Globalny kodeks postępowania w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalny kodeks postępowania w biznesie"

Transkrypt

1 Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań

2 Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania się w słowa naszych klientów i pracowników. Wierzymy, że gwarantem naszego przyszłego rozwoju jest szacunek dla tej tradycji doskonałości i nieustanne przestrzeganie naszych podstawowych wartości. Kultura zwyciężania Kładziemy nacisk na uczciwość, szczerość, szacunek i etyczne postępowanie. Akceptujemy i popieramy różnorodność we wszystkich aspektach naszej globalnej działalności biznesowej. Staramy się podnosić standardy życiowe poprzez odpowiedzialne zarządzanie w skali globalnej. Ludzie z pasją Przepełnia nas wiara we własne siły każdy pomysł się liczy i wszyscy mogą zabrać głos. Jesteśmy oddani sprawie i świadomi wartości naszych wspólnych wysiłków. Uważamy, że źródłem naszej siły są relacje pomiędzy pracownikami oraz relacje z klientami, i innymi podmiotami, z którymi współpracujemy. Klient to wartość Naszym celem jest zadowalanie klientów poprzez bycie dla nich partnerem i zaspokajanie ich potrzeb. Wiemy, że nasz sukces jest możliwy jedynie poprzez zwiększanie produktywności i zyskowności naszych klientów, tym samym gwarantując również i ich sukces. Pełni oddania służymy naszym klientom poprzez tworzenie wartości, innowacje i najwyższej jakości rozwiązania systemowe. Zaangażowane przywództwo Dajemy przykład, zawsze i w każdej sytuacji demonstrując nasze wartości. Nasze doświadczenie i umiejętności są fundamentem operacyjnej doskonałości firmy Parker. Czujemy się odpowiedzialni za osiąganie rezultatów, których oczekują nasi udziałowcy. Słuchamy i zachęcamy się wzajemnie oraz jesteśmy dumni z rozwoju i dokonań naszej firmy. Wierzymy, że postępowanie zgodnie z tymi przewodnimi zasadami sprawi, iż nasza firma pozostanie globalnym liderem w dziedzinie technologii ruchu i kontroli. Nade wszystko wierzymy, że dzięki naszym zdolnościom i produktom firma Parker może mieć znaczący wpływ na nasze społeczności i na cały świat. Jesteśmy firmą Parker

3 Spis treści Nasz Przewodniczący Zarządu, Dyrektor naczelny i Prezes popiera nasze zaangażowanie List do naszych pracowników...1 Nasze zobowiązanie do uczciwego postępowania Osobista odpowiedzialność...3 Znajomość oczekiwań, reagowanie...3 Dawanie przykładu...4 Nasze zobowiązanie...4 Dochodzenia...5 Wyłączenie z Globalnego kodeksu postępowania w biznesie...5 Szacunek dla naszego zespołu Traktowanie pracowników z godnością i szacunkiem...7 Szanowanie praw człowieka...8 Bezpieczeństwo i higiena pracy...8 Utrzymanie miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu...8 Zapobieganie przemocy w miejscu pracy...9 Poszanowanie naszych klientów Dotrzymywanie obietnic Oferujemy bezpieczne, niezawodne produkty Ochrona powierzonych nam informacji Szacunek dla naszych akcjonariuszy Uczciwość w sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych rejestrów biznesowych Odpowiedzialne rozliczanie podróży służbowych i wydatków reprezentacyjnych...13 Unikanie wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi Unikanie konfliktów interesów Właściwe wykorzystywanie aktywów firmy Ochrona naszej własności intelektualnej oraz informacji poufnych Technologie informacyjne i komunikacja elektroniczna...16 Sieci społecznościowe...16 Przyjmowanie i oferowanie podarunków Wspieranie naszych partnerów, społeczności i naszej planety Unikanie przekupstwa i korupcji...19 Uczciwa konkurencja...19 Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o konkurencji Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...20 Zgodność z przepisami prawa handlowego...20 Skuteczność w kontaktach z pracownikami administracji publicznej...21 Lobbing rządowy i działalność polityczna...21 Wypowiadanie się w imieniu firmy Parker...22 Przepisy BHP obowiązujące w firmie Parker...22 Pozytywny wpływ na życie naszych społeczności...23 Dbałość o naszą kulturę Podstawowe zasady w zakresie norm postępowania biznesowego...26 Infolinia ds. etyki firmy Parker...26 Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej...27

4 Nasz Przewodniczący Zarządu, Dyrektor naczelny i Prezes popiera nasze zaangażowanie

5 Szanowni Pracownicy, Wraz ze wzrostem naszej pozycji jako globalnego lidera w dziedzinie technologii ruchu i kontroli oblicze firmy Parker niechybnie ulegnie zmianie. Nasza działalność się rozwinie, przejmiemy więcej spółek oraz wejdziemy na nowe rynki i terytoria. Bez względu na to, jak będzie przebiegać ten proces, niezmiernie ważne jest, by w trakcie realizacji wytyczonych celów nigdy nie zatracić wartości, które charakteryzują firmę Parker i które pomogły nam zbudować tak dobrą i solidną markę. Nasze wartości stanowią fundament, na którym opieramy sposób prowadzenia interesów z klientami, współpracownikami, akcjonariuszami i społecznościami, w których działamy. Pozwalają one również zachować dziedzictwo naszej firmy nagromadzone przez ponad 95 lat jej istnienia. Zakres naszej działalności jako firmy o globalnym zasięgu sprawia, że prowadzimy interesy w zróżnicowanych środowiskach kulturowych, politycznych i gospodarczych. Te warunki stawiają naszych pracowników w złożonej sytuacji i wywierają presję na osiągnięcie sukcesu. Choć osiąganie naszych celów operacyjnych jest niezmiernie ważne, zawsze muszą mu przewodzić nasze wartości. By jeszcze bardziej uwypuklić oczekiwania względem każdego z pracowników firmy Parker, przygotowaliśmy dokument Zwyciężanie uczciwością stanowiący uzupełnienie niniejszego Globalnego kodeksu postępowania w biznesie. Dokument ten kładzie nacisk na to, by dbać o naszą reputację i chronić naszą potęgę finansową poprzez przestrzeganie standardów postępowania znacznie wykraczających poza ramy wymogów prawnych. Choć w zamierzeniu nie miał być to dokument, który obejmuje wszystkie sytuacje, przepisy prawa, zasady postępowania w firmie Parker lub kwestie związane z prowadzeniem interesów, z którymi mogą zetknąć się nasi pracownicy, to łącznie te dokumenty odzwierciedlają nasze zaangażowanie, by zawsze, w każdej sytuacji i bez żadnych kompromisów prowadzić codzienne interesy w sposób etyczny i uczciwy. Takie podejście do biznesu leży w najlepszym interesie naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i wszystkich udziałowców firmy Parker. Być może najważniejszą rzeczą, którą, jako pracownicy firmy Parker, możecie Państwo zrobić, jest dbanie o dobrą reputację naszej firmy wspólnym wysiłkiem budowaną przez te wszystkie lata. Dlatego też na każdym spoczywa odpowiedzialność za zrozumienie, przyswojenie i wprowadzanie w życie zasad przedstawionych w zarysie w Globalnym kodeksie postępowania w biznesie i w Zwyciężanie uczciwością. Postępując w ten sposób, zadbamy o rozwój i sukces naszej firmy, zachowując jednocześnie jej dziedzictwo dla obecnej i przyszłych generacji pracowników. Z poważaniem Don Washkewicz Przewodniczący, Dyrektor zarządzający i Prezes 1

6 Nasze zobowiązanie do uczciwego postępowania Globalny kodeks postępowania w biznesie firmy Parker ustanawia niekwestionowane globalne oczekiwania dotyczące naszego zachowania, decyzji i działań. Kodeks wraz z towarzyszącą mu publikacją Zwyciężanie uczciwością określa, w jaki sposób wdrażamy uczciwość, szacunek i sprawiedliwość do operacji biznesowych. Nasz Globalny kodeks postępowania w biznesie został opracowany jako źródło wiedzy oraz przewodnik dla pracowników i nie ma na celu omówienia każdego przepisu, polityki firmy Parker czy sposobu postępowania w biznesie, z jakimi może spotkać się nasz personel. Zgodność z wymogami prawno-regulacyjnymi jest oczywiście konieczna, ale stanowi zaledwie minimum oczekiwań, jakie sobie stawiamy. Właściwe postępowanie w firmie Parker nigdy nie jest jedynie wynikiem obowiązujących zasad lub regulacji. Dążymy do tego, aby postępować właściwie z odpowiednich powodów w stosowny sposób.

7 Osobista odpowiedzialność Każdego dnia na całym świecie wszyscy pracownicy firmy Parker mają możliwość wywarcia wpływu na jej reputację. Sukces firmy Parker wynika z budowania kultury postępowania wykraczającego poza ramy przestrzegania prawa. Jest on rezultatem etycznego postępowania w kontaktach ze sobą nawzajem, naszymi klientami i wszystkimi udziałowcami każdego dnia. Ten Kodeks stanowi przewodnik dotyczący naszego zobowiązania do działania w sposób uczciwy i etyczny oraz innych właściwych zachowań. Firma Parker prowadzi działania o zasięgu globalnym oraz z dumą zatrudnia członków zespołów i służy klientom na całym świecie. Pracownicy i wykonawcy, jak również członkowie Zarządu, mają obowiązek szanować prawo, zwyczaje i tradycje każdego kraju, w których prowadzimy działalność biznesową. Niniejszy Kodeks może wydawać się bardziej rygorystyczny niż prawa poszczególnych krajów. W niektórych krajach dana praktyka może być dopuszczalna lub nawet legalna, ale nie oznacza to, że jest ona akceptowana przez firmę Parker. Oczekujemy przestrzegania niniejszego Kodeksu we wszystkich interakcjach i rezygnujemy z transakcji biznesowych, których nie możemy przeprowadzić w sposób etyczny i legalny. Globalna reputacja firmy Parker jako przedsiębiorstwa odnoszącego zwycięstwa dzięki uczciwości zależy od każdego pracownika działającego przez cały czas zgodnie z prawem, niniejszym Kodeksem oraz polityką i wartościami firmy. Ciężko pracujemy na całym świecie, aby zbudować i utrzymać zaufanie oraz stworzyć środowisko inspirujące pracowników P O Czy postanowienia niniejszego Kodeksu obowiązują każdego pracownika firmy Parker na całym świecie? Tak. Każda nowo zatrudniona osoba uczestniczy w szkoleniu na temat Globalnego kodeksu postępowania w biznesie, a każdy pracownik bierze udział w corocznym szkoleniu. Niniejszy Kodeks dostępny jest w wielu wersjach językowych na stronie internetowej parker.com. do uczciwości i zaangażowania. Z kolei wszyscy pracownicy są osobiście zobowiązani do działania w sposób etyczny oraz odpowiedniego zgłaszania problemów. Znajomość oczekiwań i reagowanie Wszyscy mamy obowiązek znać oczekiwania. Zapoznanie się z niniejszym Kodeksem i naszą polityką pomoże rozpoznać i rozstrzygać dylematy etyczne. Ważne jest zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości w każdej sytuacji, która może mieć konsekwencje etyczne. W przypadku pytań, potrzeby zasięgnięcia porady albo przekonania o możliwości naruszenia prawa, niniejszego Kodeksu, polityki lub wartości firmy przez siebie bądź inną osobę należy przeczytać rozdział Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej. 3

8 Dawanie przykładu Możliwe jest, że w pewnym momencie kariery zawodowej pracownika pojawi się dylemat etyczny. W takiej sytuacji, szczególnie jeśli pracownik jest przełożonym lub kierownikiem zespołu, ważne jest postrzeganie sprawy, konieczna jest uczciwość, a odpowiedzi często nie są wystarczająco jasne. Jesteśmy odpowiedzialni wobec firmy i siebie nawzajem. Aby dawać innym właściwy przykład, należy w każdym przypadku: P O Jak postępować w sytuacji, gdy przestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu stoi w sprzeczności z przepisami prawa lokalnego? Zawsze należy przestrzegać przepisów prawa lokalnego. Jeżeli zaistnieje obawa o konflikt przepisów, należy skontaktować się z kierownikiem lub skonsultować się z działem personalnym lub działem prawnym. Działać w sposób etyczny i uczciwy Tworzyć otwarte środowisko inspirujące do zaangażowania Upewnić się, że rozumiemy przepisy prawa, zasady niniejszego Kodeksu, politykę i wartości firmy oraz działamy zgodnie z nimi Podkreślać, że w razie potrzeby dostępna jest pomoc Znać zasoby dostępne po rozpoznaniu problemu Wspierać pracowników, którzy w dobrej wierze zadają pytania i zgłaszają obawy, oraz Zgłaszać przypadki nieprzestrzegania prawa, niniejszego Kodeksu, polityki lub wartości firmy. Nasze zobowiązanie Nawet przedsiębiorstwa o najwyższych standardach etycznych mogą od czasu do czasu napotykać problemy. W takim przypadku chcemy, aby były one zgłaszane w celu ich właściwego rozwiązania. Firma Parker nie będzie akceptować działań odwetowych prowadzonych przez jakąkolwiek osobę na dowolnym szczeblu kariery w firmie wobec pracownika, który w dobrej wierze dokona zgłoszenia budzących wątpliwości praktyk biznesowych lub zachowań. Informacje dotyczące takich zgłoszeń będą traktowane jako poufne zgodnie z prawem lokalnym. W przypadku zgłoszenia zarzutów odwetu będzie prowadzone dochodzenie i podjęte zostaną odpowiednie kroki. Pracownicy, którzy świadomie dopuszczą się wnoszenia fałszywych oskarżeń, udzielania fałszywych informacji lub nieodpowiedniego zachowania, będą ukarani zgodnie z prawem lokalnym. Pracownik, który w dobrej wierze szuka porady, zgłasza wątpliwości lub niewłaściwe zachowanie, postępuje prawidłowo. 4

9 Dochodzenia Biuro Audytu i Zgodności (ang. The Office of Audit and Compliance) jest odpowiedzialne za nadzorowanie wszystkich wewnętrznych dochodzeń związanych z podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości w postępowaniu etycznym i w zgodności z przepisami, w tym m.in. naruszeń prawa, niniejszego Kodeksu i zasad obowiązujących w firmie Parker. Biuro Audytu i Zgodności ma opracowane procedury gwarantujące, że wszystkie wewnętrzne dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem poufności w sprawiedliwy i zgodny z prawem sposób przez wykwalifikowany i odpowiednio do tego przeszkolony personel. Pracownicy nie powinni ingerować w wewnętrzne dochodzenia ani działać na własną rękę. Oczekuje się, że wszyscy pracownicy będą współpracować z osobami prowadzącymi wewnętrzne dochodzenia, audyty i inne kontrole, w tym m.in. te prowadzone w związku z procesami sądowymi lub rządowymi postępowaniami dochodzeniowymi. Wyłączenie z Globalnego kodeksu postępowania w biznesie Czasami może się zdarzyć, że wymagane będzie formalne wyłączenie pewnego postanowienia niniejszego Kodeksu. Wyłączenie jest dopuszczalne tylko w ekstremalnych okolicznościach i jedynie za zgodą zarówno wiceprezesa ds. audytu i zgodności jak i radcy generalnego. Ponadto jeśli osoba zamieszana w sprawę jest członkiem zarządu lub kadry kierowniczej firmy Parker, to wyłączenie może zostać udzielone jedynie przez zarząd spółki Parker Hannifin i zostanie niezwłocznie przekazane do wiadomości akcjonariuszy zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa oraz regulacji dotyczących dopuszczenia do publicznego obrotu giełdowego. W przypadku podejrzeń, że dochodzenie jest prowadzone w niewłaściwy sposób należy to niezwłocznie zgłosić, korzystając z jednego ze sposobów opisanych w rozdziale Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej. 5

10 Szacunek dla naszego zespołu Nasze wartości łączą wszystkich członków zespołu firmy Parker. Samodzielni pracownicy stanowią podstawę naszej Strategii Zwycięstwa i siłę napędową sukcesu firmy Parker. Honorujemy naszych pracowników, identyfikując i wspierając różnorodność, zachowując otwartość i uczciwość we wzajemnych kontaktach, a także budując środowisko współpracy i integracji. W firmie Parker wszyscy traktowani są z godnością i szacunkiem.

11 Traktowanie pracowników z godnością i szacunkiem Nasi pracownicy z oddaniem budują sukces firmy Parker. Cenimy ich wkład i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środowisko wspierające ich wysiłek. W firmie Parker traktujemy siebie nawzajem, klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych z szacunkiem i godnością. Nalegamy, aby pracować w pozytywnej atmosferze, i reagujemy, jeśli ktokolwiek staje na drodze do osiągnięcia tego celu. Z dumą aktywnie promujemy różnorodność wśród naszych pracowników oraz personelu partnerów, z którymi współpracujemy. Na całym świecie stosujemy praktyki, które służą integracji wszystkich pracowników i promują sprawiedliwe traktowanie wykwalifikowanych osób bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe lub etniczne, orientację seksualną i płciową, informacje genetyczne, status weterana lub jakiekolwiek inne czynniki, które nie mogą być przedmiotem dyskryminacji. Wierzymy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i cenny oraz powinien być szanowany za swoje indywidualne umiejętności i zasługi. Polegamy na przekonaniu, że różnorodność jest źródłem inspiracji do innowacji napędzających działalność biznesową oraz zwiększających przewagę konkurencyjną. Każdego dnia obserwujemy siłę różnych punktów widzenia w działaniu. Mamy świadomość, że świat, w którym funkcjonujemy, jest różnorodny pod względem zwyczajów społecznych i tradycji kulturowych. Akceptujemy i szanujemy te różnice. Dyskryminacja i wszelkie rodzaje prześladowania (w tym molestowanie seksualne) w miejscu pracy nie są tolerowane. Następujące działania stanowią przykłady niewłaściwego postępowania, którego należy unikać: Niechciane uwagi, gesty lub kontakt fizyczny Opowiadanie dowcipów wyszydzających lub obrażających przedstawiciela konkretnej rasy, wyznania, płci lub innych cech chronionych prawem Wyświetlanie lub dystrybucja materiałów o charakterze erotycznym lub zawierających tego rodzaju elementy graficzne, w tym nieprzyzwoite zdjęcia i inne niestosowne treści Znieważanie słowne Grożenie lub wyszydzanie Odmowa pracy lub innego rodzaju współpracy z daną osobą z powodu jej rasy, wyznania, płci lub innych cech chronionych prawem Podejmowanie działań skierowanych przeciwko pracownikowi (np. zawieszenie lub zwolnienie) z powodu zgłoszenia przez niego problemu dotyczącego naruszenia polityki lub prawa. Popieramy przepisy prawa zabraniające dyskryminacji i prześladowania oraz przestrzegamy ich wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność biznesową. 7

12 Szanowanie praw człowieka Firma Parker przestrzega praw człowieka. Firma Parker opracowała globalny program dotyczący stosunków pracy w zakresie praw człowieka i standardów globalnych, który w przeważającej mierze odpowiada treści oświadczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie pracy i praw człowieka oraz zachowuje zgodność z lokalnymi i krajowymi przepisami prawa. Oczekujemy, że dostawcy dostosują się do tych coraz szerzej obowiązujących globalnych norm. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zobowiązujemy się do zapewniania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy. Jednak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może okazać się niewystarczające. Zaangażowanie firmy Parker w zapewnienie bezpieczeństwa oznacza, że każdy z nas musi zachować czujność wobec czynników ryzyka zagrażających naszemu bezpieczeństwu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać: Zawsze należy przestrzegać wymogów systemu zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy oraz zaniechać wszelkich działań, które mogą stanowić zagrożenie tego bezpieczeństwa. Należy realizować wyłącznie zadania, do wykonywania których pracownik uzyskał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, posiada odpowiednie warunki zdrowotne oraz jest dostatecznie wypoczęty i zdolny do zachowania czujności. Należy pamiętać o znajomości procedur związanych z postępowaniem w sytuacji awaryjnej w miejscu pracy. Należy upewnić się, że osoby współpracujące pracownicy, wykonawcy i inne strony trzecie działają zgodnie z zobowiązaniami firmy Parker w zakresie bezpieczeństwa. Należy natychmiast zgłosić lokalnemu kierownictwu firmy Parker wszelkie wypadki, obrażenia, choroby, niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu warunki, zdarzenia, wycieki lub uwolnienia materiału do środowiska, aby umożliwić natychmiastowe podjęcie kroków koniecznych w celu kontrolowania tych warunków, naprawienia problemu lub przeciwdziałaniu danej sytuacji. Nie należy w żadnym wypadku zakładać, że ryzyko lub problem zostanie zgłoszony przez inną osobę. Należy zwrócić się o poradę i pomoc w przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa albo w przypadku obaw dotyczących potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia prawa lub wymogu firmy Parker. Utrzymanie miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu Zobowiązujemy się do utrzymywania miejsca pracy wolnego od narkotyków i alkoholu oraz stawiania się w miejscu pracy w stanie wolnym od wpływu jakiejkolwiek substancji, która mogłaby uniemożliwić nam wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i efektywny lub w tym przeszkodzić. Wszyscy pracownicy muszą ściśle przestrzegać naszej polityki dotyczącej nadużywania alkoholu oraz posiadania, sprzedaży i używania nielegalnych substancji. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie firmy jest zabronione, z wyjątkiem określonych wydarzeń zatwierdzonych przez 8

13 firmę. W zakresie, w jakim napoje alkoholowe są spożywane podczas wydarzeń zatwierdzonych przez firmę lub innych wydarzeń biznesowych poza terenem firmy (w tym wydarzeń odbywających się poza zwykłymi godzinami pracy), od pracowników oczekuje się podejmowania właściwych decyzji, unikania nietrzeźwości oraz zaniechania prowadzenia samochodu lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności pod wpływem alkoholu. Posiadanie, używanie, sprzedawanie i oferowanie nielegalnych narkotyków i innych substancji kontrolowanych jest w każdych okolicznościach zabronione. Analogicznie zabrania się stawiania w miejscu pracy oraz prowadzenia pojazdu firmowego bądź dowolnego innego pojazdu w celach biznesowych firmy Parker pod wpływem alkoholu albo jakiegokolwiek nielegalnego narkotyku lub substancji kontrolowanej. Zapobieganie przemocy w miejscu pracy Firma Parker zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wolnego od zagrożeń, zastraszania i krzywd fizycznych. Wszyscy ludzie mają prawo do pracy w bezpiecznym środowisku oraz dzielą obowiązek zapewniania bezpieczeństwa innych osób. Nie tolerujemy przemocy w miejscu pracy. Będziemy badać przypadki wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy i podejmować odpowiednie działania. Zachowanie głośne, agresywne lub zakłócające spokój Umyślne lekceważenie fizycznego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia innych Wszelkie komentarze lub zachowania, które w sposób uzasadniony mogą być interpretowane jako groźby. Firma Parker zabrania również nieupoważnionego posiadania i (lub) używania broni przez jakiegokolwiek pracownika lub przedstawiciela firmy Parker podczas pracy, na terenie firmy lub podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firmy Parker. Każdy pracownik przekonany, że może być celem przemocy lub zagrożenia przemocą, albo świadomy agresywnego lub stanowiącego zagrożenie postępowania pracownika bądź postępowania skierowanego przeciwko pracownikowi, które może prowadzić do obrażeń cielesnych lub zniszczenia mienia, powinien natychmiast zgłosić tę sytuację przełożonemu, kierownikowi lub pracownikom działu personalnego. Jeśli dana osoba nie chce kontaktować się z przełożonym lub kierownikiem, należy skorzystać z infolinii ds. etyki. Informacje dotyczące infolinii ds. etyki firmy Parker można znaleźć w rozdziale Jak zgłaszać wątpliwości natury etycznej. Firma Parker zabrania przemocy w miejscu pracy, w tym następujących zachowań: Wyrządzanie krzywdy fizycznej lub grożenie przemocą 9

14 Poszanowanie naszych klientów Sensem naszej działalności są nasi klienci, którzy zawsze powinni czuć, że ich cenimy. Przedstawiamy im rzetelną ofertę naszych produktów i usług. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i nieustannie staramy się odkrywać nowe sposoby, aby oferować im jak najlepsze rozwiązania. Zdobywamy i utrzymujemy ich zaufanie dzięki temu, że traktujemy ich w sposób uczciwy i etyczny, a także profesjonalny i kulturalny. Spełniamy nasze obietnice.

15 Dotrzymywanie obietnic Budujemy długoterminowe relacje z klientami, oferując im produkty i usługi dobrej jakości w rozsądnych cenach oraz prezentując uczciwą i etyczną postawę we wszystkich naszych interakcjach. Wszelkie informacje, które przekazujemy naszym klientom i potencjalnym klientom na temat naszych produktów i usług, między innymi w reklamach czy komunikatach sprzedażowych i marketingowych, muszą być zgodne z prawdą, rzetelne, kompletne i zrozumiałe. Nie wprowadzamy klientów w błąd przez stosowanie przesadzonych sformułowań, pomijanie istotnych informacji lub reklamowanie produktów, właściwości lub usług, których nie możemy z pełnym przekonaniem zagwarantować. Ochrona powierzonych informacji Utrzymanie zaufania klientów wymaga właściwego wykorzystywania ich danych. Dlatego z zaangażowaniem dbamy o ochronę prywatności klientów. Zbieramy informacje od klientów, aby dostarczać lepsze produkty i usługi oraz poznawać preferencje odbiorców. Dostęp do danych klientów mogą uzyskiwać wyłącznie pracownicy, którzy używają takich informacji w celach biznesowych lub prawnych. Korzystanie z dostępu do takich danych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ochrona prywatnych danych klientów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania reputacji firmy i zaufania klientów. Oferowanie bezpiecznych i niezawodnych produktów Wszystkie nasze produkty muszą być bezpieczne i niezawodne oraz spełniać wszelkie stosowne wymogi prawnoregulacyjne, jak również wymagania i specyfikacje naszych klientów dotyczące jakości. Dokładamy starań w celu zachowania pełnej uczciwości w odniesieniu do produktu z jednego prostego powodu ponieważ jest to właściwy sposób postępowania. Pracownicy firmy Parker w żadnym wypadku nie mogą umyślnie ukrywać wadliwych prac lub materiałów, intencjonalnie fałszować danych lub składać nieprawdziwych poświadczeń bądź deklaracji w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Parker. 11

16 Szacunek dla naszych akcjonariuszy Doceniając zaufanie, jakim obdarzyli nas akcjonariusze, zobowiązujemy się do powiększania wartości naszej firmy.

17 Uczciwość w sporządzaniu sprawozdań finansowych i innych rejestrów biznesowych Zobowiązujemy się do utrzymywania pełnych, uczciwych, terminowych, rzetelnych i przejrzystych rejestrów finansowych i biznesowych oraz danych ujmowanych w raportach i dokumentach składanych w odpowiednich instytucjach lub przekazywanych Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz regulatorom na całym świecie. Nasze rejestry biznesowe i raporty finansowe sporządzamy z poszanowaniem zasad etyki i uczciwości, bez względu na to, czy są one przekazywane podmiotom zewnętrznym, czy też są przeznaczone do użytku wewnętrznego. Nigdy nie przedstawiamy fałszywych danych dotyczących naszych wyników finansowych bądź operacyjnych, ani w inny sposób świadomie nie naruszamy zasad uczciwości w odniesieniu do sprawozdań finansowych firmy. Do naszych ksiąg lub rejestrów nie wprowadzamy informacji, które w zamierzeniu mają ukrywać lub zatajać prawdziwy charakter jakichkolwiek transakcji finansowych i niefinansowych, wyników bądź sald, albo też wprowadzać w błąd odnośnie tych elementów. Zachowanie danych W ramach naszego zobowiązania do uczciwości w rejestrach biznesowych, pracownik musi prowadzić swoje rejestry biznesowe w stosowny sposób. W naszych Ogólnych zasadach dotyczących zachowania i ochrony danych ustalone zostały harmonogramy zachowania danych, opracowane dla poszczególnych krajów, aby zapewnić przechowywanie danych przez wymagany okres oraz niszczenie danych, które nie są już potrzebne. Wdrażamy wszystkie procesy i metody kontroli zaprojektowane, aby zapewnić rzetelność wyników finansowych firmy Parker. Od podmiotów zaangażowanych w celu dokonania przeglądu lub poświadczenia informacji dotyczących wewnętrznych kontroli firmy Parker wymaga się przeprowadzenia odpowiednich czynności w sposób pełny, dokładny i terminowy. W firmie Parker wyznajemy zasadę otwartej współpracy i komunikacji z członkami działu ds. audytu wewnętrznego i zgodności, zespołów działu księgowości i działu prawnego, a także niezależnych biegłych rewidentów firmy Parker oraz rządowych oficerów śledczych lub regulatorów w odniesieniu do praktyk rachunkowości lub sprawozdań finansowych firmy Parker. W żadnym wypadku nie jest naszym zamiarem wywieranie wpływu bądź nacisku, manipulowanie lub wprowadzanie w błąd w odniesieniu do któregokolwiek z tych podmiotów. Raporty wydatków Nadużycia związane z raportami wydatków obejmują m.in. przedstawianie fikcyjnych rachunków, zgłaszanie nieprawidłowej kilometrówki, fałszowanie nazwisk klientów i fabrykowanie celów biznesowych. Odpowiedzialne rozliczanie podróży służbowych i wydatków reprezentacyjnych Od pracowników firmy Parker wymaga się prowadzenia zgodnych z prawdą, dokładnych i kompletnych rejestrów kosztów podróży służbowych i powiązanych wydatków biznesowych. Fundusze firmy Parker należy przeznaczać wyłącznie na realizację uzasadnionych celów biznesowych, unikając nadmiernych wydatków. Pracownicy muszą przestrzegać zasad 13

18 polityki firmy dotyczących korzystania ze służbowych kart kredytowych, preferowanych dostawców usług turystycznych, wymaganych pozwoleń zarządu, rachunków, raportów wydatków oraz innych kwestii związanych z podróżami. Składając wniosek o zwrot wydatków, należy przedstawiać uczciwe i rzetelne dane. Korzystanie z funduszy firmy Parker w celu pokrycia kosztów prywatnych podróży lub rozrywek bądź traktowanie tych środków jako dodatkowego źródła dochodu jest niedozwolone. Unikanie wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi Od czasu do czasu możesz otrzymywać istotne i poufne informacje na temat firmy Parker lub innych firm, w tym klientów firmy Parker, jej dostawców oraz podmiotów będących celami przejęć. Informacje tego rodzaju mogą obejmować np. poufne dane na temat fuzji, przejęć, zbycia udziałów, istotnych procesów sądowych, wprowadzenia na rynek nowych produktów, przyznawania poważnych zamówień, wyników finansowych, zysków lub innych prognoz, splitów akcji albo inne dane, które potencjalnie mogą mieć wpływ na ceny akcji firmy Parker i (lub) innych firm. Nie przeprowadzamy transakcji zakupu, sprzedaży, ani w inny sposób nie prowadzimy obrotu papierami wartościowymi firmy Parker lub innej firmy, ani też nie udzielamy porad innym osobom w tym zakresie do czasu, gdy informacje tego rodzaju zostaną podane do wiadomości publicznej lub utracą charakter informacji istotnych. Ustalenie, czy informacje są już publicznie dostępne lub utraciły status informacji istotnych może być trudne, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed zawarciem transakcji obrotu papierami wartościowymi należy skonsultować się z działem prawnym. Unikanie konfliktów interesów Z uwagi na to, że w każdym momencie oczekuje się od nas działania w najlepiej pojętym interesie firmy Parker, musimy zwracać uwagę na potencjalne konflikty interesów. Konflikt interesów powstaje wówczas, gdy działania prywatne, społeczne, finansowe lub polityczne albo relacje biznesowe zakłócają zachowanie przez pracownika obiektywizmu i lojalności w stosunku do firmy Parker. Należy unikać faktycznych, jak również domniemanych konfliktów interesów. Przeanalizuj dokładnie swoją sytuację pod kątem faktycznych lub domniemanych konfliktów interesów. Jeżeli uważasz, że w przypadku Twojej osoby lub członka Twojej rodziny wystąpił konflikt interesów, bezzwłocznie poinformuj o tym przełożonego oraz Biuro ds. Audytu i Zgodności. Następujące sytuacje stanowią konflikt interesów i są niedozwolone: Ty lub członkowie Twojej rodziny prowadzicie dodatkową działalność, która stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy Parker albo obejmuje sprzedaż na rzecz lub zakup produktów firmy Parker. Decyzje dotyczące zakupów na rzecz firmy Parker podejmujesz w oparciu o interes własny, a nie interes firmy Parker. Ty lub członkowie Twojej rodziny otrzymujecie niewypracowane, osobiste korzyści dzięki stanowisku zajmowanemu w firmie Parker. Ty lub członkowie Twojej rodziny posiadacie inwestycje u konkurencji, dostawców lub klientów poza nominalnymi inwestycjami w spółkach publicznych. 14

19 Oto sytuacje, w wyniku których mogłoby dojść do konfliktu interesów: Ty lub członkowie Twojej rodziny pracujecie także dla konkurencji, klienta lub dostawcy. Angażujesz się w relacje (biznesowe lub osobiste), które mogłyby naruszyć Twoją niezależność i zdolność osądu. Właściwe wykorzystywanie aktywów firmy Każdemu z nas powierza się szereg aktywów firmy, za których ochronę odpowiadamy. Aktywa te obejmują nie tylko gotówkę i inne aktywa finansowe, ale także aktywa takie, jak sprzęt, zapasy, dostawy i własność intelektualna. Wdrażamy procedury bezpieczeństwa służące ochronie aktywów i zwracamy baczną uwagę na sytuacje, które mogłyby doprowadzić do utraty lub niewłaściwego wykorzystania aktywów. Nie będziemy uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach związanych z kradzieżą, oszustwem, nieupoważnionym ujawnianiem, defraudacją lub sprzeniewierzaniem którychkolwiek ze wspomnianych lub innych aktywów firmy, ani też nie będziemy tolerować tego u innych. Ochrona własności intelektualnej i informacji poufnych Nasze pomysły i wynalazki, innowacyjne rozwiązania proponowane klientom oraz inne informacje zastrzeżone stanowią wartościowe aktywa, które odróżniają nas od konkurencji i które wymagają ochrony. Własność intelektualną firmy Parker oraz inne informacje poufne traktujemy z niezwykłą dbałością. Dotyczy to znaków towarowych, patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz innych informacji zastrzeżonych. P O Wszyscy otrzymujemy informacje zastrzeżone i oczekuje się od nas zachowania poufności tych danych oraz zaniechania ich ujawniania lub używania w celach innych niż związane z działalnością firmy Parker i przynoszące jej korzyści. Zabrania się ujawniania informacji zastrzeżonych firmy Parker osobom spoza firmy lub wykorzystywania ich dla własnych celów. W przypadku, gdy udostępnienie własności intelektualnej jest konieczne w celu umożliwienia osobie trzeciej współpracy z naszą firmą, należy zawsze uprzednio uzyskać zgodę zarządu, a następnie zawrzeć pisemną umowę o zachowaniu poufności dostarczoną przez dział prawny. W razie wątpliwości dotyczących stosowności odpowiadania na jakiekolwiek prośby o ujawnienie informacji należy skontaktować się z przełożonym lub działem prawnym. Jakie jeszcze informacje uzyskują status informacji poufnych lub zastrzeżonych firmy Parker? Pozostałe informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym to: bazy danych z zakresu sprzedaży i marketingu; projekty i procesy dotyczące produktów/systemów; strategie biznesowe; wyniki badań naukowych i dane techniczne; dane dotyczące rozwoju produktów; listy pracowników, klientów oraz dostawców. 15

20 Technologie informacyjne i komunikacja elektroniczna Aktywa związane z technologią informacyjną firmy Parker oraz zasoby komunikacji elektronicznej są przekazywane pracownikom do użytku w celach związanych z działalnością biznesową firmy Parker. Aktywa technologii informacyjnej i zasoby komunikacji elektronicznej firmy Parker obejmują sprzęt elektroniczny, systemy, sieci, serwery, bazy danych, oprogramowanie oraz inne mechanizmy lub narzędzia służące do przechowywania lub przetwarzania danych, które są posiadane lub dzierżawione przez firmę Parker lub stanowią przedmiot innych zawartych przez nią umów (np. komputery, laptopy, tablety, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, urządzenia PDA/ smartfony, kopiarki, przenośne nośniki pamięci, urządzenia bezprzewodowe, poczta elektroniczna, poczta głosowa i połączenia internetowe). Wszelkie pliki, informacje, wiadomości lub inne dane przechowywane, przekazywane lub przetwarzane za pośrednictwem aktywów technologii informacyjnej lub zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker stanowią własność firmy Parker, przy czym firma Parker zastrzega sobie prawo do monitorowania, ujawniania lub korzystania z dostępu do tych plików, informacji, wiadomości lub innych danych w dowolnym momencie w ramach działalności firmy Parker oraz w kontaktach z osobami trzecimi, w granicach dozwolonych przez prawo. Korzystanie z aktywów technologii informacyjnej oraz zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker podlega zasadom polityki firmy Parker w zakresie dozwolonym przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystanie z aktywów technologii informacyjnej oraz zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker do prywatnych celów jest dozwolone w ograniczonym zakresie, jeżeli tego rodzaju działania (1) nie kolidują z obowiązkami służbowymi, (2) nie wpływają negatywnie na funkcjonalność aktywów technologii informacyjnej firmy Parker, (3) nie są związane z zewnętrznymi przedsięwzięciami biznesowymi oraz (4) nie są niezgodne z prawem, niniejszym Kodeksem lub wszelkimi innymi zasadami, praktykami lub procedurami firmy Parker. Pracownicy muszą korzystać z aktywów technologii informacyjnych oraz zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker w sposób zgodny z otrzymanym upoważnieniem, który nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa. Firma Parker może udzielić dostępu do swoich sieci, serwerów, systemów, plików, informacji, wiadomości i (lub) innych danych za pośrednictwem urządzeń będących prywatną własnością pracowników. Dostęp tego rodzaju jest limitowany i podlega ograniczeniom w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych oraz jest monitorowany zgodnie z zasadami polityki firmy Parker. Firma Parker może udostępnić wszelkie należące do firmy aktywa technologii informacyjnych oraz zasoby komunikacji elektronicznej w związku z toczącymi się postępowaniami lub na wniosek osób trzecich. Firma Parker ma ponadto prawo do uzyskiwania dostępu, przeglądania i ujawniania plików, informacji, wiadomości oraz innych danych, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały użyte w celach związanych z niezgodnymi z prawem działaniami byłego lub obecnego pracownika firmy prowadzonymi z użyciem aktywów technologii informacyjnych lub zasobów komunikacji elektronicznej firmy Parker. Sieci społecznościowe Ze względu na korzystanie z sieci społecznościowych na coraz szerszą skalę ważne jest, aby pracownicy firmy 16

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom

Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom Oświadczenie dotyczące globalnych praktyk biznesowych firmy Viacom 1 2 Spis treści Wiadomość od przewodniczącego rady nadzorczej i dyrektora generalnego 4 Zrozumienie Oświadczenia i jego wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Intel

Kodeks postępowania firmy Intel Kodeks postępowania firmy Intel STYCZEŃ 2015 R. Od Dyrektora generalnego firmy Intel Intel od wielu lat należy do grona czołowych światowych firm pod względem postawy obywatelskiej i najwyższych norm etycznych.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą

Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Zasady postępowania w biznesie (SBC) Odnoszenie sukcesów właściwą drogą Spis treści 3 Wyznawane wartości 3 Nasze cele 6 Wypowiedź Meg Whitman 7 Wypowiedź Ashley Watson 8 Stosowanie Zasad postępowania w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY

KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY KODEKS BIZNESOWY I ETYCZNY Wydany: 11 Czerwca 2011 RGIS Usługi Inwentaryzacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 303, 02 785 Warszawa, Polska Tel: 48 (0) 22 549 42 90 Fax: 48 (0) 22

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Heinz Kodeks postępowania 2010 2

Heinz Kodeks postępowania 2010 2 SIEDZIBA ŚWIATOWA 1 PPG Place, Suite 3100 Pittsburgh, PA 15222-5448 William R. Johnson Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny Do Pracowników Firmy Heinz na całym świecie Od roku 1869 Firma Heinz dokłada

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo