Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wolontariat.biz.pl www.wolontariatpracowniczy.pl"

Transkrypt

1 Program spotkania Program Definicja wolontariatu pracowniczego Społeczna odpowiedzialność biznesu Korzyści/koszty Dylematy/wyzwania Program Dobre praktyki: partnerzy społeczni i biznesowi Film Wolontariusz na bank Projekty towarzyszące Włączamy ludzi z biznesu w wolontariat przy wsparciu ich firm. Wolontariat Pomaganie wzmacnia Pomaganie aktywnych zawodowo Pomaganie za przyzwoleniem szefa Wolontariat to dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki koleżeńsko - rodzinne polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając talenty i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach w zależności od swej kultury organizacyjnej: umożliwia pracownikowi podjęcie działań wolontarystycznych w czasie pracy, dofinansowuje projekty wolontariackie, zapewnia wsparcie logistyczne i rzeczowe. Centrum Wolontariatu ułatwia nawiązanie kontaktu między firmą i jej pracownikami a organizacjami społecznymi potrzebującymi wsparcia wolontariuszy. Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Community Involvment (CCI) i wolontariat pracowniczy Strategia zakładająca dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. Prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględnić wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami. POWINNA BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ POLITYKI PRZEDSIĘBIORSTWA (!) Co motywuje do bycia społecznie odpowiedzialnym? Globalizacja gospodarki i wzrost Zwiększająca się aktywność konkurencji na rynkach społeczna przynajmniej w światowych. niektórych obszarach - i Oczekiwania pracowników. profesjonalizacja organizacji pozarządowych. Aktywność śledcza dziennikarzy wymusza przejrzystość w Ewolucja związków pomiędzy działalności gospodarczej i lepszy biznesem a organizacjami dostęp do informacji. pozarządowymi z paternalistycznej filantropii do Wzrost zaufania inwestorów do partnerstwa. społecznej odpowiedzialności. Rozwój ruchu alterglobalistycznego. Zaangażowanie społeczne firmy: Podejmowane przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Różne formy aktywności firmy w społeczności lokalnej: Product bezpłatny przekaz produktów i usług Profit wsparcie finansowe Power wykorzystanie wpływu firmy na otoczenie Promotion kampanie marketingu zaangażowanego społecznie Premises udostępnienie miejsca, biura, lokalu Purchasing zakupy dokonywane na lokalnym rynku People wolontariat pracowniczy 1

2 Historia wolontariatu pracowniczego Skala XIX wiek - korzenie CSRu, 1973r. - powstał dokument zwany Manifestem z Davos, 1994r. - okrągły Stół w Caux, r - Światowe Forum Ekonomicznym w Davos, przedstawiona tzw. inicjatywa GC (Global Impact), Lata 90 - CSR i wolontariat pracowniczy integralną częścią programów rozwoju zawodowego pracowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, W raporcie Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes wiedza, postawy, praktyka (badanie to zostało zrealizowane w 2003 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy współpracy Banku Światowego i Akademii Rozwoju Filantropii) tylko 10,8% badanych wskazało na realizację wolontariatu pracowniczego w swoich przedsiębiorstwach. 2002r. - firmy Citibank Handlowy, Commercial Unionn Polska oraz Telekomunikacja Polska zaangażowały się w program "Wolontariat Biznesu". szytych na miarę Metoda projektów wolontarystycznych wolontariat indywidualnych rozwiązań Możliwości wolontariatu w firmie: Udział wolontariuszy w ogólnopolskich akcjach społecznych Udział wolontariuszy w programach społecznych firmy Metoda projektów wolontariackich Wolontariat indywidualnych rozwiązań Wolontariat rodzinny Wyjazdy integracyjne i szkoleniowe eventy Konkurs na podejmowanie samodzielnych lokalnych działań charytatywnych przez pracowników Pracownicy zgłaszają swoje pomysły, a firma wspiera i dofinansowuje realizację wybranych projektów Wolontariat z wykorzystaniem profesjonalnych umiejętności: - pomoc merytoryczna /konsultacje, szkolenia, tłumaczenia/ - pomoc usługowa /prace remontowe, podłączenie do Internetu/ Wolontariat z wykorzystaniem pasji i zainteresowań: - pomoc drugiej osobie /towarzystwo, wsparcie, animowanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań/ - pomoc personelowi organizacji /w codziennej działalności organizacji/ Firma wspiera pracownika Korzyści ten biznes się opłaca Pracownik firmy jest wolontariuszem w organizacji podczas określonej ilości godzin pracy zawodowej - MATCHING TIME, tzw. Dzień Wolontariusza Firma, w której zatrudniony jest pracownik, przelicza jego czas społecznej pracy na pieniądze, które przekazuje organizacji przez niego wspieranej - MATCHING FUND, w tym też dotacje na projekty wolontarystyczne Korzystne działanie Zaangażowanie się firm w budowanie wolontariatu pracowniczego umożliwia odniesienie obopólnych korzyści zarówno społecznościom, organizacjom, jak i przedsiębiorstwom i ich pracownikom 2

3 Korzyści zewnętrzne dla firm Korzyści wewnętrzne dla firm i wolontariuszy Koszty dla firm korzyści zewnętrzne - PR zdobycie poparcia ze strony społeczności lokalnej, a przez to sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu; pozytywne odbiór misji firmy i jej marki; wpływ na przyzwyczajenia, preferencje, zapotrzebowanie na produkty firmy; konkurencyjna pozycja na rynkach zachodnich, gdzie powszechna jest społeczna odpowiedzialność biznesu; integralny element raportu społecznego firmy; przynależność do grona firmy odpowiedzialnych, ale i zaangażowanych społecznie. korzyści wewnętrzne - HR integracja pracowników i zwiększenie ich zadowolenia, satysfakcji z pracy, a tym samym motywacji do wykonywania swoich podstawowych obowiązków; stworzenie sprawniej działającego zespołu pracowników; podnoszenie kwalifikacji pracowników zdobycie nowych umiejętności, doświadczeń, wykorzystanie zainteresowań i pasji; plany indywidualnego rozwoju zdobycie kompetencji, umiejętności społecznych, nowych doświadczeń; zmianę perspektywy z jakiej zatrudnieni w firmie na nią patrzą staję się ona nie tylko miejscem zarobkowania, ale realizowania innych celów życiowych; wzmocnienie więzi emocjonalnych z firmą; zatrzymanie i łatwiejsze pozyskanie wartościowych pracowników; Nakłady firmy Uruchomienie aktywnego zaangażowania pracowników Konieczność powołania pracownika odpowiedzialnego za wolontariat w firmie Opracowanie planu funkcjonowania wolontariatu pracowniczego w firmie Uruchomienie systemu identyfikacji pracowniczych preferencji Wsparcie finansowe projektów pracowników Korzyści dla organizacji i instytucji Koszty dla organizacji Korzyści dla środowiska lokalnego Korzyści organizacji i instytucji otwartość i profesjonalizm: Dostęp do wolontariuszy; wiarygodny wizerunek w środowisku; otwieranie się na zmianę; pełniejsze poznanie partnerów w środowisku; świadoma kooperacja z otoczeniem; edukacja personelu oraz podopiecznych przez doświadczenie oparte o współpracę i dobry przykład; zwiększa się zakres i jakość świadczonych przez nie usług; beneficjenci uzyskują pomoc, zdobywają przyjaciół w trudnych chwilach swojego życia, wzmacniają swoje poczucie wartości. Nakłady organizacji czas Przygotowanie ciekawego stanowiska pracy dla wolontariuszy Dokonanie oceny swoich potrzeb i możliwości względem wolontariuszy Podjęcie współpracy z lokalnym brokerem wolontariatu pracowniczego Korzyści płynące dla środowiska lokalnego dialog partnerski i współdziałanie: nagłośnienie i rozwiązywanie problemów społecznych; aktywizacja społeczności lokalnej i rozwój kapitału społecznego; stymulacja rozwoju gospodarczego regionu przez ożywienie kulturalne; podniesienie poziomu edukacji i życia lokalnej społeczności; jednoczesny wzrost zainteresowania na produkty lokalnej firmy; edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności. Dylematy etyczne a wolontariat pracowniczy Media a wolontariat pracowniczy Problemy możliwe? Nie-świadomość społeczna Podejrzliwość i nieufność wobec działań społecznych sektora biznesu Brak wypracowanych standardów i krótkie doświadczenie w gospodarce rynkowej Pozory mylą Etyczne postępowanie pozostaje w sferze deklaratywnej a roczne raporty nie odzwierciedlają rzeczywistości Podejmowane działania kierownictwa są pozorne, udawane i powierzchowne Nie-dobrowolny wolontariat Stosowanie presji grupowej zmuszanie do wolontariatu Problem kryptoreklamy Agencje PR a popularyzowanie wolontariatu pracowniczego Firma działająca w branży źle odbieranej społecznie a jej działania dobroczynne Selekcja w opisie dobrych praktyk (spektakularne pomaganie dzieciom, cicha mniej medialnej pomocy) 3

4 w Centrum Wolontariatu Misja programu Program został zainicjowany w roku 2002 Jest realizowany przez warszawskie Centrum Wolontariatu we współpracy z 7 partnerskimi firmami Dzięki programowi, firmy nie tylko pomagają potrzebującym, ale również czerpią korzyści podnoszą kwalifikacje pracowników i zmieniają swój wizerunek Pomagamy partnerom programu wypracować najbardziej odpowiednią dla nich formułę realizowania wolontariatu pracowniczego W ramach programu staramy się promować ideę wolontariatu pracowniczego Misją programu jest budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy zaangażowanym społecznie środowiskiem przedsiębiorców a organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Cele programu Partnerzy Biznesowi Firma i jej pracownicy Partnerzy Społeczni Organizacje Przyjazne Wolontariuszom Cele programu : Wsparcie firm i organizacji w budowaniu wolontariatu pracowniczego Realizacja partnerskich projektów wolontarystycznych Promocja dobrych przykładów zaangażowania biznesu Badania nt wolontariatu pracowniczego FIRMY odpowiedzialne i zaangażowane społecznie w wolontariat pracowniczy bez względu na ich branżę, wielkość czy zasięg; Partnerzy biznesowi to firmy, które skoncentrowane są na realizacji programu długofalowo, jako procesu, który ma podstawy trwałości i może procentować przez dłuższy okres czasu, wbrew częstym oczekiwaniom szybkiego efektu, szybkich i mierzalnych korzyści; PRACOWNICY FIRMY zaangażowani w wolontariat, bez ograniczeń ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie, czy zajmowane stanowisko. PARTNERZY SPOŁECZNI to placówki publiczne i organizacje pozarządowe współpracujące z Centrum Wolontariatu, Brokerem Regionalnym, przygotowane do współpracy z wolontariuszami, potrzebujące wsparcia wolontariuszy, działające w oparciu o kwestie prawne i etyczne, odpowiadające na potrzeby firmy i oczekiwania pracowników firm, promujące wolontariat Partnerzy społeczni Brokerzy Regionalni Commercial Union Polska Opiekun Wolontariatu w Polsce od roku 2001 udrażniają kontakty między biznesem a organizacją, zapewniają pełny zakres usług wspierających program pracowniczy w firmie i w organizacji, przygotowują partnerów do współpracy, monitorują działania, wspierają organizacyjnie i promocyjnie. Wolontariat firm partnerskich Kto na ochotnika? Wolontariat w CU ZASIĘG programu pracowniczego: Warszawa Mazowsze OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: praca indywidualna oraz akcje typu zbiórki na rzecz dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych, ubogich finansowo i logistycznie Koordynacja z ramienia CU: Biuro Główne, Warszawa Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa Pośrednicy Regionalni Poszukiwani Pośrednicy 4

5 Zbiórki darów Wspólny udział w imprezach kulturalnych Telekomunikacja Polska Wolontariat pracowników TP Pracownicy zapraszają młodych niepełnosprawnych na imprezy sponsorowane przez firmę, np. Elbląski Festiwal Piosenki Wartościowej, Wystawa Czas Tworzenia Sztuka Aborygenów. ZASIĘG programu pracowniczego TP: cała Polska OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: pomoc indywidualna i akcyjna dzieciom i młodzieży w szpitalach w ramach programu Telefon do mamy oraz w placówkach tj. szkoły, świetlice środowiskowe, domy dziecka. finansowo i logistycznie Wsparcie placówek na rzecz dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych, ubogich we współpracy w Ośrodkami Pomocy Społecznej Koordynacja z ramienia TP: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków - Biura Prasowe TP Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa projekty wolontariuszy na rzecz dzieci wolontariusze w szpitalach Citibank Handlowy PROJEKTY DOTOWANE PRZEZ TP: Garbusami na Galapagos Radość z dawania - Toruń Baw się z nami w Klubiku - Warszawa Zdrowa Świetlica - Ciechanów Przystań dla Pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziecięcej - Białystok Kolorowa Siódemeczka - Warszawa Nie mogę czekać - Lublin Plac zabaw w Helenowie Warszawa TP Dzieciom z Domu Dziecka w Toruniu - Gdańsk Teren wokół szkoły przyjazny dzieciom - Wałbrzych Wolontariusze roznoszą bezpłatne karty telefoniczne dla dzieci w 100 szpitalach Animują wolny czas maluchom na oddziałach dziecięcych w Citibank Handlowy ZASIĘG: cała Polska OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: projekty indywidualne, pomoc w obszarach: szkolenia dot. umiejętności społecznych, edukacji ekonomicznej, pomoc w budowaniu domów dla ubogich, organizowaniu festiwali, koncertów, itp. Dzień wolontariusza, Zachęta do wolontariatu (50h/1ngo=1500zł) Koordynacja z ramienia CBH: Fundacja im. L. Kronenberga, Warszawa Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa dla Habitat for Humanity Provident projekty wolontariuszy na rzecz dzieci udział w budowie domów dla najuboższych Tak! Pomagam! ZASIĘG programu pracowniczego PP: cała Polska OBSZAR ZAINTERESOWAŃ: pomoc indywidualna i akcyjna dzieciom i młodzieży w szkołach w ramach programu Trampolina oraz w placówkach tj. świetlice środowiskowe, domy dziecka. finansowo i logistycznie Koordynacja z ramienia PP: Warszawa Programy Remont pracowni w Poznaniu Opieka nad Domem Dziecka w Rzeszowie Opieka nad Domem Dziecka w Łodzi Koordynacja z ramienia Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce: CW Warszawa 5

6 Nowi Partnerzy Biznesowi Firmy partnerskie i ich programy Podsumowanie W roku 2007 dołączyły do nas nowe firmy: Kto na ochotnika? Wolontariat w CU (od 2003r) 30 wolontariuszy działa systematycznie 50 wolontariuszy akcyjnych Wolontariat pracowników TP (od 2003r) 36 wolontariuszy na stałe w programie Telefon do mamy 87 oddziałów dziecięcych pod opieka wolontariuszy ponad 300 wolontariuszy działa akcyjnie ponad 100 wolontariuszy w projektach w Citibank Handlowy (od IV. 2005r) 57 projektów w całej Polsce 36 projektów nagrodzonych w konkursie Wolontariusz na Bank! ponad 1000 wolontariuszy 4760 godzin poświęconych na prace społeczne osób otrzymało pomoc Tak! Pomagam firmy Provident (od 2006r) 250 wolontariuszy 3000h przepracowanych na pomaganiu "Wolontariat ING - Pomarańczowe serca" (od 2007r) Wolontariat w euroscript (od 2007r) Od serca wolontariat w Cadbury Wedel (od 2007r) KOMUnikacja zewnętrzna Rada Programowa Wolontariatu Biznesu Program merytorycznie wspiera - Rada Programowa, która skupia przedstawicieli różnych środowisk, zaangażownych w pomoc przy realizacji programu Anna Potocka - Business Center Club Beata Milewska - Ambasada USA Elżbieta Łebkowska - Akademii Rozwoju Filantropii Ewa Konczal - ASHOKA Innowatorzy dla Dobra Publicznego w Polsce Joanna Zaręba - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Krzysztof Kaczmar - Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Maciej Kozakiewicz - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Paweł Jordan - Stowarzyszenie BORIS Paweł Łukasiak - Akademii Rozwoju Filantropii Grupa Medialna Wolontariatu Biznesu Grupa Medialna - skupia media, które zaangażowane są w propagowanie idei wolontariatu pracowniczego w naszym kraju. Informacje o wolontariacie pracowniczym w radiu, prasie, telewizji. Nowe Patronaty Medialne. Konferencje prasowe (min. 2) Serwis Internetowy Inne media i PROJEKTY towarzyszące programowi WB Osobowość miesiąca Akcja Osobowość miesiąca przeznaczona jest specjalnie dla dobrych ludzi z charakterem. Sylwetki wolontariuszy zaangażowanych w pomaganie najbardziej potrzebującym, wspieranych w takim działaniu przez swoje firmy. Laureatów wybiera Rada Programowa. Osobowość lutego 2006 Ewa Świeczak, Warszawa Bliskie spotkania III sektora z wolontariatem pracowniczym, to cyklicznie odbywające się spotkania o charakterze informacyjno promocyjnym dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dotyczące programu "Wolontariat biznesu". Celem spotkań jest zapoznanie ngo sów z ideą i możliwościami wolontariatu pracowniczego oraz przygotowanie pracowników organizacji do dobrej i efektywnej współpracy z wolontariuszami z firm partnerskich. Bliskie spotkania III sektora Osobowość czerwca 2006 Sylwia Rydlewska, Warszawa 6

7 Akademia Wolontariatu Biznesu Szerokie pole widzenia oko w oko z wolontariatem pracowniczym Akademia Wolontariatu Biznesu to warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy z Firm Partnerskich. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów z Fundacji Partners Polska. Przewidujemy również ścieżkę wolontariusze dla wolontariuszy, gdzie zarówno wolontariusze z firm, jak i z Centrum Wolontariatu będą prowadzić zajęcia bliskie swojemu społecznemu zaangażowaniu. Miejscem spotkań jest siedziba Centrum Wolontariatu w Warszawie. Otwarty Konkurs fotograficzny jest wydarzeniem promującym wyższe wartości społeczne zaangażowanie ludzi biznesu na rzecz organizacji pozarządowych i ich beneficjentów przy wsparciu pracodawcy. Oko w oko z wolontariatem pracowniczym Prestiżowy cykl spotkań (tematy: społeczne zaangażowanie biznesu okiem badacza, społeczności, dziennikarza, pr owca, ) Celem cyklu jest skupienie uwagi w Polsce na bieżących wydarzeniach, tematach istotnych dla rozwoju wolontariatu pracowniczego. To możliwość wymiany poglądów na ten temat, jak również miejsce towarzyskich spotkań i dyskusji o tym, co ważne, intrygujące, dzięki czemu możemy nabyć cenne doświadczenia wszystkich osób zainteresowanych społecznym zaangażowaniem biznesu. Lokalne seminaria Seminarium Być bliżej ludzi Barwy Wolontariatu konkurs Lokalne seminaria nt wolontariatu pracowniczego w 25 miastach spotkania lokalne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, mediów, instytucji akademickich, palcówek publicznych, władz samorządowych i lokalnych firm. Celem seminariów jest ogólnopolska promocja idei wolontariatu pracowniczego, programu WB oraz dobrych przykładów firm partnerskich. Seminaria mają również za zadanie wzmocnić Brokera w jego regionie. Seminarium nt wolontariatu pracowniczego odbędzie się w grudniu 2007 podczas Festiwalu Wolontariatu w Polsce. Celem wydarzenia jest promocja idei i możliwości wolontariatu pracowniczego. W seminarium weźmie udział około 100 osób. Imprezy towarzyszące: zamknięcie konkursu Szerokie Pole Widzenia Wystawa Galerii osobowości Nominacje do konkursu zgłaszane są od 2005 roku w kategorii: I i II statuetka dla wolontariuszy z Citibank Handlowy! Wolontariusze wspierają realizację programów szkoleniowych przygotowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Moje finanse Kryteria oceny: zaangażowanie innowacyjność skuteczność partnerstwo Wyróżnienia podczas uroczystej GALI WOLONTARIATU TVP2 co roku transmituje na żywo. KONTAKT Program ZAPRASZAMY do zaangażowania Iza Dyakowska Koordynator programu Paulina Koszewska Koordynator projektu Wolontariat pracowniczy być bliżej ludzi Daria Bukalska Asystentka Koordynatora Programu 7

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy Wolontariat pracowniczy Warszawa 6 marca 2010 Opiekun wolontariatu w Polsce MISJA PROGRAMU Misja programu Wolontariat Pracowniczy budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy zaangażowanym społecznie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCI CI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ ZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. NOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 19 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

KORPORACJE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA FOTO KRZYSZTOF KACZMAR

KORPORACJE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA FOTO KRZYSZTOF KACZMAR KORPORACJE I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA FOTO KRZYSZTOF KACZMAR Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Krzysztof Kaczmar Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy od 2001 roku, związany z Fundacją od 1997

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CSR W PRAKTYCE - TO SIĘ OPŁACA!

CSR W PRAKTYCE - TO SIĘ OPŁACA! II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu pt. Efektywne wdrażanie CSR w regionach europejskich CSR W PRAKTYCE - TO SIĘ OPŁACA! Tadeusz Donocik 3 czerwca 2013 r. Prezes Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

2. RODZAJE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO 2. RODZAJE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ĆWICZENIE: CZYM WYRÓŻNIA SIĘ WOLONTARIAT PRACOWNICZY? Kto? Gdzie? Kiedy? WOLONTARIAT PRACOWNICZY TO DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PODEJMOWANIU I WSPIERANIU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE CZY FILANTROPIA?

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE CZY FILANTROPIA? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 2. BIZNES A SPOŁECZEŃSTWO ZAANGAŻOWANIE

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA KOMPETENCJE NOWE TECHNOLOGIE

PRACA KOMPETENCJE NOWE TECHNOLOGIE PRACA KOMPETENCJE NOWE TECHNOLOGIE 1 Wolontariat czyli dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie czas

Bardziej szczegółowo

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standardy organizatora pieczy zastępczej wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim i śląskim przy wsparciu sieci SPLOT. 1

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! KIELCE 2013 "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 w kategorii Strategia społecznego zaangażowania Uprawnione do złożenia wniosku zgłoszeniowego są przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje firm mających siedzibę

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2012

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2012 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2012 w kategorii Strategia społecznego zaangażowania firmy Uprawnione do złożenia wniosku zgłoszeniowego są przedsiębiorstwa prywatne i państwowe oraz fundacje firm, mających

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój wolontariatu w OPS. Jak animować. Karolina Furmańska Wrocław, 14 lipca 2010r.

Rozwój wolontariatu w OPS. Jak animować. Karolina Furmańska Wrocław, 14 lipca 2010r. Rozwój wolontariatu w OPS. Jak animować społeczność lokalną? Karolina Furmańska Wrocław, 14 lipca 2010r. WOLONTARIAT W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ WOLONTARIAT W POLSCE DEFINICJA WOLONTARIATU DLACZEGO WOLONTARIUSZE

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank Polska SA Mercedes-Benz Bank jest częścią grupy Daimler - międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego, będącego właścicielem marki Mercedes-Benz, znanej z produkcji samochodów osobowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK!

REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK! REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK! ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wolontariusz na Bank!, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA im. LEOPOLDA KRONENBERGA,

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l Czym jest Wolontariat Pracowniczy? Podstawa prawna wolontariatu pracowniczego Brak przepisów regulujących wprost kwestie wolontariatu pracowniczego. Odpowiednio należy stosować przepisy: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIAT - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do partnerstwa. Warszawa, 23.12.2013

Zaproszenie do partnerstwa. Warszawa, 23.12.2013 Zaproszenie do partnerstwa Warszawa, 23.12.2013 Zaproszenie do partnerstwa Zapraszam Państwa do partnerstwa w ramach 5. Targów CSR Biznes. Społeczeństwo. Środowisko. To jedyne poświęcone tematyce odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy wolontariatu w u szkolnym 2014/2015 MOTTO: Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi. Wolontariat jest definiowany przez

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Dr Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 października 2011 r. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... /2015 *

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... /2015 * WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... /2015 * w kategorii Wolontariat pracowniczy Upoważnieni do złożenia wniosku są: 1. firmy lub fundacje firm, mające siedzibę na terenie Polski, realizujące program wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KONKURS GODNI NAŚLADOWANIA Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego KATEGORIA I NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo