy naszym klientom i potencjalnym klientom na temat naszych produktów i usług, między innymi w reklamach czy komunikatach sprzedażowych i marketingowych, muszą być zgodne z prawdą, rzetelne, kompletne i zrozumiałe. Nie wprowadzamy klientów w błąd przez stosowanie przesadzonych sformułowań, pomijanie istotnych informacji lub reklamowanie produktów, właściwości lub usług, których nie możemy z pełnym przekonaniem zagwarantować. Ochrona powierzonych informacji Utrzymanie zaufania klientów wymaga właściwego wykorzystywania ich danych. Dlatego z zaangażowaniem dbamy o ochronę prywatności klientów. Zbieramy informacje od klientów, aby dostarczać lepsze produkty i usługi oraz poznawać preferencje odbiorców. Dostęp do danych klientów mogą uzyskiwać wyłącznie pracownicy, którzy używają takich informacji w celach biznesowych lub prawnych. Korzystanie z dostępu do takich danych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ochrona prywatnych danych klientów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania reputacji firmy i zaufania klientów. Oferowanie bezpiecznych i niezawodnych produktów Wszystkie nasze produkty muszą być bezpieczne i niezawodne oraz spełniać wszelkie stosowne wymogi prawnoregulacyjne, jak również wymagania i specyfikacje naszych klientów dotyczące jakości. Dokładamy starań w celu zachowania pełnej uczciwości w odniesieniu do produktu z jednego prostego powodu ponieważ jest to właściwy sposób postępowania. Pracownicy firmy Parker w żadnym wypadku nie mogą umyślnie ukrywać wadliwych prac lub materiałów, intencjonalnie fałszować danych lub składać nieprawdziwych poświadczeń bądź deklaracji w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Parker. 11

16 Szacunek dla naszych akcjonariuszy Doceniając zaufanie, jakim obdarzyli nas akcjonariusze, zobowiązujemy się do powiększania wartości naszej firmy.

17 Uczciwość w sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych rejestrów biznesowych Zobowiązujemy się do utrzymywania pełnych, uczciwych, terminowych, rzetelnych i przejrzystych rejestrów finansowych i biznesowych oraz danych ujmowanych w raportach i dokumentach składanych w odpowiednich instytucjach lub przekazywanych Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz regulatorom na całym świecie. Nasze rejestry biznesowe i raporty finansowe sporządzamy z poszanowaniem zasad etyki i uczciwości, bez względu na to, czy są one przekazywane podmiotom zewnętrznym, czy też są przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nigdy nie przedstawiamy fałszywych danych dotyczących naszych wyników finansowych bądź operacyjnych, ani w inny sposób świadomie nie naruszamy zasad uczciwości w odniesieniu do sprawozdań finansowych firmy. Do naszych ksiąg lub rejestrów nie wprowadzamy informacji, które w zamierzeniu mają ukrywać lub zatajać prawdziwy charakter jakichkolwiek transakcji finansowych i niefinansowych, wyników bądź sald, albo też wprowadzać w błąd odnośnie tych elementów. Zachowanie danych W ramach naszego zobowiązania do uczciwości w rejestrach biznesowych, pracownik musi prowadzić swoje rejestry biznesowe w stosowny sposób. W naszych Ogólnych zasadach dotyczących zachowania i ochrony danych ustalone zostały harmonogramy zachowania danych, opracowane dla poszczególnych krajów, aby zapewnić przechowywanie danych przez wymagany okres oraz niszczenie danych, które nie są już potrzebne. Wdrażamy wszystkie procesy i metody kontroli zaprojektowane, aby zapewnić rzetelność wyników finansowych firmy Parker. Od podmiotów zaangażowanych w celu dokonania przeglądu lub poświadczenia informacji dotyczących wewnętrznych kontroli firmy Parker wymaga się przeprowadzenia odpowiednich czynności w sposób pełny, dokładny i terminowy. W firmie Parker wyznajemy zasadę otwartej współpracy i komunikacji z członkami działu ds. audytu wewnętrznego i zgodności, zespołów działu księgowości i działu prawnego, a także niezależnych biegłych rewidentów firmy Parker oraz rządowych oficerów śledczych lub regulatorów w odniesieniu do praktyk rachunkowości lub sprawozdań finansowych firmy Parker. W żadnym wypadku nie jest naszym zamiarem wywieranie wpływu bądź nacisku, manipulowanie lub wprowadzanie w błąd w odniesieniu do któregokolwiek z tych podmiotów. Raporty wydatków Nadużycia związane z raportami wydatków obejmują m.in. przedstawianie fikcyjnych rachunków, zgłaszanie nieprawidłowej kilometrówki, fałszowanie nazwisk klientów i fabrykowanie celów biznesowych. Odpowiedzialne rozliczanie podróży służbowych i wydatków reprezentacyjnych Od pracowników firmy Parker wymaga się prowadzenia zgodnych z prawdą, dokładnych i kompletnych rejestrów kosztów podróży służbowych i powiązanych wydatków biznesowych. Fundusze firmy Parker należy przeznaczać wyłącznie na realizację uzasadnionych celów biznesowych, unikając nadmiernych wydatków. Pracownicy muszą przestrzegać zasad 13

18 polityki firmy dotyczących korzystania ze służbowych kart kredytowych, preferowanych dostawców usług turystycznych, wymaganych pozwoleń zarządu, rachunków, raportów wydatków oraz innych kwestii związanych z podróżami. Składając wniosek o zwrot wydatków, należy przedstawiać uczciwe i rzetelne dane. Korzystanie z funduszy firmy Parker w celu pokrycia kosztów prywatnych podróży lub rozrywek bądź traktowanie tych środków jako dodatkowego źródła dochodu jest niedozwolone. Unikanie wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi Od czasu do czasu możesz otrzymywać istotne i poufne informacje na temat firmy Parker lub innych firm, w tym klientów firmy Parker, jej dostawców oraz podmiotów będących celami przejęć. Informacje tego rodzaju mogą obejmować np. poufne dane na temat fuzji, przejęć, zbycia udziałów, istotnych procesów sądowych, wprowadzenia na rynek nowych produktów, przyznawania poważnych zamówień, wyników finansowych, zysków lub innych prognoz, splitów akcji albo inne dane, które potencjalnie mogą mieć wpływ na ceny akcji firmy Parker i (lub) innych firm. Nie przeprowadzamy transakcji zakupu, sprzedaży, ani w inny sposób nie prowadzimy obrotu papierami wartościowymi firmy Parker lub innej firmy, ani też nie udzielamy porad innym osobom w tym zakresie do czasu, gdy informacje tego rodzaju zostaną podane do wiadomości publicznej lub utracą charakter informacji istotnych. Ustalenie, czy informacje są już publicznie dostępne lub utraciły status informacji istotnych może być trudne, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed zawarciem transakcji obrotu papierami wartościowymi należy skonsultować się z działem prawnym. Unikanie konfliktów interesów Z uwagi na to, że w każdym momencie oczekuje się od nas działania w najlepiej pojętym interesie firmy Parker, musimy zwracać uwagę na potencjalne konflikty interesów. Konflikt interesów powstaje wówczas, gdy działania prywatne, społeczne, finansowe lub polityczne albo relacje biznesowe zakłócają zachowanie przez pracownika obiektywizmu i lojalności w stosunku do firmy Parker. Należy unikać faktycznych, jak również domniemanych konfliktów interesów. Przeanalizuj dokładnie swoją sytuację pod kątem faktycznych lub domniemanych konfliktów interesów. Jeżeli uważasz, że w przypadku Twojej osoby lub członka Twojej rodziny wystąpił konflikt interesów, bezzwłocznie poinformuj o tym przełożonego oraz Biuro ds. Audytu i Zgodności. Następujące sytuacje stanowią konflikt interesów i są niedozwolone: Ty lub członkowie Twojej rodziny prowadzicie dodatkową działalność, która stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy Parker albo obejmuje sprzedaż na rzecz lub zakup produktów firmy Parker. Decyzje dotyczące zakupów na rzecz firmy Parker podejmujesz w oparciu o interes własny, a nie interes firmy Parker. Ty lub członkowie Twojej rodziny otrzymujecie niewypracowane, osobiste korzyści dzięki stanowisku zajmowanemu w firmie Parker. Ty lub członkowie Twojej rodziny posiadacie inwestycje u konkurencji, dostawców lub klientów poza nominalnymi inwestycjami w spółkach publicznych. 14

19 Oto sytuacje, w wyniku których mogłoby dojść do konfliktu interesów: Ty lub członkowie Twojej rodziny pracujecie także dla konkurencji, klienta lub dostawcy. Angażujesz się w relacje (biznesowe lub osobiste), które mogłyby naruszyć Twoją niezależność i zdolność osądu. Właściwe wykorzystywanie aktywów firmy Każdemu z nas powierza się szereg aktywów firmy, za których ochronę odpowiadamy. Aktywa te obejmują nie tylko gotówkę i inne aktywa finansowe, ale także aktywa takie, jak sprzęt, zapasy, dostawy i własność intelektualna. Wdrażamy procedury bezpieczeństwa służące ochronie aktywów i zwracamy baczną uwagę na sytuacje, które mogłyby doprowadzić do utraty lub niewłaściwego wykorzystania aktywów. Nie będziemy uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach związanych z kradzieżą, oszustwem, nieupoważnionym ujawnianiem, defraudacją lub sprzeniewierzaniem którychkolwiek ze wspomnianych lub innych aktywów firmy, ani też nie będziemy tolerować tego u innych. Ochrona własności intelektualnej i informacji poufnych Nasze pomysły i wynalazki, innowacyjne rozwiązania proponowane klientom oraz inne informacje zastrzeżone stanowią wartościowe aktywa, które odróżniają nas od konkurencji i które wymagają ochrony. Własność intelektualną firmy Parker oraz inne informacje poufne traktujemy z niezwykłą dbałością. Dotyczy to znaków towarowych, patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych informacji zastrzeżonych. P O Wszyscy otrzymujemy informacje zastrzeżone i oczekuje się od nas zachowania poufności tych danych oraz zaniechania ich ujawniania lub używania w celach innych niż związane z działalnością firmy Parker i przynoszące jej korzyści. Zabrania się ujawniania informacji zastrzeżonych firmy Parker osobom spoza firmy lub wykorzystywania ich dla własnych celów. W przypadku, gdy udostępnienie własności intelektualnej jest konieczne w celu umożliwienia osobie trzeciej współpracy z naszą firmą, należy zawsze uprzednio uzyskać zgodę zarządu, a następnie zawrzeć pisemną umowę o zachowaniu poufności dostarczoną przez dział prawny. W razie wątpliwości dotyczących stosowności odpowiadania na jakiekolwiek prośby o ujawnienie informacji należy skontaktować się z przełożonym lub działem prawnym. Jakie jeszcze informacje uzyskują status informacji poufnych lub zastrzeżonych firmy Parker? Pozostałe informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym to: bazy danych z zakresu sprzedaży i marketingu; projekty i procesy dotyczące produktów/systemów; strategie biznesowe; wyniki badań naukowych i dane techniczne; dane dotyczące rozwoju produktów; listy pracowników, klientów oraz dostawców. 15

20 Technologie informacyjne i komunikacja elektroniczna Aktywa związane z technologią informacyjną firmy Parker oraz zasoby komunikacji elektronicznej są przekazywane pracownikom do użytku w celach związanych z działalnością biznesową firmy Parker. Aktywa technologii informacyjnej i zasoby komunikacji elektronicznej firmy Parker obejmują sprzęt elektroniczny, systemy, sieci, serwery, bazy danych, oprogramowanie oraz inne mechanizmy lub narzędzia służące do przechowywania lub przetwarzania danych, które są posiadane lub dzierżawione przez firmę Parker lub stanowią przedmiot innych zawartych przez nią umów (np. komputery, laptopy, tablety, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, urządzenia PDA/ smartfony, kopiarki, przenośne nośniki pamięci, urządzenia bezprzewodowe, poczta elektroniczna, poczta głosowa i połączenia internetowe). Wszelkie pliki, informacje, wiadomości lub inne dane przechowywane, przekazywane lub przetwarzane za pośrednictwem aktywów technologii informacyjnej lub zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker stanowią własność firmy Parker, przy czym firma Parker zastrzega sobie prawo do monitorowania, ujawniania lub korzystania z dostępu do tych plików, informacji, wiadomości lub innych danych w dowolnym momencie w ramach działalności firmy Parker oraz w kontaktach z osobami trzecimi, w granicach dozwolonych przez prawo. Korzystanie z aktywów technologii informacyjnej oraz zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker podlega zasadom polityki firmy Parker w zakresie dozwolonym przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystanie z aktywów technologii informacyjnej oraz zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker do prywatnych celów jest dozwolone w ograniczonym zakresie, jeżeli tego rodzaju działania (1) nie kolidują z obowiązkami służbowymi, (2) nie wpływają negatywnie na funkcjonalność aktywów technologii informacyjnej firmy Parker, (3) nie są związane z zewnętrznymi przedsięwzięciami biznesowymi oraz (4) nie są niezgodne z prawem, niniejszym Kodeksem lub wszelkimi innymi zasadami, praktykami lub procedurami firmy Parker. Pracownicy muszą korzystać z aktywów technologii informacyjnych oraz zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker w sposób zgodny z otrzymanym upoważnieniem, który nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa. Firma Parker może udzielić dostępu do swoich sieci, serwerów, systemów, plików, informacji, wiadomości i (lub) innych danych za pośrednictwem urządzeń będących prywatną własnością pracowników. Dostęp tego rodzaju jest limitowany i podlega ograniczeniom w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz jest monitorowany zgodnie z zasadami polityki firmy Parker. Firma Parker może udostępnić wszelkie należące do firmy aktywa technologii informacyjnych oraz zasoby komunikacji elektronicznej w związku z toczącymi się postępowaniami lub na wniosek osób trzecich. Firma Parker ma ponadto prawo do uzyskiwania dostępu, przeglądania i ujawniania plików, informacji, wiadomości oraz innych danych, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały użyte w celach związanych z niezgodnymi z prawem działaniami byłego lub obecnego pracownika firmy prowadzonymi z użyciem aktywów technologii informacyjnych lub zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker. Sieci społecznościowe Ze względu na korzystanie z sieci społecznościowych na coraz szerszą skalę ważne jest, aby pracownicy firmy 16

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI Tekst jednolity z dnia 22.05.2013 1 1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW. Informacje ogólne. Zgodność z przepisami prawa Informacje ogólne Firma United Technologies Corporation, w tym wszystkie jej oddziały, jednostki organizacyjne oraz podmioty zależne (zwane łącznie UTC ), stosuje najwyższe standardy etyki i postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE Opracował: AUDYTOR WEWNĘTRZNY Agnieszka Londzin /podpis na oryginale/ Zatwierdził: BURMISTRZ Grzegorz Nowosielski /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006)

Kodeks Etyki. Telekomunikacji Polskiej. (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Kodeks Etyki Telekomunikacji Polskiej (załącznik do uchwały Zarządu TP nr 156/06 z dnia 12 grudnia 2006) Szanowni Państwo, Zaufanie jest niezbędnym elementem w relacjach firmy z otoczeniem i budowaniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino ZASADY OGÓLNE 1. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Smołdzino, zwany dalej Kodeksem Etyki wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo