KULTURALNY SZPITAL - CZY KULTURA ORGANIZACYJNA I TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI MAJĄ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PODMIOTÓW MEDYCZNYCH?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURALNY SZPITAL - CZY KULTURA ORGANIZACYJNA I TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI MAJĄ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PODMIOTÓW MEDYCZNYCH?"

Transkrypt

1 KULTURALNY SZPITAL - CZY KULTURA ORGANIZACYJNA I TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI MAJĄ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PODMIOTÓW MEDYCZNYCH? dr n med. Rafał Staszewski Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

2 wizerunek Konkurencja? Rynek usług zdrowotnych? Rosnące wymagania klientów? zaufanie przewaga konkurencyjna

3 Determinanty wyboru szpitala Niemalże w każdym z badań określających determinanty wyboru szpitala potwierdzano udział lekarza kierującego i personelu medycznego

4 Źródło: W. Gomberski i inni, Spread the Word, MHS, 2011

5 Źródło: W. Gomberski i inni, Spread the Word, MHS, 2011

6 Źródło: W. Gomberski i inni, Spread the Word, MHS, 2011

7 Źródło: W. Gomberski i inni, Spread the Word, MHS, 2011

8 Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej

9 Wizerunek a PR Wizerunek firmy jest tym co ludzie o niej myślą, tożsamość zaś za pomocą czego ją identyfikują (Z. Zelmer) Wizerunek stanowić będzie percepcję tożsamości przez otoczenie, czyli sposób, w jaki publiczność odbiera komunikowaną przez organizację tożsamość, głównie za pomocą technik public relations (J. Altkorn)

10 Tożsamość organizacji poprzez System komunikacji tworzy Wizerunek i reputacja organizacji może prowadzić do Przewaga konkurencyjna sprzężenie zwrotne sprzężenie zwrotne Źródło: E. Gray, J. Balmer, Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning

11 Tożsamość: - Nazwa - Logo - Jakość promocji Reputacja: - Styl zarządzania - Kultura organizacyjna Środowisko: - Atmosfera - Wystrój wnętrza - Udogodnienia np. parking Oferta usługowa: - Usługi podstawowe i dodatkowe - Dostępność - Procedury operacyjne Personel pierwszego kontakt: - Postawa i zachowanie - Kompetencje Źródło: J. Tkaczyk, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa marketingowego, 2004

12 UWAGA Budowanie wizerunku instytucji medycznej nie może być utożsamiane jedynie z działalnością PR w obszarze promocji

13 A. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, 2008

14 Jak tworzymy kulturę organizacji? (za M. Armstrong) kulturę budują liderzy, kreujący misję i wizję organizacji, ale. zadania PR-owca kultura rodzi się z potrzeby utrzymania skutecznych relacji pomiędzy uczestnikami organizacji, kulturę kształtuje zewnętrzne otoczenie organizacji.

15 Kultura organizacyjna a działania PR Zbiór norm, wartości, do których pracownicy się stosują, hierarchia wartości, nawyki kwalifikacje rozwój kariery, współuczestnictwo, wzajemne komunikowanie się, innowacyjność.

16 Kontrolowana komunikacja Niekontrolowana komunikacja KOMUNIKACJA Komunikacja pośrednia System tożsamości wizualnej TOŻSAMOŚĆ WIZUALNA Filozofia organizacji Wartości organizacji Misja Zasady organizacji KULTURA ORGANIZACYJNA Historia Subkultura Tożsamość organizacji Zachowania organizacji Zachowania pracowników SYSTEM ZACHOWAŃ Zachowania zarządu Rodzaj struktury organizacyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Pozycjonowanie strategii Zakres strategii STRATEGIA ORGANIZACJI

17

18 Najlepsi Styl zarządzania wizja Praca zespołowa minęły czasy indywidualnych decyzji terapeutycznych Szkolenia i edukacja Komunikacja mniejsze ryzyko błędów terapeutycznych i efektywna praca Przyjazne otoczenie, wiele programów edukacyjnych w zakresie zdrowia, troska o wzajemną komunikację

19 Jak tworzymy kulturę organizacji? (za M. Crozier) Idea jakości usług, Zaangażowanie pracowników, Uznanie intelektualnego wysiłku człowieka za najważniejszy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Eksponowanie wartości zaufania w relacji przełożony podwładny i pomiędzy pracownikami, Akceptacja prawa do błędu, ale z uwzględnieniem zdolności ludzi do uczenia się i rozwoju, Celebrowanie sukcesów pracowników

20 Jaka kultura organizacyjna? (za L. Suda) Współdziałania (Collaboration) główne wartości: współdziałanie, synergia, nastawienie na klienta, ale decyzje mogą być nie podejmowane na podstawie danych Kontroli (Control) ma swoje korzenie w wojskowości główne wartości: pewność, przewidywalność, bezpieczeństwo, stabilizacja, standaryzacja, dyscyplina Kompetencji (Competence) główne wartości: osiągnięcia, wysoka/najlepsza jakość, unikalność wyrobów i usług, profesjonalizm, doskonalenie, współzawodnictwo Doskonalenia (Cultivation) główne wartości: rozwój, wiara, oddanie, zaangażowanie, kreatywność, subiektywizm, decyzje nie podejmowane na podstawie danych

21 Tożsamość, kultura organizacyjna a medyczny PR System wartości System zachowań System poglądów i postaw System identyfikacji wizualnej System komunikowania się z otoczeniem

22 Kultura organizacyjna budowanie atmosfery zaufania w praktyce Okazuj wszystkim troskę i szacunek bez względu na to, jaki szczebel w hierarchii firmy zajmują Bierz pod rozwagę każdy pomysł Zawsze bądź sprawiedliwy, miły i uprzejmy Nikogo nie poniżaj Bądź uczciwy i nie bój się przyznawać do błędów Źródło: Kierowanie ludźmi, Harvard Business School Press, Helion 2007

23 Kultura organizacyjna budowanie atmosfery zaufania w praktyce Wspieraj swój zespół, bądź odważny i stój po stronie pracowników Nie toleruj metod szukania kozła ofiarnego i zrzucania winy Korzystaj z możliwości, by przyczynić się do rozwoju zawodowego pracowników Źródło: Kierowanie ludźmi, Harvard Business School Press, Helion 2007

24 Kultura organizacyjna szpitali (J. Łuczak) likwidacja złych nawyków, np. wcześniejszego wychodzenia i niepunktualnego przychodzenia do pracy, akceptacja dla nowych wartości, np. poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, włączenie lekarzy w proces podejmowania decyzji, stworzenie mechanizmów do dobrej pracy w oparciu o koncepcję poprawy jakości, zwrócenie uwagi nie tylko na wewnętrzne standardy, ale przede wszystkim na jakość z punktu widzenia pacjenta, stałe podnoszenie kwalifikacji, zwiększenie kontroli połączonej ze sprawiedliwą oceną i odpowiednią motywacją.

25 Komunikacja w budowaniu kultury organizacyjnej George Washington University Hospital

26 Zakres identyfikacji pracowników z organizacją w kierunku kultury Poczucie dumy z pracy w organizacji, Odczucia na negatywne opinie o organizacji, Przynależność do organizacji, Docenianie pracy, Relacje z przełożonymi i współpracownikami, Satysfakcja z pracy.

27 PR a pracownicy Twoi nowi klienci PRACOWNICY Pozyskanie, wykształcenie i utrzymanie profesjonalistów medycznych jest jednym z trudniejszych zadań współczesnego rynku usług medycznych P. Nowak, J. Murrow

28 Orientacja marketingowa w aspekcie kultury organizacji Orientacja na klienta Orientacja na współzawodnictwo Praca zespołowa Perspektywa długookresowa Przetrwanie i wzrost udziału w rynku

29 Orientacja na klienta zadania PR Zaangażowanie w stosunku do pacjentów Kształtowanie usług mających wartość dla klientów Zrozumienie potrzeb pacjentów Dbałość o satysfakcję pacjenta Pomiar satysfakcji klienta Prowadzenie usług poszpitalnych K. Kumar, Performance-Oriented: Toward a Successful Strategy, Marketing Health Services

30 Praca zespołowa zadania PR Różne komórki organizacyjne potrafią współpracować ze sobą by spotkać potrzeby pacjentów Strategie biznesowe są spójne dla poszczególnych oddziałów Komórki organizacyjne wykorzystują wspólnie zasoby i informacje dla osiągnięcia celu realizacji usługi niosącej wartość dla pacjenta K. Kumar, Performance-Oriented: Toward a Successful Strategy, Marketing Health Services

31 Orientacja na współzawodnictwo Zarząd szpitala określa strategię i komunikuję ją pracownikom Szpital potrafi szybko reagować na zmiany rynku K. Kumar, Performance-Oriented: Toward a Successful Strategy, Marketing Health Services

32 Kultura organizacyjna w pracy działu PR/marketingu współpraca Stwórz zespoły pomocne w działaniach marketingowych networking /np. opracowanie nowego produktu zaangażowanie/ Sprawdzaj wyniki (wyrażaj zainteresowanie) - /coachingowe zadawanie pytań/ Bądź promotorem zrównoważonej pracy i odpoczynku /http://www.everybodywalk.org/ Wyrażaj uznanie, doceniaj, pamiętaj o sukcesach pracowników, celebruj ważne wydarzenia Źródło: D. Lofgren, Build a Employee Culture, Four team-building strategies to keep employees engaged, MHS 2012

33 Montefiore Medical Center, USA Nowa usługa - Elektroniczna pielęgniarka to stały monitoring pacjenta, Pacjenci, potrzebujący codziennej kontroli wybranych parametrów życiowych (m.in. ciśnienia krwi, poziomu glukozy), korzystając ze specjalnego urządzenia w domu oraz dobrodziejstw telemedycyny otrzymali całodobową opiekę w swoim domu. System dodatkowo zadaje pacjentom pytania wg określonych algorytmów, a uzyskane dane są analizowane przez personel. Korzyści? Redukcja powtórnych przyjęć do szpitala oraz zmniejszenie wizyt pomocy doraźnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca o ponad 60 proc. Zysk dla szpitala i wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz jakości usług z perspektywy pacjenta.

34 Kreacja produktu ZALECENIA Powiedz pacjentom, że wizyta ta odbywa się zgodnie z harmonogramem, tak jak obiecano (nie jest to przypadek) wysoka niezawodność i bezpieczeństwo Oceń poziom bólu przy pomocy skali bądź poinformuj, że w przypadku bólu pacjent może natychmiastowo wezwać pomoc szybka reakcja Proponuj pomoc w toalecie Oceń komfort pobytu pacjenta spytaj się, czy pomóc pacjentom, którzy nie mogą się swobodnie przemieszczać, w zmianie pozycji i okaż empatię Upewnij się, że system przywoławczy jest dla pacjenta osiągalny Źródło: Ch. Meade, Round Bounty, MHS, 2007

35 Kreacja produktu ZALECENIA Sprawdź czy telefon, pilot TV znajduje się w zasięgu ręki pacjenta Sprawdź czy na stoliku pacjenta są chusteczki i woda Zapewnij łatwą możliwość wyrzucenia śmieci Zanim opuścisz pokój spytaj: czy jest jeszcze coś, co mogę dla Państwa zrobić. Jestem tu po to, by Państwu pomóc. Powiedz pacjentom, że za dwie godziny przyjdzie Pani/Pan by sprawdzić, czy wszystko przebiega zgodnie z planem leczenia Źródło: Ch. Meade, Round Bounty, MHS, 2007

36 Kontinuum postrzegania szpitala JAKOŚĆ I SATYSFAKCJA fasada czy realne działania? Wcześniejsze doświadczenia pacjenta najbardziej bezpośrednie Odpowiedzialność personelu Standard opieki pielęgniarskiej Technologie medyczne Standard świadczeń Zatrudnienie lekarzy w danym szpitalu Przekazy informacyjnopromocyjne Jakość opieki lekarskiej Odpowiedzialność personelu Udogodnienia dla pacjentów Usługi dodatkowe Zakres świadczeń Całościowy wizerunek szpitala najbardziej pośrednie Odpłatność za usługi Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Newton, S. Steiberg, Hospital image based on quality, fact, perception, Health Care Strategic Management, September 1990

37 MEDYCZNY PR to: Wsparcie strategicznego zarządzania, Wsparcie budowania tożsamości i kultury organizacji KOMUNIKOWANIE Podstawa niezbędnej w ochronie zdrowia komunikacji z pacjentem i pozostałym otoczeniem zewnętrznym

38 PR to strategia! - nie akcyjność Cudotwórcą można by nazwać osobę, która uważa, że jednym piknikiem zdrowotnym, imprezą dla pracowników zmieni wizerunek podmiotu leczniczego wśród pacjentów i pracowników Zacznijmy od kultury organizacji i działań wzmacniających poziom identyfikacji pracowników z firmą!

39 Dziękuję za uwagę

DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ?

DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ? DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ? dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library

Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece. The concept and instruments of internal marketing in library Dr Beata Żołędowska-Król Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach beata.zoledowska-krol@us.edu.pl Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Ewa Tutaj Numer albumu: 12108 Instrumenty promocji usług medycznych na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu

Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu dr inż. Roman Lewandowski, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Niniejszy artykuł należy cytować jako: Lewandowski R, (2011), Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU

Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU Państwo i Społeczeństwo 2014 (XIV) nr 3 Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU Innovation in occupational health and safety as a business development

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG

BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG dr Ewa FRANKOWSKA Katedra Zarządzania i Prognozowania Bezpieczeństwem Zakład Zarządzania Kryzysowego, SGSP BADANIE STOPNIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG Przedsiębiorstwa chcące utrzymać pewną pozycję

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów, Korporacji i Inwestycji, Zakład Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie W artykule

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL )

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) Dr Joanna Jasińska Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) I: Geneza, pojęcie i cele zarządzania kapitałem ludzkim Etapy zarządzania kapitałem ludzkim : Opieka socjalna (1915 1920) Administrowanie kadrami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI PODSTAWOWE DANE I KRYTERIA NAGRÓD ZESPOŁOWYCH Opracował: Mirosław Recha Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel.: 22 630 96 63, 22 630 97 02; fax.: 22 826 35 06, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo