CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE"

Transkrypt

1

2 ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 16/2012, Tom II

3 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr Walecki Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Roman Turowski (red. techniczny) Rada Naukowa: Prof. dr hab. Dariusz Rott Prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prof. dr hab. Michał Śliwa Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Prof. dr hab. Bogdan Zemanek Ks. Prof. UPJP II, dr hab. Władysław Zuziak Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ Prof. dr przew. kwal. II Paweł Taranczewski Prof. dr Olga E. Kosheleva Prof. dr Marko Jacov Prof. dr Aleksandr Lokshin Prof. dr Hans Jørgen Jensen Prof. dr Oleksandr Chyrkov Prof. dr Iryna Diachuk Prof. dr Luiza Arutinov Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski Prof. dr eng. Elena Horska Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme ul. Okólna 28/ Kraków Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme i Autorzy Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

4 Szanowni Czytelnicy EPISTEME, Z wielką radością oddajemy zapowiadany już tom II numeru 16 EPISTEME czasopisma naukowo-kulturalnego. Problematyka podjęta w obecnym tomie rozciąga się od rozmaitych aspektów agroturystyki aż po ściśle naukowe badania z zakresu genetyki i medecyny. Ten szeroki wahlarz zagadnień, wpisujący się we współczesne tendencje do stosowania metod interdyscyplinarnych, będziemy się starać wciąż poszerzać - dając możliwość wielu osobom z kręgu nauki na zabranie głosu w dyskusji naukowej i prezentacji własnych badań, gdyż własnie taka jest misja naszego czasopisma. Autorom gratulujemy pozytywnych recenzji, jak również zachęcamy do dalszych badań i współpracy. Życzymy wielu owocnych przemyśleń! Redakcja

5

6 SPIS TREŚCI Czesław NOWAK, Aleksandru SIN PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ UE OD POZORNEGO SUKCESU LICZBY ZAREJESTROWANYCH PRODUKTÓW DO RZECZYWISTEGO SUKCESU RYNKOWEGO Mieczysław K. LENIARTEK AGROTURYSTYKA W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM WSI MIĘDZY TRADYCJĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ Dagmara CHYLIŃSKA, Gerard KOSMALA WCZORAJ PRZYDROŻNA LIPA, DZISIAJ LIP(N)A ATRAKCJA TURYS- TYCZNA CZYLI RZECZ O ZAKLINANIU PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ Kazimierz WIECH POEZJA W NAUCZANIU ENTOMOLOGII Daniela POPA, Toma Dinu, Elena TimofTI RURAL HERITAGE AND RURAL DEVELOPMENT IN MOLDOVA Kazimierz JANKOWSKI, Anna Grażyna CIEPIELA, Beata WiśNIEWSKA KADźajan, Jacek SOSNOWSKI POZIOM ZARZĄDZANIA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH SZANSĄ DALSZEGO ICH ROZWOJU Łukasz BOREK ROLA I ZNACZENIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MAŁO- POLSKIEJ WSI NA PRZYKŁADZIE GMINY OLESNO Łukasz BąCZEK Jak dbać o środowisko i na co zwrócić uwagę przy BUDOWIE przydomowej elektrowni fotowoltaicznej Agnieszka Hawryło, Małgorzata LEJA HISTORIA ROZWOJU GOSPODARKI WODNEJ W POLSCE

7 spis treści Paweł Miłkowski ZAKRES I EFEKTY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA WARZYW I OWOCÓW ALIMA-GERBER SA W RZESZOWIE, A UNIWERSYTETEM ROLNICZYM W KRAKOWIE W LATACH Karolina TRZYNIEC URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI SIGNALING DEVICES AS A SOURCE OF INFORMATION Milena TruBA, Kazimierz JANKOWSKI, Beata WiśNIEWSKA KADŻAJAN ZARZĄDZANIE OCHRONĄ PRZECIWPOWODZIOWĄ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Anna KAPCZYŃSKA, Joanna Morys-ORZąDAŁA, Karolina Wietnik UKORZENIANIE KARŁOWYCH ODMIAN TAWUŁY JAPOŃSKIEJ I BERBERYSU THUNBERGA Janusz KOLbusz, Tomasz Pardela BADANIE OBCIĄŻENIA SYSTEMU PRZEZ NARZĘDZIA MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA SIECIĄ Danuta Smołucha INTERNET TWÓRCA NOWEJ, CZY ZABÓJCA STAREJ KULTURY Anna RADKO STRUKTURA POLIMORFIZMÓW MIKROSATELITARNEGO DNA (STR) A TRUDNOŚCI PROFILOWANIA DNA Anna RADKO, Agnieszka Fornal METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE W ANALIZACH STR Piotr Walecki ADHD/HKDU OSÓB DOROSŁYCH Wojciech LASOŃ, Piotr Walecki, Edward GORZELAŃCZYK ANALIZA STATYSTYCZNA I AMPLITUDOWO CZĘSTOTLIWOŚCIOWA SYGNAŁÓW REPREZENTUJĄCYCH TESTY PSYCHOMOTORYCZNE U OSÓB UZALEŻNIONYCH OD OPIATÓW

8 spis treści Piotr Walecki, Wojciech LASOŃ, Edward GORZELAŃCZYK POMIAR REFIKSACJI SKADYCZNEJ W DIAGNOZIE ADHD/HKD U OSÓB DOROSŁYCH BADANIA PILOTAŻOWE Monika PIWOWAR, Piotr PIWOWAR, Klaudia STANGEL-WóJCIKIEWICZ Powielenia trinukleotydów (TSSR) - źródło niektórych CHORÓB zwyrodnieniowych i neurodegeneracyjnych Monika PIWOWAR, Klaudia STANGEL-WóJCIKIEWICZ, Piotr PIWOWAR CHARAKTERYSTYKA CHORÓB WYWOŁANYCH PRZEZ POWIELONE TRINUKLEOTYDY (TSSR) ORAZ TSSR KANDYDACI NA LOCUS CHOROBOWE Mateusz MALINOWSKI ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z HAŁASEM I ZAPYLENIEM W HALI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PALIWO ALTERNATYWNE Magdalena KOWALSKA DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PODHALA Arkadiusz NiedzióŁKA ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWO-HISTORYCZNYM W GMINIE LASKOWA

9

10 Czesław NOWAK Aleksandru SIN EPISTEME 16/2012, t. II s.9-18 ISSN PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ UE OD POZORNEGO SUKCESU LICZBY ZAREJESTROWANYCH PRODUKTÓW DO RZECZYWISTEGO SUKCESU RYNKOWEGO REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS IN THE DEVELOPMENT OF EU RURAL TOURISM - FROM THE APPARENT SUCCESS OF THE NUMBER OF REGISTERED PRODUCTS TO ACTUAL MARKET SUCCESS Abstrakt: Turystyka wiejska poddawania jest presji konkurencyjnej z wielu stron, w tym ofertom profesjonalnych biur podróży, oferującym bardzo szeroki zakres cen w turystyce masowej, atrakcyjności dalekich, egzotycznych wypraw, z drugiej strony stale rosnącym wymaganiom klientów itp. Czynniki te występowały oczywiście zawsze w mniejszym lub większym stopniu, jednak łatwość porównywania ofert, będąca głównie konsekwencją powszechności dostępu do Internetu oraz swoboda podróżowania szczególnie w UE powoduje, że uważne śledzenie trendów w tym zakresie może często decydować o możliwości utrzymania się na tym specyficznym rynku. Warto więc poznawać dobre, często aplikacyjne przykłady państw, które od lat osiągają sukcesy na tym polu. Szczególnie pozytywne wzory wykorzystania bogactwa dziedzictwa kulturowego kuchni wiejskiej w celu zwiększenia atrakcyjności turystyki wiejskiej można znaleźć we Włoszech i we Francji. Sukcesem nie jest jednak tylko zarejestrowanie w UE jak największej liczby produktów regionalnych i tradycyjnych, ale przede wszystkim ich popularność i co za tym idzie sukces rynkowy. Jest on możliwy do osiągnięcia zarówno dzięki wielkości sprzedaży, jak i rozwojowi turystyki kulinarnej lub po prostu zwiększeniu atrakcyjności turystyki wiejskiej. O wykorzystaniu takich możliwości decyduje jednak nie tyle liczba zarejestrowanych produktów, ile łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie, w tym łatwość rozpoczynania działalności, szczególnie przetwórstwa małej skali i system podatkowy. 9

11 Czesław Nowak, Aleksandru Sin Słowa kluczowe: turystyka wiejska, produkty regionalne, łatwość rozpoczynania działalności gospodarczej. Abstract: Rural tourism is subject to competitive pressures from many sides, mainly professional travel agencies offering a wide range of prices in mass tourism and attractions of exotic trips. Obviously, these factors have been always present to a greater or lesser extent, still the easiness with which various offers may be compared due to a common Internet access and the freedom of travelling, particularly on the European Union territory, makes necessary intent following the trends in this field, because it may often decide about maintaining one s position on this difficult market. Therefore, it is worth following good application examples of the countries which for years have been successful in this sector of rural economics. Numerous positive examples of using rich cultural heritage of local rural cuisine in order to increase the attractiveness of agri-tourist farms may be found especially in Italy or France. However, the success does not mean registering in the EU the greatest possible number of regional or traditional products, but rather a growth of the sales value, development of culinary tourism and increasing the attractiveness of rural tourism. Yet, the use of such potential is mainly determined by the facility of conducting business in a given country, including the ease of starting a business, particularly processing on a small scale and the tax system favourable for the entrepreneurship. Key words: rural tourism, regional products, ease of starting a business. Wstęp Turystyka wiejska jest w Polsce najczęściej kojarzona z ofertą wynajmowania pokoi w czynnych, a często w praktyce w byłych gospodarstwach rolnych. Wiele domów ma wolne pokoje także z powodu zmian demograficznych zachodzących na naszych wsiach. Jest to nie tylko malejąca od lat dzietność, ale także powszechność migracji ze wsi młodych ludzi w poszukiwaniu pracy, do miast w Polsce lub za granicę. Po planach starszego pokolenia, że dzieci założą rodziny i pozostaną na wsi, zostały często za duże domy i puste pokoje. Ich odnowienie i dostosowanie do potrzeb gości klientów agroturystyki, na szczęście z reguły nie jest jednak inwestycją chybioną. Jeśli poniesione nakłady nie zwrócą się prędko dzięki wpływom z wynajmu, to będą one wykorzystywane przez członków rodziny. Nawet jeśli będą przyjeżdżać do rodzinnej wsi tylko kilka razy w roku. 10

12 Produkty regionalne i tradycje w rozwoju turystyki wiejskiej... Wraz z rozwojem ekonomicznym i rosnącymi możliwościami wyboru miejsca i sposobu spędzania wolnego czasu, oczekiwania gości rosną. W agroturystycznej praktyce minimalne wymagania to już nie tylko pokój sypialnia, ale także dostęp do bliskiej, dobrze wyposażonej łazienki i kuchni lub aneksu kuchennego. To obecnie minimum. Zamożniejsi, wierni goście, a więc ci, którzy mogą wracać wiele razy chcą, aby ich spędzony na wsi czas był interesujący pod różnym względem. Atrakcyjność takiego pobytu zależy po części od czynników niezależnych i po części zależnych od gospodarzy. Nie możemy przecież zmienić ukształtowania terenu i krajobrazu. PRZYKłADY wzbogacania oferty agroturystycznej Ofertę dla turystów różnego wieku i różnych upodobań wzbogacić może na przykład tradycyjna lub alternatywna produkcja zwierzęca: konie mogą być wykorzystane zarówno do jazdy dla początkujących, jak i do turystyki w siodle; ptactwo ozdobne uatrakcyjnić może podwórka i wodne oczka ; chów kóz zapewni gościom zawsze świeże, zdrowe mleko, dobre nawet dla uczulonych na mleko krowie; alternatywne kierunki chowu to np. chów strusi, danieli, alpak i lam, szkockie bydło górskie, tzw. highlander itd. powoli rośnie popyt na znane już tylko z literatury kapłony i pulardy tak pięknie kulinarnie i prawie poetycko opisywane przez Monatową [Ochorowicz-Monatowa M. 1910]; ciągle niedoceniany w Polsce chów zwierząt tradycyjnych (krowy, kury, króliki, gęsi) do celów dydaktycznych dla grup szkolnych lub dzieci przyjeżdżających z rodzicami. alternatywna produkcja roślinna: produkcja ziół; szkółki, produkcja sadzonek roślin ozdobnych; rośliny do bukieciarstwa. Rozważając możliwości uatrakcyjnienia oferty gospodarstwa należy poznać doświadczenia innych państw, innych kultur, innego podejścia do turystyki wiejskiej. Przykłady to m.in.: 11

13 Czesław Nowak, Aleksandru Sin 1. USA: farmy relatywnie rzadko oferują pokoje gościnne. Znacznie częściej turystyka wiejska to: programy edukacyjne, w tym odwiedziny w czynnych fermach bydła mlecznego i dojarni, zwiedzanie pól dyni, szczególnie przed halloween, zwiedzanie winnic i poznawanie produkcji wina (wstęp do enoturystyki), myślistwo, podróże w stylu kowbojskim (tzw. dude ranching); 2. Południowa Europa: silna strona turystyki tamtejszej turystyki to: regionalne kuchnie i kulinarne dziedzictwo kulturowe, ekoturystyka, enoturystyka, czyli turystyka winiarska, mniej popularne regiony, ale atrakcyjne architektonicznie, historycznie lub krajobrazowo; 3. Europa Północna, w tym Norwegia, Szwecja, Finlandia tam wiele uwagi poświęca się zdrowemu sposobowi życia, stąd popularne są: turystyka dla aktywnych, w tym turystyka rowerowa, kajakarstwo, wchodzenie na lodowce, turystyka leśna, survival itp.; ekoturystyka, mieszkanie w gospodarstwach ekologicznych, ekologiczna żywność. Według doradców szkockich zajmujących się rozwojem turystyki wiejskiej często w rozwoju przeszkadza przesadna skromność. A przecież pozyskiwanie innych, pozarolniczych źródeł dochodów jest bardzo potrzebne nawet tam, w Szkocji, gdzie średnia wielkość gospodarstw należy do największych w UE. Szkotom w turystyce wiejskiej pomaga piękno przyrody, tradycja zwiedzania destylarni whisky i oczywiście Loch Ness. Nasze krajowe coroczne odkrycia śladów lądowania UFO, chyba już wyczerpały swoje możliwości. Niestety trudno też pewnie byłoby znaleźć wsparcie dla utworzenia, według przykładów Szkocji i Irlandii, np. ścieżki edukacyjnej poświęconej śliwowicy łąckiej: od zbioru śliw do półki sklepowej, wraz z etnograficznym i historycznym tłem regionu przenikania się kultur Lachów Sądeckich i Górali Łącko-Kamienickich. 12

14 Produkty regionalne i tradycje w rozwoju turystyki wiejskiej... PRODUKTY regionalne i tradycyjne w turystyce WIEJSKIEJ Ponieważ trudno o optymizm dotyczący możliwości wykorzystania doświadczeń północy UE, warto więc popatrzeć na mocne strony turystyki wiejskiej jej południowej części. Przykładem znakomitego wykorzystania dziedzictwa kultury wsi, w tym przede wszystkim dziedzictwa kulinarnego, są Francja i Włochy. Państwa te przodują pod względem liczby zarejestrowanych produktów regionalnych i tradycyjnych w UE. Nie chodzi jednak tylko o rzeczywiście imponującą ich liczbę, ale przede wszystkim o zdolność do przełożenia jej na sukces rynkowy - zarówno na rynkach krajowych jak i zagranicznych. Jest to o tyle ważne, że od kilku już lat obserwujemy w Polsce pozornie satysfakcjonujący trend rejestrowania w każdym województwie wielu produktów tradycyjnych. Obecnie (VI 2012) jest ich na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 969 w tym w trzech regionach ponad 100: Pomorze: 132, Śląsk: 124, Podkarpacie: 106. W Małopolsce jest to 53. Najmniej zarejestrowały województwa zachodniopomorskie: 15 i lubuskie: 13 [MRiRW, VI 2012]. Zasadniczym kryterium sukcesu powinna być jednak nie liczba zarejestrowanych produktów, ale umiejętność rolników i lokalnych przedsiębiorców do przekształcenia ich na produkty sukcesu rynkowego, na ich udział w rynku żywności. Jest, a raczej ciągle będzie, to o tyle trudne, że często są produkty spożywcze lokalne, będące w przeszłości żywnością ubogich, chłopskich rodzin. Ponadto ich przygotowanie wymagało nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także czasu i najczęściej nieistniejącego już wyposażenia domu. Przykładem może być m.in. lelowski ciulim [UM Śląska 2012], do którego przyrządzenia potrzebny był piec chlebowy. Współczesny piekarnik jest już tylko ustępstwem, zgodą na rezygnację z dawnej metody i z unikalnego aromatu drewna sosnowego. Szansą może być więc agroturystyka z tradycyjnymi domami wiejskimi i gospodyniami pamiętającymi dawne przepisy, lub częściej nauczonymi tego, co było doświadczeniem i umiejętnością dawnych kobiet wiejskich. Nasze czasy unifikacji kultury mogą bowiem przyczyniać się do odchodzenia od tradycji wielu pokoleń. Powodem tego jest często nie tylko popularność programów telewizyjnych o kuchniach całego 13

15 Czesław Nowak, Aleksandru Sin świata, tzw. kuchniach etnicznych itd., ale także popularność diet na odchudzanie. Dawna kuchnia chłopska była przecież kuchnią dla ludzi ciężko pracujących, więc ostrzeganie ówczesnych mieszkańców wsi przed nadwagą i otyłością byłoby zupełnie niezrozumiałe. Stąd dużo potraw to dania wysokokaloryczne, mięsne. Z drugiej jednak strony jest tam wiele produktów, kuchni kojarzonej dawniej z kuchnią ludzi biednych, a które dziś zaliczamy do produktów o właściwościach prozdrowotnych [Wojdyło A. 2012]. To dania, produkty, których podstawą są warzywa i owoce, mąka z pełnego przemiału, czy tłoczone na zimno oleje, np. rzepakowy, czy jako jedyny polski olej wpisany w 2009 r. do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) UE, wielkopolski olej rydzowy, czyli tłoczony z lnianki (łac. Camelina sativa L.). Zawsze zaletą potraw tradycyjnych i regionalnych jest ich wyjątkowość, powiązanie z tożsamością nie tylko narodową, ale i lokalną, kontynuacja tradycji rodzinnych, lub np. poprawa atrakcyjności spotkań towarzyskich, zastępując np. pospolite grillowanie przyrządzeniem tradycyjnych prażonek (pieczonek) w żeliwnych kociołkach. Potrwa ta szczególnie nadaje się do przygotowania właśnie w warunkach gospodarstw agroturystycznych potrzeba bowiem do jej przygotowania ogniska, specjalnego żeliwnego kociołka, no i oczywiście czasu. Podanie jej jeszcze gorącej wymaga ostrożności i doświadczenia. Może być jednak prawdziwą atrakcją spotkania towarzyskiego na wsi. Tak więc produkty tradycyjne w agroturystyce są ofertą urozmaicającą pobyt nie tylko dzięki ich unikalnemu smakowi, ale dlatego, że ich wspólne przygotowywanie i jedzenie może stać się formą spędzania wolnego czasu w sposób wyjątkowy. Jest to alternatywa dla kogoś, kto nie chce, aby on i jego bliscy byli traktowani jak docelowa grupa klientów turystyki masowej. Pomocą w wyborze ciekawej kulinarnej trasy mogą być w 25 regionach, szczególnie północnej części UE, strony internetowe Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego [ENRCH], do której należą już w Polsce województwa kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, opolskie, mazowieckie, z punktami informacyjnymi przy urzędach marszałkowskich. 14

16 Produkty regionalne i tradycje w rozwoju turystyki wiejskiej... SUKCES liczby zarejestrowanych produktów, czy SUKCES rynkowy O tym, czy produkty tradycyjne i regionalne przyczynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi, zdecyduje jednak nie liczba produktów zarejestrowanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w UE. W polskim systemie mamy zarejestrowanych obecnie 969 produktów (stan: : 969), natomiast w UE, tzn. w Komisji Europejskiej, dział Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich, Polska zarejestrowała 33 produkty (stan: 15 czerwca 2012). Kluczowa jest, jak to stało się w przypadku krajów i regionów o największym sukcesie na tym polu, możliwość zamiany pozytywnego wizerunku tej grupy produktów na sukces rynkowy. W przeciwnym przypadku będzie to też istotna wartość, ale raczej o znaczeniu etnograficznym, nie zaś ekonomicznym. Zarówno we Włoszech, jak i we Francji, czyli tam, gdzie udało się bogactwo wiejskiego dziedzictwa kulinarnego przełożyć na sukces rynkowy stworzono mechanizmy ułatwiające rolnikom uniknięcie obowiązku spełnienia kosztownych wymogów dotyczących np. technologii dla sektora spożywczego, zrozumiałych w przetwórstwie i handlu skali przemysłowej, blokujących natomiast możliwość rozwoju przetwórstwa małej skali. O ile korzystną stroną (obecnie) jest to, że polscy rolnicy nie płacą podatku dochodowego od działalności rolniczej, to w przypadku rozwoju przedsiębiorczości, np. w zakresie przetwórstwa lub podjęcia działalności handlowej, nasza sytuacja nie jest korzystna, nawet jak na warunki UE. Porównanie wybranych wskaźników oceny łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz we Włoszech i Francji Poniżej opracowany przez Bank Światowy i International Finance Corporation [2012] przestawiono w tabeli 1. Liczba w tabeli oznacza miejsce w rankingu na świecie, spośród 183. ocenianych państw im większa liczba tym trudniej w danym państwie prowadzić działalność gospodarczą. Niewielką pociechą jest to, że we Włoszech jest jeszcze bardziej nieprzyjazny niż u nas system podatkowy i więcej problemów stwarza egzekwowanie umów. Szczególnie niekorzystnie prezentujemy się w tym rankingu pod względem łatwości rozpoczynania działalności gospodarczej i uzyskiwania wymaganych zezwoleń. 15

17 Czesław Nowak, Aleksandru Sin Tab. 1. Ranking według wybranych wskaźników prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, we Włoszech oraz Francji w 2012 r. Kryterium Polska Włochy Francja Rozpoczynanie działalności gospodarczej Płacenie podatków Egzekwowanie umów Uzyskiwanie wymaganych pozwoleń Liczba produktów w UE - zarejestrowanych, złożonych, opublikowanych (stan ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Doing Business 2012 Data Summary, 2012 oraz European Commission, Agriculture and Rural Development DOOR 2012 Korzystanie z doświadczeń państw, którym się powiodło powinno oczywiście uwzględniać lokalne warunki i tradycje. Są to bowiem często wielopokoleniowo ukształtowane zwyczaje zarówno producentów (chłopów, rzemieślników przetwórstwa żywności) jak i konsumentów, którzy nie ulegli presji reklam i niższej ceny żywności produkowanej na skalę przemysłową. Do aplikacyjnych doświadczeń Włoch i Francji można zaliczyć m.in.: promowanie kulinarnej turystyki wiejskiej realizowane przy współpracy lokalnych samorządów, związków i organizacji rolniczych, czy chwalebnej działalności powstałej w 1986 r. we Włoszech organizacji Slow Food [Petrini C. 2012]; stwarzanie warunków do sprzedaży bezpośredniej zarówno w gospodarstwie, jak i na lokalnych rynkach miast i miasteczek, szczególnie w ośrodkach odwiedzanych przez turystów; promowanie przetwórstwa małej skali, w tym produkcji serów, owoców i warzyw, produktów mięsnych [Slow Food Policy 2012]. Ten ostatni przykład, czyli przetwórstwo, będzie jednak o tyle trudno zamienić na sukces rynkowy, że niestety nie mamy obecnie w tym zakresie znacznego potencjału (tab. 2.). 16

18 Produkty regionalne i tradycje w rozwoju turystyki wiejskiej... Tab. 2. Wybrane produkty Polski, Włoch i Francji zarejestrowane oraz złożone i opublikowane w UE według rodzajów (stan ) Produkty Polska Włochy Francja Sery Produkty na bazie mięsa 1 (+3 GTS) Owoce, warzywa, zboże Źródło: opracowanie własne na podstawie European Commission, Agriculture and Rural Development 2012 Szczególnie skromnie wygląda nasz dorobek w grupie produktów o dużym znaczeniu rynkowym, a więc serach i wyrobach mięsnych. Jedyny polski zarejestrowany produkt mięsny ChOG (chronione oznaczenie geograficzne) to kiełbasa lisiecka, ponadto trzy GTS (gwarantowana tradycyjna specjalność) czyli kabanosy, kiełbasa jałowcowa i kiełbasa myśliwska. Zarejestrowane sery to bryndza, oscypek, redykołka, (CHNP: chronione nazwa pochodzenia) oraz wielkopolski ser smażony (CHOG) i na etapie opublikowania ser koryciński swojski (CHOG). Ponadto zaznaczyć należy, że oprócz niewielkiej liczby tych produktów są to często, jak w przypadku serów (bryndzy podhalańskiej, oscypka, redykołki) przetwory z surowca produkowanego w niewielkiej ilości i sezonowo, czyli mleka owiec lub z domieszką mleka krów rasy czerwonej, a więc rasy, której pogłowie jest obecnie znikome. Jednym z powodów sukcesu produktów regionalnych i tradycyjnych w tamtych państwach jest także swoisty rodzaj kuchennej tożsamości narodowej i kuchennego patriotyzmu obywateli. Oby i nam udało się zachować (?), odtworzyć (?), a może zbudować tę wartość. LITERATURA European Network of Regional Culinary Heritage 2012: Approved regions. Regions with full member status European Commission 2012: Agriculture and Rural Development DOOR 17

19 Czesław Nowak, Aleksandru Sin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012: Lista produktów Tradycyjnych. Ochorowicz-Monatowa M. 1910: Uniwersalna książka kucharska z ilustracjami i kolorowemi tablicami. Lwów Petrini C. 2012: Slow Food, Our Philosophy Slow Food Policy 2012: Paper on CAP Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2012: Ciulim lelowski. Wojdyło A. 2012: Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów. MRiRW, CDR Warszawa-Falenty World Bank, International Finance Corporation 2012: Doing Business Data Summary 18

20 Mieczysław K. LENIARTEK EPISTEME 16/2012, t. II s ISSN AGROTURYSTYKA W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM WSI MIĘDZY TRADYCJĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ AGROTURISM IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF THE VILLAGE BETWEEN TRADITION AND POSTMO- DERNITY Abstrakt: Artykuł zawiera rozważania na temat miejsca i roli agroturystyki w rozwoju wsi w jej wymiarze środowiskowym i społecznym. Ta forma turystyki jest reakcją na takie negatywne zjawiska, jak globalizacja, konsumpcjonizmu i komercjalizacja. Jednak brak zrozumienia samej istoty agroturystyki prowadzi do tego, że jest ona sprowadzana prawie wyłącznie do działalności hotelarskiej. W ten sposób założenie, że agroturystyka może służyć jako instrument polityki społecznej zapewniającej ciągłość tradycji kulturowych staje się niemożliwym do realizacji. Słowa kluczowe: agroturystyka, post-turystyka, krajobraz kulturowy, miejsca turystyczne, Ziemia Kłodzka. Summary: This article contains reflections on the place and role of agritourism in the development of a rural area in its physical and social dimensions. This form of tourism is a form of expression of resistance to such negative phenomena as globalization, exclusion, consumerism and carnavalisation. However, the lack of understanding of the very essence of agritourism results in this, that it is confined almost only to the hospitality business. In this way the assumption that the agritourism can serve as an instrument of social policy ensuring the continuity of cultural traditions is impossible to achieve. Key words: agritourism, rural tourism, post-tourism, cultural landscape, tourist space, Kłodzko land. 19

21 Mieczysław K. Leniartek WSTĘP Zmniejszanie zasobu wartości środowiska przyrodniczego i środowiska kulturowego w następstwie procesów globalizacyjnych oraz postępującej urbanizacji i komercjalizacji życia wyzwala reakcję turystów, przejawiająca się w szczególnym zainteresowaniu zagadnieniami środowiskowymi. Jej wyrazem jest turystyka zrównoważona, która integrując się z innymi działami gospodarki, uwzględnia specyfikę obszaru recepcyjnego, angażuje miejscową ludność w działalność pro turystyczną, ekonomicznie wykorzystuje zasoby walorów przyrodniczych i antropogenicznych oraz uwzględnia zasady ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego 1. W tym nurcie znajduje się agroturystyka, która oferuje mieszkańcom miast realizację ich potrzeby kontaktu z przyrodą, a także z zintegrowanym z nim środowiskiem wiejskim. Właśnie to środowisko, obejmujące sferę fizyczną i społeczną, jest dla nich niezwykle atrakcyjne ze względu na takie cechy, jak walory zdrowotne środowiska, bogactwo zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz autentyzm krajobrazu wynikający ze zgodności się aktywności małych grup społecznych z cechami ich środowiska. Możliwość zaspokojenia różnorodnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w turystyce wiejskiej wyzwala przedsiębiorczość, której celem jest świadczenie usług turystycznych. Podejmują ją rolnicy, ale też przedsiębiorcy spoza rolnictwa prowadzący działalność hotelarsko-gastronomiczną. Sprzyjają temu instytucje i samorządy terytorialne, a także organizacje pozarządowe, działające na rzecz zagospodarowania wiejskiej przestrzeni turystycznej, jak też popularyzacji tego specyficznego, terytorialnego produktu turystycznego, jakim jest wieś. Wizerunek tego produktu kształtowany jest przez zachodzące procesy gospodarcze i społeczne, a których wyrazem jest współczesny krajobraz kulturowy wsi. Tło kulturowe post-turystyki Post-turystyka jest jednym z przejawów kultury ponowoczesnej, którą cechuje w wymiarze indywidualnym, jak wskazuje Z. Bauman: 1 K. Mazurski, Geneza i przemiany turystyki, Wrocław 2006, s

22 Agroturystyka w krajobrazie kulturowym wsi... ( ) niespójność, niekonsekwencja postępowania, fragmentaryzacja i epizodyczność rozmaitych sfer aktywności jednostek 2. W skali struktur społecznych negatywne skutki tych postaw potęguje globalizacja, której towarzyszą segregacja, uniformizacja i karnawalizacja w sferze przestrzennej oraz separacja, homogenizacja i wykluczenie w sferze społecznej. Skutkiem tak daleko idących przemian kulturowych jest upowszechnienie syndromu osobowości ponowoczesnej, z nowym postrzeganiem roli turystyki w społeczeństwie 3. Ma ona przede wszystkim zaspakajać potrzeby rekreacyjne uprzywilejowanych grup społecznych, nazwanych przez D. MacCannella nową klasą próżniaczą 4. Są one realizowane na silnie skomercjalizowanym rynku turystycznym w drodze transakcji dotyczącej nie tylko różnorodnych usług, ale też wyobrażeń, wrażeń i wspomnień turystów. Z mnogości motywów turystycznych wyłania się cały szereg różnorodnych produktów turystycznych, odwołujących się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości danego miejsca, a w razie braku kontekstu kulturowego do wirtualnej, stworzonej wyłącznie dla potrzeb rynkowych rzeczywistości. Ich nabywcami są podróżnicy, wśród których można zaobserwować kilka ponowoczesnych wzorów osobowych: spacerowicza, włóczęgi, turysty i gracza, a także nowego flâneura, jako coachsurfera, backpackera i trampa 5. Reprezentują oni różnorodne potrzeby realizowane poprzez indywidualną obserwację i interpretację, jak też zbiorową aktywność w ramach grupy skupionej wokół wspólnych zainteresowań. Jakkolwiek obserwowane są różnorodne zachowania turystyczne, to wydaje się dominować tendencja do indywidualnego poszukiwania wrażeń. Skutkuje to jest odejściem od stowarzyszania w dużych organizacjach turystycznych i uczestnictwem w przypadkowych, nietrwałych, celowych grupach nieformalnych. Pozwala to z jednej strony na większe zbliżenie turystów do eksplorowanego środowiska, jednakże z drugiej pozbawia ich możliwości skutecznego 2 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s Z. Krawczyk, Wzory osobowe ludzi podróży, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz (red.), Człowiek w podróży, Warszawa 2009, s D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa M.K. Leniartek, Codzienność jako atrakcja turystyczna, [w:] M.K. Leniartek (red.), Turystyka jako rytuał, Wrocław 2011, s

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Kielce Winnica 2009 Poradnik został opracowany w ramach projektu: Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI Streszczenie: Jednym z głównych trendów charakteryzujących współczesną turystykę jest rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI. Nr 10

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI. Nr 10 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI Nr 10 Rada Naukowa 1. Dr hab. Prof. AWF Stefan Bosiacki 2. Dr prof. WSTiH Jerzy Gospodarek 3. Dr hab. prof. AWFIS Barbara Marciszewska 4. Dr hab. prof. WSE Kazimierz Michałowski

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki Uniwersytet Jagielloński Instytut Geogra i i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. Monografia pod redakcją Piotra Palicha

MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. Monografia pod redakcją Piotra Palicha MARKA WIEJSKIEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO Monografia pod redakcją Piotra Palicha Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2009 RECENZENCI: prof. dr hab. Maciej Drzewiecki prof. dr hab. inŝ. Piotr Palich

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa

Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych Nina Gałuszka Pod redakcją: Barbary Kazior, Dominiki Zaręby Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski Krzysztof Widawski

Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski Krzysztof Widawski Rozprawy Naukowe Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 17 Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okl JAK ZAPEWNI ROZ ZR W TEREN W OTWARTYCH.qxd 2009-05-31 23:15 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (27)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (27) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 807 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 3 (27) KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY RYNEK TURYSTYCZNY SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Joanna Michalik Nr albumu: 12557 Wykorzystanie technologii informatycznych w turystyce w XXI wieku Praca magisterska Na kierunku

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT AGROTURYSTYCZNY JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU

PRODUKT AGROTURYSTYCZNY JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU Iwona Wilk Katedra Ekonomii i Marketingu Politechnika Łódzka PRODUKT AGROTURYSTYCZNY JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU Wstęp Polska oferta agroturystyczna stoi obecnie przed dużymi

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek W. Kozak Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego Rola agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. Stan i rekomendacje. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich stan i perspektywy rozwoju

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich stan i perspektywy rozwoju Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich stan i perspektywy rozwoju nr 40 Warszawa 2006 Agnieszka Otłowska Joanna Buks Paweł Chmieliński Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich stan i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo