Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie"

Transkrypt

1 Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnych Wiemy, jak ważne jest profesjonalne budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie się z otoczeniem. Dbając o pozycję rynkową naszych Klientów, do opracowywanych przez nas strategii komunikacji podchodzimy indywidualnie, każdorazowo odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej i specyfiki branży. Procontent specjalizuje się w realizacji projektów z wielu obszarów komunikacji od Consumer PR, e-pr, po Corporate PR oraz działania CSR. Ponadto zespół Procontent zajmuje się Business Coaching iem, dbając o rozwijanie zdolności ludzi, organizacji, a także ich środowiska pracy. Firma Procontent została założona w odpowiedzi na dynamiczny rozwój potrzeb komunikacyjnych dużych i małych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji okołobiznesowych. Impulsem do stworzenia firmy była możliwość wykorzystania dotychczasowego know-how w dziedzinie komunikacji i połączenia go z najnowszymi technologiami informatycznymi w celu stworzenia prawdziwie innowacyjnej e- usługi. Pomagamy w osiąganiu celów biznesowych rozwijając narzędzia związane z tworzeniem kontentu, a także wspierając implementowanie wewnątrz firm rozwiązań z obszaru nowych mediów oraz mediów społecznościowych. Mając na względzie przede wszystkim specyfikę działalności biznesowej naszych klientów, prowadzone przez nas działania zarówno z zakresu public realtions jak i business coaching u planowane są indywidualnie i adekwatnie do potrzeb każdej firmy czy organizacji. Profesjonalna komunikacja w biznesie ul. Widok 5/7/ Warszawa, Poland website:

2 Procontent: Consumer Public Relations Budowanie społeczności konsumentów Consumer PR umożliwia przekazanie w wiarygodny sposób pełnej informacji o produkcie. Jest źródłem rzeczowych przekazów i buduje zaufanie konsumentów do marki. Dobrze prowadzony Consumer PR edukuje odbiorców na temat zalet produktów i wzmacnia potrzebę ich posiadania. Działania public relations z zakresu Consumer PR prowadzone są przez Procontent w oparciu o ciekawy, kreatywny pomysł. Odwołują się do nowych trendów, przełamują stereotypy związane z danym produktem, usługą a także wykorzystują wizerunek ambasadora. Potrafimy zbudować modę na produkt oraz skutecznie zachęcić potencjalnych klientów do interakcji z marką. Bliska i angażująca komunikacja skierowana do klientów buduje długotrwałą więź z marką i wzmacnia jej pozytywny wizerunek. Oferta działań z zakresu Consumer PR obejmuje m.in.: Brand PR, który koncentruje się na prowadzeniu kampanii komunikacyjnych dla produktów, usług i firm; Educational & Informational Campaigns zmieniają postawy konsumentów kreując zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi; Social Campaigns, umożliwiają zbudowanie wiarygodności i pozytywnego wizerunku, jak również integrację zespołu oraz zacieśnienie relacji z wybranymi grupami z otoczenia firmy.

3 Procontent: E-PR Adaptacja do dynamicznie zmieniających się trendów Działania E-PR to nowe możliwości komunikowania się bezpośrednio z odbiorcami. Wiemy i rozumiemy, że w sieci kontent tworzą sami konsumenci, dlatego też stale na nowo adaptujemy się do dynamicznie zmieniających się internetowych trendów. Internet jest medium wielowątkowym, interaktywnym, funkcjonującym na wielu poziomach jednocześnie. Z jednej strony mamy w nim standardowe serwisy informacyjne, z drugiej blogi, mikroblogi, serwisy foto czy ogromną grupę serwisów społecznościowych. Obecnie wygrywa w nich komunikacja otwarta, dialog, przejrzystość i wysoka jakość interakcji z konsumentem. W Procontent wierzymy, że dobrze zaplanowane Social Media Campaigns tworzą powiązania pomiędzy poszczególnymi kanałami. Sukces kampanii oparty jest na aktywnym zaangażowaniu konsumenta w proces pozyskiwania informacji, utrwaleniu jego wiedzy o oferowanej usłudze czy produkcie oraz wydłużeniu czasu kontaktu. Oferta działań z zakresu E-PR obejmuje m.in.: Social Media Campaigns, których realizacja oparta jest na synergii działań tj. audyt, analiza, opracowanie kontentu merytorycznego czy tworzenie sieci powiązań; Corporate Story Telling, czyli wpisanie marki w szeroki kontekst, wychodzenie poza produkt i opowiedzenie historii, która zainteresuje odbiorców; Blogs, są strefą, gdzie blogerzy i prowadzone przez nich blogi stają się pomostem, łączącym w sieci producenta z konsumentami; Research, to mechanizm polegający na zaproszeniu liderów opinii do projektu, którego osią komunikacyjną jest badanie produktu czy usługi i ich marketingowego otoczenia.

4 Procontent:Corporate Public Relations Budowanie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Corporate PR przynosi wymierne korzyści biznesowe, wspierając budowanie i ochronę wizerunku firmy, wzmacniając przewagi konkurencyjne, budując zaufanie wśród pracowników, inwestorów i klientów. Dobrze zaplanowane działania z zakresu PR korporacyjnego pozwalają na wzmocnienie wiarygodności firmy czy organizacji. Procontent specjalizuje się w realizacji projektów z wielu obszarów komunikacji korporacyjnej. Naszym zdaniem działania public relations są jednym z kluczowych narzędzi zarządzania. Oparte na szerokim i długofalowym spojrzeniu na komunikację firmy pozwalają budować jej relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Usługi świadczone przez Procontent w tym zakresie to m.in.: audyty, opracowanie strategii komunikacji korporacyjnej firmy, prowadzenie biura prasowego, szkolenia medialne, media relations, a także organizacja konferencji prasowych oraz opracowanie programów budowania relacji skierowanych do stakeholders, programów B2B, lojalnościowych oraz programów adresowanych do Key Opinion Leaders. Oferta działań z zakresu Corporate PR obejmuje m.in.: CorporateCommunication, czyli działania komunikacyjne kierowane do wewnątrz jak i do otoczenia organizacji; Media Relations, czyli stałe relacje z dziennikarzami, w tym definiowanie messagehouse; Crisis Management, zarówno w sytuacji kryzysowej, jak i w ramach przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia; Internal Relations, powiązane z celami biznesowymi, zgodne z misją, strukturą i kulturą organizacyjną firmy; EmployerBranding, czyli inwestowanie w kadry oraz nowe talenty; CommunicationRisk Management,a więc opracowanie planu zarządzania sytuacją kryzysową.

5 Procontent:Corporate Social Responsibility CSR pomaga markom w osiąganiu celów biznesowych Dalekowzroczni, przewidujący liderzy biznesu, a także inni decydenci powinni dostrzec moment, w którym pojawia się społeczne oraz polityczne przyzwolenie na zmiany i być gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność. Przedsiębiorstwa na etapie budowania swojej strategii mogą dobrowolnie uwzględniać interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Odpowiedzialny biznes to strategia, która w perspektywie długofalowej przynosi przedsiębiorstwu korzyści w postaci: dodatkowej przewagi konkurencyjnej, zwiększenia lojalności konsumentów i interesariuszy oraz wzrostu zaangażowania pracowników. Dzięki programom CSR pracownicy chętniej identyfikują się z firmą. Pomaga to w pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych pracowników oraz zmniejsza koszty związane z fluktuacją kadr. CSR jest też istotnym elementem Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2020 roku. Konieczność inwestowania w CSR wynika także rosnącego znaczenia tego obszaru w kryteriach oceny spółek m.in. giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index oraz rankingów, które oceniają społeczną odpowiedzialność biznesu. Oferta działań z zakresu CSR obejmuje m.in.: Biznes a miejsce pracy, czyli działania mające na celu stwarzanie warunków do rozwoju w ramach firmy, wspieranie łączenia życia prywatnego z zawodowym, włączania w procesy decyzyjne; Biznes a rynek, czyli współpraca z partnerami takimi jak podmioty ekonomii społecznej i sektor pozarządowy; Biznes a społeczeństwo, działania skierowane i dedykowane społecznościom lokalnym, wśród których działa firma czy organizacja; Biznes a środowisko, to stały element międzynarodowej polityki, a także regulacji i strategicznego zarządzania w pojedynczych przedsiębiorstwach.

6 Procontent: Business Coaching Maksymalizacjapotencjału firmy i jej pracowników Procontent zapewnia narzędzia, które pozwalają na wyposażenie zespołów i ich liderów w know-how, niezbędne do poprawy wyników biznesowych. Doświadczenie branżowe i zawodowe pozwala nam z jednej strony rozumieć presję, pod jaką znajdują się firmy, z drugiej strony wprowadzać skuteczne rozwiązania. Poprzez uczestniczenie w procesie coaching u nasi Klienci pogłębiają swoją wiedzę oraz doskonalą umiejętności, a w rezultacie podnoszą swoją efektywność. Coaching nie poszukuje odpowiedzi w przeszłości Klienta biznesowego, ale skupia się na jego teraźniejszości i przyszłości. Zadaniem coacha jest zwiększenie przejrzystości sytuacji w jakiej znajduje się klient i stymulowanie go do działania. Podczas procesu konsultanci Procontent służą swoim klientom profesjonalną wiedzą, obejmującą zagadnienia związane z ekonomią, HR i zarządzaniem. Oferta działań z zakresu Business Coachingu obejmuje m.in.: Personal Coaching, który koncentruje się na pracy coacha z indywidualnym klientem i jego agendą; CareerCoaching, który związany jest z rozwojem osobistym i karierą zawodową klientów; Manager &LeadershipCoaching, dedykowany klientom z kadry zarządzającej firm i organizacji; Team Coaching, wspierający w rozwoju grupy i zespoły, tak by udało się im osiągnąć zakładany poziom efektywności; CorporateCoaching, nastawiony na wspieranie firmy lub organizacji w osiąganiu określonych celów; Coaching Narzędziowy, skupiony jest na rozwijaniu konkretnych umiejętności kadry zarządzającej lub pracowników.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy Mgr Agata Bożek Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a.bozek@bg.ajd.czest.pl Mgr Lena Kamińska-Mazur Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie l.kaminska@bg.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania

szybko i skutecznie wdrażamy tylko potrzebne rozwiązania GRZEGORZ POŚPIESZCZYK Dyrektor Działu Szkoleń Akademia ASAP jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową. Zapewniamy optymalne rozwiązania biznesowe, przekładające się bezpośrednio na efektywność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

oferta dla firm agencja marketingowa

oferta dla firm agencja marketingowa oferta dla firm agencja marketingowa Jeśli zawsze będziesz robić to, co robiłeś do tej pory, zawsze otrzymasz ten sam rezultat. Henry Ford Agencja Marketingowa Brandflower oferuje Państwu outsourcing działań

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.6 BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena DASZKIEWICZ Katedra Badan Marketingowych,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Główne wyzwania w komunikacji branży finansowej po kryzysie Polska vs reszta świata

Główne wyzwania w komunikacji branży finansowej po kryzysie Polska vs reszta świata Główne wyzwania w komunikacji branży finansowej po kryzysie Polska vs reszta świata Podsumowanie wyników badania Financial Services Initiative Polska vs reszta świata w finansach Czy wiesz, że: W 2011

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo